Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, marraskuuta 19, 2007

ParkPatrol Finland Oy - Cloaca maxima

Millainen on rajapinta yksityisen pysäköinninvalvonnan ja kuluttajan välillä? Rajapinta muodostuu siitä toiminnasta minkälaiseksi valvontayhtiö on palvelunsa kuvannut asiakaspalveluprosessissaan. Asiakaspalvelua edustavat kentällä toimivat pysäköinninvalvojat sekä laskutuksesta, reklamoinnista ja perinnästä vastaavat toiminnot valvontayhtiön sisällä tai ulkoistettuna palveluna valvontayhtiön ulkopuolelta. Ulkoistuksesta huolimatta vastuu asiakaspalvelusta on kuitenkin aina valvontayhtiöllä. Valvontayhtiö on myös korvausvastuussa puutteellisen asiakaspalvelun kuluttajalle aiheuttamasta tahallisista haitasta.

Hyvä esimerkki yksityisten pysäköinninvalvojien tarjoamasta asiakaspalvelusta on erään yksityisen valvontayhtiön valvojan toiminta pysäköintialueella. Tapaus on kuvattu blogin aikaisemmassa artikkelissa.

Blogi on saanut useita sähköposteja liittyen ParkPatrol Oy:n asiakaspalveluun. Toimintaa voisi kuvata ala-arvoiseksi, mutta tämäkin edellyttäisi, että asiakaspalvelua on yleensä olemassa edes pienimmässä mahdollisessa mittakaavassa. ParkPatrol Oy:n toiminta perustuu rahastamiseen, ylimielisyyteen ja asiakaspalvelun halveksuntaan.

Reklamointi on tehty mahdollisimman vaikeaksi. ParkPatrol Oy ilmoittaa internetsivuillaan, että ainoastaan kirjallinen ja annettuun osoitteeseen postitettu reklamaatio käsitellään. Ei sähköistä asiointia tai edes puhelinnumeroa. Tämän tarkoitus on vain ja ainostaan hankaloittaa kuluttajan laillisia oikeuksia keskustella ja saada tietoa maksun perusteista. Eikä tämäkään vielä riitä! Vaikka kuluttaja toimii täsmälleen annettujen ohjeiden mukaisesti, ParkPatrol Oy ei edes ota vastaan saamiaan reklamaatiota. Samalla ParkPatrol Oy:n toiminta kuvaa sitä heikkoa oljenkortta, jonka varassa yksityinen pysäköinninvalvonta suomessa roikkuu. Kun toiminta ei perustu lakiin ParkPatrol Oy haluaa kaikin keinoin vetäytyä piiloon toimimattoman asiakaspalvelun taakse välttyäkseen määrämiensä maksujen laillisuuteen liittyvästä keskustelusta kuluttajien kanssa.

Kuinka toimii ParkPatrol Finland Oy ?

Autoilija oli pysäköinyt ajoneuvonsa valvontayhtiön mielestä virheellisesti. Kun ajoneuvon omistaja sai maksukehoituksen ParkPatrol Oy:ltä, omistaja reagoi tilanteeseen välittömästi. ParkPatrol Oy:n kotisivujen ohjeiden mukaisesti hän lähetti reklamaation kirjallisena ParkPatrol Oy:n kotisivuilla mainittuun osoitteeseen

"OY PARKPATROL FINLAND AB Porthaninkatu 9 L 70 00530 Helsinki"

Kyse oli maksusuoritukseen liittyvästä reklamaatiosta jota valvontayhtiö ei siis anna tehdä sähköisesti. Varmistuakseen reklamaation päätymisestä käsiteltäväksi, kuluttaja lähetti kirjeen postin saantitodistuslähetyksenä. Tämä on kuluttajalle normaali tapa varmistua, että tärkeä asiapaperi todella menee perille saajalle asti eikä esimerkiksi häviä matkalla. Kulut maksaa lähettäjä joten vastaanottajalle palvelu on ilmainen.

Kaksi viikkoa myöhemmin ajoneuvon omistaja sai perintäkirjeen ParkPatrol Oy:n käyttämältä Cash-In Consulting -perintätoimistolta ja maksu kehoitettiin maksamaan. ParkPatrol Oy oli toimittanut maksun perintätoimistolle perittäväksi, mutta ei ollut millään tavoilla vastannut tai reagoinut omistajan tekemään aikaisempaan reklamaation.

Pari päivää myöhemmin posti palautti lähetetyn reklamaatiokirjeen, koska ParkPatrol Oy:stä kukaan ei ollut suostunut kuittaamaan kirjettä vastaanotetuksi. ParkPatrol Oy vaatii siis reklamaation kirjallisena, mutta ei koskaan edes vastaanota niitä! Tässä kohdin tietysti herää kysymys menevätkö reklamaatiot aina suoraan roskakoriin? Tämän suuntainen toiminta vain vahvistaa ParkPatrol Oy:stä sitä epäammattimaista, salamyhkäistä ja lain rajamailla toimivan yrityksen imagoa joka suurimmalle osalle kuluttajia ja autoilijoita on viimeisen vuoden aikana ParkPatrol Oy:stä muodostunut.

Kuluttaja soitti heti kirjeen saatuaan Cash-In Consulting -perintätoimistoon, joka asiasta kuultuaan jäädytti perintätoimet toistaiseksi ja kertoi yrittävänsä selvittää asiaa ParkPatrol Oy:n kanssa. Samalla perintätoimiston henkilö oli kuitenkin huokaillut syvään ja todennut että näitä ParkPatrol Oy:n reklamaatiota näyttää todella riittävän.

