Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, maaliskuuta 11, 2009

Televisiomaksutarkastajan kiristyksen kohteena

Ovikello soi kiukkuisen oloisesti. Vedän housut jalkaan ja kiiruhdan aukaisemaan ovea. Kuka siellä nyt tähän aikaan? "Televisiomaksutarkastaja iltaa." Näyttää samalla tarkastajan korttinsa. "Tietojemme mukaan ette ole maksaneet televisomaksua, onko teillä asunnossanne televisio käytössä?". Katson hetken aikaa hölmistyneenä. Televisiota ei ole ollut vuosiin eikä myöskään mitään muutakaan vempainta jolla katsoa televisolähetyksiä. Kuulostaa tietysti kliseeltä, mutta näin se vain on. Elämällä on muutakin tarkoitusta kuin tuijottaa tyhmänä välkkyvää ruutua. "Ei ole televisiota, eikä muutakaan laitetta jolla katsoa televisiolähetyksiä". Tarkastaja katsoo hetken viileästi ja kuikuilee olkani takaa näkyvästä oviaukosta sisään. Etsii tietysti televisiota katseellaan. Ei auta, eikä löydä kun ei laitetta ole tullut hankittua. "Voinko päästä sisälle asuntoon tarkistamaan että asia todella on näin?". Onko hän tosissaan? "Ette voi, ei. Minun ei tarvitse päästää ketään asuntooni jos en halua". Tarkastaja harmistuu kommentistani silmin nähden. "Selvä, määrään teille sitten tarkastusmaksun ja televisiomaksun takaantuvasti vuodelta. Joka kerta kun avaatte minulle oven ja että päästä minua sisään tarkistamaan asiaa saatte maksun uudelleen". Nyt on minun vuoroni ärsyyntyä. Tämä ei varmasti jää tähän.

Edellä kuvattu tapahtuma on todellinen, vaikka repliikkien sisältö ei sanatarkkaan vastaakkaan todellisuutta. Asukas ei tallentanut keskustelua. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä pitänyt. Viestintäviraston suhtautuminen televisiomaksutarkastajan harrastamaan kiristykseen ja hyvän hallintotavan vastaiseen käytökseen oli harvinaisen välinpitämätöntä ja vähättelevää, vaikka vastasivatkin asiasta tehtyyn tiedusteluun.

Perustuslain (11.6.1999/731) 10§ mukaisesti jokaisen yksityiselämä ja kotirauha on turvattu. Toimenpiteiden kohdistaminen kotirauhansuojaamaan paikkaan edellyttää siitä erikseen säädettyä lakia. Televisiomaksutarkastajan toimintaedellytykset on määritelty laissa valtion televisio- ja radiorahastosta (9.10.1998/745). Edellämainitun lain 7§ määrittelee jokaiselle maksuvelvollisuuden television käytöstä. Lain 9§ määrittelee velvollisuuden tehdä ilmoitus käytössään olevasta televisiolaitteesta. Lain 10§ määrittelee viestintävirastolle oikeuden käyttää tarkastajia ja asukkaalle totuudenmukaisen tiedonantovelvollisuuden käytössään olevista televisiolaitteista. Tarkastuksen suorittamisen yhteydessä tulee tarkastajalle tämän pyynnöstä esittää tiedot television käyttäjästä, käytössä olevien televisioiden lukumäärästä ja sijainnista, television käytössäoloajasta ja muista televisiomaksun perinnässä tarvittavista seikoista. Erityisen tärkeää on huomioida että hallituksen esityksessä (34/1998) laiksi valtion televisio ja radiorahastosta todetaan 10§ osalta selkeästi, että televisiomaksutarkastajilla ei ole oikeutta mennä asuntoon sisälle ja asukkaan antama suullinen tieto television olemassaolosta on riittävä: "Samalla esitetään, että tarkastajalla olisi tietty tiedonsaantioikeus tehtäviensä hoitoon liittyvistä seikoista. Tiedot voisi esittää suullisesti eikä esitykseen liittyisi mahdollisuutta tulla kodin oven sisäpuolelle tarkastuskäynnille vastoin asukkaan tahtoa."

Asian pitäisi olla harvinaisen selkeä. Asukas ei saa valehdella televisiolaitteen olemassaolosta ja hänen on kerrottava totuudenmukaisesti tarkastajalle laissa määrittellyt tiedot. Tarkastajan on perustettava päätöksensä asukkaan lausuntoon sekä yleisesti havainnoimiinsa asioihin. Asukkaan ei tarvitse päästää televisiomaksutarkastajaa sisälle asuntoon eikä televisiomaksutarkastaja voi vaatia sisäänpääsyä millään verukkeella.

Viestintäviraston ylitarkastaja vastasi sähköpostitse esitettyyn valitukseen ja sisällöstä kävi edellämainitut periaatteet selvästi esille. Yllätys oli kuitenkin viestintäviraston tulkinta hallintoasioissa noudatettavista käytännöistä.

