Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, kesäkuuta 18, 2013

Q&A - Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa

”Sain Q-Park valvontayhtiöltä maksukehotuksen joskus aikaisemmin määrätystä yksityisestä pysäköintivirhemaksusta Helsinkiläisen Itäkeskuksen (Itis) kauppakeskuksen parkkihallissa. Maksun perusteena oli kiekollisella alueella pysäköintiajan ylitys. Olen ajoneuvon omistaja, jonka takia maksumuistutus on nähtävästi lähetetty minulle. Olen kiistänyt tehneeni sopimusta Q-Parkin kanssa koska en ole autoa tuolloin kuljettanut. Meillä on perheessä kaksi autoa ja neljä henkilöä joilla on ajokortti. Q-Park uhkaili ensin vetoamalla korkeimman oikeuden päätökseen ja kuluttajariitalautakunnan päätöksiin joiden perusteella olen ajoneuvon omistajana maksuvelvollinen. Lisäksi he väittävät että olen velvollinen toimittamaan heille selvityksen kuka ajoneuvoa on kyseisenä aikana kuljettanut. Muussa tapauksessa olen heidän mielestään maksuvelvollinen. Olen blogin kaikki uudemmat artikkelit aiheesta lukenut, mutta silti epäilyttää tuo uhkaileminen. Vaikea uskoa että laillisesti toimiva yritys alkaisi valehtelemaan näistä asioista päin naamaa? Kai heillä joku lainmukainen velvollisuus on puhua totta? Joten arvoisa blogisti, käsi nyt sydämelle ja kertokaa rehellisesti pitääkö Q-Parkin valvontamaksu maksaa?”

Q-Park Oy:n tai minkään muunkaan yksityisen valvontayhtiön määräämää valvontamaksua eli yksityistä parkkisakkoa, ei tarvitse, eikä sitä missään tapauksessa pidä mennä maksamaan!

Olemme käyneet läpi Q-Park Oy:n teille lähettämät uhkauskirjeet.  Voimme todeta,  että  Q-Park Oy johtaa väitteillään tahallisesti kuluttajia harhaan. Kaiken lisäksi kun väitteitä perustellaan KKO:n  ja Kuluttajariitalautakunnan  antamiin päätöksiin vedoten, kyse ei ole enää pelkästä harhaanjohtamisesta vaan suoranaisesta valehtelusta.

Ei oteta tällä kertaa kantaa ikuisiin "juupas-eipäs" kiistakysymyksiin siitä voiko sitova sopimus syntyä ilman selkeää tahdonilmaisua, onko yksityinen pysäköinninvalvonta perustuslain mukaista ja toimivatko yksityiset valvontayritykset lain edellyttämien periaatteiden mukaisesti. Mietitään sen sijaan maksuvelvollisuutta tämän hetkisen oikeuskäytännön muodostamien faktojen perusteella.
  1. Jos pysäköinnistä syntyy sopimus, sen oikeudelliset periaatteet perustuvat kuluttajansuojalakiin koska kyse on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä sopimussuhteesta.

  2. Väitetty sopimus pysäköinnistä voi syntyä vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan sekä valvontayhtiön välille.

  3. Ajoneuvon haltijalla tai omistajalla, väitetyn sopimussuhteen ulkopuolisena ei ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettajaa pysäköintiyhtiölle.

Nämä faktat perustuvat oikeudessa annettuihin päätöksiin ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksiin
  1. ParkCom –oikeudenkäynnissä, 2008 – 2010, käännettyä todistustaakka ei hyväksytty missään oikeusasteessa. Kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisessä sopimuksessa noudatetaan kuluttajansuojalakia. Sopimusrikkomukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuskumppaninsa, eli ajoneuvon kuljettaja, ei siirrä todistustaakka pysäköinnistä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

  2. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön on osoitettava valvontamaksu sopimuskumppanilleen eli ajoneuvon kuljettajalle. Maksun osoittaminen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle ei ole lain mukaista eikä velvoita haltijaa tai omistajaa.

  3. KKO:n päätöksen mukaisesti ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole velvollinen selvittämään ajoneuvon kuljettajaa, eli todistustaakka siitä kuka sopimuksen on tehnyt, ei ole ajoneuvon haltijalla tai omistajalla.

  4. Kuluttajariitalautakunta on vuosina 2011, 2012 ja 2013 antanut useita yksimielisiä ratkaisusuosituksia siitä, että yksityisen pysäköintivalvontayhtiön maksulappu tuulilasissa ei velvoita kuluttajaa mihinkään silloin kun kuluttaja kiistää toimineensa ajoneuvon kuljettajana. Lautakunnan päätöksen mukaisesti valvontamaksua ei voida periä ilman, että se, joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai kuluttaja myöntää sen. Näyttövelvollisuus kuljettajasta on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä
Q-Park Oy:n väitteet siitä, että KKO ja Kuluttajariitalautakunta olisivat hyväksyneet periaatteet siitä, että ajoneuvon haltija tai omistaja olisi velvollinen maksamaan maksun tai selvittämään ajoneuvon kuljettajan valvontayhtiölle, ovat valehtelua. Sekä KKO:n päätös että Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat täysin päinvastaisia.

Kysymykseesi siitä voiko yritys valehdella? Selvästikin voi. Yksityisen pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten esittämien väitteiden suhteen valehtelu näyttää olevan pikemminkin opittu toimintatapa kuin yksittäinen tapaus.

Eli vielä kerran. Jos olet saanut valvontamaksun miltä tahansa yksityiseltä valvontayhtiöltä (Q-Park Oy ,
ParkPatrol ,Uudenmaan Pysäköinninvalvonta ,Suomen Parkki Vartija ,ParkNet ,MKM Park Service ,
ParkkiPate ,Pääkaupunkiseudun Parkki Oy ,Parkkikontrolli ,Parkkipartio ,Suomen Pysäköinninvalvonta Oy jne.) maksua ei tarvitse maksaa!

Jos raha polttelee taskussa, suosittelemme mieluimmin summan lahjoittamista vaikka Lasten- ja nuorten sairaalan hyväksi tai muuhun hyväntekeväisyys kohteeseen.

KKO:n päätös vuodelta 2010
Kuluttajariitalautakunnan päätös vuodelta 2011

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Blogin artikkelit aiheesta:
Korkeimman oikeuden tuomio
Parkkiyhtiö hävisi Kuluttajariitalautakunnassa
Suomen Parkkivartija Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa

319 kommenttia:

1 – 200 / 319   Uudempi›   Uusin»
Anonyymi kirjoitti...

Kiitos blogistille vastaamisesta kirjeeseeni. Toimin siis ehdotetulla tavalla, enkä suostu maksamaan valvontamaksua.

Upea blogi!

Anonyymi kirjoitti...

Avoin kysymys Q-Parkille:

Minulla on kaksi lappua sisällä Q-Parkissa ja olen useaan otteeseen pyytänyt teitä viemään asian oikeuteen kuten kirjeessänne uhkaatte. Miksi ette ole vieneet?

Avoin kysymys ParkPatrolille:

Minulla on yki lappu sisällä ja olen useaan otteeseen pyytänyt teitä viemään asian oikeuteen kuten kirjeessänne uhkaatte. Miksi ette ole vieneet?

Anonyymi kirjoitti...

Yleisin kommentti KKO:n päätöksestä on valvontayhtiöiden puolelta että oikeus määräsi Mika Saviaron ajoneuvon omistajana sopimuskumppaniksi ja maksuvelvolliseksi.

Näinhän ei kuitenkaan tapahtunut oikeasti. Oikeus totesi että todistustaakka sopimusrikkomuksesta tai sopimuksen syntymisestä ei voida kääntää ajoneuvon omistajan tai haltijan kontolle. Kuljettaja voidaan kuitenkin todistella muutoin, kuten KKO:n tapauksessa. Tässä oikeus katsoi että kuusi kertaa samalle paikalle (kotitalonsa eteen) pysäköity auto oli omistajan pysäköimä. Oikeus siis katsoi kuljettajan tulleen muilla todistetuilla toteen näytetyksi.

Todistustaakka ei käännetty, joten kaikki ne kirjeet jotka olen itsekin saanut esim. Uudenmaan pysäköinninvalvonnalta on täyttä puppua. KKO ei ole hyväksynyt menettelyä jossa ajoneuvon haltija tai omistaja olisi maksuvelvollinen. Ainoastaan kuljettaja voi olla KKO:n mukaan maksuvelvolinen ja valvontayhtiön täytyy todistaa se.

Jos kyse on yksittäisistä maksuista vielä eri pysäköintialueilta ei valvontayhtiöllä ole mitään mahdollisuutta näyttää kuljettaa toteen oikeudessa. Sen takia oikeudenkäynti kutsujakaan ei tule vaan valvontayhtiöt yrittävät totuutta vääristelemällä saada ihmiset maksamaan maksut.

Älkää hyvät ihmiset maksako!

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunnan päätökset joihin blogistikin on linkannut noudattavat täysin yleistä oikeuslinjaa.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti valvontamaksua ei voida periä ilman, että se, joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai kuluttaja myöntää sen. Näyttövelvollisuus kuljettajasta on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä

Eli kiistäkää toimineenne kuljettajana ja älkää pelästykö näitä aiheettomia uhkauskirjeitä. Laki on teidän puolellanne!

Voitte vedota aivan samalla tavoin KKO:n päätöksiin ja mitä tulee noihin itsekin saamiini Q-Park uhkauskirjeisiin niin maininta "kuluttajariitalautakunnan" kannanotoista on puhdasta paskaa. Kuluttajariitalautakunta on nimenomaan asiassa eri mieltä kuin valvontayhtiöt.

Aina voitte viedä asianne käsiteltäväksi maksutta kuluttajariitalautakuntaan. Käsittely kestää 1-2 vuotta jona aikana perintätoimia ei saa jatkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Perintätoimia ei myöskään saisi jatkaa jos omistaja kiistää toimineensa auton kuljettaja, mutta niin sieltä vaan tulee harva se viikko uutta lappua "perintätoimistosta" ja summa sen kun vain jatkaa kasvamistaan. Ei puhettakaan että ensin ratkaistaisiin kiista käräjäoikeudessa tai muussa viranomaisessa.

Hyvän perintätavan vastaista, mutta ei heitä kiinnosta, kuvaa hyvin kuinka rehellisestä toiminnasta on kyse.

Anonyymi kirjoitti...

Perintätoimia ei myöskään saisi jatkaa jos omistaja kiistää toimineensa auton kuljettaja, mutta niin sieltä vaan tulee harva se viikko uutta lappua "perintätoimistosta" ja summa sen kun vain jatkaa kasvamistaan.

Se on perinnästä annetun lain vastaista, mutta ei sillä ole väliä. Sen kuin lähettävät ja kasvattavat summaa. Riittää kun kiistät saatavan todistettavasti kerran. Yksikään oikeusistuin ei määrää kerääntyneitä perintäkuluja maksettavaksi jos haastettu pystyy oikeudessa osoittamaan kiistäneensä saatavan jonka jälkeen kaikki perintäyritykset ja lisäkustannukset ovat olleet aiheettomia.

Kannattaa myös näistä perintäyhtiöistä kannella aluehallintovirastoon ja vaatia toimilupaa uudelleen tarkasteltavaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Artikkeli on hyvä, mutta turha sinänsä. Tämä on jauhettu jo montakertaa läpi. Yksityistä valvontamaksua ei tarvitse maksaa kunhan vain kiistää toimineensa kuljettajana. Sekä KKO että Kuluttajariitalautaukunnan päätökset tukevat tätä tulkintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Itseasiassa toi blogistin ehdottama kampanjahan on erinomainen. Jokainen joka saa yksityisen valvontamaksun, esim. 60 euroa, lahjoittaa rahan Lastenklinikalle eikä missään tapauksessa maksa maksua valvontayhtiölle. Erinomaista!

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos blogistille vastauksesta. Minua alkoi todella häiritä noi Q-Parkin uhkauskirjeet. Nyt tiedän että jatkan samalla tavalla kuin olen tähän mennessäkin jatkanut. En tule maksuja maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrol on kuulema konkurssin partaalla? Tietääkö kukaan pitääkö paikkansa?

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrol nyt on täysin pelle firma joka on perustettu päiväkotitasoisella tietämyksellä. Kyseinen firmahan ei ota vastaan reklamaatiota edes suorasaanti-ilmoituksella tai kirjattuna kirjeenä vaikka heidän sivuillaan nimenomaan sanotaan että reklamaatio pitää tehdä kirjallisena!

Kuluttajaviranomaiset, jos luette näitä kommentteja niin voisitte puuttua tähän toimintaan. Jos reklamaatio vaaditaan kirjallisena se pitäisi myös ottaa vastaan eikä jättää vastaanottamatta kuten ParkPatrol tekee.

Anonyymi kirjoitti...

Naurattaa toi ParkPatrolin sivuilla reklamaatio-ohjeisiin liittyvä osoite

"ParkPatrol / Lakiosasto"

Heheh, parin henkilön pikkufirmassa ei lakiosastoa ole eikä yhtäkään lakimiestä edes töissä. Pellejä!

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa vilkaista Aarre palvelusta yrityksen talous- ja luotettavuustiedot. Se selittää koko tilanteen.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tuosta kannattaisi tehdä jo rikosilmoitus poliisille petoksesta, tai sen yrityksestä? Tuo että Q-park vetoaa kuluttajariitalautakuntaan, joka nimenomaan on antanut ratkaisuja jonka mukaan auton omistaja ei ole velvollinen maksamaan maksua on paksua valehtelua ja petoksen yritys jolla yritetään saada auton omistaja maksamaan maksu vaikka tämä ei ole edes sopimuskumppani.

Anonyymi kirjoitti...

Just joo, onpa todella mielenkiintoista. Q-Parkin kirjeessä joka on tässä edessäni sanotaan selvästi että Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen mukaan olen ajoneuvon haltija tai omistajana velvollinen maksamaan laskun?

Jumalauta, ton blogistin linkityksen mukaan Kuluttajariitalautakunta on täysin päinvastaista mieltä!

Ei voi olla lainmukaista valehdella näin selkeästi ja härkisti kuluttajalle? Ei yrityksetkään saa tehdä mitä tahansa.

Kiitos blogistille. Täytyy lähettää postia Kuluttaviraston lakimiehelle kommenttia varten.

Anonyymi kirjoitti...

Q-Park (ent. parkcom) on aina ollut yksi pahimmista rosvofirmoista jotka valehtelevat "asiakkailleen" päin naama. Q-Parkin johdossahan, oli ainakin yhteen aikaan, tämä sama rikollinen joka antoi perättäömiä lausuntoja medialle. Sama linja näyttää jatkuvan edelleen.

Q-Park mainostaa itseään "laadukasta pysäköintiä" ... ehehe, sanon vain että "laadukasta valehtelua"

Anonyymi kirjoitti...

Miksi tästä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta vielä jauhetaan. Jokainen autoilija tietää ettei niitä maksuja tarvitse maksaa ja ne jotka menevät maksamaan ovat sen verran idiootteja että saavatkin kärsiä nahoissaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mulla oli rästissä

4x 40 eur ParkPatrolille vuosilta 2009-2011

4x 50 eur ParkPatrolille vuodelta 2012

1x 50 eur Uudenmaan pysäköinninvalvonnalle vuodelta 2012

2x 50 eur ParkkiPatelle vuosilta 2012-2013

Yhteensä siis 510 euroa. Nämä ovat syntyneet kolmesta eri autosta samassa perheessä. En ole näitä koskaa maksanut.

Nyt kuitenkin eilisen Tv-uutislähettyksen ja blogistin innoittamana lahjoitin 510 euroa Lastenklinikalle!!! Rahat menevät sinne hyvään tarkoitukseen, koska yksityiset valvontafirmat eivät tule näitä koskaan saamaan!

Anonyymi kirjoitti...

Mitä jos olen reklamaation yhteydessä antanut omat tietoni ja siitä voi myös päätellä minun olleen kuljettajana? Maksaisitteko?

Anonyymi kirjoitti...

Eihän siitä voi mitään päätellä, kun ne on reklamaation tekijän (=aiheettoman maksuvaatimuksen saajan) yhteystiedot. Ei kuljettajan.

Anonyymi kirjoitti...

Itiksen kauppakeskus meni todella pahasti mokaamaan ottaessaan Q-parkin valvomaan parkkialueitaan.

Q-Parkin valvojat ahdistelevat asiakkaita parkkipaikoilla ja jäävät oikein kytikselle jos saisivat kirjoitettua lapun minuutinkin ylityksestä.

Tämänkaltainen kohtelu lienee Itiksen kauppakeskuksen linjan mukaista, en tiedä sitten ovatko kauppiaat samaa mieltä.

Anonyymi kirjoitti...

Itse pysäköin Itiksen ylätasolle (katolle). Tulin n. 2-3 minuuttia ennen pysäköintiajan päättymistä ja siellä oli naispuolinen Q-Parkin "virkailija" valmiiksi kyttäämässä kellon kanssa autoni vieressä. Ei saanut lappua kirjoitettua ja toivotin hänelle lämmintä matkaa seuraavan uhrin luo.

Viimeinen kerta kun kävin Itiksessä. Onneksi asun Kotkassa, joten ei tulisi muutoinkaan usein käytyä.

Hyvää mainontaa Itikselle!! Todella hienoa asiakaspalvelua!

