Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, kesäkuuta 13, 2006

Kuluttajavalituslautakunnan päätös 9.5.2006

Kuluttajavalituslautakunta (Dnro 1285/39/2005) on ottanut kantaa, koskien ParkCom maksujen määrämiseen oikeuttavan sopimuksen syntymisperusteista. ParkCom:n toiminta perustuu valvottavan alueen sisääntuloväylien eteen asennettaviin kyltteihin, missä kerrotaan pysäköinninehdoista ja ehtojen rikkomisen aiheuttamasta 40 eur virhemaksusta. Päätöksessään kuluttajavalituslautakunta katsoi sopimuksen syntyneen valvontayhtiön, ParkCom:n, ja ajoneuvon kuljettajan välillä, siitä huolimatta, että varsinaista kirjallista tai suullista tahdonilmaisua sopimushalusta ei osapuolien välillä ole esitetty. Lisäksi kuluttajavalituslautakunta katsoi kylteissä mainitut pysäköintiehdot riittävän selkeiksi. Lautakunta totesi ParkCom:n 40 eur maksun aiheelliseksi, eikä suosittanut hyvitystä.

Kyseisessä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja on myöntänyt pysäköineensä alueelle ja jättänyt ehdoissa mainitun pysäköintikiekon käyttämättä. ParkCom on siis tiennyt ajoneuvon kuljettajan, toisin sanoen syntyneen sopimuksen toisen osapuolen.

Kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä ei varsinaisesti otettu kantaa näyttötaakkaan ja maksun perimiseen silloin kun maksun saaja kiistää olleensa kuljettaja. Lautakunnan päätöksessä kuitenkin todetaan selvästi, että "Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen." (Kuluttujavalituslautakunnan päätös 9.5.2006). Tällöin näyttö velvollisuus yleisten sopimusperiaatteiden mukaan on siis ParkCom:lla.

Asia ei tältä osin muutu miksikään. Nyt on saatu vahvistus sille, että sopimus pysäköinnistä syntyy pysäköidessä ParkCom:n valvomalle alueelle. Sopimusoikeuden mukaan kahden osapuolen välisessä sopimuksessa, sopimusrikkomuksen sattuessa, näyttövastuu on sopimukseen vetoavalla osapuolella. Jos ajoneuvon kuljettaja ei reagoi maksuun, eikä reklamoi ParkCom:lle, ajoneuvon haltija tai omistaja saa aikanaan maksumuistuksen. Jos omistaja tai haltija kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja, ajoneuvon omistajalla tai haltijalla EI OLE velvollisuutta maksaa maksua! Omistajalla ja haltijalla EI myöskään OLE velvollisuutta kertoa ajoneuvonkuljettajaa.

Otetaan vielä lyhyt esimerkki:

Henkilö A lainaa veljensä B autoa. Henkilö B on ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja / haltija. Henkilö A pysäköi veljensä auton ParkCom:n valvomalle pysäköintialueelle, ehtojen vastaisesti, ja saa maksun. Henkilö A repii maksulapun, ei tee reklamaatiota ParkCom:lle, eikä ole ParkCom:iin millään lailla yhteydessä. Aikanaan ParkCom lähettää maksumuistuksen ajoneuvorekisterin mukaisesti henkilölle B. Henkilö B maksumuistuksen saatuaan kieltää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Hänen ei tarvitse maksua maksaa. Henkilöllä B ei ole myöskään velvollisuutta osoittaa ajoneuvon kuljettajaa, vaikka ParkCom sitä vaatisikin. Näyttötaakka on ParkCom:lla. Koska ParkCom ei tiedä ajoneuvon kuljettajaa, jää maksu perimättä.

"Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta. " (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

"Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta." (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

"Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta." (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

Lisäksi kannattaa huomioida että sopimus syntyy vain niiden ehtojen puitteissa jotka kyltissä on mainittu. Jos kyltissä edellytetään ainostaan pysäköintikiekon käyttämistä, ei ParkCom voi määrätä maksua mistään muusta pysäköintivirheestä, esim. siitä että kuljetta pysäköi autonsa poikittain pysäköintiruutuihin. Huomatkaa myös, että kylteissä ei mainita mitään maksun korottamisesta, tai korosta, mikäli maksua ei maksa ajoissa. Tältä osinkaan ParkCom ei voi esittää vaatimuksia.

