Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, helmikuuta 06, 2006

ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?

------
Viimeisin tieto aiheesta löytyy näiden artikkelien takaa:

Lue myös ParkCom yhteenveto ja valmiit vastaukset
Lue myös ParkCom karhukirjeet
Lue myös ParkCom:n hurjat lakiviittaukset
Lue myös ParkCom menneen talven lumia
Lue myös ParkCom maksut OK-Perinnälle
Lue myös Kuluttajavalituslautakunnan päätös
Lue myös ParkCom valvontako tehokasta
Lue myös ParkCom ansoittaa Itäkeskuksessa
Lue myös ParkCom pohdintaa ja ajatuksia
Lue myös ParkCom rikkoo omia sopimusehtojaan
Lue myös ParkCom sakot - loppukommenttiko
Lue myös Lehtiartikkeli paikallisessa Helsinkiläis lehdessä
Lue myös Mielenkiintoista tietoa ParkCom Oy:stä
Lue myös Kuluttajaviraston mielipide
Lue myös ParkCom Oy:n kotisivut netissä!
------

Lukekaa myös lukioiden kommentit tämän postin lopusta. Asiantuntavaa tietoa ja jopa faktaa asiasta!

Yksityisoikeudelliset parkkisakot, mitä ne ovat? Miten niihin pitäisi suhtautua? Kannattaako niitä yleensä maksaa?

TAUSTA

Suomessa lakisääteisesti ns. parkkisakon voi antaa vain poliisi tai erikseen pysäköinninvalvoja. Nämä sakot ovat suoraan ulosottokelpoisia. Toisaalta, lainsäädännöllä taataan mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö saamastaan pysäköintivirhemaksusta, ja hallintolain mukaisesti pysäköinninvalvojan oikaisupäätökseen tyytymätön voi aina valittaa asiasta ilmaiseksi hallinto-oikeuteen ja aina tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Entä ParkCom Oy:n antamat "pysäköintisakot"? ParkCom Oy:n antamat maksut eivät ole sakkoja, itse asiassa olisikin parempi puhua laskusta. Yksityisoikeudellisuudesta puhutaan, koska kyse on kahden osapuolen välisestä sopimuksesta. Näin ainakin ParkCom Oy:n mielestä.

Vielä kerran, ParkCom Oy:n antamat maksu EIVÄT ole sakkoja, vaikka kansanomaisesti sakoista puhutaankin ja mahdollisesti sakoilta maksut myös näyttävät!

MIHIN TOIMINTA PERUSTUU?

ParkCom Oy pystyttää kyltin parkkialueen sisätuloväylille. Kun autoilija ajaa kyltin ohi, ParkCom Oy:n mielestä syntyy sopimus heidän ja autoilijan välillä pysäköinnin ehdoista. Pysäköinnin ehdot ilmaistaan kyltissä. Jos ParkCom Oy katsoo ehtoja rikotun, he veloittavat 40 eur maksun asettamalla maksukehoitteen (laskun) tuulilasiin. Samalla he ottavat valokuvan autosta, jolla todistetaan auton olleen parkkialueella.

Jokaisella tontin omistajalla on toki oikeus päättää kuinka, miten ja mihin hintaan tontilla saa pysäköidä. Tässä kohdin ParkCom Oy on mennyt vielä pidemmälle. Rangaistusmaksu 40 eur, on täsmälleen sama kuin lakisääteinen parkkisakko, eli pysäköintivirhemaksu. Maksuosoitus muistuttaa erehdyttävästi viranomaisten määräämää parkkisakkoa. Tämän tarkoituksena ei liene muuta kuin saada ihmiset luulemaan maksua oikeaksi parkkisakoksi. Ei ole mitään syytä, miksei ParkCom Oy:n maksulappua olisi voitu tehdä selvästi virallisesta parkkisakosta erottuvaksi. Olin myös lukevani kuluttajaviranomaisten sivuilta, että Park Com Oy:tä on velvoitettu selventämään maksun yksityisoikeudellisuutta, minkä he ovat tehneetkin, tosin maksulappu edelleen muistuttaa törkeällä tavalla oikeaa parkkisakkoa.

ETTÄ ULOSOTTOKELPOINEN?

Ensimmäinen asia joka on syytä oikaista. ParkCom Oy:n määrä maksu ei ole suoraan ulos-ottokelpoinen toisin kuin viranomaisten antamat pysäköintivirhemaksut. Heidän on tarvittaessa haettava itse tai perintätoimiston avulla oikeuden päätös maksun perimiseksi. Tästä tietysti herää kysymys, voiko maksua edes periä?

PARKCOM OY:N PERUSTEET MAKSULLE

Voiko kahden osapuolen välille syntyä sopimus sillä, että henkilö ajaa / kävelee kyltin ohi, jossa maksusta ja ehdoista kerrotaan? Onko kyltin ohi kulkeminen sellainen tapahtuma, jolla voidaan laillisen sopimuksen olettaa syntyvän sitovasti kahden eri osapuolen välille? Onko tapahtuma sellainen että toinen osapuoli, autoilija, voi yleensä käsittää sopimuksen syntyvän? En usko. Tähän kuitenkaan ei valitettavasti ole ennakkopäätöstä suomalaisessa oikeuskäytännössä, joten tokihan se voi olla mahdollista. Jos oikeudessa tämä sopimusmuoto joskus vahvistetaan, voidaan vain arvailla minkälaisia kylttejä jatkossa vilisee millaisine ehtoine missäkin yhteydessä! Pitäisiköhän minunkin asettaa kotipihaani kyltti, sitova ilmoitus pihalla kulkemisen maksullisuudesta?

Jos oletetaan hypoteettisesti, että sopimus on syntynyt, tällöin sen osapuolen joka katsoo sopimusta rikotun, eli ParkCom Oy:n, tulee osoittaa sopimusrikkomus. Tätä varten he kuvaavat (kännykkäkameralla) auton todistaakseen sen olleen parkkialueella. Auto on kuitenkin, esine, väline, jonka kanssa sopimusta ei voi tehdä. ParkCom Oy:n tulee osoittaa sopimuksen toinen osapuoli, joka tässä tapauksessa on kuljettaja. Mistä ParkCom Oy tietää kuljettajan henkilöllisyyden? Ei mistään! Jotta maksu voitaisiin yleensä periä, eli saada perintään ulosottoteitse oikeuden päätös, tulee ParkCom Oy:n osoittaa sopimuksen olemassaolon lisäksi myös sopimuksen toinen osapuoli. Yksikään oikeusistuin, ei määrää maksua maksettavaksi jos toista osapuolta ei voida osoittaa!

Nyt tietysti herää ajatus, että ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja on vastuussa pysäköinnistä? Näin ei kuitenkaan automaattisesti ole, eikä voisi edes olla. Haltija tai omistaja voivat olla eri henkilö kuin auton kuljettaja. Kuljettaja ei voi tehdä sopimusta toisen täysivaltaisen henkilön puolesta. Tällä hetkellä edes poliisi, takanaan lainsäädäntö, ei voi automaattisessa ylinopeudenvalvonnassa sakottaa auton haltijaa tai omistajaa, vaan heidän tulee määrätä sakko valvontakameran kuvassa näkyvälle kuljettajalle. Tähän ollaan tosin hakemassa lainmuutosta. En usko että ParkCom Oy:llä on laillisia perusteita velvoittaa auton haltijaa tai omistajaa vastaamaan kuljettajan parkkisakoista. Koska kyse on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, ei haltijalla tai omistajalla, sopimuksen ulkopuolisina ole myöskään velvollisuutta kertoa kuljettajaa. Miksi olisi?

Tämä on yhtä järkeenkäypä asia kuin se, että sinun kaverisi ei voi tehdä sopimusta jostain asiasta sinun puolestasi, siten että sopimus olisi sinua sitova. Tämä on aika selkeää?

Näyttövastuu koko asiassa on ParkCom Oy:llä ja toiminta perustuukin siihen että suurin osa ihmisistä maksaa maksun kiltisti.

MUUT ONEGLMAT

Mitä muita ongelmia asiassa on? Yksi monista ja ehkä ongelmallisin! Kuinka valittaa saadusta maksusta, jos katsoo sen aiheettomaksi? Olen yrittänyt kysyä tätä ParkCom Oy:ltä. En ole saanut vastausta. Henkilöt jotka ovat kysyneet eivät myöskään ole saaneet vastausta, ainoastaan kehoituksen maksaa lasku. Oikea valitustie ja prosessi valitusten käsittelyyn puuttuu. Tyytymättömän maksun saajan täytyy haastaa ParkCom Oy oikeuteen tai odottaa että he haastavat maksamattomasta laskusta. Vaikka Park Com Oy tutkisikin ilmoituksen aiheettomasta maksusta, voi puolueettomuutta todella epäillä. Heidän intresseissään on kerätä mahdollisimman paljon maksuja, eikä kuluttaa aikaa tapausten tutkimiseen. Heidän kannaltaanhan ja mielestään asia on sillä selvä että ajoneuvo on kuvattu paikanpäällä. Mitäköhän sen pitäisi todistaa sopimuksesta tai sopimuksen osapuolista?

50% - 20 EUR KOROTUS MAKSAMATTOMASTA MAKSUSTA?

Jotkut henkilöt ovat saaneet sähköpostilla vastauksen, jossa on jopa kerrottu maksun nousevan 20 eur, jos alkuperäistä ei suostu maksamaan. Tämä on kiristystä ja ehdottomasti laitonta! Asiasta on keskustelu mm. lakimiehen kanssa. Jotta maksua voisi yleensä korottaa 50% tulisi se olla mainittu alkuperäisessä sopimuksessa. Koska ParkCom Oy:n mukaan sopimus syntyy nimenomaan parkkialueella olevan kyltistä, eikä kyltissä tällaisesta korotuksesta ole mainittu, ei korotusta voi periä. Huomatkaa, että kyltissä ei myöskään mainita maksuajasta mitään! Hienoa ... Jos kerta kyse on kahden osapuolen välisestä sopimuksesta, ei toinen osapuoli voi muuttaa sopimuksen ehtoja yksipuolisesti ja lisätä jälkeenpäin ehtoja joita ei alkuperäisessä sopimuksessa ole ollut. Miksiköhän tätä toimintaa muuten lainsäädännössä kutsutaan ... ?

PERITÄÄNKÖ MAKSUJA?

En tiedä. Tiedän kuitenkin henkilöitä jotka ovat saaneet maksun jo yli 2-3 kuukautta sitten, eivätkä ole siitä sen jälkeen mitään kuulleet. Tuntuisi, että jos ParkCom Oy:n toiminta on selkeällä ja laillisesti kestävällä tasolla, he olisivat hakeneet jo oikeudenpäätöksen sopimuksen oikeellisuudesta ja maksujen perusteista. Näin ei kuitenkaan nähtävästi ole käynyt, en ainakaan itse ole kuullut ennakkopäätöksistä, ja toiminta perustuukin siihen, että suurin osa ihmisistä, valitettavasti, maksaa maksun mukisematta.

TIEDUSTELIN ASIAA

Olen yrittänyt esittää asiasta kysymyksiä ParkCom Oy:n sähköpostiosoitteen kautta. Sain vastauksen, jonka mukaan he eivät kommentoi nimettömiin viesteihin, nimimerkin takana olevalle henkilölle. Valitettavasti jokainen, kuten myös hekin tajuavat, että tämä on vain tekosyy olla selventämättä asiaa. Internetin, niin blogien kuin sähköpostin luonteeseen kuuluu että ihmiset voivat esiintyä nimimerkin takana ja jopa anonyymisti. Sähköpostiosoite on yksilöivä, vaikka siinä ei henkilön nimeä suoraan näkyisikään. Kyse ei ole anonymiteetistä. Sitäpaitsi, nimimerkit ovat tuttua jo sanomalehtien mielipideosastoissa.

Kysymykset ja vastaukset ovat tässä.

PITÄISIKÖ MAKSU MAKSAA?

Minun mielestä ei missään tapauksessa. Ainakaan itse en maksa, ennen kuin asiasta on saatu oikeuden ennakkopäätös. Sen päätöksen saa hakea ParkCom Oy.

Kuinka pitäisi menetellä jos saa ParkCom Oy:n määräämän maksun. Jokainen toimii tietysti omalla tavallaan, mutta tässä minun tapani toimia:

1. Unohda maksu.

2. Mikäli ParkCom Oy lähettää karhun/maksumuistutuksen määräämästään maksusta, he lähettävät sen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle. Unohda muistutus!

3. Älkää olko millään tavoin yhteydessä ParkCom Oy:n. Heidän tehtävänsä on näyttää toteen syntynyt sopimus ja sopimuksen toinen osapuoli.

4. Toki maksumuistutuksen voi lähettää paluupostissa takaisin, kertoa se aiheettomaksi, ilmoittaa että ei ole ollut ajoneuvon kuljettaja kyseisenä aikana ja pyytää lähettämään se heidän tekemänsä sopimuksensa toiselle osapuolelle!

5. Kertokaa samalla, että ottamalla toistamiseen teihin yhteyttä, te veloitatte ParkCom Oy:ltä 75 eur jokaisesta yhteydenotosta. Maksu on maksettava 14 päivän sisällä. Lukemalla teidän lähettämän ilmoituksen he hyväksyvät ehdot. Tämän voi tehdä vaikka sähköpostilla, kunhan varmistatte että saatte automaattisen ilmoituksen siitä että viesti on luettu ;)

LOPUKSI

Selvää on, että niin kauan kuin oikeudenpäätöstä ei asiassa ole, asia on epäselvä, mikä on ja mikä ei ole mahdollista. Ihmettelen vain, miksi ParkCom Oy haluaa sen myös pitää sellaisena? Ehkä koko toiminta on niin epävakaalla pohjalla, että sitä ei uskalleta testata oikeudessa, vai miksi maksamattomia maksuja ei yritetä periä? Ehkä uskallus ei riitä, ehkä pupu on tullut pöksyyn ja yhtiölle riittää ne maksut joita sinisilmäiset ihmiset maksavat. Aika näyttää ... jäädään odottelemaan! Palailen asiaan jos jotain uutta ilmenee.

Ai niin, ParkCom Oy ilmoitti että heidän kotisivunsa tulevat viikolla 7 (2006). Siellä on kysymyksiä ja vastauksia tärkeistä asioista? Suhtautukaa noihin sivuihin suurella varauksella. Heidän intresseissään on esittää asiat heidän kannaltaan edullisesta näkökulmasta.

183 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jep, mä oon samaa mieltä, en ole saanut, mutta jos sattuu kohdalle osumaan pistetään lähimpään roskakoriin ...

Anonyymi kirjoitti...

Vihroinkin asiatekstiä. Yritä saada kommentti parkcomilta, erityisesti noista maksujen korotuksista. Mullekin on ilmoitettu moisesta. Puhelmimessa kohtelu oli tylyä - maksa maksu, tyyliin ..

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa

Anonyymi kirjoitti...

Sain tänään kyseisen lapun. Luulin sitä parkkisakoksi ja kun kyseiseen paikkaan olen viimeiset kolme vuotta pysäköinyt, olin vähän ihmeissäni. Vasta kotona sen avattuani aloin ihmettelemään että onko parkkipirkoilla uudet laput ja tajusin että saaja ei olekaan pysäköinninvalvoja vaan joku firma!!! En tiedä mitä tehdä, en halua tuota maksaa, varsinkin kun alla olevassa parkkihallissa paikoitus on ILMAISTA! Minulla vaan tuli niin kiire että jätin auton siihen ulos missä se on ennenkin ollut. Nyppii todella. Aion soittaa huomenna kuluttajavalituslautakuntaan ja selvittää heidän kantansa asiaan. Enkä todellakaan ole missään nähnyt mitään lappua valvonnasta, joten miten mitään sopimustakaan olisin tehnyt.

Perhana...

Anonyymi kirjoitti...

Onhan sitä tietysti alueen omistajalla oikeus päättää miten saa pysäköidä ja miten, mutta kyllä toi ParkCom 40 eur venytys siitä että parkkikiekko unohtuu on todella törkeä, ei missään kohtuuden rajoissa, sitäpaitsi olen samaa mieltä että tehty vain tahalleen näyttämään parkkisakolta jotta mahdollisimman moni maksais.

Noh, tämän blogin luettuani tulin kahteen tulokseen, ParkCom:n maksuja en maksa, enkä muuten osta Philipsin televisioita.

Enkä muuten usko että perintä edes onnistuu. Kyllä maksun perimiselle tulee löytyä perusteet. Eli jos karhu napsahtaa pitää vain pyytää nähtäville se sopimus johon maksu perustuu. Pelkkä autonkuva ei todellakaan riitä!

Anonyymi kirjoitti...

Minäkin ainakin ajoin cittarin parkkipaikalla moisten kylttien ohi edes huomaamatta niitä, kiinnittämättä niihin mitään huomiota. Kaveri kertoi että katoppa niitä tarkemmin. Miten voidaan väittää sopimuksen syntyneetn jos toinen osapuoli ei edes huomaa kylttiä!

Anonyymi kirjoitti...

Sopimusoikeuden professori televisiossa kertoi EULA-lisenssi sopimuksista, eli sopimuksista jotka syntyy kun käyttäjä asentaa uuden ohjelman tietokoneelle. Lisenssiehdot näytetään ruudulla ja käyttäjän on hyväksyttävä ne. Hän kertoi että tämä ei välttämättä luo suomalaisessa oikeuskäytännössä sopimusta. Tilanne ei ole kuluttajan kannalta niin selvä että voidaan käsittää syntyvän sopimus.

Kysyn vaan että miten silloin asia olisi yhtään selvempi kun sopimus muka syntyy kyltin ohi kulkemalla?

Kuka muuten edes todistaa että kuljettaja on nähnyt kyltin jos hän kiistää sitä koskaan huomanneensa? Ei kukaan ja sopimushan syntyy vain lukemalla kyltti!

Anonyymi kirjoitti...

Parkcom on syvältä, sillä firmalla ei ole muuta ajatusta kuin rahastaa. Joku on keksinyt hyvän keinon kerätä rahaa, mitään muuta tarkoitusta koko toiminnalla ei ole.

ÄLKÄÄ MAKSAKO, se on turhaa!

Anonyymi kirjoitti...

Sakkolappu marraskuussa .... heitin roskiin, eikä mitään ole sen jälkeen kuulunut ... MIETTIKÄÄ TÄTÄ ennen kuin maksatte ...

Anonyymi kirjoitti...

Sain maanantaina maksun, rupesin selvittämään netistä asiaa ja löysin tämän sivun ... noh, pistin maksun kierrätykseen, eli jätepaperi astiaan ... terveisiä vain Pakrcomille!

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa, roskiin vain ...

Anonyymi kirjoitti...

Myyttejä ParkComista

Kuluttajavirasto on hyväksynyt ParkComin toiminnan
Totuus: Kuluttajavirasto on käsitellyt ParkComin toimintaa kuluttajansuojalain näkökulmasta ja asettanut kasan reunaehtoja toiminnalle. Kuluttajavirastolla ei ole toimivaltaa tieliikennelain tulkinnassa. Lisäksi kuluttajavirasto toteaa, että sopimus syntyy korkeintaan ajoneuvon kuljettajan ja ParkComin välille. Ajoneuvon omistajaa tai haltijaa ei voida tulkita sopimuksen osapuoleksi, ja sopimukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus siitä, kuka on sopimuksen toinen osapuoli. Lopputulos: Ei tarvitse maksaa, jos kiistää ajaneensa autoa.

ParkComin toiminnasta tehtiin tutkintapyyntö Vantaan poliisille, jossa epäiltiin yrityksen vastuuhenkilöiden syyllistyneen virkavallan anastukseen ja petokseen. Syyttäjä totesi toiminnan lailliseksi.
Totuus: Tutkintapyyntö tehtiin, mutta asia ei mennyt oikeuteen saakka. Tästä voidaan päätellä vain se, ettei 40 euron maksulappujen kiinnittäminen tuulilasinpyyhkijöihin täytä rikoksen tunnusmerkkejä, mutta tästä ei voi päätellä sitä, olisiko kuljettajan ja ParkComin välille syntynyt sopimus.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajavirasto ei myöskään ole oikeuslaitos. Heidän tulkintansa mukaan sopimus VOI syntyä korkeintaan kuljettajan ja ParkCom:in välille. Se voiko syntyä sopimusta laisinkaan riippuu aikanaan (jos koskaan) oikeuden päätöksestä. Mutta lopputulos on sama. Ei tarvitse maksaa, jos kiistää ajaneensa autoa.

