Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, maaliskuuta 24, 2010

Q&A - Pitääkö yksityinen pysäköintivalvontamaksu maksaa?

"Näin siinä sitten kävi että KKO arpoi rulettinsa syövereistä päätöksen ja ParkCom jatkaa toimintaansa. Paljon on nyt kirjoittelua aiheesta. Tottakai yksityisen pysäköinnin puolustajat on onnessaan. Kaikki peritään ja jokainen maksaa. Pyytäisin vastaamaan nyt tähän kysymykseen blogissa julkisesti niin sais muutkin suoraan kysymykseen suoran vastauksen. Ei tarttis yrittää tulkita miljoonasta anonyymi vastauksesta. Mulla on muutama maksamaton yksityinen valvontamaksu parin vuoden takaa. Pitääkö ne maksaa vai ei? Entäs jos saan uuden?"

Mitään laskua ei pidä maksaa ellei vaatimukselle ole perusteita. Pelkkä laskun esittäminen kuluttajalle ei aiheuta maksuvelvollisuutta. Valitettavasti monet ihmiset maksavat kaikki saamansa laskut, vaikka eivät pitäisikään niitä perusteltuina. Taustalla on haluttomuus tai kyvyttömyys reklamoida asiasta sekä pelko mahdollisista perintätoimista ja luottotietojen menettämisestä. Jos lasku on aiheellinen, eli perustuu tehtyyn tilaukseen tai sopimukseen ja on sovittujen ehtojen mukainen, niin lasku on tietysti maksettava vaadittaessa.

Nyt annettu KKO:n päätös yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole mikään automaattinen rahastussampo valvontayhtiöille. On varmasti selvää, että kun ParkCom Oy aloittaa karhuamaan vanhoja saataviaan tai vastaa reklamointeihin uusista maksuista, he tulevat vetoamaan KKO:n päätökseen. KKO:n päätöksen ja valvontayhtiöiden toiminnan uudelleen käynnistämisen jälkeen on odotettavissa entistä härskimpää rahastusta. Aikaisempina vuosina merkittävä osa määrätyistä valvontamaksuista annettiin virheellisin perustein. Valvontayhtiöiden toiminnassa on todistettavasti raportoitu mielivaltaisia toimintamalleja ja pyrkimystä jakaa mahdollisimman suuri määrä valvontamaksuja riippumatta siitä onko maksulle edes valvontayhtiön oman sopimustekstin mukaisia perusteita.

Sopimus pysäköinninehdoista syntyy vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan kanssa

Valvontamaksua ei pidä maksaa, mikäli se on määrätty selvästi virheellisin perustein tai kohdistettu henkilölle joka ei ole ajoneuvoa pysäköinyt. Sopimus pysäköintiehdoista syntyy ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välille. Sopimusrikkomukseen, eli ehtojen vastaiseen pysäköintiin vedotessaan valvontayhtiöllä on näyttövelvollisuus ajoneuvon kuljettajasta. Valvontayhtiön tulee siis kohdistaa maksujen perintä ajoneuvon pysäköineeseen henkilöön, eli sopimuksen toiseen osapuoleen.

KKO:n päätöksen mukaisesti asiassa ei ole osoitettavissa käännettyä todistustaakka. Näyttövelvollisuus on siis yksinomaan sopimusrikkomukseen vetoavalla valvontayhtiöllä. Koska muuta poikkeavaa menettelyä ei KKO:n päätöksestä pysty tulkitsemaan, myöskään ajoneuvorekisteriin merkityllä haltijalla tai omistajalla ei ole velvollisuutta edesauttaa valvontayhtiötä ajoneuvon kuljettajan selvittämisessä. Valvontayhtiöt tulevat varmasti jatkossakin vaatimaan ajoneuvon haltijaa tai omistajaa kertomaan ajoneuvon kuljettaja mikäli määrättyä valvontamaksua ei makseta. Tämä vaatimus on kuitenkin nykyisen oikeuskäytännön ja KKO:n ennakkopäätöksen valossa vailla laillisia perusteita.

Nykypäivänä perheissä on useita autoja tai autolla on useita kuljettajia. On siis täysin luontevaa ja mahdollista, että ajoneuvon kuljettaja pysäköintihetkellä ei ole ollut ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja. Silloin kun kyse on lähiomaisesta, on nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti kohtuutonta ellei jopa mahdotonta vaatia ajoneuvon haltijaa tai omistajaa kertomaan ajoneuvon kuljettajana mahdollisesti toiminut lähiomainen.

On siis saman tekevää onko valvontamaksu määrätty aiheellisesti tai aiheettomasti, mutta jos maksun periminen kohdistetaan muuhun henkilöön kuin ajoneuvon kuljettajaan, maksua ei pidä maksaa. Mikäli valvontamaksu perustuu todelliseen sopimusehtojen rikkomiseen ja valvontayhtiö kohdistaa maksun ajoneuvon todelliselle kuljettajalle kannattaa vaadittu maksu maksaa.

ParkPatrol:n vanhojen maksujen perinnästä kannattaa lukea täältä. Alkuperäinen ParkPatrol joka valvontamaksuja jakoi on asetettu konkurssiin vuonna 2009.

Perintätoimilla uhkailua ei vaikuta luottotietoihin

Aiheettomasta laskusta pitää reklamoida laskun lähettäjää. Tämä tietysti kannattaa tehdä aina kirjallisesti tai muutoin todistettavasti. Mikään lasku ei aiheuta luottotietojen menettämistä vaikka se menisikin perintäyhtiölle käsiteltäväksi. Perinnällä uhkaaminen tehoaa kuitenkin yleensä 90% kuluttajista.

Laskusta on lähetettävä maksumuistutus. Hyvän perintätavan mukaisesti maksumuistutuksia tulisi lähettää kaksi. Tässä vaiheessa aiheettomasta laskusta tulee reklamoida. Lasku siirtyy maksamattomana aikanaan perintätoimistolle perittäväksi. Perintätoimisto lähettää oman maksuvaatimuksensa sekä lisää perintäkulut. Aiheettomasta perinnästä on välittömästi reklamoitava perintäyhtiötä ja kiistettävä saatava. Tämän jälkeen on perintäyhtiön päätettävä haetaanko kiistettävälle saatavalle käräjäoikeuden päätös vai luovutaanko vaatimuksesta. Jos perintäyhtiö jatkaa karhuamista maksun kiistämisestä huolimatta, perintäyhtiö toimii vastoin hyvää perintätapaa ja tällöin perintäyhtiöstä on syytä kannella aluehallintovirastoon. Mikäli käräjäoikeus aikanaan toteaa maksun aiheelliseksi ja kuluttaja ei oikeuden päätöksen jälkeen laskua maksa, voidaan maksu laittaa ulosottoon ja kuluttaja saa luottotietoihinsa maksuhäiriömerkinnän. Eli luottotietomerkintä tulee vasta kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä.

Poikkeuksena ovat laissa säädetyt erilliset maksut jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia. Yksityiset pysäköintivalvontamaksut eivät kuitenkaan ole suoraan ulosottokelpoisia vaan valvontayhtiön on haettava jokaisessa tapauksessa asialle käräjäoikeuden päätös.

KKO:n päätös

Lue myös:
LUKIJAN ARTIKKELI: Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom-jutussa on kelvottomasti perusteltu
Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta KKO:n päätös
ParkCom maksut OK-Perinnälle (ohjeita perinnästä)
BREAKING NEWS - ParkPatrolin nimissä asetettua vanhaa pysäköinninvalvontamaksua vaativan oikeus maksuun on varmistettava

202 kommenttia:

1 – 200 / 202   Uudempi›   Uusin»
Anonyymi kirjoitti...

Kehotan kaikkia, joita yksityinen pysäköinninvalvonta kismittää, lähettämään palautetta oman paikkakuntansa kauppiaille jo ennen kuin he uudistavat sopimuksensa parkkimafian kanssa KKO:n päätöksen siivittämänä.

Palautteita voi lähettää helposti nettilomakkeilla, mutta luultavasti parempi vaikutus saadaan aikaan osoittamalla palaute suoraan kauppiaalle. Palaute paperille ja kirjekuoreen, kuoreen kauppiaan nimi ja kuori kaupan infotiskille.

Oma palautetekstini jota saa kernaasti lainata: "Täten ilmoitan, että tulen siirtämään talouteni päivittäisostokset pysyvästi kilpailevaan tavarataloon, mikäli yrityksenne tekee sopimuksen pysäköintialueidensa valvonnasta yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön kanssa."

Anonyymi kirjoitti...

Mihinkäs sää sitten meet kun kaikki isommat, keskisuuret kaupat on palvelussa mukana + huoltoasemat?

Juvan Siwalle, vai?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mihinkäs sää sitten meet kun kaikki isommat, keskisuuret kaupat on palvelussa mukana + huoltoasemat?

Siinä käy juuri niin kuin jo aiemminkin kävi: Kauppias huomaa että asiakkaita kaikkoaa kilpailijalta tuon parkkipelleilyn takia, joten kauppias ei tee sopimusta ja näin ollen voi mainostaa leppoisampaa kaupassakäyntiä ;)

Anonyymi kirjoitti...

Törkeää! Saatanan parkkiaktivisti. Onko vaikeaa pysäköidä oikein? Kuinka vaikeaa on pysäköidä rehellisesti? Annetut ohjeet on täysin puppua ja johtavat autoilijoilla moniin vaikeuksiin, mm. luottotietojen menettämiseen. Korkeimman päätöksella maksuja saa periä ja ajoneuvon haltijan on kerrottava kuka ajoneuvoa ajoi. Piste!

Anonyymi kirjoitti...

Parkkianarkistien motiivit kyllä tiedetään

Anonyymi kirjoitti...

Saatanan parkkiaktivisti blogisti. Maksa ne laskut jotka sulle määrätään. Ohjeet on ihan puppua. Ajoneuvon haltija/omistaja maksaa jos ei kuljettaja. Edesvastuutonta ja suorastaan rikollista jakaa tuollaisia neuvoja. Korkein on antanut päätöksen ja maksut saa periä jos niitä ei maksa. Piste!

Anonyymi kirjoitti...

Hohoihaa, jos vaimo pysäköi minun omistajani auton väärin ja saa maksulapun (jota ei luonnollisestikaan maksa) ja ParkCom tai pellefirma ParkPatrol lähettää minulle siitä maksun, niin mitä luulet? Ihanko maksan? En todellakaan, en ole tehnyt sopimusta pysäköinnistä joten lähettäköön laskunsa vaimolleni.

Anonyymi kirjoitti...

Ja jos valvontayhtiö pytää sinulta selvitystä niin asiahan ei sinulle kuulu. Auto ei tee sopimuksia ja jos vaimosi on tehnyt niin sinähän siihen olet täysin ulkopuolinen.

Minä ainakin odotan innolla tätä hetkeä koska voin antaa kuljettajan tiedot valvontayhtiölle mutta tästä valvontayhtiön puolesta hankitulle tiedolle on hinta. Veloitan 180 euroa alkavalta tunnilta ja minihinta on yksi tunti. Jos valvontayhtiö maksaa niin voin kertoa kuljettajan.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen idea. Totta kai valvontayhtiön puolesta tehdylle työlle pitää saada korvaus.

Anonyymi kirjoitti...

Paljonko tekevät ne perintäfirman perimiskustannukset, jotka pysäköijä joutuu maksamaan, jos riitauttaa valvontamaksun aiheettomasti? Entä käräjäoikeuskulut, jonka jutun häviäjä joutuu korvaamaan?

Tekisivätkö ne yhteensä jotain 500-600 euroa?

Anonyymi kirjoitti...

Hehheh, parkkifirmat on laittaneet droidinsa jo töhrimään kommenttilistaa :)

Johannes kirjoitti...

Käräjäoikeudet tulevat soveltamaan parkkimaksuista aiheutuvissa riita-asioissa sekä KKO:n päätöstä että OM:n lakivalmisteluun kirjattuja asioita. Molemmissa hyvin yksiselitteisesti todetaan että on auton haltijan asia todistella ettei ajanut autoaan itse.

Minkään blogin kirjoitukset tai aiempien tuomioistuinten päätökset eivät tuleviin riita-asioiden käsittelypäätöksiin vaikuta. Onneksi yhteiskunnassa päättävät tuomarit ja lainsäätäjä eivätkä blogistit.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kuljettajalla realistisia mahdollisuuksia vedota oikeustoimilain pätemättömyysperusteisiin?

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeudet tulevat soveltamaan parkkimaksuista aiheutuvissa riita-asioissa sekä KKO:n päätöstä että OM:n lakivalmisteluun kirjattuja asioita. Molemmissa hyvin yksiselitteisesti todetaan että on auton haltijan asia todistella ettei ajanut autoaan itse.

Missä kohtaa KKO:n päätöksessä noin todetaan? Pikemminkin Parkcom on onnistunut esittämään riittävän vakuuttavaa näyttöä, että oikeus on pitänyt omistajaa kuljettajana.

Ei kai oikeuskäytäntö sentään sellainen ole, että vuosia vanhojen asioiden oikeellisuutta arvioitaisiin valmisteilla olevan lainsäädännön avulla, ainakaan heikomman osapuolen vahingoksi?

Anonyymi kirjoitti...

Turha tässä mitään "parkkianarkisti" tai "parkkiaktivisti" tyyppisiä lapsellisia leimoja lähteä heittelemään. Blogin kirjoitukset ovat olleet asiallisia ja samoin monet kommentit. Seassa on valitettavasti myös täysin asiattomia kommentteja kirosanoineen tai turhien leimanlyöntien kera. Mitä jos yritettäisiin pitää keskustelu asiallisena. Toki blogin kirjoittajan kanssa saa olla eri mieltä, mutta yrittäkää edes esittää eriävä mielipiteenne asiallisesti.

Itselläni on 30 aktiivisen autoiluvuoden jälkeen kokosaldona kaksi "parkkisakkoa". Yksi ihan oikea pysäköintivirhemaksu ja toinen taas tämmöinen yksityisoikeudellinen. Yhteistä näille molemmille tapauksille on vielä sekin, että molemmat tulivat tietooni vasta maksumuistutuksen muodossa. Yhteistä tässä vielä sekin, että molemmat olivat aiheettomia eikä kumpaakaan ole maksettu.

Se aito pysäköintivirhemaksu hoitui reklamaatiolla. Autoni kun oli todistettavasti kyseisenä aikana 200 kilometrin päässä virhemaksun antopaikasta. Tainnut tulla pieni virhe rekisterinumerossa.
Yksityisoikeudellinen virhemaksu ei hoitunut reklamaatiolla. Tämäkin kai arvattavissa varsinkin kun reklamaatiokäsittelijäkin kertoi että reklamaatiot hylätään automaattisesti. Oikeudessa voin kuitenkin todistaa olleeni toisella autolla muualla väitettyyn aikaan. Tämäkin saa siis rauhassa jäädä maksamatta.

Holtiton pysäköinti risoo minuakin. En todellakaan kannata anarkiaa. Asiallisella pysäköinninvalvonnalla on oma tärkeä tehtävänsä. 30 vuotta autoilua enimmäkseen pääkaupunkiseudulla ilman ensimmäistäkään aiheellista pysäköintivirhemaksua riittänee poistamaan epäilyt holtittomista pysäköintitavoistani.

Eräiden mielestä taidan silti olla parkkianarkisti kun en kerran hyväksy yksityisoikeudellista rahastusta. Jos tämä riittää tekemään minusta anarkistin, niin olkoon sitten niin.

KKO:n päätöksestä huolimatta yksityisten yhtiöiden toiminta on edelleen huteralla pohjalla. erityisesti tavassa kohdistaa maksu auton haltijalle. Ilman aitoa reklamaatiokäsittelyä ei toimintaa voida sallia. Sakkotulot yrityksen tulonlähteenä on omiaan edistämään sakkotulojen maksimointia aidon pysäköinninvalvonnan sijaan. Periaatekysymykset liittyen sopimuspohjaiseen yksityiseen rankaisemiseen. Siinä vähän taustaa aktivismilleni.

Aiheettomia laskuja en maksa. Jos kauppias haluaa altistaa minut parkkisakkorahastukselle, äänestän lompakollani.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeudet tulevat soveltamaan parkkimaksuista aiheutuvissa riita-asioissa sekä KKO:n päätöstä että OM:n lakivalmisteluun kirjattuja asioita. Molemmissa hyvin yksiselitteisesti todetaan että on auton haltijan asia todistella ettei ajanut autoaan itse.

Tämä on täydellistä soopaa. Asian käsittelyssä käräjäoikeudessa tulla käyttämään KKO: päätöstä sekä aikaisempin käräjäoikeuden ja hovioikeuden tulkintoja. Missään näissä päätöksissä EI OLE katsottu todistustaakan sopimusrikkomukseen vetoamisesta käännetyn. Valvontayhtiöllä on todistustaakka sopimusrikkomuksesta ja siten myös sopimuskumppanista, eli ajoneuvon kuljettajasta.

On aika naurettavaa ja todellistä tietämättömyyttä tai sitten vain tyhmyyttä väittää että käräjäoikeudessa katsottaisiin valmistella olevan lakiesitykseen kirjattuja ehdotuksia! Suomessa ei lakejakaan säädetä taannehtivasti, puhumattakaan siitä että niitä tulkittaisiin etukäteen ennen lain voimaan tuloa. Puhdasta valvontayhtiöiden propagandaa. Kannattaa jättää omaan arvoonsa.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisoikeudellinen virhemaksu ei hoitunut reklamaatiolla. Tämäkin kai arvattavissa varsinkin kun reklamaatiokäsittelijäkin kertoi että reklamaatiot hylätään automaattisesti.

