Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, kesäkuuta 17, 2009

Ahvenanmaa - Suomalaisuuden tuska

Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä perustuu syrjintään. Suomalaiset ovat paikoittain vieraita omassa maassaan. Suomalaisuuden ja suomen kielen halveksimista esiintyy erityisesti Ahvenanmaalla, mutta myös mannersuomessa. Ahvenanmaalla etninen syrjintä perustuu keinotekoiseen ja EU:n periaatteiden vastaiseen lainvoimaan. Ahvenanmaalle on luotu sisäsiittoinen ruotsalaisuuden yhdyskunta joille annetut oikeudet polkevat suomalaisuuden jalkoihinsa. Ahvenanmaalla ruotsinkielisten asemaa pyritään vahvistamaan kieltämällä suomenkielisiltä perustuslakiin kuuluvia oikeuksia keinotekoiseen kotipaikkaoikeuteen vedoten. Suomenruotsalaiset ja erityisesti ahvenanmaalaiset pitävät itseään parempana osana suomalaista yhteiskuntaa. Ellei peräti erityisenä kansanosana joka on historiallisena perintönä ihannevaltakaudesta Ruotsin alaisuudesta.

Ahvenanmaa on Suomeen kuuluva itsehallinnollinen alue jonka väestöstä yli 90% on ruotsinkielisiä. Maakunnan ainoa virallinen kieli on ruotsi. Ahvenanmaan itsehallinnollisesta asemasta on säädetty itsehallintolaissa ja sen muutoksilla vuosina 1920, 1922 ja 1951. Viimeisin edelliset lait korvannut hallintolaki astui voimaan 1993. Ahvenanmaa toimii käytännössä kuten itsenäisen valtio, oman hallintokoneistonsa ja oman lainsäädäntönsä turvin.

Vuonna 2004 EU on nostanut Suomea vastaan kanteen EY tuomioistuimessa koska Ahvenanmaan erityishallintolaki estää suomalaisten tasavertaisen kohtelun omassa maassaan. Vuonna 2005 EU komissio huomautti toistuvasti Suomea siitä että yhdenvertaisuutta ei ole toteutettu. Suomen hallitus on kiistänyt koko asian. Yksi voimakkaimmista suomenkielisiin kohdistuvan rasismin tukijoista ja puolesta puhujista onkin ollut hallituksessa vuosi toisensa jälkeen vaikuttava Ruotsalainen Kansanpuolue, RKP.

Ahvenanmaalaisilla on kotiseutuoikeus (hembygdsrätt) mikä puuttuu mannersuomalaisilta. Kotiseutuoikeus ei ole vedenpitävä. Epävirallisesti on tiedossa, että manner-Suomessa asuville ruotsinkielisille kotiseutuoikeus voidaan myöntää joissakin tapauksissa myös ennen kotiseutuoikeuden ehtona olevan asumisvelvoitteen täyttymistä. Edellytys on kuitenkin ehdoton ruotsinkielisyys. Kotiseutuoikeus estää käytännössä suomenkielisten mahdollisuuden omistaa maata, asuntoja, kesämökkejä Ahvenanmaan alueella ja samalla kotiseutuoikeus estää myös laillisen liike- ja yritystoiminnan perustamisen Ahvenanmaalle vaikka EU direktiivit kieltävät selkeästi syrjinnän ammatinharjoittamisessa.

Ahvenamaalla suomenkielen asemaa pyritään polkemaan kaikin keinoin. Päiväkodeissa lapsille ei saa opettaa suomenkielisiä leikkejä tai lauluja. Samaan aikaan Ahvenanmaan itsehallinto on säätänyt lakeja jotka kieltävät suomenkielisten palveluiden rahoittamisen.

Katsotaan asiaa toisesta näkökulmasta. Paremman elintason toivossa Suomeen maahanmuuttavien ihmisten kohteluun vaaditaan ymmärtämystä ja ongelmasta puhuminen suorastaan kielletään ja vaiennetaan vedoten rasismiin. Ei ole rasismia sanoa ettei halua Suomeen parempaa taloudellista turvaa hakevia maahanmuuttajaloisia jotka Suomessa elävät veronmaksajien varoilla hyvän sosiaaliturvan varjossa antamatta yhteiskunnalla mitään muuta kuin kustannuksia. Maahanmuuttajien varjossa, samaan aikaan, unohdetaan todellinen rasismi. Suomessa harrastetaan valtiorasismia suomenkielisiä kohtaan joka konkretisoituu Ahvenanmaan statuksen ylläpitämisellä. Suomen laki kieltää selkeästi syrjinnän, mutta tämä ei tietenkään koske Ahvenanmaata. Suomessa vähemmistövaltuutettu on viranomainen jonka tehtävä on puuttua Suomessa etniseen syrjintään, rasismiin ja pitää huolta vähemmistöjen oikeuksista. Tähän kategoriaan ei tietenkään lasketa suomenkielistä enemmistöä eikä yksikään suomenkielisen tekemä kantelu syrjinnästä johda mihinkään. Enemmistöä ei voi syrjiä! Vai voiko?

