Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, joulukuuta 25, 2011

Samsung hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Blogille toimitetun kuluttajariitalautakunnan päätöksen (15.12.2011) mukaisesti Samsung ja Verkkokauppa.com ovat hävinneet kuluttajariitalautakunnassa riidan liittyen Samsung puhelimen piirikortin liimausten rikkoutumiseen. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen mukaisesti Samsungin ja Verkkokauppa.com:n on korvattava kuluttajalle vastaavanlainen puhelin sekä hyvitys puhelimen takuuhuoltoon toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä käyttöhyödyn menetystä.

Blogi julkaisi 9.12.2011 artikkelin (Samsung ei ole luottamuksesi arvoinen) Samsungin puhelimien ongelmista sekä Samsungin tavasta maksattaa puhelimien takuukorjaukset kuluttajalla. Samsung on ohjeistanut huoltoliikkeitään tulkitsemaan tietyt puhelimissa esiintyvät viat poikkeuksetta kuluttajan virheeksi. Kun kuluttaja haluaa keskustella vian diagnoosista, huolto ohjeistaa ottamaan yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun joka puolestaan kertoo noudattavansa huollon tekemää päätöstä. Asiasta ei voi edes keskustella.

Nyt 15.12.2011 annetun Kuluttajariitalautakunnan päätöksen noudattamisesta on ilmoitettava lautakunnalle viimeistään kolmen viikon sisällä. Eli lautakunta haluaa tiedon siitä onko päätöstä noudatettu vai ei. Noudattamatta jättäminen johtaa yritysten kirjaamisen mustalle listalle ja kuluttajalla on tämän jälkeen erinomaiset mahdollisuudet hakea sitova päätös oikeusteitse.

Blogi seuraa mielenkiinnolla tilannetta kuinka Samsung ja Verkkokauppa.com reagoivat kuluttajariitalautakunnan päätökseen. Palaamme asiaan tammi-helmikuun 2012 aikana.

Lue:
Samsung ei ole luottamuksesi arvoinen

Lue myös:
Ilmaista konsultointia Verkkokauppa.com:lle
Verkkokauppa.com todennäköisesti aina kalliimpi
Kuluttajan oikeudet

tiistaina, joulukuuta 20, 2011

Nordean suuri VISA-puhallus, osa III

Nordea on jälleen muuttanut luottokorttien käytön ehtoja ja vastuiden määrittelyä nettiostoksissa.

Nordea on sulkenut kaikki asiakkaidensa VISA ja Mastercard kortit nettikäytöltä. Nordean asiakas voi aktivoida nettikäytön verkkopankissaan, mutta joutuu hyväksymään uudet, nimenomaiset ehdot kortin käytölle. Uudet ehdot on määritelty hyvin tulkinnanvaraisesti liittyen siihen kenellä on vastuu kortin väärinkäytöksestä ja kauppiaan sopimusrikkomuksesta.

Todentamispalveluun liittynyt kortinhaltija voi käyttää verkkomaksamispalvelua Internetin välityksellä tehtävien ostojen maksamiseen. Visa- ja Visa Electron -korttien haltijat voivat asioida Verified by Visa -palveluun liittyneissä verkkokaupoissa ja MasterCard-kortinhaltijat MasterCard SecureCode -palveluun liittyneissä verkkokaupoissa. Kauppiaiden kuuluminen palveluun on todettavissa kauppiaiden Internet-sivuilla olevien Verified by Visa - tai MasterCard SecureCode -kuvakkeiden perusteella. Ostotapahtumat veloitetaan kortinhaltijan luottokorttilaskulla korttien käyttöehtojen mukaisesti ja Visa Electronin osalta suoraan tililtä, johon kortti on liitetty.

Ehdoista voi tulkita, että VISA ja Mastercard kortin käyttö muissa kuin Verified by VISA- tai Mastercard SecureCode -palvelun hyväksyvissä verkkokaupoissa on kielletty. Tällä hetkellä suurin osa kaupoista ei ole palvelun piirissä, kuten nuorten Nordea asiakkaiden suosima Playstation Network.

Asiaa kysyttiin Nordean asiakaspalvelusta. Vastaus oli, että asiakas on vastuussa kortistaan ja asiakas vastaa väärinkäytöksistä sekä kauppiaan sopimusrikkomuksista jos korttia on käytetty muissa kuin Verified by VISA- tai Mastercard SecureCode -palvelun hyväksymissä verkkokaupoissa.