Tämä on ollut nähtävillä. Kuten blogikin kirjoittaa suurin osa maksuista on aikoinaan määrätty vailla perusteita tarkoituksena rahastaa. Tätä voimistettiin sillä että mitään reklamaatiota ei hyväksytä vaan ne hylätään automaattisesti. Minkäänlainen perustelu tai väite ei auta koska valvontayhtiöt väitti loppuun asti että ...

a) valvontamaksu on lainmukainen ja heillä on oikeus periä se
b) ajoneuvon haltija tai omistaja on vastuussa maksusta jos maksua ei makseta
c) ajoneuvon haltijan tai omistajan tulee kertoa kuljettaja valvontayhtiölle

Näistä ainoastaan kohta a) on vahvistettu KKO:ssa mikäli maksu on sopimusehtojen mukainen ja perustuu todelliseen sopimusrikkomukseen. Kohdat b) ja c) eivät ole muuttuneet miksikään, päinvastoin, ne ovat vahvistuneet KKO:N päätökse myötä.

Jokainen varmaan muistaa ParkPatrolin maksulliset asiakaspalvelunumerot, ei reklamaatioita sähköpostilla, ei oteta kirjattuja kirjeitä vastaan jne. ParkCom puolestaan jauhoi samaa mantraa ajoneuvon haltijan velvollisuuksista ja kieltäytyi järjestäen edes vastaamasta reklamointeihin. Eihän se ihme ollutkaan koska oliko se hovioikeiden päätöksestä kävi ilmi että valvontaa suorittavien esimieskään ei edes tiennyt perusasioita pysäköinninvalvonnasta.

Yritysten toiminta on tähänkin mennessä perustunut pelkkään rahastukseen kiertelemällä ja kaartelemalla sopimusehtoja ja vetoamalla menettelyihin jotka perustuvat täysin omaan tulkintaan.

Mielestäni on täysin selvää että valvontayhtiöiden työtä pitää vaikeuttaa mahdollisimman paljon.

Anonyymi kirjoitti...

Onkin hyvä idea alkaa myymään omistamansa auton kuljettajien yhteystietoja.

Jos ilmoittaa tietopalvelun hinnaksi rankaisutoimialalla toimivalle yritykselle esimerkiksi 100 euroa, miten tuosta tulee maksaa verot?

Anonyymi kirjoitti...

Tuleeko yrityksen kertoa vaatimuksesta, kuka käsittelee reklamaatiota?

Anonyymi kirjoitti...

Paljonko tekevät ne perintäfirman perimiskustannukset, jotka pysäköijä joutuu maksamaan, jos riitauttaa valvontamaksun aiheettomasti? Entä käräjäoikeuskulut, jonka jutun häviäjä joutuu korvaamaan? Tekisivätkö ne yhteensä jotain 500-600 euroa?

Tyypillistä pelottelua joka on vastaa selvästi valvontayhtiöiden aikaisempaa propagandaa. Ainoastaan pelottelu luottotietojen menettämisestä vielä puuttuu.

Paljonko tekevät ne perintäfirman perimiskustannukset, jotka pysäköijä joutuu maksamaan, jos riitauttaa valvontamaksun aiheettomasti?

Ensinnäkään pysäköijä ei riitauta valvontamaksua vaan mikäli maksu on aiheeton kiistää maksun saatavana. Riitauttaminen on valvontayhtiön asia.

Aiheeton taas tarkoittaa sitä että maksu on määrätty väärin perustein, virheellisesti tai sopimusehtojen vastaisesti tai maksu kohdistetaan henkilöön joka ei ole sopimusta tehnyt.

Lienee selvä että eihän kukaan täysijärkinen silloin maksa laskua! Eikö niin?

Tekisivätkö ne yhteensä jotain 500-600 euroa?

Niin, kyllähän kuluja syntyy riitelystä, mutta ei riitelyäkään kannata turhan takia tehdä ilman perusteita. Samalla tavoin ne kulut syntyvät valvontayhtiölle kun valvontayhtiö häviää oikeudessa.

Se on selvää että jos et ole tehnyt sopimusta (et ollut kuljettaja) niin maksua ei pidä mennä maksamaan. Mikään käräjäoikeus tai hovioikeus tai KKO:n ei määrää maksua lainvoimaiseksi jos sitä yritään periä muulta henkilöltä kuin sopimuskumppanilta. Tämä on harvinaisen selvää.

Peloitella aina voi, mutta toivottavasti ihmiset ryhdistäytyvät ja kieltäytyvät maksuista joille ei ole perusteita.

Anonyymi kirjoitti...

Eli jos minulta peritään yksityistä pysäköintivalvontamaksua ja en ole ajoneuvoa pysäköinyt, en siis ole sopimuskumppani ja minulta ei maksua voi periä eikä mikään oikeuslaitos määrää sitä minun maksettavakseni jos en ole sopimusta tehnytkään.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenköhän tuota KKO:n päätöstä pitäisi tulkita tuon "valvontamaksu on lainmukainen ja heillä on oikeus periä se" osalta. Missä tapauksissa valvontamaksun kaltainen sopimus voidaan tehdä KKO:n yksittäistapaukseen antamaan ratkaisuun pohjautuen. Ilmeisesti ainakin asuinkiintöistöjen kohdalla tämä on mahdollista. Mitenkäs sitten muut eivät niin yksityiset alueet kuten kauppojen parkkipaikat, saati sitten katualueet. Vaikuttaako yksityisalueen luonne siihen koska kuluttajansuojalaki tulee mukaan peliin? Koskeeko sopimusehto myös parkkikiekkoa? Mikä tulkitaan pysäköinniksi ja mikä ei ole pysäköintiä vaan vaikkapa pysäyttämistä. Koskeeko pysäköintikiekosta vapauttaminen invatunnuksia?

KKO:n päätös ei millään tavoin selvittänyt tilannetta.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin se menee, sano kuka muu mitä tahansa. Jos et ole tehnyt sopimusta ei sinulle voi sopimuksesta tulla sanktioita tai velvotteita yleensäkään.

Valvontayhtiöt oikeuteen asian viedessään todenäköisesti vetoaisivat sinun velvollisuuteen kertoa ajoneuvon kuljettaja. Sinulla ei kuitenkaan tällaista velvollisuutta ole ja se on vahvistettu tuomioistuimien aikaisemmissakin päätöksissä. Toki voit ehdottaa valvontahtiölle 100-200 euron sevitysmaksua jolla voit selvittää ajoneuvon kuljettajan. Tämä on täysin laillista ja perustuu samaiseen sopimusoikeuteen johon valvontayhtiötkin vetoavat. Valvontayhtiön ei tietenkään tarvitse suostua ja maksaa, mutta toisaalta ei sinunkaan tarvitse kertoa. Jos asia todella menisi oikeuteen tämän seikan perusteella voisit vedota halukkuuteen kertoa ajoneuvon kuljettaja, mutta valvontayhtiö ei ole suostunut maksamaan tekemästäsi työstä. Valvontayhtiön ja kuljettajan sopimuksen ulkopuolisena katsot että sinun on saatava korvaus työstä jonka sinulle ulkopuolinen taho yrittää velvoittaa.

Tämä on hyvin simppeliä ja kannattaa todella muistaa että omista oikeuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tottakai pitää myös pysäköidä oikein!

Anonyymi kirjoitti...

Yksi pikku detaljee on keskustelusta unohtunut. Nimittäin AKE.

AKE on sopimuksessaan valvontayritysten kanssa rajannut ulosottokirjeiden määrän kolmeen. Tämän jälkeen heidän pitää lähteä oikeuteen vaatimaan rahojaan.

Eiköhän aika monella tuo kolme perintäkirjettä ole jo kasassa!

Anonyymi kirjoitti...

No eihän AKE olisi edes saanut luovuttaa ajoneuvorekisterin tietoja ParkComille lain mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Oli AKE kysynyt asiaa tietyosuojavaltuuteltulta, joka oli todennut että omistajan tai haltijan tietojen luovuttaminen eiriko tai vaaranna luovuttettavan henkilön etuja tai oikeuksia...

Anonyymi kirjoitti...

Oho. Eihän tuo mitenkään vaarantanut etuja tai oikeuksia, jos auton omistaja/haltija temmataan ParkComin toimesta oikeuteen. Että totta ilmeisesti sinänsä.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä parkkiaktivistit ja -anarkistit ovat nyt todella "vahvoilla"!

Anonyymi kirjoitti...

Pääsääntöisesti kyllä taitaa blogiin kommentoivat olla niitä kuluttajia, jotka ovat kärsineet esimerkiksi ParkComin mielivallasta. Tai mielivalta voi olla vähän epämääräisesti sanottu, ennemminkin PC on ollut poliisi, syyttäjä ja tuomari.

Anarkismikortti heiluttelevat, erään "professorismiehen" henkiset eivät valitettavasti ole kiinnostuneet eettisestä toiminnasta liiketoiminnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kukahan tai ketkähän ne mahtoivat aikoinaan kehottaa jättää valvontamaksut maksamatta? Olisiko asialla ollut mm. yksi Napapiirillä toimiva lakitoimisto?

Kantaako tämä toimisto nyt vastuunsa? Kantavatko muut maksulakkoon yllyttäjät vastuunsa? Nyt jo kysellään nuivasti, "aiotko maksaa parkkisakkosi"?

Missä on yllyttäjien aiempi rehvakkuus? Parkkiaktivistit ovat olleet poliisi, syyttäjä, tuomari, korkein oikeus - yllytystoimintansa ja valvojien työn häirinnän ohessa.

Anonyymi kirjoitti...

Kukahan tai ketkähän ne mahtoivat aikoinaan kehottaa jättää valvontamaksut maksamatta? Olisiko asialla ollut mm. yksi Napapiirillä toimiva lakitoimisto?

Kantaako tämä toimisto nyt vastuunsa? Kantavatko muut maksulakkoon yllyttäjät vastuunsa? Nyt jo kysellään nuivasti, "aiotko maksaa parkkisakkosi"?


Mistäköhän Te puhutte nyt? Mikä vastuu? Ennen KKO:n päätöstä tilanne oli oikeudellisesti erittäin epäselvä ja toisaalta sekä käräjäoikeus että hovioikeus antoivat toisenlaisen päätöksen. Maksuja ei ole koskaan edes pitänyt maksaa, ennen kuin KKO antoi oman päätöksensä.

Nyt KKO:n päätöksen jälkeen EDELLEENKÄÄN MAKSUJA EI PIDÄ maksaa mikäli ne on annettu virheellisin perustein tai maksun saaja ei ole ajoneuvon kuljettaja. Ei tämä ole edelleenkään mitään yllytystä ja puhdasta faktaa.

Ihmisten tulee tietää milloin yksityinen valvontamaksu pitää maksaa ja milloin ei. KKO:n päätös EI TODELLAKAAN anna lupaa valvontayhtiöille rahastaa. Se kannattaa muistaa.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa valvontayhtiöillä on "hätä kädessä". KKO:n päätös oli yksittäistapaus joka antoi vastauksen siihen syntyykö sopimus ja voiko sopimuksella sopia pysäköinninehdoista. Se ei ollut mikään "rahastan jatkossa autoilijoita" päätös vaikka valvontayhtiöt tulevat niin edelleen väittämään. Autoilijoiden pitää ehdottomasti pitää oikeuksistaan kiinni oli valvontayhtiöiden painostus sitten kuinka voimakasta tai asiatonta tahansa. Uskoisin että asiattomasta käytöksestä raportoidaan helposti nettiin. Aiheettomia maksuja ei kukaan maksa. Sen luulisi Tompan ja Latenkin tajuavan.

Ei muuta kuin uusi kierros oikeuteen. Saviaro osoitti äärimmäistä rohkeutta ja lojaalisuutta kanssa-autoilijoita kohtaan taistelemalla valvontayhtiötä vastaan. Jatketaan samalla linjalla myös jatkossakin eikä yhtään maksua makseta joka on väärin annettu tai kohdistettu muulle kuin kuljettajalle.

Et kai sinä naapurisi lehtitilaustakaan maksa jos et ole sopimusta tilauksesta tehnyt? Mitä?

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin! Kapuloita rattaisiin ja urakalla.

Anonyymi kirjoitti...

Okei, huliganismi kunniaan!

Liittykäämme kaikki yhteen, parkkihuligaanit!

Anonyymi kirjoitti...

Ei muuta kuin uusi kierros oikeuteen. Saviaro osoitti äärimmäistä rohkeutta ja lojaalisuutta kanssa-autoilijoita kohtaan taistelemalla valvontayhtiötä vastaan. Jatketaan samalla linjalla myös jatkossakin eikä yhtään maksua makseta joka on väärin annettu tai kohdistettu muulle kuin kuljettajalle.

Et kai sinä naapurisi lehtitilaustakaan maksa jos et ole sopimusta tilauksesta tehnyt? Mitä?


Voi että. Saviaro oli kuitenkin tehnyt sopimuksen parkkialueen omistajan kanssa. Oliko vastaan väittäminen joku lojaalisuuden ja rohkeuden osoitus? Mitä jos teen lehtitilauksen ja ryhdyn sitten vänkäämään etten ole tehnyt sopimusta. Minun kunniakseni varmaan perustetaan blogi jossa juhlitaan äärimmäistä rohkeuttani ja lojaalisuuttani muita lehtitilaajia kohtaan, jotka haluavat kusettaa ja rellestää.

Anonyymi kirjoitti...

Onko nyt siis aivan sata varmaa, että auton omistajan ei tarvitse maksaa valvontasakkoa vai mikä hemmetin maksu se nyt olikaan, jos väittää, että autoa ajoi joku toinen kuin hän itse?

Eikös se KHO ollut kuitenkin eri kannalla?

Millä kaikilla muilla väitteillä vosii vapautua maksusta?

Anonyymi kirjoitti...

Totuus ei auta ParkComin kanssa, joten mikä sitten...

Rangaistustoimiala lienee ainoa, jossa asiakas joutuu pelkäämään raastupaa, jos reklamoi. Hyvin pyyhkii, Suomi. Todella ihme, että mielipiteet radikalisoituu. Omalla kohdallani tämä on alkanut näkymään itsekkyytenä, eli hitot muista. Mun etu on tärkein.

Anonyymi kirjoitti...

Onko AKE:lla oikeus luovuttaa ajoneuvon haltijan tietoja yksityisille pysäköinninvalvontayrityksille, mikäli ajoneuvon haltijalla on AKE:ssa

a) tietojen luovutuskielto?
b) turvakielto?

Anonyymi kirjoitti...

Raastupaa ei ole. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. Mitään todellista rangaistusta on riita-asioista turha pelätä. Tämä Mika S joutui KKO:n päätöksellä maksamaan parkkiyhtiölle huimat 360 euroa.

Itsekkyyttä on se ettei kunnioita toisen varallisuutta ja niitä ehtoja joilla toinen antaa varallisuutensa sinun käyttöösi. Auton omistaminen ei ole mikään tekosyy olla itsekäs, vaikka sinne tuulilasin taakse olisi muuten niin helppo piiloutua. Kaupungissa on tajuttava ettei autoa saa pysäköidä miten haluaa.

Mielestäni tässä blogissa huokuva yleinen vastustus kaikkia yrityksiä ja sopimuksia kohtaan on todella pahassa ristiriidassa sen kanssa että omistaa auton. Tai että ylipäänsä omistaa mitään. Jos haluatte olla todellisia anarkisteja/kommunisteja, tai jos ette osaa pysäköintisääntöjä autokoulun käymisestä huolimatta, niin liikkukaa jalan, kenkiäkään ei ole kohta enää pakko omistaa kun tulee kesä.

Anonyymi kirjoitti...

Itsekkyydellä en tarkoittanut lakien tai sääntöjen rikkomista, vaan niiden puitteissa oman edun ajamista.

Väärin olen pysäköinyt kaksi kertaa ja siitä maksanut kunnalliselle.

Itselläni muuten AKE luovutti tiedot, vaikka päällä oli tietojen luovutuskielto. Luovutuskielto oli haettu sitä varten, että moottoripyörän yösijaintia ei pystyisi selvittämään (turvallisuussyyt siis).

Anonyymi kirjoitti...

Eikös se Mika S joutunut korvaamaan myös oikeuskuluja rutkasti? Tai maksamaan avustajalleen palkkioita, kun hävisi jutun korkissa?

Voidaanko sillä esitetyllä uudella kierroksella taata, ettei me parkki-ihmiset jouduta maksamaan kenenkään kuluja?

Anonyymi kirjoitti...

Itsekkyyttä on se että ei kunnioita toisen omaisuutta, johti se sitten seuraamuksiin tai ei. Parkkiyhtiöillä on kaikkien lakien ja sääntöjen mukainen oikeus periä sopimussakkoja, oli ennen KKO:n päätöstä ja on sen jälkeenkin. Sen kunnioittaminen lukeutuu myös yksityisen parkkialueen omistajan tahdon kunnioittamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen kirjoitti blogissaan aiemmin:

Tässä vähän tietoa jutussa vaadituista ja tuomituista avustajan palkkioista ja oikeudenkäyntikuluista. Jostakin syystä KKO on jättänyt julkisesta ratkaisuselosteestaan ja ennakkopäätöksestään pois näitä koskevat kohdat. Tuomiotaltion voi tilata kokonaisuudessaan KKO:n kirjaamosta.

ParkCom vaati valituksessa KKO:ssa, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 3.597 eurolla, hovioikeudessa 3.960 eurolla ja KKO:ssa 5.000 eurolla.

