Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, tammikuuta 31, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?

Oikeastaan kysymys on totuuden ja omantunnon yhteisarvioinnista.

Mikäli olet hallinnoimasi liittymän ainoa käyttäjä ja olet teosta todella oikeudettomasti ollut jakamassa, silloin hyvitysmaksu tai sen suuruudesta neuvotteleminen voi olla yksi vaihtoehto.

Toisaalta, riippumatta onko kyseessä rikosoikeudellinen prosessi vai siviilikanne, ei kenenkään tarvitse millään tavoin edesauttaa itsensä tuomitsemisessa. Voit myös kieltäytyä maksamasta, riippumatta siitä oletko väitettyyn tekoon syyllistynyt vai et. Oikeuden omistajalla eikä heidän edustamallaan asianajotoimistolla ole käytännössä mitään mahdollisuuksia osoittaa teon todellista tekijää silloin kuin väität liittymälläsi olleen useita käyttäjiä. Ainoa asia mikä heillä on tiedossa on julkinen IP -osoite ja osoitteen haltija.

Vahva suosituksemme on ehdottomasti kieltäytyä maksamisesta. Kyse ei ole pelkästään juridisesta näkökulmasta, vaan myös yleensä asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n toiminnan eettisestä luonteesta siltä osin, että hyvitysmaksun maksajaksi yritetään väkisin laittaa ainoa yhtälössä tunnettu henkilö, liittymän omistaja, jolla ei välttämättä ole asian kanssa mitään tekemistä.

Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukaan sopuun pitääkin pyrkiä ja ehdottaa sovintoa, mutta vakava ongelma tuleekin siitä, että kirjeitä lähetetään täydellä varmuudelle myös ihmisille jotka eivät ole tekoon syyllistyneet. On vaikea uskoa, että Suomen Asianajajaliiton eettiset ohjeet sallivat tämän kaltaisen säännönmukaisen kiristystoiminnan jonka kohteena ovat varmuudella syyttömät henkilöt. Ei sitä voi miksikään muuksi sanoa kuin kiristämiseksi.

Hedman Partnersin toiminnassa ei loppujen lopuksi ole kysymys piratismin kitkemisestä vaan puhtaasta rahastuksesta. Rikostutkintaan ei koskaan mennä, koska se ei tuo asianajotoimistolle rahaa. Ainoa toimiva businessmalli perustuu kiristämiseen. Kannattaa myös muistaa, että maksamisen jälkeen kiristyksellä on taipumus jatkua. Kun Hedman Partners Oy tai Adultia huomaavat että joku maksaa, voi olla aika varma, että maksuvaatimukset eivät lopu siihen. Kiristäjälle ei pidä antaa pikkusormea, muutoin voi jossain vaiheessa lähteä koko käsi.

Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

Käytännössä asia riippuu kirjeen vastaanottajan omastatunnosta riippumatta siitä onko kirjeen saanut internet liittymän omistaja tehnyt väitetyn teon vai ei.

Voit yrittää sovitella asiaa itse tai käyttää Turre –neuvottelijaa.

Suomessa on jo oikeuskäytäntöä olemassa siitä, että usean käyttäjän verkossa liittymän haltija ei voi olla vastuussa kolmannen osapuolen teosta. Verkon ei tarvitse olla avoin WLAN, myös suljetussa WLAN verkossa voi olla ja usein onkin useita eri käyttäjiä. Niin kauan kuin "oikeusjärjestelmämme suojaa syyttömiä" ja ketään ei tuomita ilman todellista näyttöä, ei mitään pelkoa pitäisi olla (?). Markkinaoikeudessa ei tammikuussa 2016 mennessä ole yhtään siviilikannetta käsitelty. Niin kauan kuin markkinaoikeus ei nimenomaisesti tulkitse lakia siten, että liittymän haltija olisi aina vastuussa, ei ole mitään syytä maksaa kyseistä maksua.

Saatat myös olla sitä mieltä, että tämänkaltaista ”laillista” kiristystoimintaa ei pidä sietää eikä tukea. Tällöin pahinta olisi suostua vaatimukseen. Mitä useampi maksaa, sitä kannattavampaa tämä on asianajotoimistolle.

Kannattaako asianajotoimiston vaatimukseen vastata tai ottaa lainkaan yhteyttä?

Hedman Partners Oy:n lähettämä kirje ei tule kirjattuna ja on käytännössä roskapostia. Sillä ei ole mitään juridista luonnetta eikä siihen vastaaminen ole mitenkään pakollista tai velvoittavaa. Kirjeeseen ei ole pakko vastata yhtään mitään. Todennäköinen seuraus on, että samasta vaatimuksesta lähetään uusia muistutuksia jossain vaiheessa.

On myös mahdollista, että vaatimusta tehostetaan antamalla se perintätoimistolle. Tätä ei kuitenkaan pidä pelästyä. Kenenkään luottotiedot eivät mene sen takia, että maksuvaatimuksen esittää perintätoimisto. Hedman Partners Oy:n esittämä vaade ei ole millään tavoin lakisääteisesti suoraan ulosottokelpoinen eikä sitä voi periä pakkokeinoin ilman oikeuden päätöstä.

Jos vaatimus tulisi jossain vaiheessa perintätoimistolta, silloin se on käytännössä pakko kiistää jotta asiaa ei etene tuomioistuimeen yksipuolisena tuomiona. Kun asian kiistää perintätoimistolle, perintä päättyy siihen ja ainoa vaihtoehto on Hedman Partners Oy:lle viedä asia oikeuteen.

Jos vaatimus on kuitenkin kiistettävä jossain vaiheessa, ei välttämättä ole haitallista kiistää sitä alunperinkin kirjeen saatuaan. Kiistämiseen riittää käytännössä seuraava viesti sähköpostilla. Sähköpostiin tulee varmasti vastausviesti johon ei tarvitse reagoida mitenkään.

Koskien asiaanne teoksen luvattomasta jakelusta.

Kiistän saattaneeni teoksia lainvastaisesti yleisön saataville omistamani internetliittymän kautta. Mikäli mainitsemanne kaltainen oikeudenloukkaus on tapahtunut, kyseisen teon on tehnyt joku muu. Kiistän sekä väitteen että hyvitysvaatimuksenne kokonaisuudessaan.

Hallinnoimallani internetliittymällä on useita eri käyttäjiä samasta julkisesta IP –osoitteesta. Julkisesti näkyvä IP –osoite ei yksilöi henkilöä. IP -osoitetta ei voi pitää henkilötietona, eikä siten yhdistää yhteen luonnolliseen henkilöön. IP -osoite on kytketty tietokoneeseen, jolla voi olla useita eri käyttäjiä kuten on hallinnoimassani internetliittymässä.

Keskeinen periaate verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa on, että tiedosta vastaa aina sen lähettäjä. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti internet liittymän haltija ei vastaa muiden käyttäjien mahdollisesti tekemistä oikeudenloukkauksista. Teidän tulee kohdistaa vaatimuksenne väitteenne mukaisen teon tehneeseen henkilöön.

En näe esittämässänne asiassa tarvetta jatkotoimenpiteisiin. Katson että asia on loppuunkäsitelty.

Ystävällisin terveisin, 
omanimi


oikeusjakohtuus.blogspot.com
  

lauantaina, tammikuuta 16, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Poliisitutkinta

Chisugaten aikaan poliisi rynnäköi iloisin mielin takavarikoimaan 9-vuotiaan pikkutytön Nalle Puh –tietokoneen, koska koneelta oli ladattua musiikkitiedosto. Tapaus sai valtavaa julkisuutta myös kansainvälisesti ja paljon ihmetystä herätti Suomen lainsäädännön heppoinen kotirauhan suoja, jossa muutaman euron musiikkikappaleen lataaminen oikeuttaa poliisia rynnimään kotirauhan suojaamaan paikkaan aikaisin aamulla.

Kansainvälisten tekijänoikeusjärjestöjen lobbaama eduskunnan oikeusasiamies ei asiassa nähnyt mitään ongelmaa, mutta sen jälkeen korkein oikeus on antanut kaksikin ennakkotapausta (KKO:2014:58  ja KKO:2014:57) jotka ovat todellinen näpäytys niin eduskunnan oikeusasiamiehen kyvylle valvoa poliisin toiminnan laillisuutta kuin myös itse poliisillekin.

