Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, helmikuuta 13, 2016

Pakolaisraiskaajat – toinen epämiellyttävä totuus

Suomeen on saapunut yli 30 000 pakolaista. Näistä yli 20 000 on nuoria, monesti myös alaikäisiä miehiä. Heidän kulttuurillinen taustansa istuu vakaasti jo pienenä opituissa toimintavoissa joissa naisella ja tyttölapsella ei ole paljoa arvoa. Kaikki pakolaiset eivät toimi samalla tavalla, mutta jo muutaman prosentinkin rikollinen materiaaliaines tuottaa satoja potentiaalisia seksuaalirikollisia vapaana kaduilla. Nyt puhutaan niistä jotka ahdisteluihin syyllistyvät.

Suomalaisessa pakolaispolitiikassa on tehty karmivia virheitä, jotka ovat johtaneet vakavaan turvattomuuden lisääntymiseen ja myös vakaviin seksuaalirikoksiin joiden seurauksena monen suomalaisen naisen ja tytön loppuelämä on pirstaleina.

Monia tehtyjä virheitä ei pysty korjaamaan. Suomessa on asettunut vallalla ylisuvaitsevaisuuden kulttuuri seurauksista välittämättä. Ei ymmärretä selkeää rajaa auttamisen, suvaitsevaisuuden ja tästä aiheutuneiden riskien kesken. Niin kauan kuin virheitä yritetään peitellä loputtoman naiivilla suvaitsevaisuus vaatimuksilla ja kaikkia kriittisesti asiaan suhtautuvia rasisteiksi haukkumalla, sitä vakavammaksi tilanne kärjistyy ja sitä suurempi tarve kansalaisilla on ottaa oikeus omiin käsiin, oman ja perheenjäsentensä turvallisuuden varmistamiseksi.

Sanoi kuka mitä tahansa, turvallisuuteen meillä kaikilla on oikeus.

Seksuaalirikosten kulttuuri

Maahan saapuneiden potentiaalisten seksuaalirikollisten omassa kulttuurissa seksuaalinen ahdistelu on enemmän normaalia kuin rikollista käytöstä. Seksuaalinen ahdistelu, kopelointi, lääppiminen, raiskaukset ovat osa sitä kulttuurillista perimää joka kasvaa islaminuskoisissa maissa, joissa naisen asema on heikko. Se on osa arabialaista kulttuuria ja se on osa islamilaista uskontoa.

Kaikki eivät toimi näin eikä tekoja voi yleistää koskemaan kaikkia, mutta pohja josta kaikki kumpuaa on kulttuuri ja uskonto. Se ympäristö jossa henkilö on kasvatettu. Tavat toimia muovautuvat jo lapsesta lähtien. Sitä ei voi muuttaa kotouttamisen tehostamisella. Yhtään raiskausta ei estetä kertomalla Suomessa naisten ja tyttöjen ahdistelun olevan kiellettyä. Koko eliniän ajan muodostunutta mallia ei muuteta minkäänlaisella valistuksella.

Onko kukaan miettinyt miksi nämä ongelmat koskevat erityisesti nimenomaan arabialaista ja islamilaista taustaa olevia henkilöitä, kun vastaavaa ilmiötä ei ole olemassa monissa muissa vieraissa kulttuureissa joiden edustajat ovat sopeutuneet hyvin Suomeen ilman tarvetta tehdä seksuaalirikoksia?

Raiskaukset ja seksuaalinen ahdistelu ovat lisääntyneet

Pakolaismiesten tekemien raiskauksien määrä Suomessa on viime syksyn jälkeen räjähtänyt käsiin. Puskaraiskauksista on tullut nouseva trendi ja usean kymmenen miehen muodostamista ryhmäahdisteluista kokonaan uusi toimintatapa.

Media vähättelee tapahtumia rasismisyytösten pelossa. Viranomaiset ja varsinkin poliitikot pitävät kaikkea yksittäistapauksina. Todellisuudessa mediassa julkaistut tapaukset ovat vasta jäävuorenhuippu kaikissa pakolaisten tekemissä seksuaalirikoksissa. Suurin osa tapauksista ei päädy poliisin tietoon ja suurin osa tapahtumista ei koskaan päädy julkiseen mediaan. Jopa naisten oikeuksia normaalisti puolustavat tahot vähättelevät pakolaisten tekemiä seksuaalirikoksia toteamalla, että onhan Suomessa aina ollut ahdistelua. Asioiden vähättely on kuitenkin juuri se josta monet teot saavat lisää voimaa.

Raiskauksista saadut tuomiot Suomessa tukevat ja voimistavat uutta pakolaisten harrastamaa seksuaalista häirintää. Jos yleensä jää kiinni, tuomiona on poikkeuksetta ehdollista vankeutta ja päähän silittelyä. Maasta karkottaminen pitäisi olla itsestään selvyys heti ehdottoman vankeusrangaistuksen suorittamisen jälkeen riippumatta siitä mikä on turvallisuustilanne palautusmaassa. Suomen nykyinen oikeuskäytäntö on otollinen maaperä todella monimuotoiselle ja mielikuvitukselliselle seksuaaliselle ahdistelulle ilman todellisia rangaistuksia.

Lukekaa naisten julkaisemia kertomuksia siitä miten raiskaus ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttuminen on vaikuttanut ihmisen elämään. Monissa tapauksissa raiskaus on johtanut syvälliseen turvattomuuteen, ahdistukseen ja vuosien terapiaan, kyvyttömyyteen luoda uusia ihmissuhteita ja itsemurhiin. Raiskaus on monesti pahempi rikos kuin tappaminen. Siitä huolimatta aivan liian moni suvaitsevaisuuskiimassaan kääntää katseensa ongelmalta.