Nordea on samankaltaista luottokorttien käyttöön ja korvausvastuuseen liittyvää tulkintaa yrittänyt aikaisemminkin. Tämä ei siis ole uutta. Suomessa kuluttajansuojalaki määrittelee kuluttajaluottojen soveltamisalan. VISA- ja Mastercard -kortit ovat hyödykesidonnaisia luottokortteja jolloin kuluttajasuojalain 7 luvun 13 § mukaisesti luottokortin myöntäjä on vastuussa myyjän tekemästä sopimusrikkomuksesta. Asiasta on myös korkeimman oikeus päätös.

Nordean rimpuilu ja vastuiden sysääminen kuluttajalle on ennenäkemätöntä. Kunnioitus lakia ja korkeimman oikeuden päätöksiä vastaan on olematonta. Kuluttajavirasto voisi tutustua tarkemmin Nordean uuteen luottokorttien nettikäyttöohjeisiin ja vaatia Nordeaa noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä ja korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä.

Lue:
Nordean suuri VISA-puhallus
Nordean suuri VISA-puhallus, osa II
Nordean ilmainen korttivakuutus
Luotonantaja vastaa epäonnistuneista ostoksista

perjantaina, joulukuuta 09, 2011

Samsung ei ole sinun luottamuksesi arvoinen

Samsung myöntää monille tuotteilleen kuten puhelimille kahden vuoden vapaaehtoisen takuun. Samsungin osalta kahden vuoden takuu on tyhjä lupaus - puhdas valhe hyvään laatuun ja lupauksiin uskoville kuluttajille.

Seuraavat esitetyt tiedot ja väitteet perustuvat blogille useasta eri tahosta toimitettuun aineistoon, joka sisältää sähköpostikirjeenvaihtoa, tallennettuja puhelinkeskusteluja sekä muita tapauksiin liittyviä asiakirjoja.

Samsungin puhelimissa on paljon teknisiä ongelmia ja heikkouksia jonka takia puhelimet eivät aina kestä edes takuuajan loppuun. Kun Samsung puhelin hajoaa kesken takuun, huoltoliikettä on ohjeistettu tietyissä vikatapauksissa määrittelemään vian syyksi kuluttajan huolimaton laitteen käyttö, vaikka Samsungilla on tiedossa vian johtuvan todennäköisemmin valmistusvirheestä. Kun kuluttaja on eri mieltä viasta ja ottaa yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun on asiakaspalvelu puolestaan ohjeistettu noudattamaan huollon heille antamaa diagnoosia virheen laadusta. Näyttää vahvasti siltä, että Samsung on huonolaatuisten puhelimien lisäksi keksinyt ikikierteen, johon asiakas ohjataan väsytettäväksi vailla aikomustakaan palvella tai noudattaa sopimuksellisia ja lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Samsungin takuu on tyhjä lupaus jota ei ole tarkoitus edes noudattaa

Takuu on Samsungin antama ylimääräinen ja vapaaehtoinen lisäturva tehdylle kaupalle. Virhevastuu säilyy Samsungilla takuusta huolimatta ja on säädetty kuluttajansuojalaissa. Vastuu virheellisestä tuotteesta ei katkea takuuseen eikä virhevastuulle ole määrätty takarajaa. Samsung on vastuussa tuotteen virheestä myös takuuajan jälkeen. Takuuaikana näyttövastuu virheestä on Samsungilla.

Useammassa Samsungiin puhelimeen liittyvässä vikatapauksessa on käynyt ilmi, että esimerkiksi puhelimen piirikorttien liimaukset eivät yksinkertaisesti kestä liiallisen kovetin aineen käytön takia. Samsung on täysin tietoinen puhelimiensa ongelmista ja onkin ohjeistanut valtuuttamiansa huoltoja, kuten esimerkiksi SCF Huoltoa, toteamaan vian automaattisesti asiakkaan syyksi. Kun puhelimesta ei löydy ulkoisten kolhujen tai iskujen merkkejä joihin voisi vedota, kuluttajan väitetään jopa taivutelleen tai vääntäneen puhelinta.

Kun Samsungin ja valtuutetun huollon yhdessä sopima diagnoosi on saatu aikaan, kuluttajaa ohjeistetaan ottamaan yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun (030 622 7515). Samsungin asiakaspalvelu puolestaan on ohjeistettu toteamaan poikkeuksetta noudattavansa huollon määrittelemää vikadiagnoosia. Pyynnöt yhdistää puhelu asiasta vastaavalle henkilölle tai asiakaspalvelusta vastaavalle esimiehelle ovat kielletty. Eräässä tapauksessa kun kuluttaja vaatimalla vaati saada edes jonkintasoista näkyvää palvelua asialleen, Samsungin asiakaspalveluhenkilö totesi kyllästyneenä olevansa täällä vain töissä.

