Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, tammikuuta 03, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Mistä on kysymys?

Hedman Partners Oy edustaa Suomessa tiettyjen elokuvien ja tv-sarjojen tekijänoikeuksien haltijoita. Hedman Partners Oy tekninen kumppani kerää tiedostojen jakopalveluista vertaisverkoissa (P2P, Torrent, TimeForPopcorn) listan IP -osoitteista joista väitetään jaetun tekijänoikeuden alaista materiaalia, kuten elokuvia tai TV-sarjoja oikeudettomasti. IP –osoitelistan perusteella Hedman Partners Oy hakee markkinaoikeudelta päätöksen jossa suomalaiset operaattorit velvoitetaan kertomaan IP –osoitteiden haltijat väitetyn laittoman jakamisen ajankohtana. Yhteystiedot saatuaan Hedman Partners lähettää asiallisen oloisen, mutta sisällöltään uhkailevan muotoisen kirjeen liittymän haltijalle ja vaatii liittymän kautta tapahtuneesta oikeudettomasta elokuvien tai tv-sarjojen jakamisesta 600 – 3000 euron hyvitystä. Vastaavaa toimintaa harrastaa myös Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy joka on perustettu vuonna 2015 samoille apajille helpon rahan toivossa.

Hedman Partners Oy:n lakimies Joni Hatanmaa on ilmoittanut julkisuudessa olevan tiedon perusteella, että kirjeitä lähetään satoja viikossa. Se tekee yli 5000 kiristystapausta vuodessa. Jos suurin osa kirjeen saajista maksaa vaaditun maksun, puhutaan 3 000 000 – 4 000 000 euron liiketoiminnasta pelkästään kiristämällä tavallisia kansalaisia ilman todisteita teoista jota he eivät välttämättä ole tehneet.

Kiristyskirje

Elokuvien ja tv-sarjojen oikeuksien omistajilla on toki laillinen oikeus valvoa omia tekijänoikeuksiaan. Hedman Partners Oy:n kaltaisilla asianajotoimistoilla on myös oikeus edustaa tätä oikeutta käyttäviään asiakkaitaan. Oikeudenomistajilla on myös nykyisin voimassa olevan tekijänoikeudellisen lainsäädännön perusteella oikeus vaatia hyvitystä teoksen luvattomasta jakamisesta vertaisverkossa.

Kirjeessään Hedman Partners Oy uhkailee oikeustoimilla, rikostutkinnalla ja muistuttaa poliisin oikeudesta käyttää pakkokeinoja asian selvittämiseksi. Kaikelta ikävältä välttyy jos suostuu maksamaan vaaditun hyvitysmaksun.

Ainoa perustavaa laatua oleva ongelma niin moraalisesti kuin juridisestikin on maksuvaatimuksen mukaisen hyvitysmaksun kohdistaminen liittymän haltijalle eikä suoraan väitettyyn tekoon syyllistyneelle. Tämä on juuri se mikä tekee toiminnasta kiristystä. Maksuvaatimuksia lähetetään uhkailevaan sävyyn ihmisille joilla ei välttämättä ole teon kanssa mitään tekemistä.

Kuulostaako tutulta?

Yksityistä pysäköintivalvontamaksua yritetään periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta vaikka oikea kohde on ajoneuvon kuljettaja. Analogia on harvinaisen yhtenevä. Kun vaatimuksen esittävä osapuoli ei tiedä todellista tekijää, maksuvaatimukset kohdistetaan syyttömään ja ainoaan tiedossa olevaan osapuoleen. Edes Suomen kaltaisessa oikeudellisessa banaanitasavallassa ei pitäisi tuomita syyttömiä vain sen takia, jos henkilö sattuu olemaan paikalla tai sattuu omistajaan tai hallinnoimaan jotain jota käytetään mahdollisesti rikoksen tekovälineenä.

Valitettavasti moni tavallinen kirjeen saanut pelästyy ja maksaa vaaditun maksun. Rahastaminen ja kiristäminen onnistuu koska pelko poliisista, isoista korvauksista ja yleisestä häpeästä painaa enemmän kuin omista oikeuksista kiinni pitäminen.

Maksamiseen ei kuitenkaan nykyisen oikeuskäytännön perusteella ole tarvetta.

Syyllisyys

Syyllinen väitettyyn oikeudettomaan lataamiseen voi olla vain teon tehnyt henkilö. Tämä henkilö ei välttämättä ole sama kuin liittymän haltija. Oikeudenomistajan ja asianajotoimiston vaikeus näyttää toteen varsinaiseen tekoon syyllistynyt henkilö on käytännössä luonut menettelyn jossa teosta syytetään sitä ainoata henkilöä joka itse tapahtumaan liittyen on edes selvitettävissä – liittymän omistaja. Tilanne olisi vähän vastaava kuin autoa lainanneen rattijuopon tekemistä rikoksista syytettäisiin ajoneuvon omistajaa, eikä rikokseen syyllistynyttä rattijuoppoa.

Keskeinen periaate verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa on, että tiedosta vastaa aina sen lähettäjä. Liittymän haltijaa ei voi pitää vastuussa kolmannen osapuolen tekemistä oikeudenloukkauksista edes silloin kuin oikeudenloukkaukseen syyllistynyt on käyttänyt haltijan internetliittymää luvallisesti tai luvattomasti. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun liittymän haltijalla on ollut käytössä avoin WLAN tai hän on tietoisesti antanut oikeuksia suojatun WLAN / LAN liittymän kautta esimerkiksi ystäväpiirilleen tai perheenjäsenilleen.

