Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, syyskuuta 28, 2009

Lama kiristää vakuutusyhtiöiden otteita

Meneekö vakuutusyhtiöillä huonosti? Kun katsoo vakuutusyhtiöiden muuttunutta korvauskäsittelykäytäntöä, voisi sanoa että kyllä. Vakuutusyhtiöt ovat kiristäneet vakuutussopimusehtojen tulkintaa ja ennen kaikkea lisänneet omavaltaisesti täysin vakuutussopimukseen ja lakiin liittymättömien tulkintojen käyttöä välttääkseen korvausten maksamisen.

Vakuutus on kahden osapuolen välinen sopimus jossa sopimusehdot kerrotaan vakuutusasiakirjan lisäksi vakuutusehdoissa. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimuksen toinen osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa tehdyn sopimuksen ehtoja. Lisäksi vakuutussopimuksia säätelee vakuutussopimuslaki (28.6.1994/543) joka kuitenkin antaa vakuutusyhtiölle mahdollisuuden tehdä pieniä muutoksia vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiöt ovat kiristäneet vakuutussopimusehtojen tulkintaa

Vakuutusyhtiö Fennia on kunnostautunut kevään jälkeen sairaskuluvakuutuksiin liittyvien korvausten käsittelyssä. Yhtiön korvauskäsittelijöiden kiristynyt linja näkyy varsin omavaltaisina tulkintoina korvauspäätöksissä. Aikaisemmin samasta sairaskuluvakuutuksesta korvattuja hoitokuluja ei enää korvata ja korvauspäätöksessä saatetaan viitata täysin asiaankuulumattomaan vakuutusehtoon. Räikeimpiä tapauksia ovat olleet moninkertaisten omavastuiden perintä samasta sairaudesta. Joissakin tapauksissa yhden sairauden erilaiset oireet on tulkittu vakuutusyhtiössä useammaksi eri sairaudeksi. Säästövimmoissaan Fennian kekseliäisyys on suorastaan kunnioitettavan nerokasta. Erään potilaan kohdalla jätettiin korvaushakemus sairaskuluista johon sisältyi kahden lääkärissäkäynnin hoitokulut. Fennia tulkitsi potilaalla kaksi eri sairautta ja vähensi kaksi omavastuuosuutta. Mutta ei siinä kaikki. Toisen lääkärissäkäynnin, siis toisen sairauden osalta ei korvausmäärä riittänyt edes omavastuuosuuden vähentämiseen, joten Fennian korvauskäsittelijä nerokkaasti yhdisti näiden kahden tulkitsemansa eri sairauden hoitokuluja yhteen siten, että sai vähennettyä omavastuun kahdesti.

Asiakkaat halusivat vakuutusyhtiön korjaavan päätöksensä oma-aloitteisesti ilman että asiaa vietäisiin vakuutuslautakunnan käsittelyyn. Lopulta vakuutusyhtiö muutti kantaansa edellämainituissa tapauksissa ja maksoi korvaukset oikein jälkikäteen. Miten käy niiden asiakkaiden jotka eivät jaksa tapella vakuutusyhtiötä vastaan? Korvaukset jäävät saamatta.

Vakuutusyhtiöt ketjuttavat vakuutusehtojen muutoksia

Vakuutusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön. Mitä korvataan, mikä kuuluu korvausten piiriin ja mikä ei. Vakuutusyhtiöiltä kuuluu joskus väitteitä, että heidän sisäisten ohjeiden mukaan "tällaisia" kuluja ei korvata. Vakuutusyhtiön sisäisillä ohjeilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Ainoastaan sillä mitä sanotaan vakuutusehdoissa.

Ne lukijat joilla on lapsia. Ottakaapa esille lapsen sairaskuluvakuutuksen sopimusehdot jotka olivat voimassa silloin kuin vakuutus otettiin lapselle syntymän yhteydessä. Verratkaa näitä ehtoja niihin vakuutusehtoihin joita vakuutusyhtiö soveltaa tällä hetkellä. Ero voi olla valtaisa - kuin yöllä ja päivällä. Vakuutusehdot ovat muuttuneet vakuutuksen ottamishetkestä radikaalisti. Tämä on laitonta, mutta se on onnistuttu toteuttamaan laillisesti. Kuulostaako oudolta?

