Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, joulukuuta 09, 2011

Samsung ei ole sinun luottamuksesi arvoinen

Samsung myöntää monille tuotteilleen kuten puhelimille kahden vuoden vapaaehtoisen takuun. Samsungin osalta kahden vuoden takuu on tyhjä lupaus - puhdas valhe hyvään laatuun ja lupauksiin uskoville kuluttajille.

Seuraavat esitetyt tiedot ja väitteet perustuvat blogille useasta eri tahosta toimitettuun aineistoon, joka sisältää sähköpostikirjeenvaihtoa, tallennettuja puhelinkeskusteluja sekä muita tapauksiin liittyviä asiakirjoja.

Samsungin puhelimissa on paljon teknisiä ongelmia ja heikkouksia jonka takia puhelimet eivät aina kestä edes takuuajan loppuun. Kun Samsung puhelin hajoaa kesken takuun, huoltoliikettä on ohjeistettu tietyissä vikatapauksissa määrittelemään vian syyksi kuluttajan huolimaton laitteen käyttö, vaikka Samsungilla on tiedossa vian johtuvan todennäköisemmin valmistusvirheestä. Kun kuluttaja on eri mieltä viasta ja ottaa yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun on asiakaspalvelu puolestaan ohjeistettu noudattamaan huollon heille antamaa diagnoosia virheen laadusta. Näyttää vahvasti siltä, että Samsung on huonolaatuisten puhelimien lisäksi keksinyt ikikierteen, johon asiakas ohjataan väsytettäväksi vailla aikomustakaan palvella tai noudattaa sopimuksellisia ja lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Samsungin takuu on tyhjä lupaus jota ei ole tarkoitus edes noudattaa

Takuu on Samsungin antama ylimääräinen ja vapaaehtoinen lisäturva tehdylle kaupalle. Virhevastuu säilyy Samsungilla takuusta huolimatta ja on säädetty kuluttajansuojalaissa. Vastuu virheellisestä tuotteesta ei katkea takuuseen eikä virhevastuulle ole määrätty takarajaa. Samsung on vastuussa tuotteen virheestä myös takuuajan jälkeen. Takuuaikana näyttövastuu virheestä on Samsungilla.

Useammassa Samsungiin puhelimeen liittyvässä vikatapauksessa on käynyt ilmi, että esimerkiksi puhelimen piirikorttien liimaukset eivät yksinkertaisesti kestä liiallisen kovetin aineen käytön takia. Samsung on täysin tietoinen puhelimiensa ongelmista ja onkin ohjeistanut valtuuttamiansa huoltoja, kuten esimerkiksi SCF Huoltoa, toteamaan vian automaattisesti asiakkaan syyksi. Kun puhelimesta ei löydy ulkoisten kolhujen tai iskujen merkkejä joihin voisi vedota, kuluttajan väitetään jopa taivutelleen tai vääntäneen puhelinta.

Kun Samsungin ja valtuutetun huollon yhdessä sopima diagnoosi on saatu aikaan, kuluttajaa ohjeistetaan ottamaan yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun (030 622 7515). Samsungin asiakaspalvelu puolestaan on ohjeistettu toteamaan poikkeuksetta noudattavansa huollon määrittelemää vikadiagnoosia. Pyynnöt yhdistää puhelu asiasta vastaavalle henkilölle tai asiakaspalvelusta vastaavalle esimiehelle ovat kielletty. Eräässä tapauksessa kun kuluttaja vaatimalla vaati saada edes jonkintasoista näkyvää palvelua asialleen, Samsungin asiakaspalveluhenkilö totesi kyllästyneenä olevansa täällä vain töissä.

Tässä vaiheessa moni kuluttaja luovuttaa.

Ne hyvin harvat kuluttajat jotka vievät asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohtaavat uuden ongelman. Samsung viivyttelee vastineiden kanssa kuukausia ja antaa vastineensa lautakunnalle riita-asioissa monesti vasta monien eri kehotusten jälkeen. Siinä vaiheessa kun kuluttajariitalautakunnan asiantuntija ilmoittaa Samsungille löytäneensä Samsungin vastuulla olevan vian, Samsung haluaa sopia riidan kuluttajan kanssa ennen kuin tapaus päätyy kuluttajariitalautakunnan istunnon ratkaistavaksi. Toimenpiteen tarkoituksena on estää julkinen merkintä kuluttajariitalautakunnan päätösrekisteriin jossa Samsungin puhelimien viat kävisivät ilmi.

Kilpailu puhelinmarkkinoilla eri valmistajien välillä on äärimmäisen kovaa. Voisi kuvitella että Samsung jouduttuaan myöntämään tuotevirheen, korvaisi puhelimen, aiheutuneet kulut ja hyvittäisi asiakkaalle tapahtuneen haitan. Näin ei kuitenkaan käy. Ainoa selitys tähän on, että Samsungin puhelimissa on normaalia suurempi vikaantumistiheys jonka takia kaikista korjauskuluista yritetään päästä eroon.

Samsungin tapa sopia riita on pistää kuluttaja maksamaan

Monissa maissa kuten Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa valmistajat ovat ymmärtäneet hyvän asiakaspalvelun kokonaismerkityksen. Näissä maissa myös kuluttajat osaavat oikeasti äänestää jaloillaan. Kun kuluttajalle hyvitetään viallinen tuote, se hyvitetään rehellisesti pyrkimällä tekemään kuluttaja tyytyväiseksi ja muistamaan myös epäonnistunut ostos positiivisena kokemuksena. Kuluttajalle hyvitetään edellä kuvatun kaltaisissa tapauksissa automaattisesti vikaantunut laite, aiheutuneet kulut sekä ylimääräistä hyvitystä korvaukseksi viallisen tuotteen aiheuttamasta mielipahasta. Monissa muissa maissa kuin Suomessa toimiessaan yrityksillä on kokonaiskuva koko tuotteen elinkaaren kattavasta positiivisesta kuluttajakokemuksesta. Suomessa, suomalaisen johdon alaisuudessa tuosta kaupankäynnin perustietämyksestä ei ole tietoakaan. Ketään ei kiinnosta, kukaan ei välitä. Ei ainakaan Suomen Samsung Electronics Nordic AB:n Suomen sivuliikkeessä.

Samsungille ei näytä olevan merkitystä että puhelimessa oli vikaantuessa valmistajan myöntämä vapaaehtoinen takuu voimassa. Silläkään ei ole merkitystä että huoltoon toimittamisesta on syntynyt takuuaikana kuluja jotka lakisääteisestikin tulee korvata. Eikä silläkään ole Samsungille merkitystä että puhelimen ostanut henkilö on joutunut olemana ilman puhelintaan ja sijoittamalleen pääomalleen saatua käyttöhyötyä pahimmassa tapauksessa useamman vuoden. Samsung tarjoaa hyvitykseksi nimellisesti samanarvoista puhelinta, jonka tuotantokustannukset ovat murto-osa alkuperäisesti rikkoutuneen puhelimen huoltokustannuksista.

Ei ole ihme että Samsungin kannattaa kieltäytyä korjaamasta puhelimia takuuseen. Harva kuluttaja jaksaa valittaa ja ne jotka jaksavat saavat vajaan kahden vuoden odottamisen jälkeen esimerkiksi 200 euron arvoisen puhelimen tilalle korvaukseksi nimellisesti samanarvoisen, tuotantokustannuksiltaan 60 euroa maksavan puhelimen. Tällä järjestelyllä Samsung välttää takuuhuollosta syntyvän alkuperäisen puhelimen korvaushintaan verrattuna moninkertaisen korjauskustannuksen.