Ahvenanmaan delimilitarisointi kieltää maakunnan alueelle sijoitettavat armeijan yksiköt. Demilitarisointi on ikivanhoja sopimusperuja aina vuodelta 1856, erillisellä sopimuksella vuodelta 1922 jossa asiasta sovittiin Suomen ja muutamien muiden valtioiden kanssa sekä Suomen ja Neuvostoliiton välisestä sopimuksesta vuodelta 1940. Kaikki sopimukset ovat vanhentuneita ja joissakin sopimuksissa toista osapuolta ei ole edes olemassa. Ahvenanmaalla miehillä ei ole asevelvollisuutta. Suomen perustuslaki (127§) ja asevelvollisuuslaki (2§) kuitenkin määrittävät jokaisen miespuolisen Suomen kansalaisen asevelvolliseksi. Ahvenanmaan hallintolailla kumotaan nämä velvollisuudet ja samalla altistetaan koko valtakunta sotilaalliselle tyhjiölle. Ahvenanmaa on osa Suomen valtakuntaa ja taktisesti arvokkaalla paikalla. Nykyinen järjestely on ehdottomasti purettava, Ahvenanmaalaiset miehet asetettava kutsuntoihin, mielellään jälkikäteen ja Ahvenamaalle on perustettava joukko-osastot turvaamaan alueen ja koko valtion koskemattomuutta.

Kyllä, olen käynyt Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalla vierailu ei ollut mistään mielyttävimmästä päästä. Yhteiskunnan sisäsiittoisuus, alkeellisuus ja tuppukyläisyys on käsin kosketeltavissa. Ihmiset olivat tympeitä ja harvinaisen epämielyttäviä jos et osannut puhua ruotsia. Vaikka ahvenanmaalla asuva henkilö osaisikin Suomea hän ei sitä suostu puhumaan, vaan suomenkieliseltä turistilta edellytetään ruotsinkielen osaamista. Ahvenanmaalaisten käytös suomenkielisiä kohtaan on harvinaisen sivistymätöntä ja moukkamaista. Ylimielisyys ja kuvitteellinen ylivertaisuuus suomenkielisiin nähden kumpuaa joka paikassa. Paikalliset ihmiset näyttivät myös puhuvan mielellään kokemuksista: Siitä kuinka he ajoittain matkustavat Suomeen ostoksille. Tällä he käytännössä tarkoittavat matkustamista Turkuun. Aivan kuin Ahvenanmaa ei olisi edes osa Suomea. Marianhamina itsessään on harvinaisen ruma ja pieni kylä vailla mitään kohtuullista palvelua. Ahvenanmaan luonto on kaunis, mutta se ei korvaa vakavaa sivistyksen puutteen aiheuttamaa tyhjiötä joka valtaa mielen Ahvenanmaalla käydessä.

Ahvenanmaa on osa Suomen valtakuntaa. Aika on ajanut jo kauan sitten Ahvenamaan erityisaseman ohi. Ahvenanmaan itsehallinto on lakkautettava. Ruotsinkieliselle vähemmistölle tarjotut etuoikeudet on lopetettava ja manner-Suomessa asuville suomenkielisille on annettava EU lainsäädännön mukaisesti oikeudet omistaa ja hallinnoida omaisuutta kaikkialla Suomen valtion alueella ja nimen omaan Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalaiset on yksinkertaisesti pakoitettava takaisin ruotuun. Samalla saisimme Ahvenanmaalaiset viimein takaisin eristyneisyydestä nykyaikaisen sivistyksen pariin.

Lue myös:
Kadotettu oikeudenmukaisuus

sunnuntaina, kesäkuuta 07, 2009

Pysäköinti ei villiintynyt!

ParkPatrol Finland Oy:n toiminnan lopettamisesta ja ParkCom Oy:n toiminnan keskeyttämisestä on nyt kulunut 4-5 kuukautta. ParkCom Oy hävisi hovioikeudessa 20.11.2008 kiistan yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. ParkCom Oy joutui myöhemmin joulukuussa 2008 rikostutkinnan kohteeksi ja tammikuussa 2009 Etelä-Suomen Lääninhallitus valvovana viranomaisena kielsi ParkCom Oy:n määräämien maksujen perimisen. Tämä lopetti valvontayhtiön rimpuilun. Asiasta on valitettu korkeimpaan oikeuteen ja valituslupa on myönnetty.

