Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, toukokuuta 26, 2010

DVD levyjen kopiosuojaus rikkoo kuluttajansuojalakia

DVD -elokuvien kopiosuojausmenetelmät eivät ole enää kenenkään hallinnassa. Tällä hetkellä kaupoissa on myynnissä DVD-elokuvia jotka sisältävät niin monimutkaisia suojausmenetelmiä että kyseiset elokuvat eivät toimi vanhemmissa DVD -soittimissa. Uusimpana ilmiönä ovat vasta ilmestyneet elokuvat joiden toimivuus uusissakin laitteissa on kyseenalaista. Sony Pictures on kunnostautunut DVD -elokuvien kopiosuojausten käyttäjänä. Monissa yhtiön tuottamissa DVD -levyissä on rakennettuna jopa kymmeniä päällekkäisiä kopiosuojauksia. Tämä aiheuttaa sen, että levy ei toimi kunnolla tai ei toimi lainkaan edes Sonyn uudemmissa soittimissa. Monesti päävalikon tai elokuvan käynnistyminen vahvasti kopiosuojatulta levyltä kestää kohtuuttomia aikoja tai laite hyppää sattumanvaraiseen kohtaan keskelle elokuvaa. Jos levyn kopiosuojauksen purkaa ja tekee levystä identtisen kopion, levyn käytössä ei ole havaittavissa mitään ongelmia. Monet muut elokuvatuotantoyhtiöt eivät tukeudu näin vahvaan suojaukseen ja monet uutuudet ovatkin muilta tuotantoyhtiöltä jopa vailla minkäänlaista kopiosuojausta.

Testissä käytettiin Sonyn DAV-DZ230 kotiteatterijärjestelmää jossa yritettiin katsoa kolmea eri Sony Pictures yhtiön tuottamaa elokuvaa. Jokainen DVD -levy sisälsi a) structural copy protection (ARccOS / RipGuard) b) invalid cell pieces c) CSS ja d) bad sector protections tyylisiä kopiosuojausmenetelmiä ja lisäksi analoogisen (Macrovision) kopiosuojauksen. Kahden levyn käynnistyminen päävalikkoon kesti 40-50 sekuntia. Kun päävalikosta valittiin elokuvan aloitus, kaikissa kolmessa levyssä soitin hyppäsi keskelle elokuvaa yritettyään ensin 10-20 sekuntia selviytyä kopiosuojauksen sisältämistä ja tarkoituksella levyn tietorakenteeseen toteutetuista viallisista rakenteista. Yksi levyistä jumitti koko soittimen kun lisämateriaalivalikkoa yritettiin aukaista. Samat levyt yritettiin katsoa myös Sonyn DAV-DZ700 sekä HTD-710SS soittimilla. Tulokset olivat täysin yhteneväisiä keskenään. Lopuksi levyjen kopiosuojaus purettiin asentamalla AnyDVD -ajuri ja levyistä poltettiin identtiset kopiot ilman kopiosuojauksia. Kaikki elokuvat käynnistyivät alle viiden sekunnin. Kopiolevyjen toiminnassa ei huomattu yhdessäkään kolmesta soittimessa minkäänlaista ongelmaa.

Moni muistaa vielä Sony BMG:n CD -kopiosuojausskandaalin vuonna 2005. Sony lisäsi audio CD -levyihin XCP ja MediaMax kopiosuojausohjelmiston joka lataantui käyttäjän tietokoneelle ilman lupaa asentaen rootkit -toiminnallisuuden mikä vaaransi kuluttajien tietokoneiden turvallisuuden ja altisti ympäristön haittaohjelmille. USA:ssa Sony BGM vastaan nostettiin joukkokanne. Suomessa Kuluttajavirasto ei reagoinut tilanteeseen mitenkään ja vuotta myöhemmin vastauksessaan Kuluttajavirasto kertoi että tämän tyyppisiä asioita käsitellään vuosittaisissa erillisissä työryhmissä.

