Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, helmikuuta 14, 2006

Kuluttajaviraston mielipide

Lue myös ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?
Lue myös ParkCom Oy:n kotisivut netissä!

Ystävällinen blogin lukija on postittanut kuluttajaviraston kannan ParkCom Oy:n toiminnasta. Koko viesti näkyy kommenteissa. Kiitämme asian selkeyttämisessä!

Kopioin tähän muutamia mielestäni tärkeimpiä kohtia kuluttajaviraston päätöksestä. Mielestäni tässä on selviä ristiriitaisuuksia siihen mitä ParkCom Oy itse sanoo omilla sivuillaan.

Sopimusuhteen syntymisestä:

Sopimussuhteen syntyminen edellyttää aina sopimustahtoa. Vaikka sopimussuhteen katsottaisiinkin syntyvän konkludenttisesti, kun kuluttaja pysäköi auton alueelle tietoisena sopimusehdoista, edellytetään silloinkin, että auton ajajalla on ollut tahto solmia sopimus auton pysäköimisestä; muutoin sopimuksen ei voida katsoa syntyneen. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Valvontamaksun kohdistaminen

Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

ParkCom Oy:n mielestä ajoneuvon haltijan tai omistajan tulee osoittaa kuljettaja . ParkCom Oy on perustellut kantaansa Ruotsin ja Norjan oikeuskäytännöllä.

Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Valvontamaksun kohtuullisuus

Sopimusrikkomusten seuraamusten tulee olla kohtuullisia. Seuraamuksen tulee lähtökohtaisesti perustua osapuolelle rikkomuksesta tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Blogin kommentti:

Pysyn aikaisemmin esittämässäni kannassa. Vaikka tontin omistajalla on oikeus päättää pysäköinnistä ja pysäköinnin ehdoista, on nykyinen lähestymistapa väärin. Oikea tapa on selkeennyttää toimintaa lainsäädännön muutoksilla. Koska tarkoituksena ei ole ohjata pysäköimään väärin, on keskustelu ollut enemmän kuin tervetullutta. Katson myös, että epämääräisten ja kohtuuttomien maksujen periminen ilman todellista vahinkoa loukkaa kuluttajan oikeuksia. Pysäköinninvalvonta kuuluu viranomaisille, se miksi yksityisoikeudellista maksua kutsutaankin ei muuta sitä tosiasiaa, että kyse on käytännössä pysäköinninvalvonnasta, missä yksityinen yritys rahastaa autoilijoita. Monissa tapauksissa maksu määrätään kun auto on pysäköitynä marketin tai kauppakeskuksen ilmaisessa pysäköinnistä! Tällöin kyse on yleensä parkkikiekon unohtamisesta. Mikä on tästä syntynyt 40 eur vahinko? Valvonta kuuluu lakisääteisesti viranomaisille.

ParkCom Oy vetoaa syyttäjien (Vantaan ja valtakunnan syyttäjän) päätökseen siitä että maksu on laillinen. "Nyt aloitamme perintätoimenpiteet", oli ParkCom:n ilmoitus paikallislehdessä. Siitä vain! Maksu on katsottu lailliseksi, kyse ei siis ole virkavallan anastuksesta, kuten alkuperäinen syyte kertoi. Valtakunnansyyttäjä itse on todennut lausunnossaan lehtiartikkelin mukaan, että on aivan eri asia onko sopimus maksun perimiseksi syntynyt, ja kenen kanssa sopimus voi syntyä ja keneltä maksua voi yleensä periä. Tähän ei syyttäjä ole ottanut kantaa, toisin kuin kuluttajaviranomainen.

Entä alkuperäinen kysymys siitä pitääkö maksu maksaa? Jokainen saa tehdä itse johtopäätöksensä, mutta kommenttipuolelle lähetetty kuluttajaviraston kannanotto kyllä osoittaa, että mikäli sopimus yleensä syntyy, se on valvontayhtiön ja kuljettajan välinen asia. Sitä ei voi periä haltijalta tai omistajalta. Eli käytännössä jos kieltää olleensa kuljettaja ei maksua tarvitse maksaa. Tämä yleensä tulee eteen siinä vaiheessa jos määrätystä maksusta lähetään maksumuistutus/karhu. Kuluttajavirastakoon ei ole oikeusistuin, joten viimekädessä viimeinen sana asiassa sanotaan oikeussalissa.

