Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, syyskuuta 28, 2009

Lama kiristää vakuutusyhtiöiden otteita

Meneekö vakuutusyhtiöillä huonosti? Kun katsoo vakuutusyhtiöiden muuttunutta korvauskäsittelykäytäntöä, voisi sanoa että kyllä. Vakuutusyhtiöt ovat kiristäneet vakuutussopimusehtojen tulkintaa ja ennen kaikkea lisänneet omavaltaisesti täysin vakuutussopimukseen ja lakiin liittymättömien tulkintojen käyttöä välttääkseen korvausten maksamisen.

Vakuutus on kahden osapuolen välinen sopimus jossa sopimusehdot kerrotaan vakuutusasiakirjan lisäksi vakuutusehdoissa. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimuksen toinen osapuoli ei voi yksipuolisesti muuttaa tehdyn sopimuksen ehtoja. Lisäksi vakuutussopimuksia säätelee vakuutussopimuslaki (28.6.1994/543) joka kuitenkin antaa vakuutusyhtiölle mahdollisuuden tehdä pieniä muutoksia vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiöt ovat kiristäneet vakuutussopimusehtojen tulkintaa

Vakuutusyhtiö Fennia on kunnostautunut kevään jälkeen sairaskuluvakuutuksiin liittyvien korvausten käsittelyssä. Yhtiön korvauskäsittelijöiden kiristynyt linja näkyy varsin omavaltaisina tulkintoina korvauspäätöksissä. Aikaisemmin samasta sairaskuluvakuutuksesta korvattuja hoitokuluja ei enää korvata ja korvauspäätöksessä saatetaan viitata täysin asiaankuulumattomaan vakuutusehtoon. Räikeimpiä tapauksia ovat olleet moninkertaisten omavastuiden perintä samasta sairaudesta. Joissakin tapauksissa yhden sairauden erilaiset oireet on tulkittu vakuutusyhtiössä useammaksi eri sairaudeksi. Säästövimmoissaan Fennian kekseliäisyys on suorastaan kunnioitettavan nerokasta. Erään potilaan kohdalla jätettiin korvaushakemus sairaskuluista johon sisältyi kahden lääkärissäkäynnin hoitokulut. Fennia tulkitsi potilaalla kaksi eri sairautta ja vähensi kaksi omavastuuosuutta. Mutta ei siinä kaikki. Toisen lääkärissäkäynnin, siis toisen sairauden osalta ei korvausmäärä riittänyt edes omavastuuosuuden vähentämiseen, joten Fennian korvauskäsittelijä nerokkaasti yhdisti näiden kahden tulkitsemansa eri sairauden hoitokuluja yhteen siten, että sai vähennettyä omavastuun kahdesti.

Asiakkaat halusivat vakuutusyhtiön korjaavan päätöksensä oma-aloitteisesti ilman että asiaa vietäisiin vakuutuslautakunnan käsittelyyn. Lopulta vakuutusyhtiö muutti kantaansa edellämainituissa tapauksissa ja maksoi korvaukset oikein jälkikäteen. Miten käy niiden asiakkaiden jotka eivät jaksa tapella vakuutusyhtiötä vastaan? Korvaukset jäävät saamatta.

Vakuutusyhtiöt ketjuttavat vakuutusehtojen muutoksia

Vakuutusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön. Mitä korvataan, mikä kuuluu korvausten piiriin ja mikä ei. Vakuutusyhtiöiltä kuuluu joskus väitteitä, että heidän sisäisten ohjeiden mukaan "tällaisia" kuluja ei korvata. Vakuutusyhtiön sisäisillä ohjeilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Ainoastaan sillä mitä sanotaan vakuutusehdoissa.

Ne lukijat joilla on lapsia. Ottakaapa esille lapsen sairaskuluvakuutuksen sopimusehdot jotka olivat voimassa silloin kuin vakuutus otettiin lapselle syntymän yhteydessä. Verratkaa näitä ehtoja niihin vakuutusehtoihin joita vakuutusyhtiö soveltaa tällä hetkellä. Ero voi olla valtaisa - kuin yöllä ja päivällä. Vakuutusehdot ovat muuttuneet vakuutuksen ottamishetkestä radikaalisti. Tämä on laitonta, mutta se on onnistuttu toteuttamaan laillisesti. Kuulostaako oudolta?

Pääperiaate on että vakuutusyhtiö ei voi muuttaa vakuutusehtoja yksipuolisesti. Vakuutussopimuslain 19§ - 20§ (28.6.1994/543) mukaan vakuutusyhtiö voi kuitenkin tehdä vuosittain pieniä muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällä perusteella vakuutusyhtiöt tekevät vuosittain "pieniä" täysin lainmukaisia muutoksia vakuutusehtoihin. Ajan mittaan nämä vuosittaiset "pienet muutokset" muodostuvat todella merkittäviksi alkuperäisiin vakuutusehtoihin nähden. Jos katsoo 16 vuotiaan pojan sairaskuluvakuutuksen ottamishetkellä voimassa olleita vakuutusehtoja vuonna 1993 ja vakuutusyhtiön nyt vuonna 2009 soveltamia ehtoja, ei voida puhua enää lain tarkoittamista vähäisistä muutoksista. Kyse ei käytännössä ole edes samoista ehdoista. Vakuutuksen ehdot ovat muuttuneet oleellisesti ja merkittävästi alkuperäisestä. Tätä ilmiötä kutsutaan vakuutusehtomuutosten ketjuttamiseksi ja se on erinomainen työkalu vakuutusyhtiöille karsia vastuitaan pienemmiksi vanhojen vakuutusten osalta.

Blogin tietojen mukaan vakuutusehtojen muutosten ketjuttamiseen liittyvistä riidoista ei ole ennakkotapausta oikeudesta. Myöskään vakuutuslautakunnalta ei ole pyydetty suositusratkaisua vakuutusehtojen ketjuttamiseen liittyvissä riidoissa. Vakuutusyhtiöillä on pyrkimyksenä sopia tämän kaltaiset riidat ennen ennakkopäätöksen muodostumista.

Sairaskertomukset

Lääkäri kirjoittaa tietojärjestelmään selvityksen potilaan käynnin syystä, oireista, diagnoosin ja annetut hoitotoimenpiteet sekä määrätyt lääkkeet. Kun potilaalle tule riitaa vakuutusyhtiön kanssa, saattaa vakuutusyhtiö pyytää potilasta toimittamaan jälkikäteen myös sairaskertomuksen vakuutusyhtiölle.

Ennen vanhaan vakuutusyhtiö pyysi tällaisessa tilanteessa potilasta hankkimaan lääkärintodistuksen. Lääkärintodistuksen kirjoittamisesta lääkäri pyysi kuitenkin palkkion ja koska vakuutusyhtiö joutui todistuksen hinnan korvaamaan, vakuutusyhtiöt alkoivat tiedustella lääkärintodistuksia itse suoraan lääkäriasemilta. Tämä taas työllisti lääkäreitä jolloin lääkäriasemat perivät maksun todistuksesta myös vakuutusyhtiöltä. Seuraavaksi vakuutusyhtiöt keksivät että pyydetään potilasta toimittamaan ote sairaskertomuksesta. Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus ainakin kerran vuodessa saada nämä tiedot veloituksetta. Vakuutusyhtiöt säästivät selvää rahaa. Jos vakuutusyhtiö olisi itse pyytänyt sairaskertomusta se joutuisi siitä maksamaan.

Kannattaa kuitenkin muistaa että sairaskertomuksen hakeminen lääkäriasemalta aiheuttaa kustannuksia potilaalle matkakulujen ym. muodossa eikä potilaan tarvitse sitä itse toimittaa vakuutusyhtiölle. Potilas on korvaushakemuksen allekirjoittaessaan sitoutunut ja antanut luvan, valtakirjan, vakuutusyhtiölle pyytää sairauteen ja terveydentilaan liittyvät tiedot lääkäriasemalta. Joten vakuutusyhtiön pyytäessä toimittamaan sairaskertomuksen, voi potilas pyytää vakuutusyhtiötä hakemaan sairaskertomuksen itse lääkäriasemalta. Näin moni on menetellytkin ja silloin vakuutusyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa lusikka kiltisti ahneeseen käteen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lue myös:
Korvausten käsittelyaika on 1 kk
Korvaus perustuu vakuutusehtoihin
Röntgen- ja magneettikuvat
Lääkäri ei voi kieltäytyä kirjoittamasta lääkärintodistusta
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia

88 kommenttia:

TJ kirjoitti...

Vakuutusyhtiöiden korvausvastuu kiemurtelu on melko tuttua. Autossa esim. ruostumattomuustakuu katkeaa, jos autolla on ajettu hiekkateillä (kiviä lennellyt), tai suolatuilla teillä. Käytännössä ruostumattomuustakuuta ei ole lainkaan.

Ihmisten kohdalla samaa venkoilua, erona ihmisissä ja autoissa on se ,että ihmisiin voidaan soveltaa vakuutusyhtiöiden suosimaa liitepäätösmenettelyä ” potilaalla ei ole esittää asiassa mitään uutta” .

100 miljardin euron ryhmäkanneryhmä Suomen valtiota vastaan

http://ajankuva.blogspot.com/2006/09/100-miljardin-euron-ryhmkanneryhm_28.html


Suurin osa ihmisistä on täysin oman onnensa nojassa ”he eivät vain tiedä sitä”.

Lääkäri toimii terveyskeskuksessa, toteaa potilaan työkyvyttömäksi. Sama lääkäri on myös työssä vakuutusyhtiössä, ja toteaa saman potilaan työkykyiseksi. Vakuutusyhtiö toteaa potilaan vamman lähes poikkeuksetta alle 10%, ja vielä’ näkemättä potilasta.

Niskaan, selkärankaan ym. muuhun luustoon tullet vammat, ovat ns. synnynnäisiä, välilevyn rappeuma ym. muu pullistuma (ei siis korvausta).

Työtapaturmasta saatu vamma diagnosoidaan epikriisiin pinnallisen näköhavainnon osalta, näin kadotetaan syy-yhteys sisälle luustoon ym. muuhun sisällä olevaan. Röntgen ei kerro paljoakaan, joka onkin se ainoa mitä tarjotaan (ellei itse maksa magneettia). Kaikki kikkailu johtaa hyvin usein siihen, että myöhemmin tapaturmasta (havaittu haittaava vamma), on synnynnäinen, näin ollen myöhemmin haittaavan vamman ja tapaturman välillä ei ole syy-yhteyttä (jolloin vakuutus yhtiö päättää korvausvastuunsa).

TJ kirjoitti...

Otetaanpa esimerkiksi työtapaturma, joka on melko yleinen Suomessa (120 000 vuodessa). Työsuojelupiiri on kanssa melko ”hauska tapaus”, siitä myöhemmin.

Ja asiaan…

Suurpiirteinen kuvaus (saman kaltainen tapaus on ollut)

Saat päähäsi vamman työpaikallasi (vamma ei ollut sinun syysi, vaan se aiheutettiin sinulle), sinut kuljetetaan paikalliseen sairaalaan (kyydin maksat myöhemmin itse). Lääkäri harsii kuuppasi läjään, ja kirjoittaa työkyvyttömyydestäsi sairaslomaa, diagnoosi (latinaksi ym. koodi, josta ett tajua mitään. Kysy aina, mitä tarkoitetaan), lukee pinnallinen ommeltava haava.


Pääsi paranee. Mutta päätäsi särkee niin, ettet selviydy edes normaali askareista. Menet lääkäriin, ja lääkäri kirjoittaa lisää lomaa työtapaturmasi viitaten. Suunnilleen kahdenkuukauden päästä tapaturman synnystä, vakuutusyhtiö ilmoittaa päättävänsä korvausvastuunsa. Vedoten päivärahan päättämispäätöksessä, ettei nykyisellä sairaudella ja työtapaturmalla ole syy-yhteyttä. ”Potilaalla on alkava mielenterveys sairaus. Mielenterveys sairautta ei voi katsoa samaksi sairaudeksi, josta hän on aikaisemmin ollut työkyvyttömänä”. (vaikkapa näin)

Mutkikasta? Ei, ollenkaan, suorastaan kätevää ”ainakin niiden osalta, jotka käärivät rahat”

Ett siis pysty olemaan työssä, etkä saa vakuutusyhtiöstä korvausta (työnantajahan siirsi oman palkkavastuunsa vakuutusyhtiölle, jo ajat sitten). ”Menet Kelaan. Kelassa sanotaan, ettei korvausta voi maksaa, ellet ole työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Kävelet työvoimatoimistoon. Työvoimatoimistossa sanotaan, ettei sinua voi ottaa työttömäksi työnhakijaksi, koska sinulla on työpaikka, ja olet työtapaturman johdosta pois työpaikaltasi.”

Mitäs sitten?

Ainakin voit realisoida työssäoloaikanasi keräämän omaisuutesi (kuten ”sossussa” hyvin usein sanotaan, ”sossussa”, jossa kaikki toimeentulotuki on harkinnanvaraista, katsotaan yleensä omaisuus). Lainat / laskut kaatuu päällesi, luottotiedot menee. Ilmeisesti asiat on viritelty siten, ettei edellä mainituilla seikoilla ole mitään merkitystä / väliä.

