Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, heinäkuuta 11, 2012

Oikeudenmukaisuus ei toteudu työtuomioistuimissa

Laki työtuomioistuimesta (31.7.1974/646) määrittelee työtuomioistuimen toimivallan. Työtuomioistuin on erikoistuomioistuin joka ratkaisee työntekijöiden työehtosopimuksien ja virkamiesten virkaehtosopimuksien tulkintaan liittyviä riitakysymyksiä. Yksittäisillä henkilöillä ei ole oikeutta ajaa kannetta työtuomioistuimessa. Oikeus kanteeseen on työ- ja virkaehtosopimuksen solmineilla osapuolilla, kuten työntekijöiden ammattiliitoilla tai työnantajia edustamilla liitoilla.

Työtuomioistuin antaa yleensä päätöksensä varsinaisen käsittelyn jälkeen pidettävässä erillisessä neuvotteluistunnossa. Vastoin yleistä länsimaista oikeuskäsitystä työtuomioistuimen päätökset ovat aina lopullisia. Niihin ei voi hakea muutosta valittamalla. Työtuomioistuinkäsittelyn oikeusprosessista puuttuvat siis normaalille oikeuskäytännölle tyypilliset valitusportaat, kuten hovioikeus ja korkein oikeus.

Valitusmahdollisuuden uupuminen työtuomioistuimen päätöksistä vääristää oikeuskäytäntöä mikä näkyy vahvasti puolueellisina päätöksinä. Ammattiliitoissa ja juristipiireissä on yleisesti, mutta hiljaisesti tunnettu tosiasia että työtuomioistuimen päätökset kallistuvat pääsääntöisesti aina työnantajaleirin hyväksi. Työtuomioistuin toimii käytännössä työnantajien kumileimasimena. Tilanne on vastaava vakuutusoikeudessa jossa vakuutusoikeus toimii täysin vakuutusyhtiöiden alaisuudessa ja ohjauksessa.

Tuomioistuinkäsittelyssä perustuslaillinen periaate on, että tuomiosta on pystyttävä valittamaan. Suomalainen oikeuslaitos tekee nykypäivänä karmaisevan määrän virheitä joista osa voidaan oikaista valitusmenettelyn takia. Osaa virheistä ei oikaista koskaan. Edes langettavat päätökset ihmisoikeustuomioistuimesta eivät monesti saa korkeinta oikeutta muuttamaan kantaansa.

Tänä päivänä käräjäoikeudessa käsitellään työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä. Nykykäytäntö muodostaa suuren ongelman kun täsmälleen samanlaisia riita-asioita käsitellään koko valitusprosessin läpi aina hovi- ja korkeinta oikeutta myöten. Päätökset ovat monesti täysin päinvastaisia kuin työtuomioistuimen tuomiot joista ei voi edes valittaa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

78 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sama ongelma koskee kaikkia erityistuomioistuimia. Niissä kehittyy ajan myötä aivan omat tulkintalinjansa, joilla ei ole mitään tekemistä lain kanssa. Aivan yhtä hyvä esimerkki on Vakuutusoikeus, joka käsittelee mm. toimeentuloturva-asioita ja sairausvakuutusasioita. Sen päätösten perustelut ovat yleensä aivan olemattomia ja sivutoimisilla lääkärijäsenillä on sidonnaisuuksia, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Pääasiassa vakuutusoikeus ratkaisee asiat niin, että hakijalle ei myönnetä korvausta sairaudesta tai tapaturmasta, koska syy-yhteys muka puuttuu.

Anonyymi kirjoitti...

Iso osa korkeimman oikeuden kapasiteetista menee nykyään vakuutusoikeuden väärien päätösten korjaamiseen. Tässä suhteessa ihmiset ovat tietenkin sikäli paremmassa asemassa, että vääriin päätöksiin on ylipäänsä mahdollista hakea muutosta. Työtuomioistuimen järjestään vääriin päätöksiin ei muutosta voi hakea lainkaan. Valitusoikeus tuomiosta ei ole vain perustuslaillinen oikeus, vaan kyseessä on keskeinen ihmisoikeusperiaate.

Anonyymi kirjoitti...

Ammattiliitto Pron Finnairia vastaan masinoima lakko oli selvästi laiton. Tässä asiassa työtuomioistuin osui kuitenkin oikeaan.

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemäs lisäpöytäkirja, 2 artikla: Jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa.

Eli täällä puhutaan vain rikostuomioista. Joka tapauksessa, kehittyneissä oikeuskulttuureissa edellytetään, että kaikista tuomioista on oltava valitusmahdollisuus. Erityisen tärkeää tämä tietenkin olisi työtuomioistuimen kaltaisten erikoistuomioistuinten kohdalla, joiden jäsenillä tunnetusti on sidonnaisuuksia, jotka vaikuttavat selvästi päätöksentekoon.

Anonyymi kirjoitti...

Joku puhui laittomasta lakosta...

Joku kun kertoisi mikä on tarkalleen laiton lakko?

