Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, tammikuuta 02, 2008

Autoparkki Norden Oy

Autoparkki Norden Oy suorittaa yksityistä pysäköinninvalvontaa Helsingin keskustan City-Center pysäköintihallissa. Yhtiön toiminnan voi sanoa olevan pysäköinninvalvonnan suhteen yhtä kyseenalaista kuin muidenkin vastaavien yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden.

Joulukuussa Vantaan käräjäoikeuden antama päätös koskee suoraan myös Autoparkki Norden Oy:tä. Yksityisellä yrityksellä ei ole oikeutta määrätä pysäköintivirhemaksuja, vaikka kyseessä olisi maksullinen pysäköinti. Maksullisen pysäköinnin laiminlyönnistä seurauksena on pysäköintivirhemaksu, jonka voi kirjoittaa vain kunnallinen pysäköinninvalvonta tai poliisi, myös yksityisillä alueilla.

Autoparkki Norden Oy ei suostu noudattamaan henkilötietolakia

Useampi autoilija on vedonnut henkilötietolaissa (1999/523) mainittuun tiedonsaantioikeuteen sekä oikeuteen saada nähtäville rekisteriseloste yhtiön tallentamista autoilijaa koskevista tiedoista. Rekisteriselosteen saa pääsääntöisesti nähtäville yrityksen toimipaikassa. Mikäli yrityksellä ei ole toimipaikkaa, rekisteriseloste on toimitettava pyydettäessä muutoin nähtäville.

Koska Autoparkki Norden Oy kuvaa alueen pysäköintisääntöjä rikkovat ajoneuvot, kuvatusta aineistosta muodostuu henkilörekisteri. Tästä henkilörekisteristä on autoilijalla oikeus saada nähtävilleen rekisteriseloste ja tarkastusoikeuttaan käyttäessään myös häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tietosuojavaltuutetun kannanoton (Dnro 344/45/2000)mukaisesti valokuvatuista ajoneuvoista muodostuu henkilörekisteri. Tietosuojavaltuutettu kommentoi myös maaliskuussa sähköpostilla rekisteriselosteen toimittamista. Valvontayhtiön ei tarvitse lähettää selostetta postitse, riittää että rekisteriseloste on nähtävillä toimipaikassa tai internetsivuilla. Lue aiheeseen liittyvä blogin aikaisempi artikkeli maaliskuulta 2007.

Autoparkki Norden Oy on kuitenkin ilmoittanut usealle autoilijalle, ettei heillä tarvitse olla rekisteriselostetta.

"Olemme luonnollisesti toimintamme alussa olleet yhteydessä kaikkiin niihin viranomaistahoihin, jotka jollakin tavalla liittyvät toimintaamme tai säätelevät sitä, myös Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Meiltä ei ole edellytetty rekisteröitymistä. Olemme kuitenkin ilmoittaneet, mitä tietoja tarvitsemme ja mihin tarkoitukseen. Emme ylläpidä mitään rekisteriä. Olemme ulkoistaneet valvontamaksujen omaehtoisen maksun valvonnan sekä valvontamaksujen perintätoimenpiteet Perintätoimisto Aktiv Kapital Finland Oy:lle. Heillä on laillinen oikeus saada käyttöönsä Ajoneuvorekisterikeskuksessa olevia tietoja (niitä saa muuten kuka tahansa soittamalla sinne). Aluevalvojamme ottavat kuvan jokaisesta ajoneuvosta, jolle valvontamaksu kirjoitetaan. Kun valvontamaksu on velallisen toimesta loppuun suoritettu ja asia on Aktiv Kapital Finland Oy:ssä loppuun käsitelty, hävitämme myös kuvamateriaalit (joita siihen saakka säilytetään tietokoneella salasanojen ja palomuurin takana), koska meillä ei ole mitään intressiä säilyttää yksittäiseen valvontamaksuun liittyvää materiaalia, siihen liittyvien toimenpiteiden päätyttyä. AutoParkki Norden Oy, Asiakaspalvelu" (lainaus Autoparkki Norden Oy:n vastauksesta tiedusteluun rekisteriselosteesta)

Väärä vastaus! Aluevalvojat ottavat kuvia ajoneuvoista ja kuvia on tarkoitus käyttää selvittämään ajoneuvon omistaja tai haltija. Hallussanne olevista kuvista muodostuu siten tietosuojavaltuutetun tarkoittama henkilörekisteri. Autoilijalla on oikeus käyttää laissa mainittua tiedonsaantioikeutta, tarkastusoikeutta sekä oikeutta saada käytössänne olevasta henkilörekisteristä rekisteriseloste nähtäville. Tietojen poistaminen tai arkistointi on osa rekisterin perustoimintaa. Se että rekisterinne on palomuurin takana salasanoilla suojattuna ja tuhoatte (arkistoitte?) säännöllisesti selvinneiden tapausten aineiston, ei muuta sitä tosiasiaa että käytössänne on henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri.

Autoparkki Norden Oy ei suostu kertomaan toimipaikkansa osoitetta

Autoparkki Norden Oy:llä on nettisivuillaan osoitteenaan postilokero. Koska Autoparkki ei suostunut lähettämään rekisteriselostetta sähköpostitse, eikä seloste ollut saatavilla internetsivuilla, muutama autoilija halusi tietää Autoparkki Norden Oy:n toimipaikan osoitteen voidakseen käydä paikan päällä tutustumassa rekisteriselosteeseen.

Toimipaikan osoitetta pyydettiin puhelimitse. Autoparkin asiakaspalvelu ei suostunut kertomaan sitä useasta pyynnöstä huolimatta. Toimipaikan osoitetta tiedusteltiin myös useaan otteeseen sähköpostilla. Asiakaspalvelu luki sähköpostit mutta ei suostunut kertomaan toimipaikan osoitetta.

Jos yrityksen toiminta on rehellisellä ja vakaalla pohjalla, miksi toiminnan pitää olla näin epämääräisen salailevaa? Onko liikaa pydetty että noudatetaan edes lakia? Mitä yrityksessä oikein pelätään? Ensimmäisen kerran elämässä törmään yhtiöön joka ei suostu kertomaan osoitettaan, vaikka osoite on suoraan saatavilla mm. viestintäviraston hakupalvelusta.

Autoparkki Norden Oy:n toimipaikka sijaitsee lähellä City-Center hallia, ihan kulman takana WTC-talossa, Aleksanterinkatu 17:ssa. Uskon että monellekaan hallia käyttävälle autoilijalle ei olisi ylivoimaista, niin halutessaan, käydä yrityksen toimipaikassa katsomassa rekisteriselostetta tai käyttämässä tarkastusoikeuttaan omiin tietoihinsa.

Helsingin keskustassa on lukuisia maksullisia pysäköintihalleja (Eliel, Forum jne.), joissa autoilija maksaa vain pysäköidystä ajasta, ilman pelkoa 45 euron yksityisoikeudellisista maksusta. Miksi siis käyttää viihtyisyydeltään ala-arvoista, epäsiistiä ja kylmässä ulkoilmassa sijaitsevaa epämääräisen yrityksen ylläpitämää pysäköintialuetta, kun vieressä on useita lämmitettyjä hyvillä yhteyksillä varustettuja pysäköintihalleja?

Lue myös: Autoparkki

60 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kun valvontamaksu on velallisen toimesta loppuun suoritettu ja asia on Aktiv Kapital Finland Oy:ssä loppuun käsitelty, hävitämme myös kuvamateriaalit

Eikös meillä ole laki arkistoinnista, varsinkin kun kyse on saatavasta?

