Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, tammikuuta 31, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?

Oikeastaan kysymys on totuuden ja omantunnon yhteisarvioinnista.

Mikäli olet hallinnoimasi liittymän ainoa käyttäjä ja olet teosta todella oikeudettomasti ollut jakamassa, silloin hyvitysmaksu tai sen suuruudesta neuvotteleminen voi olla yksi vaihtoehto.

Toisaalta, riippumatta onko kyseessä rikosoikeudellinen prosessi vai siviilikanne, ei kenenkään tarvitse millään tavoin edesauttaa itsensä tuomitsemisessa. Voit myös kieltäytyä maksamasta, riippumatta siitä oletko väitettyyn tekoon syyllistynyt vai et. Oikeuden omistajalla eikä heidän edustamallaan asianajotoimistolla ole käytännössä mitään mahdollisuuksia osoittaa teon todellista tekijää silloin kuin väität liittymälläsi olleen useita käyttäjiä. Ainoa asia mikä heillä on tiedossa on julkinen IP -osoite ja osoitteen haltija.

Vahva suosituksemme on ehdottomasti kieltäytyä maksamisesta. Kyse ei ole pelkästään juridisesta näkökulmasta, vaan myös yleensä asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n toiminnan eettisestä luonteesta siltä osin, että hyvitysmaksun maksajaksi yritetään väkisin laittaa ainoa yhtälössä tunnettu henkilö, liittymän omistaja, jolla ei välttämättä ole asian kanssa mitään tekemistä.

Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukaan sopuun pitääkin pyrkiä ja ehdottaa sovintoa, mutta vakava ongelma tuleekin siitä, että kirjeitä lähetetään täydellä varmuudelle myös ihmisille jotka eivät ole tekoon syyllistyneet. On vaikea uskoa, että Suomen Asianajajaliiton eettiset ohjeet sallivat tämän kaltaisen säännönmukaisen kiristystoiminnan jonka kohteena ovat varmuudella syyttömät henkilöt. Ei sitä voi miksikään muuksi sanoa kuin kiristämiseksi.

Hedman Partnersin toiminnassa ei loppujen lopuksi ole kysymys piratismin kitkemisestä vaan puhtaasta rahastuksesta. Rikostutkintaan ei koskaan mennä, koska se ei tuo asianajotoimistolle rahaa. Ainoa toimiva businessmalli perustuu kiristämiseen. Kannattaa myös muistaa, että maksamisen jälkeen kiristyksellä on taipumus jatkua. Kun Hedman Partners Oy tai Adultia huomaavat että joku maksaa, voi olla aika varma, että maksuvaatimukset eivät lopu siihen. Kiristäjälle ei pidä antaa pikkusormea, muutoin voi jossain vaiheessa lähteä koko käsi.

Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

Käytännössä asia riippuu kirjeen vastaanottajan omastatunnosta riippumatta siitä onko kirjeen saanut internet liittymän omistaja tehnyt väitetyn teon vai ei.

Voit yrittää sovitella asiaa itse tai käyttää Turre –neuvottelijaa.

Suomessa on jo oikeuskäytäntöä olemassa siitä, että usean käyttäjän verkossa liittymän haltija ei voi olla vastuussa kolmannen osapuolen teosta. Verkon ei tarvitse olla avoin WLAN, myös suljetussa WLAN verkossa voi olla ja usein onkin useita eri käyttäjiä. Niin kauan kuin "oikeusjärjestelmämme suojaa syyttömiä" ja ketään ei tuomita ilman todellista näyttöä, ei mitään pelkoa pitäisi olla (?). Markkinaoikeudessa ei tammikuussa 2016 mennessä ole yhtään siviilikannetta käsitelty. Niin kauan kuin markkinaoikeus ei nimenomaisesti tulkitse lakia siten, että liittymän haltija olisi aina vastuussa, ei ole mitään syytä maksaa kyseistä maksua.

Saatat myös olla sitä mieltä, että tämänkaltaista ”laillista” kiristystoimintaa ei pidä sietää eikä tukea. Tällöin pahinta olisi suostua vaatimukseen. Mitä useampi maksaa, sitä kannattavampaa tämä on asianajotoimistolle.