Pääperiaate on että vakuutusyhtiö ei voi muuttaa vakuutusehtoja yksipuolisesti. Vakuutussopimuslain 19§ - 20§ (28.6.1994/543) mukaan vakuutusyhtiö voi kuitenkin tehdä vuosittain pieniä muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällä perusteella vakuutusyhtiöt tekevät vuosittain "pieniä" täysin lainmukaisia muutoksia vakuutusehtoihin. Ajan mittaan nämä vuosittaiset "pienet muutokset" muodostuvat todella merkittäviksi alkuperäisiin vakuutusehtoihin nähden. Jos katsoo 16 vuotiaan pojan sairaskuluvakuutuksen ottamishetkellä voimassa olleita vakuutusehtoja vuonna 1993 ja vakuutusyhtiön nyt vuonna 2009 soveltamia ehtoja, ei voida puhua enää lain tarkoittamista vähäisistä muutoksista. Kyse ei käytännössä ole edes samoista ehdoista. Vakuutuksen ehdot ovat muuttuneet oleellisesti ja merkittävästi alkuperäisestä. Tätä ilmiötä kutsutaan vakuutusehtomuutosten ketjuttamiseksi ja se on erinomainen työkalu vakuutusyhtiöille karsia vastuitaan pienemmiksi vanhojen vakuutusten osalta.

Blogin tietojen mukaan vakuutusehtojen muutosten ketjuttamiseen liittyvistä riidoista ei ole ennakkotapausta oikeudesta. Myöskään vakuutuslautakunnalta ei ole pyydetty suositusratkaisua vakuutusehtojen ketjuttamiseen liittyvissä riidoissa. Vakuutusyhtiöillä on pyrkimyksenä sopia tämän kaltaiset riidat ennen ennakkopäätöksen muodostumista.

Sairaskertomukset

Lääkäri kirjoittaa tietojärjestelmään selvityksen potilaan käynnin syystä, oireista, diagnoosin ja annetut hoitotoimenpiteet sekä määrätyt lääkkeet. Kun potilaalle tule riitaa vakuutusyhtiön kanssa, saattaa vakuutusyhtiö pyytää potilasta toimittamaan jälkikäteen myös sairaskertomuksen vakuutusyhtiölle.

Ennen vanhaan vakuutusyhtiö pyysi tällaisessa tilanteessa potilasta hankkimaan lääkärintodistuksen. Lääkärintodistuksen kirjoittamisesta lääkäri pyysi kuitenkin palkkion ja koska vakuutusyhtiö joutui todistuksen hinnan korvaamaan, vakuutusyhtiöt alkoivat tiedustella lääkärintodistuksia itse suoraan lääkäriasemilta. Tämä taas työllisti lääkäreitä jolloin lääkäriasemat perivät maksun todistuksesta myös vakuutusyhtiöltä. Seuraavaksi vakuutusyhtiöt keksivät että pyydetään potilasta toimittamaan ote sairaskertomuksesta. Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus ainakin kerran vuodessa saada nämä tiedot veloituksetta. Vakuutusyhtiöt säästivät selvää rahaa. Jos vakuutusyhtiö olisi itse pyytänyt sairaskertomusta se joutuisi siitä maksamaan.

Kannattaa kuitenkin muistaa että sairaskertomuksen hakeminen lääkäriasemalta aiheuttaa kustannuksia potilaalle matkakulujen ym. muodossa eikä potilaan tarvitse sitä itse toimittaa vakuutusyhtiölle. Potilas on korvaushakemuksen allekirjoittaessaan sitoutunut ja antanut luvan, valtakirjan, vakuutusyhtiölle pyytää sairauteen ja terveydentilaan liittyvät tiedot lääkäriasemalta. Joten vakuutusyhtiön pyytäessä toimittamaan sairaskertomuksen, voi potilas pyytää vakuutusyhtiötä hakemaan sairaskertomuksen itse lääkäriasemalta. Näin moni on menetellytkin ja silloin vakuutusyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa lusikka kiltisti ahneeseen käteen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lue myös:
Korvausten käsittelyaika on 1 kk
Korvaus perustuu vakuutusehtoihin
Röntgen- ja magneettikuvat
Lääkäri ei voi kieltäytyä kirjoittamasta lääkärintodistusta
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia

perjantaina, syyskuuta 18, 2009

Takseilla ei välttämättä ole oikeutta kieltäytyä sairaan kuljettamisesta

Helsingissä on noussut esiin tapauksia joissa taksikuljettaja on kieltäytynyt kuljettamasta asiakasta epäillessään asiakkaan sairastavan sikainfluenssaa. Helsingin taksiliikenteestä vastaava tiedottaja Pia Pouttu on todennut Helsingin Sanomissa, että taksiliikennelain (2.3.2007/217), 12§ mukaan kuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta työturvallisuuteen vedoten.

Oikeus kieltäytyä kuljettamasta sikainfluenssapotilasta tai yleensä sairasta potilasta ei ole täysin yksiselitteinen. Hallituksen alkuperäisessä esityksessä taksiliikennelaiksi viittaus työturvallisuuteen perustuu nimenomaan työturvallisuuslain (23.8.2002/738) pykälään 23§, siitä milloin työntekijöillä on oikeus yleensä kieltäytyä työstä. Työturvallisuuslaki ei koske ainoastaan taksikuljettajia. Se koskee myös muita työntekijöitä tai virkasuhteessa olevia. Joten jos tulkitaan, että taksikuljettajilla on oikeus työturvallisuuslain perusteella kieltäytyä toimimasta sairaan ihmisen kanssa, sama oikeus koskee myös kaikkia muitakin työntekijöitä alasta riippumatta. Oli kyse sitten kaupan kassasta, linja-auton kuljettajasta tai pankkineidistä. Lisäksi alkuperäisessä hallituksen esityksessä taksiliikennelain 12 § osalta todetaan, että työturvallisuusuhalla viitataan esimerkiksi väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvään asiakkaaseen. Tähän ei voida rinnastaa mahdollisesti lääkärinhoidon tarpeessa olevan potilaan kuljettamista terveyskeskukseen tai sairaalaan, varsinkin kun kyse ei sikainfluenssan osalta ole yleisvaarallisesta tartuntaudista.

Kuljetuksesta kieltäytyminen on moraalisesti täysin tuomittavaa eikä kieltäytymisen laillisuuskaan ole täysin selkeällä pohjalla. Kieltäytymistapauksista on tehtävä rikosilmoitukset ja kantelu lääninhallitukseen taksiluvan poistamiseksi. Sikainfluenssahysteria ja ihmisten syrjiminen terveydentilan perusteella on saanut yhä järkyttävämpiä piirteitä samalla kun viranomaiset valmistautuvat käytännössä testaamattomien rokotteiden levittämiseen ja julkinen media on hiljaa rokotteen vaarallisista sivuvaikutuksista .

Blogi pyytääkin kaikkia niitä ihmisiä joita taksi on kieltäytynyt kuljettamasta sikainfluenssatartunnan perusteella, toimittamaan tapahtuman päivämäärän ja paikan, taksinumeron, ajoneuvon rekisterinumeron, taksiyhtiön- sekä kuljettajan nimen blogille. Myös kännykällä otetut valokuvat voi toimittaa blogille. Blogi voi julkaista myöhemmässä vaiheessa mustan listan niistä taksikuljettajista ja yhtiöistä jotka ovat kieltäytyneet auttamasta sairaan kanssaihmisen kuljettamisessa hoitoon.

Lue myös:
Sikainfluenssa
Olen pahoillani että luin artikkelisi liian myöhään

torstaina, syyskuuta 10, 2009

Sananvapaus murenee, muista suojella itseäsi

Jussi Halla-ahon käräjäoikeudessa saaman tuomion perustelut ovat vaillinaiset ja eivät kestä älykästä tarkastelua. Halla-ahon oikeudenkäynnistä löytyy taustalta paljon kummallisuuksia jotka viittaavat selvästi viranomaisten käynnistämään ajojahtiin yhtä maahanmuuttoa tai vähemmistöryhmän arvoihin kriittisesti suhtautunutta julkisuuden henkilöä kohtaan. Halla-aho halutaan varoittavaksi esimerkiksi.