Kuka oikeasti on sitä mieltä että pakolaisten auttaminen ajaa ohi kansalaisten turvallisuuden? Kuka on ensimmäinen henkilö joka sanoo pakolaisen raiskaamalle uhrille että hän on vain välttämätön hinta kohti parempaa yhteistä monikulttuurista yhteiskuntaa jossa kaikkia on autettava ja nyt vain sinä maksat hinnan?

Meillä on oikeus puolustaa itseämme

Poliisi kertoo että tilanne on hallinnassa. Todellisuudessa poliisien resurssit on ajettu alas. Poliisipiirejä karsitaan, partioita vähennetään ja välimatkat kasvavat. Poliisi ei käytännössä pysty puuttumaan tekoihin joissa isomman miesjoukon rauhoittamiseen ei riitä edes Helsingin kaikki poliisipartiot. Puhumattakaan pienemmistä kaupungeista tai alueista joilla poliisi on satojen kilometrien päässä.

Se että kansalaiset yleensä joutuvat pelkäämään tavanomaista enemmän liikkuessaan ulkona on yksinomaan meidän poliittisen johdon itsensä aiheuttama tilanne. Ihmisille ei jää muuta vaihtoehtoa kun varautua puolustamaan itseään.

Tarvitaanko katupartioita? Kyllä. Järjestyksen ylläpito kuuluu myös kansalaisille. Näin on eduskunta päättänyt säätäessään pakkokeinolain (22.7.2011/806 2 LUKU 2-3§ ) mukaisen oikeuden kaikille puuttua tämän kaltaisiin rikoksiin, vaikka voimakeinoin. Odinin sotureiden katupartiohahmojen rikostausta vikiseminen on hurskastelua. Samanlaisia rattijuoppoudesta, pahoinpitelyistä ja kuolemantuottamuksista tuomittuja rikollisia on eduskunta ja hallitus ollut aina täynnä ministereitä myöten.

Jussi Halla-aho ehdotti naisille kaasusumuttimien sallimista. Tämä tyrmättiin heti suoralta käsin, vaikka turvattomuuden lisääntyminen ja seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys on kasvanut huomattavasti erityisesti Helsingissä. Pakolaiskeskuksia on useita ja pakolaisten määrä on suuri. Suureen määrää pakolaisia mahtuu mukaan myös oma määränsä seksuaalirikoksiin syyllistyviä.

Uskaltaako joku todella sanoa että naisen on alistuttava raiskattavaksi ja naisella ei ole oikeutta puolustaa itseään väkivallanteolta kaikin käytettävissä olevin keinoin? Eikö toisen tappaminenkin ole sallittua jos vastapainona on raiskatuksi joutuminen?

Jussi Halla-ahon ehdottomat kaasusumuttimet ovat hyvä alku, mutta blogin tiedossa on useita tapauksia joissa nuoria tyttöjä on varustettu jo teräaseilla ja muilla itsepuolustukseen sopivilla välineillä jotka mahdollistavat tehokkaan puolustautumisen. Valitettavasti Suomessa itsensä puolustaminen on kriminalisoitu oikeuskäytännössä ja ihmisten pitäisi alistua väkivaltaan kun ketään, varsinkaan hyökkääjää ei saa satuttaa. Sanoi laki kuitenkin mitä tahansa, se on sivuseikka sen rinnalla, että jokaisella on oikeus koskemattomuuteen.

Tällä hetkellä kylmä talvi rajoittaa ahdistelujen määrää, mutta kevään tullessa, lämpötilan noustessa ja naisten vaatteiden vähentyessä tilanne tulee varmasti karkaamaan käsistä. Tilanne ei ole ollut viranomaisten hallinnassa tähän mennessä, eikä se tule olemaan yhtään sen enempää kevään ja kesän lämpiminä päivinä.

Jokainen pakolaisen tekemä raiskaus olisi ollut vältettävissä ja jokainen raiskaukseen tuhoutunut ihmiselämä pelastettavissa jos näitä pakolaista ei olisi otettu maahan alunperinkään.

Meillä ei ole velvoitetta auttaa

Presidentti Niinistö kertoi Euroopan ja Suomen olevan tilanteessa, jossa kaikkia ei voi auttaa. Pitäisi keskittyä niihin jotka oikeasti tarvitsevat apua ja näyttää ovea niille jotka vain etsivät parempaa elämää. Tilanne on kuitenkin paljon radikaalimpi katsottaessa oikeasti merkittäviä asioita koko ihmiskunnan näkökulmasta. Monia vaikeita asioita ei voi viedä yksilötasolle, vaan on katsottava kokonaisuutta. Pakolaisiin liittyvät yleis- sekä Schengen ja Dublinin –sopimukset on tehty aivan toisenlaisella aikakaudella aivan toisenlaisiin tarpeisiin. Ne ovat aikansa eläneitä.

Pakolaisten vastaanottamisesta tehdyt päätökset ja päästäminen maahan tai yleensäkin vastaavanlaisten kansainvaellusten tukeminen yrittämällä auttaa, eivät huomio maailmanlaajuista ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta paljon tärkeämpää kokonaisuutta jota avattiin blogin aikaisemmassa artikkelissa ”Pakolaisongelma – epämiellyttävä totuus ihmiskunnasta”.

Euroopan lähialueella on satoja miljoonia pakolaisia. Samaan aikaan Afikan ja Aasian ylikansoittuminen on ongelmia josta kukaan ei halua puhua. Ihmisiä on liikaa, maapallolla resursseja liian vähän ja tällä vuosisadalla ihmispopulaation määrä ylittää 12 miljardia. Liikakansoittuminen johtaa varmuudella nälänhätään, laajoihin vakaviin konflikteihin ja lopulta laajamittaisiin sotiin. Liikakansoittumista ei ole kyetty hoitamaan syntyvyyden säännöstelyllä, nyt se hoituu vain kuolevaisuuden kontrolloimisella.

