Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, elokuuta 02, 2016

Vastaus yksityiselle pysäköintivalvontayhtiölle

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta esitetään edelleen blogille jatkuvasti kysymyksiä. Yleisin kysymys on, pitääkö maksu maksaa? Vastaus on edelleen, ei missään tapauksessa! Toiseksi yleisintä on kysyä kuinka vastata yksityisen pysäköintivalvontayhtiön vaatimuksiin ja kuinka tehdä reklamaatio.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei ole mikään asia muuttunut vuosiin. Yksityisen pysäköintivalvontamaksun maksaminen on edelleen täysin vapaaehtoista. Blogin vanha ohje vuodelta 2013 pätee tässä asiassa edelleen perusteluineen.

Pysäköintivalvontayhtiöiden toiminta on varsin härskiä ja kuluttajaa uhkailevaa. Kaikilla yhtiöillä toimintaprosessi on kuitenkin lähes identtinen. Jos henkilö kiistää olleensa kuljettaja, vaaditaan tietoa kuljettajasta. Vaatimusten lomassa vedotaan mitä ihmeellisimpiin lain ja ennakkopäätösten tulkintoihin. Tarkoituksena on harhauttaa kuluttaja maksamaan aiheeton maksu.

Hervottomin tapaus on ollut henkilö joka on saanut kolme valvontamaksua kolmelta eri pysäköintiyhtiöltä (Parkkipate, Q-Park, APV-Alueellinen pysäköinninvalvonta). Maksun saajalla, ajoneuvon omistajalla ei ole edes ajokorttia, joten hän ei ole voinut autoa pysäköidä. Kyseisille pysäköintiyhtiöille tämä tulee käymään oikeudessa hyvin kalliiksi, mikäli sinne asti joskus päädytään.

Yksinkertainen toimintaohje on, älä reagoi tuulilasiin kiinnitettyyn valvontamaksuun mitenkään. Jos olet ajoneuvon haltija tai omistaja, odota että valvontayhtiö selvittää tiedot ja lähettää sinulle kotia maksukehotuksen. Kun maksukehotus on saapunut, reklamoi valvontayhtiötä kirjallisesti, helpoiten esimerkiksi sähköpostilla. Älä sorru väittelemään asiasta. Yksi reklamaatio riittää, eikä asiasta tarvitse lähteä kiistelemään.

Alla on esimerkki reklamaatioviestistä. Siinä on huomioitu valmiiksi kaikki yleisimmät vastaväitteet, vaatimukset ja erikoisimmat tulkinnat joita valvontayhtiöt esittävät. Sitä saa vapaasti käyttää, kopioida tai muokata.

* * *

Esittämässänne maksuvaatimuksessa on kyse yksityisoikeudelliseen sopimukseen liittyvästä väitetystä sopimusrikkomuksesta pysäköintialueen ehtojen vastaisesta pysäköinnistä. Tämän kaltainen sopimus pysäköinnistä syntyy valvontayhtiön sekä ajoneuvon kuljettajan välillä. Kiistän toimineeni ajoneuvon kuljettajana maksuvaatimuksessa esitettynä ajankohtana mainitsemallanne pysäköintialueella. En ole tehnyt pysäköinnistä sopimusta kanssanne enkä ole väitetyn sopimuksen osapuolena. Maksuvaatimuksenne on siten aiheeton ja pyydän ystävällisesti osoittamaan maksuvaatimuksen oikealle sopimuskumppanillenne.

Maksuvaatimuksessanne ei ole kyse lakisääteisestä viranomaismaksusta, eli pysäköintivirheestä säädetystä laissa tarkoitetusta maksusta josta vastaisi myös ajoneuvon omistaja tai haltija. Totean myös, että koska väitetty sopimus on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välinen, sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia (Kuluttajansuojalaki 20.01.1978/38) ja näyttövastuu sopimusrikkomuksesta on sopimukseen vetoavalla osapuolella.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaisesti (KKO:2010:23) kiinteistön omistajalla on oikeus määrätä pysäköinnin ehdoista. Sopimus syntyy valvontayhtiön ja ajoneuvon kuljettajan välillä. Ajoneuvon kuljettaja ei välttämättä ole sama henkilö kuin ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja.