Anonyymi kirjoitti...

Lahdessa toimii Park Area niminen firma. Onko kokemuksia? Kuinkahan sitä uskaltaa olla maksamatta kun perintätoimisto huutelee perään. Ei haluaisi 50€ takia joutua maksamaan kamalia summia tai menettää luottotietojaan. Uhkailivat oikeustoimilla.

Anonyymi kirjoitti...

Lahdessa toimii Park Area niminen firma. Onko kokemuksia? Kuinkahan sitä uskaltaa olla maksamatta kun perintätoimisto huutelee perään. Ei haluaisi 50€ takia joutua maksamaan kamalia summia tai menettää luottotietojaan. Uhkailivat oikeustoimilla.

Mikäli et ole ollut kuljettaja, niin ilmoitat asiasta ja perintä on lopetettava. Uhkailla he kyllä osaavat, mutta munaa ei ole lähteä oikeuteen varman häviön takia.

Anonyymi kirjoitti...

Ja tietysti jos uhkailu menee häirinnän puolelle laskun kiistämisen jälkeen niin voihan sitä aina ilmoittaa asiasta poliisille, mutta kyllä niil tuntuu olevan tärkeempääkin tekemistä, niinkuin istua teiden laidalla sakottamassa 6kmh ylinopeuksista.

Anonyymi kirjoitti...

Siis tämä kaikki koskee myös "yksityisiä" parkkihalleja ? Oulussa on Finnkinon alakerrassa Q-parkin hallinnoima halli.

Siellä olen aina maksanut parkkimaksun, mutta sielläkään ei tarvitse maksaa sakkoa parkkiajan ylityksestä/maksamatta jättämisestä ?

Mitään taloyhtiön pihalla annettuun parkkisakkoon TAI itiksen 2 h kiekkoajan ylityksestä annettua parkkisakkoa EI TULISI MIELEENIKÄÄN maksaa

Anonyymi kirjoitti...

Siellä olen aina maksanut parkkimaksun, mutta sielläkään ei tarvitse maksaa sakkoa parkkiajan ylityksestä/maksamatta jättämisestä ?

Kyllä joutuu maksamaan, kyse on sopimussaatavasta ja perusteena on pysäköintimaksu tai siihen rinnastettava lisäsaatava lisäajasta.

Pysäköintivirheestä samaa sopimussakkoa ei voi periä, sillä pysäköintivirheestä ei saa lain mukaan laputtaa kuin laissa mainittu viranomainen. Yksityinen toimija ei ole laissa mainittu viranomainen, eikä yksityinen voi tehdä sopimuksia lain rikkomisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Ei sitä joudu maksamaan yhtään sen enempää kuin mitään muutakaan yksityistä valvontamaksua.

Ottakaa nyt hyvät ihmiset Trafista Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto niin loppuu tämmöinen pelleily, sen jälkeen voi ihan rauhassa käyttää hyväkseen näitä ilmaisia pysäköintialueita.

Anonyymi kirjoitti...

Siis parkkihallissa joutuu maksamaan parkkimaksun, vaikka olisi esim Q-parkin omistama ?

Tiellä, taloyhtiön pihalla, kaupan pihalla, huoltoaseman pihalla tai vaikka Itäkeskuksen parkkihallissa (jossa ei maksua, vaan 2h rajoitus) EI TARVITSE virhemaksua maksaa ?

Entäs lentoaseman pihassa ? ei siis maksullisella alueella vaan oven edessä, jossa on vain 2 min pysäköintiaika. Ei tarvitse maksaa ?

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköintiajan ylitys tai lapun hukkaaminen johtaa kohtuulliseen korvaukseen PYSÄKÖINNISTÄ. Parkkihallista on hankala poistua maksamatta, joka on kuljettajan vastuulla. Kyse ei ole siis virheellisestä pysäköinnistä, vaan korvauksen maksu siitä itse pysäköinnistä.

Päin persettä pysäköinti taas tuottaa pysäköintivirhemaksun. Mikäli se on yksityisen antama, ei sille ole maksuvelvollisuutta kuin kuljettajalla. Maksuvelvollisuuden olemassaolosta tosin voidaan olla montaa mieltä, lain mukaan sellaista ei ole.

coitus maximus kirjoitti...

Mitä olette mieltä siitä, että minulla on osoitteenluovutus- ja markkinointikiellot yms. sekä Trafissa että Maistraatissa, mutta siitä huolimatta ParkPatrol sai jostain kaivettua osoitetietoni ja lähetti maksumuistutuksen?! Osoitetietojani ei pitäisi saada kuin viranomaiset, joten pitäisikö tästä tehdä tutkintapyyntö? Varmistin jo Trafista, että he eivät luovuta tietoja.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.trafi.fi/palvelut/rekisteritietopalvelut/tietojenluovutuskiellot

Ei estä kuin internet-, puhelin- ja tekstiviestikyselyt. Se ei estä nimitietojen kyselyä, eikä myöskään tekemättä ihan sitä etanapostikyselyä.

coitus maximus kirjoitti...

Tottakai nimitiedon saa (jos ei ole turvakieltoa), mutta ei pelkällä nimellä pitäisi osoitetta saada mistään, kun myös puh nro ym. ovat salaisia.

Ja tosiaan varmistin Trafilta, että jos osoitteenluovutuskielto on, niin eivät luovuta tietoja sen enempää postitse kuin mitään muutakaan kautta (paitsi viranomaisille).

Jotain muuta kautta ParkPatrol on siis kaivanut tiedot. Luottotietoja varten osoitetiedot ilmeisesti myös saa, mutta sen perusteena pitää olla olemassa oleva asiakassuhde/sopimus. Ja sitähän ei autoa pysäköimällä synny.

Anonyymi kirjoitti...

No hitto, kysy sieltä ParpPatrolilta tietojen lähde, perusteena Henkilötietolaki, jonka nojalla sinulla on oikeus saada tietää mistä tiedot ovat peräisin.

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen tässä pohdiskellut sellaista että jos kyseessä on kauppakeskuksen parkkihalli, jossa kamera kuvaa jokaisen auton, siten että kuski näkyy 100% varmuudella. Eli kamera on sijoitettu n. 1½m korkeuteen sisäänajokaistalle ja ulosajokaistalle.

Saako yksityinen parkkifirma näitä kuvia kauppakeskukselta? Kenellä on filmeihin oikeus? Tästähän on suorastaan lapsellisen helppoa todistaa että auton omistaja on myös ollu kuljettaja jos parkkifirma saa näitä otoksia vapaasti käyttöönsä...

Tästäkin asiasta kannattaisi tehdä oma kirjoituksensa jos joltakin on jäänyt tämä kamerakuvaus jäänyt huomioimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Saako yksityinen parkkifirma näitä kuvia kauppakeskukselta? Kenellä on filmeihin oikeus? Tästähän on suorastaan lapsellisen helppoa todistaa että auton omistaja on myös ollu kuljettaja jos parkkifirma saa näitä otoksia vapaasti käyttöönsä...

Ottamatta kantaa siihen, että saako he niitä käyttöön vai ei, niin videokuva ei valitettavasti sisällä henkilötietoja. Joten kenelle parkkifirma lähettäisi laskunsa? Omistajalle/haltijalle tietysti, kun muuta tietoa heillä ei ole eikä tule.

Omistaja/haltija ei olekaan välttämättä se kuljettaja, joten ainut keino olisi haastaa käräjille. Vaan hupsista, edelleen on väärä henkilö.

Eli sillä videokuvalla ei tekisi käytännössä yhtään mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Ja tosiaan varmistin Trafilta, että jos osoitteenluovutuskielto on, niin eivät luovuta tietoja sen enempää postitse kuin mitään muutakaan kautta (paitsi viranomaisille).

Toi nyt on väärää tietoa. Turvakielto on ainoa joka estää tietojen luovutuksen parkkifirmoille.

http://www.trafi.fi/palvelut/rekisteritietopalvelut/tietojenluovutuskiellot

Osoitteenluovutuskielto ei ulotu parkkisakkofirmoihin, koska AKEN mielestä heillä on oikeus niitä maksua vastaan luovuttaa. Tämä siksi että se liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen.

Perustelivat asiaa ALR 541/2003 19.4 pykälällä. Tämä kuuluu näin: "muihin rekisterinpitäjän hyväksymiin tarkoituksiin." Ja tietosuojavaltuutetun mukaan näitä tietoja saa luovuttaa tietoja julkisuuslain 16.3 estämättä

Anonyymi kirjoitti...

"Itse olen tässä pohdiskellut sellaista että jos kyseessä on kauppakeskuksen parkkihalli, jossa kamera kuvaa jokaisen auton, siten että kuski näkyy 100% varmuudella. Eli kamera on sijoitettu n. 1½m korkeuteen sisäänajokaistalle ja ulosajokaistalle. "

Tuollainen kyttääminen on ainakin porraskäytävässä kiellettyä touhua. Jotenkin sitä luulisi, että sama päitisi myös parkkihallien sisäänkäynteihin. Toki kameroita on ja niiden tietoja säilytetään, mutta tuskin sitä varten että tiedettäisiin kuka on käynyt kaupassa ja kuka ei.

Anonyymi kirjoitti...

Tuollainen kyttääminen on ainakin porraskäytävässä kiellettyä touhua. Jotenkin sitä luulisi, että sama päitisi myös parkkihallien sisäänkäynteihin.

Porraskäytävä on kotirauhan piiriin kuuluva alue, joten siellä kuvaamiseen tarvitaan lupa. Parkkihalli ei ole.

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin Oulussa useimmissa valvontakylteissä on puhelinnumero. Sitähän voisi aina ohikulkiessaan soittaa tai tekstata ja valittaa (perättömästi) ehtojen vastaisesti pysäköidyistä autoista. Siinähän sitten ajelevat turhaan..

Kuta alemmaksi yksityisten pysäköinninvalvojien työmoraali saadaan, sen parempi kaikkien kannalta. Paitsi tietysti näiden huijareiden.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/autot/2013070817241466_au.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrollin kyltit hävisi VVO:n pihasta Härmälässä eräs lauantai-aamu. Ilmeisesti ei ollut tarpeeksi väärinpysäköiviä. Mutta eipä ole näyttänyt pysäköinti villiintyvän. Samat autot seisoo edelleen sakkopaikoilla niinkuin tähänkin asti. Huvittavinta tilanteessa on että osa asukkaista jäi kaipaamaan parkpatrollia... Hyvin on mennyt Mustosen propaganda läpi.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013080817341111_uu.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Ihan mielekiinnosta kysyn, jos joku aiheettomasti lähettää maksulappuja, niin miksi neuvotaan vastaamaan ylipäätänsä mitään? Itse olen tämän "virheen" tehnyt, provosoidun ja vastasin tuommoiseen kirjeeseen. No siitä sitten sai jatkaa kiistämistä kun niissä kirjeissä oli niin älytöntä tekstiä ettei voinut olla vastaamatta taas. Loppuihan se aikanaan. Eli, jos tuommoisia maksuvaateita tulee aiheettomasti, eikö ne vain kannata jättää huomioimatta, näin pääsee vähemmällä. Voihan sitä kadullakin joku huutaa asiattomuuksia ja parempi olla provosoitumatta eikä huudella takaisin.

Anonyymi kirjoitti...

Olen kertaalleen käynyt aika uhkaavasävytteisen viestinketjun läpi erään nimeltämainitsemattoman parkkifirman sekä heidän perintäänsä hoitavan perintäfirman kanssa.

Tätä blogia pitkään seuranneena osasin pitää pääni ja kiistää hamaan loppuun asti olleeni auton kuljettaja. En tiedä olisinko muutoin jopa myöntynyt ja maksanut laskun pois, sen verran uskottavasti nämä viheliäiset yritykset osaavat tuon uhkailun tehdä. Ainoa mikä oikeastaan jäi puuttumaan oli väkivallalla uhkailu. Viimeisiksi sanoiksi molemmilta osapuolilta jäi: "oikeudessa nähdään". Tästä on nyt n. puolitoista vuotta aikaa eikä haastetta ole näkynyt eikä kuulunut.

Tein myös kyseisestä perintäfirmasta kantelun aluehallintovirastoon, kiitos tämän blogin valppaiden kommentoijien sekä blogistin.

Näiden maksujen maksaminen todellakin on vapaaehtoista!

Anonyymi kirjoitti...

Minua sakotettiin omassa ruudussa, onko ideoita mitä tälle pitäisi tehdä? Olen siis itse ajanut ajoneuvon ruutuun, mutta olen maksanut pysäköinnistä taloyhtiölle, joten kyseessä ei ole "luvaton pysäköinti".

Tälläinen omalta paikalta sakottaminen on mielestäni rikollista toimintaa, mutta minkä sitä normaali ihminen asialle mahtaa? Olla maksamatta tietenkin, mutta pitäisihän rikollisesta toiminnasta olla jotain seurauksiakin.

Unknown kirjoitti...

Toimisikohan näissä tilanteissa vastavuoroinen sopimus?
Esimerkiksi auton tuulilasissa, joka sitoo yksityisen pysäköintifirman maksamaan vaikkapa 100eur tarkastus ja pesukuluja.
Kyseisen yrityksen edustajana toimiva henkilö sitouttaisi itsensä/edustamansa yrityksen sopimukseen asettamalla "sakkolapun" autoon kiinni millään tavalla.

Anonyymi kirjoitti...

Sain yksityisoikeudellisen pysäköintivalvontamaksun Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy:ltä elokuun lopulla josta tietenkin tein reklamaation, koska sain 80e "sakkoa" väärin pysäköidystä moottoripyörästä jota en edes ajanut.

Nämä summat ovat aivan käsittämättömiä, 40e olisin voinut maksaa, mutta 80e on ihan törkeää rahastusta.

Muutaman sähköpostin jälkeen sain UPV:ltä viestin missä kerrotaan, että olen riitauttanut valvontamaksun joka näin ollen siirretään oikeuden käsiteltäväksi, että sille saadaan maksutuomio ja maksu peritään ulosotossa.

Olen tunnollinen näissä asioissa ja maksan kyllä sakkoni aina, mutta tämä 80e tuli täysin puskista jonka mieluummin tosissaan lahjottaisin vaikka syöpätutkimuksiin.

Pistää kieltämättä pelottamaan oikeudella uhittelu, mutta kun lukee näitä kommentteja ja blogipostauksia niin tällaiset asiat ei pitäisi edes oikeuteen asti mennä.

Postaan jatkoa jos tämä asia jatkuu tulevaisuudessa pidemmälle asteelle kuin sähköpostiin.

Anonyymi kirjoitti...

Nämä summat ovat aivan käsittämättömiä, 40e olisin voinut maksaa, mutta 80e on ihan törkeää rahastusta.

Se ei ole sakko, vaan yksityisoikeudellinen sopimussanktio yrityksen mukaan. Jos sinä kerran et ole sopimusta tehnyt (=parkkeerannut), miksi sinun pitäisi mitään maksakaan?

Tyhmästä päästä ei kärsi kuin lompakko, joten eimuuta kuin jätät poliisille tutkintapyynnön petoksen yrityksestä mikäli jatkavat saatavan perintää, sillä olet sopimuksen ulkopuolinen henkilö eikä sitä maksua voida sinulta silloin periä.

Anonyymi kirjoitti...

Juridisesti ihan sama onko maksu 40 vai 80 euroa. Kummassakaan tapauksessa näitä maksuja ei pidä mennä maksamaan. Valvontafirmojen puheet siitä että "suurin osa maksaa" on puhdasta propagandaa. Käytännössä reilusti alle 50% ihmisistä on niin tyhmiä että maksavat. Se on kuitenkin valvontafirmoissa vaiettu salaisuus.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa edellä joku ehdotti jättämään oman sopimuksen parkkiyhtiölle, olen tavallaan tehnyt vastaavanlaisen sopimuksen. Kirjevaihdossa laitoin sopimustekstin (teksti mukaili heidän parkkikyltissään olevaa sopimustekstiä), jossa sopimus velvoitti korvauksiin jos lähestyvät millään muodoin muussa asiassa kuin kertoakseen kuka on autoni pysäköinyt parkkiyhtiön väittämänä aikana. Yhtiö rikkoi tuota tekemääni sopimusta, lähestyivät taas kirjeitse jossa sanoivat korvausvaateeni (eli sopimustekstin) olevan aiheeton ja vaativat minua edelleen kertovan kuka auton on pysäköinyt. Eivät siis tunnustaneet, että joku muu voisi tehdä sopimuksen heidän tavallaan yksipuolisesti.
No nyt on kirjehiljaisuutta mennyt jo kaksi vuotta, eikä kutsua oikeuteen ole kuulunut, että se siitä.

Thompson kirjoitti...

Sain Q-Parkilta puolitoistavuotta sitten pysäköintivalvontamaksun. Näin asian suhteen sen verran vaivaa että lähetin reklamaation, jossa totesin etten ole itse autoani pysäköinyt. Nyt tuli Svea -perintätoimistolta maksulappu edelleen samasta asiasta. Reklamoin sinne saman tarinan jonka tein jo aiemmin Q-Parkille. Q-Park vastasi ja uhkaili oikeustoimilla jne. Tuttua tarinaa jo tässä blogissa. Se mitä haluan todeta on, että kyllä pirut osaavat olla aika vakuuttavia kun vetoavat kuluttajariitalautakunnan päätöksiin ja KKO: tuomioihin. Kun asiaan perehtyy edes tasolla KVG niin huomaa että päätöksissä nimenomaan sanotaan että jos ei itse ole parkkeerannut, maksua ei voida periä. Siis todella törkeää valehtelua Q-Parkilta ja tunnen oloni todella loukatuksi. Tein valituksen kuluttajariitalautakuntaan ihan periaatteen vuoksi. Toivottavasti siellä on jo riittävästi valituksia että nämä rosvofirmat saadaan kuriin. Jos oikeudessa päätetään että joudun maksamaan niin sitten maksan, muuten en!!!