Jokainen valtio huolehtikoon omista kansalaisistaan ja ylikansoittuneilta alueita saapuvat pakolaisvirrat on torjuttava. Yrittämällä auttaa kaikkia vaikeutetaan vain ylikansoittumisen kasvavaa ongelmaa ja samalla luodaan uusia yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia rakenteita jotka varmuudella tuhoavat meidän oman identiteettimme ja olemassaolomme. Jokainen ylikansoittunut alue joka harvenee luonnonmullistusten, sairauksien tai konfliktien kautta on askel oikeaa suuntaan. Se on karmaiseva totuus yksilön näkökulmasta, mutta kehitys joka tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Kysymys on vain kuinka radikaalisti, karmivasti ja väkivaltaisesti.

Kuka oikeasti haluaa jättää lapsilleen ylikansoittuneen ja sekasortoisen maailman? Virheet on myönnettävä nyt ja ratkaisuksi on uskallettava ottaa askeleita jotka johtavat koko ihmiskunnan kannalta parempaan lopputulokseen. Uskallatko pysähtyä, miettiä ja katsoa ikävää totuutta silmiin?

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lues myös:
Pakolaisongelma – epämielyttävä totuus ihmiskunnasta
Monikulttuurisuuden todellisuus – raiskaukset
Rasismin varjolla 

43 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Aika rajua tekstiä, mutta niin oikeassa. Pakolaisten tekemissä raiskauksissa ei todellakaan auta että jälkeenpäin "tuomitaan teot" ja vaaditaan että poliisi puuttuu niihin. Yksikään ei estä itse tekoa vaikka kuinka jälkeen päin kauhistellaan. Se mikä huvittaa on nää muutamat julkisuuden ämmät jotka kertovat joutuneensa jo 70-luvulla ahdistelun kohteeksi? Huhuijaa, oliko se silloin pakolainen? Tuskin. Meillä on omat ahdistelijat jo ennestään. Jokainen pakolainen on lisä joka olisi voitu välttää.

Anonyymi kirjoitti...

Jos sun pitäisi ottaa kotiisi, perheesi kanssa asumaan 10 tuntematon ihmistä. 10 tuntematonta ja "hädässä" olevaa ihmistä. Yksi näistä olisi kuitenkin potentiaalinen raiskaaja. Kumpi on sinulle tärkeämpi? Auttaa tätä ryhmää vai suojella omaa tytärtäsi ja vaimoasi? Jokainen tietää vastauksen. Kukaan ei ota kotiinsa niitä kymmentä.

Anonyymi kirjoitti...

Bravo. 450 000 kuollutta Syyriassa on hyvä alku? Kyllähän se vähentää populaatiota.

Anonyymi kirjoitti...

Uskaltaako joku todella sanoa että naisen on alistuttava raiskattavaksi ja naisella ei ole oikeutta puolustaa itseään väkivallanteolta kaikin käytettävissä olevin keinoin? Eikö toisen tappaminenkin ole sallittua jos vastapainona on raiskatuksi joutuminen?

Kenenkään tappaminen ei ole koskaan sallittua! Voi herran jumala tätä ajettelua. Ketään ei saa tappaa, kaikilla on oikeus elämään!!!!!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

RASISTI! RASISTI! Vittu en ole ikinä nähny mitään näin rasistista kirjelmää. Vittu Halla-paskakin kalpenee tämän kanssa. Päästäkää tää blokisti päiviltä!

Anonyymi kirjoitti...

Noh, oikeassa on, itse olen antanut 16 vuotiaalle tyttärelle kääntöveitsen ja Virosta ostetun kaasusumuttimen mukaan aina kun lähtee täällä Helsingissä ulos. Hänen kolmea kaveriaan on ahdisteltu (kourittu perseestä, työnnetty kättä haarojen väliin, puristettu takaapäin rinnoista). Tämä alkaa olla jokapäiväistä. Yhdestäkään näistä ei ole tehty rikosilmoitusta koska se on täysin turhaan. Poliisi ei tee asialle mitään ja vaikka saisikin tekijän kiinni niin mikä rangaistus hänelle annetaan? Ei mitään.

Ongelma on se että nää pakolaisnuoret miehet tulee kulttuurista jossa seksi on jotain mitä tapahtuu vasta avioliitossa. Ne on ihan sekasin suomalaisista nuorista tytöistä. Blogisti on aivan oikeassa siinä mitä tulee tapahtumaan kesällä ja keväällä. Kun tytöillä on topit, ja minimekot ja muutenkin vähemmän vaatteita ja paljastavampaa pukeutumista päällä niin nää pakolaissonnit ei varmasti pysty pitämään näppejään erossa. Pelolla odottelen, mutta ainakin omalla tyttärellä on mahdollisuus puolustautua.

Anonyymi kirjoitti...

Kun tytöillä on topit, ja minimekot ja muutenkin vähemmän vaatteita ja paljastavampaa pukeutumista päällä niin nää pakolaissonnit ei varmasti pysty pitämään näppejään erossa.

Eikö silloin pitäisi pukeutua vähemmän paljastavammin? Paljastava pukeutuminen kerjää vaan aivan turhaa huomiota. Pitäisi itsekkin ymmärtää.

Professori kirjoitti...

"Päästäkää tää blokisti päiviltä!" Onko tämä vihapuhetta?

Anonyymi kirjoitti...

Onhan se jos blogisti on pakolainen tai maahanmuuttaja. Jos blokisti on kantaSuomalainen niin silloin vihaa saa kohdistaa niin paljon kuin haluaa eikä se ole kenenkään mielestä ongelma.

Anonyymi kirjoitti...

90% pakolaisista ei ole avun tarpeessa. Reissulle pääsee ja kaikki ovet avautuvat kun osaa sanoa asylum. Elämäntapa matkailua? Jos henkilö väittää pakenevansa sotaa ja olevansa hengenvaarassa, mikä on se mistä ensimmäisenä valitetaan kun turvallinen paikka on löydetty? Jos valitetaan ruuasta, kylmästä ilmasta, pitää itse siivota, lahjoitetut talvivaatteet eivät ole muodikkaita, joutuu nukkumaan patjalla. Syyllistytään ahdisteluihin ja raiskauksiin. Niin ei ole ihminen ollut oikeasti missään vaarassa. Kyllä noi on viimeisiä asioita joista valitetaan tai tehdään jos oikeasti on ollut hengenvaarassa. Nyt ne rajat kiinni.