ParkComin valitukseen vastannut MS vaati, että ParkCom vevoitetaan korvaamaan hänen hänen saamansa oikeusavun omavastuuosuutena 1.143,38 euroa.

Siinä tapauksessa, että hän häviää jutun KKO:ssa, MS on vaatinut, että hänen yhtiölle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja kohtuullistetaan OK 21 luvun 8b §:n nojalla. MS (käytännössä hänen avustajansa) ei siis vaatinut oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista sillä perusteella, että asia oli oikeudellisesti epäselvä (OK 21:8a §).

KKO antoi kuitenkin "armon käydä oikeudesta" ja päätti viran puolesta soveltaa mainittua OK 21 luvun 8a §:ää, vaikka MS ei ollut vedonnut sanottuun pykälään. KKO katsoi, että näin voidaan tehdä, koska MS oli ylipäätään vastustanut yhtiön kuluvaatimusta.

KKO katsoi, että asia oli ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että jutun hävinneellä MS:llä on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin ja että ParkCom sa siten omat yli 12.000 euroon nousseet kulut kokonaan vahinkonaan.

MS:n avustajan palkkioksi MS:n avustamisesta KKO:ssa vahvistettiin oikeusapulain 17 §:n nojalla yhteensä 2.440 euroa. Valtion varoista KKO päätti maksaa MS:n avustajalle asianajaja AA:lle palkkioksi KKO:n käsittelyn osalta 1.098,10 euroa.

Oikeusapulain 20 §:n 2 momentin nojalla MS velvoitettiin suorittamaan omavastuuosuutena AA:lle yhteensä 1.342 euroa. (Näissä palkkioissa oli kyse siis ainoastaan toimenpiteistä KKO:n käsittelyn osalta maksetut palkkiot).

KKO vapautti ParkComin kaikesta (oikeudenkäyntikuluja alemmissa oikeuksissa koskevasta) korvausvelvollisuudesta MS:lle.

Minusta olisi paikallaan, että KKO:n julkisiin ratkaisuselosteisiin otettaisiin aina myös oikeudenkäyntikuluja ja avustajan palkkioita koskevat tiedot, koska ne kiinnostavat suurta yleisöä usein yhtä paljon kuin itse pääasiakin.

KKO.n päätös ei ole kuuvelvollisuuden osalta MS:lle mitenkään kohtuuton, päin vastoin. KKO jopa sovelsi viran puolesta "oikeaa pykälää" eli OK 21 luvun 8a §:ää, johon avustaja ei ollut vedonnut.

Kohtuuttomana KKO:n kuluratkaisua sen sijaan voidaan pitää jutun voittaneen ParkComin osalta.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkiyhtiöt kunnioittavat autonomistajien mahdollista tietoa siitä, kuka auton on mahdollisesti pysäköinyt väärin? ;)

Anonyymi kirjoitti...

PERUSOHJEET

ParkCom:n tai ParkPatrolin valontamaksua ei tarvitse jos ..

a) se on annettu väärin perustein tai ehtojen vastaisesti tai se on muutoin epäselvä

b) maksu on osoitettu muulle kuin sopimuksen tekijälle, siis muulle kuin ajoneuvon pysäköineelle

MITEN TOIMIN UUSIEN MAKSUJEN KANSSA

1. Kun saat maksulapun tuulilasiin, älä reagoi. Odota että valvontayhtiö joutuu lähettämään maksumuistutuksen ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Jos olet itse haltija, omistaja ja ajoneuvon pysäköinyt, odotat rauhassa ensimmäistä karhukirjettä. Älä paljasta itseäsi ragoimalla tuulilasin maksulappuun.

2. Reklamoit asiasta valvontayhtiötä ja kiistät saatavan. Heidän kanssaan ei tarvitse ryhtyä väittelyyn. Ilmoitat saatavan olevan aiheeton ja pyydät viemään asian käsittelyn käräjäoikeuteen.

3. Kiistämisen voit tehdä joko kertomalla että et ole sopimusta tehnyt, eli pysäköinyt kyseistä autoa tai et muista kuka ajoneuvoa ajoi.

4. Kiistä saatava kirjallisesti perintätoimistolle edellämainituin perustein. Pääperuste on se että "en ole tehnyt sopimusta valvontayhtiön kanssa" ja "valvontayhtiön tulee tietää ja osoittaa vaatimuksensa sopimuskumppanilleen eli ajoneuvon kuljettalle

5. Mikäli perintäyhtiö jatkaa maksun perimistä ja perintäkulujen lisäämistä, tee kantelu perintälain vastaisesta toiminnasta aluehalintovirastoon ja vaadi toimiluvan peruuttamista.

6. On epätodennäköistä että valvontayhtiö vie asian käräjäoikeuteen. Jos vie, on hyvin epätodennäköistä että voittaa. Nykyinen oikeuskäytäntö ei tunne käännettyä todistustaakka ja KKO:n päätöksessä perusteellakaan tällaiseen ei ole mahdollisuutta.

MITEN TOIMIN VANHOJEN MAKSUJEN KANSSA

1. Kun saat karhukirjeen joko valvontayhtiöltä tai perintätoimistolta, kiistät saatavan

2. Kiistämisen voit tehdä joko kertomalla että et ole sopimusta tehnyt, eli pysäköinyt kyseistä autoa tai et muista kuka ajoneuvoa ajoi. Maksut ovat useamman vuoden takaa joten on hyvinkin mahdotonta muistaa kuka ajoneuvoa silloin ajoi.

3. Kiistä saatava kirjallisesti perintätoimistolle edellämainituin perustein. Pääperuste on se että "en ole tehnyt sopimusta valvontayhtiön kanssa" ja "valvontayhtiön tulee tietää ja osoittaa vaatimuksensa sopimuskumppanilleen eli ajoneuvon kuljettalle

4. Mikäli perintäyhtiö jatkaa maksun perimistä ja perintäkulujen lisäämistä, tee kantelu perintälain vastaisesta toiminnasta aluehalintovirastoon ja vaadi toimiluvan peruuttamista.

5. On epätodennäköistä että valvontayhtiö vie asian käräjäoikeuteen. Jos vie, on hyvin epätodennäköistä että voittaa. Nykyinen oikeuskäytäntö ei tunne käännettyä todistustaakka ja KKO:n päätöksessä perusteellakaan tällaiseen ei ole mahdollisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Kaupungissa on tajuttava ettei autoa saa pysäköidä miten haluaa.

Kuules nyt idiootti. Edelleenkään ei ole kyse siitä että pitää saada pysäköidä miten tahtoo, vaan kysymys on siitä että kenenkään ei tarvitse maksaa laskua joka perustuu sopimukseen jota ei ole tehnyt. Onhan se käsittämätöntä että ilman lainsäädäntöä sopimuksen sanktio (maksu) voitaisiin ajatella kohdistettavan ulkopuoliseen eli ajoneuvon haltijaan tai omistajaan jos tämä ei ole ajoneuvoa pysäköinyt, eli sopimusta tehnyt.

Täysin sama asia kun naapuri tekee sopimuksen toisen naapurisi kanssa ja yhdessä he kirjoittavat sopimukseen sinulle velvotteita. Tuskin olet niin tyhmä että et tajua että kyseisen sopimuksen ehdot eivät velvoita sinua mitenkään!!!

Anonyymi kirjoitti...

Onko nyt siis aivan sata varmaa, että auton omistajan ei tarvitse maksaa valvontasakkoa vai mikä hemmetin maksu se nyt olikaan, jos väittää, että autoa ajoi joku toinen kuin hän itse?

Eikös se KHO ollut kuitenkin eri kannalla?

Millä kaikilla muilla väitteillä vosii vapautua maksusta?


Katso tuo edellinen ohje vähän ymepänä hyvä ihminen.

Anonyymi kirjoitti...

Tää on selvää pässinlihaa. Maksua ei todellakaan tarvitse maksaa jos pokka pitää ja osaa esittää oikeat väitteet.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi asia joka tulisi myös muistaa tehdä taistelussa yksityistä rankaisemista vastaan.

Vaikutetaan suoraan valvontayhtiöiden työntekijöihin, toki laillisesti. Eli jokainen ottaa valokuvia tai videoita valvontayhtiöiden työntekijöistä. Mieluiten siten että varmasti näkevät (muutaman metrin päästä). Kirjataan ylös parkkipaikat ja valvontayhtiöt. Julkaistaan kuvat netissä ja ryhmitellään ne siten että jokainen voi etsiä oman alueensa valvojat ja varoa näitä ja jopa esittää tavatessa asiallisen kommentin hänen työtehtävästään.

Muistakaa toimia laillisesti, julkisella paikalla kuvaaminen on täysin sallittua. Valvojien kuvaaminen tulee häiritsemään heidän työtään. Tämä ei kuitenkaan ole millään muotoon laitonta.

Kuka perustaisi tällaisen sivuston? Parkcomsucks.com??? Tai joku muu. Itse en osaa nettitekniikkaa, mutta olen valmis metsästämään näitä valokuvia ja videoita ja toimittamaan. Palvelin kannattaa olla ulkomailla ja ylläpito Tor-verkon kautta.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen idea!!! Kännykkäkameralla saa aineistoa helposti. Itse aion ainakin mennä keskustelemaan suoraan kun tulee vastaan. En suosittele ryhtymistä yksityiseksi parkkipirkoksi!

Anonyymi kirjoitti...

Kukahan mahtaa olla tämä anonyymi, joka antoi edellä näitä perusohjeita ja muita ohjeita? Miten voi osata luottaa häneen, kun ei yhtään tiedä, kenestä ja minkälaisesta hemmosta on kysymys?

Eikö tuo ohje ja ohjeistaminen auton ajamisesta ole vastoin kaikkien kolmen oikeusasteen kantaa Mika S:n jutussa?

Alioikeuden perusteluissa sanottiin jotain siihen suuntaan, ettei "ohjeistettu ajamisen kiistäminen riitä."

KKO kai hyväksyi alempien oikeuksien sanotun tulkinnan?

Siten pelkkä väite, ettei kuljettanut autoa, ei riittäisikään, kuten anonyymi sanoo.

Jos ei voi perustella ja tarkentaa väitettään, ei pelkkä väite, että autoa ajoi joku muu tai ei muista, kuka ajoi, siis riittäisikään?

Tässä ovat nyt vastakkainen anonymouksen väite ja KKO:n ennakkopäätös.

Taidan uskoa enemmän KKO:n tuomiota ja maksaa kiltisti. Ettei sitten joudu maksamaan niitä monen tonnin kuluja oikeudessa.

Ettei vain meitä jakobackalaisia ja kontulalaisia sahattaisi silmään eiralaisten parkkiaktivistien ohjeilla ja neuvoilla?

Anonyymi kirjoitti...

Onko kyse samasta hemmosta ketä neuvoo häiritsemään valvontayhtiöiden työntekijöiden työtä, koska se ei ole laitonta?

Tällä hemmolla noita ohjeita tuntuu piisaavan. Hänkö se ohjeisti Mika S:ääkin edellisessä jutussa? Ei tainnu kovin hyvin mennä?

Anonyymi kirjoitti...

Valvontayhtiöiden työntekijöiden valokuvaaminen tai muu "häirintä" tuskin on hyödyllistä tai tarpeen - työtään hekin vain tekevät. Mitä tulee noihin ohjeisiin, niin perättömän lausuman antamisesta tuomioistuimessa heilahtaa maksimissaan kolme vuotta häkkiä. Tietenkin jos oikeasti ei ole autoa ajanut, niin sitten ajaminen pitää kiistää.

Siten pelkkä väite, ettei kuljettanut autoa, ei riittäisikään, kuten anonyymi sanoo.

Valvontayhtiöllä on asiassa todistustaakka, ajamisensa kiistäneellä puolestaan selitystaakka. "En ajanut" -väite pitää pystyä uskottavasti selittämään. Yhdeksän lyhyen ajan sisällä saadun valvontamaksun kohdalla tämä ei onnistunut, mutta tilanne lienee toinen, jos maksamattomia on vain yksi tai kaksi, ne on pitkän ajan kuluessa kauan aikaa sitten saatuja ja autolla on oikeasti ollut useita käyttäjiä.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvät selitykset ovat aina todella tarpeen. Jollei ei pysty antamaan pätevää selitystä eikä sanomaan ketään muuta, joka olisi autoa ajanut, on hyvin heikoilla, jollei ole tehnyt rikosilmoitusta auton anastamisesta.

Kaikki kolme oikeusastetta (yhteensä 11 ammattituomaria) olivat kuljettajaa koskevan kysymyksen osalta Mika S:n jutussa toisella kannalla kuin anonyymi hemmo - oliskohan joku lautamies - edellä mainituissa ohjeissaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mika S:n juttu oli todella poikkeuksellinen. Hän oli pysäköinyt lyhyen ajan sisällä peräti yhdeksän kertaa samaan paikkaan. Lisäksi hän oli hieman muuttanut "selitystään" matkan varrella.

Tuomioistuimet eivät pitäneet uskottavana, että Mika S ei muistanut, kuka autoa oli ajanut. Asiaan vaikutti sekin, että lappuja sateli lasiin senkin jälkeen, kun hän oli reklamoinut jo ensimmäisistä - hän ei siis edelleenkään tiennyt kuka hänen autoaan toistuvasti pysäköi väärin, vaikka perintämenettely aikaisempien väärinpysäköintien kohdalla oli jo alkanut.

Pitää ymmärtää, että ParkCom valitsi kaikista maksusta kieltäytyneistä juuri Mika S:n, juuri siitä syystä, että tässä yksittäistapauksessa heillä oli esittää niin vahvoja perusteluita sille käsitykselleen, että Mika S oli itse ajanut autoaan. Juttu valittiin nimenomaisesti sitä silmällä pitäen, että se ei kaatuisi ainakaan tuohon näyttökysymykseen!

Mika S:n sijaan oikeuteen ei haastettu yhden tai kaksi lappua saanutta, koska kuljettaja olisi jäänyt näyttämättä. Ja niin jää tulevissakin oikeudenkäynneissä, jos kuljettajana toimimisen uskottavasti kiistää.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ei muuta kuin kaikki laittamaan tuulilasiin yksityisoikeudellisen mainosmaksun/roskapostimaksun sopimusehdot - kiinnittämällä lappusia autoon sitoudut maksamaan 100 euroa per lappu.

Anonyymi kirjoitti...

Taidan uskoa enemmän KKO:n tuomiota ja maksaa kiltisti. Ettei sitten joudu maksamaan niitä monen tonnin kuluja oikeudessa.

Tyhmyydestä sakotetaan. Ota nyt huomioon että missään oikeusasteessa, ei edes KKO:n päätöksessä, kumottu sitä tosiasiaa että valvontayhtiöllä on todistustaakka ajoneuvon kuljettajasta ja että ajoneuvon haltijalla tai omistajalla ei ole velvollisuuksia paljastaa ajoneuvon kuljettajaa, ei varsinkaan silloin jos kuljettaja on ollut lähiomainen. Saviaron kohdalla kyse oli useista samalle paikalle tapahtuneista pysäköinneistä jolloin oikeus ei pitänyt uskottavana Saviaron selitystä että ei tiedä ajoneuvon kuljettajaa. Eli oikeus katsoi ajoneuvon kuljettajan näytetyn toteen.

Jos kyse on muutamasta yksittäisestä maksusta ja ajoneuvon haltija tai omistaja ei muista tai halua kertoa ajoneuvon kuljettajaa hänen ei sitä tarvitse tehdä, edes oikeudessa. Hän ei ole valvontayhtiön sopimuskumppani eikä hänellä ole tuo kyseisen sopimuksen osalta mitään velvollisuuksia. Jos oikeus vaatisi jotain muuta silloin olisi kyseessä käännettytodistustaakka missä asetettaisiin todistusvelvollisuus muulle taholle kuin sopimusrikkomukseen vetoavalle osapuolelle.

Jokainen ymmärtää mihin tämä johtaisi. Esimerkiksi lehtitilauksessa tilaajan pitäisi todistaa että ei ole tilannut lehteä, eikä päinvastoin, eli lehden toimittajan tulee todistaa että lehti on tilattu. Kai ymmärrätte mitä tämä tarkoittaa. Muutkin yritykset kun valvontayhtiöt voisivat postittaa kenelle tahansa laskuja tilauksista joita ihmiset eivät ole tehneet ja todistustaakka siitä onko jotain tilattu onkin laskun saajalla.

Tämä on perustavaalaatua oleva oikeudellinen kysymys ja yksikään oikeuslaitos ei tule tätä todistustaakan velvoitetta muuttamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mika S:n sijaan oikeuteen ei haastettu yhden tai kaksi lappua saanutta, koska kuljettaja olisi jäänyt näyttämättä. Ja niin jää tulevissakin oikeudenkäynneissä, jos kuljettajana toimimisen uskottavasti kiistää.

Oikeudessa riittää että kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Jos valvontayhtiöllä ei ole mitään "kättä pidempää" näyttää ajoneuvon kuljettajasta tilanne on "sana vastaan sana". Näissä tapauksissa tapaus tulee tuomita haastetun hyväksi koska edelleen se todistustaakka on valvontayhtiöllä.

Jos haluaa jotain perusteita sanoa, voi kertoa olleensa jossain "muualla". Sitä ei todellakaan tarvitse konkreettisesti yrittää todistaa, koska edelleen se näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä. Jos perheessä on useampi ajokortti, tilanne on vielä helpompi. "Se oli joku muu perheen jäsen". Silloin on myös todennäköistä että väite siitä että ajoneuvoa olisi voinut kuljettaa joku muu kuin haltija tai omistaja pitää paikkansa.

