Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, kesäkuuta 22, 2008

Pikavipit

Suomeen on vuosien aikana rantautunut "pikavippi" yrityksiä, jotka tarjoavat tekstiviestillä rahaa vaivattomasti ja nopeasti pankkitilille, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Muutaman sadan euron vippaaminen tekstiviestillä tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Rahat ovat yleensä heti käytettävissä. Houkutus pikalainaan on suuri kun esimerkiksi juhlimisen tuoksinnassa huomaa rahojensa loppuneen. Kännykkä käteen ja rahat ovat tilillä. Lainan hinta on kuitenkin suuri ja korkoprosentit huikeat.

Tätäkin toimintaa säätelevät lainsäädännönvaatimukset sopimusten muodostumisesta ja sopimusehdoista. Olennaisinta sopimuksen muodostumisen kannalta on, että kuluttaja saa riittävän ajoissa, ja selkeästi luettavakseen sopimukseen sekä palveluun liittyvät tiedot että sopimusehdot. Tekstiviestipalvelun osalta tämä on hyvinkin vaillinaista ja yleensä lainvastaista. Kuluttajan pitää saada sopimusehdot sellaisessa muodossa, että hän voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomana (kuluttajansuojalaki, 6A luku, 11§). Se, että kuluttaja ilmoittaisi tekstiviestillä hyväksyvänsä lainayhtiön internetsivuilla olevat ehdot ei täytä lain määräämää vaatimusta. Yrityksen laiminlyödessä nämä lain vaatimukset ehdot eivät sido kuluttajaa.

Luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa, että henkilö joka luottoa hakeaa on täysi-ikäinen ja että hakijan henkilötiedot että tilitiedot täsmäävät keskenään. Luotonantajan vastuulla on tunnistaa hakija luotettavasti. Hakutilanteessa tulee huomioida, että matkapuhelin ei identifioi luotonhakijaa. Luotonhakija ei välttämättä ole sama henkilö kuin matkapuhelinliittymän omistaja. Luoton voi periä takaisin vain ja ainoastaan luotonhakijalta, ei liittymän omistajalta. Moni pikavippiyritys käynnistää kuitenkin agressiivisen perinnän, jonka kohteena monesti on liittymän omistaja. Tämä avaa tietysti väärinkäytön mahdollisuuksia oikeuksistaan tietoisille kuluttajille, kun lainaa haetaan kaverin kännykällä. Kaverilta lainaa ei kuitenkaan voi periä takaisin. Ongelma ei ole kuluttajan, vaan lainanmyöntäjän.

Kuluttajalla on myös lakisääteinen oikeus perua hakemansa luotto 14 päivän sisällä (kuluttajansuolaki, 7 luku, 11§). Peruuttamisoikeutta ei ole jos kumpikin osapuoli on jo kerinnyt täyttää velvoitteensa kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Luotonmyöntäjän velvoitteisiin kuuluu mm. sopimusehtojen toimittaminen edellämainittujen lakipykälien mukaisesti. Sopimusehdoissa ei peruutusoikeutta voi rajata pois. Peruutusoikeuden rajaava sopimusehto on mitätön eikä sido kuluttajaa. Kulutusluoton etämyynnin säädökset ovat aina pakottavia kuluttajan hyväksi, ei luotonantajan. Toisin sanoen, jos elinkeinoharjoittaja tarjoaa luottoa, jonka kuluttaja saa käyttöönsä ennen peruuttamisajan päättymistä, elinkeinoharjoittaja kantaa vastuun ja riskin siitä, että kuluttaja peruu luoton ja palauttaa saamansa rahamäärän. Suomeksi sanottuna kun aamulla juhlinnan jälkeinen "krapula" kolkuttaa hermoa ja otettu luotto kaduttaa, kuluttajalla on oikeus perua tekemänsä luottosopimus.

Luotonantajien puutteellisten luotonmyöntämismenetelmien takia pikavipin ottaminen toisen henkilön nimiin on helppoa. Tosin jos rahat haluaa saada omalle tilille myös kiinnijääminen on harvinaisen yksinkertaista. Ongelmia on syntynyt kuitenkin siitä, että pikavippiyhtiöt vaativat väärinkäytöksen tapahtuessa aina rikosilmoituksen tekoa ennen kuin suostuvat lopettamaan luoton perinnän väärältä henkilöltä. Turun käräjäoikeus on antanut päätöksen 2006, jossa oikeus piti pikavippiyhtiöiden vaatimusta rikosilmoituksen teosta kohtuuttomana.