Kannattaako asianajotoimiston vaatimukseen vastata tai ottaa lainkaan yhteyttä?

Hedman Partners Oy:n lähettämä kirje ei tule kirjattuna ja on käytännössä roskapostia. Sillä ei ole mitään juridista luonnetta eikä siihen vastaaminen ole mitenkään pakollista tai velvoittavaa. Kirjeeseen ei ole pakko vastata yhtään mitään. Todennäköinen seuraus on, että samasta vaatimuksesta lähetään uusia muistutuksia jossain vaiheessa.

On myös mahdollista, että vaatimusta tehostetaan antamalla se perintätoimistolle. Tätä ei kuitenkaan pidä pelästyä. Kenenkään luottotiedot eivät mene sen takia, että maksuvaatimuksen esittää perintätoimisto. Hedman Partners Oy:n esittämä vaade ei ole millään tavoin lakisääteisesti suoraan ulosottokelpoinen eikä sitä voi periä pakkokeinoin ilman oikeuden päätöstä.

Jos vaatimus tulisi jossain vaiheessa perintätoimistolta, silloin se on käytännössä pakko kiistää jotta asiaa ei etene tuomioistuimeen yksipuolisena tuomiona. Kun asian kiistää perintätoimistolle, perintä päättyy siihen ja ainoa vaihtoehto on Hedman Partners Oy:lle viedä asia oikeuteen.

Jos vaatimus on kuitenkin kiistettävä jossain vaiheessa, ei välttämättä ole haitallista kiistää sitä alunperinkin kirjeen saatuaan. Kiistämiseen riittää käytännössä seuraava viesti sähköpostilla. Sähköpostiin tulee varmasti vastausviesti johon ei tarvitse reagoida mitenkään.

Koskien asiaanne teoksen luvattomasta jakelusta.

Kiistän saattaneeni teoksia lainvastaisesti yleisön saataville omistamani internetliittymän kautta. Mikäli mainitsemanne kaltainen oikeudenloukkaus on tapahtunut, kyseisen teon on tehnyt joku muu. Kiistän sekä väitteen että hyvitysvaatimuksenne kokonaisuudessaan.

Hallinnoimallani internetliittymällä on useita eri käyttäjiä samasta julkisesta IP –osoitteesta. Julkisesti näkyvä IP –osoite ei yksilöi henkilöä. IP -osoitetta ei voi pitää henkilötietona, eikä siten yhdistää yhteen luonnolliseen henkilöön. IP -osoite on kytketty tietokoneeseen, jolla voi olla useita eri käyttäjiä kuten on hallinnoimassani internetliittymässä.

Keskeinen periaate verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa on, että tiedosta vastaa aina sen lähettäjä. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti internet liittymän haltija ei vastaa muiden käyttäjien mahdollisesti tekemistä oikeudenloukkauksista. Teidän tulee kohdistaa vaatimuksenne väitteenne mukaisen teon tehneeseen henkilöön.

En näe esittämässänne asiassa tarvetta jatkotoimenpiteisiin. Katson että asia on loppuunkäsitelty.

Ystävällisin terveisin, 
omanimi


oikeusjakohtuus.blogspot.com
  

lauantaina, tammikuuta 16, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Poliisitutkinta

Chisugaten aikaan poliisi rynnäköi iloisin mielin takavarikoimaan 9-vuotiaan pikkutytön Nalle Puh –tietokoneen, koska koneelta oli ladattua musiikkitiedosto. Tapaus sai valtavaa julkisuutta myös kansainvälisesti ja paljon ihmetystä herätti Suomen lainsäädännön heppoinen kotirauhan suoja, jossa muutaman euron musiikkikappaleen lataaminen oikeuttaa poliisia rynnimään kotirauhan suojaamaan paikkaan aikaisin aamulla.

Kansainvälisten tekijänoikeusjärjestöjen lobbaama eduskunnan oikeusasiamies ei asiassa nähnyt mitään ongelmaa, mutta sen jälkeen korkein oikeus on antanut kaksikin ennakkotapausta (KKO:2014:58  ja KKO:2014:57) jotka ovat todellinen näpäytys niin eduskunnan oikeusasiamiehen kyvylle valvoa poliisin toiminnan laillisuutta kuin myös itse poliisillekin.