29 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Koko soppa voidaan kuluttajavalituslautakunnan yksimielisen päätöksen jälkeen kiteyttää näin:

1. Jos pysäköit ehtojen vastaisesti, olet maksuvelvollinen.

2. Jos pysäköit ehtojen vastaisesti ja jälkeenpäin valehtelet, että et pysäköinyt autoasi itse, niin syyllistyt lievän petoksen yritykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan siinä vaihtoehto kolme

3. Toinen henkilö käytti autoasi, pysäköi väärin ja sinä et edelleenkään ole vastuussa maksussa ajoneuvon omistajana

Voin hyvällä esimerkki sanoa, että juuri kortin saanut vanhin poikani sai ParkCom maksun, auto on kuitenkin isin nimissä ja tämähän isi ei maksua maksa kun kerta ParkCom:n velvollisuus on näyttää kuljettaja toteen

Anonyymi kirjoitti...

Lievä petos se on vain jos näytetään toteen oikeudessa, mikä kylläkin on epätodennäköistä koska silloin ParkCom:n pitäisi pystyä osoittamaan haltijan/omistajan olleen kuljettaja ja valehdelleen. Toistaiseksi ajoneuvon kuljettajastahan he eivät saa kuvaa sitten millään ....

Ois mielenkiintoista nähdä yksi kuva ParkCom:n sakottajasta töissä. Ottaisko kukaan? Julkisella paikalla saa vapaasti kuvata ketä tahansa ...

Anonyymi kirjoitti...

Asian voi ajatella niinkin päin, että jos lainaat autosi, niin samalla sinun katsotaan valtuuttaneen lainaajaa ajamaan ja pysäköimään autoasi. Jos autosi sitten tavataan väärinpysäköitynä yksityisellä alueella, olet auton omistajana vastuussa kiinteistönomistajalle. Lainaaja on silloin pysäköinyt omistamasi auton sinun lukuusi valtuutettuna ja olet omistajanvastuussa valvontamaksun maksamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Aika kaukaa haettu ajatus! Lainaaminen ja valtuuttaminen on kaksi aivan eriasiaa. Valtuuttamiseen tarvitaan yleensä valtakirja, valtuutus ei voi syntyä automaattisesti.

Toki voidaan ajatella että lainaamalla auton valtuutetaan kuljettaja käyttämään ajoneuvoa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä että ajoneuvon omistaja oli valtuuttanut kuljettajaa tekemään sopimuksia puolestaan tai ajoneuvon haltija tai omistaja olisi vastuussa kuljettajan tekemisistä.

ParkCom sopimus on puhdasta sopimusoikeutta. Ei kahden osapuolen välisesti tehty sopimus voi velvoittaa kolmatta osapuolta. Sopimuksessa määritellään osapuolet, sovittava asia ja sanktiot. Ei sanktioita voi kohdistaa muihin kuin sopimuksen osapuoliin eikä kääntäen sopimuksen ulkopuolisille voi asettaa velvollisuuksia sopimuksen suhteen johon he eivät ole osallistuneet.

Suomeksi, jos sopimusta pysäköinnistä rikotaan, sopimusrikkomus on ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välinen. Vastuut ratkaistaan sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti, siten että sopimukseen vetoavalla on aina näyttövelvollisuus. Se että henkilö lainaa ajoneuvonsa ei luo mitään velvoitteita ajoneuvon kuljettajan toimiin tai toimimatta jättämisiin.

Kaikille selvintä olisi että yksityinen pysäköinninvalvonta ja sen periaatteet kirjattaisiin lainsäädäntöön, mutta koska nyt ei vielä ole niin, on ParkCom tai kuka tahansa muukin yksityinen pysäköinninvalvonta hyvin heikolla pohjalla maksujen perimisen suhteen, nimeomaan silloin kun maksun perintään liittyy riita jossa sopimukseen vetoavan on osoitettava näyttöä. Hankala homma jos ei edes sopimuskumppania tiedä ...