Anonyymi kirjoitti...

Tee rikosilmoitus petoksesta. Kun Kuluttajariitalautakunta on todennut että ei tarvitse maksaa jos ei ole kuljettaja niin Q-park syyllistyy petokseen jos se kyseiseen päätökseen perusteella yrittää kääntää mustaa valkoiseksi ja vaatii maksua.

Anonyymi kirjoitti...

Mikso ainut oikeuden päätös johon kyseinen blogikirjoituksen linkit ohjaavat, on KKO:n yksyityisille parkkifirmoille myönteellinen päätös?? Kirjoituksessa mainitaan kuluttajariitalautakunnan 'yksimieliset ratkaisusuositukset', mutta kun linkistä menee eteenpäin, näitä ratkaisuehdotuksia ei ole kuluttajalautakunnan sivuilla.

Eli missä on linkit ja todisteet näihin tapauksiin, jossa KKO:n päätöksen jälkeen on päädytty yksyityisten pysäköintivalvontayhtiöiden kannalta kielteiseen päätökseen?

Anonyymi kirjoitti...

Itse sain elokuussa uudenmaan pysäköintivalvonnalta parkkimaksun. Johon reklamoin samana päivänä, yllätys yllätys en saanut mitään vastausta vaan parin viikon päästä maksumuistutuksen.
Laitoin sitten s-postia ja vetosin etten ole kuljettaja, pyysin näyttöä tehdystä pysäköintisopimuksesta.
Mihin he vastasivat

Pyydämme
teitä ilmoittamaan meille kuljettajan tiedot, jotta voimme ohjata
valvontamaksun hänelle. Mikäli kieltäydytte luovuttamasta kyseisiä
tietoja, pidämme teitä kuljettajana, joka yrittää laiminlyödä
pysäköintisopimuksesta syntyneen maksuvelvoitteensa. Tällaisessa
tapauksessa käsittelemme asianne riitautettuna, jolloin asianne
ratkaisee lopulta käräjäoikeus.

Aluksi säikähdin tuota "käräjäoikeus" sanaa ja soitin kuluttajaneuvontaan mistä neuvottiin etten minä ole velvollinen ilmottamaan heille mitään kuljettajan tietoja, samalla tavalla heillä pitäisi olla näyttö häneen. Nyt laitan asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/autoilijat_kuriin_-_viidet_sakot_maksamatta_ja_sitten_hinataan/6865392

"Yksityisten valvomilta parkkipaikoilta hinauksia ei kuitenkaan ole tehty eikä tehdä kuin poikkeustapauksissa."

Eihän yksityisillä firmoilla ole edes mahdollisuutta tilata hinausta, kun ei siitä mainita sopimusehdoissa... Naapuritalonyhtiön parkkipaikalla seisoi melkein viikon auto vieraspaikalla ja vasta kun asiasta ilmoitettiin isännöitsijälle, joka tilasi paikalla kaupungin valvojat alkoi tapahtumaan. Yksityinen valvoja oli aika vaikeana kun kysyttiin miksi auto seisoo pihassa edelleen vaikka te "valvotte" pihaa...

Anonyymi kirjoitti...

Eikä sillä yksityisellä ole poisinausoikeutta vaikka sellainen "sopimuksessa" lukisikin.

Anonyymi kirjoitti...

Hei mites on tarvitsisin nopean vastauksen.. sain yksityiseltä (Qpark)nimiseltä parkkifirmalata 60e parkkimaksun, uskon että vaarini pelkäisi luottotietojen menettämistä jos lähtisin riitelemään yksityisen firman kanssa. Joten miten on kannattaako ylipuhua vaarini ja lähteä vastaan kun olen lukenut paljon että tätä ei pitäisi maksaa ja minulla olisi potentiaali lukea lakia ja kiistää moinen. Niin mietiskelen, miten on?

Anonyymi kirjoitti...

Kerro nyt edes kuka sitä autoa ajoi, kenen nimissä se auto on jne. Tarinastasi ei saa mitään selkoa, esimerkiksi vaarin osuus asiaan jäi epäselväksi.

Luottotietoja ei menetä kuin oikeuden päätöksellä ja siihen on hyvin pitkä matka moninen mutkineen pelkästä maksun kiistämisestä tai valituksesta.

Jos sinä ajoit ja vaarisi sai laskun, niin ei se sille vaarillesi kuulu. Jos taas toisin päin, niin ei se sinulle kuulu maksaa sitä laskua eikä sinun tarvitse tehdä muuta kuin poliisille rikosilmoitus petoksen yrityksestä (sama kuin valelasku).

Anonyymi kirjoitti...

Minä sain tuulilasiini parkkimaksun.
Auto on vaarini nimissä, joten oikein ymmärtääkseni en voi itse asiaa käsitellä koska on selvää että sillon minä(kuski) joutuisin maksamaan. Ymmärsin että jos auton omistaja/haltija kiistää auton ajamisen/parkkeeraamisen parkkihalliin ei maksua pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Vaarisi ei ole mitään sopimusta tehnyt, joten vaarisi ei sitä pidä missään nimessä maksaa. Kyseessä on petoksen yritys, varsinkin jos lähettävät uuden laskun tai yrittävät perintätoimia maksun riitauttamisen jälkeen, jolloin asiasta tulee jättää poliisille rikosilmoitus.

Vaarisi tulee kiistää olleensa kuljettaja, muuta ei tarvitse tehdä. Riitautettua maksua ei saa periä eikä vaarisi ole myöskään velvollinen selvittämään ajoneuvon kuljettajaa.

Tyhmästä päästä kärsii koko lompakko, valitettavan usein ihmiset maksavat laskuja jotka eivät heille kuulu tai kun vähän uhkaillaan perättömillä väitteillä.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, sain juuri sakon APV:ltä (alueellinen pysäköinninvalvonta) ystäväni sanoi että sakkoa ei tarvitse maksaa, koska sakkoa ei jätetty tuulilasiin kiinni, vaan se ojennettiin suoraan käteeni koska tulin juuri autolle laittamaan parkkikiekkoa. Ystäväni sanoi että nämä eivät voi todistaa että minulle on jätetty sakko koska sakosta tuulilasissa pitäisi myös ottaa kuva. Miten neuvotte? Maksanko viimesistä pennosistani vai jäänkö odotelemaan huomautusta vai reklamoinko tämän sakon, ja miten? Tack, etukäteen..

Anonyymi kirjoitti...

Jos nyt viitsit lukea artikkelin. Sakkoa ei tarvitse maksaa, vai menitkö antamaan nimesi ja yhteystietosi sakottajalle?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän tuon lueskelin mutta jotenkin kuitenkin pelottaa omien luottotietojen menettäminen... Ja en antanu tietojani.

Anonyymi kirjoitti...

Luottotietoja ei voi menettää kuin oikeuden päätöksellä.

Mikä siinä on niin vaikeaa? Kieltäydyt maksamasta, sanot ettet ole kuljettaja. Tästä saattaa seurata uusia lakuja/uhkailuja, kunnes asian tiimoilta lähestyy perintäyhtiö.

Perintäyhtiön on lain mukaan keskeytettävä perintätoimet, kun ilmoitat heille maksun olevan aiheeton ja riitautettu.

Pysäköinninvalvontayhtiön tulisi tämän jälkeen viedä asiansa oikeuteen, jolloin sinulle tulee haastehakemus oikeuskäsittelyyn. Tätä ei kuitenkaan tule tapahtumaan, koska häviö yhtiölle on lähes varma, koska eivät pysty osoittamaan kuka on toiminut kuljettajana.

Anonyymi kirjoitti...

pelottaa omien luottotietojen menettäminen... Ja en antanu tietojani.

Miten sinä voisit muka menettää luottotietosi, jos eivät edes tiedä keneltä laskuttaa?

Järki käteen nyt.

Anonyymi kirjoitti...

Luottotiedot voi menettää vasta sen jälkeen jos hävittyään oikeudessa kieltäytyy maksamasta. Tämä on ihan yleissivistystä. Jos saatava on riidanalainen saatavan perintä ratkaistaan oikeudessa. Onko saatava aiheellinen vai ei. Jos maksu ei ole aiheellinen, se on sillä selvä. Jos maksu on aiheellinen, sen jälkeen maksat sen pois ja asia on pihvi. Ei ne luottotiedot mene siitä että riidan alainen saatava on perinnässä. Järkeä nyt siihen touhuun.

Anonyymi kirjoitti...

Pitkä vääntö yksityisen pysäköinninvalvonnan pelisäännöistä on viimein nytkähtänyt eteenpäin.

Laissa yrityksille annettaisiin avustava rooli valvonnassa. Valiokunnan mielestä viranomaisia avustava pysäköinninvalvonta on tarpeen, jotta tehtävät saadaan hoidettua tarkoituksenmukaisesti. Parkkisakkojen tulot menisivät kuitenkin kunnalle tai valtiolle.

Yksityisestä parkkivalvonnasta on kiistelty vuosia. Edellinen lakiesitys vesittyi talvella 2011. Tuolloin perustuslakivaliokunta linjasi, että sakon määrääminen on julkisen vallan käyttöä, jota ei voi luovuttaa yksityiselle.

Tilannetta on hämmentänyt myös korkeimman oikeuden vuonna 2010 antama ratkaisu, jonka mukaan yksityiset firmat voivat periä parkkisakkoja.

Asiaan ottaa seuraavaksi kantaa eduskunnan lakivaliokunta.

(STT)

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs sanotte sellaisesta tapauksesta, jossa auto on pysäköity Helsingissä Pasilassa Suopolku 1, joka kaupungin kiinteistökarttojen mukaan on yleistä tiealuetta, mutta Uudenmaan Pysäköinti Valvonta Oy vartioi siellä ja sakottaa jopa sunnuntaisin!

Mielestäni sopimusta ei ole syntynyt, koska tie on yleistä tiealuetta, johon voi pysäköidä, jos siellä olevat VIRALLISET kieltomerkit eivät sitä kiellä. Silloinkin sakon voi antaa nykyisellään vain kaupungin pysäköintivirasto tai poliisi.

Anonyymi kirjoitti...

Missä viipyy paskablogin uutinen siitä, että perustuslakivaliokunta on todennut yksityisoikeudellisen pysäköinninvalvonnan Suomen oikeusjärjestyksen mukaiseksi?

Anonyymi kirjoitti...

Missä viipyy paskablogin uutinen siitä, että perustuslakivaliokunta on todennut yksityisoikeudellisen pysäköinninvalvonnan Suomen oikeusjärjestyksen mukaiseksi?

Varmasti viipyy, kun ei perustuslakivaliokunta ole sellaista ikinä sanonut.

Anonyymi kirjoitti...

Se on ihan sama mitä kukakin on todennut!

Jos yksityinen valvonta saa jatkaa, se perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen jossa sopimukseen vetoavan on osoitettava vaatimus sopimusrikkomuksesta sopimuskumppanille eli autoa ajanellee henkilölle.

Ikävää että valvontayhtiö ei tiedä sopimuskumppaniaan eikä ajoneuvon omistajan tai haltijan tarvitse maksua maksaa. Tämän ovat vahvistaneet Kuluttajaviranomaiset kuten blogin artikkelista näkyy.

Blogistin artikkeli on täysin oikeassa. Yksityistä valvontamaksua ei tarvitse maksaa kun kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Mikään ei ole muuttunut.

Anonyymi kirjoitti...

Jostain syystä linkki kuluttajariitalautakunnan päätökseen on ainakin tällä hetkellä viallinen ja vain KKO-linkki toimii. Olen lautakunnan päätöksen lukenut jo aiemmin ja tiedän että mikään ei ole muuttunut mutta saattaahan tuo hieman hämätä uutta lukijaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tästä soisi päätellä, että yksityisoikeudellinen ryöstö alkaa pikkuhiljaa tulla kannattamattomaksi.

http://yle.fi/uutiset/perustuslakivaliokunta_loi_lopun_holtittomille_laputuksille/6886975

Anonyymi kirjoitti...

Oy Parknet Ab

Markkinaoikeus kielsi erääntyneen parkkimaksun puolitoistakertaistamisen

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/arkisto/2013/?groupId=7101a995-d1cd-4606-9a8b-9e656f9388e4&announcementId=d4ca2c00-41de-43c4-b2b3-2eef76b6659a

Tässä näkyy tyypillisesti näitten yksityisten parkkipirkkojen vaillinainen tietämys lainsäädännöstä. Kyllä, kunnallisiin pysäköintivirhemaksuihin voi tehdä kyseisen tyyppisen korotuksen, mutta kunnallisten maksujen takana onkin laki joka määrittelee korotuksen.

Yksityiset parkkisakot on sopimuksia johin pätee laki viivästyskorosta. Sen enempää parkkifirma ei niistä voi edes yrittää periä viivästymiskorkona.

Jotenkin näiden yksityisten toimijoiden puurot ja vellit ovat menneet täysin sekaisin ja luulevat että autoilijoitalta voi "pysäköintivirheen" muodossa laskuttaa mitä tahansa. Osoittaa todellisen busineksen luonteen, rahastusta millä keinolla tahansa ja ennenkaikkea laittomin keinoin.

Anonyymi kirjoitti...

Noh, viranomaisten kanta on jo ennestään se että kuluttajalta ei voi maksua periä jos kuluttaja kiistää olleensa kuljettaja. En ymmärrä miksi näitä kukaan menee edes maksamaan? Jotain munaa siihen touhuun!!!

Anonyymi kirjoitti...

Yritys ilmoitti tuolloin kuluttaja-asiamiehelle, että se katsoo, ettei kyse ole kuluttajansuojalain soveltamisalaan kuuluvasta menettelystä eikä se aio ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

On se jännä. Kun maksua vaaditaa maksettavaksi vedotaan siihen että kyseessä on sopimus. Kun keksitään ylimääräisiä lainvastaisia maksuperusteita väitetään että kyseessä ei ole sopimus!!!

Idiootit. Jos sopimuksessa on kyse elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisestä asiasta, kuluttajansuojalaki on voimassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunta

http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2011/10/parkkiyhtiollanayttovelvollisuus.html

Lautakunta totesi, että asiassa ei ollut kyse pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa tarkoitetusta maksusta, josta vastasi myös ajoneuvon omistaja tai haltija. Maksu ei perustunut kyseiseen lakiin, vaan väitettyyn sopimukseen. Velkojan on näytettävä toteen saatavansa peruste. Asiassa ei ollut näytetty, että vastoin kuluttajan kiistämistä hän olisi pysäköinyt auton ja näin sopimuksin sitoutunut maksamaan valvontamaksun.

Anonyymi kirjoitti...

Sainpahan minäkin käsiini täläisen lappusen firmalta AutoParkki Norden.
Kiistän kuljettaneeni autoa ja tehneeni parkkisopimusta.Vastaus;

Hei,

Jos asia on niin, että ette itse ole ajoneuvoanne kuljettanut, voitte ilmoittaa meille yhteystiedot ajoneuvoanne kuljettaneesta henkilöstä, niin voimme esittää valvontamaksun tälle henkilölle. Vaihtoehtona on, että ajoneuvon omistajan/haltijan ominaisuudessanne maksatte valvontamaksun ja vaaditte sen jälkikäteen ajoneuvon kuljettajalta takaisin.

Yhtiömme perii valvontamaksut ensisijaisesti ajoneuvojen omistajalta ja toissijaisesti ilmoitetulta kuljettajalta. Näyttökysymykseen emme ota kantaa, koska jokainen tapaus on erilainen. Riitatilanteessa näyttökysymyksen ratkaisee oikeus.

Korkein oikeus on tapauksessaan 2010:23 vahvistanut, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta ratkaistaan normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Todistelussa sovelletaan vapaan todistelun harkinnan periaatetta ja voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon kokemussääntö, jonka mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija kuljettaa yleensä autoaan itse tai ainakin tietää, kenen käytössä auto on. Korkein oikeus on kyseisessä tapauksessa katsonut selvitetyksi, että omistaja on toiminut ajoneuvon kuljettajana siitä huolimatta, että omistaja on kiistänyt kuljettaneensa ja pysäköineensä autoa.

Anonyymi kirjoitti...

Taisin tehdä emämokan!? Pysäköin äitini auton parkkipaikalle johon äidillä on kyllä olemassa lupa, mutta joka ei juuri tuona kyseisenä ajankohtana ollut tuulilasilla nähtävissä koska uuden auton hankinnan yhteydessä lupalappu ei ollut kulkeutunut uuteen autoon saakka. Uudenmaan pysäköinninvalvonta sakotti 60€ arvoisella sakkolapulla johon vastasin reklamaatiolla. Myönsin ajavani auton parkkiin ja pyysin sakon mitätöimistä perusteettomana koska pysköintilupa on olemassa. Vastauksekseni sain, että lupa on oltava nähtävissä eikä sitä jälkikäteen voi esittää, sakko jää voimaan. Onko minun tai äitini siis maksettava sakko?