Kotietsintää ei yksinkertaisesti voi tehdä kovin kevyin perustein. On tarkoin mietittävä onko kotietsintä rikoksen laatu huomioon ottaen pakkokeinolain suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Ensimmäisessä KKO:n päätöksessä (KKO:2014:58) oli kyse huumausaineen käyttörikoksesta ja toisessa KKO:n päätöksessä (KKO:2014:57) epäily huumausaineen vaikutuksen alaisena ajoneuvon kuljettamisesta. Kummassakin tapauksessa poliisin tekemä kotietsintä oli laiton ja täysin vastoin pakkokeinolain edellyttämää suhteellisuusperiaatetta. Vaikea uskoa että tämän jälkeen yksikään ”poliisi komisario” voi olla niin tyhmä että määrää kotietsinnän laittoman elokuvan tai tv-sarjan jakelun takia.

Kotirauha on suojattu niin perustuslaissa kuin kansainvälisin ihmisoikeussopimuksin joihin Suomikin on sitoutunut ja joita myös Suomen poliisin tulee noudattaa riippumatta tekijänoikeusmafian lobbauksesta.

Näyttääkin siltä, että Hedman Partners Oy ei kovin helposti tee asiassa poliisille tutkintapyyntöä tai rikosilmoitusta, koska ilmoitus Chisugate –tapauksen jälkimainingeissa ei todennäköisesti johda mihinkään. Ei varsinkaan kotietsintään. Todennäköisin seuraus on syyttämättäjättämispäätös. Tähän päivään mennessä julkisuuteen ei ole tullut tietoa yhdestäkään Hedman Partners Oy:n tekemästä tutkintapyynnöstä poliisille.

Koska Suomessa kotietsintä on kuitenkin mahdollinen ilman oikeuden päätöstä ja poliisin yleinen kyky ottaa huomioon ja tulkita korkeimman tuomiovallan ennakkopäätöksiä on kevyestikin arvioiden hyvin heikko, on kotietsintäänkin syytä varautua.

Kotietsinnässä poliisi etsii todisteita tehdystä teosta. Mikä tahansa löytynyt ladattu elokuva tai tv-sarja puhumattakaan torrent -tiedostosta tai jälki täysin laillisen BitTorrent, uTorrent ohjelman asennuksesta tekee henkilöstä käytännössä syyllisen. Tämän ja myös muiden turvauhkien takia onkin aina huolehdittava siitä, että koneen kovalevyt, käyttöjärjestelmäosio mukaan lukien sekä kaikki varmistukseen käytetyt ulkoiset levyasemat tulee olla kryptattuna. Reititin ja tukiasema kannattaa palauttaa tehdasasetuksiin ja asentaa säännönmukaisesti uudelleen.

Kryptauksen avauskoodia ei tarvitse kertoa poliisille edes painostuksen alaisena. Jokaisella rikoksesta epäilyllä on itsekriminoinnin suoja eikä perheen jäsenten myöskään tarvitse edesauttaa lähiomaisensa tuomitsemista kertomalla salausavaimia.

Kannattaa siis varmistaa selustansa huolella. Huolellisuus alkaa kaiken tiedon kryptaamisesta. Kun todisteita ei ole, yksikään syyttäjä ei lähde asiassa oikeuteen häviämään.

Siviilikanne markkinaoikeudessa

Kun rikosoikeudellinen vastuu on vaikea todentaa, antaa tekijänoikeuslaki mahdollisuuden hakea lain sallimaa hyvitystä myös siviilikanteena. Suomessa markkinaoikeus käsittelee tekijänoikeuteen liittyvät riidat. Koska poliisitutkinta väitetyssä oikeudenloukkauksessa ei todennäköisesti johda mihinkään, Hedman Partners Oy on keskittynyt ihmisten uhkailuun siviilioikeuskanteella nimenomaan markkinaoikeudessa.

Tällä hetkellä on tiedossa kolme nostettua kannetta joista nähtävästi kaksi on sovittu. Kolmas on menossa oikeuteen myöhemmin vuonna 2016. Kanteita on siis nostettu vain kolme, ottaen huomioon että maksuvaatimuksia on esitetty tuhansia

Haastehakemukset löytyvät toistaiseksi seuraavien linkkien takaa: haastehakemus 1, haastehakemus 2 ja haastehakemus 3.