Ja kaikki, työpaikalla tapahtuneen työtapaturman johdosta.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen ollut juuri Fennian asiakkaana 17 vuotta. On monia vakuutuksia ja yksi on lapsen sairaskuluvakuutus. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut "tulkinnallisia" ongelmia vakuutuskorvausten kanssa. Paitsi tänä vuonna. Kevään 2009 jälkeen jokaisesta päätöksestä saa valittaa.

Nähtävästi Fenniassa on annettu joku "sisäinenohje" korvauskäytännön kiristämisestä. Muuten tämä ei selity millään. Kokeillaan kepillä jäätä, ensin ei myönnetä korvausta ja sitten katsotaan kuinka hanakasti asiakas rettelöi päätöksestä. Jos näyttää hankalalta niin siten maksetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Fennialla on korvauskäsittelykin ihan jumissa, korvauspäätösten käsittelyyn menee 5-6 viikkoa. Vielä 4-5 vuotta sitten korvauksen saattoi saada jopa alle 2 viikon.

Muistakaa pyytää korot jos menee yli kuukauden!

Anonyymi kirjoitti...

Minä tappelin erään vakuutusyhtiön kanssa lapselle tehdyn toimenpiteen korvauksista. Vakuutusyhtiö vetosi uusiin ehtoihin joissa kyseinen toimenpide oli "ei korvattavien" -listalla. Alkuperäisessä vakuutusehdoissa, siis vuonna -95 otetuissa, tällaista ehtoa ei ollut. Tappelu kesti 3 kk, mutta maksoivat lopulta. Ilmoitin että vien asian vakuutuslautakunnan käsittelyyn ja tulen vetoamaan vakuutusyhtiön tekemiin ketjutettuihin muutoksiin joista on muodostunut vuosien saatossa "iso muutos" mitä lain mukaan vakuutusyhtiö ei voi tehdä.

Keskustelin asiasta suoraan vakuutusneuvonnan kanssa ja lupasivat auttaa. Vakuutusyhtiö kuitenkin lopulta maksoi koska halusi estää vakuutusehtojen ketjuttamiseen liittyvän tapauksen viennin lautakuntaan ja mahdollisen vakuutusytiöille vahingollisen ennakkopäätöksen tai ratkaisusuosituksen syntymisen.

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutusyhtiöt pyrkivät voiton maksimointiin. Kaikki keinot käytetään jotta korvausvastuista päästään eroon. Olen toiminut erään suuren vakuutusyhtiön korvauspäällikkönä. Ohjeet yhtiön johdolta olivat että päätöstä korvausten maksusta pitää käsitellä hyvin kriittisesti. Yhtiön etu ajaa ohi asiakkaan edun. Mielummin riidellään kuin maksetaan, koska tutkimusten mukaan alle 20% asiakkaista jaksaa riidellä asiasta loppuun asti.

Eikä tässä vielä kaikki. Vakuutuskorvauspäätösten evääminen pistetiin henkilökohtaiseen tulosmatriisiin. Eli mitä enemmän yksikköni saa evättyä vakuutuskorvauksia, sitä enemmän saan tulospalkkiota.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä vittua?

Anonyymi kirjoitti...

"Vakuutusyhtiöt pyrkivät voiton maksimointiin. Kaikki keinot käytetään jotta korvausvastuista päästään eroon. Olen toiminut erään suuren vakuutusyhtiön korvauspäällikkönä. Ohjeet yhtiön johdolta olivat että päätöstä korvausten maksusta pitää käsitellä hyvin kriittisesti. Yhtiön etu ajaa ohi asiakkaan edun. Mielummin riidellään kuin maksetaan, koska tutkimusten mukaan alle 20% asiakkaista jaksaa riidellä asiasta loppuun asti.

Eikä tässä vielä kaikki. Vakuutuskorvauspäätösten evääminen pistetiin henkilökohtaiseen tulosmatriisiin. Eli mitä enemmän yksikköni saa evättyä vakuutuskorvauksia, sitä enemmän saan tulospalkkiota."

- Ja missäköhän firmassa? Helppo huudella netissä tällaisia 'sisäpiirin paljastuksia', pottuuntuneet lukijat uskovat kritiikittä, mitä sanot ja taas mennään.

Valtaosa korvauspäätöksistä on kuitenkin vakuutuksessa kuin vakuutuksessa asiakkaalle myönteisiä - suoraan ehtojen perusteella vailla tulkinnan sijaa. Tulkinnanvaraisista kohdista voi tietysti kiistellä - onko esimerkiksi navigaattori 'ajoneuvoon kiinteästi asennettu lisälaite', jos se on imukupilla kiinni tuulilasissa - mutta suurimman osan ajasta ei.

Eikä kai mikään yhtiö ole niin typerä, että tarkoituksellisesti riskeeraa hitaan ja kalliin lautakuntaprosessin; toistuvia tällaisia ja alkaa yhtiön maine olla kyseenalainen. Tässä blogissa esimerkiksi Fenniaa on kiitelty monesti.

Jos nekin resurssit, mitkä palavat huonosti perusteltujen tai jopa väärien hylkyjen tekemiseen käytetään vanhoista asiakkaista huolehtimiseen ja heille lisämyyntiin (kaikki tarjoavat keskittämisetuja, syystä) sekä uusien asiakkaiden hankkimiseen.. Kumpikohan tuottaa paremman tuloksen?

Anonyymi kirjoitti...

"Vakuutusyhtiöiden korvausvastuu kiemurtelu on melko tuttua. Autossa esim. ruostumattomuustakuu katkeaa, jos autolla on ajettu hiekkateillä (kiviä lennellyt), tai suolatuilla teillä. Käytännössä ruostumattomuustakuuta ei ole lainkaan."

- Otapas nyt ensin faktat haltuun, ennenkuin mesoat. Takuulla ja vakuutuksella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Toinen on virhevastuuseen liittyvä todistustaakan kääntämistä koskeva sopimuskumppanin tarjoama etu, toinen taas sitä, että sopimuksen osapuoli ottaa toisen osapuolen riskin kannettavakseen maksua vastaan.

Vakuutusyhtiö myy autoosi vakuutuksen, myyjä/valmistaja/muu ketjussa antaa tuotteelle takuun. Mitään tekemistä näillä ei toistensa kanssa ole.

Muistan taas, kun aikanaan autovakuutuksia käsitellessä joku soitti, että oli ostanut saksasta auton, jossa ei sitten yksi sähköikkkuna toimikaan, että mitens vakuutus korvaa tällaisia...
No kuule ei korvaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Ja missäköhän firmassa? Helppo huudella netissä tällaisia 'sisäpiirin paljastuksia', pottuuntuneet lukijat uskovat kritiikittä, mitä sanot ja taas mennään."

Mitä luulet että tapahtuu jos olen kertonut olevani korvauspäällikkö ja vielä paljastaisin vakuutusyhtiön, eli työantajani nimen? En kuitenkaan niin hullu ole että tietentahtoen ottaisin itselleni kenkää ...

Anonyymi kirjoitti...

Fenniaa on kiitelty tai ei. Yhdentekevää. Ajat ovat muuttuneet laman myötä ja en yhtään epäile etteikö korvauskäytäntöjä olisi tiukennettu. Fenniasta en osaa sanoa mutta tässä on toisen vakuutusyhtiön esimerkki, nimen omana lapseni sairaskuluvakuutuksesta.

Korvauspaperit lähti sisään neljästä eri lääkärissäkäynnistä ja lääkkeistä 1,5 kuukauden sisällä. Ehtojen mukaan omavastuu 32 euroa vähennetään kerran / sairaus. Summat on pyöristettyjä esimerkissä.

1. Nuha-kuume, yskä ja vuotavat silmät. Lääkärikulut 69 euroa ja lääkkeet 11 euroa.

2. Nuha, yskä ja rähmivät silmät, antibioottitippoja. Lääkärikulut 47 euroa, tutkimukset 25 euroa ja lääkkeet 9 euroa.

3. Korvatulehdus, nuha. Lääkärissä käynti 79 euroa (sunnuntai) ja lääkekulut 14 euroa.

4. Korvien jälkitarkastus. Lääkärissä käynti 47 euroa.

Minun mielestäni kyse on samasta sairaudesta, jossa infektio on levinnyt ja mukaan on tullut uusia oireita. Näin minusta olisi pitänyt korvata:

69,00 lääkäri (1)
11,00 läkkeet (1)
47,00 lääkäri (2)
09,00 lääkkeet (2)
25,00 tutkimukset (2)
79,00 lääkäri (3)
14,00 lääkkeet (3)
47,00 lääkäri (4)

301,00 YHTEENSÄ
-32 euroa omavastuu
269,00 EUROA KORVATTAVA

Miten vakuutusyhtiö korvasi:

Sairaus 1, nuha-kuume:
69,00 lääkäri (1)
11,00 läkkeet (1)
-32 euroa omavastuu
48,00 KORVAUS

Sairaus 2, silmätulehdus
47,00 lääkäri (2)
09,00 lääkkeet (2)
25,00 tutkimukset (2)
81,00 euroa YHTEENSÄ
-32 euroa omavastuu
49,00 KORVAUSTA

Sairaus 3, korvatulehdus
79,00 lääkäri (3)
14,00 lääkkeet (3)
47,00 lääkäri (4)
140,00 euroa YHTEENSÄ
-32 euroa omavastuu
108,00 KORVAUSTA

Kokonaiskorvaus: 205,00 euroa

Valitin ja uhkasin viedä asian vakuutuslautakuntaan. Muuttivat kolmen kuukauden odottelun jälkeen. Yritys oli hyvä, mutta osoittaa vain vakuutusyhtiöiden toimintavan. Niiltä otetaan jotka hyväksyy mukisematta.

Anonyymi kirjoitti...

Minulla on esimerkki Pohjolan omavastuudettomasta sairaskuluvakuutuksesta. Vakuutuksen alkuperäisissä ehdoissa ei mainita mitään rajoituksia purennallisista syistä tehtävästä hampaiden oikomisesta. Siis ei esteettisistä syistä. Pohjola sano heti että ei korvata kun "voimssaolevissa" vakuutusehdoissa tämä on rajattu pois. Tämä asia tulee aikanaan menemään vakuutuslautakunnan käsittelyyn nimenomaan vakuutusehtojen muutosten ketjuttamisena. Lakimies sanoi selvästi että vakuutuslaki ei anna mahdollisuutta muuttaa sopimusehtoja noin radikaalisti.

Anonyymi kirjoitti...

"Minun mielestäni kyse on samasta sairaudesta, jossa infektio on levinnyt ja mukaan on tullut uusia oireita."
- Sairauskohtainen omavastuu on ehtona vakuutusteknisesti hankala. Toisaalta lähtökohta on, että asiakkaan on esitettävä korvausta hakiessaan tarvittavat selvitykset, toisaalta vakuutuksenantajallakin oma velvollisuutensa huolehtia siitä, että asia tulee selvitetyksi.

Näissä sama sairaus/useita oireita vai eri sairaus/eri oireita -tilanteissa on juuri se ongelma, että voi olla lääketieteellisesti vaikeaa ellei mahdotonta todeta absoluuttisesti, että kummasta on kyse. Esimerkiksi keväällä 2008 ja syksyllä 2009 puhjennyt flunssa (tai "akuutti ylähengitystieinfektio") on lääketieteellisesti [i]suurella todennäköisyydellä[/i] eri sairaus. Toisaalta taas kahden viikon välein uusivat oireet ovat todennäköisesti samasta taudinaiheuttajasta johtuvia.

Mutta sitten nämä väliin putoavat.. Ne ovat ongelma. Juuri tämän tulkinnanvaraisuuden vuoksi saattaisi olla tarpeen harkita, kannattaako ainakin tulevaisuudessa omavastuuehtoa muuttaa toisenlaiseksi ja selkeämmäksi. Voimassaolevien osalta se ei tietysti ole mahdollista.

Sairauskohtaisen omavastuun soveltamisesta on vakuutuslautakunnan ratkaisu muistaakseni tämän vuosikymmenen alusta; saattaa löytyä myös verkosta, jos kiinnostaa.

TJ kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
”- Otapas nyt ensin faktat haltuun, ennenkuin mesoat. Takuulla ja vakuutuksella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Toinen on virhevastuuseen liittyvä todistustaakan kääntämistä koskeva sopimuskumppanin tarjoama etu, toinen taas sitä, että sopimuksen osapuoli ottaa toisen osapuolen riskin kannettavakseen maksua vastaan.”


”Vakuutusyhtiöiden korvausvastuu kiemurtelu on melko tuttua.” Näin vain on.

Suurin osa ihmisistä, erottaa keksi eri asiaa toisistaan. Ensinnäkin kuka on sanonut että autojen ruostumattomuustakuu kuuluu vakuutusyhtiöille? Kuin yleisesti ottaen asiakkaalle luvataan ostohetkellä jotain sellaista, jonka asiakas katsoo olevan välttämätön etu tai lisä, tai sen tarjoaminen vaikuttaa ostopäätökseen, ei sen jonkin katteeton olemassa olo paljoa naurata, kuin sitä jotakin tarvitaan.

