Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, elokuuta 02, 2016

Vastaus yksityiselle pysäköintivalvontayhtiölle

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta esitetään edelleen blogille jatkuvasti kysymyksiä. Yleisin kysymys on, pitääkö maksu maksaa? Vastaus on edelleen, ei missään tapauksessa! Toiseksi yleisintä on kysyä kuinka vastata yksityisen pysäköintivalvontayhtiön vaatimuksiin ja kuinka tehdä reklamaatio.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei ole mikään asia muuttunut vuosiin. Yksityisen pysäköintivalvontamaksun maksaminen on edelleen täysin vapaaehtoista. Blogin vanha ohje vuodelta 2013 pätee tässä asiassa edelleen perusteluineen.

Pysäköintivalvontayhtiöiden toiminta on varsin härskiä ja kuluttajaa uhkailevaa. Kaikilla yhtiöillä toimintaprosessi on kuitenkin lähes identtinen. Jos henkilö kiistää olleensa kuljettaja, vaaditaan tietoa kuljettajasta. Vaatimusten lomassa vedotaan mitä ihmeellisimpiin lain ja ennakkopäätösten tulkintoihin. Tarkoituksena on harhauttaa kuluttaja maksamaan aiheeton maksu.

Hervottomin tapaus on ollut henkilö joka on saanut kolme valvontamaksua kolmelta eri pysäköintiyhtiöltä (Parkkipate, Q-Park, APV-Alueellinen pysäköinninvalvonta). Maksun saajalla, ajoneuvon omistajalla ei ole edes ajokorttia, joten hän ei ole voinut autoa pysäköidä. Kyseisille pysäköintiyhtiöille tämä tulee käymään oikeudessa hyvin kalliiksi, mikäli sinne asti joskus päädytään.

Yksinkertainen toimintaohje on, älä reagoi tuulilasiin kiinnitettyyn valvontamaksuun mitenkään. Jos olet ajoneuvon haltija tai omistaja, odota että valvontayhtiö selvittää tiedot ja lähettää sinulle kotia maksukehotuksen. Kun maksukehotus on saapunut, reklamoi valvontayhtiötä kirjallisesti, helpoiten esimerkiksi sähköpostilla. Älä sorru väittelemään asiasta. Yksi reklamaatio riittää, eikä asiasta tarvitse lähteä kiistelemään.

Alla on esimerkki reklamaatioviestistä. Siinä on huomioitu valmiiksi kaikki yleisimmät vastaväitteet, vaatimukset ja erikoisimmat tulkinnat joita valvontayhtiöt esittävät. Sitä saa vapaasti käyttää, kopioida tai muokata.

* * *

Esittämässänne maksuvaatimuksessa on kyse yksityisoikeudelliseen sopimukseen liittyvästä väitetystä sopimusrikkomuksesta pysäköintialueen ehtojen vastaisesta pysäköinnistä. Tämän kaltainen sopimus pysäköinnistä syntyy valvontayhtiön sekä ajoneuvon kuljettajan välillä. Kiistän toimineeni ajoneuvon kuljettajana maksuvaatimuksessa esitettynä ajankohtana mainitsemallanne pysäköintialueella. En ole tehnyt pysäköinnistä sopimusta kanssanne enkä ole väitetyn sopimuksen osapuolena. Maksuvaatimuksenne on siten aiheeton ja pyydän ystävällisesti osoittamaan maksuvaatimuksen oikealle sopimuskumppanillenne.

Maksuvaatimuksessanne ei ole kyse lakisääteisestä viranomaismaksusta, eli pysäköintivirheestä säädetystä laissa tarkoitetusta maksusta josta vastaisi myös ajoneuvon omistaja tai haltija. Totean myös, että koska väitetty sopimus on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välinen, sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia (Kuluttajansuojalaki 20.01.1978/38) ja näyttövastuu sopimusrikkomuksesta on sopimukseen vetoavalla osapuolella.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaisesti (KKO:2010:23) kiinteistön omistajalla on oikeus määrätä pysäköinnin ehdoista. Sopimus syntyy valvontayhtiön ja ajoneuvon kuljettajan välillä. Ajoneuvon kuljettaja ei välttämättä ole sama henkilö kuin ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja.

KKO:n päätöksen (KKO:2010:23) mukaisesti todistustaakka kuljettajasta, eli pysäköinnistä tehdyn sopimuksen toisesta osapuolesta, on aina valvontayhtiöllä. KKO, kuten ei alemmatkaan oikeusasteet, hyväksyneet käänteistä todistustaakka, kuluttajan velvollisuutta todistaa ettei hän ole tehnyt sopimusta. Valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuksen toista osapuolta, ajoneuvon kuljettajaa, ei muuttanut velvoitetta.

Ajoneuvon kuljettaja voidaan myös esittää todistelulla. KKO:ssa käsitellyssä tapauksessa ajoneuvo oli pysäköity useasti saman asuinkiinteistön pihaan, joten oikeus katsoi toteen näytetyksi riittävällä todennäköisyydellä ajoneuvon omistajan toimineen kuljettajana. Näyttötaakka oli myös tällöin valvontayhtiöllä.

Saman linjan on ottanut Kuluttajariitalautakunta joka on yksimielisesti vakiintuneessa ratkaisukäytännössään todennut näyttövelvollisuuden sopimuksen syntymisestä ja sopimuksen toisesta osapuolesta, kuljettajasta, olevan valvontayhtiöllä. Näitä päätöksiä on useita aina vuodelta 2010 alkaen (esim. 2041/39/2010, 1167/39/2011).

Kuluttajansuolalain perusteella, kuluttajalta ei voida edellyttää, että kuluttajan pitäisi pystyä todistamaan, ettei hän ole tehnyt sopimusta elinkeinoharjoittajan kanssa. Lautakunta on myös todennut, että valvontamaksua ei voida periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimuksen syntyneeksi kuluttajan kanssa tai kuluttaja myöntää sopimuksen syntyneen.

Kuluttajariitalautakunnan päätösten mukaisesti velkojan on näytettävä toteen saatavansa peruste ja siten näytettävä, että henkilö, jolta se vaatii suoritusta, on pysäköinyt auton ja sitoutunut väitettyyn sopimukseen. Valvontayhtiö ei voi kohdistaa maksuvaadetta pelkästään sillä perusteella, että henkilö on auton omistaja tai haltija tai sillä perusteella ettei henkilö ole ilmoittanut kuka auton on tosiasiassa pysäköinyt. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä tuomioistuin käyttää Kuluttajariitalautakunnan suosituksia ratkaisunsa pohjana.

Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei sopimuksen ulkopuolisena ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettajaa valvontayhtiölle. Ajoneuvon omistajuus ei luo sopimussuhdetta valvontayhtiöön ja on selvää että sopimusrikkomukseen vetoavan osapuolen tulee pystyä osoittamaan kenen kanssa he ovat sopimuksen tehneet. Tämä tulkinta on selkeä sekä KKO:n ennakkopäätöksessä että myös kaikissa Kuluttajariitalautakunnan samankaltaisissa päätöksissä.

Asia on minun osaltani loppuun käsitelty.

* * *

oikeusjakohtuus.blogspot.com

81 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Muuttuuko tilanne mitenkään jos auton omistaa yritys? Eli työsuhdeauto (käyttöetu, täysetu jne.)

Keibo kirjoitti...