KKO:n päätöksen (KKO:2010:23) mukaisesti todistustaakka kuljettajasta, eli pysäköinnistä tehdyn sopimuksen toisesta osapuolesta, on aina valvontayhtiöllä. KKO, kuten ei alemmatkaan oikeusasteet, hyväksyneet käänteistä todistustaakka, kuluttajan velvollisuutta todistaa ettei hän ole tehnyt sopimusta. Valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuksen toista osapuolta, ajoneuvon kuljettajaa, ei muuttanut velvoitetta.

Ajoneuvon kuljettaja voidaan myös esittää todistelulla. KKO:ssa käsitellyssä tapauksessa ajoneuvo oli pysäköity useasti saman asuinkiinteistön pihaan, joten oikeus katsoi toteen näytetyksi riittävällä todennäköisyydellä ajoneuvon omistajan toimineen kuljettajana. Näyttötaakka oli myös tällöin valvontayhtiöllä.

Saman linjan on ottanut Kuluttajariitalautakunta joka on yksimielisesti vakiintuneessa ratkaisukäytännössään todennut näyttövelvollisuuden sopimuksen syntymisestä ja sopimuksen toisesta osapuolesta, kuljettajasta, olevan valvontayhtiöllä. Näitä päätöksiä on useita aina vuodelta 2010 alkaen (esim. 2041/39/2010, 1167/39/2011).

Kuluttajansuolalain perusteella, kuluttajalta ei voida edellyttää, että kuluttajan pitäisi pystyä todistamaan, ettei hän ole tehnyt sopimusta elinkeinoharjoittajan kanssa. Lautakunta on myös todennut, että valvontamaksua ei voida periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimuksen syntyneeksi kuluttajan kanssa tai kuluttaja myöntää sopimuksen syntyneen.

Kuluttajariitalautakunnan päätösten mukaisesti velkojan on näytettävä toteen saatavansa peruste ja siten näytettävä, että henkilö, jolta se vaatii suoritusta, on pysäköinyt auton ja sitoutunut väitettyyn sopimukseen. Valvontayhtiö ei voi kohdistaa maksuvaadetta pelkästään sillä perusteella, että henkilö on auton omistaja tai haltija tai sillä perusteella ettei henkilö ole ilmoittanut kuka auton on tosiasiassa pysäköinyt. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä tuomioistuin käyttää Kuluttajariitalautakunnan suosituksia ratkaisunsa pohjana.

Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei sopimuksen ulkopuolisena ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettajaa valvontayhtiölle. Ajoneuvon omistajuus ei luo sopimussuhdetta valvontayhtiöön ja on selvää että sopimusrikkomukseen vetoavan osapuolen tulee pystyä osoittamaan kenen kanssa he ovat sopimuksen tehneet. Tämä tulkinta on selkeä sekä KKO:n ennakkopäätöksessä että myös kaikissa Kuluttajariitalautakunnan samankaltaisissa päätöksissä.

Asia on minun osaltani loppuun käsitelty.

* * *

oikeusjakohtuus.blogspot.com

31 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Muuttuuko tilanne mitenkään jos auton omistaa yritys? Eli työsuhdeauto (käyttöetu, täysetu jne.)

Keibo kirjoitti...