Anonyymi kirjoitti...

Aihe on vaikee, mutta blogisti on oikeassa. Afrikka ja Aasia on alueita joissa väestönkasvu on täysin hallitsematonta. Kun resurssit, ruoka ja vesi ja tila loppuvat eikä kaikille ole tarjota edes kohtuullista elämää, nämä ihmiset vaeltavat massoittain muualle etsimään parempaa elämää. Erityisesti Eurooppaan. Ei kukaan voi olla niin tyhmä että luule euroopan pystyvän ottamaan vastaan 10 jopa 100 miljoonia pakolaisia.

Muutoinkin on laskettu että valkoinen ihminen tulee jäämään jalkoihin kun nämä massiiviset ihmismäärät aasiasta ja afrikasta alkavat täyttää eurooppaa jos ei mitään tehdä. On se hauska katsoa Stubia, L Andersonia ja muita näitä lapsen naiiveja poliitikkoja siitä miten kauas ovat irtaantuneet todellisuudesta. Niinistö oli jo jäljillä, mutta tämä on vietävä paljon pidemmälle. Edes sodista kärsiviä ei pidä auttaa koska ihmismäärän lisääntyessä sodat ovat juuri yksi driveri joiden takia ihmiset pakenee.

Sodat, sairaudet ja lunnonmullistukset on osa luonnollista karsintaa jolla ihmismäärä vähenee luontevasti. Tosin ei taida sekään riittää.

Anonyymi kirjoitti...

Harvoin näkee mitään näin ahdistavaa, patoutunutta ja häiriintynyttä kirjoitusta. Nyt puhutaan ihmisistä jotka ovat kokeneet kauheksia, menettäneet kotinsa, toimeentulonsa ja läheisensä. Vain häiriintynyt yksilö voi ajatella näin ja olla täysin empatia kyvytön muita ihmisiä kostaan. Rukoilen blogistin puolesta että tulisi järkiinsä. Todella surullista ja säälittävää.

Anonyymi kirjoitti...

Rukoilen blogistin puolesta että tulisi järkiinsä.

Turhaan rukoilet. Jumalaa ei ole olemassa.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö silloin pitäisi pukeutua vähemmän paljastavammin? Paljastava pukeutuminen kerjää vaan aivan turhaa huomiota. Pitäisi itsekkin ymmärtää.

Ootko sä tosissasi??? Siis pakolaisten takia meidän pitäisi muuttaa pukeutumista ja käyttäytymistä. Mene kuulu vetämään itsesk jojoon. Saadaan tilaa jollekin järkevemmälle yksilölle. Huhu ...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Juurihan tässä YLE:n uutisissa oli juttua, kuinka oululainen (nais)poliisi toitotti, että naiset voi käyttää vaikka hiuslakkaa laillisena kaasusumuttimena ja kantaa värisumuttimia ja huitaista lähestyvää ihmistä vähintäänkin avokämmenellä. Pisti hieman silmään tällainen väkivallan ihannointi poliisin suusta.

Anonyymi kirjoitti...

Todellakin asiallinen kirjoitus taas kerran, totuuden sanoja.
Kommentit osalla on ilmeisesti todellisuudentaju täysin hukassa kun vaan pitäisi auttaa ja palvella tänne tulleita turisteja, ja vieläpä heidän ehdoillaan ja vaatimuksiaan noudattaen sekä maksaa heidän olemisensa. Jopa suomalaiset turistit matkaavat maailamlla, vaan kukaan ei esitä että nyt täytyy toimia myös kaikkialla kuin suomessa, eikä kukaan ole vaatimassa hotellilta kaikkea ilmaiseksi, alkaen ruuasta ja vaatetuksesta, puhumattakaan palveluista. Etelän "pojat" ovat tutustumassa suomeen, ja tutkimassa kannattaako tänne tuoda myös sukulaiset ja muutkin, suomalaisten elätettäväksi ja palveltaviksi.
Valitettavasti päättäjät eivät uskalla päättää asioista ja tukeutuvat virheellisissä päätöksissään joihinkin kansainvälisiin sopimuksiin joiden mukaan kaikkia on autettava. Myös turisteja joita tulvii rajojen yli, ja jotka osaavat ilmaista hakevansa turvapaikkaa.
Totuus tulisi olle se että ellei suomen olosuhteisiin sopeudu, voikin lähteä takaisin sinne mistä on tullutkin. Samoin jos tänne tulee ja tekee rikoksia suomalaista yhteiskuntaa ja normeja vastaan, on syytä palauttaa omaan maahansa oli siellä sota tai ei, eikä sille ole vaihtoehtoa. Rangaistukset kärsitään omassa maassa, eikä kuormiteta suomalaista järjestelmää ja eletä täällä kuin lomalla.

Kun jossakin soditaan se ei ole niiden siviilien vika, vaan taas kerran johtuu päättäjistä jotka ovat saaneet jonkin ihmisjoukon toimimaan yhdessä, tavalla tai toisella, uhkaamalla kiristämällä ja pelottelulla sekä taloudellisella manipulaatiolla. Kaikki keinot ovat sallittuja. Olisiko sotaa käyvissä maissa jo aika kansalaistenkin tehdä asian eteen jotakin ettei viedä kuin pässiä narussa. Se jotakin on vain ja ainoastaan kohdistettava niihin päättäjiin, ellei sodat lopu päättäjät ja kiristäjät ovat päättömiä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kenenkään tappaminen ei ole koskaan sallittua! Voi herran jumala tätä ajettelua. Ketään ei saa tappaa, kaikilla on oikeus elämään!!!!!!!!!!

