Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

torstaina, helmikuuta 01, 2007

Pitääkö yksityinen ParkCom / ParkPatrol valvontamaksu maksaa ?

Yksityisoikeudellisia valvontamaksuja ns. "yksityisiä parkkisakkoja" jakavat mm. valvontayhtiöt ParkCom Oy ja Narmer Oy (ParkPatrol). Tässä lyhyt yhteenveto asiasta.

Pitääkö maksu maksaa?

Ei pidä. Jokainen tekee tietysti päätöksensä itse ja aikaisemmin esitettyjen analyysien mukaan 10-15 % maksun saajista jättää maksamatta. Kehoitan odottamaan oikeuden ennakkopäätöstä asiasta. Valvontayhtiöillä ei uhkailusta huolimatta näytä olevan kiirettä oikeudenpäätöksen hankkimiseksi. Ehkä prosessi nopeutuu jos maksamattomien valvontamaksujen osuus kasvaa kipurajan yli.

Oleellisin kiteytettynä

Toiminta ei perustu Suomen lakiin, koska Suomessa, toisin kuin Ruotsissa, ei ole lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kyse pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonnasta. Vaikka kyse onkin yksityisestä alueesta ja tontinomistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista, pysäköinninvalvonta voi kuulua vain laissa määrätylle viranomaiselle, kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Kyse ei myöskään ole maksullisesta pysäköinnistä, vaan rangaistusluonteisesta maksusta, mikä on seurausta pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Vaikka kyseessä olisikin yksityisoikeudellinen sopimus ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välillä, millään sopimuksella ei rangaistusvaltaa voi siirtää yksityiselle yritykselle.

Maksu on yksityisoikeudellinen saatava, joka ei ole ulosottokelpoinen, eikä perintäkelpoinen siinä mielessä kuin sanan merkitys on yleisessä puhekielessä käsitettävissä. Valvonta yhtiö tarvitsee oikeudenpäätöksen ennen kuin maksun voi oikeasti periä/ulosmitata. Jos sopimus kahden osapuolen välille voi syntyä konkludenttisesti, hiljaisesti, ilman tahdonilmaisua, ajamalla ajoneuvo valvontayhtiön valvomalle alueelle, sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan kanssa. Autoilijalla on myös aina oikeus kieltäytyä tekemästä sopimusta. Tämän jälkeenkin pysäköinti valvotulle alueelle on korkeintaan oikeudeton, josta voidaan rangaista pysäköintivirhemaksulla. Pysäköintivirhemaksu taas perustuu lakiin ja sen voi kirjoittaa vain kunnallinen pysäköinninvalvoja. Sopimusta ei synny jos toinen osapuoli kieltää sen. Sopimus ei myöskään synny automaattisesti pysäköimällä ajoneuvo alueelle.

Kuljettaja ei kuitenkaan välttämättä ole sama henkilö kuin ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja, jotka käytännössä saavat maksumuistutuksen. Mikäli haltija tai omistaja kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja tulee valvontayhtiön osoittaa ajoneuvon kuljettaja kyseisellä hetkellä ja kohdistaa maksumuistukset hänelle. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan haltijan tai omistajan ei tarvitse sopimuksen ulkopuolisina kertoa tai muistaa, kuka oli ajoneuvon kuljettaja. Sopimukseen vetoavan tulee esittää näyttö asiassa. Riitatilanteessa näyttövelvollisuus on siis valvontayhtiöllä. Kansanomaisesti voisi todeta, että oikeusvaltiossa vellallisen ei tarvitse todistaa, ettei hän ole velkaa, vaan velkojan tulee esittää näyttö velan perusteista.

Helsingin hovioikeus 20.11.2008

Yksityiset pysäköintivalvontamaksut ovat laittomia. Lue artikkeli ja analyysi.

Vantaan käräjäoikeus 14.12.2007

Lue: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa. Yksityisen valvontayhtiön kirjoittama maksu on laiton.