Kotietsintää ei yksinkertaisesti voi tehdä kovin kevyin perustein. On tarkoin mietittävä onko kotietsintä rikoksen laatu huomioon ottaen pakkokeinolain suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Ensimmäisessä KKO:n päätöksessä (KKO:2014:58) oli kyse huumausaineen käyttörikoksesta ja toisessa KKO:n päätöksessä (KKO:2014:57) epäily huumausaineen vaikutuksen alaisena ajoneuvon kuljettamisesta. Kummassakin tapauksessa poliisin tekemä kotietsintä oli laiton ja täysin vastoin pakkokeinolain edellyttämää suhteellisuusperiaatetta. Vaikea uskoa että tämän jälkeen yksikään ”poliisi komisario” voi olla niin tyhmä että määrää kotietsinnän laittoman elokuvan tai tv-sarjan jakelun takia.

Kotirauha on suojattu niin perustuslaissa kuin kansainvälisin ihmisoikeussopimuksin joihin Suomikin on sitoutunut ja joita myös Suomen poliisin tulee noudattaa riippumatta tekijänoikeusmafian lobbauksesta.

Näyttääkin siltä, että Hedman Partners Oy ei kovin helposti tee asiassa poliisille tutkintapyyntöä tai rikosilmoitusta, koska ilmoitus Chisugate –tapauksen jälkimainingeissa ei todennäköisesti johda mihinkään. Ei varsinkaan kotietsintään. Todennäköisin seuraus on syyttämättäjättämispäätös. Tähän päivään mennessä julkisuuteen ei ole tullut tietoa yhdestäkään Hedman Partners Oy:n tekemästä tutkintapyynnöstä poliisille.

Koska Suomessa kotietsintä on kuitenkin mahdollinen ilman oikeuden päätöstä ja poliisin yleinen kyky ottaa huomioon ja tulkita korkeimman tuomiovallan ennakkopäätöksiä on kevyestikin arvioiden hyvin heikko, on kotietsintäänkin syytä varautua.

Kotietsinnässä poliisi etsii todisteita tehdystä teosta. Mikä tahansa löytynyt ladattu elokuva tai tv-sarja puhumattakaan torrent -tiedostosta tai jälki täysin laillisen BitTorrent, uTorrent ohjelman asennuksesta tekee henkilöstä käytännössä syyllisen. Tämän ja myös muiden turvauhkien takia onkin aina huolehdittava siitä, että koneen kovalevyt, käyttöjärjestelmäosio mukaan lukien sekä kaikki varmistukseen käytetyt ulkoiset levyasemat tulee olla kryptattuna. Reititin ja tukiasema kannattaa palauttaa tehdasasetuksiin ja asentaa säännönmukaisesti uudelleen.

Kryptauksen avauskoodia ei tarvitse kertoa poliisille edes painostuksen alaisena. Jokaisella rikoksesta epäilyllä on itsekriminoinnin suoja eikä perheen jäsenten myöskään tarvitse edesauttaa lähiomaisensa tuomitsemista kertomalla salausavaimia.

Kannattaa siis varmistaa selustansa huolella. Huolellisuus alkaa kaiken tiedon kryptaamisesta. Kun todisteita ei ole, yksikään syyttäjä ei lähde asiassa oikeuteen häviämään.

Siviilikanne markkinaoikeudessa

Kun rikosoikeudellinen vastuu on vaikea todentaa, antaa tekijänoikeuslaki mahdollisuuden hakea lain sallimaa hyvitystä myös siviilikanteena. Suomessa markkinaoikeus käsittelee tekijänoikeuteen liittyvät riidat. Koska poliisitutkinta väitetyssä oikeudenloukkauksessa ei todennäköisesti johda mihinkään, Hedman Partners Oy on keskittynyt ihmisten uhkailuun siviilioikeuskanteella nimenomaan markkinaoikeudessa.

Tällä hetkellä on tiedossa kolme nostettua kannetta joista nähtävästi kaksi on sovittu. Kolmas on menossa oikeuteen myöhemmin vuonna 2016. Kanteita on siis nostettu vain kolme, ottaen huomioon että maksuvaatimuksia on esitetty tuhansia

Haastehakemukset löytyvät toistaiseksi seuraavien linkkien takaa: haastehakemus 1, haastehakemus 2 ja haastehakemus 3.

Haastehakemuksissa korvaussummat ovat aivan eri luokkaa kuin kiristyskirjeissä. Yhdestä tv-sarjan osasta vaaditaan korvausta 750 euroa ja yhdestä elokuvasta 1000 euroa. Päälle tulevat tietysti oikeudenkäyntikulut jotka monesti ovat myös tuhansia euroja.

Haastehakemuksessa paistaa läpi kuitenkin Hedman Partners Oy riski pelata tuplaa ja kuittia. Yhdessäkään edellä mainitussa haastehakemuksessa ei edes yritetä selvittää oikeudettoman teon todellista tekijää. Haastehakemuksissa keskitytään siihen että liittymän haltija on syyllinen ja korvausvelvollinen. Tämä väite yritetään ajaa läpi tulkitsemalla tekijänoikeuslain 57§ niin ankarasti, että liittymän haltija olisi aina vastuussa liittymän käytöstä tai muulla todistelulla, että liittymän haltija on myös laittomaan tekoon syyllistynyt henkilö.

Todistelussa on vain se ongelma, että edes internet operaattori ei pysty sanomaan kuka henkilö monista eri liittymän käyttäjistä on se joka itse tekoon on syyllistynyt. Kaikilla liittymän mahdollisilla käyttäjillä on sama julkinen IP -osoite.

Markkinaoikeuden tulee tietysti hylätä Hedman Partners Oy:n vaatimukset näytön puuttuessa todellisesta tekijästä. Vaihtoehtoja ei käytännössä ole, jos halutaan pitää jonkintasoista illuusiota yllä toimivasta ja rehellisestä oikeusjärjestelmästä. Mieluummin sata rikollista vapaalla kuin yksi syytön tuomittuna. Eikö niin?

Turre Legal Oy

Turre Legal Oy on lakiasiaintoimisto joka on keskittynyt digitaaliseen teknologiaoikeuteen ja tekijänoikeuksiin. Monissa olemassa olevissa oikeustapauksissa, liittyen juuri vertaisverkoissa tapahtuneeseen tiedostojen jakeluun, Turre Legal Oy ja Hedman Partners Oy ovat vastapuolia.

Turre Legal Oy on julkaissut Turre-neuvottelijan jolla voi netin välityksellä pyytää Turre Legal Oy:n lakimiehiä neuvottelemaan vaadittua hyvitysmaksua oikeuden loukkauksesta pienemmäksi. Tästä neuvottelusta joutuu luonnollisesti maksamaan, mutta lupauksen mukaan maksettavaa kokonaisuudessaan, hyvitysmaksua Hedman Partners Oy:lle ja asianajokuluja Turre Legal Oy:lle on aina vähemmän kuin itse alkuperäinen vaatimus.

Ensi lukemalla kuulostaa hyvältä, mutta jo toisella lukemalla pistää miettimään.

Turre Legal Oy:n lakimies Jussi Kari ja Hedman Partners Oy:n lakimies Joni Hatanmaa tuntevat toisensa opiskeluajoilta. Riippumatta mahdollisesti hyvistä tarkoitusperistä tarjous kuulostaa arveluttavalta. Toki lakimiehelle pitää maksaa palvelusta, mutta yllättävän hyvin on saatu aikaan lupaus korvauksen pienentymisestä. Väkisin herää kysymys, että jos vaadittua summaa saa noinkin helposti pienennettyä kevyellä neuvottelulla, kuinka todellisia ja reaalisia vaaditut hyvitysmaksut oikeasti ovat alunperinkään.

Onko tarkoitus vain rahastaa, kunhan joku maksaa jotain, vai todella etsiä hyvitystä väitettyihin tekoihin?

oikeusjakohtuus.blogspot.com

sunnuntaina, tammikuuta 03, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Mistä on kysymys?