Vantaan oikeiden päätöksessä kyse oli virkavallan anastuksesta. Eli onko rikos laittaa maksulappu tuulilasiin, leikitäänkö tällöin poliisia? Vastaus ei ole. Yleisestikin ei ole laitonta esittää laskua mistään asiasta, tosin laskun osoittajan tulee näyttää laskun muodostusperusteet. Vantaan oikeiden päätöksellä ei ole mitään merkitystä sen suhteen onko sopimusta syntynyt tai keneltä maksua voidaan periä.

Unohtakaa se ParkCom. Antaa poikien häärätä aikansa, kyllä se loppuu kun suurinosa jättää maksamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Voisitteko kysyä asiaa uudelleen ParkCom:lta? Kuten tossa tapaus Philips!

Anonyymi kirjoitti...

Sivustolla oli jonkin verran epätietoisuutta kuluttajaviraston päätöksestä. Alla on viraston antama kannanotto elektronisessa muodossa lyhentämättömänä. Olen korostanut eräitä kohtia kursivoinnilla, muilta osin teksti on alkuperäinen.


Oy ParkCom Ab
Toimitusjohtaja Mauno Lehtonen Dnro 2005/41/1700
20.6.2005

PL 542
00100 Helsinki

Tapaaminen Kuluttajavirastossa 16.5.2005

YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONTATOIMINNAN HARJOITTAMINEN


Olemme arvioineet toimintaanne kuluttajansuojalain 2 ja 3 lukujen perusteella. Kuluttajansuojalain 2 luvun nojalla pyritään turvaamaan kuluttajille riittävät, oikeat ja selkeät tiedot tarjolla olevista palveluista. Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykettä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Lain esitöiden mukaan (HE 8/1977 s. 36) eräänä kohtuullisuuden mittapuuna voidaan pitää tahdonvaltaisen oikeuden normeja. Sopimuksen ehto, joka tahdonvaltaisesta oikeusnormista poiketen yksipuolisesti suosii myyjää tavalla, joka järkyttää osapuolten keskinäistä tasapainoa on kohtuuton.

Yhtiönne harjoittaa yksityisalueella yksityistä pysäköinninvalvontatoimintaa kiinteistönomistajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Toiminnan yhteydessä jaetaan auton haltijoille/omistajille yksityisoikeudellisia pysäköinninvalvontamaksuja, jos pysäköinnin maksulipukkeen aika on ylitetty tai pysäköintikiekon aika ylittynyt. Yksityiset valvojat valokuvaavat autot ja rekisterinumerot, ja auton haltijan/omistajan henkilötiedot selvitetään rekisteritietojen perusteella.

Yhtiönne edustajaa on kuultu epäiltynä syyllistymisestä törkeään petokseen ja virkavallan anastukseen. Vantaan kihlakunnansyyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, katsoen ettei kyseessä ole ollut rikos.

Kiinteistön omistajalla on lähtökohtaisesti valta päättää kiinteistönsä käytöstä ja sille asetettavista ehdoista, ja tämän määräysvallan piiriin kuuluu myös kiinteistön alueelle pysäköinti. Kyseisessä tapauksessa kiinteistön omistajat ovat tehneet kanssanne sopimuksen, jolla pysäköinnin valvonta ja sopimussakon luonteisten valvontamaksuvaatimusten esittäminen on uskottu yrityksenne tehtäväksi. Kiinteistöjen omistajien kanssa tehtyjen sopimuksen perusteella yrityksellänne on siten yksityisoikeudellinen oikeus pysäköinninvalvontatoiminnan harjoittamiseen alueella.

Sopimussuhteen syntyminen

Katsotte oikeutenne valvontamaksuvaatimusten esittämiseen perustuvan ns. hiljaiseen sopimussuhteeseen, joka syntyy ajoneuvon pysäköineen kuluttajan ja yhtiönne välille.

Pysäköintialueille on asetettu opastintaulut, joissa on selostettu alueelle pysäköimisen ehdot, sekä ehtojen vastaisesta pysäköinnistä seuraava sopimussakon luonteinen valvontamaksun maksuvelvollisuus. Olette katsoneet alueelle pysäköineen kuluttajan hyväksyneen opastintauluissa selostetut ehdot, ja tosiasiallisella toiminnallaan saaneen aikaan sopimussuhteen syntymisen osapuolten välille.

Sopimussuhteen syntyminen edellyttää aina sopimustahtoa. Vaikka sopimussuhteen katsottaisiinkin syntyvän konkludenttisesti, kun kuluttaja pysäköi auton alueelle tietoisena sopimusehdoista, edellytetään silloinkin, että auton ajajalla on ollut tahto solmia sopimus auton pysäköimisestä; muutoin sopimuksen ei voida katsoa syntyneen. Toimintatapanne on Suomessa uusi. Jotta kuluttajan voitaisiin katsoa tehneen sopimuksen sopimuksen sisällöstä tietoisena, opastintaulujen ja ohjeiden on oltava helposti nähtävillä olevia sekä selkeitä. Kuluttajan on voitava tutustua hintaan ja muihin sopimusehtoihin vaivatta ennen sopimukseen sitoutumista, niin että hän niiden perusteella voi ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa. Sopimusrikkomuksen seuraamus täytyy myös ilmoittaa selkeästi. Yleinen periaate kuluttajaoikeudessa on, että jollei sopimuksen ehtoihin ole ollut mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen päättämistä, ehdot eivät välttämättä sido.

Olette esittäneet muutamia esimerkkejä siitä, millaisia opastintauluja pysäköintialueillanne on ja miten ne on sinne sijoitettu. Arvioimiemme esimerkkien perusteella näyttää siltä, että pysäköintialueille asettamanne opastintaulut ja ohjeet ovat olleet helposti nähtävillä olevia sekä selkeitä. Viime kädessä opasteiden ja ehtojen selkeyttä arvioidaan kuitenkin yksittäistapauksittain esim. kuluttajavalituslautakunnassa.Valvontamaksun kohdentuminen auton todelliseen käyttäjään

Jos valvontamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, olette selvittäneet rekisteritietojen perusteella auton haltijan/omistajan. Valvontamaksua on peritty joko auton haltijalta, mikäli sellainen on rekisteriin merkitty, tai auton omistajalta. Kertomanne mukaan tarkoituksena on ollut selvittää auton todellinen käyttäjä, ja kohdistaa valvontamaksu tähän.

Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta.

Kuten, edellä totesimme, oikeutenne periä valvontamaksua edellyttää, että kuluttaja on pysäköinyt auton kyseiselle pysäköintialueelle luettuaan selkeästi nähtävillä olevat sopimusehdot. Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan on sen osapuolen, joka väittää sopimuksen syntyneen ja että hänellä on sen perusteella oikeus esittää vaateita toiselle osapuolelle, esitettävä näyttöä asiasta. Näkemyksenne mukaan tulee auton haltijan/omistajan kuitenkin osoittaa, kuka autoa on kyseisenä ajankohtana ajanut, jos hän kiistää itse pysäköineensä auton ehtojen vastaisesti; muutoin hän on velvollinen itse maksamaan valvontamaksun. Olette perustelleet kantaanne mm. Ruotsin ja Norjan oikeuskäytännöllä asiasta.

Vaikka teillä ei ole kirjallista sopimusehtoa vastuutahosta, voidaan KSL 3 luvun 1 §:n nojalla arvioida myös tosiasiallista sopimusehtokäytäntöä.

Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. Lisäksi käytäntö on omiaan suosimaan yksipuolisesti pysäköintitoimintaa harjoittavaa yritystä järkyttäen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä tasapainoa. Ko. ehtokäytäntö on siten kuluttajan kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen.

Koska Suomessa ei ole lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvontatoiminnasta, auton omistajan /haltijan vastuu täsmentyy ratkaisukäytännön kautta. Yksittäistapauksittain voidaan kysymystä siitä, kummalla osapuolella on todistustaakka ko tilanteessa, arvioida esim. kuluttajavalituslautakunnassa. On tietysti niin, että auton haltijalla/omistajalla on yleensä mahdollisuus hankkia todisteita väitteensä tueksi, kun taas toisen osapuolen voi olla vaikeaa esittää vastakkaista näyttöä. Katsommekin, että asiaa koskeva lainsäädäntö olisi tarpeen tilanteen selkiyttämiseksi.


Sekoitettavuus viranomaistoimintaan

Keskeistä kuluttajien kannalta on, että yhtiönne toiminta ei ole sekoitettavissa viranomaisten suorittamaan pysäköinninvalvontatoimintaan. Tällä hetkellä käytössä olevassa valvontamaksulomakkeessanne lukee etusivulla ylimpänä ”yksityisoikeudellinen valvontamaksu”. Lomakkeen sivussa lukee pienemmällä fontilla ”valvontamaksu ei ole viranomaismaksu, vaan perustuu sopimukseen”. Lomakkeen kääntöpuolella kerrotaan mm. että valvontamaksu perustuu opasteiden mukaiseen sopimukseen, jonka ajoneuvon kuljettaja on hyväksynyt pysäköimällä ajoneuvonsa. Tilisiirtolomakkeessa lukee, että maksun saajana on Oy ParkCom Ab.

Katsomme, että lomakkeenne on tältä osin ollut riittävän selkeä oikean käsityksen luomiseksi toiminnan luonteesta ja perusteesta. Lomakkeessa ei ole annettu virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, jonka perusteella lomaketta lukeva henkilö voisi erehtyä luulemaan, että kyseessä on kunnallisen pysäköinninvalvojan tai poliisin määräämä viranomaismaksu.


Maksumuistutus ennen perintään siirtämistä

Valvontamaksulomakkeen kääntöpuolella kerrotaan, että ellei maksua makseta eräpäivään mennessä, eli 14 päivän kuluessa kirjoituspäivästä, saatava siirretään perintätoimiston perittäväksi. Kuitenkin perintälain edellyttämän hyvän perintätavan mukaan elinkeinonharjoittajan on lähetettävä itse saatavasta muistutus, ennen kuin se voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi. Neuvottelussa on käynyt ilmi, että olette jo tällä hetkellä muuttamassa lomaketta. Uudistetussa lomakkeessa kerrotaan maksun laiminlyönnin seuraamuksista, joita ovat maksuhuomautus sekä saatavan siirtäminen perittäväksi ja siitä aiheutuvat perintäkulut. Katsomme, että lomake kyseisten muutosten jälkeen tulee tältä osin täyttämään perintälain vaatimukset.


Valvontamaksun kohtuullisuus

Perimänne valvontamaksun suuruus Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella on 40 euroa, mikä johtuu kertomanne mukaan siitä, että maksu seuraa kullakin alueella perittävän kunnallisen pysäköintivirhemaksun suuruutta.

Sopimusrikkomusten seuraamusten tulee olla kohtuullisia. Seuraamuksen tulee lähtökohtaisesti perustua osapuolelle rikkomuksesta tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon. Vakioehdoissa on mahdollista käyttää kaavamaisesti määräytyvää kohtuullista sopimussakkoa. Yksittäistapauksessa sopimussakkoa voidaan kohtuullistaa.

Lopuksi
Edellä olemme käsitelleet kuluttajien kannalta keskeisimpiä kohtia toiminnassanne. Muistutamme kuitenkin siitä, että pysäköintipalvelussa saattaa nousta esille myös muita kysymyksiä , kuten yrityksen vastuu pysäköintialueella olevista ajoneuvoista.

Kehotamme Teitä ottamaan huomioon vastaisessa toiminnassanne edellä esitetyt näkökohdat. Tulemme ohjaamaan kuluttajia viemään yksittäiset riita-asiansa kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi ratkaisukäytännön kehittymiseksi.Johtaja Anja PeltonenLakimies Eeva TarkkanenTIEDOKSI Vantaan kuluttajaneuvoja

Anonyymi kirjoitti...

Edellisestä postauksesta saattaa saada vaikutelman, että kuluttajaviraston postaus olisi ParkComin toimitusjohtajan tänne laittama. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan minä tein tuon postauksen. Kuluttajaviraston dokumentti vain sattuu alkamaan ParkComin yhteystiedoilla, joten tästä voi tulla tuo virheellinen vaikutelma.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Upeeta!!!!!!!!!!!! JIHAAAAA!

Voiko tätä enää selvemmin sanoa?

Ja laput roskiin ...

Anonyymi kirjoitti...

No eiks tää sitten ole suhtkoht selvä. ParkCom valehtee sivuillaan. Toi Kuluttajaviraston lausunto ainakin sai minut ymmärtämään asian. Kyllä mä voin maksaa sakkoni jos kyseessä on viranomaisten määräämä saako, mutta kyllä helvetti jäätyy ennen kuin annan yhtään senttiä jollekin Mauno Lehtosen firmalle ...

Anonyymi kirjoitti...

Ottamatta sen enempää kantaa ParkComin toiminnan oikeellisuuteen, niin tässähän käytetään vain hyväksi lainpuutetta asiasta. Koska yksityinen pysäköinninvalvonta Suomessa on vielä uusi asia, ei siitä ole ennakkotapauksia olemassa, kuka maksaa ja mitä. Se on täysin selvää että yksityisellä parkkipaikalla, parkkipaikan omistaja määrää siitä, kuka siellä pysäköi ja millä hinnalla. Se että sinne jättää autonsa maksamatta on sama asia kun minä ajaisin oman autoni keskelle ko. autoilijan pihaa ja jättäisin sinne. Varmasti olisi tyytyväinen? Ja siinä vaiheessa kun ko. autoilija alkaisi selvittämään autoni omistajaa ja saisi minut kiinni voisin sanoa ettei näkyny kieltomerkkiä mikä kieltää pysäköinnin pihaasi? Yksityisalue on yksityisalue vaikka se kuinka olisi parkkipaikka. Vähän voisi käyttää järkeä ja miettiä että "Ilmaista lounasta ei ole olemassakaan". Varsinkaan missään kaupungin keskustassa ilmaista pysäköintitilaa. Niin ja ParkComille ja kiinteistölle ilmainen vihje, laittakaa puomit ja maksuautomaatti parkkipaikalle.

Anonyymi kirjoitti...

Tämän sivuston tarkoitus ei taida olla laittoman pysäköinnin edesauttaminen. Yksityisalueelle pysäköinti ilman lupaa on kiellettyä, ja laissa määritellään siitä tulevat seuraukset, käytännössä pysäköintivirhemaksu.

Kiinteistön omistajalla on käytännössä valittavanaan kolme toimintatapaa sääntöjen vastaisen pysäköinnin estämiseen.

Ensiksikin, pysäköinnin voi estää puomeilla tai muilla järjestelyillä, ja näihin voi kytkeä rahastusautomaatit pysäköinnin sallimiseksi maksua vastaan. Näiden asentaminen maksaa selvää rahaa, ja pienellä pysäköintialueella investointia ei välttämättä koskaan saataisi maksettua takaisin.

Toiseksi, kiinteistön omistaja voi kutsua kunnallisen pysäköinnintarkastajan tai poliisin määräämään pysäköintivirhemaksun luvattomasta pysäköinnistä. Tämä perustuu lakiin, ja ei maksa kiinteistön omistajalle mitään. Varat menevät kunnalle, joten tämä ei ole bisnes kenellekään.

Kolmanneksi, kiinteistön omistaja voi kuvitella turvautuvansa yksityiseen pysäköinninvalvontaan. Yksityisoikeudelliset valvontamaksut eivät mene kunnalle vaan yksityisyrityksen liikevaihdoksi, joka käsittääkseni ei tilitä niistä senttiäkään kiinteistön omistajalle. Tämä toiminta ei perustu lakiin. Toiminnasta ei ole muita kustannuksia kuin palkkakulut ja kertakustannus kyltin pystyttämisestä.

Keskustelussa onkin kyse siitä, onko viimeksimainittu toimintatapa Suomen lainsäädännön mukainen. Kiistatta se olisi hyvä bisnes, jonka vuoksi ParkComin ja muiden vastaavien toimijoiden intressit ovat suuret. Suojeluskunnat on Suomesta kuitenkin lakkautettu jo aikaa sitten ja vartiointiliikkeidenkin toimintaa säännellään lainsäädännöllisesti. Jos kerran vartiointiliikkeen vartijat eivät voi kirjoittaa rangaistusluonteisia veloituksia esimerkiksi myymälävarkaudesta, millä perusteella ParkCom kirjoittaa niitä luvattomasta pysäköinnistä?

Anonyymi kirjoitti...

Tämän sivuston tarkoitus ei taida olla laittoman pysäköinnin edesauttaminen. Yksityisalueelle pysäköinti ilman lupaa on kiellettyä, ja laissa määritellään siitä tulevat seuraukset, käytännössä pysäköintivirhemaksu.

Kiinteistön omistajalla on käytännössä valittavanaan kolme toimintatapaa sääntöjen vastaisen pysäköinnin estämiseen.

Ensiksikin, pysäköinnin voi estää puomeilla tai muilla järjestelyillä, ja näihin voi kytkeä rahastusautomaatit pysäköinnin sallimiseksi maksua vastaan. Näiden asentaminen maksaa selvää rahaa, ja pienellä pysäköintialueella investointia ei välttämättä koskaan saataisi maksettua takaisin.

Toiseksi, kiinteistön omistaja voi kutsua kunnallisen pysäköinnintarkastajan tai poliisin määräämään pysäköintivirhemaksun luvattomasta pysäköinnistä. Tämä perustuu lakiin, ja ei maksa kiinteistön omistajalle mitään. Varat menevät kunnalle, joten tämä ei ole bisnes kenellekään.

Kolmanneksi, kiinteistön omistaja voi kuvitella turvautuvansa yksityiseen pysäköinninvalvontaan. Yksityisoikeudelliset valvontamaksut eivät mene kunnalle vaan yksityisyrityksen liikevaihdoksi, joka käsittääkseni ei tilitä niistä senttiäkään kiinteistön omistajalle. Tämä toiminta ei perustu lakiin. Toiminnasta ei ole muita kustannuksia kuin palkkakulut ja kertakustannus kyltin pystyttämisestä.

Keskustelussa onkin kyse siitä, onko viimeksimainittu toimintatapa Suomen lainsäädännön mukainen. Kiistatta se olisi hyvä bisnes, jonka vuoksi ParkComin ja muiden vastaavien toimijoiden intressit ovat suuret. Suojeluskunnat on Suomesta kuitenkin lakkautettu jo aikaa sitten ja vartiointiliikkeidenkin toimintaa säännellään lainsäädännöllisesti. Jos kerran vartiointiliikkeen vartijat eivät voi kirjoittaa rangaistusluonteisia veloituksia esimerkiksi myymälävarkaudesta, millä perusteella ParkCom kirjoittaa niitä luvattomasta pysäköinnistä?

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin toiminnassa tuntuu olevan muitakin hauskoja piirteitä. Vilkaiskaapa sivua http://www.tkvk.org/kayttoehdot.html ...

Anonyymi kirjoitti...

No mitä sitä voi olettaa firmalta joka toimii laillisuuden rajamailla ...

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoittaakos tämä lausahdus "Muistutamme kuitenkin siitä, että pysäköintipalvelussa saattaa nousta esille myös muita kysymyksiä, kuten yrityksen vastuu pysäköintialueella olevista ajoneuvoista" sitä, että ParkCom maksaa esim. vandalismin vahingot?

Anonyymi kirjoitti...

Kävin eilen hakemassa Patentti- ja rekisterihallituksesta ParkComin julkiset tilinpäätöstiedot. Ne olivat saatavilla tilikaudelta 20.4.2004-31.12.2004. Vuoden 2005 tiedot tulevat kuulemma saataville viimeistään elokuussa.

Toimintakertomuksen mukaan ParkCom aloitti varsinaisen toimintansa loppuvuodesta 2004, mahdollisesti marraskuussa päätellen henkilökunnan palkkauksesta. Yhtiön osakepääoma oli tilikaudella 10.000 euroa.

Tuloslaskelma:

Liikevaihto 16360,65 euroa
Palkat -9944,45 euroa
Henkilösivukulut -3067,32 euroa
Henkilöstökulut yhteensä -13011,77 euroa
Poistot -174,84 euroa
Liiketoiminnan muut kulut -15001,87 euroa
Liiketappio -11827,83 euroa
Korko- ja rahoitustuotot 9,93 euroa
Tilikauden tappio -11817,90 euroa

Taseen puolella aktivoitua omaisuutta ei 31.12.2004 juuri ole lukuunottamatta 525 euron erää koneissa ja laitteissa. Vastaavaa-puolen erät ovat pääosin pankkisaamisia. Mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin se, että ParkComin oma pääoma oli 31.12.2004 negatiivinen -1817,90 euroa, eli yritys oli onnistunut kuluttamaan koko osakepääomansa. Osakeyhtiö joutuu hakemaan itsensä selvitystilaan, jos tällainen taloudellinen tilanne jatkuu. Selvitystilakäsittelystä tai sellaisen harkinnasta ei kuitenkaan ole tilinpäätöksessä mitään mainintaa.