Ainakin se pitää muistaa että kuluttajasuoja ei ole yrityksellä samaa luokkaa kuin yksityishenkilöllä. Asiaan voi myös vaikuttaa se että työnantaja ei välttämättä jaksa käyttää aikaa asian selvittelyyn vaan ohjaa sakon auton (ainoalle?) kuljettajalle.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen asettanut tietojenluovutuskiellon AKE:n rekistereihin. Normaalilla rekisterinumerotiedustelulla minusta ei pitäisi saada selville muuta kuin etu- ja sukunimi, jotka ovat melko yleiset. En ole koskaan saanut "valvontamaksua", mutta ihmettelen, millä tapaa yksityinen parkkifirma toimittaisi vaatimuskirjeensä minulle, jos en reagoisi auton ulkopuolelle jätettyyn lappuun? Heillä ei pitäisi olla osoitettani tai muutakaan tarkempaa tietoa minusta. Ymmärrän toki, että jos asiasta tulee oikeustapaus, viranomaiset varmaankin selvittävät osoitteeni, mutta entä sitä ennen? Ei kai AKE luovuta tietojani yksityiselle taholle kiellostani huolimatta? Jos näin on, voinko huomenna perustaa Oy Pöytälaatikkopysäköinti AB:n, ja sen jälkeen pyytää kenen tahansa tiedot AKE:lta? Vai heittävätkö parkkifirmat lappunsa suoraan roskiin kaltaisteni tapausten kohdalla?

rhgeiuwngierug kirjoitti...

"Minä olen asettanut tietojenluovutuskiellon AKE:n rekistereihin... .....Vai heittävätkö parkkifirmat lappunsa suoraan roskiin kaltaisteni tapausten kohdalla?"

Ei ole aivan yksiselitteistä. Osoitteenluovutuskiellolla estät osoitteen näkymisen internet- ja tekstiviestikyselyissä. Kuitenkin laissa on pykälä jonka avulla valvontayhtiöt voivat saada osoitetiedot osoitteenluovutuskiellosta huolimatta. Blogi julkaisi kirjoituksen aiheesta:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2007/01/miksi-ake-luovuttaa-yhteystiedot.html

Eli on vähän tuurista kiinni. Jos valvontayhtiö saa osoitteen tietoonsa yksinkertaisella tekstiviestikyselyllä lasku lähetetään. Mikäli osoitetta ei saa tätä kautta kaikki valvontayhtiöt eivät vaivaudu lähettämään trafille kirjallista osoitteenluovutuspyyntöä perusteineen, koska pyyntö voi palautua kielteisenä. Kuvittelisin myös että henkilö joka on asettanut osoitteenluovutuskiellon on todennäköisemmin perillä oikeuksistaan eikä yhtä helposti höynäytettävissä uhkauksilla oikeustoimista.

Anonyymi kirjoitti...

Olen saanut blogistin ohjeita aikaisemmin ja reklamaatio on toiminut hyvin blogin ohjeiden mukaan. QParkists ja Parkkipatesta ei ole kuulunut nyt mitään. Noista on jo pitkälti toista vuotta.

Anonyymi kirjoitti...

Minä en ole noita maksanut koskaan. Se olenko pysäköinyt väärin on toissijaista. Ensisijaista on että mielestäni yksityisellä yrityksellä ei ole perustuslain mukaista oikeutta käyttää rangaistusvaltaa. Se että KKO on asian tulkinnut toisin ei tarkoita että päätös on oikein. Jopa perustuslakivaliokunta oli KKOn kanssa eri mieltä.

"Se etyö korkein oikeus päättää että kuu on juustoa. Tarkoittaa ainoastaan että päätös on tehty. Kuu ei edelleenkään ole juustoa "

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ainakin se pitää muistaa että kuluttajasuoja ei ole yrityksellä samaa luokkaa kuin yksityishenkilöllä. Asiaan voi myös vaikuttaa se että työnantaja ei välttämättä jaksa käyttää aikaa asian selvittelyyn vaan ohjaa sakon auton (ainoalle?) kuljettajalle.

Tuossaa vain päästään myös tilanteeseen, jossa kyseinen nimetty kuljettaja toteaa, että ei pidä paikkaansa. Työnantajan lausunto kuljettajasta ei ole mitenkään sitova eikä myöskään todiste siitä kuka kuljettaja on oikeasti ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Yritysautokuski