Ainakin se pitää muistaa että kuluttajasuoja ei ole yrityksellä samaa luokkaa kuin yksityishenkilöllä. Asiaan voi myös vaikuttaa se että työnantaja ei välttämättä jaksa käyttää aikaa asian selvittelyyn vaan ohjaa sakon auton (ainoalle?) kuljettajalle.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen asettanut tietojenluovutuskiellon AKE:n rekistereihin. Normaalilla rekisterinumerotiedustelulla minusta ei pitäisi saada selville muuta kuin etu- ja sukunimi, jotka ovat melko yleiset. En ole koskaan saanut "valvontamaksua", mutta ihmettelen, millä tapaa yksityinen parkkifirma toimittaisi vaatimuskirjeensä minulle, jos en reagoisi auton ulkopuolelle jätettyyn lappuun? Heillä ei pitäisi olla osoitettani tai muutakaan tarkempaa tietoa minusta. Ymmärrän toki, että jos asiasta tulee oikeustapaus, viranomaiset varmaankin selvittävät osoitteeni, mutta entä sitä ennen? Ei kai AKE luovuta tietojani yksityiselle taholle kiellostani huolimatta? Jos näin on, voinko huomenna perustaa Oy Pöytälaatikkopysäköinti AB:n, ja sen jälkeen pyytää kenen tahansa tiedot AKE:lta? Vai heittävätkö parkkifirmat lappunsa suoraan roskiin kaltaisteni tapausten kohdalla?

rhgeiuwngierug kirjoitti...

"Minä olen asettanut tietojenluovutuskiellon AKE:n rekistereihin... .....Vai heittävätkö parkkifirmat lappunsa suoraan roskiin kaltaisteni tapausten kohdalla?"

Ei ole aivan yksiselitteistä. Osoitteenluovutuskiellolla estät osoitteen näkymisen internet- ja tekstiviestikyselyissä. Kuitenkin laissa on pykälä jonka avulla valvontayhtiöt voivat saada osoitetiedot osoitteenluovutuskiellosta huolimatta. Blogi julkaisi kirjoituksen aiheesta:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2007/01/miksi-ake-luovuttaa-yhteystiedot.html

Eli on vähän tuurista kiinni. Jos valvontayhtiö saa osoitteen tietoonsa yksinkertaisella tekstiviestikyselyllä lasku lähetetään. Mikäli osoitetta ei saa tätä kautta kaikki valvontayhtiöt eivät vaivaudu lähettämään trafille kirjallista osoitteenluovutuspyyntöä perusteineen, koska pyyntö voi palautua kielteisenä. Kuvittelisin myös että henkilö joka on asettanut osoitteenluovutuskiellon on todennäköisemmin perillä oikeuksistaan eikä yhtä helposti höynäytettävissä uhkauksilla oikeustoimista.

Anonyymi kirjoitti...

Olen saanut blogistin ohjeita aikaisemmin ja reklamaatio on toiminut hyvin blogin ohjeiden mukaan. QParkists ja Parkkipatesta ei ole kuulunut nyt mitään. Noista on jo pitkälti toista vuotta.

Anonyymi kirjoitti...

Minä en ole noita maksanut koskaan. Se olenko pysäköinyt väärin on toissijaista. Ensisijaista on että mielestäni yksityisellä yrityksellä ei ole perustuslain mukaista oikeutta käyttää rangaistusvaltaa. Se että KKO on asian tulkinnut toisin ei tarkoita että päätös on oikein. Jopa perustuslakivaliokunta oli KKOn kanssa eri mieltä.

"Se etyö korkein oikeus päättää että kuu on juustoa. Tarkoittaa ainoastaan että päätös on tehty. Kuu ei edelleenkään ole juustoa "

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ainakin se pitää muistaa että kuluttajasuoja ei ole yrityksellä samaa luokkaa kuin yksityishenkilöllä. Asiaan voi myös vaikuttaa se että työnantaja ei välttämättä jaksa käyttää aikaa asian selvittelyyn vaan ohjaa sakon auton (ainoalle?) kuljettajalle.

Tuossaa vain päästään myös tilanteeseen, jossa kyseinen nimetty kuljettaja toteaa, että ei pidä paikkaansa. Työnantajan lausunto kuljettajasta ei ole mitenkään sitova eikä myöskään todiste siitä kuka kuljettaja on oikeasti ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Yritysautokuski

Mutta päteekö yksityisoikeudellinen sopimus pysäköinnistä vain luonnolliseen henkilöön (=kuski) vai voidaanko sopimuksen katsoa syntyneen yrityksen kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Yksikään valvontayhtiö ei lähde hakemaan saataviaan yritykseltä. Sopimus syntyy aina kuljettajan kanssa. Ei yrityksen kanssa. Jos kyseessä on työnantajan auto, työantajalla ei ole mitään tarvetta tai juridista velvollisuutta selvittää kuka työntekijä autoa ajoi. Parkkifirman tulee tietysti tietää sopimuskumppaninsa. Onhan se aika naurettavaa touhua että vaaditaan maksua väitettyyn sopimukseen perustuen mutta ei tiedetä kenen kanssa sopimus on tehty ja vaaditaan muita selvittämään asiaa. Come on! Herätkää nyt. Yksityinen valvonta on kaikkien aikojen suurempia kusetuksia ja niiden lappujen maksamatta jättäminen on helpompaa kuin ottaa tikkari pikkulapselta.

Anonyymi kirjoitti...Miten tämä on mahdollista?

Anonyymi kirjoitti...

Itsekkin omistan yhden auton, mutta minulla ei ole ajokorttia. Autoa käyttävät aikuiset lapset. Useampi yksityinen sakko on tullut. En ole maksanut. Päinvastoin, kehottanut näitä parkkifirmoja haastamaan minut oikeuteen. Odotan innolla ...

Anonyymi kirjoitti...

Mikä?

Anonyymi kirjoitti...

Ajatusharjoituksena käännän asian toisinpäin eli auton kuljettaja voisi autolla tehdä haltijan ja omistajan puolesta sopimuksia. Nyt yritykseni pystyttää "Kultaisen portin" (tm), pari risua pystyssä ja sopimuskilpi. Portin ali ajamalla syntyy sopimus joka velvoittaa auton omistajan ja haltijan yhteisvastuullisesti maksamaan miljoonan kultaisen portin käytöstä. Sitten ei kun lainaamaan toisten autoja tarjoten huomattavaa korvausta auton lainasta ja pari rundia portin ali ja auton omistaja ja haltija ovat miljoonaveloissa. Vielä parempaa jos auton omistaa pankin rahoitus, heillä kun on maksukykyä.

Jostain syystä en usko tämän toimivan näin :-)

Anonyymi kirjoitti...

"Muuttuuko tilanne mitenkään jos auton omistaa yritys?"

Muuttuu se sen verran että yritys ei ole autoa ajanut eikä näin myöskään ole minkäänlaista sopimusta pysäköinnistä tehnyt.Voi siis käytännössä vetää vessasta alas moiset maksulappuset. Yritys ei ole velvollinen selvittämään yksityiselle yritykselle että kuka autolla ajanut eikä kertomaan työntekijöidensä yhteystietoja vieraalle yritykselle, lieneekö edes sallittua (henkilötietolaki). Toki nämä valvontafirmat yrittävät uhkailla yrityksiäkin ja vetovat siihen että yrityksissä pitää olla ajoneuvoista vastaava henkilö joka viime kädessä olisi vastuussa pysäköinnistä mutta tyhjää sanahelinää...

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärränkö oikein blogistin kommenteista että riipumatta siitä oletko ajanut auton itse paikalle vai et sinun tulee valehdella että et ole ajanut?

rhgeiuwngierug kirjoitti...

"Ymmärränkö oikein blogistin kommenteista että riipumatta siitä oletko ajanut auton itse paikalle vai et sinun tulee valehdella että et ole ajanut?"

Kukaan ei kiellä sinua myöntämästä että olit itse auton kuljettaja, tällöin vaan joudut myös maksamaan valvontamaksun. Ks. kuluttajariitalautakunnan päätös 343/39/2013 ja Q-Park oy:tä vastaan nostettu negatiivinen vahvistuskanne, josta voit lukea lisää tästä: https://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2014/11/mita-kuuluu-yksityiselle.html

Anonyymi kirjoitti...

On omasta moraalistasi kiinni, haluatko valehdella vai etkö. Valehteleminen ei ole laitonta.

Itse pidän valehtelua moraalittomana, mutta kusetusparkkifirmoja sen verran paljon moraalittomampana, että tarkoitus pyhittää keinon. Varsinkin tilanteessa, jossa olen kyllä ollut kuljettaja, mutta virhemaksu on määrätty kyseenalaisin keinoin ja perustein. Näitäkin tapauksia on kosolti.