Haastehakemuksissa korvaussummat ovat aivan eri luokkaa kuin kiristyskirjeissä. Yhdestä tv-sarjan osasta vaaditaan korvausta 750 euroa ja yhdestä elokuvasta 1000 euroa. Päälle tulevat tietysti oikeudenkäyntikulut jotka monesti ovat myös tuhansia euroja.

Haastehakemuksessa paistaa läpi kuitenkin Hedman Partners Oy riski pelata tuplaa ja kuittia. Yhdessäkään edellä mainitussa haastehakemuksessa ei edes yritetä selvittää oikeudettoman teon todellista tekijää. Haastehakemuksissa keskitytään siihen että liittymän haltija on syyllinen ja korvausvelvollinen. Tämä väite yritetään ajaa läpi tulkitsemalla tekijänoikeuslain 57§ niin ankarasti, että liittymän haltija olisi aina vastuussa liittymän käytöstä tai muulla todistelulla, että liittymän haltija on myös laittomaan tekoon syyllistynyt henkilö.

Todistelussa on vain se ongelma, että edes internet operaattori ei pysty sanomaan kuka henkilö monista eri liittymän käyttäjistä on se joka itse tekoon on syyllistynyt. Kaikilla liittymän mahdollisilla käyttäjillä on sama julkinen IP -osoite.

Markkinaoikeuden tulee tietysti hylätä Hedman Partners Oy:n vaatimukset näytön puuttuessa todellisesta tekijästä. Vaihtoehtoja ei käytännössä ole, jos halutaan pitää jonkintasoista illuusiota yllä toimivasta ja rehellisestä oikeusjärjestelmästä. Mieluummin sata rikollista vapaalla kuin yksi syytön tuomittuna. Eikö niin?

Turre Legal Oy

Turre Legal Oy on lakiasiaintoimisto joka on keskittynyt digitaaliseen teknologiaoikeuteen ja tekijänoikeuksiin. Monissa olemassa olevissa oikeustapauksissa, liittyen juuri vertaisverkoissa tapahtuneeseen tiedostojen jakeluun, Turre Legal Oy ja Hedman Partners Oy ovat vastapuolia.

Turre Legal Oy on julkaissut Turre-neuvottelijan jolla voi netin välityksellä pyytää Turre Legal Oy:n lakimiehiä neuvottelemaan vaadittua hyvitysmaksua oikeuden loukkauksesta pienemmäksi. Tästä neuvottelusta joutuu luonnollisesti maksamaan, mutta lupauksen mukaan maksettavaa kokonaisuudessaan, hyvitysmaksua Hedman Partners Oy:lle ja asianajokuluja Turre Legal Oy:lle on aina vähemmän kuin itse alkuperäinen vaatimus.

Ensi lukemalla kuulostaa hyvältä, mutta jo toisella lukemalla pistää miettimään.

Turre Legal Oy:n lakimies Jussi Kari ja Hedman Partners Oy:n lakimies Joni Hatanmaa tuntevat toisensa opiskeluajoilta. Riippumatta mahdollisesti hyvistä tarkoitusperistä tarjous kuulostaa arveluttavalta. Toki lakimiehelle pitää maksaa palvelusta, mutta yllättävän hyvin on saatu aikaan lupaus korvauksen pienentymisestä. Väkisin herää kysymys, että jos vaadittua summaa saa noinkin helposti pienennettyä kevyellä neuvottelulla, kuinka todellisia ja reaalisia vaaditut hyvitysmaksut oikeasti ovat alunperinkään.

Onko tarkoitus vain rahastaa, kunhan joku maksaa jotain, vai todella etsiä hyvitystä väitettyihin tekoihin?

oikeusjakohtuus.blogspot.com

sunnuntaina, tammikuuta 03, 2016

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3

Julkaisemme vuoden 2016 alkajaiseksi kolmiosaisen artikkelisarjan Hedman Partners Oy:n ja Adultian kiristyskirjeistä. Kaikki osat julkaistaan tammikuussa 2016.

