Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, marraskuuta 17, 2018

Trafi ei luovuta suojattuja tietoja yksityisille pysäköintivalvonta yrityksille

Blogille yksityishenkilön välittämän Trafin lakimiehen kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella, Trafi ei enää luovuta ajoneuvon omistajan tai haltijan tietoja yksityisille pysäköintivalvonta yrityksille silloin kuin ajoneuvon omistaja tai haltija on asettanut itselleen osoitteenluovutuskiellon Trafin palveluihin.

Julkaisimme vuonna 2007 artikkelin jossa ihmettelimme miksi AKE luovuttaa ajoneuvon omistajan tai haltijan tiedot yksityiselle pysäköintivalvontayritykselle osoitteenluovutuskiellosta huolimatta. Nykyinen lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 2003 ja osoitteenluovutuskielto on ollut kirjattuna lakiin alusta asti. Aikaisemmin AKE tulkitsi lainsäädäntöä täysin virheellisesti. Nyt Trafissa lain tulkinta on ainakin tällä hetkellä oikea.

"Luonnollinen henkilö voi rajoittaa tietojensa luovuttamista ajoneuvoliikennerekisterilain 20 § mukaisilla tietojenluovutuskielloilla. Osoitteenluovutuskielto rajoittaa ajoneuvoliikennerekisterilain 20 §:n mukaan osoitetietojen luovuttamista muille kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajatutkinnon vastaanottajan, sopimusrekisteröijän tai ajokorttilaissa; kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydessä annetussa laissa, taksinkuljettajien ammattipätevyydessä annetussa laissa ja tieliikennelaissa tarkoitetun palvelun tuottajan käyttöön tai muuhun laissa säädettyyn käyttöön. Osoitteenluovutuskielollisten henkilöiden osoitetietoja ei näin ollen luovuteta yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittaville yrityksille." (sähköposti: Trafin lakimiehen vastaus yksityishenkiölle)

Tulkinnan muuttuminen selittää blogille yhä useammin raportoidut tapaukset jossa yksityisen pysäköintivirhemaksun saanut henkilö jolla on ollut osoitteenluovutuskielto ei ole enää saanut maksuvaatimuksia yksityiseltä valvontayritykseltä.

Kannattaa kuitenkin huomioida että perintätoimistoilla on oikeus saada tiedot saatavien perimiseksi. Toki tässä yhteydessä saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaan toimenpide jossa perintä käynnistetään tietämättä sopimuksen toista osapuolta (ajoneuvon kuljettajaa) ei täytä lain vaatimusta.


Trafille osoitteen luovutuskiellon voi tehdä sähköisesti täältä.

Muistakaa että ajoneuvon tuulilasiin annettuun maksuvaatimukseen ei pidä reagoida. Siitä ei pidä reklamoida ennen kuin ajoneuvon omistaja tai haltija on mahdollisesti saanut  maksumuistutuksen. Vasta tämän jälkeen on syytä kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja ja pysäköinnistä syntyneen sopimuksen toinen osapuoli. Näyttö vastuu kuljettajasta oikeuden päätösten perusteella on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä. Sekä kuluttajariitalautakunnan yksimielisten päätösten että useiden oikeusasteiden päätösten perusteella kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan yksityistä valvontamaksua mikäli kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:

Älä rahoita, älä maksa yksityistä pysäköinninvalvonta maksua
Älä maksa yksityisiä pysäköintisakkoja
Pitääkö yksityinen pysäköintivalvontamaksu maksaa?
Vastaus yksityiselle pysäköintivalvontayhtiölle