”Autossa esim. ruostumattomuustakuu katkeaa, jos autolla on ajettu hiekkateillä (kiviä lennellyt), tai suolatuilla teillä. Käytännössä ruostumattomuustakuuta ei ole lainkaan."

Olen ollut korjaamopäällikön ominaisuudessa tekemässä reklamaatioita maahantuojille ym. muille olevinaan vastuussa oleville, mutta monesti asiat kääntyvät vain niin, kuin ei pitäisi.

Kiemurtelu, venkoilu sekä naurettava sanakikkailu on melko yleistä, vakuutusyhtiöiden korvausvastuu asioissa.


Voisitko kertoa vakuutusyhtiöiden liitepäätösmenettelystä, jonka piti loppua jo vuonna 2003. Kerrotteko asiakkaalle vakuutuksen ottohetkellä liitepäätösmenettelystä? ”pienestä porsaan reiästä”

Tiesikö että.

Tapaturmavakuutuksesta on mahdollista hakea ohimenevän haitan korvausta ”vaikkapa leikkauksen jälkeinen aika”. Korvaus ei vaikuta pysyvän vamman korvaukseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Näissä sama sairaus/useita oireita vai eri sairaus/eri oireita -tilanteissa on juuri se ongelma, että voi olla lääketieteellisesti vaikeaa ellei mahdotonta todeta absoluuttisesti, että kummasta on kyse. Esimerkiksi keväällä 2008 ja syksyllä 2009 puhjennyt flunssa (tai "akuutti ylähengitystieinfektio") on lääketieteellisesti [i]suurella todennäköisyydellä[/i] eri sairaus. Toisaalta taas kahden viikon välein uusivat oireet ovat todennäköisesti samasta taudinaiheuttajasta johtuvia."

Tarkennan vielä hivenen. Kyse oli siis 1,5 kk sisällä tapahtuneista lääkärikäynneistä joissa lapsi ei edes ollut parantunut välillä, lukuunottamatta aikaa ennen viimeistä korvatulehduksen jälkitarkastusta. Minusta on täysin selvää että kyse on samasta sairaudesta ja eri oireista. On täysin eria asia jos sairauksien välillä on kuukausia, puolivuotta tai enemmänkin, varsinkin kun lapsi on jo parantunut välillä.

Anonyymi kirjoitti...

Fenniasta puheen olleen. Kun otin aikanaan lapselle sairaskuluvakuutuksen niin silloin papereissa selvästi lukee että "jos sama sairaus uusiutuu 6 kk sisällä, katsotaan että kyseessä on sama sairaus ja omavastuuosuus vähennetään silloin vain kerran".

Nyt kuitenkin kesän jälkeen puhuin asiasta virkailijan kanssa niin heidän mielestään (uusien sisäisten ohjeiden mukaan?) kyse on samasta sairaudesta jos se tulee 3 kk sisällä uudelleen.

Tämä rikkoo selvästi sitä mitä on aikaisemmin sovittu kun vakuutussopimus on tehty. Joten jos tästä tulee riittaa Fennian kanssa niin asia viedään eteenpäin ja riitautetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ketjuttaminen on todella suuri ongelma. Olisikin ensiarvioisen tärkeää että vakuutuehtojen ketjuttamiseen liittyvään riitaan saataisiin vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus. Erityisesti ketjuttamisen tuomat ongelmat näkyvät pitkäkestoisissa vakuutuksissa kuten saiaskuluvakuutuksista. Ehdot ovat 10-15 vuotta sitten olleet huomattavasti lievemmät kuin nykypäivänä. Lain mukaan sopimuksen sisältöä ei edes vakuutusyhtiö voi muuttaa oleellisesti. Samaan aikaan annetaan kuitenkin mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia vuosittain. Tässä ei taas lainsäätäjällä ole kaikki ollut kotona kun asiaa on mietitty. Juuri noista pienistä muutoksista 10-15 vuoden aikana tulee isoja. Tämän pitäisi olla laitonta. Siksi ennakopäätös asiassa lopetaisi vakuutusyhtiöiden rimpuilun.

Anonyymi kirjoitti...

Pahintahan tässä on se että ihmiset eivät tiedä tätä! Kuluttajat ovat yksinkertaisesti niin TYHMIÄ, että nielevät täysin pureskelematta vakuutusyhtiöiden päätökset. Kuinka moni oikeasti lukee vakuutusehtoja edes sen jälkeen kun vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta? Tarkistaa perustuuko kieltäytyminen oikeasti sopimusehtoihin?

Tässä tulee se perussynti mikä suomalaisia vaivaa. Sama synti jota tämäkin blogi näyttää hokevan kerta toisensa jälkeen.

Käsittämättömän naivi ja luottamuksellinen suhtautuminen viranomaisten ja yritysten rehellisyyteen.

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutusyhtiöt toimii voittoa tuottavina yrityksinä. On minusta täysin selvää että korvausten maksaminen pyritään minimoimaan, keinolla millä tahansa. Hyvin tyypillistä on että vähänkin epävarmemmassa tapauksessa annetaan kielteinen päätös ja kokeillaan valittaako asiakas. Jos ei valita, hyvä. Päätös saatetaan muuttaa oma-aloitteisesti jos asiakas uhka viedä asian eteenpäin.

Rehellisyys vakuutustoiminnassa on kaukana.

Anonyymi kirjoitti...

"Kyse oli siis 1,5 kk sisällä tapahtuneista lääkärikäynneistä joissa lapsi ei edes ollut parantunut välillä, lukuunottamatta aikaa ennen viimeistä korvatulehduksen jälkitarkastusta. Minusta on täysin selvää että kyse on samasta sairaudesta ja eri oireista."
- En tarkoittanut kyseistä tapausta, vaan tarkoitin kertoa, miksi "sairauskohtainen omavastuu" on hankala ehto, mitä ei joidenkin alalla työskentelevien mielestä pitäisi lainkaan käyttää (pl. ns. "vakavan sairauden vakuutukset", joissa omavastuu on satoja tai jopa tuhat euroa). Tuosta tilanteesta tiedän oman työnantajani ohjeen ja käytännön, eikä tuota olisi hylätty.

Ei ole yksinkertaisesti kannattavaa riidellä itsestäänselvästä asiasta, sillä vaikka asiakas ei asiaa riitauttaisi, niin ne vakuutukset - ainakin perheen muut - siirretään pikavauhtia toiseen yhtiöön, jos tuollaista töppäilee. Lisäksi maineella on ihan oikeasti merkitystä - helposti enemmän, kuin muutaman kympin säästöllä omavastuuehdon väärällä soveltamisella.

Anonyymi kirjoitti...

"Kuinka moni oikeasti lukee vakuutusehtoja edes sen jälkeen kun vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta? Tarkistaa perustuuko kieltäytyminen oikeasti sopimusehtoihin?"
- Kuinka moni lukee ne ennen vakuutuksen ottamista? Miten voi olla kerrasta toiseen yllätys, ettei vaikkapa nakkisämpylää tai parkkimaksua korvata - ehtojen mukaan?

Yleensä, kun jonkin korvattavuudesta on riitaa, se päättyy siihen, että kaivetaan ehdot esiin ja siteerataan asiakkaalle, että "kuten tässä teidän vakuutuksenne ehdoissa sanotaan, syystä x aiheutuneita kuluja ei korvata lainkaan vakuutuksenne perusteella, joten tästä syystä emme korvaa syystä x aiheutuneita kuluja".

Anonyymi kirjoitti...

Korvattavia ainakin joidenkin yhtiöiden käytännössä on - ehdoista huolimatta:

- auton varkausvakuutuksesta imukupilla kiinnitettävä navigaattori, vaikka ehtojen mukaan lisälaitteita korvataan vain, mikäli ne on kiinteästi asennettu.

- renkaita vaihtaessa omalle autolle aiheutetut vauriot (tunkki pettää, lipeää tms) vähentämättöminä, vaikka omalle omaisuudelle itse törkeästä huolimattomuudesta aiheutettu vahinko voidaan korvata alennettuna tai evätä kokonaan - huolimattomuutta ei säännönmukaisesti edes selvitellä.

Syy ihan yksinkertaisesti se, että varsinkin autovakuutuksissa se "liipaisin" vaihtaa yhtiötä on toisilla aika herkässä - on pidemmän päälle kannattavampaa pitää asiakas tyytyväisenä ja joustaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Vakuutusyhtiöt toimii voittoa tuottavina yrityksinä. On minusta täysin selvää että korvausten maksaminen pyritään minimoimaan, keinolla millä tahansa. Hyvin tyypillistä on että vähänkin epävarmemmassa tapauksessa annetaan kielteinen päätös ja kokeillaan valittaako asiakas."

- Osakeyhtiölain mukaan OY:n on tarkoitus tuottaa voittoa osakkeille. Olet oikeassa.

Toisaalta vakuutusyhtiölaki velvoittaa vakuutusyhtiöt noudattamaan hyvää vakuutustapaa, jota valvoo Fine. Hyvä vakuutustapa edellyttää muun muassa asiakkaan(kin) etujen valvomista.

Toisaalta, yksittäisen korvauksenhakijan etu ja vakuutuksenottaja kollektiivin etu eivät aina ole sama; tasapuolisen kohtelun velvoite tarkoittaa, että yhden vakuutetun kohdalla tehty "jousto" tai muu poikkeus pitäisi sallia kaikille. Tämä taas johtaa ennemmin tai myöhemmin vakuutusmaksujen nousuun.

Vapaaehtoisten vakuutusten osalta, jos esim. Fennia on puoliksikaan niin ei-asiakasmyönteinen, kun tässä blogissa ja kommenteissa on väitetty, en käsitä, miten se pysyy edes pystyssä.

Anonyymi kirjoitti...

"Toisaalta vakuutusyhtiölaki velvoittaa vakuutusyhtiöt noudattamaan hyvää vakuutustapaa, jota valvoo Fine. "

Valvooko? Tuskinpa. Kyse on täysin saman tasoisesta "valvonnasta" kun lääninhallitus valvoo lääkäreitä. Huomautus voidaan antaa mutta sanktioihin ei ole mahdollisuuksia.

"Vapaaehtoisten vakuutusten osalta, jos esim. Fennia on puoliksikaan niin ei-asiakasmyönteinen, kun tässä blogissa ja kommenteissa on väitetty, en käsitä, miten se pysyy edes pystyssä."

Tällä hetkelläkin heidän korvaushakemuksensa on yli 2 viikkoa myöhässä laintarkoittamasta 1kk käsittelyajasta. Huvittavinta oli että kun soitin Fennian asiakaspalveluun ja kysyin missä vaiheessa korvaushakemuksen käsittely on niin vastaus oli, eivät tiedä. Kesäruuhkien takia korvaushakemukset on pistetty pinoon ja lähetetty ympäri maakuntia käsittelyyn. Nyt ei ole tietoa missä päin suomea korvaushakemus on käsittelyssä (jos edes on, ovat hävittäneet paperitkin jo kerran tänä vuonna), joten ei ole tietoa milloin korvaus maksetaan.

Joten kyllä, ihmettelen todellakin, miksi tällainen pulju on edelleen pystyssä!

ex-Fennia-Customer kirjoitti...

Fennialla on vakavia ongelmia tällä hetkellä korvauskäsittelyssä ja käsitetlyajat venyvät helposti kuukausiin. Lisäksi todella kriittisiä vaikeuksia on vakuutusehtojen tulkinnassa ja menettelyissä. Jos olisin Fennian asiakas niin kipin kapin toiseen firmaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kun täällä näyttää olevan näitä "vakuutusyhtiöiden" edustajia kommentoimassa niin voisitteko kommentoida yhtiöiden kantaa vakuutusehtojen ketjuttamiseen. Niistäkö ei löydy jutun juurta, vai eikö niistä saa/voi keskustella?

Anonyymi kirjoitti...

Fenniasta tuli päätös tähän tyyliin:

Vakuutettu kävi esiintymisjännityksen takia lääkärillä 1999 ja 2001=Vakuutetulla on siis ollut mielenterveysongelmia jo 10 vuotta sitten. Jos asia olisi ollut tiedossa, vakuutusta ei olisi myönnetty.

Lopputulos:VAKUUTUSYHTIÖ ON VASTUUSTA VAPAA JA KUOLINKORVAUSTA EI MAKSETA.

Arvatkaa valitetaanko..voi pojat, ensi viikolla tapaaminen lakimiehen kanssa. Perästä kuuluu niin että pamahtaa!

Asiamies kirjoitti...

Tänä vuonna vakuutusyhtiöillä on mennyt melko hyvin tilinpäätöstietojen mukaan.

Vakuutusehtoihin tehdään tietenkin jatkuvasti tarkennuksia koska sillä halutaan pientää väärintulkinnan mahdollisuutta. En pidä hyvänä ei-julkisia korvausohjeistusta, koska myyjätkään eivät aina ole niistä tietoisia.

http://asiamies.blogspot.com/

Anonyymi kirjoitti...

"Vakuutettu kävi esiintymisjännityksen takia lääkärillä 1999 ja 2001=Vakuutetulla on siis ollut mielenterveysongelmia jo 10 vuotta sitten. Jos asia olisi ollut tiedossa, vakuutusta ei olisi myönnetty. Lopputulos: VAKUUTUSYHTIÖ ON VASTUUSTA VAPAA JA KUOLINKORVAUSTA EI MAKSETA."