Tuota samaako sä huudat kun sua ollaan tappamassa tai raiskaamassa ja toivot, että asia menee sillä pois? Voi elämän karut kävyt että olet idiootti.

Eikö silloin pitäisi pukeutua vähemmän paljastavammin? Paljastava pukeutuminen kerjää vaan aivan turhaa huomiota. Pitäisi itsekkin ymmärtää.

Pukeutumistyyli ei ole kutsu, pyyntö eikä käsky, joten pidetään se kikkeli vaan pöksyissä. Pitäisi itsekin ymmärtää näitten mamujen, että maassa maan tavalla tai maasta vittuun.

Harvoin näkee mitään näin ahdistavaa, patoutunutta ja häiriintynyttä kirjoitusta. Nyt puhutaan ihmisistä jotka ovat kokeneet kauheksia, menettäneet kotinsa, toimeentulonsa ja läheisensä. Vain häiriintynyt yksilö voi ajatella näin ja olla täysin empatia kyvytön muita ihmisiä kostaan. Rukoilen blogistin puolesta että tulisi järkiinsä. Todella surullista ja säälittävää.

Anteeksi, mutta ikänsä valehtelevat maahanmuuttoturistit eivät ole hätää näkeviä, eivät kotinsa menettäneitä eikä kohdanneeet kauheuksia, ellei uusimman iPhonen tippumista lattialle sellaiseksi katsota. Elintasopakolaisia ei tarvita ainuttakaan, eikä heidän vastustamisessaan ole kyse mistään patoutumista saati häiriintymisistä. Toinen juttunsa on aidosti sotatilaa pakenevat, mutta missäs ne kaikki naiset ja lapset on,. kun Irakistakin pääosin on tullut vain miehiä? Eikö heillä sitten ole hätä, vai oliko ne ekat jotka jätettiin laiturille kun alkoi paukkuun ja tapahtuun?

Vittu, kovempia pakkasia vaan niin päästään näistä elintasopakolaisista eroon!

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaisiko päättäjien ottaa mallia blogistin mielipiteestä? Miettikääpä nyt edes pieni hetki maailman realiteettejä?

Ihmismäärä kasvaa yli maapallon sietokyvyn. Syntyvyys on suurinta nimenomaan Aasian ja Afrikan suunnalla. Puhtaan juomaveden ja ruuan puute on luonut jo monia katastrofeja. Kun tähän lisätään levottomuudet, konfliktit ja sodat joista osa on poliittisia, mutta nousevat nimenomaan paikallisten diktatuurien ja huonojen olojen muodostamasta kokonaisuudesta, on seuraukset selvillä. Ihmiset lähtevät pakoon, osa oikeasti hädässä, osa vain kokeillaakseen onnea ja etsiäkseen parempaa elämää. Monille toimeentulo ja elämä on käynyt alueilla mahdottomaksi. Se tulee käymään entistä mahdottomammaksi väkimäärän lisääntyessa holtitittomasti ilman minkäänlaista syntyvyyden säännöstely.

Ihmisen perusluonne on varmasti pääsääntöisesti auttamisen haluinen. Ajatellaan että jokaisella on oikeus hyvään ja elämän ja toimeentulon perusedellytyksiin. Tällä perusteella Eurooppaan ja Suomeen pyrkiviä pakolaisia tulisi auttaa.

Maailmassa on 3-4 miljardia köyhää. Euroopan unioinin "lähialueilla" on satoja miljoonia ihmisiä jotka etisivät mahdollisuutta lähteä kohti "unelmien eurooppaa". Nyt pakolaisia on tullut puolimiljoonaa Eurooppaan ja koko järjestelmä on romahtamassa. Mitä tapahtuu kun pakolaisia tulee miljoonia tai kymmeniä miljoonia vuodessa? Sinä joka haluat auttaa kaikkia, kerrotko miten ratkaiset tilanteen? Eurooppa ei voi eikä pysty ottamaan tällaista määrää ihmisiä. Kotouttamaan, hankkia asuinpaikkaa ja toimeentuloa. Se sula mahdottomuus.

Entä jos kuitenkin yritetään auttaa ja otetaan, ne kymmenet miljoonat pakolaiset Eurooppaan? Tämä tulee johtamaan vakaviin turvallisuusongelmiin ja levottomuuksiin. Slummiutuminen, radikalisoituminen, ääriliikkeet, rikollisuus, järjestäytynyt rikollisiis, vastakkainasettu jne. Miksi? Siksi että näille pakolaisille, tällaiselle määrälle ei koskaan pystytä järjestemään kunnollisia olosuhteita tyydyttävään elämään. Tämä ja monet kulttuuriset erot johtavat laajamittaisiin ongelmiin. Kun vieraan kulttuurin poulaatio lisääntyy, se muodostaa todellisen uhkan sille kulttuuriselle pääomalle, tavoille, perinteille ja yhteiskuntarauhalle johon esim. pohjoismaissa on totuttu.

Kannattaa katsoa Ruotsia joka on ylisuvaitsevaisuuskiimassaan ottanut pakolaisia vastaan todella paljon. Ruotsissa, muita kuin kantaväestöä on miljoona. Suurissa kaupungeissa on isoja alueita joissa toimii maahanmuttajien rikollisjärjestöt. Isoja alueita on joutunut maahanmuuttajien haltuun joissa noudatetaan paikallista lakia ja tapoja. Sinne ei ole asiaa edes poliisilla. Ruotsalainen yhteiskuntarauha on vitsi. Siellä kaikki maahanmuuton arvostelu on tabu, ongelmia ei saa tuoda esille. Ruotsi on äärimmäisen jakautunut yhteiskunta niin arvopohjalta kuin taloudellisestikin. Rikkaat ruotsalaiset tekevät parempia työtehtäviä ja kaikki pienipalkkainen työ jolla ei pysty edes elättämään itseään jää maahanmuuttajille. Alueet slummiutuvat ja syntyy isoja Rikkebyn kaltaisi alueita joissa maahanmuuttajia on yli 90%. Kukaan täysijärkinen ruotsalainen ei uskalla muuttaa alueelle koska siellä ei käytännössä enää vallitse ruotsalainen laki ja järjestys, vaan ihan jotain muuta.