Anonyymi kirjoitti...

Miten kauppojen pihat voivat olla yksityisaluetta jos kauppojen sisätilat ovat julkista aluetta? Saako parkkipaikalla kuvaamisen kieltää sitten kun se on kerran yksityisaluetta?

Anonyymi kirjoitti...

Myönsin ajavani auton parkkiin ja pyysin sakon mitätöimistä perusteettomana koska pysköintilupa on olemassa. Vastauksekseni sain, että lupa on oltava nähtävissä eikä sitä jälkikäteen voi esittää, sakko jää voimaan. Onko minun tai äitini siis maksettava sakko?

Eihän tuossa mitään menetä kun tiukasti vaan sanoo kuten asia on eli että lupa oli voimassa ja maksu aiheeton. Eikä siis maksa. Niin minä ainakin tekisin. Ihme on jos tuollaista lähtevät oikeudessa perimään kun tätäkin blogia lukemalla on käynyt selväksi että tapauksia ei mene oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Sain taannoin sakon Uudenmaan pysäköinninvalvonnalta. Kyseessä oli työsuhdeautoni, jota sakotettiin. Työnantaja nyt ymmärrettävästi suhtautuu asiaan niin, että minun pitää sakkoni maksaa ettei tule ilmi että työsuhdeautoja voi parkkeerata miten huvittaa ja selviää sakoista.

Ajattelin kuitenkin kokeilla kepillä jäätä ja jättää sakon maksamatta. Kysymys kuuluu: pitääkö minun siis ensin reklamoida ja kiistää sakko, että saan lain mukaisen turvan etteivät voi perintälistallelaittaa sakkoa?

Anonyymi kirjoitti...

Sainpa tänään taas pysäköinti sakon vaikka minulla oli pysäköintikiekkoja oikein kaksin kappalein ja molemmat oli samassa ajassa, alkaa noi APV:n touhut ottamaan päähän jo ihan oikeesti, oli ihan vittuilessaan kaksi kiekkoa samassa ajassa, kun antoivat muutama viikko sitten sakot kun kiekko oli muka rikki. Mikäs laki kieltää olemasta kahta kiekkoa, jos molemmat ovat samassa ajassa ja aikaa on jäljellä vielä 2h jäljellä:)

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys kuuluu: pitääkö minun siis ensin reklamoida ja kiistää sakko, että saan lain mukaisen turvan etteivät voi perintälistallelaittaa sakkoa?

Reklamoimalla ilmoitat saatavan olevan riitainen jonka jälkeen perijätahon on joko jätettävä asia sikseen tai peritävä laskua oikeuden kautta. Näin ainakin jos olen käsittänyt hyvän perintätavan oikein.

Huvittavaa tuo kahdesta kiekosta sakottaminen, missähän on sopimusehto joka sitä rikkoo?

Anonyymi kirjoitti...

Kun kiistin tuon sakon, laittoivat mulle uhkailujen kera tämmöisen linkin, jossa se kuulemma kielletään.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900924

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen pysäköinninvalvontayhtiö ei edelleenkään voi asettaa maksua laissa määritellyistä rikkomuksista tai rikoksista, vaan ainoastaan korkeintaan siitä, mitä heidän ns. sopimuksessaan sanotaan.

Kyllä, yhtä useampaa parkkikiekkoa ei saa olla näkyvillä tuulilasilla kerrallaan, muta ei, siitä ei voi yksityinen "sakottaa".

Anonyymi kirjoitti...

Siinäpä kuluttajaviraston ohjeistus aiheeseen:

http://www.kuluttajavirasto.fi/faq/asiasanahaku/hakutulokset.aspx?wordid=11f470ff-9c83-4a9d-a465-45ef7171ab92

Lainaten: "Voi vaatia maksun perumista esimerkiksi, jos -- maksun saanut henkilö ei ole ollut virheellisestä pysäköinnistä vastaava kuljettaja",

sekä: "Jos reklamoit maksusta, sinulla on oikeus jättää se maksamatta kunnes valitus on käsitelty. Mikäli valitus hylätään, sinulla on oikeus saada selkeä perustelu hylkäämiselle."

Oma maa, omat lait kirjoitti...

Mitäs jos ette parkkeerais väärin autoja?
Ei niitä rajoituksia huvikseen laiteta.

Koittakaa vaikka tulla parkkeeraan virheellisesti meidän taloyhtiön tontille. Parkkifirmojen lappuja ei tartte mun puolesta maksaa mutta kotimatka voi olla ikävää tyhjillä renkailla...

Anonyymi kirjoitti...

Opttele sisäistämään lukemasi. Kukaan ei ole haluamassa parkkeerata väärin, vaan edelleen on siitä kyse että kuka siitä saa rangaista. Lain mukaan ainoastaan viranomainen.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

Osaako joku sanoa, pitääkö tämän artikkelin sisältö yhä edelleen paikkansa, vai onko syksyn mittaan lainsäädäntö vaihtunut? Sain autooni sakkolapun yksityiseltä pysäköintifirmalta, enkä oikeasti edes ollut autoani pysäköinyt paikalle, josta sakko tuli. Eli voinko huoletta jättää sakon maksamatta, niinkuin tässä artikkelissa todetaan?

Unknown kirjoitti...

Hei!

Olen saanut Oulussa parkkipartiolta sakkolapun lokakuussa oman kerrostalon ulko-oven edestä. En ole ollut ajoneuvon kuljettaja ja en ole sakkoa tähän päivään mennessä maksanut. Olen reklamoinut maksun parkkipartiolle. Nyt tämä sakko on siirretty perintätoimisto Intrum Justitialle. Laitoin Intrumille s.postia, että olen rekltamoinut parkkipartion maksun aikaisemmin. Peruste on aiheeton. Perinnän kohteena oleva maksu on kiistetty ja riitautettu.

Sain viestiä takaisin :

Hei!

Kiitos viestistäsi! Reklamaatiosi johdosta asian käsittely on muuttunut riitaiseksi ja perintätoimenpiteet on keskeytetty.

Viestisi on toimitettu käsiteltäväksi toimeksiantajalle, joka tekee päätöksen asian jatkokäsittelystä.

Tämän jälkeen sain perintätoimistolta uuden kirjeen jossa kerrottiin.

Hyvä vastaanottaja,

Velkoja on käsitellyt reklamaatiosi, ja perintä on todettu aiheelliseksi. Odotamme suoritustasi tai yhteydenottoasi maksusta sopimiseksi erpäiäivään mennessä, kiitos.

KERTOKAA NYT MITÄ MUN PITÄÄ PERINTÄTOIMISTOLLE KERTOA, ETTÄ EIVÄT ENÄÄN MINULTA TÄTÄ PERI?

Anonyymi kirjoitti...

"Hyvä vastaanottaja,

Velkoja on käsitellyt reklamaatiosi, ja perintä on todettu aiheelliseksi. Odotamme suoritustasi tai yhteydenottoasi maksusta sopimiseksi erpäiäivään mennessä, kiitos.

KERTOKAA NYT MITÄ MUN PITÄÄ PERINTÄTOIMISTOLLE KERTOA, ETTÄ EIVÄT ENÄÄN MINULTA TÄTÄ PERI?"

Pyydät heitä osoittamaan, että olet tehnyt heidän kanssaan tuon pysäköintisopimuksen ja ilmoitat kiistäväsi maksun edelleen. Ulosottoon se menee vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen, jota ei koskaan tule.
Tuo perustuu ainoastaan pelotteluun, että ihmiset maksaisivat.
Älkää missään nimessä pelästykö noita uhkailuja.

Ilmoitat myös perintätoimistolle tekeväsi kantelun aluehallintokeskukseen (ja tee se sitten sinne kanssa).

Anonyymi kirjoitti...

MATTI MEIKÄLÄINEN

Pyydät heitä osoittamaan, että olet tehnyt heidän kanssaan tuon pysäköintisopimuksen ja ilmoitat kiistäväsi maksun edelleen. Ulosottoon se menee vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen, jota ei koskaan tule.
Tuo perustuu ainoastaan pelotteluun, että ihmiset maksaisivat.
Älkää missään nimessä pelästykö noita uhkailuja.

Ilmoitat myös perintätoimistolle tekeväsi kantelun aluehallintokeskukseen (ja tee se sitten sinne kanssa).


Perintätoimisto on lähetänyt mulle tuon viimeisen viestin kirjeenä, missä Velkoja on käsitellyt reklamaatiosi, ja perintä on todettu aiheelliseksi. jne.

Pyydänkö siinäkin tapauksessa parkkifirmaa osoittamaan, että olen tehnyt heidän kanssa sopimuksen ja kiistän maksun edelleen?

Vai ilmoitanko perintätoimistolle tekeväni kantelun aluehallintokeskukseen?

Anonyymi kirjoitti...

Matti Meikäläiselle:

Tee suoraan ilmoitus aluehallintovirastoon noiden yritysten toiminnasta.

Jaat tuon kantelun myös tiedoksi antona parkkifirmalle, sekä perintätoimistolle.

Ja pyydät edelleen parkkifirmaa osoittamaan, että olet sopijaosapuoli heidän kanssaan. Heillä on näyttövelvollisuus asiaan. Voit todeta perintätoimistolle, että voivat jatkaa asian käsittelyä oikeusteitse, jos näkevät sen tarpeellisena. Tuota oikeuskäsittelyä ei tule koskaan, vaikka kuinka uhkailisivat.
Miksi ei tule? Koska korkeinoikeus on päätöksellään vahvistanut, että sopimusosapuoli on ajoneuvon kuljettaja, ei omistaja, eikä haltija.

Anonyymi kirjoitti...

Pitääköhän nyt tämä artikkeli sittenkään paikkaansa. Ainakin täällä todetaan, että auton omistajan/haltijan pitää pystyä osoittamaan, ettei ole ollut kuljettaja, muutoin häntä pidetään kuljettajana. Tässä ei toki puhuta yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, mutta koskeekohan se sitäkin tapausta?:

http://www.talouselama.fi/uutiset/parkkisakkojen+maksamisessa+on+porsaanreika++hs+isolta+osalta+pysakoinninvalvontaa+voi+pudota+pohja+pois/a2209071

Anonyymi kirjoitti...

Saavatko yksityiset pysäköintivalvonta firmat selville auton omistajan tai haltijan osoitteen jos on tehnyt Trafiin osoitteenluovutuskiellon ?

Anonyymi kirjoitti...

Sama tilanne. Uudenmaan pysäköinninvalvonta muisti. Haluaisin kovasti uskoa tämän palstan suosituksiin.

Mutta:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53380-40-euron-riita-paattyi-tylysti-q-parkille-havinnyt-mies-maksaa-6000-eu

Anonyymi kirjoitti...

Sama tilanne. Uudenmaan pysäköinninvalvonta muisti. Haluaisin kovasti uskoa tämän palstan suosituksiin.

Mutta:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53380-40-euron-riita-paattyi-tylysti-q-parkille-havinnyt-mies-maksaa-6000-eu

Anonyymi kirjoitti...

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

"Parkkifirmojen tehtävänä olisi esityksen mukaan tehdä kunnalliselle pysäköinninvalvojalle tai poliisille esityksiä pysäköintivirheistä seuraamuksen määräämiseksi, minkä jälkeen viranomainen päättäisi pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta."

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63278-parkkifirmoille-tulossa-uusi-laki#comments

Anonyymi kirjoitti...

Edelleen sama pätee. Noita sakkoja ei tarvitse maksaa, jos ei ole kuljettajaa tiedossa.
Tuossa Uuden Suomen jutussa ajoneuvon kuljettajana oli ko. henkilö, joka asian koitti riitauttaa. Ei näin.

Vielä kerran:
Korkeimman oikeuden mukaan sopimus syntyy kuljettajan ja parkkifirman välille. EI ajoneuvon omistajan/haltijan.

Anonyymi kirjoitti...

Ja vielä edellä esitettyyn taloussanomien juttuun. Tuossa on kyseessä ihan "oikea" parkkisakko. Silloin asia menee siten, että sakko tulee ns. ajoneuvolle ja omistajan/haltijan on todistettava itse ettei ole ollut kuljettaja. Yksityisellä puolella tämä ei päde, koska siellä on sopimuspohjainen tuo maksu. Siis kerran vielä: kuljettajan ja parkkifirman välillä.

Anonyymi kirjoitti...

Jos saat omalla paikalla maksun, laita kopio luvasta parkkifirmaan niin sillä sen saa peruttua. Itse ajoin luvatta toisen ruutuun maksoin mukisematta, koska olin syyllinen. Kyllä yli 93% maksaa, loput muuttuu huomautukseksi tai ne on sitä porukkaa joilla on luottotiedot palaneet. He eivät maksa muitakaan laskuja.

Anonyymi kirjoitti...

Näiden maksujen saajien paikalle saa ajaa.siis ilmaiseksi ja ilman lupaa, autopaikanhaltijan on todistettava kuka ajoi. Luulen, että haltija vittuuntuisi täysin, jos joku ajais luvatta auton parkkiin omistajan paikalle. Täällä on vain liikennerikollisia, jotka haluvat elää miten sattuun. Yksikin ajaa tahalleen toisten tonteille 500€ rästit, paljonko hänellä on rästejä kaupungille ja muille velkojille kysyn vaan?

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin käräjäoikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan yksityinen parkkisakko on maksettava. Yksittäinen kansalainen vaati oikeusjutussa hänen saamansa 40 euron maksun peruuttamista.

Jutussa oli kyse helsinkiläismiehen huhtikuussa 2008 Itämerentorin parkkipaikalla saamasta Q-Parkin langettamasta valvontamaksusta. Alueella oli sallittu kolmen tunnin pysäköinti, mutta auto oli ollut paikalla yli viisi tuntia. Q-Parkin valvoja oli antanut 40 euron maksun.
Alueella oli kylttejä, jossa oli mainittu pysäköinnin ehdot ja myös niistä seuraava valvontamaksu.

Lähdetiedot - http://m.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/karajaoikeus--yksityinen-parkkisakko-maksettava/2050720

Anonyymi kirjoitti...

Mitä ne jauhaa?
Ei todellakaan 93% maksa. 7% maksaa.

Älkää menkö tuohon halpaan, että "käräjäoikeus määräsi maksamaan".
No määräsi, koska kyseessä oli ajoneuvon kuljettaja.

Jos ette ole olleet kuljettajia, ei noita maksuja tule maksaa.

Näillä yksityisillä firmoilla on mopo lähtenyt käsistä, eikä niitä tule rahoittaa kenenkään.
Pysäköikää oikein, mutta missään nimessä yksityisten antamia "sakkoja" ei tule maksaa, jos ette ole KORKEIMMAN OIKEUDENKIN mukaan toimineet ajoneuvon kuljettajana. Tämä on selvääkin selvempi homma.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo sopimusrikkomuksesta tuleva maksu täytyy kohdistaa siihen SOPIJAOSAPUOLEEN.

Ajoneuvon omistajalle ei noita laskuja saa lähettää. Se lasku/perintä tulee kohdistaa siihen SOPIMUSOSAPUOLEEN ja on parkkifirman tehtävä tehdä se. Ajoneuvon omistajan ei tarvitse noille yrityksille ilmoittaa yhtään mitään.
Älkää menkö kiristyksiin mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Olenko nyt pulassa? Sain Uudenmaan pysäköintivalvonnalta 60e maksun, jossa he väittävät minun pysäköineen vastoin pysäköintiehtoja. Kyseessä kuntosalin parkkihalli, jossa ensimmäistä kertaa pysäköivänä sinun on haettava pysäköintilupa toimistosta. Sain sakon 4 minuuttia pysäköintini jälkeen, jolloin olin hakemassa toimistolta tuota kyseistä pysäköintilupaa. Olen siis toiminut täysin kuntosalin ohjeiden mukaisesti. Reklamaation myötä olen antanut tietoni pysäköintivalvontafirmalle, ja tavallaan siis myöntänyt olevani kuljettaja. Auto ei ole minun omistuksessani.
Vastauksena reklamaatiooni en saanut muuta vastausta tai selitystä kuin että maksu pidetään voimassa.
Olen jatkanut sähköpostin välityksellä kiistämistä sekä kysynyt selvitystä miten olisi pitänyt toimia, ellei kuntosalin ohjeiden mukaisesti, jolle pysäköintihalli kuuluu. Onko mitään tehtävissä, vai kannattaako maksu vain maksaa pois? Huolestuttaa korot, muistutusmaksut sun muut jos sellaisia tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Terveppä kaikille ja kiitos blogin ylläpitäjälle!

Viesti siis on yksinkertainen - älä maksa yksityiselle pysäköinninvalvojalle (ellet ole ajoneuvon kuljettaja)

Kysympä seuraavaa, mitä SINÄ tekisit tilanteessani? Kävin marraskuussa 2013 Espoossa kaupassa, parkkerasin autoni ruutuun, ilman kiekkoa tietysti, ostin Sinisen LM:n ja tulin takaisin. Tähän meni ehkä 2min13s. Tuulilasissa oli Uudenmaan Pysäköinninvalvonnan valvontamaksu 60e (sakossa muuten mainitaan 5min odotus) Katselin ympärilleni, eikä ketään näkynyt missään.

Tilannehan on päivän selvä - minä pysäköin väärin jättäessäni kiekon laittamatta.