Tätä on kyllä vaikea uskoa? Kun itse hankin henkiavakuutuksen, täyttelin kaikki terveysselvitykset (5-vuoden takaa) ja tiedän että vakuutusyhtiö kyseli tietoja myös työterveyshuollosta. Vakuutus myönnettiin. Olen maksanut maksuja jo 8 vuotta ja toivon mukaan maksan edelleenkin.

Onko muka tosiaan niin, että vakuutusyhtiö voi vedota korvauksen maksuhetkellä vielä kauemmaksi ajassa kuin tuo terveysselvityksessään pyytämänsä 5 vuotta jos sieltä jotain ilmenisi?

Kun sopimus on tehty ja jos kerta tiedot on annettu oikein pyydetyltä 5 vuoden jaksolta, tuntuu kyllä ihan perustavaalaatua olevalta sopimusoikeudelliselta kysymykseltä, että vakuutusyhtiö voisi purkaa sopimuksen tällaisen tiedon perusteella. Sanotaan vaikka että minulla olisi ollut mielenterveysongelmia 10 vuotta ennen vakuutuksen ottamista, jos näitä ei kerta ole kysytty.

Joku viisaampi vois vastata.

Anonyymi kirjoitti...

"Vakuutusehtoihin tehdään tietenkin jatkuvasti tarkennuksia koska sillä halutaan pientää väärintulkinnan mahdollisuutta."

Höpö pöpö. Tarkennuksia tehdään jotta minimoidaan korvausvelvollisuus. Mitenkään muuten ei selitä Pohjolan vakuutusehdoissa fysikaalisen hoidon korvaus. Alkuperäisessä vakuutusehdossa oli "korvataan 1 vuoden ajalta", sitten se muuttui "korvataan 6 kk ajalta" ja sitten " korvataan maksimissaan 2000 euroa". Mitä tulkinnan varaista tuossa on ollut alunperinkään?

Toiseksi, ehdottomasti pitäisi saada oikeudenpäätös noille ehtojen ketjuttamisille, koska uskallan todella väittää että vakuutusehdot ovat muuttuneet lainvastaisesti ja oleellisesti "yhdestä vuodesta" --> "2000 euroon".

Anonyymi kirjoitti...

Pistän tämän artikkelin Fennian asiakaspalveluun, jospa sieltä joku kommentoisi yhtiön nimissä.

Anonyymi kirjoitti...

Enpä usko.

Anonyymi kirjoitti...

Tässäpä tarina Fenniasta.

Tein aikanaan puhelimitse sopimuksen. Sopimus lähetettiin allekirjoitettavaksi. Puhelun aikana sovittiin eräistä asioista. Pari vuotta myöhemmin sovitusta tuli riitaa ja koska sitä ei suoraan ollut mainittu vakuutusasiakirjassa vetosin suulliseen sopimukseen. Fennia kaivoi naftaliinista nauhoitteen, eli nauhoittamansa puhelun virkailijan ja minun kesken. He kertoivat kuunnelleensa puhelun ja mitään sellaista ei löytynyt että asiasta olisi sovittu.

Pyysin tallennetta itselleni. Eivät suostuneet antamaan. Nimittäin minä olen myös nauhoittanut puheluni jo pitkän aikaa (kiitos tämän blogin vihjauksen TotalRecall ohjelmasta). Kuuntelin puhelun (arkistoin kaikki tärkeät puhelut) ja yllätys yllätys. Puhelun aikana selvästi kysyn virkailijalta onko asia X näin? Ja hän vastaa, "Kyllä, juuri näin menetellään."

Eli, joko Fennia valehtelee ja yrittää välttyä useamman tuhannen euron korvausten maksamisesta tai sitten he ovat manilpuloineet puhelunauhoitetta. Jokatapauksessa, tilanne katsotaan oikeudessa koska minulla on veden pitävä todiste suullisesti sovitusta asiasta.

En suosittele Fenniaa kenellekään. Yritys on nykypäivän mafia.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi vastaa Anonyymille:

Pari käyntiä kyseisen ongelman vuoksi mahtui juuri ja juuri tuohon 5v jaksolle. Fennian mielestä esiintymisjännitys, jota esiintyy suurimmalla osalla ihmisistä, on vakava mielenterveysongelma ja mikäli käynnit olisi olleet tiedossa, vakuutusta ei olisi ikinä myönnetty. Siellä myös lukee suoraan että "vakuutetulla on ollut ainakin 10v vakavia mielenterveysongelmia".

Sama ihminen myös tuolla ajanjaksolla hankki ylemmän korkeakoulututkinnon ja oli vuosia työelämässä.

Anonyymi kirjoitti...

"Tätä on kyllä vaikea uskoa? Kun itse hankin henkiavakuutuksen, täyttelin kaikki terveysselvitykset (5-vuoden takaa) ja tiedän että vakuutusyhtiö kyseli tietoja myös työterveyshuollosta. Vakuutus myönnettiin. Olen maksanut maksuja jo 8 vuotta ja toivon mukaan maksan edelleenkin.

Onko muka tosiaan niin, että vakuutusyhtiö voi vedota korvauksen maksuhetkellä vielä kauemmaksi ajassa kuin tuo terveysselvityksessään pyytämänsä 5 vuotta jos sieltä jotain ilmenisi?"

- Terveysselvityksessä ei saa kysyä viittä vuotta vanhempia tietoja, eikä niillä myöskään ole merkitystä. Eri asia sitten on, että jos vaikka 5 vuotta ja kaksi päivää ennen terveyyselvityksen täyttämistä on käynti esimerkiksi astman tai muun sairauden tai mielenterveysongelmien vuoksi, voidaan ainakin väittää, että oireita on ollut viiden vuoden aikana, vaikka ei lääkärissä olisi käynytkään.

Jos vakuutusta haettaessa on annettu virheellisiä/vääriä/puutteellisia tietoja vähäistä törkeämmästä huolimattomuudesta, on vakuutuksenantajalla oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja/maksua vastaamaan sitä, mitä ne olisivat olleet, jos asia olisi ollut tiedossa. Purkuoikeus on vain, jos vakuutusta ei olisi YHTIÖN KÄYTÄNNÖN MUKAAN lainkaan myönnetty. Käsitykseni mukaan monet mielenterveyden ongelmat ovat este vakuutuksen myöntämiselle.

Tässä on vielä se, että vakuutuksen antajan on reagoitava heti, mikäli sillä on aihetta epäillä, että asiassa on epäselvää. Otetaanpa teoreettinen esimerkki: vakuutusta haettaessa hakija on ilmoittanut, ettei hänellä ole astmaa tai astmaoireita. Kaksi vuotta myöhemmin vakuutuksesta haetaan korvausta astman kuluista.

1) Yhtiön on noudatettava yhtenäistä käytäntöä - tutkitaanko vastaavat tapaukset?

2) Mikäli tämän kerran kulut korvataan, katsotaan vakuutuksenantajan menettäneen mahdollisuutensa vedota tiedonantovirheeseen enää myöhemmin.

Sellaisilla asioilla, mitä terveysselvityksessä tai vastaavassa ei kysytä, ei ole merkitystä, eikä viittä vuotta vanhemmilla asioilla. Toinen asia on, että jos on viisitoista vuotta sitten sairastanut vaikkapa diabetesta, siitä tuskin on parantunut seitsemän vuotta sitten.

Anonyymi kirjoitti...

"
Vakuutettu kävi esiintymisjännityksen takia lääkärillä 1999 ja 2001=Vakuutetulla on siis ollut mielenterveysongelmia jo 10 vuotta sitten. Jos asia olisi ollut tiedossa, vakuutusta ei olisi myönnetty.

Lopputulos:VAKUUTUSYHTIÖ ON VASTUUSTA VAPAA JA KUOLINKORVAUSTA EI MAKSETA.

Arvatkaa valitetaanko..voi pojat, ensi viikolla tapaaminen lakimiehen kanssa. Perästä kuuluu niin että pamahtaa!"

- Jos nuo ovat faktat, niin lakimiehen käyttö on rahan haaskausta. Lautakuntiin valittaminen on ilmaista, eikä niistä kumpikaan ota kantaa asian hoitammisesta aiheutuneisiin kuluihin. Sen sijaan itse asia on päivän selvä.

Edelleen, JOS nuo ovat absoluuttiset faktat.

Anonyymi kirjoitti...

"uskallan todella väittää että vakuutusehdot ovat muuttuneet lainvastaisesti ja oleellisesti "yhdestä vuodesta" --> "2000 euroon".

- Ja minä uskallan väittää, että joskus vuonna miekka ja kypärä tuota 2000e ei olisi saanut palamaan fysikaaliseen hoitoon vuodessa mitenkään. Tänä päivänä hoitojen kehityttyä ne ovat myös kallistuneet merkittävästi. En sano, että tuo on oikein tai väärin, mutta uskallan väittää, että esimerkiksi 15 vuotta sitten keskiverron vakuutuksesta korvattavan fysikaalisen hoidon kustannukset olivat vuodessa huomattavasti alle 2000e. Tänä päivänäkin tuo on paljon, mutta huomioiden kaikki mahdolliset lääketieteellisesti perusteltavissa olevat hoidot, voin kuvitella, että tuon summan ylittäminen vuodessa on mahdollista. Tätä taas ei voitu mitenkään tietää vakuutusta laadittaessa, alunperin.

Euromääräiset rajat ovat siinäkin mielessä helpompia, että ne ovat paremmin ennakoitavissa, jolloin vakuutusmaksukin on asetettavissa oikean suuruiseksi. Kyllä se kilpailu ne vapaaehtoisten vakuutusten hinnat alas painaa - usko pois. Ja onhan se raja asiakkaallekin selvä - ja tuo 2000e voi olla jopa edullisempi kuin "6kk". Julkisen puolen perusfysioterapian kulut ovat mitättömiä yksityiseen verrattuna. Tuon 2000e turvin kävisi julkisella puolella vuosikausia, jos tarvetta olisi. 6kk on taas sama aika kummallakin puolella, riippumatta siitä, kestääkö menestyksellinen hoito 3kk vai 3 vuotta.

Anonyymi kirjoitti...

"Valvooko? Tuskinpa. Kyse on täysin saman tasoisesta "valvonnasta" kun lääninhallitus valvoo lääkäreitä. Huomautus voidaan antaa mutta sanktioihin ei ole mahdollisuuksia."

- Tarkistapa mahdolliset sanktiot, mitä Fine voi antaa.

Asiamies kirjoitti...

"Vakuutettu kävi esiintymisjännityksen takia lääkärillä 1999 ja 2001=Vakuutetulla on siis ollut mielenterveysongelmia jo 10 vuotta sitten. Jos asia olisi ollut tiedossa, vakuutusta ei olisi myönnetty.

Lopputulos:VAKUUTUSYHTIÖ ON VASTUUSTA VAPAA JA KUOLINKORVAUSTA EI MAKSETA"

Oliko myös niin ettei kuolinsyynä ei ollut itsemurha eikä tutkimuksissa löytynyt mielentervysongelmia?

Asiamies kirjoitti...

"Höpö pöpö. Tarkennuksia tehdään jotta minimoidaan korvausvelvollisuus. Mitenkään muuten ei selitä Pohjolan vakuutusehdoissa fysikaalisen hoidon korvaus. Alkuperäisessä vakuutusehdossa oli "korvataan 1 vuoden ajalta", sitten se muuttui "korvataan 6 kk ajalta" ja sitten " korvataan maksimissaan 2000 euroa". Mitä tulkinnan varaista tuossa on ollut alunperinkään?"

En tiedä mistä vakuutuksesta on oikeasti kyse. Nykyisin Pohjola kertoo tuoteselosteesta tapaturman fysikaalisen korvauksesta seuraavasti:

"Fysikaalista hoitoa korvataan vain, kun se on välttämätöntä tapaturmasta aiheutuneen vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 100 hoito-
kertaa."

Anonyymi kirjoitti...

"Euromääräiset rajat ovat siinäkin mielessä helpompia, että ne ovat paremmin ennakoitavissa, jolloin vakuutusmaksukin on asetettavissa oikean suuruiseksi."

Pointti oli siinä että vakuutusehtoja on muutettu OLEELLISESTI alkuperäisestä, minkä siis vakuutussopimuslaki KIELTÄÄ. Se on ihan sama, onko eruo määräinen raja selvempi, mutta ehdon muutos on oleellinen jos alunperin on puhuttu 1 vuoden korvattavuudesta ja nyt puhutaan 2000 euron maksimirajasta.

Vaikean halvauksen jälkeen henkilön kulut viikossa on 3 fysikaalista kertaa, a'la 65 euroa. 52 viikkoa tekee yli 10 000 euroa vuodessa. Tosta kun ottaa pois 6 viikon jaksot vuodelta niin kokonaiskustannus on vajaa 10 000 euroa. Kaukana on raja 2000 euroon. Niin, ja henkilö ei käy kunnallisella ei ole resursseja.

Anonyymi kirjoitti...