"Paikalla olevalla henkilöllä on kuitenkin valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa säädetty tiedonantovelvollisuus. Hallintoasioissa noudatettavien säädösten ja periaatteiden mukaan selvittämisvelvollisuus on sillä, kuka voi esittää täydellisimmät ja luotettavimmat selvitykset. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että selvittämisvelvollisuus on myös asianosaisella samoin kuin, että asianosaisella on velvollisuus esittää vastanäyttöä osoittaakseen viranomaisen vaatimuksen perusteettomaksi. Hallinto-oikeudet ovat puolestaan katsoneet ratkaisukäytännöissään (yksittäistä ennakkopäätöstä ei ole annettu) vakiintuneesti, että asianosaisen tulee ja tämän on myös mahdollista tarkastuksen suorittamisen yhteydessä tarkastaja sisälle asuntoon päästämällä ja tarkastajalle laitteet näyttämällä esittää selvitys siitä, ettei hänellä ole televisiota käytössä." (ote viestintäviraston ylitarkastajan vastauksesta)

Käytännössä viestintävirasto antaa ymmärtää että viranomainen, voi esittää aina minkälaisen väitteen tahansa jonka kumoaminen vastaväitteellä on asukkaan tehtävä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos tarkastaja ei usko lain mukaisesti annettua suullista selvitystä, tarkastaja voi väittää edelleen television olevan olemassa ilman käytännön todisteita ja asukkaan ainoaksi mahdollisuudeksi todistaa tarkastajan väite perättömäksi on päästä tarkastaja asuntoon toteamaan tilanne. Tämä on täyttä puppua. Käytännössä tällä tulkinnalla viestintävirasto ohittaisi perustuslain sekä hallituksen esityksen lain valtion televisio- ja radiorahaston tulkinnasta siltä osin kuin esityksessä ja laissa todetaan että tarkastajalla ei ole oikeutta mennä asuntoon sisällä ilman lupaa ja asukkaan antama suullinen selvitys on riittävä.

On selvää että viestintäviraston tulkinta televisiomaksutarkastajan ja asukkaan näyttövelvollisuudesta on lain hengen vastainen ja rikkoo räikeästi asukkaan perusoikeuksia ja oikeuksia yksityisyyteen. Yleisesti ottaen väitteen esittäjällä on todistusvelvollisuus. Toki henkilöllä jolla asiaan liittyvä tieto on hallussaan on myös hallinnollisissa asioissa todentamisvelvollisuus tiettyyn rajaan asti. Hallinto-oikeudesta löytyy päätöksiä joissa tarkastaja on todennut television olemassaolon eikä asukas edes ole kiistänyt asiaa. Riitaa on tullut siitä onko kyseisellä laitteella voinut katsoa televisiolähetyksiä, vai onko laite ollut ainoastaan DVD-levyjen katselua varten. Näissä tapauksissa hallinto-oikeus on katsonut että asukkaalla on näyttövelvollisuus televisiolaitteen ominaisuuksista. Nyt kysymys kuitenkin oli siitä, että tarkastaja ei pystynyt toteamaan televisiolaitteen olemassaoloa ja yritti tarkastusmaksulla kiristää asukasta päästämään hänet sisään asuntoon. Hän vahvisti kiristystään toteamalla pystyvänsä määräämään maksun uudelleen aina joka kerta kun hän saapuu ovelle soittamaan ovikelloa. On selvää että tämän suuntainen kiristäminen ei koskaan mene läpi hallinto-oikeudessa eikä mikään oikeuskäytäntö tue tämän kaltaista toimintamallia sanoi viestintäviraston ylitarkastaja asiassa sitten mitä tahansa. Suomessa viranomaisten lakiin perustumaton mielivalta on monissa paikoin räikeän ylimielistä joten viesintäviraston tulkinta asiassa ei sikäli tule yllätyksenä.

Edellämainitun toiminnan laillisuuden ja hyvän hallintotavan mukaisuuden asettaa koetukselle myös tarkastusraportin puuttuminen. Olisi vähintäänkin kohtuullista että tarkastaja kirjoittaisi paikan päällä tilanteesta raportin jonka asukas hyväksyisi totuudenmukaisena. Nyt tarkastaja voi kirjoittaa omassa raportissaan mitä tahansa eikä asukas pysty kiistämään tapahtunutta millään tavoin. Kun vielä huomio viestintäviraston myönteisen asenteen tarkastajien mielivaltaiselle käyttäytymiselle, asukkaalle ei käytännössä anneta mitään mahdollisuuksia todistaa tarkastajan esittämää väitettä perusteettomaksi. Viestintävirasto toimii omien etujensa mukaisesti joten puolueettomuuten ei tosiaankaan kannata luottaa.

En ihmettele yhtään ettei asiasta ole korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä. Tässäkin tapauksessa televisiomaksutarkastajan uhkailut ylimääräisistä maksuista olivat tyhjää puhetta. Näyttää selvästi siltä, että viestintävirasto painaa villaisella esille nostetut ongelmatilanteet eikä todellisuudessa asukas koskaan edes saa tarkastajan uhkaamia seuraamuksia. Kyse on vain tavasta kiristää ja peloitella asukas päästämään tarkastaja sisään asuntoon jotta television olemassaolo voitaisiin varmistaa. Tähän ei pidä suostua. Suosittelen seuraavan kerran vähintäänkin televisomaksutarkastan valokuvaamista ja keskustelun tallentamista sekä materiaalin julkaisemista jotta tällainen viranomaisten harrastama mielivaltainen kiristäminen saadaan kuriin. Viestintäviraston toiminnasta voi myös kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Lue myös:
IPTV ja televisiomaksu
Pitääkö televisiomaksu maksaa?
Puheluiden tallentaminen
Keskustelun tallentaminen

53 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Saatanan tv-maksu pinnarit, maksakaa se maksu niin ei tarvi miettiä kenelle aukaisee oven. Ihan naurettavaa touhua.

Anonyymi kirjoitti...

