Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, toukokuuta 18, 2008

Harhaluulot liikennevakuutuksesta

Suomessa on ajoneuvoilla käytössä pakollinen liikennevakuutus. Pakollisen vakuutuksen tarkoituksena on korvata syyttömälle osapuolelle vahingosta aiheutuneet kulut. Yleisin harhaluulo on, että syytön osapuoli saa aina korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksesta. Näin ei kuitenkaan ole.

Ajoneuvon aiheuttama vahinko liikenteessä muulle kuin toiselle ajoneuvolle, korvataan aina liikennevakuutuksesta objektiivisen eli ns. ankaran vastuun perusteella. Ajoneuvon kuljettajan ei tarvitse olla syyllinen vahinkoon, eikä kenenkään tarvitse olla henkilökohtaisesti vastuussa vahingosta, riittää että ajoneuvoa on käytetty liikenteessä. Yleisin esimerkki on lienee kadulle auton eteen yllättäen juokseva lapsi. Ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvataan kustannukset, vaikka ajoneuvon kuljettaja ei siis olisi syyllistynyt mihinkään.

Mikäli ajoneuvo aiheuttaa vahinkoa toiselle ajoneuvolle puhutaan tuottamusvastuusta. Toiselle ajoneuvolle aiheutettua vahinkoa ei korvata vahingon aiheuttaneen liikennevakuutuksesta, ellei vahinko ole aiheutunut ajoneuvon omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai mahdollisesta ajoneuvon puutteellisesta kunnosta. Tuottamuksellisuudella ei tarkoiteta tahallista tekoa, vaan tekoa, huolimattomuutta, joka johtuu esim. liikennesääntöjen rikkomisesta. Liikennevahingon korvausperuste on siis kuljettajan tai matkustajan tuottamus, mutta myös ajoneuvon puutteellinen kunto tai liikennesääntöjen vastainen kulku. Vakuutusyhtiöt yleensä vaativat todisteita teon tuottamuksellisuudesta korvatakseen mitään vahinkoja liikennevakuutuksesta. Hyvä esimerkki on kolmen auton ketjukolari, jossa kaksi ensimmäistä ajoneuvoa ovet kerinneet pysähtyä ja kolmas ajoneuvo iskeytyessään toisenena olevan ajoneuvon perään työntää toisena jonossa olevan auton ensimmäisen perään. Ensimmäisen ajoneuvon vahinkoja ei korvata toisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Toinen hyvä esimerkki on autolautan kannella kaatunut moottoripyörä joka vahingoitti vieressä ollutta ajoneuvoa. Ajoneuvon korjauskuluja ei kateta liikennevakuutuksesta koska kyse ei ole tuottamuksellisuudesta. (kappaleen sanamuotoa tarkennettu 20.5.2008)

Kannattaako hankkia vapaaehtoinen Kasko -vakuutus?

Jos kyse ei ole tuottamuksellisesta vahingosta liikennevakuutus ei korvaa. Mikäli vahingon aiheuttajalla ei ole vapaaehtoista kasko-vakuutusta, korvauksen maksu jää täysin omalle vastuulle. Kasko-vakuutus kannattaa hankkia pelkästään jo sen takia, että kolaritilanteen jälkeen syyllisyyden selvittely voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia ellei peräti vuosia. Yksikään vakuutusyhtiö ei anna korjauslupaa kenenkään liikennevakuutuksesta ennen kuin syyllisyys ja tuottamuksellisuus on selvitetty. Oman ajoneuvon korjaamiseen voi käyttää kuitenkin aina omaa kasko -vakuutusta. Tällöin ajoneuvon saa heti korjattavaksi ja vakuutusyhtiöt selvittävät aikanaan keskenään korvausvastuut. Kun syyllinen osapuoli selviää kasko -vakuutuksen omavastuut ja menetetyt bonukset palautetaan ennalleen.

Tässä eräs todellinen esimerkki nuoren miehen ensimmäisen auton kohtalosta.