Julkisesti näkyvä IP –osoite ei koskaan yksilöi henkilöä. IP -osoitetta ei voi pitää henkilötietona, koska sitä ei voi suoraan yhdistää yhteen luonnolliseen henkilöön. IP -osoite on kytketty tietokoneeseen, jolla voi olla useita eri käyttäjiä.

Näin ollen kyseessä on tilanne, jossa IP -osoite viittaa ainoastaan liittymänhaltijaan, mutta käyttäjän henkilöllisyydestä ei välttämättä ole täyttä varmuutta silloin kun liittymällä on useita käyttäjiä. Tekijänoikeuslain 57§ mukaisesti luvattomasta käytöstä seuraa hyvitysvastuu. Tätä ei voi kuitenkaan tulkita ankarasti siten, että liittymän haltija olisi vastuussa toisen käyttäjän tekemistä oikeudenloukkauksista. Tämä linjaus näkyy myös hallituksen alkuperäisessä esityksessä tekijänoikeuslain muuttamiseksi HE 28/2004.

Ylivieskan käräjäoikeus on ennakonomaisessa päätöksessään TTVK vs. Toppinen päätynyt myös samaan johtopäätökseen jossa internet liittymän haltija ei ole vastuussa avoimen WLAN verkon kautta tapahtuneista muiden osapuolten mahdollisesti tekemistä oikeuden loukkauksista.

Toki voi olla mahdollista että liittymän haltija on juuri se henkilö joka oikeudettomaan tekoon on syyllistynyt, jos syyllisyys voidaan muulla todistelulla osoittaa. Se että liittymän haltija olisi aina vastuussa ei voi olla mikään kestävän oikeusperiaatteen mukaista. Pitää pystyä osoittamaan liittymän haltijan nimenomaisesti tehneet teon.

Oikeuksien omistajien vaikeus näyttää todellista tekijää toteen ei voi olla peruste sille, että mahdollisesti syytöntä liittymän haltijaa vaaditaan korvausvelvolliseksi.

Tekninen todistusaineisto

Mitä teknisiä todisteita Hedman Partners Oy:llä tai heidän teknisellä tukiorganisaatiollaan voi sitten olla?

Ei mitään muuta kuin käytössä ollut internetliittymän julkinen IP –osoite joka ei yksilöi ketään henkilöä.

Kun seuraa tehtyjä haastehakemuksia ja kirjeenvaihtoa Hedman Partners Oy:n kanssa silloin kun kirjeen saaja kiistää tehneensä teon, paistaa läpi teknisten todisteiden puute. Blogin saaman usean eri kirjeenvaihdon perusteella Hedman Partners Oy keskittyy kysymään täysi epäoleellisia tietoja kuten avoimen WLAN verkon SSID tunnusta. Lisäksi he yrittävät selvästi hämmentää kertomalla, että heillä on tiedossaan teon tarkka hetki, jaetun tiedoston nimi, käytössä ollut Torrent –ohjelma sekä ohjelman versio, kuinka suuri parvi on ollut kyseessä jakotilanteessa ja kuinka raskauttavaa tällainen toiminta oikeudellisesti on. Lisäksi he saattavat kertovat kuinka NARS –valvontaohjelma on varmistanut koelatauksella että liittymästä on todella jaettu materiaalia ja kuinka tcpdump –ohjelma tallentaa liikenteen todistusaineistoksi PCAP-tiedostoihin asiantuntijoiden varmennettavaksi.

Kaikki tekninen höpinä on normaalia verkkoliikenteen analysointia joka kertoo vain kyseisen tapahtuman olemassaolon julkisen IP -osoitteen ja vertaisverkon välillä. Kysehän ei kuitenkaan ole varsinaisesti väitetyn tapahtuman kiistämisestä, vaan siitä kuka väitetyn teon on tehnyt! Tähän Hedman Partners Oy:llä ei ole mitään vastausta tai mitään teknistä tietoa olemassa tai edes saatavilla.

Jokaisen henkilön internet liittymän takana voi olla yksityinen verkko, avoin tai suljettu WLAN tai suljettu LAN. Julkiseen verkkoon liikennettä hoitaa reititin jossa käytössä on yleensä NAT ja mahdollisesti sisäverkon DHCP -palvelu. Yksikään operaattori ei näe laillisesti reitittimen muodostaman yksityisen kotiverkon puolelle. NAT konvertoi julkisesta verkosta saapuvan liikenteen julkisen IP –osoitteen takaa sisäverkon laitteille joilla on DHCP:sta jaettu sisäverkon IP -osoite. Operaattori ei näe mille sisäverkon laitteelle liikenne ohjataan eli mikä on jakavan laitteen sisäverkon IP-osoite. Koska sisäverkon IP jaetaan monesti juuri vaihtuvasti DHCP:n kautta, myös laitteiden IP vaihtuu säännönmukaisest ja pitäisi yhdistää itse asiassa laitteen MAC-osoite annettuun sisäsverkon IP-osoitteeseen teko hetkellä. MAC-osoite näkyy puolestaan vain kunkin aliverkon sisällä. Operaattorilla tällaista tietoa ei ole ja kuukausia myöhemmin sen selvittäminen on käytännössä mahdotonta ja edellyttäisi joka tapauksessa käytössä olleiden laitteiden takavarikointia.

SSID nimen selventäminen ei myöskään tuo asiaan mitään uutta, ellei Hedman Partners Oy ole sitten keksinyt aikakonetta millä palata takaisin tekohetkeen katsomaan missä tilassa kyseinen WLAN verkko tekohetkellä oli. SSID on vain julkisesti näkyvän WLAN verkon ”radiosignaalin” nimi, se tieto millä verkkoon voi ottaa yhteyttä. Se ei näy operaattorille mitenkään.

