Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, lokakuuta 26, 2013

HPV rokotteen riskit on tiedostettava

THL on tuonut kansalliseen rokotusohjelmaan HPV- eli papilloomavirusrokotteen joka on tarkoitettu annettavaksi 6 – 9 luokkalaisille tytöille. Viranomaiset ovat myös päättäneet että rokote voidaan antaa alaikäiselle tytölle ilman huoltajan lupaa.

THL:n virallisen tiedotteen mukaan ”Rokote on turvallinen”, ”Rokote on testattu”, ”Rokote ei ole aiheuttanut erityisiä haittavaikutuksia” ja ”Rokotteen hyödyt ovat haittoja suuremmat”. Kuulostaako tutulta? Täsmälleen samoin THL valehteli 2009 – 2010 sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta. Jokainen meistä tietää lopputuloksen, varsinkin ne sadat lapset ja nuoret joiden elämän Pekka Puskan johtama THL onnistui tuhoamaan.

THL on jälleen kerran väistellyt velvollisuuttaan kertoa monien asiantuntijoiden käsityksen HPV rokotteen turvallisuudesta muuttuneen. Väitetään, että useammasta ulkomaisesta terveysviranomaisten lähteestä kerättyjen tietojen perusteella monille nuorille on rokotuksen jälkeen ilmaantunut kroonisia kipuoireyhtymiä, halvauksia ja autoimmuunisairauksia. Useat maat, kuten Japani ja Intia eivät suosittele enää rokotteen käyttämistä. Rokotteen turvallisuus on hyvin kyseenalainen.

Jokainen meistä ymmärtää että THL ei lukuisten fataalien möhläysten ja suoranaisen valehtelun jälkeen nauti mitään sellaista auktoriteettia joka antaisi varmuutta luottaa viranomaisen väitteisiin. Kun lisäksi THL:n johdossa toimii edelleen hyvin kyseenalaisin ansioin Pohjois-Karjala-projekti huijauksella ansioitunut Pekka Puska, ymmärtää ettei monenkaan ihmisen käsitys THL:n väitteistä nauti kummoistakaan luottamusta. Kyseisestä virastosta näyttää aina löytyvän joku tutkija tai tohtori joka tietää parhaiten miten kansalaisten tulisi elää.

THL:n perusajatuksena on aina ollut mitata rokotusten onnistumista hyötyjen ja haittavaikutusten suhteella. Tämä tarkoittaa sitä, että THL on valmis uhraamaan kymmenien tai jopa satojen lasten ja nuorten terveyden kunhan vain suurimmalle osalle lapsista ja nuorista on rokotteesta hyötyä. Eli hyödyt ovat haittoja suuremmat. Tämä lähestymistapa ei tietenkään lohduta niitä lapsia jotka menettävät lopullisesti terveytensä THL:n välipitämättömän asenteen seurauksena. Jälkeenpäin sitten väitellään syy ja seuraussuhteista ja vetäydytään vastuusta. Tämä on nähty niin monesti aikaisemminkin 80-luvun sokeripalarokotteista aina viime vuosien sikainfluenssarokotteisiin.

On selvää että rokotteista on hyötyä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja monet sairaudet on onnistuttu hävittämään vain kattavalla rokotusohjelmalla. Onko HPV rokote sitten turvallinen vai ei? Sitä on vaikea sanoa. Nykypäivän trendi kustannussäästöineen koko valtionhallinnon alueella pistää kuitenkin väkisin miettimään mitä rokotteita THL sille myönnetyillä varoilla hankkii ja minkälaisia sekä minkä tasoisia tutkimuksia on oikeasti tehty.

Kuten sikainfluenssarokotteenkin osalta kannattaa hyvin tarkkaan tutustua myös muihin informaatiolähteisiin ja väitteisiin ja muodostaa päätöksensä vasta sen jälkeen.