Anonyymi kirjoitti...

Siis mitä? Onks tää joku tsoukki vai toimiiko noi todella noin? Ei voi olla totta ... ???

Anonyymi kirjoitti...

Ihan yhtä epämääräinen osoitekäytäntöhän on sakkofirma ParkPatrollilla. Postilokeron sijaan he käyttävät Porthaninkadulla sijaitsevaa osoitepalveluyritystä, jolta kuka tahansa saa vuokrata katuosoitteen kuukausivuokralla.

Autoparkki Norden on sentään sellainen sakkofirma, joka ilmoittaa rekistereihin sentään ihan tavallisen puhelinnumero. Sakkofirma Parkpatrol puolestaan on ilmoittanut maksullisen 0600-numeron - lieneekö sekään kovin sallittua?

Anonyymi kirjoitti...

Voitte myös käydä toimipaikassa pyytäksenne nähtäväksi yhtiön osake- ja osakasluettelot. Niiden on oltava kenen tahansa nähtävillä yhtiön pääkonttorissa: Osakeyhtiölaki 3 luku 17 §.

Anonyymi kirjoitti...

Miten blogin pitäjä kommentoi sitä maksullisilla pysäköintialueilla yleisesti noudatettavaa sopimussakkoehtoa, jonka mukaan pysäköintilipukkeen "hukannut" autoilija joutuu maksamaan tyypillisesti yhden vuorokauden parkkeerausta vastaavan sopimussakon = de facto yksityisoikeudellisen valvontamaksun, vaikka olisikin valmis ottamaan käännetyn todistustaakan harteilleen ja pystyisi todistamaan, että pysäköinti tosiasiallisesti kesti vain esimerkiksi 10 minuuttia. Tällaiseen sopimussakkoehtoon sitoutuu ajamalla esimerkiksi Stockmannin parkkiin.

Pitäisikö lipukkeen hukanneen autoilijan vaatia paikalle kunnalliset parkkipirkot tai poliisin? Onko tällainen sopimussakkoehto Vantaan käräjäoikeuden tuomion perusteella myös laiton?

Anonyymi kirjoitti...

Miten blogin pitäjä kommentoi sitä maksullisilla pysäköintialueilla yleisesti noudatettavaa sopimussakkoehtoa, jonka mukaan pysäköintilipukkeen "hukannut" autoilija joutuu maksamaan tyypillisesti yhden vuorokauden parkkeerausta vastaavan sopimussakon = de facto yksityisoikeudellisen valvontamaksun, vaikka olisikin valmis ottamaan käännetyn todistustaakan harteilleen ja pystyisi todistamaan, että pysäköinti tosiasiallisesti kesti vain esimerkiksi 10 minuuttia. Tällaiseen sopimussakkoehtoon sitoutuu ajamalla esimerkiksi Stockmannin parkkiin.

Ei tuo ole valvontamaksu, vaan sopimussakko. Tilanne ei myöskään ole noin yksinkertainen kuin mitä kuvasit: lapun voi hävittää vahingossa vielä senkin jälkeen kun pysäköinnin on jo maksanut. Toisaalta auto on voinut olla parkissa päiväkausia, ja sen saa lunastettua halvemmalla ulos "hävittämällä" parkkilipun.

Ero sakkofirmoihin on myös siinä, että autoa lunastava henkilö on melko kiistatta sen kuljettaja. Toisaalta mahdollistahan on myös se, että lainaan autoa kaverilleni, joka sitten palauttaa avaimet minulle ja ilmoittaa, että autosi on XXXX:n maksullisessa parkkihallissa ja lipuke tipotiessään. Kuka vastaa maksusta tällöin? ;-)

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan käräjäoikeuden päätöksessä pysäköintvirhemaksuksi rinnastetaan maksut jotka peritään virheellisestä pysäköinnistä tai pysäköinnin maksamatta jättämisestä.

Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä:"...sitä vastaamaton oikeudellinen muoto..."

Parkkisakko on parkkisakko, kutsuttiinpa sitä miksi tahansa. Sitä paitsi: parkkimaksun suorittamatta jättämisestä seurauksena on virallinen pysäköintivirhemaksu.

Tilanne on aivan vastaava kadunvarsille pysäköitäessä. Voit jättää kolikot laittamatta tolppaan ---> pysäköintivirhemaksu. Voit maksaa liian vähän jolloin aikasi päättyy ---> pysäköintivirhemaksu.

Autoparkki jakaa nimenomaan pysäköintivirhemaksuja liian vähän maksetusta pysäköinnistä.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta mielenkiintoisinta tässä on tuo rekisteriselosteen pimittäminen. Onko kukaan tehnty kantelua tietosuojavaltuutetulle?

Lähdetäänkö kaikki joukolla kyselemään rekisteriselostetta aleksanterinkadulle?

Anonyymi kirjoitti...

Olen tehnyt kantelun tietosuojavaltuutetulle viime viikolla. Autoparkki kieltäytyi antamasta rekisteriselostetta ylläpitämästään henkilörekisteristä.

Anonyymi kirjoitti...

Miks vitussa te pysäköitti siihen mestaan? Siinähän on Forumin halli ja Eliel aivan vieressä. Sinne pääsee puomista sisään ja vain maksamalla ulos. Paikka on lämmin ja siellä voi jopa pesettää autonsa. Vain täys idiootti pysäköi City-Centerin parkkipaikalle, varsinkaan talvella.

Anonyymi kirjoitti...

LIITTYEN ILTALEHDEN JULKAISEMAAN ARTIKKELIIN PARKPATROLISTA JA LAURI MUSTOSESTA

Alkuperäinen kommentti on aikaisemman artikkelin lopusta; "ParkCom hävisi käräjäoikeudessa (3)"

-----

Iltalehden 2.1.2008 julkaisema artikkeli oli sen verran puolueellisesti kirjoitettu, että olen tänään laatinut Julkisen Sanan neuvostolle seuraavan kantelun. Jos haluat lisätä kantelun painoarvoa, ota copy-paste tekstistä ja lähetä se omalla nimelläsi linkkiin http://www.jsn.fi/kantelu.asp .

---


Kantelu Julkisen Sanan neuvostolle

Iltalehti / toim. Risto Kunnas on julkaissut 2.1.2008 artikkelin otsikolla ”Tuplataan sakotus!”, joka on luettavissa myös Internetissä osoitteessa http://www.iltalehti.fi/helsinki/200801027033685_hi.shtml . Artikkelissa käsitellään lähes kritiikittömästi yksityisten pysäköinninvalvontafirmojen, erityisesti ParkPatrol Oy:n toimintaa.

Journalistin ohjeiden 12. kohdan mukaan tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti, erityisesti kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. Iltalehden artikkelissa on haastateltu yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön ParkPatrol Oy:n hallituksen puheenjohtajaa, Lauri Mustosta. Artikkelissa esitetään kritiikkiä sekä poliisin että Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvontaorganisaation toiminnasta ja todetaan ”Mustosen mukaan”, ettei kunnallinen pysäköinninvalvonta tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti. Mustonen jatkaa mielipiteenään, että Helsingin pysäköinninvalvonta toimii lainvastaisesti. Vaikka journalistin ohjeiden 24. kohta toteaakin, ettei tavanomainen yhteiskunnallinen arviointi synnytä oikeutta kannanottoon, mielestäni on arveluttavaa journalismia jättää haastattelematta ketään toisen osapuolen edustajaa (esimerkiksi Helsingin pysäköinninvalvojaa), kun on ilmeistä, että yksityisillä pysäköinninvalvontayrityksillä on kiistatta hyötymistarkoitus julkisuudentavoittelussaan.

