Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, heinäkuuta 22, 2012

Q&A – Kuuluuko sairauspoissaolon syy työnantajalle?

Onko työnantajalle pakko kertoa sairauspoissaolon syy? Voiko työterveyshuolto tai –lääkäri antaa diagnoosin sisältävän lääkärintodistuksen vaikka itse en sellaista antaisikaan esimiehelle?

Sairauspoissaolon syytä, diagnoosia ei ole pakko antaa työnantajalle. Työntekijällä on oikeus jäädä sairauslomalle mikäli lääkäri on katsonut työntekijän työkyvyttömäksi. Työnantajalla on kuitenkin oikeus arvioida sairauspoissaolon syytä erinäisten etuuksien maksamista varten kuten myös sairausloman palkanmaksuvelvollisuuden arvioimiseksi. Ilman diagnoosia tämänkaltainen arviointi voi olla mahdotonta.

Työnantaja ei siis voi kumota lääkärin kirjoittamaa lääkärintodistusta työkyvyttömyydestä ja kieltää henkilöä jäämästä sairaslomalle. Lääkärin kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä oikeuttaa aina sairauslomaan. Työnantaja voi kuitenkin kieltäytyä maksamasta palkkaa mikäli lääkärintodistuksessa ei ole mainintaa diagnoosista.

Mikäli olet saanut lääkärintodistuksen muulta kuin työterveyslääkäriltä voi työnantaja määrätä käymään työterveyslääkärin luona lääkärintodistuksen varmistamiseksi. Työnantaja joutuu maksamaan kustannukset jotka ovat syntyneet alkuperäisen lääkärintodistuksen hankkimisesta. 

Työterveyshuollolla, työterveyslääkärillä samoin kuin kellä muulla tahansa terveydenhuollon ammattilaisella tulee olla potilaan kirjallinen suostumus terveystietojen luovuttamiseen työnantajalle. Tämä koskee myös lääkärintodistuksia. Työterveyslääkärisi ei siis saa luovuttaa lääkärintodistusta, diagnoosia tai muutakaan terveydentilaan liittyvää tietoa työnantajalle ilman sinun lupaasi.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A - Saako sairaslomasta tiedottaa työpaikalla
Q&A - Liukuva työaika
Q&A - Huumausainetestit työpaikoilla
Q&A - Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A - Sairastuminen kesälomalla
Q&A - Kesäloma
Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto
Q&A - Isännänvastuu

keskiviikkona, heinäkuuta 11, 2012

Oikeudenmukaisuus ei toteudu työtuomioistuimissa

Laki työtuomioistuimesta (31.7.1974/646) määrittelee työtuomioistuimen toimivallan. Työtuomioistuin on erikoistuomioistuin joka ratkaisee työntekijöiden työehtosopimuksien ja virkamiesten virkaehtosopimuksien tulkintaan liittyviä riitakysymyksiä. Yksittäisillä henkilöillä ei ole oikeutta ajaa kannetta työtuomioistuimessa. Oikeus kanteeseen on työ- ja virkaehtosopimuksen solmineilla osapuolilla, kuten työntekijöiden ammattiliitoilla tai työnantajia edustamilla liitoilla.

Työtuomioistuin antaa yleensä päätöksensä varsinaisen käsittelyn jälkeen pidettävässä erillisessä neuvotteluistunnossa. Vastoin yleistä länsimaista oikeuskäsitystä työtuomioistuimen päätökset ovat aina lopullisia. Niihin ei voi hakea muutosta valittamalla. Työtuomioistuinkäsittelyn oikeusprosessista puuttuvat siis normaalille oikeuskäytännölle tyypilliset valitusportaat, kuten hovioikeus ja korkein oikeus.

Valitusmahdollisuuden uupuminen työtuomioistuimen päätöksistä vääristää oikeuskäytäntöä mikä näkyy vahvasti puolueellisina päätöksinä. Ammattiliitoissa ja juristipiireissä on yleisesti, mutta hiljaisesti tunnettu tosiasia että työtuomioistuimen päätökset kallistuvat pääsääntöisesti aina työnantajaleirin hyväksi. Työtuomioistuin toimii käytännössä työnantajien kumileimasimena. Tilanne on vastaava vakuutusoikeudessa jossa vakuutusoikeus toimii täysin vakuutusyhtiöiden alaisuudessa ja ohjauksessa.

Tuomioistuinkäsittelyssä perustuslaillinen periaate on, että tuomiosta on pystyttävä valittamaan. Suomalainen oikeuslaitos tekee nykypäivänä karmaisevan määrän virheitä joista osa voidaan oikaista valitusmenettelyn takia. Osaa virheistä ei oikaista koskaan. Edes langettavat päätökset ihmisoikeustuomioistuimesta eivät monesti saa korkeinta oikeutta muuttamaan kantaansa.

Tänä päivänä käräjäoikeudessa käsitellään työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä. Nykykäytäntö muodostaa suuren ongelman kun täsmälleen samanlaisia riita-asioita käsitellään koko valitusprosessin läpi aina hovi- ja korkeinta oikeutta myöten. Päätökset ovat monesti täysin päinvastaisia kuin työtuomioistuimen tuomiot joista ei voi edes valittaa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com