Meillä on siis hyvä esimerkki, Ruotsi, täysin epäonnistuneesta ajattelumallista. Sitäkö halutaan Suomeen.

Suomeen on siis tullut yli 30 000 pakolaista. Hallitus ja järjestöt ovat täysin voimattomia. Kustannukset ovat miljardi luokkaa. Katastrofi on syntynyt jo nyt.

Entä jos Eurooppaan tulee puolen miljoonan sijasta 5 miljoonaa, kymmen kertainen määrä ihmisiä rajojen yli? Se tarkoittaa Suomeen 300 000 pakolaista?

Miettikää nyt oikeasti hetki ennen kuin haukutte rasistiksi!


Antti S kirjoitti...

Ensimmäinen kappale tekstistä oli suurimmaksi osin ihan järkipuhetta, mutta siitä eteenpäin liioittelu ja suoranainen asioiden vääristely vei koko tekstiltä pohjan. Viimeinen osuus meni jo hyvin harhaisen ihmisen vuodatukseksi, vaikka siinäkin jonkinlainen totuuden siemen on olemassa. Ihan huomiona että minulla ei ole aikomustakaan osallistua mihinkään juupas eipäs väittelyyn joten turha kaivella reaktioita millään näsäviisaalla piikillä.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta kaikki kappaleet on järkiasiaa. Raiskausten määrä ja turvattomuus on lisääntynyt. Ihmisillä on oikeus puolustautua. Asioiden vääristelystä ei ole kyse vaan realiteettien esille tuomisesta. Juuri niiden realiteettien jotka tehokkaasti yritetään hiljentää väittämällä niitä vääristelyksi ja liioitteluksi.

Käsittämätöntä on juuri se että näiden vähättelyiden jälkeen unohdetaan jokainen raiskauksen uhri, jokainen uhri olisi kuitenkin vältettävissä. Tilanne ei tule todellakaan helpottumaan kun kevät koittaa.

Jos totuuden kertominen on vääristelyä, ne se on puhtaasti sinun mielipiteesi. Onneksi suurin osa suomalaisista ymmärtää asian oikean laidan. Valitettavasti näitä ihmisiä ei ole päättäjien joukossa jotka sinisilmäisesti perustuvat kaiken toimintansa kansainvälisiin sopimuksiin välittämättä yhtään siitä mitä tilanne aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Viimeisen kappaleen informaatio on myös täyttä faktaa. Kukaan ei vain kerro mikä muu ratkaisu ylikansoittumiseen, pakolaisuuksiin ja kansainvaelluksiin oli käytettävissä?

Anonyymi kirjoitti...

Mahtava blogi! Täyttää asiaa jatkuvasti.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö silloin pitäisi pukeutua vähemmän paljastavammin? Paljastava pukeutuminen kerjää vaan aivan turhaa huomiota. Pitäisi itsekkin ymmärtää.

Oletko tosissasi???!! OLETKO OIKEASTI TOSISSASI????!!! Sinun mielestäsi siis meidän pitäisi sopeutua heidän sairaisiin tapoihinsa ja huomioida heidän sairaat tottumuksensa eikä heidän meidän??? JUMALAUTA MENE NYT JA LOPETA ITSESI SAMAN TIEN!!! Olet todella päästäsi vialla!! Suomeen on luotu eräs liberaalisimmista yhteiskunnista joissa yksilönvapautta arvostetaan ja sinun kaltaisesi sairaat ihmiset haluavat tuhota sen. MAAHANMUUTTAJIEN ON KAIKISSA MAISSA AINA POIKKEUKSETTA SOPEUDUTTAVA VALTAVIRRAN JO LUOMIIN LAKEIHIN JA NORMEIHIN, EIKÄ KOSKAAN TOISINPÄIN. Häpeä paska, MIETI ja älä koskaan avaa suutasi jos suollat tuollaista harkitsematonta roskaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kenenkään tappaminen ei ole koskaan sallittua! Voi herran jumala tätä ajettelua. Ketään ei saa tappaa, kaikilla on oikeus elämään!!!!!!!!!!

HALOO HYSTEERIKKO!!! TODELLISUUS KUTSUU!!! Et taida olla nähnyt todellista elämää kovinkaan paljon. Todellisessa elämässä terveiden ihmisten joukkoon mahtuu aina myös muutama perinnöllisesti jo parantumaton psykopaatti vailla minkäänlaista empatian tunnetta ja joka voisi kiduttaa, raiskata ja tappaa sinut vailla minkäänlaista oman tunnon kolkuttamista ja sinä olisit valmis pelastamaan myös näiden hengen???? Myös niiden jotka eivät ole henkisesti sairaita, mutta joiden maailmankuva ja uskonto (Islam) ovat niin ehdottomia, että ne eivät välitä lainkaan sinun mielipiteistäsi ja jollet tottele, niin sinut mestataan. Sinä hysteerikko olisit valmis kääntämään poskesi myös näille ihmisille, hyväksymään heidät, silittämään heitä päästä ja ymmärtämään heitä??? Siitäkin huolimatta, että he eivät hyäksy sinua ja jollet tottele, niin he haluavat tuhota sinut???? Jos näin on, niin tällöin ANSAITSETKIN KOKEA KAIKEN SEN, MITÄ MAINITSEMANI KALTAISET IHMISET HALUAISIVAT SINULLE AIHEUTTAA.

Anonyymi kirjoitti...

"Eikö silloin pitäisi pukeutua vähemmän paljastavammin? Paljastava pukeutuminen kerjää vaan aivan turhaa huomiota. Pitäisi itsekkin ymmärtää."