Mutta päteekö yksityisoikeudellinen sopimus pysäköinnistä vain luonnolliseen henkilöön (=kuski) vai voidaanko sopimuksen katsoa syntyneen yrityksen kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Yksikään valvontayhtiö ei lähde hakemaan saataviaan yritykseltä. Sopimus syntyy aina kuljettajan kanssa. Ei yrityksen kanssa. Jos kyseessä on työnantajan auto, työantajalla ei ole mitään tarvetta tai juridista velvollisuutta selvittää kuka työntekijä autoa ajoi. Parkkifirman tulee tietysti tietää sopimuskumppaninsa. Onhan se aika naurettavaa touhua että vaaditaan maksua väitettyyn sopimukseen perustuen mutta ei tiedetä kenen kanssa sopimus on tehty ja vaaditaan muita selvittämään asiaa. Come on! Herätkää nyt. Yksityinen valvonta on kaikkien aikojen suurempia kusetuksia ja niiden lappujen maksamatta jättäminen on helpompaa kuin ottaa tikkari pikkulapselta.

Anonyymi kirjoitti...Miten tämä on mahdollista?

Anonyymi kirjoitti...

Itsekkin omistan yhden auton, mutta minulla ei ole ajokorttia. Autoa käyttävät aikuiset lapset. Useampi yksityinen sakko on tullut. En ole maksanut. Päinvastoin, kehottanut näitä parkkifirmoja haastamaan minut oikeuteen. Odotan innolla ...

Anonyymi kirjoitti...

Mikä?

Anonyymi kirjoitti...

Ajatusharjoituksena käännän asian toisinpäin eli auton kuljettaja voisi autolla tehdä haltijan ja omistajan puolesta sopimuksia. Nyt yritykseni pystyttää "Kultaisen portin" (tm), pari risua pystyssä ja sopimuskilpi. Portin ali ajamalla syntyy sopimus joka velvoittaa auton omistajan ja haltijan yhteisvastuullisesti maksamaan miljoonan kultaisen portin käytöstä. Sitten ei kun lainaamaan toisten autoja tarjoten huomattavaa korvausta auton lainasta ja pari rundia portin ali ja auton omistaja ja haltija ovat miljoonaveloissa. Vielä parempaa jos auton omistaa pankin rahoitus, heillä kun on maksukykyä.

Jostain syystä en usko tämän toimivan näin :-)

Anonyymi kirjoitti...

"Muuttuuko tilanne mitenkään jos auton omistaa yritys?"

Muuttuu se sen verran että yritys ei ole autoa ajanut eikä näin myöskään ole minkäänlaista sopimusta pysäköinnistä tehnyt.Voi siis käytännössä vetää vessasta alas moiset maksulappuset. Yritys ei ole velvollinen selvittämään yksityiselle yritykselle että kuka autolla ajanut eikä kertomaan työntekijöidensä yhteystietoja vieraalle yritykselle, lieneekö edes sallittua (henkilötietolaki). Toki nämä valvontafirmat yrittävät uhkailla yrityksiäkin ja vetovat siihen että yrityksissä pitää olla ajoneuvoista vastaava henkilö joka viime kädessä olisi vastuussa pysäköinnistä mutta tyhjää sanahelinää...

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärränkö oikein blogistin kommenteista että riipumatta siitä oletko ajanut auton itse paikalle vai et sinun tulee valehdella että et ole ajanut?

rhgeiuwngierug kirjoitti...

"Ymmärränkö oikein blogistin kommenteista että riipumatta siitä oletko ajanut auton itse paikalle vai et sinun tulee valehdella että et ole ajanut?"

Kukaan ei kiellä sinua myöntämästä että olit itse auton kuljettaja, tällöin vaan joudut myös maksamaan valvontamaksun. Ks. kuluttajariitalautakunnan päätös 343/39/2013 ja Q-Park oy:tä vastaan nostettu negatiivinen vahvistuskanne, josta voit lukea lisää tästä: https://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2014/11/mita-kuuluu-yksityiselle.html

Anonyymi kirjoitti...

On omasta moraalistasi kiinni, haluatko valehdella vai etkö. Valehteleminen ei ole laitonta.