Entäpä huikeat luoton korot? Miltä 700% korko kuulostaa? Onko tämä rikoslaissa määriteltyä koronkiskontaa? Kuluttajavirasto ei valvo luotonantajien korkovaatimuksiin liittyviä epäasiallisuuksia. Myöskään rahoitustarkastusvirasto ei valvo pikavippiyrityksiä nykyisen lainsäädännön määräysten takia. Ainoa keino ratkaista koronkiskontaepäily on tehdä asiasta poliisille rikosilmoitus. Tuomioistuin ratkaisee epäilyt tapauskohtaisesti.

Rikoslain mukaan kiskonta on kyseessä kun, "kiskonnasta tuomitaan myös se, joka luotonannossa ottaa tai edustaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka huomattavasti ylittää julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten vastaavassa luotonannossa ottaman tavanomaisen koron".

Luottokielto

Jos halut varmistua siitä, ettei kukaan pysty ottamaan lainaa sinun henkilötiedoillasi, ainoa lainmukainen ja pätevä keino on käyttää luottokieltoa. Luottokielto varmistaa sen ettei sinun henkilötiedoilla myönnetä luottoa. Mikäli luotto kuitenkin myönnetään sinun tiedoillasi toiselle henkilölle, vastuu on luotonantajan. Luottokielto ei estä sinua hakemasta luottoa esimerkiksi pankista.

keskiviikkona, kesäkuuta 11, 2008

Tiedoksi - blogiin viittaavat nimimerkit

Blogi on saanut useita ihmetteleviä kyselyjä ovatko netin keskustelupalstoilla blogin nimeen viittaavilla nimimerkeillä / käyttäjätunnuksilla kirjoittavat henkilöt blogin ylläpitäjiä ja ovatko kommentit blogin mielipiteitä? Eivät ole. "Oikeus ja kohtuus" on yleinen sanonta ja sitä voi vapaasti käyttää nimimerkkinä. Blogin ylläpitäjät eivät kommentoi blogin omia kirjoituksia eivätkä kommentoi muilla keskustelupalstoilla sellaisilla nimimerkeillä jotka voisivat viitata oikeusjakohtuus -blogiin.

sunnuntaina, kesäkuuta 08, 2008

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Mikäli kansalaisena koet oikeuksiasi loukatun, esimerkiksi kunnan viranomaisten toimesta, voit tehdä asiasta kantelun oikeusasiamiehelle. Kantelun voi tehdä itseään koskevassa asiassa tai jonkun toisen henkilön puolesta. Kantelun käsittely on maksutonta ja kantelun voi tehdä kuka tahansa. Oikeusasiamiehen kantelun kohteena voivat olla henkilöt aina tuomareista terveyskeskuslääkäreihin ja opettajiin sekä poliisista kirkon työntekijöihin ja kunnan virkamiehiin.

Yhdeksi ongelmaksi muodostuu oikeusasiamiehen valtuudet. Hänellä ei ole valtuuksia kumota viranomaisen tekemää päätöstä. Oikeusasiamies ei myöskään voi puuttua viranomaisen toimintaan silloin kun viranomainen on käytänyt hänelle määriteltyä harkintavaltaa. Yleisin toimenpide oikeusasiamiehen lausunnon jälkeen on yleensä huomautus viranomaiselle. Johtaako huomautus mihinkään? Yleensä ei.

Kanteluaan tutkiessaan oikeusasiamies voi pyytää toimistonsa tarkastajia tutkimaan asiaa. Oikeusasiamies voi tarvittaessa pyytää myös poliisilta tutkintapua. Yleisin tutkintatapa on kuitenkin pyytää kantelun kohteena olevalta viranomaiselta selvitys tai lausunto asiasta. Tämä muodostuukin suurimmaksi ongelmaksi miksi oikeusasiamiehelle kanneltu asia ei yleensä johda kantelian kannalta toivottuun lopputulokseen.

Blogin edustajalla on kokemusta kahdesta eri kantelusta oikeusasiamiehelle. Kumpikin tapaus koski kaupungin viranomaisen toimintaa. Kummassakin tapauksessa oikeusasiamiehen kanslia lähetti kantelun kohteena olleelle viranomaiselle selvityspyynnön. Kummassakin tapauksessa viranomainen lähetti vastauksen. Virkamiehen antaman vastauksen perusteella oikeusasiamies totesi ettei virheellistä menettelyä ole tapahtunut. Kummassakin tapauksessa kanteluun vastannut kaupungin virkamies valehteli. Valehtelua ei kuitenkaan jälkeenpäin pystytty osoittamaan toteen, koska asioista oli sovittu puhelimitse.