"Käräjäoikeus on todennut että Suomen lain mukaan vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksun. Vaikka valvontayhtiö käyttääkin nimitystä "valvontamaksu" kyse on autoilijan kannalta pysäköintivirhemaksusta. "

Kuluttajavirasto

Kuluttajaviraston kirje (katso kommenttiosiosta), joka on postitettu ParkCom:n silloiselle toimitusjohtajalle. Tätä ParkCom ei ole julkaissut! Lainauksia kirjeestä:

"Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta."

"Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta."

"Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta."

Valtakunnan syyttäjä

Syyttämättäjättämispäätös koski virkavallan anastusta, kysymystä siitä leikkiikö ParkCom viranomaista. Päätöksellä ei ole mitään tekemistä maksujen oikeutuksen kanssa, kuten ParkCom jossain vaiheessa perusteli.

Kuluttajavalituslautakunta

Päätös, Dnro 1285/39/2005, Dnro 660/39/2006, Dnro 1357/39/2006, Dnro 3541/39/2006. Kyse on tapauksista, jossa henkilö myöntää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Kuluttajariitalautakunta on todennut sopimuksen syntyneen, mutta riitatilanteessa näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä. Toisaalta ParkCom on hävinnyt myös tapauksen jossa käsiteltiin sopimusehtojen sitovuutta.

"Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen. " (Kuluttajavalituslautakunnan päätös)

Lopuksi

Mikäli joudutte asioimaan kyseisten yritysten kanssa, käyttäkää henkilötietolain mukaista oikeuttanne saada rekisteriseloste sekä ote kirjallisena kopiona teitä koskevasta tietosisällöstä. Lukekaa lisää täältä. Tämä koskee myös ajoneuvostanne otettuja valokuvia. Keskustelkaa valvontayhtiön kanssa sähköpostilla, jotta teille jää kirjallinen todistusaineisto keskustelun sisällöstä. Mikäli käytätte puhelinta, nauhoittakaa puhelut. Reklamoikaa annetuista valvontamaksuista.

Lue: ParkCom Oy hävisi hovioikeudessa
Lue: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa
Lue: Poliisi jätti tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
Lue: Helsingin hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja
Lue: ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Lue: Yhteenveto ja valmiit vastaukset
Lue: Maksut OK-Perinnälle - ohjeet
Lue: ParkCom:n hurjat lakiviittaukset

27 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kiitti! Tästä oli tosipaljon apua, ei tulis enää mielenkkään maksaa...

Anonyymi kirjoitti...

Soitin oman kaupungin kuluttajaneuvojalle ja he vahvistivat tämän saman asian. Ei pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

jep tää on hyvä tietää pitäis saada vaan suuremmalle joukolle tietoon

Anonyymi kirjoitti...

Jep, mäkin soitin kuluttajaneuvojalle. Katseli joltain koneelta jotain ja sanoi lopulta että ei kannata maksaa. Kun tulee karhukirje, kiistää sen. Kun tulee perintäkirje, kiistää sen. Kiistämisen jälkeen perintäyhtiön tulee joko luopua perinnästä tai viedä asia oikeuteen. Ei sitäperintää voi loputtomiin jatkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Minä soitin yhdelle lakimiehelle joka hoitaa kuluttajariitoihin liittyviä asioita. Se hirnu puhelimessa kuin heikkopäinen. Kun mainitsin ParkPatrolin nimen ja heidän perintäyhtiönsä Cash-In meinas äijä pudota tuoliltaan. Sano kumpaakin täysin "pelle" firmaksi.