Yhtään ei tarvitse ihmetellä miksi Samsung mielummin kiistää, väistelee, viivyttelee ja riitelee kuin korvaisi reilusti sen haitan minkä kuluttajalle on aiheuttanut. Ainoa selitys tälle uppiniskaisuudelle, ja perusmarkkinointitaitojen vastaiselle toiminnalle sekä Samsungin sivuliikkeen johdon suoranaiselle epäpätevyydelle on todellisuus Samsung puhelimien massiivisista vioista joiden korjaaminen kuluttajansuojalain mukaisesti tulisi hyvin kalliiksi.

Parempi on pistää kuluttaja maksamaan.

OHJEITA

Ota yhteyttä suoraan Samsungin vastuuhenkilöihin EI Samsungin asiakaspalveluun

Takuukiistoissa ÄLÄ OTA yhteyttä suoraan asiakaspalveluun (030 622 7515).

Ota yhteyttä suoraan Samsung Electronics Nordic AB (Suomen sivuliike) tuotealueesta vastaavaan tuote- tai palvelupäällikköön. Samsungin vaihteen numero on piilotettu kohtuullisen tehokkaasti, mutta pienellä tutkimustyöllä sekin löytyy.

Samsungin vaihteen numero: 09 85635050

Pyydä vaihdetta yhdistämään tuotealueesta vastaavalle Service Account- tai Service managerille. Vaihtoehtoisesti voit pyytää nimen ja varmistaa että sähköpostiosoite henkilölle on muotoa etunimi.sukinimi@samsung.fi. Suora puhelinsoitto on huomattavasti tehokkaampi. Mitä useampi ohittaa toimimattoman asiakaspalvelun sitä todennäköisemmin Samsung haluaa jossain vaiheessa muuttaa toimintatapaansa asiakaslähtöisemmäksi.

Mitä korvauksia voin pyytää silloin kuin Samsung on kieltäytynyt noudattamasta takuuta?

1. Puhelimen korjaus toimintakuntoiseksi tai vastaava toimiva mieluimmin uusi puhelin

2. Puhelimen huoltoon toimittamisesta aiheutuneet kulut. Kuluttajansuojalain mukaan virhevastuun ja erityisesti vapaaehtoisen takuun aikana tuotteen korjaus ei saa aiheuttaa kuluja asiakkaalle.

3. Kuluttajalla on oikeus luottaa Samsungin antamaan vapaaehtoisen takuun pitävyyteen. Se että Samsung yksipuolisesti irtisanoutuu takuusopimuksesta aiheuttaa kuluttajalle käyttöhyödyn menetystä joka voidaan suhteuttaa puhelimeen sijoitetun pääoman arvon menettämiselle siltä ajalta jolloin puhelin olisi ollut käytettävissä jos puhelin olisi korjattu takuuehtojen mukaisesti. Tällainen korvaus voi helposti olla 1-2 euroa / pv jolta puhelin ei ole takuusopimuksen mukaisesti ollut käytössä. Vuoden odotusajalta summa on keskimäärin 540 euroa.

On myös aika katsoa peiliin - miksi suomalaiset kuluttajat ovat tyhmiä?

Yhä useamman kuluttajan on nyt otettava härkää sarvista ja viimein näytettävä Samsungin kaltaisille Suomessa toimiville ammattitaidottomasti ja ylimielisesti johdetuille yrityksille kuluttajan valta päättää kenen tuotteita haluaa ostaa.

Edellä mainittu toiminta tulee jatkumaan koska suomalaiset kuluttajat ovat yksinkertaisia, halpojen alennusten perässä juoksevia aivottomia ostokoneita. Kaikista varoituksista ja esimerkeistä huolimatta he ostavat tuotteita Samsungin ja Philipsin kaltaisilta valmistajilta ja Verkkokauppa.com tapaisilta liikkeiltä. Yrityksiltä jotka eivät ole kuluttajien luottamuksen arvoisia. Ostotapahtumassa ei oleellisinta ole itse tuote, vaan myös ostotapahtuman jälkeinen rehellinen ja toimiva suomalaista lainsäädäntöä noudattava asiakaspalvelu.

Joulun kolkutellessa ovelle kannattaa ajatella myös lahjan saajaa. Joululahjaksi ei Samsungin puhelinta kannata ostaa! Ellei sitten inhoa lahjansaajaa sen verran, että haluaa järjestää hänet Samsungin takuusopan ikikierteiseen pyöritykseen.

Lue myös
Kuluttajan oikeudet
Ilmaista konsultointia Verkkokauppa.com:lle
Verkkokauppa.com - todennäköisesti aina kalliimpi
CASE Philips - loppuyhteenveto
CASE Philips - vaatimuskirje

Lue myös:
Kadonnut mustaan aukkoon
Luotonantaja vastaa epäonnistuneista ostoksista
DVD-levyjen kopiosuojaus rikkoo kuluttajansuojalakia
Läskit lennossa
Miksi Suomessa saa myydä valmiiksi viallisia laitteita uusina?
Vapaaehtoinen palautusoikeus
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan

73 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Edellä mainittu toiminta tulee jatkumaan koska suomalaiset kuluttajat ovat yksinkertaisia, halpojen alennusten perässä juoksevia aivottomia ostokoneita.

Ei tästä ihan täysin voi kuluttajia syyttää, sillä osasyy on myös viranomaisilla, jotka eivät käytännössä toteuta näennäisesti ankaraa kuluttajansuojaa. Jollain Samsungin kaltaisella jättiyrityksellä lienee omat asiantuntijansa arvioimassa, miten tuotevastuuasiat kannattaa missäkin maassa hoitaa.

Suomessa ei ole riippumatonta tahoa arvioimaan vikoja: onhan ihan selvää, että valmistajan huolto on valmistajan asialla. Suomessa on jonkin ihmeellinen usko "virallisen huollon" puoluettomuuteen - olipa kyse kännykästä, kodinkoneesta tai autosta.

Kuluttajia voi kyllä syyttää heikosta järjestäytymisestä. Eihän meillä ole mitään vakavastiotettavia kansalaisjärjestöjä ajamassa kuluttajan asiaa. Eihän niitä tarvita, kun meillä on viranomaiset hoitamassa asiaa... Joopa joo.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen artikkeli. Itselläni on juuri vastaavanlainen kokemus Samsungin kanssa. Puhelimessa kahden vuoden takuu ja lakkasi toimimasta n. 14 kuukauden kuluttua. Oli kuulema asiakkaan vika eivät korjanneet. Mitään kastumista ei ollut, mutta kun vika oli huollon mukaan piirikortissa niin se on sitten asiakkaan syy.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tästä ihan täysin voi kuluttajia syyttää, sillä osasyy on myös viranomaisilla, jotka eivät käytännössä toteuta näennäisesti ankaraa kuluttajansuojaa.

Sekin pitää paikkansa. Ongelma vain Suomessa on se että viranomainen jonka asian selvittelyyn voi ottaa mukaan on kuluttajariitalautakunta ja käsittely siellä kestää 1-2 vuotta, riippuen siitä kuinka paljon toinen osapuoli viivyttelee. Päätöskin on sitten suositus jonka jälkeen monissa tapauksissa on oikeudenkäynti edessä jos haluat lainmukaisen korvauksen.