Tällä viikolla tuli maksukehotus korkoineen ja perittäväksi siirrettämisiniin.

Raapustin vittuillakseni reklamaation (koska nopea spadduaskin hakeminen tuli vitun kalliiksi) mutta en ole sitä vielä lähettänyt.

Reklamaatio:

Laskunumero 8330xxxxxx

Ajoneuvo xxx-xxx 15.11.2013, Ruskatie 1, Espoo / Pysäköinti ilman kiekkoa

Ajoneuvon haltija tai omistaja, ei ole tuona ajankohtana toiminut kyseisen ajoneuvon kuljettana ja näin ollen solminut sopimusta kuljettajan ja valvontayhtiön välille.

1. Jos pysäköinnistä syntyy sopimus, sen oikeudelliset periaatteet perustuvat kuluttajansuojalakiin koska kyse on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä sopimussuhteesta.

2. Väitetty sopimus pysäköinnistä voi syntyä vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan sekä valvontayhtiön välille.

3. Ajoneuvon haltijalla tai omistajalla, väitetyn sopimussuhteen ulkopuolisena ei ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettajaa pysäköintiyhtiölle.

Oikeudessa annetut päätökset ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukset
1. Käännettyä todistustaakkaa ei hyväksytty missään oikeusasteessa. Kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisessä sopimuksessa noudatetaan kuluttajansuojalakia. Sopimusrikkomukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuskumppaninsa, eli ajoneuvon kuljettaja, ei siirrä todistustaakkaa pysäköinnistä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

2. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön on osoitettava valvontamaksu sopimuskumppanilleen eli ajoneuvon kuljettajalle. Maksun osoittaminen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle ei ole lain mukaista eikä velvoita haltijaa tai omistajaa.

3. KKO:n päätöksen mukaisesti ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole velvollinen selvittämään ajoneuvon kuljettajaa, eli todistustaakka siitä kuka sopimuksen on tehnyt, ei ole ajoneuvon haltijalla tai omistajalla. Näyttövelvollisuus kuljettajasta on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä.

Ajoneuvon haltija ja omistaja kiistää tehneensä Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy:n kanssa minkäänlaista sopimusta.


Terveisin

XXXX XXXXXX


Olisinko siis vittumainen kansalainen joka reklamoi asiasta vaikka teki puhtaan virheen?
Vai olisinko tissiposki, ja maksaisin nyt tuon vajaa 70e ja olisin pommin varma, että lisäkustannuksilta vältyttäisiin?

Kysyn tämän siksi, että en persale soikoon tiedä, mitä teen? Omatunto vs. Yksityinen pysäköinninvalvontaKiitos vielä erinomaiselle blogille!


Anonyymi kirjoitti...

Heh, tulee väkisin mieleen että moni täällä oikeasti on ollut ihan itse kuskina... Viimeisin ainakin myöntää että teki virheen. Eihän tuommoinen vakavaa ole ja vituttaahan se sakko varmasti, mutta mua jotenkin ärsyttää kun joka paikassa saa lukea että "parkkeerasin väärään paikkaan pariks päiväks ja perkeleen sakko napsahti, eihän ne vaan voi todistaa mitään??"... Onhan se toki tosi epäreilua yleensäkin aina jos MUA jostain syytetään... ;) En nyt tässä kommentoi mikä on laillista vastapuolelta ja mikä ei, mut tää yleinen asenne ottaa päähän.

Anonyymi kirjoitti...

Reklamoikaa näistä yksityisistä aina. Siellä ei ole mitään muuta kuin rahankeruu mielessä.

Meillä oli taloyhtiössä sopimus erään tällaisen yrityksen kanssa.
Siinä vaiheessa alkoi mennä hermo, kun taloyhtiön oma väki sai lappuja omilta paikoiltaan. Perusteena parkkikiekon puuttuminen. Missään vaiheessa parkkikiekkoa ei omille paikoille oltu taloyhtiön puolesta vaadittu, mutta parkkifirma ahneuksissaan rupesi tulkitsemaan sopimusta siten, että kaikki ovat velvollisia käyttämään parkkikiekkoa.
Sanomattakin selvää, että yhteistyö loppui ko. yrityksen kanssa.
Näillä yksityisillä parkkifirmoilla on menossa kuolinkouristukset ja jos kaikki jättää ne maksut maksamatta, niin saamme ne pois markkinoilta. Tähän tyhjiöön on tulossa laki tuosta yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jossa rahat tilitetään sitten yhteiseen hyvään, eikä yhdelle ahneelle yritykselle.

Muistakaa siis aina valittaa, vaikka olisittekin ajoneuvon kuljettaja. Itse ainakin tuon em. kokemuksen jälkeen suosittelen tekemään noin.
Yritykset suoraan kiertää sääntöjä, niin silloin pitää kuluttajankin koittaa reklamoida niin paljon kuin ehtii.

Anonyymi kirjoitti...

Hei apuaa auttakaa joku :(
Työskentelen siis rkioskilla ja meillä on siellä pysäköintilupa viereiselle parkkipaikalle missä on 3h paikka, olin siis laittanut pysäköintikiekkoni koska minun täytyy ensin hakea se lupa työpaikaltani. Esimieheni oli lähtenyt tampereelle ja se lupa oli unohtunut sen autoon. Olin yksin töissä enkä voinut jättää kiskaa vartioimatta joten ajattelin että menen siirtämään kiekkoa heti kun tulee hiljaista, no eipä tullut joten sain 60e sakon. Auto ei ole omani vaan äitini. Tein tästä reklamaation joten kerroin että itse ajoin autoa :( kerroin pysäköintiluvasta ja sain tänään vastauksen.

Olemme tarkistaneet valvontamaksun perusteet emmekä ole löytäneet aihetta maksun perumiseksi. Päläpäläpäläpälä
Tässä kirjeessä he eivät kommentoi sanallakaan pysäköintilupaani vaan jankuttavat ylittyneestä pysäköinnistä mikä ihmetyttää mua suuresti.

Eli miten on, maksanko ton vai en? Kyseessä siis Qpark ellen jo sanonut :(.

Anonyymi kirjoitti...

Ainiin ja rakennusvirastossa sanoivat että ei tarvitse maksaa koska meillä on voimassaoleva pysäköintilupa.( kun luulin että toi firma anto mulle sen sakon kun en toida noista oikein mitään kun sain kortin vasta vähän aikaa sitten enkä tiennyt tollasista yksityisfirmoista mitään)

Anonyymi kirjoitti...

Sinun ei tarvitse maksaa, sillä pysäköintilupa on ollut olemassa.

Anonyymi kirjoitti...

R-kiskan tädille/sedälle:
Ei tarvitse maksaa. Jos parkkipaikan omistaja on sanonut, ettei tarvitse maksaa, ei silloin parkkipirkkofirmallakaan ole enää oikeutta periä sitä maksua.
Parkkifirma voi koittaa periä jotain kuluja, ilmeisesti sieltä rakennusvirastosta turhasta käynnistä, mutta voi olla pitkässä kuusessa sen maksaminen. Ja varmasti yhteistyökin loppuu, jos alkavat asiasta jankkaamaan.

Tuolla yllä on joku esimerkki taloyhtiöstä, jossa sakotettiin kanssa miten sattuu. Tässä vähän samoja piirteitä, että henkilöltä, jolle on todettu olevan lupa (vaikkakin jälkikäteen) lähetellään noita lappua.

Älä siis maksa.

Anonyymi kirjoitti...

Trafin tietojenluovutus antaa auton omistajan nimen ja kaupungin, niiden perusteella aika helppo saada omistajan osoite selville. Täydellisen tietojenluovutuskiellon saa vain kirjallisesti tehtynä ja vaatii hyvät perustelut, esim. Poliisi saa automaattisesti sen niinkuin muutkin viranomaiset. Mitkä ovat hyvät perustelut normaali kansalaiselle, en tiedä?

Anonyymi kirjoitti...

Ihan vaan kiinnostuksesta asiaa kohtaan, kysyisin että tietääkö kukaan mihin nämä yksityisoikeudelliset parkkimaksut menee? Parkkifirman omaan taskuun vai toimeksiantajalle vai jaetaanko potti?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenköhän tuo Trafin nimihaku toimii jos osoite kaivetaan jostain toisaalta ja samassa kaupungissa on useita samannimisiä henkilöitä? Jos heistä kukaan ei reagoi maksumuistutukseen niin miten tällaista voi periä?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenköhän tuo Trafin nimihaku toimii jos osoite kaivetaan jostain toisaalta ja samassa kaupungissa on useita samannimisiä henkilöitä? Jos heistä kukaan ei reagoi maksumuistutukseen niin miten tällaista voi periä?

Ei voikaan periä, sillä Trafin osoitehausta ei löydy ajoneuvon kuljettajan osoitetta, johon maksun perintä tulisi kohdistaa.

Muille kuin ajoneuvon kuljettajalle lähetetyt laskut ovat petoksen yritystä, josta tulisi tehdä rikosilmoitus poliisille.

Anonyymi kirjoitti...

Joku kysyi kenelle maksut menevät.
Ne menevät kokonaisuudessaan parkkifirman tilille, eihän ne sitä "bisnestä" muuten tekisi.

Anonyymi kirjoitti...

Sain Autoparkki Nordenilta laskun. Reklamoin asiasta samana päivänä, kiistin ajaneeni autoa.

Sieltä tuli tuo sama vastaus e-mailiin mikä täälläkin on jo nähty, sanasta sanaan. Jätin reagoimatta.

Postissa tuli maksumuistutus. Jätin huomioimatta. Sitten tuli perintäkirje, ja homma alkoi tosisaan vituttaa. Soitin perintäfirmaan ja tietenkin joutuivat keskeyttämään perintätoimet, olinhan reklamoinut firmalle asiallisesti.

Sanoivat perintäfirmassa että he lähettävät viestin, että ei voida periä koska on riitautettu. Sanoin vielä puhelimessa että sellaisia terveisiä sinne että jos haluavat multa rahaa saavat luvan haastaa mut oikeuteen ensin. Ja sinne menisin ihan mielelläni. Kävin eilen alueen kävellen läpi, eikä siellä ole yhtäkään kameraakaan. Yhtiöllä ei siis ole mitään konstia todentaa kelle sakko kuuluu.


Tuo korkeimman oikeuden päätös, mikä päättyi parkkifirman voittoon, on erilainen - vaikka sillä uhkaillaan, ei sitä ole syytä pelästyä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrol lopettaa. Oi tätä ilon päivää :)

Anonyymi kirjoitti...

Hei, olen viimeisen puolen vuoden aikana maksanut muutaman parkkisakon KTC Finland Oy:lle. En ole ollut kuljettaja, auton omistaja kylläkin, vaan auto on nuoren käytössä. Teinkö siis tyhmästi? Ja jos , niin voinko vaatia sakkoja takaisin lähettämällä perintäkirjeen puolestani heille? Taidan soittaa huomenna kuluttajansuojaviranomaisille tms.?

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti voisi ihan vaikka kiusallaan käydä haastattelemassa tätä Mustosta. Lukijoita kyllä kiinnostaa tietää, että miltä nyt oikein tuntuu?

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tuosta maksamattomuudesta seuraa kuitenkin se, että perintäfirma vie asian ulosottoon, jonka jälkeen, jos et edelleenkään maksa sakkoa, luottotietosi menevät jne.

Anonyymi kirjoitti...


Mitä ajattelette siitä/ onko kokemuksia; jos maksat vuokraa sulle nimetystä autopaikasta eikä sopimuksessa ole erikseen ehto, jonka mukaan maksat lisäksi sakkoa omalle paikallesi pysäköimisestä, mikäli unohdat parkkilapun kiinnittämisen, voiko sua sakottaa, vaikka piha-alueella sopimuksesta poiketen tiedotetaankin valvonnasta ja siitä, että oikein pysäköidystä autostakin sakotetaan, mikäli siitä puuttuu pysäköintilipuke ikkunalta ...

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tuosta maksamattomuudesta seuraa kuitenkin se, että perintäfirma vie asian ulosottoon, jonka jälkeen, jos et edelleenkään maksa sakkoa, luottotietosi menevät jne.

Voi tätä tietämättömyyden määrää. Miten perusasiat voi olla näin hukassa.

Perintäfirma ei vie mitään ulosottoon. Ulosottoon tarvitaan oikeuden päätös, oikeus vahvistaa saatavan ja jos tämänkään jälkeen et maksua maksa, maksun saa laitettua ulosottoon.

Nämä valvontafirmojen uhkailut ulosotoista on pelkkää propgandaa jolla yritetään saada ihmiset maksamaan aiheettomia maksuja.

Valvontafirma tai perintäfirma ei saa yhtään maksua ulosottoon ilman oikeuden päätöstä ja silloinkin vasta sen jälkeen jos autoilija ei maksa oikeudenpäätöksestä huolimatta!

Anonyymi kirjoitti...

Mitä ajattelette siitä/ onko kokemuksia; jos maksat vuokraa sulle nimetystä autopaikasta eikä sopimuksessa ole erikseen ehto, jonka mukaan maksat lisäksi sakkoa omalle paikallesi pysäköimisestä, mikäli unohdat parkkilapun kiinnittämisen, voiko sua sakottaa, vaikka piha-alueella sopimuksesta poiketen tiedotetaankin valvonnasta ja siitä, että oikein pysäköidystä autostakin sakotetaan, mikäli siitä puuttuu pysäköintilipuke ikkunalta ...

Kun itse tein vuokrasopimuksen omasta autopaikasta, vuokrasopimuksessa ei mainittu mitään sopimussakosta jos lupalappua ei ole esillä.

Tästä juridisesta faktasta huolimatta monet taloyhtiöt/huoltoyhtiöt ulkoistivat valvonnan yksityisille valvontayhtiöille. Kiinnittävät valvonnvasta kertovat kyltit autopaikkojen läheisyyteen vaikka he tällä toiminnalla ja valvonnalla muuttivat yksipuolisesti vuokrasopimuksen ehtoja. Sopimusehtoja ei Suomessa voi yksipuolisesti muuttaa!!

Vuokrasopimus olisi pitänyt irtisanoa ja tarjota tilalle uutta sopimusta jossa valvontaan perustuva sanktiomaksu olisi kirjattu sopimusehdoksi. Näin ei kuitenkaan missään tapahtunut.

Tällaiset maksut omasta paikasta on huuhaata, eikä niitä tarvitse maksaa.

On sitten eriasia jos ole tehnyt autopaikasta vuokrasopimuksen jonka ehdoissa lukee että joudut maksamaan "sakkomaksun" siitä että et ole pitänyt lupalappua esillä. Silloin maksun periminen on ok.

Anonyymi kirjoitti...

Oletko löytänyt lain kirjaimesta perusteen väitteellesi? Entä jos yhtiö ei tee erikseen vuokrasopimusta? Onko vuodeksi eteen päin esitetty vuokra- ja vastikelappunen sopimukseksi tulkittava; siis lappunen, jossa eritelty maksettavat summat vuokran/autopaikan osalta ja maksupäivämäärät. Sinänsä vuokrasopimuksessa esitetty, että autopaikasta sovitaan erikseen. Ovatko käytäntöön otetut parkkiyhtiön merkinnät sopimukseksi tulkittavia?

Anonyymi kirjoitti...

En ole edes osakkaan roolissa saanut koskaan muuta kuin ilmoituksen autopaikan numerosta ja maksutiedon yhtiövastikkeen yhteydessä. Mitään sen kummempia sopimusehtoja ei ole näkynyt.

Anonyymi kirjoitti...

LASKU 26.2.2014

Suomen Aluevalvonta Oy / Parkki Pate

Kiitos tekemästänne mainossopimuksesta Mercedes Benz SLK -merkkisen henkilöautoni tuulilasissa!

Yksityisen ajoneuvon haltijalla on oikeus päättää kulkuneuvonsa tuulilasin käytöstä mainostarkoituksiin ja mainonnalle asetettavista ehdoista. Tuulilasini oikeaan yläkulmaan sijoitetussa opastetaulussa esitetään selkeästi mainosehdot. Mainostaja voi mainoksen tuulilasiin kiinnittäessään päättää, solmiiko hän minun kanssa mainossopimuksen ja asettaa mainoksen tuulilasiini vai käyttääkö hän muita medioita mainonnan esiintuomiseen. Kiinnittämällä mainoksen tuulilasiin mainostaja solmii ns. hiljaisen sopimuksen minun kanssa ja sitoutuu noudattamaan opastetaulussa esitettyjä mainostusehtoja.

Kuten tuulilasiini sijoitetussa opastetaulussa mainitaan, yhden mainoksen kiinnittäminen tuulilasiini maksaa neljäkymmentäkahdeksantuhatta (48 000) euroa. Voitte maksaa mainoslaskun oheisella tilisiirtolomakkeella.

Mainoslaskun periminen tapahtuu kuten minkä tahansa sopimukseen perustuvan maksun periminen, eli viime kädessä oikeusteitse.

Kiitos yhteistyöstä!

Anssi Manninen, Oulunsalo

Anonyymi kirjoitti...

Apua tarvitaan!

Tämä tapahtui viikko sitten Tampereella. Olin lainannut kaverilleni autoa, joka oli kantamassa vanhempiensa luota painavaa hyllykköä. Auto piti jättää mahdollisimman lähelle ovea. Tänä aikana kun kaveri oli hakemassa hyllyä oli yksityisen parkkiyhtiön sakko tullut ikkunaan. Auto oli pysäköitynä oven eteen noin 15min ajan, eikä estänyt liikennettä millään tavalla. Onko tälläisessä tapauksessa mahdollista riitauttaa sakko, vaikka autoa ei oltu parkkerattu ruutuun?