Merkillepantavaa mielestäni on myös se, että ParkComin taseessa ei ollut juuri lainkaan saamisia 31.12.2004. Jos tuo koko 16000 euron liikevaihto koostuu 40 euron pysäköintivalvontamaksuista, niitä on pitänyt kirjoittaa noin 400 kappaletta. Joko autoilijat ovat todella kiltisti maksaneet lappunsa tai sitten ParkCom ei itsekään ole nähnyt hyvän kirjanpitotavan mukaisia edellytyksiä kirjata maksamattomia valvontamaksuja liikevaihdoksi ja saamisiksi. Osasyynä voi tietysti olla se, että tällaisella varovaisella kirjanpitokäsittelyllä on mahdollisesti voitu lykätä arvonlisäveron maksuun lankeamista.

ParkComin taloudellinen asema 31.12.2004 ei todellakaan näyttäisi olleen vahva. Tämä voi olla yhtenä syynä sille, miksi ParkCom ei ole lähtenyt riskeeraamaan ja haastamaan niskuroivia autoilijoita käräjille. Helsingin käräjäoikeudesta ei eilen kysyttäessä löytynyt ensimmäistäkään siviilijuttua, jossa ParkCom olisi ollut osapuolena.

ParkComin työntekijöiden keskimääräinen palkkataso vuonna 2004 näyttäisi tilinpäätöstietojen valossa olleen 1657,41 euroa kuukaudessa.

Kenties kuitenkin mielenkiintoisin yksityiskohta toimintakertomuksessa on maininta siitä, että yhtiötä vastaan oli nostettu kanne. Helsingin käräjäoikeudessa ei tiedetty tällaisesta mitään, joten asia lienee käsitelty jossain muualla. Olisi mielenkiintoista saada selville, missä oikeusistuimessa tämä kanne on ollut esillä ja käydä pyytämässä siihen liittyvät asiakirjat sikäli kuin ne ovat julkisia asiakirjoja. Ehkäpä Espoosta tai Vantaalta löytyisi jotain.

Tämä kaikki siis julkisista asiakirjoista luettuna ja pääteltynä. Jos ParkComin toiminta vuonna 2004 on ollut jotain muuta kuin valvontamaksujen kirjoittamista, päättelyt eivät varmastikaan pidä paikkansa ainakaan kaikilta osin.

Asiakirjat ovat kaikkien vapaasti tutustuttavissa Patentti- ja rekisterihallituksen itsepalvelupäätteillä Kampissa, ja löytyvät tietokannasta kun sinne syöttää yrityksen nimeksi "Oy Parkcom Ab".

Anonyymi kirjoitti...

Nuo lukutiedot saa myös kännykällä/netillä osoitteesta http://www.asiakastieto.fi muutamaa euroa vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on upeaa! Nyt kun nämä tiedot saataisiin vielä julkisesti lehtiin muidenkin luettavaksi. Nyt aina kun lehdessä on juttua ParkCom:ista ja valvontamaksuista se on esitetty valvontayhtiön näkökulmasta! Grrrr!

Anonyymi kirjoitti...

Mokasin kiireessä tehdyssä analyysissäni yhden laskutoimituksen. 16000 euron liikevaihto riittää useampaankin parkkiveloitukseen, kun liikevaihdoksi kirjataan vain arvonlisäveroton osuus hinnasta. Parkkimaksuja on tuolla liikevaihdolla voitu kirjoittaa tasan 499 kappaletta eikä 400, mutta eipä tuo niin hirveästi vaikuta lopputulokseen.

Anonyymi kirjoitti...

Lehtijutut syntyvät toimittajilta rutiinilla. Yhden jutun kirjoittamiseen on harvoin mahdollista panostaa kunnolla aikaa, ja tämä ParkCom-juttu on sen verran monimutkainen, että toimittajalta menisi monta päivää perehtyä lainsäädäntöön.

Juttu tehdään sillä tavalla, että haastatellaan paria tahoa, joista toisen on journalistin ohjeiden mukaan syytä olla ParkCom itse. Näiden haastattelujen perusteella sitten juttu syntyy, ja valitettavasti kaikki olennainen voi jäädä jutusta pois.

Kun seuraa keskustelupalstojen sananvaihtoa, hyvin monelle tuntuu olevan vaikeaa ymmärtää, että virheellinen pysäköinti on eri asia kuin siitä maksettavan seuraamuksen meneminen yksityisyritykselle. Toimittajat eivät varmasti ole tavallista kansaa kummempaa väkeä tältä osin.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän se niin on että pyrin pysäköimään oikein. Jos pysäköin väärin niin sitten parkkipirkko antaa virallisen sakon. Sen maksan, ja jos katson sen aiheettomaksi, teen hallintolain mukaisen oikaisupyynnön. Tarvittaessa siitäkin päätöksestä voi valittaa ilmaiseksi hallinto-oikeuteen.

Miksi helvetissä maksaisin 40 eur jollekin yksityiselle yritykselle jolla ei ole edes lainsäädännöllistä tukea toiminnalleen. Hehän voivat aika mielivaltaisesti jaella omia sakkojaan autoilijoille ja ainoa tapa ratkaista riita on käydä oikeudessa. Moni ei siihen edes ryhdy vaan mieluummin maksaa kiltisti.

Tällainen mafiatoimintahan on yleistä Italiassa. "Maksat tai itket ja maksat".

Viranomaisille kuuluu pysäköinninvalvonta tai sitten lainsäädäntöä on muutettava siten että sieltä löytyy toimintarajat ja tavat myös yksityisille valvontayhtiöille.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom vetoaa Ruotsin oikeuskäytäntöön ja lakiin. Oheisen linkin takaa löytyy ruotsiksi paikallinen laki, jossa yksiselitteisesti määritellään yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuus. Suomessa tuollaista lakia ei ole ja toivottavasti ei tulekaan.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840318.HTM

Anonyymi kirjoitti...

ei teilläkään helppoa oo, urpot...

Anonyymi kirjoitti...

Jos saan veikata, niin luulen, että aikanaan kun käydään oikeudessa ParkCom vs. Autoilija, niin oikeus toteaa sopimuksen syntyvän tavalla jolla parkcom ilmoittaa sopimusehdot kyltissä. Mutta samanaikaisesti oikeus myös kumoaa parkcom:n vaatimuksen saada laskuttaa haltijaa tai omistajaa. Parkcom:n on perittävä maksu ajoneuvon kuljettajalta.

Tämähän tietysti sopii, koska ParkCom:N tulee kuljettaja osoittaa ja jos haltija kieltää olleensa kuljettaja, ei siinä maksuja keneltäkään voi periä.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeudenkäyntejä on turha pelätä kovin paljon. Oikeudenkäymiskaaren 21. luku toteaa parissa pykälässä seuraavaa. ParkComin asia täyttää määritelmän "epäselvä" aivan varmasti.

8 a § (19.3.1999/368)
Jos asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi määrätä, että asianosaiset osaksi tai kokonaan vastaavat itse oikeudenkäyntikuluista.

8 b § (19.3.1999/368)
Jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta, tuomioistuin voi viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää.

Anonyymi kirjoitti...

Spekuloinniksi menee jälleen, mutta tulipa mieleen, mikä mahtaa olla tilanne ParkComin arvonlisäverolain noudattamisen kanssa. Tilikauden 2004 tilinpäätöstietojen perusteella ParkComin taseessa ei näy ainakaan kovin paljon saamisiksi kirjattuja parkkiveloituksia.

Toimintakertomuksesta voi päätellä, että ParkComin toiminta on ollut käynnissä käytännössä marras- ja joulukuussa 2004, ja näiltä kuukausilta kertyvät arvonlisäverot tilitetään verottajalle joko tammi- tai helmikuussa 2005. Taseessa ei kuitenkaan näy myöskään suurta määrää sellaisia velkoja, jotka eivät vastaisi kirjatun liikevaihdon arvonlisäverovelkaa ja joulukuun palkkakustannusten työnantajamaksuja. Tästä voi päätellä, että taseessa ei ole ainakaan kovin suurta määrää sellaista arvonlisäverovelkaa, joka vastaisi vuoden 2004 loppuessa maksamattomina olleita "sakkomaksuja".

JOS ParkCom on jättänyt maksamattomat "sakot" kirjaamatta liikevaihdoksi JA samalla jättänyt arvonlisäverot tilittämättä valtiolle, ParkCom on saattanut rikkoa arvonlisäverolakia. Tämän voi tietysti päätellä tilinpäätöstiedoista vain, jos a) maksamattomia "sakkoja" on paljon ja b) ParkCom ei ole maksanut arvonlisäveroja etuajassa. Aukottomasti tätä ei voi kuitenkaan julkisten tilinpäätöstietojen perusteella sanoa. Joko autoilijat ovat maksaneet maksunsa tunnollisesti ja nopeasti tai sitten "sakot" on kirjattu liikevaihdoksi ja arvonlisäverovelaksi vasta maksuhetkellä.

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovelvollisuus syntyy, kun palvelu on suoritettu. ParkComin tapauksessa tämä tapahtuu käsitykseni mukaan siis silloin, kun sääntöjen vastainen pysäköinti on tapahtunut ja maksulappu on kiinnitetty tuulilasiin. Vaikka autoilija ei maksaisi laskua, ParkComin pitäisi näkemykseni mukaan tilittää arvonlisävero verottajalle. Vasta silloin, kun ParkCom kirjaa saatavan luottotappioksi, arvonlisävero palautuisi verottajalta ParkComille. Tämän mukainen menettely edellyttäisi ParkComilta tietysti "ylimääräistä" rahaa, jonka se voisi sitoa verottajan tilille muutamaksi kuukaudeksi. Tämän rahan määrä olisi sitä suurempi, mitä isompi osuus "sakoista" jäisi maksamatta.

Laki sanoo asiasta seuraavaa. Jos tätä keskustelua lukee joku arvonlisäverotusta paremmin tunteva, olisi mukavaa kuulla kommentti tähän.

Joka tapauksessa vinkkinä verottajalle on selvittää, miten ParkCom on toiminut näiden verojen kanssa.

Niin tai näin, tästä ei saa ainakaan kovin isoa naulaa ParkComin arkkuun. Veikkaisin, että pahimmillaankin ParkComille määrättäisiin veronkorotusta, ei sen enempää.

--------------------------

Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta
15 §
Velvollisuus suorittaa vero 1 §:ssä tarkoitetusta myynnistä syntyy, kun:

1) myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu;

2) vastike tai sen osa on kertynyt ennen 1 kohdassa mainittua ajankohtaa;

3) 79 §:ssä tarkoitettu suoritus on saatu;

4) tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön.

Anonyymi kirjoitti...

Keskustelu leviää Hesarin yleisönosastollekin. Tämän päivän lehdessä joku kirjoittaa otsikolla "Yksityiset parkkisakot ovat liikennekasvatusta" viestin, jonka olennainen sisältö on se, että "soo soo, ei saa pysäköidä väärin."

Alan olla hiljalleen sitä mieltä, että tästä ParkCom-pelleilystä pitää saada oikeuden päätös. Muutoin on vaara, että homma vakiintuu. Pitäisiköhän tuo ParkCom-lasku maksaa, lähettää sen jälkeen ParkComille vaatimus maksaa rahat takaisin ja haastaa itse ParkCom oikeuteen?

Anonyymi kirjoitti...

Tosiasia on kuitenkin se että miksi tahansa ParkComin maksua nimittääkin tai yrittää keksiä sille hyviä tarkoitusperiä, kyse on sopimusoikeudellisesti merkittävästä asiasta. Jos lainsäädännöllä yksityinen pysäköinninvalvonta "laillistetaan" jossain vaiheessa, se on ok. Siihen asti odotellaan kuitenkin oikeuden päätöstä kunhan ParkCom saa jonkun sinne haastettua.

Itselläni on 4 ParkCom maksua 3 vuodelta 2005 ja 1 tältä vuodelta. Minulla ei ole aikomustakaan maksaa vaikka lähettäisivät karhukirjeitä päivittäin. Oikeuteen on haastettava ennen kuin minä aukaisen kukkaroa.

Mielenkiintoista myös on se, että ParkCom julkaisi sivullaan syyttäjän päätöksen, mutta ei Kuluttajaviranomaisten päätöstä mikä on julkaistu tässä blogissa? Kaikki varmaan tajuaa miksi?

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoisia juttuja, itse aloin seurata tapahtumia kun sain "laskun" Joulukuussa pysäköidessäni viivan päälle. Olivat ottaneet oikein kuvat, yhdessä näkyi parkkikiekko (miten muuten todistetaan ajanylitys, kellonaika ja kuvausaika yms.???), ja muutamassa 1 rengas oli n.20cm viivan ulkopuolelle. Muistaakseni oikaisuvaatimuksessani oli heidän perustelu että olin pysäköinyt viivan päälle (voi,voi)ja "sakkoa" ei voi perua. En muuten ole maksanut enkä maksa ennen oikeuden päätöstä. Tämä oli kiitos kun kulutin rahojani Sellossa, en muuten ole käynyt senjälkeen. Yhteydenotot Sellon johtajaan (jolle tämä ei varsinaisesti kuulu)eivät ole johtaneet minkääläiseen vastaukseen, mielestäni huonoa käytöstä kaupallisella alalla toimivalta. Luin muuten jutun (viikko pari sitten) joko Vartista tai Länsi-Helsingin sanomista, liekö toimittaja ollut Parkcomin läheinen ystävä. Uutisessa kuitenkin kerrottiin että Parkcom vie kaikki maksamattomat sakot oikeuteen alkaen vuodelta 2004. Sinne siis päädyn minäkin.
ps. ihmettelin heidän lapussa olevaa tieliikennelain kohtaa mihin vetoavat. Sellaista pykälää/momenttia ei ole vaan heidän ilmoittama koskee vammaispysäköintiä (28 /b).

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs se on mahdollista? Käsittääkseni ParkCom:n kyltissä Sellossa lukee pysäköintiehtona pysäköintiaika (4h?). Jos sopimus pysäköinnistä syntyy sopimusehtojen perusteella, ei ParkCom voi vaihtaa ehtoja kesken pysäköinnin. "Nyt sakotetaankin viivan päälle pysäköinnistä". Pysäköintiin liittyvät ehdot täytyy olla kerrotty kyltissä, jos kyltissä viitataan pysäköinti aikaa, ainoa josta voivat omien ehtojensa mukaan antaa maksun on pysäköintiajan ylitys!

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom ei muuten näytä kovin aktiivisesti noudattavan edes omaan maksulappuunsa painamiaan tekstejä. Autoani kuljettanut henkilö löysi tällaisen lapun tuulilasista joskus tammikuussa. Lapun takana mainitaan, että kirjallinen maksumuistutus lähetetään 14 päivän kuluttua, ja että kirjallinen maksuvaatimus lähetetään edelleen 14 päivän kuluttua. Vaan eipä ole kirjeitä kuulunut, ja maksua ei tasan varmasti ole maksettu. Aikaa on kulunut kohta jo useampia kuukausia.

Oikeudellista perintää ei muuten voi käynnistää ilman, että maksamattomasta velasta on huomautettu velallista.

Osasyynä lappujen tulemattomuuteen voi tietysti olla se, että olen tehnyt ajoneuvorekisteriin osoitteen luovutuskiellon. Suosittelen lämpimästi samaa kaikille muillekin. Lisätiedot ajoneuvohallintokeskuksen web-sivulta.

Anonyymi kirjoitti...

Ongelma taitaakin olla se, että ParkCom on ulkoistanut maksujen hallinnan perintätoimistolle. Siis karhukirjeet lähettää (milloinkohan se tapahtuu, itsellä on 2 parkcomia maksamatta) perintätoimisto. Perintätoimistolla taas on pääsy ajoneuvorekisteriin. Osoitteenluovutuskielto koskee yksittäisiä kyselyjä, yleensä perintätoimistoilla ja viranomaisilla on suora pääsy rekisteriin.

Anonyymi kirjoitti...

Voisko joku kysyä tätä AKE:sta?

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom:n toiminta on puhdasta mielivaltaa. Olen samaa mieltä - missään tapauksessa maksua ei pidä maksaa. Miksei kuluttajavirasto julkaise mitään rakentavaa tästä asiasta omilla netti-sivuillaan.

ÄLKÄÄ MAKSAKO MAKSUA

Anonyymi kirjoitti...

MÄ keksin, osaisko joku tehdä samanlaisen "tagin" kuin "Olen rikollinen" kampanja tekijänoikeuslain yhteydessä. Merkin saa sivulleen yläkulmaan esim: http://www.olenrikollinen.org/

Merkki voisi olla vaikka "Ei yhtään maksettua parkcomia" tai jotain vastaavaa. Mä ainakin laittaisin sivulleni heti!

Anonyymi kirjoitti...

JRS:lle tiedoksi. ParkCom:n sivuilla lukee:

Valvontamaksun periminen perustuu pysäköineen kuljettajan ja valvontayhtiön väliseen sopimukseen, joka syntyy kun auto pysäköidään. Auton kuljettajan on tällä menettelyllään katsottava hyväksyneen pysäköintialueen kylteissä ilmaistut pysäköinnin ehdot. Siten valvontamaksun maksamisesta vastaa pysäköintiehtoja rikkonut ajoneuvon kuljettaja, joksi katsotaan ajoneuvon haltija, ellei hän näytä toisen nimetyn henkilön toimineen sen kuljettajana.

Eli jos kyltissä luki ehtona että viivan päälle ei saa pysäköidä, silloin maksu oli ehkä aiheellinen, mutta kuten arvata saattaa sellaista ehtoa ei lukenut, joten viivan päälle pysäköinnistä ParkCom ei omien sivujensakaan mukaan voi sakottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Toinen virhe tekstissä on, että ajoneuvon haltija ei ole velvollinen maksamaan maksua eikä myöskään kertomaan kuka kuljettaja oli. Tämä perustuu yleiseen sopimusoikeuteen, jossa sopimukseen vetoavan tulee esittää näyttö asiassa, siis ParkCom:n. Kuten tässä blogissa on kerrottukin.

Anonyymi kirjoitti...

ParkComissa ei siis valtakunnansyyttäjän päätöksen mukaan ollut syyllistytty virkavallan anastukseen tai petokseen. Rikoslaissa on kuitenkin muita mielenkiintoisia kohtia.

Rikoslaki, 30. luku, 1. pykälä. Mahtaisikohan tämä soveltua ParkComin websivujen sisältöön, kun siellä jätetään kuluttajan kannalta olennaisen tärkeää kuluttajavirastonkin toteamaa ohjeistusta mainitsematta mm. sen osalta, että auton haltija ei ole velvollinen selvittämään ajoneuvon kuljettajaa?

30 LUKU (24.8.1990/769)
Elinkeinorikoksista
1 § (1.4.1999/475)
Markkinointirikos
Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Pari helmeä ParkComin sivuilta:

Hiljaisesta sopimuksesta:
Vastaavanlaisen hiljaisen sopimuksen henkilö tekee arkielämässä esimerkiksi noustessaan raitiovaunuun takaovesta. Tällöin hän pelkällä toiminnallaan solmii liikennöitsijän kanssa henkilökuljetussopimuksen ja sitoutuu myös maksamaan matkastaan.

Toivottavasti ParkCom ei laajenna palveluaan kattamaan lipuntakastuksia. Siinä voisi tulla jänniä tilanteita, kun liputta matkustava henkilö X pääsisi kuin koira veräjästä, ja henkilö X:n isä/aviopuoliso/serkku/mummo/kaveri saisi maksukehotuksen ja uhkailut perintä- ja oikeustoimista.

Reklamaatioiden selvittelystä:
Autoilijan reklamoidessa saamastaan pysäköintivalvontamaksusta tutkimme autosta ottamamme valokuvat, joiden perusteella ratkaisemme saapuneet reklamaatiot.

Jos tuo edellä mainittu henkilö X:n mummo sitten valittaisi saamastaan maksukehotuksesta, ParkCom selvittäisi tilanteen katsomalla kuvaa raitiovaunusta (...siis sellaista kuvaa, jossa ei näy yhtään ihmistä). ParkComin kanta todennäköisesti olisi, että maksa vaan, mummonrutjake. Meillä ei ole minkäänlaista näyttöä sopimusrikkomuksesta, mutta meillä on kuva raitiovaunusta...

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka taistella ParkComia vastaan niiden omilla aseilla:

Askartele autosi tuulilasiin kyltti, jossa lukee näin: "Kiinnittämällä jotain lappusia tähän autoon, sitoudut maksamaan 1000 euron kiinnittämismaksun auton omistajalle". Sitten vaan auto parkkiin Sellon parkkihalliin ilman pysäköintikiekkoa.