Kuluttajan kannalta on tietysti oleellista reagoida ParkPatrol Oy:n aiheettomiin maksuihin viimeistään siinä vaiheessa kun ensimmäinen maksumuistutus saapuu. Tällöin reklamaation oikea kanava on laskuttava yritys. ParkPatrol Oy:n velvollisuus on ottaa reklamaatio vastaan, käsitellä reklamaatio ja antaa siihen vastaus. Mikäli yritys todistettavasti kieltäytyy vastaanottamasta reklamaatiota, kuten nyt on jo useasti käynyt, maksun voi tulkita aiheettomaksi. Esimerkiksi monissa huijarifirmoissa toiminta perustuu olemattomien ja aiheettomien valelaskujen lähettämiseen ja on täysin "normaalia" että kyseisiin yrityksiin ei jälkeenpäin saa mitään yhteyttä.

Mikäli perintä siirtyy perintäyhtiölle, vastine kannattaa tehdä kirjallisesti. Oleellista on myös ilmoittaa todisteineen, että valvontayhtiö ei ole suostunut ottamaan aikaisempaa reklamaatiota vastaan. Tällöin perintäyhtiön lainmukainen velvollisuus on keskeyttää perintä ja selvittää asia. Kuluttajalle riittää, että hän on todistettavasti reklamoinut asiasta yritykselle. Mihinkään jatkuvaan reklamaatiorumbaan ei tarvitse suostua. Mikäli perintäyhtiö jatkaa perintää hyvän perintätavan vastaisesti perintäyhtiöstä kannattaa tehdä kirjallinen kantelu valvovalle viranomaiselle sekä valvontayhtiöstä vähintään tutkintapyyntö poliisille.

Lyhyt kuvaus perintätoimista löytyy tästä artikkelista. Tarkemmin ja yksityiskohtaisempaa tietoa saa mm. kuluttajaviraston sivuilta.

Koska ParkPatrol Oy:n kuten muidenkin valvontayhtiöiden toiminta ei perustu lakiin, yhtiöiden tai heidän edustamien perintätoimistojen kanssa asioidessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Oleellista on varmistaa, että tapahtumien kulku, sovitut asiat ja keskustelujen sisältö voidaan todentaa jälkeenpäin. Helpointa on asioida sähköisesti käyttäen sähköpostia. Jos tämä ei ole mahdollista, kaikki kirjallinen aineisto joka lähetetään valvontayhtiölle tai perintätoimistolle tulee lähettää kirjattuna tai saantitodistuksella varustettuna! Tämä on ainoa keino varmistaa onko lähetys oikeasti otettu vastaan. Myös puhelinkeskustelut on syytä pyrkiä tallentamaan koska suullisesti sovituista asioista tulee yllättävän usein erimielisyyttä ja todistustaakka on hankala osoittaa.

Mistä ParkPatrol Oy:n tominta alkoi ?

"Narmer oli Ylä-Egyptin kuningas n. 3100 e.Kr. Hän yhdisti Ylä- ja Ala-Egyptin yhdeksi kokonaiseksi valtakunnaksi ja perusti siten muinaisen Egyptin valtion. Tästä on hyvä ottaa toiminta-ajatus myös yhtiöllemme." - Siis mitä? (lähde: parkpatrol, alias narmer ky:n alkuperäiset sivut)

ParkPatrol - tämän viikon vitsi
ParkPatrol - hätä kädessä

Muita ParkPatrol artikkeleita:

ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
McDonalds haluaa eroon lapsipeheistä

Lue myös: Poliisi jätti tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
Lue myös: Helsingin hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinnin rajoja
Lue myös: "Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun"

LISÄYS 22.11.2007:

Käykää vilkaisemassa tämän artikkelin kommentteja. Ystävällinen blogin lukija on julkaissut hulvattoman hauskan keskustelun, joka on käyty kuluttajan ja ParkCom Oy:n asiakaspalvelu "Reklamaatioryhmän" kanssa.

62 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Nestettä asia ei näytä kiinnostavan. Suomen Kuvalehden julkaisemassa artikkelissa Nesteen Markkinoinnin päällikkö Juhani Achren toteaa asian olevan heille yhdentekevää, "Meille riittää, että pysäköintiongelma tulee hoidetuksi sopimuksen edellyttämällä tavalla" (lainaus Suomen Kuvalehti). Huh, tulee mieleen väkisinkin mafiaperheen Tony Sopranon lausahdukset, "meille riittää että ongelma tulee hoidetuksi". Nestettä ei siis yhtiönä kiinnosta kuinka heidän sopimuskumppaninsa toimivat. Yhä useamman kuluttajan kannattaisi miettiä minkä yhtiön palveluja haluaa käyttää. Ehkä kannattaisi vaihtaa öljy-yhtiönsä sellaiseen, joka haluaa noudattaa kuluttajavirastonkin peräänkuuluttamaa asiakaspalvelua.


Toi on kopio blogin aikaisemmasta artikkelista. Mielenkiintoistahan tässä on että Nesteen polttoaineasemat ovat julkisia paikkoja. Täten julkisilla paikoilla toimivalta on vain viranomaisilla. Mielestäni on tärkeää että jatkossa, kun poliisi on kieltänyt yritysten toiminnan julkisilla alueilla Nesteen Juhani Achren on ja vastaavien muiden firmojen sopimus vastuulliset asetetaan syytteeseen. ´

Neste näyttää olevan sellaisia firmoja jotka voisivat palkata henkilökuntansa suoraan Viron mafialta. Voisi olla helpompaa ja halvempaa.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi yksityinen pysäköinninvalvonta on RIKOS

1.AUTOMAATTISOPIMUSTA EI OLE OLEMASSAKAAN

Sopimuksen syntymiselle ei laissa ole asetettu mitään määrämuotoa. Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai hiljaisesti. Oleellista on luotettavasti osoitettavissa oleva SOPIMUSTAHDON ILMAUS. Oikeuskirjallisuuden huomattavan yksimielinen kanta on, että kuluttajaa sitova sopimus EI VOI SYNTYÄ PELKÄSTÄÄN KULUTTAJAN PASSIIVISUUTEEN PERUSTUEN.

