Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, tammikuuta 30, 2008

ParkCom Oy hovioikeudessa

ParkCom Oy hävisi 14.12.2007 Vantaan käräjäoikeudessa (tuomio 07/11275) kanteen yksityistä autoilijaa vastaan. Käräjäoikeus totesi päätöksessään ettei yksityisen pysäköintivalvontayhtiön määräämiä yksityisoikeudellisia maksuja virheellisestä pysäköinnistä tarvitse maksaa. ParkCom Oy ilmoitti valittavansa päätöksestä hovioikeuteen. Vantaan käräjäoikeus on toimittanut asiakirjat Helsingin hovioikeudelle tällä viikolla. Asiakirjat jaetaan aikanaan Helsingin hovioikeudessa käsittelystä vastaavalla viskaalille. Hovioikeudenistunnon lopullinen ajankohta selviää kevään aikana. Joudumme siis vielä hetken odottamaan lopullista niittiä lainvastaiselle yksityiselle pysäköinninvalvonnalle. Siihen asti, huolimatta valvontayhtiöiden perusteettomasta uhkailusta, yksityiset pysäköintivirhemaksut kannattaa jättää maksamatta.

ParkCom Oy hävisi Vantaan käräjäoikeudessa
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Poliisi on tehnyt tutkintapyynnön ParkCom Oy:n toiminnasta
Helsingin hallinto-oikeuden päätös koettelee yksityisen valvonnan rajoja
Pitääkö yksityinen valvontamaksu maksaa?

torstaina, tammikuuta 24, 2008

Saako vuokratun DVD levyn kopioida laillisesti yksityiseen käyttöön?

Uutuus elokuva DVD levynä maksaa n. 18-25 euroa. Saman elokuvan voi vuokrata videovuokraamosta 4-6 eurolla. Vuokrattu DVD pitää tietysti palauttaa, mutta entä jos kopioin DVD levyn itselleni ennen palautusta?

Saako vuokratun DVD levyn kopioida?

Kyllä, ei ja ehkä.

Tekijänoikeuslaki (12§ 1 mom sekä 11§ 5 mom sekä 5. luku 50a§) sallii laillisesti julkaistun teoksen kopioimisen yksityiseen käyttöön. Kopioita saa valmistaa muutamia kappaleita. Kopioita saa valmistaa myös lähipiirille, kuten perheenjäsenille. Mikäli teos, kuten videovuokraamosta lainattu DVD-levy, on kopiosuojattu, laki kieltää tehokkaan teknisen suojausmenetelmän purkamisen tai kiertämisen, myös silloin kun teoksesta valmistettaisiin kopio yksityiseen käyttöön.

Paino on kahdella sanalla: laillisesti ja tehokkaan. Jotta teoksen voi yleensä kopioida se tulee julkaista laillisesti yleisön saataville. Videovuokraamon DVD-levyt ovat julkaistu laillisesti. Mikäli vuokrattu DVD-levy sisältää tehokkaan suojausmenetelmän, laki kieltää suojauksen purkamisen tai kiertämisen. Jos suojausta ei saa purkaa tai kiertää, levyä ei voi laillisesti kopioida.

Mikä on sitten tehokas suojausmenetelmä?

Laissa sitä ei määritellä ja jos tekijänoikeusjärjestöiltä kysytään niin kaikki menetelmät ovat tehokkaita. Esimerkiksi vuoden 2007 käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti DVD levyissä yleisesti käytetty CSS-suojaus on ns. tehoton, eikä lain tarkoittama tehokas suojausmenetelmä. Tämän tulkinnan perusteella CSS-suojatun DVD-levyn kopioiminen yksityiseen käyttöön on sallittu. Syyttäjä on kuitenkin tästä päätöksestä valittanut hovioikeuteen. Koska mitään listaa tehokkaista suojauksista ei ole olemassa kyse on tulkinnasta ja oikeuskäytännön puutteesta. Varmuus siitä mikä on tehokasta suojausta saadaan vasta kun asia käsitellään oikeudessa. Prosessi tulee kuitenkin aina laahaamaan perässä, koska uusia kopiosuojauksia ilmestyy jatkuvasti ja oikeudenpäätöksiä vanhoista menetelmistä saa odottaa vuosia.