Aino tekninen todiste on julkinen IP –osoite. Eikä se riitä yksilöimään tekijää!

oikeusjakohtuus.blogspot.com
 

54 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Suurkiitos blogistille. Tätä olen odottanut. Ihmiset tarvitsevat neuvoja, itse viime keväänä kirjeen saaneena en maksua suostunut maksamaan, enkä ole maksanut. Tiedän monia jotka ovat. Yhdessä tapauksessa maksuvaatimus 600 egee tuli yksinhuoltaja äidille jolla oli kahden teini-ikäisen poikansa kanssa taloudellisesti tosi rankkaa. Isä oli kuollut autokolarissa 2v aijemmin. Äitihän sitä tekoa ei ollut tehnyt. Suostuivat lopulta maksamasan kun uhkailivat oikeudella ja tuhansien eurojen korvausvaateilla ja muilla kuluilla. Siinä meni perheen ruokarahat asianajoyoimistolle. Jäivät sukulaisten avun varaan. Itse lahjoitin omistani 50e perheelle. Onneksi selvisivät. Tätäkö on oikeus? Syyttömien uhkailu?

Anonyymi kirjoitti...

käy aika heikosti julkisille wlan verkoille jos tulkinta siitä että avoimen wlanin omistaja on vastuussa.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö muuten aiheettomien maksuvaatimusten lähettäminen ole rikos? Muistan lukeneeni jossain näin?

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy aika tyhmä ihminen olla että menee maksamaan jotain sillä perusteella että joku toinen vaatii jotain. Kyllä sille pitää laillinen peruste olla. Hedman Patrners (HP) kohdistaa vaatimuksensa liittymän haltijaan joka ei välttämättä ole tekoa tehnyt. Se jos mikä on kiristämistä. He siis tietävät että suurimmassa osassa vaatimuskirje menee syyttömälle henkilölle, mutta eihän se heitä kiinnosta. Uskallan veikata että aika harvassa on ne liittymät joilla oikeasti on vain yksi käytäjä (haltija=jakaja). Monissa talouksissa on useita käyttäjiä, en nimittäin ole vielä kertaakaan kuullut taloudesta jossa jokaisella perheenjäsenellä on oma liittymä.

Anonyymi kirjoitti...

Tilanne on ihan sama yksityisessä pysäköinninvalvonnassa. Yksityistä sakkoa ei voi periä ajoneuvon omistajalta eikä haltijalta, ainoastaan kuljettajalta! Tästä on KKO:n päätös olemassa vuodelta 2010. Toki kuljettaja voidaan todistella, esittää siis muilla todisteilla että kuljettaja oli ajoneuvon haltija/omistaja ja siten vastuussa, mutta jos haltija/omistaja kiistää olleensa kuljettaja, se on sillä selvä. Edes KKO:n mukaan parkkifirman vaikeus todistaa kuljettaja ei käännä todistustaakkaa ajoneuvon omistajalle eikä varsinkaan maksuvelvollisuutta.

Näissä Hedmanin ja Adultian hyvitysmaksuissa on ihan sama tilanne. Maksuja yritetään ohjata liittymän haltijalle vaikka ne pitäisi ohjata liittymää käyttäneelle ja teon tehneelle henkilölle. Se että tekoa tehnyttä ei tiedetä, ei millään tavoin määrää liittymän haltijaa maksuvelvolliseksi. Toki sekin voidaan todistelulla mahdollisesti osoittaa (epätodennäköistä), että haltija=tekijä, mutta se onkin täysin toinen juttu.

Niin kauan kuin markkinaoikeus ei nimenomaisesti määrää että liittymän haltija on vastuussa myös muiden tekemisistä kyseistä maksuvaatimusta ei todellakaan pidä mennä uhkailusta huolimatta maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Liittyykö toi Adultia jotenkin Hedman Partnersiin vai onko täysin eri firmoja? Jostain luin että Hedman perusti Adultian sen takia kun "pornokiristystä" ei haluttu yhdistää Hedmanin? Tietääks kukaan?

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin Adultia on ilmeisesti käyttänyt myös jotain perintätoimistoa josta tulee perintäkirje sopivasti ennen viikonloppua tai pitkiä lomia siinä toivossa, että höynäytettävä tämän maksaisi. Seuraavalla viikolla on ilmeisesti kaikille jotka ovat jättäneet maksamatta tullut toinen kirje jossa pahoitellaan "järjestelmähäiriötä". Näitähän ei oikein voisi laittaa perintään, kun ei edes näiden firmojen oman ulostulon ole kyseessä lasku, vaikka se on sellaiselta muotoiltu näyttämäänkin.

Anonyymi kirjoitti...

R-kioskilta voi hakea prepaid- 4G- mokkulan tai mifin joka ostetaan käteisellä ja jälkeenpäin saldoa ladataan myös käteisellä. Siinähän kytät, to-mafia ja muut pellet yrittävät selvittää kenen ip-osoite se on.

Noin toimien tiedostojen lataus ja jakaminen on toiminut luotettavasti jo pitkään. Toisaalta eipä luottotiedottomalla ole enää mitään hävittävää.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos blogista..tuli vain mieleen, että eikös poliiseille annettu uusia ohjeita ja onhan se mainittu laki24:ssä, että kotietsintää ei suoriteta, jos kyseessä olisi alle puolen vuoden vankeustuomio.
Siis poliisit ei enää lähde takavarikoimaan tietokoneita jonkun elokuvan jakamisesta (tapaus Cisu.gate).

Olenko oikeassa ????

Anonyymi kirjoitti...