Hedman Partners Oy edustaa Suomessa tiettyjen elokuvien ja tv-sarjojen tekijänoikeuksien haltijoita. Hedman Partners Oy tekninen kumppani kerää tiedostojen jakopalveluista vertaisverkoissa (P2P, Torrent, TimeForPopcorn) listan IP -osoitteista joista väitetään jaetun tekijänoikeuden alaista materiaalia, kuten elokuvia tai TV-sarjoja oikeudettomasti. IP –osoitelistan perusteella Hedman Partners Oy hakee markkinaoikeudelta päätöksen jossa suomalaiset operaattorit velvoitetaan kertomaan IP –osoitteiden haltijat väitetyn laittoman jakamisen ajankohtana. Yhteystiedot saatuaan Hedman Partners lähettää asiallisen oloisen, mutta sisällöltään uhkailevan muotoisen kirjeen liittymän haltijalle ja vaatii liittymän kautta tapahtuneesta oikeudettomasta elokuvien tai tv-sarjojen jakamisesta 600 – 3000 euron hyvitystä. Vastaavaa toimintaa harrastaa myös Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy joka on perustettu vuonna 2015 samoille apajille helpon rahan toivossa.

Hedman Partners Oy:n lakimies Joni Hatanmaa on ilmoittanut julkisuudessa olevan tiedon perusteella, että kirjeitä lähetään satoja viikossa. Se tekee yli 5000 kiristystapausta vuodessa. Jos suurin osa kirjeen saajista maksaa vaaditun maksun, puhutaan 3 000 000 – 4 000 000 euron liiketoiminnasta pelkästään kiristämällä tavallisia kansalaisia ilman todisteita teoista jota he eivät välttämättä ole tehneet.

Kiristyskirje

Elokuvien ja tv-sarjojen oikeuksien omistajilla on toki laillinen oikeus valvoa omia tekijänoikeuksiaan. Hedman Partners Oy:n kaltaisilla asianajotoimistoilla on myös oikeus edustaa tätä oikeutta käyttäviään asiakkaitaan. Oikeudenomistajilla on myös nykyisin voimassa olevan tekijänoikeudellisen lainsäädännön perusteella oikeus vaatia hyvitystä teoksen luvattomasta jakamisesta vertaisverkossa.

Kirjeessään Hedman Partners Oy uhkailee oikeustoimilla, rikostutkinnalla ja muistuttaa poliisin oikeudesta käyttää pakkokeinoja asian selvittämiseksi. Kaikelta ikävältä välttyy jos suostuu maksamaan vaaditun hyvitysmaksun.

Ainoa perustavaa laatua oleva ongelma niin moraalisesti kuin juridisestikin on maksuvaatimuksen mukaisen hyvitysmaksun kohdistaminen liittymän haltijalle eikä suoraan väitettyyn tekoon syyllistyneelle. Tämä on juuri se mikä tekee toiminnasta kiristystä. Maksuvaatimuksia lähetetään uhkailevaan sävyyn ihmisille joilla ei välttämättä ole teon kanssa mitään tekemistä.

Kuulostaako tutulta?

Yksityistä pysäköintivalvontamaksua yritetään periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta vaikka oikea kohde on ajoneuvon kuljettaja. Analogia on harvinaisen yhtenevä. Kun vaatimuksen esittävä osapuoli ei tiedä todellista tekijää, maksuvaatimukset kohdistetaan syyttömään ja ainoaan tiedossa olevaan osapuoleen. Edes Suomen kaltaisessa oikeudellisessa banaanitasavallassa ei pitäisi tuomita syyttömiä vain sen takia, jos henkilö sattuu olemaan paikalla tai sattuu omistajaan tai hallinnoimaan jotain jota käytetään mahdollisesti rikoksen tekovälineenä.

Valitettavasti moni tavallinen kirjeen saanut pelästyy ja maksaa vaaditun maksun. Rahastaminen ja kiristäminen onnistuu koska pelko poliisista, isoista korvauksista ja yleisestä häpeästä painaa enemmän kuin omista oikeuksista kiinni pitäminen.

Maksamiseen ei kuitenkaan nykyisen oikeuskäytännön perusteella ole tarvetta.

Syyllisyys

Syyllinen väitettyyn oikeudettomaan lataamiseen voi olla vain teon tehnyt henkilö. Tämä henkilö ei välttämättä ole sama kuin liittymän haltija. Oikeudenomistajan ja asianajotoimiston vaikeus näyttää toteen varsinaiseen tekoon syyllistynyt henkilö on käytännössä luonut menettelyn jossa teosta syytetään sitä ainoata henkilöä joka itse tapahtumaan liittyen on edes selvitettävissä – liittymän omistaja. Tilanne olisi vähän vastaava kuin autoa lainanneen rattijuopon tekemistä rikoksista syytettäisiin ajoneuvon omistajaa, eikä rikokseen syyllistynyttä rattijuoppoa.

Keskeinen periaate verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa on, että tiedosta vastaa aina sen lähettäjä. Liittymän haltijaa ei voi pitää vastuussa kolmannen osapuolen tekemistä oikeudenloukkauksista edes silloin kuin oikeudenloukkaukseen syyllistynyt on käyttänyt haltijan internetliittymää luvallisesti tai luvattomasti. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun liittymän haltijalla on ollut käytössä avoin WLAN tai hän on tietoisesti antanut oikeuksia suojatun WLAN / LAN liittymän kautta esimerkiksi ystäväpiirilleen tai perheenjäsenilleen.

Julkisesti näkyvä IP –osoite ei koskaan yksilöi henkilöä. IP -osoitetta ei voi pitää henkilötietona, koska sitä ei voi suoraan yhdistää yhteen luonnolliseen henkilöön. IP -osoite on kytketty tietokoneeseen, jolla voi olla useita eri käyttäjiä.

Näin ollen kyseessä on tilanne, jossa IP -osoite viittaa ainoastaan liittymänhaltijaan, mutta käyttäjän henkilöllisyydestä ei välttämättä ole täyttä varmuutta silloin kun liittymällä on useita käyttäjiä. Tekijänoikeuslain 57§ mukaisesti luvattomasta käytöstä seuraa hyvitysvastuu. Tätä ei voi kuitenkaan tulkita ankarasti siten, että liittymän haltija olisi vastuussa toisen käyttäjän tekemistä oikeudenloukkauksista. Tämä linjaus näkyy myös hallituksen alkuperäisessä esityksessä tekijänoikeuslain muuttamiseksi HE 28/2004.

Ylivieskan käräjäoikeus on ennakonomaisessa päätöksessään TTVK vs. Toppinen päätynyt myös samaan johtopäätökseen jossa internet liittymän haltija ei ole vastuussa avoimen WLAN verkon kautta tapahtuneista muiden osapuolten mahdollisesti tekemistä oikeuden loukkauksista.

Toki voi olla mahdollista että liittymän haltija on juuri se henkilö joka oikeudettomaan tekoon on syyllistynyt, jos syyllisyys voidaan muulla todistelulla osoittaa. Se että liittymän haltija olisi aina vastuussa ei voi olla mikään kestävän oikeusperiaatteen mukaista. Pitää pystyä osoittamaan liittymän haltijan nimenomaisesti tehneet teon.

Oikeuksien omistajien vaikeus näyttää todellista tekijää toteen ei voi olla peruste sille, että mahdollisesti syytöntä liittymän haltijaa vaaditaan korvausvelvolliseksi.

Tekninen todistusaineisto

Mitä teknisiä todisteita Hedman Partners Oy:llä tai heidän teknisellä tukiorganisaatiollaan voi sitten olla?

Ei mitään muuta kuin käytössä ollut internetliittymän julkinen IP –osoite joka ei yksilöi ketään henkilöä.

Kun seuraa tehtyjä haastehakemuksia ja kirjeenvaihtoa Hedman Partners Oy:n kanssa silloin kun kirjeen saaja kiistää tehneensä teon, paistaa läpi teknisten todisteiden puute. Blogin saaman usean eri kirjeenvaihdon perusteella Hedman Partners Oy keskittyy kysymään täysi epäoleellisia tietoja kuten avoimen WLAN verkon SSID tunnusta. Lisäksi he yrittävät selvästi hämmentää kertomalla, että heillä on tiedossaan teon tarkka hetki, jaetun tiedoston nimi, käytössä ollut Torrent –ohjelma sekä ohjelman versio, kuinka suuri parvi on ollut kyseessä jakotilanteessa ja kuinka raskauttavaa tällainen toiminta oikeudellisesti on. Lisäksi he saattavat kertovat kuinka NARS –valvontaohjelma on varmistanut koelatauksella että liittymästä on todella jaettu materiaalia ja kuinka tcpdump –ohjelma tallentaa liikenteen todistusaineistoksi PCAP-tiedostoihin asiantuntijoiden varmennettavaksi.