Muistakaa vain kiistää maksu sekä karhukirje vaiheessa että perintätoimistolle kun he lähestyvät. Lain mukaan perijän täytyy näyttää toteen sopimuksen syntyminen pysäköinnistä juuri teidän kanssa. Uhkailuja tulee ym. mutta sehän noiden firmojen toimintaperiaate on. Ilmoitatte että kiistätte saatavan, heillä on tasan kaksi vaihtoehtoa sen jälkeen. Haastaa oikeuteen tai luopua vaateesta. Ei kannata asiasta ruveta sen enempää keskustelemaan ja väittelemään. Tämä on hyvin selkeää ja suomikin on oikeusvaltio.

Anonyymi kirjoitti...

-Ensin tuli karhukirje.
-Kiistin sen maililla.
-Sen jälkeen tuli "väittelyä" postia jossa uhkailtiin perintäkuluilta ym., en vastannut
-2kk myöhemmin lähestyi perintäyhtiö, ilmoitin kirjatulla kirjeellä kiistäväni saatavan ja edellytin heidän joko luopuvan perinnästä tai vievän asian oikeuteen, sama lähti myös maililla
-perintäyhtiö lähetti viestejä kuinka he lisäävät saatavan summaan 20 eur jokaisesta karhusta
-huomautin heille perintälaista ja kehotin noudattamaan lakia sekä haastamaan minut oikeuteen
-4 kuukautta mennyt eikä ole sen jälkeen kuulunut

Anonyymi kirjoitti...

Saiskos tänne mitään valmista pohjaa, mihin vois laittaa vaan omat tiedot, ja lähettää vastineeksi maksumuistutuksiin ja perintäkirjeisiin?

Anonyymi kirjoitti...

Olen joutunut ParkComin myllytykseen. Tällä kertaa vieläpä virheellisesti.

Valvoja oli tarkastanut ja valokuvannut pysäköintikiekon klo 8:30 ja totesi siinä olleen ajan 10:00. Yhtiö ryhtyi syyttämään kiekon virheellisestä käytöstä, "aiakavarkaudesta" ja vaatii valvontamaksua.

Auto oli tuotu kuitenkin paikalle aikaisempana iltana ja kiekko oli asetettu aivan oikein klo 22:00 kohdalle (sama kohta kuin 10:00). Eli ParkCom ei edes kykene tulkitsemaan pysäköintikiekkojen sanomaa oikein. Reklamaatiosta huolimatta asia ei korjaantunut.

Anonyymi kirjoitti...

kiitokset näiden sivujen pitäjille.
tein kuten ohjeissa neuvottiin,
ja kun en ollut kyseistä autoa
ajanut.niin eihän ne mitään voinut.
heh heh,yrittivät kyllä monta kertaa.nyt ei ole kuulunut mitään.
eli paljon kiitoksia ja hyvää kesän jatkoa.terv jari.pst älkää
ihmeessä maksako niille varkaille
mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Pakkoko niille, maksullisiksi tai kielletyiksi merkityille alueille on mennä pysäköimään. Onko joku itseisarvo sillä, että pyrkii merkityt ehdot selvästikin ymmärrettyään, kiistämään sopimuksen synnyn. Täällä foorumilla asiaan on selvästi perehdytty, joten tietämättömyydestä ei ole kyse.
Esimerkiksi asuinkiinteistöjen, miksei muidenkin, pihoilla ei pysäköintiä aina haluta sallia. Onko autoilijan oikeus jotenkin voimakkaampi kuin kiinteistön omistajan.

Anonyymi kirjoitti...

TÄRKEÄÄ !!!

HUOMATKAA ETTÄ KANNATTAA KIELTÄÄ OMIEN TIETOJEN LUOVUTUS KO. FIRMOILLE AUTOREKISTERIKESKUKSESTA JOLLOIN HE EIVÄT PYSTY SAKOTTAMAAN SINUA KOSKA HE EIVÄT OLE VIRANOMAISTAHO !! (ainoastaan viranomaiset saavat tietoja jos olet kieltänyt luovutuksen)

(Ja jos ParkCom/ParkPatrol työntekijät uhkailevat sinua niin muistathan tehdä välittömästi tutkintapyynnön taikka rikosilmoituksen)

http://www.ake.fi/AKE/Tietopalvelu/

yllä linkki avuksi.

