Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, lokakuuta 29, 2008

Oikeus päästä asuntooni

Asunto-osakeyhtiössä asunnon omistajalla tai asunnon haltijalla on velvollisuus asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti huolehtia asunnon kunnosta tai ilmoittaa yhtiölle sellaisista puutteista tai virheistä jotka kuuluvat taloyhtiön korjausvastuuseen. Taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan, että huoneistossa on esimerkiksi toimivat lämpö-, sähkö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Jotta taloyhtiö voisi huolehtia omista velvollisuuksistaan, taloyhtiön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä tai heidän valtuuttamallaan kolmannella osapuolella on oikeus päästä huoneistoon suorittamaan tarvittava korjaustyö. Käynti huoneistossa on kuitenkin järjestettävä osakkeenomistajalle tai huoneiston haltijalle sopivana aikana mikäli työn kiireellisyys tai laatu ei muuta edellytä.

Huoneistoon on siis päästettävä taloyhtiön edustaja korjaamaan taloyhtiön vastuulle kuuluvaa vikaa. Asukkaan ei tarvitse suostua puhtaaseen ilmoitusmenettelyyn korjaushetkestä, vaan korjaus on suoritettava asukkaalle sopivana ajankohtana. Sopivaa ajankohtaa ei ole määritelty tarkemmin. Jos esimerkiksi asukas on lähdössä matkoille tai muutoin poissa asunnosta useita viikkoja, korjaustoimenpide on järjestettävä sellaisena ajankohtana jolloin asukas on paikalla ja asuntoon pääsy muutoin sopii asukkaalle. Kiireellisissä korjaustapauksissa asuntoon voi olla tarve päästä heti. Tällaisia tapauksia voisivat olla esimerkiksi vesivuoto putkistoissa. Yhtiöllä on oikeus pyytää virka-apua esimerkiksi poliisilta. Oikeus päästä asuntoon koskee vain taloyhtiön vastuulle kuuluvien korjaustoimenpiteiden tekemistä. Taloyhtiön hallituksenjäsenillä tai isännöitsijällä ei muutoin ole mitään oikeutta tulla asuntoon tai vaatia päästettäväksi asuntoon.

Mikäli asunnon omistajalla tai haltijalla on tavallisen lukituksen lisäksi myös erillinen turvalukitus, turvalukituksen avainta ei tarvitse luovuttaa huoltoyhtiölle, isännöitsijälle tai talohallituksen jäsenille. Vaikka taloyhtiössä asiaa perusteltaisiin mahdollisen kiireellisen vian korjaamisen tarpeella, asukkaalla ei ole velvollisuutta luovuttaa avainta ulkopuoliselle. Vakuutusyhtiöltä asiaa kysyttäessä vastaus oli selkeä. On parempi että huoneistoon pääsy on rajattu mahdollisimman minimiin. Vakuutusyhtiön suosittelun mukaisesti turvalukon avainta ei pitäisi antaa esimerkiksi huoltoyhtiölle. Mikäli asuntoon todella syntyy kiireellinen tarve päästä sisälle, huoltoyhtiö voi pyytää virka-apua poliisilta tai palokunnalta. Kiireellinen asuntoon pääsyn tarve on hyvin harvinaista.

"Taloyhtiön isännöitsijä oli postittanut keskiviikko aamupäivällä kirjeen postiluukusta että ilmanvaihtokanavien puhdistaminen aloitetaan seuraavana päivänä klo 8.00. Mitään aikaisempaa ilmoitusta tästä ei ollut tullut. Ovet pyydettiin jättämään ilman turvalukitusta. Olin samana iltana lähdössä ulkomaille kahdeksi viikoksi enkä halunnut jättää kotioveani ilman turvalukitusta enkä muutoinkaan oikein pitänyt ajatuksesta että poissaollessa asunnossa kävisi vieraita ihmisiä. Soitin isännöitsijälle joka sano että heillä on oikeus päästä asuntoon ja turvalukitus on jätettävä auki tai minun on peruttava matka, sitäpaitsi urakka oli kuulema sovittu tehtäväksi torstain ja perjantain aikana joten minulla ei kuulema ole vaihtoehtoja. Kysyin miksi asiasta ei ole ilmoitettu ajoissa, sain vastauksen että hänellä on ollut niin kiire ja sai vasta äskettäin edullisen tarjouksen joten ei ole ollut aikaa ilmoittaa."