Tiedän, että sellainen, jossa ei ole vastapuolelle riittävällä aikataululla annettu mahdollisuutta neuvottelussa muuttaa linjaansa. Joskus vaan leimataan lakkoja kaikesta huolimatta laittomiksi. Ikään kuin lakko sinällään olisi laiton.

Mikä siis esim. siinä Proon lakossa oli laitonta? Oliko ilmoittamisvastuu jätetty väliin?

Anonyymi kirjoitti...

Laittomat lakot on työantajan propagandaa. Työantajien vika että yleensä lakkoihin ajaudutaan. Hehän niitä supistuksia ja leikkauksia ja oikeuksien polkemista ajavat milloin milläkin syyllä. On nousu tai laskukausi niin ihan sama. Etuja pitää karsia. Kun on voimassaoleva työehtosopimus lakko on yleensä silloin laiton. Pitäisi miettiä miksi lakkoon ajaudutaan kesken sopimuskauden? Se on aina, siis aina, työantajan toimista johtuva.

Anonyymi kirjoitti...

Miten niin yleensä?

Siis sitä juuri tässä "epätietoisena" kysynkin, että milloin lakko on laiton, jollei lasketa esimerkkiä, jonka jo annoin.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa lakot ja työsulut ovat laittomia, mikäli ne rikkovat voimassa olevaa työehtosopimusta.

Lakkoon voidaan laillisesti ryhtyä mikäli alan työmarkkinaosapuolten (ammattiliiton ja työnantajajärjestön) välillä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, tai lakko kohdistuu johonkin selvästi työehtosopimuksen ulkopuoliseen asiaan.

Lakosta jätetään molemmissa tapauksissa ilmoitus vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista.

Työntekijät ovat luovuttaneet lakko-oikeutensa suomalaisessa työsopimusjärjestelmässä ammattiliitoille, tyypillisesti ammattiliitojen hallitukselle. Siten yksittäinen työntekijä, jonka alalla sovelletaan yleissitovaa työehtosopimusta, ei käytännössä voi olla laillisessa lakossa.

Laittomasta lakosta voidaan sen toimeenpannut järjestö tuomita hyvityssakkoon työtuomioistuimessa. Mikäli lakko ei sakosta huolimatta lopu, sakko voidaan tuomita monta kertaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yllä oleva teksti on tiedossa ja siitä yllä jo mainitsin.

Mutta kun menemme lakkoon sinänsä, eli vaikka Pron lakkoon, niin mikä siinä on/oli laitonta ja miksi se purettiin kiireellisenä? Miksei lakon purkua käsitä edes oikeustieteilijät?

Anonyymi kirjoitti...

Pron lakossa oikeustieteilijät ovat olleet tukkanuottasilla siitä, saiko käräjäoikeus määrätä turvaamistoimena lakon keskeytettäväksi, kun lakkoasiat lain mukaan käsitellään työtuomioistuimessa. Koska työtuomioistuin ei voi määrätä turvaamistointa, toimivaltaa tähän ikään kuin "lainattiin" yleisen tuomioistuimen puolelta.

Käräjäoikeus ei sinänsä todennut lakkoa lailliseksi tai laittomaksi, mutta turvaamistoimi voidaan määrätä vain, jos sen hakija pystyy saattamaan hyvin todennäköiseksi, että toimi on perusteltu, ts. lakko oli laiton. Sittemmin myös työtuomioistuin totesi Pron lakon laittomaksi ja määräsi siitä pienen seuraamusmaksun.

Asiassa on käyty oikeusfilosofista keskustelua sen suhteen, onko "laittomia" lakkoja olemassakaan vai voidaanko ajatella, että työtuomioistuimen määräämä seuraamusmaksu on se "hinta", jolla saa lakkoilla. Toisin sanoen lakko-oikeus olisi aina, mutta työrauhavelvoitteen vallitessa lakkoilu on vaan kalliimpaa.

Edellisen anonyymin ihmettely on sinänsä aiheellista. Miksi Pron lakko itse asiassa oli laiton? Pitäisi varmaan lueskella työtuomioistuimen ratkaisu.

Anonyymi kirjoitti...

Ei liity aiheeseen mutta ny kun Euroopan ihmisoikestuomioistuin on antanut pakkohoidosta tuomion liittyen mm. pakkolääkitykseen voisi asian käsittely olla ajankohtaista.

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=362017

Anonyymi kirjoitti...

"Pron lakossa oikeustieteilijät ovat olleet tukkanuottasilla siitä, saiko käräjäoikeus määrätä turvaamistoimena lakon keskeytettäväksi, kun lakkoasiat lain mukaan käsitellään työtuomioistuimessa."

Jees, tosiaan on melko yhdentekevää kuka ja millä meriiteille sen lakon purki. Kyse on tosiaan siitä millä perusteilla lakko oli laiton ja sitä kautta se pystyttiin ylipäätään purkamaan?

Anonyymi kirjoitti...