Kuluttajavirastolta on tiedusteltu myös laajemmin kopiosuojausasiaa. Kuluttaja halusi tietää miten kuluttajaviranomaiset ja kuluttajansuojalaki suhtautuvat siihen että virallisesti DVD -standardia noudattavien levyjen tietorakenteeseen saa tahallisesti tehdä virheitä kopiosuojausten nimissä jotka voivat vaikuttaa levyn sisällön toistamiseen soittimissa. Vaikka levy toimisi nyt soittimessa, se ei välttämättä tarkoita sitä että levy toimisi jatkossakin uusimmissa soittimissa ja päinvastoin. Uusimmat levyt sisältävät sellaisia kopiosuojauksia joista vanhemmat soittimet eivät selviä vaikka soittimien valmistajat noudattavat DVD -levyille ja levyllä sijaitsevan datan tietorakenteelle määriteltyjä standardeja. Kuluttajansuojalain (5 luku 12§) mukaan tuotteessa on virhe mikäli se ei sovellu siihen tarkoitukseen joita sellaisia tavaroita pääsääntöisesti käytetään. Miten on mahdollista että tuotantoyhtiöt voivat tuottaa myyntiin valmiiksi virheellisiä ja viallisia tuotteita? Kuluttajansuojalain mukaan tuotteeseen liittyvällä virhevastuulla ei ole takarajaa. Kopiosuojattujen DVD -levyjen osalta tilanne pitäisi olla selkeä koska levyt on valmiiksi ja todistettavasti rakennettu viallisiksi alunperinkin. Kuluttajalla on oikeus virheen korjaamiseen tai kaupan purkamiseen oli aikaa ostosta mennyt sitten 1 tai 20 vuotta.

Kuluttajaviraston vastaus kesti lähemmäksi vuoden. Vastaus oli harvinaisen ylimalkainen eikä itse asiasisältöön vastattu lainkaan. Vastauksessa todettiin että tuotteen virheettömyysvaatimus koskee myös elokuvatuotantoyhtiöitä, mutta samaan aikaan annettiin ymmärtää että kopiosuojauksen käyttäminen liittyy enemmänkin tekijänoikeuslakiin eikä siten Kuluttajaviraston toimivaltaan. Kuluttajaviraston mielestä kopiosuojatussa DVD -levyssä ei siis ole lain tarkoittamaa virhettä vaikka se ei toimisikaan soittimessa myöhemmin jos se on toiminut ostohetkellä. Tulkinnanhan voisi kääntää myös siten että uutena ostetussa autossa ei milloinkaan ole virhevastuun alaista vikaa mikäli auto on toiminut ostettaessa. Autossa ja DVD -levyssä on tietysti se ero, että milloinkaan ja missään tapauksessa Kuluttavirasto ei hyväksyisi tilannetta että autoja saisi myydä uutena valmiiksi viallisine vaihteistoineen tai voimansiirtoineen. DVD -levyjä saa myydä.

Kuluttajaviraston toiminta on tämän asian suhteen ollut täysin ala-arvoista. Vastassa on suuret mediayhtiöt ja suomalaiset sekä kansainväliset tekijänoikeusjärjestöt joille on säädetty monissa maissa, kuten myös suomessa, mieleisensä tekijänoikeuslainsäädäntö. Tämän edessä Kuluttajaviraston lakimiehet juoksevat häntä koipien välissä piiloon. Yksityinen raha, tekijänoikeusjärjestöt ja kansainväliset mediayritykset ajavat suomalaisten viranomaisten yli niin mennessä kuin tullessakin.

Kuluttajalle jää yksi ainoa mahdollisuus johon hänellä on täysi oikeus, sanoi tekijänoikeuslaki sitten mitä tahansa. Ostetut vialliset DVD/CD/Blu-Ray -levyt voi korjata itse - poistamalla kopiosuojauksen.

Lue myös:
Saako vuokratun DVD levyn kopioida laillisesti yksityiseen käyttöön?
Kuluttajan oikeudet

sunnuntaina, toukokuuta 16, 2010

Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto

Olen töissä pienehkössä firmassa. Firman ns. avainhenkilöille on tarjottu osakassopimusta joka oikeuttaa erilaisiin, ihan hyviin, palkkioihin normaalin palkan lisäksi. Vastuuta ja tehtäviä tulee tietysti lisää mutta haasteet kiinnostaa aina. Ihmettelin vain että osakassopimuksessa on todella tiukat ehdot. Esimerkiksi kilpailukielto vaatimukset ja monilta osin myös salassapitovelvollisuudet on sellaisia että käytännössä työpaikan vaihtaminen edes lähellä samaa alaa olevaan firmaan on mahdotonta. Eli jotenkin tuntuu siltä että hyväksymällä osakassopimuksen jään naimisiin nykyisen firman kanssa kävi miten kävi muuten. Osaatko neuvoa mitään työlainsäädännöstä ja noista sopimuksista. Kiitti.