Kuluttajalla on aina mahdollisuus valita, sitoutuuko hän tarjottuun sopimukseen vai ei. Kuluttajaa ei siis voi pakottaa sopimukseen. KULUTTAJA EI KOSKAAN TULE SELLAISEN SOPIMUKSEN SITOMAKSI, JOHON HÄN EI ITSE NIMENOMAISESTI HALUA SITOUTUA.

Yksityiselle pysäköintialueelle on mahdollista pysäköidä joko alueen haltijan tarjoama sopimus hyväksyen, taikka luvatta. Jonkun pysäköidessä luvatta, pysäköintialueen haltija voi vaikkapa kutsua poliisin paikalle, joka voi lain suomin valtuuksin hinata auton muualle sen kuljettajan kustannuksella.

Aivan samalla tavalla ajoneuvon kuljettaja voi valita, haluaako hän ostaa pysäköintialuepalveluita – esimerkiksi pysäköinnin valvontaa – sellaista tarjoavalta yritykseltä vai ei. Valvontayhtiöitten kyltit pysäköintialueitten sisäänajoväylillä ovat oikeudelliselta luonteeltaan mainoksia. KULUTTAJA EI KOSKAAN TULE AUTOMAATTISESTI KYLTISSÄ TARJOTUN SOPIMUKSEN SITOMAKSI, ellei hän sitä halua.

Tämän kannan on vahvistanut mm. Kuluttajavirasto Oy ParkCom Ab:ta koskeneessa päätöksessään.

Mitään automaattisopimusta ei siis ole olemassakaan, vaikka valvontayhtiöt sellaisesta unta näkevätkin.


2. JULKISTA PAKKOVALTAA EI VOI OTTAA ITSELLE TAI SIIRTÄÄ TOISELLE SOPIMUKSELLA

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan käyttö kuuluu vain virkavastuulla toimivalle viranomaiselle. Julkisen vallan käyttöön kuuluvia tehtäviä voidaan siirtää muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

Laissa ja asetuksissa rangaistaviksi säädettyjen tekojen valvonta ja itsenäiseen harkintaan perustuva, rangaistusluontoisten maksujen määrääminen ovat kiistatta julkisen pakkovallan käytön ydinaluetta.
Perustuslain pakottavasta säännöksestä ei ole mahdollista yksityisoikeudellisin sopimuksin poiketa. Yksityinen yritys ei voi harjoittaa pysäköinninvalvontaa ja määrätä rangaistusluonteisia maksuja teoista, jotka viranomaisvalvonnassa johtaisivat rangaistusseuraamukseen. Muunlainen tulkinta johtaisi perustuslain vastaiseen julkisen pakkovallan yksityistymiseen.

Kaksi oikeustieteen professoria on ottanut julkisuudessa yllä kuvatun kannan.

Edelleen tämän tulkinnan on vahvistanut Helsingin hallinto-oikeus tuoreessa päätöksessään, jonka mukaan yksityisen vartiointiliikkeen työntekijällä EI OLLUT OIKEUTTA MÄÄRÄTÄ PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUA, VAIKKA KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA OLI HÄNET TÄHÄN VALTUUTTANUT.


3. MIKSI YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTAMAKSU ON LAITON VALELASKU?

Kun valvontayhtiöt laskuttavat autoilijoilta näitä pysäköinninvalvontamaksuja, ne vetoavat sellaiseen sopimukseen, jota

A) ei ole sopimusoikeudellisesti syntynyt, ja
B) ei perustuslain mukaan edes voisi syntyä.

Näin ne pyrkivät taloudellista hyötyä saadakseen erehdyttämään autoilijan maksamaan perusteettoman maksun. Oikeudellisesti tarkasteltuna kyseessä on valelaskutus, joka täyttää petoksen tunnusmerkistön. Edelleen valvontayhtiöt, ryhtymällä toimeen jonka vain asianomainen viranomainen saa suorittaa, syyllistyvät rikoslain tarkoittamaan virkavallan anastukseen.

Tahallista erehdyttämistarkoitusta osoittaa se, että oikeudellista osaamista osoittava reklamointi maksuvaatimuksiin johtaa aina perinnästä luopumiseen. Jos asiakasta ei onnistuta erehdyttämään, asia jätetään sillensä eikä mennä oikeuteen ottamaan turpiin.

Valvontayhtiöt eivät ryhdy perintätoimiin tuomioistuinteitse, KOSKA SIIHEN EI OIKEASTI OLE PERUSTEITA. Vain häviävän pieni osa maksamattomista valelaskuista on viety oikeuteen ja silloinkin on pyritty valikoimaan "uhrit" siten, että he eivät kannetta vastustaisi.

Tämä on tyypillistä valelaskuttajan toimintaa; homma perustuu siihen, että aina joku maksaa. Kuinka monta rehellisesti toimivaa yritystä tiedätte, jotka eivät peri saataviaan?

KEHOTAN KAIKKIA YKSITYISOIKEUDELLISEN PYSÄKÖINNINVALVONTAMAKSUKEHOTUKSEN SAANEITA VIEMÄÄN SEN LÄHIMMÄLLE POLIISIASEMALLE JA TEKEMÄÄN RIKOSILMOITUKSEN LAITTOMASTA VALELASKUSTA.

Yllä kirjoittamiani perusteluita saa vapaasti lainata.