Kuluttajissa on iso vika. Jos he äänestäisivät jaloillaan niin kyllä Samsungin suomen liikkeen johdon pitäisi emoyhtiölle selitellä miksi myynti on laskenut. Monissa muissa maissa perustetaan boikotikampanjoita tällaisia yrityksiä vastaan ja tulokset kertoo puolestaan.

Verkkokauppa.com on toinen hyvä esimerkki. Ei suomalaisia kiinnosta muuta kuin se tuote. Sitten kun takuuaika on ohi, oletetaan että tämä oli tässä. Virhevastuulle ei kuitenkaan takarajaa ole. Nyt on vain yleistynyt että valmistajat ja myyjät alkavat luistamaan jo takuuaikanakin velvollisuuksistaan. Näin näyttävät tekevän myös Verkkokauppa.com ja Samsung. Tosin samanlaisia piirteitä on Nokialla.

Anonyymi kirjoitti...

Minulle SCF Huolto sanoi suoraan että piirikortti on "hajonnut". Vaikka puhelimessa ei ole ulkoisia jälkiä, kuten kolhuja, naarmuja tai iskeymiä niin vika on kuluttajassa. Olette varmaan taivutellut puhelinta!! Tämä tulkinta on Samsungin heille ohjeistama. Tästä on puhelinkeskustelu tallessa ja olen sen blogille toimittanut tätä artikkelia varten. Eikä ole ainoa kerta.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa että joku kertoo näistä asioista julkisesti. Samsungin huono laatu puhelimissa on ollut jo omissa piireissä kauan tiedossa. Sen takia Samsungin puhelimia en osta. Pahinta tässä on että valmistaja yrittää karata vastuusta syyttämällä asiakkaita.

Anonyymi kirjoitti...

Minulla ollut yhteensä 4 Samsungin puhelinta, arvaatteko miksi vaihdoin toisen merkkiin.

1. puhelin kesti 2 vuotta ja 2 viikkoa, ei korjata, takuu mennyt umpeen

2. puhelin kesti 2 kk, korjattiin takuuseen, hajosi uudelleen 4 kk päästä, eikä korjattu vaikka takuu oli voimassa

3. puhelin kesti 15 kk, ei korjattu takuuseen

4. puhelin kesti 1 kk, korjattiin takuuseen, hajosi 5 kk päästä, korjattiin takuuseen ja hajosi kolmannen kerran 6 kk päästä, ei korjattu vaikka takuu oli voimassa

Ennen kuin joku näsäviisas totetaa että kohtelin puhelimia huonosti, niin mainittakoon että kyseinen SCF Huolto ja edeltäjä Powermill eivät löytäneet puhelimesta väärinkäytöksen jälkiä, kuten kastumista tms. Se nyt vain oli asiakkaan vika.

Anonyymi kirjoitti...

Onpa ikävä kuulla Samsungista moista. Olen ollut tyytyväinen televisioihin, mutta joululahkaisi suunnittelemani puhelin täytyy sitten ostaa joltain muulta kuin Samsungilta.

Kiitos blogille vihjeestä.

Anonyymi kirjoitti...

Samsungin asiakaspalvelu on yhtä tyhjän kanssa. Suora soitto vaan henkilöstä vastaavalle vaihteen kautta.

Anonyymi kirjoitti...

Olen samsungit jättänyt kauppaan jo kauan sitten.

Anonyymi kirjoitti...

Mobiililaitteissa suomessa takuu toimii todella helposti ja tämä artikkeli on siltä osin ihan täyttä hevosen lantaa.

Laitteet voi viedä ilman takuulappuja suoraan SCF:n huoltoon joka on valtuutettu Samsungin huolto ja takuutiedot löytyvät IMEI-koodia vastaan suoraan järjestelmästä.

Anonyymi kirjoitti...

Laitteet voi viedä ilman takuulappuja suoraan SCF:n huoltoon joka on valtuutettu Samsungin huolto ja takuutiedot löytyvät IMEI-koodia vastaan suoraan järjestelmästä.

Artikkeli on täyttä asiaa. Nythän ei ole kyse siitä saako tieton takuun voimassaolosta helposti vai ei. Kyse on siitä että vaikka takuu on voimassa siitä huolimatta tuotetta ei korjata takuuseen vaan laskutetaan asiakasta. Nyt ei kyse ole tapauksista jossa asiakas oli rikkonut laitteen vaan laitteessa on tuotevirhe joka yritetään ohjata väkisin asiakkaan vahingoksi.

Samsungiin totaalisesti kyllästynyt kirjoitti...

Nimen omaan tästä on kyse mitä edellinen kertoi.

Kyllä minunkin puhelimessani oli takuu voimassa. Siitä ei ollut mitään epäselvyyttä. Takuukorjausta ei kuitenkaan suoritettu koska vaan kerrottiin että puhelimen korjaus maksaa n. 250 euroa. Eli ei korjata takuuseen (takuuta jäljellä 5 kk). Vika oli piirikortissa. Puhelinta oli pidetty hyvin, lähinnä perheen erillisenä "pöytäpuhelimena". Jopa huolto sanoi että mitään ulkoisia merkkejä puhelimen putoamisesta tai iskuista ei ole. Edes yhtään naarmua ei ollut koko laitteessa. Sitten väitettiin että puhelinta on taivuteltu. Miksi taivuttelisin puhelinta?

Asia vietiin kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn jonka asiantuntijat tosivat tuotteessa valmistusvirheen ja nimenomaan piirilevyjen liimauksissa (liikaa kovetinainetta tms). Samsung EI halunut kuitenkaan asiaa sopia joten asia menee nyt lopullisesti lautakunnan istunnon käsittelyyn. Katsotaan mitä he päättävät.

Anonyymi kirjoitti...

Voi, voi, tuon Samsungin tilalle voi pistää ihan minkä tahansa puhelinmerkin, samaa joka ainoassa huoltoliikkeessä, oli kysymys sitten mistä laitteesta tahansa, autoista puhelimiin. Ostajat kuvittelevat saavansa täydellissen kestäviä laitteita, vaan joskus ne hajoavat syystä tai toisesta. Huoltoliikkeen tarkoitus on tuottaa voittoa ja voittoa ei tule ellei tule rahaakaan, samoin jokainen teollisuuslaitos.

Nimimerkillä kokemusta on, Mercedes Nissan Lada Mac Samsung Nokia ym.

Anonyymi kirjoitti...

Voi, voi, tuon Samsungin tilalle voi pistää ihan minkä tahansa puhelinmerkin, samaa joka ainoassa huoltoliikkeessä, oli kysymys sitten mistä laitteesta tahansa, autoista puhelimiin. Ostajat kuvittelevat saavansa täydellissen kestäviä laitteita, vaan joskus ne hajoavat syystä tai toisesta. Huoltoliikkeen tarkoitus on tuottaa voittoa ja voittoa ei tule ellei tule rahaakaan, samoin jokainen teollisuuslaitos.