Kaikki tekninen höpinä on normaalia verkkoliikenteen analysointia joka kertoo vain kyseisen tapahtuman olemassaolon julkisen IP -osoitteen ja vertaisverkon välillä. Kysehän ei kuitenkaan ole varsinaisesti väitetyn tapahtuman kiistämisestä, vaan siitä kuka väitetyn teon on tehnyt! Tähän Hedman Partners Oy:llä ei ole mitään vastausta tai mitään teknistä tietoa olemassa tai edes saatavilla.

Jokaisen henkilön internet liittymän takana voi olla yksityinen verkko, avoin tai suljettu WLAN tai suljettu LAN. Julkiseen verkkoon liikennettä hoitaa reititin jossa käytössä on yleensä NAT ja mahdollisesti sisäverkon DHCP -palvelu. Yksikään operaattori ei näe laillisesti reitittimen muodostaman yksityisen kotiverkon puolelle. NAT konvertoi julkisesta verkosta saapuvan liikenteen julkisen IP –osoitteen takaa sisäverkon laitteille joilla on DHCP:sta jaettu sisäverkon IP -osoite. Operaattori ei näe mille sisäverkon laitteelle liikenne ohjataan eli mikä on jakavan laitteen sisäverkon IP-osoite. Koska sisäverkon IP jaetaan monesti juuri vaihtuvasti DHCP:n kautta, myös laitteiden IP vaihtuu säännönmukaisest ja pitäisi yhdistää itse asiassa laitteen MAC-osoite annettuun sisäsverkon IP-osoitteeseen teko hetkellä. MAC-osoite näkyy puolestaan vain kunkin aliverkon sisällä. Operaattorilla tällaista tietoa ei ole ja kuukausia myöhemmin sen selvittäminen on käytännössä mahdotonta ja edellyttäisi joka tapauksessa käytössä olleiden laitteiden takavarikointia.

SSID nimen selventäminen ei myöskään tuo asiaan mitään uutta, ellei Hedman Partners Oy ole sitten keksinyt aikakonetta millä palata takaisin tekohetkeen katsomaan missä tilassa kyseinen WLAN verkko tekohetkellä oli. SSID on vain julkisesti näkyvän WLAN verkon ”radiosignaalin” nimi, se tieto millä verkkoon voi ottaa yhteyttä. Se ei näy operaattorille mitenkään.

Aino tekninen todiste on julkinen IP –osoite. Eikä se riitä yksilöimään tekijää!

oikeusjakohtuus.blogspot.com
 

torstaina, joulukuuta 24, 2015

Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2016

Päättyvän vuoden lopuksi muutama sana.
 
Ethän maksa yksityistä pysäköintivalvontamaksua? Mikään ei ole asian suhteen muuttunut vuoden 2015 aikana. Yksityistä valvontamaksua ei pidä eikä tarvitse maksaa. On suorastaan kansalaisvelvollisuus jättää yksityiset parkkisakot huomiotta. Moiset vaatimuskirjeet kuuluvat paperinkierrätykseen.
 
Harkitsetko asumisoikeusasuntoa? Asumisoikeus voi olla hyväkin vaihtoehto elämäntilanteesta riippuen kunhan muistat kiertää Avain Asumisoikeus Oy:n asunnot mahdollisimman kaukaa.
 
Maistuuko glögi Joulun odotuspäivinä? Muista että työnantajalla ei ole yleistä puhalluttamisoikeutta!
 
Työsuhteen koeaikaa voi käyttää hyväksi myös työntekijä
Viranomaisten laiton painostus HPV -rokotteen ottamiseksi jatkuu edelleen
Epämielyttävä totuus ihmiskunnasta ja pakolaisista

Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2016!
  

sunnuntaina, joulukuuta 06, 2015

Avain Asumisoikeuden vastikkeet poskettoman korkealla

Avain Asumisoikeus yhtiöön liittyvistä artikkeleista on tullut kesän ja alkusyksyn aikana blogiin paljon ihmettelyä. Toisena ihmetyksen aineena on ollut epäusko valvovan viranomaisen ARA:n toimintaan.

ARA on syvälle korruptoinut organisaatio jonka epärehellisyyden syvyys henkilöityy asumisoikeusasumisesta vastanneisiin ja osittain edelleen toimessa oleviin johtajiin. Korruption laajuus ja silmiinpistävyys on suomalaisessakin mittapuussa hämmästyttävä. Sen jälkeen kun ARA aikoinaan salli oikeusasiamiehen lainvastaiseksi toteamat osakejärjestelyt yli 5000 asunnon siirtymisestä yksityisen keinottelijan hallintaan, ovat entiset ja nykyiset asukkaat kärsineet valtavia taloudellisia tappioita.

Avain Asumisoikeuden asuntoja ei voi suositella muuta kuin hyvin tilapäiseksi asumisratkaisuksi. Mitään pitkäjänteistä asumista tai kotia ei kannata suunnitella ylihintaisiin asuntoihin joista kerätyt ylisuuret vastikkeet menevät yksityisen keinottelijan johtaman imperiumin kuluihin.

Helsingin Sanomat uutisoi lokakuun 30. päivä, että Avain Asumisoikeus Oy on perinyt ylisuuria vastikkeita. ARA on vaatinut alentamaan isännöinti- ja hallinnointikuluja viidenneksen. Tämän pitäisi heijastua myös käyttövastikkeisiin vuoden 2016 alussa. ARA:n toiminta on edelleen tökeröä ja epätoivoista yritystä peittää aikaisempia kohtalokkaita virheitä. Koko ongelmaa ei esiintyisi jos yleishyödyllistä asumisoikeusyhtiötä ei alun perinkään olisi päästetty yksityisen keinottelijan haltuun lainvastaisilla osakejärjestelyillä.

Alenevatko vastikkeet vuoden 2016 alussa? Eivät, ne nousevat edelleen. Avain Asumisoikeus on jo postittanut uudet vastikkeiden tarkistusilmoitukset. Vastikkeet nousevat edelleen. Sama linja on kohta jatkunut jo vuosikymmenen.

Miksi Avain Asumisoikeus Oy:n asunnot sitten pitää kiertää kaukaa? Hinta vertailu avaa sokeankin asukkaan silmät tai toivottavasti edes herättää asuntoa etsivät ja saa heidät valitsemaan toisen toimijan.

Esimerkkejä Avain Asumisoikeus Oy:n ja HASO:n asumisoikeusyhtiöiden asunnoista, samankokoisista, samalta alueelta Helsingistä.

AVAIN ASUMISOIKEUSEro
kk ja v
HASO
Helsinki, Kivikko
1h + kk + s 35,0 m2,
Vastike: 525,75 e
139e / kk
1668e / v
Helsinki, Kivikko
1h + kk + s 35,0 m2,
Vastike: 386,65e
Helsinki, Vuosaari
2h + k + s 59,5 m2,
Vastike: 770,30 e
233e / kk
2796e / v
Helsinki, Vuosaari
2h + k + s 55,0 m2,
Vastike: 537,90 e
Helsinki, Pihlajamäki
3h + k + s 77,5 m2,
Vastike: 1022,42e
276e / kk
3312e / v
Helsinki, Pihlajamäki
3h + k + s 75,5 m2,
Vastike: 746,60e
Helsinki, Myllypuro
4h + k + s 87,5 m2,
Vastike 1216,96e
365e / kk
4380e / v
Helsinki, Myllypuro
4h + k + s 90,0 m2,
Vastike 851,40e
Helsinki, Kivikko
4h + k + s 90,0 m2,
Vastike 1109,76e
250e / kk
3000e / v
Helsinki, Kivikko
4h + k + s 87,0 m2,
Vastike 859,13e
Helsinki, Vuosaari 5h + k + s 108,0 m2,
Vastike 1480,50e
364 e / kk
4368e / v
Helsinki, Vuosaari 5h + k + s 108,5 m2,
Vastike 1116,44e


Eikö se ole nyt vain tyhmää maksaa liikaa?