Lakkohan oli TYÖNANTAJAN mielestä laiton ja sillä tuomiolla turvattiin osakkeenomistajien omaisuuden kasvua. Lentoliikenteen turvallisuuteen se ei vaikuttanut mitenkään, jos lentokone on huoltamatta, niin se samalla on lentokiellossa. Kun huoltajia ei ole töissä, niin ei myöskään huoltoa voida suorittaa. Kaikesta päätellen TYÖNANTAJA päätti että kundit duuniin, tai maksavat korvauksen. Työtuomioistuin ei voinut päättää asiasta, joten känninen käräjätuomari sai kossupullon, niin siitä hyvästä kirjoitti paperiin nimensä, ei tainnut edes lukea koko paperia. Asian seurauksena potkittiin huoltohenkilöt pihalle. Näin se on aina mennyt, asiaan osallistumattomat ja pomot palkitaan, (osakkeenomistajat ja toimitusjohtaja sekä ylin johtoporras), pikkupäälliköt haukutaan ja duunarit potkitaan pihalle.

Anonyymi kirjoitti...

Jees, tosiaan on melko yhdentekevää kuka ja millä meriiteille sen lakon purki. Kyse on tosiaan siitä millä perusteilla lakko oli laiton ja sitä kautta se pystyttiin ylipäätään purkamaan?

Siis sen verran tarkennuksena, että sen enempää työtuomioistuimella kuin käräjäoikeudellakaan eivät natsat riitä laittoman (tai minkään muunkaan lakon) purkamiseen. Käräjäoikeus voi määrätä ainoastaan uhkasakon ja työtuomioistuin seuraamusmaksun. Jos lakkoilu jatkuu, uusia seuraamusmaksuja voidaan määrätä vaikka kerran päivässä.

Jos lakkoa ei lopeteta, vouti lopulta jäädyttää tilit ja ottaa liittojen omaisuuden haltuun, mutta kukaan ei tule lakkoilijoita pakolla töihin hakemaan. Jos liitolta loppuu rahat, niin sitten loppuu. Tuomioistuin ei voi murtaa lakkoa.

Anonyymi kirjoitti...

TEHY:n lakko aikoinaan oli hieman toisenlainen tapaus. Silloinhan säädettiin lakko-oikeuden murtava laki. Tämän lain nojalla terveydenhuollon ammattihenkilöt velvoitettiin sitten töihin, ja lain rikkomisesta olisi seurannut fudut ja ehkä terveydenhuollon ammattioikeuksien menettäminen.

Lainsäätäjä, toisin kuin tuomioistuin, voi siis murtaa lakon. Tähän pitäisi kuitenkin turvautua vain äärimmäisissä poikkeusoloissa, orjuudesta kun on muualla maailmassa päästy eroon jo sata vuotta sitten.

Anonyymi kirjoitti...

Edelleen voisiko joku selittää, minkä takia Pron lakko oli laiton? Mikä siitä teki laittoman?

Anonyymi kirjoitti...

"Jos lakkoa ei lopeteta, vouti lopulta jäädyttää tilit ja ottaa liittojen omaisuuden haltuun, mutta kukaan ei tule lakkoilijoita pakolla töihin hakemaan. Jos liitolta loppuu rahat, niin sitten loppuu. Tuomioistuin ei voi murtaa lakkoa."

Niin ja tämähän EI tarkoita käytännössä lakon purkua?

Anonyymi kirjoitti...

Nojoo, työtuomioistuin pystyy määräämään maksimissaan 19.500 euron seuraamusmaksun. Käytännössä määrätään puolet tuosta. Jäsenmäärältään suuren ammattiliiton kassassa tuo ei tunnu missään, muutama viikko lakkoillaan helposti ja vain maksetaan lasku.

Rosis sensijaan täräytti turvaamistoimensa tehostamiseksi puolen miljoonan uhkasakon. Se tehosi heti.

Anonyymi kirjoitti...

"Jäsenmäärältään suuren ammattiliiton kassassa tuo ei tunnu missään, muutama viikko lakkoillaan helposti ja vain maksetaan lasku."

En ole hirveästi asiaan perehtynyt, mutta väitätkö tosiaan, että tälläinen toiminta on ihan yleistäkin?

Kuten yllä mainitsin, niin en tunne hirveän hyvin lakkoja, mutta jotenkin sellainen olo, ettei jopa kahden viikon mittaiset lakot ole kovinkaan yleisiä. Laittomista nyt puhumattakaan.

Muutenkin ajatus, jossa voi tehdä mitä vain kunhan maksaa uhkasakot, on vähän kuin väittäisin, että voin vaikka surmata jonkun, kunhan istun vankeuden. Viime kädessä siinäkin on kyse uhkarangaistuksesta ja hinnasta mitä surmatyö maksaa surmaajalle.

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä, onko lakkoilu seuraamusmaksut maksaen kovinkaan yleistä. Sen sijaan tuota työtuomioistuimen käytössä olevaa maksimiseuraamusmaksua pidetään yleisesti naurettavan alhaisena - se ei liittoja juuri pelota. Nytkin Pro siis kiltisti maksoi laittomasta lakosta sille asetetun reilun kymppitonnin seuraamuksen. Jos uhkana olisi ollut se puolimiljoonaa, minkä käräjäoikeus asetti turvaamistoimensa uhaksi, olisivat liittopomot varmaan harkinneet lakkoon ryhtymistä huolellisemmin.

