Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, tammikuuta 22, 2013

Q&A – Työsuhdepuhelin – kuka määrää, mikä mättää?

Olen töissä isossa etelä-Suomalaisessa yhtiössä. Minulla on ollut työsuhdepuhelin koko työsuhteen ajan. Nyt kuitenkin työnantaja on ruvennut nipottamaan puhelinlaskusta, vaikka se on kuukausitasolla ollut aina 50 – 100 euron välillä, sisältäen siis työpuhelut joita on suurin osa. Aina ole puhelimeen vastannut kun työnantaja soittaa, oli sitten ilta tai yö. Kaikenlisäksi työnantaja haluaa asentaa puhelimeen jonkun softan jolla puhelimen sisältöä voidaan varmistaa, siihen saadaan etäyhteys, se voidaan sulkea etänä, hävittää tietoja ja tarkkailla mitä sovelluksia puhelimeen asennetaan ja jopa paikallistaa puhelin. Miten tämä oikein menee. Minusta se että työnantaja pääsee käsiksi puhelimessa oleviin yksityisviesteihin ei voi olla laillista. Onko käsitystä ja miten tässä pitäisi edetä?

Työsuhdepuhelin myönnetään luontaisetuna josta työsuhdepuhelimen haltija maksa verotusarvon. Työnantaja maksaa puhelimen käytöstä, myös yksityisistä puheluista syntyneet kulut työnantajan omien sääntöjen mukaisesti. Ainoa syy miksi työnantaja tarjoaa työsuhdepuhelinta luontaisetuna on halu varmistaa että henkilö on tavoitettavissa tarvittaessa myös vapaa-aikana.

Työsuhdepuhelin luo monesti illuusion työntekijälle ylimääräisestä lojaliteettivelvoitteesta. Eli kun työnantaja maksaa puhelimen käyttökustannukset, monien mielestä syntyy velvoite olla myös tavoitettavissa, soitti työnantaja sitten mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Työsuhdepuhelin ei kuitenkaan muodosta ylimääräistä velvoitetta olla tavoitettavissa. Jos tällainen yleinen velvoite on olemassa, se pitää olla kirjattuna työsopimukseen.

Työsuhdepuhelimesta voi myös luopua. Työsuhdepuhelinta ei ole pakko ottaa tai pitää. Mikäli työnantaja haluaa henkilön olevan tavoitettavissa työaikana puhelimitse, työnantaja voi tarjota tavallisen työpuhelimen jonka kustannukset työantaja maksaa. Työpuhelimella, joka ei ole luontaisetu, voi soittaa vain työpuheluita, ei yksityisiä puheluita. Tavallinen työpuhelin on myös helpompi jättää työpäivän päätteeksi työpaikalle. Tällä tavoin on myös helpompi irtaantua työnantajan vaatimuksista olla jatkuvasti tavoitettavissa.

Kannattaa myös miettiä onko työsuhdepuhelimen pitäminen muutoinkaan järkevää? Yksityisen puhelimen pitäminen rinnalla on helppo vaihtoehto. Yksityisen numero yhteystietona ei aiheuta muutoksia jos työsuhde vaihtuu. Yksityisestä puhelimesta puhelut on helppo kääntää tarvittaessa työsuhdepuhelimeen. Yksityisen puhelimen hankkiminen on monesti jopa halvempi vaihtoehto kuin maksaa 20 euron luontaisetu. Esimerkiksi Saunalahdelta saa kokonaispaketteja alle kymmenellä eurolla joka sisältää puheaikaa, tekstiviestejä ja rajattoman netin. Työsuhdepuhelin ei nykypäivänä tuo mitään taloudellista lisäarvoa käyttäjälleen, päinvastoin.

Vaikka työantaja omistaakin työsuhdepuhelimen on työsuhdepuhelin luontaisetuna tarkoitettu myös yksityiseen käyttöön ja tämä asettaa rajoituksia työnantajan määräysoikeudelle.

Työelämän tietosuojalain 3§ mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuisuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erikoisluonteesta. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella.

Ennen kuin työnantaja ottaa käyttöön puhelimeen asennettavaa teknistä valvontaa tulee huomioida tietosuojalaissa säädetty yhteistoimintavelvoite. Sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely kuuluu yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Asiasta tulee olla sovittuna yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa. Onkin hyvä kysyä omalta luottamusmieheltä tai pyytää nähtäväksi pöytäkirja jossa puhelimeen asennettavasta teknisestä valvonnasta on erikseen sovittu.