Juttu sisältää väliotsikon ”Kaikki toivovat lainsäädäntöä”. Artikkelia lukemalla selvenee, että ”kaikki” tarkoittanee tässä yhteydessä ”kaikkia yksityisiä pysäköinninvalvontayrityksiä”. Ketään muuta ei artikkelissa ole haastateltu, eikä väitteen tueksi esitetä mitään muutakaan tukea. Journalistin ohjeiden 15. kohdan mukaan otsikoille ym. on löydyttävä sisällöstä kate. Journalistin ohjeiden 11. kohdan mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Väliotsikko ”Kaikki toivovat lainsäädäntöä” on esitetty harhaanjohtavasti siten, että lukematta varsinaista tekstiä lukijalle voi jäädä käsitys siitä, että väite perustuu laajempaankin ja puolueettomampaan näkemysten kirjoon kuin omaa etuaan tavoittelevien pysäköinninvalvontayritysten johtajien mielipiteisiin. Asiasta olisi ollut saatavilla hyvinkin yksinkertaisesti mm. Kuluttajaviraston mielipide (http://www.kuluttajavirasto.fi/File/c0c38b37-8b9e-4c0d-9fa5-c92acfcf8200/070823lausunto.pdf ja http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/fea4b886-bf73-444f-927f-6bc787f11ac4.aspx?groupId=ca12b07e-d2cc-40df-b4d4-9318c32ade57&announcementId=fcb30a3f-2c01-4397-b2df-d8d1a85332d3&refererUrl=%2fPage%2f84e56462-c180-4691-b8ab-ab94792d66ac.aspx ) mikäli muiden osapuolten haastattelu ei esimerkiksi käytettävissä olleen ajan puolesta olisi ollut mahdollista.

Sidebar-jutussa ”Tausta” on selvitetty faktatietoja Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 tekemästä tuomiosta, jossa yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen kirjoittama valvontamaksu rinnastettiin pysäköintivirhemaksuun ja siten julkisen vallan käyttöön. Tuomiossa yksityinen pysäköinninvalvontayritys hävisi kanteen maksujen perimisestä oikeusteitse. Sidebar-artikkelin viimeinen kappale toteaa, että edessä voi olla ”täysi kaaos” sakotettujen lähtiessä hakemaan rahojaan takaisin, jos tuomio pysyy ennallaan hovioikeudessa. Päinvastaisessa tilanteessa maksuista kieltäytyneitä odottavat artikkelin mukaan korot ja muut lisämaksut. Artikkelista lukijalle jää käsitys, että maksamalla nyt välttyy ikävyyksiltä, mutta saa rahat kuitenkin takaisin jos hovioikeus pitää käräjäoikeuden kannan voimassa – vaikkakin ”täyden kaaoksen” kautta. Artikkeli jättää lukijan kannalta olennaisen tiedon kertomatta – on nimittäin äärimmäisen todennäköistä, että yritykset ajautuvat konkurssiin, jos tuomio ei muutu hovioikeudessa. Kuluttajan oikeusturvan kannalta tämä ei ole sivuseikka.

Onkin täysin epäselvää, missä määrin sidebar-jutun viimeisen kappaleen teksti perustuu faktoihin ja missä määrin toimittajan tai Mustosen mielipiteisiin. Mustosen edustaman yrityksen intresseissä kuitenkin kiistatta on saada perityksi mahdollisimman suuri osa valvontamaksuista. Ainoastaan sanamuoto ”voi edessä olla täysi kaaos” viittaa siihen, että kyse saattaa olla mielipiteestä. Korkojen ja lisämaksujen maksuvelvollisuuskaan tuskin on yksiselitteinen tilanteessa, jossa maksu on perustellusti kiistanalainen Vantaan käräjäoikeuden päätöksen nojalla – tältä osin asia esitetään täytenä faktana sanamuotojen perusteella. Kappale rikkookin mielestäni journalistin ohjeiden 11. kohtaa etenkin, kun se on esitetty ”faktalaatikossa”.

Artikkeli sivuuttaa oikeudenkäynnissä esillä olleen tärkeimmän kysymyksen siitä, voiko yksityinen taho käyttää rankaisuvaltaa Suomessa, jota em. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen lisäksi on käsitelty Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2007/20073169 . Mielipiteiden epätasapuolisuuden vuoksi artikkelista kokonaisuutena jää kuva, että yksityinen pysäköinninvalvonta on käytännössä ainut ratkaisu ”villinä rehottavaan” pysäköintiongelmaan, vaikka kunnallisen valvonnan ongelmien korjaaminen ratkaisisi ongelmat vähintäänkin yhtä hyvin. Toimittajalla on luonnollisesti oikeus popularisoida asian käsittelyä ja esittää omia mielipiteitään journalistisin perustein ja jättää pois edellä mainitun kaltaiset perusasiat, mutta sen olettaisi olevan mahdollista myös siten, ettei journalistin ohjeiden periaatteista tarvitse tinkiä.

Helsingissä 2.1.2008

----

Anonyymi kirjoitti...

Siis jos asiakastietoja säilytetään siihen asti kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, niin minun käsitykseni mukaan siinä ko. rekisteri.

Kirjanpidollisesti on hieman hankalaa jos ei voida erotella menoja ja tuloja tapauskohtaisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kaikki joukolla vaatimaan rekisteriselostetta Autoparkilta. Kun ette saa, pistäkää kantelu sähköpostilla tietosuojavaltuutetun toimistoon. Saadaan moinen lainrikkoja kuriin.

Eli Autoparkin mailiosoite löytyy heidän sivuiltaan:

post@autoparkki.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston sähköposti:

tietosuoja@om.fi

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Asko XXXX!

Mistähän olette mahtanut saada sellaista tietoa, että keräisimme tietoja pysäköinneistä ajoneuvoista. Tämä ei pidä paikkansa.

Mikäli aluevalvojamme on kirjoittanut omilla maksullisilla alueillamme, joilla tarjoamme pysäköintiasiakkaille maksullisia pysäköintipalveluja valvontamaksun, hän ottaa ajoneuvosta myös todisteeksi maksun laiminlyömisestä valokuvan. Kun valvontamaksu on aikanaan tullut maksetuksi joko omaehtoisesti tai perintätoimen kautta, valokuvat (jotka ovat sen aikaa tietokonekannassa palomuurien ja salasanojen takana) poistetaan turhina. Mikäli pysäköintimaksunsa laiminlyönyt autoilija on yhteydessä meihin kirjallisen reklamaation muodossa, jää meille tietenkin myös tietoja henkilön osoitteista siinä yhteydessä. Ajoneuvorekisterikeskus antaa puolestaan kenelle tahansa ajoneuvon rekisteritiedot, joten ne eivät ole mitenkään salaisia.

Mitään rekisteriä me siis emme ylläpidä joten mitään rekisteriselostusta ei ole eikä näin ollen mitään mihin tutustua.

Olemme aikanaan tietosuojavaltuutetun toimiston kautta saaneet sen tiedon, ettei meidän tarvitse rekisteröityä, koska meillä ei ole senlaatuista tietoa, mikä ei olisi muutenkin saatavana.