Lainsäädännön kautta on määrätty vastuita haltijalle/omistajalle riippumatta siitä onko henkilö ollut ajoneuvon kuljettaja. Esimerkiksi kunnalliset pysäköintivirhemaksut. Ne voi periä haltijalta. Tänä keväänä on myös uutuutena tullut automaattisen ylinopeusvalvonnan sakot, jotka voi nyt periä haltijalta tai omistajalta. Ennen tätä kevättä edes poliisilla ei ollut mahdollisuutta sakottaa haltijaa tai omistajaa, vaan ainoastaan kuljettajaa, joka rikkeen on tehnyt. Ei tuolloinkaan voitu katsoa että haltija tai omistaja oli valtuuttajana vastuussa sakoista. Nyt lakia on muutettu ja tilanne on erilainen.

ParkCom:n kannalta tilanne on tietysti ikävä, mutta ei se jossittelulla ja ajatuspähkinöillä siitä miksi muutu. Aina voidaan leikkiä ajatusleikkejä, mitäs ja jos ja kun, mutta tosiasia on, että niin kauan kuin yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut perustuvat sopimusoikeuteen, toimitaan niiden periaatteiden mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hard Rock Hallelujah ... tämä blogi on kerrassaan upea! Kaksi suurta linajausta elämääni:

1) Ei koskaan Philipsin laitteita

2) Ei koskaan ParkCom maksuja (maksettuna)

Anonyymi kirjoitti...

Varatuomarille tiedoksi: Useimmat arkielämän valtuutukset tehdään hiljaisesti tai suullisesti ilman valtakirjaa. ParkComin nettisivujen mukaan Ruotsin ja Norjan korkeimmissa oikeuksissa valtuutusajatus omistajan maksuvelvollisuuden perusteena on hyväksytty: http://www.parkcom.fi/fi/fi_2_1.html

Anonyymi kirjoitti...

Tämä blogi on hauskasti otsikoitu: "Oikeus ja kohtuus". Blogin tarkoituksena on esitellä kuviteltuja juridisia porsaanreikiä, joita hyödyntämällä voisi pysäköidä autoaan yksityisille alueille holtittomasti jäämättä kiikkiin. Tarvittaessa valehtelemalla, että en minä sitä autoani pysäköinyt vaan joku tuntematon kaverini.

Mitä "oikeutta ja kohtuutta" valehtelu ja vastuusta luikertelu edustaa?

Anonyymi kirjoitti...

Olen samaa mieltä "varatuomarin" kanssa. Ensinnäkin me asumme suomessa. Se että oikeusjärjestelmät ovat hyvinkin yhteneväisiä muiden pohjoismaiden kanssa ei tarkoittane sitä että norjassa tehty päätös olisi jollain tavalla "sitova" suomessa. Minusta on todella kaukaa haettua verrata muiden maiden lainsäädäntöön, siitä miten asiat siellä on ratkaistu.

Toiseksi, olen samaa mieltä "varatuomarin " kanssa myös siitä että sopimuksen tekeminen toisen puolesta edellyttää muutakin, esim. kirjallisen valtakirjan, kuin vain olettaman että "jos lainaat autoasi voin tehdä pysäköinnistä sopimuksen puolestasi".

Turha tätä on jauhaa, ParkCom on näissä asioissa heikoilla.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa on sopimusvapaus kahden osapuolen välillä. Ajoneuvon kuljettaja ei kuitenkaan voi tehdä sopimusta toisen puolesta. Mikä tässä hyvät ihmiset on epäselvää?

Jos olet aujoneuvonkuljettaja ja saat virhemaksun - maksat sen. Jos et ole ollut ajoneuvonkuljettaja, miksi se sinun pitäisi maksaa? Se maksaa joka tekee sopimuksen! Minusta on todella kieroa että ParkCOm kaltainen yritys yrittää kaikin keinoin periä maksujaan ihmisiltä joilta niitä ei voi periä.

Se joka sopimuksen pysäköinnistä tekee, se maksaa!

Blogin otsikointiin liittyen, minusta se on erinomainen. Eihän tässä etsitä porsaanreikiä, vaan tuodaan oikeat argumentit esille. Jos noita juttuja lukee, niin kyllä siellä on enemmän kuin kerran kehoitettu pysäköimään oikein, eikä rohkaistu pysäköimään väärin. Onko jossain kehoitettu valehtelemaan? Minusta on vain annettu ohjeita siihen jos et ole ollut ajoneuvonkuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Minä ihmettelen ihmisiä jotka vaatimalla vaativat että aiheettomat maksut pitäisi maksaa? Kirjoitin tähän ketjuun jo aikaisemmin. Meillä on perheellä käytössä yksi auto. Sitä ajavat minä (joka olen omistaja), vaimo, nyt vanhin poika, sekä vaimon sisko lainaa autoa kerran pari kuukaudessa. Nyt jos minä olen kuljettaja ja saan maksun, ja jos se on aiheellinen, maksan sen.