Anonyymi kirjoitti...

"Sen sijaan tuota työtuomioistuimen käytössä olevaa maksimiseuraamusmaksua pidetään yleisesti naurettavan alhaisena - se ei liittoja juuri pelota."

Sille voi olla ihan hyvä syy miksei uhkasakko ole sen suurempi.

"Nytkin Pro siis kiltisti maksoi laittomasta lakosta sille asetetun reilun kymppitonnin seuraamuksen."

Kerro toki millä lailla lakko oli laiton.

"Jos uhkana olisi ollut se puolimiljoonaa, minkä käräjäoikeus asetti turvaamistoimensa uhaksi, olisivat liittopomot varmaan harkinneet lakkoon ryhtymistä huolellisemmin."

Varmasti, mutta kuten yllä mainitsinkin, niin uskasakkojen koolle saattanee olla juuri se tarkoitus, ettei tarvitse joka mutkassa nöyristellä. Tuomio saattaa olla näet vääräkin ja sitä ei oikein voi valittaakkaan.

Lakko on aina kuitenkin harkinnan alainen juttu. Se maksaa joka tapauksessa liitolle, kuin myöskin työntekijöille.

elvis dukeloanfirm kirjoitti...

Oletko tarvitsevat lainaa? Oletko mitään taloudellista stressiä ja tarvitset lainaa ratkaista ongelmia ?? Apuasi on vihdoin täällä tarjoamme lainoja kaikille ja halpa ja edullinen edun vain 2%. Kiinnostuneet lainanottajan ovat meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa (guaranteedtrustfirm2@hotmail.com). Olemme sertifioitu ja relaible lainanantajien jotka antavat lainaa kaikille. palvelumme ovat nopeita ja luotettavia niin ota yhteyttä nyt saada lainaa tänään ..

James Ainsley kirjoitti...

Tarjoamme lainojen määrä $ 100 000 $ 100 miljoonaa 20 vuotta ilman vakuuksia. Olemme sertifioitu laina lainanantaja, tarjoamme vakuutena lainat yksityishenkilöille ja yrityksille alhaisella korolla 2%, ja meillä on pitkäaikainen ja lyhytaikaisia lainoja. Yrityksemme on kerännyt paljon läpimurtoja säännöksen ensimmäisen luokan rahoituspalvelujen asiakkaillemme, erityisesti alalla luotto- ja pääoman henkilöille ja oikeushenkilöille. Nopeamman vastauksen kirjeen: weighbridgeloanfirm@gmail.com

Olla terve.

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Elena Nino kirjoitti...

Oletko myöskään taloudellisia vaikeuksia? Tarvitsetko Laina käynnistää liiketoiminta tai maksaa laskujaan? Annamme Laina ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Hae nyt sähköpostitse: elenanino07@gmail.com

Kiitos ja Jumala siunatkoon
rouva Elena

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Acevedo Lisa kirjoitti...

Hei, tämä on tiedottaa suurelle yleisölle que rouva Acevedo, yksityinen laina lainanantaja on avannut taloudellinen mahdollisuus kaikille, jotka tarvitsevat mitään taloudellista tukea. Annamme lainaa 2% korko ihmiset, yritykset ja yhtiöt ehtojen selkeitä ja ymmärrettäviä. Ota yhteyttä jo tänään sähköpostilla: (Acevedo lisa44@gmail.com)

Lenny Kaminsky kirjoitti...

Hei herra / rouva,
Tarjoamme varoja investointeja varten muodoissa luottoa lainan hakijoita, Henkilöt, Corporate Organisaatiot, yritykset jne.

Investointeja tehdään kuten:
* Hankkeen rahoitus
* liike Lainat
* henkilökohtainen Lainat
* Velka

Annamme lainaa yksittäisen ja yrityksen 2% korolla kuukausittain. Saada takaisin meille sähköpostitse kuin davidpetersonloanfirm1@outlook.com lisätietoja.

Alex Jean Senekal kirjoitti...

Hyvää päivää kaikille.

Tarvitsetko lainaa? Oletko velkaa? Haluatko aloittaa liiketoiminnan ja tarvitsevat pääomaa? Tarvitsetko lainaa tai rahoitusta jostain syystä? Apuasi on vihdoin täällä, koska annamme lainaa kaikille klo halpa ja edullinen korko vain 3%, hyvän luottoehdot jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä tänään kautta: jean.senekal40@gmail.com

Ei; lähettää yksityiskohtia jean.senekal40@gmail.com

Vilpittömästi. Rouva Alex Jean Senekal

Elena Nino kirjoitti...