Työnantaja ei saa myöskään kohdistaa sellaista teknistä valvontaa työntekijöihin, joka loukkaa sähköisen viestinnän tietosuojalain 4 § ja 5 §:ssä tarkoitettua viestinnän luottamuksellisuutta. Tulkinnallinen ongelma luottamuksellisuudesta syntyy siinä, että mahdollisuus loukata luottamuksellisuutta ei ole rikos. Eli se, että työnantaja pääsee käsiksi puhelimessa oleviin yksityisiin viesteihin ei tarkoita sitä että luottamuksellisuutta olisi rikottu ellei työnantaja lue viestejä.

Mikäli teknistä valvontaa käytetään työntekijän paikantamiseen on työantaja velvollinen käymään paikantamisen asialliset käyttötarkoitukset ja menettelytavat läpi työpaikan yhteistoimintamenettelyssä ja laatimaan kirjalliset käyttösäännöt paikantamisesta. Mikäli paikannus kohdistuu suoraan työntekijään, esim. matkapuhelimen GPS -paikannuksen avulla tulee tähän olla työntekijän suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain 16-18 § säännöksien mukaisesti. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi kytkeä paikannuksen pois päältä, varsinkin silloin kun puhelinta voi luvallisesti käyttää myös työajan ulkopuolella.

Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus ei ulotu työntekijöiden työajan ulkopuoliseen vapaa-aikaan.

Mikäli työnantaja valittaa työsuhdepuhelimen laskuista, kieltäytyy maksamasta kustannuksia, haluaa valvoa liian tarkkaan puhelimen käyttöä, pääsee käsiksi puhelimessa oleviin yksityisiin tietoihin tai paikantaa puhelimen käyttäjää on helpoin tie yksinkertaisesti luopua työsuhdepuhelimesta ja hankkia yksityinen puhelin. Ilmoitat työnantajalle kirjallisesti luopuvasi työsuhdepuhelimesta seuraavan kuukauden alusta. Tämän jälkeen on työnantajan päätettävissä tarjoaako tavallista työpuhelinta tilalle. Tavallinen työpuhelin onkin sitten helppo jättää työpäivän päätteeksi pöytälaatikkoon odottamaan seuraavaa työpäivää.

Yksityisyydestä on pidettävä kiinni.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Työhaastattelussa esitettävät kysymykset
Kuuluko sairauspoissaolon syy työnantajalle
Saako sairauslomasta tiedottaa työpaikalla?
Liukuva työaika
Huumausainetestit työpaikoilla
Saako poliisille valehdella?

perjantaina, tammikuuta 04, 2013

Etsitään ihmisyyden vastaisiin tekoihin syyllistyneitä vakuutuslääkäreitä!

Ovatko vakuutuslääkärit yhteiskunnan alinta kastia? Pelkkiä itsekeskeisiä narsisteja jotka ovat päässeet suojattuun, salaiseen ja hyväpalkkaiseen työhän leikkimään jumalaa päättäessään niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin terveydestä ja tulevaisuudesta - näkemättä tai kuulematta potilasta?

Vakuutuslääkäreiden yleisin argumentti on, että on aivan yhtä haitallista, jos hakija saa väärän myönteisen päätöksen, kuin jos hän saisi väärän kielteisen päätöksen. Tämä on varmasti totta. Muunlaisia päätöksiä vakuutuslääkärit eivät osaa antaa. Asiakkaiden tekemät valitukset vakuutusyhtiöiden päätöksistä vakuutuslautakuntiin ovat huimassa kasvussa. Lautakuntientien päätöksistä valitetaan puolestaan vakuutusyhtiöiden suvereenisti hallitsemaan vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksiä kumotaan yhä enenevissä määrin korkeimman oikeuden toimesta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin langettaa toistuvasti tuomioita Suomen valtiolle vakuutusoikeuden epärehellisistä oikeudenkäynneistä.

Vakuutuslääkärit pitävät itseään ainoana oikeana ja puolueettomana tahona arvioimaan mikä on potilaalle hyväksi. Monen vakuutuslääkärin mielestä hoitava lääkäri, oman alansa asiantuntija, on prosessissa ainoastaan neuvovassa roolissa.  Vakuutuslääkärit tekevät päätöksiä oman lääketieteellisen kokemuksensa ja mieltymyksensä perusteella eikä heidän asiantuntemuksensa useimmissa tapauksissa riitä lääketieteellisesti oikeiden ja kestävien päätösten tekoon. Vakuutuslääkärit luulevat olevansa kaikkien alojen parhaita asiantuntijoita oli kyse sitten kirurgiasta, ortopediasta, hammaslääketieteestä, infektiotaudeista, kardiologiasta, reumatologiasta, lastenkirugiasta, dermatologiasta, fysiatriasta, neurologiasta, onkologiasta, psykiatriasta jne. Vakuutuslääkäreiltä löytyy aivan varmasti mielipide jokaiseen asiaan. Potilaan kannalta on tuhoisaa, että mielipide on pääsääntöisesti aina virheellinen.