Tämän tyyppiset asiat ovat hyvin monimutkaisia. Työsopimukseen sisältyviin salassapito- ja kilpailukieltomääräyksiin sovelletaan työsopimuslakia. Työsopimuslaissa on näiden asioiden osalta runsaasti rajoituksia ja pakottavia säädöksiä. Osakassopimuksen sisältöön ei työsopimuslain määräyksillä ole merkitystä riippumatta siitä toimitko yrityksessä työntekijänä vai et. Osakassopimuksien osalta noudatetaan lähinnä oikeustoimi- ja osakeyhtiölakia.

Työsopimuslaissa salassapitovelvollisuus ei voi asettaa sinulle esteitä työpaikan vaihtamiselle edes kilpailijan palvelukseen. Vaikka estettä työpaikan vaihtoon ei ole, on sinun kunnioitettava salassapitovelvollisuutta ja olla paljastamatta uudelle työnantajalle edellisen työnantajan aikana tietoosi tulleita liikesalaisuuksia. Kilpailukieltomääräysten osalta työsopimuksessa kilpailukiellon kesto voi olla korkeintaan kuusi kuukautta ja kilpailukiellon rikkomisesta määrätty sopimussakko korkeintaan samaa aikaa vastaava palkka.

Osakassopimuksen osalta tilanne ei ole näin selkeä. Osakassopimuksessa voidaan käytännössä sopia hyvinkin tiukoista ja yksilöä rasittavista toimenpiteistä ja vaatimuksista. Kilpailukielto ajat voidaan määritellä hyvin pitkiksi ja sanktiot kiellon rikkomisesta jopa kohtuuttoman suuriksi. Osakassopimus on vapaaehtoisesti kahden osapuolen allekirjoittama ja hyväksymä sopimus joten sopimusoikeudellisesta näkökulmasta sopimus on täysin pätevä vaikka ehdot olisivatkin mielestäsi kohtuuttomat. Voit aina jättää sopimuksen allekirjoittamatta. Allekirjoittamiseen ei kukaan voi sinua pakottaa. Kannattaa siis miettiä onko sopimuksen allekirjoittamisesta seuraavat hyödyt mahdollisia haittoja paremmat. Joskus voi tulla päivä jolloin työpaikan haluaa vaihtaa.

Osakkuussopimus voidaan tietysti jälkeenpäin riitauttaa jos todetaan sopimusehtojen olevan kohtuuttomia. Tämä on kuitenkin pitkä ja kallis oikeusprosessi jonka tuloksesta ei ole mitään takuita. Vanha sääntö pitää tässäkin asiassa hyvin paikkansa. Mieti ennen kuin allekirjoitat.

tiistaina, toukokuuta 04, 2010

Rasismin varjolla

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurista tulevien ominaisimpien piirteiden sulautumista yhteen. Monikulttuurisuus johtaa väistämättä alkuperäisen kulttuurin ja siihen omaksutun identiteetin osittaiseen tuhoutumiseen. Ylisuvaitsevainen ilmapiiri ja voimakkaasti sekä aggressiivisesti leviävä vieraskulttuuri on yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tuhoisaa. Hyvänä esimerkkinä on Euroopan-laajuisesti leviävä Islamilainen kulttuuri, jonka edustamat arvot sotivat räikeästi länsimaisen sivistysyhteiskunnan ominaisempaa kulttuuriperimää ja perimän muodostamaa arvomaailmaa vastaan. Länsimaiselle yhteiskunnalle vaarallisen ja tuhoisan kulttuurin kasvualusta juurtuu hedelmälliseksi ponnahduslaudaksi juuri silloin kun alueen alkuperäisen kulttuurin arvoihin kuuluu liiallinen suvaitsevaisuus ja halukkuus hyväksyä tasa-arvon nimissä erilaisia, jopa täysin vieraita, arvomaailmoja osaksi yhteiskunnallista kokonaisuutta.

Törmäyslinjalla

Erilaiset kulttuurit ovat törmäyslinjalla keskenään. Oman kulttuuriperimän vaaliminen ja monikulttuurisen yhteiskunnan vastustaminen ei ole rasismia, vaikka monikulttuurisuuden vastustaja leimataan käytännössä aina rasisteiksi. Oman identiteetin ja omien kulttuurillisten tapojen vaaliminen on itsesuojelua. On äärimmäisen vieras ajatus, että vähemmistökulttuurin edustajat olisivat automaattisesti oikeutettuja muuttamaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan toimintatapoihin ja arvoihin omien etujensa saavuttamiseksi. Monikulttuurisuus voi olla rikkaus, mutta enimmäkseen se on liian pitkälle muodostuessaan rasite ja äärimmäinen uhka joka tuhoaa enemmistön alkuperäisen identiteetin ja pakottaa enemmistön muuttumaan kohti itselle vieraita arvoja.