Viranomaiset ovat kuitenkin tietoisesti ja mitä todennäköisemmin tarkoituksella ajamassa rokotekampanjaa väkisin nuorille. He ovat nimittäin päättäneet että 12 – 17 vuotiaille tytöille voidaan antaa HPV rokote ilman vanhempien lupaa. Kouluterveydenhoitaja on viranomaisten mielestä riittävän pätevä tekemään päätöksen lapsen kypsyystasosta jonka perusteella lapsen oma päätös on riittävä. Valitettavasti koulun terveydenhoitaja on osa samaa terveydenhuollon virkamieskoneistoa joka jakaa yksipuolista informaatiota ja kaikenlisäksi painostaa alaikäisiä lapsia ottamaan rokotteen.

Suomessa alaikäisen huoltaja on juridisesti ainoa oikea taho tekemään päätöksen rokotetaanko lapsi vai ei. Viranomaisten tapa kävellä huoltajien päätösvallan yli ei ainoastaan riko lakia ja perheiden itsemääräämisoikeutta, mutta lisäksi osoittaa rokoteohjelman pakkoluonteen ja muut kuin terveydelliset motiivit. Ne vanhemmat jotka eivät halua lastaan rokotettavan HPV rokotteella onkin syytä kirjallisesti kieltää rokotus sekä koulun terveydenhoitajalle että rehtorille ja mainita samalla oikeudellisista seuraamuksista jos lapsi rokotetaan vastoin huoltajan nimenomaista kieltoa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com
 
Lue:

Lue myös:


sunnuntaina, lokakuuta 13, 2013

Q&A - Hätätyö

Vastaan Pohjois-Suomessa keskisuuressa firmassa IT-palvelusta jonka pitäisi olla päällä aina. Meillä ei ole mitään päivystysrinkejä, järjestettyä tai ostettua 24/7 tukea kun se kuulemma maksaa liikaa. Käytännössä minä olen ollut tuki koko palvelulle ja minulle soitetaan mihin vuoronkauden aikaan tahansa heti kun palvelu menee nurin. Olen tästä valittanut useaan otteeseen mutta esimies höpöttää hätätyöstä kun alhaalla oloaika saattaa kustantaa satoja tuhansia tai jopa miljoonia (joka ei yrityksen liikevaihtoon nähden ole paljon mitään) jolloin minun on kuulema tultava töihin määräyksestä. Luin blogisi mielenkiintoisia artikkeleja työsuhteeseen liittyvistä asioista. Onko sulla neuvoa tähän tilanteeseen. Luottamusmieheltä yritin kysellä, mutta kun en kuulu liittoon niin ei ollut kovin innokas auttamaan.”

Monet työnantaja käyttävät ”hätätyötä” hyvin kevyin perustein kun tarkoituksena on säästää normaalista päivystyksestä tai 24/7 tuesta aiheutuvat kulut. Ajatellaan että tukihenkilöille voi soittaa milloin tahansa ja vedota hätätyöhön. Menettely on kuitenkin lain vastainen. Käytännössä isotkaan menetykset eivät oikeuta hätätyöhön kutsumiseen varsinkin jos tilanteet voidaan välttää järjestämällä asianmukainen päivystys ja tuki.

Hätätyö on määritelty ja säännelty tarkoin Työaikalaissa (9.8.1996/605, 21§). Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Käytännössä tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa jotta hätätyöhön voi kutsua. Ennalta arvaamattomalla tapahtumalla tarkoitetaan äkillistä syytä, jota ei ole voitu ennakolta tietää. Työaikalain perusteluissa todetaan, että "tarve hätätyöhön syntyy odottamatta". Säännönmukaisesti tai mahdollisesti toistuva sinänsä arvaamaton tapahtuma ei oikeuta hätätyöhön.

Työaikalain perustelujen mukaan hätätyötä ei myöskään saa käyttää ylityön tai päivystyksen sijasta.