Oletko tarvitsevat kiireellistä lainan maksaa laskuja, liiketoiminnan laajentaminen, yhteisöt tai henkilökohtainen laina? Ota yhteyttä jo tänään teidän nopeasti tehokas ja luotettava laina tänään sähköpostitse: elenanino07@gmail.com

terveiset
rouva Elena

Alex Jean Senekal kirjoitti...

Tarvitsetko pikaisesti lainaa tarjoavat? Etsitkö apua? Tarvitsetko rahoitusta yrityksen perustamiseen? jos kyllä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, nyt sähköpostitse: jean.senekal40@gmail.com


YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

Rouva Alex Jean Senekal.
Toimitusjohtaja
Russell Finance Organisaatio
Sähköposti: jean.senekal40@gmail.com

John Ahmed kirjoitti...

Hyvää päivää kaikille.

Tarjoamme lainat yksityishenkilöille sekä organisaatioita, jotka ovat aikomukset saneeraukseen taloja ja laitokset, velkajärjestelyihin, uudelleen rahoitus sekä perustamalla liike asuja.

Annamme lainan missä tahansa valuutassa.

* Oletko taloudellisesti Puristetaan?
* Etsittekö varoja maksaa pois luottojen ja velat?
* Etsittekö rahoittaa perustaa oman yrityksen?
* Oletko tarvitsevat yksityisten tai yritysten lainojen eri tarkoituksiin?
* Haluatko hakea lainaa toteuttamaan suuria projekteja?
* Haluatko hakea rahoitusta erilaisiin muihin prosesseihin?

Tarjoamme seuraavia tyyppisiä lainoja:

* Kaupallinen lainat.
* Personal lainat.
* Business lainat.
* Investoinnit Lainat.
* Development lainat.
* Hankinta lainat.
* Rakentaminen lainat.
* Business lainat ja paljon muuta:

Jos olet kiinnostunut saamaan lainaa yhtiömme ystävällisesti saada takaisin meille tämän sähköpostiosoitteen {russell.credit40@gmail.com}

Parhain terveisin!!!

John Ahmed

James Clarke kirjoitti...

Yrityksemme on laillinen järjestö, joka luotiin auttamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, kuten taloudellinen tuki.
Joten jos olet tai olet taloudellisissa vaikeuksissa rahoitus- sekaisin, ja tarvitset rahaa aloittaa liiketoimintaa itse, tai tarvitset lainan maksaa pois velkojaan tai maksaa laskuja, aloittaa hyvää liiketoimintaa, tai on lainattu Vaikeuksia yli paikallisia pankkeja , ota yhteyttä jo tänään
E-mail: glantpaydayloanfirm@gmail.com


Lainahakemus:

Nimi: _________
Osoite: _________
State: _________
Maa: __________
Ammatti: _________
Lainamäärä tarvitaan: __________
Tarkoitus: _________
laina duration__________
Kuukausitulot: _________
Puhelin: _________


Ota yhteyttä sähköpostitse E-mail meitä:

glantpaydayloanfirm@gmail.com

John Ahmed kirjoitti...

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

Gonzalez Andres kirjoitti...

Hei,
Oletko liikemies tai nainen? Jos mitään taloudellisia sekaisin tai tarvitset rahaa oman yrityksen? Sinun luottoa maksaa velkaa? Jos sinulla on pieni luotto pisteet ja pankki / muut paikalliset rahoituslaitokset vaikeuksissa saada lainaa? Henkilökohtainen laina, Business Expansion, yrittäjyyden ja koulutus, velkajärjestelyihin, kovan rahan lainoja. No, tarvitset lainaa tai rahoitusta jostain syystä. Tarjoamme lainojen alhainen korko on 2%, ota meihin ainainen luotto kautta sähköpostin (gonzalezandresloan@gmail.com)

Elena Nino kirjoitti...

Oletko tarvitsevat kiireellistä lainan maksaa laskuja, liiketoiminnan laajentaminen, yhteisöt tai henkilökohtainen laina? Ota yhteyttä jo tänään paastosi tehokas ja luotettava laina tänään sähköpostitse: elenanino03@gmail.com

terveiset
rouva Elena

john wilson kirjoitti...

Oletko tarvitsevat lainan maksaa laskujaan, ostaa auton tai talon, tavata tarpeisiin perheen tai jäädä taloudellisesti hyvänä? Tarvitsetko lainaa käynnistää projektin tai investointeja? Jos kyllä sitten ota yhteyttä jo tänään, tarjoamme lainaa 2% vuodessa saada takaisin meille sähköposti davidpetersonloanfirm1@outlook.com ja olemme todella iloinen auttaa.

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta henkilökohtainen laina lainanantaja, jotka suorittavat erilaisia lainojen International Maat kiireellisesti 3% Korko jos Kiinnostunut ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: lori.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

Loredana Beretta kirjoitti...

Olen Loredana Beretta henkilökohtainen laina lainanantaja, jotka suorittavat erilaisia lainojen International Maat kiireellisesti 3% Korko jos Kiinnostunut ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: lori.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

ชัยภัฏ จันทร์วิไล kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

franklyn morgan kirjoitti...