1. Unohda maksu.

2. Mikäli ParkCom Oy lähettää karhun/maksumuistutuksen määräämästään maksusta, he lähettävät sen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle. Unohda muistutus!

3. Älkää olko millään tavoin yhteydessä ParkCom Oy:n. Heidän tehtävänsä on näyttää toteen syntynyt sopimus ja sopimuksen toinen osapuoli.

4. Toki maksumuistutuksen voi lähettää paluupostissa takaisin, ja pyytää nähtäville sopimus johon maksu perustuu. Jos et omasta mielestäsi ollut kuljettaja, eli kiistät asian, et myöskään ole sopimuksen toinen osapuoli. Haltiaa tai omistajaa ei voi velvoittaa kertomaan kuljettajaa koska he ovat sopimuksen kannalta täysin ulkopuolisia.

Näyttö taakka asiassa on ParkCom Oy:llä!

ParkCom Oy:n kotisivut netissä!

Lue ensin ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa? ja kommentoi.

Park Com Oy:n kotisivut http://www.parkcom.fi on julkaistu ja sieltä todella löytyy lupauksen mukaan tietoa. Valitettavasti vain harhaanjohtavaa informaatiota, ja kuten aikaisemmin totesin , informaatio on asetettu pelkästään pönkittämään ParkCom:n toimintaan. Toisaalta, muunlainen lähestyminen olisikin ihme.

Katsokaapa kotisivujen valikosta "Pysäköinninvalvonta / Valvontamaksun laillisuus".

1. ParkCom kertoo että sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välille. Mikäli ajoneuvon kuljettaja kiistää ajaneensa, ParkCom katsoo vastuulliseksi ajoneuvorekisteriin merkityn haltijan.

Vastaus: Sopimus syntyy kun kuljettaja lukee ilmoitustaulun. Jos kuljettaja ei lue tai ei huomaa ilmoitusta, sopimusta ei synny. Mikäli sopimus yleensä voi syntyä, se syntyy korkeintaan ajoneuvon kuljettajan kanssa. Suomalaisessa lainsäädännössä sopimusta ei voi tehdä sitovasti toisen täysivaltaisen henkilön puolesta. Eli ajoneuvon haltiaa ei voi pitää vastuullisena sopimuksen osapuolena. Lopullisen kannan ratkaisee oikeus.

2. Sivuilla puhutaan Ruotsin korkeimman oikeuden ja Norjan oikeuden päätöksestä.

Vastaus: Todella naurettavaa. Taitaa ParkCom:n väellä olla paniikki päällä, vai miksi näin rimanaltainen veto? Vaikka Ruotsin ja Norjan sopimusoikeuden periaatteet olisivatkin samankaltaiset, ne eivät ole identtiset, ellei sitten ParkCom tarkoita identtisyydellä jotain muuta kuin mitä se suomalaisen sivistyssanakirjan mukaan tarkoittaa. Jos Ruotissa on tehty oikeudenpäätös asiasta sillä ei ole minkäänlaista merkitystä Suomessa suomalaisille kuluttajille. Huhuh.

3. ParkCom kertoo että Vantaan kihlakunnan syyttäjä (nyttemin myös valtakunnansyyttäjä) on todennut päätöksessään perityn maksun lailliseksi.

Vastaus: Tässä kohdin ei käyty käsittääkseni edes oikeudessa. Toiseksi, kysymys oli virkavallan anastuksesta. Eli siitä leikkiikö ParkCom poliisia ja onko laillista laittaa parkkisakkoa muistuttava maksu tuulilasiin? Syyttäjän päätös oli, että kyse ei ole virkavallan anastuksesta eikä maksun laittaminen ole laitonta. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa tarviiko maksua maksaa, onko sopimus syntynyt ja keneltä maksun voi periä! Siis maksun asettaminen tuulilasiin ei ole laitonta, mutta sen periminen ja todeksi osoittaminen ovat aivan eriasioita joihin Vantaan syyttäjä ei ottanut kantaa. Minäkin voin laittaa kotitalon pihallani ajoneuvoon maksulapun, ei se ole laitonta, eriasia on kuka sen sitten maksaa?