TAKUU on vapaaehtoinen sitoumus valmistajalta. TAKUUAIKANA näyttövelvollisuus on valmistajalla. En kuule tiedä toista valmistajaa joka riitelee laitteen korjaamisesta TAKUUAIKANA! Ainoa johon olen törmännyt on Samsung. Muut sentään korjaavat laitteen takuuseen jos takuu on kerta voimassa (poislukien tietysti selvät kastumiset jne).

Samsung on ottanut uuden linjan. Myönnetään KAHDEN vuoden takuu joka on yhtä tyhjän kanssa. Turha ja tyhjä lupaus.

Anonyymi kirjoitti...

Ongelma vain Suomessa on se että viranomainen jonka asian selvittelyyn voi ottaa mukaan on kuluttajariitalautakunta ja käsittely siellä kestää 1-2 vuotta, riippuen siitä kuinka paljon toinen osapuoli viivyttelee.

Tämä on todellinen ongelma, joka estää kuluttajan oikeuksien toteutumista käytännössä. Useimmiten koko ongelmakysymys on täysin epärelevantti joskus 1-2 vuoden kuluttua tapahtumasta. Käsittelyajan pitäisi olla luokkaa 1 kk.

Anonyymi kirjoitti...

Smsungin puhelimet on ihan OK, toiminnallisuuksiltaan. Ongelman muodostaa PASKA asiakaspolitiikka jota vastuuhenkilöt Suomessa noudattaa. Vähän samanlaista paskaa kun verkkokauppa.com:n pyrkimykset pistää takuu voimaan valmistushetkestä, ei ostohetkestä. Samsung on puolestaan keksinyt oivan keinon säästää rahaa jättämällä takuuaikaiset korjaukset kuluttajan maksettavaksi.

SAMSUNG ON TÄYSI URPOJEN JA EPÄPÄTEVIEN LUUSKIEN JOHTAMA FIRMA, ei kunnioitusta mihinkään lainsäädäntöön.

Anonyymi kirjoitti...

Tässäpä oma kokemus samsungin kanssa:

1. Ostin puhelimen 380 eur joka hajosi 13 kk jäljeen, takuu oli 24 kk joten tietysti oletin että puhelin korjataan takuuseen

2. Vein puhelimen SCF Huoltoon (paskin huolto ikinä), sieltä ilmoitettiin että piirikortti pitää vaihtaa, tekee 280 euroa töineen. Sanoin että takuu on voimassa niin vastasivat, että "Samsung on ohjeistanut heitä katsomaan piirikortin viat asiakkaan syyksi" (tämä keskustelu on tallennettu kuten blogisti aikanaan neuvoi), joten ei mene takuuseen

3. Kysyin miten piirikortin vika voi olla asiakkaan syy, onko puhelimessa kosteusvaurioita, jälkiä kolhuista, kosteudesta tms. Ei ole, mutta ohjeistus on kuulema ohjeistus

4. Soitin Samsungin asiakaspalveluun. He sanoivat suoraan että he pitäytyvät valtuutetun huollon päätöksessä. Kerroin että huolto on väärässä ja haluan keskustella asiasta. Ei voi keskustella, asia on päätetty. Pyysin yhdistämään reklamaatiopäällikölle tai jollekin muulle. Sitäkään ei voi tehdä. Kiitos, oli hyvä palvelu.

5. Soitin Samsungin vaihteeseen ja pyysin yhdistämään kännyköistä vastaavalle henkilölle. Hän kysyi ensimmäiseksi mistä sain numeron???? Niin, nähtävästi yllätti että kaikki paskakuluttajien kyselyt ei filtteröidykään asiakaspalveluun.

6. Asia ei muuttunut miksikään, vikam on kuulema minun.

7. Kuluttavalituslautakunta totesi kuitenkin vian kuuluvan valmistajan virhevastuuseen koska mitään näyttöä siitä ei ollut että kuluttaja olisi puhelimen rikkonut.

8. Samsung halusi korvata pelkän puhelimen 1,5 vuoden odotuksen jälkeen. Suostuin kun en jaksanut muuta. Lain mukaan ja poikkeuksetta kuluttajariitalautakunta on kuitenkin aina määrännyt korvattavaksi myös kulut ja mahdollisen käyttöhyödyn menetyksen. Joten jos joku täällä jaksaa taistella Samsungia vastaan niin hieno juttu!

Erinomainen artikkeli blogistilta vihdoinkin! ÄLKÄÄ OSTAKO SAMSUNG PUHELIMIA, minä ainakin ostan lähiomaisilleni kunnon laitteet, en Samsungin paskaa senkään takia ettei tarvi sitten firman kanssa tapella.

Anonyymi kirjoitti...

Kenen henkilöiden kanssa olette puhelinasioita hoitaneet Samsungiin päin, siis ohi asiakaspalvelun. Mulla on tässä juuri viimeviikolta takuunalainen puhelin jota ei kuulema korjatakkaan takuuseen!! Ajattelin vain että voisin ottaa suoraan yhteyttä oikeaan henkilöön.

Anonyymi kirjoitti...

Todella sikamaista. Jotenkin ymmärrän, vaikka en hyväksy, että yritys yrittää keplotella lakisääteisestä virhevastuusta, joka on ulkoa sille pakotettu. Kuitenkin se, että yritys keplottelee irti itse myyntiä edistääkseen myöntämästä takuusta on käsittämätöntä. Tuollainen on suoranaista valehtelua.

Anonyymi kirjoitti...

1. Blogille on toimitettu ilmeisesti nauhoitettu keskustelu takuuhuollosta? Voisitteko julkaista kyseisen keskustelun?

2. Onko pakko linkittää jokainen "Samsung" sana, sillä nyt eri linkkien löytäminen blogauksesta on huomattavan hankalaa.

Anonyymi kirjoitti...

"TAKUU on vapaaehtoinen sitoumus valmistajalta. TAKUUAIKANA näyttövelvollisuus on valmistajalla. En kuule tiedä toista valmistajaa joka riitelee laitteen korjaamisesta TAKUUAIKANA! Ainoa johon olen törmännyt on Samsung. Muut sentään korjaavat laitteen takuuseen jos takuu on kerta voimassa (poislukien tietysti selvät kastumiset jne). "

Todellakaan EI Samsung ole ainoa. Kokemusta Nissanista, sain tapella eturenkaista noin vuoden ennen kuin sain mitään korvausta. Väitettiin että olen maastoautolla ajanut metsässä, ja siitä syystä ohjauskulmat pielessä. Kun ei mennyt läpi, niin yritettiin väittää rengaspaineita ym.ym. vieläpä kuluttajavalituslautakunnan suuntaan. Saman kaltaisia kokemuksia Sonerasta Nokiasta yms. Toisinaan saattaa jopa valittaminen auttaa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitä, ei vielä haukuttu blogia PASKAKSI mustamaalaajaksi? :D Taitaa olla ennätys.

Se on ihme että monet liikkeet kitkuttelee tuon takuun/virhevastuun kanssa ilmiselvissäkin tapauksissa.

Ottaisivat oppia siitä mitä ruokayhtiöt tekevät: Asiakas valittaa huonosta mausta/ulkonäöstä/hajusta/whatever, postissa tulee lappu "Pahoittelut, tässä korvauksena kympin seteli heidän tuotteilleen tai sitten läjä heidän tavaroita postin kautta". Ei edes kyseenalaisteta, saatetaan pyytää lähettämään kuva tai tarkka kuvaus ja ehkä joissakin tapauksissa palauttamaan viallinen tuote jatkotutkimuksia varten, tietysti heidän laskuunsa.