"Kiitos valaisevasta artikkelista sen ketjukolarin suhteen. Mäkin ymmärsin aikanaan kasko-vakuutuksen merkityksen. Mulla oli ekana autona sellanen teini-corolla. Liikennevakuutus oli, mutta ei kaskoa. Kävin opiskelemassa 45 km päässä kotitalosta ja julkisilla kulkuneuvoilla kulkeminen täällä perähikijällä on kohtuuttoman vaikeeta. Yks aamu menin sitten kouluun. Pysähdyin punaisiin valoihin ja uudempi Opeli pamahti persuksiin varsin reippaasti. Corolla meni hinauskuntoon. Asia selvitettiin suullisesti paikan päällä ja perään ajanut nainen lupasi ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönsä. Meni pari viikkoa. Corolla oli vakuutusyhtiön varikolla odottamassa. Naiskuskin vakuutusyhtiö kuitenkin ilmoitti että ei voi antaa korjauslupaa ennen kuin saa lisäselvityksiä naiskuskilta. Meni 3 viikkoa lisää. Soittelin perää ja vakuutusyhtiössä sanottiin että lisäselvityksiä on pyydetty jo toistamiseen. Corolla korjaukset maksaa n. 3 500 euroa. Juuri lunastuksen rajalla, mutta korjataan heti kun asia on selvä. Mulla itellä ei ollut moisia rahoja pistää korjauskuluihin. Mulla ei tietysti ollut kasko-vakuutusta enkä vielä silloin edes tiennyt että olisin oman auton voinut korjauttaa kaskon avulla. Taas odoteltiin ja odoteltiin. Viimein 4 viikon päästä vakuutusyhtiö ilmoitti että heidän asiakkaansa, tämä naiskuski, on erimieltä syyllisyydestään ja kiistää aiheuttaneensa vahinkoa, joten asiaa pitää selvittää tarkemmin. Meni 3 viikkoa ja vakuutusyhtiö ilmoitti että ajoneuvoa ei korjata vastapuolen liikennevakuutuksesta, koska he katsoivat syyn olevan minun. Olin aivan ihmeissäni. Faijan kanssa sitte yhdessä laadittiin kantelu liikennevahinkolautakuntaan joka antoi päätöksensä 8,5 kuukauden kuluttua. Naiskuski oli syyllistynyt tuottamukselliseen vahinkoon ja vakuutusyhtiötä kehoitettiin muuttamaan päätöstä. Päätös muutettiin ja korjauslupa naisen liikennevakuutuksesta tuli 3 viikon kuluttua. Auto oli korjattuna kaksi viikkoa myöhemmin. Siitä voi laske kauanko olin ilman autoa. Yhteensä yli 11 kuukautta. Kaskolla olisin saanut corollan muutamassa viikossa alle. Arvaa onko nyt kasko vaikka kuinka olisi vanha auto."

Lue myös:
Ketjukolarin päätös
Väistämisvelvollisuus

torstaina, toukokuuta 08, 2008

Kadonnut mustaan aukkoon

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisiä erimielisyyksiä. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton toimielin ja sen toiminta perustuu lakiin kuluttajariitalautakunnasta (12.1.2007/8). Lautakunnan päätökset ovat suosituksia ja päätöksiin ei voi hakea muutosta. Aikaisemmin kuluttajariitalautakunta on toiminut nimellä kuluttajavalituslautakunta. Erimielisyyden vieminen kuluttajariitalautakuntaan on yleensä helpompi vaihtoehto kuin kallis oikeudenkäynti. Oikeudenkäynti voi kuitenkin joissain tapauksissa olla parempi vaihtoehto, jos on selvästi tiedossa, että riidan osapuolena oleva elinkeinoharjoittaja ei ole aikaisemminkaan noudattanut lautakunnan päätöksiä.

Asian käsittely lautakunnassa on maksutonta. Mikäli valtiolle kertyy kustannuksia lautakunnan tarvitsemien lausuntojen ja selvitysten hankkimisesta, sekä mahdollisen katselmuksen järjestämisestä, nämä kustannukset määrätään elinkeinoharjoittajan maksettavaksi, mikäli elinkeinoharjoittaja ei noudata lautakunnan päätöstä ja häviää saman riidan myös oikeudessa (Laki kuluttajariitalautakunnasta, 18§).