4. ParkCom on ollut yhteistyössä kuluttajaviranomaisten kanssa.

Vastaus: Kuluttajavirasto on vaatinut mm. maksulapun selventämistä paremmin pysäköintivirhemaksusta erottuvaksi sekä toiminnan selventämistä maksulapussa. Varmasti tätä on tehty yhteistyössä. Puhuin itsekin kuluttajaviraston lakimiehen kanssa. Kuluttajalla on myös ParkCom:n oman reklaamatio käsittelyn lisäksi mahdollisuus viedä asia kuluttajavalituslautakunnan päätettäväksi. Valitettavasti lautakunnan päätöksiä voi joutu odottamaan jopa vuosia ;) ParkCom joutuu antamaan vastineensa heille. Lukekaa myös kommentit, missä joku lukija kertoo, että kuluttajaviraston kanta asiassa on, että sopimuksen toinen osapuoli voi olla vain kuljettaja, toisin kuin ParkCom sivuillaan väittää. En osaa sanoa pitääkö tämä paikkansa.

Valitettavasti en ole saanut vastauksia suoraan ParkCom:ilta esittämiini kysymyksiin, lukioiden pyynnöstä kysytään kuitenkin uudelleen.

Minun toimintapani edelleen on: Unohda maksu ja älä ole missään yhteydessä ParkCom:iin. Heidän tehtävänsä on osoittaa sopimuksen syntyminen ja olemassaolo sekä sopimuksen toinen osapuoli. Perintätoimistolla, jolle he ovat maksujenhallinnan ulkoistaneet, on sama velvollisuus. Heidän karhujaan, jos niitä edes tulee, ei pidä pelästyä. Kiistäkää maksu ja lähettäkää ne takaisin ja pyytäkää nähtäville sopimus jonka perusteella he maksua perivät!

Lukijan kommenteista poimittua: Maksua ei tarvitse maksaa kun kiistää olleensa kuljettaja!

maanantaina, helmikuuta 06, 2006

ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?

------
Viimeisin tieto aiheesta löytyy näiden artikkelien takaa:

Lue myös ParkCom yhteenveto ja valmiit vastaukset
Lue myös ParkCom karhukirjeet
Lue myös ParkCom:n hurjat lakiviittaukset
Lue myös ParkCom menneen talven lumia
Lue myös ParkCom maksut OK-Perinnälle
Lue myös Kuluttajavalituslautakunnan päätös
Lue myös ParkCom valvontako tehokasta
Lue myös ParkCom ansoittaa Itäkeskuksessa
Lue myös ParkCom pohdintaa ja ajatuksia
Lue myös ParkCom rikkoo omia sopimusehtojaan
Lue myös ParkCom sakot - loppukommenttiko
Lue myös Lehtiartikkeli paikallisessa Helsinkiläis lehdessä
Lue myös Mielenkiintoista tietoa ParkCom Oy:stä
Lue myös Kuluttajaviraston mielipide
Lue myös ParkCom Oy:n kotisivut netissä!
------

Lukekaa myös lukioiden kommentit tämän postin lopusta. Asiantuntavaa tietoa ja jopa faktaa asiasta!

Yksityisoikeudelliset parkkisakot, mitä ne ovat? Miten niihin pitäisi suhtautua? Kannattaako niitä yleensä maksaa?

TAUSTA

Suomessa lakisääteisesti ns. parkkisakon voi antaa vain poliisi tai erikseen pysäköinninvalvoja. Nämä sakot ovat suoraan ulosottokelpoisia. Toisaalta, lainsäädännöllä taataan mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö saamastaan pysäköintivirhemaksusta, ja hallintolain mukaisesti pysäköinninvalvojan oikaisupäätökseen tyytymätön voi aina valittaa asiasta ilmaiseksi hallinto-oikeuteen ja aina tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Entä ParkCom Oy:n antamat "pysäköintisakot"? ParkCom Oy:n antamat maksut eivät ole sakkoja, itse asiassa olisikin parempi puhua laskusta. Yksityisoikeudellisuudesta puhutaan, koska kyse on kahden osapuolen välisestä sopimuksesta. Näin ainakin ParkCom Oy:n mielestä.

Vielä kerran, ParkCom Oy:n antamat maksu EIVÄT ole sakkoja, vaikka kansanomaisesti sakoista puhutaankin ja mahdollisesti sakoilta maksut myös näyttävät!