Anonyymi kirjoitti...

Minäkin pidän valehtelua hyvin moraalittomana. Mutta ollessani oikeudessa, jopa Hovioikeudessa todistamassa työtoverini puolesta/pyynnöstä huomasin, että työnantajan todistajilla oli muisti kovasti huonontunut aikaisemmista havainnoistani.

Olen ilmeisesti saanut tartunnan tai muuten sairastunut samaan tautiin, kuin nuo muistamattomat kolleegani. Minä en nimttäin nykyisin ihan aina muista mitä kaikkia autoja olen kuljettanut ja pysäköinyt, missä ja milloin. En myöskään aina muista kuka on lainannut/kuljettanut minun autoani ja milloin olen sitä lainaillut.

Masa kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Kyllä tiedän kuka ajoneuvoa on ajanut, mutta en ole sitä velvollinen kertomaan yksityiselle pysäköinninvavontayhtiölle. Yritys voi lähettää minulle kuljettajanselvityspyynnön, joka on maksullinen palvelu, alkaen 300 EUR per kysely."

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä tiedän kuka ajoneuvoa on ajanut, mutta en ole sitä velvollinen kertomaan yksityiselle pysäköinninvavontayhtiölle. Yritys voi lähettää minulle kuljettajanselvityspyynnön, joka on maksullinen palvelu, alkaen 300 EUR per kysely."

Hyvä Jaakko! Tuo on paras kommentti tai neuvo tämän "pysäköintivalvontafirmajupakasta ikinä tai siis ainakin tähän mennessä!

Olen kerran yrittänyt ihan ystävällisesti asioida erään tuollaisen "parkkivalvontafirman" kanssa. Ei siitä mitään tullut, puhelimeen ei vastattu eikä sähköpostissa vastattu selvityspyyntöihin.

Annetaan siis samalla mitalla takaisin!

Unknown kirjoitti...

http://www.parkkipate.fi/fi/autoilijat.html

Reklamaatio
Jos olet saanut valvontamaksun mielestäsi aiheetta, voit tehdä asiasta kirjallisen reklamaation 14 päivän kuluessa valvontamaksun päiväyksestä. Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

Onko jossain määritelty että reklamaatin tekeminen on nykyisin maksullista

Anonyymi kirjoitti...

Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

Tuo on pelkkää pelottelua.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs kun taulussa lukee parkkihallin sisääntulon luona, että pysäköimällä halliin hyväksyt säännöt tai jotenkin tuohon suuntaan (Entressen parkkihallissa Espoossa) ? Parkkiaika läpyskällä on 3 tuntia ja jos ylität tuon sinun pitää vaihtaa paikkaa ja siirtää aikaa. Ajan siirto kiekosta on ok. mutta ajaminen toiseen parkkiruutuun menee yli hilseen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos toimin blogin ohjeiden mukaisesti ja kiistän kuljettaneeni autoa, jatkavatko he silti kirjeiden lähettelyä vuosikausia?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs tällainen tapaus, kun ensimmäisenä kylttipinossa on lukee vain vaakaan "(ko. osoitteen) paikoitus", sen alla onpysäköintikiekon kuva ja "2H" mikä tarkoittaa normaalisti, että pysäköintikiekolla on lupa pysäköidä kahden tunnin ajan. Sitten tämän alla on erillinen kyltti, jossa on suhteellisen pienellä tekstillä "Pysäköintikiekon lisäksi käytettävä pysäköintilupaa klo 8-16 välillä". Ja näiden kaikkien alla on kyltti "Yksityisalue", jossa pieni pysäköintikiellon merkki ja tuttu "Pysäköimällä hyväksyt ehdot..".

Väittäisin, että tässä pyritään tarkoituksella johtamaan pysäköijää harhaan, sillä tässä lisätekstillä tiukennetaan ensin luotua mielikuvaa - ja lisäksi koko pysäköintikieltomerkki on mahdollisimman pienellä mahdollisimman lopussa kilpien pinossa. Lisäksi kyseessä on tienvarsi, joka sekoittuu helposti kaupungin pysäköntipaikkoihin. Näissä julkisissa paikoissa tämä merkkiyhdistelmä ei liene lainmukainen?

Anonyymi kirjoitti...

Reklamaation jälkeen valvontayhtiö pyytää lähettämään vielä kirjallisesti postissa allekirjoitetun paperin:

Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna **** Oy:lle osoitteeseen ***** riitautatte saatavan.Ilmoitan että en ole pysäköinyt omistamaani tai hallussani olevaa ajoneuvoa rekisterinumero ****** valvontamaksun antamisajankohtana, enkä tiedä kuka sitä on tuona ajankohtana kuljettanut._____________________________________________________________________________

Päivämäärä, kaupunki, allekirjoitus ja nimenselvennys

Laitanko vielä tämän vai pitäisikö ohjeenmukaisen reklamaation riittää jossa kiistää toimineensa kuljettajana?

Anonyymi kirjoitti...

Löysinkin tähän jo vastauksen blogin aiemmasta postauksesta. Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...


Eräs Pysäköintiturva kertoo sivujensa rekisteriselosteessa tallentavansa rekisteriin myös valvontamaksun saajan kirjeenvaihtoa.

"reklamaatiotilanteissa tallennetaan rekisteriin myös reklamaation tekijän nimi- ja yhteystiedot sekä Pysäköintiturvan reklamaatioon antama vastine tai vastineet, sekä muu mahdollinen kirjeenvaihto Pysäköintiturvan ja rekisteröidyn välillä."

Tämä jos mikä on erikoista. Enpä ole ennen kuullut rekisteriin tallennettavan yksityishenkilön kirjeenvaihtoa. Mitä tästä sanoo kirjesalaisuus? Rekisteriin kun pääsee myös muut kuin kirjeenvaihdon osapuolet.

Anonyymi kirjoitti...

Toki parkkipaavot saavat tallentaa sähköposteja ja kirjeitä rekkareihin niin kauan kun tiedot liittyvät asiakkuuteen. Ongelma syntyy kun eivät pysty osoittamaan asiakkuutta. Jos heillä ei ole kuvaa kuljettajasta suorittamassa valvontamaksuun oikeuttavaa parkkeerausta heillä ei myöskään ole asiakasta. Näissä tapauksissa vaatisin rekisterintarkastusta omalta kohdtaltani. kun asiakkuutta ei todisteta on kyseesä laiton rekisteri.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,
mitä tehdä, kun kiiston jälkeen perintäyhtiö jatkaa perintää korotetuin maksuin,
vai tarvitseeko tehdä mitään?
On muistutus maksu 5€ , ajoneuvo- ja osoitetietojen käsittelymaksu 3,92€ ja maksuvaatimus 14€
alkuperäisen maksun 60€ päälle. Kaikki tämä päivättynä reilusti sen jälkeen, kun reklamaatio on
tehty ParkkiPaten nettisivun kautta.

"KTC Finland Oy on saanut yllä mainitulta toimeksiantajalta tehtäväksi periä
teiltä maksuvaatimuksemme mukaisen erääntyneen saatavan. Velka on maksettava kokonaisuudessaan
eräpäivään mennessä. Maksu on pätevä vain KTC Finland OY:n asakasvaratilille.
Mahdolliset huomautukset ja keskeytyspyynnöt voi esittää sähköpostilla asiakaspalvelu@ktc.fi.
Mikäli vapaaehtoinen perintä keskeytetään, saatamme velkomusasoan harkintamme mukaan
käräjäoikeuden ratkaistavaksi."

Olisiko hyvä lähettää reklamaatio myös tiedoksi perintäyhtiölle, jotta nämä uhkauskirjeet
jäisivät jatkossa tulematta ja pelottelemasta syytöntä auton omistajaa?
Jos on, löytyykö valmista pohjaa mitä muokata?

Anonyymi kirjoitti...