Opetusministeriön sivuilla todetaan että "Tekninen suojaus ei ole laissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus silloin, jos se voidaan kiertää tai purkaa vahingossa. Jos käyttäjän tietokoneohjelma purkaa suojauksen käyttäjän tietämättä, kyse ei ole rikkomuksesta, sillä purkaminen ei tällöin tapahdu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Rangaistavaa on vain tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tapahtuva teknisen suojauksen kiertäminen." Seuraavaksi tietysti pitäisi keskustella siitä milloin tietokoneelle asetettu ohjelma purkaa salauksen vahingossa ja käyttäjän tietämättä.

Levyihin on asennettu useita erilaisia suojausmenetelmiä kuten Macrovision, CSS, AACS, Arccos, Puppetlock jne. DVD-levy voi sisältää yhden tai useamman suojausmenetelmän tai se on suojaamaton. Näiden suojausmenetelmien käyttäminen kuitenkin maksaa levyn valmistajalle ja tuotantoyhtiölle. Tämän takia markkinoilla on julkaistu paljon DVD elokuvia, myös lukuisia uutuuksia, joissa ei ole käytetty minkäänlaista kopiosuojausta tai pelkästään käräjäoikeuden tehottamaksi luokittelemaa CSS-suojausta.

Videovuokraamosta vuokratun DVD-levyn saa siis varmasti kopioida yksityiseen käyttöön mikäli DVD-levy ei ole kopiosuojattu. Levyn voi kopioida myös silloin kun siinä ei ole käytetty tehokasta kopiosuojausmenetelmää. Oikeus kopioida yksityiseen käyttöön ei koske tietokantoja tai tietokoneohjelmia.

Videovuokraamon vuokrausehdoissa kielletään kopioiminen. Vuokrausehdot ovat osa yksityisoikeudellista sopimusta joka syntyy videovuokraamon ja palveluja käyttävän vuokraajan välille. Kopioimalla vuokratun DVD-levyn rikot vuokrasopimusta. Kyse on kuitenkin vain sopimusrikkomuksesta eikä lain rikkomisesta. Sopimusoikeudellisen käytännön mukaan se joka katsoo sopimusta rikotun tulee esittää näyttö asiassa. Tässä tapauksessa videovuokraamon tulisi osoittaa, että vuokraaja on kopioinut DVD-levyn. Tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Lisäksi vuokraehdoissa sovittu sanktio sopimusehtojen rikkomisesta on yleensä vuokrasuhteen purkaminen ja korvausvelvollisuus aiheutetusta vahingosta. Levyn kopiominen ei kuitenkaan aiheuta taloudellista vahinkoa vuokraamoolle.

Myös DVD-levyille tallennettujen elokuvien alussa on monesti kielto sisällön kopioimisesta. Tällaiset "ilmoitusluonteiset" ehdot eivät yleensä muodosta minkäänlaista sopimusta kuluttajan ja mahdollisen tuotantoyhtiön välille. Lain sallimia oikeuksia ei pääsääntöisesti voi kaventaa erillisillä ilmoituksilla tai vuokraamon yksityisoikeudellisen sopimuksen ehdoin.

Eli saako sen vuokratun DVD-levyn kopioida vai ei?

Kyllä, jos DVD-levy ei sisällä mitään kopiosuojausta.

Ehkä, jos DVD levy sisältää kopiosuojauksen joka ei ole tehokas. Suojaus ei ole tehokas jos käyttäjän tietokoneella oleva ohjelma purkaa suojauksen vahingossa käyttäjän tietämättä. Oikeuskäytäntö asiassa on kuitenkin epäselvä.

Ei, jos DVD-levy sisältää tehokkaan kopiosuojauksen.