Jättämisen vaatimukset paikassa,
Tarjoamme yksityistä, kaupallista ja liike lainojen hyvin pieni
Varsinainen korot niinkin alhainen kuin 3% 1 vuoden kuluessa 50 vuoteen takaisinmaksu
kesto missään päin maailmaa. Annamme lainaa sisällä
vaihtelevat 1000 $ +100.000.000dollari. Meidän lainat ovat hyvin vakuutettu enintään turvallisuus on tärkeintä.
Kiinnostuneiden henkilöiden tulisi ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse
Luotonantaja Nimi: EDWARD TRUMAN
Luotonantaja Sähköposti: trumanedward22@gmail.com
Lainanottajat TIEDOT
NAME:
Lainan määrä:
Voimassa:
Puhelin #:
MAA:
Huom: Kaikkien kirjainten tulisi lähettää sähköpostitse osoitteessa
trumanedward22@gmail.com Truman lisätietoja.

ชัยภัฏ จันทร์วิไล kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

Pteri kirjoitti...

Joita se voi koskettaa.

Tavoitteenamme on löytää voittavan ratkaisu kaikki taloudelliset
ongelmia. Annamme lainoja ihmisille, joilla on huono luotto tai tarvitsevat rahaa maksaa laskuja, investoida liiketoiminnan. Haluamme käyttää tätä keskipitkän ilmoittaa teille, että me annamme luotettava lainatuet, meillä on ilo tarjota sinulle lainaa nopeudella 2% kaikille asiakkaille. Kiinnostuneiden henkilöiden tulisi ottaa yhteyttä lisätietoja sähköpostitse: wemacompany@gmail.com

Oletko koskaan ajatellut saada stressittömän lainaa muodostavat hyvämaineinen lainanantajalle? Oletko etsinyt lainan evätään lainan paikallisen pankin? Onnittelut olet oikea paikka saada tämä laina tarjous laina, Wema Laina instituutti on ratkaisu taloudellisia ongelmia. Voimme auttaa saat laadukkaita lainaa nopealla siirto, lainahakemuksen sovelletaan kaikkiin sekä yksityisille ja yrityksille. Kiinnostuneita henkilöitä yhteyttä lisätietoja sähköpostitse: wemacompany@gmail.com

Anonyymi kirjoitti...

Hyvää päivää,

  Olemme laillinen, hyvämaineinen valtion rekisteröimiä rahaa lainanantajalle. Olemme yritys, joka tarjoaa taloudellista apua. Me lainata varoja ulos tarvitsevien henkilöiden taloudellista tukea, joka on huono luotto-levy tai tarvitsevat rahaa maksaa laskuja, investoida liiketoiminnan. Haluan käyttää tätä keskipitkän kertoa, että olemme tehdä luotettavia saajan apua mielelläni tarjota sinulle lainaa 2%, joten älä epäröi hakea lainaa, koska me tarjoamme sinulle parhaan palvelun.

Palvelut sulatettu kuuluu *
jälleenrahoittaa *
Kodinparannus*
Investointiluotto *
Auto lainat *
Velka *
Luottoraja *
Toinen kiinnitys *
Business lainat *
Personal Lainat *
Kansainvälinen lainat.
 
Lainanottajat TIEDOT:
 
Koko nimi:
sukupuoli:
Siviilisääty:
Osoite:
ZIP / Kaupunki:
Maa:
Syntymäaika :
rahoitus:
Tarvittava määrä:
Laina Pituus:
Palkka / vuositulot:
Ammatti:
Tarkoituksena Lainan:
Puhelin:
Fax:
 

Motto: Tarjoamme asiakkaillemme turvallinen luotto- ja takuu ohjelma saavat.

Parhain terveisin.

Daniel / MD /

Yhteydenotto email: Danielwallsloancompany@gmail.com

wilson kirjoitti...

tarvitset aidon laina liiketoimintaa varten tai maksaa velkaa yhteystiedot herra Kellie Wilson nyt aito lainojen sähköpostitse: Oceanicfinance113@gmail.com

george kirjoitti...


Hanki laina tänään alhaisella nopeudella sovelletaan nyt lainaa annetaan nopeudella 3% sovelletaan nyt tämä voi lisätä yrityksesi enemmän korkeutta. Tarjoamme Laina liiketoiminnan ja henkilökohtaisen ihmisiä, jos tarvitset lainan käynnistää yrityksen tai lainan maksaa pois laskut eivät meihin yhteyttä (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) nyt ja saada lainaa meidän Company ... minä maksan paras laina palvelut.

george kirjoitti...