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Avain Asumisoikeuden väärinkäytöksiin ja ARA:n korruptioon kannattaa tutustua seuraavissa artikkeleissa:

ARA:n tarkastus AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä osoitti vakavia ongelmia yhtiön toiminnassa
AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistussuhteet ovat epäselvät 
AVAIN Asumisoikeus Oy - Korkotukilainaa virheellisillä tiedoilla
Avain Asumisoikeus Oy - suuri puhallus ja kuinka se tehtii
Avain Asumisoikeus Oy:n vastikkeet nousevat 15% vuosivauhdilla
Avain Asumisoikeus Oy:n tähtiin kohoavat vastikkeet karkoittavat asukkaat

lauantaina, marraskuuta 14, 2015

Pakolaisongelma - epämiellyttävä totuus ihmiskunnasta

Pakolaisvirta koettelee Eurooppaa. Euroopan alueelle saapuu kymmeniä tuhansia pakolaisia päivässä. Arviolta yli puolimiljoona pakolaista vuodessa. On arvioitu että tilanne pahenee entisestään ja nykyhistorian suurin kansainvaellus on vasta alkamassa.

Euroopan maissa monilla ihmisillä "on unelma" siitä kuinka kaikkia pakolaisia tulee auttaa ja tarjota heille mahdollisuus parempaan elämään. "Tervetuloa maahamme" on motto jota hoetaan sokeasti täysin irtaantuneena todellisuudesta. Todellisuudesta joka on niin ruma ettei siitä saa puhua ääneen.

Käydään hetki läpi epämiellyttävää totuutta ennen kuin tuhlataan aikaa ja rahaa tilanteeseen jota ei voi nykyisillä käytännöillä ja varsinkaan ihanteilla hallita.

Maailmassa on noin 7,5 miljardia ihmistä. Väestönmäärä kasvaa hallitsemattomasti ja ylittää varmuudella 12 miljardin rajan tällä vuosisadalla. 

Köyhien määrä maailmassa riippuu laskentatavasta. Onko ihminen köyhä kun hänelle on käytettävissä yksi vai kaksi dollaria päivässä? Laskentatavasta riippuen köyhien määrä on 2 - 5 miljardia ihmistä.

Köyhien määrästä neljännes, eli noin 1.2 miljardia on potentiaalisia pakolaisia. Euroopan unioniin pyrkiviä on satoja miljoonia ja pelkästään kodeistaan tällä hetkellä paenneita 80 miljoonaa.

Vaikka Euroopan unioni ottaisi miljoona pakolaista vuodessa ja USA toisen miljoonaa pakolaista tilanne vain pahenee entisestään. Joka vuosi köyhien määrä lisääntyy arviolta kymmeniä miljoonia eikä loppua ole tiedossa.

Ihmiskunta on ylikansoittunut.  Ihmisten lukumäärä ylittää elinympäristön kantokyvyn. Meitä on vain yksinkertaisesti liikaa. 

Luonnolla on tapana karsia liikapopulaatiota, oli kyse sitten mistä eläinlajista tahansa. Ihmiskunta on kuitenkin kehittynyt yli luonnon normaalin kyvyn hallita liikakasvua. Musta surma tappoi 30-60% väestöstä Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Mustan surman jälkeen ihmisten määrä on kasvanut tauotta yhä kiihtyvään vauhtiin. 

Väestö kasvaa räjähdysmäisesti erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, niillä alueilla joista suurin osa pakolaisista lähtee liikkeeseen. Syntyvyyden säännöstely ei enää auta. Luonnolla ei ole mitään keinoa karsia ihmisten määrää. Nykytilanne johtaa varmuudella täydelliseen katastrofiin. 

On myös täysin varmaa, että ihmispopulaation määrä tulee vähentymään tavalla tai toisella. Todennäköisimmin maailman tilanne johtaa vakaviin levottomuuksiin, isoihin konflikteihin ja laajoihin sotiin joiden kautta populaatio pienenee. Jos olemme onnekkaita, maailmaan puhkeaa uusi "musta surma" joka hävittää ihmiskunnasta riittävän määrän. Vasta sen jälkeen elämän voi odottaa jatkuvan.

Inhimillisyys on upea arvo. Kysymys on siitä onko meillä siihen varaa? Ihmiskunta on valinnut tien joka päättyy umpikujaan. Kaikkia ei voi auttaa. Kaikkia ei pysty auttamaan. Järjetön auttamisen halu johtaa itsetuhoon. 

Pakolaisvirta Eurooppaan on vasta alkua eikä sille näy loppua. Ainoa keinoa on sulkea rajat ja pitää huoli siitä että jokainen valtio niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin hoitaa itse oman väestönsä. On oikeasti aika ottaa pää pois paperipussista, avata silmänsä ja katsoa todellisuutta silmiin. Sitä on katsottava, vaikka ei näkemästään pidä.

Niin kauhealta kuin se kuulostaakin ja niin pahalta kuin sen tuntuukin sanoa ääneen. Sota Syyriassa, Etelä-Sudanissa ja Somaliassa, niissä miljoonat kuolleet, sekä sadat tuhannet tsunamin jalkoihin jääneet ja välimereen hukkuneet pakolaiset saattava olla hyvä alku ihmiskunnalle matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Näitä tarvitaan lisää.

Maapallo on täynnä, samoin Eurooppa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Monikulttuurisuuden todellisuus - raiskaukset
Rasismin varjolla

lauantaina, lokakuuta 31, 2015

Laiton painostus HPV-rokotteen ottamiseksi jatkuu edelleen

Vapaaehtoiset HPV rokotukset aloitettiin THL:n toimesta 2013. Rokotusohjelman mukaisesti rokotteen ensimmäinen annos annetaan kuudesluokkalaisille, 11-12 vuotiaille tytöille koulun terveydenhoitajan toimesta. HPV rokotteen on tarkoitus ennalta ehkäistä kohdunkaulan syöpää.

Kampanja alussa THL tulkitsi lakia siten, että 12-vuotiaan tytön rokottamiseen ei tarvitse huoltajan suostumusta. Tämä tosin edellyttää että terveydenhoitajan mielestä 12-vuotias tyttö on riittävän kypsä päättämään itsenäisesti rokotuksesta.

Rokotekampanjan aikana on tapahtunut useita lainvastaisuuksia joissa koulun terveydenhoitaja on antanut lapselle rokotteen ilman vanhempien suostumusta ja jopa vastoin huoltajien nimenomaista kieltoa. Pahimmissa tapauksissa lapsella on ollut joku perussairaus jonka takia rokotetta ei olisi saanut antaa. Vanhemmat olivat rokotuksen kieltäneet, mutta terveydenhoitaja toimi oma-aloitteisesti tulkiten 12-vuotiaan tarpeeksi kypsäksi päättämään rokotuksesta.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on päätöksessään Dnro 5294/2/13 11.6.2015 todennut THL:n menettelyn lainvastaiseksi. Laki ei tunne terveydenhoitoon liittyvän itsemääräämisoikeuden osalta 12 -vuoden ikärajaa. THL:n mielestä raja on sama kuin huoltajuuskysymyksissä joissa 12-vuotiaan lapsen mielipiteellä on väliä. Oikeusasiamiehen kannanoton mukaisesti 12-vuotiaan lapsen kyky päättää kumman vanhemman luona haluaa asua, on aivan eriasia kuin kyky arvioida kriittisesti rokotukseen tarpeellisuutta ja riskejä. Kyse ei ole muutoinkaan terveydenhoitoon liittyvästä tavanomaisesta päätöksenteosta, kuten murtuneen käden, flunssan tai tulehdussairauden hoidosta, vaan täysin poikkeavasta toimenpiteestä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti THL:n tulkinta on lainvastainen. Siitä huolimatta vielä tänäkin päivänä, ainakin Helsingissä, koulujen terveydenhoitajalta kotiin lähettämässä materiaalissa väitetään että 12-vuotiaan saa rokottaa ilman vanhempien suostumusta jos lapsi terveydenhoitajan mielestä on tarpeeksi kypsä tekemään päätöksen itse.

12-vuotias lapsi ei ole kykenevä kriittisesti arvioimaan rokotuksen tarpeellisuutta ja sen vaaroja. Valitettavan suurin osa aikuisistakaan ei pysty tähän. Kriittinen arviointi edellyttää eri näkemysten, faktojen ja mielipiteiden hahmottamista sekä rokotteen tarpeellisuudesta että mahdollisista haitoista. THL:n kotiin lähettämä lehtinen, kuten myös tytöille rakennettu Tyttöjenjuttu -sivusto ovat vain ja ainoastaan THL:n näkemys asiasta. Jos 12-vuotias tyttö lukee THL:n kaunistellun version rokotteesta, sen väitetyistä hyödyistä ja mitättömistä haitoista ja sen jälkeen terveydenhoitaja kysyy ”ethän sinä halua syöpää itsellesi?”, mitä luulette 12-vuotiaan lapsen vastaavan?

