Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

torstaina, tammikuuta 01, 2004

Röntgen- ja magneettiikuvat

Nykypäivänä sairaaloissa tallennetaan niin magneetti- kuin röntgenkuvatkin digitaalisesti sairaalan tietojärjestelmiin. Tämä on kätevää siihen asti kunnes asiakas haluaa itselleen kopion kuvista, esimerkiksi toista lääkärilausuntoa varten. Ainakin suurimmissa kaupungeissa sairaala perii jokaisesta tulostamastaan kuvasta maksun, yleensä 3-5 EUR / kuva. Eli jos potilaasta on otettu useita röntgen- ja magneettikuvia saattaa kustannus noiden kuvien tulostamisesta olla kymmeniä, jopa lähellä satoja euroja. Yksittäisille ihmisille, elämäntilanteesta riippuen tämä saattaa olla ylivoimainen kustannus etsiä parempaa hoitoa muualta tai pyytää asiaan toisen lääkärin mielipidettä. Kela ei korvaa kuvien tulostuksesta aiheutuneita kuluja.

Tähän on kuitenkin ratkaisu jolla kuvat saa ilmaiseksi. Tämä perustuu käytännönkokemukseen, tosin tapauksen aikana sairaalayhtymän lakimiestä piti pyytää neuvomaan röntgenosastoa ja kertomaan potilaan lainmukaisista oikeuksista, ennen kuin kuvat heltisivät kustannuksitta.

Maksun periminen kuvista ei ole lainvaista, mutta kuten tietosuojavaltuutetun toimistosta sanottiin, kun heidän kanssa keskustelin: "he maksavat jotka eivät osaa pitää oikeuksistaan kiinni". Maksun siis saa periä, mutta, Henkilötietolain 523/99 26§ mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja pyytää kopiot tiedoista itselleen. Tässä tapauksessa myös röntgen- ja magneettikuvat, aivan samoin kuin lääkärinlausunnot kuuluvat henkilötietolain tarkoittamiin henkilötietoihin, joista on pyydettäessä kerran vuodessa annettava asianomaiselle kopiot veloituksetta. Kohtuullisen korvauksen voi periä jos henkilö pyytää aineistosta kopiota useammin kuin kerran vuodessa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti (28§) ja kopiot on annettava viivytyksettä.

Eli, maksun pyytäminen röntgen- ja magneettikuvista ei ole laitonta, mutta, jokaisella kansalaisella on kerran vuodessa oikeus saada häntä koskevasta aineistosta kopio itselleen maksutta. Tätä oikeutta kannattaa käyttää! Kirjallinen, vapaamuotoinen vaatimus jossa on merkintä Henkilötietolaista 523/99 ja maininta pykälistä 26§ ja 28§.