Erimielisyyksien käsittely on normaalia asian prosessointia. Elinkeinoharjoittaja on erimieltä kuluttajan kanssa tai päinvastoin. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksen perustuen mm. kuluttajalainsädäntöön ja vahvaan kokemukseen. Asia muodostuu kuluttajan kannalta erityisen ongelmalliseksi jos lautakunnassa hävinnyt elinkeinoharjoittaja vähät välittää ratkaisusuosituksesta ja eikä noudata annettua päätöstä. Joillakin elinkeinoharjoittajilla on jopa tietoisena strategiana antaa asian mennä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Käsittely saattaa kestää jopa vuoden. Jos elinkeinoharjoittaja aikanaan häviää lautakunnassa hän voi edelleen kieltäytyä noudattamasta päätöstä ja tällöin kuluttajalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia oikeuteen. Tässä vaiheessa aika on kuitenkin jo usein tehnyt tehtävänsä.

Myös kuluttajalla on hävitessään oikeus kieltäytyä noudattamasta lautakunnan päätöstä.

Musta lista

Kuluttajariitalautakunta pitää kirjaa niistä elikeinoharjoittajista, jotka eivät ole noudattaneet sen päätöksiä. Tätä listaa kutsutaan myös kansanomaisesti nimellä "musta lista". Listan muodostavat päätökset ovat lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999/621) mukaan julkisia asiakirjoja ja siten kaikkien saatavilla pyydettäessä ja ilman erillistä perustelua.

Käytännössä mustaa listaa ei ole kuitenkaan helposti saatavilla. Sitä ei julkaista kuluttajariitalautakunnan sivuilla eikä kuluttaviraston sivuilla. Ainoa paikka josta löytyy pieni pala mustaa listaa on kuluttajalehden internetsivut, mutta sielläkin tieto on vanhentunutta, eikä otos annetuista päätöksistä ole kuin muutaman kuukauden ajalta.

Jokainen kuluttaja haluaa varmasti toimia luotettavan myyjän ja elinkeinoharjoittan kanssa. Mitä isompi hankinta, sitä tärkeämmäksi luotettavuus muodostuu. Kuluttajan kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että hänellä olisi nopeasti ja kätevästi saatavissa tieto niistä elinkeinoharjoittajista, jotka eivät ole luotettavia kumppaneita ja eivät ole lautakunnan päätöksiä noudattaneet. Internetissä pitäisi olla saatavilla erillinen hakupalvelu, esimerkiksi kuluttajaviraston tai lautakunnan sivuilta, joiden kautta kuluttaja voisi hakea tietoa elinkeinoharjoittajan nimellä. Sama palvelu pitäisi löytyä myös teksiviestipalveluna, jolloin kuluttaja voisi paikanpäällä, ennen kaupantekohetkeä tarkistaa onko myyjä luotettava ja noudattanut lautakunnan päätöksiä. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole ja sen on kuluttajan etujen vastaista.

Kun katsoo mustaa listaa elinkeinoharjoittajista 3-4 vuoden ajalta ei voi välttyä huomiolta, että pääsääntöisesti kaikki elinkeinoharjoittajat jotka eivät ole päätöksiä noudattaneet ovat pienehköjä yrityksiä tai toiminimiä. Yllättävän paljon kohdalle osuu elinkeinoharjoittajia jotka toimittavat remonttipalveluja, myyvät käytettyjä ajoneuvoja tai huonekaluja ja jopa valmistalopaketteja. Osa elinkeinoharjoittajista on useasti jättänyt noudattamatta lautakunnan päätöksiä. Nykyinen järjestelmä ja mustan listan huono saatavuus ruokkivat edellämainittujen elinkeinoharjoittajien välinpitämättömyyttä yhteisiä sääntöjä ja lakeja kohtaan. On erittäin pieni todennäköisyys että seuraava asiakas olisi tietoinen elinkeinoharjoittajan välinpitämättömyydestä.

