Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, marraskuuta 17, 2018

Trafi ei luovuta suojattuja tietoja yksityisille pysäköintivalvonta yrityksille

Blogille yksityishenkilön välittämän Trafin lakimiehen kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella, Trafi ei enää luovuta ajoneuvon omistajan tai haltijan tietoja yksityisille pysäköintivalvonta yrityksille silloin kuin ajoneuvon omistaja tai haltija on asettanut itselleen osoitteenluovutuskiellon Trafin palveluihin.

Julkaisimme vuonna 2007 artikkelin jossa ihmettelimme miksi AKE luovuttaa ajoneuvon omistajan tai haltijan tiedot yksityiselle pysäköintivalvontayritykselle osoitteenluovutuskiellosta huolimatta. Nykyinen lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 2003 ja osoitteenluovutuskielto on ollut kirjattuna lakiin alusta asti. Aikaisemmin AKE tulkitsi lainsäädäntöä täysin virheellisesti. Nyt Trafissa lain tulkinta on ainakin tällä hetkellä oikea.

"Luonnollinen henkilö voi rajoittaa tietojensa luovuttamista ajoneuvoliikennerekisterilain 20 § mukaisilla tietojenluovutuskielloilla. Osoitteenluovutuskielto rajoittaa ajoneuvoliikennerekisterilain 20 §:n mukaan osoitetietojen luovuttamista muille kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajatutkinnon vastaanottajan, sopimusrekisteröijän tai ajokorttilaissa; kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydessä annetussa laissa, taksinkuljettajien ammattipätevyydessä annetussa laissa ja tieliikennelaissa tarkoitetun palvelun tuottajan käyttöön tai muuhun laissa säädettyyn käyttöön. Osoitteenluovutuskielollisten henkilöiden osoitetietoja ei näin ollen luovuteta yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittaville yrityksille." (sähköposti: Trafin lakimiehen vastaus yksityishenkiölle)

Tulkinnan muuttuminen selittää blogille yhä useammin raportoidut tapaukset jossa yksityisen pysäköintivirhemaksun saanut henkilö jolla on ollut osoitteenluovutuskielto ei ole enää saanut maksuvaatimuksia yksityiseltä valvontayritykseltä.

Kannattaa kuitenkin huomioida että perintätoimistoilla on oikeus saada tiedot saatavien perimiseksi. Toki tässä yhteydessä saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaan toimenpide jossa perintä käynnistetään tietämättä sopimuksen toista osapuolta (ajoneuvon kuljettajaa) ei täytä lain vaatimusta.


Trafille osoitteen luovutuskiellon voi tehdä sähköisesti täältä.

Muistakaa että ajoneuvon tuulilasiin annettuun maksuvaatimukseen ei pidä reagoida. Siitä ei pidä reklamoida ennen kuin ajoneuvon omistaja tai haltija on mahdollisesti saanut  maksumuistutuksen. Vasta tämän jälkeen on syytä kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja ja pysäköinnistä syntyneen sopimuksen toinen osapuoli. Näyttö vastuu kuljettajasta oikeuden päätösten perusteella on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä. Sekä kuluttajariitalautakunnan yksimielisten päätösten että useiden oikeusasteiden päätösten perusteella kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan yksityistä valvontamaksua mikäli kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:

Älä rahoita, älä maksa yksityistä pysäköinninvalvonta maksua
Älä maksa yksityisiä pysäköintisakkoja
Pitääkö yksityinen pysäköintivalvontamaksu maksaa?
Vastaus yksityiselle pysäköintivalvontayhtiölle

perjantaina, heinäkuuta 06, 2018

Aiheuttiko taksimatka pettymyksen? Blogi neuvoo kuinka menetellä!

Taksiliikenne on vapautunut ja matkan hinta voi vaihdella rajusti ajan, paikan, taksiyhtiöiden ja kuljettajien välillä. Mikäli maksusta tulee kohteeseen saavuttaessa erimielisyyttä ja taksin kuljettaja pyytää enemmän kuin alunperin oli sovittu - matkaa ei tarvitse, eikä pidä maksaa!

