Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, huhtikuuta 27, 2012

Q&A - Keskustelun ja puheluiden nauhoittaminen


"Ensiksi haluan kiittää teitä hyvästä ja pyyteettömästä työstä meidän kaikkien puolesta. Bloginne lukeminen on säästänyt minut monelta ja ennenkaikkea muuttanut suhtautumistani oikeuksiini. Kirjoititte tiistai, elokuu 29, 2006 Omien puheluiden tallentaminen - artikkelin. Onko teillä ajantasaista tietoa siitä onko puheluiden nauhoittaminen kriminalisoitu tässä vuosien saatossa? Kiitän jo etukäteen ja toivotan jaksamista painaa eteenpäin."
 
Puheluiden nauhoittamista ei ole kriminalisoitu. Rikoslain tarkoittama salakuuntelu (Rikoslaki 24 LUKU) ei sovellu tilanteeseen jossa henkilö nauhoittaa puhelua johon itse osallistuu eikä puheluiden nauhoittamista ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevassa lainsäädännössä.

Tallennusoikeus tai "nauhoittaminen" ei koske pelkästään puheluiden nauhoittamista, vaan myös minkä tahansa keskustelun nauhoittaminen ilman ennakkoilmoitusta tai lupaa on mahdollista kunhan keskustelu on tarkoitettu nauhoittajan kuultavaksi tai nauhoittaja osallistuu keskusteluun itse.

Blogi haluaakin painottaa, että erityisesti viranomaisten ja yritysten kanssa toimiessa muun kuin kirjallisen aineiston pohjalta, neuvottelutilanteen keskustelu on syytä tallentaa. Blogilla on tietoa useasta tapauksesta jossa henkilö oli nauhoittanut sosiaaliviranomaisten työhuoneessa käydyn keskustelun, poliisiautossa sakosta käydyn keskustelun sekä pankin tiskillä virkailijan kanssa käydyn keskustelun. Kaikissa tapauksissa yhtenäisenä tekijänä oli se, että jälkeenpäin esiintyi epäselvyyttä mitä oli sovittu ja keskusteltu. Nauhoitteesta kaikki käy ilmi yksiselitteisesti. Viranomaisiin ja yrityksiin ei ole syytä luottaa sokeasti. Naiiviuden aika pitäisi jokaisella olla ohi viimeistään silloin kun kasvaa lapsesta aikuiseksi.

Puhelimiin on tarjolla paljon nauhoitusohjelmistoja. Alla mainittu Boldbeast Recorder on yksi parhaimmista Nokian Symbian alustoilla toimivista nauhoitusohjelmista joka toimii täysin huomaamattomasti taustalla servicenä ja poistaa Nokian puhelimiin koodatun pakotetun äänimerkin. Vastaavia sovelluksia löytyy myös Windows ja Android puhelimiin.

Boldbeast Recorder 

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:

Erityisen tärkeää:

maanantaina, huhtikuuta 16, 2012

Q&A - Saako poliisille valehdella?

"Olen aina miettinyt että jos kaveri on tehnyt jotain ikävää, potkinut vaikka auton kyljen sisään kännipäissään ja poliisipartio etsii häntä, niin onko mun jätettävä kaveri busted, esim. jos poliisi tulee kadulla urkkii missä sun kaveri on, näitkö sun kaveris tekevän ton, minne se meni jne, syyllistynkö johonkin jos en kerro. "

Poliisin suorittama virallinen kuulustelu on osa poliisitutkintaa tai esitutkintaa. Tämä kuulustelu tapahtuu yleisimmin poliisiasemalla. Poliisiasemalla kuulusteltavan henkilön oikeudet ja velvollisuudet pitäisi olla kirjallisessa muodossa paperilla, jotta voit tutustua niihin ennen virallisen kuulustelun aloittamista. Virallinen kuulustelukertomus on annettu vasta sitten, kun kuulusteltava allekirjoituksellaan vahvistaa kuulustelijan laatiman kuulustelupöytäkirjan.

Kenenkään ei tarvitse paljastaa mitään sellaista tietoa joka voisi johtaa hänen itsensä tuomitsemiseen rikoksesta. Kuulusteluissa todistajana olevan henkilön tulee puhua aina totta muiden tapahtumaan liittyvien asianosaisten toimista. Lähiomaisia vastaan ei tarvitse todistaa. Rikoksesta epäillyllä on vahvin itsekriminoinnin -suoja. Tämä periaate antaa käytännössä rikoksesta epäillylle myös oikeuden valehdella tutkittavassa asiassa.

Entä miten tilanne on silloin kun poliisi pysäyttää sinut kadulla ja kysyy enemmän tai vähemmän mielestäsi epämiellyttäviä tai kiusallisia kysymyksiä. Saako poliisille silloin valehdella?

Kun poliisi puhuttelee ihmisiä kadulla tai kauppakeskuksissa tai muissa vastaavissa paikoissa puhuttelun kohteella ei ole totuudessapysymisvelvollisuutta. Tähän ei ole olemassa mitään poikkeuksia. Väärän todistuksen antamisesta ei voi saada rangaistusta niin kauan, kun puhuteltavaa ei kuulla todistajan asemassa. Tämä ei sulje kuitenkaan pois sulje sitä, että tietyissä tilanteissa poliisille valehteleminen saattaa täyttää jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön. Lähinnä kysymykseen voisivat tulla rikoslain 16 luvun 3 § :n mukainen haitanteko virkamiehelle tai 4 § :n mukainen niskoittelu poliisia vastaan.