Sinulla se taitaa sisälukutaito olla todella ruosteessa tai sitten et vain ymmärrä lukemaasi.

Artikkelissahan on kyse siitä että kenenkään ihmisen ei tarvitse päästää tarkastajaa asuntoonsa toteamaan television olemassaoloa. On tietenkin väärin valehdella ettei televisioita ole, jos se kerran olohuoneessa jököttää, mutta artikkelin tapauksesta ymmärtäisin että tästä ei edes ole kyse. Pointti on siis se, että oli se televisio sitten olemassa tai ei niin laissa säädetyistä oikeuksista on pidettävä kiinni.

Vai oletko sitä mieltä että viranomaisille pitäisi antaa rajaton valta tehdä mitä tahansa tarkastuksia vain sen takia jotta olisi helppo löytää pinnarit? Sano nyt vielä että eihän rehellisellä ihmisellä ole mitään pelättävää? Eihän? Sittenhän sä varmaan suostut että viranomaiset asentavat huoneistoosi valvontakameratkin, jotta saadaan mahdolliset kotiväkivaltatapaukset kuriin ja ratkaistua. Eihän sulla hätää ole kun olet rehellinen, joten ei kamerasta varmana mitään haittaa ole?

Anonyymi kirjoitti...

ite olen törmännyt ihan vastaavaan. ihan tyhjää puhetta, koskaan ei mitään tullut, vaikka kuinka uhosi lähettävänsä laskua. nähtävästi tämä menettely jota blogi kutsuu oikealla termillä "kiristys", on viestintäviraston hyväksymä menettelytapa.

Anonyymi kirjoitti...

Tvlupatarkastajaa EI tarvitse päästää sisään. Sanokaa ovella että ei ole vastaanotinta ja vetäkää ovi kiinni. Ei niiden kanssa kannata ruveta riitelemään. Kunhan tiedätte oikeutenne.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, meitäkin rehellisiä ihmisiä on joilla ei ole televisiota ...

Anonyymi kirjoitti...

Oli hyvä artikkeli ja ihan asiallista muistuttaa kansalaisoikeuksista tälläkin saralla.

Pikkuhiljaa kansalaissammakkoa kypsennetään, eikä hän vastusta kun oikeuksia viedään pikkupala kerrallaan.

Mutta kyllä se vain niin on, että 1984 ja Brazil on ihan nurkan takana jo. Ja kaikkialla.
USA ja Englanti ovat melkoisia edelläkävijöitä.

Mutta muistakaa. Ne vapaudenriistot ovat vain meidän turvaksi ja jos ei ole mitään salattavaa, ei ole mitään pelättävää.

Anonyymi kirjoitti...

Valtiohan voisi loputtomiin rahastaa tuolla "syyllinen kunnes syyttömäksi todistetaan" - olettamalla. Esimerkiksi autoilijat voitaisiin velvoittaa maksamaan kaikista niistä ylinopeuksista joita he ajavat jne.

Mutta ihan vain käytännön vinkkinä: älkää avatko tarkastajille ovea, niin pääsette kaikkein vähimmällä. Mikään lakihan ei velvoita asukasta avaamaan ovia, ellei kysymyksessä ole palotarkastaja tai vastaava.

Anonyymi kirjoitti...

Pientä riesaa ollut aikaisemmin näistä tarkastajista. Tarkastajien sivutoimista työtä tekee mm poliisit. Tarvitsevat lisäansioita pieniin tuloihinsa.
Mitä lähempänä asuu Pasilan poliisiasemaa, sitä useammin kävijöitä riittää.
Rimputtelevat aikansa ovikelloa. Kokenut kansalainen ei tietenkään koskaan avaa ovea ilman ennakkoilmoittautumista.

Opiskeluaikana olimme huolimattomia, raotimme ovea pahaa aavistamatta. Kävijä osoittautui lupatarkastajaksi. Ilmoitti asiansa ja samalla laittoi jalkateränsä ovenväliin pyrkien peremmälle.
Napakka isku polveen ja tuupaus taaksepäin korjasi syntyneen ongelman. Sinnikäs jäi rimputtelemaan ovikelloa -- turhaan.
Nykyisin maksamme miellään YLElle kerättävät lupamaksut, koska se on ainoa kelvollista ohjelmaa välittävä kotimainen TV-yhtiö.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, kyllä lupamaksun maksan minäkin, hampaita kiristen, mutta jos minulla sitä televisiota ei olisi niin olisihan se nyt helvettiä että pitäisi vähän väliä olla päästämässä tarkastajaa sisään. Veljelläni ei ole televisiota ja monta kertaa vuodessa käy tarkastaja ovea rimputtamassa. Eikö se pitäisi kerralla uskoa vai miten voi olla mahdollista että televisiotonta ihmistä saa laillisesti kiusata jatkuvasti?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Tarkastajien sivutoimista työtä tekee mm poliisit."

Ei tee, vanha legenda. Nykyään laki estää poliisia toimimasta virassa, joka menee ristiin poliisitoimen kanssa.

Oveensa voi myös laittaa lapun "ei kaupustelua", jonka jälkeen tarkastajalla ei ole mitään asiaa tulla kauppaamaan TV-maksua.

Anonyymi kirjoitti...

Tee rikosilmoitus. Kyseessä on vähintäänkin laiton uhkaus. Liitteeksi hyvät perustelut ja mielellään valokuva tai ainakin tarkastajan nimi. Haluaisin nähdä, mitä kaikkea laitonta ja moraalitonta tässä maassa saa tehdä, jos sattuu olemaan viranomainen.