On erittäin vastuutonta että oikeusasiamiehen laittomaksi toteama linjaus jatkuu edelleen. Kun ottaa huomioon THL:n katastrofaaliset virheet ja totuuden vääristelyn sikainfluenssarokotteen ajoilta on hämmästyttävää että THL ei ole edelleenkään kiinnostunut noudattamaan oikeusasiamiehen kannanottoa. Tämä kertoo paljon koko laitoksen moraalista. Sikainfluenssarokotetta väitettiin loppuun asti turvalliseksi ja yhteys narkolepsiaan kiistettiin. Lopulta THL:n oli pakko myöntää asia eikä tilannetta todellakaan parantanut uutislähetyksessä kyynelehtivä THL:n tutkija joka pyysi anteeksi niiltä parilta sadalta lapselta jonka elämän he onnistuivat tuhoamaan. Sikainfluenssarokote oli kokonaan tai osittain testaamaton ja sisälsi varmuudella tuntemattomia riskejä jotka kiistettiin. Rehellisempää olisi ollut todeta että rokote on testaamaton ja voi aiheuttaa vakavia haittoja syystä joka terveysviranomaisilla ei ole tiedossa.

Mitään ei ole kuitenkaan opittu ja seuraava katastrofi HPV-rokotteen muodossa kolkuttelee mahdollisesti jo ovella.

Entä itse HPV-rokote?

Kriittisessä arvioinnissa kannattaa etsiä tietoa useasta eri näkökulmasta. Puolesta ja vastaan, niin hyödyt kuin haitat. Pitää tutustua sekä THL:n näkemyksiin että rokotteen vastustajien kannanottoihin. Kumpaakaan näkemystä ei pidä niellä pureskelematta. Ongelma on kummassakin tapauksessa erottaa mikä väitteistä on totta ja mikä ei. Pelkästään THL:n kannanottoon luottaminen on vakava virhe.

Onko HPV rokotteesta hyötyä?
 • kyse ei ole laajamittaisesta tartuntataudista kuten sikainfluenssasta, vaan papillooma viruksesta joka pääsääntöisesti tarttuu seksuaalisesti aktiivisten ihmisten kanssakäymisessä 
 • virus ei tipahda taivaasta, vaan myös valitulla elämäntavalla on merkitystä 
 • papilloomaviruksia tunnetaan sata ja rokote tehoaa vain 4-6 eri virukseen 
 • rokotteella on vaikutusta viruksen käyttäytymiseen, mutta ei ole olemassa yhtään tutkimustulosta joka todistaisi, että rokote itsessään vähentää tai estäisi syövän riskiä 
 • rokotetta on käytetty vasta vuosia kun kohdunkaulan syövän muodostuminen kestää kymmeniä vuosia, luotettavaa tutkimustulosta ei ole 
 • 90% naisista jotka saavat viruksen paranevat itsestään ja virus häviää elimistöstä 2 vuoden sisällä 
 • 10% naisista joille virus jää elimistöön eivät välttämättä sairastu syöpään, vaan heillä on ainoastaan kohonnut mahdollisuus saada syöpä, aivan samoin kuin polttamalla tupakkaa tai syömällä vääränlaista ruokaa syövän riski kasvaa 
 • PAPA-tukimukset ova vähentäneet kohdunkaulan syöpäkuolemia oleellisesti 
 • PAPA-tukimuksissa havaittu virustulehdus voidaan hoitaa eikä rokotteen ottaminen ole muutoinkaan vaihtoehto PAPA-tutkimuksille 
 • Suomessa 10-19 vuotiaita naisia aikakaudesta riippuen on n. 300 000 ja kuolemantapauksia 150 vuodessa, 0,05% kohdepopulaatiosta 
 • rokotteesta huolimatta kohdunkaulansyöpä on mahdollinen

Maailmalta on raportoitu useita vakavia haittavaikutuksia. Alla on listattu virallisesti raportoituja haittavaikutuksia Euroopassa, Japanissa ja USA:ssa
 • kouristukset, lihaskivut, väsymys, turvotus 
 • kuumeilu 
 • kasvo- ja silmähermojen tulehdus 
 • halvaukset 
 • hengitysongelmat 
 • neurologiset häiriöt 
 • persoonallisuusmuutokset 
 • keskenmenot 
 • veritulpat 
 • hedelmättömyys (jopa tutkijat myöntävät että rokotteen vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu) 
 • munasarjavauriot
THL on tapansa mukaan kiistänyt haittavaikutusten olemassaolon. Aivan samoin kuin se kiisti ensin narkolepsian yhteyden sikainfluenssarokotteeseen. THL vetoaa siihen että haittavaikutuksista ei ole olemassa näyttöä. Näytön puute ei tee kuitenkaan haittavaikutuksista olemattomia. On totta, että monilla raportoiduilla tapauksilla ei ole välttämättä syy yhteyttä rokotteeseen, mutta on myös väärin olettaa että kaikki raportoidut tapaukset olisivat perättömiä. Monesti riittävä määrä ajallisia yhteyksiä puhjenneen taudin ja rokotteen antamisen välillä herättää epäilyksiä.

Haittavaikutusten todennäköisyys on kuitenkin niin korkea, että heinäkuussa 2015 Euroopan lääkevirasto EMEA ilmoitti aloittavansa laajat tutkimukset rokotteen haitoista.

HPV-rokote on ollut käytössä vasta vuosia, kun taas monet luotettavat rokotteet vuosikymmeniä. Kun rokote on markkinoilla uusi, kriittinen suhtautuminen on erittäin tärkeää. Onko hyöty rokotteen ottamisesta ja sen mahdollisesti yksilölle aiheuttamista haitoista riskin arvoinen?

Uusissa rokotteissa riskin kantaa aina yksilö. Rokotteen hyödyt taas saattavat mennä monikansallisille lääkeyrityksille ja kansallisille viranomaisille. Rokoteyhtiöt maksavat merkittäviä tukisummia mm. THL:lle tukeakseen laitoksen tutkimustyötä, mutta samalla myös odottavat että heidän tuotteensa otetaan laajamittaiseen käyttöön. Suomessa puolestaan valtio vastaa rokotteen haitoista, ei rokotteen valmistanut yhtiö, joten rokotteen valmistaneella yhtiöllä itsellään ei ole rokotekampanjoissa mitään menetettävää tai taloudellista vahingonkorvausvastuuta.

On siis täysin perusteltua kysyä kuka rokotteesta kantaa riskin ja kuka oikeasti saa siitä hyödyn?

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
HPV rokotteen ristkit on tiedostettava
Suomessa lapset arveluttaviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ilman vanhempien lupaa
Kolesteroli on elämistä varten
Medikalisaatio

Tapaus sikainfluenssa:
Sikainfluenssa
Sikainfluenssa, osa 2 - rokote on terveysriski
Sikainfluessa rokote on hengen vaarallinen
Olen pahoillani että luin artikkelisi liian myöhäänsunnuntaina, lokakuuta 18, 2015

Vakuutuslautakunta antaa vakuutusyhtiöille vapaat kädet muuttaa vakuutussopimuksia mielensä mukaisesti

Vakuutuslautakunnan pitkällinen työ vakuutusriitojen ratkaisijana on ollut todellinen sudenkuoppa kuluttajan kannalta. Vakuutuslautakunta on vuosikymmenet toiminut vakuutusyhtiöiden täydessä ohjauksessa mikä on puolestaan johtanut tilanteeseen jossa vakuutussopimus itsessään on ironinen varjo siitä mitä sopimuksen tekemisellä itsessään käsitetään.

Vakuutuslautakunta on täysin vastuuttomalla ja korruptoituneella toiminnallaan antanut vakuutusyhtiöille käytännössä täyden vapauden muuttaa vakuutussopimukseen liittyviä ehtoja yksipuolisesti ja mielivaltaisesti. Vakuutussopimus sinänsä ei täytä enää määrettä sopimuksesta niin kuin sopimusoikeus sen itsessään käsittää.

Sopimusoikeuteen kuluu useita erilaisia yleisiä periaatteita joita pääsääntöisesti noudatetaan lainsäädännön pohjalta. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi päätäntävapaus, joka antaa osapuolille mahdollisuuden valita solmiiko sopimuksen vai ei. Sisältövapaus joka antaa mahdollisuuden päättää vapaasti sopimusehdoista. Muotovapaus jonka perusteella niin kirjallinen kuin suullinenkin sopimus on yhtä pätevä.