Käräjäoikeuden istunnossa käytettiin yhtä ainoaa käräjäoikeuden tuomaria ilman maallikkojäseniä. Menettely on ennenkuulumatonta varsinkin silloin kun ratkaistaan yhteiskunnallisesti merkittäviä oikeuskysymyksiä. Käräjäoikeuden istuntosali valittiin mahdollisimman pieneksi jotta kannattajat ja median edustajat eivät mahtuisi istuntosaliin. Lisäksi käräjäoikeuden käsittely kesti vain muutaman tunnin mikä viittaa siihen että asiat tässä ajojahdissa oli aika pitkälle valmiiksi mietitty. Käräjäoikeus arpoi tuomioksi sakkoa. Arvonta jatkuu hovioikeudessa.

Sananvapaus murenee

Sananvapaus sinänsä on lupaus siitä että saat sanoa mielipiteesi kenenkään estämättä tai ennakolta sensuroimatta. Tämä ei tarkoita ettei sananvapauden käyttämisestä voisi olla seurauksia. Halla-ahon saamassa ja muissa samankaltaisissa tuomiossa on kuitenkin aina kyse sananvapauden rajoittamisesta. Syyttäjäviranomaisten ja oikeuslaitoksen tarkoituksena on rajoittaa sananvapautta luomalla poikkeuksellisen matala kynnys syytteeseen joutumiselle. Uskonrauhan rikkominen, kunnianloukkaus tai kansanryhmää vastaan kiihottaminen ovat erinomaisia tekosyitä. Kun syytteeseen joutumisen kynnys on hyvin matalalla, ei monikaan ihminen enää uskalla ilmaista mielipidettään vaikeissa asioissa, varsinkin niissä, joista keskusteleminen suomessa on muuttunut tabuksi. Uskonnasta, maahanmuutosta ja pakolaisista ei saa olla eri mieltä yleisen totuuden kanssa. Oikeuslaitoksen ja syyttäjäviranomaisten toiminta on luonut sananvapauden vastaisen ennakkosensuurin, jossa matalan syytekynnyksen takia saavutetaan ennakkosensuuria vastaava lopputulos.

Suomessa vallitsee viranomaisten ja erityisesti syyttäjäviranomaisten lietsoma rasismihysteria. Vähemmistöryhmiä ei saa arvostella eikä heidän edustamansa kulttuurin tai uskonnon epäkohtia saa tuoda julkisuuteen. Käytännössä Suomeen on luotu järjestelmä, jossa vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset ovat tiukemmin lain suojeluksessa kuin valtaväestö. Ei ole mikään uutinen, että Suomessa laki ei ole sama kaikille kansalaisille. Tällä on pitkät perinteet jo historiasta. Vähemmistöryhmiin tai -uskontokuntiin kohdistettu ylihuolehtiva suojelu on ajanut vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten aseman suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ohi valtaväestön. Kehitys on ollut täysin odotettavissa sillä valtaväestön syrjiminen ei ole uutta Suomessa. Sitä on harrastettu milloin suomenruotsalaisten toimesta ja milloin valtiorasismina hallituksen toimesta asettamalla enemmistö kansalaisista eriarvoiseen asemaan.