---
lähde: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=95&conference=4500000000001420&posting=22000000030719209

Anonyymi kirjoitti...

Kun Suomessa kuka tahansa luottotietonsa menettänyt hörhö saa perustaa huijarifirman tehtailemaan valelaskuja, niin minkä muunlaista toimintaa sitä sitten oikeasti voi odottaa?

Anonyymi kirjoitti...

Sampsa Katajan lakialoitteessa yksityisestä pysäköinninvalvonnasta todetaan:

"Laajamittainen velkomiskanteiden ajaminen, josta toistaiseksi on pidättäydytty, johtaisi varsin mittavaan alioikeuksien työmäärän lisääntymiseen."

Siis haloo??? Jos parkkifirmat olisivat 100% varmoja voitostaan, heitä tuskin kiinnostaisi vaikka heidän kanteet aiheuttaisivat minkälaisen ruuhkan tahansa alioikeuksiin. Oikea syy on se että parkkifirmat eivät uskalla lähteä oikeuteen koska tietävät häviävänsä. Tähän mennessä ei ole yhtään oikeuden päätöstä siitä että parkkifirmojen toiminta olisi laillista, ainoastaan pari yksipuolisella päätöksellä annettua tuomiota ja ParkPatrollin versio autoilijasta, joka "sopi" asian heidän kanssaan ennen oikeudenkäyntiä(ja tuotakaan ei kukaan järkevä ihminen usko. Miksi kukaan menisi riita-asiaa sopimaan ennen oikeudenkäyntiä, kun maksimi sanktio olisi ollut sama minkä "autoilija" nyt joutui korvaamaan).

Anonyymi kirjoitti...

Sampsalla ei ole taas mitään tietoa asiasta josta puhuu. Pitää vain yrittää jollain tavoin tuoda itseään esille medioissa. Noh, onnistuuhan se noinkin.

Anonyymi kirjoitti...

JUMALAUTA MITÄ TÄÄ PASKA BLOGI TAAS KIRJOITTAA. AIHEETTOMASTI MOLLATAAN REHELLISTÄ PIENYRITYSTÄ. VITTU MITÄ IDOOTTEJA OOTTE KAIKKI. ONKO SE NIIN VITUN VAIKEAA MAKSAA YKSI LASKU. ITEHÄN TE OOTTE VÄÄRIN PYSÄKÖINEET.

Anonyymi kirjoitti...

Jaaha, ei tainut jäädä epäselväksi että yllä oleva kirjoittaja täytyy olla parkkifirmassa duunissa. Koska kielen käyttö tekstissä on täysin yhtenevä pysäköinninvalvojan toiminnan kanssa josta tää blogi kertoi aikaisemmin.

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/11/oot-s-vittu-ajanut-tn-thn-ruutuun.html

Anonyymi kirjoitti...

Alkaako jollain jo hermo palaa? Ei kai se Lauri poika vain siellä kääri jo hihojaan kasaan?

Anonyymi kirjoitti...

ONKO SE NIIN VITUN VAIKEAA MAKSAA YKSI LASKU.

Ei tietenkään. Siteeratakseni erään suuren kauppaketjun mainoslausetta: "Se nyt vain on tyhmää maksaa liikaa."

Anonyymi kirjoitti...

Ensi viikolla päättyy ParkComin ja ParkPatrolin tarina. Saamme ensimmäisen todellisen oikeudenpäätöksen asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Eniron sensuuri vain tuntuu jatkuvan. Laitoin viestin Eniron ruotsalaiselle foorumille ( http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000008&conference=10500000000000791&posting=19500000004643833 ). Käykää kommentoimassa - jos ruotsi ei suju, niin pistäkää vaikka englanniksi.

Anonyymi kirjoitti...

Cloaca maxima = lat. Suurin viemäri

Hehe, tää ainakin osu täysin nappiin !!!

Anonyymi kirjoitti...

Täysin pelle touhua. Mä oikeasti ihmettelen miksi kukaan haluaa tehdä yhteistyötä puistopartion kanssa. Se on sama kuin pyyhkisi perseensä sormillaan. Firma johtaa luottovaikeuksissa (kuvalehden mukaan) oleva henkilö joka on nyt keksinyt oivan tavan ansaita rahaa. Jospa sais vaikka velkansa maksettua.

Kyllähän jokainen näkee ton kuoren alle. Pyydetään lähettämään reklamaatio ja ne ohjataan saman tien roskikseen. Yritetään ylläpitää jonkinlaista "asiakaslähtöistä" kuvaa, vaikka firmaa ei kiinnosta muu kuin se rahan kerääminen omistajalleen.

Ihan oikeasti. Miettikää nyt. Jos vertaa parkpatrolia ja parkcomia niin kummankin toiminta on laitonta, mutta asiakaspalvelua verrattaessa kylähän parkcom toimii ihan toisella planeetalla.

Parkpatrolista ei voi muuta sanoa kuin se lukeutuu kategoriaan "huijarifirmat". Kyllähän mäkin voi perustaa firman "Suoramaksu Oy" ja rupean jakelemaan maksulappuja vaikka ihmisten kotia. Joku maksaa joku ei, mutta rahaa tulee. Samalla salaan kaikki yhteystietoni ja estän ottamasta yhteyttä. Jos joku saa yhteyden, lähetän kansa uhkauksia oikeustoimista ym.

Hehe, täysin naurettava firma ...

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä. Mä puhuin kerran puhelimessa herra toimitusjohtajan kanssa. Myönnän, hain ajatusta sille että isännöimieni taloyhtiöiden pihaan saataisiin valvontaa, mutta puhuttuani kyseisen toimitusjohtana kanssa, päätin antaa asian olla. Ei kuulkaa keskustelu, henkilö eikä firma vakuuttanut. Busineksen taso on sellaista että ... huh huh, ihmettelen näitä muutamia suuryrityksiä ...