Sopimusoikeuden yksi tärkein lähtökohta on periaate siitä että sopimukset on pidettävä. Sopimuksen osoittautuminen toiselle osapuolelle epäedulliseksi ei ole peruste sen muuttamiseen, edes tuomioistuimessa.

Sopimusten tekemiseen, syntymiseen, sisältöön, päättämiseen ja purkamiseen voidaan asettaa lainsäädännöllisesti erityisehtoja kuten vakuutussopimuksiin liittyen on tehty vakuutussopimus- sekä kuluttajansuojalaissa.

Vakuutussopimuksen pitäisi olla vakuutusyhtiön ja kuluttajan välinen sopimus joka perustuu vakuutusasiakirjassa sovittuihin asioihin sekä vakuutuksen myöntämishetkellä voimassaoleviin vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuslain 28.6.1994/543 mukaan vakuutuksenantajalla on kuitenkin oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on oikeus myös tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Laissa on rajoitteita siitä minkälaiset vakuutusehdot muutosten osalta ovat sallittuja. Esimerkiksi vakuutusehto joka antaa mahdollisuuden irtisanoa vakuutus vakuutustapahtuman sattuessa ei ole mahdollinen

Nyt kuitenkin Vakuutuslautakunnan vuosikymmeniä harrastama vakuutusyhtiöitä suosivan korruption jälkeen olemme tilanteessa jossa Vakuutuslautakunta on käytännössä sallinut että

 • vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä, kuten esimerkiksi nostaa yksipuolisesti vakuutussopimuksen omavastuuta
 • vakuutusyhtiö saa vapaasti lisätä vakuutusehtoihin yksittäisiä sellaisia korvausta rajoittavia ehtoja joita sopimuksessa ei ole alun perin ollut
 • vakuutusyhtiö saa vapaasti poistaa sopimusehtoja jotka ovat yhtiön kannalta epäedullisia
 • vakuutusyhtiö saa kieltäytyä korvausten maksamisesta vakuutustapahtuman päättymisen jälkeen ilmenevin perustein
 • vakuutusyhtiö saa käytännössä uusia koko vakuutussopimuksen tekemällä siihen vuosittain muutoksia jotka vuosien, jopa vuosikymmenien aikana muuttavat alkuperäisen vakuutussopimuksen sisällön aivan toiseksi

Miten kyseessä voi olla enää kahden osapuolen välinen sopimus jos sopimuksen muuttaminen on toiselle osapuolelle täysin sallittua?

Vakuutuslautakunta kuten myös vakuutusoikeus on rakennettu monopoliksi huolehtimaan vakuutusyhtiöiden edusta. Ei ole ihme että sekä korkein oikeus että ihmistuomioistuin kumoavat vakuutusoikeudessa tehtyjä päätöksiä kerta toisensa jälkeen. Siitä huolimatta vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslautakunnan välinen syvälle korruptoitunut yhteistyö saa jatkua.

Sopimusoikeuden alalla oikeuskäytännön merkitys on hyvin suuri. Siksi olisi tärkeää että Vakuutuslautakunta tekee puolueettomia ja kokonaisnäkemykseltään yhtenäisiä päätöksiä.

Koska Vakuutuslautakunnan päätökset ovat aina olleet vakuutusyhtiöitä suosivia on samalla luotu oikeuskäytäntö jossa vakuutuksenottaja on hyvin heikoilla.

Ainoa ratkaisu on purkaa vakuutuslautakunta kuten myös vakuutusoikeus, erottaa nykyiset viranomaiset tehtävistään ja perustaa tilalle järjestelmä jossa vakuutussopimuksiin liittyvissä kiistoissa kuluttajalla on todellinen mahdollisuus saada puolueetonta arviointia ja joiden päätöksiä myös vakuutusyhtiöiden olisi pakko noudattaa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia
Lama kiristää vakuutusyhtiöiden otteit
Korvattavuus perustuu vakuutusehtoihin
Oikeusturvavakuutus ei korvaa
Q&A - Voiko korvausta samasta vahingosta hakea useamman vakuutuksen perusteella?
Korvausten käsittelyaika on 1 kk

keskiviikkona, syyskuuta 30, 2015

LUKIJAN ARTIKKELI: Mitä tehdä koiran omistajalle joka pitää koiraansa taajamassa irti?

Mitä tehdä koiralle jota pidetään taajamassa irti? Vai pitäisikö mieluummin kysyä mitä tehdä koiran omistajalle joka pitää koiraansa taajamassa irti?

Yhä enenevissä määrin osa koiranomistajista pitää oikeutuksenaan kulkea oman lemmikkinsä kanssa kaupunki- ja taajama-alueella lemmikki kytkemättömänä. Tämä on vaarallista irti kulkevalle koiralle, se on täysin vastuutonta muita ulkona liikkuvia kohtaan ja ennen kaikkea se on järjestyslain vastaista.

Onkin syytä kysyä mikä tekee koiranomistajasta näin itsekeskeisen narsistin joka ei kykene kokemaan asioita kuin yksipuolisesti oman etunsa ja vääristyneiden ajatustensa kautta ja joka kokee oikeudekseen terrorisoida ympäristöä irti päästetyllä koiralla?

Ihan ensimmäiseksi, järjestyslaki edellyttää että koira on oltava kytkettynä taajama-alueella.

Koira on eläin. Omistajan vakuuttelut siitä että se on aina hallittavissa ja käskytettävissä on täyttä puppua. Mikä tahansa koira voi provosoitua irrallaan ollessaan. Ärsyke voi olla omistajalle entuudestaan täysin tuntematon. Omistaja ei voi olla koskaan 100% varma, että koira ei tee mitään. Puhumattakaan siitä, että iso osa ulkoiluttajista ei edes välitä mitä irti oleva koira tekee tai että heillä yleensä olisi mitään todellista kontrollia koiraan.

Osa ihmisistä, niin pieni lapsi kuin aikuinen ihminenkin saattaa pelätä koiria. Nurkan takaa ilmestyvä koira saattaa pelästyttää koirapelkoisen pahemman kerran ja tämä taas provosoida koiraa. Pienet lapset eivät aina tiedä miten käyttäytyä koiran kanssa ja jos paikalle pyrähtää irti oleva koira lapset saattavat tahtomattaan ärsyttää koiraa. Irti olevan koiran hyppääminen koirapelkoista vasten saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia pelkotiloja. On täysin yhdentekevää onko koira kiltti vai ei. Ihmisten pelko ei häviä sillä että omistaja vakuuttelee pelokkaalle ettei koira tee mitään.

Irrallaan oleva koira aiheuttaa aina stressitilanteen kiinni kytketylle koiralle joka tilanteessa jää altavastaajan asemaan. Tämä saattaa johtaa konfliktiin varsinkin silloin kun kiinni oleva koira pitää itseään uhattuna.

Toiset koirat ovat arkoja ja saattavat pelätä muita koiria. Monilla nartuilla juoksuaikana esiintyy ylimääräistä pelkoa. Tilannetta ei todellakaan auta se että kiinnikytketyn aran tai pelokkaan koiran ympärille tai jopa suoraan päälle ryntää toinen koira. Kun pitää arkaa koira hihnassa kiinni ja yrittää totuttaa koiraa kulkemaan kävelyretkillä ja olemaan välittämättä tai pelkäämättä toisia koiria, tilannetta ei auta yhtään se että paikalle rynnistää irti oleva koira joka pyörii ja hyörii ja räksyttää ympärillä tai pahimmassa tapauksessa käy suoraan päälle. Leikillään tai ei. Se on yhdentekevää. Pelokas ja arka koira ottaa jälleen takapakkia aimo harppauksen ja on entistä pelokkaampi.

Palataan alkuperäisiin kysymyksiin.

Mitä tehdä koiralle jota pidetään taajamassa irti?
Mitä tehdä koiran omistajalle joka pitää koiraansa taajamassa irti?

Järjestyslaki kieltää koiran pitämisen irti joten poliisilla olisi mahdollisuus sakottaa näitä ihmisiä. Kokemuksesta voin sanoa että poliisilla ei ole aikaa. Sakko tulee vasta siinä yhteydessä kun jotain ikävää sattuu, toinen koira, ihminen tai omaisuutta vahingoittuu, tai pahempaa.