Anonyymi kirjoitti...

Mähän voin laittaa oveen lapun että "Televisiomaksutarkastajan käynti kielletty. Luvattomasta ovikellon soittamisesta veloitetaan 350 euron rangaistusmaksu. Lukemalla viestin hyväksyt ehdot"

Anonyymi kirjoitti...

Joo joo, teet niin kuin edellinen muijafrendi. Päästä tarkstajan eteiseen asti ja sen jälkeen alkoi kiljumaan kovalla äänellä "armoa", "älä raiskaa", "älä tapa", naapurin isäntä juoksi paikalle, paino televisiomaksutarkastajan maahan ja soittivat poliisin. Poliisi vei mennessään raiskausyrityksestä epäiltynä. Eipä käynyt tarkstaja enää siinä osoitteessa.

Anonyymi kirjoitti...

älkää avatko tarkastajille ovea, niin pääsette kaikkein vähimmällä.

Toki näinkin, mutta kyse on periaatteesta. Tarkastaja käyvät jatkuvasti oven takana jos sinulla ei ole televisiomaksua maksettuna. Eli viestintävirasto olettaa että olet rikollinen. Se että kuukausi sitten sanoin että en omista televisiota, ÄLÄ TULE UUDELLEEN, niin eikö se 3 viikon päästä soita taas ovikelloa. Itseasiassa piti tehdä kantelu eduskunnanoikeusasiamiehelle koska ei voi olla lainmukaista että tarkastaja saa soitella yhtenään oven takana häiritsemässä jos olen kerta todennut ettei telelevisiota ole. Pitääkö mun asukkaana vain sietää että tarkastaja kuikuilee jatkuvasti ovella vaikka olen monesti sanonut että televisiota ei ole (kuten ei olekkaan).

Anonyymi kirjoitti...

Luuserit, menkä kotia. Paska blogi.

Anonyymi kirjoitti...

Kukas se sieltä heräsi? Hyvä artikkeli, jälleen osoitus viranomaisten mielivallasta. Lupaan nauhoittaa videokameralla seuraavan kerran tarkastajan hölmistyneen ilmeen ja pistän youtubeen. Televisioita meinaan on mutta ei lupaa eikä tule.

Anonyymi kirjoitti...

Oletetaan että toimisin niin kuin viestintävirasto ehdottaa, eli luopuisin yksityisyydestä ja kotirauhasta ja päästäisin tarkastajan sisään. Mihin se tarkastusoikeus loppuisi, koska viestintäviraston mukaan tarkastaja voi aina esittää väitteen jonka asukas on "velvollinen" kumoamaan.

-Televisiomaksutarkastaja päivää, onko televisiota?
-Ei ole
-Kyllä teillä on televisio
-Tulkaa katsomaan asuntoon niin ei ole

Asunnossa ...

-Ei näytä olevan televisiota näkösällä, se on kaapissa piilotettuna
-Katsokaa kaapista
-Teillä on tietokone johon on asennettu ohjelma jolla voitte katsoa televisio-ohjelmia

Avaan tietokoneen ja tarkastaja tukii tiedosto ja sisällöt

Tätäkö se viestintäviraston tarkastaja oikeasti tarkoittaa? Tähänkö pitäisi suostua? Mene kuule ampumaa itsesi.

Anonyymi kirjoitti...

Vähän aiheeseen liittyen. Mahtaako kukaan tietää, miten Panasonicin PX80 plasmatelevisiosta voi kytkeä sisäisen digivirittemen pois? Meinaan minähän en ihan oikeasti käytä tuota kuin dvd-levyjen katsomiseen. Edes antennipiuhaa ei ole. Jos katsoisin televisiota sillä, hankkisin joka tapauksessa erillisen digiboksin, jollaista ei nyt siis ole. En tajua mikä himo valmistajalla ylipäätään oli joku digiturhake sinne televisioon laittaa elämää haittaamaan. Tai varmaan se teki sen kun kerran ajan henkeen niin kuuluu.

Mutta siis jos aidosti käyttää televisiota johonkin ihan muuhun kuin televisiolähetysten seurantaan, niin mikä olisi nykyään toimiva JA HALPA konsti saada puhtaat jauhot pussiin myös tarkastajia ajatellen?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"mikä olisi nykyään toimiva JA HALPA konsti"

Ei avaa sitä ovea tuntemattomille. Vaihtoehtoisesti käytät television huoltoliikkeessä ja he poistavat virittimen. Tai sitten itse poistat esimerkiksi antenniliittimen, jonka jälkeen telkalla ei voi lähetystä seurata.

Anonyymi kirjoitti...

"Edellämainitun toiminnan laillisuuden ja hyvän hallintotavan mukaisuuden asettaa koetukselle myös tarkastusraportin puuttuminen. Olisi vähintäänkin kohtuullista että tarkastaja kirjoittaisi paikan päällä tilanteesta raportin jonka asukas hyväksyisi totuudenmukaisena. Nyt tarkastaja voi kirjoittaa omassa raportissaan mitä tahansa eikä asukas pysty kiistämään tapahtunutta millään tavoin."

Hetkinen... Tv-lupatarkastaja täyttää käynnistään lomakkeen, jonka tarkastettava eli oven avannut allekirjoittaa. Ainakin itseltäni tällainen läpyskä löytyy. Jos ei läpyskää meinaa tulla, niin soittakaa poliisit.