Hanki laina tänään alhaisella nopeudella sovelletaan nyt lainaa annetaan nopeudella 3% sovelletaan nyt tämä voi lisätä yrityksesi enemmän korkeutta. Tarjoamme Laina liiketoiminnan ja henkilökohtaisen ihmisiä, jos tarvitset lainan käynnistää yrityksen tai lainan maksaa pois laskut eivät meihin yhteyttä (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) nyt ja saada lainaa meidän Company ... minä maksan paras laina palvelut.

favour kirjoitti...

jos olet velkaa maksaa tai tarvitset rahaa maksaa laskuja ja kustannuksia, voit saada todellista lainan minulle, jos olet köyhä ja tarvitset taloudellista tukea voit ottaa yhteyttä minuun minun email johnlutherloanfirm1@outlook.com ja aion auttaa sinua.
annan lainaa erittäin edulliseen hintaan ja ilman viivettä.
Oma yritys on rekisteröity FBI ja olen ensimmäisten joukossa 5 todellinen lainanantajat maailman.
yhteyttä minuun nyt, jos tarvitset lainaa, johnlutherloanfirm1@outlook.com

Gonzalez Andres kirjoitti...

Hei,
Oletko liikemies tai nainen? Jos mitään taloudellisia sekaisin tai tarvitset rahaa oman yrityksen? Sinun luottoa maksaa velkaa? Jos sinulla on pieni luotto pisteet ja pankki / muut paikalliset rahoituslaitokset vaikeuksissa saada lainaa? Henkilökohtainen laina, Business Expansion, yrittäjyyden ja koulutus, velkajärjestelyihin, kovan rahan lainoja. No, tarvitset lainaa tai rahoitusta jostain syystä. Tarjoamme lainojen alhainen korko on 2%, ota meihin ainainen luotto kautta sähköpostin (gonzalezandresloan@gmail.com)

Miller Porter kirjoitti...

Hei kaikki,

Olen Miller Porter Yksityinen laina lainanantaja Good Working maine,
millerporter102@yahoo.com Käytä tänään jos tarvitset hätätilanteessa
laina hyvämaineinen yritys, jolla on hyvät edellytykset ja työsuhteita,
sinun tulisi ottaa yhteyttä sillä tarjoamme lainoja
kohtuuhintaisia korko 3% ja työsi meille
on hyvä kokemus. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
meille sähköpostitse: millerporter102@yahoo.com tai
+2349057519652 millerporter102@yahoo.com

http://millerporter102.wix.com/potterfirms

Odotan nopeaa reagointia
Miller Porter

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

John Ahmed kirjoitti...

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

John Ahmed kirjoitti...

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.

Marjo Kaarina kirjoitti...

I am Marjo Kaarina a legit private loan lender who render different types of loans to so many globalized international countries in the world, desperately with 3% interested rate if interested kindly contact me now via Email: marjo.kaarina40@gmail.com

Motto: Your happiness is our Satisfaction.

We live by our motto, We Can Help You.

บริษัท จอมสุบรรณ จํากัด kirjoitti...

Hoi
Ik Korejs Fillip, Marketing Manager, Global Trade Int.
Wij bieden lening diensten voor alle mensen wereldwijd tegen een zeer lage rente van 2%

E-mail: cashfirmarena@gmail.com
Bedankt & groeten,
Korejs Fillip

+60183723787
Business Marketing Manager.

Gonzalez Andres kirjoitti...

Hei,
Oletko liikemies tai nainen? Jos mitään taloudellisia sekaisin tai tarvitset rahaa oman yrityksen? Sinun luottoa maksaa velkaa? Jos sinulla on pieni luotto pisteet ja pankki / muut paikalliset rahoituslaitokset vaikeuksissa saada lainaa? Henkilökohtainen laina, Business Expansion, yrittäjyyden ja koulutus, velkajärjestelyihin, kovan rahan lainoja. No, tarvitset lainaa tai rahoitusta jostain syystä. Tarjoamme lainojen alhainen korko on 2%, ota meihin ainainen luotto kautta sähköpostin (gonzalezandresloan@gmail.com)

Piyamas Srisawat kirjoitti...


Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

John Ahmed kirjoitti...

Tarvitsetko lainaa? Olemme oikeutettuja ja tae lainanantajista, Olemme yritys taloudellista tukea. Me Lainarahastot ulos tarvitsevien henkilöiden taloudellista tukea, joka on huono luotto tai tarvitsevat rahaa maksaa laskuja, investoida liiketoiminnan. Haluan käyttää tätä keskipitkän kertoa, että olemme tehdä luotettavia saajan apua Otamme mielellämme tarjota sinulle lainan yhteyttä sähköpostitse: russell.credit40@gmail.com

Suoritetuista palveluista ovat:

* Velka
* Business Lainat
* Personal Lainat
* Auton lainat
* Vuokrat ja House lainat

Kirjoita takaisin jos kiinnostaa meidän korko on 3% vuosittain. Ota yhteyttä sähköpostitse: russell.credit40@gmail.com

Huomaa: Asianomaiset yksilön tulee lähettää viestin sähköpostin kiireellisiä vasteen ja yksityiskohtia saada lainan.

Parhain terveisin.

Arlene williams kirjoitti...