Anonyymi kirjoitti...

Onko tälläisessä tapauksessa mahdollista riitauttaa sakko, vaikka autoa ei oltu parkkerattu ruutuun?

Jätä maksamatta, sillä kyseessä ei ole sopimus joka velvoittaisi sinua yhtään mihinkään. Sinä et sitä pysäköinyt, joten sinun ei sitä tarvitse maksaa eikä sinun tarvitse kuljettajan tietoja levitellä kenellekään.

Pysäköinninvalvontayhtiölle voit tehdä selväksi, ettet ole ollut kuljettaja ja voivat siksi lähettää laskunsa ajoneuvon kuljettajalle. Kuka se kuljettaja on olut, sen voivat ihan itse päätellä, se ei ole sinun tehtäväsi saati velvollisuutesi sopimuksen ulkopuolisena henkilönä.

Perintäyhtiölle taas voit ilmoittaa että et ole sopimuksen osapuoli ja siksi saatava on riitautettu ja siksi perintää ei voida jatkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt tuli postissa perintäkirje, jossa luki, että toimeenpanijan pyynnöstä olemme lopettaneet perintätoimet. Eli luovuttivat viimein. Firmassa varmaan toivoisivat etten levitä tietoa tästä kenellekään. Virhearvio. Kerron kaikille tutuille ja tuntemattomillekin, ettei näitä todistutustikin tarvitse maksaa.

Unknown kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs jos ajaa firman autolla ja on saanut tälläisen pysäköintivirhe maksun (jota en ole maksamassa) niin pitääkö firman tehdä reklamaatio vai voinko itse tehdä sen?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs jos ajaa firman autolla ja on saanut tälläisen pysäköintivirhe maksun (jota en ole maksamassa) niin pitääkö firman tehdä reklamaatio vai voinko itse tehdä sen?

Ei ole väliä kuka sen tekee, ei sitä edes ole tarvetta allekirjoittaa nimellään. Riittää kun kiistää maksusaatavan ja that's it.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs mieltä olette?
Sain valvontamaksun muuton yhteydessä. Kyseessä oli kaverini muutto, ei siis oma. Auto oli kerrostalon oven edessä n. 15 min ajan, jonka aikana kannoimme tavarat omasta autostani ja kaverini kärryllisestä autosta sisään asuntoon 4. kerrokseen.
Tavarat kannettuamme menin takaisin autolle, jonka luona oli Parkkipartion mies jättämässä sakkolappua. Kerroin tietysti että meillä on muutto käynnissä. Parkkipartion miestä ei asia kiinnostanut vaikka tajusi varmasti tilanteen. Kertoi vain kuvanneensa autoa ja seurannut tilannetta, eli varmasti vielä huomannut aikaisemminkin, että muutto kyseessä.
Tein asiasta tietysti reklamaation. Vastaus oli, ettei mitään muuttoon liittyvää toimintaa oltu huomattu ja auto kuvattu. Valcontamaksu maksettava.
Onko asia todellakin näin, ettei nykyään voi muuttaa edes maalaisjärkeä käyttäen. Autolla oli kokoajan kuljettaja lähettyvillä hätätilannetta varten. Sakon määrä nyt ei itseä heilauta ja maksan mieluusti sakkoni, jos olen virheellisesti toiminut. Alkoi vain sen verta kismittämään asia, mutten haluaisi alkaa ulosottokirjeitä saamaan, saati lähtisi käräjöimään sakon takia. Ärsyttää tuollainen toiminta, että kytätään kun ihmiset muuttaa ja tullaan sakottaan.
Tilannetta oli todistamassa neljä muuttomiestä. Pitääkö muutosta olla jokin lupa nykypäivänä? Ja riittääkö todistajien kirjalliset lausunnot, että kyseessä oli muutto vai tarvitaanko asiaan talonmiehen/vuokraasunnon omistajan lupa?

Anonyymi kirjoitti...

Muuttajalle: Ilmoitat sinne, että ottakaa yhteyttä auton kuljettajaan.

Toinen vaihtoehto, jos pieni valehtelu ei käy päinsä, on että reklamoit. Jos perintätoimistolta tulee kirje, niin ilmoitat että saatava on riitautettu, koska kyse ei ole ollut luvattomasta pysäköinnistä. Perintää ei voi tällöin jatkaa, eikä oikeudenkäntiä koskaan tule.

Lain mukaan ajoneuvon saa pysäköidä tuollaiseenkin paikkaan kuorman lastausta ja purkua varten ja juuri sitä olet tehnyt. Et ole rikkonut lakia, joten et ole pyäsköintivirhettä tehnyt.

Ja puhumattakaan siitä, että pysäköintivirheestä ei voi yksityinen laskua antaa.

Anonyymi kirjoitti...

Sain Q-Parkilta pysäköintivalvontamaksun duunipaikan parkkihallissa. Olivat laittaneet inva-lapun ko. paikan kohdalle, jossa sitä ei aiemmin ollut. No siitä napsahti sitten maksu. Ilmoitin Q-Parkille etten ole autoa kyseisenä ajankohtana ajanut ja siten sopimusta heidän kanssa tehnyt, ja valvontamaksu on aiheeton. No jonkun ajan kuluttua tuli Svea Perinnästä maksumuistutus, jolloin reklamoin sekä perintäfirmaan että Q-Parkile etten ole autoa ajanut ja sopimussuhteessa Q-Parkiin ollut, ja totesin taasen maksun olevan aiheeton. No nyt sitten tuli Svea Perinnästä Maksumuistutuksen sijaan Maksuvaatimus, jossa todetaan että voin pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Jos pyyntö esitetään, aloitamme oikeudellisen perinnän valmistelun ulosottokelpoisen tuomion saamiseksi.

Miten toimin ko. tilanteessa, maksanko kiltisti vai pyydänkö perinnän keskeytystä ja odotan mahdollista oikeudellista perintää?

Anonyymi kirjoitti...

Vaadit perinnän keskeyttämistä, jos et ole ollut kuljettaja. He (pysäköinninvalvontayhtiö) ovat näyttövastuussa siitä, kuka ajoneuvoa on kuljettanut. Oikeuteen asia ei siis mene, kunhan peloittelevat.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen ja julkinen pysäiköinnivalvonta on perseestä. Ihmisen pitää saada pysäköidä autonsa mihin haluaa!

Anonyymi kirjoitti...

sain alueelliselta pysäköinninvalvijalta maksun mutta en maksanut ja muistutus maksu tuli perintä firmasta ja he vastasivat näin :Hei,
"Mikäli ette ole toimineet itse ajoneuvon kuljettajana, pyydämme ilmoittamaan kuljettajan tiedot, jotta lasku voidaan osoittaa kuljettajalle. Voitte myös antaa maksumuistutuksen ajoneuvon kuljettajalle ja pyytää häntä suorittamaan laskun.

Muussa tapauksessa katsomme Teidän, ajoneuvon haltijan toimineen kuljettajana ja valvontamaksun perintä jatkuu Teiltä, mikäli maksumuistutusta ei suoriteta eräpäivään mennessä.
Ystävällisin terveisin:
Asiakaspalvelu
KTC Finland Oy
Suomalainen perintätoimisto"

voivatko he jatkaa perimistä???? ja pitääkö maksaa???Anonyymi kirjoitti...

voivatko he jatkaa perimistä???? ja pitääkö maksaa???

Eivät voi, sillä et ole sopimuksen osapuoli. Ja ei, sinun ei pidä maksaa, sillä et ole sopimuksen osapuoli.

Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa heille mitään tietoja kenestäkään muusta, sillä et ole edelleenkään minkään sopimuksen osapuoli.

Koska et ole sopimusta tehnyt, sinua ei voida velvoittaa mihinkään.

Anonyymi kirjoitti...

Sain maksun, kiistin olleeni ajaja (koska en ollut) ja seuraavana päivänä sain viestin:

Hyvä valvontamaksun saanut,

Olette riitauttaneet saatavamme koskien asianumeroa ***.

Tulemme siirtämään saatavamme oikeuden käsiteltäväksi, saadaksemme sille maksutuomion jotta se voidaan periä ulosotossa.

Tänä aikana teille ei tule asianumeroa *** koskevia maksukehoituksia.

Ystävällisin terveisin,

Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy

Tulkitsen siis, että luovuttivat heti, mikä olikin järkevää.

Anonyymi kirjoitti...

Moro.

Sain tänään aivan naurettavalta alueelta/asuinalueen parkkipaikka qparkin valvontamaksun todella aikaisin aamulla. Lapussa ei lue mitään syytä. Veikkaan että sakko on kirjoitettu koska autoni oli vieraspaikalla jossa on rajoitettu aika. Miten menettelen? Joku on näet vain kytännyt tota. Siinä on vielä vapaita paikkoja vieressä eikä kellekään mitään haittaa.

Anonyymi kirjoitti...

Mietinpä tässä, että eikö sen todistamiseksi, että auto oli väärin pysäköity tarvita valokuva, jossa:

A) Näkyy auto ja sen
rekisterinumero.
B) Näkyy virheellisesti asetettu
parkkikiekko / sen puuttuminen
(olettaen, että kyseessä on
parkkikiekkoalue).
C) Julkinen kello, josta käy ilmi
että parkkikiekon ja kellonajan
välillä on ristiriita.
D) Kyltti, josta käy ilmi
parkkipaikalla vallitsevat
pysäköintiehdot.

Voi olla hieman haastavaa saada nämä kaikki SAMAAN kuvaan.

Anonyymi kirjoitti...

kyllä. kaupungin vuokratalojen parkkipaikka. Parkkikiekko taisi puuttua. Mitä siis ehdotat että teen?
Kiitos

Anonyymi kirjoitti...

Jos et sitä halua maksaa, niin ilmoitat että ottavat yhteyttä kuljettajaan eivätkä auton omistajaan/haltijaan. Se on heidän vastuullaan näyttää toteen että kuka on toiminut kuljettajana.

Mikäli sinulle lhetellään laskuja etkä ole kuljettaja, niin kyseessä on petoksen yritys.

Anonyymi kirjoitti...

Voi olla hieman haastavaa saada nämä kaikki SAMAAN kuvaan.

Nuo on ihan helppo, mutta kuljettajan henkilöllisyyen todentaminen ei onnistu millään muotoa muuta kuin ottamalla kuva ja lähtemällä oikeuteen, lottoarvontana että omistaja toimi kuljettajana.

Tuota ei kuitenkaan tule tapahtumaan, joten yksityisillä valvojilla ei ole mitään mahdollisuutta saada rahojaan muuta kuin tyhmiltä.

Anonyymi kirjoitti...

Olette reklamoineet Suomen Aluevalvonta Oy:lle teille annetusta yksityisoikeudellisesta ajoneuvon pysäköintiä koskevasta valvontamaksusta. Suomen Aluevalvonta Oy:n oikeus harjoittaa pysäköinninvalvontaa perustuu kiinteistönhaltijan ja valvontayrityksen väliseen toimeksiantosopimukseen valvonnasta.Tieliikennelain nojalla yksityiselle alueelle ei saa pysäköidä ilman kiinteistönhaltijan lupaa. Yksityisen kiinteistön haltijalla on oikeus asettaa kiinteistönsä alueella pysäköinnille sopimusehtoja. Nyt kysymyksessä olevassa kiinteistössä on kiinteistön haltija ilmoittanut selkeästi sisäänmenoväylille asetetuilla kylteillä pysäköinnille asettamansa sopimusehdot, joissa on ilmoitettu ehtojen vastaiseen pysäköintiin liittyvästä valvontamaksusta.Olette reklamoinut Suomen Aluevalvonta Oy:lle Teille annetusta yksityisoikeudellisesta ajoneuvon pysäköintiä koskevasta valvontamaksusta. Ilmoituksenne mukaan, ette ole toiminut valvontamaksun kohteena olevan ajoneuvon kuljettajana todettuna ajankohtana. Ilmoitus siitä että ette ole ollut ajoneuvon kuljettajana, ei ole automaattinen valvontamaksun kumoava tekijä, kuten korkeimman oikeuden tuomiossa 16.3.2010 on todettu.Ilmoituksenne johdosta pyydämme teiltä kirjallisen selvityksen 7 vuorokauden sisällä siitä, että ette ole toiminut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana ajoneuvonne kuljettajana. Ellei ilmoitusta saada, pidämme tätä ilmoituksena siitä, että olette itse toiminut kuljettajana.Pysäköinninvalvojan sekä hallussamme olevien todisteiden perusteella ajoneuvonne on ollut väärin pysäköitynä sallitun pysäköinti ajan ylityksen vuoksi. Ajoneuvon haltijana Teidän on tiedettävä kuka ajoneuvoanne kulloinkin kuljettaa.Mikäli ajoneuvonne on ollut valvontamaksun antamisen aikaan luvattomasti sitä kuljettaneen henkilön hallussa, pyydämme toimittamaan todistuksen poliisille tekemästänne tutkintapyynnöstä.Riitaiset asiat käsitellään paikkakuntanne käräjäoikeudessa. Suomen aluevalvonta Oy käy huolellisesti valvontamaksuasianne läpi ennen mahdollisen haasteen tekoa ja esittää käräjäoikeudessa oman todistusaineistonsa, kuten mahdolliset valvontakamerakuvat, valokuvat, aihetodisteet sekä muun todistusaineiston. Odotamme selvitystänne tai suoritusta 7 vrk:n sisällä. Selvityksen tai maksun laiminlyönti asiassa johtaa perintätoimien jatkamiseen.Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna Suomen aluevalvonta Oy:lle osoitteeseen PL 14 00641 HELSINKI, riitautatte saatavan.

eikös tälläisen voi jo jättää huomioimatta, kuten itse toteavat olen jo kertaalleen reklamoinut ja vaativat tekemään sen uudelleen?

Anonyymi kirjoitti...

Miten edellämainitut seikat saisi samaan kuvaan? Vaikea kuvitella...

Anonyymi kirjoitti...

Näyttää, että valvontamaksujen "perintä" on koventunut. Koventunut siinä mielessä, että uhkaillaan oikeudella. Näistä ei kannata säikähtää. Älkää missään nimessä maksano noiden yksityisten parkkisakkoja, vaikka uhkaillaan kuvilla, perinnällä, luottotiedoilla, joulupukilla ja jeesuksella.
Jos ette ole olleet kuljettajina ja olette asian kiistäneet, on näyttövelvollisuus parkkifirmalla.

Parkpatrol esim. on jo tehnyt parikin konkurssia. Aina ennen nurin menemistä noiden uhkailut kovenee ja koitetaan vielä saada irti mitä pelkureilta lähtee.

Jos maksat, olet vellihousu.

Julkisen sektorin parkkisakot taas kannattaa maksaa, koska ne perustuu ihan oikeaan lakiin, ei mihinkään pilipali-sopimuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Yllä olevalle, tuolle suomen aluevalvonta tapaukselle tiedoksi seuraavaa.
Sinun ei tarvitse reklamoida enää uudestaan, olethan sen jo tehnyt.
Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et ole ollut sopimusosapuoli, ei ole mitään hätää.
Ja perintätoimet eivät jatku, ainakaan perintätoimiston puolelta.

Anonyymi kirjoitti...

Jep, mä sain tänään tämmöstä vastineeksi, kun laitoin maksumuistutuksen jälkeen sähköpostia, etten ollut kuskina ja pyysin heitä poistamaan laskun päiviltä. Enkä siis oikeesti ede ollut kuskina, olen vain auton haltija. Nyt vaan sitten odotellaan...?


"Hyvä valvontamaksun saanut,

Olette riitauttaneet saatavamme koskien asianumeroa XXXXXXXXX.

Tulemme siirtämään saatavamme oikeuden käsiteltäväksi, saadaksemme sille maksutuomion jotta se voidaan periä ulosotossa.

Tänä aikana teille ei tule asianumeroa XXXXXXXXXX koskevia maksukehoituksia.

Ystävällisin terveisin,

Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy"

Anonyymi kirjoitti...

Enkä siis oikeesti ede ollut kuskina, olen vain auton haltija. Nyt vaan sitten odotellaan...?

Saat odotella hamaan tappiin saakka, kutsua oikeuteen ei tule, koska heillä on näyttövelvollisuus kuljettajasta eivätkä he sitä pysty näyttämään millään muotoa toteen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos pitää paikkansa, ettei yksityisen pysäköintiyhtiön maksua tarvitse maksaa, niin miten tämä uutinen on mahdollinen?

"Yksityinen parkkiyhtiö voitti jälleen oikeudessa – riita 40 euron maksusta"

http://www.hs.fi/kotimaa/a1386818771478

Anonyymi kirjoitti...

Jos pitää paikkansa, ettei yksityisen pysäköintiyhtiön maksua tarvitse maksaa, niin miten tämä uutinen on mahdollinen?

"Yksityinen parkkiyhtiö voitti jälleen oikeudessa – riita 40 euron maksusta"

http://www.hs.fi/kotimaa/a1386818771478

Anonyymi kirjoitti...

Jos pitää paikkansa, ettei yksityisen pysäköintiyhtiön maksua tarvitse maksaa, niin miten tämä uutinen on mahdollinen?