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeuslainsäädännöstä ja siihen liittyvistä tulkinnoista voisi keskustella loputtomiin. Vuonna 2005 tekijänoikeusjärjestöt saivat tahtonsa läpi kun hallituksessa oli kulttuuriministerinä Tanja Karpela (Saarela) jota asiassa ja lainvalmistelussa vietiin kuin pässiä narussa. Tekijänoikeuslain valmistelussa oli mukana kulttuuriministeriön alaisuudessa toiminut opetusministeriön päällikkö Jukka Liedes, joka samaan aikaa edusti opetusministeriötä myös tekijänoikeusjärjestö Gramexissa. Tulkinnan mukaan hän oli jäävi. Jukka Liedestä tehtiin useita kanteluja oikeusasiamiehelle ja apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstet 7.10.2007 antamassaan päätöksessä piti lainvalmisteluun liittyvää toimintaa moitittavana. Tanja Saarela, ymmärtämättä asiaa kokonaisuuden ja kansalaisten oikeuksien kannalta, puolusteli tekijänoikeuslain ankaruutta ja mm. rangaistusvaadetta teknisen suojauksen kiertämisestä EU-direktiivivaatimuksella. Myöhemmin kuitenkin kävi ilmi kansanedustaja Henrik Laxin selvityspyynnöstä EU komissiolle, että EU:lla ei ollut mitään tarvetta kriminalisoida tai vaatia rikosoikeudellista vastuuta tehokkaan suojausmenetelmän kiertämisestä. Tekijänoikeusjärjestöt saivat kuitenkin aikaan pelonilmapiirin ja se onnistui silloisen kulttuuriministerin välinpitämättömyyden ja täydellisen tietämättömyyden takia.

Lue myös: Vältä maksamasta hyvitysmaksuja
Lue myös: TKVK

torstaina, tammikuuta 17, 2008

Uudet upeat bannerit ...

Muutamat lukijat ovat lähestyneet blogia nerokkaan oivalluksen muodossa. Tässä kolme blogin lukijoiden ehdottamaa ja toteuttamaa yksityistä pysäköinninvalvontaa vastustavaa banneria liitettäväksi omaan blogiin, kotisivuille tai vaikka keskustelupalstoille. Bannerit on tallennettu Picoodle.com -palveluun. Kopioikaa ja levittäkää vapaasti, tai mikä vielä parempaa, kehitelkää omia vastaavia samasta aiheesta.http://img34.picoodle.com/img/img34/4/1/17/f_YksityisetSm_9e2e0c2.gifhttp://img32.picoodle.com/img/img32/4/1/17/f_YksityisetSm_143b48d.gifhttp://img34.picoodle.com/img/img34/4/1/17/f_YksityisetSm_c41f34e.gif

perjantaina, tammikuuta 11, 2008

Välttäkää maksamasta hyvitysmaksuja

Hyvitysmaksut ovat piilokustannuksia, veroluonteisia maksuja joilla ei käytännössä ole mitään tekemistä tekijänoikeuksien kanssa. Hyvitysmaksut kerätään kuluttajilta heidän ostaessaan Suomessa esimerkiksi tyhjiä CD/DVD aihioita tallentaakseen vaikka lomamatkakuvansa. Hyvitysmaksut menevät tekijänoikeusjärjestöille ja korvauksen tarkoituksena on kattaa niitä kuluja jotka syntyvän laillisesta yksityisestä kopioinnista.

Vuodesta 2005 lähtien myös digibokseista on joutunut maksamaan kauppahintaan piilotetun hyvitysmaksun. CD/DVD levyn hinnasta yli puolet on Suomessa hyvitysmaksua tekijänoikeusjärjestöille.

Vuoden 2006 alussa voimaan tullut Lex Karpela, uudistettu laki tekijänoikeuksista, käytännössä mahdollistaa, että yksityistä kopiointia ei voi harrastaa rikkomatta lakia. Tehokkaasti suojatun levyn kopiosuojausta ei saa kiertää, joten sen kopiointi on kielletty. Siitä huolimatta kopioinnista, jota ei siis voi enää tehdä laillisesti peritään hyvitysmaksu jonka tarkoitus on kattaa kuluja yksityisestä laillisesta kopionnista.

Tekijänoikeusjärjestöjen ahneudella ei ole rajaa. Miksi kuluttajan pitää maksaa tekijänoikeusjärjestölle, kuten Teostolle, omien tietojensa, matkakuviensa, kotivideoidensa tai varmuuskopioiden tallentamisesta CD / DVD levyille? Miksi digiboksista pitää maksaa hyvitysmaksu? Televisiokanava on jo maksanut tekijänoikeusmaksun lähetysoikeudesta. Miksi samaa maksua peritään päällekkäin ja moneen kertaan? Kyse on laillistetusta rahastuksesta.