"Sellaisilla asioilla, mitä terveysselvityksessä tai vastaavassa ei kysytä, ei ole merkitystä, eikä viittä vuotta vanhemmilla asioilla. Toinen asia on, että jos on viisitoista vuotta sitten sairastanut vaikkapa diabetesta, siitä tuskin on parantunut seitsemän vuotta sitten."

Diabetes ei yleensä parane joten esimerkki on huono. Tuo kuuluu mainita pysyvien sairauksien osalta, kun niitä kysytään. Jos henkilö on ollut 6 vuotta sitten lääkärissä mielenterveysongelmien takia, niin silloinkin vakuutusyhtiöllä on mahdollisuus väittää että potilas ei ollut parantunut ennen tuon 5-vuoden jakson alkamista. Miten päin vain, aina vakuutusyhtiöllä on joku keino välttää maksamasta.

Anonyymi kirjoitti...

Tyhmä kysymys? Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta, koska ei olisi alunperinkään myöntänyt vakuutusta, niin eikö silloin vakuutusyhtiön pidä myös palauttaa kaikki vakuutusmaksut? Jos ei, miksei? Jos kerta kanta on että vakuutusta ei oli myönnetty alunperinkään.

Anonyymi kirjoitti...

Kirjoittelin tuossa aikaisemmin korvauspäällikön roolissa suuresta vakuutusyhtiöstä. Kerroin mm. siitä että henkilökohtaisessa tulospalkkiossa palkkion osuus kasvaa jos pystyy osastollaan vähentämään vakuutuskorvausten maksamista. Jokainen tietää että vähentäminen onnistuu vain jos vakuutusehtojen tulkintaa, suoraan sanoen lainvastaisesti, laajennetaan yhtiön hyväksi.

En edelleenkään tule kertomaan nimeäni enkä vakuutusyhtiötä koska se on varmasti potkut. Mutta jatkan vielä samasta aiheesta.

Henkivakuutusten osalta samassa yhtiössä on linja että asiakkaalle myönnetään henkivakuutus, vaikka on jo etukäteen tiedossa että sitä ei tulla koskaan maksamaan ulos jos tilanne realisoituu. Kun henkilön terveysselvityksen tiedoista ja omista tutkimuksista löydetään sellainen tieto jonka perusteella voidaan väittää että vakuutusta ei olisi koskaan edes myönnetty, tämä ei estä myöntämästä vakuutusta. Järjestelmään kyseisen henkilön kohdalle kirjataan koodi, joka ilmaisee tätä tietoa. Vakuutusmaksut kerätään vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan asiakkaalta. Jos henkilö ei kuole niin, hyvä, maksut saatiin kerättyä. Jos henkilö kuolee, niin omaisille ilmoitetaan että vakuutusta ei olisi alunperinkään myönnetty jos "tämä ja tämä" seikka olisi ollut tiedossa. Maksettuja vakuutusmaksuja ei luonnollisestikkaan tarvitse maksaa takaisin.

Toinen linja on juuri vähäpätöisten syiden etsiminen. Sitä varten varataan prosessissa ihan aikaa. Millä keinolla korvausta ei tarvitse maksaa? Aikaisemmassa kertomuksessa Fennian tyylistä rinnastaa esiintymisjännitys mielenterveysongelmaan ... niin, en ole yhtään hämmästynyt.

Eräässä palaverissa olisi suorastaan pöyristyttävää kun mietittiin todennäköisyyttä asian riitauttamiselle asiakkaan omaisten toimesta. Todettiin että suru on yleensä este riitauttamiselle samoin kuin muiden vakuutusten osalta väsymys taistella vakuutusyhtiötä vastaan.

Terveisiä vakuutusyhtiöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Jotenkin alkaa tuntua siltä että olet Fenniassa töissä?

Ehdottaisin että lähetät todisteet nimettömästi tuollaisesta toiminnasta tälle blogille. Uskoisin että asiasta saisi varmasti muhevan jutun.

Asiamies kirjoitti...

"jos vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta, koska ei olisi alunperinkään myöntänyt vakuutusta, niin eikö silloin vakuutusyhtiön pidä myös palauttaa kaikki vakuutusmaksut? Jos ei, miksei?"

Kyseessä on se että asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle väärät tai puutteelliset tiedot ja siten harhauttanut vakuutusyhtiöt myöntämää vakuutuksen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos vakuutus irtisanotaan siksi, että terveysselvityksessä on annettu väärät tai puutteelliset tiedot vähäistä törkeämmästä huolimattomuudesta, vakuutuksen antajan on palautettava vakutuusmaksut - joista saa vähentää kohtuulliset kulut.

Ainoastaan, jos sopimus irtisanotaan tiedonannossa tapahtuneen VILPIN vuoksi - joka sisältää sen, että virhe on tahallinen ja lisäksi edellytetään hyötymistarkoitusta - saa vakuutusmaksut jättää palauttamatta.

Käytännössä ainakin henkilövakuutuksessa vilpin toteennäyttäminen on siinä määrin vaikeaa, ettei siihen kannata ryhtyä.

Yllä esitetty väite taas siitä, että "järjestelmään" tehdään merkintä siitä, että vakuutus voidaan aikanaan purkaa, jotta vältyttäisiin korvauksen maksamiselta...

...paskapuhetta. Ensinnäkin, käytäntö on sekä lain, että hyvän vakuutustavan vastainen - epäilyyn siitä, että tiedonantovirhe on tapahtunut, on reagoitava heti, tai siihen ei ole oikeutta enää vedota. Ette te mitenkään saisi pidettyä tuota salassa. Montako ihmistä teillä käsittelee kuolinkorvauksia? Millä takaatte, että heistä kukaan ei puhu "sivu suunsa"?

Toiseksi, mitä iloa mokomasta purkamisesta on, kun joudutte palauttamaan kerätyt vakuutusmaksut. Vilppiä on vaikea todistaa. Huonosti on teillä vakuutukset hinnoiteltu, jos teidän on kannattavampaa maksaa vuosien maksut takaisin korvauksen sijaan.

Anonyymi kirjoitti...

Lisäksi nimenomaan henkivakuutuksissa tiedonantovirheeseen voi lain mukaan vedota vain viiden vuoden ajan vakuutuksen antamisesta.

Asiamies kirjoitti...

Vakuutussopimuslaki 24 §
Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti henkilövakuutuksessa

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on henkilövakuutuksessa täyttäessään 22 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutuksenantaja ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos vakuutuksenantaja tosin olisi myöntänyt vakuutuksen mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos se johtaisi vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen

Anonyymi kirjoitti...

"Yllä esitetty väite taas siitä, että "järjestelmään" tehdään merkintä siitä, että vakuutus voidaan aikanaan purkaa, jotta vältyttäisiin korvauksen maksamiselta...

...paskapuhetta. Ensinnäkin, käytäntö on sekä lain, että hyvän vakuutustavan vastainen - epäilyyn siitä, että tiedonantovirhe on tapahtunut, on reagoitava heti, tai siihen ei ole oikeutta enää vedota.
"

Näin se nyt vain on. Itse koodi ei ole todellakaan monen ihmisen tiedossa ja henkivakuutuskorvaukset käsittelee rajattu määrä ihmisiä. Ei minulle ole mitään syytä puhua näistä asioista "paskaa". Menettely mainitsemani tulospalkkion ja koodin suhteen on hyvinkin tuttu amerikkalaisissa vakuutusyhtiöissä. Sen takia haluankin tuoda esiin että samaa käytäntöä on myös suomalaisissa vakuutusyhtiöissä.

Se että kyse on hyvän vakuutustavan vastaisesta menettelystä on paskapuhetta. Sillä ei ole mitään merkitystä. Laittomuudella on merkitystä jos siitä jää kiinni, mikä on hyvin epätodennäköistä. Mainitsemaasi "tiedonantovirheen toteamiseen" huomautan että jälkeenpäin on täysin mahdotonta asiakkaan todentaa onko tieto ollut vakuutusyhtiöllä alunperin käytettävissä vai ei. Varsinkin kun asiakas on kuollut ja vastapuolella ovat omaiset joilla ei ole tietoa alkuperäisistä terveysselvityksistä.

Anonyymi kirjoitti...

Mulla on Fenniassa sairaskulu-, tapaturma ja henkivakuutus. Jos kuolen tapaturmaisesti niin mitenköhän käy, koska kaikissa noissa vakuutuksissa on myös kuolinkorvaus. Jättääkö Fennia jotain maksamatta vedoten päällekkäisiin vakuutuksiin?

80 000 euroa - henkivakuutus
19 000 euroa - sairaskulu
19 000 euroa - tapaturma

118 000 euroa pitäisi tulla lapsille

Anonyymi kirjoitti...

Sen verran lisään että sairaskulu- ja tapaturmavakuutuksessa on nimen omaan kuolinkorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Esim. liikenneonnettomuus.

Anonyymi kirjoitti...

!Se että kyse on hyvän vakuutustavan vastaisesta menettelystä on paskapuhetta. Sillä ei ole mitään merkitystä. Laittomuudella on merkitystä jos siitä jää kiinni, mikä on hyvin epätodennäköistä."
- Ja vakuutusyhtiölaki velvoittaa noudattamaan hyvää vakuutustapaa.

"Mainitsemaasi "tiedonantovirheen toteamiseen" huomautan että jälkeenpäin on täysin mahdotonta asiakkaan todentaa onko tieto ollut vakuutusyhtiöllä alunperin käytettävissä vai ei. Varsinkin kun asiakas on kuollut ja vastapuolella ovat omaiset joilla ei ole tietoa alkuperäisistä terveysselvityksistä."
- Pah. Seuraavaksi varmaan väität, että ette myöskään suostu antamaan kaikkia asian käsittelemiseksi tarpeellisia asiakirjojakaan. Mahtavaa.

- Asiasta valitetaan jompaankumpaan lautakuntaan.
- Perustellaksenne päätöksenne, toimitatte asiakirjat, joista vakuutetun tiedonantovirhe ilmenee.
- Lautakunta toteaa, että virhe on ollut tiedossanne, eikä teillä ole enää näin myöhään vedota siihen.

Jokatapauksessa henkivakuutuksessa yli viisi vuotta aiemmin tapahtuneeseen tiedonantovirheeseen ei saa lain mukaan vedota, paitsi milloin kyse on vilpistä.. Jonka todistaminen on käytännössä mahdotonta, ainakaan paperilla.

Käytättekö myös salamurhaajia, jotka eliminoivat asiakkaita ennen tuon viiden vuoden täyttymistä, voiton maksimoimiseksi?

Anonyymi kirjoitti...

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos se johtaisi vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen

Mitäs tämä käytännössä meinaa? Pitääkö kuolla esim.kolarissa suunnilleen kaikki perheenjäsenet paitsi edunsaaja, jotta ei sitten voi vedota siihen mainitsematta jätettyyn lääkärikäyntiin?

Asiamies kirjoitti...

"sairaskulu-, tapaturma ja henkivakuutus. Jos kuolen tapaturmaisesti niin mitenköhän käy, koska kaikissa noissa vakuutuksissa on myös kuolinkorvaus. Jättääkö Fennia jotain maksamatta vedoten päällekkäisiin vakuutuksiin?

80 000 euroa - henkivakuutus
19 000 euroa - sairaskulu
19 000 euroa - tapaturma

118 000 euroa pitäisi tulla lapsille"

Lainsäädäntö eikä ehdot estä ottamasta montaa päällekkäistä vakuutusta. Joten on mahdollista saada kaikista vakuutuksista korvauksen.

Useimmat tapaturmavakuutukset korvaavat vapaa-ajan tapaturmat. Eli jos satut kuolemaan työssä tai työmatkalla tapaturmaisesti, niin silloin ei omaiset saisi korvausta. Samoin käy jos kuolet sairauteen. Henkivakuutus korvaa jos kuolet syystä tai toisesta (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta).

Henkivakuutuskorvaukset jaetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti. Henkivakuutuskorvauksesta verovapaata on 35.000 euroa/lähiomainen ja puolisolle puolet, vähintään se 35.000 euroa.

Jos satut kuolemaan liikenneonnettomuudessa, niin liikennevakuutus maksaa omaisille perhe-eläkkeen, jonka suuruus riippuu ansiotasostasi.

Asiamies kirjoitti...

"Kun henkilön terveysselvityksen tiedoista ja omista tutkimuksista löydetään sellainen tieto jonka perusteella voidaan väittää että vakuutusta ei olisi koskaan edes myönnetty, tämä ei estä myöntämästä vakuutusta."

Olet näköjään lukenut dekkareita vähän liikaa.
Jos yhtiö hyväksyy puutteellisen terveysselvityksen, niin yhtiö ei voi vedota puutteellisiin tietoihin. Vakuutusyhtiöllä on vakuutushakemuksessa olevan suostumuksen perusteella pyytää hoitavalta lääkäriltä tietoja.

Anonyymi kirjoitti...

Eräässä palaverissa olisi suorastaan pöyristyttävää kun mietittiin todennäköisyyttä asian riitauttamiselle asiakkaan omaisten toimesta. Todettiin että suru on yleensä este riitauttamiselle

Kyllä se suru ehti tasaantua sen puolen vuoden aikana, joka päätöstä piti odotella.