Itse pidän valehtelua moraalittomana, mutta kusetusparkkifirmoja sen verran paljon moraalittomampana, että tarkoitus pyhittää keinon. Varsinkin tilanteessa, jossa olen kyllä ollut kuljettaja, mutta virhemaksu on määrätty kyseenalaisin keinoin ja perustein. Näitäkin tapauksia on kosolti.

Anonyymi kirjoitti...

Minäkin pidän valehtelua hyvin moraalittomana. Mutta ollessani oikeudessa, jopa Hovioikeudessa todistamassa työtoverini puolesta/pyynnöstä huomasin, että työnantajan todistajilla oli muisti kovasti huonontunut aikaisemmista havainnoistani.

Olen ilmeisesti saanut tartunnan tai muuten sairastunut samaan tautiin, kuin nuo muistamattomat kolleegani. Minä en nimttäin nykyisin ihan aina muista mitä kaikkia autoja olen kuljettanut ja pysäköinyt, missä ja milloin. En myöskään aina muista kuka on lainannut/kuljettanut minun autoani ja milloin olen sitä lainaillut.

Masa kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Kyllä tiedän kuka ajoneuvoa on ajanut, mutta en ole sitä velvollinen kertomaan yksityiselle pysäköinninvavontayhtiölle. Yritys voi lähettää minulle kuljettajanselvityspyynnön, joka on maksullinen palvelu, alkaen 300 EUR per kysely."

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä tiedän kuka ajoneuvoa on ajanut, mutta en ole sitä velvollinen kertomaan yksityiselle pysäköinninvavontayhtiölle. Yritys voi lähettää minulle kuljettajanselvityspyynnön, joka on maksullinen palvelu, alkaen 300 EUR per kysely."

Hyvä Jaakko! Tuo on paras kommentti tai neuvo tämän "pysäköintivalvontafirmajupakasta ikinä tai siis ainakin tähän mennessä!

Olen kerran yrittänyt ihan ystävällisesti asioida erään tuollaisen "parkkivalvontafirman" kanssa. Ei siitä mitään tullut, puhelimeen ei vastattu eikä sähköpostissa vastattu selvityspyyntöihin.

Annetaan siis samalla mitalla takaisin!

Unknown kirjoitti...

http://www.parkkipate.fi/fi/autoilijat.html

Reklamaatio
Jos olet saanut valvontamaksun mielestäsi aiheetta, voit tehdä asiasta kirjallisen reklamaation 14 päivän kuluessa valvontamaksun päiväyksestä. Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

Onko jossain määritelty että reklamaatin tekeminen on nykyisin maksullista

Anonyymi kirjoitti...

Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

Tuo on pelkkää pelottelua.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs kun taulussa lukee parkkihallin sisääntulon luona, että pysäköimällä halliin hyväksyt säännöt tai jotenkin tuohon suuntaan (Entressen parkkihallissa Espoossa) ? Parkkiaika läpyskällä on 3 tuntia ja jos ylität tuon sinun pitää vaihtaa paikkaa ja siirtää aikaa. Ajan siirto kiekosta on ok. mutta ajaminen toiseen parkkiruutuun menee yli hilseen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos toimin blogin ohjeiden mukaisesti ja kiistän kuljettaneeni autoa, jatkavatko he silti kirjeiden lähettelyä vuosikausia?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs tällainen tapaus, kun ensimmäisenä kylttipinossa on lukee vain vaakaan "(ko. osoitteen) paikoitus", sen alla onpysäköintikiekon kuva ja "2H" mikä tarkoittaa normaalisti, että pysäköintikiekolla on lupa pysäköidä kahden tunnin ajan. Sitten tämän alla on erillinen kyltti, jossa on suhteellisen pienellä tekstillä "Pysäköintikiekon lisäksi käytettävä pysäköintilupaa klo 8-16 välillä". Ja näiden kaikkien alla on kyltti "Yksityisalue", jossa pieni pysäköintikiellon merkki ja tuttu "Pysäköimällä hyväksyt ehdot..".