Kertokaa nyt ihmiset! Miksi minun pitäisi maksaa maksu jonka saa vaimoni sisko, vaimoni tai poikani? Se että olen ajoneuvon omistaja ja lainaan auton, ei tarkoita sitä että annan valtuuden tehdä "tehdä sopimuksia" puolestani. Kyllä se maksaa joka sopimusrikkeen tekee.

oikeusjakohtuus.blogspot.com kirjoitti...

Tämä blogi on hauskasti otsikoitu: "Oikeus ja kohtuus". Blogin tarkoituksena on esitellä kuviteltuja juridisia porsaanreikiä, joita hyödyntämällä voisi pysäköidä autoaan yksityisille alueille holtittomasti jäämättä kiikkiin. Tarvittaessa valehtelemalla, että en minä sitä autoani pysäköinyt vaan joku tuntematon kaverini.

Mitä "oikeutta ja kohtuutta" valehtelu ja vastuusta luikertelu edustaa?


-----------------------------------
Posted by oikeusjakohtuus.blogspot.com
-----------------------------------


Totuuden ja vaihtoehtojen kertominen ei ole valehtelua. Vastuusta luikertelua ei ole pitää omista oikeuksistaan kiinni. Suomalaisten pahin ongelma on aivan liian helposti tyytyä päätöksiin joilla pyritään ohjaamaan päätöksen tai toimintamallin antajan etua kohteen kustannuksella. Kohteena on monesti juuri se "pieni" ihminen jolla ei ole aikaa tai voimavaroja lähteä vastustamaan - helpompi on tehdä kuten sanotaan tai maksaa kun pyydetään. Varma voi myös olla siitä, että viranomaisten ja yritysten toiminta yksilöä kohtaan perustuu varmasti ja ainostaan oman edun, toimintamallin ja liiketoiminnan tukemiseen. Raja kulkee niin pitkällä kuin ihmiset ovat valmiit tottelemaan ja hyväksymään. Suomalaiset valitettavasti nielevät kaiken aivan liian helposti.

Mitä tulee porsaanreikiin, voi kysyä, miksi yksityiset ihmiset eivät saisi turvautua niihin kun viranomaiset ja yrityksetkin turvautuvat omien etujensa tavoittelussa? Tosin, yhdessäkään tässä blogissa esitetyssä tapauksessa ei ole kysymys porsaanreiän käytöstä, vaan lain ja pelisääntöjen käyttämisestä omaksi hyödyksi. Olla tyytymättä siihen mitä vaaditaan, kun toinenkin, laillinen mahdollisuus, löytyy.

Esimerkki mageneettikuvista: http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2004/01/rntgen-ja-magneettiikuvat.html

99,9% ihmisistä maksaa kiltisti suuriakin summia itseään koskevien tietojen saamisesta, koska monesti sairaalat ja terveydenhuolto perustelevat maksuja omilla syntyvillä kustannuksillaan. Nämä kustannukset eivät kuitenkaan ole yksityisen ihmisen ongelma. Miksi sairaalat eivät sano potilaalle että teillä on kerran vuodessa mahdollisuus saada kaikki aineisto ilmaiseksi? Eikö tämän asian kertomatta jättäminen ole vastuun pakoilua ja moraalitonta? Siksi koska se on heidän etujensa vastaista. Maksaminen on taas yksilön etujen vastaista. Koska lakikin antaa mahdollisuuden olla maksamatta, miksi sitten maksaa? Noille 99,9%:lle maksaminen on vain helpompaa.

ParkCom

ParkCom:n tapauksessa mielipiteeni näkyy blogissa hyvin selvästi. Kyse ei ole porsaanreiän käyttämisestä, valehtelusta tai vastuusta luikertelemisesta. Kysymys on siitä että toimitaan pelisääntöjen mukaan. Mielestäni pysäköinninvalvonta ei kuulu yksityiselle voittoa hakevalle yritykselle, vaan kunnalliselle ja lailla säädetylle pysäköinninvalvonnalle. ParkCom:n osalta nimeomaista vastuun pakoilua on olla välittämättä yksilön oikeuksista ja yhteisistä pelisäännöistä, viittaan tällä nyt sopimusoikeuden periaatteisiin.

