Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, heinäkuuta 06, 2018

Aiheuttiko taksimatka pettymyksen? Blogi neuvoo kuinka menetellä!

Taksiliikenne on vapautunut ja matkan hinta voi vaihdella rajusti ajan, paikan, taksiyhtiöiden ja kuljettajien välillä. Mikäli maksusta tulee kohteeseen saavuttaessa erimielisyyttä ja taksin kuljettaja pyytää enemmän kuin alunperin oli sovittu - matkaa ei tarvitse, eikä pidä maksaa!

Kauppalehden uutisen mukaan kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies neuvoo ottamaan aina kuitin talteen jotta asian selvittäminen on jälkeenpäin helpompaa. Kuitti toki pitää aina ottaa talteen, mutta virheellisen maksun maksaminen ja asian selvittäminen jälkikäteen on liian tuskainen tie kuluttajalle, eikä se todennäköisesti johtaisi mihinkään.

Taksimatka ja matkasta sovittu hinta on yksityisoikeudellinen sopimus kuljettajan/taksiyhtiön ja kuluttajan/matkustajan välillä. Matkan hinta tai taksa pitää sopia kuljettajan kanssa aina etukäteen. Kuljettaja on velvollinen kertomaan matkan hinnan tai taksan johon hinta perustuu. Mikäli kuljettaja ei kerro hintaa, ei hinnasta ole silloin myöskään syntynyt sopimusta joka velvottaisia matkustajaa. Epäselvyyksien välttämiseksi neuvottelutilanne on syytä nauhoittaa puhelimella.

Mikäli kohteeseen saavuttua hintapyyntö ei ole se mikä sovittiin, kuljettaja pyytää selvästi liikaa tai matkan pituuteen ja aikaan nähden kohtuuttomasti, matkustaja voi kieltäytyä maksun maksamisesta tai maksaa ainoastaan riidattoman osuuden.

Matkan maksamatta jättäminen sopimusriidan takia (erimielisyys hinnasta) ei ole rikos, eikä asian selvittely kuulu poliisille vaikka kuljettaja uhkailisi tai kutsuisi poliisin paikalle. Poliisi selvittää rikoksia, ei yksityisoikeudellisia riitoja. Maksamatta jättäminen muuttuu rikokseksi vain jos matkustajalla oli alunperinkin tarkoitus jättää maksu maksamatta (petos). Taksin kuljettajan tai taksiyhtiön velvollisuus niin halutessaan on lähteä selvittämään riitatapausta oikeuteen jälkikäteen. Matkustajan ei tarvitse tehdä asian suhteen mitään.

Mitä pitää huomioida taksilla matkustettaessa 01.07.2018 jälkeen:
  1. Matkan hinta tai taksa johon hinta perustuu pitää selvittää aina etukäteen. Kuljettaja on velvollinen kertomaan hinnan.
  2. Keskustelu kuljettajan kanssa on helppo tallentaa nykyaikaisella älypuhelimella. Tallenteeseen voidaan palata mikäli sovitusta hinnasta syntyy epäselvyyttä.
  3. Mikäli kuljettaja pyytää matkasta enemmän kuin oli sovittu, tulee kuljettajalle ilmoittaa, että on valmis maksamaan vain sovitun hinnan. Mikäli kuljettaja ei suostu noudattamaan alkuperäistä sopimusta voi matkustaja kysyä kuljettajalta haluaako tämä matkustajan nimen ja puhelinnumeron jatkoselvittelyä varten, sekä poistua autosta maksamatta.
  4. Mikäli kuljettaja pyytää poliisin paikalle, poliisille voi kertoa että kyse on sopimusoikeudellisesta riidasta joka liittyy matkan hintaan. Kyse ei siis ole petoksesta, eli aikomuksesta matkustaa taksilla aikomattakaan maksaa matkaa. Poliisia voi ystävälisesti muistuttaa että yksityisoikeudelliset riidat eivät kuulu poliisille.

oikeusjakohtuus.blogspot.com
torstaina, kesäkuuta 21, 2018

Avain Asumisoikeus Oy - yksityisyyden suojan loukkaukset?

Blogille välitetyn tiedon mukaisesti yksityinen henkilö on tehnyt tietosuojavaltuutetulle 10.06.2018 kantelun Avain Asumisoikeus Oy:n, 25.5.2018 voimaan astuneen GDPR-asetuksen vastaisista menettelytavoista ja yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Tietosuojavaltuutettua on pyydetty käynnistämään GDPR-asetuksen mukainen sanktiointi menettely joka voi olla 4% yrityksen liikevaihdosta, maksimissaan 20 miljoonaa euroa. GDPR-asetuksen mukaisesti näyttövastuu rikkomuksesta on yrityksellä.

Kantelun perusteella Avain Asumisoikeus Oy:n internet-sivuilla (www.avainasumisoikeus.fi) kerätään kävijöistä henkilötietoa ilman että tiedon keräämistä on selkeästi tuotu esille ja erityisesti ilman että kävijälle on mahdollistettu GDPR-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen kerääminen. Henkilötiedoiksi lasketaan erilaisten analytiikka työkalujen (Google Analytics) ym. sivuston asettamat evästeet.

Jälleen kerran Avain ryhtyi toimenpiteisiin lainvastaisen tilan oikaisemiseksi vasta kantelun tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä Avain Asumisoikeus Oy:n sivustoilla on passiivinen dialogi evästeiden käytöstä. Tämä ei kuitenkaan nykytulkinnan mukaan ole riittävä. Käyttäjälle on annettava mahdollisuus kieltää henkilötietojen kerääminen markkinointi tarkoitukseen. Pelkkä viittaus selaimen asetusten muuttamiseksi evästeiden estämiseksi ei ole GDPR-asetuksen mukainen käyttäjän suostumus (consent) tietojen keräämiseksi.

Blogi seuraa tilannetta.