Kotietsintää ei suoriteta jos kyse on tekijänoikeusrikkomuksesta. Lobbaajat saivat kuitenkin lain säädettyä niin että tietoverkossa tapahtunut tekijänoikeusloukkaus on aina tekijänoikeusrikos josta voi saada vankeutta ja siten oikeuttaa kotietsintään. Kuten blogisti on kuitenkin todennut kotietsinnässä pitää käyttää suhteellisuutta ja jos kotietsintänon ollut laiton huumausaine-epäilyssä on se sitä varmasti myös laittomassa jakelussa. Kotietsintä kuitenkin edellyttää rikostutkintaa johon HP tai Adultia ei ole lähtenyt. Asiaa ajetaan siivilikanteena ei rikosasiana.

Erinomainen aloitus artikkelisarjalle. Odotan innolla seuraavia osia.

Anonyymi kirjoitti...

Chisu gaten jälkeen erittäin epätodennäköistä että mitään kotietsintää tehdään. Pitäisi olla ainakin mittava määrä jaettu aineistoa. Kannattaa suojata ne laitteet. Kryptaus kehiin?

Anonyymi kirjoitti...

Mikä olisi hyvä kryptaussofta winkkari koneelle, Wintoosa 8? Jolla voi kryptata koko koneen käyttisosion mukaan lukien?

Anonyymi kirjoitti...

Ei noin uudelle windowsille mitään luotettavaa salaussoftaa taida olla, se käyttis on itsessään yksi vakoiluohjelma joka lähettää tiedot ties mihin.

Kannattaa vaihtaa suosiolla linuxiin, vaikka Fedoraan. Niin minäkin tein jo 12 vuotta sitten enkä ole katunut kertaakaan. Eikä tarvitse edes virustorjuntaohjelmaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jetico BestCrypt toimii hyvin. Truecryptin jälkeen erinomainen. Tosin hintava, 99e.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä se Linuxi auttaa? Kai sekin pitää olla cryptattu?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

VeraCrypt on ilmainen ja avointa lähdekoodia ja alkuperäisen TrueCryptin korvaaja, jos luotettavaa ja hyvää salaussoftaa haluaa. Turha noista on maksaa, kun parhaan saa ilmaiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Monet ovat saaneet esim. yhden elokuvan jakamisesta 600 euron "laskun" ja jos ei maksa, seuraa jatkotoimia.
Mielenkiintoiseksi tekee asian se, että lähteekö poliisit takavarikoimaan koneita yhden tai kahden elokuvan takia ??? Eihän yhden elokuvan jakamisesta seuraa vähintään puolen vuoden tuomiota.
Niin ja jos asia on näin, niin on poliiseilla töitä ruuhkaksi asti, jos esim HP lähettää kiristyskirjeitä 100/viikko.

Anonyymi kirjoitti...

Monet ovat saaneet esim. yhden elokuvan jakamisesta 600 euron "laskun" ja jos ei maksa, seuraa jatkotoimia. Mielenkiintoiseksi tekee asian se, että lähteekö poliisit takavarikoimaan koneita yhden tai kahden elokuvan takia ??? Eihän yhden elokuvan jakamisesta seuraa vähintään puolen vuoden tuomiota. Niin ja jos asia on näin, niin on poliiseilla töitä ruuhkaksi asti, jos esim HP lähettää kiristyskirjeitä 100/viikko.

Olisivat voineet lähteäkin ennen Chisugate, mutta nyt noiden KKO päätöstenkin jälkeen on todella epätodennäköistä että poliisi lähtee varsinkaan kotietsintää. Sitäpaitsi että poliisi tekee jotain edellyttää että asiasta on tehty rikosilmoitus, eikä HP/Adultia ole tehneet yhtään. Miksi? Siksi että poliisi ei lähde selvittämään kotietsinnällä enää yhtään mitään.

Sen takia HP hakeekin päätöstä siviilioikeudesta. Älkää maksako!

Anonyymi kirjoitti...

Jos lakitoimistot saavat vapaat kädet tässä ceississä ja voivat jatkossa lähettää kiristyskirjeitä, niin johan on markkinat. Taitaa moni lakifirma siirtyä raha-apajille ja alkaa vainota piraatteja.

Anonyymi kirjoitti...

VeraCrypt on ilmainen ja avointa lähdekoodia ja alkuperäisen TrueCryptin korvaaja, jos luotettavaa ja hyvää salaussoftaa haluaa. Turha noista on maksaa, kun parhaan saa ilmaiseksi.

Itseasiassa, Truecrypt 7.0a - 7.1a ovat turvallisia. Uudempi ei. Noi ovat versioita jotka on auditoitu puolueettoman tahon toimesta. Tosin pitää olla tarkka mistä lataa jos ei ole aikoinaan ladannut alkuperäistä, ettei ole jälkeenpäin upotettu mitään sontaa tai backdooreja mukaan

Veracryptin ongelma on se että koodia ei ole oikeasti auditoitu.

Toinen ongelma on sama kuin TrueCryptin, eli ei tue Windows 8 koneita joissa GPT/UEFI, siis käytännössä kaikki W8 ja W8.1 koneet.

Kysymys, mikä softa nimenomaan W8 koneille koko kryptaukseen. Ainoa minkä tiedän varmasti toimivan on Jeticon BestCrypt. Onko muita ilmaisia tarjolla?

Checkpointilla oli joku, mutta sekin maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.jussikari.fi/kun-todisteen-luotettavuus-horjuu-tekijanoikeuskirjeet-ja-internetoperaattoreiden-kayttajalokit/#more-1017

Anonyymi kirjoitti...