Raha on ratkaiseva tekijä. Vakuutuslääkäreiden ainoa tavoite työssään on minimoida kaikin keinoin kustannukset jotka voisivat syntyä vakuutusyhtiölle, oli kyse sitten työkyvyttömyyseläkkeistä, tapaturma- tai sairaskuluvakuutuksista. Heidän tehtävänsä on keksiä ”lääketieteellinen” syy korvauksista kieltäytymiselle. Syy joka voidaan tarvittaessa upottaa vakuutusehtojen ympäripyöreisiin lausekkeisiin hoidon tarpeellisuusvaatimuksista. Tätä toimintaa ohjaa vakuutuslääkärin henkilökohtainen tulostavoite, jossa vakuutusyhtiö maksaa vakuutuslääkärille sitä suuremman bonuksen mitä enemmän hän säästää vakuutusyhtiölle rahaa.

Vakuutuslääkäreiden mielivallan jäljiltä makaa Suomessa lukuisia ruumiita, ihmisraunioita ja terveytensä lopullisesti menettäneitä ihmisiä. Onnettomuuden ja sairauden uhrilla ei monesti ole rahaa tai edes voimia taistella vakuutusyhtiötä vastaan. Tämä onkin laskelmoitu menettelytapa, jonka mukaan aina ensimmäiseksi kun on mahdollista, annetaan kielteinen päätös ja katsotaan kuinka pitkälle asiakas jaksaa asiansa kanssa riidellä. Vakuutusyhtiöiden kannalta prosessi on täydellinen. Monesti kun riita viimein ratkeaa vasta vuosien jälkeen, on se potilaan kannalta jo myöhäistä. Vakuutusyhtiö voittaa siis hävitessäänkin.

Vuosikymmeniä jatkuneesta kritiikistä, yleisestä keskustelusta ja valtaisasta uhrien määrästä huolimatta mikään ei muutu. Vakuutusoikeus toimii edelleen vakuutusyhtiöiden käsikassarana ja jakaa vakuutusyhtiöiden toiveiden mukaisia päätöksiä jotka pohjimmiltaan ovat lähtöisin vakuutuslääkäreiden mielivaltaisista tulkinnoista. Oikeutta ei näytä Suomessa saavan kuin ainoastaan ottamalla se. Olemmeko todella tulleet siihen pisteeseen, että jäljellä on enää suora toiminta, riittävä aggressio ja paineen kohdistaminen vakuutuslääkäreitä kohtaan jotta muutos saadaan liikkeelle mädän järjestelmän alimmalta tasolta, kun kerta mikään ei ylemmältä tasolta käsin muutu?

Etsitään ihmisyyden vastaisiin tekoihin syyllistyneitä vakuutuslääkäreitä

Aloitamme vuonna 2013 uuden artikkelisarjan ”VAKUUTUSLÄÄKÄRIT” julkaisemisen. Tarkoituksena on tuoda julkisuuteen pahimmat potilaiden terveyden ja hengen vaarantaneet tai tuhonneet vakuutuslääkärit ja heidän rikoksensa ihmisyyttä vastaan.

Voitte toimittaa blogille oman itse kirjoittamanne totuuden mukaisen kertomuksen ongelmistanne vakuutuslääkäreiden kanssa ja kuinka päätökset ovat vaikuttaneet elämäänne. Kertomus saa olla täysin vapaamuotoinen ja se julkaistaan tarvittaessa sellaisenaan. Kertomukseen tulee liittää julkaisua varten tieto vakuutusyhtiöstä ja erityisesti päätöksen tehneen vakuutuslääkärin nimi. Ilman vakuutuslääkärin nimeä artikkelia ei julkaista. Toimittakaa kertomuksenne blogin sähköpostiosoitteeseen oikeusjakohtuus(a)yahoo.com.

Artikkelisarjan ensimmäiseksi ihmisyyden vastaiseksi vakuutuslääkäriksi olemme valinneet Fennian vakuutuslääkäri Mikael Hedenborgin josta julkaistaan artikkelisarjan ensimmäinen osa kevään 2013 aikana.

Tehdään vakuutuslääkäreistä uhri potilaiden sijasta.  Teidän kaikkien apua tarvitaan!


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia

Lue:
"Vanhentunut" lista pahamaineisista vakuutuslääkäreistä