Ihan ensimmäiseksi ei tulisi mieleen ostaa uutta kallista kotia valmistalopaketteja myyviltä firmoilta, jotka löytyvät mustalta listalta ja useaan kertaan. Käytettyä autoja kannattaa hankkia myös jostain toisesta myymälästä. Kallista kodin elektroniikkaa ostaessa kannattaa miettiä minkälaisen liikkeen kanssa haluaa asioida. Sitten on tietysti tämä Philips, mutta antaa sen asian tällä kertaa olla.

Seuraava musta lista ajalta 2004-2006 niistä elinkeinoharjoittajista jotka eivät ole noudattaneet kuluttajariitalautakunnan päätöksiä 15.11.2007 mennessä. Listassa on elinkeinoharjoittajan nimi, paikkakunta ja päivämäärä jolloin päätös on lautakunnassa annettu.

Ab Älvsbyhus , Tornio , 3.3.2006
Ab Älvsbyhus , Tornio , 3.3.2006
Ab Älvsbyhus , Tornio , 25.11.2004
Ab Älvsbyhus / Tornio , Tornio , 7.10.2005
Air France , Vantaa , 6.10.2004
Aitavaara Oy , Oulu , 25.4.2005
Aseman Kello Oy , Helsinki , 30.12.2005
Aurinkolampi Oy , Helsinki , 7.9.2005
Aurinkolampi Oy , Helsinki , 7.9.2005
Aurinkolampi Oy , Helsinki , 7.9.2005
Auto- ja Konekorjaamo S. Pätsi Ky , Kuusamo , 15.6.2005
Auto Putkola Oy , Kuopio , 27.4.2005
Autohaus Ahto Oy , Helsinki , 1.6.2006
Autohaus Ahto Oy , Helsinki , 27.12.2005
Autohitsaamo Kareli , Imatra , 15.12.2004
Autohuolto Rimmi Oy , Vantaa , 10.8.2005
Auto-Kolmonen Oy , Hämeenlinna , 10.4.2006
Autokorjaamo A. Nieminen , Somero , 21.12.2004
Auto-Kulmala Oy , Tampere , 27.4.2006
Auto-Kulmala Oy , Tampere , 10.4.2006
Automaalaamo M. Sainio , Nousiainen , 26.10.2004
Automaalaamo Teuvo Romppainen , Kuhmo , 19.10.2004
Automafia Oy , Raisio , 16.8.2004
Auton Korjaus ja Osamyynti T:mi Kari Laine , Helsinki , 10.4.2006
Autotalo E. Hartikainen Oy , Joensuu , 1.4.2004
Autovan Oy , Helsinki , 29.3.2005
Autovuokraamo Vesa Nieminen Oy , Turku , 22.6.2004
AVM-Rakentajat Oy , Rovaniemi , 31.8.2005
CEL Ky , Helsinki , 28.3.2006
Centro Rakennus Oy , Merikarvia , 28.4.2005
Digistore Oy , Turku , 27.9.2004
E. Hartikainen Oy , Joensuu , 12.6.2006
Ea Terveydenhoitomyymälä , Helsinki , 29.9.2004
Eastwest Import , Huittinen , 16.1.2006
Elinkeinohajoittaja Markku Rimpelä , Pori , 19.9.2005
Elinkeinoharjoittaja Anna-Mari Jussila , Jyväskylä , 1.4.2005
Elinkeinoharjoittaja Jylhä Ilkka , Turku , 25.4.2005
Elinkeinoharjoittaja Jylhä Ilkka , Turku , 25.4.2005
Elinkeinoharjoittaja Lea Sihvola , Orimattila , 23.6.2004
Elinkeinoharjoittaja Lea Sihvola , Orimattila , 23.6.2004
Elinkeinoharjoittaja Lea Sihvola , Orimattila , 16.4.2004
Elinkeinoharjoittaja Matti Suolahti , Seinäjoki , 29.9.2005
Elinkeinoharjoittaja Mikko Korhonen , Kuopio , 21.10.2005