Halla-aho sai sakkotuomion viitatessaan islamin uskontoa pedofiliaan. Tällä hetkellä näyttää siltä että suomalaisen oikeusjärjestelmän mielestä uskonrauhan rikkomista on herättää keskustelua vaikeista asioista. Miksi pedofiliasta ja islamin uskonnon välisestä yhteydestä ei saa keskustella? Maallikolle riittää islamin historian ja nykytilan tutkiminen. Useista eri lähteistä voidaan lukea, että islamilaisille pyhä uskonnollinen hahmo, islamin perustaja, Muhammad yhtyi 9 vuotiaiseen vaimoonsa. Tämän katsotaan nimenomaan vahvistaneen islamilaiselle uskonnolle Muhammadin itsensä hyväksymää elämäntapaa. Ei myöskään tarvitse lukea uutisia kovin pitkälle kun huomaamme vielä nykypäivänä alle 10 vuotiaita tyttöjä naitettavan yli 60 vuotiaille miehille. Tätä ei katsota edes ongelmaksi monissa arabimaissa. Kaikissa länsimaissa kuten myös Suomessa tällaista toimintaa kutsutaan pedofiliaksi. Pedofilia on järkyttävä rikollinen teko joka aiheuttaa vakavia ja elinikäisiä kärsimyksiä lapselle. Kyse ei ole uskonrauhan rikkomisesta tai rasismista. Kukaan tuskiin väittää kaikkia islamilaista uskontoa tunnustavia pedofiileiksi. Historian, uskonnollisten faktojen ja nykypäivän tapahtumien perusteella on täysin perusteltua herättää keskustelua pedofilian ja islamin yhteydestä. Miksi tästä ei saa Suomessa keskustella?

Asiassa herää myös ajatuksia syyttäjäviraston ja oikeuslaitoksen motiiveista. Onko tarkoitus lakaista pedofiliaan liittyvät ongelmat maton alle "kieltämällä" ihmisiltä "rangaistuksen uhalla" mahdollisuus keskustella tai herättää keskustelua vaikeasta ja huolestuttavasta asiasta. Miksi muuten Suomessa annetaan lasten hyväksikäytöstä Euroopan mitättömimmät rangaistukset? Suomessa on suuri islamilainen yhteisö. Yhteisö joka on osa tätä yhteiskuntaa ja yhteiskunnan edustamia arvoja. Miksi yksi yhteisö on laissa korkeammalla kuin muut? Miksi heitä ei saa arvostella? Itse asiassa vuonna 2008 Suomessa korkein oikeus hyväksyi puolustuskyvyttömän lapsen silpomisen näyttämällä vihreää valoa uskonnollisin perustein suoritetuille ympärileikkaukselle. Kyseessä on Suomen rikoslain mukainen pahoinpitely ja ruumiinvamman tuottaminen. Korkeimman oikeuden mielestä tämä on kuitenkin sallittua uskonnollisin perustein vähemmistöryhmille.

Suojele itseäsi

Suomi on sananvapauden, vapaan mielipiteen ja keskustelun osalta menossa entistä enemmän kohti Lähi-idän diktatuureja, kiinalaista sensuuria ja viranomaisten mielivaltaa. Suomi saa väkilukuun suhteutettuna eniten Euroopassa langettavia tuomioita ihmisoikeustuomioistuimesta. Suomen valtio kuitenkin viittaa kintaallaan näille päätöksille. Tilanne pahenee entisestään tulevaisuudessa uusien lakimuutosten vuoksi. Yksilönoikeuksia ja sananvapautta pyritään Suomessa vakavasti rajoittamaan. Tästä ovat esimerkkeinä lähdesuojan kavennukset, internet sensuuri, Lex-Nokia, uusi valmiuslaki, rangaistusvallan yksityistäminen, oikeuskäytännöt sekä yli-innokkaiden syyttäjäviranomaisten ristiretket vapaata keskustelua vastaan.

Suomessa ei nykypäivänä ole turvallista keskustella vaikeista asioista omalla nimellään. Pelkästään Halla-ahon käräjäoikeudelta saama tuomio puhuu asian puolesta. Koskaan ei tiedä milloin mielipide ketäkin loukkaa ja mitkä ovat viranomaisten reaktiot. Osallistukaa asiallisesti käytyyn keskusteluun, mutta muistakaa samalla suojella itseänne viranomaisten mielivallalta. Käyttäkää oikeuttanne anonymiteettiin. Käyttäkää internetistä löytyviä palveluja joilla oman identiteetin, IP-osoitetta myöten, voi suojata. Palveluja ei pidä käyttää laittomiin tarkoituksiin, mutta niitä on hyvä käyttää itsensä suojeluun.