Kauppalehden uutisen mukaan kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies neuvoo ottamaan aina kuitin talteen jotta asian selvittäminen on jälkeenpäin helpompaa. Kuitti toki pitää aina ottaa talteen, mutta virheellisen maksun maksaminen ja asian selvittäminen jälkikäteen on liian tuskainen tie kuluttajalle, eikä se todennäköisesti johtaisi mihinkään.

Taksimatka ja matkasta sovittu hinta on yksityisoikeudellinen sopimus kuljettajan/taksiyhtiön ja kuluttajan/matkustajan välillä. Matkan hinta tai taksa pitää sopia kuljettajan kanssa aina etukäteen. Kuljettaja on velvollinen kertomaan matkan hinnan tai taksan johon hinta perustuu. Mikäli kuljettaja ei kerro hintaa, ei hinnasta ole silloin myöskään syntynyt sopimusta joka velvottaisia matkustajaa. Epäselvyyksien välttämiseksi neuvottelutilanne on syytä nauhoittaa puhelimella.

Mikäli kohteeseen saavuttua hintapyyntö ei ole se mikä sovittiin, kuljettaja pyytää selvästi liikaa tai matkan pituuteen ja aikaan nähden kohtuuttomasti, matkustaja voi kieltäytyä maksun maksamisesta tai maksaa ainoastaan riidattoman osuuden.

Matkan maksamatta jättäminen sopimusriidan takia (erimielisyys hinnasta) ei ole rikos, eikä asian selvittely kuulu poliisille vaikka kuljettaja uhkailisi tai kutsuisi poliisin paikalle. Poliisi selvittää rikoksia, ei yksityisoikeudellisia riitoja. Maksamatta jättäminen muuttuu rikokseksi vain jos matkustajalla oli alunperinkin tarkoitus jättää maksu maksamatta (petos). Taksin kuljettajan tai taksiyhtiön velvollisuus niin halutessaan on lähteä selvittämään riitatapausta oikeuteen jälkikäteen. Matkustajan ei tarvitse tehdä asian suhteen mitään.

Mitä pitää huomioida taksilla matkustettaessa 01.07.2018 jälkeen:
  1. Matkan hinta tai taksa johon hinta perustuu pitää selvittää aina etukäteen. Kuljettaja on velvollinen kertomaan hinnan.
  2. Keskustelu kuljettajan kanssa on helppo tallentaa nykyaikaisella älypuhelimella. Tallenteeseen voidaan palata mikäli sovitusta hinnasta syntyy epäselvyyttä.
  3. Mikäli kuljettaja pyytää matkasta enemmän kuin oli sovittu, tulee kuljettajalle ilmoittaa, että on valmis maksamaan vain sovitun hinnan. Mikäli kuljettaja ei suostu noudattamaan alkuperäistä sopimusta voi matkustaja kysyä kuljettajalta haluaako tämä matkustajan nimen ja puhelinnumeron jatkoselvittelyä varten, sekä poistua autosta maksamatta.
  4. Mikäli kuljettaja pyytää poliisin paikalle, poliisille voi kertoa että kyse on sopimusoikeudellisesta riidasta joka liittyy matkan hintaan. Kyse ei siis ole petoksesta, eli aikomuksesta matkustaa taksilla aikomattakaan maksaa matkaa. Poliisia voi ystävälisesti muistuttaa että yksityisoikeudelliset riidat eivät kuulu poliisille.

oikeusjakohtuus.blogspot.com
torstaina, kesäkuuta 21, 2018

Avain Asumisoikeus Oy - yksityisyyden suojan loukkaukset?