Teistä löytyy tämä toimittamanne sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä mikäli olette laiminlyönyt pysäköintimaksun suorittamisen ja siitä on seurannut valvontamaksu, joka on edelleen maksamatta, löytyy myös ajoneuvonne rekisterinumero ja siitä ajoneuvostanne valvontatilanteessa otettu kuva.

Terveisin,

AutoParkki Norden Oy

Asiakaspalvelu

Anonyymi kirjoitti...

"Ajoneuvorekisterikeskus antaa puolestaan kenelle tahansa ajoneuvon rekisteritiedot"

Heh, ompas taas hyvin parkkifirmalla lakitieto hallussa. AKE ei anna "kenelle tahansa" ajoneuvon tietoja, jos tietojen anto on kielletty.

Iltalehden jutussa mustosen kommentti "Helsingin johtava pysäköinninvalvoja puolestaan ilmoitti, etteivät he tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti." on aika erikoinen kun tässä blogissa nimenomaan Helsingin pysäköinninvalvonta on kertonut että laputtavat autot siitä huolimatta, onko siinä yksityisen parkkifirman (turhaa) lappua jo ennestään.

Anonyymi kirjoitti...

"Iltalehden jutussa mustosen kommentti "Helsingin johtava pysäköinninvalvoja puolestaan ilmoitti, etteivät he tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti.""

No sanos muuta. Itäkeskuksen parkkihallissa Parkcom valvoo invapaikkoja (tosin vain niitä) joten suostun menemään autoni kanssa "Itikseen". Kuitenkin Parkcomin kyltin vieressä on keltainen kyltti jossa lukee suurinpiirtein: "Invapaikoille pysäköinti vain asianomaisella luvalla. Väärin pysäköinnistä sakotetaan." Eli joko sakottamisella uhkaa ParkCom, joka on kiistänyt sakottavansa. Tai sitten sakottaja on Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta, jonka Parkcom on kieltänyt sakottavan. Miten on, Tom, kuka Itiksessä sakottaa?

Anonyymi kirjoitti...

"Miten blogin pitäjä kommentoi sitä maksullisilla pysäköintialueilla yleisesti noudatettavaa sopimussakkoehtoa, jonka mukaan pysäköintilipukkeen "hukannut" autoilija joutuu maksamaan tyypillisesti yhden vuorokauden parkkeerausta vastaavan sopimussakon"

Täysin eri asia. Nyt maksetaan pysäköinnistä, ei sakoteta pysäköintivirheestä. Lisäksi pitää muistaa että esim. Forumin parkkihallissa pysäköinti klo. 20-08 maksaa 5 euroa, joten lipukkeen hukannut maksaa käytännössä vain 12 tunnin "prime time"-ajasta. Lisäksi "yleisen elämänkokemuksen" myötä parkkeeraaja tietää ettei lipuketta tule hukata, ja ajamalla puomin ohi stadin ydinkeskustassa kyllä ymmärtää tilan maksavan ja sopivansa sopimuksen.

Vähän eri asia kuin se että Parkcomin hyeena kyttää autossaan syrjäisellä ja pimeällä kehätien parkkipaikalla että joku unohtaa kiekon, ja käy laputtamassa auton samantien, vaikka tietää ettei pysäköintiaika ylittynyt.

Anonyymi kirjoitti...

Laitoin oheisen mailin autoparkile:

Hei!
Sain valvontamaksun autoni tuulilasiin. Summa oli 40 euroa. Puuttumatta siihen että antamanne maksu on Vantaan käräjäoikeuden päätöksen 14.12.2007 (tuomio 07/11275) vastainen syntyi samalla välillämme sopimus.

Autoni tulilasissa on selvä ilmoitus, että mikäli joku käyttää autoni tuulilasinpyyhkijöitä ilmoitustensa tai valvontamaksujen kiinnittämisen kiinnittäjä hyväksyy sopimuksen ja sitoutuu maksamaan auton omistajalle 200 euroa tuulilasinpyyhkimen käyttömaksua.

Kun työntekijänne kiinnitti valvontamaksun ikkunaani (minulla videokuva tapahtumasta) yrityksenne samalla hiljaisesti sitoutui noudattamaan ikkunassani ollutta sopimusta.

Työntekijänne on lukenut sopimuksen, tai hänen olisi täytynyt lukea sopimus. Laittamalla ikkunaani valvontamaksun tämä sopimus tuli teitä kohtaan velvoittavaksi.

Nyt kysyn, mihin osoitteeseen voin lähettää kyseisen sopimuksen (jonka olette hyväksyneet) laskun.


Kimmo V

Anonyymi kirjoitti...

Erinomaista! Kysymyksessä on sitova sopimus myös näin päin. Ero valvontayhtiön sopimukseen on se, että yksityioikeudellinen sopimus autoilijan puolelta ei riko mitään lakia toisin kuin sopimus valvontayhtiön puolelta, jota heillä ei ole oikeus kirjoittaa kuten vantaan käräjäoikeus on todennut.

Kerro ihmeessä minkä vastauksen sait, tuskin mitään. Lähetä lasku heille toimipaikan osoitteeseen ja todiste tapahtumasta.

Oisko mahdollista julkaista todistuasineisto netissä? Youtube? Tämä ois mielenkiintoista nähdä.

Itse on olen käyttänyt auton tuulilasissa A4-kokooista vaalea paperia jonka laitan paikalleen pysäköidessäni. Ei ole valvontamaksua tullut.

Lapussa lukee isolla:

"Mainosten, tiedotteiden ja yksityisoikeudellisten valvontamaksujen asettaminen ajoneuvoon on kielletty. Kiellon rikkomisesta seuraa 100 euron valvontamaksu. Lukemalla tämän viestin olet hyväksynyt ehdot."

ja pienemmällä:

"Valvontamaksu peritään lainmukaisella viivästyskorolla tiedotteen, mainoksen tai valvontamaksun asettajalta tai hänen edustamaltaan yhtiöltä. Tämä sopimuksen syntyperusteena on tahdonilmaisu joka on syntynyt mainoksen, tiedotteen tai valvontamaksun kiinittämisestä ajoneuvoon. Sopimus perustuu suomen lakiin."

Anonyymi kirjoitti...

Mulla itsellä on ollut kotiovessa, postiluukun yläpuolella vähän vastaava teksti mainosten jakamisesta nyt yli 2 kuukautta. Eli ole kieltänyt mainosten jakamisen ja jos kiellosta huolimatta se jaetaan jakeluyhtiöltä veloitetaan valvontamaksu.

Ensimmäinen lasku on lähtenyt ja se peritään oikeusteitse. Eikä tämä ole vitsi. Kun on opiskellut lakia niin asia on helppo hoitaa itsekkin.

Lisää vain tekemään yksityisoikeudellisia sopimuksia ilman varsinaista tahdonilmaisua. Vantaan käräjoikeuskin totesi että sopimus voi syntyä ilman nimeomaista tahdonilmaisua.

Anonyymi kirjoitti...

mihin osoitteeseen voin lähettää kyseisen sopimuksen (jonka olette hyväksyneet) laskun.

Yrityksen/yhteisön nimi

AutoParkki Norden Oy
WTC,
Aleksanterinkatu 17, 6 krs
00100 Helsinki

Anonyymi kirjoitti...

Tässä autoparkin vastaus


Vastaamme vain asiallisiin reklamaatioihin (oli ne sitten vitsikkäitä vai
ei).