MIHIN TOIMINTA PERUSTUU?

ParkCom Oy pystyttää kyltin parkkialueen sisätuloväylille. Kun autoilija ajaa kyltin ohi, ParkCom Oy:n mielestä syntyy sopimus heidän ja autoilijan välillä pysäköinnin ehdoista. Pysäköinnin ehdot ilmaistaan kyltissä. Jos ParkCom Oy katsoo ehtoja rikotun, he veloittavat 40 eur maksun asettamalla maksukehoitteen (laskun) tuulilasiin. Samalla he ottavat valokuvan autosta, jolla todistetaan auton olleen parkkialueella.

Jokaisella tontin omistajalla on toki oikeus päättää kuinka, miten ja mihin hintaan tontilla saa pysäköidä. Tässä kohdin ParkCom Oy on mennyt vielä pidemmälle. Rangaistusmaksu 40 eur, on täsmälleen sama kuin lakisääteinen parkkisakko, eli pysäköintivirhemaksu. Maksuosoitus muistuttaa erehdyttävästi viranomaisten määräämää parkkisakkoa. Tämän tarkoituksena ei liene muuta kuin saada ihmiset luulemaan maksua oikeaksi parkkisakoksi. Ei ole mitään syytä, miksei ParkCom Oy:n maksulappua olisi voitu tehdä selvästi virallisesta parkkisakosta erottuvaksi. Olin myös lukevani kuluttajaviranomaisten sivuilta, että Park Com Oy:tä on velvoitettu selventämään maksun yksityisoikeudellisuutta, minkä he ovat tehneetkin, tosin maksulappu edelleen muistuttaa törkeällä tavalla oikeaa parkkisakkoa.

ETTÄ ULOSOTTOKELPOINEN?

Ensimmäinen asia joka on syytä oikaista. ParkCom Oy:n määrä maksu ei ole suoraan ulos-ottokelpoinen toisin kuin viranomaisten antamat pysäköintivirhemaksut. Heidän on tarvittaessa haettava itse tai perintätoimiston avulla oikeuden päätös maksun perimiseksi. Tästä tietysti herää kysymys, voiko maksua edes periä?

PARKCOM OY:N PERUSTEET MAKSULLE

Voiko kahden osapuolen välille syntyä sopimus sillä, että henkilö ajaa / kävelee kyltin ohi, jossa maksusta ja ehdoista kerrotaan? Onko kyltin ohi kulkeminen sellainen tapahtuma, jolla voidaan laillisen sopimuksen olettaa syntyvän sitovasti kahden eri osapuolen välille? Onko tapahtuma sellainen että toinen osapuoli, autoilija, voi yleensä käsittää sopimuksen syntyvän? En usko. Tähän kuitenkaan ei valitettavasti ole ennakkopäätöstä suomalaisessa oikeuskäytännössä, joten tokihan se voi olla mahdollista. Jos oikeudessa tämä sopimusmuoto joskus vahvistetaan, voidaan vain arvailla minkälaisia kylttejä jatkossa vilisee millaisine ehtoine missäkin yhteydessä! Pitäisiköhän minunkin asettaa kotipihaani kyltti, sitova ilmoitus pihalla kulkemisen maksullisuudesta?

Jos oletetaan hypoteettisesti, että sopimus on syntynyt, tällöin sen osapuolen joka katsoo sopimusta rikotun, eli ParkCom Oy:n, tulee osoittaa sopimusrikkomus. Tätä varten he kuvaavat (kännykkäkameralla) auton todistaakseen sen olleen parkkialueella. Auto on kuitenkin, esine, väline, jonka kanssa sopimusta ei voi tehdä. ParkCom Oy:n tulee osoittaa sopimuksen toinen osapuoli, joka tässä tapauksessa on kuljettaja. Mistä ParkCom Oy tietää kuljettajan henkilöllisyyden? Ei mistään! Jotta maksu voitaisiin yleensä periä, eli saada perintään ulosottoteitse oikeuden päätös, tulee ParkCom Oy:n osoittaa sopimuksen olemassaolon lisäksi myös sopimuksen toinen osapuoli. Yksikään oikeusistuin, ei määrää maksua maksettavaksi jos toista osapuolta ei voida osoittaa!