Väittäisin, että tässä pyritään tarkoituksella johtamaan pysäköijää harhaan, sillä tässä lisätekstillä tiukennetaan ensin luotua mielikuvaa - ja lisäksi koko pysäköintikieltomerkki on mahdollisimman pienellä mahdollisimman lopussa kilpien pinossa. Lisäksi kyseessä on tienvarsi, joka sekoittuu helposti kaupungin pysäköntipaikkoihin. Näissä julkisissa paikoissa tämä merkkiyhdistelmä ei liene lainmukainen?

Anonyymi kirjoitti...

Reklamaation jälkeen valvontayhtiö pyytää lähettämään vielä kirjallisesti postissa allekirjoitetun paperin:

Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna **** Oy:lle osoitteeseen ***** riitautatte saatavan.Ilmoitan että en ole pysäköinyt omistamaani tai hallussani olevaa ajoneuvoa rekisterinumero ****** valvontamaksun antamisajankohtana, enkä tiedä kuka sitä on tuona ajankohtana kuljettanut._____________________________________________________________________________

Päivämäärä, kaupunki, allekirjoitus ja nimenselvennys

Laitanko vielä tämän vai pitäisikö ohjeenmukaisen reklamaation riittää jossa kiistää toimineensa kuljettajana?

Anonyymi kirjoitti...

Löysinkin tähän jo vastauksen blogin aiemmasta postauksesta. Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...


Eräs Pysäköintiturva kertoo sivujensa rekisteriselosteessa tallentavansa rekisteriin myös valvontamaksun saajan kirjeenvaihtoa.

"reklamaatiotilanteissa tallennetaan rekisteriin myös reklamaation tekijän nimi- ja yhteystiedot sekä Pysäköintiturvan reklamaatioon antama vastine tai vastineet, sekä muu mahdollinen kirjeenvaihto Pysäköintiturvan ja rekisteröidyn välillä."

Tämä jos mikä on erikoista. Enpä ole ennen kuullut rekisteriin tallennettavan yksityishenkilön kirjeenvaihtoa. Mitä tästä sanoo kirjesalaisuus? Rekisteriin kun pääsee myös muut kuin kirjeenvaihdon osapuolet.

Anonyymi kirjoitti...

Toki parkkipaavot saavat tallentaa sähköposteja ja kirjeitä rekkareihin niin kauan kun tiedot liittyvät asiakkuuteen. Ongelma syntyy kun eivät pysty osoittamaan asiakkuutta. Jos heillä ei ole kuvaa kuljettajasta suorittamassa valvontamaksuun oikeuttavaa parkkeerausta heillä ei myöskään ole asiakasta. Näissä tapauksissa vaatisin rekisterintarkastusta omalta kohdtaltani. kun asiakkuutta ei todisteta on kyseesä laiton rekisteri.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,
mitä tehdä, kun kiiston jälkeen perintäyhtiö jatkaa perintää korotetuin maksuin,
vai tarvitseeko tehdä mitään?
On muistutus maksu 5€ , ajoneuvo- ja osoitetietojen käsittelymaksu 3,92€ ja maksuvaatimus 14€
alkuperäisen maksun 60€ päälle. Kaikki tämä päivättynä reilusti sen jälkeen, kun reklamaatio on
tehty ParkkiPaten nettisivun kautta.

"KTC Finland Oy on saanut yllä mainitulta toimeksiantajalta tehtäväksi periä
teiltä maksuvaatimuksemme mukaisen erääntyneen saatavan. Velka on maksettava kokonaisuudessaan
eräpäivään mennessä. Maksu on pätevä vain KTC Finland OY:n asakasvaratilille.
Mahdolliset huomautukset ja keskeytyspyynnöt voi esittää sähköpostilla asiakaspalvelu@ktc.fi.
Mikäli vapaaehtoinen perintä keskeytetään, saatamme velkomusasoan harkintamme mukaan
käräjäoikeuden ratkaistavaksi."

Olisiko hyvä lähettää reklamaatio myös tiedoksi perintäyhtiölle, jotta nämä uhkauskirjeet
jäisivät jatkossa tulematta ja pelottelemasta syytöntä auton omistajaa?
Jos on, löytyykö valmista pohjaa mitä muokata?