Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, lokakuuta 23, 2007

Helsingin hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja

Helsingin hallinto-oikeus on antanut pysäköinninvalvonnan toimivaltaan liittyvän päätöksen 19.9.2007 (dnro: 10509/06/7512). Tämä päätös on käytännössä rinnastettavissa yksityiseen pysäköinninvalvontaan ja tukee käsitystä, jonka mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta loukkaa perustuslakia. Asiasta on aikaisemmin kommentoinut myös oikeustieteen tohtori Matti Tolvanen Helsingin sanomien artikkelissa. Yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä ovat mm. ParkCom Oy, ParkPatrol Oy, AutoParkki ja ParkService.

Kyse on tapauksesta, jossa kunnallinen pysäköinninvalvoja oli valtuuttanut vartiointiyhtiön työntekijän suorittamaan pysäköintitarkastajan tehtäviä, eli käytännössä määräämään pysäköintivirhemaksuja sairaalan pysäköintialueella. Pysäköintivirhemaksun saanut autoilija oli valittanut saamastaan maksusta. Pysäköinninvalvoja oli hylännyt vastalauseen. Autoilija oli vienyt pysäköintivirhemaksun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi pysäköinninvalvojan päätöksen hylätä autoilijan vastalause lainvastaiseksi. Pysäköinninvalvojan päätös kumottiin ja pysäköintivirhemaksu määrättiin palautettavaksi autoilijalle.

Perusteena Helsingin hallinto-oikeus totesi, että julkisen vallan käyttö tulee perustua lakiin (perustuslaki 2§, 3 mom). Perustuslain mukaan (perustuslaki 124§) julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Julkisen vallan käyttöön kuuluu olennaisena elementtinä viranomaisen oikeus määrätä ulkopuoliselle henkilölle virallisia seuraumuksia. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi, ettei kunnallinen pysäköinninvalvoja voi delegoida laissa määrättyä oikeutta käyttää rangaistusvaltaa ulkopuoliselle henkilölle, koska asiasta ei ollut lailla tai lain nojalla määrätty. Hallinto-oikeus siis katsoi, että vartijalla ei ollut pysäköinninvalvontaan liittyvää toimivaltaa, joten vartijan kirjoittama pysäköintivirhemaksu oli mitätön.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kyse pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonnasta. Vaikka kyse onkin yksityisestä alueesta ja tontinomistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista, pysäköinninvalvonta voi kuulua vain laissa määrätylle viranomaiselle, kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Kyse ei myöskään ole maksullisesta pysäköinnistä, vaan rangaistusluonteisesta maksusta, mikä on seurausta pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Vaikka kyseessä olisikin yksityisoikeudellinen sopimus ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välillä, millään sopimuksella ei rangaistusvaltaa voi siirtää yksityiselle yritykselle. Kansanomaisesti voisi todeta, että pahoinpitely on pahoinpitely, tapahtui se sitten yksityisellä pihamaalla tai julkisella torilla. Rangaistusvallan käyttö on määrätty laissa vain viranomaiselle, vaikka kuinka olisit tehnyt sopimuksen pihamaan haltijan kanssa ja antanut hänelle sopimusoikeudellisesti luvan rangaista.

Marraskuussa 2007 on odotettavissa ensimmäisiä päätöksiä oikeudesta yksityisen pysäköinninvalvonnan suhteen. Toivotaan, että käräjäoikeudet ottavat kantaa kattavasti ja tyhjentävästi kaikkiin yksityisen pysäköinninvalvonnan epäselviin ongelmakohtiin.
  1. Rangaistusvaltaa ei pitäisi voida siirtää sopimuksella yksityiselle yritykselle?

  2. Voiko sopimus syntyä ns. hiljaisesti ilman tahdonilmaisua, eli autoilijan ajaessa ehdoista kertovan kyltin ohi?

  3. Keneltä yksityisoikeudellisen maksun voisi yleensä periä?

  4. Kenellä on näyttövelvollisuus?
Uskaltaisin väittää että rangaistusvaltaa ei voi siirtää yksityiselle yritykselle. Väittäisin myös, että sopimuksen syntymiseen vaaditaan selkeä tahdonilmaisu. Käytännössä autoilijalla on myös mahdollisuus olla hyväksymättä sopimusta eli pysäköidä oikeudetta. Silloin kyse ei voi olla sopimusrikkomuksesta. Yksityisoikeudellisen maksun voi periä vain sopimuskumppanilta ja sopimusrikkomukseen vetoavalla on silloin näyttövelvollisuus. Maksua ei siis voisi edes teoriassa periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, jos kyseiset henkilöt eivät olleet ajoneuvon kuljettajia. Näyttövastuu kuljettajasta on sopimukseen vetoavalla. Näyttövastuu ei missään tapauksessa voi olla ajoneuvon omistajalla tai haltijalla, jos he ovat syntyneeseen sopimukseen nähden ulkopuolisia. Kannattaa muistaa, että edes poliisilla ei ennen vuoden 2006 kevättä ollut oikeutta liikenteen kameravalvonnassa kirjoittaa maksumääräystä suoraan kuvatun ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Omistajan piti käydä tunnistamassa ajoneuvon kuljettaja poliisiasemalla. Oikeus määrätä rangaistus suoraan haltijalle tai omistajalle tuli lainmuutoksen jälkeen 2006.

Olen edelleen sillä kannalla, että yhtään yksityisen pysäköinninvalvonnan maksua ei pidä mennä maksamaan ennen kuin oikeus on asiaan ottanut kantaa sellaisella päätöksellä mikä voidaan katsoa ennakkopäätökseksi.

Lue: Helsingin hallinto-oikeuden päätös
Lue: Helsingin sanomien artikkeli

Lue myös: Pitääkö yksityinen pysäköintivalvontamaksu maksaa?
Lue myös: ParkCom hävisi Kuluttajariitalautakunnassa
Lue myös: ParkCom sakottaa perusteettomasti autopaikan haltijoita

22 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän nyt jokainen ala pikku hiljaa ymmärtämään että noutaja on tullut yksityisille sakottajille. Saavat Tom Ek ja Lauri Mustonen etsiä toisen leivän ...

Anonyymi kirjoitti...

Niin, enään tarvitaan vain se oikeuden ennakkopäätös!

Anonyymi kirjoitti...

Ja sama paska linja jatkuu. Käsittämätöntä töherrystä. Ettekö te idiootit nyt usko että pysäköikää oikein niin ei tarvitse maksaa mitään maksuja. Mikä siinä on niin vaikeaa?

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on todella mielenkiintoista. Muistakaa että nimenomaan Parkcom on aikaisemmin perusteluissaan vedonnut nimenomaan hallinto-oikeuden käytäntöihin.

Tämä on jo kolmas tappio lyhyen ajan sisällä yksityisille valvontafirmoille. Noh, toivottavasti lopputulos on se että ensi vuonna noita huuhaa firmoja ei enää nähdä liikenteessä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ja sama paska linja jatkuu. Käsittämätöntä töherrystä. Ettekö te idiootit nyt usko että pysäköikää oikein niin ei tarvitse maksaa mitään maksuja. Mikä siinä on niin vaikeaa?

Seuraavasta kommentista tähän blogiin minä veloitan sinulta 40 euron lukemismaksun, kirjoittamalla hyväksyt ehdot.

Niin, opettelepa lukemaan ja kerropa meillekin, missä se pointti oli tässä kirjoituksessa. Voin sanoa, että pointti ei ole se, etä pysäköikö joku oikein vai ei.

Anonyymi kirjoitti...

Vilkaiskaapa muuten myös osoitetta http://www.kuluttajavirasto.fi/130607 , on meinaan mielenkiintoista luettavaa...

Onnittelut muuten oikeusjakohtuus-blogille. Blogi on päässyt mukaan Kuluttajaviraston Oikeusministeriölle tekemään aloitteeseen esimerkkinä verkossa käytävästä vilkkaasta keskustelusta asian tiimoilta. Vaikka Suomi24 poistaakin aktiivisesti kaikki tähän blogiin viittaavat linkit, Kuluttajavirasto on sentään huomannut tämän keskustelun yhteiskunnallisen arvon. Onnea!

Anonyymi kirjoitti...

Rangaistusvallan käyttö on määrätty laissa vain viranomaiselle, vaikka kuinka olisit tehnyt sopimuksen pihamaan haltijan kanssa ja antanut hänelle sopimusoikeudellisesti luvan rangaista.

Tuo on muuten täysin totta. Asiaan löytyy rinnastus mielenkiintoisesta paikasta, nimittäin urheilusta. Lätkämatsissa väkivaltaisuudesta seuraa jonkinasteinen jäähy tai pahimmillaan ulosajo kentältä. Tästä huolimatta urheiluun liittyvästä väkivallasta voi olla seuraamuksena myös rikosoikeudellinen seuraamus, kuten seuraavasta linkistä ilmenee.

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres/oik/art/nuutila.pdf

Yksi tulkinta tuolle yksityiselle pysäköintisakottamiselle onkin se, että yritykset voitontavoittelussaan jättävät ilmoittamatta pysäköintivirheestä viranomaiselle, ja määräävät sen sijaan yksityisoikeudellisen maksun. Sen suorittaminen ei kuitenkaan anna mitään turvaa virallista seuraamusjärjestelmää vastaan etenkään tilanteessa, jossa pysäköinti on aiheuttanut vaaraa tai vahinkoa. Jos esimerkiksi pysäköin autoni kauppakeskuksen pysäköintihallin ulosajorampille, rikon varmasti ainakin pelastuslain määräyksiä. Voisiko yksityisoikeudellisen valvontamaksun suorittaminen vapauttaa minut lakiin perustuvasta rangaistuksesta?

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa oli, mutta ehkä kuitenkin asian vierestä hieman. Edelleen sitä oikeaa ennakkopäätöstä ja lakia yksityisistä pysäköinninvalvontapalveluista odottaessa.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeudenpäätöksiähän sitä odotellaankin ja nimen omaan sitä ennakkopäätöstä. Asiasta on kuitenkin hyvä keskustella ja tuoda ongelmia esiin. Toivotaan että käräjäoikeus todella tyhjentävästi ottaa kantaa.

Tässä kohdin ois kyllä voinut toivoa kuluttajavirastolta suurempaa roolia ja he olisivat voineet auttaa kuluttajaa asiassa. Nythän kaikki voi jäädä sen varaan miten hyvin yksittäinen haastettu on onnistunut vastineensa kirjoittamaan ja vetoaako hän sopimuksen syntymiseen, keneltä maksun voi yleensä periä, vai vetoaako hän siihen ettei valvontayhtiöllä ole oikeutta laisinkaan periä maksua.

Hivenen kuitenkin hirvittää koska käräjäoikeuksien päätökset voi välillä olla todellista arpomista.

Anonyymi kirjoitti...

Hivenen kuitenkin hirvittää koska käräjäoikeuksien päätökset voi välillä olla todellista arpomista.

Eiköhän noissa sakkofirmaoikeudenkäynneissä ole sen verran yleisöä (tiedotusvälineiden edustajia, oikeustieteen opiskelijoita ym.) paikalla, ettei käräjäoikeuskaan uskalla ihan mitä tahansa tuomiota julistaa ilman perusteluja. Nuo Kuluttajaviraston kannanotot ovat kuitenkin myös sen verran painavaa tavaraa, ettei päätöstä ainakaan kovin helposti sakkofirman eduksi tule.

Anonyymi kirjoitti...

Olen samaa mieltä. Tää on niin asia että kuluttajaviraston olisi pitänyt auttaa näitä haastettuja, koska on aika iso vaara että homma kaatuu valvontayhtiölle kun ei ole puolustus riittävän jämäkällä pohjalla. Käsittääkseni luin josta että valvontayhtiöt ovat haastaneet juuri sellaisia henkilöitä joilla on heikoin mahdollisuus puolustautua ja hankkia lakimiesapua.

Anonyymi kirjoitti...

Oiva paikka ryhmäkanteelle. Toivottavasti Kuluttajavirasto keksisi tehdä tämän.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä toinen mielenkiintoinen artikkeli. Käräjäoikeuden pysäköintiä valvoaa parkcom vaikka kyseessä on julkinen alue. Oikeusoppineiden mukaan tässä rikotaan selkeästi lakia. Julkisilla alueilla valvonta voi kuulua vain ja ainoastaan kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle!!

hesarin artikkeli

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Käsittääkseni luin josta että valvontayhtiöt ovat haastaneet juuri sellaisia henkilöitä joilla on heikoin mahdollisuus puolustautua ja hankkia lakimiesapua.

Tällaisia tilanteita varten voi hakea oikeusapua, ts. ilmaisen lakimiehen. Itse tällaisen sain aikanaan menemällä käräjäoikeuden kansliaan kysymään ja sain sieltä lappusen täytettäväksi ja puhelinnumeron ja osoitteen lakimiehelle. Tämän siis saa, jos ei itsellä ole varaa ja vanhemmat/puoliso ei tienaa liikaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kokoomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja on sitten tehnyt eduskunnassa hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyytää hallitusta ryhtymään toimiin lainsäädännön aikaansaamiseksi. On valitettavaa, että kansanedustajistakin löytyy näin selkärangatonta porukkaa, jonka mielestä on täysin hyväksyttävää, että rangaistusvalta yksityistetään.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_339_2007_p.shtml

No, tiedänpä ainakin sen, ketä EN aio seuraavissa vaaleissa äänestää. Sampsa Kataja, koetapa kerätä äänesi jostain muualta.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka valvontayhtiöt voittaisivat (mitä en usko) käräjäoikeudessa, päätöksistä voi aina valittaa hovioikeuteen, ja eiköhän siinä tapauksessa löydy jo kansanliike valvontafirmoja vastaan joka hommaa kunnon lakimiehet hovioikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Käsittääkseni luin josta että valvontayhtiöt ovat haastaneet juuri sellaisia henkilöitä joilla on heikoin mahdollisuus puolustautua ja hankkia lakimiesapua.

Tällaisia tilanteita varten voi hakea oikeusapua, ts. ilmaisen lakimiehen. Itse tällaisen sain aikanaan menemällä käräjäoikeuden kansliaan kysymään ja sain sieltä lappusen täytettäväksi ja puhelinnumeron ja osoitteen lakimiehelle. Tämän siis saa, jos ei itsellä ole varaa ja vanhemmat/puoliso ei tienaa liikaa.


Heikoin mahdollisuus hakea oikeutta onkin sellaisilla "hyvätuloisilla" (lue: tavallisilla keskituloisilla), joiden lähes koko nettopalkka hupenee asuntolainaan, autoon, vaatteisiin ja ruokaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ensinnäkin noista oikeudenkäynneistä: riita-asian oikeudenkäynneissä ratkaistaan juuri ne kysymykset, jotka osapuolet sinne tuovat. Jos vastaaja siis vastustaa maksuvaatimusta sillä perusteella, että hän ei ole ollut ajoneuvon kuljettaja, EI OIKEUS OTA LAINKAAN KANTAA siihen, onko sopimus mahdollisesti syntynyt. Jos vastaaja ei ole sopimussuhteen syntymistä älynnyt kiistää, katsoo tuomioistuin asian riidattomaksi. Ei siinä auta vaikka yleisössä olisi kuinka paljon oikeustieteen opiskelijoita. Siitä riidellään, mistä riidellään.

Tästä syystä kuluttaja-asiamiehen ajama ryhmäkanne olisi erityisen käyttökelpoinen. Silloin saataisiin kerralla ratkaisu kaikkiin epäselviin kysymyksiin, eikä vain niihin yksittäiskysymyksiin, jotka yksityinen vastaaja on oikeudenkäyntiekonomisista syistä valinnut oman kiistämisensä perusteeksi.

Toinen juttu koskee tuota julkisen tilan käsitettä. Nimittäin vaikka pysäköintialueet olisivatkin yksityisesti omistettuja, ovat ne silti AINA luonteeltaan julkista tilaa. Ei siis vain poliisiaseman edessä, vaan aina. Julkisessa tilassa ei lakien ja asetusten noudattamista valvo muut kuin viranomaiset.

Edes ravintolan järjestyksenvalvoja - jonka valtuuksista on sentään lailla säädetty - ei voi käyttää järjestyksenvalvojan valtuuksiaan heti ravintolan portailta alkavalla parkkipaikalla nähdessään siellä tappelun. Hänen valtuutensa JULKISESSA TILASSA ovat tasan tarkkaan samat, kuin kenellä tahansa ohikulkijalla, eli tässä tapauksessa jokamiehen kiinniotto-oikeus. Ravintolan sisällä, yksityisessä tilassa, niitä valtuuksia on sitten hieman enemmän.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ravintolan sisällä, yksityisessä tilassa, niitä valtuuksia on sitten hieman enemmän.

Ravintolakin on julkinen alue, sillä sinne on kaikilla mahdollisuus päästä.

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän tämä ole se viimeinen naula parkcommin ja patrollin arkkuun...Jos ei edes kunnallinen pysäköinninvalvoja saa siirtää rangaistusvaltaa ns. alihankintaan, eli yksityiselle vartiointiyritykselle, miten yksityinen firma voi ottaa rangaistusvallan itselleen sen kummenmpia kyselemättä...Tai siis eihän se voikaan, tyhmiä vaan yritetään rahastaa.

Anonyymi kirjoitti...

>Ravintolakin on julkinen alue, sillä sinne on kaikilla mahdollisuus päästä.<

Ravintola on yksityisaluetta ja ravintoloitsijalla on oikeus valita, kuka saa tulla sisaan ja kuka ei, kunhan ei vain syyllisty laissa tarkoitettuun syrjintaan.

Unknown kirjoitti...

It is a very informative and useful post..Keep Going
Web Designing Company
Web Development Company
Web Design Company