Oikeus saada omat tiedot sekä oikeus tulla unohdetuksi

Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää Avaimelta kaikki hänestä tallennetut henkilötiedot nähtäville. Tiedot on toimitettava kuukauden sisällä pyynnöstä. Samalla yksityinen henkilö voi myös vaatia GDPR-asetuksen mukaisesti tulla unohdetuksi. Tällöin Avaimen on tuhottava kaikki henkilöön liittyvä tieto ellei tarpeellisuusvaatimus lain perusteella täyty. Jos henkilö ei enää ole Avaimen asiakas tarpeellisuusvaatimusta ei ole.

Blogi suositteleekin että jokainen joka on lähtenyt pois Avaimen asunnosta eikä käytä enään Avaimen palveluja, tekee tietoselvityspyynnön Avaimelle ja pyytää samassa yhteydessä tulla unohdetuksi. Tällöin Avaimen on lähetettävä luotettavalla tavalla tiedot kyselijälle ja poistettava henkilön tiedot järjestelmistään.

Avaimen sivujen ohjeistuksen mukaisesti yhteystiedot tällaisen pyynnön tekemiseksi on:

Avain Yhtiöt
Avain Asuntomyynti
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 020 7624 700
info@avainyhtiot.fi

oikeusjakohtuus.blogspot.com

sunnuntaina, toukokuuta 27, 2018

Avain Asumisoikeus Oy luopuu painostuksen edessä lainvastaisista menettelytavoistaan

Olemme kertoneet aikaisemmin Avain Asumisoikeus Oy:n lainvastaisista menettelytavoista ottaa asumisoikeusasunto haltuun ja ajaa asukas ulos asunnostaan kesken voimassaolevan asumisoikeussopimuksen peruskorjaus remontoinnin takia. Asumisoikeuslaki ei tätä mahdollista eikä tällaisesta menettelystä ole sovittu myöskään asumisoikeussopimuksessa. Kotirauhan suoja on perustuslaillinen oikeus josta poikkeaminen edellyttää, että siitä nimenomaisesti on sovittu tai oikeus on laissa määritelty. Asunnon remontointi siten että asukas joutuu lähtemään asunnosta asumisoikeussopimuksen voimassaollessa pitää perustua vapaaehtoisuuteen!


18.04.2018 Avain Asumisoikeus Oy on vastineessaan ARA:lle ilmoittanut että asukkaan ei ole pakko muuttaa asunnosta pois mikäli ei niin halua. Asunnon peruskorjaus voidaan suorittaa myös asunnon haltijan vaihtuessa.
Viittaus: ARA dnro 23670/635/18.


Avain on vastineessaan antanut ymmärtää, että tämä vaihtoehto on ollut aina olemassa. Blogin saamien kirjallisten todisteiden perusteella tämä ei ole ollut käytäntö. Asukkaille on selvästi kerrottu että asunnon remontointi ja asunnosta pois muuttaminen eivät ole vapaaehtoisia toimia. Asukkaille jaetussa materiaalissa on selkeästi todettu että asukas on korvausvelvollinen mikäli estää remontin. Samaa viestiä on toistettu myös asukkaiden infotilaisuuksissa.

ARA ei katso aihetta jatkotoimenpiteisiin Avain Asumisoikeus Oy:tä kohtaan, koska Avaimen antaman selvityksen mukaan asunnosta muuttaminen on ollut vapaaehtoista. Näin tilanne ei kuitenkaan ole ollut todellisuudessa ja Avaimen antama selvitys itsessään on valheellinen. ARA:n korruptoituneisuus Avain yhteyksissä paistaa ikävästi läpi. Viranomainen uskoo yrityksen selvitystä, vaikka todistettavasti käytäntö on ollut jo vuosia aivan toinen. Blogin saamien tietojen perusteella ARA:sta on tehty asian suhteen kantelu oikeuskanslerille ja tutkinta jatkuu.


Useita asukkaita, mm. isoja perheitä jotka ovat muuttanut kokonaan pois asunnosta Avaimen painostuksen takia ovat palkanneet asianajajan valmistelemaan haastetta Avain Asumisoikeus Oy:tä vastaan. He tulevat vaatimaan korvauksia aiheutuneista kuluista, koska nyt annetun selvityksen perusteella muuttaminen ei olisi ollut pakollista alunperinkään ja Avain on johtanut heitä harhaan tietoisesti ja tahallisesti aiheuttaen vakavia taloudellisia menetyksiä.


Ainoa positiivinen asia on nyt selkeä viesti ja vahvistus valvovan viranomaisen kautta että Avain Asumisoikeus Oy noudattaa jatkossa lakia ja sopimusvelvoitteitaan ja Avain Asumisoikeus Oy:n asunnosta ei ole pakko muuttaa peruskorjausremontoinnin takia ellei itse niin halua. On kokonaan eriasia kuka haluaa asua Avaimen asunnoissa joissa asukkaalla ei näytä olevan mitään oikeuksia. Avaimen mielivallan alla ei ole hyvä olla, koti on jossain muualla.


oikeusjakohtuus.blogspot.com


Lue:
Asumisoikeus vakavien ongelmien edessä
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 1
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta. osa 2 - Hiekkalaiturintie 9
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 3 - Hiekkalaiturintie 9 - Q&A
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 4 - Lukijan artikkeli


Lue:
Kaikki Avain artikkelit

sunnuntaina, helmikuuta 04, 2018

Q&A - Häriköintiä

"Osaisitko neuvoa mitä tehdä? Pienellä paikkakunnalla taloyhtiössämme asuu neljähenkinen perhe jonka täysi-ikäinen poika ahdistelee alaikäistä tytärtämme sanallisesti. Heittelee törkeitä seksuaalissävytteisiä kommentteja tyttäremme ulkonäöstä, vaatteista ja tekee suoria seksihdotuksia. Pojan vanhemmat vetoavat siihen että poika on kuulema sairas henkisesti, mutta ei saa mistään mitään apua. Poliisi taas kysyy aina onko jotain konkreettista tapahtunut, heille ei riitä suullinen häirintä. Rikosilmoitus on tehty, poliisi soitti perheelle, ei vaikutusta. Rikosilmoitus ei johtanut mihinkään. Poliisilla on parempaakin tekemistä. Pojan puhutelu ei auta mitään ja vanhemmat eivät ota vastuuta. Häirintä kuitenkin jatkuu, on jatkunut jo toista vuotta. Viimeisin poliisin kommentti oli että meidän pitäisi ehkä muuttaa pois. Mitä tässä oikein voi tehdä?"