MEIDÄN:
1. pitää pukeutua omassa maassamme juuri siten, kuin joidenkin tänne tulleiden uskonto määrää?
2. pitää olla juomatta alkoholia, vaikka haluaisimmekin, silloin kun olemme "heidän maassaan?"
3. pitää olla varovaisia liikkuessamme toista sukupuolta olevan henkilön kanssa "heidän maassaan"?
4. pitää välttää sukupuolista kanssakäymistä, kun olemme "heidän maassaan"? (no-muutaman raipaniskun takia, ehkä...)
5. pitää järjestää (hyvät) asunnot tänne tuleville, kutsumattomille vieraille, vaikka asunnottomia on omasta takaa?
6. jne. jne. jne.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys: Voiko kansalainen käyttää pakkokeinolain sallimaa yleistä kiinniotto-oikeutta mikäli havaitsee jotakuta seksuaalisesti ahdisteltavan? En siis tarkoita raiskauksen yritystä, vaan kourimista yms. toimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys: Voiko kansalainen käyttää pakkokeinolain sallimaa yleistä kiinniotto-oikeutta mikäli havaitsee jotakuta seksuaalisesti ahdisteltavan? En siis tarkoita raiskauksen yritystä, vaan kourimista yms. toimintaa.

Pakkokeinolain 2 LUKU 2-3§,

Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos.

Seksuaalinen ahdistelu on rikos. Rikos joka on verrattavissa lievään pahoinpitelyyn. Seksuaalirikoksesta voi seurata vankeutta. Tällön pakkokeinolain mukainen oikeus käyttää kiinniottia ja tarvittavia voimakeinoja on sallittu.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

[b]Seksuaalinen ahdistelu on rikos. Rikos joka on verrattavissa lievään pahoinpitelyyn. Seksuaalirikoksesta voi seurata vankeutta. Tällön pakkokeinolain mukainen oikeus käyttää kiinniottia ja tarvittavia voimakeinoja on sallittu.[/b]

Se ei ole "verrattavissa pahoinpitelyyn", vaan sille on ihan oma nimikkeensä rikoslaissa:

[i]5 a § (27.6.2014/509)
Seksuaalinen ahdistelu

Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.[/i]

Koska siitä voidaan tuomita vankeutta, on se hyväksyttävä syy turvautua pakkokeinolain mukaiseen yleiseen kiinniotto-oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Itse annoin jo viime syksynä omalle 17 vuotiaalle tyttärelle kääntöveitsen mukaan liikkuessaan ulkona. Sillä voi tökkäistä kylkeen jos joku käy käsiksi. Se on paljon tehokkaampi väline kuin mikään sumutin. Tuollainen ihminen joka käy toisen kimppuun kuuluukin kärsiä.

Tiedän myös kolme muuta isää Helsingin alueelta jotka ovat opettaneet tyttäriään veitsen käyttöön ja kuinka sillä voi puolustautua. Suosittelen samaa myös muille.

Niin, ja ongelmaahan ei ole jos kukaan ei käy kimppuun.

Anonyymi kirjoitti...

Tammikuussa Helsingissä kaksi "ulkomaalaista" (mahd. pakolaisia) piirittivät 19v tyttäreni Helsingin keskustassa. Tunkivat ihan iholle. Työnsivät käden haarojen väliin ja yrittivät kouria rintoja. Tyttäreni huusi ja käski painua helvettiin, mutta toinen niistä läppäsi kasvoille.

Onneksi, paikan ohi käveli juuri hänen lukioluokaltaan tuttu poika joka tuli reippaasti ja ansiokkaasti väliin. Hän tempaisi suoralta kädeltä toista ahdistelijaa päin näköä. Ahdistelija putosi siihen. Toinen lähti karkuun. Maahan pudonnut yritti nousta ylös joten tyttären kaveri potkaisi vielä kerran kunnolla leegoja sisään. Siihen jäi makaamaan verissään ja toivottavasti seuraavan kerran muistaa jättää naiset rauhaan.

Mikään pään silittly, valistaminen tms. ei auta näissä asioissa jos toimintamalli tulee omasta kulttuurista. Väkivaltaa tulee ja pitää käyttää ahdistelijoita vastaan, ainoastaan se voi opettaa käytöstapoja.

Anonyymi kirjoitti...

Mikään pään silittly, valistaminen tms. ei auta näissä asioissa jos toimintamalli tulee omasta kulttuurista. Väkivaltaa tulee ja pitää käyttää ahdistelijoita vastaan, ainoastaan se voi opettaa käytöstapoja.

Tämä on juuri näin. Siis juuri näin. Maailma on täynnä ihmisiä jotka kuvittelevat saavansa tehdä mitä tahansa. Ongelma että tämä jatkuu on se, että teoista ei ole käytännössä mitään rangaistusta. Jos saat pienen sakon ahdistelusta jotka et kuitenkaan koskaan maksa, mitä vitun merkitystä sillä on? Paljon tehokkaampaa on pistää hyökkääjä kärsimään. Väkivallalta on erinomainen keino opettaa käytöstapoja.

Suha Jipilä kirjoitti...

Hän tempaisi suoralta kädeltä toista ahdistelijaa päin näköä. Ahdistelija putosi siihen. Toinen lähti karkuun. Maahan pudonnut yritti nousta ylös joten tyttären kaveri potkaisi vielä kerran kunnolla leegoja sisään.

BRAVO!

Anonyymi kirjoitti...

No huhhuh, "kerjää","pitäisi itsekkin ymmärtää"?, oliko tuo sarkasmia vai oletko kieroon kasvanut?

Tuosta saa käsityksen että mielestäsi on raiskatun ja kähmityn vika joutuessaan uhriksi ja on ihan sallittavaa käpälöidä ja tunkea kättä haaroväliin jos toisella näkyy vähän ihoa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei pitäisi, heille keille tämä paljastava tai "paljastava" pukeutuminen on ongelma suomessa pitäisi laittaa itse laput silmille jos ei muuten "pysty" pitämään näppejään erossa.