Ja se postissa tullut kielteinen päätös aiheutti niin suuren vihan ja katkeruuden tunteen, että riitauttamiselle ei tule estämään yhtään mikään.

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutusyhtiöllä on vakuutushakemuksessa olevan suostumuksen perusteella pyytää hoitavalta lääkäriltä tietoja.

Kuinka usein(tai harvoin) vakuutusyhtiö pyytää henkivakuutusta myönnettäessä yhtikäs mitään tietoja mistään?

Minusta tuntuu, että vakuutukset myönnetään lähinnä terveysselvityksen perusteella. Sittenhän on kätevä vedota virheisiin hakemuksessa.

Minä olen käynyt viimeisen 5v aikana arviolta n.25-30 kertaa lääkärillä, milloin peräpukamien, väsymyksen, flunssan, selkäkipujen jne takia.

Pitäisikö ne kaikki mainita, vai vain "pahimmat"? Kuvitellaan että minä ottaisin henkivakuutuksen.
Mistäs minä tiedän, jos vaikkapa tuossa kolmisen vuotta sitten kovasta henkisestä ja fyysisestä stressistä aiheutunut väsymys tulkittaisiinkin jälkeenpäin mielenterveysongelmaksi?

Anonyymi kirjoitti...

"Kuinka usein(tai harvoin) vakuutusyhtiö pyytää henkivakuutusta myönnettäessä yhtikäs mitään tietoja mistään?"

- Riippuu tilanteesta. Tiedustelemiseen pitää olla perusteltu syy. Lisäksi käyttännön pitää olla yhtenäinen. Esimerkiksi "hakuammuntana" ei saa laittaa kyselyä. Sen sijaan esimerkiksi vakuutuksen voimassa ollessa ostetun lääkkeen reseptistä voi ilmetä, että resepti on uusittu. Tuo voi olla perusteltu syy laittaa kysely lääkkeen määränneelle lääkärille, että milloin lääke on ensimmäistä kertaa määrätty.

"Minusta tuntuu, että vakuutukset myönnetään lähinnä terveysselvityksen perusteella. Sittenhän on kätevä vedota virheisiin hakemuksessa."

- Vakuutuksen pitää LAIN mukaan myöntää TS:n perusteella, urpo. Laki velvoittaa antamaan oikeat tiedot. Tietojen tarkistaminen ilman syytä on hyvän vakuutustavan vastaista - eivätkä lääkäriasemat saa luovuttaa tietoja, mikäli kysely ei ole yksilöity. Jos TS:ssä mainitaan lääkärikäynti "talvella 2008 mehiläinen", voi mehiläiseen laittaa kyselyn ja pyytää sairauskertomuksen tuosta käynnistä. Ja se myös PITÄÄ tehdä, mikäli terveysselvityksestä ei ilmene, että se on tarpeetonta (esim. "lisäselvitys: kävin flunssan takia" - flunssalla ei ole merkitystä vakuutuksen myönnössä)

"Minä olen käynyt viimeisen 5v aikana arviolta n.25-30 kertaa lääkärillä, milloin peräpukamien, väsymyksen, flunssan, selkäkipujen jne takia."

Noilla tiedoilla vakuutuksestasi ei korvattaisi ainakaan selkäkipuja ja mahdollisesti nuo peräpukamat suljettaisiin jotenkin vakuutuksesta pois. On se masentavaa: vakuutuksella turvataan EPÄVARMOJA tapahtumia, ei se ole mikään maksujärjestely jo olemassa oleviin sairauksiin.

"Pitäisikö ne kaikki mainita, vai vain "pahimmat"?"
- Kaikki pitää mainita, jos kaikkea kysytään. Riippuu terveysselvityksestä. Lain mukaan on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset kysymyksiin. Vanhan lain mukaan piti itse aktiivisesti kertoa, nyt pitää vain vastata kysyttyyn.

"Kuvitellaan että minä ottaisin henkivakuutuksen.
Mistäs minä tiedän, jos vaikkapa tuossa kolmisen vuotta sitten kovasta henkisestä ja fyysisestä stressistä aiheutunut väsymys tulkittaisiinkin jälkeenpäin mielenterveysongelmaksi?"

- Riippuu täysin siitä, mitä lääkärisi on ko. käyntien osalta sinulle kirjannut. Ratkaisu tehdään sen perusteella. Mutta ei asiat "tulkinnalla" muuksi muutu. Jos haluat vakuutuksen, niin varmimmalla pääset, kun kerrot noista käynneistä ja pyydät itsellesi kopion terveysselvityksestä. Joko vakuutus myönnetään tai sitten ei. Jos se myönnetään, sinulla on todisteet siitä, että olet rehellisesti kertonut näistä asioista (sikäli kun niitä kysyttiin) ja ne ovat olleet siten vakuutusyhtiön tiedossa ja niihin piti reagoida heti.

Muista myös, että henkivakuutuksessa tiedonantovirheeseen on reagoitava viiden vuoden sisällä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun henkivakuutusta hain niin lähettivät pyynnön työterveyshoitoon koska olin 4,5 aikaisemmin ollut "stressivapaalla" liiallisen työkuorman takia. Tiedän tämän siksi että työterveyslääkäri soitti ja kysyi haluanko että tiedot annetaan vakuutusyhtiölle. Annoin luvan ja vakuutuskin myönnetään joten jos satun jossain vaiheessa heittämään veivin niin tuohon on turva vedota. On ollut tiedossa.

Sitä vain ihmettelen että voiko tosiaan kestää henkivakuutuksen korvauspäätös vuoden? Kuulostaa aivan tahalliselta pelleilyltä ja viivyttelyltä!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä on sinulla herra tai rouva anonyymi ruusuinen kuva vakuutusyhtiöiden toiminnasta ja erityisesti toimintatavoista. Suorastaan naivin lapsellinen kuinka vakuutusyhtiöt toimivat rehellisesti ja hyvän vakuutustavan mukaisesti. Herää nyt hyvä ihminen. Nähtävästi olet itse töissä yli rehellisessä vakuutusyhtiössä. Voisitkin kertoa yhtiön nimen jotta voin siirrättää vakuutukseni yhtiöösi. Koska omassani en niitä ole halunnut pitää enään pitkään kun toimintavat on tiedossa.

Sinun näyttää olevan kauhean vaikea uskoa että kaikkialla ei toimita "kunniallisesti". Fakta on kuitenkin se että minun maaliskuussa maksettava "tulospalkkio" riippuu siitä paljonko vakuutuskorvauksien maksuja on saatu vähennettyä. Tähän tavoitteeseen pääsee vain vakuutusehtojen tulkinnallisin keinoin eväämällä vakuutuskorvauksia. Henkivakutuksissa on käytössä koodi. Vakuutus myönnetään ja rahat kerätään. Jos sattuisi niin että asiakas kuolee, silloin korvauksia ei makseta vaan käytetään tietoja jotka olin alunperinkin tiedossa vakuutussopimuksen esteenä. Ei tämä miksikään muutu sinun "paskitteluilla" tai "urpoilulla". Tiedän mistä puhun ja on hyvä muidenkin tietää.

"Olet näköjään lukenut dekkareita vähän liikaa. Jos yhtiö hyväksyy puutteellisen terveysselvityksen, niin yhtiö ei voi vedota puutteellisiin tietoihin. "

Voi voi sitä lapsen naiviutta. En ole ole lukenut dekkareita liikaa. Sinun kommenttisi perustuu täysin siihen olettamukseen että yhtiö noudattaa hyvää tapaa ja lakia. Kun sitä ei noudateta niin yhtiö voi aivan helposti hyväksyä puutteellisen selvituksen ja itseasiassa voi jopa vedota siihen kun alunperin puutteelliseksi tietämäänsä selvitystä ei ole "virallisesti" myönnetty puutteelliseksi. Yksikertaista rakas Watson.

"Tietojen tarkistaminen ilman syytä on hyvän vakuutustavan vastaista - eivätkä lääkäriasemat saa luovuttaa tietoja, mikäli kysely ei ole yksilöity. "

Tiedän tapauksen missä lääkäriasemalta tiedot tarkistettiin. Löytyi sairaus tai oire jolla henkivakuutus voitiin evätä. Tätä ei kuitenkaan kerrottu asiakkaalle vaan vakuutus myönnettiin. Henkilö maksoi vakuutusmaksuja 15 vuotta kunnes lopetti itse vakuutuksen. Vakuutuksen josta kukaan ei olisi saanut mitään korvausta jos asiakas olisi kuollut vakuutuksen voimassaoloaikana.

"Mutta ei asiat "tulkinnalla" muuksi muutu. Jos haluat vakuutuksen, niin varmimmalla pääset, kun kerrot noista käynneistä ja pyydät itsellesi kopion terveysselvityksestä."

Siinä olet oikeassa että jos asiakas kertoo todella kaiken eikä taustalle jää mitään piiloon, silloin asiakasta ei voi lypsää. Vakuutus toki myönnetään mutta eipä ole "koodiakaan" vakuutustiedoissa.

""Minusta tuntuu, että vakuutukset myönnetään lähinnä terveysselvityksen perusteella. Sittenhän on kätevä vedota virheisiin hakemuksessa.""

Juuri näin!

"Vakuutuksen pitää LAIN mukaan myöntää TS:n perusteella, urpo. Laki velvoittaa antamaan oikeat tiedot."

Kuulehan urpo itse. Ongelma on juuri tuossa. On selvää että tiedot pitää antaa, mutta hakemus voi jäädä silti puutteelliseksi. Aikaisemmin annetun esimerkin mukaan ei varmaan tule tavalliselle ihmiselle mieleen että pitäisi terveysselvitykseen kertoa esiintymisjännityksestä! Puutteelliset hakemukset ovat erinoamisia ainakin omalle vakuutusyhtiölle, koska silloin rahastetaan suurella kädellä. Koodi tietoihin, rahat pois ja korvauksia ei tarvitse maksaa. Usko nyt, kaikki eivät ole niin rehellisiä kuin sinä ja sinun vakuutusyhtiösi. Se on sitä sinisilmäistä naiviutta siitä että kaikki toimivat sääntöjen mukaan.

Voi hyvä ihme sentään. Mistä noita tulee ...

Anonyymi kirjoitti...

Sitä vain ihmettelen että voiko tosiaan kestää henkivakuutuksen korvauspäätös vuoden? Kuulostaa aivan tahalliselta pelleilyltä ja viivyttelyltä!

Ei voi kestää. Täysin aiheetonta viivyttelyä. Kun kaikki paperit on vakuutusyhtiöllä korvauspäätös on annettava kuukauden sisällä. Valitettavasti muita sanktioita asiasta ei ole vakuutusyhtiöille kuin juokseva korko. Tämänkin monet vakuutusyhtiöt jättävät "vahingossa" maksamatta. Pitää ihan itse pyytää. Erityisesti Fennia.

Anonyymi kirjoitti...

Sitä vain ihmettelen että voiko tosiaan kestää henkivakuutuksen korvauspäätös vuoden? Kuulostaa aivan tahalliselta pelleilyltä ja viivyttelyltä!
----
Ei voi kestää. Täysin aiheetonta viivyttelyä. Kun kaikki paperit on vakuutusyhtiöllä korvauspäätös on annettava kuukauden sisällä.


Siittä kun varsinainen korvaushakemuslomake lähetetään vakuutusyhtiölle, voi mennä vuosikin tai enemmän jos vakuutusyhti haluaa lopullisen kuolinsyyn. Suomessa on liian vähän patologeja, joten sen saamisessa menee kuukausia, pääkaupunkiseudulla vuosikin.

Ja vakuutusyhtiö ei tee yhtään mitään sinä aikana kun kuolinsyypaperia odotellaan. Noiden lisätietojen hankinta alkaa kun paperi heille saapuu. Ja aina kun pyydetään uutta asiakirjaa jostain, kuukauden laskuri nollautuu...

Anonyymi kirjoitti...

Muutama tyhmä kysymys.

1) Ei kai kuolinsyypaperi voi viipyä vuosia? Haudataan henkilökin jo muutaman viikon sisällä. Poikkeuksena tietysti mahdollinen vakava rikoksen mahdollisuus, mutta mitä sitten ...

2) Miten kuolinsyy vaikuttaa henkivakuutukseen? Oli kyseessä sitten sairaus, itsemurha tai onnettomuus niin kyllähän se henkivakuutuksesta korvataan. Ainoa poikkeus jonka omasta vakuutuksesta löysin oli että vuoden sisällä vakuutuksen ottamisesta ei korvata itsemurhaa. Mutta sen jälkeen kyllä. Mihin sitä kuolinsyy paperia tarvitaan? Voidaanko muka kuolinsyyn perusteella evätä korvaus?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on vakuutusyhtiö FENNIAN henkivakuutusehdoista ote:

11.1 Henki-Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

11.2 Henki-Fennia ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut korvauksen maksamista varten tarpeelliset erityisehdoissa mainitut selvitykset.

ERITYISEHDOT

Kuolemantapauskorvausta ei makseta, jos ...

14.1.1 vakuutustapahtuman syynä on itsemurha, joka on tehty ennen kuin yksi vuosi on kulunut Henki-
Fennian vastuun alkamisesta, rajoitusta sovellettaessa ei vakuutetun iällä tai mielentilalla ole merkitystä;

14.1.2 vakuutustapahtuma on aiheutunut siitä, että vakuutettu on ottanut osaa ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai aseelliseen selkkaukseen; tai

14.1.3 vakuutustapahtuma on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta.