MAC-osoitteenkin voi myös helposti feikata vaikkapa Ubuntussa. Mikään ei estä samalla reitittimellä olevaa toista käyttäjää haistelemasta toisen MAC-osoitetta. Kun alkuperäinen MAC-osoitteen omistaja ei ole paikalla voi joku toinen tehdä mitä tahansa toisen nimissä IP- ja MAC-osotteita myöten.

Jokuhan voisi nuo esittää ja jonkin koulun harkkatöiksi asti tehdä, miten helppoja nuo kaikki ovatkaan. Ovat sitten kaikkien osapuolten käytettävissä.

Anonyymi kirjoitti...

Työpaikallani yksi yksinhuoltajanainen sai myös kiristyskirjeen. Nainen kertoi, että ei ole jakanut, koska ei edes hallitse näitä latauksia, mutta kertoili, että epäilee kylläkin eräitä henkilöitä.
No hän lähetti viestiä lakifirmaan ja keroi, että ei ole ladannut elokuvaa ja ei tiedä kuka olisi.

Jättivät rauhaan..

Anonyymi kirjoitti...

Toistaiseksi

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä toistaiseksi, mutta ko. naishenkilö ei aio maksaa, koska ei ole jakanut elokuvaa.
Hänen ei pidä todistaa omaa syyttömyyttään, vaan lakitoimiston pitää hankkia todisteet, kuka on jakanut.

Näin se menee ja nämä kiristysfirmat tietävät sen....

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä, se on totta. Sen takia oikeuteenkaan ei ole menossa kuin kolme joista kaksi on kai sovittu. Eli yrittävät saada matkkinaoikeudesta päätöksen jossa todistelulla osoitetaan että liittymän haltija on nimenomaan jakamiseen syyllistynyt henkilö. Tämän jälkeen alkavat julkisesti väittämään että oikeus on katsonut liittymän haltijan olevan vastuussa ja ihmiset uskovat. Ihan sama oli yksityisessä pysäköinninvalvonnassa. KKO 2010 päätöksessään katsoi näytetyn toteen että ajoneovon kuljettaja (joka sopimuksen teki) oli ajoneuvon omistaja, koska rike oli tapahtunut 7 kertaa saman taloyhtiön pihalla. Todistelulla siis osoitettiin kuljettajaksi omistaja. Nyt sitten pysäköintifirmat ovat kääntäneet tämän niin että KKO on todennut omistajan/haltijan olevan vastuussa. Näinhän siis ei ole. Kuljettaja on vastuussa samoin kuin näissä latausjutuissa tekijä ei liittymän haltija. Odottakaa vain jos markkinaoikeus katsoo todistetun että liittymän haltija oli myös lataaja niin se kääntyy HPn väitteissä siihen että haltija on aina vastuussa oikeuden päätöksellä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten ihmiset on näin uusavuttomia? Joku esittää laskun ja uhkailee oikeustoimilla jos et maksa? Kuka vitun idiooti maksaa aiheettomia laskuja? Kerran itse ihmettelin kun Me Naiset alko tulla kotia. En reagoinut. Kahden kuukauden päästä tuli lasku. En ole tilannut mitään. Yrittivät jopa karhuta laskua, mutta sanoin että helvetti jäätyy ennen kujn maksan tilauksia joita en ole tehnyt. Eivät pystyneet osoittamaan että olisin tilauksen tehnyt, kun en ollut sitä tehnyt. Ehkä joku oli kiusallaan sen minulle tilannut en tiedä. Jos nyt joku käyttää mun liittymää laityomuksiin niin ei se minun ongelma ole. En minä siitä maksa senttiäkään.

Anonyymi kirjoitti...

Bitlocker on osassa w8 koneita, jos luottaa ettei mikkisofta ole rakentanut takaportteja niin siitä vaan. Muita kuin BestCrypt en tiedä. Jos jollain on tieto volume tason kryptaussoftasta ( ilmainen) joka toimii w8 uefi/gpt koneissa niin kertokaa ihmeessä!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Veracryptin ongelma on se että koodia ei ole oikeasti auditoitu.

Toki olet oikeassa, se on vasta tekeillä, mutta VeraCrypt on forkattu suoraan TrueCryptin lähdekoodista, joka läpäisi auditoinnin.

Jos pilkkua viilataan, niin ei ole tuota Jeticon BestCrypt ohjelmaakaan ilmeisesti auditoitu, sillä tuloksia ei löydy simppelillä haulla.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, ei ollut tarkoitus millään muotoa vähätellä Veraryptia. Itse käytän edelleen TrueCryptin 7.0 ja 7.1 versiota, ongelma on vain noi W8 ja osa W7 koneissa joissa UEFI/GPT. Bitlocker sisältää takuuvarmasti takaportteja. Jeticon BestCrypt ei ole avointa lähdekoodia joten senkin "luotettavuus" on mahdoton varmistaa vaikka kuinka olisi auditoitu (jos on). Kysehän on paljolti luottamuksesta. Kun vain löytyisi avoimen lähdekoodin volume cryptaus joka toimisi UEFI/GPT koneissa. VOisin vaikka lahjoittaa sen 99e kehitykseen jonka joudun maksamaan Jeticolle kryptaussoftasta ...

Anonyymi kirjoitti...

Osoitteessa:

http://murobbs.muropaketti.com/threads/hedman-partnersilta-kiristyskirje.1213329/

on jo useamman sadan sivun threadi aiheesta joka sisältää valtavan määrän iunformaatiota ja disinformaatiota asiasta. Akttivisia on myös ilmeisesti HP:n pojat tuossa ketjussa, joten kaikkea ei kannata uskoa mitä sieltä lukee. Paljon hyvää pohdintaa myös toki seassa. Ja jo ensimmäisestä viestistä löytyy ohjeet miten toimia jos kirjeen saa aiheetta.