Anonyymi kirjoitti...

Nyt olen hyvin pettynyt tuohon tämän jutun otsikkoon muuten hyvätasoisessa blogissa. Halveraa Cloaca maximaa :)

Uskon, että antiikinaikaisuudestaan huolimatta siitä on ollu huomattavasti enemmän hyötyä silloiselle yhteiskunnalle kuin tänä päivänä tuosta parkkipartiosta.

Parkkipartiota vertaisin enemmin loiseen.

Anonyymi kirjoitti...

http://tinyurl.com/29ve94 Esimerkki reklamaatiosta parkkifirmalle, saa käyttää ja muokata vapaasti.

Unknown kirjoitti...

Ja ettei nyt vaan jäis kellekkään sellainen mielikuva että Parkcomin "asiakaspalvelu" olisi mitenkään erityisen asiallista niin voisin julkaista taloyhtiön roskiksesta löytyneen jonkun henkilön ja Parkcomin välisen kirjeenvaihdon. Oli meinaan sen verran huvittavaa luettavaa.

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcomrekisteriselostege6.jpg

ja vastaus:

http://img510.imageshack.us/my.php?image=parkcomrekselik9.png

huomaako kukaan mitään yhtäläisyyttä www.tietosuoja.fi:n esimerkkilomakkeeseen?

http://www.tietosuoja.fi/uploads/7eq8y6ie24o497q.rtf

Aika hyvin tehty, tais tulla kiire kun ei oo menny laatikot ihan linjaan?


http://img510.imageshack.us/my.php?image=parkcommaksumuistkk5.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom0up3.jpg

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcom10hz3.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom11cv7.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom12km8.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom13zx3.png

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom2jo9.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom3qt2.png

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom40ad1.jpg

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcom41ce5.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom5ci2.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom60ob8.jpg

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom61tw0.jpg

Kirjeenvaihto loppu? Kuka joutu vankilaan?

Anonyymi kirjoitti...

Aivan mahtavaa materiaalia! Nauroin itseni kipeäksi. Jäikö tilanne tuohon vai tuliko niitä "seuraamuksia"?

Tässä sama teksti uudelleen postattuna siten että linkit toimivat:

---------------

Ja ettei nyt vaan jäis kellekkään sellainen mielikuva että Parkcomin "asiakaspalvelu" olisi mitenkään erityisen asiallista niin voisin julkaista taloyhtiön roskiksesta löytyneen jonkun henkilön ja Parkcomin välisen kirjeenvaihdon. Oli meinaan sen verran huvittavaa luettavaa.

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcomrekisteriselostege6.jpg

ja vastaus:

http://img510.imageshack.us/my.php?image=parkcomrekselik9.png

huomaako kukaan mitään yhtäläisyyttä www.tietosuoja.fi:n esimerkkilomakkeeseen?

http://www.tietosuoja.fi/uploads/7eq8y6ie24o497q.rtf

Aika hyvin tehty, tais tulla kiire kun ei oo menny laatikot ihan linjaan?

http://img510.imageshack.us/my.php?image=parkcommaksumuistkk5.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom0up3.jpg

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcom10hz3.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom11cv7.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom12km8.png

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom13zx3.png

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom2jo9.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom3qt2.png

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom40ad1.jpg

http://img236.imageshack.us/my.php?image=parkcom41ce5.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom5ci2.jpg

http://img131.imageshack.us/my.php?image=parkcom60ob8.jpg

http://img518.imageshack.us/my.php?image=parkcom61tw0.jpg

Kirjeenvaihto loppu? Kuka joutu vankilaan?


---------------

Anonyymi kirjoitti...

"huomaako kukaan mitään yhtäläisyyttä www.tietosuoja.fi:n esimerkkilomakkeeseen?"

Pistäskö jokainen tehdä omat lomakkeet? Tuo on tietosuojalta otettu esimerkkilomake ja todellakin mielummin otan tuon kuin jonkun oman viritelmän mistä puuttuu olennainen tieto. En nää mitään ihmeellistä tässä asiassa.

Lomakkeeessa ei vaan kerrota mitään yksittäisen henkilön tiedoista vaan ilmoitetaan mitä rekisteri pitää sisällään. MInua ainakin pääsääntöisesti kiinnostaa se tieto joka minusta on tallennettu. Tarina ei toki kerro sitä, että onko tuollainen palautettu vai ei. Se kuitenkin pitää sisällään henkilökohtaista tietoa eikä välttämättä ole joutunut sinne roskikseen.

Hauskaa luettavaa kokonaisuudessaan :)

Unknown kirjoitti...

Olettaisi että ton kokoluokan firmalla olisi rekisteriseloste tehtynä ennenkuin joku sitä pyytää. Rekisteriseloste on eriasia kuin vastaus joka annetaan rekisteritietojen tarkastuspyyntöön. Toki hyvän tavan mukaista olisi liittää rekisteriseloste liitteeksi jos joku pyytää rekisteritietojansa.

Eli pointtina lähinnä se että joku kesäpoika on saanut tehtäväkseen pikaisesti sellaisen väsätä kun joku kiusankappale on sellaisen keksinyt pyytää. Valmiina tätä ei ole selvästikkään ollut vaikka rekisteriä on pidetty jo pidempään.