Nyt tietysti herää ajatus, että ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja on vastuussa pysäköinnistä? Näin ei kuitenkaan automaattisesti ole, eikä voisi edes olla. Haltija tai omistaja voivat olla eri henkilö kuin auton kuljettaja. Kuljettaja ei voi tehdä sopimusta toisen täysivaltaisen henkilön puolesta. Tällä hetkellä edes poliisi, takanaan lainsäädäntö, ei voi automaattisessa ylinopeudenvalvonnassa sakottaa auton haltijaa tai omistajaa, vaan heidän tulee määrätä sakko valvontakameran kuvassa näkyvälle kuljettajalle. Tähän ollaan tosin hakemassa lainmuutosta. En usko että ParkCom Oy:llä on laillisia perusteita velvoittaa auton haltijaa tai omistajaa vastaamaan kuljettajan parkkisakoista. Koska kyse on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, ei haltijalla tai omistajalla, sopimuksen ulkopuolisina ole myöskään velvollisuutta kertoa kuljettajaa. Miksi olisi?

Tämä on yhtä järkeenkäypä asia kuin se, että sinun kaverisi ei voi tehdä sopimusta jostain asiasta sinun puolestasi, siten että sopimus olisi sinua sitova. Tämä on aika selkeää?

Näyttövastuu koko asiassa on ParkCom Oy:llä ja toiminta perustuukin siihen että suurin osa ihmisistä maksaa maksun kiltisti.

MUUT ONEGLMAT

Mitä muita ongelmia asiassa on? Yksi monista ja ehkä ongelmallisin! Kuinka valittaa saadusta maksusta, jos katsoo sen aiheettomaksi? Olen yrittänyt kysyä tätä ParkCom Oy:ltä. En ole saanut vastausta. Henkilöt jotka ovat kysyneet eivät myöskään ole saaneet vastausta, ainoastaan kehoituksen maksaa lasku. Oikea valitustie ja prosessi valitusten käsittelyyn puuttuu. Tyytymättömän maksun saajan täytyy haastaa ParkCom Oy oikeuteen tai odottaa että he haastavat maksamattomasta laskusta. Vaikka Park Com Oy tutkisikin ilmoituksen aiheettomasta maksusta, voi puolueettomuutta todella epäillä. Heidän intresseissään on kerätä mahdollisimman paljon maksuja, eikä kuluttaa aikaa tapausten tutkimiseen. Heidän kannaltaanhan ja mielestään asia on sillä selvä että ajoneuvo on kuvattu paikanpäällä. Mitäköhän sen pitäisi todistaa sopimuksesta tai sopimuksen osapuolista?

50% - 20 EUR KOROTUS MAKSAMATTOMASTA MAKSUSTA?

Jotkut henkilöt ovat saaneet sähköpostilla vastauksen, jossa on jopa kerrottu maksun nousevan 20 eur, jos alkuperäistä ei suostu maksamaan. Tämä on kiristystä ja ehdottomasti laitonta! Asiasta on keskustelu mm. lakimiehen kanssa. Jotta maksua voisi yleensä korottaa 50% tulisi se olla mainittu alkuperäisessä sopimuksessa. Koska ParkCom Oy:n mukaan sopimus syntyy nimenomaan parkkialueella olevan kyltistä, eikä kyltissä tällaisesta korotuksesta ole mainittu, ei korotusta voi periä. Huomatkaa, että kyltissä ei myöskään mainita maksuajasta mitään! Hienoa ... Jos kerta kyse on kahden osapuolen välisestä sopimuksesta, ei toinen osapuoli voi muuttaa sopimuksen ehtoja yksipuolisesti ja lisätä jälkeenpäin ehtoja joita ei alkuperäisessä sopimuksessa ole ollut. Miksiköhän tätä toimintaa muuten lainsäädännössä kutsutaan ... ?

PERITÄÄNKÖ MAKSUJA?

En tiedä. Tiedän kuitenkin henkilöitä jotka ovat saaneet maksun jo yli 2-3 kuukautta sitten, eivätkä ole siitä sen jälkeen mitään kuulleet. Tuntuisi, että jos ParkCom Oy:n toiminta on selkeällä ja laillisesti kestävällä tasolla, he olisivat hakeneet jo oikeudenpäätöksen sopimuksen oikeellisuudesta ja maksujen perusteista. Näin ei kuitenkaan nähtävästi ole käynyt, en ainakaan itse ole kuullut ennakkopäätöksistä, ja toiminta perustuukin siihen, että suurin osa ihmisistä, valitettavasti, maksaa maksun mukisematta.