"Sitäpaitsi että poliisi tekee jotain edellyttää että asiasta on tehty rikosilmoitus, eikä HP/Adultia ole tehneet yhtään. Miksi? Siksi että poliisi ei lähde selvittämään kotietsinnällä enää yhtään mitään."

Tai siitä syystä että heillä ei ole mitään tavoitetta rikospuolella. Tässä ei ole tavoitteena piratismin kitkeminen vaan rahastus. HP/Adultia ei hyödy rahallisesti millään muotoa jos joku rikosoikeudessa tuomitaan, mutta siitä hyötyy jos ihmiset maksavat peloissaan tuon 600€.

Anonyymi kirjoitti...

Työpaikallani eräs henkilö kertoi, että oli saanut kiristyskirjeen ja ko.henkilö ei edes hallitse elokuvien latausta.
Ei edes tiedä, onko talossa avoin tai suojattu wlan.
Kyseisellä henkilöllä ei ole kotona asuvia lapsia.

Oli vienyt kiristyskirjeen poliisilaitokselle.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä ei ole tavoitteena piratismin kitkeminen vaan rahastus. HP/Adultia ei hyödy rahallisesti millään muotoa jos joku rikosoikeudessa tuomitaan, mutta siitä hyötyy jos ihmiset maksavat peloissaan tuon 600€.

Kyllä, tämä on juuri näin. Jos kerta rikos on oikeasti tapahtunut, voisi kuvitella että oikeudenhaltija haluaisi poliisin tutkivan asiaa. Näin ei kuitenkaan ole. Halutaan pelotella ja HP/Adultia haluaa ennen kaikkea rahastaa. Piratismin karsimisella ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.

Oli vienyt kiristyskirjeen poliisilaitokselle.

Ei johda mihinkään. Vaatimuskirjeitä on oikeus lähettää. Saajan ei kuitenkaan pidä olla niin tyhmä että maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Perusteettomasta maksuvaatimuksesta voi vaatia korvauksia

Kuluttajavirasto:
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perinnasta-valittaminen/

Hedman Partnersin vaatimuskirjeen voisi riitauttaa kuluttajariitalautakuntaan ja vaatia korvausta aiheettomasta laskusta ja sen selvittämisestä aiheutuneista kuluista. Käytännössä kuluttajariitalautakunta vaatii HP/Adultia osoittamaan laskun aiheellisuus, ilman todisteita eivät pysty. Korvauksia ei varmasti tule paljoa, mutta jo yksikin päätös jossa maksuvaatimus todetaan aiheettomaksi ja asianajotoimisto korvausvelvolliseksi tulee vaikuttamaan suuresti toimintaan.

Anonyymi kirjoitti...

Pelon luominen on hyvä keino saada ihmiset toimimaan halutulla. Kukapa ei olisi lähtenyt kauppaan hakemaan tavaraa, jota mainostetaan rajattua määrä. Pelko, että tavara loppuu, ajaa ihmiset ostoksille.
Tässäkin tapauksessa on kyse juuri pelosta. Pelko joutua oikeuteen, saa ihmiset maksamaan.
Mutta ja mutta ...olisi hienoa tietää, että kuinka moni maksaa tämän kiristysrahan. Onko se 20% vai 80% tai jotain muuta.

Moraalisesti tämä toiminta on sieltä syvältä. Minkälainen lakitoimisto alentuu tähän touhuun, jota voidaan verrata mafian toiminnaksi..

Anonyymi kirjoitti...

Käsittääkseni amerikoissa vastaavaan toimintaan perustettu ja keskittynyt lakifirma joutui lopettamaan toimintansa kun yleinen tietoisuus asiasta levisi ja ihmisille selvisi että heidän ei tosiaankaan tarvitse maksaa moisia rahoja kenellekään.

On myös todennäköistä että niihin tapauksiin jotka lakifirma haluaa viedä oikeuteen valitaan juuri "uhriksi" se taho jolla on heikoimmat mahdollisuudet puolustautua, niin taloudellisesti kuin muutoinkin. Näinhän tapahtui käsittääkseni yksityisen pysäköinninvalvonnankin osalta. Tällä tavoin saadaan aikaan "yksipuolisia" päätöksiä oikeudesta johon sitten vedotaan myöhemmin.

Minusta on käsittämätöntä että asianajaliitto on hyväksynyt sen että toimintavassa ei ole mitään ongelmaa ja itseasiassa on tärkeää pyrkiä ensin sopimukseen ennen kuin asia viedään oikeuteen. Tässä on kuitenkin muutama tärkeä pointti unohtunut liitolta.

Nimittäin kyse on "massapostituksesta". Ei ole kysymys yksittäisestä riidasta, vaan kirjeitä massapostitetaan mahdollisimman monelle. Iso-osa kirjeensaajista ei oikeasti ole tehnyt tekoa, he ovat vain liittymän haltijoita (esim. perheet, avoimetn verkot jne). Kun maksuvaatimuskirjeitä massapostitetaan suurelle joukolle ei ole mitään tekemistä enää asianajaliiton ohjeistuksen mukaisesta toimintatavasta sopia asia ilman oikeudenkäyntiä.

Kirjeitä massapostitetaan rahastuksen takia. Jos oikeasti haluttaisiin hakea asiaan ratkaisua valittaisiin muutama eniten jakanut liittymä ja katsottaisiin oikeudessa mikä on lopputulos. Jos oikeus toteaisi että liittymänhaltija on oikeasti vastuussa kolmannen osapuolen tekosista niin silloin "massapostitukselle" olisi oikeat perusteet.