Itse ilmoitin TV-lupatarkastajalle tarkastuksessa syksyllä toimivan television ja digiboksin samana päivänä ja sain allekirjoitettavaksi paperin, johin oli kirjiotettu mitä tarkastajalle vastasin.

Sain perästä takautuvan maksun päivältä. Onnekseni tarkastuslomake oli puutteellisesti täytetty. Viestintävirasto veti maksun takaisin vedottuani siihen, ettei Virasto voi todentaa tarkastuksen tapahtuneen lain edellyttämällä tavalla.

Jos tarkastuskäynnistä ei teille tällaista läpyskää anneta, mutta teille määrätään takautuva maksu (Jota ei muuten TV-lupatarkastaja määrää), tehkää asiasta valitus ja vaatikaa esittämään allekirjoittamanne läpyskä.

Anonyymi kirjoitti...

"Ei avaa sitä ovea tuntemattomille. Vaihtoehtoisesti käytät television huoltoliikkeessä ja he poistavat virittimen. Tai sitten itse poistat esimerkiksi antenniliittimen, jonka jälkeen telkalla ei voi lähetystä seurata."

Ei ole ovessa silmäaukkoa. Tuota televisiota ei jaksa alkaa raahailemaan mihinkään. Se hädin tuskin edes mahtuu henkilöautoon ja paketit on vipattu menemään, joten voi tulla jälkiä kuljetuksesta. Toisaalta en haluaisi alkaa sitä särkemäänkään niin, että jälleenmyyntiarvo katoaa.

Olin toivonut jonkinlaista ohjelmallista systeemiä, millä sen voisi disabloida.

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen todennut että muutenkin on helpointa olla avaamatta ovea ellei ilmoiteta ennalta tulosta. Aikanaan, noin 5v sitten tuntui rappukäytävässä ravaavan vaikka minkälaista kaupustelijaa oikein riesaksi asti, jolloin päätin että soittakoot kaverit ennen kylään tuloa niin ei tarvitse turhaan koko ajan juosta ovelle.

Jos tv:n virittimen disabloi ohjelmallisesti niin eikös se silloin ole yhtä helposti ohjelmallisesti enabloitavissakin? Ja muistaakseni niissä tv-maksun pykälissä luki jotain "...jos on vähäisin toimenpitein mahdollista vastaanottaa..." joten tuo ohjelmallinen disablointi ilmeisesti olisi vähäinen toimenpide peruuttaa.

Itse olen saanut jo pari vuotta olla rauhassa tv-maksutarkastajilta. 2004 poistin itse virittimen telkkarista ja kävin sähköpostikirjeenvaihtoa tv-maksuhallinnon kanssa että itse poistettunakin tuo on ok. Seuraavan 2v aikana oli tarkastaja käynyt ovella itse poissaollessani useammankin kerran, ainakin hänen jättämistään kirjeistä/lappusista päätellen. Sen jälkeen ei ole tarkastajaa kuulunut eikä näkynyt. Tosin, itse olen aika paljon muualla kuin kotona. Välillä tulee suunnilleen vain käytyä nukkumassa ja muun ajan pyörin jossain muualla.

Anonyymi kirjoitti...

Minulla on 46" lcd-televisio, läppäri ja pöytäkone joissa molemmissa näkyy televisio, lisäksi minulla on videotykki jolla voin niin halutessani katsella televisiota 130" kuvalla. Siis yhteensä neljä laitetta 3h+k kämpässä. En ole maksanut tv-lupaa koska se on ainoa maksu suomessa jonka voin välttää. Aikoinaan oli kampanja joka mainosti "Kun yksi ei maksa, muut maksavat enemmän", samalla tv-luvan haltijoita oli enemmän ja maksu senkun nousi. Se oli viimeinen pisara minun kohdallani, väärä ja valheellinen mainonta teki sen että irtisanoin tv-luvan. Em. maksu on minun mielestäni aivan turha jos sitä ei pystytä tuon paremmin valvomaan tai "karhuamaan". Maksakaa vaan mahdollisimman moni niin hallitus ei tee esitystä tv-maksun maksamisesta verorahoista!!! KIITOS KAIKILLE MAKSAJILLE ILMAISISTA OHJELMISTA!!!

Anonyymi kirjoitti...

""Tarkastajien sivutoimista työtä tekee mm poliisit."

Ei tee, vanha legenda. Nykyään laki estää poliisia toimimasta virassa, joka menee ristiin poliisitoimen kanssa."

- Juuri näin. Joko hallinto-oikeuden tai sitten korkeimman hallinto-oikeuden mukaan jopa ambulanssin kuljettajana toimiminen oli poliisilta em. säännöksen perusteella kielletty.. Tai tarkemmin: poliisi tarvitsee tällaiseen sivutoimeen luvan, jota ei ollut myönnetty. Tuomioistuimen mielestä ratkaisu oli oikea.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Ei ole ovessa silmäaukkoa."

Sitten ei joko avaa ollenkaan tai kysyy oven läpi, että kuka siellä. Jos ei vastaus miellytä, niin jättää oven avaamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Miten jos perheessä on lapsia, jotka avaavat oven. Jos muutamavuotias lapsi kertoo että tv löytyy, niin onko tämä riittävä takautuvien maksujen peruste?

Anonyymi kirjoitti...

"Miten jos perheessä on lapsia, jotka avaavat oven. Jos muutamavuotias lapsi kertoo että tv löytyy, niin onko tämä riittävä takautuvien maksujen peruste?"