Oikeusasiamies ei siis todellisuussa tutkinut kantelua kuten normaalisti voisi käsittää. Tapausten yhteydessä ei tutkittu todisteita tai kerätty aineistoa ja lausuntoja siitä mitä oli tapahtunut ja miten. Virkamieheltä pyydettiin lausunto, jonka perusteella oikeusasiamies teki päätöksensä. Virkamiehen sana painoi oikeusasiamiehen mielestä siis enemmän kuin kantelijan.

Tällä hetkellä eräs toinen henkilö on vastaavassa tilanteessa saman viranomaisen ja virkamiehen kanssa ja blogin neuvosta tallentanut käymänsä keskustelun kyseisen viranomaisen kanssa. Viranomaisen päätös oli jälleen ristiriitainen sovittuihin asioihin nähden. Päätöksen saanut henkilö on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja hänen päätöstään odotetaan. Nyt sovitut asiat voidaan kuitenkin todistaa tallenteelta ja mikäli virkamies jälleen kerran valehtelee vastineessaan oikeusasiamiehelle kantelun tehnyt osapuoli on luvannut tuoda asian ja keskustelun sekä virkamiehen tiedot julkisuuteen. Blogi seuraa tilannetta ja raportoi kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Kliseisesti voi todeta, että virkamiehetkin ovat ihmisiä. Kun tällainen ihminen joutuu kantelun kohteeksi hänen pyrkimyksensä on selviytyä tilanteesta kunnialla. Yllättävän harva ihminen todellisuudessa pystyy myöntämään virheensä rehellisesti, eikä varsinkaan silloin jos teko on ollut tahallinen. Jos kyse ei ole selkeästä virheestä, ihmisillä on monesti vähintään tapana kaunistella asiaa omaksi hyväkseen. Naivi ja sokea luottamus suomalaisten virkamiesten ja viranomaisten toimintaan ja rehellisyyteen kannattaa unohtaa heti alkuunsa. En tarkoita sitä, että kaikkien toimintaa ja tarkoitusperiä pitää epäillä. Kannattaa kuitenkin käyttää puhdasta maalaisjärkeä ja olla sokeasti luottamatta kaikkeen mitä kerrotaan.

Jälleen kerran katson velvollisuudekseni muistuttaa, että henkilökohtaisesta oikeusturvasta kannattaa pitää huoli. Kaikissa tärkeissä asioissa oli vastapuolena sitten kunnan tai valtion virkamies, verohallinto, vakuutusyhtiö, perintäyhtiö, luottoyhtiö tai pankki, niin pitäkää huoli että sopimanne ja kertomanne tai teille kerrottu asia voidaan jälkeenpäin todistaa. Vastapuolen kanssa käytyyn tiedonvaihtoon kannattaa käyttää aina, mikäli mahdollista sähköpostia. Tärkeään sähköpostiin kannattaa aina liittää loppuun kysymys johon vastapuolen on vastattava. Vastauksen saatuasi tiedät hänen ainakin lukeneen viestin. Sähköpostijärjestelmien automaattiset lukukuittaukset eivät välttämättä ole kytketty päälle tai niiden lähetys ulkopuolisiin osoitteisiin on estetty. Mikäli asiasta sovitaan puhelimessa tai kasvotusten keskustelu kannattaa tallentaa. Tallentamisesta ei tarvitse kertoa vastapuolelle.

Nykypäivänä pyrin itse käyttämään sähköpostia asioiden hoitamiseen niin paljon kuin mahdollista. Nykyaikaisten kännyköiden muistikorteille riittää kuitenkin tilaa tallentaa keskusteluja tai puheluita. Mikäli sovin virkamiesten kanssa tärkeistä asioista puhelimitse, tallennan ne aina. Samoin olen tehnyt asioidessani pankin, luottokunnan ja vakuutusyhtiön kanssa. Jos on tarpeen, keskustelu tallennetaan olin sitten puhelimessa tai paikanpäällä tiskin ääressä. Älkää jättäkö oikeuksianne olettamusten varaan ja sen suomalaisen perisynnin, eli pohjattoman uskon viranomaisten, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja laitosten rehellisyyteen. Oma selusta kannattaa turvata aina.

Lue myös:

Keskustelun tallentaminen
Puheluiden tallentaminen
Valokuuvaminen julkisilla paikoilla
Kirjeen julkaisu

Muut artikkelit:
Keskustelun nauhoittaminen (http://www.helsinki.chamber.fi/)
Lainvastaiset kuvauskiellot yleistyvät