Nythän ainoat oikeudelliset päätökset jotka on olemassa tukevat nimenomaan sitä että liittymän haltija ei ole vastuussa, ainoastaan tekijä. Ne tapaukset joissa liittymän haltija on tuomittu on todistetulla osoitettu haltijan nimenomaan olleen tekijä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko se 20% vai 80% tai jotain muuta

Veikkaan että lukema on aika korkea. Ei välttämättä ole maksettu koko summaa. Näyttää siltä että HP/Adultia kelpaa pienempikin rahasumma kunhan "jotain" maksetaan. Tämä oikeasti osoittaa vain koko toiminnan luonteen. Jos veikkaan niin, 60-70% maksaa jonkin summan. Tämä lukuhan pitäisi olla lähellä nollaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Ne tapaukset joissa liittymän haltija on tuomittu on todistetulla osoitettu haltijan nimenomaan olleen tekijä."

Mutta onko niitä tapauksia ???

Tämä asia on saanut jo niin paljon julkisuutta, että taitaa kiristysfirmoilla käydä pian kalpaten. Niin ja tuo julkisuus on ollut aina näitä huijausfirmoja vastaan.
Jos nyt tulee ja pian tuleekin jokin selvyys, että kiristyskirjeet ovat laittomia ja ne pitää lopettaa, niin mahtaa niitä maksasaneita ihmisiä harmittaa, kun pelon seurauksena menivät halpaan.

Muuten tämä blogi on todella hyvä ja seuraankin sitä säännöllisesti. Olen suositellut muillekin ihmisille.

Anonyymi kirjoitti...

Surullisen kuuluisa Itä-Suomen hovioikeus 12-306 päätös jossa liittymän haltija oli hyvitysvelvollinen koska hän ei itse pystynyt todistamaan että joku käytti hänen avointa WLAN verkkoaan.


Anonyymi kirjoitti...

Kyllä on Hedman Partners kadottanut todellisuutensa.

Tarkistin juuri kovalevyltäni mitä olen ladannut vuonna 2015. Olen ladannut Black Seals sarjaa, Walkind Dead, Big Bang Theory, The 100 jne ... lisäksi lukuisia elokuvia (24 kpl) joista yksi on Walk Among The Thumbstone. Kaikki lataukset on tehty "naapurin" avoimen WLAN verkon kautta.

Kyllä naurattaa. Jos naapuri on saanut teiltä kirjeen niin sääliksi käy. Jos poliisi vie naapurin laitteet niin naurattaa vielä enemmän.

Anonyymi kirjoitti...

"Oli vienyt kiristyskirjeen poliisilaitokselle.

Ei johda mihinkään. Vaatimuskirjeitä on oikeus lähettää. Saajan ei kuitenkaan pidä olla niin tyhmä että maksaa.
"

Rikoslaissa on kohta "petos". Hedman syyllistyy petokseen kun se uhkailee täysin syytöntä henkilöä maksamaan korvauksia. Aivan samalla tavalla kuin yksityinen pysäköintifirma vaatiessaan auton omistajaa maksamaan valvontamaksun kun tämä ei ole pysäköinyt autoaan.

"Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä"

Mitäpä muuta syyttömän ihmisen uhkailu ja vaatimus korvausten maksamisesta on kuin erehdyttämistä?

Anonyymi kirjoitti...

Firmamme ulospäin näyvän IP osoitteen takana on satoja henkilöitä, kaikilla näkyy sama IP osoite ulospäin. Samoin jos heillä on kotona firman VPN käytössä niin IP osoite näkyy samana ulos. Joku työntekijä jos lataa laittomasti materiaalia niin toimitusjohtajalle maksukirje ?

Kohtuu naurettaavaa pelkkä IP osoitteen perusteella kohdentaminen...

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaako hp laittaa vastaus kirjettä ku ei ole mitään lataillu 2 uhkaus kirjettä saaneena.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, täällä yksi läheisestään huolissaan oleva!
Eli eräälle tuttavalleni tuli viime vuoden puolella tälläinen kirje kotiin. Hädissään meni ja teki laskusta maksusopimuksen, maksaa siis edelleen tuota 600e laskua. Ei keretty asiaa sen enempää setvimään.

No, pari päivää sitten sai uuden kirjeen. Jälleen ovat vailla 600e!! Onko mitään tehtävissä? Tuttavallani nettitikku, joka siis kulkenut työmatkoilla, minunkin luona joskus tikku ollut matkassa, ja no, varmaan ymmärsitte asian. Tuttava huolissaan, että tähänkö tämä nyt menee, että lähettevät kirjeitä yhä uudestaan ja uudestaan?? Oli siis tuntemattomia tiedostoja muutenkin.

Toivottavasti tähän nyt voisi jotenkin aggressiivisemmin vastata, entä viime kerralla, vai onko "toivo menetetty" koska maksanut ensimmäisen laskun??

Anonyymi kirjoitti...

Jos olet saanut syyttömänä kiristyskirjeen, ota välittömästi yhteyttä kiristyskirjeet@piraattipuolue.fi

kerro heille asiasta ja pyydä apua!

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

Sain tekijänoikeusloukkaus kirjeen Tekijänoikeuden Tiedotus ja Valvontakeskus Ry:ltä, jossa velvoitetaan hyvityssummaa jota ei erikseen mainita vaan pyydetään ottamaan yhteyttä. Yhteystiedot on saatu markkinaoikeudelta kuten Hedmanninkin tapauksessa. Päteekö kaikki täällä keskusteltu myös tähän vaikka lähettäjä onkin TTVK?