Anonyymi kirjoitti...

BLOGI ON ERINOMAINEN, se mikä tässä on PASKA, on Samsung!

Nyt jokainen lukija, levittäkää tätä artikkelia Samsungin puhelimista ja asiakaspalvelusta niin moneen paikkaan kun pystytte jotta asia tulee mahdollisimman monen tietoon

Anonyymi kirjoitti...

Onpa hieno artikkeli, juuri samanlaiseen pyöritykseen jouduin minäkin mutta en jaksanut tapella kun ketään ei saa keskusteluun ja asiakaspalvelu jankkaa vain samaa toistettua ohjetta.

Puhelin oli ollut käytössä vasta 8 kk kun vika oli piirikortissa ja EI KUULU TAKUUSEEN!

Uskomatonta.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa että tuli asia julkisuuteen. Onneksi en kerinnyt ostaa lapselle uutta puhelinta, no nyt tiedän että SAMSUNG se ainakaan ole!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kaikki väärinkohdellut lähettämään palautetta suoraan Samsungille niin rupeaa suomen päässä päitä putoilemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kenen henkilöiden kanssa olette puhelinasioita hoitaneet Samsungiin päin, siis ohi asiakaspalvelun. Mulla on tässä juuri viimeviikolta takuunalainen puhelin jota ei kuulema korjatakkaan takuuseen!! Ajattelin vain että voisin ottaa suoraan yhteyttä oikeaan henkilöön.

Pari vuotta sitten asioiden Mika Lehtosen kanssa joka vastaa ainakin jollain tavoin Samsungin puhelimien vioista Suomessa. Hän tosin noudattaanee vain yhtiön johdon linjauksia tossa kusetuspolitiikassa.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kaikki väärinkohdellut lähettämään palautetta suoraan Samsungille niin rupeaa suomen päässä päitä putoilemaan.

Älkää asiakaspalveluun soittako! Se ei johda mihinkään. Suoraan oikeille henkilöille. Kuormittakaa niitä päättäjiä ja johtajia suoraan vaihteen kautta. Vaihde jos kysyy mitä asia koskee niin sanotte vain että haluatte "keskustella sopimuksista"!

Entinen Samsung työntekijä kirjoitti...

SAMSUNG BOIKOTTIIN!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitin tossa kommentissa että lähettäkää palautetta suoraan Samsungille että lähetätte vaikka sähköpostia suoraan koreaan valmistajalle, ei Suomeen.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos jälleen hyvästä artikkelista. Itsekin olen kuullut samansuuntaisia tarinoita Samsungista.

Suomessa on erikoista, että henkilö, joka haluaa saada oikeutta itselleen nähdään ikään kuin suurena rikollisena... vaikka kyse onkin vain lain suomasta oikeudesta.

Anonyymi kirjoitti...

Onpa hyvä että joku kertoo viimein totuuden. Ei se Nokiallakaan se huolto paras mahdollinen ole, mutta he sentään korjaavat puhelimen takuuseen, kun kerta ovat sen antaneet. Oma Samsung puhelin hajosi 2 kk ennen takuun loppumista ja eivät korjanneet ja vika oli sama kuin täsäskin mainittu - piirikortti!!

Anonyymi kirjoitti...

Samsung on ok puhelin jos se toimii, edes sen takuuajan. Jos se hajoaa niin edessä on kauhea taistelu siitä saako puhelinta korjattua vaikka takuu on voimassa. Samsungin asiakaspalvelu on yhtä tyhjän kanssa koska he eivät neuvottelu korjausehdoista. Jos heidän OHJEISTAMANSA huolto sanoo jotain niin päätös on siinä. Muita keinoja ei ole kuin kuluttajariitalautakunta jonne moni ei lähde. Sitten kun sieltä tulee Samsungille kielteinen alustava päätös niin ovatkin valmiita sopimaan.

Vaihteen kautta kirjoitti...

Ei muuta kuin soitto suoraan vaihteen kautta oikealle vastuuhenkilölle. Blogi on oikeassa, unohtakaa se vitun asiakaspalvelu!

Anonyymi kirjoitti...

Nämä SCF ym. huollot ovat yhtä tyhjän kanssa. Vein Nokian puhelimen huoltoon jossa oli selvä ohjelmistobugi (kaatui tietyn näppäinyhdistelmän jälkeen joka kerta). En ehtinyt töiden vastaanotossa muuta sanoa kuin että puhelin kaatuu. Puhelin vietiin käsistä ja sanottiin että tule viikon päästä hakemaan. Viikon kuluttua kun puhelinta hain niin sanottiin vain että vikaa ei havaittu (!). Ei varmaan kun edes ehtinyt puhelinta vietäessä kertoa miten bugin saa esille. Puhelin lykattiin käteen kuitin kanssa ja seuraava asiakas. Lasku varmaan kuitenkin lähti Nokialle olemattomasta työstä.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä on taas joku ikuisten häviäjien kerho kokoontumassa. Mikäli puhelimeen tulee vika, joka ei kuulu takuun piiriin (putoamiset ym. mekaaniset vauriot / kosteus), ei laitetta tällöin korjata, ja takuu mitätöidään saman tien.

Itse viikoittain törmään tällaisiin asiakkaisiin, joiden mielestä takuun pitää korvata ihan kaikki. Ei se vaan mene niin, yrittäkää ymmärtää.

Totta kai asiasta pitää valittaa, jos valitettavaa on, mutta yleensä meidänkin huoltoliikkeestä suuttuneena lähteneet asiakkaat ovat saaneet kuluttajaneuvojaltakin neuvon jättää länkyttäminen sikseen, jos vika on asiakkaan oma.

Anonyymi kirjoitti...

"Onpa hieno artikkeli, juuri samanlaiseen pyöritykseen jouduin minäkin mutta en jaksanut tapella kun ketään ei saa keskusteluun ja asiakaspalvelu jankkaa vain samaa toistettua ohjetta.

Puhelin oli ollut käytössä vasta 8 kk kun vika oli piirikortissa ja EI KUULU TAKUUSEEN!"

- Jos ei kuulu takuuseen, niin miksi et vetoa myyjän virhevastuuseen? Samsungilla ei taida olla "omia" myymälöitä kuitenkaan.

KSL:ssa nimenomaan sanotaan, että takuuehdoin ei voida kaventaa myyjän virhevastuuta - seikka, mikä on saunalahdelle tarvinnut selvittää useita kertoja.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Täällä on taas joku ikuisten häviäjien kerho kokoontumassa. Mikäli puhelimeen tulee vika, joka ei kuulu takuun piiriin (putoamiset ym. mekaaniset vauriot / kosteus), ei laitetta tällöin korjata, ja takuu mitätöidään saman tien.

Taitaa olla sisälukutaidossa hieman petrattavaa, sillä ei artikkeli eikä myöskään blogin kommentit koske tapausta, jossa puhelin on itse tai toisen toimesta rikottu, vaan kyseessä on valmistusvirhe.

Anonyymi kirjoitti...

Selittäisikö joku minulle mitä pahaa on siinä, että: "Samsung tarjoaa hyvitykseksi nimellisesti samanarvoista puhelinta, jonka tuotantokustannukset ovat murto-osa alkuperäisesti rikkoutuneen puhelimen huoltokustannuksista."