Elinkeinoharjoittaja Pekka Laasonen , Muhos , 21.12.2005
Elinkeinoharjoittaja Viktor Kuznecenko , Joensuu , 25.8.2005
Eläinkauppa Paratiisilintu , Lepsämä , 12.1.2005
Eläintarvikeliike Taitotassu Ay , Kempele , 14.4.2005
Espoon Vaihtokartano Susibet Oy , Espoo , 24.8.2004
Etelä-Suomen Yhtyneet Kiinteistönvälittäjät Oy LKV , Turku , 27.5.2004
Eurologic Oy , Turku , 21.4.2004
Fegi Guzze Finland Oy , Tuusula , 15.6.2004
Fillarimestari , Seinäjoki , 8.10.2004
Finaref Oy , Kerava , 17.6.2005
Fresh Building Oy , Turku , 7.4.2005
G. B. Marin , Uusikaarlepyy , 25.5.2004
Goodbel Oy , Tuusula , 27.4.2006
Halla-ahon Kutomo Ky , Hoisko , 16.3.2006
Hanax Oy Kodintekniikkahuolto , Helsinki , 16.8.2005
Hard Work Racing Oy , Jyväskylä , 3.6.2005
Hekes Oy , Espoo , 24.11.2005
Hekes Oy , Espoo , 14.10.2004
Helsingin Habitel Oy , Helsinki , 9.8.2004
Helsinki Välitys HV Oy , Helsinki , 13.10.2004
HiFi Krug International , Helsinki , 8.9.2004
Himoksen Vuokramökit Oy , Jämsä , 21.6.2005
HT-Auto Ky , Hyvinkää , 7.5.2004
Huoneistomedia LKV , Valkeakoski , 13.1.2005
Huonekalukorjaamo Ajaton Ilme , Märynummi , 8.9.2004
Ilveshopea Oy , Myllyoja , 13.4.2006
Insinööritoimisto Pentti Mustanoja Oy , Vihti , 14.20.2004
Insinööritoimisto Timo Renko , Huhmarkoski , 26.1.2006
J. Altti Ky , Alavus , 24.9.2004
J. Kärkkäinen Oy , Oulu , 12.9.2005
J. Rinta-Jouppi Oy , Seinäjoki , 7.5.2004
Jack Marine Oy , Helsinki , 16.1.2006
Jane's Style , Turku , 18.5.2006
Jansun Oy , Kuortane , 15.6.2006
Jokihaaviston Ratsastuskoulu , Kylmäkoski , 21.6.2005
Jordbyggnads Kb Rodas Ky Maanrakennus , Helsingby , 2.3.2006
JP-Varastomyynti , Espoo , 12.6.2006
Kaarelan Ratsutalli Oy , Helsinki , 26.1.2006
Kaluste ja Matto Matti Viitala Ky , Kurikka , 31.1.2005
Kaluste ja Matto Matti Viitala Ky , Kurikka , 31.1.2005
Kaluste ja Matto Matti Viitala Ky , Kurikka , 22.9.2005
Kaluste ja Matto Matti Viitala Ky , Kurikka , 23.11.2005
Kaluste Ojala Oy , Jyväskylä , 3.3.2006
Kaluste Ojala Oy , Jyväskylä , 30.12.2005
Kande Oy , Tampere , 7.11.2005
Karelment Oy , Kuopio , 26.5.2005
Kaustisten Konekeskus Oy , Kokkola , 24.8.2004
Kennel Shadowgame's , Tampere , 14.4.2005
Kennel Skuolfi H. Latva , Hollola , 16.4.2004
Kiinteistöhuolto Rautio Oy , Tornio , 22.12.2005
Kiinteistövälitys Asuntolähde LKV , Tampere , 13.10.2004
Kiinteistöyhtymä Argillander , Oravikoski , 30.8.2004
Kim-Auto Oy , Helsinki , 26.1.2005
Koskisen Oy , Järvelä , 13.10.2005
KSP-Saneeraus Oy , Lempäälä , 1.6.2006
Kuljetusliike Fast One Ky , Vantaa , 31.5.2006
Kylmä Karjala Oy , Kitee , 17.2.2006
