Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, toukokuuta 30, 2014

VAROITUS: Truecrypt väitetty turvattomaksi !

Laajasti käytetyn ilmaisen Truecrypt salausohjelman sivustolla ilmoitetaan salausohjelman kehityksen päättyneen ja kerrotaan ettei Truecrypt ohjelmaa ole turvallista käyttää. Tieto on uutisoitu laajasti myös verkkomediassa. Sivuilla olevien ohjeiden mukaan käyttäjiä suositellaan purkamaan salaukset ja siirtymään käyttämään Microsoftin Bitlocker salausta. Sivustolla on ladattavissa Truecrypt versio 7.2 joka sisältää ainoastaan mahdollisuuden purkaa salaukset.

VAROITUS

Truecrypt käyttäjien ei pidä tehdä mitään ennen kuin tilanne selkenee. Missään tapauksessa älkää ladatko versiota 7.2 ja missään tapauksessa älkää asentako Microsoftin Bitlocker ohjelmistoa tietokoneelle. Todennäköisesti TrueCrypt ohjelmiston kehitystoiminta ja jakelu on katkaistu tavalla tai toisella vihamielisen tahon toimesta.
  • TrueCrypt viimeisin toimiva versio on 7.1a ja tarjolla oleva 7.2 versio on huijas (hoax)
  • Bitlocker on Microsoftin tuote ja se ei missään tapauksessa ole turvallinen käyttää. Microsoft on jättänyt tuotteeseen takaportteja esimerkiksi NSA:n ja viranomaisten pääsyä varten
  • On erittäin epäilyttävää että TrueCrypt kehittäjät suosittelisivat purkamaan salauksen ja siirtymään käyttämään Bitlockeria. Kehittäjät olivat alkujaankin Bitlockeria vastaan sen käyttämän mekanismin takia joka mahdollistaa ylimääräisen avainketjun käyttämisen ja mahdollistaa esim. NSA:lle yksityisen avaimen jäljittämisen. 
  • On myös mahdollista että viimeisin TrueCrypt 7.1a versiokaan ei ole turvallinen. 
  • Jos vertaa miten kehittäjät ovat 10 vuoden aikana sitoutuneet asiaansa ja miten yllättäen ja kyseisin menetelmin Truecryptin turvattomuudesta tiedotetaan viittaa vahvasti vihamielisen ulkopuolisen tahon puuttumiseen asiaan.
  • Todennäköisintä on että Truecypt on pakotettu viranomaisten toimesta alas. Näyttää hyvin mahdolliselta että Truecrypt on uusi Lavabit.
Nyt on syytä odottaa rauhallisesti ja katsoa tarkemmin mitä tilanteesta selviää.

Lisätietoa verkosta
Lisätietoa verkosta
Lisätietoa verkosta

Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta

oikeusjakohtuus.blogspot.com

maanantaina, toukokuuta 19, 2014

LUKIJAN ARTIKKELI: Pizzakuskit kuriin vaikka väkisin

Monissa paikoissa pizzataksit ajavat suurella nopeudella, sumeilematta ja täysin liikennesäännöistä välittämättä jalkakäytävillä ja kevyenliikenteen väylillä. Jalankulkijoiden henki ja terveys ei merkitse näille kuskeille eikä pizzayrittäjille yhtään mitään. Tärkeintä on saada pizza lämpimänä perille.

Keräsin alle ihan vain muutaman esimerkin viimeajalta siitä tuhosta ja kärsimyksestä mitä pizzakuskit ovat aiheuttaneet. On vammatutunutta pikkutyttöä joka leikki omalla pihallaan kun pizzataksi kaahasi yli ja pakeni paikalta. On vaikean aivovamman saanut mies johon pizzakuski täräytti kovalla nopeudella. Äidit ja vauvat lastenrattaiden kanssa saavat hyppiä pois alta kun pizzamiehillä on kiire toimittaa tilaus asiakkaalle.

Suomen laki ei anna pizzakuskeille mitään erityisoikeutta ajaa jalka- tai pihakäytävillä autolla. Jalkakäytävällä ajaminen on yksiselitteisesti kielletty! Se että pizzakuskilla ei ole aikaa pysäköidä autoa tien varteen ja kuljettaa pizzaa loppumatka jalan, ei anna mitään oikeutta lain rikkomiseen. Väliaikainen pihalle ajaminen tavaran purkamista tai lastaamista varten ei lain eikä alkuperäisen hallituksen esityksen perusteella laiksi tarkoita yksittäisten pizzojen kuljettamista taloyhtiön asukkaalle. Laissa on annettu mahdollisuus purkaa tai lastata tavaraa joka ei ole kannettavissa muutoin lähimmälle tai lähimmältä paikalta johon auton voi laillisesti pysäköidä.