14.2 Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta Suomen joutuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.


MIHIN TARVITAAN KUOLINSYYTODISTUSTA ????

Anonyymi kirjoitti...

Ei mihinkään, kunhan vain pikku vakuutusnatsien mahdollisuus pitkittää ihmisten ja omaisten kärsimystä. Nimittäin aika monella ihmisellä henkivakuutus on otettu sen takia että niillä katetaan esim. lainat, ettei jäljelle jäänyt puoliso joudu niitä maksamaan. Vuodenkin odottelu näissä asioissa vakuutusyhtiön tyhjänpäiväisten vaatimuste takia aiheuttaa omaisille suunnatonta kärsimystä.

Anonyymi kirjoitti...


Ei mihinkään, kunhan vain pikku vakuutusnatsien mahdollisuus pitkittää ihmisten ja omaisten kärsimystä. Nimittäin aika monella ihmisellä henkivakuutus on otettu sen takia että niillä katetaan esim. lainat, ettei jäljelle jäänyt puoliso joudu niitä maksamaan. Vuodenkin odottelu näissä asioissa vakuutusyhtiön tyhjänpäiväisten vaatimuste takia aiheuttaa omaisille suunnatonta kärsimystä


Aivan. Ja sitten kun korvaukset evätään ja menee vakuutuksesta huolimatta asunto alta, niin se viha mitä vakuutusyhtiötä kohtaan voi tuntea on sellaista mitä ei sivullinen pysty käsittämään.

Anonyymi kirjoitti...

"MIHIN TARVITAAN KUOLINSYYTODISTUSTA ????"

- Puhtaassa henkivakuutuksessa ei mihinkään - ainakaan, jos tuo vuoden karenssiaika ja viiden vuoden määräaika tiedonantovirheeseen vetoamiselle ovat kuluneet umpeen.

Mutta on huomioitava kaksi asiaa:

- Virallista kuolinsyytodistusta lienee mahdoton saada, ellei ko. henkilö todella ole kuollut. Vakuutustapahtuma on näytettävä toteen l. on todistettava, että kuolema on sattunut. Hakijat voivat valehdella, poliisraportissa voi olla väärä nimi, väestörekisterin käyttö ei ole kaikissa tilanteissa sallittua jne..

- Sillä, onko kuoleman syy itsemurha tai oma törkeä huolimattomuus ei ole puhtaassa henkivakuutuksessa merkitystä (karenssiaikojen jälkeen), mutta mikäli kyseessä on tapaturmavakuutuksen osana myyty "vakuutus tapaturmaisen kuoleman varalle" tai vastaava, niin
-- onko kyseessä tapaturmainen kuolema?
-- tämän osalta törkeällä huolimattomuudella voi olla merkitystä korvauksen maksamiseen.

Silti, lain mukaan korvauksen hakijan on esitettävä riittävä selvitys vakuutustapahtuman (kuoleman) sattumisesta - kuolinsyytodistus riittänee hyvin, ja kun se on ehdoissa, se on molemmille osapuolille selvä, että mitä selvityksiä edellytetään.

Tietysti elämä olisi helpompaa, mikäli vakuutuksen ottajat vaivautuisivat lukemaan ne v!tun ehdot mielellään jo ennen vakuutuksen ottamista tai viimeistään korvausta hakiessa. Ei sinuakaan kukaan aseella uhaten pakottanut ottamaan vakuutusta, jonka ehdot eivät miellytä.

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä on sinulla herra tai rouva anonyymi ruusuinen kuva vakuutusyhtiöiden toiminnasta ja erityisesti toimintatavoista. Suorastaan naivin lapsellinen kuinka vakuutusyhtiöt toimivat rehellisesti ja hyvän vakuutustavan mukaisesti. Herää nyt hyvä ihminen. Nähtävästi olet itse töissä yli rehellisessä vakuutusyhtiössä. Voisitkin kertoa yhtiön nimen jotta voin siirrättää vakuutukseni yhtiöösi."

- Kommentoit viestissä muutaman muunkin kuin minun "anonyyminä" kirjoittamia viestejä - enkä jokatapauksessa aio kertoa, koska en edusta täällä yhtiötä, jossa olen töissä. Siten se kuitenkin tulkittaisiin.

- Toiseksi, nimenomaan en usko ihmisten rehellisyyteen - miksi en mitenkään usko, että mikään yhtiö luottaisi työntekijöihinsä niin paljon, että kuvaamasi kaltainen "kusetuskoodi" voitaisiin luoda ilman, että olisi varsin todellinen riski, että joku vuotaa sen tiedon viranomaisille tai julkisuuteen.

Vaikka vatkaisitte kaikki nämä tapaukset alle 10 ihmisen voimin yhtiössäsi... Entä kun yksikin näistä vaihtaa työpaikkaa ja saa moraalisuuskohtauksen?

Anonyymi kirjoitti...

Viimeinen lääkärintodistuksia koskeva kappale sisältää paljon paikkaansa pitämätöntä tietoa.

"Ennen vanhaan vakuutusyhtiö pyysi tällaisessa tilanteessa potilasta hankkimaan lääkärintodistuksen"

Jos ennen vanhaan tarkoittaa vuosikymmeniä sitten, niin voinee pitää paikkaansa?, mutta ainakaan parin viime vuosikymmenen kohdalla ei pidä yhtä käytännön kanssa.

"Seuraavaksi vakuutusyhtiöt keksivät että pyydetään potilasta toimittamaan ote sairaskertomuksesta. Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus ainakin kerran vuodessa saada nämä tiedot veloituksetta. Vakuutusyhtiöt säästivät selvää rahaa. Jos vakuutusyhtiö olisi itse pyytänyt sairaskertomusta se joutuisi siitä maksamaan"

Siis yhtiöt palasivat ennenvanhaiseen käytäntöön, -kö? Lyhyesti: perinteisesti vakuutusyhtiöt ovat pyytäneet ja saaneet terveydenhuollosta sairauskertomuksia, jos vakuutettu ei ole niitä itse toimittanut. Näin ollut kätevintä. Viime vuosina eräät yksityiset lääkärit (lääkäriasemat) ovat alkaneet laskuttaa sairauskertomusten toimittamisesta kohtuuttomiakin summia, mikä on tietysti herättänyt närää vakuutusyhtiöissä.

Yksityislääkärit ovat myös jopa jättäneet toimittamatta tietoa, mikä on ollut korvauksenhakijan kannalta pahinta, koska silloin vakuutusyhtiö on joutunut pyytämään vahingoittunutta itse hankkimaan sairauskertomuksen.

"Joten vakuutusyhtiön pyytäessä toimittamaan sairaskertomuksen, voi potilas pyytää vakuutusyhtiötä hakemaan sairaskertomuksen itse lääkäriasemalta. Näin moni on menetellytkin ja silloin vakuutusyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa lusikka kiltisti ahneeseen käteen."

Tämä on jo tosi huono ja väärä neuvo. Vakuutusyhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta hankkia potilaan puolesta lääkärinselvityksiä. Toki se on kaikkein nopeita ja käytännöllisintä, jos niin voidaan menetellä ja niin vakuutusyhtiöt itse haluavat että asia menee. Korvauksenhakijalla on antamistaan valtuutuksista huolimatta kuitenkin aina viimekätinen vastuu korvaushakemuksensa liitteistä.

Lääkäriliitto on muuten antanut juuri suosituksen siitä kuin vakuutusyhtiöiden kanssa menetellään sairauskertomustietojen toimittamisessa. Lakisääteisten vakuutusten osalta STM on ohjeistanut asiaa nmyös taannoin.

Lääkäriliitto (yksityislääkärit) suhtautuu kaikkinaiseen tietojen antamiseen tätä nykyä varsin nihkeästi huolimatta - takana on omasta mielestäni ymmärrettävä halu rahastaa kaikesta.

Anonyymi kirjoitti...

""Joten vakuutusyhtiön pyytäessä toimittamaan sairaskertomuksen, voi potilas pyytää vakuutusyhtiötä hakemaan sairaskertomuksen itse lääkäriasemalta. Näin moni on menetellytkin ja silloin vakuutusyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa lusikka kiltisti ahneeseen käteen.""

Blogi on minusta tässä oikeassa, vaikka voitaisiinkin tulkita että korvauksen hakijalla on viimekädessä vastuu tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta. Sillä jos vakuutusyhtiö haluaa asiakkaan allekirjoituksella (korvaushakemuksessa) varmistaa oikeuden pyytää terveystiedot lääkäriasemalta ei vakuutusyhtiö voi käytännössä jos haluaa hyvää vakuutustapaa noudattaa sanoa asiakkaalle, että emme hae, hae itse.

Fennialainen kirjoitti...

FENNIAN ASIAKASPALVELUN TÄYDELLINEN ROMAHTAMINEN KESÄLLÄ 2009

Fennian korvauskäsittely hoidettiin tänä kesänä järkyttävän huonosti. Yhtiössä monen esimiehen pitäisi saada kenkää täysin osaamattomasta järjestelystä ja ylimielisestä asenteesta. Lomakausi oli tiedossa mutta siitä huolimatta sijaisuuksia, koulutusta ym. ei järjestetty. Käsittelyajat ovat venyneet melkein 2 kuukauteen ja hädissään on sitten siirretty korvauskäsittelytehtäviä henkilöille joilla ei ole kokemusta tai koulutusta. Tämä on taas johtanut käsittämättömiin virheisiin päätöksissä. Kaiken asiakkaan kiukun ja tyytymättömyyden joutuvat ottamaan vastaan korvauskäsittelijät ja asiakaspalveluhenkilöt. Minusta Fennian korvauspuolten esimiesten ja johtajien tulisi erota tehtävistään. Harvoin näkee mitään mikä olisi yhtä huonosti johdettua kuin Fennian korvauskäsittely vuonna 2009.

Anonyymi kirjoitti...

"Blogi on minusta tässä oikeassa, vaikka voitaisiinkin tulkita että korvauksen hakijalla on viimekädessä vastuu tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta. Sillä jos vakuutusyhtiö haluaa asiakkaan allekirjoituksella (korvaushakemuksessa) varmistaa oikeuden pyytää terveystiedot lääkäriasemalta ei vakuutusyhtiö voi käytännössä jos haluaa hyvää vakuutustapaa noudattaa sanoa asiakkaalle, että emme hae, hae itse."

- Voitaisiin tulkita? Kävisikö se, että LAIN mukaan näin on? Korvauksen hakijan on esitettävä selvitys. Piste. Lääkärikeskukset laskuttavat sairauskertomuskopioista ytiöltä aika hanakasti n. 20e, mikä on tolkutonta, sillä kyseessä on kuitenkin vain tuloste, joka postitetaan - ei pyynnöstä annettu erikseen tätä tarkoitusta varten laadittu lausunto. Sen sijaan ainakaan näin herkästi lääkäri(asema) ei ilmoita asiakkaalle, että se SK-kopio on 20e.

Anonyymi kirjoitti...

- Voitaisiin tulkita? Kävisikö se, että LAIN mukaan näin on? Korvauksen hakijan on esitettävä selvitys. Piste. Lääkärikeskukset laskuttavat sairauskertomuskopioista ytiöltä aika hanakasti n. 20e, mikä on tolkutonta, sillä kyseessä on kuitenkin vain tuloste, joka postitetaan - ei pyynnöstä annettu erikseen tätä tarkoitusta varten laadittu lausunto. Sen sijaan ainakaan näin herkästi lääkäri(asema) ei ilmoita asiakkaalle, että se SK-kopio on 20e.
--
Yritä nyt ymmärtää se pointti. Joo, asiakkaan on esitettävä tarvittavat asiakirjat. Koska korvaushakemuksessa asiakas antaa luvan vakuutusyhtiölle hakea tiedot lääkäriasemalta, voi asiakas myös vedota tähän. Mikäli tämä ei sovi vakuutusyhtiölle, heidän velvollisuus on kertoa siitä asiakkaalle. Tällöin asiakas voi tietysti hakea todistuksensa/epikriisinsä/lausuntonsa itse. Yleensä asiakas saa nämä ilmaiseksi, ainakin kerran vuodessa henkilötietolain tarkistusoikeuden perusteella. Jos lääkäriasema kuitenkin veloittaa jotain aika monesti maksu menee kuitenkin vakuutusyhtiölle, erityisesti sairaskuluvakuutuksissa. Kerron tästä esimerkin.