- Veikkaan, että menee aika tiukalle. Muutamavuotiaan "todistus" tuskin on minkään arvoinen, mutta onko se sitten jonkun mielestä persuteltu syy olettaa, että vanhempi kiistäessään valehtelee? Veikkaan, että määräisivät maksun.. Mistä voi tietysti aina valitaa, HaO valitus ei ole kallis samalla tavalla kuin siviilipuolen..

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Jos muutamavuotias lapsi kertoo että tv löytyy, niin onko tämä riittävä takautuvien maksujen peruste?"

Noin pienen muksun sanaan ei voi luottaa. Jos mukula sanoo, että joulupukki kävi heillä viime jouluna, ei sekään totta ole vaikka lapsi niin luulee.

Eri asia sitten on, että onko sitä televisiota oikeasti siellä asunnossa vai ei.

Anonyymi kirjoitti...

Ei kannata käydä huoltoliikkeessä poistamassa virittimiä, se on kallista. Halvemmalla saa web-kameran jonka voi asentaa ovisilmän taakse jolloin ei tarvitse edes nousta sohvalta kun voi läppäriltä katsoa kuka oven takana on. Ja kameraserverin kokoaa jostain vanhasta koneesta linuxin avulla halvalla.

Nimim. kokemusta on

PS. Ja tuntemattomille ei yleensäkään kannata ovea eikä varsinkaan päästää sisälle.

Anonyymi kirjoitti...

Ja jos joku miettii sitä virittimen poistamista niin kannattaa muistaa että jotkut telkkarit eivät toimi ollenkaan jos viritin on poistettu, niiden prosessorit tunnistavat sen onko viritintä tai ei.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos tv:n virittimen disabloi ohjelmallisesti niin eikös se silloin ole yhtä helposti ohjelmallisesti enabloitavissakin? Ja muistaakseni niissä tv-maksun pykälissä luki jotain "...jos on vähäisin toimenpitein mahdollista vastaanottaa..." joten tuo ohjelmallinen disablointi ilmeisesti olisi vähäinen toimenpide peruuttaa."

Saattaa olla, mutta tässä vaiheessa voisi jo alkaa sujuvasti valehtelemaan. Ensin sanoo, ettei televisiossa ole tietääkseen digiviritintä ja sitten näyttää kuinka mitään kanavia ei löydy. Tosin se antennipiuha pitäisi silloin löytää jostain, mutta ehkä ne kulettaa sellaisia mukana asioiden todistamiseksi?

Anonyymi kirjoitti...

Saattaa olla, mutta tässä vaiheessa voisi jo alkaa sujuvasti valehtelemaan. Ensin sanoo, ettei televisiossa ole tietääkseen digiviritintä ja sitten näyttää kuinka mitään kanavia ei löydy. Tosin se antennipiuha pitäisi silloin löytää jostain, mutta ehkä ne kulettaa sellaisia mukana asioiden todistamiseksi?

Ihan sama kuljettavatko, asuntoonhan niitä EI PIDÄ päästää, se lienee jokaiselle selvää, oli se televisio siellä sitten luvatta tai ei.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen nyt varautunut kuten blogi ehdotti. Minulla ei siis ole tv:tä, mutta kyllä ne tarkastajat säännöllisin väliajoin häiritsevät kotirauhaa. Nyt on webbi-kamera viritetty asunnon sisäpuolelle ulko-oven yhteyteen siten että se karmissa olevaa nappia painamalla se aloittaa tallentamisen ja mikrofoni itsessään sijaitsee aukeavan oven sisäpuolella karmin reunassa. Eli kun tarkastaja tulee ovelle, saadaan talteen sekä kuva että puhe. Julkaisen nämä tapaukset sitten aikanaan youtubeen, joten tervetuloa soittelemaan ovelle.

PS: Sama kohtalo on sitten muuten jehovan todistajilla ja muilla uskontohörhöillä jotka tulevat oven taakse tuputtumaan mielikuvitustuotettaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ei avata sitä ovea tuntemattomille. Ovisilmän puute ei merkitse mitään: minä en ole vuosiin avannut ovea kenellekään joka ei ole etukäteen ilmoittanut tulostaan puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla. Se ken ei tee niin ei voi olla oikealla asialla.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Se ken ei tee niin ei voi olla oikealla asialla."

Palokunta lienee ainoa poikkeus, mutta saa olla lepakot karannut tornista ellei huomaa että oma kämppä on tulessa :D

Anonyymi kirjoitti...

"Nyt on webbi-kamera viritetty asunnon sisäpuolelle ulko-oven yhteyteen siten että se karmissa olevaa nappia painamalla se aloittaa tallentamisen ja mikrofoni itsessään sijaitsee aukeavan oven sisäpuolella karmin reunassa. Eli kun tarkastaja tulee ovelle, saadaan talteen sekä kuva että puhe. Julkaisen nämä tapaukset sitten aikanaan youtubeen, joten tervetuloa soittelemaan ovelle."
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikö esim. rappukäytävän kuvaaminen tuollaisilla laitteilla ole laitonta?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikö esim. rappukäytävän kuvaaminen tuollaisilla laitteilla ole laitonta?"

Rappukäytävää saa kuvata, mutta ei ihmisiä siellä (salakuvaus).

Tosin ko. lainauksesta ei ilmennyt onko ko. viritelmä omakotitalon ovessa vai missä.

Anonyymi kirjoitti...