Internet on pullollaan web-pohjaisia anonyymiproxyja. Nämä ovat yksinkertaisin, mutta eivät välttämättä luotettavin tapa, suojata itsesi. Proxyjen käyttö sisältää myös muita riskejä joten arkaluontoisten ja henkilökohtaisten tietojen välittämistä kannattaa miettiä tarkkaan. Anonyymiproxy palvelussa kirjoitat hakukenttään haluamasi internet-sivuston osoitteen. Haettavan internet-sivuston META-sisältöä ja HTTP-header tietoja muutetaan siten, että sivuston tarjoava palvelu ei näe oikeaa identiteettiäsi sivustoa haettaessa tai tietoa talletettaessa kohdepalveluun (esimerkiksi kommenttia osallistumaasi keskusteluun). Anonyymiproxyista löytyy myös ns. "high anonymity" tai "elite" proxyja jotka poistavat HTTP-headeristä kaiken tarpeettoman tiedon jättäen ainoastaan viittauksen anomyypiroxyn identiteettiin ja IP-osoitteen.

Anonyymiproxyissa on yleensä ongelmana, että palvelimen ylläpitäjälle jää tiedot identiteetistäsi. Maksimaalisen turvan takaamiseksi kannattaa käyttää lisänä esimerkiksi Tor:n kaltaisia palveluja. Tor on anonyymiverkko joka koostuu sadoista eri palvelimista ympäri maailmaa. Palvelua käyttävät tällä hetkellä tavalliset ihmiset, armeijat, journalistit, tutkijat, aktivistit, toisinajattelijat, vainotut, bloggaajat, kommentoijat jne. Käyttäjäkuntaa löytyy erityisesti Suomen, vanhojen neuvostovaltioiden ja Lähi-idän kaltaisissa maissa joissa sananvapautta on rajoitettu merkittävästi ja sananvapauden käyttämisestä saattaa olla vakavia seurauksia.

Tor-palvelussa yhteytesi kohde sivustolle muodostetaan satunnaisesti valittujen ympäri maailmaa sijaitsevien useiden eri palvelimen kautta. Tietoliikenne on salattua internet selaimesta lähtien viimeiselle Tor-palvelimelle. Lokeja ei tallenneta ja yhteys muodostetaan vaiheittain palvelimelta palvelimelle. Yksikään Tor-palvelin ei näe koko tietoliikenneketjua läpi. Koska internetselaimesi ja ensimmäisen Tor-anonyymiverkon palvelimen välinen liikenne on salattu, ei internet operaattorisikaan näe sivustoja joissa liikut.

Tor-palvelun käyttöönotto on helppoa. Tor-projektin sivuilta voi asentaa valmiin paketin joka on integroitu Firefox -selaimeen ja yhteydet myös valmiiksi konfiguroitu.

Eräs mahdollisuus anonymiteetin hankkimiseen on myös käyttää julkisia verkkoja tai jopa yhdistää kaikki kolme tapaa. Uskaltaisin kuitenkin väittää että käyttämällä samanaikaisesti Tor-verkkoa ja luotettavaa anomyymiproxya ei mielipiteesi alkuperäistä lähettäjää ota selville edes Jumala - tai Allah.

Lisätietoa:
Tor
Tor Overview
Proxify
KProxy
The Cloak
Hide My Ass

Lue myös:
Ahvenanmaa - suomalaisuuden tuska
Kadotettu oikeudenmukaisuus
Poikkeusolot - kansalaisoikeuksia kavennetaan
Sananvapautta ja loukattua kunniaa
Eduskunnan oikeusasiamies
Loukkaako sinun operaattorisi sananvapautta?
Rikosilmoituksia ja esitutkintaa

perjantaina, syyskuuta 04, 2009

Poikkeusolot - kansalaisoikeuksia kavennetaan jälleen

Matti Vanhasen hallitus on säädättämässä uutta valmiuslakia joka nykyisessä hallituksen esityksen muodossa rikkoisi törkeästi Suomen perustuslakia, yksityisyyden suojaa ja kaventaisi merkittävästi kansalaisten oikeuksia täysin mielivaltaisesti ilman riittäviä perusteita. Matti Vanhasen hallitus yritti ajaa lain läpi tavallisena lakina. Onneksi perustuslakivaliokunta esti aikeet ja totesi lain vaativan perustuslainsäätämisjärjestystä. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen toteutuukin uudessa laissa käytännössä karsimalla oikeudet minimiin.