Ei mulla muuta kuin sitä että kun katsoo finderistä parkkipate oy:n ja (perintätoimisto) ktc finland oy:n tietoja, niin samat tyypit häärää molemmissa.

edu kirjoitti...

SAIN JUURI KÄRÄOIKEUDESTA HAASTEEN MAKSAMATTOMASTA VALVONTAMAKSUSTA, JOTEN ÄLKÄÄ KIRJOTTAKO, ETTEIVÄT NÄMÄ MENE OIKEUTEEN. HALUAKO VIISASTELIJA KIRJOTTAA VASTINEEN KÄRÄJÄOIKEUTEEN? AIKAA ON 14 PÄIVÄÄ, KIITOS!

JP kirjoitti...

Moro!

Kopion reklamaatioviestin ja lähetin sen Pysäköintiturvalle nyt sain heiltä vastauksen.


VASTAUS REKLAMAATIOON VALVONTAMAKSUSTA
NRO 90018379

Prejudikaatin 2010:23 jälkeisenä ajankohtana on käsitelty useita
valvontamaksuihin liittyneitä epäselvyyksiä alemmissa oikeusasteissa
jotka noudattavat KKO:n linjausta ja joille myöhempänä ajankohtana
on muodostunut yleinen käsitys pysäköijien käyttämistä perusteista.

Mm. Vantaan käräjäoikeus on käsitellyt yksityisen
pysäköinninvalvontayrityksen ja asiakkaan välistä vastaavaa
epäselvyyttä:

Muiden Pohjoismaiden oikeuskäytännössä ajoneuvon omistaja
katsotaan todistustaakkasäännön perusteella ajoneuvon kuljettajaksi,
mikäli hän kiistää itse kuljettaneensa ajoneuvoa ja kieltäytyy
kertomasta sitä tai myötävaikuttamasta sen selvittämiseen, kuka autoa
on kuljettanut. Samanlainen todistustaakkasääntö on perusteltu myös
Suomessa valvontamaksua koskevissa riita-asioissa.

Ajoneuvon omistaminen tai hallinta luo vahvan yleiseen
elämänkokemukseen perustuvan oletuksen siitä, että omistaja tai
haltija on itse toiminut ajoneuvonsa kuljettajana, sekä siitä, että hän
ainakin tietää, kuka sitä on kuljettanut. Vain hänellä on tiedot ja
mahdollisuus esittää selvitystä ajoneuvon kuljettamisesta, kun taas
valvontamaksun vaatijalla on käytössään vain tieto ajoneuvosta ja siitä
rekisteriin merkityistä seikoista.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, jos
vastaaja edukseen tuo esiin jonkin seikan, hänen on vahvistettava se
todisteilla. Saman luvun 2 §:ssä on säädetty vapaan todisteiden
harkinnan periaate. Vielä säädetään mainitun luvun 5 §:ssä, että jos
asianosainen ilman pätevää syytä jättää vastaamatta asian
selvittämistä tarkoittavaan kysymykseen, tulee oikeuden harkita, mikä
todistusvaikutus hänen menettelyllään on. Vaikenemisen merkitys on
siten luettava vastaajan haitaksi. Säännös ilmentää sen yleisen
periaatteen, ettei tietoista salailua pidä suosia ja suojata.

Pysäköintiturva ei ota kantaa siihen haluatteko reklamaation tekijänä
osoittaa valvontamaksun jollekin toiselle henkilölle. Pysäköintiturva
varaa teille tämän vastauksen antopäivästä eteenpäin laskettuna
kuuden päivän sisällä ilmoittaa tiedoistamme poikkeavan maksajan
(nimi sekä postiosoite) kenelle/minne esittämänne perusteella
Pysäköintiturva voi postittaa maksumuistutuksen ja jolla noudatetaan
sitä, että kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä ei tietoisesti salailla
vain siitä syystä, että halutaan välttyä vastuusta.

Turun hovioikeuden tuomioon nro 458 (2016) viitaten Pysäköintiturva
vaatii ja perii ajoneuvorekisteritietojen perusteella maksajaksi
merkityltä henkilöltä maksettavaksi kaikki valvontamaksut jotka kirjattu
tuomion lainvoimaiseksi muuttumisen 8.7.2016 jälkeisenä
ajankohtana.

Asiakas valitti yksittäisestä valvontamaksusta, että hänen ja
valvontayhtiön välille ei ole syntynyt sopimusta eikä hän ole toiminut
ajoneuvon kuljettajana.

Koska vastaavasta asiasta on siis olemassa hovioikeuden antama
tuomio jota ei ole otettu jatkokäsittelyyn, ei Pysäköintiturva katso
tarpeelliseksi hyväksyä saman aiheista valitusta vaan jatkaa
valvontamaksun perimistoimia.

Reklamaatiota ei hyväksytä.

Pysäköintiturva
Reklamaatiot

Valitus Päätökseen ei voi hakea muutosta Pysäköintiturvalta, mikäli asiassa ei
ilmene jotakin jo käsitellyistä asioista poikkeavaa. Huomioittehan, että
kaikki reklamaatiossanne mainitut seikat on otettu huomioon tätä
päätöstä tehtäessä.

edu kirjoitti...


ParkkiPate haastoi minut oikeuteen
Koska en itse kuljettanut autoa enkä ollut edes mukana, niin kiistin pysäköinnin.

Otteita ParkkPaten vastaukseta käräjäoikeudelle:
"II KANTEEN PERUUTUS
Kantaja peruuttaa asian kokonaisuudessaan."

"Kantajan käsityksen mukaan, vastaajan olisi tullut kiistää saatava yli vuoden jatkuneiden perintätoimien johdosta, jotta kantaja ei olisi tehnyt asiassa tarpeettomaksi osoittautunutta haastehakemusta."

Eli myönsi perusteettomaksi ja peruutti kanteen.
Ainoa mistä kiistellään on se, pitääkö ParkkiPaten maksaa vastineen laatimiskuluja ja paljonko. Eli ParkkiPate voi tässä päätyä maksajaksi.

JP kirjoitti...

Uusimmassa Alibissa (9/2017) juttua ParkkiPatesta.

Jutun otsikko: Parkkiyhtiöitä vastaan voi taistella

Herra Vastustaja kirjoitti...

Itse pyysin heitä lähettämään esitäytety reklamointipaperit maksettuine vastauskuorineen kotiosoitteeseeni. Niitä ei koskaan tullut :(

Anonyymi kirjoitti...

Miksi Te ette voisi päätyä maksajaksi tässä asiassa? Vastaaja on lain mukaan velvollinen reagoimaan tätä vastaan esitettyyn lailliseen vaatimukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Onko yksityisoikeudellinen pysäköintivirhemaksu (valvontamaksu) perintälain mukainen kuluttajasaatava?

edu kirjoitti...

"Miksi Te ette voisi päätyä maksajaksi tässä asiassa? Vastaaja on lain mukaan velvollinen reagoimaan tätä vastaan esitettyyn lailliseen vaatimukseen."

Tottakai, jos se on LAILLINEN, mutta jos siitä voi perustellusti reklamoida, niin se ei ole laillinen!

"Voit vaatia perusteettoman laskutuksen tai perinnän aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamista. Voit vaatia esimerkiksi
korvaamaan puutteellisen, epäselvän tai perusteettoman vaatimuksen selvittämisestä syntyneet kustannukset, muun muassa puhelin- ja postikulut."
lähde:
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perinnasta-valittaminen/

Pysäköintimaksu on kuluttajasaatava, jos en on perusteltu ja laillinen.

Diizei_ kirjoitti...

Mitä jos autolla on kaksi haltijaa rekisterissä ja omistajana rahoitusyhtiö, niin kenelle maksuvaatimus esitetään? Molemmille haltijoille? Eihän se niin voi mennä, koska silloinhan ne itsekkin myöntää ettei niillä ole hajuakaan "sopimuskumppanista" jota niillä ei todellisuudessa olekkaan.