Ymmärrän että niissä maissa joista pizzakuskit pääsääntöisesti ovat maahamme saapuneet ei perinteiseen arvomaailmaan kuulu lain kunnioittaminen tai edes kulttuuriin kanssaihmisestä välittäminen. Suomessa jalkakäytävät eivät ole temmellyskenttiä joissa voi pikku Yariksilla kaahata sikin sokin kuten Addis Abeban kaduilla.

Puhuin yhden pizzayrittäjän kanssa ongelmasta. Hän perusteli toimintaan sillä että pizzat on luvattu toimittaa tunnissa ja välillä on yli 10 toimitusta tunnin aikana. Käytännössä hänen mielestään pizza-business tulee siis ennen lakia ja kanssaihmisten terveyttä.

Pizzakuskien holtittomat ajamiset piha-alueilla ja jalkakäytävillä eivät ole yksittäistapauksia. Jokainen pizzatoimitus asiakkaalle johtaa käytännössä aina lain rikkomiseen ja muiden ihmisten terveyden vaarantamiseen - poikkeuksetta, erityisesti kaupunkialueilla. Poliisi puolestaan myönsi ongelman, mutta kertoi että heillä ei ole aikaa eikä resursseja valvoa tai puuttua näihin. Tilannetta katsotaan sitten kun jotain tapahtuu. Eli käytännössä jonkun lapsen pitää jäädä pizzakuskin auton alle ja vammautua ennen kuin poliisi tekee asian suhteen yhtään mitään.

Varmasti tämäkin mielipide tuomitaan rasistiseksi ellei jopa vihapuheeksi "rehellistä" maahanmuuttaja yrittäjiä kohtaan. Ei kiinnosta! Olen kyllästynyt pizzayrittäjien välinpitämättömyyteen kuten myös viranomaisten toimettomuuteen.

Koska poliisi ei halua hoitaa tehtäväänsä aion itse lopettaa pizzakuskien holtittoman ajon asuinpaikkani kävelyteillä ja taloyhtiöiden piha-alueilla. En yllytä ketään samaan toimintaan, mutta jos kerta viranomaiset viittaavat kintaalla koko asialle, minusta kansalaisten on otettava laki omiin käsiin.

Aion jatkossa puhkoa jokaisen pizzakuskin auton renkaat sitä mukaan kun sen ajoneuvonsa lainvastaisesti piha-alueelle tai jalkakäytävälle kaahaten parkkeeraavat. Kun tarpeeksi monta pizzalähetystä jää viemättä, eiköhän viestikin ala viimein mennä perille.

Lupaan lopettaa heti kun viranomaiset suostuvat tekemään oman työnsä!

LUKIJAN ARTIKKELI - oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue:
Pizzataksi kaahasi jalkakäytävällä päin äitiä ja lasta
Pizzataksi ajoi miehen päälle – vakava aivovamma
Pizzataksi ajoi pikkutytön yli ja pakeni paikalta


tiistaina, toukokuuta 06, 2014

LUKIJAN ARTIKKELI: Tietosuojavaltuutettu asettui yksityisen pysäköinninvalvonta-alan puolelle – laista piittaamatta

Kirjoitin aikaisemmin tapauksesta, jossa yksityinen pysäköinninvalvontafirma –tässä tapauksessa Q-Park Oy - oli laittanut maksulapun autoon ja perustanut haltijasta henkilörekisterin AKE:n tietojen pohjalta, eikä sopimuskumppanistaan, jota he eivät pystyneet lopulta osoittamaan. Perustamalla henkilötietorekisterin ilman henkilön suostumusta, vaadittavaa sopimussuhdetta, tai muuta niihin verrattavaa suhdetta on kyseessä yksiselitteisesti henkilörekisteririkos. Tässä tulee siis huomioida, että kyseessä on tosiaan rikoslain alainen rikos (RL 38:9 1 kohta), eikä lievempi tekomuoto, eli rikkomus. Henkilörekisteririkoksesta voidaan tuomita vankeuteen enintään vuodeksi.

Tapaus tietosuojavaltuutettu

Valitin Q-Parkin tekemästä henkilörekisteririkoksesta tietosuojavaltuutetulle, ja vaadin tietosuojavaltuutettua puuttumaan alalla yleisesti käytössä olevaan henkilötietolain vastaiseen ja täten rikoslain alaiseen käytäntöön, jossa rekisteröidyn henkilöllisyyttä tai tämän suostumusta ei varmisteta ennen rekisterin perustamista.

Tietosuojavaltuutettu on oikea osoite tällaiselle vaatimukselle, sillä hän valvoo Suomessa henkilötietolakiin liittyviä asioita. Henkilötietolain 40 §:n 1 mom mukaan:

tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, että lainvastaista menettelyä ei jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava se syytteeseen panoa varten.