Anonyymi kirjoitti...

Sen minkä itse huomasin aikoinaan oli että parkcomin valvovoja muutti digitaalikameransa kellon aikaa eteenpäin jotta sai annettua maksulappuja pysäköintikiekolla määrätyn ajan ylittämisestä. Näissä tapauksissahan ParkCom vetoaa ajoneuvosta otetussa kuvassa olevaan aikaleimaan.

Jos autoilija väittää että kameran kello on ollut väärässä ajassa tietoisesti ja tarkoituksella, niin kenellä on tästä väitteestä näyttövastuu? Pitääkö valvontayhtiön luotettavasti pystyä kiistämään tai todistamaan että kello oli oikeassa ajassa?

Ei, vaan väitteen esittäjällä on todistustaakka että näin on ollut. Aivan samoin kuin valvontayhtiöllä on todistustaakka että haltija tai omistaja oli ajoneuvon kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Heheh ja hahah, turhaan kiistellette tästä asiasta. Fakta tullee olemaan valitettavasti se että iso osa ihmisistä tulee maksamaan maksun heti.

Seuraavaksi tulee ne jotka pyristelee vähän aikaan vastaan, mutta kun reklamaatioon liitetään KKO:n päätös, hekin maksvat.

Sitten löytyy se pienempi joukko ihmisiä jotka eivät periaatteesta maksa laskuja jotka heille eivät kuulu. Näiden kohdalla kannattaa parkkicommin ja puistopartion varautua oikeudenkäynteihin. Tai sitten käy niin, että valvontayhtiöille riittää ne maksut jotka maksetaan ja se pieni vähemmistö joka edelleen kieltäytyy maksamasta jättää ne maksamatta. Valvontayhtiölle on aina riski saada tässä tilanteessa oikeudesta päätös joka vahvistaa sen selvän asian että näyttö pitää tulla valvontayhtiöltä, eli todistustaakka kysymys.

Eihän se tyhmä ole joka pyytää, tyhmä on se joka maksaa. Minä ihan mielelläni odotan haastetta oikeuteen. Olen valmis katsomaan mistä se kana pissii. Tässä ei ole kysymys rahasta, vaan periaatteesta.

Anonyymi kirjoitti...

Jos huomaisi ParkComin valvojan rankaiseen ennen aikojaan eli esim. kiekossa on vielä "aikaa", niin ei muuta kuin oma kuva sakkolapusta, muuttamattoman pysäköintikiekon ja kellon kanssa. Avot, sana sanaa vasten (tai kaksi kuvaa vastakkain) - kun näitä tapauksia tulee useita esiin voidaan alkaa pohtimaan ParkComin "korkeaa eettistä toimintatapaa".

Itseäni on mietityttänyt, koskakohan tulee ensimmäiset ansat valvojille. Joku kunnon videokameran kanssa passissa jne. Joku kuitenkin intoutuu, hyvä niin. :D

Anonyymi kirjoitti...

Joka uskoo anonyymien "asiantuntijoiden" väitteitä KKO:n ratkaisun tulkinnasta ja ohjeita, miten pitää vastaisuudessa tehdä, joutuu maksamaan todella isot oikeudenkäyntikulut. Seuraavissa oikeusjutuissa kysymys valvontamaksun oikeellisuudessa ei ole enää epäselvä, vaan selvää pässinlihaa. Siitähän on nyt KKO:n ennakkopäätös!

Anonyymit "oheistajat" eivät näytä oikein ymmärtävän, mistä vapaassa todistusharkinnassa ja todistustaakassa on kyse, vaan he höpäjävät siitä jotain ikään kuin tietäisivät.

Kaikki kolme oikeusastetta olivat kuljettajaa koskevassa todistuskysymyksessä yhtä mieltä ja eri kannalla kuin anonyymien maallikko-ohjeistajien neuvoissa yllytetään tekemään.

Mika S. uskoi näitä anonyymejä ohjeistajia ja joutui maksumieheksi.

Luulen, että nämä anonyymit "ohjeistajat" ovat juuri niitä parkkianarkisteja, jotka haluavat vain anarkiaa ("parkkiyhtiöiden työntekijöitä saa häiritä") ja panevat "ohjeillaan" tyhmemmät parkkiaktivistit vastustamaan valvontamaksuja.

Anonyymi kirjoitti...

Park Patrol vastaa

Vaan mitä sanoo arvostelun kohteeksi joutunut Oy Park Patrol Finland Ab? Soitimme seuraavaksi sen YTJ:ssä antamaan puhelinnumeroon, sillä kotisivuillaan ao. yritys ei pidä mitään muita yhteystietoja, kuin postilokeron ja sähköpostin. -Tää tuli meille niinkun salama kirkkaalta taivaalta, sanoo hallituksen puheenjohtaja Lauri Mustonen, joka vastaa tiedottamisesta yrityksessä, -Jos verottaja on luokitellut meidät poliisitoimeksi niin se on hyvin mielenkiintoista, koska tämähän on yksityisoikeudellista pysäköinninvalvontaa, hän jatkaa. Hän sanoo olevansa myös hyvin kiinnostunut tietämään miten sen kilpailijat alalla on luokiteltu. Turvasanomien perjantaina 11.7 tekemän haun mukaan ainakin toisen saman alan yrityksen, Parkcomin, toimiala on maksullinen pysäköinti. -Suosittelen, että olette yhteydessä lääninverovirastoon ja kysytte sieltä, että onks tää luokiteltu siellä vitsiksi, letkauttaa Mustonen. Haastattelun päätteeksi hän pyytää Turvasanomia kirjoittamaan asiasta hyvin neutraalilla linjalla, koska Lauri Mustosen mukaan yrityksellä on hyvä maine ja se on lisäksi tällä hetkellä Suomen suurin ja eniten kasvanut pysäköinninvalvontayritys.

-Soitin yhtiöni edustajana lääninverovirastoon ja kysyin, miksi yhtiö on luokiteltu poliisitoimeksi. Varsinaista vastausta en saanut, mutta lupasivat muuttaa toimialaksi sen minkä olimme pyytäneet, eli maksulliseksi pysäköinniksi, kirjoittaa Lauri Mustonen toimitukselle maanantaina lähettämässään sähköpostissa, -Loppujen lopuksi virhe on verohallinnon, joten katson että Oy ParkPatrol Finland Ab ei ole missään tekemisissä tämän asiavirheen kanssa, hän jatkaa. Park Patrolin tiedoista on kuitenkin sittemmin poistettu tieto, että sen päätoimiala olisi poliisitoimi ja tällä hetkellä samassa kentässä lukee maksullinen pysäköinti. Verohallinto totesi tarkistaneensa yrityksen tiedot maanantaina 14.7 ja piti senhetkistä päätoimialatietoa eli maksullista pysäköintiä oikeana eikä kommentoinut asiaa sen enempää.
Jari Kähkönen

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki kolme oikeusastetta olivat kuljettajaa koskevassa todistuskysymyksessä yhtä mieltä ja eri kannalla kuin anonyymien maallikko-ohjeistajien neuvoissa yllytetään tekemään.

Huomaa että et seuraa tilannetta laisinkaan etkä ymmärrä edes mistä puhut. Oletko hyvä ja luet käräjäoikeuden, hovioikeuden ja KKO:n päätöksen läpi ja kerrot tarkalleen missä sanotaan että todistustaakka on käännetty eikä se ole enää valvontayhtiöllä? Minä olen lukenut kaikki päätökset ja tuollaista ei ole olemassakaan. Saviaro katsottiin kuljettajaksi koska kyse oli yli kuudesta maksusta samalta alueelta ja oikeus piti ainoana mahdollisuutena että kuljettajana on ollut Saviaro. Katsottiin siis toteennäytetyksi. Käräjäoikeuden päätöksessä nimenomaan todetaan että käänteinen todistustaakka ei tule kysymykseen ja sellainen vaatimus on kohtuuton. Tätä tulkintaa ei muuttanut hovi eikä KKO: Joten valvontayhtiön velvollisuus on todistaa kuljettaja.

Mika S. uskoi näitä anonyymejä ohjeistajia ja joutui maksumieheksi.

Se mitä yleensä ratkaistiin oli se, onko yksityisellä valvontayhtiöllä oikeus periä "pysäköintivirheestä maksua", maksua joka perustuu sopimusoikeudellisiin väittämiin ja sopimusoikeuteen yleensäkin. Syntyykö sopimus ja onko kyse julkiseen valtaan kuuluvasta toiminnasta. Tästä KKO antoi päätöksen. KKO ei antanut päätöstä näyttövelvollisuudesta. Se on edelleen yleisen sopimusoikeuskäytännön mukainen, eli näyttövelvollisuus on sillä joka katsoo tai väittää sopimusta rikotun.

Täällä valvontayhtiöiden partisaanit ja droidit yrittävät väkisin kääntää asian toiseksi jotta ihmiset tyhmyyksissään maksaisivat aiheettomat maksut. Toiminta oli aivan samanlaista jo aikaisemmin, puhdasta rahastusta keinolla ja millä valheella tahansa.

Kannattaa tietysti muistaa että jos maksu on aiheellinen ja osoitettu oikealle henkilölle kyseisen henkilön on maksu maksettava. KKO:n päätös antaa tähän hyvän perusteen, vaikkakin kyse oli yksittäisestä tapauksesta.

Anonyymi kirjoitti...

KKO ratkaisi yksittäisen oikeustapauksen, myös näyttövelvollisuuden osalta.

Käänteinen todistustaakka on termi asiasta, jota lakiteksti ei edes tunne. Sitä voivat mäkystellä kaikki epäasiantuntijat mielensä mukaan ja "ohjeistaa" muitakin.

Oleellista tapauksessa oli se, että väite toisesta kuljettajasta tulee perustella uskottavasti. Jollei tähän pysty eikä siis halua ilmiantaa kuljettajaa, joutuu auton omistaja tietenkin itse maksumieheksi. Pelkkä väite, varsinkaan internetissä ohjeistettu väite, jonka mukaan autoa kuljetti joku muu, ei ole uskottava, kuten HO:kin totesi.

Ei tässä tarvitse puhua käännetystä todistustaakasta yhtään mitään.
Se, kuinka monta kertaa joku hemmo pysäköi kaaransa, ei ole kuljettajakysymyksessä ratkaiseva.

Anonyymit "ohjeistajat" eivät ymmärrä todistusoikeutta pätkän vertaa. mutta antavat silti ohjeita jakomäkeläisille ja kontulalaisille lajitovereilleen.

Mutta kaikki voivat toimia toki "anonyymien ohjeistajien " maallikkomaisten neuvojen mukaan. Niin teki Mika S:kin ja joutui maksumieheksi. Siitä vaan, seuratkaa Mikan esimerkkiä ja maksaa tuhansien eurojen kulut parkkisakkojen päälle!

Anonyymi kirjoitti...

Jos 'en ajanut'-väite ei ole totta, niin asiasta keskustellessa tarina alkaa helposti joustamaan tilanteen mukaan, mikä on omiaan rapauttamaan väitteen esittäjän uskottavuutta. Kun tapauksista on useita vuosia niin olisiko uskottavampaa vedota siihen, että ei muista tapauksista yhtään mitään?

Jos tilanne oli se, että ajoi itse, niin onko maito sittenkään vielä maassa? Voihan kiistää pysäköineensä ehtojen vastaisesti, jolloin sakkofirman on näytettävä toteen, että auto oli pysäköity eikä vain pysäytetty esim. lastaamista varten. Lisäksi sakkofirman on osoitettava pysäköinti sääntöjen vastaiseksi. Silloin pitäisi varmaankin osoittaa, mitkä säännöt ovat tapahtuma-aikana olleet voimassa.

Luulisi, että esim. case muuttoautot olisi helppo perustella pysäyttämiseksi. Mahtaisiko oikeus todeta valvontamaksua aiheelliseksi jos sääntörikkomus oli niin vähäinen että siitä ei tavanomaisesti annettaisi pysäköintivirhemaksua?

Periaatteellinen kysymys on, voisiko sopimuksen saada pätemättömäksi jollain pätemättömyysperusteella, esimerkiksi olennainen väärinkäsitys ehtojen suhteen. Onko kuljettajalle ollut selvää mm. se, että valvontamaksulla tarkoitetaan sopimussakkoa eikä tavanomaista pysäköintivirhemaksua?

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

Jossain ohjeistettiin, että kannattaa tehdä osoitteenluovutuskielto akessa täällä: http://www.ake.fi/AKE/Tietopalvelu/Tietojen+tarkastus+ja+kiellot/Tietojenluovutuskiellot.htm

Pitääkö paikkaansa, että jos on kieltänyt luovuttamasta tietojaan, niin parkkifirmat eivät auton omistajaa saa tietää, koska eivät ole viranomaisia?

Anonyymi kirjoitti...

Vastaus kysymykseen:
"
Onko AKE:lla oikeus luovuttaa ajoneuvon haltijan tietoja yksityisille pysäköinninvalvontayrityksille, mikäli ajoneuvon haltijalla on AKE:ssa

a) tietojen luovutuskielto?

b) turvakielto?
"

a) Mahdollisesti

b) Ei missään nimessä.

Turvakiellon voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen maistraattiin (jolloin turvakielto koskee kaikkia tietoja) tai AKE:en (vain ajoneuvotiedot). Turvakielto voidaan myöntää jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna. Lisätietoja esim. maistraatin sivuilta.

Anonyymi kirjoitti...

Mustosen Laurilla on tällainen turvakielto, miksiköhän?

Anonyymi kirjoitti...

Mutta kaikki voivat toimia toki "anonyymien ohjeistajien " maallikkomaisten neuvojen mukaan. Niin teki Mika S:kin ja joutui maksumieheksi. Siitä vaan, seuratkaa Mikan esimerkkiä ja maksaa tuhansien eurojen kulut parkkisakkojen päälle!

Mika S teki suuren teon katsoessaan oikeudessa, pitääkö oikeudellisesti erittäin epäselvä valvontamaksu maksaa. Tietenkin tämä tehtävä olisi kuulunut kuluttajavirastolle, mutta kun siitä ei ollut hommaan, Mika S teki sen, mikä välttämätöntä oli. Häntä avusti prosessin varrella kaksikin kokenutta ja hyvin pätevää asianajajaa. Mitään "maallikkojen anonyymiä ohjeistusta" hänen ei tarvinnut asiassa kuunnella eikä hän tällaisten neuvojen vuoksi tietenkään joutunut maksumieheksi.

Sakkofirmoilla tuntuu olevan voimakas agitointikampanja päällä tälläkin foorumilla, ei voi muuta sanoa.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, eihän tässä blogissa annetuilla amatöörianonyymien ohjeilla eikä muillakaan puheilla ole mitään katetta eikä ohjeiden antajilla minkäänlaista vastuusta tai vastuuntuntoa tekemisistään, se on kyllä nähty.

Mikaa yllytettiin, mutta nyt kun jutussa kävi köpelösti ja hän jouti maksumieheksi, kukaan ei ole (tietenkään) ehdottanut, että kerätäänpä Mikalle sakon ja kulujen maksamista varten kolehti.

Mikaa vain kiitellään "suuresta teosta"!

Taitavat avustajat ei muuten hokanneet vedota kulujen kuittaamisvaatimuksen osalta edes oikeaan pykälään!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Tuulilassin lappu roskapostimaksusta/jätemaksusta/mainostusmaksusta, joka lankeaa yksityisen pysäköinninvalvonnan maksettavaksi mikäli heidän lappujaan autoon kiinnitetään.

Hinnaksi 100-200 euroa per lappunen.

Siinä tälle anonyymille parkkipirkolle purtavaa. Mahtaa vituttaa kun joutuu itse maksajaksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Saatanan parkkiaktivisti blogisti. Maksa ne laskut jotka sulle määrätään. Ohjeet on ihan puppua."

- Annapa yhteystietosi, määrään sulle miljoonan euron maksun. Ja sinä maksat.´

" Molemmissa hyvin yksiselitteisesti todetaan että on auton haltijan asia todistella ettei ajanut autoaan itse."

- Niin, siis "minä EN ajanut, en ole sopimuksen osapuoli, f*ck off". Sen sijaan mitään velvollisuutta todistella, KUKA sitten ajoi, ei asetettu missään oikeusasteessa.

Anonyymi kirjoitti...

Oleellista tapauksessa oli se, että väite toisesta kuljettajasta tulee perustella uskottavasti. Jollei tähän pysty eikä siis halua ilmiantaa kuljettajaa, joutuu auton omistaja tietenkin itse maksumieheksi.

Puhdasta soopaa, valvontayhtiöiden agitaattorien propagandaa. Mikään oikeusaste ei käännä todistusvelvollisuutta vastapuolelle, kutsuttiin sitä sitten millä nimellä tahansa. Sinun ei autoilijan tarvitse todistaa ETTÄ ET TEHNYT sopimusta, vaan VALVONTAYHTIÖN TULEE TODISTAA että teit sopimuksen! Tästä asiasta on täysin turha vääntää kättä, tämä on peruskauraa ja pitäisi olla osa yleissivitystä, tosin ei näköjään kaikille.

Oikeudessa (jos sinne nyt koskaan edes mentäisiin) voi aivan hyvin sanoa että "en muista kuka ajoi". Oikeudella ei ole mitään keinoa pakottaa henkilöä muistamaan. Jos kuljettajaa ei voida muutoin osoittaa näyttövastuu on valvontayhtiöllä. Ei todellakaan niin että jos autoilija ei pysty todistamaan ettei ollut kuljettaja hänen pitää maksu maksaa. Huh huh, mitä propagandaa. Ehdottaisin blogille että poistaa tuon kaltaiset viestit. Ihmisten ohjaaminen väärille raiteille on todella törkeää.

