Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, helmikuuta 14, 2006

Kuluttajaviraston mielipide

Lue myös ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?
Lue myös ParkCom Oy:n kotisivut netissä!

Ystävällinen blogin lukija on postittanut kuluttajaviraston kannan ParkCom Oy:n toiminnasta. Koko viesti näkyy kommenteissa. Kiitämme asian selkeyttämisessä!

Kopioin tähän muutamia mielestäni tärkeimpiä kohtia kuluttajaviraston päätöksestä. Mielestäni tässä on selviä ristiriitaisuuksia siihen mitä ParkCom Oy itse sanoo omilla sivuillaan.

Sopimusuhteen syntymisestä:

Sopimussuhteen syntyminen edellyttää aina sopimustahtoa. Vaikka sopimussuhteen katsottaisiinkin syntyvän konkludenttisesti, kun kuluttaja pysäköi auton alueelle tietoisena sopimusehdoista, edellytetään silloinkin, että auton ajajalla on ollut tahto solmia sopimus auton pysäköimisestä; muutoin sopimuksen ei voida katsoa syntyneen. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Valvontamaksun kohdistaminen

Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

ParkCom Oy:n mielestä ajoneuvon haltijan tai omistajan tulee osoittaa kuljettaja . ParkCom Oy on perustellut kantaansa Ruotsin ja Norjan oikeuskäytännöllä.

Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Valvontamaksun kohtuullisuus

Sopimusrikkomusten seuraamusten tulee olla kohtuullisia. Seuraamuksen tulee lähtökohtaisesti perustua osapuolelle rikkomuksesta tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon. (Kuluttajaviraston päätös, kts. kommentit)

Blogin kommentti:

Pysyn aikaisemmin esittämässäni kannassa. Vaikka tontin omistajalla on oikeus päättää pysäköinnistä ja pysäköinnin ehdoista, on nykyinen lähestymistapa väärin. Oikea tapa on selkeennyttää toimintaa lainsäädännön muutoksilla. Koska tarkoituksena ei ole ohjata pysäköimään väärin, on keskustelu ollut enemmän kuin tervetullutta. Katson myös, että epämääräisten ja kohtuuttomien maksujen periminen ilman todellista vahinkoa loukkaa kuluttajan oikeuksia. Pysäköinninvalvonta kuuluu viranomaisille, se miksi yksityisoikeudellista maksua kutsutaankin ei muuta sitä tosiasiaa, että kyse on käytännössä pysäköinninvalvonnasta, missä yksityinen yritys rahastaa autoilijoita. Monissa tapauksissa maksu määrätään kun auto on pysäköitynä marketin tai kauppakeskuksen ilmaisessa pysäköinnistä! Tällöin kyse on yleensä parkkikiekon unohtamisesta. Mikä on tästä syntynyt 40 eur vahinko? Valvonta kuuluu lakisääteisesti viranomaisille.

ParkCom Oy vetoaa syyttäjien (Vantaan ja valtakunnan syyttäjän) päätökseen siitä että maksu on laillinen. "Nyt aloitamme perintätoimenpiteet", oli ParkCom:n ilmoitus paikallislehdessä. Siitä vain! Maksu on katsottu lailliseksi, kyse ei siis ole virkavallan anastuksesta, kuten alkuperäinen syyte kertoi. Valtakunnansyyttäjä itse on todennut lausunnossaan lehtiartikkelin mukaan, että on aivan eri asia onko sopimus maksun perimiseksi syntynyt, ja kenen kanssa sopimus voi syntyä ja keneltä maksua voi yleensä periä. Tähän ei syyttäjä ole ottanut kantaa, toisin kuin kuluttajaviranomainen.