Höpö höpö. Salakatselua on kuvaaminen ilman lupaa kotirauhan suojaamassa paikassa. Muilla alueilla kuin kotirauhan tai julkisrauhan alueella ei tarvitse lupaa.

Kysymys? Kenen kotirauhan suojaama alue on kyseessä jos web-kameralla kuvaa asuntonsa sisäpuolelta omaa ovea ja oven edustaa rappukäytävän puolella?

Vastaus: Asukkaan. Asukas siis voi kuvata, mutta ei tarkastaja koska kyse on asukkaan kotirauhan suojaamasta alueesta.

Aivan samoin kuin jos oltaisiin asunnon sisällä. Asukas päättää saako kuvata vai ei, ilman asukkaan lupaa ei kotirauhansuojaamassa paikassa saa kuvata. Asukkaan osalta kotirauhansuojapaikaksi lasketaan myös rappukäytävä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten on jos asun kaapelitaloudessa ja televisiossani on ainostaan antenniviritin? En luonnollisesti ole saanut televisiostani minkään valtakunnan lähetyksiä näkymään.

Anonyymi kirjoitti...

"Asukas päättää saako kuvata vai ei, ilman asukkaan lupaa ei kotirauhansuojaamassa paikassa saa kuvata. Asukkaan osalta kotirauhansuojapaikaksi lasketaan myös rappukäytävä."

- Tarkoitatko, että rapussa saa kuvata sellaista henkilöä, joka ei ole asukas - eli lupatarkastajaa?

Menee hiusten halkomiseksi.

Toisaalta pirustako se lupamies (tai kukaan muukaan) tietää, onko sulla kamera, ja lisäksi syyllistyt rikokseen vain silloin, kun katselet kuvaa tai nauhoitat sitä. Ei se ovessa oleva kamera tee siitä rikosta yhtään enempää kuin se, jos kaulassa roikkuva still-kamera, jonka kuvaa et edes katsele, sattuu osoittamaan jonkun ikkunasta sisään.

Jotta tuossa tilanteessa olisi todettavissa rikos, pitäisi todistaa, että olet katsellut siitä kamerasta tai nauhoittanut sitä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Höpö höpö."

Susottelen tutustumaan Suomen lakiin aiheen tiimoilta, alla otteet rikoslaista, 24. luku:

"6 § (9.6.2000/531)
Salakatselu

Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,

on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava."

"7 § (9.6.2000/531)
Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu

Joka sijoittaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Laki ei siis edelleytä, että henkilö on oman kotirauhansa piirissä, riittää on kotirauhan määritelmään kuuluvassa tilassa.

Anonyymi kirjoitti...

Paino on sanalla oikeudettomasti. Väitän että tulkintasi asiasta on väärä. Sinun tulkinnallasi Jaakko minä en omassa kodissani voisi ottaa kuvaa vieraastani sillä perusteella että kyse on yleensä ottaen kotirauhan suojaamasta paikasta. Väitän kuitenkin että kotirauhan suoja kohdistuu nimenomaan siihen henkilöön jonka kotirauhasta on kyse. Eli henkilön kuvaaminen kuvauskohteen kotirauhan suojan piirissä on kiellettyä ilman lupaa. Sitähän sanalla "kotirauha" nimen omaan tarkoitetaan, rauhaa omassa kodissa. Vai tarkoitatko että jos "varas" tunkeutuu kotiani en voi kuvata häntä koska varas on jonkun kotirauhan piirissä, vaikkakaan ei omansa. Puppua sanon minä. Minulla on kotiovellani oikeus kuvata tarkastaja, koska kyse ei ole tarkastajan kotirauhan suojasta, vaan minun.

Anonyymi kirjoitti...

Kallistun tässä mielenkiintoisessa dilemassa anonyymin puolelle. Sillä kotirauha määritellään seuraavasti:

Kotirauha on Suomessa henkilölle laissa taattu oikeus olla toisten häiritsemättä siinä piirissä, joka voidaan katsoa hänen kodikseen. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.

Eli henkilö on kotirauhan suojaamassa paikassa vain silloin kun on tilassa jota voidaan katsoa hänen kodikseen. Henkilö EI ole kotirauhan suojaamassa paikassa silloin kun hän ei ole tilassa joka voitaisiin katsoa hänen kodikseen.

Summa rummarun

Asukas voi kuvata itseään ja televisiomaksutarkastajan omassa kodissaan tai kotiin liittyvässä rappukäytävässä (välittömässä läheisyydessä). Hän voi tallentaa keskustelun koska osallistuu siihen itse.

Tarkastaja ei kuitenkaan voi kuvata asukasta koska asukas on kotirauhan suojaamassa paikassa. Tarkastaja voi kuitenkin nauhoittaa keskustelun niin halutessaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa, että sivistynyttä ja älyllistä väittelyä on vielä olemassa!

Tällaista ei paljoa internetissä näy. Hemmetin usein mennään henkilökohtaisiin loukkauksiin ja räävittömyyksiin.

Peukku ylös sekä Jaakolle että Anonyymille.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä sanoisin että naiset ovat nyt oikeassa, siis Sinikka. Kotirauhalla tarkoitetaan sitä paikkaa jota voidaan pitää henkilön kotina. Henkilöä ei saa kuvata ilman lupaa hänen kotirauhan suojaamassa paikassaan. Tarkoitushan on nimenomaan antaa ihmisten olla rauhassa omassa kodissaan. Jos tarkastaja tulee asuntoon sisälle (luvan kanssa tai ilman) asukas voi kuvata tarkastajaa vaikka videokameralla koska kyse ei ole tarkstajan kotirauhan suojasta (tarkastaja ei ole kotonaan). Tarkastaja ei voi kuvata asunnossa (esim. todisteeksi) koska kyse on asukkaan kotirauhan suojasta.