Minusta on hämmästyttävää että markkinoille tulee yritys harrastamaan liiketoimintaa jolla katsoo oikeudekseen määrätä maksuja ja ennen kaikkea periä niitä täysin oman tulkintansa ja omien sääntöjensä mukaisesti. Miksi ParkCom:lla on oikeus olla noudattamatta yhteisiä sääntöjä ja lakeja? Minusta on tärkeää tuoda esille mihin toiminta perustuu -puhtaasti yleiseen sopimusoikeuteen ja sen periaatteisiin - ne ovat säännöt ja raamit joiden perusteella toimitaan. Vaikka kyse olisi kuinka "yhteisestä hyvästä" ja väärin pysäköivien autoilijoiden kuriin laittamisessa, ei se että tarkoitus on hyvä oikeuta toimimaan miten tahansa. Vielä hämmästyttävämpää on että löytyy ihmisiä joiden mielestä tarkoitus pyhittää keinot?

Miksi ajoneuvon haltijan tai omistajan pitäisi maksaa maksu johon ei ole sitoutunut? Kenen oikeudella sitä vaaditaan sopimukseen kuulumattomalta? Koko ParkCom:n liiketoiminta ajatus on hyvin hatara, nyt sitä yritetään paikata sillä että keksitään mitä tahansa perusteita kenelle tahansa jotta maksut saataisiin perittyä?

Ongelma ei myöskään ole se että joku valehtelee, kieltää olleensa kuljetta, vaikka ei ole ollut. Ongelma on se, että lähdetään olettamaan jonkun valehdelleen. Mitä sitten jos joku on valehdellut? Se on elävää elämää. Asia ratkaistaan sillä, että sopimukseen vetoava näyttää toteen kuka oli ajoneuvon kuljettaja. Se joka valehtelee, saakon siitä myös rangaistuksen. Pointti on kuitenkin se, että sivistysvaltiossa ei voida esittää vaatimuksia ja syytöksiä yksilöitä kohtaan ja vaatia sitten yksilöä todistamaan, esittämään toteen vaatimusten aiheettomuus. Vähän sama periaate kuin "syytön kunnes todistetaan syylliseksi".

Minusta on äärimmäisen tärkeää että ihmiset tietävät. Jos postiluukusta kolahtaa ParkCom:n maksumuistus, ja henkilö jolle se on osoitettu ei ole ajoneuvon kuljettaja, hänen ei sitä tarvitse maksaa. Hänellä on oikeus olla maksamatta maksuja joihin ei ole sitoutunut.

Jos joku tulkitsee kirjoituksen siten että valehtelulla ja kieltämisellä pääsee pälkähästä, tulkinta on oikea. Se ei kuitenkaan ole moraalisesti oikein. Vastuu valehtelusta jää tekijälle itselleen. Tärkeintä on kuitenkin tieto siitä kuka ja kenen täytyy mitäkin maksaa tai olla maksamatta.

En yleensä vastaa kommenteissa kenenkään viesteihin enkä varsinkaan ala väittelemään aiheesta, tämä oli poikkeus. Periaate on että minä esitän ajatuksiani ja jokainen saa vapaasti kommentoida, esittää mielipiteensä, puolesta tai vastaan. Kaikki ovat tervetulleita. Lisäksi huomautan että sähköpostia ei kannata lähettää asiasta "väittelymielessä", en pääsääntöisesti vastaa niihin, mutta toki luen kaikki palautteet. Suosittelen että kommentoitte suoraan blogiin, ei sähköpostiin.


-----------------------------------
Posted by oikeusjakohtuus.blogspot.com
-----------------------------------

Anonyymi kirjoitti...

Hienosti sanottu! Tämä blogi on upea, saisit vain kertoa enemmän hyödyllisiä asioita, vähän nopeampaa päivitystahtia!

Nimimerkki "Isi" kommentoisin: Olet täysin oikeassa. Ei pidä maksaa. Jos katsotaan kunnallsita pysäköinninvalvontaan. Periaatteet ja pelisäännöt on kerrottu laissa. Myös haltija/omistaja on vastuussa. Sinä maksat, selkeää!