Kuljettaja on tiedossa, joten sopimusosapuolikin on täten tiedossa.

Fiksu ei tunnusta olevansa kuljettaja eikä anna siitä mitään tietoja ulkopuolisille.

Anonyymi kirjoitti...

Jos pitää paikkansa, ettei yksityisen pysäköintiyhtiön maksua tarvitse maksaa, niin miten tämä uutinen on mahdollinen?

Se on tyhmä joka tunnustaa olleensa kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan tuo APV Oy:n kyltti ihan säännösten mukainen? Siinä ilmotetaan asiakaspalvelun puhelinnumero, mutta hintatiedot puuttuvat. Numeroon soittaminen maksaa 0,79 €/min. Kuvan kaltaisia kylttejä on käytössä kohtuullisen laajasti (ainakin mm. Tikkurilasa löytyy).


http://www.sss.fi/uutiset/201673_515h.JPG

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/hinnan-ilmoittaminen/yritysnumeron-hinnan-ilmoittaminen/

http://www.pysakointivalvonta.fi/yhteystiedot

Anonyymi kirjoitti...

KYSYMYS: Tein reklamaation, mutta en huomannut kiistää siinä olleeni kuljettaja.

Onko mitään mahdollisuuksia päästä maksamasta maksua?

Tämä tapahtui Helsingissä Tennispalatsin edessä, jossa oli useita autoja pysäköitynä. Hain oksentavan lapsen sisältä, kesti noin 5 min ja saman tien minun tuulilasissani oli sakko. Muissa autoissa sitä ei ollut.

Ajoin kiinteistön eteen sivusta, ja en vain huomannut kylttiä. Aloin etsiä sitä vasta sitten, kun lappu oli ikkunassa.

SAISINKO APUA TEILTÄ? Suurkiitos!

Anonyymi kirjoitti...

KYSYMYS: Jatkoa: yhtiö on Uudenmaan Pysäköinninvalvonta.

Anonyymi kirjoitti...

Suoraan sanoen v..taa Q-parkin toiminta. Lastasin autoani pääsiäisreissua varten lauantai ehtoona kotipihallani ja sillä välin kun kannoimme tavaroita rappukäytävään neropatti kyseisestä firmasta kävi laittamassa 60€ lapun ikkunaan. Ulko-oven olin laittanut säppeen auki ja ulko-oveni rappukäytävään oli myös auki. Kyseinen piha-alue on huoltoajo sallittu lisäkyltin alainen. Kun tulin pihalle jätkä kaahasi autollaan karkuun. Firma ei suostu perumaan useista reklamaatioista huolimatta maksua vaan vetoaa joihinkin valokuviin. Tällaisen tulkinnan mukaan esim. muutto taloon tai talosta on mahdotonta, jos ei palkkaa jotain vartiaa pihalle vartioimaan autoa etteivät nämä neropatit pääse laputtamaan. Aion katsoa tän keissin raastupaan saakka jos uskaltavat viedä.

Anonyymi kirjoitti...

^ Jo on kummaa touhua, eihän lastaaminen ole kiellettyä. Tässä kommenttiketjussahan on vastaava tapaus 17.3 päivättynä.

Anonyymi kirjoitti...

Firma nimeltä 24 PPartner lähetti minulle tälllaisen vastauksen:

"Mikäli kiistätte kuljettaneenne ajoneuvoa kyseessä olevana ajankohtana, pyydämme teitä lähettämään meille siitä kirjallisen ilmoituksen. Ilmoitus tulee allekirjoittaa ja toimittaa postitse osoitteeseen 24PPartner Oy, PL 50, 00511 Helsinki. Liitämme ilmoituksenne valvontakuvien ja kiinteistön valvontakamerakuvien oheen poliisiviranomaiselle tarvittaessa tehtävään tutkintapyyntöön tieliikennelain 28.3 §:n rikkomisesta.

Teillä on edelleen myös mahdollisuus ilmoittaa ajoneuvon pysäköinyt henkilö tai suorittaa valvontamaksu."

Maksun kirjoittamispaikka oli pysäköintihalli, jossa siis hyvinkin on saattanut olla valvontakamera.

Firma on minulle tuntematon. Miten tällaisen kanssa pitäisi toimia? Onko heille todella, jo lähetetyn sähköpostin lisäksi, ruvettava vääntämään allekirjoitettua kirjettä?

Anonyymi kirjoitti...

Sähköposti riittää. 24PPartner on ollut blogin aiheena näemmä ennenkin: http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2011/10/q-miten-reklamoin-yksityisesta.html

Anonyymi kirjoitti...

Hei

Viitaten kysymykseeni 28.4. ehtisikö kukaan vastata? Alla vielä uudelleen alkuosa.:

KYSYMYS: Tein reklamaation, mutta en huomannut kiistää siinä olleeni kuljettaja.

Onko mitään mahdollisuuksia päästä maksamasta maksua?.....

Anonyymi kirjoitti...

Hei.

Kiitos hyvästä blogista.

Sain Oulussa parkkipartiolta sopimusrikemaksun. Lähetin heille kirjallisen vastauksen jossa kiistin toimineeni ajoneuvon kuljettajana.
Asia on ollut käsittelyssä jo kuukauden. Noh. Soitin heille tänään ja kysyin tilannetta. Siellä naisihminen tuntui tuskailevan ison valitusnipun kanssa :)
Hän pyysi selventämään asiaa. Hölmistyin hieman ja kerroin asiani. Saman mitä olin jo aijemmin kirjallisesti kertonut. Tämän jälkeen alkoi uhkailu ja painostus oikeustoimilla. Pyysin heitä lähettämään vastauksen kirjallisena ja en jäänyt kuunteleemaan enempää uhkailuja.

Mutta mitäs seuraavaksi?
Olenko ymmärtänyt oikein?

1. Eli odotan kirjallisen vastauksen
2. ilmoitus perintäfirmaan että asia on riitautettu ja perintä tulee lopettaa
3. kantelu aluehallintokeskukseen
(miten tämä muuten tapahtuu???)

Tämän jälkeenhän he eivät voi tehtä muuta kun haastaan oikeuteen, jota he eivät tee koska eivät voi toditaa mitään?

Anonyymi kirjoitti...

Hei, sain kaksi päivää sitten kaupan pihalla 50e yksityisen valvontamaksun parkkikiekon unohtamisesta. Laitoin viestiä reklamaatioon, että laitoin kiekon huolimattomasti auton kojelaudalle, mistä oli tippunut varmaankin heti auton lattialle. Vastasivat, että reklamaatio hylätty ja maksu on suoritettava, koska kiekko on unohtunut. Ei tulisi heti mieleen maksaa tällaista maksua lyhyen pienkaupassa käynnin takia. Lappu oli Pysäköintiturva nimisen puljun antama, paperinen kuulkärkikynällä kirjoitettu lipare. Kävin tänään pankissa kysymässä asiasta ja olin jo melkein valmis maksamaan maksun kunnes pankkivirkailija sanoi että ompas erikoisen näköinen lappu. Samalla hän käski ottaa asiasta selvää ja totesi että hänen mielestään näitä yksityisen parkkifirman sakkoja ei tarvitse lain mukaan maksaa..

Näistä kokemattomana tunnen itseni hieman avuttomaksi tällä hetkellä. Täytyykö maksu nyt todella maksaa vai voiko sen jättää jotenkin välistä, kun näistä yksityisten sakottamisoikeuksista on viime aikoina puhuttu?! Kiitos vinkeistä etukäteen.

Anonyymi kirjoitti...

Hei.

Itselläni oli myös autonlastaustilanne taloyhtiön porraskäytävän lähettyvillä. Sain APV:lta 60 euron maksun. Kyseessä oli vuokra-auto ja tiedustelinkin autoliikkeltä, antavatko he tietoja vuokraajasta yksityiselle parkkifirmalle. Kuulemma antavat, muuten joutuisivat itse maksamaan.
Onko siis toteennäytetty, että minä olin kuljettajana jos auton vuokraava taho niin kertoo? Muistaakseni autonvuokrauksen ehdoissa sanotaan, ettei kuljettajana saa toimia muut kuin vuokrasopimuksen tehnyt. Riittääkö tämä näyttämään toteen, että kuljettajana on toiminut vuokraaja?

En viitsi tehdä reklamaatiota ainakaan ennen maksuhuomautusta koska tavallaan tunnustaisin olleeni kuljettaja. Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

Hei! pitäisikö maksa perintäfirman lähettämä lasku Q parkin toimista?
Kyse on siis että vaikka kiekko on ollu ajanta sale mutta auto ei siirretty paikalta , siis kävin vain siirtämässä kiekko mutta ei autoa,sitä paitsi pysäköinti ehdoissa ei mainitan että auto näytty siirtää parkkiruudusta 4 n tunnin välein

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Itselläni oli myös autonlastaustilanne taloyhtiön porraskäytävän lähettyvillä. Sain APV:lta 60 euron maksun. Kyseessä oli vuokra-auto ja tiedustelinkin autoliikkeltä, antavatko he tietoja vuokraajasta yksityiselle parkkifirmalle. Kuulemma antavat, muuten joutuisivat itse maksamaan.
Onko siis toteennäytetty, että minä olin kuljettajana jos auton vuokraava taho niin kertoo? Muistaakseni autonvuokrauksen ehdoissa sanotaan, ettei kuljettajana saa toimia muut kuin vuokrasopimuksen tehnyt. Riittääkö tämä näyttämään toteen, että kuljettajana on toiminut vuokraaja?


Vuokrausliike ei ole ollut pysäköijänä, joten he eivät ole velvollisia sitä maksamaan, eli puhuvat paskaa.

Vuokrausyhtiö ei myöskään saa anta sinun tietojasi eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Jos näin tekevät, on kyseessä henkilötietorikos ja tästä voi valittaa poliisille, tietosuojavaltuutetulle sekä kuluttajavirastoon.

Myöskään vuokrausehtona toimiva "vain vuokraaja saa ajaa" ei voi toimia näyttönä siitä, että sinä olet autoa ajanut, sillä sinä olet voinut rikkoa kyseistä ehtoa. Se mitä siitä seuraa on sitten sinun ja vuokraajan välinen asia.

Mutta lopputulos on kuitenkin se, että vuokrausyhtiö tekee väärin ja tahallaan mikäli tietoja asiakkaistaan jakavat ulkopuolisille.

Anonyymi kirjoitti...

http://blogbook.fi/peteposkiparta/aikamme-suurin-kusetus-pysakoinninvalvonta/

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Jaakko. Lähden tuosta sitten hahmottelemaan asiaa mutta en saatana maksa.

Anonyymi kirjoitti...

En ole aikaisemmin maksanut yksityisen firman parkkisakkoja, autoni ovat aina olleet minun nimissä. Nykyisin kuitenkin auto on firman nimissä, tarvitseeko sakkoa tällöin maksaa? koska silloin kuluttajasuojalaki ym ei minun kohdalla päde. Kiitos etukäteen!

Anonyymi kirjoitti...

^selvennyksenä edelliseen, eli siirryin yrittäjäksi ja autoni haltija on yritykseni, omistajana taas olen minä itse

Anonyymi kirjoitti...

Lahdessa toimii turkulainen Park Area. jonka toiminta on ainakin ollut omalla kohdallani todella nopeaa.
sain sakon parkkikiekollisella alueella parkeeraamiseta ilman parkki kiekkoa. Sinänsä kumma kun parkkikiekko oli ikkunalla oikeaan aikaan säädettynä. ja toiseksi käyntini kapuassa kesti sen vaivaisen hetken kun palautin kassalle yhden tuotteen. sinä aikana oli tarkastaja kerennyt paikalle todennut tilanteen kirjoittanut lapun ja kerennyt hävitä kuin tuhka tuuleen. ja kaikki tämä muutamassa minuutissa.
Taitaa olla laput jo valmiiksi kirjoitettuna eikun rekisteri tunnus ja kellon aika ja hyvää vauhtia karkuun.

No joka tapauksessa tätä blokia lukemattomana soitin kyseiseen parkkitoimistoon siltä istumalta. sanoivat että lähetä reklamaatio kirjallisena sähköpostitse. he eivät vielä voi vastata koska kyseinen virhemaksu ei ole heille vielä saapunut. lähetin sitten heille. sähköpostin kuvan kera missä näkyy parkki kiekko aika yms... no reklamaation vastausta ei ole kuulunut eikä näkynyt.
nyt kuitenkin kun tulin takaisin kotiin pitemältä reisulta on posti kiikuttanut minulle 3 kappaletta ulos otto toimiston kirjeitä. viimeinen erääntyy 24.6 jonka jälkeen siirtyvät oikeus teitse ulos ottamaan kyseistä summaa.

rupesin sitten oikein tonkimaan ja tonkimaan ja löytyihän se postinkin vastaus. nimittäin suoraan lukemattomana niiden viidensadan tuhannen muun roska postin jokosta. eli vastaus on mennyt suoraan roskapostiin. " ei sillä sinne se kyllä kuuluukin" mutta ihmettelen kovasti miten tuollainen yritys ei varmista että saavaat yhteyden kuluttajaan esim lukukuitauksella omista sähköposteistaan.

No jokatapauksessa posti oli yksi selkoinen pysäköinin valvoja ei ole voinut todeta pysäköinin alkamis ja loppumis aikaa kiekon puutumisen johdosta. joten he katsovat että kyseinen reklamaatio on aiheeton. En saanut edes mitään kuvaa autosta tai parkki kiekon näkymättömyydestä. vain pari kylmää lausetta.

Todella harmi että en törmännyt tähän blogiin aikaisemmin olisin kyllä toiminut vähän toisella tavalla. no huomenna kuitenkin olen kuluttaja suojelu viran omaiseen yhteydessä tuskin auttaa mitään sekä soitan tuonne perintä toimistoon.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

En ole aikaisemmin maksanut yksityisen firman parkkisakkoja, autoni ovat aina olleet minun nimissä. Nykyisin kuitenkin auto on firman nimissä, tarvitseeko sakkoa tällöin maksaa? koska silloin kuluttajasuojalaki ym ei minun kohdalla päde. Kiitos etukäteen!

Ei ole vaikutusta sillä, että kuka auton omistaa tai kuka sitä hallinnoi, ainoa asia millä on merkitystä on se kuka sen pysäköi. Kuluttajansuojalaki ei liity asiaan, vaan kyse on sopimusoikeudesta.

Anonyymi kirjoitti...

Hei.

Ei muuten kannata laittaa kantelua aluehallintokeskukseen. Jossain neuvottiin niin tekemään...sain vastauksen että asia ei kuulu heille.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ei muuten kannata laittaa kantelua aluehallintokeskukseen. Jossain neuvottiin niin tekemään...sain vastauksen että asia ei kuulu heille.

Kyllä kannattaa ja kyllä kuuluu, mikäli kyse on perinnässä tapahtuvista laittomuuksista tai hyvän tavan vastaisuudesta. Itse pysäköintiasiat ja sopimusoikeuden kiemurat eivät heille tosin kuulu.

Ohessa lainattua heidän sivuiltaan osoitteesta avi.fi:

Etelä-Suomen AVI myös valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Jos kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja epäilee, että perintää on harjoitettu hyvän perintätavan tai säädösten vastaisesti, voi hän tehdä asiasta ilmoituksen virastolle.

Anonyymi kirjoitti...

Q-parkilta saamani teksti kahden reklamaation jälkeen:

"Oikeudessa kuljettajan henkilöllisyyttä arvioidaan vapaan todisteiden harkinnan periaatteen mukaisesti, jolloin pysäköintivirhetapauksissa painava merkitys annetaan sille yleiselle kokemussäännölle, että ajoneuvon omistaja/haltija tietää, kuka hänen ajoneuvoaan on ajanut.

Vaikka olette kiistänyt olleenne ajoneuvonne kuljettajana ja koska olette kieltäytynyt selvittämästä ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyyttä, teidän arvioidaan toimineen ajoneuvonne kuljettajana ja olevan asiassa maksuvelvollinen. Kuluttajariitalautakunta suosituksissaan ja Korkein oikeus yksisyistä pysäköinninvalvontaa koskevassa ennakkopäätöksessään (dnro 2010:23) on soveltanut todistustaakkasäännöksiä edellä sanotun mukaiasesti.

Valvontamaksu ei ole mielestämme aiheeton, ja se pidetään voimassa. Pidämme nyt saatavaa teidän puolestanne riitautettuna, ja asia odottaa mahdollista käräjäoikeuden käsittelyä."

Tilanne oli sellainen että myöhästyin 8 minuuttia (!!!) pysäköintiajan päättymisestä, ja siksi innostuin reklamoimaan saamaani valvontamaksua, ja kiistin siis pysäköineeni autoni itse. Auto oli parkattu työpaikkani eteen, joten mietin onko se riittävä todiste siitä, että olen itse asiassa itse pysäköinyt ajoneuvoni virheellisesti ja jos on, niin kuinka isot sanktiot on odotettavissa jos "mahdollinen" käräjäoikeuden päätös toteaa minut vastuulliseksi. Alueella on myös kameravalvonta, mutta en tiedä saako yksityinen pysäköinninvalvontayritys valvontanauhoihin käsiksi, ja käykö ne todisteena oikeudessa.

Anonyymi kirjoitti...