Jos taas ne arpoo toisen sieltä ensin jonka jälkeen kun ensimmäinen kieltää ajaneensa, lähtevätkö kokeilemaan toista?

Kuinka pitkän ajan kuluttua voidaan tällaista saatavaa vielä periä?

thunderer kirjoitti...

Tulipa seuraava vastaus kun lähetin kirjeen.

"Hei

Sähköpostinne on suora kopio ”oikeus ja kohtuus” internet sivulla olevasta novellista eikä sitä hyväksytä kuluttajasuojalain mukaiseksi kuluttajan reklamaatioksi.Q-Park Asiakaspalvelu"

Mitä mieltä muut?

edu kirjoitti...

Q-Park novellin juttuun vastausta.

Q-Parkin omat perintäkirjeet on aina samaan kaavaan laadittu eikä siinä mitään laitonta ole.

Myös kuluttaja voi lain mukaan laatia vastineensa tunnettuun kaavaan ja se on itse asiassa suositeltavaa.

Mm. Euroopan kuluttajakeskus pitää tämmöstä sivustoa, jossa on reklaamaatiomalleja:
https://www.ecc.fi/Tietoa-meista/valituksen-tekeminen/reklamaatiomallit/

Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV), JOKA ON VIRANOMAINEN.

Tukisiko VIRANOMAINEN laitonta toimintaa???

Toki sitten asian pitää olla oikein eli sen kuvattu "novelli" pitää täsmätä siihen miten sinun asiasi tosisasiallisesti meni, mutta mallin ottaminen, siis ihan suora copy-pastaus, on kyllä sallittua ja suositeltavaa, kunhan asiat on oikein.Tietysti tapahtumat, päivämäärät, paikat jne. pitää olla ne jotka sinulle tapahtuivat.

Lukiko siinä varmasti "kuluttajasuojalaki". Korkein oikeus kuuluisassa päätöksessään ei maininnut koko lakia enkä itse löytänyt kuluttujasuojalaista mitään tuohon viittaavaa (terveisiä Q-Parkkiin: olette amatöörejä). Tässä se laki on:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L8P18

Kysyppä mikä lain kohta on kyseessä?!

Korkeimman oikeuden päätös:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023

Korkein oikeus ei maininnut koko kulutajasuojalakia, samassa jutussa käräjäoikeus totesi:
Todistustaakan kääntäminen merkitsisi tosiasiallisesti sellaista sopimuksen ehtoa, että ajoneuvon omistajan tai haltijan tulisi valvontamaksuilta välttyäkseen näyttää, että joku toinen oli autoa kuljettanut. Tällainen ehto olisi kuluttajansuojalain vastaisena kuluttajan kannalta kohtuuton ehto.

Korkein oikeus ei myöskään tätä todistustaakkaa kääntänyt, mutta totesi että tuossa kyseisessä tapauksessa auton haltija todennäköisesti tiesi kuljettajan (oli jatkanut samaan ruutuun pysäköintiä vaikka juttu oli jo käräjäoikeudessa käsittelyssä).

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin vastauksen copypastena tekstistä. Q Park vastasi seuraavalla tavalla. Mitä nyt?

Hei
Kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja on oikeutettu tekemään yritykselle kirjallisen
reklamaation palvelussa tai tuotteessa havaitsemastaan virheestä yksilöllisesti.
Teidän reklamaatio on suora kopio "oikeus ja kohtuus" internet sivuston tekstistä.
Kyseinen teksti on alun perin kirjoitettu kyseiselle sivustolle tuntemattoman kirjoittajan
toimesta vuonna 2011.
Kyseinen kirjoitus ei ole ollut vuonna 2011 Q-Park Finland Oy:n yksityisoikeudellisen

valvontamaksun reklamaatiokäsittelyssä. Kirjoitus sisältää asiavirheitä myös joita Q-
Park Finland Oy:n ei tarvitse korjata

koska se ei ole alun perin ollut Q-Park Finland Oy:lle tarkoitettu reklamaatio. Koska
reklamaationne on vain tuntemattoman kirjoittajan kirjoituksen kopio, emme käsittele
asiaa lainkaan kuluttajasuojalain
mukaisessa järjestyksessä vaan pidämme valvontamaksun edelleen voimassa ja
perinnässä.
Peruste kuluttajasuojalaki 20.1.1978/38
Teillä on mahdollisuus valittaa päätöksestämme kuluttajariitalautakuntaan.

edu kirjoitti...

Kuluttajavitsilautakunnalla ei ole mitään juridista valtaa eikä sinne kannata koskaan valittaa mistään asiasta. Vaade valittaa sinne on pelkkää hämäystä.

Voit laittaa Qusipää-parkille tästä linkin:
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712082200589793_u0.shtml

Soitappa paikkakuntasi käräjäoikeuteen ja kysy onko siellä Q-Parkin tapauksia yhtään ja jos on, niin on niin onko niissä kiistetty pysäköinti (toivottavasti olet kiistä nyt pysäköinnin). Siellä oikeudessa voi olla perintäasioita, kun joku idiootti on myöntänyt pysäköineensä eli tarkasta, että sellainen ei ole kyseeessä.

Itse on ole ikinä vastannut noihin mitään, koska niihin vastaaminen on vain haitallista. Olen kylä vastannut haasteeseen, kun ParkkiPate haastoi. ParkkiPate veti haasteen pois, kun kiistin kuljettaneeni autoa ja kiistin tietäväni kuskin, kun en kerta parkannut enkä tietänyt kuskia Se on tuolla ylempänä.

thunderer kirjoitti...

Kiistin omin sanoin vähän aikaa sitten pysäköinnin ja sen että tietäisin kuskin. Nyt tuli kirje Q:lta jossa on neljä esimerkkiä joista yksi on kunnallisen pysäköinnin ja kuinka ne voittivat oikeudessa. Lisäksi yksi esimerkki kuinka käy jos kertoo jonkun oleellisen seikan vasta oikeudessa eikä riitakäsittelyssä ennen sitä. Mietin nyt pitääkö tähän edes vastata vai antaisko olla.

edu kirjoitti...

Thunderer:

Päätät tietysti itse mitä teet , en ota siihen kantaa, kun en tiedä kattavasti kaikkia yksityiskohtia.

Kunnallinen valvonta ei liity tähän mitenkään, koska siitä on aivan erikseen laki ja laissa sanotaan, että auton haltija maksaa sakon sillä siisti. Nää pysäköintihuijarit mielellään viittaa näihin vaikka ne EI LIITY TÄHÄN MINENKÄÄN.

En nyt ymmärrä tätä:
"Lisäksi yksi esimerkki kuinka käy jos kertoo jonkun oleellisen seikan vasta oikeudessa eikä riitakäsittelyssä ennen sitä."

Et ole nyt oikeudessa etkä edes ole saanut haastetta etkä laatinut haastetta etkä varsinkaan missään riitakäsittelyssä, mitä lie sillä tarjoitatkaan.
Eli jos nyt kerrot tarpeelliset asiat asiallisesti ja totuudenmukaisesti eli sen miksi et kuskia tiedä niin se sillä selvä. Se, että Q-park jaksaa sun kanssa jotain lapsellista väittelyä kertoo siitä, että ne eivät ole tätä mihinkään oikeuteeen viemässä. Noita vasautksia lähettää siellä sitäpaitsi botti.

Minulla on useita roskiin heitettyjä Q-Parkin perintäkirjeitä eikä niistä mitään ole tullut. Joku perintäfirma niitä perii ja vien paperinkeräykseen ne. Tätä on jatkunut jo 10 vuotta. Mitään reklamaatioita en ole tehnyt.Anonyyyym kirjoitti...