Kirityskirje, trollausmaksu, pornokiristys, uhkauskirje ja tekijäoikeuden hyvitysmaksu ovat synonyymeja rahastukselle jonka aikaisemmin arvostettuna pidetty asianajotoimisto Hedman Partners Oy on ottanut työkaluvalikoimaansa helpon rahan toivossa. Valitettavan helpolla tuo raha näyttää myös löytävän uuden omistajan. Heikommassa asemassa olevan uhkailu on perinteisesti ollut koko nykymaailman historian ajan moottoripyöräjengien ja mafian yksi toimintaedellytys. Miksi ei myös siis suomalaisvirolaisella asianajotoimistolle.

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 1 / 3
-Mistä on kysymys?
-Kiristyskirje
-Syyllisyys
-Tekninen todistusaineisto

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 2 / 3
-Poliisitutkinta
-Siviilikanne markkinaoikeudessa
-Turre Legal Oy

Hedman Partners kiristyskirjeet – osa 3 / 3
-Pitääkö kiristyskirjeessä vaadittu hyvitysmaksu maksaa?
-Mitä tehdä jos on saanut tekijänoikeuden valvontakirjeen?

***

Mistä on kysymys?

Hedman Partners Oy edustaa Suomessa tiettyjen elokuvien ja tv-sarjojen tekijänoikeuksien haltijoita. Hedman Partners Oy tekninen kumppani kerää tiedostojen jakopalveluista vertaisverkoissa (P2P, Torrent, TimeForPopcorn) listan IP -osoitteista joista väitetään jaetun tekijänoikeuden alaista materiaalia, kuten elokuvia tai TV-sarjoja oikeudettomasti. IP –osoitelistan perusteella Hedman Partners Oy hakee markkinaoikeudelta päätöksen jossa suomalaiset operaattorit velvoitetaan kertomaan IP –osoitteiden haltijat väitetyn laittoman jakamisen ajankohtana. Yhteystiedot saatuaan Hedman Partners lähettää asiallisen oloisen, mutta sisällöltään uhkailevan muotoisen kirjeen liittymän haltijalle ja vaatii liittymän kautta tapahtuneesta oikeudettomasta elokuvien tai tv-sarjojen jakamisesta 600 – 3000 euron hyvitystä. Vastaavaa toimintaa harrastaa myös Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy joka on perustettu vuonna 2015 samoille apajille helpon rahan toivossa.

Hedman Partners Oy:n lakimies Joni Hatanmaa on ilmoittanut julkisuudessa olevan tiedon perusteella, että kirjeitä lähetään satoja viikossa. Se tekee yli 5000 kiristystapausta vuodessa. Jos suurin osa kirjeen saajista maksaa vaaditun maksun, puhutaan 3 000 000 – 4 000 000 euron liiketoiminnasta pelkästään kiristämällä tavallisia kansalaisia ilman todisteita teoista jota he eivät välttämättä ole tehneet.

Kiristyskirje

Elokuvien ja tv-sarjojen oikeuksien omistajilla on toki laillinen oikeus valvoa omia tekijänoikeuksiaan. Hedman Partners Oy:n kaltaisilla asianajotoimistoilla on myös oikeus edustaa tätä oikeutta käyttäviään asiakkaitaan. Oikeudenomistajilla on myös nykyisin voimassa olevan tekijänoikeudellisen lainsäädännön perusteella oikeus vaatia hyvitystä teoksen luvattomasta jakamisesta vertaisverkossa.

Kirjeessään Hedman Partners Oy uhkailee oikeustoimilla, rikostutkinnalla ja muistuttaa poliisin oikeudesta käyttää pakkokeinoja asian selvittämiseksi. Kaikelta ikävältä välttyy jos suostuu maksamaan vaaditun hyvitysmaksun.

Ainoa perustavaa laatua oleva ongelma niin moraalisesti kuin juridisestikin on maksuvaatimuksen mukaisen hyvitysmaksun kohdistaminen liittymän haltijalle eikä suoraan väitettyyn tekoon syyllistyneelle. Tämä on juuri se mikä tekee toiminnasta kiristystä. Maksuvaatimuksia lähetetään uhkailevaan sävyyn ihmisille joilla ei välttämättä ole teon kanssa mitään tekemistä.