Oikeudessa voi myös sanoa että ei halua kertoa kuljettajaa. Kyse ei ole rikosoikeudellisesta prosessista. Jos haastettu ei halua kertoa kuljettajaa silloin kuljettajan näyttäminen toteen jää tekemättä ellei sitten valvontayhtiö pysty siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Minä usko 100% blogin artikkeliin jossa selvästi kerrotaan milloin maksua ei pidä maksaa. Voitte väitellä täällä niin paljon kuin haluatte, mutta minä toimin blogin ohjeiden mukaan (en teidän anonyymien). Sitäpaitsi lakimies Atte Lauerman sanoi omassa "lukijan artikelissaan" kohdassa "Miten tästä eteenpäin?" aivan samoin kuin blogin tämä artikkeli. Minä uskon heitä!

Anonyymi kirjoitti...

On ylipäänsä sangen erikoista, että valvontayhtiö joutuu esittämään näyttöä omasta sopimuskumppanistaan! Jos kyseessä olisi aito sopimussuhde, niin kyllä kai silloin ainakin sopimuksen osapuolet olisivat tiedossa.

Kyllä Helsingin Sanomissa haastatellut oikeusoppineet olivat oikeassa - "sopimus" on tässä tapauksessa näennäinen ja keinotekoinen. Kyse on julkisen vallan käytöstä, joka on vain puettu sopimuksen valekaapuun.

Anonyymi kirjoitti...

Sopimusriidoissa yleensä riidan kohteena on sopimuksen sisältö. Harvemmin tosiaan sopimuksen osapuolet!

Anonyymi kirjoitti...

"Mitään "maallikkojen anonyymiä ohjeistusta" hänen ei tarvinnut asiassa kuunnella eikä hän tällaisten neuvojen vuoksi tietenkään joutunut maksumieheksi."


eipä tietenkään, heh heh:

"Valvontamaksujen antoaikana syksyllä 2006 Mika S oli myöntämänsä mukaan osallistunut internetkeskusteluun, jossa oli ohjeistettu ajamisen kiistämiseen. Johtopäätöksenä näytöstä hovioikeus totesi, että Mika S:n väite siitä, että hän ei tiennyt kuka hänen hallinnassaan olevaa autoa oli toistuvasti kuljettanut ja pysäköinyt kanteessa tarkoitetulla tavalla, oli epäuskottava."

Anonyymi kirjoitti...

Voi luoja mikä idiootti. Noh, otetaan ote suoraan Käräjäoikeuden päätöksestä. Tämä tulkinta ei muuttunut hovioikeudessa eikä siihen enään otettu kantaa KKO:n päätöksessä joten asia on tällä pihvi.

"Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näytön hankkiminen siitä, kuka ajoneuvon tosiasiallisesti on pysäköinyt, ei ole mahdotonta esimerkiksi henkilötodistelun avulla. Sen sijaan näytön hankkiminen liiketoimintana harjoitetun pysäköinninvalvonnan puitteissa on hankalaa ja varmaankin liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tämä kantajan vaikeus ei kuitenkaan ole riittävä peruste todistustaakan kääntämiselle vastaajalle. Edelleen todistustaakan kääntäminen merkitsisi tosiasiallisesti sellaista sopimuksen ehtoa, että ajoneuvon omistajan tai haltijan tulisi valvontamaksulta välttyäkseen näyttää, että joku toinen oli autoa kuljettanut. Tällainen ehto olisi kuluttajansuojalain vastainen kuluttajan kannalta kohtuuton ehto. Todistustaakan kääntäminen olisi muutoinkin kuluttajansuojalainsäädännön periaatteiden vastaista. Näin ollen käräjäoikeus päätyy siihen, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta on ratkaistava normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina." (Vantaan käräjäoikeuden päätös 07/11275, 14.12.2007)

Painotan vielä lausetta: Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina.

Valvontayhtiön tehtävä on kertoa kuka ajoneuvoa ajo.

Anonyymi kirjoitti...

No tulihan se sieltä. Varmasti jokainen nyt miettii maksaako maksua vai ei.

Lauri kirjoitti...

Lauri Mustosen toiminta yrityksensä vai pitäisikö sanoja yritystensä toimitusjohtajana on ollut pelottavan ala-arvoista. Se mikä pelottaa on, että Suomessa yritysten johtokulttuuri ja johtamistaito on näin ala-arvoista kuin se on ollut ParkPatrolin osalla. Yrityksen toiminta on ollut venkoilua edes takaisin. On ollut Narmer Ky:tä, Egyptin kuningasta, maksullisia reklamointinumeroita, ei oteta vastaan kirjattuja reklamointeja. Kaikki toiminta ParkPatrolin osalta on viitannut pyrkimykselle rahastaa kaikin keinoin omistajansa taskuun ilman aikomustakaan noudattaa edes alkeellisimipia reklamointiprosesseja tai asiakaspalvelua. ParkPatrolin työntekijöiden koulutus on silmin nähden olematonta ja valvojiksi palkattiin aikoinaan "laitapuolen kulkijoita" ilman mitään koulutusta. Lauri Mustosen elämäntyö näyttää olevan kykyä yrittää hankkia leipää perheensä pöytään. Siinä ei mitään väärää ole mutta se pitäisi tehdä moraalisesti oikeilla keinoilla. Mustosen yrityspyörittely, eri alkuperäisen ParkPatrolin ajaminen konkurssiin on osoitus toimitusjohtajan kypsymättömyydestä, pelkuruudesta, riskinottokyvynn täydellisestä puuttumisesta ja epäammattimaisesta kyvystä hoitaa asioita. Vastuuta ja korvausvelvollisuuden mahdollisuutta yritetään välttää loppuun asti.

ParkPatrolin mainostus suuresta kansallisestä edelläkävijästä on lähinnä naurettava vitsi. Se kumpuaa jo sielä Narmerin ja Ylä-Egyptin kuninkaan ajoilta.

Ne jotka lukiat eivät tiedä mistä Narmerista puhun, kehottaisin lukemaan blogin neljän vuoden takaiset artikkelit:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2006/11/parkpatrol-tmn-viikon-vitsi.html

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2006/11/parkpatrol-ht-kdess.html

Ja katsomaan legendaariset kuvat Mustosen firman alkuajoista. On siinä naurussa pitelemistä. En yhtään ihmettele että yritys toisensa jälkeen kaatu Mustosen käsissä konkurssiin.

Pertti M. kirjoitti...

Hei,

Olen tällä viikolla selvittänyt ParkCom Oy:n ja ParkPatrol Finland Oy:n entisten valvontakohteiden halukkuutta jatkaa tai uudistaa keskeytynyt valvontasopimus. Osa soittamistani kohteista ovat isoja kauppakeskuksia jotka ovat siirtäneet valvonnan 2008/2009 vuodenvaihteen jälkeen kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Joukossa on myös muutaman talohallituksen jäsen.

Lopputulos on karuakieltä valvontayhtiöille.

4 isoa kohdetta ei halunnut uudistaa sopimusta valvontayhtiön kanssa koska heillä oli sopimus kunnallisen toimijan kanssa

2 taloyhtiötä ei halua valvontaa, perusteena on valvontayhtiöistä raportoitu negatiivinen (mielivaltainen) toimintamalli

4 pienempää kohdetta on ollut ilman valvontaa eikä ongelmia ole ollut sen enempää kuin valvonnan aikana, eivät tule tekemään tai jatkamaan sopimuksia

1 kohde ilmoitti harkitsevansa

2 kohdetta ei osanut sanoa

Keskusteluissa ilmeni kauppakeskusten ja markettien edustajien suunnalta huoli asiakkaiden negatiivisesta asenteesta yksityiseen pysäköinninvalvontaan sekä valvontayhtiöiden kyvyttömyys hoitaa valvontaa hienotunteisesti. "Suuttunut asiakas on aina menetetty asiakas", sano eräs S-Marketin vastaava päälikkö.

Anonyymi kirjoitti...

Joku täällä vetosi Vantaan käräjämäen päätökseen.

Mutta eikös se KKO kumonnu koko käräjäoikeuden tuomion? Ja hovioikeuden tuomion kanssa?

Ja Vantaakin katso selvitetksi, että Mikahan sitä auto oli joka kerta ajanut!

Anonyymi kirjoitti...

Onpas Pertsalla ollu tosi pieni otos "selvityksessään."

Ja ketä uskoo, että noi tiedot pitäis paikkansa?

Anonyymi kirjoitti...

Syynä siihen, että parkkiyhtiöiden toiminta on kultakaivos, löytyy tilastoista.
Tässä hieman mututuntumalla höystettyä tilastoa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. Tilastokeskuksesta löytyy tarkat tilastot, tämä on täysin muistinvaraista.

Noin 10 % pysäköintivirhemaksun saaneista tekee vastalauseen.

Vastalauseista hyväksytään tai muutetaan huomautukseksi noin 1/3, eli 3,3 % kaikista pysäköintivirhemaksuista.

Hallinto-oikeuteen menee 1/6 hylätyistä vastaluseita, eli noin 1 % kaikista pysäköintivirhemaksuista.

Hallinto-oikeus hyväksyy noin 1/10 valituksista, eli noin 0,1% pysäköintivirhemaksuista.

Eli analogisesti soveltaen 90 % valvontamaksuista maksetaan mutisematta.

10 % mutisee. Kuinka moni näistä jää odottamaan käräjäoikeuskäsittelyä?

Anonyymi kirjoitti...

Eli analogisesti soveltaen 90 % valvontamaksuista maksetaan mutisematta.

10 % mutisee. Kuinka moni näistä jää odottamaan käräjäoikeuskäsittelyä?


Tässä ihmiset eivät huomaa eroa yksityisen valvontafirman ja julkisen valvonnan välillä: julkisella puolella juttu kuin juttu katsotaan loppuun asti. Saattaahan se jopa selkeyttää käytäntöjä, mikä on kaikin puolin eduksi.

Yksityisellä puolella käräjöinti taas perustuu tuotto-odotukseen: jos vastapuolella on yhtään asiallisia argumentteja, niin 40 euron saatavaa EI kannata lähteä peräämään oikeuteen ellei samanlaisia tapauksia ole satoja. Jos on pienikin riski, että käräjillä tulee nenille, niin on parempi tyytyä niihin 90% jotka maksavat mukisematta kuin hakea oikeudesta toimintaa rajoittava ennakkotapaus.

Kannattaako yhtään yksityistä sakkoa maksaa ilman oikeuden päätöstä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Tässä ihmiset eivät huomaa eroa yksityisen valvontafirman ja julkisen valvonnan välillä: julkisella puolella juttu kuin juttu katsotaan loppuun asti. Saattaahan se jopa selkeyttää käytäntöjä, mikä on kaikin puolin eduksi.

Lisäksi kunnallinen valvoja usein myös neuvoo, mikäli asiakas ei ole oikein ymmärtänyt edes mistä hänen rikkeensä on tullut ja tilanteesta voi selvitä pelkällä huomautuksella.

Yksityisillä toimijoilla on sellaista nurkan takaa kyttäilyä, että heti kun silmä välttää niin lappua ikkunaan eikä kysellä mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Yritetään nyt vielä yhden kerran vääntää tämä asia rautalangasta.

Joku täällä vetosi Vantaan käräjämäen päätökseen. Mutta eikös se KKO kumonnu koko käräjäoikeuden tuomion? Ja hovioikeuden tuomion kanssa?

Vantaan käräjäoikeuden päätöksessä on otettu kantaa todistamisvelvollisuuteen ajoneuvon kuljettajasta. Se on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä. On toki totta että KKO kumosi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset, mutta KKO ei sitten ottanut lainkaan kantaa näyttövelvollisuuteen (kuten käräjäoikeus)! Eli KKO:n päätöksellä ei ole mitään merkitystä näyttövelvollisuuden suhteen. Se on edelleen sopimukseen vetoavalla osapuolella eli valvontayhtiöllä! Käräjäoikeuden mukaan käänteinen todistustaakka, eli se, että maksun saajan pitäisi todistaa ETTEI hän pysäköinyt autoa ja ETTEI hän ollut sopimuskumppani on jo kuluttajasuojalainkin vastainen.

Juuri tämä puutteen takia KKO:n päätöksessä myös Atte Lauermanin artikkeli koskee, täysin puutteellisesti perusteltu KKO:n päätös.

Ja Vantaakin katso selvitetksi, että Mikahan sitä auto oli joka kerta ajanut!

Niin, se katsottiin selvitetyksi koska oikeus piti epätodennäköisenä sitä että Saviaro ei olisi ollut kuljettaja koska auto oli hänen nimissään ja se oli pysäköitynä sopimusehtojan vastaisesti lähemmän kymmenen kertaa. Henkilötodistelullakin voidaan ajoneuvon kuljettaja selvittää, mutta pääpointti on siinä että jos kyse on yhdestä tai muutamasta maksusta ja haltija/omistaja kieltäytyy kertomasta tai muistamasta ajoneuvon kuljettajaa oikeudella ei ole muuta mahdollisuutta kuin vaatia näyttö vlavontayhtiöltä. Sitä he eivät pysty antamaan.

Alla oleva on siis ainoa oikeuden kannanotto asiaan. KKO ei ottanut asiaan kantaa joten käräjäoikeuden tulkinta on oikea.

"Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näytön hankkiminen siitä, kuka ajoneuvon tosiasiallisesti on pysäköinyt, ei ole mahdotonta esimerkiksi henkilötodistelun avulla. Sen sijaan näytön hankkiminen liiketoimintana harjoitetun pysäköinninvalvonnan puitteissa on hankalaa ja varmaankin liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tämä kantajan vaikeus ei kuitenkaan ole riittävä peruste todistustaakan kääntämiselle vastaajalle. Edelleen todistustaakan kääntäminen merkitsisi tosiasiallisesti sellaista sopimuksen ehtoa, että ajoneuvon omistajan tai haltijan tulisi valvontamaksulta välttyäkseen näyttää, että joku toinen oli autoa kuljettanut. Tällainen ehto olisi kuluttajansuojalain vastainen kuluttajan kannalta kohtuuton ehto. Todistustaakan kääntäminen olisi muutoinkin kuluttajansuojalainsäädännön periaatteiden vastaista. Näin ollen käräjäoikeus päätyy siihen, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta on ratkaistava normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina." (Vantaan käräjäoikeuden päätös 07/11275, 14.12.2007)

Anonyymi kirjoitti...

Onko muuten niin että asian käsittely keskeytyy jos saamansa maksulapun käsittelyn vie kuluttajariitalautakuntaan? Eli valvontayhtiö ei voi jatkaa perintää niin kauan kuin maksu on käsittelyssä kuluttajariitalautakunnassa?

Nimittäin tämä avaa mahdollisuuksia pitkiin viivytyksiin.

Ensin reklamoidaan maksusta ja kiistellään. Odotetaan muistutuksia jne. Aikaa menee 1-2 kk.

Sitten tehdään kantelu kuluttajariitalautakuntaan ja vaaditaan ratkaisusuositusta asiaan. Aikaa menee 12-18 kk.

Jos jokainen käyttää tätä menettelyä niin lopputloshan on selvä, siis valvontayhtiön osalta.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkiturva Oy
Turvalaakson Parkki Oy
Tulosta sivu

Y-tunnus: 1735252-0

Anonyymi kirjoitti...

Nythän olisi mielenkiintoista kuulla tietosuojavaltuutetun kanta uudelleen kysymykseen AKE:n luovuttamista rekisteritiedoista.

Kun eri oikeusasteet ovat todenneet, että näyttövastuu ajoneuvon kuljettajasta (eli sopimusosapuolesta) on valvontayhtiöillä, eikö ole AKE:lta aika triviaalia luovuttaa yhtiöille (maksua vastaan) tiedot ajoneuvon omistajasta/haltiasta?

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan käräjäoikeuden mukaan ParkCom täytti näyttövelvollisuutensa, koska MIka S:n selitykset olivat epäuskottavia.

Näin tulee käymään myös mahdollisissa uusissa oikeudenkäynneissä, jos omistaja/haltija ei pysty nimeämään ketään muuta, joka olisi autoa kuljettanut. Pelkkä perustelematon väite, jossa ei kerrota yhtään nimeä auton kuljettajaksi, ei kelpaa selitystaakan täyttämiseksi.

Alkuperäistodennäköisyys eli prima facié todennäköisyys puhuu aina vahvasti sen puolesta, että autoa kuljetti omistaja tai haltija, jollei tämä pysty tai halua yksilöidä ja perustella väitettään toisesta kuljettajasta.

KKO ei muuten ottanut kuljettajakysymyksessä kantaa käräjäoikeuden perusteluihin, vaan totesi lyhyesti hyväksyvänsä käräjäoikeuden (ja hovioikeuden) kannan lopputuloksen tuossa kysymyksessä.

Anonyymi kirjoitti...

Nämä anonyymit parkkianarkistit eivät näytä ymmärtävän, että auton omistajan/haltijan pelkkä perustelematon ja yksilöimätön väite, että autoa olisi kuljettanut joku toinen, jota ei kuitenkaan haluta nimetä, on jo sellainen näyttö väitteen esittäjää vastaan, jolla parkkiyhtiö täyttää näyttövelvollisuutensa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän yhtiöihmiset spämmäävät!

Anonyymi kirjoitti...