Tässä vaiheessa moni kuluttaja luovuttaa.

Ne hyvin harvat kuluttajat jotka vievät asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohtaavat uuden ongelman. Samsung viivyttelee vastineiden kanssa kuukausia ja antaa vastineensa lautakunnalle riita-asioissa monesti vasta monien eri kehotusten jälkeen. Siinä vaiheessa kun kuluttajariitalautakunnan asiantuntija ilmoittaa Samsungille löytäneensä Samsungin vastuulla olevan vian, Samsung haluaa sopia riidan kuluttajan kanssa ennen kuin tapaus päätyy kuluttajariitalautakunnan istunnon ratkaistavaksi. Toimenpiteen tarkoituksena on estää julkinen merkintä kuluttajariitalautakunnan päätösrekisteriin jossa Samsungin puhelimien viat kävisivät ilmi.

Kilpailu puhelinmarkkinoilla eri valmistajien välillä on äärimmäisen kovaa. Voisi kuvitella että Samsung jouduttuaan myöntämään tuotevirheen, korvaisi puhelimen, aiheutuneet kulut ja hyvittäisi asiakkaalle tapahtuneen haitan. Näin ei kuitenkaan käy. Ainoa selitys tähän on, että Samsungin puhelimissa on normaalia suurempi vikaantumistiheys jonka takia kaikista korjauskuluista yritetään päästä eroon.

Samsungin tapa sopia riita on pistää kuluttaja maksamaan

Monissa maissa kuten Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa valmistajat ovat ymmärtäneet hyvän asiakaspalvelun kokonaismerkityksen. Näissä maissa myös kuluttajat osaavat oikeasti äänestää jaloillaan. Kun kuluttajalle hyvitetään viallinen tuote, se hyvitetään rehellisesti pyrkimällä tekemään kuluttaja tyytyväiseksi ja muistamaan myös epäonnistunut ostos positiivisena kokemuksena. Kuluttajalle hyvitetään edellä kuvatun kaltaisissa tapauksissa automaattisesti vikaantunut laite, aiheutuneet kulut sekä ylimääräistä hyvitystä korvaukseksi viallisen tuotteen aiheuttamasta mielipahasta. Monissa muissa maissa kuin Suomessa toimiessaan yrityksillä on kokonaiskuva koko tuotteen elinkaaren kattavasta positiivisesta kuluttajakokemuksesta. Suomessa, suomalaisen johdon alaisuudessa tuosta kaupankäynnin perustietämyksestä ei ole tietoakaan. Ketään ei kiinnosta, kukaan ei välitä. Ei ainakaan Suomen Samsung Electronics Nordic AB:n Suomen sivuliikkeessä.

Samsungille ei näytä olevan merkitystä että puhelimessa oli vikaantuessa valmistajan myöntämä vapaaehtoinen takuu voimassa. Silläkään ei ole merkitystä että huoltoon toimittamisesta on syntynyt takuuaikana kuluja jotka lakisääteisestikin tulee korvata. Eikä silläkään ole Samsungille merkitystä että puhelimen ostanut henkilö on joutunut olemana ilman puhelintaan ja sijoittamalleen pääomalleen saatua käyttöhyötyä pahimmassa tapauksessa useamman vuoden. Samsung tarjoaa hyvitykseksi nimellisesti samanarvoista puhelinta, jonka tuotantokustannukset ovat murto-osa alkuperäisesti rikkoutuneen puhelimen huoltokustannuksista.

Ei ole ihme että Samsungin kannattaa kieltäytyä korjaamasta puhelimia takuuseen. Harva kuluttaja jaksaa valittaa ja ne jotka jaksavat saavat vajaan kahden vuoden odottamisen jälkeen esimerkiksi 200 euron arvoisen puhelimen tilalle korvaukseksi nimellisesti samanarvoisen, tuotantokustannuksiltaan 60 euroa maksavan puhelimen. Tällä järjestelyllä Samsung välttää takuuhuollosta syntyvän alkuperäisen puhelimen korvaushintaan verrattuna moninkertaisen korjauskustannuksen.

Yhtään ei tarvitse ihmetellä miksi Samsung mielummin kiistää, väistelee, viivyttelee ja riitelee kuin korvaisi reilusti sen haitan minkä kuluttajalle on aiheuttanut. Ainoa selitys tälle uppiniskaisuudelle, ja perusmarkkinointitaitojen vastaiselle toiminnalle sekä Samsungin sivuliikkeen johdon suoranaiselle epäpätevyydelle on todellisuus Samsung puhelimien massiivisista vioista joiden korjaaminen kuluttajansuojalain mukaisesti tulisi hyvin kalliiksi.