ParkCom maksuissa pelisäännöt on sopimusoikeudessa. Sopimuskumppani on se joka maksaa, ei haltija/omistaja mikäli henkilö ei ole ajoneuvon kuljettaja.

Kummassakin omat säännöt ja juridiset lähtökohdat johon homma perustuu. Mikä on epäselvää näille idiooteille joiden mielestä on ihan sama kuka maksaa kunhan joku maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä, että kannanottoja on nyt hieman hienosäädetty. Ilmeisesti itse herra X oli muutama päivä sitten kirjoittanut Suomi24:ssa näin ja lisännyt linkin tähän blogiin:

"Kyse on siitä, että joku on tehnyt valituksen kuluttajavalituslautakuntaan ja perustellut valituksensa huonosti. Autoilija on käytännössä myöntänyt ITSE pysäköineensä auton, ja kuluttajavalituslautakunnan tulkinta pohjautuu tähän. Jos kuluttaja olisi tehnyt valituksen toisella perusteella ja kieltänyt itse olleensa kuljettaja, valituksen lopputulema voisi olla täysin toinen."

Eli aika peittelemättömästi vihjailtu siihen suuntaan, että kannattaa valittaa "oikein", vaikka sitten totuudenvastaisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Ja mikä oli ongelma siinä että autoilija olisi kiistänyt olleensa kuljettaja? Onko se ongelma että puhutaan totuuden vastaisesti? Ei minusta. Näyttövelvollisuus on ParkCom:lla. Se, valehteeko autoilija on yksi ja sama (ehkä moraalisesti väärin), tässä vain näkyy se että valvontayhtiön toiminnalle, yksityisille sakoille, ei löydy lainsäädännöstä perusteita, jolloin ollaan heikoilla kantimilla.

En näe ongelmaa. Kehotan kaikki autoilijoita kiistämään olleensa kuljettaja, kiinni jäämisen riski on olematon!

Anonyymi kirjoitti...

Eikö se nyt mene kaikille jakeluun.

UNOHTAKAA NE PARKCOM MAKSUT, KIISTÄTTE OLEENNE KULJETTAJA. Thats it!

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tämäkin blogin ylläpitäjän kirjoitus ...

Jos joku tulkitsee kirjoituksen siten että valehtelulla ja kieltämisellä pääsee pälkähästä, tulkinta on oikea. Se ei kuitenkaan ole moraalisesti oikein. Vastuu valehtelusta jää tekijälle itselleen. Tärkeintä on kuitenkin tieto siitä kuka ja kenen täytyy mitäkin maksaa tai olla maksamatta.

... tarkoita juuri sitä että valehtelu on ok? Oli miten oli, aika heikkoa ruveta tämän asian suhteen moralisoimaan. Valehtelu on nykypäivää, sillä saavutetaan oma etunsa.

Tämän blogin mukaan ParkCom on aikoinaan uhkaillut maksusta kysyjiä 20 eur korotuksella maksuun jos maksua ei maksa ajoissa. Se on ParkCom:n suunnasta valehtelua ja harjaanjohtamista. ParkCom on myös sivuillaan mainostanut kuljettajan velvollisuutta paljastaa kuljettaja, vaikka näin ei ole. Totuuden vastaista valehtelua, tarkoituksena oma etu.

Olen blogin kirjoittajan kanssa samaa mieltä, ei eroa mitenkään siitä että yksittäinen ihminen suojelee omaa etuaan valehtelemalla.

Anonyymi kirjoitti...

Yllä olevaan korjaus ... tarkoitin "haltijan velvollisuutta paljastaa kuljettaja"

(pahus kun näitä ei voi edioita myöhemmin ;(

Anonyymi kirjoitti...

Mitä te jauhatte valehtelusta? Eihän oikeuslaitoksia tarvittaisi jos kukaan ei valehtelisi. Siihen syyllistyvät niin yhtiöt kuin yksityisetkin.

Ei ole mitenkään moraalitonta kieltää olleensa kuljettaja, edes totuuden vastaisesti. Tämä kuuluu samaan sarjaan ...

"ei minulla ole tv:tä, en tarvitse tv-lupaa"

Anonyymi kirjoitti...