Isännöitsijä on väärässä. Sinun ei tarvitse jättää turvalukitusta auki. Asunto-osakeyhtiölain mukaan korjaustoimenpiteet tulee suorittaa asukkaalle sopivalla hetkellä. Lisäksi vajaan vuorokauden etukäteen tullut ilmoitus asuntoon pääsyn tarpeesta on kohtuuton. Isännöitsijän olisi pitänyt hyvissä ajoin ilmoittaa millä viikolla huoltotoimenpide tehdään, jotta sinulla olisi ollut mahdollisuus järjestää asuntoon pääsy. Koska kyse ei ole lain tarkoittamasta kiireellisestä asuntoon pääsy tarpeesta vaatimus turvalukituksen auki jättämisestä tai peräti matkan peruuttamisesta oli täysin kohtuuton.

"Taloyhtiön kokouksessa sovittiin asuntojen ulko- ja sisä -ovien vaihtamisesta. Yhteisesti sovittiin, että muutostyöt aloitetaan vasta kesälomien jälkeen elo-syyskuun vaihteessa. Tämä lukee jopa pöytäkirjassa. Kesällä olin poissa kotoa omalla mökillä yhteensä 6 viikon pituisen ajan. Kun tulin kotia talohallituksen puheenjohtaja tuli pihalla vihaisena vastaan ja vaati selitystä miksi en päästänyt ovien toimittajaa asuntoon tekemään mittauksia. Lappu oli pistetty rappukäytävään ja postitettu kotia viikkoa ennen mittausta ja pyydetty olemana paikalla tai jättämään lukitukset auki. Kun minun asuntoon ei päästy, olivat yrittäneet etsiä minun puhelinyhteystietojani, mutta eivät löytäneet koska ne ovat salaiset. Sain kuulla kuinka olen rikkonut lakia ja aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja olisin korvausvelvollinen eikä uusia ovia asennettaisi minun huoneistoon. Jatkossa kuulema turvalukon avain pitää antaa huoltoon, on ihan lain määräykset asiasta ja kuulemma isnnöitsijä on sanonut samaa."

Asunto-osakeyhtiö lain mukaan asuntoon pääsy ei kiireellisissä tapauksissa tehdään asukkaalle sopivalla hetkellä. Turvalukituksen avainta sinun ei tarvitse antaa kenellekään. Viikon pituinen ilmoitusaika on mielestäni kohtuuton varsinkin kesälomakautena. Kenenkään ei voi edellyttää käyvän kotonaan viikon välein tarkistamassa postia. Lisäksi menettely on vähintäänkin erikoinen, koska olitte yhtiökokouksessa sopineet remontin aloittamisesta vasta kesäloman jälkeen. Sinulla ei ole mitään korvausvelvollisuuksia. Taloyhtiön on järjestettävä ovien mittaus sinulle sopivaan ajankohtaan, eikä heillä ole asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus jättää remonttia tekemättä asunnossasi.

torstaina, lokakuuta 16, 2008

Medikalisaatio

Syntyykö uusia sairauksia vai kehitämmekö niitä itse?

Nykypäivänä moniin ihmisten normaaliin elämään kuuluviin vaiheisiin etsitään lääketieteellisiä ratkaisuja. Lääkeyhtiöt luovat sairauksia ja mielikuvia lääkehoidon tarpeellisuudesta sellaisiin vaivoihin ja poikkeavuuksiin jotka oikeasti eivät ole sairauksia. Lääkkeiden kehittäminen on voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Lääketehtaille on sitä parempi mitä useampi meistä todetaan sairaaksi. Jos sairaita ei ole tarpeeksi, lääkkeiden kysyntä laskee. Sairauksia voidaan luoda pelkästään edistämään joidenkin lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden taloudellisa intressejä. Meistä tehdään väkisin sairaita ja vielä valvovien viranomaisten hiljaisella suostumuksella.

Kolestrolilääkkeiden myynti on kohonnut samaan aikaan kun hysteria omasta kokonaiskolestrolimäärästä on kasvanut. Lääketeollisuus ja osittain myös elintarviketeollisuus ovat tehneet kaikkensa takoakseen rahaa ihmisten hädällä. Markkinoilla on yhä useampia kolestrolilääkkeitä ja kolestrolia alentavia elintarvikkeita. 1980-luvulla kolestroliarvon yläraja oli vielä 7.0. Nykyään raja-arvona käytetään 5.0. Erään artikkelin mukaan keskimääräinen kokonaiskolestroliarvo suomessa on 5.6. Suurin osa suomalaisista on siis "sairaita". Tämä ei kuitenkaan riitä sillä kolestrolilääkkeiden kysyntä ei kasva riittävällä nopeudella. Lääketeollisuus on ehdottanut kolestroliraja-arvon pudottamista jopa arvoon 4.0. Tämän jälkeen yllättäen suurin osa terveistä suomalaisista olisikin sairaita.