Luulisi että sen verran osattais tekstinkäsittelyä että lomakkeesta saataisiin asiallinen ja ilman typoja. Vois joku ehkä maksaakkin joskus sen huijauslaskun jos firma antais edes asiallisen kuvan itsestään. Mutta samalla linjallahan se rekisteriseloste on noiden muiden vastineiden kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

http://tinyurl.com/2zayzk Päivitetty versio reklamaatiosta parkkifirmalle, lisätty kuluttajaviraston kannanotot. Saa edelleen käyttää vapaasti :)

Anonyymi kirjoitti...

Kehotan ylläolevan kirjeenvaihdon ParkComin kanssa käynyttä kuluttajaa viemään kaiken materiaalin poliisille ja tekemään rikosilmoituksen laittomasta valelaskusta. Hommaan menee kymmenen minuuttia.

Kasassa on erittäin hyvin näyttöä petoksen yrityksestä, ja toiminnan laajuuden ja ammattimaisuuden huomioon ottaen rikosnimike tulee esitutkinnan kuluessa muuttumaan törkeäksi petokseksi.

Olet nähnyt paljon vaivaa noita vastineita kirjoittaessasi. Nyt olisi aika siirtää asia viranomaisten huoleksi. ParkCom ei tule tietenkään sinua tuomioistuimeen haastamaan - sinun reklamaatioistasihan näkee, että olet havainnut huijauksen.

Hyökkäys on paras puolustus! Jokainen laittomasta valelaskusta tehty rikosilmoitus edesauttaa sitä prosessia, jossa kyseinen lainvastainen rahastus tullaan kieltämään Suomessa.

Anonyymi kirjoitti...

Aamen, hyvin sanottu!

Anonyymi kirjoitti...

Olen työsuhteessa ParkPatroliin, eli toimin pysäköinninvalvojana. Perusohje toiminnalle on, että maksulappu pitää aina kirjoittaa, vaikka tilanne olisi kuinka epäselvä. Siitä lähdetään että mitä enemmän lappuja kirjoitetaan sitä enemmän niitä myös maksetaan.

En ole ylpeä duunistani ja firman työsuhdeasioiden hoito on syvältä. Jostain täytyy rahaa kuitenkin saada.

Anonyymi kirjoitti...

Lisään tähän vielä sen, että olen lähettänyt blogille aineistoa Parkpatrolista. Tietoa joka tulee suoraan firman sisältä. Blogi voi tehdä mitä haluaa, itse en niitä uskaltaisi julkaista.

Anonyymi kirjoitti...

Park Patrol Oy on konkurssikypsä yritys ja ensi viikolla kannattaa kauppalehteä lukea.

Anonyymi kirjoitti...

Kävin valintatalossa, laitoin kiekon kojelaudalle, ja ajan kohdalleen. Tultuani kaupasta huomasin lapun tuulilasissa.
Ihmeekseni totesin kiekon hävinneen kojelaudalta.
Hoomoilasena siinä ihmetellessäni huomasin, että olin unohtanut lukita autoni. Mitä siis on tapahtunut.
Pysäköinnin valvoja on huomannut että autoni ovet oli auki
heitytänyt kiekon penkille ja laittanut lapun.
Olin kaupassa vain n. 15 min, eli parkkikyttä oli ollut paikalla
jo silloin kun tulin. Tämä ei jää tähän.


Kato täältä

Anonyymi kirjoitti...

Kari poika ja Ari se veivaa paskaa valvontayrityksistä.
Ensimmäinen tykkää pikkulapsista ja toinen peppuseksistä.

Lukekaa Jallua!

Anonyymi kirjoitti...

Lukekaa Jallua!

Toisin kuin yksityisten sakkofirmojen kohdalla on asian laita, Jallun kustantaminen ja julkaiseminen on ihan täysin Suomen lakien mukaista toimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Näyttäisi siltä, että sopimusoikeudellisilla valvontamaksuilla rahaa tekevät huijarifirmat vetävät nyt viimeisiä korinoitaan ennen kuolemaansa. Hyvä niin. Harmi, ettei tänne Turun seudulle ehtinyt sellaisia firmoja eksyä. ParkCom! Täällä on neitseellistä rahastusmaata vaikka millä mitalla!

Muutenkin tämä blogi on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Keep up the good work!

Anonyymi kirjoitti...

Käväisimpä Patrolin sivuilla katsomassa ja tuli hymy naamariin nähdessäni aloitussivun:

"Oy ParkPatrol Finland Ab

Olemme yksi Suomen johtavista pysäköinninvalvontayhtiöistä. Suoritamme valvontaa palvelumielellä ja oikeudenmukaisesti.

Palvelumme
- Pysäköinninvalvonta. Jämäkkä valvontamme toimii.
- Pysäköintiehtojen asettaminen/kyltitys
- Asiakaspalvelu. Autoilijoita varten meillä on kaksikielinen palvelunumero.

Vi är ett av Finlands ledande p-övervakningsföretag. Vi utför vår övervakning på ett serviceinriktat och rättvist sätt.

Våra tjänster
- Parkeringsövervakning. Vår effektiva övervakning fungerar.
- Parkeringsreglering/skyltning.
- Kundtjänst. För bilisterna har vi ett tvåspråkigt servicenummer."
lainaus: http://www.parkpatrol.fi/index.php

Palvelunumero :D. Nooh kai niissä kylteissä sitten on sellainen. Noilta sivuilta ei osunut silmään. Ja oikein kahdella kielellä. Palvelumielellä ja oikeudenmukaisesti, ei helvetti :D. Jos puoletkaan näistä tarinoista on totta niin melkoista paskapuhetta on noi termit.

Anonyymi kirjoitti...

Vitun AASI !!!

Palvelunumero on ja löytyy , jos PELLE osaat etsiä!!!

Turuust vaikko Kakolast ?

Anonyymi kirjoitti...