Tämä lisäksi on syytä huomioida, että
  • Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta.
  • Hätätyötä ei saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta.
  • Hätätyötä voi teettää vain säännöllisen työajan ulkopuolella.
  • Hätätyöstä maksetaan normaali ylityö- tai sunnuntaityökorvaus riippumatta henkilöön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai paikallisesti sovitusta käytännöstä.
  • Hätätyössä työajan pituutta ei ole mitenkään rajoitettu.
  • Hätätyötä saa teettää korkeintaan kaksi viikkoa.

Koska hätätyöllä voidaan ohittaa monia työaikalainsäädännön määräyksiä. Työaikalaki määrää, että työnantajan on hätätyön teettämisestä tehtävä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus paikalliseen aluehallintovirastoon. Ilmoituksessa tulee kertoa hätätyön syy, laajuus ja kesto. Ilmoituksen on liitettävä myös luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Lain mukaan mikäli hätätyötä teetätetään väärin perustein, työsuojeluviranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. Mikäli työnantaja jatkaa toimintaansa tai laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa laki edellyttää että työsuojeluviranomaisten on vietävä asia virallisen syyttäjän käsiteltäväksi.

Yhteenveto:

Mainitsemassasi tapauksessa hätätyöhän kutsumiseen ei ole edellytyksiä koska palvelun valvonta voidaan järjestää normaalilla päivystyksellä ja/tai erikseen hankitulla 24/7 tuella. Se että työnantajasi pitää kustannuksia liian korkeana ei muuta tilannetta mitenkään. Jos palvelun kaatuminen voi todella esimiehesi väitteiden mukaan aiheuttaa mainitsemasi suuruusluokan kustannukset ja vahingot ja palvelun tuki on kuitenkin jätetty yhden ihmisen tavoitettavuuden varaan voidaan helposti kyseenalaistaan koko palvelun tärkeys yritykselle. Hätätyön edellytyksiä ei ole.

Kaiken lisäksi antamiesi tietojen perusteella työnantajasi ei ole tehnyt yhtäkään ilmoitusta hätätyön käytöstä aluehallintovirastoon. Ehkä sinun kannattaa tiedustella asiaa aluehallintovirastosta ja tehdä työnantajan toimista hätätyön käytöstä kantelu työsuojeluviranomaisille.

Kannattaa myös muistaa että mikään laki ei velvoita pitämään työsuhdepuhelinta päällä tai edes vastaamaan puheluihin. Kannattaa lukea aiheesta blogin aikaisempi artikkeli. Jos sinua ei saa kiinni, ei sinua voi myöskään kutsua hätätyöhön.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A - Onko minulla oikeus arvostella työnantajaa julkisesti
Q&A - Kuuluuko sairauspoissaolon syy työnantajalle
Q&A - Saako sairaslomasta tiedottaa työpaikalla
Q&A - Liukuva työaika
Q&A - Huumausainetestit työpaikoilla
Q&A - Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A - Kesäloma
Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto
Q&A - Isännänvastuu

Esimerkkejä ennakkotapauksista liittyen hätätyöhän

Hätätöihin ei voi komentaa, vaikka tilaukset ovat vaarassa myöhästyä

Öljynporauslaivan runkolohkoja ei oltu päästy yhdistämään aikataulussa. Myöhästymissakko uhkasi molemmista. Työnantajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut aiemmin sattunut, joten hätätyö oli perusteltua. Oikeuden mukaan teollisessa työssä on varauduttava kyseisenkaltaisiin virheisiin eikä liiketuoton väheneminen kelpaa hätätyön syyksi. (KKO:1985-II-15)

Arvattavat viat ja häiriöt eivät oikeuta hätätyöhön. Muun muassa luonnontapahtumat aiheuttivat sähkönjakeluyhtiön toimintayksikössä ja jakeluverkossa vikoja ja häiriöitä.

Oikeus katsoi, että korjauksia oli jouduttu tekemään niin usein ja säännönmukaisesti, ettei ennalta arvaamattomasta tilanteesta voinut olla kyse. Työnantajan olisi pitänyt lisätä korjauskapasiteettia ja teettää korjaukset normaalina työaikana tai ylitöinä. (KK0:1986-II-39)