Hyvitysmaksua ei kuitenkaan ole pakko maksaa, sen pystyy kiertämään. Tilatkaa digiboksinne ja tyhjät CD/DVD -aihiot ulkomailta. Helpoiten tämä onnistuu kotimaisen Verkkokauppa.com:n nettisivuilta. Verkkokauppa.com myy hyvitysmaksuttomia digibokseja ja CD/DVD -aihioita suoraan Tallinnan varastosta kotiin tai lähimpään postitoimipaikkaan toimitettuna ilman toimituskuluja. Kun yksityinen ihminen tilaa kyseiset tuotteet omaan käyttöönsä ulkomailta, hyvitysmaksua ei tarvitse maksaa.

Hinta esimerkki, 01/2008, http://www.verkkokauppa.com/:

Verbatim DVD+R, 16x, 100 kpl spindle paketti (kuvassa)

- hinta Suomesta: 117,90 eur (levyn hinta 1,17 eur josta hyvitysmaksua 0,73 eur / levy)
- hinta Tallinnasta: 29,90 eur (levyn hinta 0,29 eur, ilman hyvitysmaksua)

keskiviikkona, tammikuuta 02, 2008

Autoparkki Norden Oy

Autoparkki Norden Oy suorittaa yksityistä pysäköinninvalvontaa Helsingin keskustan City-Center pysäköintihallissa. Yhtiön toiminnan voi sanoa olevan pysäköinninvalvonnan suhteen yhtä kyseenalaista kuin muidenkin vastaavien yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden.

Joulukuussa Vantaan käräjäoikeuden antama päätös koskee suoraan myös Autoparkki Norden Oy:tä. Yksityisellä yrityksellä ei ole oikeutta määrätä pysäköintivirhemaksuja, vaikka kyseessä olisi maksullinen pysäköinti. Maksullisen pysäköinnin laiminlyönnistä seurauksena on pysäköintivirhemaksu, jonka voi kirjoittaa vain kunnallinen pysäköinninvalvonta tai poliisi, myös yksityisillä alueilla.

Autoparkki Norden Oy ei suostu noudattamaan henkilötietolakia

Useampi autoilija on vedonnut henkilötietolaissa (1999/523) mainittuun tiedonsaantioikeuteen sekä oikeuteen saada nähtäville rekisteriseloste yhtiön tallentamista autoilijaa koskevista tiedoista. Rekisteriselosteen saa pääsääntöisesti nähtäville yrityksen toimipaikassa. Mikäli yrityksellä ei ole toimipaikkaa, rekisteriseloste on toimitettava pyydettäessä muutoin nähtäville.

Koska Autoparkki Norden Oy kuvaa alueen pysäköintisääntöjä rikkovat ajoneuvot, kuvatusta aineistosta muodostuu henkilörekisteri. Tästä henkilörekisteristä on autoilijalla oikeus saada nähtävilleen rekisteriseloste ja tarkastusoikeuttaan käyttäessään myös häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tietosuojavaltuutetun kannanoton (Dnro 344/45/2000)mukaisesti valokuvatuista ajoneuvoista muodostuu henkilörekisteri. Tietosuojavaltuutettu kommentoi myös maaliskuussa sähköpostilla rekisteriselosteen toimittamista. Valvontayhtiön ei tarvitse lähettää selostetta postitse, riittää että rekisteriseloste on nähtävillä toimipaikassa tai internetsivuilla. Lue aiheeseen liittyvä blogin aikaisempi artikkeli maaliskuulta 2007.

Autoparkki Norden Oy on kuitenkin ilmoittanut usealle autoilijalle, ettei heillä tarvitse olla rekisteriselostetta.