Lahden Bike Point Ky , Lahti , 21.10.2004
Lahden Bike Point Ky , Lahti , 2.11.2004
Launeen Expertti , Lahti , 1.10.2004
Lindholm Group Oy , Tuusula , 25.8.2005
Lokapojat Oy , Vantaa , 30.7.2004
Lukkoliike K. Lämsä , Helsinki , 25.1.2006
Lämpötalo Veittikoski Oy , Simo , 3.3.2005
Länsi Auto Oy , Espoo , 19.10.2005
M. Alander Oy , Piikkiö , 27.1.2005
Maanrakennus Neko Oy , Espoo , 9.8.2004
Maliner Oy , Lievestuore , 15.10.2004
Marine Yachting Import Ltd Oy , Helsinki , 16.8.2004
Mekakika Hannu Keinänen , Jyväskylä , 17.8.2005
Mixel Oy , Joensuu , 25.1.2005
Musta Pörssi Forum , Helsinki , 21.4.2004
Nastolan Matkatoimisto Oy , Villähde , 30.3.2006
Nastolan Matkatoimisto Oy , Villähde , 15.6.2006
Nilsiän Hirsituote Oy , Pajulahti , 21.11.2005
Novanox Oy , Savonlinna , 14.9.2005
Opcart I. Yrjönsalo Ky , Virkkala , 25.5.2004
Optica Oy , Helsinki , 30.12.2005
Optiproof 2000 Oy , Hämeenkyrö , 10.1.2005
Optiproof 2000 Oy , Hämeenkyrö , 25.5.2005
Oulun Ovisaneeraus / elinkeinoharjoittaja Markku Mikkonen , Oulu , 23.9.2005
Oy Edicron Ab , Helsinki , 24.8.2004
Oy Edicron Ab , Helsinki , 21.4.2004
Oy Hedoy Ab , Helsinki , 1.10.2004
Oy Marden Ltd , Hinthaara , 12.5.2005
Oy PG-Trading Ab , Närpiö , 2.11.2004
Oy Philips Ab , Espoo , 27.10.2004
Oy Scancollection Ab , Helsinki , 22.2.2006
Oy Sonesta Ab , Masala , 31.5.2006
Oy VK-Vatten Ab , Vantaa , 25.1.2006
Parkettilattiat Dunderfeldt Ky , Kerava , 15.10.2004
Patinanikkari Jari Villman , Imatra , 12.1.2006
Pihanestorit Oy , Pinsiö , 12.5.2006
Pikku Piskin Kennel , Tyrnävä , 16.4.2004
Pintakäsittely Juha Inkkinen , Sipoo , 2.6.2004
PK Dion , Lohja , 14.4.2005
PK-Neliöt Oy , Masku , 31.8.2005
Pohjois-Helsingin Auto Oy , Helsinki , 14.2.2006
PR-Kalustetukku Oy , Espoo , 21.3.2006
Puutyöliike Heikkilä Oy , Nousiainen , 30.3.2006
Raahen Huolto Pekka , Pattijoki , 20.4.2006
Radiotalo Iiskala , Laitila , 12.6.2006
Rakennus Hix Oy , Masala , 25.11.2004
Rakennuskonsultointi Oravala Mauri , Hamari , 26.8.2004
Rakennusliike Hix Oy , Masala , 29.9.2005
Rakennusliike Jari ja Veijo Soiniset Ky , Karhula , 7.4.2005
Rakennusliike Jari ja Veijo Soiniset Ky , Karhula , 21.11.2005
Rakennuspalvelu Sarajärvi Oy , Vihti , 5.3.2006
Rakennustoimisto Ari Pentikäinen Oy , Savonlinna , 7.10.2005
Riihimäen Konehalli Oy , Riihimäki , 5.1.2006
RL Fashion Oy , Uusikaupunki , 7.1.2005
RPJ Rakentaja Jouni Punkka , Kotimäki , 15.6.2006
Saariston Makuja K & M Vaihela Ky , Velkua , 30.8.2004
Salomaan Kennel / Sirpa Salo , Pekola , 16.4.2004
Salon Konttorikone Ky , Salo , 25.8.2005
Sane-Box Oy , Palokka , 12.5.2006
Sateenkaarivärit Oy , Tampere , 20.12.2004