Anonyymi kirjoitti...

Tästä noiden yritysten touhusta pitää saada lehdistö kiinnostumaan. Sitä kautta myös viranomaiset kiinnostuvat.

Anonyymi kirjoitti...

Yli kuusikymppinen isäni soitti vasta ja nauroi partaansa, kun oli saanut kyseisenlaisen huijauskirjeen. Onneksi kaikki "vanhukset" eivät ole hölmöjä. Kerroin toki vielä, että ei tietenkään pidä maksaa ym. Sitten taas eräs tuttuni, jota näen ehkä kerran kolmeen vuoteen, kertoi saaneensa samantyyppisen kirjeen joskus muutama vuosi sitten, jossa häntä oli pyydetty maksamaan 1500 euroa DC++ käytöstä. Kirjeessä oli vielä osoitettu tietty hubi, mitä ja mistä tavaraa oli jaettu. Oli jo maksanut soviteltuna useassa vuodessa :/ Ilmeisesti ei informaatio ollut tuolloin hänelle pelannut, ettei pidä maksaa. En tiedä oliko tuossakin tapauksessa firmana HP.

Krisse kirjoitti...

Sain tänään kyseiseltä asianajotoimistolta postia, ja uhkausvaatimuksenyt Black Sails-sarjan ensimmäisen tuotantokauden jakamisesta. Päiväys oli 23.02.2015 klo 15:30:46. Ja jos en maksa 1500 euroa 23.5.2016 mennessä heidän toimwksiantoonsa kuuluu hyvityksen vaatiminen tuomioistuimessa. Tuota liittymää ei ollut minulla, en harrasta elokuvien/sarjojen latausta/jakamista netistä lainkaan. Laitoin jo poliisille kyselyä asiasta, sekä suoraan tänne asianajotoimistoon.Vitsin hieno homma. Arvatkaa aionko maksaa? No way....

Anonyymi kirjoitti...

rikosilmoitus tehty. kannattaa kaikkien tehdä joka on saanut kyseisen kirjeen ja maksuvaatimuksen.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, kiristyskirjeiden lähetys näköjään jatkuu. Itse saimme eilen vastaavanlaisen kiristyskirjeen jossa meidän ID tunnuksesta on ladattu elokuva vuonna 2015 ennen ensi-iltaa ja levitetty laittomasti netissä.. Hassuinta tässä on että kyseisenä aikana olimme pitkällä etelän matkalla ja emme todellakaan käyttämässä nettiämme.. Ja koko elokuvasta emme ole ikinä kuulleetkaan-tuskin edes Suomeen on levitetty.. Eli jätetään vaan maksamatta vai kirjeen kanssa poliisille?

Anonyymi kirjoitti...

Minä sain HP-lta kirjeen v 2016 joulukuussa, 2 päivää ennen joulua. En reagoinut siihen, ja sitten maaliskuussa he laittoivat uuden kirjeen, eriläisellä tekstilla kun edellisessä. Siinä ei ollut enää mainittua mistä elokuvasta ja ajankohdasta on kyse, vaadittiin vaan rahaa. Päätin soittaa heille ja kysyä mistä on kyse ja kertoin etten ole aiemmin saanut mitään kirjettä (varmaan postissa joku ongelma), puhusin kohteeliaalla tavalla jotta saisin mahd paljon informaatiota. Se nainen puhelimessa oli suht epäkohtelias, sanoi monta kerta että olen vastuussa ja asiaosallinen kunhän olen liittymän omistaja. Sanoin että mulla on alkuperäisellä salasanalla suojattu wifi sekä että kaikki mun ystävät ja perheenjäsenet tietävät netin salasanan. Väittelin etten tiedä kuka voi olla tehnyt tämän elokuvan (Taken 3) jakamisen. Se ei tietysti kiinnostanut häntä. Sitten hän sanoi mulle jotain joka jäi korviin ( HUOMIO! ): "Koska me emme saaneet vastausta edelliselle kirjeelle eikä saanut maksusuoritusta eräpäivän mennessä, olemme tutkineet myös teidän muuta nettiliikennettä, olette lataanut ja jakaanut myös eriläisiä TV sarjoja, lasten ohjelmia, aikuisviihdettä, vironkielistä materiaalia ja paljon muuta PopcornTime ja BitTorrentin kautta. Mutta rahaa tekijänoikeuksien loukkauksesta on vaadinut vain Taken 3 elokuvan tekijä." !!!!!!
Siis oikeesti he ovat tunkeneet mun yksityiselämään laittomasti (tutkintia ei ole aloitettu) ja hankkinut asiaan kuulumattomia tietoja. Miksi? Miten he ovat saaneet ne tiedot?
Nyt viime viikolla lähettivät kolmannen kirjeen mistä lukee että alavat valmistella asiaa jatkotoimenpiteitä varten.

Anonyymi kirjoitti...

Sain myös pari kirjettä.. Tapahtuiko mitään "jatkotoimenpiteitä"? En kyllä aio maksaa, koska en edes käytä mitään bittorrent ohjelmia. Sitäpaitsi asiasta on kulunut jo vuosi, jolloin olisin muka "jakanut". Käsittämätöntä kiristystä!

Unknown kirjoitti...

Hei kaikki, tarvitsetko lainaa? Pyydätkö varoja luottojen ja velkojen maksamiseen? Tarjoamme lainoja ilman luottoa Tarkastukset, vakuuksia, helppoa vaihetta, nopea rahoitus ja alhainen korko 3%. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: Oceanicfinance113@gmail.com