Blogille välitetyn tiedon mukaisesti yksityinen henkilö on tehnyt tietosuojavaltuutetulle 10.06.2018 kantelun Avain Asumisoikeus Oy:n, 25.5.2018 voimaan astuneen GDPR-asetuksen vastaisista menettelytavoista ja yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Tietosuojavaltuutettua on pyydetty käynnistämään GDPR-asetuksen mukainen sanktiointi menettely joka voi olla 4% yrityksen liikevaihdosta, maksimissaan 20 miljoonaa euroa. GDPR-asetuksen mukaisesti näyttövastuu rikkomuksesta on yrityksellä.

Kantelun perusteella Avain Asumisoikeus Oy:n internet-sivuilla (www.avainasumisoikeus.fi) kerätään kävijöistä henkilötietoa ilman että tiedon keräämistä on selkeästi tuotu esille ja erityisesti ilman että kävijälle on mahdollistettu GDPR-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen kerääminen. Henkilötiedoiksi lasketaan erilaisten analytiikka työkalujen (Google Analytics) ym. sivuston asettamat evästeet.

Jälleen kerran Avain ryhtyi toimenpiteisiin lainvastaisen tilan oikaisemiseksi vasta kantelun tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä Avain Asumisoikeus Oy:n sivustoilla on passiivinen dialogi evästeiden käytöstä. Tämä ei kuitenkaan nykytulkinnan mukaan ole riittävä. Käyttäjälle on annettava mahdollisuus kieltää henkilötietojen kerääminen markkinointi tarkoitukseen. Pelkkä viittaus selaimen asetusten muuttamiseksi evästeiden estämiseksi ei ole GDPR-asetuksen mukainen käyttäjän suostumus (consent) tietojen keräämiseksi.

Blogi seuraa tilannetta.

Oikeus saada omat tiedot sekä oikeus tulla unohdetuksi

Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää Avaimelta kaikki hänestä tallennetut henkilötiedot nähtäville. Tiedot on toimitettava kuukauden sisällä pyynnöstä. Samalla yksityinen henkilö voi myös vaatia GDPR-asetuksen mukaisesti tulla unohdetuksi. Tällöin Avaimen on tuhottava kaikki henkilöön liittyvä tieto ellei tarpeellisuusvaatimus lain perusteella täyty. Jos henkilö ei enää ole Avaimen asiakas tarpeellisuusvaatimusta ei ole.

Blogi suositteleekin että jokainen joka on lähtenyt pois Avaimen asunnosta eikä käytä enään Avaimen palveluja, tekee tietoselvityspyynnön Avaimelle ja pyytää samassa yhteydessä tulla unohdetuksi. Tällöin Avaimen on lähetettävä luotettavalla tavalla tiedot kyselijälle ja poistettava henkilön tiedot järjestelmistään.

Avaimen sivujen ohjeistuksen mukaisesti yhteystiedot tällaisen pyynnön tekemiseksi on:

Avain Yhtiöt
Avain Asuntomyynti
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 020 7624 700
info@avainyhtiot.fi

oikeusjakohtuus.blogspot.com

sunnuntaina, toukokuuta 27, 2018

Avain Asumisoikeus Oy luopuu painostuksen edessä lainvastaisista menettelytavoistaan

Olemme kertoneet aikaisemmin Avain Asumisoikeus Oy:n lainvastaisista menettelytavoista ottaa asumisoikeusasunto haltuun ja ajaa asukas ulos asunnostaan kesken voimassaolevan asumisoikeussopimuksen peruskorjaus remontoinnin takia. Asumisoikeuslaki ei tätä mahdollista eikä tällaisesta menettelystä ole sovittu myöskään asumisoikeussopimuksessa. Kotirauhan suoja on perustuslaillinen oikeus josta poikkeaminen edellyttää, että siitä nimenomaisesti on sovittu tai oikeus on laissa määritelty. Asunnon remontointi siten että asukas joutuu lähtemään asunnosta asumisoikeussopimuksen voimassaollessa pitää perustua vapaaehtoisuuteen!


18.04.2018 Avain Asumisoikeus Oy on vastineessaan ARA:lle ilmoittanut että asukkaan ei ole pakko muuttaa asunnosta pois mikäli ei niin halua. Asunnon peruskorjaus voidaan suorittaa myös asunnon haltijan vaihtuessa.
Viittaus: ARA dnro 23670/635/18.