Näyttää siltä että kaikki lailliset toimenpiteet asian ratkaisemiseksi on tehty. Siinä vaiheessa kun viranomaiset eivät tee enää asialle mitään olette pisteessä jossa ainoa ratkaisu löytyy teidän omista menettelytavoista.

Ei ole pitkä aika taaksepäin kun poliisi on julkisesti kommentoinut, että iso osa "pienemmistä" rikoksista jää tutkimatta, koska ei ole resursseja. Resursseja on  käytettävä isompien ja yhteiskunnallisesti merkittävämpien rikosten ratkaisuun. Se mikä poliisin ja viranomaisten mielestä on "pienempi" ja "merkityksettömämpi" rikos voi  uhrin kannalta olla merkittävä koko loppuelämään vaikuttava tapahtuma.

Ei ole yllättävää että poliisi kehottaa uhria muuttamaan pois. Tämä on tuttua jo koulukiusaamistapauksissa. Tämä osoittaa tyypillisen suomalaiseen yhteiskunnalliseen oikeusjärjestykseen pesiytyneen paiseen jossa rikokseen syyllistynyttä hyysätään jonkin hänen taustallaan olevan tapahtuman takia. Rikollista pitäisi siis ymmärtää sen takia, että hänellä on ollut vaikea lapsuus, hän on kokenut vakavia traumoja tai hän on sairas. Tällä asenteella uhrin pitäisikin suomalaisessa yhteiskunnassa vain kiltisti tyytyä omaan kohtaloonsa ja kärsiä, koska rikollisen taustassa on elementtejä jotka selittävät hänen käytöstään. Näitä elementtejä pitäisi siis ymmärtää.

Jokainen täysijärkinen tajuaa, että riippumatta taustoista, rikos on aina rikos eikä sen merkittävyyttä voi vähentää rikollisesta johtuvilla vaikutteilla. Sen takia onkin kornia että rikoksen voi lopettaa myös toisella rikoksella.

Väkivallan käyttö on erinomainen ratkaisukeino siinä vaiheessa kun kaikki muut järjelliset keinot on käytetty. Uhrin ei pidä tyytyä asemaansa vain sen takia että kukaan muu ei tee mitään. Koettu väkivalta ja sen uhka tehoaa 98% henkilöistä riippumatta siitä onko kohde rikollinen vai ei. Kun mikään muu ei muuta ihmisen toimintamallia, väkivalta muuttaa varmuudella.

Kun oikeutta ei saa muuten, se on itse otettava omiin käsiin. Uskomme vahvasti että tapauksessanne naapurin poikaan kohdistettu riittävä ja tehokas väkivalta saa hänet lopettamaan ahdistelun. Ratkaisun toteuttaminen kannattaa suunnitella huolella.


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Väkivallalla eroon koulukiusaamisesta


tiistaina, tammikuuta 02, 2018

Avain Väärinkäytökset -ryhmän tiedote - verkkosivut avattu

Avain Väärinkäytökset -ryhmä on julkaissut omat sivunsa jossa he tulevat viestinsä mukaan keskittymään Avain Asumisoikeus Oy:n toimintaan ja asukas vihamielisyyteen.

Sivustolla on julkaistu myös kysely kaikille Avain asuntojen asukkaille Avaimen toiminnasta ja toimitusjohtaja Maarit Toverin asemasta yrityksessä.

Osallistukaa ihmeessä kyselyyn! Avaimen 2017 teettämän oman kyselyn mukaan 73% asukkaista ei suositellut Avainta. Se kertoo paljon yrityksen tilanteesta ja johtamisen kulttuurista.

Lue:
Avain Väärinkäytökset -sivusto

Blogin aikaisemmat artikkelit Avaimesta

Hauskaa ja onnellista uutta alkavaa vuotta!

oikeusjakohtuus.blogspot.com

lauantaina, joulukuuta 09, 2017

Ja vielä kerran - älä rahoita, älä maksa yksityisiä pysäköintisakkoja

Yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden määräämiä valvontamaksuja (pysäköintisakkoja) ei tarvitse maksaa. Lue ohjeistus täältä miten sinun tulee toimia tilanteessa saatuasi yksityisen pysäköintivalvontayhtiön maksulapun. Ohjeista löytyy myös malliesimerkki valmiille vastaukselle.

Seuraavia väitteitä tai samankaltaisia tulkintoja esiintyy valvontayhtiöiden (Parkkipate, ParkNorden, APV, Q-Park jne) vastauksissa autoilijoiden reklamaatiohin:

"Korkeimman oikeuden ratkaisussa  2010:23 ja Turun hovioikeuden tuomiossa 9.5.2016 nro 458  (asia S 15/1624) on todettu, että normaalisti auton  omistaja tai haltija kuljettaa ajoneuvoa tai ainakin  tietää, kenen käytössä ajoneuvo on ollut. Mikäli  omistaja tai kuljettaja ei ole nimennyt muuta henkilöä,  joka olisi pysäköinyt ajoneuvon, on lähtökohtana että omistaja tai haltija on vastuussa valvontamaksun maksamisesta."

"Koska ette ole nimennyt toista henkilöä, joka  olisi pysäköinyt ajoneuvon valvontamaksun määräämisen  aikaan, katsomme että olette vastuussa määrätyn  valvontamaksun maksamisesta."

"Korkeimman oikeuden 2010:23 ja Turun hovioikeuden 2016 päätöksen mukaisesti ajoneuvon omistaja tai haltija on tuomittu maksamaan valvontamaksu. Siten ajoneuvon omistaja tai haltija on vastuussa määrätyn valvontamaksun suorittamisesta."

Kaikkia kolmea valvontayhtiöiden esittämää väitettä yhdistää yksi ja sama tekijä. Kaikki kolme väitettä ovat hölynpölyä!