Näin tulee käymään myös mahdollisissa uusissa oikeudenkäynneissä, jos omistaja/haltija ei pysty nimeämään ketään muuta, joka olisi autoa kuljettanut. Pelkkä perustelematon väite, jossa ei kerrota yhtään nimeä auton kuljettajaksi, ei kelpaa selitystaakan täyttämiseksi.

Alkuperäistodennäköisyys eli prima facié todennäköisyys puhuu aina vahvasti sen puolesta, että autoa kuljetti omistaja tai haltija, jollei tämä pysty tai halua yksilöidä ja perustella väitettään toisesta kuljettajasta.

KKO ei muuten ottanut kuljettajakysymyksessä kantaa käräjäoikeuden perusteluihin, vaan totesi lyhyesti hyväksyvänsä käräjäoikeuden (ja hovioikeuden) kannan lopputuloksen tuossa kysymyksessä.


Kovin on epätoivoista tämä valvontayhtiöiden spämmäys. Saviaro on yksittäistapaus, näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä. "Käänteinen todistustaakka" on kuluttajasuojalain ja yleisen oikeuskäytännön vastainen.

Spämmäys väitteet ovat harvinaisen naurettavia. Heidän hypoteesinsa mukaan jos oikeuteen haastettu haltija/omistaja "ei muista ajoneuvon kuljettajaa" niin hänet katsotaan maksuvelvolliseksi? Tällä menettelyllä asian todistaminen laitettaisiin vastaajan huolehdittavaksi mikä siis on juuri oikeuskäytännön ja kuluttajasuojalain vastaista. Mikäli haltija/omistaja "ei muista" kuljettajaa näyttövelvollisuus jää valvontayhtiölle. Jos kyse on esim. yksittäisestä maksusta ei oikeus voi edes olettaa (kuten Saviaron tapauksessa) että haltijan/omistajan on täytynyt toimia kuljettajana. Mikäli valvontayhtiö ei pysty näyttämään kuljettajaa toteen, homma kaatuu siihen.

Tämä on niin perustavaalaatua oleva kysymys että on aika naivia että nämä valvontayhtiö droidit täällä yrittävät pelotella ihmisiä.

Tilanne on ihan sama kuin se että postilaatikosta alkaa ilmestymään lehti ja siitä lasku ilman tilausta (kuten minulle on käynyt). Näyttövelvollisuus siitä että tilaus on tehty on lehden julkaisijalla, ei tilaajalla. Nyt siis väitetään että jos lehden tilaaja ei voi muuta sanoa kuin "en ole tilannut/en tiedä kuka on tilannut" (vrt. en tiedä kuljettajaa) niin hän on velvollinen maksamaan tilauksen. Puhdasta soopaa, jokainen edes pienellä järjellä varustettu henkilö tajuaa sen, mutta antaa näiden droidien pomppia ja höpöttää.

Höpö höpö höpöh öööö .. voi jessus, anna mun nauraa ... epätoivoisia parkoja ...

Anonyymi kirjoitti...

Yleisen elämänkokemuksen perusteella on hyvin ymmärrettävää ettei halukkuutta kuljettajan nimeämiseen ole. Ne henkilöt, jotka saavat ajaa omistamallani autolla ovat ystäviäni, sukulaisiani tai heidän läheisiä ystäviä. Taatusti siis läheisempiä ainakin minulle kuin parkkiyhtiö.

Haluttomuus kuljettajan ilmiantamiseen parkkiyhtiölle ei todellakaan mitätöi väitettä "en ajanut". Kun en ole toiminut kuljettajana, en ole sopimusosapuoli. Sopimus ei siis velvoita minua sen enempää maksamaan kuin avustamaan parkkiyhtiötä.

Kun asianomistaa ei voida kuulustella todistajana.Sikäli kun parkkiyhtiö muin keinoin selvittäisi oikean kuljettajan ja haastaisi tämän, niin aika usein ajoneuvon omistajan/haltijan kutsu todistajaksi kaatuisi siihen ettei lähiomaista vastaan ole pakko todistaa.

Niinpä minun vastaukseni olisikin seuraava: En ajanut. En ole velvollinen enkä halukas kertomaan kuka ajoi. Voin kuitenkin kertoa kuka ajoi mikäli parkkiyhtiö ensin sitoutuu siihen ettei tule vaatimaan maksua nimeämältäni henkilöltä. Tämän ehdon täyttyessä voin kertoa kuka ajoi ja kyseinen henkilö tulee tällöin myös todistamaan toimineensa kuljettajana kyseisenä aikana.

Lisäksi tilanne jossa kuljettaja ei ole ajoneuvon haltijan tiedossa on täysin mahdollinen ja ymmärrettävä sekin. Varsinkin silloin kun perheessä on useampia ajokortti-ikäisiä "lapsia", on varsin tavallista ettei iskä tai äiskä pidä kirjaa siitä kuka heistä milloinkin ajoi. Mikään laki ei aseta kirjanpitovelvoitetta kuljettajien ajovuoroista ajoneuvon haltijalle. Sopimus jossa haltija ei ole osapuolena ei voi tuommoista velvollisuutta luoda. En ajanut, eikä minua kiinnosta edes selvittää kuka niistä, joilla on lupa käyttää autoani, ajoi.

Anonyymi kirjoitti...

Jollei auton omistaja/haltija halua perustella väitettään, ettei hän itse ajanut, eikä ilmoittaa, kenelle hän oli luovuttanut autonsa ajettavaksi, lähdetään yleisen elämänkokemuksen ja alkuperäistodennäköisyyden perustela siitä, että omistaja/haltija on ajanut autoa itse.

Omistajan/haltijan olisi helppo näyttää, kenelle hän oli autonsa luovuttanut ajettavaksi. Jos mitään nimiä ei tule, on tietenkin hyvin epätodennäköistä, että väite pitäisi paikkansa. Mitään muuta näyttöä valvontamaksun vaatijan ei tarvitse esittää.

On täysin turha kaikenmaailman parkkianarkistien ja -huligaanien tavoin kuvitella, että oikeusjärjestys ja -käytäntö olisi niin avuton, että se hyppisi heidän pillinsä mukaan ja että väärinpysäköijät pääsisivät vastuustaan pelkän perustelemattoman väitteen johdosta!

Anonyymi kirjoitti...

"On täysin turha kaikenmaailman parkkianarkistien ja -huligaanien tavoin kuvitella, että oikeusjärjestys ja -käytäntö olisi niin avuton, että se hyppisi heidän pillinsä mukaan ja että väärinpysäköijät pääsisivät vastuustaan pelkän perustelemattoman väitteen johdosta!"

- Oikeusjärjestyksemme peruskiviä on, että riita-asioissa oikeusseikkaan vetoavan on näytettävä väitteensä toteen. Vrt. näytettävä, että "henkilö A on minulle velkaa 40e". Ei niinpäin, että A:n olisi näytettävä, että "en mitenkään voi olla velkaa B:lle, vaikka hän niin väittääkin".

Näytön arviointi on kokonaisarviointia. Tässä tapauksessa, huomioiden muun muassa lukuisat pysäköinnit, vasta toisesta reklamaatiosta alkaneen väitteen "en pysäköinyt" ja sen, ettei vastaaja osannut nimetä _edes yhtä mahdollista muuta kuljettajaa_, katsottiin, että vastaaja on todella itse ollut kuljettajana.

Esimerkiksi nelihenkisessä perheessä, jossa kolme ihmistä ajaa samaa autoa ja parkkimaksu on saatu vaikkapa kaupan parkkipaikalla, jossa kaikki kolme käyvät, on täysin mahdollista, että auton omistaja ei tiedä, kuka tuolloin autoa on ajanut.

Kuten yllä on viitattu, ParkCom valitsi nimenomaan tämän tapauksen siksi, että se ei mitenkään voinut kaatua näyttökysymykseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Omistajan/haltijan olisi helppo näyttää, kenelle hän oli autonsa luovuttanut ajettavaksi. Jos mitään nimiä ei tule, on tietenkin hyvin epätodennäköistä, että väite pitäisi paikkansa. Mitään muuta näyttöä valvontamaksun vaatijan ei tarvitse esittää."

- Omistajan voi olla myös helppo näyttää, että hän ei ole ollut kuljettajana. Esimerkiksi todistaja, joka kertoo olleensa ko. ajankohtana auton omistajan kanssa viikon etelänmatkalla + väitettä tukevat tiliotteet/kuitit ja heikoilla ollaan. Vastaajan taasen ei tarvitse todistella kenenkään muun tekemisistä mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Nelihenkisen perheen tapauksessa auton omistajan on tietenkin ilmoitettava kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet ajaa autoa hänen sijastaan!!!

OIkeudessa sitten tarvittaessa kuullaan kaikkia todistajina valan nojalla.

Mikko Mäkeläinen kirjoitti...

"Nelihenkisen perheen tapauksessa auton omistajan on tietenkin ilmoitettava kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet ajaa autoa hänen sijastaan!!!"

Ja paskan marjat. Auton omistajan kohdalla riittää, että ilmoittaa "en muista kuka autoa on kyseisenä hetkenä ajanut."

Anonyymi kirjoitti...

Jos oikeudessa edellytetään autoa ajaneen henkilön nimeämistä takeeksi "en ajanut" väitteelle, niin silloin oikeuslaitos hyppii parkkisakkofirmojen pillin mukaan ja luo tilanteen jossa sopimus velvoittaa sopimussuhteen ulkopuolista henkilöä.

Josk parkkisakkofirma on vakuuttunut siitä että se on haastanut oikean sopimuskumppanin ja erehtynyt, niin silloin heillä on varmasti varaa luvata ettei oikeudenkäynnissä esille tulevaan todelliseen kuljettajaan kohdistu vaateita. Jos näin ei ole, on aika turha esittää väitteitä tyyliin: Koska et halua kertoa kuka ajoi, ajoit itse.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

OIkeudessa sitten tarvittaessa kuullaan kaikkia todistajina valan nojalla.

Siinähän kuullaan - kuullaan todennäköisesti "en halua todistaa lähimmäistäni vastaan".

Laittakaa vain kaikki niitä "autoon kiinnitetyistä lappusista 100 euron jäte-/palvelu-/roskaposti-/mainosmaksu, kiinnittämällä hyväksyt ehdot" -lappusia autoonne mikäli joudutte pysäköimään yksityisen valvomalle alueelle.

Naurettavaa pelleilyä parkkipaavoilta tämä inttäminen siitä, kuka on velvollinen todistamaan ja mistä. Noh, mikäs siinä itkiessä kun ei ihmiset maksa :D

Anonyymi kirjoitti...

On kyllä olleet aika mulkkuja ne taloyhtiöt, joiden mielestä rapatessa saa roiskua ja jos taloyhtiön asukkaat pysäköivät luvan kanssa - mutta esim. lupalappu unohtuu ikkunasta - niin he ovat sallittuja sivullisia uhreja.

Anonyymi kirjoitti...

"Mie en muista mittää" -väitteille käy kyllä oikeudessa köpelösti!

Nämä todistustaakka-inttäjät eivät näy lainkaan tietävän, että ratkaisevaa puheena olevan kaltaisissa tapauksissa on usein näyttökynnys, eli miten vahva näyttöä väitteiden ja tosiseikkojen tueksi vaaditaan todistustaakan täyttämiseksi. Näyttökynnys vaihtelee riippuen tapauksesta ja todistusteemasta.

Po. kuljettajakysymys on sellainen, jossa todistustaakkaa ei itse asiassa käytännössä sovelleta, vaan näyttöä arvioitaessa vaaka kallistuu sen mukaan, kumman osapuolen väite on yleisen elämänkokemuksen mukaan todennäköisempi.

Todistusoikeudessa puhutaan tätä tilannetta tarkoittaen näyttöenemmyysperiaatteesta.

On selvää, että jos auton omistaja/kuljettaja väittää vain, että autoa ajoi "joku" toinen tai hän selittää, ettei "muista mittään", oikeus pitää todennäköisenä, että omistaja/haltija on autoa kuljettanut ja sen myös pysäköinyt.

Anonyymi kirjoitti...

Heh, ParkCom on onnistunut muuttamaan koko sopimusoikeuden Suomessa. Nice.

Ps. En suosittele kenellekään perustamaan ulkomaiselle palvelimelle autorinkipalvelua. Tässä autorinkipalvelussa voisi etsiä omalta paikkakunnaltaan "autoilukavereita", jotka voisivat tiukan paikan tullen kertoa miten ovat olleet täysin muualla mitä ParkCom väittää. Näin muodostuisi vedenpitävä alibi. :P

Anonyymi kirjoitti...

Ps. En suosittele kenellekään perustamaan ulkomaiselle palvelimelle autorinkipalvelua. Tässä autorinkipalvelussa voisi etsiä omalta paikkakunnaltaan "autoilukavereita", jotka voisivat tiukan paikan tullen kertoa miten ovat olleet täysin muualla mitä ParkCom väittää. Näin muodostuisi vedenpitävä alibi. :P

Aivan fantastinen idea! Todella mahtava. Miten tämän voisi käytännössä toteuttaa?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitenkäs yksityinen pysäköinninvalvontayhtiö edes voi haastaa riita-asiana oikeuteen auton omistajaa/haltijaa, jos ei ole mitään takeita että ko. henkilö on sopimuksen toinen osapuoli, ts. kuljettajana toiminut? Vai kokeillaanko vain kepillä jäätä näissä "varmoissa" tapauksissa?

Nämä parkkiyhtiöpellet jotka täällä yrittää kipata todistustaakkaa ympäri: Sana sanaa vastaan yksittäisessä tilanteessa, sopimukseen vetoava osapuoli on todistusvelvollinen. Paska säkä, mutta eipä ole autoilijoiden ongelma.

Jos kerran todistushommat olisi niin varmoja kuin väitätte (parkkiyhtiön hyväksi), niin miksei niitä tuhansia maksamattomia maksuja ole viety oikeuteen? Johtuisiko siitä, että tulisi takkiin niin että tuntuu *har-har-har* :D

Anonyymi kirjoitti...

Piiri pieni pyörii, parkkihuligaanit siinä hyörii.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkimafia on kyllä aktivoitunut, tosin valitettavasti kaikki tietävät että parkkimafian nimittämät parkkihuligaanit eivät ole 99% väärinpysäköitseviä. Todellisuudessa olemme jääneet parkkimafian, kuten esim. ParkComin, yrittävän telan alle. Kerrankin suomalaiset eivät vain ole suostuneet vääryyteen.

Anonyymi kirjoitti...

Kun joku käyttää sanaa parkkihuligaani on kirjoittajana todennäköisesti valvontayritykseen kytköksissä oleva henkilö. Parkcom tai ParkPatrol tai muu vastaava.

Mikko Mäkeläinen kirjoitti...

"Aivan fantastinen idea! Todella mahtava. Miten tämän voisi käytännössä toteuttaa?"

Periaatteessa tuohon riittää pelkkä keskustelufoorumi minkä saa helposti vaikka phpbb:ltä. Palvelintilaa saa varmasti jostain ilmaiseksikin. Sit vaan mainostusta ja toivottavasti ihmiset älyäisivät sitten käyttääkkin palvelua... :D

Tosin tuohan aivan varmasti houkuttelisi noita parkkiapinoita jotka olisi sielläkin häiriköimässä ja valehtelemassa sen minkä kerkeävät...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Todellisuudessa olemme jääneet parkkimafian, kuten esim. ParkComin, yrittävän telan alle.

Ei muuta kuin telamiinaa tielle sitten, niin loppuu tämäkin pelleily. Ts., sopimusehdot omaan autoon lappujen kiinnittelystä.

Anonyymi kirjoitti...

Nythän olisi mielenkiintoista tietää myös se, että kuinka kauan parkkifirmat saavat säilyttää yksityishenkilöiden henkilötietoja. Ei voi olla niin, että säilyttävät niin kauan kuin haluavat, jos vaikka joskus tulevaisuudessa haluavat haastaa oikeuteen. Mitähän esim. AKE on tietojen säilytyksestä sanonut?

Anonyymi kirjoitti...

Voisko joku ystävällisesti toimittaa tänne ParkPatrolin Lauri Mustosen ja ParkComin Tom Ek kotiosoitteet?

Miksikö?

Siksi että tilaan heidän nimissään postimyynnistä ja nettimyynnistä tavaroita suoraan kotia kannettuna. Sitten kun eivät haluakaan yllättäen maksaa ja väittävät toimittajalle että eivät ole tavratoita edes tilanneet niin pyrkinevät myös pitävästi todistamaan että eivät ole kyseisiä tavaroita tilanneet. Muutoinhan ne on maksettava, vai mitä?

Eli heidän logiikkansa riittää että tavaroiden toimittajaa väittää sopimuksen syntyneet ja lähettää tavaroista laskun. Jos nyt Lauri ja Tom eivät ole sopimusta omasta mielestään tavaroiden tilaamisesta tehneet niin valvontayhtiölogiikalla heidän täytyy asia todistaa. Jos eivät pysty (kuten eivät varmasti pysty) niin sitten maksavat.

Joten ne osoitteet kiitos?

Teen tilaukset netin kautta väärennetystä IP:stä. Katsotaan mitenkä viesti menee perille!!! ;)

Anonyymi kirjoitti...

Voithan sä tehdä tilaukset heidän yritystensä osoitteisiin:

Lauri Mustonen
Mannerheimintie 107
00280 HELSINKI

ja

Tom Ek
PL 542
00101 HELSINKI

Tuo Ek:in osoite voi olla hankala kun se on postilokero. Siinä ehkä kotiosoite olisi parempi ;)

Anonyymi kirjoitti...