Parempi on pistää kuluttaja maksamaan.

OHJEITA

Ota yhteyttä suoraan Samsungin vastuuhenkilöihin EI Samsungin asiakaspalveluun

Takuukiistoissa ÄLÄ OTA yhteyttä suoraan asiakaspalveluun (030 622 7515).

Ota yhteyttä suoraan Samsung Electronics Nordic AB (Suomen sivuliike) tuotealueesta vastaavaan tuote- tai palvelupäällikköön. Samsungin vaihteen numero on piilotettu kohtuullisen tehokkaasti, mutta pienellä tutkimustyöllä sekin löytyy.

Samsungin vaihteen numero: 09 85635050

Pyydä vaihdetta yhdistämään tuotealueesta vastaavalle Service Account- tai Service managerille. Vaihtoehtoisesti voit pyytää nimen ja varmistaa että sähköpostiosoite henkilölle on muotoa etunimi.sukinimi@samsung.fi. Suora puhelinsoitto on huomattavasti tehokkaampi. Mitä useampi ohittaa toimimattoman asiakaspalvelun sitä todennäköisemmin Samsung haluaa jossain vaiheessa muuttaa toimintatapaansa asiakaslähtöisemmäksi.

Mitä korvauksia voin pyytää silloin kuin Samsung on kieltäytynyt noudattamasta takuuta?

1. Puhelimen korjaus toimintakuntoiseksi tai vastaava toimiva mieluimmin uusi puhelin

2. Puhelimen huoltoon toimittamisesta aiheutuneet kulut. Kuluttajansuojalain mukaan virhevastuun ja erityisesti vapaaehtoisen takuun aikana tuotteen korjaus ei saa aiheuttaa kuluja asiakkaalle.

3. Kuluttajalla on oikeus luottaa Samsungin antamaan vapaaehtoisen takuun pitävyyteen. Se että Samsung yksipuolisesti irtisanoutuu takuusopimuksesta aiheuttaa kuluttajalle käyttöhyödyn menetystä joka voidaan suhteuttaa puhelimeen sijoitetun pääoman arvon menettämiselle siltä ajalta jolloin puhelin olisi ollut käytettävissä jos puhelin olisi korjattu takuuehtojen mukaisesti. Tällainen korvaus voi helposti olla 1-2 euroa / pv jolta puhelin ei ole takuusopimuksen mukaisesti ollut käytössä. Vuoden odotusajalta summa on keskimäärin 540 euroa.

On myös aika katsoa peiliin - miksi suomalaiset kuluttajat ovat tyhmiä?

Yhä useamman kuluttajan on nyt otettava härkää sarvista ja viimein näytettävä Samsungin kaltaisille Suomessa toimiville ammattitaidottomasti ja ylimielisesti johdetuille yrityksille kuluttajan valta päättää kenen tuotteita haluaa ostaa.

Edellä mainittu toiminta tulee jatkumaan koska suomalaiset kuluttajat ovat yksinkertaisia, halpojen alennusten perässä juoksevia aivottomia ostokoneita. Kaikista varoituksista ja esimerkeistä huolimatta he ostavat tuotteita Samsungin ja Philipsin kaltaisilta valmistajilta ja Verkkokauppa.com tapaisilta liikkeiltä. Yrityksiltä jotka eivät ole kuluttajien luottamuksen arvoisia. Ostotapahtumassa ei oleellisinta ole itse tuote, vaan myös ostotapahtuman jälkeinen rehellinen ja toimiva suomalaista lainsäädäntöä noudattava asiakaspalvelu.

Joulun kolkutellessa ovelle kannattaa ajatella myös lahjan saajaa. Joululahjaksi ei Samsungin puhelinta kannata ostaa! Ellei sitten inhoa lahjansaajaa sen verran, että haluaa järjestää hänet Samsungin takuusopan ikikierteiseen pyöritykseen.

Lue myös
Kuluttajan oikeudet
Ilmaista konsultointia Verkkokauppa.com:lle
Verkkokauppa.com - todennäköisesti aina kalliimpi
CASE Philips - loppuyhteenveto
CASE Philips - vaatimuskirje

Lue myös:
Kadonnut mustaan aukkoon
Luotonantaja vastaa epäonnistuneista ostoksista
DVD-levyjen kopiosuojaus rikkoo kuluttajansuojalakia
Läskit lennossa
Miksi Suomessa saa myydä valmiiksi viallisia laitteita uusina?
Vapaaehtoinen palautusoikeus
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan