Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, elokuuta 17, 2007

Parkcom "sakottaa" perusteettomasti oman autopaikan käytöstä

Monissa taloyhtiöissä Helsingissä on ajoneuvojen pysäköintipaikat vuokrattu asukkaille erillisestä pysäköinti- tai kiinteistöhoitoyhtiöstä. Ajoneuvon omistaja tekee sopimuksen pysäköintioikeudesta tiettyyn pysäköintiruutuun. Pysäköintioikeuden edellytyksenä on kuukausittaisen vastikkeen maksaminen pysäköintipaikasta. Keskimäärin vastikkeen suuruus Helsingissä on 20 - 25 eur kuukaudessa. Pysäköintipaikasta tehdyn vuokrasopimuksen mukaan autoilijan on pidettävä pysäköintiin oikeuttava tunnus esillä tuulilasin sisäpuolella.

Nyt osa pysäköintipaikkoja vuokraavista yhtiöistä ja osa jopa taloyhtiöistä on jälkeenpäin tehnyt oman sopimuksen yksityisen pysäköintivalvontayhtiön palveluista. Valvontapalvelu on ostettu esimerkiksi ParkCom Oy:ltä, jonka tarkoitus on valvoa, että vuokratuille paikoille ei pysäköidä luvatta.

Blogi on saanut puolen vuoden sisällä useita yhteydenottoja samasta aiheesta. ParkCom Oy ahneuksissaan sakottaa nyt myös pysäköintipaikan vuokranneita oman autopaikan käytöstä. ParkCom Oy kirjoittaa sopimusrikkomuksesta 40 euron valvontamaksun mikäli ajoneuvon tuulilasissa ei ole pysäköintiin tai pysäköintiruudun hallintaan oikeuttavaa tunnusta. Lisäksi valvontayhtiö yrittää agressiiviesti periä maksua ja uhkailee asian viemisellä oikeuteen, vaikka autopaikan vuokrannut todistaisikin olevansa paikan oikea haltija ja ajoneuvon olleen pysäköitynä luvallisesti vuokratussa pysäköintiruudussa. Eli vuokraamalla pysäköintipaikan ja maksamalla vuokraa jopa 300 eur vuodessa, sinulta kaiken lisäksi vaaditaan maksettavaksi satunnaisesti 40 eur valvontayhtiölle oman autopaikkasi käytöstä.

Eräässä tapauksessa perheen lapsi oli pudottanut tunnuksen kojelaudalta ajoneuvon jalkatilaan ja ParkCom määräsi maksun luvattomasta pysäköinnistä. Toisessa tapauksessa pysäköintitunnus oli ollut paikallaan, mutta ajoneuvon rekisterinumero oli vaihtunut omistajan vaihtaessa autoa. Maksuja rapisi säännöllisin väliajoin tuulilasiin. Nähtävästi valvoja oli kerännyt ajoneuvojen rekisterinumerot ylös ja kun paikalle pysäköi ajoneuvo eri rekisterinumerolla, vaikkakin pysäköintiin oikeuttavalla tunnuksella, ParkCom katsoi autoilijan syyllistyneen luvattomaan pysäköintiin omalla vuokrapaikallaan.

Tutkitaanpa asiaa tarkemmin

Ensimmäiseksi, autopaikan taloyhtiöltä, pysäköinti- tai kiinteistöyhtiöltä vuokrannut autoilija tekee sopimuksen pysäköintipaikan käytöstä vain ja ainostaan paikan vuokraavan yhtiön kanssa. Jos vuokrasopimuksessa edellytetään pysäköintitunnuksen näkyvillä pitämistä, autoilijan tulee huolehtia, että tunnus on nähtävillä. Vuokrasopimuksessa tulee olla myös eriteltynä sanktiot jotka seuraavat sopimusrikkomuksesta, eli tunnuksen käyttämättä jättämisestä. Vuokrasopimuksissa ei kuitenkaan yleensä puhuta mitään sanktiosta eikä varsinkaan eritellä 40 eur valvontamaksua lisäkustannuksena autoilijalle.

Toiseksi, valvontasopimus, jonka pysäköintipaikkoja tarjoava yhtiö on tehnyt valvontayhtiön, kuten ParkCom Oy:n kanssa on kahden yhtiön välinen. Sopimus ei sido kolmatta osapuolta, eli autoilijaa, eikä sillä sopimuksella voi asettaa velvotteita ulkopuoliselle. Alkuperäistä autoilijan ja pysäköintipaikkoja tarjoavan yhtiön välistä vuokrasopimuksen sopimusehtoja ei voi täysin yksipuolisesti muuttaa.

Kolmanneksi, valvontayhtiö ParkCom Oy:n mielestä autoilijan ja heidän välinen sopimus pysäköinninehdoista syntyy kun autoilija ajaa ajoneuvonsa pysäköintialueelle heidän sopimusehdoiksi määrittelemien kylttien ohi. Syksyn aikana on odotettavissa ensimmäisiä ennakkotapauksia oikeudesta, valvontayhtiön väittämän sopimuksen syntymisperusteista, näyttö- ja maksuvelvotteista sekä sopimuksen sitovuudesta. Ennen oikeudenpäätöstä sopimuksen syntyminen ilman tahdonilmaisua valvontayhtiön kanssa on vähintäänkin kyseenalaista.

Oletetaan kuitenkin hypoteettisesti, että sopimus autoilijan ja valvontayhtiön välillä syntyy autoilijan pysäköidessä ajoneuvonsa omalle vuokrapaikalleen. Tällöin sopimuksen sisällön määrittelevät ehdot on mainittu vain ja ainoastaan pysäköintialueelle pystytetyissä ParkCom Oy:n kylteissä. Vieressä on kuva erään Helsingissä sijaitsevan pysäköintihallin kyltistä: "Pysäköinti sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saanneilla". Kyltissä, eli sopimusehdoissa, ei mainita mitään pysäköintitunnuksesta. Riittää, että ajoneuvo on pysäköity merkitylle paikalle ja pysäköintilupa on saatu tekemällä vuokrasopimus. Jos autolijalla on saanut alueelle pysäköintiluvan ja pysäköi ajoneuvonsa omaan parkkiruutuun, mitään sellaista sopimusta ParkCom Oy:n kanssa ei ole rikottu, mikä oikeuttaisi perimään 40 eur valvontamaksun.

Neljänneksi, se että ajoneuvon kuljettaja ei laita pysäköintitunnusta näkyville ei riko mahdollista sopimusta valvontayhtiö ParkCom Oy:n kanssa. Tällöin ParkCom Oy:llä ei omien sopimusehtojenkaan perusteella ole oikeutta määrätä valvontamaksua. Valvontayhtiöllä on myös sopimusrikkomukseen vetoavana osapuolena näyttövelvollisuus siitä, että autoilijalla ei ole pysäköintilupaa kyseiseen pysäköintiruutuun. Aivan samoin kuin valvontayhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä kuka ajoneuvoa ajoi mikäli omistaja tai haltija kiistää olleensa kuljettaja.

Mikäli maksu on sopimusehtojen vastaisesti määrätty, se on peruttava välittömästi ajoneuvon kuljettajan ilmoittaessa olevansa kyseisen autopaikan vuokrannut henkilö! Näin ei kuitenkaan ole yleensä tapahtunut. Oman vuokratun autopaikan käytöstä ei tarvitse maksaa yhtään valvontamaksua!

Valitettavan surullista on, että osa ihmisistä ovat pelästyksissään menneet maksamaan valvontayhtiölle valvontamaksun oman autopaikkansa käytöstä! Ovatko nämä ihmiset juuri niitä, jotka maksavat kyselemättä minkä tahansa laskun joka heidän eteensä tuodaan?

Autoilijoilla on tällä hetkellä täysi syy olla maksamatta yhtään yksityisen valvontayhtiön määräämää maksua, ennen kuin pelisäännöt ja oikeuskäytäntö on saatu selville. Se että valvontayhtiöt kiertelevät ja kaartelevat omien tulkintojensa kanssa toimintansa oikeutusta ei tarkoita sitä, että autoilijoiden pitäisi niellä kaikki roska vain sen takia, että joku toinen sanoo jotain muuta. Omaa järkeä saa käyttää!

Lisäys 27.08.2007

Oulun hallinto-oikeus on tuoreessa ratkaisussaan todennut, että maksu- tai pysäköintiin oikeuttavan lipukkeen olemassaolo on merkittävämpää kuin se, onko lipuke ollut näkyvillä. Mikäli lipuke on olemassa, vaikkakaan ei esillä, pysäköintivirhemaksua ei voi määrätä tai se tulee perua. ParkCom on itse vedonnut monissa tapauksissa hallinto-oikeuden päätöksiin perustellessaan "sakotuskäytäntöään". Oulun hallinto-oikeuden päätös osoittaa selvästi, että ParkCom:n menettelytapa on virheellinen, autoilijalta, omistajalta tai haltijalta ei voisi muutoinkaan vaatia pysäköintivirheestä maksua.

Lue: HS-artikkeli

Lue myös: Pitääkö yksityinen ParkCom / ParkPatrol valvontamaksu maksaa?

17 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Harvinaisen härskiä. Mul on toisen valvontayhtiön kanssa ollut kiistaa samasta asiasta. Palkkasin lakimiehen hoitaa asiaa ja näyttää siltä, että myös pysäköintipaikkoja vuokraavaa yhtiötä voidaan syyttää aiheesta. Tää on menossa aikanaan rosikseen.

Anonyymi kirjoitti...

Mä onneton menin maksaa maksun kun ne uhkas että viedään oikeuteen pistetään ulosottoon ja joudun maksumiheksi tuhansille euroille. Mulla on ollut sama paikka käytössä lähemmäksi 6 vuotta. Tunnus oli lasissa mutta vanhentunut. Isännöitsijä oli toimittanut uudet tunnukset alle viikon varotusajalla ja satuin olee silloin matkoilla.

Anonyymi kirjoitti...

Tunnus oli lasissa mutta vanhentunut. Isännöitsijä oli toimittanut uudet tunnukset alle viikon varotusajalla ja satuin olee silloin matkoilla.

Siis ymmärisnkö oikein. Sulla oli vanhentunut tunnus. Pysäköintialueen isännöitsijä toimitti uuden tunnuksen joka piti olla käytössä alle viikon sisään? Olit reissussa ja et kerinnyt vaihtaa uutta tunnusta jolloin sait 40 eur maksun.

Jos näin, niin harvinaisen törkeää ja täysin epäammattimaista käytöstä isännöitsijältä. Kerros nimi ja missä vaikuttaa?

Anonyymi kirjoitti...

Tää on taas hyvä esimerkki siitä miksei yksityistä "sakotusta" voi hyväksyä. Ihan turha reklamoida mistään, näiden yritysten tarkoitus on kerätä voittoa keinolla millä tahansa ja varsin härskisti voinen sanoa.

Anonyymi kirjoitti...

Omassa taloyhtiössä kolme henkilöä meni maksamaan, kunnes se maksu lätkäistiin talossa asuvalle lakimiehelle. Se hirnu itsensä hengiltä yhtiökokouksessa kun asiaa käytiin läpi. Niitä ei missäänbtapauksessa pidä mennä maksamaan. Vaikka parkcomin toiminta vahvistettaisiin kuinka pitkälle oikeudenpäätöksellä niin oman autopaikan käytöstä ei voi laskuttaa sillä perusteella että pysäköintilupa ei ollut nähtävillä. Noh, lakimies vähän soitteli ja ne kolme aikaisemmin maksettua maksua palautettiin eikäsen jälkeen ole lappuja näkynyt. Autopaikkoja vuokraavalle firmallelähti varoitus mahdollisesta haasteesta petoksen yrityksestä. Kyllä oli isännöitsijä firmassa kilttiä poikaa kun lakipykälät ja sopimusoikeuden periaatteet pistettiin paperilla eteen. Tais olla niitä juntteja jotka hädin tuskin osaavat lukea.

Anonyymi kirjoitti...

Ai että mä en jaksa odottaa kun parkcom häviää oikeudessa. Sen jälkeen lähtee vvadekikrjeet mm. parkpatrolin lauri mustoselle palauttaa väärinperustein vaaditut maksut. Saadaan kyseinen puistopartio lafka konkurssiin ...

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka näyttövelvollisuus onkin valvontayhtiöllä, jos autoilija todistaa jälkeenpäin olevansa parkkipaikan vuokrannut, silloin maksu on peruttava sillä perusteella että mitään sopimusehtoa ei ole rikottu. Tämä on ihan "perus" sopimusoikeutta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä täytyy yhden jos toisenkin ihmetellä ihmisiä jotka maksavat laskuja vain sen takia että heille osoitetaan sellainen. Kyllä laskun aina saa lähettää, mutta aivan eriasia on, tarvitsekko sitä maksaa.

Periaatteena pitäisi aina olla, että jos laskusta on erimieltä sen perusteet tulee selvittää. Minä ainakaan en ole maksanut yhtään laskua joka on mielestäni ollut aiheeton.

Ei se tee laskusta aiheellista että toinen osapuoli osaa vedota olemattomiin pykäliin ja vähiintänkin kyseenalaiseen tulkintaan sopimusoikeudesta.

Laskua karhuavan on osoitettava kuka on velkaa ja millä perusteella. Oikeusistuin on se joka asian viime kädessä päättää.

Oikeusistuinta taas ei tarvitse pelätä. Laissa on määrätty rajat perintökuluille, joten perintätoimistojen uhkailut kokoajan kasvavista kuluista on puppua.

Katsotaanpa omia esimerkkejäni

2003 ylättäen postiluukusta jaettiin aikauslehteä jota en ollut tilannut. Lasku tuli myöhemmin jonka kiistin. Lehtiyhtiö yritti uhkailemassa saada minut maksamaan, mutta joutui lopulta taipumaan koska heillä ei ollut osoittaa että olisin lehden joskus tilannut.

2005 naapuri lähetti minulle 2 342 euron laskun ja väitti että olin naarmuttanut hänen autoaan. En ollut, en maksaut. Kehoitin häntä todistamaan asian ja viemään asian oikeuteen. Juttu jäi siihen.

2006 tuli postimyyntiliikkestä lasku tavaroista jotka oli jätetty maksamatta. En ollut tilannut. Lasku meni perintätoimistolle. Tein rikosilmoituksen ja selvisi että ulkopuolinen henkilö oli tilannut nimiini tuotteita ja jättänyt maksamatta.

2007 karhukirje valvontayhtiö ParkPatrolilta. Olen kuulema pysäköinut ajoneuvoni pysäköintisääntöjen vastaisesti yksityisellä parkkipaikalla. Kiistin saatavan ja kehoitin viemään asian oikeuteen. Asia on vielä kesken.

Anonyymi kirjoitti...

Näkeehän sen kaikesta, että pelkkää rahastuksen makua.

Anonyymi kirjoitti...

Tolla ei oo mitään tekemistä enää väärinpysäköinnin kanssa. Tarkoitus on vaan ja ainoastaan kerätä rahat pois autoilijoilta.

Anonyymi kirjoitti...

Oulussa on tehty mielenkiintoinen päätös Oulun hallinto-oikeuden linjauksen mukaan. "pysäköintilipukkeen pitäminen esimerkiksi hansikaslokerossa ei ole peruste pysäköintivirhemaksun saamiseen. Oikeuden päätöksen mukaan tästä voi vain kirjata huomautuksen parkkeeraajalle."

Lisää aiheesta osoitteessa:
http://www.kaleva.fi/plus/juttu675126_page0.htm

Anonyymi kirjoitti...

Lisäksi esimerkiksi Keskeisenrannan pysäköintiluvissa lukee selvästi isoilla kirjaimilla "Pysäköintiluvan käyttämättä jättämisestä seuraa pysäköintivirhemaksu"

Yksityisen valvontayhtiön jättämä yksityisoikeudellinen maksu EI OLE pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksun voi lain mukaan antaan vain kunnallinen pysäköinninvalvoja!

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin sanomissa tänään julkaistu juttu on selkeä niitti asialle!

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Parkkivirheest%C3%A4+ei+saa+sakottaa+vaikka+lipuketta+ei+n%C3%A4kyisi/1135229719816

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ihan oikea päätös oikeudelta, moottoripyörillähän se on tähän mennessä ollut juurikin noin, että ensin saa pysäköinvirhemaksun ja sitten kun käy vilautamassa pysäköintilipukettaan, maksumääräys perutaan.

Hyvä vain jos auton kanssakin tulee jatkossa näin, sillä itsellänikin on joskus lappu heilahtanut ikkunalta, kun on apukuskin ovi ollut auki ja lyönyt kuskin oven kiinni.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs sanotte tästä?

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs sanotte tästä?

Kuluttajariitalautakunta ei ole oikeusistuin, onneksi. Tässä näkyy jälleen kyseisen toimielimen täydellinen tietämättömyys sopimusoikeudesta. Sitäpaitsi kyseinen päätös on suositus.

1. Olen tehnyt sopimuksen vuonna 1998 pysäköintiyhtiön kanssa autopaikan vuokraamisesta. Sopimusehdoissa kerrotaan, että pysäköintitunnus pitää pitää näkyvillä, mutta ehdoissa ei puhuta mitään sanktiosta.

2. Pysäköintiyhtiö tekee kahden keskisen sopimuksen valvontayhtiön kanssa alueen valvonnasta. 40 euron valvontamaksu ilmoitetaan kylteissä. Tuolloin 40 euron maksu tulee osaksi mahdollista sopimusta ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välille. Sopimusehtojen sisältö on se mikä mainitaan kylteissä "pysäköintiluvan saaneilla", ei se mikä mainitaan vuokrasopimuksen ja pysäköintiyhtiön välisessä sopimuksessa.

3. Pysäköintiyhtiö ei voi yksipuolisesti muuttaa vuokrasopimusta ilmoittamalla paikan vuokranneelle rangaistusmaksusta. Tuollaisia yksipuolisia sopimusmuutoksia ei voi tehdä. Jos pysäköintyhtiö haluaa ottaa rangaistusmaksun käyttöön heidän tulee irtisanoa sitä ennen tehdyt sopimukset ja pyrkiä sopimaan uudet.

4. Autopaikan vuokrannut henkilö ja autoilija voivat olla eri henkilöitä. Sopimusehtoja ei voi velvoittaa kahdenkeskisellä sopimuksella kolmannelle osapuolelle.

RAUTALANGASTA:

Sopimus1:
Pysäköintiyhtiö - Vuokraaja
Sopimus2:
Pysäköintiyhtiö - Valvontayhtiö
Sopimus3:
Valvontayhtiö - Autoilija

Jos sopimus1 ei sisällä rangaistusmaksua (kuiten minun tapauksessa ei sisällä) sopimus2 sisältö ei voi yksipuolisesti tulla sopimus1:n sisällöksi.

Sopimus1:n sisältöä ei voi muuttaa yksipuolisesti kun korkeintaan kuukausivuokran suuruuden osalta.

Sopimus3 ei liity millään tavoin Sopimus1:een.

Anonyymi kirjoitti...

Espoossa, Lahnuksen alueella Rinnekodin (ns. "Rintsin alue") kiinteistössä vuokralla asuessani APV harrasti tätä samaa ainakin vielä 2013. Isännöitsijä pesi kätensä asiasta käydessäni Rinnekodin toimistolla valittamassa asiasta. Jätin kaikki "valvontamaksut" maksamatta ja ilmoitin isännöitsijälle, että hänellä ei ole oikeutta paljastaa henkilöllisyyttäni, koska minulla on turvakielto. APV ei ole viranomaistaho, joten he eivät koskaan voineet lähettää minulle perintäkirjeitä, koska eivät tienneet kuka olen. Muutin alueelta myöhemmin pois, koska alkoi ottamaan systeemi päähän ja alueella muutenkin pyörivät spurgut.