"Olemme luonnollisesti toimintamme alussa olleet yhteydessä kaikkiin niihin viranomaistahoihin, jotka jollakin tavalla liittyvät toimintaamme tai säätelevät sitä, myös Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Meiltä ei ole edellytetty rekisteröitymistä. Olemme kuitenkin ilmoittaneet, mitä tietoja tarvitsemme ja mihin tarkoitukseen. Emme ylläpidä mitään rekisteriä. Olemme ulkoistaneet valvontamaksujen omaehtoisen maksun valvonnan sekä valvontamaksujen perintätoimenpiteet Perintätoimisto Aktiv Kapital Finland Oy:lle. Heillä on laillinen oikeus saada käyttöönsä Ajoneuvorekisterikeskuksessa olevia tietoja (niitä saa muuten kuka tahansa soittamalla sinne). Aluevalvojamme ottavat kuvan jokaisesta ajoneuvosta, jolle valvontamaksu kirjoitetaan. Kun valvontamaksu on velallisen toimesta loppuun suoritettu ja asia on Aktiv Kapital Finland Oy:ssä loppuun käsitelty, hävitämme myös kuvamateriaalit (joita siihen saakka säilytetään tietokoneella salasanojen ja palomuurin takana), koska meillä ei ole mitään intressiä säilyttää yksittäiseen valvontamaksuun liittyvää materiaalia, siihen liittyvien toimenpiteiden päätyttyä. AutoParkki Norden Oy, Asiakaspalvelu" (lainaus Autoparkki Norden Oy:n vastauksesta tiedusteluun rekisteriselosteesta)

Väärä vastaus! Aluevalvojat ottavat kuvia ajoneuvoista ja kuvia on tarkoitus käyttää selvittämään ajoneuvon omistaja tai haltija. Hallussanne olevista kuvista muodostuu siten tietosuojavaltuutetun tarkoittama henkilörekisteri. Autoilijalla on oikeus käyttää laissa mainittua tiedonsaantioikeutta, tarkastusoikeutta sekä oikeutta saada käytössänne olevasta henkilörekisteristä rekisteriseloste nähtäville. Tietojen poistaminen tai arkistointi on osa rekisterin perustoimintaa. Se että rekisterinne on palomuurin takana salasanoilla suojattuna ja tuhoatte (arkistoitte?) säännöllisesti selvinneiden tapausten aineiston, ei muuta sitä tosiasiaa että käytössänne on henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri.

Autoparkki Norden Oy ei suostu kertomaan toimipaikkansa osoitetta

Autoparkki Norden Oy:llä on nettisivuillaan osoitteenaan postilokero. Koska Autoparkki ei suostunut lähettämään rekisteriselostetta sähköpostitse, eikä seloste ollut saatavilla internetsivuilla, muutama autoilija halusi tietää Autoparkki Norden Oy:n toimipaikan osoitteen voidakseen käydä paikan päällä tutustumassa rekisteriselosteeseen.

Toimipaikan osoitetta pyydettiin puhelimitse. Autoparkin asiakaspalvelu ei suostunut kertomaan sitä useasta pyynnöstä huolimatta. Toimipaikan osoitetta tiedusteltiin myös useaan otteeseen sähköpostilla. Asiakaspalvelu luki sähköpostit mutta ei suostunut kertomaan toimipaikan osoitetta.

Jos yrityksen toiminta on rehellisellä ja vakaalla pohjalla, miksi toiminnan pitää olla näin epämääräisen salailevaa? Onko liikaa pydetty että noudatetaan edes lakia? Mitä yrityksessä oikein pelätään? Ensimmäisen kerran elämässä törmään yhtiöön joka ei suostu kertomaan osoitettaan, vaikka osoite on suoraan saatavilla mm. viestintäviraston hakupalvelusta.

Autoparkki Norden Oy:n toimipaikka sijaitsee lähellä City-Center hallia, ihan kulman takana WTC-talossa, Aleksanterinkatu 17:ssa. Uskon että monellekaan hallia käyttävälle autoilijalle ei olisi ylivoimaista, niin halutessaan, käydä yrityksen toimipaikassa katsomassa rekisteriselostetta tai käyttämässä tarkastusoikeuttaan omiin tietoihinsa.

Helsingin keskustassa on lukuisia maksullisia pysäköintihalleja (Eliel, Forum jne.), joissa autoilija maksaa vain pysäköidystä ajasta, ilman pelkoa 45 euron yksityisoikeudellisista maksusta. Miksi siis käyttää viihtyisyydeltään ala-arvoista, epäsiistiä ja kylmässä ulkoilmassa sijaitsevaa epämääräisen yrityksen ylläpitämää pysäköintialuetta, kun vieressä on useita lämmitettyjä hyvillä yhteyksillä varustettuja pysäköintihalleja?

Lue myös: Autoparkki