Hei sitten

Oletko taloudellisissa vaikeuksissa? Tarvitsetko lainaa selkeä velkojaan? Tai olet, mies tai nainen, joka aikoo laajentaa liiketoimintaansa. Tarjoavat kaikenlaisia edullinen korko 2 % kanssamme tänään asuntolainan sähköpostitse: Arlenewilliamsloanfinance@hotmail.com

PYYTÄÄ LAINAA / TIEDOT (SOVELLUKSESSA)

Nimi:
Nimi:
maa:
Tarvittava määrä:
Termi lainan:
Tarkoitus laina:
Ammatti:
Kuukausittaiset tulot:
Syntymäaika (VVVV-KK-PP):
Mobile:
Seksi:
Tila:

Parhaiten huomioon

Jäsen Arlene Williams

ROBERT NIEMOELLER LOAN INVESTMENT CO. kirjoitti...

Tervetuloa Robert Niemoeller lainan sijoituspalvelutoiminnan Tarjoamme laina 2% asiakkaille inneed minkäänlaista lainaa, on se henkilökohtainen laina, yritysten laina, opiskelija laina jne, jos kiinnostunut lainan, ota yhteyttä lisätietoja ... yhteyttä: robertniemoellerloan@gmail.com

Clark Williams kirjoitti...

Hei...
    haluat sijoittaa tai menee konkurssiin yrityksen, pankki on muuttanut sinut alas, ... tarvitsevat rahaa auttaa lopeta projektin tehtävän, talon ja perheen,? sinä on huono luottokortti ja tarvitsevat uuden? tarvitse maksaa velkaa pois ...? kiire nyt ottaa yhteyttä @ LIVINGFOUNTAIN.CREDIT @ YAHOO.COM, saat lainaa APPROVED.We tarjouksen lainan alhaisin alk $ 1000 10,000000 kaikista Maailmantalouden kehitystä ... monet joka on törmännyt palvelumme, jakaa todistus ja elämänsä on muuttunut lopullisesti .... voit ottaa yhteyttä @ LIVINGFOUNTAIN.CREDIT@YAHOO.COM aloittaa sijoittamalla oman jo tänään.
   Terveisin ..
   Clark Williams

Unknown kirjoitti...

Hello Dear Laina Seeker,

Olen yksityinen, luotettava, luotettava lainanantaja; Minä maksan lainat yrityksille ja yksityishenkilöille matalilla ja edullinen korko 3%.

Etsitkö yritysten laina, henkilökohtainen laina, asuntolaina, autolainan, opiskelija laina, velan vakauttamista laina, vakuudeton laina, ja riskipääoma?

Jos olit evättiin laina pankin tai rahoituslaitos Yhdelle tai useammasta syystä. Olet oikeassa paikassa lainaa ratkaisuja, Annamme lainaa alueella $ 2000 $ 100.000.000 1 vuoden kuluessa 20 vuoden takaisinmaksuaika kestoisia, tahansa päin maailmaa Sähköposti: mg539928@gmail.com

jack ballard kirjoitti...

Olen laillinen ja hyväksytty laina lainanantaja, jos olet köyhä ja tarvitset taloudellista tukea yhteyttä minuun nyt sähköpostiosoitteeni jackballard396@gmail.com
i tarjota kaikenlaisia lainan ja taloudellisen tuen, ei väliä kuinka huono olet juuri yhteyttä minuun nyt ja annan sinulle lainaa ilman viivettä.
yhteyttä minuun nyt, jos tarvitset lainaa jackballard396@gmail.com
Kiitos

Loan Lending kirjoitti...

Hyvä herra / rouva,

Olen Paul Moritz hyvämaineinen, laillinen ja akkreditoitu rahaa lainanantajalle. Minä lainata rahaa yksittäisille ja yhteistyötä elinten tarvitsevat taloudellista apua. Onko sinulla huono luotto tai olet tarvitsevat rahaa maksaa laskuja? Tarvitsetko lainaa tai rahoitusta jostain syystä haluan käyttää tätä keskipitkän ilmoittaa, että minä maksan luotettavia saajan apua mielelläni tarjota sinulle lainaa alhaisella korolla. Tarjotun palvelun ovat:
jälleenrahoittaa
keksijä lainat
Auto laina
velkajärjestelyihin
yrityslainojen
Henkilökohtaiset lainat
Ystävällisesti kirjoittaa takaisin, jos olet kiinnostunut, joihin vaste te postitetaan lainahakemuksen täytettäväksi. (Ei sosiaaliturvaa eikä luotto tarkistaa, 100% taattu) Odotan, että saan palvella teitä. voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: paulhelpfund@yahoo.com

Kiitos kun Odotan, että saan olla palvelujen sinulle ...
Paul Moritz
E-mail: paulhelpfund@yahoo.com

Mrs Henriikka Johannes kirjoitti...

Tarvitsen lainaa kiireellisesti 2017 Sai lainaa luotonantajan, olen ollut huijaus monet väärennettyjä lainanantaja mutta kun tulin contect rouva Sheniqua Eatman jotka selitän asia, mutta kiittää Jumalaa tänään olen lainaani ja teen hyvin liiketoiminnan häneen yhteyttä jo tänään ja saat todistuksen sähköpostin Sheniquaeatmanloancompany@gmail.com,

Nimi: Mrs Henriikka Johannes