Anonyymi kirjoitti...

Autoparkki on napannut entisen parkcomin valvoman alueen Helsingin Valimotie 25:ssä omaan valvontaansa vuoden alusta. Aiemmin parkcomin valvonnassa siellä sai pysäköidä kiekolla kaksi tuntia, mutta ei enää.

Maksullisuus on voimassa 24/7 ja hinta on 1€/h. Melko edukasta (yeah right!). Puomeja ei ole, rahastusautomaatti löytyy. Naapurissa on kuntosali, jossa on etenkin ilta-aikaan paljon asiakkaita. Tänään olin itse kuntosalilla ja salin omat muutamakymmenen parkkipaikkaa eivät riitä, joten vanhasta tottumuksesta tuli veivattua "maksulliselle" alueelle - jota vielä kuntosali itse mainostaa avaamanaan lisäparkkina seinillä olevilla lapuillaan. Seurauksena 35€:n yksityisoikeudellinen valvontamaksu. En ollut ainut, joka kävi kuntosalin tiskillä vähän palautetta antamassa.

Noh, kuitenkaan ei ole suunnitelmissa maksaa tätäkään, kuten ei keväällä tullutta parkcom-paperiakaan tullut maksettua. Mitenkäs, onko jengi tehnyt näistä tutkintapyyntöjä? Jos marssisin Pasilan poliisiasemalle lähipäivinä, niin mitenkäs käytäntö menee?

En viitsi rettelöidä. Autossani on turvakielto jo muutenkin, joten lapuista ei tule olemaan perintätoimiston suhteenkaan ongelmia, mutta poliisi voisi tutkia homman. Lisäksi kojelaudalla oli oma sopimukseni, jossa lappuja autoon kiinnittelevä maksaa asiakirjojen jättämisestä käsittelymaksuja.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden jutussa mustosen kommentti "Helsingin johtava pysäköinninvalvoja puolestaan ilmoitti, etteivät he tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti." on aika erikoinen kun tässä blogissa nimenomaan Helsingin pysäköinninvalvonta on kertonut että laputtavat autot siitä huolimatta, onko siinä yksityisen parkkifirman (turhaa) lappua jo ennestään.

Tämä on puhdasta puppua. Helsingin pysäköinninvalvoja tulee paikalle ja yksityisalueillekin pyydettäessä. Meillä firmassa on ollut etenkin kesäisin holtittoman pysäköinnin kanssa ongelmia ja kyseessä on yksityisalue. Muutama kymmenen autoa on laputeltu viikon välein ao. pihalla ja nimenomaan HELSINGIN KAUPUNGIN pysäköinninvalvojan toimesta.

Taikasanana on tainnut kutsussa/pyynnössä olla pelastusteille pysäköinti.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Vastaamme vain asiallisiin reklamaatioihin (oli ne sitten vitsikkäitä vai ei).

Eli yritys kieltäytyy maksamasta laskua, joten asian voinee viedä oikeuteen velkasaatavana ja tätä kautta saada se ulosottokelpoiseksi.

Vai kelpaako Autoparkille, että jatkossa maksulapun saatua asiakas lähettää sähköpostia Autoparkille, että "maksamme vain asiallisia maksuja".

Anonyymi kirjoitti...

Vastaamme vain asiallisiin reklamaatioihin (oli ne sitten vitsikkäitä vai ei).

Tämä osoittaa juuri sen että yrityksessä itsessään ei tiedetä edes millä oikeudella he toimivat. Jos autoilija kiinnittää "ehtolapun" ajoneuvoonsa, se on aivan yhtä sitova sopimus kuin heidän "ajamalla pysäköintipaikalle" -sopimus.

Entisenä lakimiehenä sanoisin, että normaalitoimenpide on lähettää lasku kyseiseen firmaan. Lisäksi toinen maksumuistutus. Sen jälkeen perittävä oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs, onko jengi tehnyt näistä tutkintapyyntöjä? Jos marssisin Pasilan poliisiasemalle lähipäivinä, niin mitenkäs käytäntö menee?

Menet poliisiasemalle ja ilmoitat että teet asiassa tutkintapyynnön. Kerrot että mielestäsi he toimivat lainvastaisesti jakamalla pysäköintivirhemaksuja. Ei varmaan mene 10 minuuttia kauvempaa.

Muista tehdä tutkintapyyntö ei rikosilmoitusta.

Anonyymi kirjoitti...

Ja tutkintapyynnön tekemisellä ei ole sinuun vaikutusta. Poliisi tutkii asian ja selvittää onko tarvetta ryhtyä tarkempiin toimenpiteisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Poliiseilla on tärkeämpääkin tekemistä, kuin ottaa vastaan netti-itkijöiltä tutkintapyyntöjä.
Toki tutkivat, tai tekevät tutkimattajättämispäätöksen.

Menkää töihin ja maksakaa veronne!

Anonyymi kirjoitti...

Poliisin tehtävänä on tutkia ja selvittää rikoksia. Vantaan käräjäoikeuden joulukuisen päätöksen jälkeen vallalla on mielenkiintoinen tilanne: aikoinaan tehty syyttämättäjättämispäätös perustui siihen, että yksityisessä sakotuksessa ei ollut kyse julkisen vallan käytöstä, ja taas joulukuinen ratkaisu samoin kuin Helsingin HAO:n taannoinen ratkaisu perustuvat siihen, että yksityinen sakotus on julkisen vallan käyttöä. Tutkintapyynnön tekeminen poliisille on siten vähintäänkin perusteltua.

Ja kyllä, minä maksan veroni. Niitäkään en tosin maksa enempää kuin mitä on laissa säädetty, eli suomeksi sanottuna käytän hyväksi laissa säädetyt vähennysoikeudet. Miksi siis maksaisin sakkoja sellaisille tahoille, joilla ei niitä ole oikeus periä?

Anonyymi kirjoitti...

Poliisi on tehty yksityisestä pysäköinninvalvonnasta itsekkin tutkintapyynnön joten on vähintäänkin jokaisen AUTOILIJAN velvollisuus tehdä poliisille tutkintapyyntö mikäli saavat yksityisoikeudellisia valvontamaksuja, oli sitten valvontafirma mikä tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Eilen kävin tekemässä pasilan poliisiasemalla tutkintapyynnön ParkPatrol Finland Oy:stä sekä Autoparkki Norden Oy:stä. Poliisi otti ilmoituksen vastaan ja kiitti hymyillen. Aikaa meni n. 20 minuuttia.

Anonyymi kirjoitti...

aikaisemmin 2.1.2008 eräs lukija kirjoitti:
"Miten blogin pitäjä kommentoi sitä maksullisilla pysäköintialueilla yleisesti noudatettavaa sopimussakkoehtoa, jonka mukaan pysäköintilipukkeen..."
tähän blogin pitäjä on vastannut:
"Ei tuo ole valvontamaksu, vaan sopimussakko."

Voisko tähän ystävällisesti saada hieman rautalankaa meille tavallisille kansalaisille, joille juridiikka on täyttä hepreaa.