Moro. Tein Parkkipatelle reklamaation, jossa kiistin kuljettaneeni ajoneuvoa ja vaadin perinnän lopettamista. He vastasivat nyt parin päivän päästä ja vetosivat näihin korkeimman oikeuden päätöksiin ymsyms ja nyt minun pitäisi muka vielä toimittaa heille paperisena allekirjoitettu reklamaatiovastaus josss kiistän toimineeni kuljettana ja riitautan saatavan. Viestin lopussa on näin: "Riitaiset asiat käsitellään paikkakuntanne käräjäoikeudessa. ParkkiPate Oy käy huolellisesti valvontamaksuasianne läpi ennen mahdollisen haasteen tekoa ja esittää käräjäoikeudessa oman todistusaineistonsa, kuten mahdolliset valvontakamerakuvat, valokuvat, aihetodisteet sekä muun todistusaineiston. Odotamme selvitystänne tai suoritusta 7 vrk:n sisällä. Selvityksen tai maksun laiminlyönti asiassa johtaa perintätoimien jatkamiseen.Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna ParkkiPate Oy:lle osoitteeseen PL 1 00641 HELSINKI, riitautatte saatavan.

Ilmoitan että en ole pysäköinyt omistamaani tai hallussani olevaa ajoneuvoa rekisterinumero ___-___ valvontamaksun antamisajankohtana, enkä tiedä kuka sitä on tuona ajankohtana kuljettanut." Eikö muka riitä että tein reklamaation sivuilla?

Anonyymi kirjoitti...

ParkkiPate haastoi minut ja vaimon Espoon käräjäoikeuteen. Emme olleet ajaneet emmekä tienneet kuskeja, joten kiistimme kuljettaneemme ja kiistimme tietävämme kuskin. Ennen oikeutta emme vastanneet mihinkään mitään.

Tässä lopputulos:

"1 Velkoja ParkkiPate Oy on saattanut Espoon käräjäoikeuteen vireille kaksi
velkomusasiaa, joita on käsitelty diaarinumeroiden E 17/11748
ja E 17/12951 alla. Velkoja on sittemmin peruuttanut
asiat ja joutuu peruuttamisesta johtuen suorittamaan asioista
koituvat oikeudenkäyntimaksut valtiolle.
Koska asian peruuttaminen johtaa asian sillensä jäämiseen, asiat
voi periaatteessa saattaa uudelleen vireille. Osapuolet pyytävät
käräjäoikeutta tästä johtuen vahvistamaan osapuolten keskinäisen
sovinnon asiassa.
2 Sovinto Velkoja sitoutuu olemaan saattamatta samaisia asioita uudelleen
vireille käräjäoikeudessa tai muussa viranomaismenettelyssä.
Velkoja toteaa myös, ettei sillä tai sen kanssa samaan konserniin
tai muuhun liiketoiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvilla yhtiöillä
ole velallisiin ennen 01.09.2017 kohdistuvia saatavia, olivat nämä
minkä muotoisia tai mihin tahansa perustuvia."

Soittakaa käräjäoikeuteen ja mainitkaa nuo numerot. Saatte puhelimessa tiedot ja myös kopiot dokuista, jos haluatte.

Ei ole velvollisuutta vastata mihinkään mitään ennen oikeuden haastetta, mutta jos haluatte vastata, niin ihan sama millä keinolla vastaatte. Jos ette ole ajaneet ettekä tiedä kuskia, niin vastaatte niin vaikka sähköpostilla.

Siviiliriita-asiassa ei ole velvollisuutta puhua totta, ei edes oikeudessa. ParkkiPatekin valehtelee surutta noissa kirjeissä. Ne oikeuden päätökset eivät välltämättä liity tähän asiaan, mutta täydestä näyttää menevän läpi uunoille. Täällä keskutelupalstalla ei kannata sitten kehua omalla nimellä, että "parkkasin itse, mutta valehtelin." Sitä voidaan käyttää todisteena ja on käytettykin. Siitä valehtelusta ei mitään sinänsä seuraa, mutta häviää sitten sen jutun.
Anonyymi kirjoitti...

Reklamaation jälkeen valvontayhtiö pyytää lähettämään vielä kirjallisesti postissa allekirjoitetun paperin:

Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna **** Oy:lle osoitteeseen ***** riitautatte saatavan.Ilmoitan että en ole pysäköinyt omistamaani tai hallussani olevaa ajoneuvoa rekisterinumero ****** valvontamaksun antamisajankohtana, enkä tiedä kuka sitä on tuona ajankohtana kuljettanut._____________________________________________________________________________

Päivämäärä, kaupunki, allekirjoitus ja nimenselvennys
Mitens tähän reagoidaan?

Anonyymi kirjoitti...

Niin, kuten täällä on moneen kertaan todettu, näihin ei tarvitse reagoida yhtään mitään, ei yhtään mitään, ei yhtään mitään. Sanonko vielä kerran: ei yhtään mitään. Jos et usko, pyydä noiden aiemmin mainittujen tapausten tiedot Espoon käräjäoikeudesta. Eli: paperi paperinkeräykseen, kiitos. Ei roskiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa tehdä EU:n tietosuojalain mukainen kysely. Asetus astuu huomenna voimaan.

Syynä tälle jo se, että oikeusperuste ei täyty rekisterin pitämiselle, koska eivät tiedä onko sopimussuhdetta edes olemassa. Tämä nähdäkseni estää tällaisen toiminnan, koska rekisterinumeron perusteella ei voi muodostaa henkilörekisteriä.

Tämä kannattaa tehdä sekä valvontayhtiölle, että sen perintätoimistolle (https://fakta.tietosuojamalli.fi/gdpr-asetus/13-toimitettavat-tiedot-kun-henkilotietoja-kerataan-rekisteroidylta):

1. Kerättäessä rekisteröidyltä häntä koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle kaikki seuraavat tiedot:

a) rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;
b) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;
d) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
d) henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;
e) tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten niistä saa jäljennöksen tai minne ne on asetettu saataville.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle seuraavat lisätiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi:

a) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
b) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
c) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan;
d) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
e) onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset;
f) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

3. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2 kohdan mukaisesti.

Herra Vastustaja kirjoitti...

Miten tuo GDPR pohjainen kysely tehdään ja miten pyydetään tietojen poisto? Onko olemassa jokin lomake?

Unknown kirjoitti...

Moro.
Itse kiistin pysäköineeni autoa ja silti sain Apv:lta haasteen oikeudesta... en hakenut sitä sieltä ja laittoivat poliisin asialle.
Nyt ei auta kuin maksaa se...

edu kirjoitti...

Joo mäkin sain haasteet Espoon kärjäoikeudesta, E 17/11748 ja E 17/12951. Hain ne ja vastasin niihin. Ne peruutettiin, lue edellä. Ei se hakematta jättäminen mitään auta.

Kanntattaa Trafin nettisivulta asettaa ajoneuvolle osoitteenluvutuskielto, niin eivät saa lähetettyä niitä lappujansa.

Johanna kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Johanna kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Mitenköhän on. Kun ne istuvat odottamassa uhriansa jossain ulkoilmaparkissa, niin ottavatko he salaa valokuvia/videota pysäköinnistä? Jos tekevät, pitääkö sitä yhtään kavahtaa? Onko edes laillista tai mitään painoarvoa?

Anonyymi kirjoitti...

Parkkipatelta tuli copy&paste vastine:

Olette reklamoinut ParkkiPate Oy:lle teille annetusta yksityisoikeudellisesta ajoneuvon pysäköintiä koskevasta valvontamaksusta. ParkkiPate Oy:n oikeus harjoittaa pysäköinninvalvontaa perustuu kiinteistönhaltijan ja valvontayrityksen väliseen toimeksiantosopimukseen valvonnasta.

Tieliikennelain nojalla yksityiselle alueelle ei saa pysäköidä ilman kiinteistönhaltijan lupaa. Yksityisen kiinteistön haltijalla on oikeus asettaa kiinteistönsä alueella pysäköinnille sopimusehtoja. Nyt kysymyksessä olevassa kiinteistössä on kiinteistön haltija ilmoittanut selkeästi sisäänmenoväylille asetetuilla kylteillä pysäköinnille asettamansa sopimusehdot, joissa on ilmoitettu ehtojen vastaiseen pysäköintiin liittyvästä valvontamaksusta.