Ennemmin tai myöhemmin ParkComin valvoja tulee paikalle ja kiinnittää maksulapun. Ota maksulappu talteen ja poistu paikalta. Ja sitä maksua ei tietenkään makseta.

Nyt tullaan nerokkaimpaan osuuteen. Parin viikon kuluttua saat auton omistajana ParkComilta karhukirjeen. Vastaa siihen, että pysäköijä oli joku muu, joten sinulta on ihan turha karhuta yhtään mitään (ParkComin maksuthan kuuluvat pysäköijälle, ei auton omistajalle). Samassa yhteydessä alat vaatia ParkComilta 1000 euron kiinnitysmaksua. Kiinnitysmaksun ehdot olivat näkyvissä, joten auton omistajan (eli sinun) ja laputtajan (eli ParkComin) välille syntyi ParkComin oman tulkinnan mukaisesti ns. hiljainen sopimus. Todisteena tapahtuneesta on maksulappu ja ParkComilta tullut karhukirje, joka todistaa aukottomasti autoosi kiinnitetyn lapun tulleen juuri ParkComilta.

Lopputilanne on siis se, että te molemmat vaaditte toisiltanne rahaa hiljaiseen sopimukseen vedoten. Sinä vaan olet huomattavasti vahvemmassa asemassa, sillä pystyt todistamaan ParkComin sopimuksen toiseksi osapuoleksi, kun taas ParkCom on vaatimuksineen täysin tyhjän päällä.

Näin helppoa se on.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom näyttää rekrytoivan työntekijää nimikkeellä "pysäköinninvalvoja". Lieneekö sattumaa, että nimikkeeksi on valittu tismalleen sama kuin kunnallisen virkaveljen virkanimike. Illuusion rakentamisessa kulissit ovat iso osa. Espoon työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisut on ryhtynyt ParkComin apulaiseksi rekrytoinnissa.

Pitäisiköhän pistää hakemus sisään ja mennä pistämään Mauno tiukalle haastattelussa... :-)

Anonyymi kirjoitti...

Rehellistä yritystä solvataan! Törkeää! Ajokortti pois tällaisilta uunoilta!

Anonyymi kirjoitti...

Tuo rehellisyys riippuu kyllä siitä, miten määrittelet käsitteen. Jos rehellisyyttä on se, että ei mm. jätä kertomatta kuluttajan kannalta keskeisiä kuluttajansuojaan liittyviä seikkoja oman toimintansa kohdalla, ParkCom ei ole rehellinen. Tämä sen vuoksi, että ParkCom uskottelee sivuillaan, että ajoneuvon haltija tai omistaja ovat jotenkin velvollisia selvittämään sen, kuka oli kuljettajana.

Jos rehellisyyden mittarina pidetään sitä, että toiminta ei kirjaimellisesti tarkasteltuna ole rikoslain tai muun pakottavan lainsäädännön vastaista, tällöin ParkCom on toki rehellinen valtakunnansyyttäjän päätöksen perusteella, ainakin mitä tulee petokseen ja virkavallan anastukseen. Markkinointirikoksesta en enää olisi niin varma.

On kuitenkin huomattava, että mm. pornokauppiaat ovat ihan yhtä lailla rehellisiä yrittäjiä kuin ParkCom. Itse ainakin kunnioitan niin pornokauppiaita kuin ParkComin väkeä ihan yhtä paljon - tai vähän...

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom:n kylttejä kertyy nykyisin jokaisen parkkialueen kulmaan. Mielenkiintoista olisi tietää kuinka paljon parkkipaikkojen omistajat pulittavat ParkCom:lle valvonnasta? Esimerkiksi Helsingin Vuosaaressa on yhdellä parkkipaikalla ParkCom:n kyltit jossa edellytetään pysäköintilupaa (mikä siis on ihan oikein). Parkkialueella on jo toista viikkoa ollut pysäköitynä auto vapaassa ruudussa ilman pysäköintilupaa ja yhtään ParkCom maksua ei ole tullut!

Tätäkö se valvonta sitten on? ParkCom kerää maksut tyhmiltä parkkipaikkojen omistajilta ilman että valvonnasta on tietoakaan. Taloyhtiöt ja asukkaat joutuvat maksumiehiksi olemattomalle valvonnalle. Kertokaa mitä ParkCom veloittaa valvonnastaan? Montako valvojaa heillä on esim. Helsingissä?

Enpä usko että puoliakaan parkkipaikoista keritään edes valvomaan, joten valvonnasta maksavat tontinomistajat maksavat käytännössä tyhjästä.

Mistäkö tiedän että ilman lupaa pysäköityyn autoon ei ole tullut maksulappua? Koska se on minun tarkoituksella sinne jättämä kakkosauto, odotan sitä ParkCom maksua ....

Anonyymi kirjoitti...

Nähtävästi pitää paikkansa se, että ParkCom ei tontin omistajalta veloita mitään pysäköinninvalvonnasta vaan maksutulot perustuu pelkästään pysäköintivirhemaksuista saatuihin tuottoihin? Ei kyllä kuulosta kannattavalta! Toisaalta, jos hypoteettisesti olettaa että ihmiset tottelevat kylttejä ja eivät pysäköi väärin, silloin yrityksen tulot laskevat ja periaatteessa jopa loppuvat kokonaan. Onko kenelläkään tietoa ParkCom:n viime vuoden tuloksesta?

Veikkaan että tontin omistajallekin koittaa vielä maksupäivä. Se aika tulee kun valvonnasta aloitetaan perimään maksua. Uskokaa pois ...

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin viime vuoden tulos on varmasti yrityksen itsensä tiedossa. Kaupparekisteriin julkiset tilinpäätöstiedot pitää toimittaa viimeistään elokuussa, joten siinä vaiheessa voi asiaa ruveta sieltä kyselemään.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, onko ParkCommin maksu sellainen luonteeltaan, että sen voi laittaa matkalaskun liitteeksi ja velkoa rahan työnantajalta? Sakkoa tai virhemaksuahan ei voi näin hoitaa, mutta ehkä tämän? Ihan faktaa toivoisin tiedoksi, enkä mutua.

Anonyymi kirjoitti...

Matkalaskukelpoisuuden suhteen pitää huomioida pari asiaa. Toinen on firman oma politiikka: firma voi vapaasti sallia tai kieltää tämäntyyppisten kulujen perimisen firmalta. Verotus on toinen asia. Jos firma maksaa pysäköintivirhemaksun työntekijän puolesta, se ei ole yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen (käyneekö peräti niin, että se luetaan työntekijän palkaksi?). ParkComin maksujen suhteen asia ei ole noin yksioikoinen, koska kaikenlaisia yksityisoikeudellisia "sakkomaksuja" maksetaan firmojen kassasta nytkin ilman sen kummempia seuraamuksia (hotellien "no show"-maksut jne). Uskoisin, että ilman KHO:n päätöstä kukaan ei pysty vastaamaan kysymykseen siitä, voiko firma maksaa työntekijälle tämänkaltaisen maksun.

Kokonaan eri asia on tietysti se, kannattaako sinunkaan sitä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, lähinnä sitä veroa tosiaan tarkoitin, koska meidän firmassa se näköjään määrää tuon politiikan.
Siitä maksusta minä vielä mietin, että jos tosiaan kieltäisi AKE:a luovuttamasta tietoja ulkopuolisille, niin mahtaisiko ParkCom silti saa ne tiedot sieltä? Ja tietysti se, että kysyykö ParkCom ne tiedot sieltä heti vai vasta sitten, kun maksua ei kuulu (eli onko jo myöhäistä). Joku varmaan ainakin osaa sanoa, tuleeko sieltä maksumuistutuksia ja mitä niissä sanotaan?

Anonyymi kirjoitti...

Oliko kyseessä firman auto vai yksityinen? Jos yksityinen, niin ensimmäinen ohje on että mitään yhteyttä ParkCom:iin ei pidä ottaa.

Älä tee reklamaatiota koska silloin paljastat olleesi kuljettaja!

ParkCom lähettää maksumuistuksen ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Kun kyseinen henkilö saa muistuksen ei muuta kuin paluupostissa takaisin ja samalla henkilö kieltää olleensa kuljettaja.

Sopimus pysäköinnistä syntyy vain kuljettajan kanssa ja ParkCom:n on osoitettava sopimuksen rikkomus ja osapuoli, jota se ei valitettavasti pysty tekemään.

Lyhyesti
1. Lappu roskiin, ei mitään yhteyttä ParkCom:iin
2. Kiellät olleesi kuljettaja, ParkCom:n on itse selvitettävä se

Anonyymi kirjoitti...

Oma auto se oli, mutta firman asialla. Mutta entäs JOS mentäisiin oikeuteen. Onko tuo kieltäminen rangaistava teko, jos käy ilmi että olen kuskina ollut? Paljonko tuollaisesta oikeuskäsittelystä joutuu käytännössä maksamaan, KUN sen kuitenkin häviää? Niin ja mitenkä se oikeusprosessi menee luottomerkintöjen osalta. Eli varmaankin siinä saa haasteen oikeuteen. Voiko siinä vaiheessa enää tunnustaa, maksaa jotain summaa ja selvitä puhtain paperein?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä se aika selvästi on moneen kertaan tällä sivustolla kerrottu.

Pysäköinnissä ParkCom valvotuilla parkkipaikoilla on kyse kahden osapuolen välisestä sopimuksesta. Se kumpi katsoo sopimusta rikotun joutuu esittämään asiassa näytön. Sopimus syntyy vain kuljettajan kanssa. Tosin tätäkään ei ole testattu oikeudessa voiko sopimus syntyä pelkällä kyltillä.

Eli, jos kiellät olleesi kuljettaja tulee ParkCom:n esittää näyttö siitä että pysäköinnistä tehty sopimus on tehty kuljettajan kanssa joka olit sinä. Ei sinun tarvitse esittää todisteita että se et ollut sinä. Näyttövelvollisuus on ParkCom:lla. Tämä on se asia joka nimenomaan selvitetään oikeudessa jos sinne mentäisiin. Miksi sitten sinne ei vielä kertaakaan ole menty? Sen takia koska ParkCom ei pysty kuljettajaa osoittamaan.

Tämän blogin ylläpitäjä näyttää säännöllisesti kysyvät pääkaupunkiseudun oikeuslaitoksilta onko kanteita nostettu jossa haastajana olisi ParkCom. Ei ole. ParkCom:n toimitusjohtaja uhosi lehdessä jo helmikuussa että maksuja on maksamatta vuodelta 2004 ja kaikki haastetaan tarvittaessa oikeuteen. Nähtävästi puheet on suuria mutta teot pieniä. Kyllä sanoisin että ParkCom on tässä aika heikoilla. Hävittyään he maksavat kulut. Aika iso riski.

Toinen juttu on se että aina voi valittaa kuluttajavalituslautakuntaan. Lain mukaan kaikki perimis yritys ym. katkaistaan käsittelyn ajaksi mikä voi kestää vuosia.

Moraalisesti tietysti on niin että eihän sinun pitäisi valehdella. Oikeudessa voidaan kysyä olitko kuljettaja, johon voi vastata että aikaa on mennyt niin paljon että et pysty muistamaan. Edelleen, ParkCom:n pitää osoittaa sinun olleesi kuljetta, ei sinun tarvitse todistaa päinvastaista.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluista voisi todeta sen että perintäkulut voi noista käsittääkseni korkeintaan 190 eur. Mutta edelleen lopulliseen päätökseen tarvitaan oikeuden kanta siitä onko maksu aiheellinen. Kuten edellisessä viestissä todettiin näyttövelvollisuus asiassa on ParkCom:lla. ParkCom haastaan sinut oikeuteen ja oikeudessa he esittävät vaikka valokuvan jossa näkyy että sinä ajoit autoa kyltin ohi ja pysäköit sen. Häviät jutun, maksat omat ja vastapuolen kulut.

Toisaalta, jos ParkCom ei pysty osoittamaan kuljettajaa, he häviävät, maksavat kulut ja todennäköisesti heidän toimintansa loppuu siihen koska sen päätöksen jälkeen kukaan ei enää maksa. Ehkä asian lopullisuus häviön kohdalla on niin iso riski että ParkCom ei vie asiaa oikeuteen vaan tyytyy niihin maksuihin joita "kiltit" ihmiset maksavat.

Jos haluat sopia asian haasteen saatuasi, joudut varmasti maksamaan ainakin perintäkulut.

Helpoin tie on kokeilla kuluttajavalituslautakuntaa. Eli kun saat maksumuistuksen, teet siitä reklamaation ParkComille ja odotat vastausta, kiellät olleesi kuljettaja. Jos tulee toinen maksumuistutus viet asian kuluttajavalitustalutakuntaan. Hae nettisivuilta lomake, täyty, kirjoita perusteet ja pistä postiin. Kuluttajavalituslautakunnan käsittelyn ajaksi kaikki perintä pysähtyy ja koska kyse on maksumuistuksesta ei ole mitään perintäkuluja. Jos häviät kuluttajavalituslautakunnassa, maksa sen jälkeen jos et halua kokeilla oikeudessa. Lautaukunnan päätöksiä voi joutua odottamana jopa vuosia.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, OK. Eli kiistään ParkComille ja vetoan huonoon muistiin oikeudessa (jos ei parkcom luovu ensin), niin en saa syytettä mistään väärästä todistuksesta tms. Vaan edelleenkin, missä vaiheessa ylittyy se raja, jolloin Suomen asiakastietoihin tulee merkintä aiheesta? Sitä riskiä en missään nimessä halua ottaa 40€:n takia.

Anonyymi kirjoitti...

Maksuhäiriömerkintä tulee vasta jos lainvoimaisen oikeudenpäätöksen perusteella saatava todetaan ulosottokelpoiseksi, etkä siitä huolimatta maksa.

Kuluttajan asema on tässä suhteessa todella vahva.

Viranomaismaksuissa asia toki on toisin. Ne ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lisäksi oikeudessa olevan rahariidan voi sopia aivan missä vaiheessa tahansa ja silloin joutuu maksamaan vain siihen mennessä syntyneet kustannukset, joista siis kuluttajasaatava voi olla enintään 190 EUR. Oikeudella on velvollisuus edistää sovittelua. Jos siis haasteen saatuasi tai esivalmistelussa maksat kulut enintään 190 niin mitään oikeudenkäyntiä ei tule.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom on julkaissut web-sivuillaan ensimmäisen kuluttajavalituslautakunnan päätöksen koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa. Päätös on ParkComin kannalta edullinen, sillä kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Asiassa olennaista on kuitenkin se, että valituksen tehnyt henkilö on myöntänyt pysäköineensä ajoneuvon ilman pysäköintikiekkoa. Tässä päätöksessä ei siis ole otettu kantaa näyttövelvollisuuteen asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno homma ;) Mulla on edelleen 4 ParkCom maksua maksamatta enkä maksa ... minähän en ollut kuljettaja, ja jos olinkin niin selvittäköön ja todistakoon ParkCom asian ... kyllä naurattaa :)

Anonyymi kirjoitti...

hmm.. Seilasin sivuille tutkaillakseni samaa kuin kaikki edellä mainitutkin eli parkcom oy:tä ja sen sopimusehtojen laillisuutta. Koska koko itäkeskus täyttyi yllättäen parkcomin kylteistä. Itselleni ihmetystä aiheuttaa että jos omistaisin auton? Voisinko sitä enää ajaa parkkiin oman kerrostaloni pihalle?? Mitään tiedoituksia Parkcomin ja Taloyhtiön väliltä ei ole toimitettu asukkaille, vaan asia tuntuu olevan päätetty kiinteistön hoitajan puolelta, ei asukkaiden. Ensiksi luulin asian olevan todellakin vain itäkeskukseen sikiäneestä rutosta, mutta se saakin alkunsa jo vuodesta 2004, heh. Muista kuinka aikoinaan kauppakeskus mainosti parkkipaikkojaan työliikkujille. Eli en siis tarkalleen tiedä että olenko tämän yksityisalueen asukkaana yksityisalueen omistaja vai en??

Ja mikä kiinnostaisi vielä enemmän ON että pienellä rahalla ei tässä mittasuhteissa toimiva liiketoiminta lähde itsekseen vain pyörimään (+ että ihmiset jotka harjoittavat tämän kaltaista liiketoimintaa ovat usein harrastaneet vastaavaa ennekin) että keitä tämän firman johdossa on? Koska aika kultaisilta kädenpuristuksilta koko homma haiskahtaa..
Koska ei kukaan pääse vahtimaan itäkeskuksen citymarketin parkkipaikkoja ilman useita kaffekutsuja.. Eli millä rahalla koko parkcom on rahoitettu??

Anonyymi kirjoitti...

Taloyhtiössä päätökset pitäisi tehdä talohallitus ei isännöitsijä. Toiseksi, huoltoajo on edelleen sallittua pihaan. Huoltoajo myös edellyttää ajoneuvon hetkellistä pysäköintiä pihassa.

ParkCom:n sakottajat ovat taas yksityishenkilöitä. Esim. meillä on pysäköintihalli, jota nyt "valvoo" ParkCom, tiedotuksen mukana tuli puhelinnumero johon soittamalla voi pyytää ParkCom:ia saapumaan paikalle sakottamaan. Siis tarkoittanee sitä että PARKCOM ei oikeasti valvo, edellyttää ilmiantoa.

Jos saat omalla pihalla sakot purkaessasi esim. pitkän kesälomareissun jälkeen tavaraoita autostasi, ei sitä maksua kannata maksaa. En näe mitään moraalista ongelmaa siinä että kieltää olleensa kuljettaja, helpommalla pääsee.

Anonyymi kirjoitti...

En muuten aio maksaa minäkään ParkCom maksuja. Katsotan kumpi meistä ensin pääsee oikeuteen, blogin ylläpitäjä vai minä.

Anneli

Anonyymi kirjoitti...

Tuskinpa pääsette oikeuteen kumpikaan. Ei taida nimittäin Maunolla riittää kanttia haastaa teitä kumpaakaan...

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin juuri Parkcomin palautelomaketta käyttäen alla olevan viestin. Tämähän on oivallinen tapa ansaita helppoa rahaa. Ja mikäli tulotaso ei miellytä, summaa voi mielivaltaisesti kasvattaa aina tarvittaessa! Nyt vain odottelemaan Parkcomin maksusuoritusta...

"Käsittelemällä tämän viestin joko poistamalla, siirtämällä, arkistoimalla, vastaamalla, muokkaamalla tai muulla tavoin viestiä manipuloiden Parkcom (opetelkaa oikeinkirjoitus, joohan?) sitoutuu lähettämään ilmoittamaani osoitteeseen 1000 € (tuhat euroa) käteisenä 4. elokuuta 2006 mennessä.

Maksun periminen perustuu viestin lähettäjän ja vastaanottajan väliseen sopimukseen, joka syntyy kun viesti luetaan. Viestin vastaanottajan on tällä menettelyllään katsottava hyväksyneen viestissä ilmaistut ehdot."

Anonyymi kirjoitti...

Omasta autostani löytynyt "yksityisoikeudellinen valvontamaksun" (siis auton sisältä kun joku minulle tuntemattomaksi jäännyt henkilö oli sellaisen tuulilasilta sisään nostanut) maksuaika on juuri mennyt umpeen. Odotan innolla sitä karhuilu kirjettä, jotta voin riitauttaa asian, jos sitä nyt koskaan tulee koska rekisteritietoni ovat luonnolisesti salaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Taidampa kävellä poliislaitokselle ja tehdä rikosilmoituksen parcom OY:tä vastaan törkeästä petoksesta (2 § (24.8.1990/769)). Lapun taustapuoilella oleva siteeraus mukamas tieliikennelain 28§ 2. momentti "Ajoneuvon kuljettajalla on velvollisuus selvittää alueella vallitsevat pysäköintiehdot"
Oikea 28§ 2. momentti:

28 §
Erityiset pysäköintikiellot
Pysäköinti on kielletty:
--clip- 1. pois
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;

Petettynä erehdyin maksamaan 50c parkcom OY:lle (kun ei ollut enempää rahaa ;), joten ei jäänyt petos yrityksen asteelle. Ja petos on tekona törkeä, koska toiminta laajamittaista, taloudellinen hyöty useita kymmeniä tuhansia.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, ovat tainneet keksiä ihan omia pykäliä, pitäis kysyä ParkCom:lta itseltään?

ParkCom:n sivuilla on myös seuraavanlaisia hauskoja tekstejä:

---
Yrityksemme valvontamaksu on normaali sopimusperusteinen maksu. Tämän takia kyseinen maksu on myös perintäkelpoinen. ... pläh pläh ... ... valvontamaksu on perintäkelpoinen, mikäli maksuvelvollisuus jostakin syystä laiminlyödään.

Kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä todetaan, ettei valvontamaksun periminen osapuolten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti johda kohtuuttomuuteen. Näin ollen perintätoimien aloittamiselle ei ole oikeudellista estettä. ... päläh pläh ...

---

Ensinnäkin sellaista määrettä kuin PERINTÄKELPOINEN ei ole olemassakaan. Minkä tahansa maksun voi yrittää periä, mutta sen joutuu selvittämään oikeudessa, ellei maksu ole suoraan ULOSOTTOKELPOINEN, mitä ParkCom:n maksut eivät siis ole.

Kuluttajavalituslautakunnan päätös koski tilannetta jossa henkilö on myöntänyt pysäköineensä alueelle. Samaisen kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä todetaan että parkCom on riitatilanteessa näyttövelvollinen pysäköinnistä. Kas kun sitä ei mainita heidän sivuillaa.

Hyvä ParkCom, näin sitä pitää, ihmisten kusettamista viimeisen päälle kun yritetään tehdä arveluttavasta toiminnasta laillista ...

Anonyymi kirjoitti...

Päätettiin poikien kanssa perustaa oma ryhmittymä. Eli käydään ParkCom:n valvomia parkkipaikkoja läpi ja kun löydetään annettu maksumääräys tuulilasista revitään se ja pistetään roskikseen. Siinäpä riittää selvittämistä ParkComlla ....

Anonyymi kirjoitti...

Onko tietoa, onko kukaan noita maksuja joutunut maksamaan jätettyään ne huomiotta? Eli onko muistutuksia, karhu- tai perintäkirjeitä tullut?

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Missä päin suomea noi on otettu? Hyvä että rekkari näkyy, saa yhteystiedotkin ...

Anonyymi kirjoitti...

Mä en jaksa kohta odottaa. Milloin se ParkCom oikeasti alkaa perimään maksuja? Mulla on maksulaput vuodelta 2005 ja muutama tältäkin vuodelta, paitsi että ne tämän vuoden laput meni roskiin samoin kuin muutkin mainokset joita pistetään tuulilasiin.

Olen lähettänyt ParkComlle asiallista palautetta heidän sivujensa kautta, mutta ei vaan kuulu vastausta ... surkeaa

Anonyymi kirjoitti...

Olen lukenut näitä kommentteja ja yhdestä toisesta saman blogin ketjusta löyty mielenkiintoinen virke joka pisti itseasiassa nauramaan

Lainaus ----

Asian voi ajatella niinkin päin, että jos lainaat autosi, niin samalla sinun katsotaan valtuuttaneen lainaajaa ajamaan ja pysäköimään autoasi. Jos autosi sitten tavataan väärinpysäköitynä yksityisellä alueella, olet auton omistajana vastuussa kiinteistönomistajalle. Lainaaja on silloin pysäköinyt omistamasi auton sinun lukuusi valtuutettuna ja olet omistajanvastuussa valvontamaksun maksamisesta.

Lainaus ----

Jos toi olisi ParkComin virallinen kanta niin tekisi mielenkiinnosta kysyä miksi heillä on enemmän oikeuksia kuin poliisilla? Vielä ennen 2006 kevättä poliisi ei voinut automaattiliikennevalvonnassa sakottaa ajoneuvon haltijaa vaan ajoneuvon haltijan tuli kertoa kuka ajoneuvoa kuljetti. Jos tällainen hiljainen valtuutus olisi olemassa, olisihan poliisikin sakottanut suoraan haltijoita koska "haltija on valtuuttanut kuskin". Heheh, lakia muutettiin jotta poliisin työ helpottuu ja jatkossa lainsäädännön turvin he voivat sakottaa suoraan ajoneuvon haltijaa riippumatta siitä kuka on kuljettaja kuvassa. ParkCom:lla ei todellakaan ole suurempia oikeuksia, vaan kyllä sopimus pysäköinnistä syntyy kuljettajan kanssa ja ParkCom:n on sopimuksen osapuoli osoitettava. Ei mitään hiljaista valtuutusta ole olemassakaan.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Jos se siinä kokoajan seisoo maksulapuista huolimatta niin näyttää olevan tiedossa lappujen tehottomuus. Kannattaisi pyytää oikea parkkipirkko paikalla, ne maksut on suoraan ulosottokelpoisia. Noi ParkCom maksuthan ei kelpaa edes wc-paperiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Joo on huonoa wc-paperiksi, joku voisi ehdottaa heille, että painaisivat lappunsa pehmopaperille ;)

Anonyymi kirjoitti...

Henrin kommentit...
Kiitos ystävät kommenteista. Itse en jatkossa aijo maksaa penniäkään vaan saavat osoittaa kuskin erikseen. Itse sain sakon 04:30 yöllä omalta parkkipaikaltani. Parkkipaikalla jossa olen saanut pysäköidä 6 vuotta tarpeen vaatiessa. Aika mielenkiinotoiset "sakotusajat" pojilla..roskiin kaikki ja ennakkopäätöstä odottamaan..

Anonyymi kirjoitti...

Sain sakon Parkcomilta pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä, vaikka se oli liimattuna tuulilasin yläreunaan ja vielä oikeassa ajassa! En maksanut maksua, tein valituksen ja sakkoni peruttiin!

Anonyymi kirjoitti...

minä näytin lapulle vesilintua heinäkuussa ja mitään ei ole kuulunut, eli ei niitä tarvitse maksaa. Tiedot vain salaisiksi ja kiistää ajaneensa niin ovat voimattomia.

Anonyymi kirjoitti...

Sain sakon Parkcomilta pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä, vaikka se oli liimattuna tuulilasin yläreunaan ja vielä oikeassa ajassa! En maksanut maksua, tein valituksen ja sakkoni peruttiin!

Katsoivatko ottamaansa valokuvaa? Tuntuu ihan siltä että lappuja jaellaan siinä toivossa että ihmiset maksaisivat ...

Anonyymi kirjoitti...

Voi hyvät alamaiset!

On virhe puhua sakosta!

Kun pyörittelette tätä sopimus, vai ei sopimus sykkyrää päässänne: Sopimuksen syntyessä on yksilöitävä KEIDEN välillä sopimus syntyy. P-merkin lisäkilpeen mrkitty "näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä peritään valvontamaksu" ei nimeä toista sopimusosapuolta.

Näillä lähtökohdilla ei voi olla mitään sopimusta.Toisin sanoen valvontayhtiö ei ole edes sopimusosapuoli. Kaiken muun jauhaminen on turhaa.

Anonyymi kirjoitti...

Voinhan minä osoittaa kuljettajan jos se ei ollut minä mutta jotta muistaisin kuka on sinä päivänä autoani ajellut ja sen asian käsitteleminen ja ajankäytö niin joudun laskuttaa parkcomia. 100e/h+alv22%.

Anonyymi kirjoitti...

Jihaa! Mä sain parkcom maksun tänään, vihdoinkin olen osa perhettä. Maksun pistin silppuriin!

Anonyymi kirjoitti...

Hmmm... Tänään tuli maksumuistutus OK laskutuspalvelulta (toimeksiantajana ParkCom Oy), vaikka tietoni ovatkin salaiset.

Anonyymi kirjoitti...

Ei muuta kuin kiistät maksun, eli sanot että et ollut ajoneuvon kuljettaja ja he yrittävät periä maksu väärältä henkilöltä. Tärkeintä on kiistää maksu! Muista että OK-peintäkään ei voi periä maksua sinulta, jos kiistät sen. Heidän täytyy kiistämisen jälkeen alkaa selvittämään asiaa ja ParkCom:lta pitää löytyä näyttö sille että juuri sinä olet kuljettaja. Katso tästä blogista ohjeet kohdasta OK-Perintä.

Ihan normaalia ...

Anonyymi kirjoitti...

Milloin sait maksun? Multa on useita parkcom maksuja maksamatta vuodelta 2005 eikä mitään ole kuulunut? Ettei vain olis ParkCom joka kirjoittelee ...

Anonyymi kirjoitti...

Juu, pitää kiistää se. Olisin jo soittanut sinne, mutta tuo niiden 030 numero on aika törkeän hintainen.

Maksu on tullut joko tänään tai perjantaina.

Ja sitten itse maksumuistutus, tosin hieman omia tietojani poistelin siitä: http://img231.imageshack.us/img231/9628/maksumuistutuscq4.jpg

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom ulkoisti maksujenhallinnan OK-Perinnälle. Tarkoittaa siis sitä että maksumuistukset tulee perintätoimistolta, mikä tietysti pelästyttää ihmiset. Eli suurin osa maksaa tuossa vaiheessa. Maksumuistutus pitää kuitenkin kiistää jos et ollut ajoneuvon kuljettaja. Sinulla ei myöskään ole velvollisuuksia selvittää ajoneuvon oikeaa kuljettajaa. Muista ottaa asiassa yhteyttä kirjallisesti jotta itsellesi jää todisteita. Sinun pitää pyytää velkojaa näyttämään toteen että olet sopimussuhteessa. Sitähän he eivät voi tehdä. Kun kiistät maksun, ok-perintä joutuu selvittämään asiaa tarkemmin. Tässä kohdin ParkCom:n tulee selvittää kenen kanssa he tekivät sopimuksen pysäköinnistä kun sinä kiistät sen.

Uhkailut siitä että ajoneuvon haltija on maksuvelvollinen on potaskaa. Poliisikaan ei pystynyt sakottamaan automaatti kameravalvonnassa haltijaa ennen kuin lakia muutettiin. parkCom:lla ei ole edes lakia takana.

Lisäksi voi tietysti viedä asian kuluttajavalituslautakunnalle joka on jo antanut päätöksen jossa todetaan että riitatilanteessa ParkCom:n tulee esittää näyttö. Lisäksi käsittääkseni jos asia viedään kuluttajavalituslautakuntaan maksun "perintä" keskeytyy päätöksen odottamisen ajaksi.

Se että maksu on perintäyhtiöllä ei tarkoita mitään luottotietojen menetystä tms. Oikeudesta on haettava päätös sille voiko maksua jonka on tehnyt kuljettaja periä sopimuksen ulkopuoliselta. Kovasti hämmästyn jos asiassa koskaan mennään oikeuteen, koska jos tia kun päätös on se, että ParkCom voi periä maksun vain kuljettajalta, loppuu koko firman tarina siihen.

Tässä blogissa on ihan hyvä artikkeli miten tuo perintätomi menee. Kannattaa lukea se läpi, pitäis olla aika faktaa.

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2006/06/parkcom-maksut-ok-perinnlle.html

Anonyymi kirjoitti...

Lähetä tänne kommenttia miten suhtautuvat kiistämiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Onpas rohkeutta miehellä pitkä kommentti.

Kiistä maksu sillä perusteella, että

1. Sinulla ei ole sopimussuhdetta ParkCom:n kanssa joten maksu on aiheeton
2. Sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan kanssa joka kiistät olleesi
3. Koska et ole sopimussuhteessa sinulla ei ole myöskään sopimukseen liittyviä velvollisuuksia, joten oikean ajoneuvon kuljettajan selvittämis vaatimukset ovat myös aiheettomia

Viimekädessä ok-perintä joutuu tekemään päätöksen luopuuko maksun vaatimisesta vai hakeeko oikeudesta päätöstä asiassa. Tässä kohdin on ParkCom:sta kiinni onko kanttia mennä oikeuteen.

Raportoihan tänne miten homma etenee. Muista että kaikki keskustelu kirjallisesti tai nauhoita puhelut jos soitat.

Anonyymi kirjoitti...

Onks noi maksut vuodelta 2006? Mulla on maksuja vuodelta 2005 eikä ole kuulunut mitään?

Anonyymi kirjoitti...

Jep, tämän vuoden elokuulta on.

Eikös se ole myöskin hieman epävarmaa voiko sopimus edes syntyä jonkun kyltin ohi ajamalla ja sen jälkeen pysäköimällä?

Pitääpi laittaa tänään Ok laskutuspalveluun sähköpostia aiheesta.

Anonyymi kirjoitti...

Olemme vastaanottaneet viestinne. Käsittelemme reklamaatiot saapumisjärjestyksessä. Valvontamaksua ei tarvitse suorittaa ennen kuin olette saaneet vastineemme.

Vi har mottagit er anmälan.
We have received your message. Terveisin

Oy ParkCom Ab


eli katsellaan minunkin osalta mitä tuleman pitää :)

Anonyymi kirjoitti...

Ite sain maksumuistutuksen joka siis oli kohdistettu ajoneuvon haltijalle (luki maksumuistutuksessa). Laitoin vastineeksi reklamaation OK-Perinnälle että en ole valvontamaksua (joka maksun syyksi mainittiin muistutuksessa) Parkcomilta tilannut, eikä Parckomilla ole lain mukaan oikeutta antaa pysäköintivirhemaksua (muistutuksessa luki pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen). Täten maksu on aiheeton. Pyysin lisäksi kirjallisena ne lakipykälät joihin maksu heidän mukaansa perustuu.

Vaan eipä oo 3 viikkoa reklaamation lähettämisen jälkeen pykäliä näkyny...

Ei ole mitään syytä edes lähteä kiistämään olleensa ajoneuvon kuljettaja koska maksumuistutuskin tuli ajoneuvonhaltijalle. Ainakaan mulle kukaan ei ole väittänyt että olen ajoneuvon kuljettaja (tai koskaan ollut). Eikä myöskään sitä että maksu siihen perustuisi. Eli pysytään vain niissä tiedoissa mitä on saatu kirjallisesti. En mä ainakaan rupea käyttämään aikaani siihen että etsin tietoa millä perusteella joku huijari yrittää toimia. Käyttäköön huijari aikansa siihen että yrittää perustella maksunsa mulle. Vastaan myös vain lakipykäliin kohdistuviin väitteisiin.


Lisäksi muistakaa kaikki laittaa rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (http://www.tietosuoja.fi/uploads/j385am4.rtf) sekä Parkcomille että OK Perinnälle. Siihen on rekisterin pitäjän pakko vastata kerran vuodessa maksuttomasti. Parkcomilta sain nimettömällä (yllätys) saatekirjeellä 4 värilaserilla tulostettua kuvaa autostani. Siis ei mitään identifiointi tietoja minusta tai ajoneuvosta (on mahtanu olla kova homma hakea kaikkien kuvien joukosta sellaiset kuvat joissa näkyy ajoneuvoni rekisteritunnus). Postimerkkikin oli ihan tavallinen postimerkki, tää on kyllä varsinainen postilaatikkofirma :). Mutta täytyy vielä sieltä pyytää rekisteriseloste (ei niillä sellaista ilmeisesti edes ole, vaikka lain mukaan pitäis olla). OK Perinnältä tuli ihan asiallinen rekisteriseloste allekirjoitettuna. Tohon tarkastuspyyntölomakkeeseen laittakaa rekisterin nimeksi OK perinnän osalta Asiakasrekisteri, Parkcomin rekisterin nimeksi voi laittaa vaikka ajoneuvorekisteri koska niiden rekisteristä ei ole selostetta vielä näkynyt.


Puhelimessa niiden kanssa on ihan turha keskustella. Kaikki kanssakäyminen vain kirjallisena.


T: Kiusa se on pienikin kiusa

PS. En muuten ole vielä törmännyt sellaiseen lakipykälään jossa velvoitetaan ajoneuvon haltijaa pitämään ajopäiväkirjaa autostaan. En myöskään tietoa kuinka monta vuotta tätä ajopäiväkirjaa on säilytettävä. Kuten en myöskään tietoa kenelle ajoneuvon haltija tämän ajopäiväkirjan tietoja on velvollinen luovuttamaan...voisko joku tietävä valaista asiaa? Mun meinaan täytyy tunnustaa että jos tällainen velvollisuus on olemassa olen lyönyt sen täysin laimi. Saakohan siitä kovatkin sanktiot?

Anonyymi kirjoitti...

Upeeta, juuri näin!

Anonyymi kirjoitti...

Kävin asioimassa makkaratalon parkissa tässä päivänä muutamana. ihmettelin ohimennen itsekseni mitä oli tapahtunut parkkipaikan puomille ja jatkoin pysähtymättä kiireessä parkkiin. juoksujalkaa asiakkaalle ja rauhallisemmin takaisin. miettiessäni aidosti miten homma maksetaan huomasin ikkunassa erehdyttävästi sakkoa muistuttavan yksityisoikeudellisen
valvontamaksun. prkl.

a) en aja keskustassa olevaan parkkitaloon aikeena olla maksamatta

b) en voi / en ymmärrä huomata / en käsitä seinillä olevia harmaalla pohjalla olevia tummia tekstejö jonka ensimmäisellä rivillä todetaan vain että parkkerausjärjestelmää on nýt muutettu jne..

c) olen saanut muutaman parkkisakon urani aikana enkä aio saada niitä enää, arvatkaa keittikö yli?

No nyt olen saanut suuren lohdun Oikeus ja kohtuus- meiningistä ja poistun vihellellen takavasemmalle. Vaimoni saa lähettää vastineen maksun vaatijalle: "en ole autoa ajanut tuona päivänä enkä välitä teile selvittää kuka sillä on ajanut. ottakaa itse selvää" kieh kieh

Poistuu ja hymyilee hän..

Ps. Maksun saajana on AutoParkki Norden Oy / Aktiv Kapital Finland Oy, olisiko samaa hyvähenkistä yritysperhettä Parkcomin kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Samaa paskaa, ei varmaan "sukua", mutta ihan sama. Miksiköhän parkkeerausjärjestelmää oli muutettu? Juuri siksi että enemmän rahaa saa kun lätkäisee 1h pysäköinnistä 2 eur maksun sijaan 40 eur virhemaksun. Oliko siellä edes kylttejä missä kerrottiin pysäköinninehdoista?

Anonyymi kirjoitti...

Kävipä tässä näin, että tehtiin tänään 14.11.2006 sopimukset Oy ParkCom Ab:n kanssa. Minä hyväksyin sopimuksen, jossa edellytettiin parkkikiekon käyttöä, maksimissaan viiden tunnin pysäköintiaikaa ja pysäköimistä vain merkityille paikoille. Oy ParkCom Ab edustaja numero 59:n välityksellä hyväksyi sopimuksen, jossa autooni kiinnitettyjen asiakirjojen käsittelymaksuksi ilmoitettiin 40e/kpl, ja kun kyseessä on lasku, niin veloitetaan lisäksi 200% provisio laskun loppusummasta. Sopimus oli näkyvällä paikalla auton kojelaudalla, ja asiakirja oli asetettu autoon pyydetyllä tavalla. Ehto hyväksymiselle oli asettaa asiakirja minkä tahansa auton pyyhkijänsulan alle. Minä olen siitä ilkeä ihminen, että rikoin tekemämme sopimuksen. Oy ParkCom Ab ei ainakaan vielä ole sopimusta rikkonut, mutta mikäli ei ala 120e tilisiirtoa näkymään laskun eräpäivän jälkeen, niin toimenpiteisiin on ryhdyttävä!
Eli, mitäs arvon raati suosittelee käytännön etenemistavaksi asiassa. Varmastikin ensimmäisenä toimenpiteenä lähettää lasku Oy ParkCom Ab:lle, mitäs jos eivät suostu maksamaan?

Anonyymi kirjoitti...

Edelliseen vielä lisäyksenä, hetken tarkemmin ajateltuani en tekemääni sopimusta Oy ParkCom Ab:n kanssa ole rikkonut, sillä aikomuksenani on maksaa sopmukseen sisältynyt korvaus ehtojen vastaisesta pysäköinnistä.
Olisiko syytä lähettää rekisteritietojen tarkistuslomake, mikäli sopimuksen vastapuoli olisi onnistunut kuvamaan myös hyväksymänsä sopimuksen kojelaudallani?

Anonyymi kirjoitti...

Onko kokemuksia AutoParkki Norden Oy:n maksujenhallinnasta? Virhemaksu Makkaratalossa on femman halvempi kuin Sellossa.

Anonyymi kirjoitti...

odotellaan lisämaksun pyyntöä, emme maksaneet makkaratalon vallanneille vielä, kieh kieh..
Mutta yksinkertainen kysymys AutoParkki Nordenille:
Miksi, oi miksi missään ei sanota että ole hyvä maksa Etukäteen!
Jos paikalle ajettaessa olisi puomi, joka nousisi kaikille ja siinä tuo viesti niin minullekaan ei olisi epäselvää miten maksu tulisi suorittaa. Sen sijaan huolehditaan "lakitekstistä" ja sekin huonosti.. Ah ja voi mitä taulapäitä. No, vaimoni auton ei ole pakko maksaa joten se siitä!