Kuulostaako tutulta?

Yksityistä pysäköintivalvontamaksua yritetään periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta vaikka oikea kohde on ajoneuvon kuljettaja. Analogia on harvinaisen yhtenevä. Kun vaatimuksen esittävä osapuoli ei tiedä todellista tekijää, maksuvaatimukset kohdistetaan syyttömään ja ainoaan tiedossa olevaan osapuoleen. Edes Suomen kaltaisessa oikeudellisessa banaanitasavallassa ei pitäisi tuomita syyttömiä vain sen takia, jos henkilö sattuu olemaan paikalla tai sattuu omistajaan tai hallinnoimaan jotain jota käytetään mahdollisesti rikoksen tekovälineenä.

Valitettavasti moni tavallinen kirjeen saanut pelästyy ja maksaa vaaditun maksun. Rahastaminen ja kiristäminen onnistuu koska pelko poliisista, isoista korvauksista ja yleisestä häpeästä painaa enemmän kuin omista oikeuksista kiinni pitäminen.

Maksamiseen ei kuitenkaan nykyisen oikeuskäytännön perusteella ole tarvetta.

Syyllisyys

Syyllinen väitettyyn oikeudettomaan lataamiseen voi olla vain teon tehnyt henkilö. Tämä henkilö ei välttämättä ole sama kuin liittymän haltija. Oikeudenomistajan ja asianajotoimiston vaikeus näyttää toteen varsinaiseen tekoon syyllistynyt henkilö on käytännössä luonut menettelyn jossa teosta syytetään sitä ainoata henkilöä joka itse tapahtumaan liittyen on edes selvitettävissä – liittymän omistaja. Tilanne olisi vähän vastaava kuin autoa lainanneen rattijuopon tekemistä rikoksista syytettäisiin ajoneuvon omistajaa, eikä rikokseen syyllistynyttä rattijuoppoa.

Keskeinen periaate verkossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa on, että tiedosta vastaa aina sen lähettäjä. Liittymän haltijaa ei voi pitää vastuussa kolmannen osapuolen tekemistä oikeudenloukkauksista edes silloin kuin oikeudenloukkaukseen syyllistynyt on käyttänyt haltijan internetliittymää luvallisesti tai luvattomasti. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun liittymän haltijalla on ollut käytössä avoin WLAN tai hän on tietoisesti antanut oikeuksia suojatun WLAN / LAN liittymän kautta esimerkiksi ystäväpiirilleen tai perheenjäsenilleen.

Julkisesti näkyvä IP –osoite ei koskaan yksilöi henkilöä. IP -osoitetta ei voi pitää henkilötietona, koska sitä ei voi suoraan yhdistää yhteen luonnolliseen henkilöön. IP -osoite on kytketty tietokoneeseen, jolla voi olla useita eri käyttäjiä.

Näin ollen kyseessä on tilanne, jossa IP -osoite viittaa ainoastaan liittymänhaltijaan, mutta käyttäjän henkilöllisyydestä ei välttämättä ole täyttä varmuutta silloin kun liittymällä on useita käyttäjiä. Tekijänoikeuslain 57§ mukaisesti luvattomasta käytöstä seuraa hyvitysvastuu. Tätä ei voi kuitenkaan tulkita ankarasti siten, että liittymän haltija olisi vastuussa toisen käyttäjän tekemistä oikeudenloukkauksista. Tämä linjaus näkyy myös hallituksen alkuperäisessä esityksessä tekijänoikeuslain muuttamiseksi HE 28/2004.

Ylivieskan käräjäoikeus on ennakonomaisessa päätöksessään TTVK vs. Toppinen päätynyt myös samaan johtopäätökseen jossa internet liittymän haltija ei ole vastuussa avoimen WLAN verkon kautta tapahtuneista muiden osapuolten mahdollisesti tekemistä oikeuden loukkauksista.

Toki voi olla mahdollista että liittymän haltija on juuri se henkilö joka oikeudettomaan tekoon on syyllistynyt, jos syyllisyys voidaan muulla todistelulla osoittaa. Se että liittymän haltija olisi aina vastuussa ei voi olla mikään kestävän oikeusperiaatteen mukaista. Pitää pystyä osoittamaan liittymän haltijan nimenomaisesti tehneet teon.