Voiko ihminen sairastua raja-arvoa muuttamalla? Mitä oikeasti tarkoittaa sairaus? Onko se todellinen oire tai kipu, vai onko se vain lääketeollisuuden määräämän raja-arvon ylitys? Oletko siis oikeasti sairas vai saadaanko sinut tuntemaan itsesi sairaaksi?

Entä pienten lasten vanhemmat? Jokainen toivoo lapsilleen terveyttä. ADHD:stä, eli ylivilkkaudesta on puhuttu painostavasti jo vuosikymmen. Asiaa on tuotu esille yksipuolisesti sairautta korostavassa näkökulmassa. Heti kun lapsi on vilkas ja poikkeaa valtavirrasta hän on ylivilkas. Hänellä on siis ADHD ja yllätys ei ole suuri, että lääketehtaat ovat kehittäneet ADHD sairauteen lääkkeen jonka myynti moninkertaistuu vuosittain. Onko ADHD:ta edes olemassa? Onko kyse edes sairaudesta? Ihmiset ovat luonteeltaan erilaisia ja lasten pitääkin olla vilkkaita. Ei kai maailmaa voi tutkia paikallaan istuen chipsiä syöden ja televisiota tuijotten. Joidenkin tutkijoiden mukaan kyse ei ole mistään muusta kuin luonteesta. Meitä on rauhallisia ja vilkkaita. Toiset keskittyvät paremmin kuin toiset. Tuntuu siltä, että lääketeollisuus on keskimääräisestä poikkeavuudesta halunnut tehdä sairauden. Kun lapsi on vilkas hän on sairas. Sairas ihminen tarvitsee lääkettä ja kuka sitä mieluiten ostaa kuin vanhemmat jälkikasvunsa hyväksi.

En usko että on kovin aikaa siihen päivään kun vanheneminen, ryppyisyys ja kaljuuntuminen luokitellaan sairauksiksi. Melkeinhän se on sitä katsoessaan plastiikkakirurgien ja -sairaaloiden mainoksia. Kun lääketeollisuus suorittaa jatkuvia ja kalliita tutkimuksia eri aihealueisiin nähden, on tietysti lääketeollisuuden etujen mukaista että tutkimustuloksiin käytetyt rahat saadaan joskus takaisin. Siksi monissa tutkimustuloksissa normaaliin elämään kuuluvat poikkeavuudet pitää löytää. Nämä poikkeavuudet pitää määritellä sairaudeksi jotta niiden hoitoon voidaan kehittää lääkkeitä.

Lääkäreiden rooli lääkeyhtiöiden pyörittämässä liiketoiminnassa on merkittävä. Lääkäreille jaettu informaatio lääkkeistä ja niiden vaikutuksista tähtää monesti epäselvien ja mahdollisesti turhien tavoitteiden ja tarpeiden suojassa lääkemäärän myynnin lisäämiseen. Kun lääkärit kulkevat kiltisti lääketehtaiden talutusnuorassa ja tarjoavat uusia lääkkeitä uusiin vaivoihin jotka äkkisiltään onkin luokiteltu sairauksiksi, noidankehä on valmis. Raha on se joka näissäkin asioissa ratkaisee, ei moraali tai eettiset arvot. Ihmiset on saatava ahdistumaan kaikesta omaan terveyteen liittyvistä poikkevuuksista. Ahdistunut ja pelokas ihminen ei turhia mieti. Mikään ei ole ihmiselle tärkeämpää kuin oma ja lähiomaisten terveys. Sillä on hyvä rahastaa.

Lue myös:
Vapaamatkustajat
Potilaan oikeus saada hoitoa

perjantaina, lokakuuta 03, 2008

Tapettu

Kauhajoen ampumavälikohtauksen jälkeen viranomaiset ovat taas heränneet vaatimaan yksityisyydensuojan purkamista ja lisää ennakkosensuurin perustuvaa internet valvontaa. Aselupien myöntämistä rajoitetaan ja tiukennetaan. Viranomaisille pitäisi antaa lisää valtaa valvoa ja raportoida toisilleen kansalaisten tekemisistä. Koulujen opettajille pitäisi antaa mahdollisuus saada tietoa oppilaiden terveydentilasta.