Olette reklamoinut ParkkiPate Oy:lle Teille annetusta yksityisoikeudellisesta ajoneuvon pysäköintiä koskevasta valvontamaksusta. Ilmoituksenne mukaan, ette ole toiminut valvontamaksun kohteena olevan ajoneuvon kuljettajana todettuna ajankohtana. Ilmoitus siitä, että ette ole ollut ajoneuvon kuljettajana, ei ole automaattinen valvontamaksun kumoava tekijä, kuten korkeimman oikeuden tuomiossa 16.3.2010 on todettu. Vastaavaan lopputulokseen on päädytty myös useissa hovioikeuksien ratkaisuissa (mm. Turun hovioikeus Nro 458, 09.05.2016 asiassa S 15/1624, Helsingin hovioikeus Nro 420, 12.04.2018 asiassa S 18/368 ja Helsingin hovioikeus Nro 990, 22.08.2017 asiassa S 17/1644).

Ilmoituksenne johdosta pyydämme teiltä kirjallisen selvityksen 7 vuorokauden sisällä siitä, että ette ole toiminut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana ajoneuvonne kuljettajana. Ellei ilmoitusta saada, pidämme tätä ilmoituksena siitä, että olette itse toiminut kuljettajana.

Pysäköinninvalvojan sekä hallussamme olevien todisteiden perusteella ajoneuvonne on ollut väärin pysäköitynä valvontamaksussa yksilöidyin syin. Ajoneuvon haltijan on tiedettävä kuka ajoneuvoa kulloinkin kuljettaa. Mikäli ajoneuvonne on ollut valvontamaksun antamisen aikaan luvattomasti sitä kuljettaneen henkilön hallussa, pyydämme toimittamaan todistuksen poliisille tekemästänne tutkintapyynnöstä. Mikäli olette myynyt ajoneuvon, pyydämme toimittamaan kopion luovutuskirjasta.

Riitaiset asiat käsitellään paikkakuntanne käräjäoikeudessa. ParkkiPate Oy käy huolellisesti valvontamaksuasianne läpi ennen mahdollisen haasteen tekoa ja esittää käräjäoikeudessa oman todistusaineistonsa, kuten mahdolliset valvontakamerakuvat, valokuvat, aihetodisteet sekä muun todistusaineiston. Odotamme selvitystänne tai suoritusta 7 vrk:n sisällä. Selvityksen tai maksun laiminlyönti asiassa johtaa perintätoimien jatkamiseen.

Täyttämällä alla olevat tiedot sekä toimittamalla tämän reklamaatiovastauksen allekirjoitettuna ParkkiPate Oy:lle osoitteeseen PL 73 00701 HELSINKI, riitautatte saatavan.

Ilmoitan että en ole pysäköinyt omistamaani tai hallussani olevaa ajoneuvoa rekisterinumerolla SUG-526 nyt kyseessä olevan valvontamaksun antamisajankohtana, enkä tiedä kuka sitä on tuona ajankohtana kuljettanut.

_____________________________________________________________________________
Päivämäärä, kaupunki, allekirjoitus ja nimenselvennys

Mikäli haluatte vastata tähän vastineeseemme, tulee teidän kirjautua asianumerolla sekä rekisterinumerolla osoitteessa parkkipate.fi/reklamaatio.


Huomioittehan että tähän sähköpostiin lähetettyjä viestejä ei lueta eikä käsitellä.

^^^^^^^
Eli tähän ei tarvii mitenkään reagoida?

Anonyymi kirjoitti...

Itse samanlaiseen vastineeseen teroitin vain uudestaan, että en ole sopimuskumppaninne asia on riitainen ja mahdolliset perintätoimet tulee keskeyttää.

Ei kai tuollaista kannata missään nimessä allekirjoittaa, jos vaikka tiedätkin kuljettajan, muttet häntä tahdo paljastaa. Ehkä kumppani, kaveri tai lähiomainen, selvitelköön parkkifirma omilla resursseilla/kuluillaan sopimuskumppaninsa tai nostakoon syytteen asiasta.

Anonyymi kirjoitti...

Kun reklamoitte aiheettomista laskuista:
- ilmoittakaa yksinkertaisesti ettette ole sopimuskumppani
- ilmoittakaa perintätoimistolle että perin tä on laiton ja käskekää lopettaa perintä. Tämä lopettaa perintätoimet ilman oikeuden määräystä ja katkaisee myös korot - eikä jutun jatkaminen ole parnkifirmalle houkuttelevaa

Muuta kirjeenvaihtoa ei kannata harrastaa. Ellei kotiin tule oikeudesta haastetta, se kannattaa käydä kiistämässä.

Anonyymi kirjoitti...

Kävin juuri oikeustaistelun Parkkkpaten (Uuva) kanssa minkä voitin. Lyhyesti tilanne meni seuraavasti:

1. Vaimoni pysäköi minun hallitseman auton väärään paikkaan ja sai sakot
2. Vaimoni ei maksanut sakkoa jolloin se tupsahti minulle mökille
3. En saanut sakkoa käsiini, enkä reagoinut siihen mitenkään (tässä vaiheessa olisi ollut hyvä reklamoida sakosta etten ole sopimuskumppani, mutta koska en ”saanut laskua” käsiini en sitä tehnyt
4. Parkkipate nosti kanteen minua vastaan
5. Reklamoin heti kanteeseen sen saatuani että minä en pysäköinyt autoa vaan sen pysäköi vaimoni joka voi tulla todistamaan. Pysäköinnillä oli myös kaksi ulkopuolista todistajaa. Lisäksi minulla oli henkilötodistaja sekä puhelimeni google maps sijaintitieto mikä osoitti minun olleen ihan muualla. Lisäksi osoitin että pysäköinti oli maksettu vaimoni luottokortilla.
6. Parkkipate väitti että olen voinut pysäköidä auton joskus aikaisemmin, Parkkipate uhkasi 800e oikeudenkäyntikuluilla.
7. Nappasin asianajajan mukaan, laadimme uuden vastineen ja kerroimme meillä menneen 1600e kuluihin.
8. Parkkipate halusi sopia asian
9. Kuittasin itselleni rahat vaivasta, asianajajani voitti muhkean summan ja Parkkipate ei koskaan laskuttanut vaimoani. Tosin jos olisi, olisin maksanut sakon heidän häviämillään rahoilla.

Opetus: jos et oikeasti ole autoa pysäköinyt ja voit sen aukottomasti todistaa vie asia loppuun asti. Muista että voit vaatia itsellesikin korvaukset selvittämisen vaivasta. Lisäbonus, jos auto on sinun hallinnassa pitää sinun olla edes vähän hajulla kuka autoasi on ajanut, muuten oikeus katsoo asiat parkkipaten hyväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kävin juuri oikeustaistelun Parkkkpaten (Uuva) kanssa minkä voitin. Lyhyesti tilanne meni seuraavasti:

1. Vaimoni pysäköi minun hallitseman auton väärään paikkaan ja sai sakot
2. Vaimoni ei maksanut sakkoa jolloin se tupsahti minulle mökille
3. En saanut sakkoa käsiini, enkä reagoinut siihen mitenkään (tässä vaiheessa olisi ollut hyvä reklamoida sakosta etten ole sopimuskumppani, mutta koska en ”saanut laskua” käsiini en sitä tehnyt
4. Parkkipate nosti kanteen minua vastaan
5. Reklamoin heti kanteeseen sen saatuani että minä en pysäköinyt autoa vaan sen pysäköi vaimoni joka voi tulla todistamaan. Pysäköinnillä oli myös kaksi ulkopuolista todistajaa. Lisäksi minulla oli henkilötodistaja sekä puhelimeni google maps sijaintitieto mikä osoitti minun olleen ihan muualla. Lisäksi osoitin että pysäköinti oli maksettu vaimoni luottokortilla.
6. Parkkipate väitti että olen voinut pysäköidä auton joskus aikaisemmin, Parkkipate uhkasi 800e oikeudenkäyntikuluilla.
7. Nappasin asianajajan mukaan, laadimme uuden vastineen ja kerroimme meillä menneen 1600e kuluihin.
8. Parkkipate halusi sopia asian
9. Kuittasin itselleni rahat vaivasta, asianajajani voitti muhkean summan ja Parkkipate ei koskaan laskuttanut vaimoani. Tosin jos olisi, olisin maksanut sakon heidän häviämillään rahoilla.