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin sivuilta vammaispysäköintiluvasta:
"Onko kyseinen lupa ollut pysäköinnin aikana näkyvällä paikalla auton kojelaudalla? Suositeltavaa olisi kiinnittää lupa esim. tuulilasin alalaitaan."
Eikös Suomen tieliikennelaissa kielletä liimaamasta tuulilasiin mitään? Eli vammaispysäköintilupakin täytyy kiinnittää kojelautaan - ei tuulilasiin.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.parkcomsucks.com/ sivulla pientä päivitystä

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom toimii ovelasti, mutta toisaalta tämän firman "valvontamaksuja" ei pidä maksaa, koska oikeuskäytäntöä ei ole. Firma ei uskalla lähteä käräjäoikeuteen kokemaan kepillä jäätä, koska joutuisi ilman muuta vaikeuksiin pyrkiessään todistamaan sopimuksensa tuhansien ja tuhansien kansalaisten kanssa. Sain muuten "valvontamaksun" taannoin, vaikka työnantajan lupalappu oli kojelaudassa. Toki reklamaatio meni läpi, koska onnekseni taskussani oli sattumalta digikamera.

Anonyymi kirjoitti...

2-kk sitten jätin vastalauseen OK-Perinnälle. Eipä ole sen jälkeen mitään kuulunut. Ihan turhaa touhua koko parklol ...

Anonyymi kirjoitti...

Nyt ei Suomi24-palstalla saa keskustella ParkComin ja CarParkin välisestä suhteesta. CarPark ilmeisesti omistaa nykyään ParkComin osakekannan. CarParkin toimitusjohtaja on ParkComin yhteyshenkilö yritysrekisterissä. Ilmeisesti hallituksen puheenjohtaja. Miksihän tästä ei saisi puhua? Samoin poistettiin tämän blogin ParkPatrol-keskusteluun viittaava viesti.

Anonyymi kirjoitti...

NONIIN ... Kyllähän nuo ParkComissa jotenkin saavat haltijatiedot VAIKKA on kaikki mahdolliset osoitteenluovutuskiellot AKE.ssa. Ihan vinkkinä vaan ;-)

Pitänee ottaa selvää että millä oikeudella

Anonyymi kirjoitti...

Tiedättekö, että OK-Perintä rikkoo hyyvän perintätavan sääntöjä karhutessaan parkcomin saatavia. Perheemme toinen auto on muiden kuin minun käytössä ja nyt parkcom väittää että koska kyseinen auto on hetkellä x ollut jollakin kielletyllä paikalla on minun ja heidän välilleen syntynyt sopimus (hehe). Edelleen tällä perusteella he ovat antaneet perintätoimeksiannon OK-Perintä Oy:lle. Kaikessa perintätoimessa pitäisi noudattaa viranomaisten antaman hyvän perintätavan säännöksiä - ja korostetusti sellaisten tahojen jotka harjoittavat ammattimaista perintää (=perintätoimisto). Hyvään perintätapaan kuuluu varmistua saamisen laillisesta perusteesta huolella. Ammattimaisesta perintää harjoittava yhtiö on korvausvelvollinen hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta ja saattaa menettää toimilupansa. Tämän asian olen saattanut OK-Perintä Oy:n tietoon ja odotan mielenkiinnolla heiltä pyytämääni kirjallista vastinetta. Tämä ParkCom uhkailee oikeudenkäynnillä, mutta tiedoksi kaikille: olen käynyt oman tapaukseni (en itse ole ajanut autoa) läpi kolmen eri lakimiehen kanssa ja kaikki ovat sitä mieltä että nämä heidän vaatensa kaatuvat käräjäsalissa. Vakuutusyhtiöni ilmoitti vastuuvakuutuksen kattavan oikeudenkäyntikulut, joten toivottavasti parkcom täyttää uhkauksensa, niin saadaan tämä härski toiminta päättymään- Muistakaa kaikki kertoa eteenpäin näistä asioista kuluttajaviranomaisille ja tiedotusvälineille, jotta ihmiset eivät hölmöyttään turhaan maksele näiden lappusia ja siten edesauta yhtiön toiminnan jatkumista. Niin kauan kun 95% ihmisistä maksaa mukisematta näiden lippulappusia yhtiön kannattaa jatkaa toimintaansa.

Anonyymi kirjoitti...

Kerrohan lisää kun asia etenee ...

Anonyymi kirjoitti...

Tälle yhdelle tiedoksi (tuli itselleni yllätyksenä eräänä kauniina päivänä) että vaikka laitatte AKEn kantaan kiellon tietojen luovutuksesta niin haltijan nimen saa siitä huolimatta. Sitä ei voi estää. Osoitetietoja tuolta ei kuitenkaan anneta mikäli kielto on päällä.

Osoite taas pitää sitten kieltää ihan muualta. Se on kyllä mahdollista..

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs ne sillä pelkällä haltijan nimellä tekis ? Omalla kohdallani AKE on luovuttanut tiedot Parkcomille 1.12.2006, vaikka kielto on päällä

Anonyymi kirjoitti...

Autollani ajanut toinen henkilö sai lapun tuulilasiin. Minä sain karhun OK-perinnältä. Ilmoitin etten maksa, jätin soittopyynnön PC toimitusjohtajalle ja OK-perinnän toimarille. Nyt on mennyt 6 viikkoa eikä ole kuulunut mitään, ei postia ei puhelua. Toivon että saan mennä käräjille heidän kanssaan. Eivät uskalla.

Korostan Paavo M. Petäjän tavoin:
En oikeasti ajanut autoani.

En myöskään ole velvollinen kertomaan kuka sillä ajaa, enkä sitä kuka käyttää vessaani.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=160&news_id=2007258

Anonyymi kirjoitti...

Marraskuussa kuluttajavalituslautakunta on antanut toisen päätöksen jossa on taas kyse henkilöstä joka ei kiellä olleensa kuljettaja.

Kuluttajavalituslautakunta on taas todennut että riitatilanteessa pysäköintiyhtiön tulee esittää näyttö asiassa.

"Riitatilanteessa sopimukseen vetoavalla on kuitenkin toteennäyttämisvelvollisuus sopimuksen syntymisestä."

http://www.parkcom.fi/linked/fi/KVLpaatoslyhennelma.rtf

Anonyymi kirjoitti...

Tänään näin kauppakeskus Ruoholahden edessä olevan Parkcomin kyltin jossa oli pysäköintikieltomerkin kuva ja tuttu teksti "pysäköimällä hyväksyt ehdot". Miten ihmeessä ehdot voitaisiin tulkita hyväksytyksi, kun autoilija pysäköidessä nimenomaan kyltin ehtoa rikkoo, kun ylipäänsä pysäköi alueelle.

Anonyymi kirjoitti...

"Hei ,Olette saaneet maksumuistutuksen yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta nro XXXXXXXX.

Olette reklamoineet siihen useaan kertaan, ja olemme pitäneet kyseisen maksun voimassa. Olette kirjoittaneet, ettette ole itse ajanut autoa. Olemme nyt keskeyttäneet perintätoimet eikä teidän pitäisi saada enää maksumuistutuksia tästä maksusta. Maksu on kuitenkin kirjoitettu pysäköintivirheestä, joka on tapahtunut, joten tapauksenne jää odottamaan mahdollista käsittelyä oikeudessa.TerveisinOy ParkCom Ab

reklamaatioryhmä"Sain tuollaisen meilin juuri äsken. Toisaalta huvittaa tuo viimeinen lause. Kuinkas pitkällä muilla on nämä "taistelut"?

Anonyymi kirjoitti...

Paino sanalla MAHDOLLINEN, aika huvittavaa, no oikeushan sen päättää tosin ParkCom:n tulee tietää kuka kuljettaja oli. Voin melkein vannoa että mitään oikeudenkäyntejä ei tule.

Kävikö toi edes OK-perinnällä?

Meinaan hehän alkavat selvästi luovuttaa jos eivät enää siirrä OK-perinnälle maksuja jotka kiistetään!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Samat johtopäätökset, eihän niiden kannata oikeuteen mennä, ja ottaa riskiä että koko liiketoimintamalli kaatuu. Niinkauan kuin suhteellisen suuri osa laputetuista maksaa, niin status quo vallinnee ainakin Parkcomin puolelta.

Anonyymi kirjoitti...

Minulla on ongelma ja olen siihen keksinyt ratkaisun.

Olen vuokrannut taloyhtiöltä autopaikan pihan vierestä. Varsinainen taloyhtiön pysäköintialue on toisella puolella taloa. Vieressä on kauppa, jonka asiakkaat jatkuvasti pysäköivät vuokraamalleni paikalle "Varattu" kylteistä huolimatta.

Olen nyt viikon ajan pitänyt "Varattu" kyltissä pientä lappua jossa kerrotaan paikan käyttämisen maksavan 60 eur alkavalta 10 minuutilta. Pysäköimällä auton vuokrapaikalleni autoilija hyväksyy ehdot. Otan valokuvia autosta sekä kuljettajasta (olohuoneen ikkunasta käsin). Maksulapun lähetän ajoneuvon haltijalle/omistajalle.

Tällähetkellä viikon saldo on
60eur
60eur
120eur
180eur
60eur

Aika hyvät tienistit työttömälle ...

Anonyymi kirjoitti...

Ja vielä tohon edelliseen ...

Asiassa toimitaan täysin valvontayhtiöiden omaksumien periaatteiden mukaan.

1. Sopimus syntyy pysäköidessä
2. Haltija tai omistaja vastaa
3. Lisäksi etuna on kuva kuljettajasta

Anonyymi kirjoitti...

Parkcom - Asiakirjaväärentäjäkö?
Tein reklaamaation Parkcomille ja sain vastineen 8.2.07, johon kehotettiin vastaamaan 5.2.2007 mennessä!!! Kirjekuoren postileimassa luki 22.1.2007. Ihmetettelin aluksi oliko miten kirje oli ollut matkalla yli kaksi viikkoa??? Kysyin asiaa postissa ja kävi, ilmi että postileima ei ole postin tekemä vaan tehty PitneyBowes-laitteella, jotka on tarkoitettu pienyrityksien käyttöön. Pitäisiköhän tehdä nyt rikosilmoitus? vaikuttaa siltä että Parckom on laittanut kirjekuoreen väärennetyn päivämäärän tai jättänyt kirjeen postin kuljetettavaksi vasta, kun ns valitusaika on päättynyt

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärrän vielä jotenkin, että "parkkisakot" voi saada jossain marketissa jos sinne jättää autonsa lojumaan päiväkausiksi. Minä onnistuin saamaan parkkisakot omassa suljetussa autohallissa Espoon leppävaarassa.

Minulle tuli 9.2.2007 ilmoitus postiluukusta, että parkkilupani (pahvinen lappu auton tuulilasissa) oli mennyt vanhaksi ja pitäisi vaihtaa vuoden 2006 loppuun mennessä. Luvan toimittaa minulle taloyhtiö. Eli ilmoitus tuli vain semmoiset pari kuukautta myöhässä. Samassa lapussa luki myös että Leppävaaran pysäköinti Oy on tehnyt sopimuksen pysäköinnistä Parkcomin kanssa. No nyt sitten tänä aamuna eli 12.2 yllättäen oli autooni ilmestynyt Parkcomin sakkolappu ikkunaan. Perusteluna oli "varatun pysäköintipaikan luvaton käyttö" ja "lupa on vanhentunut".

Ei tässä tiedä itkeäkö vaiko nauraa. Auto oli pysäköity sallitulle paikalle halliin aivan kuten ennenkin olen tehnyt jo usean vuoden ajan. Lisäksi olen kuuliaisesti maksanut kaikki parkkihallin kuukausimaksut ajallaan. Erittäin outoa toimintaa Leppävaaran pysäköinti Oy:n ja Parkcomin toimesta. Juuri kuukautta aiemmin samassa hallissa minun autosta ja 20 muusta autosta puhkottiin renkaita. Ilmeisesti pysäköintihalli Oy:lla on tarkoitus vaan kytätä omia asiakkaitaan, sen sijaan, että hoitaisivat maksulliseen halliin asiallisen vartionnin. Taas loistava aloitus uudelle viikolle!

Anonyymi kirjoitti...

Mahdollista käsittelyä oikeudessa!

Luulenpa, että oikeuslaitoksella olisi syy ojentaa tuollaisia syöpäläisiä, joiden tekevät oikeuslaitoksesta uhkailuvälineen. Ei ole todellakaan eettisellä pohjalla, jättää ihmistä epätiedon varaan siitä tuleeko se oikeuskäsittely varmasti vaiko ei. Aivan pelkkää uhkailua sanon minä. Vaikuttaapa siltä, että jollakin tavoin tuo täyttää jo henkisen väkivallan piirteet.

Ja koska väkivaltaa ei harjoita parkcom vaan sen palveluksessa olevat ihmiset niin toivon hartaasti, että parkcomin räyhähenget saadaan vastuuseen niin yhteisvastuullisesti kuin jokainen yksittäinen räyhääjä oman mittansa mukaan. En uskoisi sen olevan kovinkaan vaikeaa, jos parkcomin typerykset ovat yhtä huolimattomia kuin se parkkiyrjö, joka jätti kytkemättä ajoneuvoonsa ajovalot liikenteeseen lähtiessään.

Anonyymi kirjoitti...

Noi osoittaa juuri sen miksi yksityinen pysäköintivalvonta pitäisi kieltää lailla. Kun tarkoitus on pelkästään ja ainoastaan rahastaa niin mikään ei kelpaa reklamaatiossa syyksi.

Anonyymi kirjoitti...

Tehkää se reklamaatio ja asia on noinkin selvä. Ei heidän kanssaan tarvitse kiistellä. Pyytäkää haastamaan oikeuteen jos haluavat rahansa ja unohtakaa koko juttu.

Helpoin tapa on olla reagoimatta mitenkään maksuun. Kun tulee muistutus ne tulee kistää sillä perusteella että ei ole ollut kuljettaja eikä ole tehnyt sopimusta pysäköinnistä.

Anonyymi kirjoitti...

Tapaus Sellon "uhri" tässä vaan, hei.

Maksu on peruttu. Parkcom halusi kopion invaluvastani ja sen jälkeen peruuttivat "poikkeuksellisesti" maksun.

Anonyymi kirjoitti...

Sellon "uhri".

En jaksa selata koko sivustoa läpi, jotta löytäisin tietoa tapauksestasi. Voisitko kertoa, onko kyseessä jokin heidän tekemänsä virhe, ja kuinka he informoivat maksun peruutuksesta? Sinulla saattaa olla tärkeää muttei kuitenkaan ainut laatuista tietoa Parkcomin ristiriitaisuuksia selvitettäessä. Laita vaikka meiliini, jos luet tämän.

janseijj@hotmail.com

Lisäksi pyytäisin niitäkin, jotka ovat kokeneet Parkcomin aggressiivista kärkkymistä, kirjoittamaan kokemuksistaan minulle. Lähinnä tarkoitan heitä, joita on omasta mielestään laskutettu perusteetta. Omalla parkkipaikalla jne.

Anonyymi kirjoitti...

Tätäkö tarkoitat:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/01/yksityinen-pyskinninvalvonta-tapaus.html

Anonyymi kirjoitti...

Jep! Juuri tuo taitaa olla kyseessä. Olisi mielenkiintoista tietää miksi heidän meuhkaamansa huolellisuusvelvoite ei näytä sitovan kyseistä firmaa millään tavoin. Minä kun näkisin pikemminkin, että huolellisuusvelvoite sitoo nimenomaan palveluntarjoajaa. Kuljettajalla on tietenkin huolellisuusvelvollisuus mutta unohduksista, kykenemättömyydestä tai jostakin ominaisuudesta rankaiseminen viittaa pikemminkin natsismiin kuin järjestyksenvalvontaan, onhan unohtaminen lääketieteessäkin todistettu toisinaan johtuvan ylirasituksesta tai jostakin sairaudesta. Sitä paitsi lakikin taitaa ottaa huomioon tilanteet, joissa "vahingon aiheuttaja" on ollut kykenemätön toimimaan toisella tavoin. Rankaiseminen sellaisessa tapauksessa tuskin tulee kyseeseen.

Eivät he virheistään ole ottaneet opikseen. Tuskinpa ovat edes pahoitelleet aiheuttamaansa raskasta harmia. Jos se minusta on yhtään kiinni, niin tää firma tulee kokemaan toimintansa päätöksen varsin nopeasti.

Anonyymi kirjoitti...

" Sellon "uhri".

En jaksa selata koko sivustoa läpi, jotta löytäisin tietoa tapauksestasi. Voisitko kertoa, onko kyseessä jokin heidän tekemänsä virhe, ja kuinka he informoivat maksun peruutuksesta? Sinulla saattaa olla tärkeää muttei kuitenkaan ainut laatuista tietoa Parkcomin ristiriitaisuuksia selvitettäessä. Laita vaikka meiliini, jos luet tämän.

janseijj@hotmail.com

Lisäksi pyytäisin niitäkin, jotka ovat kokeneet Parkcomin aggressiivista kärkkymistä, kirjoittamaan kokemuksistaan minulle. Lähinnä tarkoitan heitä, joita on omasta mielestään laskutettu perusteetta. Omalla parkkipaikalla jne.

helmikuu 24, 2007 "

Ihan tiedustelisin mistä on kyse? Laitan tietoja meiliin, mutta muitakin varmaan kiinnostaa mitä ihmettä "touhuat"?

-Sellon "uhri"

Anonyymi kirjoitti...

Juu, kerron hiukan. Mulla on aika paljon näyttöä siitä, että Parkcom toimii vastoin omia periaatteitaan, ja vaikuttas myöskin siltä ettei Parkcomin toiminta täytä lain vaatimalla tavalla heidän velvollisuuksiaan. Olin tutkinut asiaa aika pitkälle ja löysinkin aika raskauttavaa näyttöä heitä vastaan, mutta nyt iski haluttomuus miettiä asiaa pidemmälle, kaiken lisäksi onnistuin väsyneenä, pienessä huolimattomuudessa tuhoamaan tärkeän osan näyttöä. Toivon kuitenkin, että josko tästä vielä tokenis niin jaksais viedä asiaa taas eteen päin.

Ihan asiallista, että järjestystä valvotaan mutta siinä vaiheessa, kun ihmiset alkavat kyttäämään toisiaan syyllistymällä itse törkeyksiin ja väittämällä, että heidän vaatimuksensa ovat oikeudenmukaisia niin siinä vaiheessa mua alkaa suututtamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Sain juuri ParkCom:n maksun pysäköintialueelta jossa pitää käyttää kiekkoa. Kiekko oli kojelaudeulla, aikaa oli jäljellä ja auto ruudussa. Pyysin todistajat paikalle, koska maksun perusteena oli pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen. Soitin ParkCom:lle ja haukuin pystyyn. Lupasivat selvittää asian.

Tässä sen näkee, on se hyvä kun yksityinen firma valvoo, paljonkohan noita maksuja pistetään kiertoon ilman oikeaa perustetta.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno juttu että toit tuon esille! Kohta se firma saatetaan vastuuseen omista mahdottomuuksistansa! Merkit ovat aivan selkeät! Toivottavasti voimat palautuvat pian niin jaksaisin ottaa asian taas työn alle, niin nähtäis jotakin todella mieltä kohentavaa, josta monetkin saattaisivat huojentua. Yritän tuoda asioita julki, kun siihen asti pääsen. Pysykää valveilla mutta älkää turhaan harmistuko, jos väsähdän enkä jaksakaan viedä asiaa loppuun saakka niin kuin on mahdollista. Toki kaikilla niillä, jotka jaksavat tuoda epäkohtia esiin, on suurikin osuus siinä miten asia lopulta ratkeaa.

Anonyymi kirjoitti...

Autooni jätettiin jo hetki sitten ParkComin "pysäköinninvalvojan" yksityisoikeudellisen valvontamaksu. Tämä tapahtui Leppävaaran pysäköinti Oy:n parkkiluolassa Leppävaarassa. Kuten 12.2.2007 anonyymi kirjoitti, luolaan pitää vuokrata pysäköintioikeus ja maksaa se kuukausittain. 1.1.2007 jaettiin uudet pysäköintiluvat (etupuolella lukee pysäköintilupa), jonka takapuolella on pysäköintikortin säännöt. Sääntöjen mukaan p-lupa pitää olla tuulilasilla siten, että sen voi vaivatta lukea.

Noh, lainasin autoani parille ystävälle, ja he unohtivat laittaa tämän lapun näkyville palauttaessaan autoni luolaan. Soitin valvontamaksusta suivaantuneena Leppävaaran pysäköinti Oy:öön ja keskustelin jonkun varsin yksinkertaisen henkilön kanssa. Sain vaikutelman, että he eivät ole kiinnostuneet ehtojen heikentymisestä (ennen kunnallinen pysäköinninvalvoja hoiti valvonnan ja unohtuneen luvan pystyi todistamaan myöhemmin) ja huolimattomuutta pidettiin oikeutettuna syynä laputtaa.