Sekä alkuperäisessä korkeimman oikeuden 2010:23 kuten myös Turun hovioikeuden päätöksessä 9.5.2016/458 käy hyvin selkeästi ilmi  että ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole vastuussa määrätystä valvontamaksusta. Ainoastaan ajoneuvon kuljettaja on henkilö joka on voinut tehdä väitetyn sopimuksen pysäköinnistä ja siten yksinomaan vastuussa valvontamaksusta. Maksua ei voi periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta silloin kun kuluttaja kiistää oleensa ajoneuvon kuljettaja.

Sekä KKO:n että uudemmassa Turun hovioikeuden päätöksessä todetaan selkeästi valvontayhtiön todistusvelvollisuus kuljettajasta. Kummassakin päätöksessä nimenomaisesti todetaan, että ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole vastuussa maksusta joten ajoneuvon kuljettaja pitää oikeudessa pystyä osoittamaan tai todistella muilla keinoin. Kummassakin oikeudenpäätöksessä jonka valvontayhtiö on voittanut on ollut kysymys useista eri pysäköintiehtojen vastaisista sopimusrikkomuksista samalla alueella, jolloin oikeudessa on päädytty siihen tulokseen että todistelun ja esitettyjen todisteiden perusteella ajoneuvon omistaja/haltija on myös toiminut kuljettajana.


Mikäli oikeudessa ei pystytä todistelemaan ajoneuvon kuljettajaa ei maksua voi periä keneltäkään. Maksua ei siis näissä tapauksissa myöskään voi, eikä oikeuskäytännön mukaisesti tulla perimään ajoneuvon omistajalta tai haltijalta.

Kun kyse on yksittäisistä valvontamaksuista yksikään valvontayhtiö ei pysty todistamaan ajoneuvon kuljettajaa eikä kuljettajaa voida myöskään todistelulla oikeudessa osoittaa. Näitä maksuja ei määrätä maksettavaksi oikeudessa eikä niitä pidä missään tapauksessa mennä maksamaan valvontayhtiön vaatimuksesta tai uhkailusta huolimatta.

Jos kyse on suuresta määrästä valvontamaksuja samalta alueelta tai samalta ajanjaksolta on suuri todennäköisyys että oikeus katsoo "yleisen elämänkokemuksen" perusteella ajoneuvon omistajan tai haltijan toimineen kuljettajana. Silloin maksun voi joutua maksamaan.

Eli vielä kerran yhteenvetona. Ajoneuvon omistaja tai haltija ei koskaan ole vastuussa yksityisistä valvontamaksuista sanoivat valvontayhtiöt mitä tahansa. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa maksusta ja valvontayhtiön tehtävä on todistaa kuka kuljettajana on toiminut. Oikeudessa arvioidaan aina näyttö siitä onko ajoneuvo ollut pysäköitynä sopimusehtojen vastaisesti sekä näyttö siitä kuka on toiminut kuljettajana.

oikeusjakohtuus.blogspot.com


sunnuntaina, marraskuuta 19, 2017

Avain Asumisoikeus Oy

Hyvä oikeusjakohtuus-blogin ylläpitäjä, toivoisimme että voisitte julkaista seuraavan ilmoituksen puolestamme.

* * *

Avain väärinkäytökset -ryhmä perustettu

Olemme ryhmä ihmisiä joita yhdistää asuminen Avain Asumisoikeus Oy:n asunnoissa. Kuulumme siihen epäonnisten ryhmään jotka ovat kärsineet niin henkisesti kuin taloudellisestikin Avain Asumisoikeus Oy:n mittavista asukasvastaisista toimenpiteistä. Osa lainvastaisia, osa vain erittäin huonoa ja osaamatonta asiakaspalvelua.
  
Joukkokanne mahdollisuuden lisäksi olemme päättäneet ryhtyä Suomenkin mittakaavassa täysin poikkeuksellisiin toimiin suojellaksemme itseämme sekä muita Avaimen hirmuvallan ikeessä kärsiviä ihmisiä ja myös varoittaaksemme muita ihmisiä Avain asumisen ongelmista.
  
Avain Asumisoikeus Oy:n toiminta kulminoituu epäpätevään johtamiseen ja asukasvastaiseen toimintakulttuuriin. Yhtiön johtaminen taas on puolestaan Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Maarit Toverin vastuulla.
 
Järjestämme joulun tienoilla kaikille Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaille julkisen verkkokyselyn Avaimen toimista ja äänestyksen Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajan Maarit Toverin  asemasta yrityksessä.


Kaikki Avain -asukkaat jotka haluavat ottaa ryhmäämme yhteyttä voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen:  
  
avain.vaarinkaytokset@protonmail.com
  
Ryhmäämme kuuluu tällä hetkellä jo yli 20 tyytymätöntä taloutta. Yhteystietonne ja kaikki viestinne käsitellään luottamuksellisesti.

* * *


sunnuntaina, lokakuuta 29, 2017

Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 5 - Korkitukilainaa

Olemme raportoineet vuonna 2015 kuinka Avain Asumisoikeus Oy hakee peruskorjauksiin korkotukilainaa virheellisillä tiedoilla.

"Hakemus on tehty virheellisillä tiedoilla mikä väkisinkin pistää miettimään tämän tyyppisten lainahakemusten todellista rahoitustarkoitusta. Hämmästystä herättää myös viranomaisten leväperäinen suhtautuminen koko asiaan kun virheelliset hakemukset sujahtavat läpi prosessin ilman minkäänlaista tarkastusta tai kokonaisarviointia. "

Olemme saaneet nähtäville myös Avain Asumisoikeus Oy:n korkotukilainahakemuksen Hiekkalaiturintie 9 asumisoikeuskohteen peruskorjaukseen. Hiekkalaiturintie 9 on Helsingin Vuosaaressa sijaitseva asumisoikeusyhtiö jonka asukkaita Avain Asumisoikeus Oy on lain- ja sopimusten vastaisesti ajamassa ulos asunnoistaan.

Hiekkalaiturintie 9 korkotukilainahakemus on samalla tavoin karua luettavaa kuin Avaimen aikaisemmatkin hakemukset. Hakemusta on käyty useamman asukkaan kanssa läpi ja esimerkiksi väitteet siitä, että kaikki taloyhtiön asunnot ovat erittäin huonossa tai huonossa kunnossa, ei pidä paikkaansa. Raportissa on myös suoria tahallisia tai tahattomia virheitä. Väitetään mm. että asunnon kylpyhuone on huonossa kunnassa ja remontoitu  yli 10 vuotta sitten, mutta todellisuudessa se oli kattavasti remontoitu vesierityksiä myöten vain alle 2 vuotta ennen kuntoarviointia. Esimerkkejä on monia.

Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Maarit Toveri on itse allekirjoituksellaan vahvistanut korkotukilainahakemuksen oikeaksi ja totuuden mukaiseksi. Helsinkin kaupunki on puoltanut hakemusta maaliskuussa 2016 jonka jälkeen se on lähtenyt jatkokäsitelyyn.

Puoltavien, valvovien ja hyväksyvien viranomaisten suurin ongelma on siinä, että he luottavat sokeasti yrityksen antamiin tietoihin hakemuksissaan. Tämä avaa yleisellä tasolla mahdollisuuden viranomaisten harhauttamiseen ja yrityksen omien etujen maksimoimiseen veronmaksajien kustannuksella.

Avaimen osalta toimintatapa on erityisen huolestuttava jos Avaimelle ei riitä pelkästään asukkaiden kaltoinkohtelu, mutta he myös vähät välittävät viranomaistoiminnalle annettujen tietojen laadusta.

Kehoitamme vakavasti Helsinkin kaupungin vastaavia viranomaisia kuten myös ARA:aa keskittymään Avain Asumisoikeus Oy:n toiminnan valvomiseen ja toiminnan oikeudellisuuden vakauttamiseen yleisesti hyväksytylle ja lainmukaiselle tasolle.

Lue:
Avain Asumisoikeus Oy - Korkotukilainaa virheellisillä tiedoilla

Olemme julkaisseet 2015 yleishyödyllisen HASO:n ja voittoa asukkaiden selkänahasta repivän Avain Asumisoikeus Oy:n asuntojen vastikevertailun. Erot ovat tuhansia euroja vuositasolla. Eikä viime vuodet ole tilannetta ainakaan korjanneet, Avaimen vastikkeiden nousun jatkuttua vuosi toisensa jälkeen.

Lue:
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 4 - Lukijan artikkeli
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 3 - Hiekkalaiturintie 9 - Q&A
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 2 - Hiekkalaiturintie 9
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 1


Lue
Kaikki artikkelit Avaimen väärinkäytöksistä

oikeusjakohtuus.blogspot.com

lauantaina, syyskuuta 30, 2017

Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 4 - Lukija artikkeli

Vuonna 2003 asuimme sen aikaisen Saton, nykyisen Asuntosäätiön/Asokodit asumisoikeusasunnossa ja etsimme isompaa. Tarjolla oli viereisestä talosta Saton iso viiden huoneen asunto. Samaan aikaan oli tarjolla myös  Hiekkalaiturintie 9 yhtiössä sen aikaisen YH-Suomen iso viiden huoneen asunto. Päädyimme YH-Suomen, nykyisen Avaimen asuntoon, koska vastike oli ainoastaan 940 euroa kuukaudessa (jyvitettynä 8.80eur/m2, liitteenä kuva sen aikaisesta asumisoikeussopimuksesta).

Samaan aikaan 2003 tarjolla ollut Saton asunto oli useita satoja euroja kalliimpi kuukaudessa. Huvittavaksi tilanteen tekee se, että tänä vuonna muutimme juuri tuohon samaan 2003 vuonna vapaana olleeseen Saton asuntoon jossa vastike olikin 14 vuoden jälkeen 460 euroa halvempi kuukaudessa!

Mitä oikein tapahtui?

YH-Suomen aikana asuminen Hiekkalaiturintie 9 kohteessa sujui hyvin. Huolto ja isännöinti toimi. Vastikkeet nousivat hyvin maltillisesti 1-2% vuosivauhtia (näet vastikkeen kehittymisen liitteenä olevasta taulukosta). Käänne merkittävästi huonompaan tapahtui 2007-2008 jolloin YH-Suomen asumisoikeusasunnot siirtyivät monimutkaisen järjestelyn kautta yksityiselle sijoittajalle. Olette blogissanne selventäneet asian varsin hyvin.  Vastikkeemme oli vuonna 2008 noin 1030 euroa kuukaudessa. Se oli noussut viiden vuoden aikana vajaat 100 euroa. Vuonna 2017 kun muutimme asunnosta pois, vastike oli jo noin 1600 euroa kuukaudessa. Avain imperiumin aikana vastike siis nousi keinotekoisesti pumpaten noin 60%! 

Kaikki asumisoikeusasunnot ovat kohtuullisen kalliita. Yleishyödyllisyyden periaate on kadonnut taivaan tuuliin. Ainoa poikkeus on HASO, jonka vastikkeet uusissakin kohteissa saattavat olla alle 10 euroa / m2. HASO:n asunnot ovat hyvin edullisia ja noudattavat edelleen yleishyödyllisyyden periaatetta. 

Kaikki oli siis hyvin siihen asti kun viranomaiset sallivat yleishyödyllisen YH-Suomi yhtiön osakejärjestelyin siirtyä yksityiselle sijoittajalle. Tämän kaupan tarkoitus oli mielestäni vain ja ainoastaan saada halvalla edulliset YH-Suomen 5000 asuntoa ja pumpata vastikkeet ylös taivaisiin.  Joku voi tietysti sanoa että näiden asuntojen vastikkeet ovat aikalailla samalla tasolla kuin muidenkin toimijoiden tällä hetkellä. Se toki pitää paikkansa, mutta ei saa unohtaa alkuperäisiä lähtökohtia. YH-Suomen asunnot olivat edullisia (kuten HASO edelleen on) ja viranomaisten avustuksella rikollinen vastikkeiden pumppaaminen taivaisiin tehtiin mahdolliseksi. Ei 60-70% vastikkeiden nousu laillisesti sovi sivistyneen oikeusvaltion periaatteisiin eikä edes markkinatalouteen varsinkin kun toimintaa on säädelty aika tarkkaan laissa. Kenellä tahansa on perusteet tässä kohdin miettiä viranomaisten korruptoituneisuuden astetta ja kuinka näin Suomenkin historiassa mittaava puhallus oli ylipäänsä mahdollista.