Olisiko siis teoriassa mahdollista, että esim. ParkCom olisi määritellyt valvontamaksun sijaan sopimussakon ja tämän
perusteella jahtaa minulta rahaa? Nimityksillä ei varmaan voi oikeudessakaan kikkailla, joten mikä nyt sitten on
se varsinainen ero sopimussakon ja valvontamaksun välillä? Oletetaan hetkeksi, että kumpikin sopimus on syntynyt
ihan laillisesti ja että sopimusosapuolet on kiistatta tiedossa (Vantaan käräjäoikeus vissiin totesi, että
sopimusosapuolet on tiedossa ja sopimus voi syntyä pysäköimällä)

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Toisessa maksetaan pysäköinnistä ja toisessa yritetään laskuttaa pysäköintivirheestä, josta laskuttaminen kuuluu ainoastaan viranomaiselle.

Anonyymi kirjoitti...

Perustelette kirjoituksenne Vantaan Käräjäoikeuden päätökselle / tuomiolle, joka ei ole lainvoimainen!

Poliisilla ei ole siis vieläkään lainvoimaista tuomiota, johon voisi perustella mahdollista tutkintaa.

"poliisi hymyillen otti vastaan tutkintapyyntöni..."

Varmasti...hukkaan heitettyä aikaa, molemmilta.

Paljonko tuo sinun 20 min maksoi a) sinulle tai b)yhteiskunnalle?

Hölmöt...!

Anonyymi kirjoitti...

Ainut syy, miksi tuomio ei ole lainvoimainen, on sakkofirma ParkComin ilmoitus valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Tuomio itsessään on kuitenkin erittäin hyvin perusteltu, ja sen lisäksi se on linjassa Helsingin hallinto-oikeuden aiemmin tekemän ratkaisun kanssa. Vantaan tuomion on tehnyt käräjäoikeus kolmen tuomarin kokoonpanossa. Pidän itse äärimmäisen epätodennäköisenä sitä, että käräjäoikeuden ratkaisu muuttuisi hovioikeudessa muutoin kuin korkeintaan perustelujen osalta.

Tuo hovioikeuteen valittaminen ei sinänsä ollut mitenkään yllättävää. Valittamatta jättäminenhän olisi käytännössä tarkoittanut konkurssia. Nyt sakkofirmat saavat roikkua vielä muutaman kuukauden löysässä hirressä.

Jos joku pistäisi tuollaisen sakkofirman lapun minun autooni, marssisin itsekin oitis tekemään tutkintapyynnön poliisille. Tätä ei kuitenkaan tapahdu, sillä en koskaan asioi yhdessäkään kauppakeskuksessa, joka käyttää pysäköinninvalvonnassaan oman käden oikeutta.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Anonyymille, joka kirjoitti jälkeeni: Siltikään oikeudenpäätös tai sen puuttuminen ei muuta faktaa, jonka juuri kerroin:

Toisessa maksetaan pysäköinnistä ja toisessa yritetään laskuttaa pysäköintivirheestä, josta laskuttaminen kuuluu ainoastaan viranomaiselle.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasin että Myyrmannin parkkihalliin ajettaessa on tutun näköinen sinisen harmaa ilmoitus yksityisalueesta ja muistaakseni 40 e pysäköintivirhe maksusta tjsp.

Onko kauppakeskuksen parkkihalli yksityisalue? Voiko kauppakeskus sen yksityisalueeksi määritellä? Tämä kuulostaa oudolta, jos edes kaupan sisällä ei ole yksityisalue.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Voi se ollakin yksityisalue ja voidaan yksityisalueeksi määritellä/määrätä, mutta se ei silti oikeuta omankädenoikeutta, eli pysäköintivirhemaksujen jakelemista.

Anonyymi kirjoitti...

Kauppakeskuksen parkkihalli on yksityisessä omistuksessa oleva julkinen alue. Kun alue on yksityisessä omistuksessa, omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista. Vantaan käräjäoikeuden mukaan tämä on totta mutta yksityisessä omistuksessa olevalla alueella pysäköinninvalvonta kuuluu lainmukaan vain viranomaisille.

Yksityinen alue vois siis tarkoittaa myös käytännössä yksityisessä omistuksessa olevaa aluetta joka ei ole kotirauhan tai julkisrauhan tarkoittama alue, jolloin se on julkinen.

Esimerkiksi valokuuvaminen on sallittua julkisella alueella ilman toisen lupaa. Tämä koskee sekä parkkihallia että kauppakeskusta (riippumatta siitä onko kauppakeskus sen kieltänyt). Alueen omistaminen on taas eri asia.

Anonyymi kirjoitti...

"poliisi hymyillen otti vastaan tutkintapyyntöni..."

Varmasti...hukkaan heitettyä aikaa, molemmilta.

Paljonko tuo sinun 20 min maksoi a) sinulle tai b)yhteiskunnalle?


Hymy ei ollut huvittuneisuutta vaan tyytyväisyyttä siitä että valvontayhtiöiden laiton toiminta on viimein tulossa tiensä päähän. Sitäpaitsi myös poliisipäällikö Heikki Seppä on tehnyt samasta asiasta tutkintapyynnön, joten mitä useampi sen parempi.

Ei tämä maksanut minulle mitään muuta kuin hyvän mielen. Yhteiskunnallisesti tämä taas on korvaamatonta. Yhteiskunnan velvollisuus on puuttua kovallakädellä toimijiin (valvontayhtiöihin) jotka yrittävät epärehellisesti rahastaa ihmisiä toiminnalla joka ei ole suomessa ainakaan tällähetkellä lain mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

"Yksityinen alue vois siis tarkoittaa myös käytännössä yksityisessä omistuksessa olevaa aluetta joka ei ole kotirauhan tai julkisrauhan tarkoittama alue, jolloin se on julkinen."

Ahaa.. eli yksityinen alue on eri asia kuin yksityisalue. Se selventää hiukan. Eli se on edelleen julkinen alue ja saa otta valokuvia jne jos niin tahtoo.

Anonyymi kirjoitti...

"Yhteiskunnan velvollisuus on puuttua kovallakädellä toimijiin (valvontayhtiöihin) jotka yrittävät epärehellisesti rahastaa ihmisiä toiminnalla joka ei ole suomessa ainakaan tällähetkellä lain mukaista."

Eikä tule olemaankaan laillista Suomessa. Kannattaisikohan iltalehden toimittajien ja muidenkin käydä tutustumassa pp:n hallituksen puheenjohtajan rikosrekisteriä, on muuten aika mielenkiintoista luettavaa.

Ja sitten toi toinen kusetus urheilu autojen vuokrafirman taustalla häärii samat isännät, jotka pyörittivät muutamia vuosia sitten hämäräperäistä loma-osake kauppaa.

Anonyymi kirjoitti...

Autoparkki Nordenin asiakaspalvelun vastaus eräälle autoilijalle:

"Aivan ensiksi toteamme, ettei Vantaan käräjäoikeuden päätös koske yhtiötämme lainkaan. Päätös ei ole myöskään lainvoimainen, koska se odottaa käsittelyä hovioikeudessa. Päinvastoin kuin mitä käräjäoikeuden antatajayhtiö, yhtiömme tuottaa maksullisia pysäköintipalveluja omilla alueillaan. Mikäli alue-ehtoja ei hyväksytä, on ajoneuvon kuljettajalla täysi oikeus ja velvollisuus ajaa pois lueeltamme. Ajoneuvon omistajan velvollisuus on, mikäli hän ei olisi itse ajanut ajoneuvoaan, selvittää ja ilmoittaa, kuka hänen ajoneuvoaan on ajanut, jolloin voimme periä saatavaamme ajoneuvon kuljettaneelta henkilöltä suoraan."

Niinpä niin....

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Autoparkki Nordenin asiakaspalvelussa ja/tai yrityksen johdossa siis istuu sama kusetusajattelumalli, joka on käytännössä jo hävinnyt.