Oikeuksien omistajien vaikeus näyttää todellista tekijää toteen ei voi olla peruste sille, että mahdollisesti syytöntä liittymän haltijaa vaaditaan korvausvelvolliseksi.

Tekninen todistusaineisto

Mitä teknisiä todisteita Hedman Partners Oy:llä tai heidän teknisellä tukiorganisaatiollaan voi sitten olla?

Ei mitään muuta kuin käytössä ollut internetliittymän julkinen IP –osoite joka ei yksilöi ketään henkilöä.

Kun seuraa tehtyjä haastehakemuksia ja kirjeenvaihtoa Hedman Partners Oy:n kanssa silloin kun kirjeen saaja kiistää tehneensä teon, paistaa läpi teknisten todisteiden puute. Blogin saaman usean eri kirjeenvaihdon perusteella Hedman Partners Oy keskittyy kysymään täysi epäoleellisia tietoja kuten avoimen WLAN verkon SSID tunnusta. Lisäksi he yrittävät selvästi hämmentää kertomalla, että heillä on tiedossaan teon tarkka hetki, jaetun tiedoston nimi, käytössä ollut Torrent –ohjelma sekä ohjelman versio, kuinka suuri parvi on ollut kyseessä jakotilanteessa ja kuinka raskauttavaa tällainen toiminta oikeudellisesti on. Lisäksi he saattavat kertovat kuinka NARS –valvontaohjelma on varmistanut koelatauksella että liittymästä on todella jaettu materiaalia ja kuinka tcpdump –ohjelma tallentaa liikenteen todistusaineistoksi PCAP-tiedostoihin asiantuntijoiden varmennettavaksi.

Kaikki tekninen höpinä on normaalia verkkoliikenteen analysointia joka kertoo vain kyseisen tapahtuman olemassaolon julkisen IP -osoitteen ja vertaisverkon välillä. Kysehän ei kuitenkaan ole varsinaisesti väitetyn tapahtuman kiistämisestä, vaan siitä kuka väitetyn teon on tehnyt! Tähän Hedman Partners Oy:llä ei ole mitään vastausta tai mitään teknistä tietoa olemassa tai edes saatavilla.

Jokaisen henkilön internet liittymän takana voi olla yksityinen verkko, avoin tai suljettu WLAN tai suljettu LAN. Julkiseen verkkoon liikennettä hoitaa reititin jossa käytössä on yleensä NAT ja mahdollisesti sisäverkon DHCP -palvelu. Yksikään operaattori ei näe laillisesti reitittimen muodostaman yksityisen kotiverkon puolelle. NAT konvertoi julkisesta verkosta saapuvan liikenteen julkisen IP –osoitteen takaa sisäverkon laitteille joilla on DHCP:sta jaettu sisäverkon IP -osoite. Operaattori ei näe mille sisäverkon laitteelle liikenne ohjataan eli mikä on jakavan laitteen sisäverkon IP-osoite. Koska sisäverkon IP jaetaan monesti juuri vaihtuvasti DHCP:n kautta, myös laitteiden IP vaihtuu säännönmukaisest ja pitäisi yhdistää itse asiassa laitteen MAC-osoite annettuun sisäsverkon IP-osoitteeseen teko hetkellä. MAC-osoite näkyy puolestaan vain kunkin aliverkon sisällä. Operaattorilla tällaista tietoa ei ole ja kuukausia myöhemmin sen selvittäminen on käytännössä mahdotonta ja edellyttäisi joka tapauksessa käytössä olleiden laitteiden takavarikointia.

SSID nimen selventäminen ei myöskään tuo asiaan mitään uutta, ellei Hedman Partners Oy ole sitten keksinyt aikakonetta millä palata takaisin tekohetkeen katsomaan missä tilassa kyseinen WLAN verkko tekohetkellä oli. SSID on vain julkisesti näkyvän WLAN verkon ”radiosignaalin” nimi, se tieto millä verkkoon voi ottaa yhteyttä. Se ei näy operaattorille mitenkään.

Aino tekninen todiste on julkinen IP –osoite. Eikä se riitä yksilöimään tekijää!

oikeusjakohtuus.blogspot.com