Avaimen aikana toiminta oli täysin erilaista kuin YH-Suomen. Jos jotain positiivista pitää etsiä niin voidaan sanoa että Perttu Liukun Aari-isännöinnin ja Renovon henkilöt ovat aina olleet ystävällisiä. Samaa ei ole voinut sanoa Avaimen omasta henkilökunnasta. Avaimen toiminnassa on aina paistanut ylimielisyys ja asennevamma asukkaita ja asukkaiden oikeuksia kohtaan.

Kun asunnosta jotain hajosi sitä yritettiin viimeiseen asti aina huollossa korjata useaan kertaan. Kun totesin että eikö olisi halvempaa vaihtaa osat uuteen niin vastaus oli kätännössä aina että Avain on kieltänyt.

Toiseksi viimeinen niitti poismuutolle Avaimen asunnosta oli talvi 2016-2017. Avain oli suuressa viisaudessaan päättänyt uudistaa vanhan Hiekkalaiturintie 9 lämmönjakelun kytkemällä siihen uutta teknikkaa jossa keskitetysti lämmönjakelu koko taloyhtiössä perustuu tietyistä asunnoista mitattuihin keskilämpötiloihin. Tästä järjestelystä ei kerrottu mitään etukäteen asukkaille. Huomasimme tilanteen kun asuntomme lämpötila laski monissa huoneissa reilusti alle 20 asteen. Ajottain jopa alle 17 asteen. Emmekä olleet ainoita. Monissa asunnoissa jotka nimenomaan olivat lämmönjakelulinjan loppupäässä lämpö kaikkosi ja asunnot kylmenivät. Renovo kävi säätämässä lämpöventtiilejä huoneistossa kokoajan isommaksi ja isommaksi, mutta huoneet eivät käytännössä lämmenneet. Avaimen pelasti haasteelta oikeuteen sopimusrikkomuksesta vain se, että ulkoilma lämpeni ja lämmittämisen tarve katosi.

Kauhistuttavinta tässä oli tosiaan se, että Renovon henkilö kävi säätämässä lämpäpattereiden venttiilejä kokoajan isommalle, vaikka ongelma oli siinä, että Avain oli käskenyt pudottaa lämmitystehoa kustannusten säästämiseksi. Ei ne lämpöpatterit lämpiä jos asuntoon asti ei riitä lämmintä vettä putkistossa. Kun pyysin nostamaan "tehoa", vastaus oli että ei voi tehdä niin. Myöhemmin kuulin, tosin huhuna, että Avain olisi nimenomaan kieltänyt lämmitystehon nostamisen kustannusten takia. Näytti siltä, että Avaimelle oli siis ihan sama asuivatko ihmiset kylmässä asunnossa vai ei. Isännöinti pahoitteli, mutta ei se auta kun määräykset tule Avaimelta. Itse olin jo keskustellut lakimiehen  kanssa Avaimen haastamisesta oikeuteen sopimusrikkomuksen vuoksi, mutta kuten sanoin, kevät pelasti Avaimen tällä kertaa.

Renovolta sanottiin että lämmönjakelu uusitaan ennen seuraavaa talvea. Elokuussa ei ollut tapahtunut mitään. Toivoa sopii että näin todella tehdään ennen syksyä tai muutoin Hiekkalaiturintie 9:ssä vietetään todella kylmä seuraava talvi. Ehdotan kylmyydestä kärsiville asukkaille suoraa yhteydenottoa lakimieheen. Avaimen kanssa ei voi keskustella millään järjellisellä tasolla.

Lopullinen niitti Avaimen asunnosta pois muuttamiselle oli tämä keväinen ilmoitus peruskorjausremontoinnista josta olette kirjoittaneet varsin kattavasti blogissanne. Ei tarvi kummoista maalaisjärkeä ymmärtääkseen että Avaimen vaatimukset remointiin liittyen olivat pitkälti lainvastaisia kuten olette itsekkin todenneet.  Avain lähti soitellen sotaan isomman oikeudella ja käskyttämällä. Koko toiminta oli ja on ollut aina mielestäni hyvin huonosti johdettua, huonosti organisoitua ja kokonaisuus huomioiden aika lapsellisella tasolla. Tällaista ei uskoisi vakavasti otettavalta yritykseltä.

Tässä vaiheessa oli siis selvää että asunnosta en lähtisi minkään remontin takia pois ja asiasta keskusteltiin myös viranomaisten kanssa. Viranomaisten vastaukset olivat enimmäkseen ympäripyöreää tauhkaa jossa ei kunnolla uskallettu arvostella Avaimen toimia. Tästä voi vetää monia johtopäätöksiä. Jälleen kerran oli varauduttu lakimiesten kanssa käymään oikeutta Avainta vastaan, mutta Avaimen pelasti jälleen kerran poismuutto. Ehkä se oli Avaimen tarkoitus alunperinkin.

Jokainen ymmärtää että asuminen sellaisen yhtiön asunnoissa jossa jatkuvasti joutuu miettimään asukkaan oikeuksia lakimiesten kanssa ja riitelemään yksinkertaisimmastakin asioita ei ainakaan luo asumismukavuutta eikä jatkuvuutta.

Avainta en missään tapauksessa voi suositella. Toki ymmärrän että kaikilla Avaimen asukkailla ei ole samanlaista kokemusta ja monella on sujunut hyvin. Itselleni Avain on punainen vaate jonka asuntoihin en koske pitkällä tikullakaan.