Avain on vastineessaan antanut ymmärtää, että tämä vaihtoehto on ollut aina olemassa. Blogin saamien kirjallisten todisteiden perusteella tämä ei ole ollut käytäntö. Asukkaille on selvästi kerrottu että asunnon remontointi ja asunnosta pois muuttaminen eivät ole vapaaehtoisia toimia. Asukkaille jaetussa materiaalissa on selkeästi todettu että asukas on korvausvelvollinen mikäli estää remontin. Samaa viestiä on toistettu myös asukkaiden infotilaisuuksissa.

ARA ei katso aihetta jatkotoimenpiteisiin Avain Asumisoikeus Oy:tä kohtaan, koska Avaimen antaman selvityksen mukaan asunnosta muuttaminen on ollut vapaaehtoista. Näin tilanne ei kuitenkaan ole ollut todellisuudessa ja Avaimen antama selvitys itsessään on valheellinen. ARA:n korruptoituneisuus Avain yhteyksissä paistaa ikävästi läpi. Viranomainen uskoo yrityksen selvitystä, vaikka todistettavasti käytäntö on ollut jo vuosia aivan toinen. Blogin saamien tietojen perusteella ARA:sta on tehty asian suhteen kantelu oikeuskanslerille ja tutkinta jatkuu.


Useita asukkaita, mm. isoja perheitä jotka ovat muuttanut kokonaan pois asunnosta Avaimen painostuksen takia ovat palkanneet asianajajan valmistelemaan haastetta Avain Asumisoikeus Oy:tä vastaan. He tulevat vaatimaan korvauksia aiheutuneista kuluista, koska nyt annetun selvityksen perusteella muuttaminen ei olisi ollut pakollista alunperinkään ja Avain on johtanut heitä harhaan tietoisesti ja tahallisesti aiheuttaen vakavia taloudellisia menetyksiä.


Ainoa positiivinen asia on nyt selkeä viesti ja vahvistus valvovan viranomaisen kautta että Avain Asumisoikeus Oy noudattaa jatkossa lakia ja sopimusvelvoitteitaan ja Avain Asumisoikeus Oy:n asunnosta ei ole pakko muuttaa peruskorjausremontoinnin takia ellei itse niin halua. On kokonaan eriasia kuka haluaa asua Avaimen asunnoissa joissa asukkaalla ei näytä olevan mitään oikeuksia. Avaimen mielivallan alla ei ole hyvä olla, koti on jossain muualla.


oikeusjakohtuus.blogspot.com


Lue:
Asumisoikeus vakavien ongelmien edessä
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 1
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta. osa 2 - Hiekkalaiturintie 9
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 3 - Hiekkalaiturintie 9 - Q&A
Avain Asumisoikeus Oy - Asumisen kurjuutta, osa 4 - Lukijan artikkeli


Lue:
Kaikki Avain artikkelit

sunnuntaina, helmikuuta 04, 2018

Q&A - Häriköintiä

"Osaisitko neuvoa mitä tehdä? Pienellä paikkakunnalla taloyhtiössämme asuu neljähenkinen perhe jonka täysi-ikäinen poika ahdistelee alaikäistä tytärtämme sanallisesti. Heittelee törkeitä seksuaalissävytteisiä kommentteja tyttäremme ulkonäöstä, vaatteista ja tekee suoria seksihdotuksia. Pojan vanhemmat vetoavat siihen että poika on kuulema sairas henkisesti, mutta ei saa mistään mitään apua. Poliisi taas kysyy aina onko jotain konkreettista tapahtunut, heille ei riitä suullinen häirintä. Rikosilmoitus on tehty, poliisi soitti perheelle, ei vaikutusta. Rikosilmoitus ei johtanut mihinkään. Poliisilla on parempaakin tekemistä. Pojan puhutelu ei auta mitään ja vanhemmat eivät ota vastuuta. Häirintä kuitenkin jatkuu, on jatkunut jo toista vuotta. Viimeisin poliisin kommentti oli että meidän pitäisi ehkä muuttaa pois. Mitä tässä oikein voi tehdä?"