Auts!

Anonyymi kirjoitti...

Niin, lukijathan voisivat solmia heidän nimissään vaikka minkälaisia sopimuksia ... hahaha ... toivottavasti noudattavat omaa hyväksi havaittua tapaansa ja pyrkivät nimenomaisesti todistamaan toimittajalle että eivät varmast ole tilanneet -.... hähähähä

Anonyymi kirjoitti...

Noh, onpa meidän kunniarvoisa VITTU/PASKA professorikin ollut hiljaa. Noh, eihän nämä VITTU/PASKA professorit yleensäkään vaivaudu kommentoimaan asiallisesti jos edes viitsivät lukea.

Anonyymi kirjoitti...

VITTU/PASKA professori on siis Jyrki Virolainen, ei viittaa hänen luonteeseensa vaan kielenkäyttöönsä, voi itku mikä pelle ... internet mediataito on kyllä pahasti kadoksissa!

Kannatan sekä autoilijoiden kollektiivista sivustoa että tavaroiden tilaamista Latelle ja Tompalle!

Anonyymi kirjoitti...

En suosittele ulkomaiselle palvelimelle autoilijoiden kollektiivista sivustoa, jossa voisi kerätä tietoa ParkComin väärinkäytöksistä, kerätä autoilurinkiä omalta paikkakunnalta ja esittää kuvia/videoita parkkimafiasta toiminnassa. Plus esim. ansat (avoautossa/prätkässä kuitti maksetusta pysäköinnistä ja pirkko poistaisi lapun näkyviltä?)

Anonyymi kirjoitti...

Valvontayhtiöllä on asiassa todistustaakka, ajamisensa kiistäneellä puolestaan selitystaakka. "En ajanut" -väite pitää pystyä uskottavasti selittämään. Yhdeksän lyhyen ajan sisällä saadun valvontamaksun kohdalla tämä ei onnistunut, mutta tilanne lienee toinen, jos maksamattomia on vain yksi tai kaksi, ne on pitkän ajan kuluessa kauan aikaa sitten saatuja ja autolla on oikeasti ollut useita käyttäjiä.

Tässäpä tämä todistustaakka on pähkinänkuoressa. Virolainen ja asiaa käsitelleen oikeusasteen ovat tässä asiassa yksimielisiä ja täysin oikeassa. Jos esittää väitteen, pitää sille olla myös perusteluita tukena, esimerkiksi lista henkilöistä, joilla on ollut mahdollisuus ajoneuvon kuljettamiseen. Kantajan velvollisuus on tämän jälkeen henkilötodistelulla selvittää, ettei kukaan näistä vastaajan nimeämistä henkilöistä ole ollut kuljettaja. Valehteleminen johtaa kiinni jäätäessä perättömään lausumaan, joten tässä vaiheessa sanansa kannattaa harkita tarkkaan.

Toinen asia on, jos ajoneuvon haltijan on oikeushenkilö, koska yritys ei voi olla kuljettaja ja "en kuljettanut" -väitettä ei tarvitse lainkaan esittää.

Anonyymi kirjoitti...

"Nelihenkisen perheen tapauksessa auton omistajan on tietenkin ilmoitettava kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet ajaa autoa hänen sijastaan!!!"

- Ja väitteesi perustuu mihin oikeudenkäymiskaaren tai muun lain pykälään?

Auton haltija on jutussa vastaajana. Hän ei silloin ole todistajana. Vastaajan ei tarvitse 'todistaa' muiden henkilöiden tekemisistä yhtään mitään.

Jos taas muut kuljettajat kutsutaan oikeudenkäyntiin todistajiksi, heidän ei tarvitse kertoa omista tekemisistään mitään.

"OIkeudessa sitten tarvittaessa kuullaan kaikkia todistajina valan nojalla."

- Tottakai voidaan, mutta ketään ei voida laillisesti kutsua todistajaksi juttuun tarkoituksella, että hänestä tehdäänkin vastaaja.

Esimerkiksi näin: ajoneuvon haltija A on jutussa vastaajana. Hänen ei tarvitse 'todistella', että ajoneuvoa on ajanut B - ainoastaan vastanäyttö siitä, että hän itse ei ole ajanut.

B voidaan kutsua todistajaksi, mutta hänen tarvitsee lausua vain siitä, mitä hän tietää tai ei tiedä A:n tehneen. Jos A ei väitä B:n ajaneen, B:ltä ei voida todistajan asemassa kysyä "ajoitko sinä?".

Muun muassa tämän probleeman vuoksi laissa pysäköintivirhemaksusta on ongelma ratkaistu ajoneuvon haltijan toissijaisella vastuulla.

Ja koska tämä seisoo laissa ja kaikkien on tunnettava laki (tämä on voimassa oleva oletus Suomen oikeusjärjestelmässä), jos ajoneuvon haltijana luovutat auton toisen haltuun, otat myös riskin siitä, että sinuun voidaan kohdistaa vaatimus pysäköintivirhemaksusta.

Sen sijaan mikään laki ei sano, että ajoneuvon luovutus sisältää tietoisuuden tai suostumuksen siitä, että tuo henkilö voisi solmia sinun puolestasi sopimuksia eikä näin olekaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ja koska tämä seisoo laissa ja kaikkien on tunnettava laki (tämä on voimassa oleva oletus Suomen oikeusjärjestelmässä), jos ajoneuvon haltijana luovutat auton toisen haltuun, otat myös riskin siitä, että sinuun voidaan kohdistaa vaatimus pysäköintivirhemaksusta.

Sen sijaan mikään laki ei sano, että ajoneuvon luovutus sisältää tietoisuuden tai suostumuksen siitä, että tuo henkilö voisi solmia sinun puolestasi sopimuksia eikä näin olekaan.


Kun KKO loi jutussa uutta oikeuskäytäntöä laajentaen sopimuksen syntymekanismeja oikeustoimilain ulkopuolella, niin olisiko tässä perustetta vaatia vanhoja maksuja pätemättömiksi? Kun kuljettaja ei ole voinut varmasti tietää parkkiyhtiön luomaa mekanismia juridisesti sitovaksi, on kohtuutonta vaatia kuljettajalta sopimuksen noudattamista.

Voiko kuljettaja toimia oma-aloitteisesti ja vaatia oikeudessa sopimuksen julistamista pätemättömäksi sen sijaan että odottelee miten sakkofirma reagoi reklamaatioon?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä, ei muuta kuin kaikki vain haastamaan parkkiyhtiöt oikeuteen ja vaatimaan sopimusten julistamista pätemättömiksi!

KKO:n täysin vastakkainen ennakkopäätös ei paina sentin vertaa, kun me lähdemme liikkeelle, me kaikki parkki parkkianarkistit!

Anonyymi kirjoitti...

Lauri Mustonen on aikoinaan todettu uuden suomen artikkelissa talousrikolliseksi ja ulosotossa varattomaksi henkilöksi, miksi sitä paskaa täällä halutaan puolustaa?

Anonyymi kirjoitti...

Mites Parkcom aikoo periä ne valvontamaksut mitkä annettu autoihin jotka on firman nimissä?

Anonyymi kirjoitti...

Jos vuokraan esimerkiksi Hertziltä tai Europcarilta auton ja ParkCom laputtaa tuulilasin, niin miten tilanne menee?

Tuskin ParkCom yrittää Hertziä veloittaa, sillä tietää ettei sieltä voi saada rahaa. Korkeintaan vuokraajan nimen, mutta sitä Hertzin ei tarvitse luovuttaa. Tässä tapauksessa on ParkComin keinot vähissä JOS EIVÄT PYSTY todistamaan että kuljetin autoa.

Miten tilanne eroaa siihen, että lainaankin isältäni auton?

jukkis81

Anonyymi kirjoitti...

Kannatan aiemmin ehdotettua "autorinkiä", tosin hiukan modifioituna:

Keräät lauman kavereita jotka saavat lainata toistensa autoja. Lainauksista ei tieten tahtoen pidetä mitään kirjanpitoa. Parkcom ym. laput neuvotaan heittämään lattialle samantien.

Kun sitten joskus tulee päivä käräjillä voit auton omistajana rehellisesti sanoa että "mahdollisia ajajia on niin monta että mistä minä tiedän kuka sinä päivänä ajoi.. saatoin olla itsekkin".

Ja jokainen ajajista todistajaksi kutsuttuna sanoo "Jaa-a, en muista, mutta mahdollista on koska hänenkin autonsa on meidän autonjakoringissä".

Käytännössä 10 henkeä sanoo "en muista, mutta olen voinut olla minä". Miten tästä sitten ratkaistaan sopimuksen tehnyt henkilö?

Eikös tämä ole sitten väärä vala? En ole oikeusoppinut, mutta jos tarkoitus on nimenomaan olla pitämättä kirjaa ja pyrkiä unohtamaan kuka ajoi ja milloin, voi mielestäni ollakin näin että kun vuosien päästä ollaan käräjillä, harva muistaa tietyn päivän tietyn kellonlyömän. Silloin ei tarvitse valehdella. Toki jos sattuu muistamaan varmasti asian niin silloin pitää kertoa totuus.

Miksi kavereihin perustuva autopiiri? Koska auton lainaaminen kaverille on luonnollisempaa ja uskottavampaa kuin auton lainaaminen netissä tavatulle ventovieraalle.

En tiedä teistä, mutta aion ainakin itse keskustella asiasta ystävien kanssa.

Toinen mitä aion tehdä on sanoa kauppiaalle että "Siirryn naapuriin jos hankit Parkcomin tänne". Olettaen tietysti etteivät kaikki alueen kauppiaat tee sopimusta. Onneksi on auto, voi ajaa muutaman kilometrin kauemmaksi, parkki"sakolla" ostaa monta litraa bensaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kovasti on parkkirahastajien propaganda ja tahallinen käsitteiden sotkeminen mennyt perille. Maksulaput luovat mielleyhtymän pysäköintivirhemaksuun ja sitä kautta myös haltijan maksuvelvollisuuteen. Kuitenkin pysäköintivirhemaksulaki selkeästi rajaa ne tahot joilla on oikeus pysäköintivirhemaksuja jakaa sekä ne tahot joille rahat päätyvät. Koska yksityinen sopimussakko ei ole pysäköintivirhemaksulaissa määritelty pysäköintivirhemaksu, eivät lain erityisehdot haltijan maksuvelvollisuudesta koske näitä yksityissopimuksia.

Ennemminkin se, miten haltijavastuu ja jopa ehdollinen haltijavastuu mainitaan erikseen noiden muutaman erityistapauksen osalta korostaa sitä ettei haltijavastuuta voida ottaa kevyesti. Kyseisten lakien hyväksyttäminen perustuslain säätämisjärjestyksessä antaa tälle vielä lisää painoarvoa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuskin ParkCom yrittää Hertziä veloittaa, sillä tietää ettei sieltä voi saada rahaa. Korkeintaan vuokraajan nimen, mutta sitä Hertzin ei tarvitse luovuttaa. Tässä tapauksessa on ParkComin keinot vähissä JOS EIVÄT PYSTY todistamaan että kuljetin autoa.

En ole ihan 100 %:n varma, mutta luulisin, ettei vuokrafirmalla edes ole oikeutta luovuttaa asiakastietoja ulkopuoliselle, ellei siitä ole laissa erikseen säädetty. Henkilötietolaki käsittääkseni tämän kieltää lähtökohtaisesti - joku paremmin sitä tunteva korjatkoon jos olen väärässä.

Miten tilanne eroaa siihen, että lainaankin isältäni auton?

Tässähän tämä koko parkkirahastuksen hienous on, kun ei ole säädetty lakia niin voidaan kuitenkin ottaa rahat kaikilta niiltä pois, joilta on joillakin - KKO:n laillistamana - keinoilla mahdollisuus ne saada.

Anonyymi kirjoitti...

Tyhmä ei ole se joka pyytää vaan se joka maksaa. Vanha totuus pätee tähänkin.

Itsellä on 4 ParkPatrolin määräämää maksua maksamatta, enkä niitä aio maksaa. Tai maksan, jos vielä hovioikeus niin velvoittaa ja KKO:n ei valituslupaa irtoa. Väite tulee olemaan, en ole sopimusta tehnyt enkä ole velvollinen sopimuksen ulkopuolisena kertomaan ajoneuvon kuljettajaa jos sen edes muistaisin.

Siinähän Lauri Mustonen yrittää sitten maksua periä. Saa yrittää, mutta maksa vasta viimeisen oikeustuomion jälkeen.

Yleisessä tietoisuudessa kuitenkin on että parkpatrolilla ei ole "munaa" lähteä näitä juttuja käräjille viemään (muuta kuin selvät tapaukset joita asianomistaja ei edes kiistä). Joten autoilijan kannalta on turvallisinta jättää pellefirma ParkPatrolin maksut maksamatta kuin ParkComin. Tosin samaa pätee ParkComin maksuihin ihan samoin.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatron on nyt vitsi ollut aina. Lähinnä huvittaa näiden entisten sopimuskumppanien naiviuus.

Anonyymi kirjoitti...

Lakiote:

Edelleen OK 17:20:ssä säädetty lähisukulaisen kokonaiskieltäytymisoikeus
on absoluuttinen siltä osin kuin henkilö ei itse todistamiseen suostu. Lähiomaisen vaitiolo-
oikeutta ei myöskään voida kiertää, kuten seuraavasta korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenee:
KKO 1995:66: Vastaajan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ssä tarkoitettu lähiomainen
oli kieltäytynyt todistamasta oikeudenkäynnissä. Todistajana oli kuultu lähiomaista
esitutkinnassa puhutellutta poliisia, joka oli kertonut, mitä lähiomainen oli alustavassa
puhuttelussa kertonut syytteessä tarkoitetusta teosta. Todistajankertomukseen ei voitu
nojautua näyttönä jutussa.

Lähiomaista vastaan EI ole todistusvelvollisuutta.

Ts. sisaruksien, vanhempien, avo/avio puolison, lapsien tms. ollessa mahdollisia ajoneuvon senhetkisiä kuljettajia todistustaakka on vain ja ainoastaan parkkikusetuksella. Jos poliisi ei ala kuulustelemaan puolta sukua epäselvän tolppakamerakuvan takia niin mitenhän lie epämääräisten maksulappujen suhteen.

Anonyymi kirjoitti...

Tulkinta: "Mikäli haltija ei halua kertoa kuljettajaa hän ajoi itse" tarkoittaa sitä, että ajoneuvon haltijalta kielletään oikeus olla todistamasta lähisukulaisiaan vastaan. Valtaosa toisen autolla ajavista henkilöistä on kuitenkin haltijan lähisukulaisia.

Jopa siinä tapauksess, että kuljettaja ei ollut lähisukulainen, on vaatimus kuljettajan ilmiantamisesta asiaton. Sehän tarkoittaisi että henkilölle joka ei ole sopimuksen osapuoli syntyisi sopimuksen perusteella velvollisuuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Jos nyt sattuisi käymään niin, että joku tätä blogia seuraavista / kommentoivista saisi lähiaikoina postia parkkisakkovirmalta, niin varmaan kannattaa pyytää ko. firmalta kirjallinen selvitys siitä, mitä tietoja maksun kohteesta on firman rekisteriin kirjattu tietosuojalain tarkastusoikeuden mukaisesti.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Jos nyt sattuisi käymään niin, että joku tätä blogia seuraavista / kommentoivista saisi lähiaikoina postia parkkisakkovirmalta, niin varmaan kannattaa pyytää ko. firmalta kirjallinen selvitys siitä, mitä tietoja maksun kohteesta on firman rekisteriin kirjattu tietosuojalain tarkastusoikeuden mukaisesti.

Milläs perustein nämä parkkifirmat edes säilyttävät ajoneuvon haltijan/omistajan tietoja, mikäli kuljettaja ei ole kumpikaan? Omistaja/haltija ei ole missään asiakassuhteessa pysäköinninvalvontayhtiöön, mikäli kuljettaja on joku muu.

Joku voisi kertoa, että onko näin vai jotenkin muuten?

Anonyymi kirjoitti...

Joskus kysyin tietosuojavaltuutetulta millä perusteilla ake luovuttaa auton omistajan tiedot valvontayhtiölle tilanteissa joissa tämä tämä ei ole ollut kuljettaja eikä näin ollen sopimuskumppani. Vastaus oli yleistä löpinää liikenneturvallisuudesta mutta vastausta siihen onko toiminta henkilötietolain mukaista en saanut ja vedottiin tulevaan lainsäädäntöön (näkyy olevan aika yleistä viranomaisten keskuudessa että siirretään vastuu pois omasta niskasta sillä että vedotaan johonkin tulevaan. vrt. mummojen käännytys). Henkilötietolaki määrittelee aika tarkasti sen milloin ja kuka henkilötietoja saa käsitellä. Periaatteessa aken toiminnasta pitäisi tehdä valitus hallinto-oikeuteen jotta nähtäisiin kuinka laillista touhu oikein on.

Anonyymi kirjoitti...

Aina voi myös kannella...

Anonyymi kirjoitti...

Puurot ja vellit omiin kulhoihinsa taas.

Oikeus olla todistamasta lähiomaista vastaan koskee rikosjuttuja ja rangaistuksen uhkaa.

Tässä on kyse sopimusriidasta ja sopimussakosta, ei rangaistuksesta, joten oikeus olla 'saattamatta syytteen vaaraan' ei koske tätä tilannetta.

Eri asia on, että tilanteen yhtäläisyyksien vuoksi todistamisvelvollisuus voi olla kohtuuton, mutta eipäs oleteta asioita.