Entä alkuperäinen kysymys siitä pitääkö maksu maksaa? Jokainen saa tehdä itse johtopäätöksensä, mutta kommenttipuolelle lähetetty kuluttajaviraston kannanotto kyllä osoittaa, että mikäli sopimus yleensä syntyy, se on valvontayhtiön ja kuljettajan välinen asia. Sitä ei voi periä haltijalta tai omistajalta. Eli käytännössä jos kieltää olleensa kuljettaja ei maksua tarvitse maksaa. Tämä yleensä tulee eteen siinä vaiheessa jos määrätystä maksusta lähetään maksumuistutus/karhu. Kuluttajavirastakoon ei ole oikeusistuin, joten viimekädessä viimeinen sana asiassa sanotaan oikeussalissa.

1. Unohda maksu.

2. Mikäli ParkCom Oy lähettää karhun/maksumuistutuksen määräämästään maksusta, he lähettävät sen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle. Unohda muistutus!

3. Älkää olko millään tavoin yhteydessä ParkCom Oy:n. Heidän tehtävänsä on näyttää toteen syntynyt sopimus ja sopimuksen toinen osapuoli.

4. Toki maksumuistutuksen voi lähettää paluupostissa takaisin, ja pyytää nähtäville sopimus johon maksu perustuu. Jos et omasta mielestäsi ollut kuljettaja, eli kiistät asian, et myöskään ole sopimuksen toinen osapuoli. Haltiaa tai omistajaa ei voi velvoittaa kertomaan kuljettajaa koska he ovat sopimuksen kannalta täysin ulkopuolisia.

Näyttö taakka asiassa on ParkCom Oy:llä!

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Joo. Tossa mietin tätä asiaa ja eiköhän se vain niin käy, että tämä asia muuttuu harmaasta bisneksestä lailliseksi bisnekseksi. Pitäähän se kaikki yksityistää.

Rahat menee näille bisnesmiehille eikä kuntien kassaan kuten yleisessä pysäköinninvalvonnassa. Tuskinpa tämä firma hyvää hyvyttään tätäkään hommaa tekee niin kuin se asiansa ilmaisee. Voittoa tai palkkatuloa firman on tarkoitus tuottaa omistajilleen viime kädessä. Toivottavasti älyää kansandustajat säätää tästä lain, jonka perusteella suurin osa maksuista on tuloutettava kunnan kassaan ja jossa on tarkat säännökset toiminnalle. Pystyy tuo valtio sääntelemään jopa joidenkin yhtiöiden monopoliaseman Suomen valtion aluella niin, miksei tätä asiaa sitten.

Tämä se on maailman menoa. Ensin järjestetään bisnes ja sitten vasta katsotaan, onko se todella laillista. Minäkin voin väittää tekeväni laillista bisnestä ja kirjoittaa sen oikein hienoille nettisivuille, vaikka lain soveltajien mielestä se ei niin olisikaan. Ja mielivaltaisen yksipuolisesti päättää oikeuskäytännöstä. Ihan uskomatonta.

Anonyymi kirjoitti...

Ei se yksityinen firma (ParkCom) valvo julkisia P-alueita, vaan yksityisten alueita. Ovat tehneet ensin sopimuksen yksityisen tahon (esim. kiinteistö oy) kanssa.

Väärin pysäköivän ei ole pakko tunkea toisten yksityisalueelle!

Jos tästä on jotain kiusaa, niin pysäköi muualle...

Kyllä mullakin vituttais, jos joku näsäviisas pysäköis mun omalle P-paikalle. Siinä tapauksessa ois vaan hyvä että joku valvois ja/tai "sakottaisi" - aivan sama kuka.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, eipä tietysti pakko ole mennä yksityisille parkkipihoille eikä ole pakko ajaa edes autoakaan. Eikä tietysti edes elää.

No, eipähän tule silloin maksujaan tälle parkkifirmalle ja enkä ole niiden parkkipaikan lähiseutujen firmojen asiakas. Ei ole pakko, tosiaan.

Mutta, mikset voi kutsua kaupungin sakottajia, jos ja kun omalla paikallasi on vieras auto?

Kaupungin sakotusjärjestelmässä pelisäännöt on kaikille selvät, kun taas mielivalta on voimissaan tällä hetkellä yksityisessä järjestelmässä.