Onko pysäköinti villiintynyt yksityisten toimijoiden poistuttua areenalta?

Ei ole, tilanne on päinvastoin parantunut. Monet isot kauppakeskukset ja kiinteistöt jotka aikaisemmin olivat laittomien yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden asiakkaita ovat hankkineet vastaavan valvontapalvelun kaupungin pysäköinninvalvonnalta. Viime vuosina yksityiset valvontayhtiöt olivat peloitelleet tilanteen villiintymisellä ja pysäköintikulttuurin rapistumisella mikäli heidän toimintansa estetään. Todellisuudessa tilanne ei ole karannut käsistä eikä pysäköinti rehoita valtoimenaan. Erään kauppakeskuksen edustajan kanssa keskusteltaessa hän totesi pysäköinninvalvonnan päämäärien toteutuvan nyt paremmin ja selkeämmin kuin yksityisen valvontayhtiön aikana. Rikkomuksia on huomattavasti vähemmän ja asiakkaatkin ovat tyytyväisempiä. Pysäköinninvalvonta on asiallista ja perustuu todellisiin rikkomuksiin eikä yksityisten valvontayhtiöiden harrastamaan mielivaltaiseen rahastukseen.

Tilanne on täysin samankaltainen taloyhtiöiden alueilla. Pysäköintiin liittyvät ongelmat eivät ole lisääntyneet. Monissa taloyhtiöissä yksityisen valvonnan aiheuttama tulehtunut ilmapiiri on parantunut. Asiaa myös kysyttiin usealta isännöitsijältä joiden hallitsemat taloyhtiöt ovat aikaisemmin käyttäneet yksityisen valvontayhtiön palveluita. Vastaukset olivat hämmästyttävän samankaltaisia. Pysäköinti ei ole villiintynyt tai edes pahentunut yksityisten toimijoiden poistuttua alueelta. Virhepysäköintiä ja piittaamattomuutta toki tapahtuu edelleen, mutta niin tapahtui myös yksityisen valvonnan aikana. Jokainen isännöitsijä myös totesi vastauksessaan kannattavansa mielummin kunnallisen pysäköinninvalvonnan lisäämistä myös yksityisillä alueilla kuin yksityisen yrityksen palkkaamista. Kokemukset yksityisistä toimijoista eivät ole olleet kehuttavia. Toiminta on mielletty hyvin mielivaltaiseksi.

Pelko siitä että kuntien resurssit eivät riitä yksityisellä alueella valvonnan suorittamiseen olivat perusteettomia. Kunta voi kysynnän myötä lisätä joustavasti valvontaresursseja. Mikä parasta, kunnallisen pysäköinninvalvonnan rikemaksut ohjaantuvat kunnalle koko yhteisön hyväksi eikä muutaman ahneen yritysjohtajan taskun pohjalle. Kunnallista valvontaa on kehitettävä ja uudelleen resurssoitava vastaamaan tarpeita. Yksityistä valvontaa ei pidä eikä tarvitse rakentaa rinnalle. Yksityinen pysäköinninvalvonta on täysin tarpeetonta.

ParkCom Oy on muuten pääpiirteissään poistattanut pysäköintiehtokylttinsä valvomiltaan alueilta. ParkPatrol Finland Oy on jättänyt omat kylttinsä monille alueille ympäristöriesaksi.

Historian havinaa

2006-02 ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?
2006-03 Kuluttajaviraston mielipide
2006-10 ParkCom yhteenveto ja valmiit vastaukset
2006-11 ParkPatrol tämän viikon vitsi


2007-01 Tapaus Sello
2007-01 McDonalds haluaa eroon lapsiperheistä
2007-02 Pitääkö yksityinen valvontamaksu maksaa?
2007-08 ParkCom ja Järvenpään Prisma
2007-08 ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
2007-09 Uusi valvontayhtiö Jyväskylässä
2007-09 ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa
2007-11 Helsingin hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja
2007-11 "Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun?"
2007-12 ParkCom hävisi käräjäoikeudessa