Näyttää siltä että kaikki lailliset toimenpiteet asian ratkaisemiseksi on tehty. Siinä vaiheessa kun viranomaiset eivät tee enää asialle mitään olette pisteessä jossa ainoa ratkaisu löytyy teidän omista menettelytavoista.

Ei ole pitkä aika taaksepäin kun poliisi on julkisesti kommentoinut, että iso osa "pienemmistä" rikoksista jää tutkimatta, koska ei ole resursseja. Resursseja on  käytettävä isompien ja yhteiskunnallisesti merkittävämpien rikosten ratkaisuun. Se mikä poliisin ja viranomaisten mielestä on "pienempi" ja "merkityksettömämpi" rikos voi  uhrin kannalta olla merkittävä koko loppuelämään vaikuttava tapahtuma.

Ei ole yllättävää että poliisi kehottaa uhria muuttamaan pois. Tämä on tuttua jo koulukiusaamistapauksissa. Tämä osoittaa tyypillisen suomalaiseen yhteiskunnalliseen oikeusjärjestykseen pesiytyneen paiseen jossa rikokseen syyllistynyttä hyysätään jonkin hänen taustallaan olevan tapahtuman takia. Rikollista pitäisi siis ymmärtää sen takia, että hänellä on ollut vaikea lapsuus, hän on kokenut vakavia traumoja tai hän on sairas. Tällä asenteella uhrin pitäisikin suomalaisessa yhteiskunnassa vain kiltisti tyytyä omaan kohtaloonsa ja kärsiä, koska rikollisen taustassa on elementtejä jotka selittävät hänen käytöstään. Näitä elementtejä pitäisi siis ymmärtää.

Jokainen täysijärkinen tajuaa, että riippumatta taustoista, rikos on aina rikos eikä sen merkittävyyttä voi vähentää rikollisesta johtuvilla vaikutteilla. Sen takia onkin kornia että rikoksen voi lopettaa myös toisella rikoksella.

Väkivallan käyttö on erinomainen ratkaisukeino siinä vaiheessa kun kaikki muut järjelliset keinot on käytetty. Uhrin ei pidä tyytyä asemaansa vain sen takia että kukaan muu ei tee mitään. Koettu väkivalta ja sen uhka tehoaa 98% henkilöistä riippumatta siitä onko kohde rikollinen vai ei. Kun mikään muu ei muuta ihmisen toimintamallia, väkivalta muuttaa varmuudella.

Kun oikeutta ei saa muuten, se on itse otettava omiin käsiin. Uskomme vahvasti että tapauksessanne naapurin poikaan kohdistettu riittävä ja tehokas väkivalta saa hänet lopettamaan ahdistelun. Ratkaisun toteuttaminen kannattaa suunnitella huolella.


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Väkivallalla eroon koulukiusaamisesta


tiistaina, tammikuuta 02, 2018

Avain Väärinkäytökset -ryhmän tiedote - verkkosivut avattu

Avain Väärinkäytökset -ryhmä on julkaissut omat sivunsa jossa he tulevat viestinsä mukaan keskittymään Avain Asumisoikeus Oy:n toimintaan ja asukas vihamielisyyteen.

Sivustolla on julkaistu myös kysely kaikille Avain asuntojen asukkaille Avaimen toiminnasta ja toimitusjohtaja Maarit Toverin asemasta yrityksessä.

Osallistukaa ihmeessä kyselyyn! Avaimen 2017 teettämän oman kyselyn mukaan 73% asukkaista ei suositellut Avainta. Se kertoo paljon yrityksen tilanteesta ja johtamisen kulttuurista.

Lue:
Avain Väärinkäytökset -sivusto

Blogin aikaisemmat artikkelit Avaimesta

Hauskaa ja onnellista uutta alkavaa vuotta!

oikeusjakohtuus.blogspot.com