Saakos blogin ylläpitäjä näkyviin kenen IP osoitteesta toi edellinen viesti on pukattu. Veikkaan että kielenkäyttö yhdistettynä siihen öykkäröivään paavoon ei kerro mistään muusta kuin siitä puistopartion pojista ... hehe, sitäpaitsi, sitä palvelunumeroa ei ole internetsivuilla mainittu.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä nauroin itseni kipeäksi noista alkuperäisistä parkpatrol sivuista. "Egyptin kuningas", herra jumala, yhtä tasokasta näyttää olevan toiminta edelleen. Käykääpä katsomassa parkpatrolin sivuja osastoa "Mitä laki sanoo". Niin mitäs se laki sanoo luuseri. Kyllä kiekon käytöstä on kaikki kerrottu mutta ei sanallakaan millä oikeuksin kyseinen lafka jakaa maksuja. Ei millään oikeudella, juuri sen takia.

Anonyymi kirjoitti...

Autoilijoille riittää kun yksikin valvontayhtiö häviää oikeudessa, se on muiltakin tarun loppu. Kenenkään ei tarvitse maksaa yhtään maksua eikä yksikään perintäyhtiö voi enää aloittaa perintätoimia oikeudenpäätöksen jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

Kerro nyt toki missä se numero on. Pistä linkki (tuskin osaat?). Mä en kyllä nopealla selailulla löytänyt sitä vieläkään. Toisaalta eipä tuo niin kamalasti edes kiinnosta. Mitä sinne soittelemaan.

Hieno aikuismainen lähestyminen sulla. Kuten mainittua, palvelumielellä :).

On todella surullista jos tuollainen öykkäröijä paljastuu patrolin työntekijäksi. Eipä muuta kuin lisää lappua tuulilasiin. Onnea ja menestystä, not.

Anonyymi kirjoitti...

26.11.2007 trattasimme parkpatrol Oy:n saatavamme. Lähetän tuosta tratasta kopion Nesteelle ja Suomen MCDonaldsille. Palaan asiaan kun saan heidän vastauksensa.

Anonyymi kirjoitti...

Et taida saada vastausta turhille jorinoillesi...? ;)

Yhtiöt työllistävät yhteensä yli 30 henkilöä, joten eiköhän pojat/tytöt ja viimeisen "neidin" kirjoitus...antaa olla?

Jotkut tekevät töitä, jotkut ovat työttömiä, jotkut yrittävät päästä siitä "mistä aita on matalin"...

Hei! Suomen Itsenäisyyspäivä 6.12.
Kaikille hyvää Itsenäisyyspäivää!

Anonyymi kirjoitti...

Lauri muista ottaa lääkkeesi tai lääkärilläsi.

Anonyymi kirjoitti...

Lauri muista ottaa lääkkeesi tai lääkärilläsi.

Anonyymi kirjoitti...

Suomen itsenäisyyspäivä tosiaan, eikö me silloin aikoinaan päästy Parkptrolin ja Parkcomin loiseläjistä? nyt täytyy uudestaan nousta noita huijareita vastaan ja torpata niitä kunnolla turpiin.
odotan innolla uusia uutisia ko. yrityksien tilanteesta tietoa. Itselläni on yritys joka työllistää 300 henkilöä ja olen ohjeistanut heitä, etteivät maksa yhtäkään parkcomin jha parkpatrolin "parkkisakkoa" kerään nuo kaikki yhteen ja vedän ko. yhtiöt oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Ei me kuule lauri ja park patrol Oy vedetä pois omia saatavia vaikka kuinka olet yrittänyt sovitella. 26.11.2007 protestoitiin omat saavat luottotiedoissa ova merkinnät ja nämä asiakirjat ovat jo lähteneet nesteelle ja maccaariin.
Lauri ota lääkkeesi tai käy lääkärillä.

Anonyymi kirjoitti...

Kertokaapa lisää tuosta ParkPatrolin tratasta. Käsittääkseni 10 päivän maksuaika? Onko tuo aika jo mennyt? Julkaistaanko vai tiedotetaan hiljaisena? Jos julkaistaan, onko ollut jo Kauppalehdessä, missä numerossa? Tämä todella kiinnostaa!!

Kehottaisin myös pistämään viestiä tämän blogin ylläpitäjälle, voisi saada aikaan mukavan artikkelin aiheesta.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö joku voisi skannata molempien yhtiöiden luottotiedot tänne, voitais nauttia?

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin ja ParkPatrolin luottotiedot ovat kunnossa. Kummallakaan ei ole merkintöjä maksuhäiriöistä. Jokainen voi käydä katsomassa Asiakastiedon palvelussa.

Anonyymi kirjoitti...

Kävin katsomassa, toisella ei ole kunnossa ...

Anonyymi kirjoitti...

Niin...trata voi jos on oikeasti maksamatta jokin laskusaatava.

Se,että haluaa "valelaskuilla" rikastua, ei johda trattaamiseen.

TJ

Anonyymi kirjoitti...

Kävin katsomassa molempien yhtiöiden luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy.n internetsivuilta www.asiakastieto.fi

Molempien luottotiedot näyttivät olevan kunnossa.

Eli kysymyksessä oli suuremman luokan "kupla", "emävale"...

Anonyymi kirjoitti...

Näyttäisi siltä, että Lauttasaaressa toimivan valvontayhtiön työntekijä on ainakin kaksi eri kertaa dokumentoidusti avannut pysäköidyn auton oven, luultavasti kajotakseen pysäköintikiekkoon. Toisessa tapauksessa näin oli sitten käynytkin, eli kiekko oli "kuin itsestään" siirtynyt kojalaudalta penkille ja ikkunaan oli ilmestynyt "valvontamaksu". Toisessa tapauksessa auton kuljettaja oli kuitenkin ennättänyt paikalle juuri silloin, kun parkkivalvoja oli avannut auton oven, mutta ei vielä ollut ehtinyt kajota kiekkoon.