2008-02 Autoparkki Norden Oy on menetellyt lainvastaisesti
2008-03 Taloyhtiön ja isännöitsijän vastuu
2008-04 Laiton lailliseksi lainvastaisesti
2008-05 Kuluttajavirasto ja yksityinen pysäköinninvalvonta
2008-09 Parkcom hovioikeudessa - valvontayhtiössä ei tunneta pysäköintilainsäädäntöä
2008-11 ParkCom hävisi hovioikeudessa
2008-11 Yksityiset pysäköintivalvontamaksut ovat laittomia
2008-12 ParkPatrol Finland Oy lopetti toimintansa
2008-12 ParkCom Oy rikostutkinnassa


2009-01 Etelä-Suomen Lääninhallitus kielsi ParkCom maksujen perinnän
2009-01 Sopimuksen syntyminen yksityisessä pysäköinninvalvonnassa
2009-01 ParkCom on vihdoin keskeyttänyt toimintansa

keskiviikkona, kesäkuuta 03, 2009

Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen on erottava, osa II

Huhtikuussa käytiin kiivasta keskustelua Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen ylenpalttisesta rahankäytöstä. Paavo Voutilainen oli sisustanut työtilojaan 72 000 eurolla sosiaaliviraston laskuun (kts. kalustehankintalista). Sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen toimialueella kuuluvat Helsingissä lapsiperheiden palvelut, päivähoito sekä vanhusten palvelut. Samaan aikaan kun Paavo rykäisi kerralla sisustuksensa kuntoon, Helsingin kaupunki leikkaa rajusti vanhusten ja erityisesti lapsiperheiden palveluja. Sosiaaliviraston budjetti on vuodelle 2009 täysin alimitoitettu, mikä tulee entisestään johtamaan mm. kustannusten karsimiseen, palveluiden heikkenemiseen ja päivähoitoryhmien kokojen suurentumiseen ja hoidon tason dramaattiseen laskuun.

Lukekaa toimittaja Susanna Kuparisen 02.06.2009 julkaisema kolme sivuinen artikkeli voima.fi sivustolta sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen hulvattomasta rahankäytöstä ja edesottamuksista. Näyttää siltä että sosiaalijohtaja hallitsee valtakuntaansa diktaattorin ottein. Pelolla ja kurilla.

Toimittaja Susanna Kuparinen pääsi pitkällisen ponnistuksen jälkeen tutkimaan Paavo Voutilaisen edustustilin käyttöä. Paavo Voutilainen näyttää käyttäneen sosiaaliviraston rahoja esimerkiksi ravintolassa juhlimiseen ja juomien tarjoiluun.

Artikkeli sisältää myös Paavo Voutilaisen tuskaisen haastattelun. On käynyt nimittäin ilmi että artikkelin mukaan kaupungin taloushallinto on varoittanut Voutilaista hyvissä ajoin kalustehankinnan laittomuudesta. Paavo Voutilainen on ohittanut taloushallinnon olankohautuksella. Voutilaisen mielestä hän ei ole saanut kyseistä viestiä eikä hän tunne kaupungin hankintoihin liittyvää hankintasäännöstöä ja hankintalakia. Todellisuudessa Paavo Voutilainen oli esittelijänä kun sosiaalilautakunta antoi lausunnon uudistetusta kaupungin hankintasäännöstä 4. syyskuuta 2007. Lisäksi Susanna Kuparisen artikkelin väitteiden mukaan 72 000 euron huonekaluista oli tehty tilaus ennen lautakunnan hyväksyvää käsittelyä mikä sinällään olisi jo täysin laitonta.

Tästä salailusta huolimatta sosiaalilautakunta ja apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen eivät halunneet antaa Voutilaiselle edes huomautusta toiminnastaan. Sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen on erottava tai hänet on erotettava välittömästi. Hän on epäpätevä ja vastuuton hoitamaan kaupungin sosiaalijohtajan virkaa. Samalla Paula Kokkosen pätevyys toimia apulaiskaupunginjohtajana on pistettävä suurennuslasin alle. Toisiaan suojeleva kaveripiiri on karsittava ulos Helsingin kaupungin johdosta. Olkaa rohkeasti yhteydessä Helsingin kaupunkiin ja vaatikaa toimenpiteitä. Sähköpostiosoite kaupungille on muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi. Ohjatkaa asialliset viestinne ja kommentinne oikeille henkilöille. Kertokaa mielipiteenne. He ovat virkamiehiä joiden pitäisi palvella meitä kaikkia ja käyttää veronmaksajien rahoja viisasti koko yhteisön hyväksi eikä kalliisiin kalusteisiin ja mittaviin alkoholitarjoiluihin.

Susanna Kuparisen artikkeli: Miljardin euron mies (sivu1, sivu2, sivu3)
Paavo Voutilaisen puhelinhaastattelu kokonaisuudessaan

Artikkeli: Aitiopaikalla

Lue myös:
Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen on erottava