Opetus: jos et oikeasti ole autoa pysäköinyt ja voit sen aukottomasti todistaa vie asia loppuun asti. Muista että voit vaatia itsellesikin korvaukset selvittämisen vaivasta. Lisäbonus, jos auto on sinun hallinnassa pitää sinun olla edes vähän hajulla kuka autoasi on ajanut, muuten oikeus katsoo asiat parkkipaten hyväksi.

edu kirjoitti...

Tuosta: sinun pitää olla hajulla, kuka ajaa autosi. Meillä on taloudessa 4 kortillista ja kaksi autoa. Voitin jutun Patea vastaan, kun sanoin, ettei meillä mitään ajopäiväkirjaa ole. Juttujen mumerot on tuolla ylempänä.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs tämmöinen tapaus, että samalla taloyhtiöllä on useampi parkkialue, mutta vain yhden liittymässä on parkkihuijarien kyltti? Jos vetoan reklamaatiossani kyltin puuttumiseen, niin silloinhan myönnän vähintään käyneeni paikalla, vaikkakaan en välttämättä heidän väittämänsä sopimusrikkomuksen tapahtuma-aikaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on tämän päivän tilanne esim Parkkipaten kanssa? Laittavatko tietojen luovutuskiellolla olevat maksut heti perintään? Kannattaako vielä vedota ettei tiedä kuka autoa on kuljettanut?

edu kirjoitti...

Nykyään pitää olla joku peruste sille, että miksi et tiedä kuljettajaa. Yksioikoinen ilmotus ei riitä. Kuten tämä: Meillä on taloudessa 4 kortillista ja kaksi autoa. Voitin jutun Patea vastaan, kun sanoin, ettei meillä mitään ajopäiväkirjaa ole.

Anonyymi kirjoitti...

Yritin selata aiempia tekstejä, mutta en löytänyt. Oliko tämä asia siis jo käräjäoikeudessa asti? Vai mikä oli tarkka tilanne?

edu kirjoitti...

No tuossa se on muutama rivi ylöspäin:
ParkkiPate haastoi minut ja vaimon Espoon käräjäoikeuteen. Emme olleet ajaneet emmekä tienneet kuskeja, joten kiistimme kuljettaneemme ja kiistimme tietävämme kuskin. Ennen oikeutta emme vastanneet mihinkään mitään.

Tässä lopputulos:

"1 Velkoja ParkkiPate Oy on saattanut Espoon käräjäoikeuteen vireille kaksi
velkomusasiaa, joita on käsitelty diaarinumeroiden E 17/11748
ja E 17/12951 alla. Velkoja on sittemmin peruuttanut
asiat ja joutuu peruuttamisesta johtuen suorittamaan asioista
koituvat oikeudenkäyntimaksut valtiolle.
Koska asian peruuttaminen johtaa asian sillensä jäämiseen, asiat
voi periaatteessa saattaa uudelleen vireille. Osapuolet pyytävät
käräjäoikeutta tästä johtuen vahvistamaan osapuolten keskinäisen
sovinnon asiassa.
2 Sovinto Velkoja sitoutuu olemaan saattamatta samaisia asioita uudelleen
vireille käräjäoikeudessa tai muussa viranomaismenettelyssä.
Velkoja toteaa myös, ettei sillä tai sen kanssa samaan konserniin
tai muuhun liiketoiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvilla yhtiöillä
ole velallisiin ennen 01.09.2017 kohdistuvia saatavia, olivat nämä
minkä muotoisia tai mihin tahansa perustuvia."

Soittakaa käräjäoikeuteen ja mainitkaa nuo numerot. Saatte puhelimessa tiedot ja myös kopiot dokuista, jos haluatte.

Ei ole velvollisuutta vastata mihinkään mitään ennen oikeuden haastetta, mutta jos haluatte vastata, niin ihan sama millä keinolla vastaatte. Jos ette ole ajaneet ettekä tiedä kuskia, niin vastaatte niin vaikka sähköpostilla.

Siviiliriita-asiassa ei ole velvollisuutta puhua totta, ei edes oikeudessa. ParkkiPatekin valehtelee surutta noissa kirjeissä. Ne oikeuden päätökset eivät välltämättä liity tähän asiaan, mutta täydestä näyttää menevän läpi uunoille. Täällä keskutelupalstalla ei kannata sitten kehua omalla nimellä, että "parkkasin itse, mutta valehtelin." Sitä voidaan käyttää todisteena ja on käytettykin. Siitä valehtelusta ei mitään sinänsä seuraa, mutta häviää sitten sen jutun.

edu kirjoitti...

Näistä kuljettajan todistamisesta on hovioikeuden päätöksiä tullut. En jaksa googlettaa mutta löytyy kyllä, joss jaksat vaan googlettaa.

Unknown kirjoitti...

Etenikö tapaus siis käräjäoikeuteen asti? Vai mikä oli tilanne?

edu kirjoitti...

Niin siinä lukee:
"Velkoja on sittemmin peruuttanut asiat "

Eli ParkkiPate peruutti kanteet ennen oikeudenkäyntiä, kun ei halunnut mennä niitä häviämään oikeudenkäyntiin.

Käräjä-/Hovioikeuksista on tullut päätöksiä, että yksioikoinen "en tiedä kuljettajaa" ei enää kelpaa, vaan pitäisi olla joku järkevä selitys sille, että miksi et tiedä kuljettajaa, kuten minulla tuossa oli.Anonyymi kirjoitti...

Kiitos neuvoista. Kannattaako odottaa maksumuistutusta ja sitten tehdä reklamaatio? Ei viitsisi keikkaa ihan niin pitkälle viedä..

edu kirjoitti...

Olet siis poiminut laskun tuulilasista ja nyt otat yhteyttä parikkipirkkoon ilmoittaaksesi, että et tiedä kuskia?

Anonyymi kirjoitti...

Eli kannattaa odottaa maksumuistutusta? Eihän se nimenomaan ole uskottavaa, jos suoraan sen tekee. Tosin tein näin joskus reilu 5 vuotta sitten ja sanoin, että olen lainannut autoa kavereille ja en tiedä kuka ajanut. Eipä ole sieltä mitään kuulunut.

edu kirjoitti...

MIten sen sakon olet saanut käteesi, jos et tiedä kuka on ajanut?

"Ei viitsisi keikkaa ihan niin pitkälle viedä.." --> Suosittelen lämpimästi maksamaan sen lapun pois ja unohtamaan koko jutun. Tämä ei ole sinun sotasi.

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitin perintään tai käräjäoikeuteen. Aiemmin se hoitui muutamalla tiukalla sähköpostilla. Odotan muikkaria ja teen sitten rekkulan. Katsotaan sitten miltä näyttää,itse asiassa sain vinkistäsi hyvän oman version.

ParkkiPirkko kirjoitti...

Hei!

Voi apua jos enää ei toimi tuo puhdas kiistäminen, ettei ajanut. Tein juuri niin, ennen kuin luin tätä keskustelua loppuun. Miten ihmeessä auton omistaja olisi velvollinen kertomaan parkkifirmalle kuka on mahdollinen sopimuskumppani? Ja jos mahdolliset kuskit ovat läheisiä, niin eikö silläkin perusteella voi jättää kertomatta, kun läheisiä vastaan ei tarvitse todistaa?

Quick loan kirjoitti...

Good day. Quick loans Service available here. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti

Anonyymi kirjoitti...

meillä oli yrityksessä vastattu patelle, jotenkin näin. emme luovuta työntekijämme tietoja. Olemme hyvin pahoillamme :)

edu kirjoitti...

https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/e99382e6-bfde-48ec-956a-42ff3eced524