Käytän sairaskuluvakuutuksia (lasten ja omani) ahkerasti. Mikäli korvauksesta syntyy kiistaa ja pyydän vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöksen, ensimmäinen vastaus mitä tulee on "toimittaisitteko sairaskertomuksen". Johon minä ilmoitan että voitte pyytä sen itse koska olen teille antanut valtuudet korvaushakemuksen allekirjoittamisella. 99% tapauksissa vakuutusyhtiö pyytää sen. Eräs vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi ja sanoi että minun on haettava se. Lääkäriasema kertoi että he veloittavat kopiosta 2 euroa (olin käyttänyt jo tarkistusoikeuden kyseisellä lääkäriasemalla). Periaatteen takia en tätä suostu maksamaan, joten varasin saman tien lääkärille ajan "saman kyseisen sairauden tiimoilta". Kävin 1,5 h kuluttua vastaanotolla ja pyysin samalla kopion sairaskertomuksesta. Lasku on 56,50 euroa sisältäen tuon kopion jota ei erikseen veloitettu. Tämä lasku meni liitteeksi alkuperäiseen korvaushakemukseen "jatkokäyntinä" samaan sairauteen. Joten vakuutusyhtiö maksoi 56,50 euroa sairaskertomuksesta jonka varmasti olisivat saaneet halvemmalla pyytämällä itse.

Do not get mad, get even.

Anonyymi kirjoitti...

Näppärää sanon minä. Siinä sai vakuutusyhtiö nuolla omia haavojaan. Erinomaista "kansalaistottelemattomuutta".

Asiamies kirjoitti...

Välillä olen pudonnut kuka anonyymi on kuka. Ettekö voi käyttää jotakin muuta nimimerkkiä.

1. Vakuutusyhtiö ei voi pantata jollakin koodilla irtisanomisperustetta.

Vakuutussopimuslaki:
Vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus irtisanomisesta taikka maksun tai ehtojen muutoksesta saatuaan tiedon vakuutuksenottajan tai vakuutetun laiminlyönnistä. Jos tämä laiminlyödään, vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin.

2. Joku anonyymi väitti että lain mukaan yhtiö voi vain 5 vuotta vedota tervysselvitysvirheisiin. Minkä lain mukaan? Tuo 5 vuotta voi olla vakuutushakemuksessa tai terveysselvityksessä, jota uudemmat tapaukset asiakkaan pitää ilmoittaa.

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus irtisanomisesta taikka maksun tai ehtojen muutoksesta saatuaan tiedon vakuutuksenottajan tai vakuutetun laiminlyönnistä. Jos tämä laiminlyödään, vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin.

Yritäs nyt ymmärtää "Asiamies" yksi asia. Kukaan ei liene kiistä mitä laki sanoo. Laki voi kuitenkin olla noudattamatta. Ymmärrätkö? Minäkin voin ajaa ylinopeutta vaikka nopeusrajoitusta pitää lain mukaan noudattaa. Vakuutusyhtiö voi aivan samoin rikkoa lakia - tahallaan. Älä ole naivi ja lapsinuskoinen siitä että yritykset noudattaisivat pilkun tarkalleen lakia. Suomessa kunnat, viranomaiset ja yritykset voivat aivan rauhassa rikkoa lakia sanktioitta. Kunnat tekevät sitä jatkuvasti samoin vakuutusyhtiöt. Ainoa "sanktio" joka vakuutusyhtiölle käytännössä tulee on kiinni jäädessään mahdollisuus olla vetoomatta laiminlyönnin takia. Korvaus maksetaan. 90% muissa tapauksia se menee läpi. "Koodi" on faktaa. En minä rupea sitä sen enempää todistelemaan. Minä tiedän ja muut uskovat tai eivät. Halusin kuitenkin tuoda esiin vakuutusyhtiöiden ns. "rehellisyyden".

Ai niin, vakuutusoikeuskaan ei tässä asiassa kansalaista auta. Kyseinen istuin on vakuutusyhtiöiden ohjauksessa. En yhtään ihmettele että Suomi on saanut monia tuomioita EIT:stä vakuutusoikeuteen liittyen. Vakuutusyhtiöiden harrastama "rikollisuus" Suomessa on mafian luokkaa.

Niin, ja en, en nuku öitäni hyvin ... sen takia olenkin hakenut jo vuoden päivät uutta työpaikkaa. Valitettavasti vain lama sotki suunnitelman. Jostakin se leipä on hankittava.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos se johtaisi vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen

Minulle on edelleen epäselvää mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Anonyymi kirjoitti...

"2. Joku anonyymi väitti että lain mukaan yhtiö voi vain 5 vuotta vedota tervysselvitysvirheisiin. Minkä lain mukaan? Tuo 5 vuotta voi olla vakuutushakemuksessa tai terveysselvityksessä, jota uudemmat tapaukset asiakkaan pitää ilmoittaa."

- Sikäli kun kommentoin asiaa epäselvästi, niin oikaistaan se nyt:
nimenomaan HENKIVAKUUTUKSESSA tiedonantovirheeseen saa vedota vain, mikäli kuolemantapaus on sattunut viiden vuoden sisällä vakuutuksenantajan vastuun alkamisesti (yleensä vakuutus astuu voimaan hakemuspäivästä eli TS:n täyttöpäivästä). Näin VSL 35 § (poikkeuksena vilppi, mutta sen todistaminen on edelleen suunnilleen toivotonta).

Tarkoitin tällä alunperin vastata väitteeseen, jonka mukaan henkivakuutuksiin otetaan jokin "koodimerkintä" siitä, että TS:ssä on jokin virhe, jonka perusteella vakuutus voidaan purkaa. Lain mukaan HENKIVAKUUTUKSESSA tuollaiseen virheeseen ei voi vedota, jos vakuutus on ollut voimassa pidempään kuin viisi vuotta. Näppituntumalta veikkaisin, että keskiverto henkivakuutus on voimassa pidempään.

Anonyymi kirjoitti...

"Minulle on edelleen epäselvää mitä tämä käytännössä tarkoittaa"

- Hallituksen esityksen pykäläkohtainen perustelu sanoo seuraavaa - huomaa, että perustelun mukaan seurausta voidaan SOVITELLA, vaikka säädös puhuukin siitä, ettei sitä sovellettaisi (eli se sivuutettaisiin kokonaan):

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksia voidaan sovitella 3 momentin nojalla silloin, kun 1 tai 2 momentin soveltaminen johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta. Muita vakuutuskorvaukseen oikeutettuja voivat olla vakuutettu, edunsaaja, kuolinpesän osakas ja panttioikeuden haltija.

Huolimattomuus voi henkilövakuutuksessa johtaa vakuutuskorvauksen menettämiseen. Seuraamus saattaa olla kohtuuttoman ankara varsinkin sellaista henkilöä kohtaan, jonka taloudellisen aseman turvaamiseksi vakuutus on otettu ja joka ei itse ole voinut vaikuttaa sopimuksen tekemiseen eikä sen yhteydessä tapahtuneeseen laiminlyöntiin. Esimerkiksi edunsaajana olevan lapsen jääminen ilman vakuutuskorvausta huoltajan kuoleman jälkeen voi olla ilmeisen kohtuutonta, vaikka huoltaja olisikin täyttänyt vakuutushakemuksen kyselylomakkeen puutteellisesti.

Sovittelu voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen myös 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Vakuutuksenantajalla on 1 momentin mukaan oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada tässä tapauksessa edes vakuutuksen takaisinostoarvoa. Seuraamus saattaa joskus olla vakuutuksenottajan vilpin laadun huomioon ottaen kohtuuttoman ankara. Ehdotetun 3 momentin nojalla vakuutuksenottaja voisi tällaisessa tapauksessa saada vakuutukselle kertyneen takaisinostoarvon tai sen osan.

Vetoaminen vakuutussopimuksen pätemättömyyteen voi vilpistä huolimatta olla kohtuutonta myös silloin, kun kysymyksessä on muun kuin vilppiin syyllistyneen henkilön oikeus korvaukseen. Jos esimerkiksi henkivakuutusmaksuja on maksettu huomattavan pitkän ajan, saattaa kuolemantapauskorvauksen menettäminen vähäisenkin vilpin takia johtaa korvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

Anonyymi kirjoitti...

"FENNIAN ASIAKASPALVELUN TÄYDELLINEN ROMAHTAMINEN KESÄLLÄ 2009"

- Selvitäpäs huviksesi, kuinka hyvin ko. yhtiöllä on mennyt tänä vuonna, niin ymmärrät, miksi ei ole palkattu sijaisia.. Tuo vakuutuskanta taisi muistaakseni sukeltaa aika pahasti - eli aika moni lähti fenniasta toiseen yhtiöön. Mikä näkyy maksutulossa ja siten suoraan yhtiön tuloksessa ja siten henkilöstöbudjetissa.

Asiamies kirjoitti...

Kiitos tiedosta. Se vakuutussopimuslain pykälä on näin.

"35 §
Virheellisten tietojen tai vaaran lisääntymisen merkityksettömyys
Vakuutuksenantaja ei saa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, jos vakuutuksenantaja tai asianomainen vakuutuksenantajan edustaja vakuutusta myönnettäessä tiesi tai sen tai edustajan olisi pitänyt tietää, että tiedot olivat virheellisiä tai puutteellisia. Mitä tässä säädetään, ei sovelleta, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti eikä vakuutuksenantaja tai sen edustaja tiennyt, että tiedot olivat virheellisiä tai puutteellisia.

Vakuutuksenantaja ei saa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin myöskään, jos seikalla, jota väärä tai puutteellinen tieto koskee, ei sopimusta päätettäessä ollut merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta tai jos sanottu seikka sen jälkeen on menettänyt merkityksensä.

Henkivakuutuksessa vakuutuksenantaja saa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin vain, jos kuolema on sattunut ennen kuin viisi vuotta on kulunut vastuun alkamisesta tai jos vakuutuksenantaja on saman ajan kuluessa lähettänyt 25 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Mitä tässä säädetään, ei sovelleta, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti.

Vakuutuksenantaja ei saa vedota vaaran lisääntymiseen, jos muuttunut olosuhde on palautettu ennalleen tai jos vaaran lisääntymisellä ei muutoin enää ole merkitystä."

Asiamies kirjoitti...

Anonyymi Fenniasta:

"Tuo vakuutuskanta taisi muistaakseni sukeltaa aika pahasti - eli aika moni lähti fenniasta toiseen yhtiöön. Mikä näkyy maksutulossa ja siten suoraan yhtiön tuloksessa ja siten henkilöstöbudjetissa."

Ei Fennian tulos mikään huono ollut. Sen maksutuloon vaikuttaa tämä taantuma voimakkaasti, koska neljännes tulee lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista, jotka ovat kaikilla pudonneet.

Viime vuoden pudotus johtuu lähinnä yhden suuren asiakkaan, rahoitusyhtiön, lähdöstä.

http://asiamies.blogspot.com/2009/08/fennian-tulos-vankassa-nousussa.html

Anonyymi kirjoitti...

"Selvitäpäs huviksesi, kuinka hyvin ko. yhtiöllä on mennyt tänä vuonna, niin ymmärrät, miksi ei ole palkattu sijaisia.. Tuo vakuutuskanta taisi muistaakseni sukeltaa aika pahasti - eli aika moni lähti fenniasta toiseen yhtiöön."

Eli juuri kuten blogikin näyttää artikkelissa kertovan. Kun iskee lama ja vakuutusyhtiöllä menee huonosti, silloin huonenee asiakaspalvelu ja korvaustemaksu kiristyy. Sitähän se juuri on. En yhtään epäile että "koodin" tapaiset järjestelmät on käytössä. Edelleenkin, laki voi sanoa mitä tahansa, se on kuitenkin täysin merkityksetöntä jos siitä ei jää kiinni - kuten vakuutusyhtiöt ei käytännössä.

Anonyymi kirjoitti...

Fennia on paska firma. Huonompaa vakuutusyhtiötä saa etsiä. Kaikki vain kipin kapin muualle ... jotta saadaan sekin paska kaatumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Noh noh, ensin täytyy hakea rahat lautakunnasta/käräjiltä, sitten vasta se saa kaatua...

Anonyymi kirjoitti...

"En yhtään epäile että "koodin" tapaiset järjestelmät on käytössä. Edelleenkin, laki voi sanoa mitä tahansa, se on kuitenkin täysin merkityksetöntä jos siitä ei jää kiinni - kuten vakuutusyhtiöt ei käytännössä."
- Tarkistapa vaikka TES:istä vakuutusalan palkat. Ei päätä huimaa. Ja noilla palkoilla sitten pidetään sanotaan 4-8 ihmisen tiimi hiljaa siitä, että yhtiössä rikotaan lakia jopa siinä määrin, että kyseessä saattaisi olla petos, josta voi joutua henkilökohtaisesti vastuuseen?

Edelleen, tuo koodikäytöntö on hauska ajatusleikki, mutta sama mitä tämä korvauspäällikkö sanoo, en vain jaksa uskoa, että tuollaista voisi käytännössä luoda ilman, että se tulee ilmi.

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen ollut autovahinkotilanteessa, että ei korvata, koska ei voida osoittaa (todistaa) syyllistä. Fennia on mielestäni todella huono yhtiö, joka maksaa vasta kun pakko. En suosittele kenellekään Fennian autovakuutuksia ja jos joudutte kolariin, jossa toisen osapuolen vakuutus Fenniassa, hankkikaa äkkiä todistajat! Näin huonoa kohtelua en ole koskaan saanut kun FENNIAssa! Tämä johtuu liian tiukkapipoisesta korvauspolitiikasta ja oman edun eli Fennian edun mukaisesta päätöksistä. VAROKAA hyvät ihmiset, jos joudutte Fennian kanssa tekemisiin.