Uudessa valmiuslaissa poikkeusolojen määritelmää on laajennettu merkittävästi. Nyt ei puhuta enään aseellisesta hyökkäyksestä vaan poikkeusolon määritelmään riittää myös aseelliseen hyökkäykseen verrattavissa oleva tilanne. Hyökkäyksen toteuttajan ei tarvitse olla toinen valtio, riittää että tilanne voidaan tulkita samankaltaiseksi. Hallitus voi siis ottaa käyttöön poikkeusolojen valtuudet uudessa lakiehdotuksessa hyvin helposti. Pelkästään tietojärjestelmien vakava horjuminen riittää Suomen asettamiseen poikkeustilaan. Esimerkkinä voidaa pitää Suomen joutumista samankaltasen verkkohyökkäyksen kohteeksi kuin Viro joitakin vuosia sitten.

Poikkeustilassa hallitukselle ja viranomaisille annetaan käytännössä kaikki valta. Perustuslakia ei tarvitse noudattaa ja monet muutkin lailla turvatut oikeudet lopetetaan. Viranomaiset voivat estää sähköpostiliikenteen, sulkea yksityiset internetliittymät ja estää tiedon jakamisen muutoin kuin viranomaisten hyväksymien kanavien kautta. Viestintävirasto voidaan määrätä peruuttamaan radiolupataajuudet ja määrätä kanavat viranomaisten ja armeijan käyttöön. Viranomaisille annetaan myös mahdollisuus takavarikoida yksityisessä käytössä olevat tietokoneet, määrätä luovuttamaan tietokoneohjelmat valtion hallintaan, puhelimet takavarikoitavaksi tai puhelinlinjat katkaistavaksi.

Kriisitilanteessa valtion viestintäkeskus voisi määrä tietyntyyppiset ja sisällöltään tietynlaiset viesti ja uutiset julkaisukieltoon. Uusi valmiuslaki antaa jopa mahdollisuuden viranomaisille määrätä tiedostusvälineiden julkaiseman tiedon sisällöstä ja pakottaa kaikki tiedostusvälineet julkaisemaan hallituksen ja viranomaisen tiedotteet välittömästi. Sananvapauden ja yksityisyyden suojan loukkaukset ovat jälleen saaneet jatkoa. Lex Karpela, Lex Nokia, lähdesuojan kavennukset ja internet sensuurin mahdollistaneet lait ovat saamassa seuraajan.

Kukaan ei kiellä etteikö poikkeusoloissa tarvita poikkeuksellisia keinoja. Poikkeusoloissa totuudenmukaisen tiedon välittäminen ja saaminen on kuitenkin oleellista. Riippumattomien lähteiden antama tietosisältö on monin kerroin luotettavampaa kuin viranomaisten pakon edessä tiettyjä päämääriä ajavien progandaviestien. Nykypäivän suomalaiset ovat varmasti jo niin valveutuneita jotta tietävät kuinka vähän viranomaisten sanaan on kriisitilanteessa luottamista.

Hallitus saa uuden lain myötä hyvin poikkeukselliset oikeudet. Pahinta tilanteessa kuitenkin on, että poikkeusoloihin voidaan mennä hyvin pienestä syystä. Syytä on myös muistaa Suomen nykyinen tilanne Euroopan pahimpana ihmisoikeuksien polkijana ja ihmisoikeussopimuksen loukkaajana. Kaukana ei ole hetki kun hallitus lähi-idän diktatuurien jalanjälkiä seuraten julistaa Suomeen poikkeustilan silloin kun Suomen hallituksen toimintaan ja viranomaisten luotettavuuteen kohdistuva kritiikki tai toiminta ylittää sietokyvyn.

Lue myös:
Kadotettu oikeudenmukaisuus
Valmiuslaki pitkän kaavan mukaan
Valmiuslaki uhkaa sananvapautta
Kansalaisten perusoikeuksia kunnioitettava