Lukijan artikkeli

***

oikeusjakohtuus.blogspot.com


torstaina, elokuuta 31, 2017

Avain Asumisoikeus Oy – asumisen kurjuutta, osa 3 – Hiekkalaiturintie 9 – Q&A

Kerroimme edellisessä artikkelissa kuinka Avain Asumisoikeus Oy on ajanut ja ajamassa ihmisiä ulos kodeistaan lain- ja sopimusten vastaisesti. Kun seuraa viesteistä miten käsittämättömällä tavalla Maarit Toverin johtama Avain Asumisoikeus Oy kohtelee asukkaitaan ei voi kuin ihmetellä miten yrityksen johtoon on alun perin valittu henkilö jonka kokonaisvaltaiset kyvyt ymmärtää asumista, asumisoikeutta, lainmukaisia toiminta- ja menettelytapoja ovat olemattomat. Kuinka huonosti voi asukkaita kohdella ja kuinka paljon vahinkoa yhden henkilön annetaan aiheuttaa Avain Asumisoikeus Oy:n maineelle? Jos Avaimen hallituksessa on yhtään täysijärkistä ihmistä he vaihtaisivat Maarit Toverin henkilöön jolla on kyky toimia sekä johtamansa yrityksen että asukkaiden etujen ja oikeuksien mukaisesti.

Tulemme julkaisemaan joidenkin asukkaiden itsensä kirjoittamia kokemuksia asumisesta Avaimen asunnossa.

Sitten itse asiaan. Tässä artikkelissa vastaamme poikkeuksellisesti Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaiden esittämiin kysymyksiin jotka liittyvät Avaimen vaatimiin pakkomuuttoihin ja asuntojen lainvastaisiin haltuunottoihin.

”Miten on mahollista että meidät ajetaan ulos kodistamme jonkun remontin takia? Asunnossa ei ole mitään remontointitarvetta. Tehköön muutokset sitten kun lähdemme pois asunnosta.”

Ei se olekaan mahdollista. Asuminen ja kotirauha on vahvasti suojattu oikeus. Lue aikaisempi artikkeli jossa asiaa käytiin läpi tarkemmin.

Asumisoikeusasunnossa asumista säädellään asumisoikeuslailla ja asumisoikeussopimuksella. Asukkaan velvollisuus poistua asunnosta voi tapahtua vain toisen osapuolen päättäessä asumisoikeussopimus. Avaimen mahdollisuutta päättää sopimus on selkeästi rajoitettu asumisoikeuslaissa. Myöskään Avaimen perustelut omalle toiminnalleen eivät ole juridisesti kestäviä. Kunnossapitovelvoite, jos sen haluaa laajentaa asunnon peruskorjaukseen, voidaan täyttää vapaaehtoisuus periaatteella tai asukkaan vaihtuessa. Aivan kuten muissa asumisoikeusyhtiöissä menetellään. Missään tapauksessa kunnossapitovelvoitteen osalta ei laissa tai alkuperäisessä hallituksen esityksessä ole annettu edes mahdollisuutta asukkaan ajamiseen ulos asunnosta.  
Omistajan oikeus päästä asuntoon on säädetty huoltotoimenpiteiden tekemistä varten. Tämä oikeus ei tarkoita sitä että omistaja ottaa asunnon haltuun useammaksi kuukaudeksi tai ajaa asukkaan ulos kodistaan.

”Mitä pitää käytännössä tehdä kun Avain koputtaa ovelle? Otanko pesarin valmiiksi?”

Kun saat tiedon että Avain haluaa sinun muuttavan pois asunnosta voit ilmoittaa heille selkeästi ja yksinkertaisesti että et ole muuttamasta asunnosta mihinkään. Jos he haluavat tulla katsomaan asuntoa, muista että heillä on oikeus päästä asuntoon asukkaalle, eli sinulle sopivalla hetkellä. Oikeus päästä asuntoon ei tarkoita oikeutta jäädä asuntoon tai ottaa sitä haltuun.

Asukkaan häätäminen asunnosta ei tapahdu Avaimen ilmoituksella. Asunnosta lähteminen on aina vapaaehtoista. Käytännössä Avaimella ei ole mahdollisuutta pakottaa sinua ulos asunnosta. Häätämiseen tarvitaan oikeuden päätös ja silloinkin päätöksen toteuttaa ulosottoviranomainen. On erittäin epätodennäköistä että Avain saisi tällaisen päätöksen haettua kesken voimassaolevan asumisoikeussopimuksen. Varsinkin kun asumisoikeuslaissa ja -sopimuksessa ei ole erikseen sovittu tällaisesta menettelystä.

Avain voi uhkailla korvausvaatimuksilla remontin estämisestä, mutta tällainen korvausvaatimus pitäisi perustua sopimusrikkomukseen. Avaimen pitäisi näyttää toteen että on tapahtunut sopimusrikkomus jonka perusteella he ovat oikeutettu korvauksiin. Se että uhkailee korvauslaskun lähettämisellä ei tarkoita yhtään mitään, eikä sellaista laskua tarvitse maksaa. Maksamatta jättäminen ei johda luottotietojen menettämiseen. Avain joutuu hakemaan tällaisille korvausvaatimukselle oikeuden päätöksen jolloin asia menee kokonaisuudessaan oikeuden arvioitavaksi.

Asukkaiden ulosajaminen näyttää perustuvan pitkälti siihen että asukkaat jotka eivät halua lähteä asunnoistaan tottelevat kuitenkin kuin kiltit lampaat. Avain yrittää toimia isomman oikeudella. 

Mikäli Avain yrittäisi väkisin poistaa asukasta huoneistosta, estää käyttämästä huoneistoa tai haittaa asumista huoneistossa kannattaa muistaa että Asumisoikeuslain mukaan (12 LUKU 57§) sinulla on oikeus pyytää poliisilta virka-apua mikäli Avain yrittää estää sinua käyttämästä asuntoasi.

Asumisoikeuden haltijalla on oikeus saada virka-apua poliisilta, jos talon omistaja ilmeisen oikeudettomasti estää asumisoikeuden haltijaa käyttämästä hänelle asumisoikeussopimuksen tai tämän lain mukaan kuuluvaa oikeutta. (Laki Asumisoikedesta, 12 LUKU 57§)

Mikäli tilanne kiristyy äkisti äärimmilleen sinulla on myös lainmukainen oikeus käyttää kohtuullisia voimakeinoja mikäli oikeudettomasti asuntoon tunkeutuvat eivät poistu kehotuksesta.

”Miksi viranomaiset eivät puutu asiaan?”