Kuinkahan monen eri auton ovia valvojat ovat tähän mennessä kokeilleet, josko niihin pääsisi sisälle? Toisten omistamien autojen sisälle ei ulkopuolisilla ole mitään asiaa, vaikka kuljettaja olisikin unohtanut lukita auton ovet. Onhan aina mahdollista, että keskuslukituksen kauko-ohjaimesta ovat paristot loppuneet tai järjestelmässä on ollut väliaikainen häiriö, ja ovet ovat siksi jääneet vahingossa lukitsematta. Kuljettajan tarkoitus on epäilemättä kuitenkin ollut lukita auto siten, että muut eivät voisi mennä sinne sisälle tutkimaan autossa olevaa irtainta omaisuutta. Tämä asia kannattaisi ehdottomasti viedä eteenpäin viranomaisille!

Kehottaisin niitä, jotka ovat havainneet valvontayhtiön työntekijän yrittäneen tunkeutua tai tunkeutuneen pysäköityyn autoon ja mahdollisesti vielä kajonneen auton sisällä olevaan omaisuuteen, tekemään poliisille tutkintapyynnön mahdollisesta petoksesta tai mahdollisesta petoksen yrityksestä. Mikäli pysäköintikiekkoon on jollain tavalla kajottu (kiekkoa siirretty tai aikaa muutettu), on kyseessä ehdottomasti petos. Tätä ei sovi painaa villaisella!

Anonyymi kirjoitti...

Lauri ja parkpatrol lähettää valelaskuja.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo yllä olevien ParkComin kirjeiden allekirjoittajana oleva
"Reklamaatioryhmä" tuo mieleeni kymmenen vuoden takaa Finaltan "Asiakaspalveluosaston":

http://www.sci.fi/~jpoyry/huijarit/farssi.html

Anonyymi kirjoitti...

Hieman ohi , mutta kuitenkin.
Olisipa autoissani hieman enemmän vapaata "mainostilaa" , niin "julkaisisin" kaiken tämän NÄKYVÄSTI etelä-suomessa.
Huvittaa , ja sapettaa yhtäaikaa.
Kannatan kyllä valvontaa ,mutta joku tolkku siinäkin pitää olla.
Kuten joku aikaisemmin mainitsi tästä virkavallan , ja yks. yritysten rajojen hämärtymisestä (vrt. vartijoitten tapaus Itä-helsingissä , tai putkatapaus Pasilassa).
Kyllä se , joka täällä riitelee , useimmiten kait kuitenkin maksaa parkkipirkolta saamansa ???
Siltä lainvoimaiselta meinaan...

Anonyymi kirjoitti...

Lähetinpä seuraavan kysymyksen tietosuojavaltuutetulle:

"Yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt (esim. Parkcom ja Parkpatrol) käyttävät ajoneuvohallintokeskuksen palveluja selvittäessään väärin pysäköidyn auton kuljettajaa/haltijaa. Heidän oletus on että auton omistaja on kuljettaja. Tämä ei aina pidä paikkansa, jolloin valvontayhtiöt käyttävät henkilön (auton omistajan) henkilötietoja, jolla ei ole mitään tekemistä kyseisen yrityksen kanssa. Henkilötietolain 8§ antaa ne ehdot jolloin henkilötietoja saa käsitellä, eikä käsittääkseni pysäköintivalvontayritysten tapa mahdu näihin vaatimuksiin tapauksissa, joissa auton kuljettaja on eri kuin auton omistaja, koska auton omistaja ei ole tässä tapauksessa missään sopimussuhteessa valvontayhtiön kanssa. Mikä mahtaa olla tietosuojavaltuutetun kanta tähän asiaan?"

Anonyymi kirjoitti...

Täältä näköjään sensuroidaan myös keskusteluja?

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka niin sensuroidaan? Vielä yhtäkään sensuroitua tapausta ole nähnyt.

Anonyymi kirjoitti...

Silmu blee ... ladies and gentlemens .... Lauri Mustonen tuli viimein esiin piilostaan:

Lauri Mustonen

Anonyymi kirjoitti...

Komea kaveri!

Anonyymi kirjoitti...

Jep, komea kaveri...oikeesti !

Anonyymi kirjoitti...

Komeampi kuin useampi väärinpysäköijä...

Anonyymi kirjoitti...

Komeampi kuin useampi väärinpysäköijä...

Anonyymi kirjoitti...

Kyisenen firma lähestyi minua MAKSUMUISTUTUKSELLA. Oltuani yhteydessä tänään kuluttajaneuvontaan, niin sieltä sanottiin, että kyseinen firma ei edes vastaa heidän soittoihin / sähköposteihin.

Ei muuta kuin asian ilmoittaminen mahdollisimman nopeasti kuluttajariitalautakuntaan!

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolin kannattaa unohtaa. Se on viranomaisten listoillakin luokiteltu "huijari firmaksi". Mitään heidän esittämiään laskuja ei tarvitse eikä pidä maksaa.

Viime kädessähän maksuvelvollisuus päätetään oikeudessa, mutta erillisistä pyynnöistä huolimatta ei 3 vuoden aikana ParkPatrol ole koskaan haastanut minua oikeuteen neljästä heidän maksuvaatimuksestaan huolimatta.

Tuossa firmassa köyhät aivovammaiset yrittävät pyörittää businestä ja rahastaa autoilijoita. Älkää hyvät ihmiset menkö maksamaan. Ette kai te kerjäläisillekään lahjoita rahaa?