Oma kokemukseni näistä nykylaitteista kun on seuraava.

- Korjauksen jälkeen laite ei ole uutta vastaava vaan usien varsinainen ongelmapesä.
- Asiallinen korjaus on todennäköisesti kalliimpi kuin laitteen hinta.
- Kun tuotanto on saatu käyntiin, niin kulut yhden lisäkappaleen tekemisestä ovat varsin pienet.
- Useimpia nykylaitteita ei voi edes korjata.

Jos valmistaja antaa ilman turhaa viivettä uuden vähintään alkuperäistä vastaavan tilalle, niin se on usein asiakkaallekin paras vaihtoehto. Tätä arvoa ei lainkaan vähennä vaikka tilalle saadun laitteen valmistuskulut ovat pienet. Toki tilalle saadun pitää kaikilsta ominaisuksiltaan olla vähintään sama kuin rikkoutunut.

Anonyymi kirjoitti...

Helpommin ymmärrettävä (ja kuluttajanäkökohdan huomioonottava) versio ylläolevasta on ehkä:

Jos ostat uuden puhelinmallin niin maksat siitä preemiota joka johtuu siitä että laite on "uusinta hottia". Jos laite sitten nopeasti hajoaa ja saat uuden tilalle vuoden kuluttua, ei sillä enää ole samaa arvoa kuluttajalle koska se on vanhaa teknologiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Selittäisikö joku minulle mitä pahaa on siinä, että: "Samsung tarjoaa hyvitykseksi nimellisesti samanarvoista puhelinta, jonka tuotantokustannukset ovat murto-osa alkuperäisesti rikkoutuneen puhelimen huoltokustannuksista."

Minäpä selitän

1. Kun asiakas ostaa 350 euron puhelimen joka hajoaa takuuaikana valmistusvirheeseen jota Samsung ei halua korvata. Korjauskustannus on huoltoliikkeellä esim. 250 euroa. Samsung ei halua tätä maksaa vaan odottaa kuluttajariitalautakunta kierroksen ja kun asia todetaan Samsungin viaksi tarjoaa tilalle tuotantohinnaltaan esim. 100 euron puhelinta. Tällä menettelyllä Samsung säästää helppoa rahaa mutta pistää asiakkaan maksamaan 1-2 vuoden odotusajalla ilman puhelinta. Helpointa olisi antaa samantien tilalle vastaava puhelin kun ei kuluttajariitalautakunnan kannanoton mukaan korvaava puhelin tarvitse edes olla uusi, vaan huollettu, korjattu ja suunnilleen samanikäinen. Mutta ei, Samsung haluaa pistää asiakkaan odottamana monta vuotta. Saattaahan olla että asiakas ei jaksa (kuten useimmiten) käy tapella, edes selvästä asiasta.

2. Puhelin ei ole ainoa asia joka Samsungin tulee korvata. Takuun ja virhevastuun alaisen tuotteen korjaamisesta ei saa aiheutua kuluja asiakkaalle. Samoin jos puhelin on pitkään pois käytöstä myös käyttöhyödyn menetys on korvatta. Seuraava on todellinen esimerkki kuluttajariitalautakunnan päätöksestä jossa minä olin kuluttajan asemassa.

240 euron arvoinen puhelin hajosi, asia meni kuluttajariitalautakuntaan, hain puhelimen lisäksi korjauskuluja ja käyttöhyödyn menetystä, lopulta valmistaja joutui puhelimen lisäksi korvaamaan aiheutuneet kulut n. 62 euroa sekä käyttöhyödyn menetyksen 100 euroa, yhteensä siis 402 euroa!

Ehkä siksi ei riitä että pelkkä puhelin korvataan.

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä siksi ei riitä että pelkkä puhelin korvataan.

Tai siksi että on HELVELTIN huonoa asiakaspalvelua pistää asiakas maksamaan omista virheistään. Takuuaikana ainoastaan selvät väärinkäytökset jää takuun ulkopuolelle, kuten kastumiset, kolhut, putamiset jne. Kaikki muut viat kuuluu pakostikin takuuseen. PAITSI SAMSUNGILLA!

En kehota ketään ostamaan SAMSUNGIN puhelimia. Laitteissa ei ole vikaa vaan ASIAKASPALVELUSSA.

Kuka muuten Samsungilla vastaa näistä takuukäytänöistä? Olisi kiva tietää henkilön nimi joka on moisen virittelyn Suomeen rakentanut.

Anonyymi kirjoitti...

En kehota ketään ostamaan SAMSUNGIN puhelimia. Laitteissa ei ole vikaa vaan ASIAKASPALVELUSSA.

Ja tarkoitan sitä, että mikä tahansa laite voi hajota, mutta kunnollinen ja rehellinen yhtiö hoitaa tyylikkäästi vikaantuneet laitteet TAKUUEHTOJEN mukaisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Olen edelleenkin sitä mieltä, että korvaavan uuden puhelimen antaminen tilalle on ihan OK vaikka puhelimen valmistuskustannus alittaisi korjauksen hinnan. Mieluummin uusi vastaavantasoinen puhelin kuin vanha korjattuna (ja korjauksessa rikottuna).

Korjauksen kohtuuton kesto on tässä se todellinen ongelma. Korjattu tai uusi puhelin on arvoton jos tilalle on ehditty jo hankkia toinen puhelin. Yleensähän puhelinta tarvitaan jatkuvasti ja korjauksen pitkittyessä tilalle joutuu joko vuokraamaan tai ostamaan toisen.

Vuoden päästä vastaavan puhelimen saa toki halvemmalla. Sen tiedän jo puhelinta ostaessani. Jos vuoden vanha puhelin rikkoutuu ja korvataan samantien uudella, on ratkaisu hyväksyttävä kuluttajalle ja valmistajalle.

Anonyymi kirjoitti...

Löytyykö markkinoilta yhtäkään puhelinta, jonka uskaltaa ostaa? Omien kokemusteni pohjalta ainakin Nokialainen saa jäädä kauppaan. Tämän jutun jälkeen pitänee pistää Samsung kartettavien listalle.

Anonyymi kirjoitti...

Olen edelleenkin sitä mieltä, että korvaavan uuden puhelimen antaminen tilalle on ihan OK

samaa mieltä, mutta se ei riitä. laki määrittelee korvaamaan myös takuu tai virhevastuunalaisen tuotteen korjauttamisesta aiheutuneet kulut sekä tarvittaessa tuotteen käyttötarkoituksesta aiheutunut käyttöhyödyn menetys

Anonyymi kirjoitti...

Pari vuotta sitten asioiden Mika Lehtosen kanssa joka vastaa ainakin jollain tavoin Samsungin puhelimien vioista Suomessa. Hän tosin noudattaanee vain yhtiön johdon linjauksia tossa kusetuspolitiikassa.

Onko tämä herra se jonka kanssa takuukorjauksista pitää keskustella suoraan ohi asiakaspalvelun?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä, osoite etunimi.sukunimi@samsung.fi, sinne vain älä puhu paskan asiakaspalvelun kanssa!

Anonyymi kirjoitti...

jaahas pani vähän miettimään,taidanpa sittenkin valita bellen tai wp varmuuden vuoksi,tuntuu ettei yli 2v samsungeita edes ole toiminnassa ellei omistaja itse ole kustantanu piirikortin vaihtoa,noksut kestäneet hyvin meikällä vuosikaudet

Anonyymi kirjoitti...