Mitenkäs se 200e:n lasku Nordenille, onko edennyt minnekään?

Anonyymi kirjoitti...

"Oy ParkCom Ab tulee valittamaan käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Tämä käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Tulemme jatkamaan liiketoimintaa normaalisti."

Jaa. Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vai? Kukas sitten niitä lainvoimaisia päätöksiä antaa? ParkCom näköjään nyt ainakin, kun oikeuden päätöksiä hylkää lennosta.

ParkCom! Free Jere Karalahti!

Anonyymi kirjoitti...

Keskustelin juuri hetki sitten taloyhtiömme puheenjohtajan kanssa taloyhtiömme pysäköinnin valvonnasta. Heille oli tullut esite joka minulla on nyt tässä, ParkPatrol Oy:n tarjoamasta palvelusta, katsoimme yhdessä yhtiön taustan ja muitakin asioita. ParkPatrol Oy:n puheenjohtaja Lauri Mustonen on todettu ulosotossa varattomaksi ja hänellä on pitkä rikollinen tausta liityen varkauksiin ja petoksiin.
Talo yhtiömme puheenjohtaja oli tyytyväinen saamiinsa tietoihin. Mikähän on yhtiömme valinta?

Anonyymi kirjoitti...

Autoparkki Norden Oy
Toimialaotsikot: Pysäköintihalleja, Pysäköintipaikkoja
Y-tunnus: 18194878

Toimipaikan ylin johto:
toimitusjohtaja
Christer Hede

Puheenjohtaja
Bentsen Kenneth

Varsinainen jäsen
Endresen Arnstein Gunnestad

Varsinainen jäsen
Heusala Pekka Juhani

Lähde: Kaupparekisteri, päivitetty 04.07.2007

Anonyymi kirjoitti...

"Poliiseilla on tärkeämpääkin tekemistä, kuin ottaa vastaan netti-itkijöiltä tutkintapyyntöjä."

On tainnut yllä olevan tekstin kirjoittajalla olla televisiossa menossa jenkkilän poliisisarjat, joissa tutkitaan ainoastaan sarja- ja joukkomurhia. Poliisilla ei ole tärkeämpää tekemistä kuin ottaa vastaan tutkintapyyntöjä, vaikka se ei olekaan poliisin ainoa tehtävä. Kyllä niitä murhia tutkitaan vaikka netti-itkijät kävisivätkin vähän tekemässä tutkintapyyntöjä, monesti näissä hommissa on jopa täysin eri henkilöt.

"Paljonko tuo sinun 20 min maksoi a) sinulle tai b)yhteiskunnalle?"

Mistä oikein on lähtöisin se ajatusmaailma, missä kaikki poliisin toimet maksavat yhteiskunnalle maltaita. Oikeus ei toteudu jos rikokset eivät tule ilmi, paljonko se maksaa a) uhrille , b)yhteiskunnalle tai c) seuraavalle uhrille.

Anonyymi kirjoitti...

Muistakaa tämä mikä herra on tämän konkurssífirman takana.
http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/uutiset-ja-politiikka/kotimaa/riittaa-etta-ongelma.aspx

Anonyymi kirjoitti...

Törmäsin myös Valimotie 25:ssä kyseiseen firmaan. Kirjoitin vastineen asiasta Autoparkille ja sain vastaukseksi:

"Vantaan käräjäoikeuden päätös ei koske meitä. Emme ole valvontayhtiö. Päätös ei ole myöskään lainvoimainen, koska sen käsittely jatkuu hovioikeudessa.
Olemme maksullisia pysäköintipalveluja tarjoava pysäköintioperaattori --- Voitte valvontamaksun maksettuanne laittaa kirjallisen selvityspyynnön kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Otamme kantaa vain kuluttajariitalautakunnasta tulleeseen kirjalliseen selvityspyyntöön valvontamaksuasioissa."

Aloin aluksi vähän epäillä asiaa, mutta ilmeisesti tämä on sitten vain uhkailua....

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Vantaan käräjäoikeuden päätös ei koske meitä. Emme ole valvontayhtiö. Päätös ei ole myöskään lainvoimainen, koska sen käsittely jatkuu hovioikeudessa.
Olemme maksullisia pysäköintipalveluja tarjoava pysäköintioperaattori --- Voitte valvontamaksun maksettuanne laittaa kirjallisen selvityspyynnön kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Otamme kantaa vain kuluttajariitalautakunnasta tulleeseen kirjalliseen selvityspyyntöön valvontamaksuasioissa."


Mielenkiintoinen ajatuksenjuoksu on Autoparkilla, eli vastaus riippuu kysyjästä ja kontekstista.

Anonyymi kirjoitti...

Minulle vastattiin Autoparkista seuraavaa:
"Vantaan käräjäoikeuden päätös valvontayhtiölle ei koske meidän yhtiötämme. Päätös ei myöskään ole lainvoimainen, sillä sen käsittely jatkuu hovioikeudessa. Olemme maksullisia pysäköintipalveluja tarjoava yritys. Alueillamme on selkeät alueopasteet, joista alue-ehdot ilmenevät. Pysäköinti on maksullista 24 h/vrk. Alue-ehdoissa mainitaan, että mikäli maksettua pysäköintilippua ei ole tuulilasissa, on valvojalla oikeus kirjoittaa valvontamaksu."

Seuraavaksi lähestyi perintäyhtiö, jonne myös reklamoin vedoten vantaan käräjäoikeuden päätökseen. Pyysin siis perintäfirmaa selvittämään alkuperäisen maksun aiheellisuuden. Vastaus tuli kirjeitse:

"Päämiehemme on käsitellyt asiassa tekemänne reklamaation ja ilmoittanut meille, että hyvitykseen tai perinnän peruutukseen ei ole löytynyt aihetta. Tulemme jatkamaan perintää alla mainitun velan osalta. "

Vastaus jatkuu laskun muodossa, uudella eräpäivällä.

... että näin tänne vastailtiin.

Anonyymi kirjoitti...

Lähetimpä Autoparkkiin kyselyn, millä mm. millä perusteilla he automaattisesti olettavat ajoneuvon haltijan olevan kuljettaja. Ja millä perusteilla minun pitäisi valvoa ajoneuvon kuljettajaa liikenteessä.

Anonyymi kirjoitti...

Lähetimpä Autoparkkiin kyselyn, millä mm. millä perusteilla he automaattisesti olettavat ajoneuvon haltijan olevan kuljettaja. Ja millä perusteilla minun pitäisi valvoa ajoneuvon kuljettajaa liikenteessä.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä vastaus kyselyyni Autoparkista;

Sopimus syntyy sillä hetkellä, kun ajoneuvo pysäköidään maksulliselle
pysäköintialueellemme.
Perintätoimisto selvittää ajoneuvorekisterikeskukselta ajoneuvon omistajan.
Mikäli omistaja ei ole itse ajanut autoaan, hän tietää, tai ainakin hänen
tulisi tietää, kuka sitä on ajanut, missä tapauksessa
vahingonkorvausvaatimus pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä voidaan
osoittaa autoa ajaneelle.
AutoParkki Norden Oy
Asiakaspalvelu

Käännetty todistevellvollisuus siis, jos autoni annan jollekulle, onkohan "ihan" lain mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä vastaus valitukseeni:

Vantaan käräjäoikeuden antama päätös valvontayhtiölle 14.12.2007 ei koske yhtiötämme. Päätös ei ole myöskään lainvoimainen, sillä sen käsitte-ly jatkuu hovioikeudessa. Emme ole valvontayhtiö, vaan maksullisia pysäköintipalveluja tarjoava pysäköintioperaattori. Toimimme omilla tai hallinnoimillamme selkeästi kyltitetyillä alueillamme. Alueidemme sisäänajoissa on kyltit, joista alueiden maksullisuus ja yksityisyys ilmenee. Jokaisen automaatin vieressä on myös pysäköintiehdot. Valvontamaksu on vakiomääräinen vahingonkorvaus alueen pysäköintiehtojen noudattamatta jättämisestä.

