Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, joulukuuta 29, 2008

Antoisaa uutta vuotta 2009

Antoisaa uutta vuotta 2009

Kiitos antamastanne palautteesta ja lukuisista artikkeliehdotuksista. Vuosi vaihtuu ja ensi vuonna odottavat uudet kujeet. Muistakaa pitää kiinni oikeuksistanne!

Fiat justitia ruat caelum?

Uutta vuotta odotellessa voitte tutustua vaikka seuraavan blogin sisältöön - Asiakas on aina väärässä. Ainakin blogin ylläpitäjissä se on kirvoittanut monet hauskat hetket muutaman Ardbegin jälkeen.

Sivuhakujen määrä 2007 - 2008:

(01.01.2007 - 28.12.2008)

perjantaina, joulukuuta 19, 2008

ParkCom Oy rikostutkinnassa

Yksityinen pysäköintivalvontayhtö ParkCom Oy on rikostutkinnassa. Yhtiön ylintä johtoa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä. ParkCom Oy:n ylintä johtoa epäillään virkavallan anastamisesta. Yhä useampi toimeksiantaja on sanonut irti valvontasopimuksen yhtiön kanssa. Viimeisimpänä on HOK-Elanto joka seurasi kauppakeskus Selloa ja irtisanoi valvontasopimuksen marraskuun lopussa.

Lisää aiheesta:
Parkkifirmasta rikostutkinta (Iltalehti)
Yksityinen sakottaja joutuu rikostutkintaan (Iltasanomat)
Parkkiyhtiöitä epäillään rikoksesta (HS)
Suomen suurinta parkkisakkofirmaa epäillään rikoksesta (Uusi Suomi)

Kommentit ovat tervetulleita. Keskustelkaa asiallisesti!

tiistaina, joulukuuta 16, 2008

Lakialoite pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta

Joukko kansanedustajia on tehnyt lakialoitteen LA 132/2008 pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamiseksi. Asia liittyy laittomaan yksityiseen pysäköinninvalvontaan. Esityksessä lakia pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248) muutettaisiin ainoastaan 3§ osalta. Nykyisen lain 2§ ja 3§ pykälässä määritellään pysäköinninvalvojaksi poliisipiirin päällikkö tai muu lääninhallituksen osoittaman poliisipiirin virkamies. Lääninhallitus voi kuitenkin määrätä kunnan hoitamaan pysäköinninvalvonnan jolloin kunnallinen pysäköinninvalvoja on poliisin johdon ja valvonnan alainen.

Ehdotetussa muutoksessa lain 2§, 3§ muutettaisiin siten että poliisipiirin päällikkö tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voisi valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan apulaisena. Kolmas osapuoli voisi olla esimerkiksi vartiointiliike, kiinteistöhuoltoyhtiö tai joku muun vastaavanlaisen yrityksen palveluksessa oleva henkilö. Valtuutuksen edellytyksenä olisi tarpeellisen koulutuksen ja riittävän pätevyyden hankkiminen ennen tehtävään valitsemista.

Huomion arvoista on, että kansanedustajien ehdotuksessa ei ajatella esimerkiksi 6§ muuttamista. Kyseisessä pykälässä määritellään pysäköintivirhemaksujen saaja, eli nykyisellään valtio tai kunta. Muutoksen jälkeen maksut ohjattaisiin edelleen kunnalle. Autoilijan oikeusturva ei kokisi myöskään heikennystä, koska kiistanalaiset pysäköintivirhemaksut käsiteltäisiin nykyisen prosessin mukaisesti. Ensin oikaisupyyntö kunnalliselle pysäköinninvalvojalle ja sen jälkeen, mikäli tarpeen, kiistan voi viedä hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Pääasia tietysti on että näillä vähäisillä muutoksilla lisätään huomattavasti kunnallisen valvonnan toimintaedellytyksiä yksityisillä pysäköintialueilla. Taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä joiden liiketoiminnan edellytyksenä on mahdollisimman monen autoilijan rankaiseminen, ei tarvita lainkaan. Jokaiselle kansalaiselle pitäisi olla selvää, että ihmisten rankaiseminen rikkeestä tai rikoksesta ei voi olla voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa.

Kyseisten kansanedustajien ehdottamat muutokset ovat yksinkertaisia ja helposti toteutettavissa. Tosin perustuslain asettamat rajoitukset viranomaiselle tarkoitetun toimivallan suhteen täytyy ratkaista. Pohjimmiltaan kyse on maalaisjärjen käytöstä johon oikeusministeriössä ei ole pystytty. Oikeusministeriön ajamaan perustuslainvastaiseen ja yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden lobbaamaan lain muutokseen yksityisen pysäköinninvalvonnan sallimisesta valvontayhtiöiden ehdoilla ja kansalaisen oikeusturvaa loukaten ei enää ole tarvetta.

Ehdotus ei todennäköisesti kelpaa nykyisille valvontayhtiöille ja tuskin myöskään oikeusministeriölle. Tämä uutinen ei kuitenkaan ole mitään uutta.

Laki ehdotus

Lue myös:
ParkPatrol Finland Oy lopetti toimintansa
ParkCom Oy hävisi hovioikeudessa
ParkCom Oy häivisi käräjäoikeudessa
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Lakiasiaintoimisto Arctic Outcomes aloittaa oikeudelliset toimet valvontayhtiöitä vastaan
LUKIJAN ARTIKKELI: Yksityiset pysäköinninvalvontamaksut ovat lainvastaisia
Yksityinen rankaiseminen
Laiton lailliseksi lainvastaisesti

maanantaina, joulukuuta 08, 2008

ParkPatrol Finland Oy lopetti toimintansa

ParkPatrol Finland Oy on lopettanut toimintansa. Hallituksen puheenjohtaja Lauri Mustonen on todennut toiminnan olevan kannattamatonta hovioikeuden päätöksen jälkeen. Helsingin hovioikeus antoi 20.11.2008 päätöksen jonka mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta on laitonta. Asiasta on uutisoinut Iltalehti 8.12.2008: "Nyt loppui sakotus"

ParkPatrol Finland Oy:n ilmoitukseen tulee kuitenkin suhtautua varauksella koska ParkPatrolin omistaja on perustanut yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan rinnakkaisen yrityksen PP Pysäköinninvalvonta Oy:n elokuussa 2008.

Lue myös:
ParkPatrol Finland Oy - Cloaca Maxima
ParkPatrol Oy:N asiakaspalvelu
ParkPatrol - hätä kädessä ...
ParkPatrol - tämän viikon vitsi