Select Suomi Postimyynti Oy , Espoo , 22.2.2006
Sipoontien Auto Oy , Hyvinkää , 5.4.2006
Sivox Oy , Helsinki , 15.6.2005
Solo International Oy , Espoo , 12.9.2005
Sony Finland Oy , Espoo , 21.4.2004
Sony Finland Oy , Espoo , 21.4.2004
Sport & Outdoor Service , Rautalampi , 16.8.2004
Sport House Esukki , Rukatunturi , 19.10.2005
Star-Rengas Oy , Helsinki , 12.9.2005
Suomen Kodikas-Talot Oy , Tampere , 7.4.2005
Suomen Kodikas-talot Oy , Tampere , 7.4.2005
Suomen Kultala , Helsinki , 25.5.2005
Suomen Luontaisterveysopisto Heatlh College Oy , Järvenpää , 1.2.2006
Suomen Polkupyörätukku Oy , Helsinki , 15.10.2004
Suur-Helsingin Huoneistopalsta Oy , Helsinki , 21.6.2004
Sähköasennus Eero Hurri , Lahti , 21.6.2004
T:mi A. Kasemaa , Helsinki , 11.5.2004
T:mi Hannu Nurminen , Nakkila , 24.10.2004
T:mi Ismo Nikkonen , Kouvola , 23.9.2005
T:mi Juha Orenius , Jyväskylä , 24.9.2004
T:mi Kalevi Koivunen , Huittinen , 24.11.2005
T:mi Maaginen , Viiala , 18.5.2006
T:mi Mikko Vuoristo , Rauma , 3.6.2004
T:mi Oili Sappinen , Mäntyharju , 23.9.2005
T:mi Olavi Toppari , Orivesi , 7.2.2006
T:mi Olavi Toppari , Orivesi , 7.9.2005
T:mi Olavi Toppari , Orivesi , 15.8.2005
T:mi Pasi Mänttäri , Lemmo , 3.11.2004
T:mi Petteri Kärki , Oulu , 7.9.2005
T:mi Seppo Valjakka , Forssa , 22.6.2004
T:mi Tiihonen , Helsinki , 21.11.2005
T:mi Timo Roininen , Pudasjärvi , 7.2.2006
Tampereen Automesta Oy , Tampere , 30.1.2006
Tampereen Hovi Oy , Tampere , 28.3.2006
Tampereen Tuulilasipalvelu , Tampere , 15.11.2004
Tenstar Oy , Lahti , 27.5.2004
Thermo-Tek Oy , Nastola , 22.11.2005
Tietokonenurkka Oy , Lahti , 5.1.2006
Tietoniksi Oy , Turku , 17.12.2004
Tiilikateasennus Etelä-Suomi Oy , Vanhalinna , 20.4.2006
TN-Konsult / TN-Laituri Ay , Ekenäs , 26.8.2004
TR-Kielimatkat Oy , Helsinki , 21.3.2005
TV ja Videohuolto Saarinen , Lahti , 3.11.2004
Ukin-Musiikki , Kerava , 13.4.2006
Ukin-Musiikki , Kerava , 13.4.2006
Uudenmaan MK-Auto Oy , Helsinki , 2.3.2006
Uudenmaan purku- ja saneerausurakointi Oy , Hyvinkää , 24.9.2004
Vantaan Vuokrauspalvelu / Asuntomarkkinointi Oy LKV , Vantaa , 9.8.2004
Verkosta.fi , Helsinki , 16.8.2005
Westeeri Oy , Oulu , 14.2.2006
Westeeri Oy , Oulu , 15.6.2005
Westeeri Oy / Toppilan Autohuolto , Oulu , 19.10.2004
VG Trading Oy , Tuusula , 28.10.2005
VT Saneeraus Veli Kilpeläinen , Pertteli , 28.4.2005
Ykköskolmio Oy , Salo , 1.6.2005
Zena's , Helsinki , 13.4.2006

Lue myös:
Kuluttajan oikeudet

Case Philips: Yhteenveto, Vaatimuskirje Philipsille, Koko tarina

Kuluttajariitalautakunnan tiedote päätösten noudattamisesta