"Yksityisoikeudellinen valvontamaksu" rapsahti omasta parkkiruudusta. Oli unohtunut laittaa lupalappu näkyville ja heti haaskat iskivät paikalle. Autopaikkasopimuksessa ei puhuta mitään lupalapuista, joten maksu vaikuttaa törkeältä rahastukselta. Ei omasta paikasta pitäisi joutua kuukausimaksun lisäksi ylimääräisiä sakkoja maksamaan. On eri asia, jos ulkopuoliset pysäköivät väärille paikoille miten sattuu. Onko muilla vastaavia kokemuksia kuinka asia on edennyt ja onko oikeus toteutunut?

Anonyymi kirjoitti...

Okei.
Tässä tapauksessa perintäfirma toimi asiallisesti. Parkkipartio ei.
En ole muuten vieläkään saanut heiltä mitään vastausta reklamaatiooni. Lähettivät suoraan maksumuistutuksen ja sitten perintään. Perintäfirma lopetti perinnän kun kerroin riitautuksesta. Nyt ootellaan parkkipartion reaktiota.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Yksityisoikeudellinen valvontamaksu" rapsahti omasta parkkiruudusta. Oli unohtunut laittaa lupalappu näkyville ja heti haaskat iskivät paikalle. Autopaikkasopimuksessa ei puhuta mitään lupalapuista, joten maksu vaikuttaa törkeältä rahastukselta. Ei omasta paikasta pitäisi joutua kuukausimaksun lisäksi ylimääräisiä sakkoja maksamaan. On eri asia, jos ulkopuoliset pysäköivät väärille paikoille miten sattuu. Onko muilla vastaavia kokemuksia kuinka asia on edennyt ja onko oikeus toteutunut?

Hommahan menee niin, että mikäli sinun autopaikan vuokrasopimuksessa ei siitä lapun näkymisestä ole asetettu velvoitetta, niin silloin sen ei tarvitse olla näkyvillä eikä sitä voi ulkopuolinen taho (parkkiyhtiö) velvoittaa, sillä et ole heidän kanssaan sopimussuhteessa pysäköintiruudustasi ja -oikeudestasi.

Sanot että pyyhkiköön persetään niillä maksuillaan ja viet asian poliisille petoksen yrityksenä, jos jatkavat karhuamista.

Anonyymi kirjoitti...

Joku (?) autoani lainannut on ilmeisesti saanut ParkkiPatelta / Suomen Aluevalvonnalta valvontamaksun. Minulle tuli kuukausia myöhemmin perintätoimiston kirje, jossa ilmoitettiin laskun laitetun perintään. Mielenkiintoista sikäli, että en ollut saanut maksua, enkä maksumuistutusta ParkkiPatelta / Suomen Aluevalvonnalta, vaan lasku laitettiin suoraan KTCFinlandille perittäväksi. Olen tehnyt reklamaatiot sähköpostilla perintätoimistoon ja Parkkipatelle. Nyt parkkifirma lähetti sähköpostia, jossa vaaditaan tekemään reklamaatio 7päivässä, jne jne... (vastaavan tekstin joku oli tänne jo kopioinutkin) En aio tehdä enää uutta reklamaatiota, sillä olen jo yhden tehnyt. Enkä pysty takautuvasti selvittämään kuka autoa on mahdollisesti käyttänyt 6kk sitten, eikä se taida olla minun hommani.

Kysymykseni palstaa seuraaville: Olen tehnyt Trafiin osoitteenluovutuskiellon (laaja) ja olen auton ainoa omistaja/haltija; mistä perintätoimisto on saanut auton rekisterinumeron perusteella osoitteeni?

Anonyymi kirjoitti...

""Yksityisoikeudellinen valvontamaksu" rapsahti omasta parkkiruudusta. Oli unohtunut laittaa lupalappu näkyville ja heti haaskat iskivät paikalle. Autopaikkasopimuksessa ei puhuta mitään lupalapuista, joten maksu vaikuttaa törkeältä rahastukselta. Ei omasta paikasta pitäisi joutua kuukausimaksun lisäksi ylimääräisiä sakkoja maksamaan. On eri asia, jos ulkopuoliset pysäköivät väärille paikoille miten sattuu. Onko muilla vastaavia kokemuksia kuinka asia on edennyt ja onko oikeus toteutunut?

Hommahan menee niin, että mikäli sinun autopaikan vuokrasopimuksessa ei siitä lapun näkymisestä ole asetettu velvoitetta, niin silloin sen ei tarvitse olla näkyvillä eikä sitä voi ulkopuolinen taho (parkkiyhtiö) velvoittaa, sillä et ole heidän kanssaan sopimussuhteessa pysäköintiruudustasi ja -oikeudestasi.

Sanot että pyyhkiköön persetään niillä maksuillaan ja viet asian poliisille petoksen yrityksenä, jos jatkavat karhuamista."

Parkkifirma on edelleen sitä mieltä, että olen pysäköinyt laittomasti ja maksu kehoitetaan maksamaan. Perintätoimilla uhkaillaan, jos en suostu maksamaan.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Parkkifirma on edelleen sitä mieltä, että olen pysäköinyt laittomasti ja maksu kehoitetaan maksamaan. Perintätoimilla uhkaillaan, jos en suostu maksamaan.

Voivat ola vaikka sitä mieltä että kuu on juustoa, mutta ei se siitä silti juustoa tee.

Olet reklamaation jo tehnyt, turha sinne mitään yhteyttä on pitää. Mahdolliseen perintätapaukseen voit vastata, että maksusaatavan peruste on riitautettu, jolloin perintä on lopetettava. Oikeuteen asia ei mene ja jos jostain ihmeen syystä menisikin, niin riittää kun toimitat pysäköintisopimuksesi näytille, josta selviää ettei sitä lupalappua tarvita näkyville.

Yksityisen pysäköinninvalvontayhtiöt tulee pistää poliisitutkintaan (törkeän) petoksen yrityksestä aina, kun lähettävät maksulappujaan muille kuin auton kuljettajille. Sama asia koskee tapauksia, joissa yritetään periä saatavaa, jolle ei ole perusteita kuten tässäkin tapauksessa.

Nyt ihmiset hieman ryhtiä siihen touhuun, yhteys poliisiin ja ilmoitus laittomia touhuavista mulkuista, jotka eivät kunnioita lakia ja uhkailevat sillä ja tällä kuin ns. 'moottoripyöräkerholaiset'!

Oman autoni/pyöräni kanssa jos sattuvat laputtamaan, niin oikeudessa todennäköisesti tavataan kun vaadin maksusaatavia sopimuksesta, johon ryhtyivät laittamalla lappusen ajoneuvooni ja/tai lähettämällä selvityspyyntöjä ajoneuvon omistajalle/haltijalle eikä kuljettajalle.

Anonyymi kirjoitti...

Omistamani auto sai yksit.pys.valv.sakon, koska tytär oli parkkeerannut sen tavaroiden purkaamista oven lähelle pihaan.Olen edelleenvuokrannut asunnon tyttärelleni ja itse kirjoilla muualla. Muistutuslaskun saatuani,lähetin vastineen, jossa reklamoin että ruutujen ahtauden takia ei ovia saa kunnolla auki ja matka p-ruuduista pitkä kantaa painavia laatikoita. Ilmoitin myös että nimissäni on pihassa autopaikka ja lähetin kopion autopaikan paperista, joten ei ole tarvetta pysäköidä muutoin. Reklamaatio ei mennyt läpi.Lähetin uuden samankaltaisen.Vastasivat että käräjäoik.asia ratkaistaan. Pointtini on se, että en ole edes kuljettanut autoa tuolloin,olen todistettavasti ollut ulkomailla,mutta pitäiskö mun laittaa heille vastine ja tieto siitä vai leikkiä tyhmää ja odottaa käräjäoik.ratkaisua.ja vasta sitten ilm.että en edes ollut kuljettajana.Tosiasiassa en tiedä kuka autoa on kuljettanut sillä tytär ei muista ajoiko hän vai oliko joku kuskina.Olin aiemmin silmäillyt tätä palstaa eikä mielessäni käy maksaa sakkoa mutta ilmoitanko heille että sori vaan musta ette kuskia saa ja mitään sopimusta en ole teidän kanssa tehnyt.

Anonyymi kirjoitti...

Terve, sain tänään UPV:ltä parkkisakon kiinteistön pihassa parkkipaikalla jossa luki varattu ja tämä puoli kymmenen aikaan illalla. Olin kiinteistössä minuutin verran kun huomaan ikkunasta että pirkko jo ottaa kuvia autosta. Menin tietysti lässyttämään hänelle asiasta, turhaan tietysti. Mietin vaan että voinko kiistää olleeni kuski jos tää pirkko näki mut ja ehkä otti salaa kuvankin jollain kameralla kuka tietää. Pitäisköhän tässä tilanteessa vaan maksaa kiltisti?

Anonyymi kirjoitti...

Tuo ParkkiPaten toiminta on mielestä jotenkin tosi epämääräistä. Ensin antavat sakon auton tuulilasiin, tämän jälkeen tulee maksumuistutus KTC Finland perintä toimistolta, josta seuraava lasku onkin jo maksuvaatimus. Kuinkahan laillista moinen toiminta mahtaa oikeasti olla kun menee heti kättelyssä perintätoimistolle?

Anonyymi kirjoitti...

Moi,

AutoPark Norden karhuaa meiltä maksamatonta parkkimaksua juuri nyt perintätoimiston kautta. Kyseistä autoa on voinut sinä pivänä kuljettaa 3 henkilöä. Kukaan heistä ei myönnä saaneensa sakkoa, tai käyneensä kyseisessä paikassa, missä sakko on kirjoitettu. Tosin autoparkilla on valokuvat todisteena että auto on siellä ollut. Mutta auton omistaja sitä ei ole sinä päivänä ajanut, vaan ollut töissä toisella paikkakunnalla. Kirjoitimme reklamaation, jossa ilmoitimme, että auton omistaja ei ole ajanut autoa kyseisenä päivänä, jolloin autoparkki vastasi näin: Hei,

Jos asia on niin, että ette itse ole ajoneuvoanne kuljettaneet, voitte ilmoittaa meille yhteystiedot ajoneuvoanne kuljettaneesta henkilöstä, niin voimme esittää valvontamaksun tälle henkilölle. Vaihtoehtona on, että ajoneuvon omistajan/haltijan ominaisuudessanne maksatte valvontamaksun ja vaaditte sen jälkikäteen ajoneuvon kuljettajalta takaisin.

Yhtiömme perii valvontamaksut ensisijaisesti ajoneuvojen omistajalta ja toissijaisesti ilmoitetulta kuljettajalta. Näyttökysymykseen emme ota kantaa, koska jokainen tapaus on erilainen. Riitatilanteessa näyttökysymyksen ratkaisee oikeus.

Korkein oikeus on tapauksessaan 2010:23 vahvistanut, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta ratkaistaan normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Todistelussa sovelletaan vapaan todistelun harkinnan periaatetta ja voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon kokemussääntö, jonka mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija kuljettaa yleensä autoaan itse tai ainakin tietää, kenen käytössä auto on. Korkein oikeus on kyseisessä tapauksessa katsonut selvitetyksi, että omistaja on toiminut ajoneuvon kuljettajana siitä huolimatta, että omistaja on kiistänyt kuljettaneensa ja pysäköineensä autoa.

Ja autoliiton sivuilta löytyy tämä KKO:n päätös: http://www.autoliitto.fi/?x20043=3656205

Pitääkö meidän nyt auton omistajana maksaa tämä sakko?

Anonyymi kirjoitti...

Mä sainkin s-postitse tänään tämmösen:

"Hei,

Tyytymättömyyden ilmaisunne on vastaanotettu. Riitaiset asiat käsitellään paikkakuntanne käräjäoikeudessa.
Halutessanne voitte kuitenkin vielä maksaa valvontamaksun."


Eli olin tehnyt ensin ensimmäisen reklamaation jonka jälkeen minulta vaadittiin kirjallista reklamaatioita, josta huolimatta vastasin s-postilla. Eli mitään en ole edes allekirjoittanut jne. Ja sain siihen sitten tämmöisen viestin. Mitä tuo "halutessanne voitte kuitenkin vielä maksaa" tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä että eivät vie juttua nyt koskaan eteenpäin, mutta olisi siitä huolimatta kiva jos se maksettais? Ihmettelen vain kun eivät antaneet asialle mitään eräpäivää tai mitään. Vaikuttaa jotenkin tyhmältä uhkailulta?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Pitääkö meidän nyt auton omistajana maksaa tämä sakko?

Ei pidä, ette ole olleet kuljettajia. Lukekaapa tuo kyseinen KKO:n päätös, siinä on kyseinen ajoneuvon omistaja väittänyt ettei ole pysäköinyt seitsemää (vai yhdeksää) kertaa samaan paikkaan, mutta ei siltikään ole pystynyt osoittamaan oikeudelle ketään muutakaan joka olisi sitä voinut ajaa. Siksi oikeus piti asiassa todennäköisenä, että omistaja oli sitä ajanut.

Mutta, tuo taas tarkoittaa sitä, että kaikki käsitellään tapauskohtaisesti ja uusia oikeudenkäyntejä ei tule, koska näyttötaakka kuljettajasta on edelleen pysäköinninvalvontayhtiöillä.

Se että he lähettävät laskujaan omien sanojensa mukaan ajoneuvon omistajalle/haltijalle on suoraan tunnustus siitä, etteivät todellakaan tiedä kuljettajaa ainoassakaan tapauksessa. Samalla avoimesti myöntävät näin ollen lähettävänsä valelaskuja, jotka on ennenkin todettu laittomaksi toiminnaksi petoksen yrityksenä.

Paskaa niskaa vain heille, jättäkää poliisille tutkintapyyntö petoksen yrityksestä, sillä lähettävät laskuja väärille ihmisille toistuvasti.

Ozzi kirjoitti...

Ensin kiitokset loistavasta blogista!
Sitten asiaa:

Jyväskylän seudulla toimiva MKM Park Service lähestyy huimalla vauhdilla kärkeä ihmisten kyykyttämisessä. Pisti niin vihaksi tämä Keskisuomalaisen juttu että ajattelin laittaa jakoon tännekin. Harmi että mies kerkesi maksaa tuon lapun mukisematta ennenkuin protestoi.

Keskisuomalainen MKM Park Service, Saako parkkisakon antaa ilman syytä?

MKM Park servicehän on kunnostautunut muutenkin, lisää juttua vaikkapa täältä:
Ylioppilaskylän pysäköinninvalvontaa hoitavan yhtiön MKM Park Servicen toimintatavat herättävät kysymyksiä.

Yhtiöönhän ei alan tavan mukaan saa yhteyttä kuin postitse postilokeroon tai soittamalla yli 2 euroa maksavaan numeroon arkiaamuisin jne... Miksihän nämä "kunnialliset" yritykset aina yrittävät piiloutua? Mutta älkää hyvät ihmiset maksako mukisematta. Tuonkin firman tietoja löytyy googlettamalla joihin voi soitella ja laittaa sähköposteja.

Anonyymi kirjoitti...

Samaan kyseiseen tapaukseen jatkoa...
No nyt perintäfirma jatkoi perintää, vaikka se oli hetkeksi jo keskeytetty. Eivät ryhdy lopettamaan perintää vaikka kerron että asia on riitautettu.
Mitä minä sitten teen? Auttaakaa?

Anonyymi kirjoitti...

Intrum Justitia Oy TOIMII TÖRKEÄSTI VASTOIN HYVÄÄ PERIMISKÄYTÄNTÖÄ.

He eivät lopeta perintää vaikka asiakas haluaa riitauttaa asia.

Laitoin kantelun aluehallintovirastoon.
Laittakaa tekin niin saadaan tuo rikollisfirma kuriin.

Anonyymi kirjoitti...

www.kuluttajaneuvonta.fi
Tuonnee kannattaa tehdä ilmoitus
epäasiallisesta markkinoinnista tai kohtuuttomista sopimusehdoista. Esim "pysäköimällä alueelle hyväksytte ehdot" tai "teidän tulee ilmoittaa ajoneuvoa kuljettanut henkilö"


Erä-Jorma kirjoitti...

Hah. Maksoin ensimmäistä kertaa elämässäni pysäköinnistä yksityisen fiman valvomalle alueelle Easypark-puhelinsovelluksella, sen suunnilleen euron.

Silti löivät pysäköintivirhemaksun tuulilasiin! Uskomatonta scheissea.

Anonyymi kirjoitti...

Laitan vielä viimeisimmät käänteet saagasta "pysäköin laittomasti omaan parkkiruutuuni". Reklamaation jälkeisen eräpäivän umpeuduttua perinnästä lähestyttiin minua maksumuistutuksella. En edelleenkään ollut halukas maksamaan maksua näinkin törkeästä pysäköinnistä huolimatta, joten lähetin perintään sähköpostia asiasta. Hyvin nopeasti tämän jälkeen parkkifirma lähetti omat tervehdyksensä:

"Ilmoituksenne asian xxxxxxx riitauttamisesta on vastaanotettu. Riitaiset asiat käsitellään paikkakuntanne käräjäoikeudessa.
Kuvia emme toimita muualle kuin reklamaationkäsittelijälle sekä mahdolliseen oikeuskäsittelyyn.
Halutessanne voitte kuitenkin vielä maksaa valvontamaksun."

Eipä sitten muuta kuin odottelemaan..

«Vanhin ‹Vanhempi   1 – 200 / 319   Uudempi› Uusin»