Minusta on parempi valita sellainen puhelintoimittaja joka pitää lupauksensa. Tämän artikkelin perusteella Samsung ei ole sellainen.

Anonyymi kirjoitti...

Luojan kiitos ostin HTC Sensationin Galaxy S II:n sijaan vaikka oli siinä ja siinä etten mennyt kassalle Galaxy kourassa.

Muuten olisi voinut olla kädessä kallista SER-jätettä.

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/alueet/helsinki/2011/12/suomalaiset_kuluttajat_eivat_osaa_valittaa_3102134.html

Lieneekö niin että Samsung käyttää hyväkseen tätä arkuutta. Kun tietävät ettei suomalainen uskalla valittaa niin näitä voi sitten kohdella miten sattuu huvittamaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Taitaa olla sisälukutaidossa hieman petrattavaa, sillä ei artikkeli eikä myöskään blogin kommentit koske tapausta, jossa puhelin on itse tai toisen toimesta rikottu, vaan kyseessä on valmistusvirhe."

Sinulla taitaa puolestasi sisälukutaito käydä vähän ylikierroksilla. Esitetäänkö tekstissä mitään todisteita että kyseessä olisi valmistusvika? Todisteeksi ei kelpaa se, että mainitaan "on käynyt ilmi" ja "samsung on ohjeistanut". Tahtoisin nähdä näistä "ohjeistuksista" jotain todisteita.

Todennäköisesti on taas suivaannuttu siitä, että itse on pudoteltu puhelinta siihen pisteeseen, että takuuhuollossa ei asiaa katsota enää sormien läpi.

Ja ennen kuin joku vetää herneen nenään: niin ei, en ole Samsungin enkä SCF:n leivissä. Vaan pikemminkin molempien puljujen kilpailijalla hommissa.

Anonyymi kirjoitti...

Ylläolevalle anonyymille: Takuuaikana on takuun antajan tehtävä osoittaa, että vika johtuu asiakkaan toiminnasta. Osoittaminen ei tarkoita, että on joku epäilys tai joku on ohjeistanut jotain, vaan konkreettista todistusta siitä, että vika on asiakkaan aiheuttama. Jos sitä ei pystytä osoittamaan, silloin kyseessä on valmistusvika. Mikä muukaan se voisi olla?

Anonyymi kirjoitti...

"Mikä muukaan se voisi olla?"

Asiakaslähtöisyyden nimissä kiisteltävä asianhaara?

Anonyymi kirjoitti...

Itselläni takuuriita-asia Samsungin matkapulelimesta Kuluttajariitalautakunnassa ja ratkaisu odotettavissa aikaisintaan ensi kesänä. Jos asia kääntyy Samsungin tappioksi, tulevat he kyllä jatkossa julkisesti kuulemaan asiasta kovalla äänellä!

pikavippi kirjoitti...

Mulla kävi kans samsungin kanssa samalla tavalla.

Anonyymi kirjoitti...

Vein Galaxy S II luurin huoltoon täällä muutamaan kertaan mainittuun huoltopisteeseen Vallilassa. Luuri boottaili parin päivän välein ja 3G verkossa ei data lennä. Kerroin vielä lähtötietoihin että olin päivittänyt softan n. 2vko sitten ja ei ollut auttanut asiaan.

No soittohan sieltä tuli että joo tässä pitäisi näyttö vaihtaa ja sen jälkeen sitten takuuseen korjataan, vaihto maksaa 200€... Pitkään pohdittuani hölmönä maksoin ko. vaihdon. Kun hain luuria niin kysyin mitä sille on tehty, kuulemma päivitetty softa!?

No kotimatkalla soitin ensimmäisen puhelun ja mikrofoni ei toiminut (vastapuoli ei kuullut mitään) ja tämä ilmeni ensimmäistä kertaa. Puhelin boottasi sitten muutaman päivän päästä... Ja data ei edelleenkään lentäntänyt. Eli huollossa vikalista kasvoi.

Kiireiltäni en heti ehtinyt sitä viedä huoltoon, mutta kun sen sitten vein niin, yllätysyllätys, tuli puhelu että näyttö pitäisi vaihtaa ( 200€) että takuu olisi voimassa ja sitten voimme korjata viallisen liitoksen josta tuo boottailu kuulemma saattaa johtua?!?!? Miksi tätä ei sitten korjattu edellisellä kerralla?

Ja samaa paskaa tuli asiakaspalvelusta Samsungilta. Huomenna soittelen tuonne vaihteen kautta ja katsotaan mitä sieltä sitten kostuu.

Anonyymi kirjoitti...

En ymmärrä, miksi maksoit näytön vaihdon jos olit tyytyväinen siihen näyttöön? Ei sillä pitäisi olla mitään tekemistä muiden ongelmien kanssa ja jos on, niin valmistaja on sitten tuotteensa suunnitellut päin persettä. Ja siitä taas ei voi kuluttajaa syyttää.

JB kirjoitti...

https://www.facebook.com/pages/Puhelimien-Maahantuojien-ja-Huoltoliikkeiden-sanelupolitiikalle-stoppi/254876507925512

Meni uskottavuus Samsungin takuupolitiikkaan kun 2kk vanha puhelin oli "kastunut" eikä siis takuukorjata OPTIMA SERVICE huollossa...

Anonyymi kirjoitti...

Minä ostin Samsungin kannettavan tietokoneen kesti siitä kun sain sen käsiini 7 päivää alkoi jäätyillä ja kaatuilla,nyt sitä on posti kuljettanut edes takaisin huoltoon ja takaisin käyttöön sitä en ole käytännössä saanut lainkaan,lopputuloksesta en tiedä mutta jos homma olisi reilua se olisi jo vaihdettu mutta todennäköisesti näin ei aiota tehdä,vedätetään ja vetkutetaan.Nämä paskat kannattaa kiertää kaukaa.Asiakaspalvelu arvotonta sontaa.Puhelinnumerot piilotettu ylempien osalta tehokkaasti,kaiken maailman kyselyitä asiakastyytyväisyydestä,kyllä tulee luulisi että sillä rahalla voisi hoitaa asiakkaat tyytyväiseksi,OIKEASTI.Kiertäkää kaukaa,minä ainakin tulevaisuudessa teen niin.Kuluttaja viranomaiset on yhtä tyhjän kanssa näihin kuluttajaturva asioihin ei auta muu kuin kuluttajien järjestäytyminen että asiat tuodaan tehokkaasti julki ihan ammattimaisesti se kyllä purisi kun tieto leviää tehokkaasti.Lakeja ei Suomessa ja EU:ssa tehdä kansalaisten suojaksi vaan elinkeinoelämän ja huijareiden turvaksi,esimerkiksi ryhmäkanne mahdoton toteuttaa,se on viranomaisen takana,ei mitään järkeä.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tuo Nokiankin välttelee taidokkaasti takuuhuoltoja. Esimerkiksi E7 puhelimessa USB-liittimen huono laatu on tyyppivika. Mutta käyttäjän syyksi laitetaan kuten tuosta blogitekstistä ilmenee: http://kuluttajapossu.blogspot.fi/2012/07/nokia-e7-tyyppiviat.html

Anonyymi kirjoitti...

oman puhelimeni (samsung galaxy s2) aino näppäin eli ns. poistu tai takaisin näppäin ei toimi kunnolla samoin sivussa oleva virtanäppäin on huonossa kunnossa, en saa näyttöä sammutettua aina silloin kuin tarvis. Pari päivää sitten puhelin joutui vähä kosketuksiin veden kanssa kun ruokapöydän vesilasi kaatui. Jos vien puhelimen korjaukseen nii korjataanko sitä? huomaako huolto pienen vesivahingon ja voisiko olla että tästä syystä eivät puhelinta suostuisi korjaamaan. muuten toimii hyvin. Ja paljonkohan korjaus maksaisi? ja jos tämä "korjaaminen " on toiveajattelua niin seuraavaksi saa ehdottaa päivätöitä jotta saisin uuden puhelimen....