Mitä siitä seuraa kun pahoinvoivat ihmiset johtavat "hyvinvointivaltiota"?

Jälleen kerran Suomessa hoidetaan seurauksia syiden sijaan. Kahajoen ja Jokelan surmiin ovat aivan yhtä syyllisiä nykyinen hallitus pääministereineen kuten myös aikaisemmat hallitukset. Samalla tavoin kätensä vereen ovat tahrineet kuntien päättävät viranomaiset. Terveydenhuollon ja erityisesti kouluterveydenhoidon alasajon seuraukset ovat nyt nähtävillä ja konkretisoituneet. Rahaa riittää kaikkeen muuhun kuten internetin perustuslain vastaiseen ennakkosensuuriin, mutta ei terveydenhoitoon. Maallikkokin tajuaa, että jos lapsi tai aikuinen joutuu odottamaan mielenterveysongelmien takia 6-10 kk hoitoon pääsyä se on aivan liian pitkään. Siinä vaiheessa kun mielenterveysongelmista kärsinyt ihminen hakeutuu etsimään apua ovat ongelmat jo hyvin pitkällä. Nuorten ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt huimasti samaan aikaan kun resursseja ajetaan alas. Kysymys ei loppujen lopuksi ole edes rahasta vaan priorisoinnista. Valitettavasti nykyiset päättäjät ovat vaikeasti vieraantuneet realimaailman todellisuudesta.

Surullista koko asiassa on nykyisen hallituksen tapa halventaa uhreja yrittämällä pestä omia käsiään verestä lupaamalla rahaa jälkihoitoon. Todellisuudessa resursseja ja rahaa olisi pitänyt jo kauan sitten keskittää terveydenhoidon kehittämiseen eikä alasajamiseen. Vastuusen näitä poliitikkoja ja kunnan viranomaisia ei saa. Päätöksiä tehdään sen hetkisen ja aika ajoin vaihtuvan arvomaailman mukaan välittämättä seurauksista. Kun lopulta pahin kohu laantuu Suomen hallitus jatkaa valitsemallaan linjalla samoin kuten Kauhajoen kunta. Resurseja supistetaan ja kavennetaan. Edes lain määräykset kuntien velvollisuuksista eivät auta koska kunnille on äärimmäisen harvoin mitään seuraamuksia lainvastaisista menettelyistä. Hallituksen, eduskunnan tai kunnan päättäjiä ei saa syytteeseen millään. Suru voi olla todellista, mutta muutoin kaikki on pelkkää näennäistä retoriikkaa. Kukaan ei pysty näyttämään toteen kahden koulusurman tehneen henkilön ja alasajetun terveydenhuollon välistä yhteyttä. Aina löytyy kiertelijöitä ja kaartelijoita jotka nukkuvat yönsä hyvin oli lapsia tai nuoria ammuttu kuinka paljon tahansa. Todellisuutta ei haluta nähdä, valta todellakin sokaisee. Joskus ihmeteyttää miksi ampujat valitsevat kohteeksi kouluja ja viattomia lapsia ja nuoria. Luulisi että pahaan oloon syyllinen hallinto olisi parempi kohde. Saattaisi viesti jopa mennä perille.

Yksityisyydensuojaa pitää entisestään kiristää ei lieventää. Suomalaisissa itää vielä naivi suhtautuminen viranomaisten rehellisiin ja hyviin tarkoitusperiin. Todellisuus on monesti osoittanut toista ja vähintä mitä voidaan tehdä on lainsäädännöllisin keinoin kaventaa viranomaisten valtaa saada tietoa kansalaisista. Yksityisyydensuoja on ainoa asia joka voi luoda turvallisuutta viranomaisten mielivallalta. Poliisivaltio vai kriminaalivaltio? Kysessä on sama asia. Ainoa ero on, että ensimmäisessä kriminaaleina toimivat viranomaiset.

Luitteko muuten Vantaan sanomista uutisen kuinka henkilö oli hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiin ja vakavaan masennukseen Peijaksen sairaalasta. Sairaala oli käännyttänyt hänet kotia. Samana päivänä henkilö tappoi itsensä jäämällä makaamaan junaradan kiskoille Korson asemalla. Nähtävästi yhteiskunnan kannalta oli toivottu tulos, että tämä potilas tappoi vain itsensä eikä vienyt mukanaan muita. Tervetuloa hyvinvointivaltioon.

Lue myös:
Kohtuullista oikeutta suomalaisittain
Missä kohtuus on viranomaisten ja yritysten määrittelemä totuudeton arvo