AutoParkki Norden Oy ei ole velvollinen noudattamaan Vantaan kä-räjäoikeuden päätöstä ja siten keskeyttämään sopimussakkojen (valvontamaksujen ) perinnän. Tämä johtuu siitä, käräjäoikeuden tuomio velvoittaa vain kyseisen asian osapuolia, eikä tuomion oikeusvoima ulotu ulkopuolisiin tahoihin. Mikäli asian käsittely jatkuu Korkeimpaan oikeuteen saakka, AutoParkki Norden Oy noudattaa luonnollisesti Korkeimman oikeu-den ratkaisuja omalla toiminta-alallaan. Samanaikaisesti on odotettavissa, että lainsäätäjä ryhtyy valmistelemaan yksityistä pysäköintiä ja pysäköinninvalvontaa säätelevää lakia. Tällä hetkellä noudatamme pysäköintitoiminnassamme lakia ja käytämme perintätoiminnassamme hyvämaineisen perintätoimiston palveluja.

Valvontamaksunne on kirjoitettu 18.6.2008. Valitusaika valvontamaksuissa on 14 päivää ja se on umpeutunut jo 1.7.2008.

Valvontamaksunne jää voimaan ja tulee suorittaa.


Kunnioittaen
AutoParkki Norden Oy
asiakaspalvelu

Anonyymi kirjoitti...

Ja tässä vastaus omaan reklamaatiooni:


Hei,

Yhtiömme on yksityinen pysäköintioperaattori ja toimimme omilla tai hallinnoimillamme selkeästi opastetuilla alueillamme. Alueidemme sisäänajoissa on opasteet joista pysäköintiehdot ilmenevät. Jokaisen automaatin vieressä on myös opasteet joissa lukee alue-ehdot ja maksuohjeet. Pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä seuraa yhtiöllemme taloudellista vahinkoa. Valvontamaksu on vakiomääräinen vahingonkorvaus pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä tai maksetun pysäköintiajan ylityksestä. Yhtiömme toimii yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaan. Autoilija, joka jättää ajoneuvonsa yksityiselle pysäköintialueellemme solmii yhtiömme kanssa ns. hiljaisen sopimuksen ja sitoutuu, kuten alueen sisäänajossa on selkeästi mainittu, noudattamaan alue-ehtojamme.

Yksityistä pysäköintiä ja sen valvontaa ei Suomessa varsinaisesti säätele mikään erityinen laki tai asetus. Pysäköinnin järjestäminen ja sen valvonta perustuu yksityisen alueen omistajan oikeuteen määrätä alueensa käytöstä sekä yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Valvontamaksun periminen tapahtuu tämän vuoksi kuten minkä tahansa sopimukseen perustuvan maksun periminen eli viime kädessä oikeusteitse.

Helsingin Hovioikeuden antama päätös valvontayhtiölle 20.11.2008 ei koske yhtiötämme. Päätös ei ole myöskään lainvoimainen, sillä siitä on tehty valitus korkeimpaan oikeuteen. Emme ole valvontayhtiö, vaan maksullisia pysäköintipalveluja tarjoava pysäköintioperaattori. AutoParkki Norden Oy noudattaa luonnollisesti korkeimman oikeuden ratkaisuja omalla toiminta-alallaan, kun tuomio aikanaan saadaan.

Tällä hetkellä emme siirrä maksuja perintään vaan katsomme tuleeko korkeimmanoikeuden päätös valvontayhtiölle vaikuttamaan yhtiömme toimintaan. Maksamattomista maksuista kertyy korkoa ja huomautuskuluja.

Valvontamaksunne jää voimaan.

Terveisin
AutoParkki Norden
asiakaspalvelu

Anonyymi kirjoitti...

Sain 45€ VALVONTAMAKSUN tänään AutoParkki Norden Oy:ltä. Pysäköin Helsingin P-City-Centerin parkissa. Olin sielä ensimmäistä kertaa, paikka oli sekava ja HUONOSTI KYLTITETTY! En ymmärtänyt kiireessä että parkki pitää etukäteen maksaa. Huhuilin kaijuttimista henkilökuntaa ja kysyin eräältä työhaalari mieheltä mistä saisin lipun ja pääsisin ulos..mutta tuloksetta. Poistuin ulos autoliuskaa josta tulinkin (haalarimieskin kun tuli sieltä). Vajaan kahdentunnin kuluttua takaisin tullessa oli valvontamaksu tuulilasissa. Soitin palvelunumeroon 09-6969 3004 jotta saisin jonkun paikalle selvittämään tilannetta ja NÄKEMÄÄN puuttelisen kyltityksen, mutta sanoivat että voin valittaa kirjallisesti joskin turhaan kuulemma!!!

Tässä kyltti joka oli ensimmäisenä ja AINOANA ovella: (ulkopuolella oli tietysti mainosmeiningillä harhaanjohtavasti että EDULLISTA PYSÄKÖINTITILAA, AJA SISÄÄN!eikä mitään hintatietoja) SIIS KYLTTI:

TERVETULOA AUTOPARKIN PYSÄKÖINTILAITOKSEEN

Hinnat (sis. alv.22%): 3€/tunti, minimi 0,5€

-Pysäköinti on sallittu vain rekisteröidyille autoille.
-Pysäköinti ja ajo omalla vastuulla.
-AutoParkki ei vastaa varkauksista tai vahingosta.
-Älä jätä arvoesineitä autoon.
-Pysäköinti sallittu vain merkityillä paikoilla.
-Pysäköintiehtojen noudattamatta jättämisestä voi seurata valvontamaksu ja/tai ajoneuvon poiskuljettaminen omistajan lukuun ja vastuulla.
-Mainoslehtien jakelu sekä rullalautojen ja-luistimien käyttö kielletty.

OK. Ei mitään mainintaa että parkkimaksu maksettava ennakkoon. Olen niin tyhmä etten tajunnut, koska olen ollut ainoastaan parkkihalleissa joista saa lipun heti sisään ajaessa!!! Ainoastaan kadunvarsilla ULKONA olen ostanut lipun etukäteen. Tyhmyydestä siis sakotetaan sanoo sanontakin mutta en TODELLAKAAN NÄHNYT MISSÄÄN MITÄÄN LIPUNMYYNTIKONETTA!!! Jätin autoni heti sisääntulon viereen, enkä tajunnut lähteä etsimään lippuautomaattia koska SITÄ EI MAINITTU MISSÄÄN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen myös törmännyt Autoparkin järjettömiin toimintatapoihin ihan viime aikoina ... vaikka alkuperäinen blogikirjoitus on jo pari vuotta vanha, niin Autoparkin osalta tuo on ihan tätä päivää.

Täydellinen ymmärtämättömyys asiakaspalvelun suhteen ei kyllä edistä liiketoimintaa.