Sama koskee rappukäyttävää koska se paikka laajentuu myös kotirauhan suojaan. Siis asukkaan.

Mielenkiintoiseksi asian tekisi jos tarkastaja asuisi vaikka viereisessä asunnossa. Silloinhan rappukäytävä olisi myös tarkastajan kotirauhan suojaamaa aluetta.

Anonyymi kirjoitti...

Miten on jos asun kaapelitaloudessa ja televisiossani on ainostaan antenniviritin? En luonnollisesti ole saanut televisiostani minkään valtakunnan lähetyksiä näkymään.

Lue se erillinen blogin artikkeli televisomaksuvelvollisuudesta. Jos et pysty vastaanottamaan lähetystä sinun ei tarvitse maksaa. Ongelma vain on, ainakin Helsingin Welhon verkossa, siis kaapeliverkossa lähetetään myös DVB-T signaalia yleisten kanavien osalta DVB-C signaalin lisäksi. Tämä aiheuttaa se että minun taulutelevisioni jossa on vain antennidigi viritin osaa näyttää myös kaapeliverkkoon kytkettäessä televisiokanavat.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos et pysty vastaanottamaan lähetystä sinun ei tarvitse maksaa."

- Näin. Tosin taannoin oli digilähetysten alkaessa lehtijuttu siitä, että jossain päin Suomea näkyi yksi muistaakseni viron tv-kanava analogilla. Tähän asianomaisen viranomaisen kanta oli, että Tv-lupa pitää maksaa. Siis siksi, että pystyy vastaanottamaan mitään kanavaa. Nevermind se pikkuseikka, että kyseessä ei ollut Ylen - jota lupamaksulla rahoitetaan - tai edes suomalainen kanava.

Järki älä jätä..

Anonyymi kirjoitti...

Minulla ei ole televisiota, ei ole ollut vuosiin. Silti näiden vuosien aikana ei tarkastaja ole kertaakaan kolkuttanut ovelleni. Ei ainakaan niin, että olisin ollut kotona.

Onkohan asia nyt kuitenkaan ihan siten, että tarkastajat käyvät monta kertaa vuodessa kiusaamassa lupaa maksamattomia ihmisiä..? Asun Tampereella keskustassa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Olikohan se kymmenen vuotta se raja, jonka jälkeen Viestintävirasto laittaa sinut listalle "ei telkkaria eikä vissiin tule", jolloin tarkastaja ei käy.

Anonyymi kirjoitti...

Vaimo meni avaamaan oven TV-lupa kiristäjälle, televiisiosta tuli siis dvd soittimen kautta piirretty (TVssä vain antenni viritin, asumme kaapelitaloudessa).

Kuuli sieltä nallepuhin ja kiristäjä on siis sitä mieltä että minulla on televisio jolla voi vastaanottaa lähetyksiä, nimeäni en pistänyt lämiskään vaan silti tuli maksulappu perästä.

Asianajajaa parhaillaan etsiskelen.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/110663-100-%E2%82%AC-takaisin-tv-lupatarkastaja-rikkoi-kotirauhaa

"Kuopion hallinto-oikeus on päättänyt, että viestintävirasto ei saanut periä henkilöltä tv-tarkastusmaksua, koska tarkastaja ei ollut voinut hankkia todistusaineistoa muuten kuin rikkomalla kotirauhaa."

Tarkastajaa ei todellakaan tarvitse päästää ovesta sisään eikä tällä ole oikeutta tulla edes avoimesta ovesta sisälle. Tietysti helpommalla pääsee kun ei edes avaa ovea.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011040413488606_uu.shtml

Tv-lupatarkastaja ei voi marssia sisään toisen ihmisen asuntoon, jos asukas ei ole kotona, linjasi Kuopion hallinto-oikeus.

Sadan euron television tarkastusmaksun Viestintävirastolta saanut henkilö valitti saamastaan maksusta hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa lupatarkastaja oli tullut hänen asuntonsa avoimen oven kautta, vaikkei hän asukkaana ollut paikalla.

Asukas väitti, ettei tarkastaja voinut tehdä televisiohavaintoaan ulko-ovelta, vaan tarkastaja oli tullut sisälle asuntoon. Asukkaalla oli todisteena neljä valokuvaa, jotka hän oli ottanut asuntonsa ulko-oven kynnykseltä ja asunnon eteisestä huoneistoonsa päin.

Hallinto-oikeuden mukaan valokuvista oli pääteltävissä, ettei asunnon ulko-ovelta näy olohuoneeseen, jossa tarkastaja oli ilmoittanut television olleen. Koska havainto televisiosta näin tehtynä ei voinut pitää paikkaansa, Viestintävirastolta oli puuttunut edellytys määrätä tarkastusmaksu. Valituksenalainen päätös kumottiin tällä perusteella.

Hallinto-oikeus katsoi myös, että jos tarkastaja oli käynyt asunnon sisällä ja näin havainnut television, oli tarkastaja hankkinut todistusaineiston rikkomalla kotirauhaa ja lakia.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat.

Anonyymi kirjoitti...

Blogi voisi pitkästä aikaa kirjoitella televisiomaksusta, ei kun siis tulossa olevasta "oikeudenmukaisesta" YLE-verosta.