HUOM HUOM LUE YLLÄOLEVA TEKSTI !!

Anonyymi kirjoitti...

Onhan tästä jo keskusteltu. Kato täältä:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/search/label/AKE

AKE luovuttaa tiedot. Kannattaa kuitenkin muistaa että jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei ollut ajoneuvon kuljettaja, eli sopimuskumppani, AKE syyllistyy väärinkäytökseen luovuttamalla täysin ulkopuolisen henkilön tiedot.

Anonyymi kirjoitti...

Oli hienoa saada tietoa tästä asiasta. Teen juuri kuten ohjeissa neuvotaan. Eli jätän maksamatta ja jään odottamaan karhukirjettä, katsotaan mihin se johtaa

Anonyymi kirjoitti...

Heips

Tuota luin vähän näit täs ja aattelin kysyy semmosta, ku sain tält Parkcom firmalta sakot, jossa luki että pys.kiekkon käyttämättä jättäminen, niin mulla oli periaatteessa se kiekko siin, mutta puolet siit kiekosta oli peitttyny paperilla :D, eli just numerot eivät näkyneet. Niin näiden kertomusten pohjalta sitä laskua ei tarvitsisi maksa, vai onko se asiat muuttunu. Kiitos etukäteen.

Anonyymi kirjoitti...

Omasta kokemuksesta voin sanoa, ettei ParkCom tunnu edes lukevan reklamaatioita. Itse sain vastauksen, josta näkyi selvästi, että valitusta ei ollut luettu. Vastaus oli joku standardivastaus kaikille valittaneille.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä tarkoittaa maksumuistutuksen kiistäminen, taisiis miten se tehdään? Entäpä mitä tapahtuu luottotiedoille kun lasku menee perintään, tuleeko siitä merkintä vaikka lasku on laitoin (viittaan tällä siis parkcomin kirjoittamaan parkkimaksuun)?

Anonyymi kirjoitti...

Tervehdys!

laitoin oheisen rekkulan juuri parkcomille joka vaatii 40€ maksua siitä että pidän autoani omalla paikalla..

Kiitoksia pysäköinnin opettamisesta.!
Innokas valvojanne on antanut maksun siitä huolimatta että parkki paikka on minun hallinnassa!
makselen siitä 120 € vuodessa vvo:lle enkä aijo siitä enempää maksaa.
Myönnään että uudessa autossani ei ole sitä keltaista läpyskää mikä osoittaa että paikka on varattu edelliselle autolleni.
Ihan hyvä että näitä parkkipaikkoja valvotaan mutta eiköhän ihmiset
ole sen verran aktiivisia että valittavat jos joku pysäköi heidän paikalle???

Odottelen jonkinäköistä kuittausta siitä että tämä viesti on tullut perille ja maksu on mitätöity!

No pian tämän jälkeen tuli vastaus..

"Olemme vastaanottaneet reklamaationne. Käsittelemme reklamaatiot saapumisjärjestyksessä.
Vastausaikamme on noin 3 kuukautta. Maksua ei tarvitse suorittaa ennen kuin olette saaneet vastineemme.
Ystävällisin terveisin,
Oy ParkCom Ab"


Millä vitun firmalla menee 3 kuukautta reklamaation käsittelyyn??

positiivista on se että maksua "ei tarvitse suorittaa.."

Eli kun saat sakot laitat vaan reklamaation menemään niin saat 3 kuukautta maksuaikaa..Tässä tapauksessa lasku oli aiheeton.
Kumpa virallinen parkkimaksukin toimisi näin =)

Kyllä tämä meininki todella haiskahtaa..

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1618044

Pitkään sitä ratkaisua haettiin, mutta oikeaan päätökseen päästiin!

Anonyymi kirjoitti...