Valvontamaksussa syyksi on ilmaistu "varatun pysäköintipaikan luvaton käyttö". Maksan joka kuukausi pysäköintimaksusta ja todistan sen joka kerta ajaessani sisään tai ulos näyttämällä maksukorttia.

Tätä mieltä olen:
- Leppävaaran pysäköinti Oy on ulkoistanut pysäköinninvalvonnan aiemmin käytetyn kunnallisen pysäköinninvalvonnan sijaan yksityiselle yritykselle piittaamatta vuokralaisistaan
- Leppävaaran pysäköinti Oy ja ParkCom ovat leiponeet ehdot näennäisesti sellaisiksi, että valvontamaksu tulee jos UNOHTAA laittaa tämän p-luvan ikkunaan. Itse pysäköintilupa/-kortti on siis Leppävaaran pysäköinti Oy:n tekemä lappu
- Ehdot eivät varmasti päde oikeudessa, sillä syyksi mainitaan luvaton käyttö - jokainen luolan käyttäjä pystynee todistamaan vuokrasopimuksella ja pysäköintiluvalla olevansa oikeutettu käyttämään luolaa
- En ole luvattomasti käyttänyt varattua pysäköintipaikkaa. Mitään paikkoja ei ole varattu, vaan pysäköintipaikat ovat ensimmäisenä paikalle saapuvan käytettävissä (jos tällä ei viitata p-ruutuun, niin lue seuraava kohta).
- Edelleenkään en ole luvattomasti tehnyt mitään virhettä, sillä minulla on vuokrasopimus, pysäköintikortti/-lupa ja magneettikortti tästä todisteena
- Pysäköintikortin säännöissä mainitaan, että mikäli lupa ei ole tuulilasilla esillä, on pysäköinninvalvojalla oikeus antaa valvontamaksu. En tunnusta ParkComin valvojaa pysäköinninvalvojaksi, vaan tämä henkilö on määritetty laissa (ja se ei ole yksityisoikeudellinen... )
- Vituttaa kaikki turha märehtiminen, mutta tällainen taistelu on huvittavaa ja kulutan mielelläni ParkComin aikaa asian selvittelyyn
- En ala välittämään autoa lainanneiden kavereiden yhteystietoja, sillä en koe olevani siihen velvollinen
- Tulen vaatimaan Leppävaaran pysäköinti Oy:ltä tästä lähtien erinomaista kunnossapitoa ja huoltoa parkkiluolaan
- Ne mulkut, jotka pysäköivät oikeuasti ilman lupaa autojaan huonosti luolaan, saavat kyllä kärsiä ja onhan siellä jo tällaiset autot joutuneetkin ilkivallan kohteeksi (tämä onkin sitten täysin eri keskustelu)

Semmoista.

Anonyymi kirjoitti...

Kun ole tehnyt sopimuksen Leppävaaran pysäköinnin kanssa mitä lukee sopimusehdoissa? Onko silloin ollut mainintaa valvonnasta? Jos ei, sopimusehtoja ei saa vapaasti muuttaa jälkeenpäin. Sitäpaitsi, pysäköintyhtiö (Leppävaara) on aina velvollinen selvittämään tilanteen.

Anonyymi kirjoitti...

Leppävaaran Pysäköinti Oy:stä kirjoittanut henkilö. Voitko lähettää aineiston myös blogin ylläpitäjälle. Leppävaaran Pysäköinnin toimintaa kannattaa selvittää!

Anonyymi kirjoitti...

HERÄTYS!!!

Onko kukaan huomannut kuluttajasuojaviraston vastauksessa Dnro 2005/41/1700 lopussa tätä? (ks. ylhäällä)

"... pysäköintipalvelussa saattaa nousta esille myös muita kysymyksiä , kuten yrityksen vastuu pysäköintialueella olevista ajoneuvoista."

Nuo lappujakajat käyttävät titteliä "pysäköinninvalvoja" eli heidän tulee myös VALVOA ettei heidän vastuualueella pysäköidyille ajoneuvoille tapahtuu mitään vahinkoa. Onko keneen ajoneuvo joko oman kiinteistön kotipihalla tai heidän uusvalvojin tontilla koskaan joutunut uhriksi? HERÄTYS!!! Mitä olette/olisitte tehneet? Tässä varmasti olisi yksi vastaajapuoli. Vahinkokorvausvaatimukset noille pysäköinninvalvojayrityksille ...

Anonyymi kirjoitti...

Entä jos maksaa esim. 0.50 e/kk? Miten noiden huomautusmaksujen kanssa tässä tapauksessa käy? Näihän saadaan parkcomille kuluja laskujen maksatuskäsittelyyn. Tässä tapauksessa asiaa ei voisi varmaankaan laittaa perintään? Itse suosittelen ja teenkin tällä tavalla.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka paljon olette saaneet maksumuistutuksia ja perintälaskuja samasta valvontamaksusta? Eli mihin asti perintäsummat ovat nousseet? Itselläni on tällä hetkellä n. 70 euroa ja OK Perintä sanoi että joka kirjeestä tulee 20 euroa lisää.

Anonyymi kirjoitti...

Höpöhöpö ...

Maksuvaatimuksesta saa periä kuluja korkeintaan 21 eur. Perintäkulut eivät lain mukaan saa nousta korkeammaksi kuin 190 eur, silloin kun perittävä summa on alle 250 eur.

Jos olet reklamoinut asiasta, perintäkirjeitä ei enää voi lähettää. Joko he luopuvat perinnästä tai vievät asian oikeuteen. Homma ei tosiaankaan toimi niin että voi lähettää aina uuden muistutuksen ja summa sen kun nousee. Jos todella noin on, ota yhteys lakimieheen.

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja tilanne oli se, että vaimo ajo autoa ja sai maksun, mutta auto on minun nimellä. Joten karhun sain minä enkä ole velvollinen maksua maksamaan. Vaikka tiedän kuljettajan, ei minun sitä sopimuksen ulkopuolisena tarvi kenellekään selvittää. Näyttötaakka on valvontayhtiöllä.

Anonyymi kirjoitti...

>>HERÄTYS!!!

>>Onko kukaan huomannut >>kuluttajasuojaviraston >>vastauksessa Dnro 2005/41/1700 >>lopussa tätä? (ks. ylhäällä)

>>"... pysäköintipalvelussa >>saattaa nousta esille myös muita >>kysymyksiä , kuten yrityksen >>vastuu pysäköintialueella >>olevista ajoneuvoista."

Loistavaa!!! Sinäkin olet hereillä! Olen kiinnittänyt aivan samaan asiaan huomion, koska mm. kyseinen kohta on äärimmäisen tärkeä ajattelen puolustustani.

Kuinka ne pellet kehtasivatkaan pelotella, sillä että vain ja ainoastaan kuljettaja on vastuussa pysäköimästään autosta. Todellisuudessa heidän kommenttinsa on vain osoitus siitä kuinka he vetäytyvät vastuusta ja sälyttävät vastuun omistakin toimistaan toisten harteille. Valvojan tehtävä on myöskin opastaa ja huolehtia, että niillä joilla on oikeus pysäköidä voivat sen tehdä ongelmitta ja niillä jotka pysäköintiä harkitsevat, on mahdollisuus tuntea säännöt tarkoin.

Monin paikoin Parkcom on alkanut saivartelemaan ja halkomaan hiuksia typerissä tilanteissa. Toiminta on painottunut siihen, että isketään päälle jokaisessa epäselvässä tilanteessa. On alettu rankaisemaan erehdyksestä ja tietämättömmydestä sen sijaan, että rankaistaisiin aiheutuneesta vahingosta. Parkcom on todella oksettava iljetys, jonka sietää kaatua nurin.

Mielenkiintoinen muutenkin tuo kohta yrityksen vastuusta. Tulkintapintaa siinä on mukavasti. Mihinkä yritykseen viitataan? Todennäköisesti pysäköinnin-valvontaa harjoittavaan, mutta lisäksi sen voisi tulkita viittavan esimerkiksi yritykseen, jonka omistuksessa pysäköintialue on. Tätä ajatellen voi ongelmitta hypätä ajatukseen, että yrityksen eli alueen omistajan oikeus pysäköintialueeseen menee Parkcom:in ylitse, mikä onkin aivan luonnollista. Mutta Parkcom on monin paikoin halunnut nousta isännän asemaan valvommillaan alueilla ja rehentelee kuin olisi voittamaton.

Anonyymi kirjoitti...

Sain sakon l-vaarassa kotipihalla. Pysäköintiluvassani lukee, että lupa tulee jättää näkyvälle paikalle kojelaudan päälle tuulilasin sisäpuolelle. Aika laaja käsite.

Koko kojelauta ei varmasti näyt parkcom:in ottamissa kuvissa, joten kuvat eivät voi olla peruste maksulle. Pyysin että lähettävät kuvat todisteeksi minulle kotiin.

Suosittelen muita tekemään samoin...

Anonyymi kirjoitti...

Miten asia muuttuu kun valvontamaksun kohteena yrityksen omistama ajoneuvo?

Anonyymi kirjoitti...

Sain maksulapun Helsingin "Rock"-McDonaldsissa asoidessani Nordenskiöldinkadulla.


Panen kaikki liikkeet joissa on yksityinen parkkivalvonta osaltani boikottiin ikuisesti. McDonalds Suomi etunenässä.

Välttäkää tekin!

Boikotoikaa kaikkia yksityistä pysäköinninvalvontaa käyttäviä kauppakeskuksia ja liikeitä.

Anonyymi kirjoitti...

Tällaiselta näyttää Parkcom:in haaste:

http://img240.imageshack.us/my.php?image=haaste2rq2.jpg

Olen ilmoittanut Parkcom:ille aiemmin että en ole
heidän kanssaan missään sopimussuhteessa, mutta
silti tällä haasteella yrittävät saada
käräjäoikeutta tuomitsemaan maksettavakseni 9
kappaletta valvontamaksuja ja kasaa heidän kulujaan.

Todisteina on kasa valokuvia autosta ja muuta
dokumenttia, ja löytyyhän siitä selvitys
ruotsalaisesta lainsäädännöstäkin, plus paljon
heidän itsensä tekemiä olettamuksia.

Minä en aio tätä maksaa! Vastauksen antamiseenhan
on aikaa 30 päivää ja sitä aletaan työstämään
piakkoin, kunhan ensin löytyy jostain paremmin lakia
ja oikeuskäytäntöä tunteva asiantuntija avuksi.

Anonyymi kirjoitti...

Ota hyvä sopimusoikeutta tunteva juristi. Tämä on tärkeä ennakkotapaus ja luulisin asianajajilla olevan intressiä hoitaa juttu kohtuullisin kustannuksin. Siitä saa runsaasti myönteistä julksuutta. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin hyvä olla olemassa. Kannattaa konsultoida myös yliopistojen sopimusoikeuteen perehtyneitä professoreja ja muita tutkijoita. Ota yhteyttä tärkeimpiin tiedotusvälineisiin. Asialle on saatava laaja julkisuus.

Anonyymi kirjoitti...

yksityistä pysäköinninvalvontaa käsiteltiin 29.7.07 MTV3:n seiskan uutisissa. Lähetys löytyy maikkarin nettisivuilta.

Anonyymi kirjoitti...

Lisäys hiukan ylempänä oleviin pohdiskeluihin, koskien yrityksen vastuuta.

Alueen omistajan lisäksi oikeuskysymystä voisi helposti soveltaa myöskin pysäköintialueen tai -paikan haltijaan.

Niille joutuu pistämään hanttiin toden teolla! Itse olen reklamoinut pariin kertaan, ja todella kovapäisiä vaikuttavat olevan. Väittelemiseen heidän kanssa ei kannata aikaa ja voimiaan tuhlata mutta sitäkin tiukempi joutuu olemaan.

Joku mainitsi, ettei reklamaation saavuttua heillä olisi oikeutta pistää asiaa perintään vaan ainoa tie kulkisi oikeusteitse.

Kuulostaa hyvin johdonmukaiselta, mutten osaa sanoa millaista tukea sille laista löytyy. Koska jos maksuperusteet ovat kiistanalaiset, niin onko heillä oikeus tuhlata rahaa ja aikaa turhiin perimisiin? Heille on varmasti ja selkeästi ilmoitettu ettei maksua tule, koska perusteita ei tunnusteta. Viekööt oikeuteen ja olkoon tuhlaamatta toisten resursseja onnettomiin ja hyödyttömiin yrityksiin.

Hehän toteavat, että perintä suoritetaan "velallisen" kustannuksella, joten on kai järjetöntä väittää ettei "maksajalla" olisi sananvaltaa.

Jos sitten tappio tulisikin niin perintäkuluja heidän on turha maksattaa kenelläkään, joka on sanonut jyrkästi "ei". Pitäisi olla heillekin selvä, etteivät perintätoimistot tee minkäänlaisia oikeudellisia päätöksiä asian suhteen. Joten ainakin oman asiani kannalta perintätoimisto on täysin turha porras, jollaista en ole väliin pyytänyt, joten turhalla kinuamisella heidän on turha kenenkään varoja kirnuta.

Mutta saattaahan se niinkin olla, että perintätoimiston kautta nämä tällaiset oikeusprosessit perinteisesti kulkevat. Mutta nyrkkipajan kauttahan esim. minä joudun asiani viemään. Nämä tavallisen kansalaisen palvelut kun tuntuvat olevan täysin tukossa, mm. kuluttajavirasto ylityöllistetty jonka lisäksi vaikuttaa ettei kuluttajariitalautakunnassa olla oikein perillä kuluttajaviraston ohjeistuksista.

Asia tietenkin muuttuu, jos laki sallii perintätoimiston käytön tällaisissakin tapauksissa joissa riitatilanne ei miksikään perintätoimiston väliintulolla muutu. Mikä kuulostaa tietenkin oudolta, ettei "velallisen" näkemys painaisi vaan velkojalla olisi lupa mielin määrin kasata kustannuksia. Taitavat perintätoimiston hommat haiskahtaa lainoppineiden rahastuskeinolta ja keinolta vieroksuttaa ihmiset oikeudesta.

Uhkailun hengellä ihmisiä on iät ja ajat peloteltu. Jos laki kerran on niin helppo asia noudattaa, että sen rikkomisesta voidaan köykäisin perustein rangaista, niin miksi ihmeessä meillä on liuta lakineuvojia ja muutenkin siitä on tehty niin "hyvätuottoinen" bisnes, että vain "parhaat" pääsevät opiskelemaan sitä?. Taitaa lääkiksen kanssa olla yksi niistä kalleimmista opintaipaileista, luulen ma.

Jos vain resursseja nielemällä sitä lakia oppii niin kuinka ihmeessä rahvas siitä mitään voisi ymmärtää, se joka siihen lain ikeeseen on asetettu?!?!

Jos laki vaatii perintätoimiston käyttöä näissä tilanteissa niin olisiko silloin jossakin vikaa?

Kun he alkavat niitä maksulappuja perintäkuluista ynnä muista kirjoittelemaan niin osoittakoon ne yksinomaan Parkcom:ille.Hehän sen palvelun ovat tilanneet. Mun osalta asia on täysin selvä, etten tästä lähde kuin jalat edellä. Sääli sinänsä, koska Parkcom:illa itsellään mitään varoja ole. Kaikki rahat kirnuttu vähemmän tai enemmän oikeudellisin keinoin. Sinänsä ei ole mitään sitä vastaan, että asianmukaisesti pidetään huolta pysäköinnin toimivuudesta ja valvotaan ettei ylilyöntejä tapahdu mutta kyllä käytäntö on sen osoittanut, että kaukana ihanteesta ollaan ainakin Parkcom:in osalla. Välillä täysin ala-arvoista touhua, taitavat käyttää työvoimaa jolla ei ole minkäänlaista kykyä ja mahdollisuutta selviytyä vaikeista ja ongelmallisista tilanteista.

Kovin kernaasti he sivuillaan huutavat siitäkin kuinka paljon ja paljon maksamattomuuden hinta on. Puistattavaa... Sietäisi kysyä heiltä mikä on ihmisen oikeustajun hinta. Niiden pettyneiden ja lannistettujen ihmisten oikeustajun hinta, joista joitakin terapian kautta hoidetaan. Kuinka paljon on masennuksen ja oikeustajun menetyksen hinta, mikä on ihmisoikeuksien hinta? Rangaistusko?

Onko oikeudesta tehty bisnes, jolla käydään kauppaa ja nettomaksajia ovat ne "alemman" luokan kansalaiset? Oli "maksu" sitten huonommat olot tai maksu näennäisestä oikeusavusta.

Parkcom on päättänyt Mauno Lehtosen johdolla pitää kansalaiset ruodussaan...

**********************************************************************************

Lehtosen bisnes kun kauneimmillaan kukkii,
kansa firman kanavat reklamoiden tukkii.

Hyvin yönsä nukkuu Manu,
ainoa vaiva onkin Ranu.
Kun se perkele autonsa pisti,
omaan ruutuunsa se nisti.

Ei se laiska,
työssään uupunut,
muutakaan kyennyt.
Ajatteli,
olis edes hetken jokin täällä "omaa",
muttei ollut pitänyt aikoihin edes lomaa.
Kotiinsa meni,
yksin keitti teen.
Päivittänyt taho ollut ei,
pysäköintilupaa "nej".

Sentit viimeiset huvenneet olivat lupaan,
sijaan sen tulikin nyt lunta tupaan.
Senteistä siis,
tuli metreissä viis!

Voimansa hän käytti,
paperia ajatuksin täytti.
Laittoi luukkuun,
kajota nyt täytyi ruukkuun.
Vielä oli jäljellä ropo,
haettaisiin kellarista pian jopo.
Paikata täytyisi myöskin kumi,
sotkea töihin vaikka saapuisi lumi.
Mutta mistä rahat paikkaan,
kannattaisi nyt turvautua ei dynamiittiin ja laikkaan.
Vanha ja romuttunut oli,
vaativat kai,
suunnaksi pitänyt ottaa olisi se poli.


Toivonsa mies jo melkein heitti,
mutta reklamaatiokonnat vain lisää pirullista lientään keitti.

Manu tornistaan nyt huutaa:
mitä perkele se luulee!

Vielä ääneni hän kuulee…

Niskuroijat nyt koville,
hurtat heidän oville.
Viekää heiltä kaikki,
pois tieltä Eemeli ja Maikki!
Tässä onkin työvälineet Empun,
teen mä hälle tempun.
Niistä saakin oivan rahan,
kärsiköön hän ainoastaan pahan,
kunhan saamme täyden mahan.

Mistä rahat seuraavaan laskuun,
työkalut kun kadonneet rahavirtana on ahnaiden taskuun?

Syy on ainoastaan teidän,
miksi pysähdyitte lounastamaan ravintolaan heidän?

Aikaa tunti oli varattu teille,
ravintolan tungos ei syyksi riitä meille,
aluetta kun valvoa aina sietää,
jokainenhan sen tietää:
"Vielä mahtuu yksi, joka käyttää
rexonaa."

Me siis pidämme huolen,
että on täyttä joka puolen.
Lisätkää entisestään kiirettä ja hoppua,
mutta syyttää voi ette meidän proppua.
Me valitsemme mikä on kärsivällisyyden mitta,
jos haluatte selvitä ongelmitta.
Vaikka täynnä olisi ravintola,
ja väärään kurkkuun hulahtaisi cola,
niin autonne kaasuttakaa paikalta heti pois,
kuten aavistitte,
niin kuin jo ois.
Jotta paikalle pääsee seuraava uhri,
joka kiireessä toivottavasti muistinsa tuhri,
niin ettei muista ajankulua,
saati tuulilasille paskovaa pulua.

Entä sitten vaikka pitkät olivat jonot,
meille luvattu on nämä monot,
joilla teidät häädämme,
jollei muuten niin vaikka omat asetukset säädämme,

Vedota ylitsepääsemättömään esteeseen voi ette.
Vaikka teeveestä myrskyä ja pauhua lupaisi mette,
me lähetämme paikalle pirkon,
vaikka pihalle kirkon.
Sitä emme siedä,
jos sääntöjämme ette tiedä.

Vaadimme siis näin:
Pysäköintiruutu vapaaksi heti!

Kuin olisi jo, kaiketi?

Jos ei muuten onnistu niin lisätkää kiirettä.

Lisää ihanaa tungosta ravintolaan se toivottavasti vielä tuo,
mutta mistä helvetistä ilmestyivät häiritsevät autot nuo?

Tämän teiltä kuitenkin piilotamme,
ja omaa pintaamme kiillotamme:
“Meille näin on täysin hyvä.”