Hahahahaaaa!
Viimeisimpiä kommentteja lukiessa ei voi kuin nauraa. "Oikeus ja kohtuus" -blogissa kokoontuu oikea Valehtelijoiden Klubi!
Pitäisikö blogin nimeksi muuttaa "Valhe ja venkoilu"?
Aihepiirinä: "Kuinka keplottelen itselleni parkkipaikkoja ilmaiseksi."

Anonyymi kirjoitti...

Eihän se ole tyhmä joka pyytää vaan tyhmä joka maksaa. Kyllä olen maksanut kaikki oikeat parkkisakot ja varmasti aiheesta. Yhtään ParkCom maksua en maksa ennen kuin se oikeudessa todetaan oikeaksi.

Ja kyllä, minä kiellän olleeni kuljettaja vaikka olisinkin - ja vielä ylpeänä itsestäni. Sellainen paska lafka kuin ParkCom pitäis hävittää lopullisesti.

Anonyymi kirjoitti...

kiitos hyvistä vinkeistä...:)
ai niin olen kyseisessä yrityksessä töissä ja alamme tulevaisuudessa valvontakameran sisääntulo väylään niin jää tämäkin epäselvä pois ja oikeasti ajavat saavat maksun jopa oikeudessa kun on kuvaa.

---KIITOS---

Anonyymi kirjoitti...

Tuskimpa olet. Eiköhän Mauno ole kieltänyt kommentoimasta julkisesti. Toinen asia on se, että ParkCom:n kyltit ovat levinneet niin moneen paikkaan että valvontakameroiden asettaminen on mahdottomuus, puhumattakaan kustannuksista ParkCom:n kaltaiselle pilipalifirmalle joka pelaa nappirahalla. Kolmanneksi. Kameravalvontaan tarvitaan lupa jota ei heltiä yksityisen pysäköinninvalvonnan valvomiseksi.

Viranomainen

Anonyymi kirjoitti...

nim.merk. "viranomainen" kannattaa selvittää tosiasiat kameravalvontaan!
vain pelkkä ILMOITUSKYLTTI riittää kameravalvontaa.

ja toiseksi parkcom ei ole pikku firma.tarkista yrityksen viim. vuoden tilinpäätös

-apina-

Anonyymi kirjoitti...

kameravalvontaan tarvii vain ja ainoastaan kyltin JOSSA LUKEE "kameravalvottu alue"

se siitä sinun tietämyksistäsi

nim.merk. "viranomainen"

Anonyymi kirjoitti...

No ehkäpä ilmaisin asian hivenen epäselvästi. Varsinaiseen kameravalvontaan ei tarvitse lupaa, mutta jos käyttötarkoitus on se mikä parkCom:lla, eli kuvata henkilöauton kuljettaja myöhempää todistamista varten ajoneuvon kuljettajasta syntyy henkilörekisteri jolloin kyse on henkilötietolain mukaisesta henkilörekisterin pitämisestä johon TARVITSEE LUVAN!

PS: Tilinpäätöksen mukaan ParkCom todella on pikkufirma, en tiedä missä liikevaihdossa sinun mielestä kyse on suuresta firmasta, mutta pilipali yhtiö kokonaisuudessaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ai tätä kiistelyn tuskaa, tosiasia on kuitenkin se että nyt jo 8 (kahdeksan) ParkCom maksua maksamatta ... jokohan tämä menee keräilyn puolelle. Vihjeeksi ParkCom:lle voi sanoa että 2 kpl Sellosta, 3 kpl Itäkeskuksesta, 1 kpl Vuosaaresta ja loput ... en muista enää, pääasia on se että ne ovat EDELLEEN MAKSAMATTA!!

Anonyymi kirjoitti...

Tiedoksi vain, että maksamatta jättäminen / sen kiistäminen ei voi olla lievän petoksen yritys, koska rikoslaki ei kriminalisoi lievän petoksen yritystä. Lievä petos (Rikoslaki 36:3§) ja petoksen yritys (Rikoslaki 36:1,3) on kriminalisoitu.

Anonyymi kirjoitti...

Koko ParkCom juupas-eipäs väittely olisi vältetty, jos kyseinen yritys olisi kiltisti asentanut valvomilleen parkkialueille portit. En ala spekuloimaan sillä, miten kannattavaa liiketoimintaa tämä enää olisi ollut...