Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, maaliskuuta 03, 2017

Etninen profilointi on hyväksyttävää

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään henkilön syrjiminen esimerkiksi iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, tai uskonnollisin perustein. Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön syrjintä tarkoittaa henkilön kohtelemista epäsuotuisammin kuin jotain toista vastaavanlaisessa tilanteessa. Välillisessä syrjinnässä näennäisesti puolueeton säännös tai peruste saattaa jonkun epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden. Kummassakin tapauksessa syrjintä on laillista jos siihen on olemassa hyväksyttävä syy.

Hyväksyttävät syyt ovat puolestaan suhteellisia. Ihmisiä voidaan syrjiä asettamalla ikärajoja, esimerkiksi ravintolassa käymiselle, sukupuolen perusteella tiloihin pääsemisessä, lista on loputon. Miksi siis rikollisuuden tai terrorismin torjunnassa ei saisi käyttää profilointia, joka perustuu tiedetyn etnisen ryhmän tilastollisesti aiheuttamiin, keskimääräisestä poikkeaviin määrään rikoksia. Viranomaisten tehtävä on nimenomaan pitää yllä järjestystä koko populaation keskuudessa eikä pelkästään tiettyjen ryhmien sisällä.

Edustamansa populaatioon kokoon suhteutettuna monet pienemmät kantaväestöstä poikkeavat etnistä alkuperää olevat ihmisryhmät muodostavat ryhmän joissa raiskauksia ja muuta väkivaltaa esiintyy enemmän kuin suhteutettuina muihin ihmisryhmiin. Miksi siis olisi jo pelkän todennäköisyyden perusteella väärin kohdistaa erityistä valvontaa niihin ryhmiin jotka tilastollisesti eniten rikoksiin syyllistyvät?

Jos rajavalvonnassa halutaan etsiä maahan laittomasti pyrkiviä tai poliisin toimesta maassa laittomasti olevia tai halutaan jäljittää ihmiskauppaa, harmaata taloutta tai ratkaista henkilöihin kohdistuvia rikoksia, pitää olla mahdollista kohdistaa profilointia henkilöiden etniseen tai muuhun vastaavaan yhdenvertaisuuslaissa määrättyyn erityiseen taustaan.

Jos laatikossa on 1000 eriväristä marmorikuulaa ja tiedetään että joukossa on kaksi viallista punaista. Miksi tarkistaa muita värejä kun riittää että tarkistaa ainoastaan punaiset kuulat!

Kannattaa muistaa että etninen profilointi ei tarkoita ihmisten rankaisemista. Sillä ei siis ajeta erilaista rangaistuskäytäntöä etnisyyden perusteella vaan asioiden selvittämistä ja ennakointia etninen tausta huomioon ottaen.

Etnisen profiloinnin kieltäminen johtaa vain ja ainoastaan rikollisen ja potentiaalisen rikollisen aineksen suojeluun ja rikosten selvittäminen ja käsittely monimutkaistuu. Etninen profilointi mahdollistaa rikosten tehokkaamman ratkaisemisen ja ennen kaikkea estää uusien rikosten syntymisen.

Samalla kun uskalletaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja todennäköisyyksillä, myös monen ihmisen vaatima monikulttuurinen dialogi on rikkaampaa kun tiedämme mistä ja kenen tekemisistä puhutaan.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

9 kommenttia:

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Nykyisessä suomalaisessa suvaitsevaisuus-lahkolaisuudessa järjen käyttö on kielletty. Näin ollen tuo kirjoittamasi mielipide voitaisiin sensuroida.

Asiallinen kirjoitus, mihin minä en keksi lisättävää.

Anonyymi kirjoitti...

Etnisen profiloinnin kieltäminen johtaa vain ja ainoastaan rikollisen ja potentiaalisen rikollisen aineksen suojeluun ja rikosten selvittäminen ja käsittely monimutkaistuu.

Tämän kieltäminen vähennä mahdollisuutta etnisestä profiloinnista mahdollisesti aiheutuvaan syrjintään. Esim. että jotkin etniset ryhmät joutuvat useammin tehostettuihin turvatarkastuksiin ja menettävät omaa aikaansa ja heitä voidaan pitää ns. silmätikkuina.

Toisaalta pitäisi myös puhua etnisen profiloinnin tuomista hyödyistä. Jos valvontatoimia voidaan tehokkaammin kohdistaa todennäköisimpiin rikoksen tekijöihin, vähentää tämä muiden kokemaa epäluuloa ja vastustusta ko. ryhmää kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Marmorikuulaesimerkkisi ei toimi. Sitä voitaisiin verrata tilanteeseen, jossa silminnäkijähavaintojen mukaan ryöstön tehnyt henkilö oli tummaihoinen. Tässä tilanteessa poliisi varmasti jättäisi vaaleaihoiset henkilöt tutkimuksien ulkopuolelle. Sama pätee tietysti päinvastoin: jos havaittu henkilö olisi valkoihoinen, ei tutkimuksia kohdistettaisi tummaihoisiin.
Esittämästäsi etnisestä profiloinnista on hyvin lyhyt matka käytäntöihin, joita sovellettiin natsi-Saksassa viime vuosisadan puolivälissä. Miten epämukavalta se kuullostaakin, laajaa ihmisryhmää ei voi kohdella yksittäisten henkilöiden tekemisten perusteella eriarvoisesti.