Tässä teille tiedon jyvä:
Oikeustalon edessä Pave piilossaan uhreja kun vaanii,
ei taida käsittää toteuttavansa suurta plaanii,
oikeudet ja säännöt ihmisiltä vietävä on piiloon,
jyvät ja himput kannettava harvojen siiloon.
Näin sikiämään saadaan eripura,
lentämään ylt’ ympäriinsä sokaiseva kura.

Mutta kärsimättömyytemme mittaa emme teille paljasta,
jotta ette sitä meitä vastaan valjasta,
oikeudesta emme myöskään mitään teille kerro,
koska taottava kuumana on ferro.
Jyviä emme siis teille jaa,
jotta ette niistä viisautta saa.
Mikä olisikaan enää silloin meidän osaa,
kun yksilö kaikki oikeutensa osaa.

Toistaiseksi uskaltaa suuhunsa työntää burgeria Pepe,
lappuaan toisaalla rustaa kuitenkin jo Sepe.
Entä kuinka lopulta kaikelle käy,
eikö härskiydelle mitään rajaa näy?

Kuka sanat suuret suuhuni nää laittoi,
vihollisen terävimmät miekat jousen lailla taittoi?

Mikä onkaan ihmisyksilön hinta,
kaikesta kun raapaistaan vain pinta?
Entä mistä löytyisikään apu,
tarrautuneet kiinni ovat he kuin kapinen rapu?

Vielä kuule kuitenkaan ei Manu,
valittavan ääntä sellainen kuin Ranu.
Yönsä ehkä hyvin nukkuu,
“niskuroijat” vääriin tuomioihin hukkuu.

Kerro, kerro kuvastin,
mikä onkaan valtakunnan tila,
onko oikeusvaltio pelkkä irvokas pila?

Vielä annan ma hänen ylös nousta,
käyttää häikäilemättömiin sitä erästä jousta,

asettaa heidät itsensä osaksi sitä soopaa,
joka riiston osaks toisten määräs,
kuin kimalainen mutta ainoastaan tuhoten hääräs.


- J. Juhta

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin Sanomatkin on nyt sitten liittynyt yksityisen pysäköinninvalvonnan puolustajiin. Pääkirjoituksessaan 6.8. HS vaatii lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Lähes kritiikittömässä pääkirjoituksessa merkittävimmäksi ongelmaksi nähdään se, ettei lakia asiasta ole.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.parkcom.fi/fi/fi_2_9.html

Anonyymi kirjoitti...

Ylen uutissivujen mukaan (ks http://www.yle.fi/uutiset/24h/id71085.html ) näyttääpi vahvasti siltä, että ryhmäkanne on vihdoinkin saatu Suomeen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa. Ylen mukaan "asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin." Asiassa on loistavaa myös se, että oikeudenkäyntikulut maksaa joko vastaaja tai kuluttaja-asiamies. Edelleen tuolla todetaan, että ryhmäkanne koskee esimerkiksi sopimusehtojen tulkintaa koskevia riitoja.

Saapa nähdä, missä vaiheessa kuluttajaviranomaiset innostuvat näiden sakkofirmojen jahtaamisesta ryhmäkanteen avulla. Kuluttajaviraston kannanottohan on jo useaan kertaan ollut tapetilla täälläkin, eikä se ole kovin mairittelevaa luettavaa sakkofirman kannalta.

jokuseon kirjoitti...

Uusinta uutta on, että:
parkkikonnat hallitsee suomi24 keskustelu palstaa! Tämäkin linkki on ainakin 5kertaa sieltä poistettu.
http://www.aijaa.com/v.php?i=1081833.jpg

Anonyymi kirjoitti...

Käykääpä katsomassa http://www.oikeus.fi/40748.htm

Mielenkiintoinen päätös tilanteesta, jossa Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja oli valtuuttanut vartiointiliikkeen jakamaan maksukehotuksia pysäköintivirheen johdosta sairaala-alueella. Eipä ollut lain mukaista toimintaa edes silloin, kun kyseessä oli virallinen pysäköintivirhemaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Oma reklamaationi ParkComille meni läpi, kun totesin, että vaimoni oli kaivamassa esiin parkkikiekkoa, kun sakko laitettiin ikkunalle. Sanoin lisäksi, että voimme tarvittaessa todistaa oikeudessa, että sakko tuli varsin kohtuuttomalla tavalla, vaikka muodollisesti ajatellen olimmekin pysäköineet väärin.

Mielenkiintoista. ParkCom ei ilmeisesti halua viedä yhtään juttua oikeuteen, ellei ole aivan pakko. Tai sitten firma on ymmärtänyt, että on olemassa myös kohtuullisuuden käsite. Kumpaa veikkaatte?

Anonyymi kirjoitti...

Seuraavat linkit olivat liikaa Suomi24:n Sheriffi Genesikselle. Käykääpä katsomassa ja naurakaa...

http://www.youtube.com/watch?v=_wbesYwy-lc
http://www.youtube.com/watch?v=jncju16Q6I4
http://www.youtube.com/watch?v=5GQ5Ns3zezo
http://www.youtube.com/watch?v=Xl4R1-ZM4xA
http://www.youtube.com/watch?v=N7ShyvCuPgQ
http://www.youtube.com/watch?v=rN8Xo9TrDiE
http://www.youtube.com/watch?v=_K-AC-6RD0w
http://www.youtube.com/watch?v=XL5nDBLQhKY
http://www.youtube.com/watch?v=SDy4Fs4_R74
http://www.youtube.com/watch?v=frAqCnWP594
http://www.youtube.com/watch?v=HlDvQo96n-Y
http://www.youtube.com/watch?v=Il5pKrmln8A
http://www.youtube.com/watch?v=LD1Sprmgw00
http://www.youtube.com/watch?v=8Mj0-RGdzZw
http://www.youtube.com/watch?v=SfEnVSN03PY
http://www.youtube.com/watch?v=IjXP5ZJnQZY
http://www.youtube.com/watch?v=mONEV1brOfw

Anonyymi kirjoitti...

HAHAHHA! Arvatkaas kenen reklamaatio meni läpi kun perustelut sille, etten ollut ajanut itse autoani parkkihalliin, olivat tarpeeksi hyvät ja oikeudessa todennäköisesti pitävät . Vastaus oli kyllä juonittu niin etteivät myöntäneet minun perustelujeni pitävyyttä vaan vetosivat omaan "virheeseensä".

"VASTINE

Reklamaatioonne sähköpostitse xx.xx.xxxx

Olette reklamoineet Oy XxxxXxx Ab:hen Teille annetusta yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta, joka koskee ajoneuvon pysäköintiä. Olemme tarkistaneet valvontamaksun perusteet ja hyväksyneet poikkeuksellisesti reklamaationne valvojamme ottamien epäselvien valokuvien perusteella.

Koska olemme esittämänne selvityksen perusteella poistaneet valvontamaksun, sitä ei tarvitse suorittaa. Mikäli olette kuitenkin sen jo maksaneet, pyydämme Teitä ilmoittamaan tilinumeronne, jotta voimme hyvittää perusteettomasti suoritetun maksun tilillenne.Ystävällisin terveisin
Oy XxxxXxx Ab"

Anonyymi kirjoitti...

Mitä tehdä jos reklamaatiokirjeessä vahingossa tunnisti olleensa kuljettaja ? Eli nyt heillä on nimeni ja ´tunnustukseni'. Tietämättömyyttäni kävin siirtämässä kiekkoa eteenpäin kun 5 tuntia shoppausaikaa ei riittänyt, en tajunnut vaihtaa parkkipaikkaa.

40 euroa tyhmyydestä on liikaa

Anonyymi kirjoitti...

Joo terveisiä vaan Leppävaaran Pysäköinti Oy:lle ja Oy ParkCom Ab:lle. Olette oikeita asiakaspalvelun ammattilaisia molemmat!

Meinasin jo kirjoittaa pysäköintikieltoalueista, monopoleista ja Espoon kaupungista (vai pitäisikö sanoa Espoo konsernista?), mutta ne kommentit kuulunevat eri ”palstalle”?

Anonyymi kirjoitti...

Muualta keskustelufoorumilta bongattua:

Itäkeskuksessa on muuten ihan oikein muotoillut Parkcomin kyltit: Keltaisella pohjalla olevassa kyltissä ensin kielletään pysäköimästä "SAKON UHALLA" ja sen vieressä on Parkcomin standardikyltti, jossa kerrotaan "valvontamaksusta". Käyttävät siis itsekin käsitettä "SAKKO", vaikka sen kotisivuillaan kiistävät.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tästä pitäis saada innostumaan joku netin ulkopuolelta, tv lehdisto, radio, ennen ku nämä saavat tuon lakinsa vielä läpi. Mä tosin lähen siinä vaiheessa johonkin muuhuin maahan. Onko kukaan selvittänyt mitä kytkyjä näillä parkkikonnilla on vartiofirmoihin. Tuo suoli24 parkkipoliisi, genitaaliherppes on ainakin teollisuusvartija tai vastaava.

Anonyymi kirjoitti...

"Mitä tehdä jos reklamaatiokirjeessä vahingossa tunnisti olleensa kuljettaja ? Eli nyt heillä on nimeni ja ´tunnustukseni'. Tietämättömyyttäni kävin siirtämässä kiekkoa eteenpäin kun 5 tuntia shoppausaikaa ei riittänyt, en tajunnut vaihtaa parkkipaikkaa.

40 euroa tyhmyydestä on liikaa"

Mene poliisiin ja tee rikosilmoitus, tuo on petos tai sen yritys

Anonyymi kirjoitti...

Jep jep eilen napsahti parkcomin maksu... enkä todellakaan ajanut autoa(lue viihteellä) kannattaako tuo oikeasti maksaa vai ei... en nyt varmaa tietoa ole saanut onko heillä oikeus periä tuo maksu jos en ole itse autolla liikkeellä ollut...

Anonyymi kirjoitti...

Älkää maksako kyseisen yrityksen antamia pysäköintivirhemaksuja koska Suomen laissa määritellään tarkkaan kuka niitä saa kirjoittaa ja laki ei ole muuttunut miksikään eli VAIN poliisin tai kunnan nimeämä pysäköinnintarkastaja saa suorittaa tarkastuksia, ja tämä koskee myös yksityisalueita eli kauppakeskuksia ym maksuttomia pykäköintialueita.

Anonyymi kirjoitti...

Postasinpa seuraavan kysymyksen Suomi24:n keskustelujen lakipalstalle. Siltä varalta, että sensuuri iskee siihen, niin laitanpa sen tännekin...
- - -
Kuten kaikki varmaankin tietävät, Vantaan käräjäoikeus antoi 14.12.2007 päätöksen ParkComin yksityisoikeudellista valvontamaksua koskevassa asiassa. Päätöksen mukaisesti ParkComilla ei ollut oikeutta määrätä maksua, joka tosiasiallisesti oli pysäköintivirhemaksu ja siten julkisen vallan käyttöä. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska ParkCom valittaa asiasta.

Tämä päätös nostaa kuitenkin esille toisen kysymyksen, nimittäin jo maksettujen valvontamaksujen takaisinperinnän. Yksittäisen autoilijan tuskin kannattaa nostaa 40 euron saatavasta kannetta. Mieleen tuli kuitenkin kysymys mahdollisesta toimintatavasta asiaan liittyen.

Pankkikriisin aikana perustettiin ns. roskapankkeja, ja pankit siirsivät järjestelemättömiä luottojaan roskapankkien perittäviksi. Nämä puolestaan ovat myyneet näitä saatavia rahoitusyhtiöille, jotka ovat enemmän tai vähemmän menestyksellisesti harjoittaneet jälkiperintää. Pankkilainojen kohdalla tämä siirto-oikeus on tietysti perustunut velkakirjaan kirjattuun nimenomaiseen ehtoon, jonka mukaan pankilla on oikeus siirtää saatava kolmannelle osapuolelle.

Kysyisinkin nyt asiantuntevampien henkilöiden mielipidettä siitä, voiko yksittäinen kuluttaja siirtää oikeutensa yksityisoikeudellisella sopimuksella esimerkiksi perintätoimistolle tai jollekin muulle taholle?

Jos tämä olisi mahdollista, tällainen taho voisi kerätä "salkkuunsa" satoja aiheettomiin valvontamaksuihin perustuvia saatavia ja nostaa sitten yhden kanteen sakkofirmaa vastaan. Kyse ei siis olisi siitä, että tällainen taho (esimerkiksi siis perintäfirma) toimisi kuluttajan edustajana, vaan siitä, että kuluttaja sopisi tämän tahon kanssa siitä, että hänen oikeutensa saamisiin sakkofirmalta on lopullisesti ja kertakaikkisesti siirretty tälle taholle.

Näin saataisiin aikaan tilanne, jossa yhdessä oikeuskäsittelyssä voitaisiin saada tuomio huomattavasta määrästä valvontamaksuja. Homma ei kuitenkaan onnistune, jos "yksityisoikeudelliseen sopimukseen" perustuvia saatavia ei voi pätevästi siirtää kolmannelle osapuolelle.

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

Olen reklamoinut 3 kertaa maksua ja sain tämän vastauksen. Miten kehottaisitte toimimaan?

-Tero

Asianne on tutkittu ja ratkaistu pyynnöstänne jo kolmatta kertaa. Valvontamaksu ei ole mielestämme aiheeton ja se pidetään voimassa edellisissä vastineissamme esitetyin perustein. Pidämme nyt saatavaa Teidän puoleltanne riitautettuna ja asia odottaa mahdollista oikeuden käsittelyä. Teille ei tule tänä odotusaikana maksumuistutuksia eikä perintäkirjeitä. Teillä on edelleen mahdollisuus suorittaa valvontamaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Moikka!
Sain tällaisen epämääräisen "tiketin" joulun alla Myyrmannin ennen ilmaisella paikoitusalueella. Autoni oli pysäköitynä
lailliselle asiakaspaikalle...
Olin Citymarketissa hakemassa evästä, viivyin n.15-20 minuuttia. Ulkona satoi, autoni oli vielä märkä, kun palasin. Parkkikiekkoa en muistanut kiireessä laittaa, siinä rikokseni.Nähtyäni epämääräisen tiketin tuulilasissa raivostuin, ei voinut välttyä ajatukselta, että joku kyyristeli lähistöllä kyttäämässä.
Koska työpisteeni oli lähistöllä, menin sinne selvittämään asiaa..
Poliisille soitettuani sain toki sympatiaa, mutta varmuutta mahdollisista perintäkuluista ei ollut.
Sitten otin yhteyttä Myyrmannin kiinteistön hoitajaan, sain erilaisia selityksiä, hiillostin miestä toteamalla, että tällainen toiminta ei herätä luottamusta naapurustossa.Maksoin lopulta maksun, mutta reklamoin silti, Parkcom lähettelee aika outoja vastauksia, mutta ei peru maksua.
E.m. episodin jälkeen en ole käynyt, enkä käy Myyrmannissa autolla, enkä jalkaisin.
Mielestäni saavat vapaasti pitää "yksityisoikeudelliset" parkkipaikkansa.
Harkitsen parhaillaan järeämpiä vastatoimia.

Anonyymi kirjoitti...

Moi kaikille parkcomia halveksiville!!

Osaako joku sanoa, mikä on järkevä tapa toimia ko. tilanteessa:

Tämän vuoden alussa ko. firma alkoi suorittaa pysäköinnin valvontaa as.os.yhtiössämme, ja tietenkin unohdin asettaa eräänä päivänä lupalapun ikkunaan ja virhemaksuhan sieltä tuli. Maksan vuokraa ko. pihapaikasta.

Kahden reklamaation jälkeen olen heidän mukaan edelleen velvollinen maksamaan virhemaksun ruudusta, mistä maksan vuokraa?!?! Aivan käsittämätöntä!!

Onko jotain järkevää tapaa toimia tilanteessa, vai jätänkö vain virhemaksun maksamatta??

Anonyymi kirjoitti...

Sain kaupungin talon pihassa parkkisakon autoni etulasiin paikassa, jossa on aina saanut pitää autoa häiriöttä. Tein lapusta reklamaation, sillä autoa ajoi mieheni, sekä syystä, ettemme olleet tehneet sopimusta Parkcomin kanssa, saatika nähneet sopimuskylttejä. Tammikuussa iltapäivällä pimeydessä, kadulta poispäin retkottavaa kylttiä ei hyvälläkään tahdolla voi sanoa huomiota herättäväksi.

Sain vastauksen, johon reklamoin uudelleen. Sain siihen automaattipoisssaolovastauksen (?), jossa todettiin, että käsittely kestännee 3 kk ja sinä aikana ei tarvitse maksaa. Tänään tuli Svea Perintä-muistutuspalvelulta viikon sisällä maksettava maksumuistutus. Nyt pinna loppuu. Huomenna marssin poliisilaitokselle ja teen rikosilmoituksen. EN maksa, en ajanut, eikä heillä ole minua oikeutta laskuttaa sopimuksen varaisesti, jota en ole heidän kanssaan tehnyt.

Anonyymi kirjoitti...

Mua ihmetyttää miten nämä sakottajat jakavat näitä lappujaan illallakin vielä aina 22.00 asti, silloin pitäisi maksaa iltalisät työntekijälle ym. Tulee sen verran kalliiksi että tekevät pimeää työtä varmasti? Ja esim. minähän voin tehdä itse myös pimeästi tota työtä, kaveri vaan kertoo numeron (sakko lapussa on sakon antajan numero, EI NIMEÄ?) ja käyn sakottamassa ja laitan kaverin numeron vaan lappuun? Ikäänkuin hän olisi käynyt? ja sitten pyydän pari kaveria vielä lisää pimeisiin töihin mukaan samalla numerolla? ootteko miettiny tätä?

Nyt lapussa ei lue sakonantajan henkilökohtaisesti KÄSINKIRJOITETTUA ALLEKIRJOITUSTA, vain jokin numero??

Eli sinä autoilijana et tiedä olenko MINÄ käynyt kirjoittamassa sinulle sakkolapun? (Allekirjoittanut numerolla) ja saan siitä pimeän maksun park.comilta 5e lappu/0n 20 autoa 100 euroa.

Eihän meistä kukaan pankissakaan allekirjoita lainapapereita numerolla?.

Anonyymi kirjoitti...

Autooni tosiaan tuli -06 marraskuussa parkcomin lappu lasiin, lakiasioita hieman oppineena hymyilin koko lapulle ja soitin firmaan ettei ole aikomusta maksaa ja kiistin pysäköineeni auton, tästä alkoi noin 4kk kestänyt sähköposti rumba samalla kun postilaatikkoon sateli ok-perinnän laskuja, meni muistaakseni reiluun 180euroon perintälasku kunnes ilmoitin ok:hon että olen riitauttanut asian ja perintä olisi sen perusteella laitettava jäihin kunnes asianomistajat ovat saaneet asian päätökseen. Ok-perinnältä tuli viestiä jossa kertoivat perinnän olevan jäässä MUTTA tässä vaiheessa rupesi taas tippumaan parkcomin lappuja joissa uhkaavasti vaativat maksua jne, oli kulunut joku 4kk kun olin saanut viihdyttää itseäni lähes päivittäisillä viesteillä parkcomin kanssa, päätin lopettaa homman ja laitoin viestin jossa ilmoitin selkeästi että heillä on näyttövelvollisuus auton kuljettajasta ja saavat lähettää laskut hänelle, olen vain auton omistaja joka lainasi autoaan mutta parkcomillehan ei kuulu kenelle ja tarvittaessa vien asian käräjille, tämän jälkeen ei ole nyt vajaaseen 2 vuoteen kuulunut mitään ;) viestit on tallessa ja laskut myös jos rupeavat vielä perimään, tosin silloin kiikutan suoraan asianajajalleni asiakirjat ja terve taas parkcom.

Anonyymi kirjoitti...

Hi,

I am regular visitor of this website[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url]Plenty of useful information on oikeusjakohtuus.blogspot.com. I am sure due to busy scedules we really do not get time to care about our health. Let me present you with one fact here. Research shows that about 50% of all U.S. grownups are either obese or overweight[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url] So if you're one of these people, you're not alone. In fact, most of us need to lose a few pounds once in a while to get sexy and perfect six pack abs. Now the question is how you are planning to have quick weight loss? Quick weight loss can be achived with little effort. Some improvement in of daily activity can help us in losing weight quickly.

About me: I am webmaster of [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss tips[/url]. I am also health expert who can help you lose weight quickly. If you do not want to go under hard training program than you may also try [url=http://www.weightrapidloss.com/acai-berry-for-quick-weight-loss]Acai Berry[/url] or [url=http://www.weightrapidloss.com/colon-cleanse-for-weight-loss]Colon Cleansing[/url] for fast weight loss.

Anonyymi kirjoitti...

Do you have any video of thаt? I'd like to find out more details.
Feel free to surf my weblog :: how to stop snoring

Anonyymi kirjoitti...

Täydellinen muotoilu kiitos