TIEDUSTELIN ASIAA

Olen yrittänyt esittää asiasta kysymyksiä ParkCom Oy:n sähköpostiosoitteen kautta. Sain vastauksen, jonka mukaan he eivät kommentoi nimettömiin viesteihin, nimimerkin takana olevalle henkilölle. Valitettavasti jokainen, kuten myös hekin tajuavat, että tämä on vain tekosyy olla selventämättä asiaa. Internetin, niin blogien kuin sähköpostin luonteeseen kuuluu että ihmiset voivat esiintyä nimimerkin takana ja jopa anonyymisti. Sähköpostiosoite on yksilöivä, vaikka siinä ei henkilön nimeä suoraan näkyisikään. Kyse ei ole anonymiteetistä. Sitäpaitsi, nimimerkit ovat tuttua jo sanomalehtien mielipideosastoissa.

Kysymykset ja vastaukset ovat tässä.

PITÄISIKÖ MAKSU MAKSAA?

Minun mielestä ei missään tapauksessa. Ainakaan itse en maksa, ennen kuin asiasta on saatu oikeuden ennakkopäätös. Sen päätöksen saa hakea ParkCom Oy.

Kuinka pitäisi menetellä jos saa ParkCom Oy:n määräämän maksun. Jokainen toimii tietysti omalla tavallaan, mutta tässä minun tapani toimia:

1. Unohda maksu.

2. Mikäli ParkCom Oy lähettää karhun/maksumuistutuksen määräämästään maksusta, he lähettävät sen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle. Unohda muistutus!

3. Älkää olko millään tavoin yhteydessä ParkCom Oy:n. Heidän tehtävänsä on näyttää toteen syntynyt sopimus ja sopimuksen toinen osapuoli.

4. Toki maksumuistutuksen voi lähettää paluupostissa takaisin, kertoa se aiheettomaksi, ilmoittaa että ei ole ollut ajoneuvon kuljettaja kyseisenä aikana ja pyytää lähettämään se heidän tekemänsä sopimuksensa toiselle osapuolelle!

5. Kertokaa samalla, että ottamalla toistamiseen teihin yhteyttä, te veloitatte ParkCom Oy:ltä 75 eur jokaisesta yhteydenotosta. Maksu on maksettava 14 päivän sisällä. Lukemalla teidän lähettämän ilmoituksen he hyväksyvät ehdot. Tämän voi tehdä vaikka sähköpostilla, kunhan varmistatte että saatte automaattisen ilmoituksen siitä että viesti on luettu ;)

LOPUKSI

Selvää on, että niin kauan kuin oikeudenpäätöstä ei asiassa ole, asia on epäselvä, mikä on ja mikä ei ole mahdollista. Ihmettelen vain, miksi ParkCom Oy haluaa sen myös pitää sellaisena? Ehkä koko toiminta on niin epävakaalla pohjalla, että sitä ei uskalleta testata oikeudessa, vai miksi maksamattomia maksuja ei yritetä periä? Ehkä uskallus ei riitä, ehkä pupu on tullut pöksyyn ja yhtiölle riittää ne maksut joita sinisilmäiset ihmiset maksavat. Aika näyttää ... jäädään odottelemaan! Palailen asiaan jos jotain uutta ilmenee.

Ai niin, ParkCom Oy ilmoitti että heidän kotisivunsa tulevat viikolla 7 (2006). Siellä on kysymyksiä ja vastauksia tärkeistä asioista? Suhtautukaa noihin sivuihin suurella varauksella. Heidän intresseissään on esittää asiat heidän kannaltaan edullisesta näkökulmasta.

sunnuntaina, helmikuuta 05, 2006

ParkCom Oy Kysymykset ja heidän vastaus

Kysymykseni ParkCom Oy:lle


Klikkaa kuvaa nähdäksesi suurennokset
Ja ParkCom Oy:n vastaus


Klikkaa kuvaa nähdäksesi suurennokset