KKO on nyt sitten todennut tällaisen lainvastaisen toiminnan olevan silti hyväksyttävää. Eli ns. hiljaiset sopimukset ovat sitovia. Yksityinen sakottaminen/valvontamaksu/tarkastusmaksu jne. kunniaan. Minäkin rupean perimään ihmisiltä maksuja erinäisten sopimusten rikkomisesta tai vastaavista.

Anonyymi kirjoitti...

Tähän kirjoitukseen tulee nyt varmaan päivitys, jossa muistutetaan ihmisiä maksamaan maksut, kun KKO totesi ne velvoittaviksi.

Vai olisko niin, että oikeuden päätökset kelpasivat niin kauan kuin ne olivat kirjoittajan mieleen, mutta eivät muuten?

Anonyymi kirjoitti...

"Tähän kirjoitukseen tulee nyt varmaan päivitys, jossa muistutetaan ihmisiä maksamaan maksut, kun KKO totesi ne velvoittaviksi.

Vai olisko niin, että oikeuden päätökset kelpasivat niin kauan kuin ne olivat kirjoittajan mieleen, mutta eivät muuten?"

Kas, parkcom heti kirjoittelemassa täällä. Vastaan soditaan edelleen, onnea perintään vaan. Minulta ette tule edelleenkään senttiäkään saamaan saatanan kusettajat.

Johannes kirjoitti...

Hehheh, vetäkää käteen kaikki parkkiaktivistit! KKO:n päätös oli juuri oikea ja yhdenmukainen yleistymässä olevan yksityisoikeudellisen ajattelun kanssa: yhteiskunnassa pitää olla yksityisillä toimijoilla sopimusvapaus, ja työkalut sen toteuttamiseen. Ei aina voi vaatia viranomaisia ja isoveljeä tekemään kaikkea omasta puolesta. Tämä vääntö tullaan muistamaan vielä pitkään.

Anonyymi kirjoitti...

Ai että, korkeimman oikeuden mukaan toiminta on laillista. Olikos se ParCom, joka heti ilmoitti, että vanhatkin maksut tullaan perimään, tosin ilman viivästyskorkoa, joka on ihan reilua.

Rehellisesti sanottuna: ai että minä nautin tästä tilanteesta. Ai että, mä juon tän KUNNIAKSI tänään pullon punkkua.

Veijjo

Anonyymi kirjoitti...

Vanhoista maksuista juttua:
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/87558-nyt-se-alkaa-vanhat-parkkimaksut-karhutaan

Ai että tämä on HIENO päivä!

Veijjo

Anonyymi kirjoitti...

Äläkääpä työ kantsalaiset hättäälkö.. Parkcomit ja muut paturullit nielassoo kohta karvahan kalkin ku tulloo se uus laki voimaa ja johannekset vettöääpi kätteesä ja veijot anonyymmeinnee tukehtooppi punkkuloihisa.. VOE VATTU ON MULLA SITTE HAUSKOO, EN KERRO MIKS MUTTA TULLOO OLEMAA...KRÄÄÄHHHÄÄÄHHHÄÄÄÄHHH

Anonyymi kirjoitti...

..
Ai että, korkeimman oikeuden mukaan toiminta on laillista. Olikos se ParCom, joka heti ilmoitti, että vanhatkin maksut tullaan perimään, tosin ilman viivästyskorkoa, joka on ihan reilua.

Rehellisesti sanottuna: ai että minä nautin tästä tilanteesta. Ai että, mä juon tän KUNNIAKSI tänään pullon punkkua.

Veijjo

Missähä kohtoo se korokkeiookeus ilimas että toeminta oo ollunna lain mukkaesta?? ee veejjo pien missää kohen, kyllä ny parrkikommeja ja patrulleja kusetetaha ookee korkkeiman kautta ja iha oo oekkee..

Blogger kirjoitti...

There's a chance you're qualified to get a free $500 Ikea Gift Card.