Valvova viranomainen on ARA. Valitettavasti ARA:n toiminta asumisoikeusasioissa on kansankielellä ollut harvinaisen munatonta. ARA on aikoinaan itse ollut lainvastaisesti hyväksymässä edullisten YH-Suomen asuntojen osakejärjestelyjä yksityiselle sijoittajalle ja mahdollistanut asukkaiden vastikkeiden lypsämisen ja korottamisen jopa 60-70%.

ARA:n toimintaan ei voi yksinkertaisesti luottaa. Se miten ARA:n viranomaiset yrittävät suojella Avainta on herättänyt monia kysymyksiä viranomaisten puolueettomuudesta. Lukijoilta saamiemme sähköpostiviestien perusteella ARA on luvannut selvittää nykyistä tilannetta. Mitä se tarkoittaa on vielä auki.

ARA:n ongelma viranomaisena on sokea luottaminen Avaimen antamiin selvityksiin epäkohdista. Saamiemme tietojen mukaan Avaimen antamat tiedot viranomaisille useassakin asiassa eivät olet pitäneet paikkaansa. Julkaisemme tästä aiheesta erillisen artikkelin.

”Minä olen pienituloinen eläkeläinen. Ohjeiden mukaan minun pitää maksaa vastiketta väistöasunnosta sekä remontin alla olevasta asunnosta. He väittävät hyvittävänsä vastikkeen myöhemmin, mutta ei minulla ole rahaa maksaa moninkertaisia vastikkeita. Nytkin vastike on yli 700 euroa kuukaudessa ja nyt vaaditaan tuplaa monelle kuukaudelle. En ole pystynyt nukkumaan sitten kevään, ei voi mennä näin. Kadun kyllä sitä päivää kun menin valitsemaan Avaimen asunnon eläkepäiville. Tässä piinassa on mennyt terveys ….”

Asunnon remontoiminen omistajan toimesta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisin kuin Avain antaa ymmärtää sinun ei ole pakko lähteä asunnosta mihinkään. Jos haluat että asunto remontoidaan voit neuvotella asiasta, esimerkiksi keittiö ja kylpyhuoneremontit voi tehdä myös asukkaan asuessa asunnossa.

Avaimen vaatimus vastikkeen maksamisesta remontin aikaisesta asunnosta jossa asukas ei asu on selkeästi lainvastainen. Asumisoikeuslain mukaisesti (2 LUKU 8§) asunnon haltija on ”vapautettu” käyttövastikkeen maksusta siltä ajalta kun huoneisto ei ole käytettävissä. Vapautettu termi tarkoittaa ettei asukas ole velvollinen maksamaan remontinalaisesta asunnosta vastiketta remontin aikana. Jälkikäteen maksettu hyvitys ei ole lainmukainen. Toki se on helpoin ja edullisin tapa Avaimelle toteuttaa vastikkeiden järjestelyt, mutta asian vaikeus Avaimen puolelle ei tee menettelystä lainmukaista.

Saamamme viestiketjun mukaan ARA on pyytänyt asiasta selvitystä Avaimelta. Avaimen edustaja on kertonut viranomaiselle että he ovat luopuneet lainvastaisesta menettelystä. Sitä huolimatta sama menettely näyttää jatkuvan edelleen asukkaille jaettujen muuttovaatimusten yhteydessä.

” … Entä mistä edes löytäisin väistöasunnon? Eikö Avaimen pitäisi tarjota asuntoa remontin ajaksi. Nyt kuulemma eivät tee niin.”

Asunnon remontoiminen omistajan toimesta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisin kuin Avain antaa ymmärtää sinun ei ole pakko lähteä asunnosta mihinkään. Mikäli haluat lähteä asunnosta, väistöasunnon etsiminen on käytännössä Avaimen tehtävä. Pikainen soitto vuokrantarjoajille (VVO, Lumon, Sato jne) kertoo karun todellisuuden. Kukaan ei vuokraa asuntoa tilapäisesti epämääräiselle 2-3 kuukauden ajalle. Lyhimmillään vuokrasopimukset tehdään aina vuodeksi.

Avaimella on kaiken lisäksi valtava määrä asuntoja tyhjillään, joten jos olisi tahtoa, osaamista ja asiakaspalveluhenkeä niin Avaimella olisi mahdollisuus hankkia sijaisasunnot. Maarit Toverin johtamalla Avain Asumisoikeudella ei tällaista henkeä löydy.

”En vittu ymmärrä miksi asunto pitää remontoida. Se on täysin kunnossa. Parkettilattia, keittiö on ihan fine. Itse olen maalannut seinät juuri edellisenä vuonna ja keittiön kaapit vaihdoin. Avain kertoo että kaikki revitään pois ja laitetaan uudelleen. Käsittämätöntä touhua.”

Asunnon remontoiminen omistajan toimesta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisin kuin Avain antaa ymmärtää sinun ei ole pakko lähteä asunnosta mihinkään.

Asumisoikeuslain mukaisesti (3 LUKU 11§) sinulla on oikeus tehdä muutostöitä asunnossa ilman omistajan lupaa. Koska tämä oikeus on asumisoikeuskohtainen sinulla on myös oikeus pitää ne koko asumisen ajan. Avaimella ei ole oikeus tulla repimään tekemisiä muutostöitä pois. Jos olet maalannut seinäsi haluamallasi värillä, se seinä pysyy maalattuna samalla värillä niin kauan kuin asut siinä tai haluat maalata sen uudelleen.

Alkuperäisessä korkotukilainahakemuksessa jonka Avain on hakenut Hiekkalaiturintie 9 asuntoyhtiöön Maarit Toverin allekirjoituksella vahvistetaan että yhtiön kaikki asunnot ovat huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Kuten moni asukas on huomannut, tämä ei pidä paikkaansa. Palaamme tähänkin asiaan uuden artikkelin muodossa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Aikaisemmat osat:
Avain asumisoikeus – asumisen kurjuutta, osa 1

Avain asumisoikeus – asumisen kurjuutta, osa 2 – Hiekkalaiturintie 9 

Lue
Avain Asumisoikeus Oy – Korkitukilainaa virheellisillä tiedoilla

Avain Asumisoikeus Oy:n omistussuhteet epäselvät

Avain Asumisoikeus – suuri puhallus ja kuinka se tehtiin 

Lue kaikki avaimeen liittyvät artikkelit