Haitanteosta virkamiehelle voidaan tuomita se, joka ilman väkivaltaa tai sen uhkaa oikeudettomasti estää tai yrittää estää virkatoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä. Jos poliisille valehtelemalla siis yrittää vaikeuttaa tämän virkatoimien suorittamista, vaikkapa osoittamalla väärän suunnan, jonne epäilty on lähtenyt tai antamalla epäillystä totuudenvastaisia tuntomerkkejä, niin haitanteon virkamiehelle tunnusmerkistö voi täyttyä.

Niskoitteluun poliisia vastaan voi syyllistyä mm. vääriä tietoja antaen poliisin toimintaa vaikeuttamalla. Tämän tunnusmerkistön voisi kuvitella täyttyvän varsin helpostikin, jos "aktiivisesti" valehtelee poliisille. Tunnusmerkistö ei kuitenkaan täyttyne kovin herkästi, jos vain vaikenee tiedossaan olevista seikoista.

Käytännössä varminta on siten kiistää nähneensä, kuulleensa, havainneensa, tietävänsä mitään. Sen sijaan poliisia ei pidä mennä aktiivisesti johtamaan harhaan esimerkiksi tekaistuja tuntomerkkejä tai tapahtumia keksimällä.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Kiinniotti - pidätys ja kuulustelu
Epäiltynä ja todistajana samassa kuulustelussa
Rikosilmoituksia ja esitutkintaa
Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta
Kiinniotto-oikeus ja itsepuolustus
Q&A - Poliisikuulustelu - Kovalevyn suojauksen purkuavaimen paljastaminen
Viranomaisrikollisuus

tiistaina, huhtikuuta 03, 2012

Avain Asumisoikeus Oy:n tähtiin kohoavat vastikkeet karkoittavat asukkaat

Asumisoikeusasunto on rakennuttajayhtiön omistama asunto johon asukas ostaa asumisoikeuden. Asumisoikeusmaksu maksetaan muuton yhteydessä jonka lisäksi asukas maksaa myös kuukausittaista käyttövastiketta joilla katetaan taloyhtiön- sekä rakennuttajayhtiön kuluja. Suomalainen asumisoikeusjärjestelmä on luotu kopioimalla ruotsin vastaava järjestelmä ja toteuttamalla ruotsalaisen järjestelmän huonoimmat ominaisuudet. Asuminen on kallista ja käyttövastikkeet ovat nousseet kiihtyvällä vauhdilla.

Kerroimme marraskuussa 2010 kuinka Avara Asunnot Oy:n toimitusjohtajan paikalta ulospotkittu Perttu Liukku on runsaan 150 000 euron osakejärjestelyillä noussut Avain Asumisoikeus Oy:n suuromistajaksi ja saanut määräysvallan asumisoikeusyhtiössä. Kaupat tehtiin valvovan viranomaisen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) siunauksella. ARA on ollut täysin kyvytön viranomaisena valvomaan ja varsinkin puuttumaa asumisoikeusrakennuttajien toimintaan.

Väitteet asumisoikeuasuntojen turvallisuudesta, eli vastaavasta asumisturvasta kuin omistusasunnoissa on täyttä puppua. Asumisoikeustalo on helppo muuttaa kovanrahan omistusasunnoiksi eikä järjestely ole edes lainvastainen. Vaasassa laitettiin vuonna 2010 23 asunnon asumisoikeustalo myyntiin. Vastikkeet nousivat vähitellen asukkaille sietämättömälle tasolle. Asuntoja tyhjentyi. Vastikerasitus kasvoi entisestään jäljelle jääneillä asukkailla jotka joutuivat kattamaan tyhjien asuntojen muodostaman vastikevajeen. Lopulta asumisoikeustalo on tyhjentynyt kokonaan ja Vaasan Asumisoikeus Oy on hakenut valvovalta viranomaiselta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) lupaa myydä taloyhtiö. ARA myös aikanaan antoi luvan.

On siis täysin mahdollista että vastikkeita nostetaan ilman todellista kustannusvastaavuutta jotta asukkaat saadaan ulos yhtiöstä ja asumisoikeustaloyhtiöt saadaan puolestaan muutettua kovanrahan asunnoiksi ja voitot valtiontukemien asumisoikeusasuntojen myynnistä omistajien taskuun.

Jos katsomme Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntojen vastikkeen kehittymistä niin ei voi olla näkemättä samanlaisia piirteitä joita aikanaan käytettiin Vaasassa asumisoikeustaloyhtiöiden muuttamisessa kovanrahan asunnoksi. Vastikkeiden tietoinen nostaminen on ollut todella kovan luokan toimintaa. Alla on Avain Asumisoikeus Oy:n kahden kokoluokan asunnon kokonaisvastikkeen kehitys 10 vuoden ajalta.

Mitä tapahtui vuonna 2008? Miksi maltilliset vastikkeet aloittivat syöksykierteen kohti taivasta?


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Avain Asumisoikeus Oy:n asukkailla on vaikeat ajat edessä
Avain Asumisoikeus Oy:n asukkailla on vaikeat ajat edessä, osa 2 –Totta vai tarua?