Yli vuoden käsittelyn jälkeen tietosuojavaltuutettu teki asiassa kannanoton, joka saa asettaa viranomaisen puolueettomuuden yksityistä pysäköinninvalvonta-alaa kohtaan kyseenalaiseen valoon, sillä kannanotossa todetaan selvin sanoin, että henkilötietorekisteri voidaan perustaa lain kirjaimen vastaisesti kun kyseessä on yksityinen pysäköinninvalvoja. Alla tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion 4.4.2014 antama kannanotto asiassa Dnro 794/452/2013 (alkup. kannanotto on julkinen ja saatavissa tietosuojavaltuutetun toimistosta – en julkaise sitä blogissa asianomistajan yksityisyyden suojaamiseksi):

"En ryhdy mainitsemiinne toimenpiteisiin, koska en ole havainnut Q-Parkin tai Svea Perinnän [rekisterinpitäjä tapauksessa] rikkoneen lakia. Perustelut selviävät alempaa.
Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään (KKO 2010:23) katsonut, että pysäköinnin valvontaa alueella harjoittavan yhtiön ja auton kuljettajan välillä syntyy opastetaulun ehtojen mukainen pysäköintiä koskeva sopimus. Tällöin kiistatta syntyy lainkohdan edellytys henkilötietojen käsittelystä. Nyt on kysymys siitä, voidaanko lainkohtaa soveltaa auton omistajaan tai haltijaan, ellei hän ole pysäköinyt autoa virheellisesti.
Katson, että Q Parkilla on ollut henkilötietolain 8 §:n 2 kohdan nojalla ollut oikeus käsitellä A:n henkilötietoja samoin kuin tietysti vastaavissa olosuhteissa muidenkin henkilötietoja.”

Henkilötietolain 8 §:n 2 kohdassa todetaan:

”Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. ”

Kuten kuka tahansa lukija voi huomata, tietosuojavaltuutetun kannanotto on ristiriidassa henkilötietolain selkeästi ja yksilöidyn tarkasti kirjoitetun lain kirjaimen kanssa. Suomessa lakia tulkitaan lähtökohtaisesti siten, kuin se on kirjoitettu. Jos jokin asia kielletään laissa, ei sitä voida tulkita sallittavaksi. Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin katsonut, ettei kyseinen oikeusvaltion perusperiaate koske yksityistä pysäköinninvalvonta-alaa.

Soitin vielä tietosuojavaltuutetulle ihmetelläkseni tulkintaa ja puhelimessa asian valmistellut ylitarkastaja Juhani Ketomäki totesi, että vaatimukseni siitä, että yksityisen pysäköinninvalvojat toimisivat vaatimallani tavalla, eli noudattaisivat lakia olisi liian vaikeaa näille toimijoille, sillä hehän joutuisivat silloin varmistamaan sakottamiensa ihmisten henkilöllisyyden hankaloittaen heidän toimintaansa merkittävästi.

Puoltavampaa asennetta voisi tuskin saada edes silloin, jos Q-Park omistaisi tietosuojavaltuutetun toimiston!

Henkilörekisteririkosasiasta on tehty lisäksi poliisille rikosilmoitus, mutta maamme seuraamuslaitos on ajettu sellaiseen alennustilaan, ettei asia ole vuodessa edennyt edes esitutkintaan. Vastaava tutkija ei ole vastannut arviolta 50 tekemääni yhteydenottopyyntööni asiassa ja riskinä on, että sopivan ajan kuluttua asiasta tehdään tutkimattajättämispäätös esitutkintalain luovalla tulkitsemisella. Sillä välin poliisi tekee tärkeää työtä esim tällaisten tapausten tutkimisen parissa:

Siksipä ajattelin lisätä hieman panoksia asiassa. Mikäli jollain lukijalla on vastaava tilanne käsillä olkaa minuun yhteydessä lakiasiaintoimistoni sähköpostin kautta. Annan ohjeet ja valmiit pohjat tutkintapyynnön tekemiseksi. Kun tutkintaan tulee riittävän useita tapauksia ympäri maata, on johonkin niistä syyttäjän tartuttava. Koska kyseessä on rikosasia, ei ilmoituksen tekijän tarvitse muuta kuin vaatia rangaistusta ja syyttäjän velvollisuus on ajaa asiaa – tästä ei aiheudu kustannuksia ilmoittajalle. Asia pitää saattaa oikeuden arvioitavaksi.
  
LUKIJAN ARTIKKELI - oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Kaatuuko yksityinen pysäköinninvalvonta henkilötietolain väärinkäyttöö?
Oy ParkPatrol Finland Ab konkurssiin - valvontamaksuja ei yritetty periä oikeusteitse
  
Muistathan:
Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!