Anonyymi kirjoitti...

"Ei pitäisi, heille keille tämä paljastava tai "paljastava" pukeutuminen on ongelma suomessa pitäisi laittaa itse laput silmille jos ei muuten "pysty" pitämään näppejään erossa."

Tätä juuri en ole koskaan ymmärtänyt islamilaisessa kulttuurissa. Eikö se ole vain miesten omaa itsehillinnän ja luonteen heikkoutta jos ei pysty käyttäytymään normaalisti naisten läsnäollessa? Outoa ruveta syyttelemään muita omista ongelmistaan. Kristinuskossa sentään Jeesus kehoitti hakkaamaan oman kätensä irti, jos se houkuttelee kiusaukseen.

BTW, en keihoita ketään mihinkään, totean vain sitä mitä Raamatussa sanotaan. Ihan vaan selvennyksenä.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeita pakolaisia meidän pitää auttaa! Kyse on meistä, ei heistä. Jos me käännämme selkämme se tekee meistä entistä kylmempiä myös toisillemme.

Ongelma on siinä miten autamme. Missään ei sanota että turvapaikkaa hakevat pitää heti päästää suomalaiseen yhteiskuntaan vapaasti temmeltämään. Me voisimme tarjota 10m^2 koppeja 4:lle joissa patjat ja lamppu katossa, 4 ruokaa päivässä, vaatteita, perus lääkkeet, sairaanhoitaja + lääkäri tarvittaessa. Pihalla voi potkia palloa. Alue voisi olla aidattu, vartioitu ja sieltä ei saisi poistua, ei anakaan ilman nilkkapantaa jne. Sotaa tai vainoa pakenevalle nämä riittävät. Toki saa etsiä muualta parempaa jos ei miellytä. Kun turvapaikka on myönnetty, sitten pääsisi yhteiskuntaan.

Edes suomalaiset itse eivät saa kaikkea ylläkuvattua. Meillä on "piilossa" asunnottomia, köyhiä, leipäjonoja, päihderiippuvaisia ja mielenterveyspotilaita joille ylläkuvattu kelpaisi.

Anonyymi kirjoitti...

Parempi kuin jokainen valtio hoitaa omat kansalaisensa. Se johtaa vääjämättä positiiviseen tulokseen ja väestön harvenemiseen ylikansoittuneilla alueilla.

Anonyymi kirjoitti...

No noita spraymaalipurkkeja saa kaupasta muutamalla eurolla, kun sitä käyttää puolustuksekseen niin hyökkääjä tunnistetaan vielä muutaman päivän kuluttuakin värikkäästä ilmeestään.
Ehdottakaa valmistajille paremmin käteensopivia pakkauksia joissa riittää maalia muutaman naaman maalaamiseen. Veitseniskusta saa tuomion vaan maalaamisesta pelkän sakon, kun puolustaa itseään, katsokaa että teillä on todistaja mukana ei sitten tule mitään epäselvyyksiä jos joutuu kuulusteluihin.

Anonyymi kirjoitti...

Siis mielestäsi suomalaisten naisten tulisi pukeutua burkhaan, jotta arabi-ressukat eivät joutuisi kiusaukseen.....

Anonyymi kirjoitti...

Parempi kuin jokainen valtio hoitaa omat kansalaisensa. Se johtaa vääjämättä positiiviseen tulokseen ja väestön harvenemiseen ylikansoittuneilla alueilla.

Näinhän se olisi, mutta miten ehdottaisit tämän toteutettavan. Suurin osa maista kun ei välitä kansalaisistaan. Siksi meille tulee pakolaisia ja ei ole inhimillisesti oikein tai kohtuullista vain sulkea rajaa. Toki valtiot voisivat puuttua toistensa asioihin ratkoakseen pakolaisten ongelmia, mutta siinäkin on rajansa.

Anonyymi kirjoitti...

Miten niin ei voi sulkea rajaa? Tottakai voi sulkea. Niin tehdään juuri nyt. Turkin on suljettava ensin rajansa. Sen jälkeen Euroopan. Jos kukaan muu ei sulje, niin ainakin Suomen pitäisi. Yksikään henkiö ei tule maahan ilman lupaa. Käytännössä ilman viisumia. Asiat on loppujen lopuksi yksinkertaisia. Jos ruotsi ottaa pakolasia, niin ottakoon. Ne jää ruotsin puolelle jos raja on kiinni. Sama koskee venäjää.

Anonyymi kirjoitti...

Kansainvälisiin sopimuksiin on turha vedota. Ne on oikeasti tehty eri aikakaudelle ja eri tilanteeseen. Se että me emme noudata sopimuksia ei johda yjtään sen kummempaan. Politiikassa asiat unohtuvat nopeasti.

Myöskään sillä että ruotsi otti aikoinaan sotalapsia Suomesta on täysin merkityksetöntä eikä se luo meille velvollisuutta. Pitää katsoa eteenpäin eikä palata menneeseen. Pitää etsiä ratkaisuja eikä märehtiä menneitä.

Mariline Tricha kirjoitti...


Uskomatonta, mutta totta Jumala on aina suuri. Kun useita julkaisuja hakemuskopio pankin, sain laina läpi hyvin ystävällinen nainen. Lisätietoja antavat hänelle sähköpostitse osoitteessa: marilinetricha@mail.ru se tarjoaa lainoja € 3000 € 3.000.000 kenellekään pystyä palauttamaan sille korkoineen alhaisella nopeudella 2 % eivät epäile, että viesti. Tämä on täydellinen todellisuutta. Levitä sanaa ystävien ja perheen jotka ovat avun tarpeessa.
takaisinmaksu alkaa viiden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta luotto
Jumala siunatkoon teitä.

Blogger kirjoitti...

BlueHost is ultimately the best hosting company for any hosting services you might require.