Anonyymi kirjoitti...

> Esittämästäsi etnisestä profiloinnista on hyvin lyhyt matka käytäntöihin,
> joita sovellettiin natsi-Saksassa viime vuosisadan puolivälissä.

Itse ajattelisin asiaa ennemmin ennaltaehkäisevässä toiminnassa, ei niinkään jo tapahtuneen rikoksen selvittämisessä. Etnisen taustan tulisi olla yksi tekijä monen muun joukossa, joka vaikuttaisi todennäköisyyteen, että henkilö otetaan tehokkaampien valvontatoimien kohteeksi esim. lentokentän turvatarkastuksessa. Vaikuttimia voisi olla esim. henkilön ikä, sukupuoli, matkaseura, kohdemaa, etninen tausta, aikaisemmat matkat, henkilöstä mahdollisesti olevat tiedustelutiedot jne. Mikään näistä yksinään ei saa nostaa tarkemman tarkastuksen todennäköisyyttä 100%, mutta yhdessä näin voisi tapahtua. Toki samaa voidaan soveltaa myös rikosten selvittämiseen, eli, että rikoksen tekijöitä etsitään suhteessa eri tekijöiden todennäköisyyksiin ja tekijöiden suhteelliseen määrään.

Mielestäni ei ole mitään järkeä jakaa resursseja siten, että Kanarialle matkustavilla kantasuomalaisella Jormalla ja Maisalla lastensa kanssa on sama todennäköisyys joutua tarkempaan turvatarkastukseen, kuin Syyriasta lähteneellä ja Yhdysvaltoihin matkalla olevalla nuorella mies seurueella. Sama pätee myös minuun, minun tarkemman turvatarkastuksen todennäköisyys tulisi olla suurempi, kuin vaimollani. Tämä jo siitä syystä, että lentoon liittyvien välikohtausten aiheuttajana on todennäköisemmin mies, kuin nainen.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan se nyt hemmetti, että puhallusratsiassakin puhallutetaan vain kuski! Mihin perustuu se olettamus, että vain kuski voisi syyllistyä rattijuoppouteen? Mua huvita taas yhtään mikään.

Anonyymi kirjoitti...

> Miten epämukavalta se kuullostaakin, laajaa ihmisryhmää ei voi kohdella yksittäisten henkilöiden tekemisten perusteella eriarvoisesti.

Miten niin ei voi? Totta kai voi. Voidaan kieltää vaikka kokonaisen ihmisryhmän maahan tulo jos halutaan. Kysymys on tahdosta.

Anonyymi kirjoitti...

>> Miten epämukavalta se kuullostaakin, laajaa ihmisryhmää ei voi kohdella yksittäisten henkilöiden tekemisten perusteella eriarvoisesti.

>Miten niin ei voi? Totta kai voi. Voidaan kieltää vaikka kokonaisen ihmisryhmän maahan tulo jos halutaan. Kysymys on tahdosta.

Totta kai voidaan, kunhan asia tehdään perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tämä taas edellyttää melko suurta enemmistöä eduskunnassa. Samalla pitää hyväksyä mahdolliset asiaan liittyvät seuraukset, kuten kansainvälisen yhteisön painostustoimet.

Anonyymi kirjoitti...

Ongelma etnisessä profiloinnissa on, että enemmistö voi helposti kohdistaa vähemmistöön kohtuuttomiakin toimia, jos tietää, ettei ne profiloinnin takiakohdistu itseensä. Kyse ei ole rankaisemisessa, esimerkiksi erilaiset tarkastukset loukkaavat yksityisyyttä. Lisäksi ne saattavat helposti kohdistua samaan henkilöön useasti.

Silti toki, esimerkiksi lentokenttien turvatarkastuksissa etnisyyttä pitäisi käyttää. Mummon kynsisaksien pois ottamisessa ei juuri ole mieltä. Välineet eivät tee terrori-iskuja vaan terroristit. Tuomittavana voisi pitää esimerkiksi romanien tarkastamista kadulla laittomien aseiden etsimiseksi.

Edellä mainittu maahanmuutto on olkiukko. Etninen profilointi kohdistuu kansalaisiin, jotka ovat lain edessä yhdenvertaisia. Toisaalta, jos etnisyyttä ei mitenkään saisi ottaa huomioon, niin koskeeko sama sukupuoltakin? Miehet tekevät paljon enemmän rikoksia kuin naiset. Eikö poliisit saisi katsoa tätäkään? Vai katostaanko miehet sortohierarkiassa naisten yläpuolella oleviksi, joten he eivät tarvitse suojaa? Helposti tulee tilanne, jossa yksittäiset poliisimiehet eivät enää uuskalla käytttää tervettä järkeä.

Anonyymi kirjoitti...

"Esittämästäsi etnisestä profiloinnista on hyvin lyhyt matka käytäntöihin, joita sovellettiin natsi-Saksassa viime vuosisadan puolivälissä."

Nimeltä mainitsemattoman uskonnon oma dogma vaatii että sen jäsenet soveltavat sinuun juuri sitä mitä natsi-saksassa sovellettiin joihinkin ihmisiin 30- ja 40-luvuilla.

Jos valitset itsellesi väkivaltaisen, orjuuttavan ja eriarvoistavan ideologian, siedät saada paskaa ja profilointia niskaasi. On yhdentekevää vaikka kuinka olisit jumalan valittu.