Anonyymi kirjoitti...

ostin 2012 samsungin ace puhelimen joka hajosi heti, vein giganttiin josta suoraan sanottiin että jos he katsovat että syy on kuluttajassa niin jää itse maksettavaksi. kyseinen firma oli optima service.

puhelin oli ollut täysin normaalissa käytössä vailla mitään kolhuja tai jälkiä. todisteeksi he lähettivät 80 e laskun korjauksesta takuuaikana ja tuhruisen kuvan laturiportista (jonka pitäisi jotenkin todistaa että olen itse sen hajottanut)

1 kk korjauksen jälkeen portti hajosi uudestaan. en osta enää ikinä samsung tuotteita.
samsungille vain tuloksella on väliä, me ostajat ollaan pelkkää karjaa, kuluttajia joiden ainoa arvo on tuoda rahaa tyhmyydellään jättiyrityksille.


haista samsung pitkä **ttu.

Anonyymi kirjoitti...

Ja tämä kommentto sitä samaa tavaraa!

Anonyymi kirjoitti...

CDON.com välttelee vastuuta yhdessä Samsungin kanssa. Samsung S4 mini näyttö sammui viikon käytön jälkeen omia aikojaan. Pidetty siististi taskussa, ei kolhittu jnejne. Silti LCD-näytössä hiushalkeama kun laite avataan, ulkopuolella ei mitään. Eli maanantaikappale, jota ei suostuta takuuseen korvaamaan. Älkää ihmeessä ostako tuosta cdoncomista mitään! Älkäälä ostako Samsungia! Meni 324 euroa aivan hukkaan! Kuluttajariitalautakuntaan on valitettu,

Anonyymi kirjoitti...

XCover II mallin usb-liittimen suojaläppä on irronnut useasta puhelimesta. Samsung kehoittaa lähettämään puhelimen huoltoliikkeen tutkittavaksi, jossa tutkitaan johtuuko irtoaminen käyttövirheestä. Mitenhän sitä voisi käyttää virheellisesti... no katsotaan kuinka käy :)

Anonyymi kirjoitti...

Itse ostin samsung galaxy s3 minin ja takuun piti olla 2 vuotta.Vuoden ehdin puhelinta käyttää, kunnes akku pamahti ja lähetin puhelimen takuuseen. Kuukauden päästä puhelin tuli takuusta. Akussa todettiin valmistusvirhe mutta he eivät korvanneet mitään sillä 2:n vuoden takuu koski vain puhelinta, akun takuu oli vain 6 kuukautta. Jouduin itse maksamaan 33 € puhelimen tarkastuksesta ja 35 € uudesta akusta ://

Anonyymi kirjoitti...

S4 minin tapaus: nyt vuotta myöhemmin kuluttajariitalautakunta suositti cdon.comia ja samsungia korvaamaan laite minulle, koska ne eivät edes vaivautuneet vastaamaan krl:n kyselyihin! Tiedoksi niille jotka etsivät hankalasti löydettävissä olevia yhteystietoja: Samsungin reklamaatioita hoitaa ruotsalainen heppu osoitteessa voc.suomi@ samsung.com. ja cdon.comissa osoite on company@cdon.com. Suomessa asia piti aluksi lähettää osoitteeseen Vaisalantie 4 Espoo. Korvauksia EI ole vielä maksettu. Katsotaan joutuuko Samsung ja cdon.com MUSTALLE LISTALLE vai noudattaako krln suositusta KUTEN VÄITTÄÄ.

Anonyymi kirjoitti...

Samsung Galaxy A5 käytössä 6 päivää, minkä jälkeen lakkasi tunnistamasta kameraa. Takuuhuollossa todettiin kosteusvaurio, takuu ei korvaa, ja puhelimen korjaus tulisi maksamaan enemmän kuin uusi puhelin. Huollon jälkeen ei toiminut enää näyttökään. Samsung pahoittelee ystävällisesti. Puhelin oli kerran mukana kuntosalilla, ihan samaan tapaan kuin edellinen puhelin 2 vuotta joka viikko pari kertaa, samoin kuin sitä edeltävät puhelimet. Kuluttajaneuvoja ei anna toivoa, kun kosteusvaurio, eikä vakuutus korvaa kosteusvauriotapauksissa.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä myös täsmälleen blogikirjoituksessa kerrotun kaavan mukaan edennyt tilanne. Puhelin hajosi vuoden ikäisenä, huollosta sanottiin että puhelinta ei korjata ja takuu raukeaa sillä puhelimessa on pölyä - ja se on kuluttajan vika. Puhelin ei ole pölytiivis, joten tottakai sinne voi kertyä pölyä, mutta sen ei pitäisi hajottaa puhelinta. Huolto, myyjäliike tai Samsung eivät suostuneet tarkemmin erittelemään, miten pöly on päätynyt puhelimen sisuksiin ja miten se vaikuttaa puhelimen toimintaan, eikä sitä, miten olisin voinut välttää tämän "pölyn" kertymisen. Koko selitys kuulostaa keksityltä.
Asia on käsittelyssä kuluttajariitalautakunnassa.

General Post kirjoitti...

Koska virkojen näin minä surffata internetissä ja kun löysin sinut, aika Tunsin tuhlaa, juuri täyttänyt ajatuksiani ja nyt ajattelen olen sijoittanut aikani jotain todella mielenkiintoista.


samsung galaxy hinta

Osta Käyttöjärjestelmä

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos hyvästä vinkistä.

Tuo Samsungin VOC eli Voice of Customer on aivan turha palvelu. Ensinnäkään he eivät vastaa sähköposteihin ilman erillistä kyselyä ja puhelimessa ei saa kuin selityksiä miksi eivät voi tehd mitään asialleni.

Minulta hajosi Samsungin jääkaappi 3,5 vuoden käytön jälkeen. Laitteen myyjä Expert pesi kätensä välistä samantien ja kehoitti hoitamaan asian Samsungin kanssa. Samsung ilmoitti, että nämä ratkaistaan case-by-case periaatteella ja minun case oli sellainen, että he eivät maksa vaativaani hinnanalennusta. Minulla oli korjausliikkeen lausunto, jonka mukaan kompressori oli alkanut vuotaa sisältä, jota ei saa käyttämällä rikki, eikä korjattua.

Koska ratkaisuun ei päästy, niin tein asiasta valituksen Kuluttajariitalautakuntaan. Sain juuri päätöksen, jonka mukaisesti Samsung velvoitettiin suorittamaan minulle hinnanalennus miltei 400 euroa.

Eli ei kannata luovuttaa vaan viedä asia aina Kuluttajariitalkautakuntaan