Suvaitsevaisuuden hauta

Suvaitsevaisuutta on sallia ihmisten harrastaa omaa uskontoaan, omia tapojaan ja perinteitään niin kauan kuin tavat eivät riko toisten ihmisten oikeuksia eivätkä varsinkaan valtakunnan lakeja. Kulttuurien ero voi kuitenkin olla häkellyttävän suuri. Monissa vähemmistökulttuureissa naisen asema on hyvin suojeltu ja alistettu. Suomessa naisen aseman ja vapauden ristiriita voi olla monelle maahanmuuttajalle vaikea hyväksyä. Suomalaiset tavat, perinteet ja erityisesti uskonnolliset rituaalit ovat monesti ristiriidassa maahanmuuttajien omien käsitysten kanssa. Oli kulttuurinen ja yhteiskunnan normien ja arvojen ero mikä tahansa ei maahanmuuttajavähemmistöllä tai vähemmistökulttuurin edustajilla ole oikeutta vaatia valtaväestöä sopeutumaan vieraan kulttuurin vaatimuksiin ja arvoihin. Sopeutumisen tulee tapahtua toisinpäin. Maahanmuuttajan ja vieraiden kulttuurien edustajien on sopeuduttava suomalaiseen kulttuuriin ja arvomaailmaan. Suomalaisten on pidettävä kiinni omasta perimästään eikä suvaitsevaisuuden nimissä luopua siitä.

Vieressä oleva artikkeli Helsinkiläisessä paikallislehdessä on vain jäävuoren huippu ja tyypillinen esimerkki ylisuvaitsevaisuuden ilmapiirin pakottavuudesta ja ennen kaikkea rasistiksi leimautumisen pelosta. Suomessa viranomaiset silittelevät vieraan kulttuurin edustajia ja hysteerisellä rasismipelollaan lietsovat maahanmuuttajia yhä suurempiin vaatimuksiin ja alkuperäisen kulttuurinedustajia yhä suurempiin myönnytyksiin. Astrid Thorsin kaltaiset yksikertaiset ja pelokkaat ihmiset tuhoavat toiminnallaan ja suvaitsevaisuudellaan tämän maan, kulttuurin ja arvokkaan yksilöllisen perimän.

Poikaani ei saa nukuttaa kerrossängyssä, jonka yläpetillä tai viereisessä vuoteessa on tyttö.”

Edellisen perusteet ovat suomalaisille vieraassa uskonnossa ja kulttuurissa. Mitä tekee pelokas päiväkotihenkilökunta viranomaisten hiljaisella suostumuksella? He suostuvat suomalaisten tyttölasten syrjintää, eriarvoiseen ja epätasa-arvoiseen kohteluun. Toiminnallaan he vahvistavat todellista pinnan alla kytevää rasismia ja opettavat lapsille jo alusta pitäen, että kauniista puheista huolimatta kaikkia ei kohdella samanarvoisesti. Rasismi ei monesti lähde edes valtaväestöstä, vaan rasismin juuria ravitsee vähemmistökulttuurin edustajien vaatimukset. Enemmistön perisyntinä on liiallinen suvaitsevaisuus ja yhteiskunnan käsittämätön rasismihysteria, jota maahanmuuttajien toimesta käytetään häikäilemättä hyväksi. Jos suvaitsevaisuutta halutaan, sen tulee lähteä molemmista suunnista, enemmistökulttuurin ehdoilla.

Kunnioittakaamme itseämme

Omista arvoista ja perinteistä ei uskalleta pitää kiinni. Meidän tulee kunnioittaa vuosisatojen aikana esivanhempiemme luomaa kulttuuria ja arvopohjaa eikä myydä omaa perimäämme monikulttuurisuuden nimissä vain ollaksemme hyväksyttäjä kansainvälisessä yhteisössä. Suomalaiset ovat aivan liian suvaitsevaisia maahanmuuttajien näkemyksiä ja tarpeita kohtaan. Monikulttuurisuus muuttaa yhteiskuntaa ja ennen kuin huomaammekaan, suomalaiselle kulttuurille vieraat tavat ja perinteet ovat juurtuneet kulttuuriperimien sulautumisen myötä uudeksi monikulttuuriseksi säikeeksi josta alkuperäinen ”suomalaisuus” on kadonnut.

Lue myös:
Ahvenanmaa - suomalaisuuden tuska
Sananvapaus
Ruotsin kielen asema on purettava Suomessa