On myös turhauttavaa huomata että näitä ihmisiä kohtaan ei auta puhe tai huomautus. Yleensä tulee kiukkuista ja jopa haistattelevaa palautetta pitää huolta omista asioista. Mitä siis tehdä?

Viimeisten vuosien aikana olen toiminut seuraavasti ja suosittelen samaa muille.

Jos irti oleva koiraa tulee suoraan päälle, ystävällisenä tai agressiivisena potkaisen koiraa niin lujaa kuin lähtee. Ei tule toiste. Vastuu vahingoista on koiranomistajalla joka pitää koiraansa irti. Kahdesti olen myös läpsäissyt isällisellä avokämmenellä koiran ulkoiluttaa. Kunnon lintsari naamalle niin muistaa seuraavan kerran.

On muuten tehonnut!

sunnuntaina, syyskuuta 13, 2015

SSS-miehet

Suomen hallitus painostaa ammattiliittoja ennennäkemättömällä ja historiallisella tavalla. Ammattiliitot vastaavat joukkomielenosoituksella, työnseisauksilla ja lakoilla. Kaikki osapuolet ymmärtävät Suomen talouden heikon aseman ja tarpeen uudistuksille. Miten tähän on tultu?

Työmarkkinoilla koko perusajatus lähtee asioiden sopimisesta. Asioiden paikallisen sopimisen kehittäminen on ollut yksi hallituksen tavoitteista. Nyt Suomen hallitus haluaa rajata käytännössä perustuslain vastaisesti vapaata sopimusoikeutta ja työntekijöiden oikeutta neuvotella itse työehdoista. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin sattunut yhdessäkään pohjoimaisessa yhteiskunnassa.

Jokainen ymmärtää että paras lopputulos saadaan kun yhteisistä tavoitteista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä. Sopiminen tarkoittaa että kaksi tai useampi osapuoli yrittää etsiä yhdessä ratkaisun joka tyydyttää kaikkia osapuolia.

Viime vuosien aikana EK:n, työnantajaliittojen ja ammattiliittojen neuvottelut ovat olleet hyvin vaikeita. EK tuo neuvottelupöytään vain ja ainoastaan heikennyksiä antamatta mitään vastineeksi työntekijöille. Miksi silloin edes pitäisi neuvotella? Kyse on puhtaasta sanelupolitiikasta jossa ei ole aikomustakaan etsiä yhdessä asioille ratkaisua.

Yhteiskuntasopimus on kaatunut kahdesti käytännössä EK:n ja Suomen hallituksen sanelupolitiikkaan. Jos neuvottelupöytään tuodaan valmiiksi määritellyt vaatimukset, työkalut, ratkaisumallit ja  lopputulos, ei kyse ole neuvottelusta. Kyse on jälleen sanelupolitiikasta.

Yhteiskuntasopimusten  neuvottelujen aikana oli selvästi nähtävillä että EK:ta ei koko sopimuksen luominen kiinnostanut. Ei tietenkään, koska EK:lla oli hallituksen jatkotoimet ja hyökkäys ammattiliittojen sopimusoikeutta vastaan jo tiedossa. Ei mene veikkaus kovinkaan pieleen jos toteaa että todellista halua saavuttaa yhteiskuntasopimusta ei ollut EK:n eikä Sipilän hallituksen suunnalta. Tarkoitus oli saada ammattiyhdistysliike kieltäytymään neuvotteluista ja tämän jälkeen ajaa pakkorajoitukset lainsäädäntöön ja syyttää ammattiliittoja sovun särkymisestä.

Ruotsissa ensimmäisen sairauspäivän palkaton  järjestelmä otettiin käyttöön jo 1993. Tämä syntyi neuvottelutuloksena jossa työntekijät saivat läpi itselleen tärkeitä uudistuksia vastineeksi työnantajien haluamalle palkattomalle sairauspäivälle. Tämän tyyppisillä ratkaisuilla on Ruotsissa luotu monia työnantajia ja työntekijöitä hyödyttäviä järjestelmiä kuten työsuhteen pituuteen sidotut irtisanomispaketit joista Suomessa voi vain haaveilla. Ihmeellistä miten Ruotsissa neuvottelukulttuuri on osattu jo vuosikymmeniä sitten, kun taas Suomessa EK ei viime vuosien aikana ole halunnut suostua mihinkään vastineeseen jatkuville etujen leikkausvaatimuksilleen. Sanelupolitiikka ei ole neuvottelua. Kun ei aidosti haluta neuvotella, ei voi syntyä tuloksiakaan.

On tärkeää viestittää ammattiyhdistysliikkeille että periksi ei tule antaa. Koko tilanne on syntynyt  Suomen hallituksen ja EK:n yhteisestä linjauksesta pistää työntekijät ja ammattiliitot polvilleen. Suomen taloudelliset ongelmat ovat pelkkä tekosyy. Jos Suomi ajautuu yleislakkojen kierteeseen, se menee täydellisesti Sipilän ja EK:n piikkiin.

Mitä tulee vuorotyöalojen palkkojen leikkaamiseen ja ylityökorvausten pienentämiseen ja palkattomaan sairauslomaan, ei voi todeta muuta kuin että vaikka työntekijöille ei maksettaisi palkkaa yhtään, ei Suomen vienti ja kilpailukyky parane, jos ei ole mitään myytävää joka maailmalla kiinnostaisi ostajia. Suurin ongelma on Suomalaisten yritysjohtajien heikko taso ja ylemmän johdon kapeakatseiset päätökset. Kaikki liikevoitto jaetaan ylimääräisinä osinkoina ja vuosi toisensa jälkeen yrityksissä on yhtä ḱulujen karsimista ja säästöjen etsimistä. Unohdetaan jatkuvuuden tärkeimmät elementit innovatiivisestä kehittämisestä aina näiden pohjalta rakennettaviin investointeihin. Käy kuten Nokialla.

Entä SSS-miehet?

Alexander Stubilta ei kokoomuksen elinkeinoelämän huorana voi odottaa mitään muuta kuin työnantajien pussiin pelaamista. Kokoomus on ollut aina EK:n ohjauksessa. Suurin virhe tapahtui 2007 kun "Sari Sairaanhoitaja" haluasi leikkiä porvaria ja äänesti Kokoomuksen vaalivoittoon korkeiden palkankorotus toiveiden ohjaamana. Palkat nousivat reilusti ja sama tapahtui seuraavan 4 vuoden aikana kaikilla muillakin aloilla. Suomen palkkakustannukset karkasivat korkealle. Nyt Kokoomus on korjaamassa Kataisen virhettä viemällä reilusti sairaanhoitajilta joiden palkalla ei ole mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa.

Juha Sipilä on entinen yritysjohtaja ja IT-miljonääri. Hänen kyvyttömyytensä toimia yritysjohtajana on ollut tunnettu tosiasia pitkään  eikä hänen kykynsä tai tapansa ole parantuneet yhtään hallituksen muodostamisen jälkeen. Hänen tavoitteensa on ajaa ammattiliitot alas ja taata työnantajille täysi määräysvalta työntekijöiden työehdoista.

Timo Soinin takin käännöt on joitan mitä Suomen poliittisessa historiassa ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Yksikään puheenjohtaja ei ole ikinä haukannut niin paljon paskaa kuin Soini. Kaikki ne tärkeät arvot ja lupaukset, EU-politiikasta, maahanmuutosta ja opiskelijoiden ja pienituloisten etujen turvaamisesta, joiden takia ihmiset ovat perussuomalaisia äänestäneet, katosivat ministeri Audin takapenkillä. Kompromisseja joutuu aina tekemään, mutta täydelliset takinkäännökset eivät ole mitään muuta kuin äänestäjien täydellistä pettämistä. Todellista vastuunkantamista on pysyä arvojensa ja lupaustensa takana. Myös vaikeina hetkinä. Vastuunkantamista on lähteä hallituksesta jos itsellä ei kerta ole mahdollisuutta vaikuttaa. Soinin mielestä lupaukset voi pettää jos tilalle jokatapauksessa tulee joku joka päätökset tekee. Eli raiskata saa jos kerta joku toinen raiskaa kuitenkin? On sinä elämänkatsomusta isolle miehelle kerrakseen. Oma äiti opetti aina että mies pitää arvoistaan ja lupauksistaan kiinni. Selkärankaa pitää löytyä! En tiedä miten Soinin äiti kasvatti poikaansa, mutta aikamoinen selkärangaton ameeba siitä syntyi.

oikeusjakohtuus.blogspot.com