Anonyymi kirjoitti...

"Puurot ja vellit" on nähtävästi aivan pihalla. Sen sijaan, että luet oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:ää, niin suosittelisin saman luvun pykälää 20:

"Todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. Vastoin tahtoansa älköön kuitenkaan todistamaan vaadittako:

1) sitä, joka on tai on ollut avioliitossa tahi on kihloissa jommankumman asianosaisen kanssa

2) sitä, joka on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön kanssa; eikä

3) asianosaisen sisaruksia tai näiden aviopuolisoita tahi asianosaisen ottovanhempia tai ottolapsia."

Sinun siteeraamastasi vaitioloperusteesta on teoksessa Prosessioikeus (2004) kirjoitettu seuraavaa:

"Vaitioloperuste täydentää OK 17:20:n mukaista lähiomaisen kokonaiskieltäytymisoikeutta: vaikka asianosaisen lähiomainen suostuu todistajaksi, hän ei kuitenkaan ole velvollinen ilmaisemaan seikkaa, joka voisi johtaa asianosaista vastaan nostettavaan syytteeseen. Tähän vaitioloperusteeseen turvautuminen ei kuitenkaan edellytä, että lähiomainen olisi jutussa asianosaisena."

Anonyymi kirjoitti...

Sikäli kun minulta ajoneuvon haltijana kysellään tietoja kuljettajasta tietyllä hetkellä, toimin seuraavasti:

Parkkifirman tiedusteluihin vastaan vain: "Minulla ei ole velvollisuutta kertoa sitä teille".

Jos haastavat oikeuteen vastaajan ominaisuudessa, niin silloin oikeudenkäymiskaaren 17:18 mukaisesti minua ei voida kuulustella todistajana. Velvollisuutta vastata vaikkapa kuljettavaa koskeviin kysymyksiin ei ole.

Jos polisi jostain syystä olisi selvittämistä tapausta rikoksena, niin silloin vetoan esitutkintalakiin: "Todistajana esitutkinnassa ei saa kuulustella sitä, joka ei saisi todistaa tutkittavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä"

Ja mikäli minut pyydetään oikeuteen todistamaan ja lähiomainen on vastaajana: Kieltäydyn todistamasta.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä joitain vinkkejä niile jotka vastustavat parkkisakkoyrityksiä:

- Vältä asiointia yrityksissä, joiden parkkipaikat on annettu rahastusalueeksi.
- Anna asiakaspalautetta liikkeille jotka sallivat rahastuksen parkkipaikoillaan.
- Ole erittäin huollinen ja tarkka pysäköintisääntöjen suhteen aina kun joudut käyttämään parkkipaikkoja, joilla rahastus on sallittu
- Ota varmuuden vuoksi kuva autosta kännykkäkameralla pysäköityäsi. Uusi kuva jos rahstuslappu palatessasi.
- Jos silti joudut rahastuksen kohteeksi reklamoi.
- Reklamointisi hylätään kuitenkin, mutta aiheetonta laskua ei silti pidä maksaa.
- Jos et ajanut. Kiistä ajaneesi, kieltäydy kertomasta kuka ajoi.
- Anna varsinaiset todisteet olostasi muualla vasta oikeudessa.


Mitä enemmän he erehtyvät viemään selviä virhetapauksia oikeuteen, sen pahempi heille. Jos pystyt helposti todistamaan olleesi muualla vaikkapa kuittien avulla, riski että sinut todetaan oikeudessa kuljettajaksi on varsin pieni. Voit siis helposti ottaa sen riskin että haastavat oikeuteen. Reklamointivaiheessa ei kannata turhaan kuitteja kaivella. riittää kun kerrot: En ajanut ja voin sen tarvittaessa myös todistaa. Näin ollen en ole sopimusosapuolena ja esittämänne lasku on aiheeton.

Anonyymi kirjoitti...

Ne puurot ja vellit - ylläolevissa oikeudenkäymiskaaren sitaateissa tarkoitetaan siis todistamista RIKOSJUTUSSA lähiomaista vastaan. Niissä puhutaan "syytteen vaarasta".

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei tällaista syytteen vaaraa ole, vaan kyse on puhtaasti yksityisoikeuden alaan kuuuluvasta asiasta ja sopimussuhteesta. Sen todistaminen, kuka autoa ajoi, ei tietenkään saata tätä henkilöä mihinkään syytteen vaaraan, eikä se siten merkitse todistamista tätä henkilöä "vastaan".

On totta, että on epäselvää, tarvitsisiko oikeudessa valan velvoituksin ilmiantaa ajoneuvon kuljettaja, jos hän on lähisukulainen.

Tämä ei kuitenkaa johdu siitä, että laki sen kieltäisi, vaan ainoastaan siitä, että sanotun velvollisuuden asettamista voitaisiin pitää oikeustoimilain tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana ja siten pätemättömänä.

Anonyymi kirjoitti...

Eivät ne puurot ja vellit ole täysin sekaisin. Oikeudenkäyntikaari koskee sekä rikos- että riita-asioita. Esimerkiksi viittaus siihen ettei asianosaista voida kuulustella todistajana löytyy laajemmasta kontekstistä seuraavassa muodossa: "Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana. Rikosasiassa ei saa kuulustella todistajana asianomistajaa silloinkaan, kun hän ei käytä puhevaltaa, eikä riita-asiassa sitä, jonka hyväksi tai jota vastaan asiassa annettava tuomio tulee voimaan, niin kuin se olisi annettu oikeudenkäynnissä, jossa hän on ollut asianosaisena."

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 § koskee yhtä lailla rikos- kuin riitajuttuja.

Jokainen voi itse tarkistaa mitä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004 kertoo asiasta ja erityisesti mitä 17 luku ja erityisesti pylälät 18 & 20 sanatarkasti kertovat.

Anonyymi kirjoitti...

Omalla kohdallani viimeisin Parkcomilta saatu tieto on seuraava: He tulevat viemään asian oikeuteen. Itse en jaksa oikein uskoa, että he oikeasti tekisivät niin. Ennemminkin uskon että tuo on niin lähellä reklamaation hyväksymistä kuin heidän reklamaatiokäsittelynsä sallii.

Nyt vain odotellaan kaikessa rauhassa ja katsotaan haluavatko he aiheuttaa itselleen lisää kuluja. Edes skitsofreenikko kun ei voi samanaikaisesti olla kahdessa eri paikalla ajamassa kahta eri autoa. Näin ollen perustelut väitteelle "en ajanut" löytyvät ihan ilman ajajan nimeämistä.

Anonyymi kirjoitti...

Kuten KKO:n päätös osoittaa, oikeuskäsiottely on aina jossain määrin arpapeliö. 2-3 Äänestyspäätös on aika pienestä kiinni.

Mahdotonta siis sanoa, miten asia oikeudessa ratkaistaisiin, mutta oikeastaan pelkkä "En ajanut" pitäisi riittää. Siinä ei ole edes sana sanaa vastassa. Toinen sanoo, että autosi oli pysäköitynä jossakin paikassa johonkin aikaan ja toinen sanoo, ettei itse ajanut. Eihän tässä ole edes ristiriitaa.

Siihen, ettei ajajaa halua kertoa on ihan pätevät perusteet. Ja tässä eritystapausessa velvoite kuljettajan ilmiantoon tarkoittaisi, että sopimus jonka joku tuntematon henkilö on tehnyt velvoittaisi sopimuksen suhteen ulkopuolista henkilöä.

Tietysti jos maksulappuja on paljon samasta osoitteessa jossa itse asuu yksin, voi "en ajanut" väite ilman muita perusteluja olla epäuskottava.

Vastaavasti perheellisellä ja erityisesti ajokortti-ikäisiä lapsia omaavalla henkilöllä, jonka auto rahastettiin nuorisodiskon edessä, suorastaan todennäköinen.

Anonyymi kirjoitti...

Ei suoraan liity parkkifirmoihin mutta http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Oikeusoppineet+arvostelevat+KHOn+Hallbergia+iso%C3%A4itikirjeest%C3%A4/1135255802222

Eikö nama kaksi KKO:n jäsentä jotka hävisivät äänestyksen voisi toimittaa julkisuuteen kirjeen jossa vetoavat alempiin oikeusasteisiin että nämä hylkäävät kaikki parkkifirmojen nostamat kanteet. Suomessa kun oikeutta näemmä jaetaan nykyään yhden henkilön mielipiteiden mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ei liity suoraan eikä epäsuorasti.

Anonyymi kirjoitti...

Noh, Suomessa oikeusjärjestelmä on ollut vitsi sinänsä jo pitkään. Suurin osa kansasta tietää sen mutta toivottavasti asia aukenee myös päättäjille ja poliitikoille.

Mummot takaisin kotimaahan. KHO:n päätös pitää eikä poliisilla ole oikeutta jättää tuomioistuimen päätöstä noudattamatta. Näyttää ihan siltä Espoon tapaukselta jossa lapsi otettiin huostaan. KHO määräsi lapsen palautettavaksi vanhemmille. Sosiaalitanttojen mielestä KHO:n päätös oli väärin eivätkä suostuneet. Poliisi ei antanut vanhemmille virka-apua.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on sitten parkipomolle tilattu tavaraa netin kautta oikein urakalla. Noh, siinähän todistavat sitten että eivät ole tilanneet eivätkä sopimusta tehneet. Hah, hyvää pääsiäistä!

Anonyymi kirjoitti...

^Harmi vaan, että nämä tilaukset jäävät luultavasti vain toimittaneen firman tappioksi. Postimyynnissähän on kahden viikon palautusoikeus ilman kuluja. Eikä pakettia tarvitse edes hakea postista.

Anonyymi kirjoitti...

"Oikeudenkäyntikaari koskee sekä rikos- että riita-asioita. Esimerkiksi viittaus siihen ettei asianosaista voida kuulustella todistajana löytyy laajemmasta kontekstistä seuraavassa muodossa: "Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana. Rikosasiassa ei saa kuulustella todistajana asianomistajaa silloinkaan, kun hän ei käytä puhevaltaa, eikä riita-asiassa sitä, jonka hyväksi tai jota vastaan asiassa annettava tuomio tulee voimaan, niin kuin se olisi annettu oikeudenkäynnissä, jossa hän on ollut asianosaisena."

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 § koskee yhtä lailla rikos- kuin riitajuttuja."

- Niin, OK koskee riita-asioita ja ROL rikosasioita, ja niiltä osin kun ROL ei jotain säädä, sovelletaan OK:ta. *haukotus*

Itsekriminointikiellossa on kyse nimenomaan siitä, että itseään vastaan ei tarvitse todistaa, oli asema prosessissa mikä hyvänsä. Tätä on laajennettu siten, ettei myöskään lähiomaisia vastaan tarvitse todistaa - prosessuaalisesta asemasta riippumatta.

Itsekriminointikielto ihmisoikeutena koskee nimenomaan rikosasiaa. Piste.

Asia ei ole aivan näin yksinkertainen riita-asiassa. Näissä parkkitapauksissa ei uskoakseni voida *velvoittaa*, että _vastaajan asemassa_ oleva 'todistaisi' kenenkään muun tekemisistä yhtään mitään - hän puhuu ainoastaan omasta puolestaan.

Toisaalta taas todistajaksi kutsutun henkilön osalta kysymys on siitä, missä _tarkoituksessa_ ko. henkilö todistaa ja mistä, mitä. OK ei taida taipua siihen, että joku kutstuttaisiin _todistajaksi_ tarkoituksena selvittää _tämän henkilön omalta osalta_ mitä hän on tehnyt.

Hypoteettinen parkkioikeudenkäynti:
- Vastaaja A: "En ajanut autoa tuolloin. Ajaja oli ystäväni B".

B voitaneen kutsua todistajaksi siitä, onko hän todella ajanut autoa vai ei, mutta kyse on siitä, pitääkö A:n väite paikkaansa vai ei. Sen sijaan B:n kutsuminen todistajaksi siksi, että hänestä saataisin vastaaja, ei pitäisi sallia. Tilanne on vähintäänkin ongelmallinen.

B myöntää ajaneensa. Prosessi A:ta vastaan päättyy, koska on näytetty, ettei A ole sopimuksen osapuoli. Koko prosessi B:tä vastaan on aloitettava alusta.

Ongelmaksi tulee se, jos A väittää, että B ajoi, mutta B todistajana tämän kiistää. Miten on näyttökysymyksen laita? Sana sanaa vastassa.

Anonyymi kirjoitti...

Odotan innolla haastetta! Pystyn aukottomasti todistamaan etten ole ollut kuski. Mutta en tätä kerro parkkiyhtiölle. Ajamisen olen kiistänyt.

Tulen nimeämään toisen tahon kuljettajaksi, mutta en tiedä onko hän itseasiassa ollut ratissa kun valvontamaksu on kirjoitettu.

Vasta hovissa (jos se sinne menee)ymmärrän tuoda todisteet pöytään, että en yksinkertaisesti ole voinut olla sopimuskumppani!

Anonyymi kirjoitti...

Vasta hovissa (jos se sinne menee)ymmärrän tuoda todisteet pöytään, että en yksinkertaisesti ole voinut olla sopimuskumppani!

Tällaisissa suunnittelimissasi taktisissa manöövereissa kannattaa ottaa huomioon riita-asioiden prekluusiosäännöt.

Anonyymi kirjoitti...

"Tällaisissa suunnittelimissasi taktisissa manöövereissa kannattaa ottaa huomioon riita-asioiden prekluusiosäännöt."

- Tahtoo sanoa, että tietyn pisteen jälkeen et voi edes KO:ssa lähtökohtaisesti repäistä 'ässiä hihasta' eli esittää uusia todisteita. Sama koskee hovia, pääsääntöisesti et lainkaan voi esittää todisteita, jotka eivät olleet esillä KO:ssa. Poikkeuksia toki on - yleensä sellaisesta, mitä ei syystä tai toisesta voitu esittää KO:ssa.

Anonyymi kirjoitti...

No, oli miten oli. Eiköhän mun (halpa) juristi osaa sitten nuo koukerot ihmetellä...

Anonyymi kirjoitti...

Onko hyvän perintätavan mukaista alkaa periä vuosia vanhoja saatavia? Hyvän perintätavan mukaan perintää ei saa tarpeettomasti viivyttää
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/0ea954bb-8153-49f8-9a83-dd303896a32a/Hyv%C3%83%C2%A4%20perint%C3%83%C2%A4tapa%20kuluttajaperinn%C3%83%C2%A4ss%C3%83%C2%A4%202005%20.pdf :
Perintää ei saa pitkittää tai viivyttää tarpeettomasti. Perinnän pitää olla tehokasta niin, että muu kuin oikeudellinen perintä kestäisi kaikkineen enintään vuoden.

Jos saatavaa aletaan periä vasta usean vuoden jälkeen eräpäivästä, ongelmia saattaa syntyä sekä velkasuhteen synnyn että maksuväitteen osalta.

Mitä enemmän aikaa on kulunut eräpäivästä, sitä vahvemmin näyttötaakka siirtyy velkojalle siitä, ettei velkaa ole maksettu. Ei ole kohtuullista odottaa, että kuluttajan olisi pakko varautua säilyttämään jokaista maksukuittia vuosikausia siksi, että saatavaa saatetaan periä vasta vuosien kuluttua.

Kun erääntymisestä on jo pitkä aika, velkojan tulee varautua esittämään esimerkiksi kirjanpitoaineiston avulla selvitystä paitsi velkasuhteen perusteesta myös siitä, että velka on edelleen maksamatta. Pitkälle siirtynyt perinnän aloittaminen on myös vahva peruste sovitella viivästyskorkojen määrää.


Tässä on tietenkin odoteltu oikeuden päätöstä mutta toisaalta sakkofirmat eivät ryhtyneet aikanaan viipymättä toimiin epäselvän oikeustilan selvittämiseksi.

Mitä jos ilmoittaa sakkofirmalle pokkana, että sakko on maksettu aikaa sitten?

Anonyymi kirjoitti...

Se, että hypoteettisessa oikeudenkäynnissä voidaan päätyä konfliktiin: "Ongelmaksi tulee se, jos A väittää, että B ajoi, mutta B todistajana tämän kiistää. Miten on näyttökysymyksen laita? Sana sanaa vastassa" osoittaa vain sen kuinka mieletöntä on vaatia lisätodisteita väitteelle "En ajanut".

Siinä vaiheessa kun auton haltija ilmoittaa:"En ajanut, en siis ole sopimuksessa osapuolena, eikä sopimus siis velvoita minua mihinkään, ei edes kuljettajan nimen kertomiseen" ollaan tilanteessa, jossa ei ole mitään ristiriitaa. Parkkifirma ei ole esittänyt mitään näyttöä kuljettajasta, haltija on kiistänyt olevansa kuljettaja. Tässä ei ole sana sanaa vastassa.

Ajoneuvoa ajaneen nimeäminen johtaa automaattisesti kahteen ristiriitatilanteeseen.
- Henkilälle, joka on nimetty ajajaksi aiheutuu maksuvelivollisuus mikäli hän myöntää ajaneensa.
- Ajoneuvon haltija, joka ei ole ollut sopimuksen osapuoli, eikä halukas ilmiantamaan kuljettajaa, katsotaan velvolliseksi ilmiantamaan kuljettaja. Eli sopimus aiheuttaa velvoitteita sivulliselle.

Parkkifirmat tekevät bisnestä. He eivät kuitenkaan vaivaudu tunnistamaan henkilöä, jonka kanssa he tekevät sopimuksen. Tämä on selkeä bisnesriskipäätös. He välttyvät tunnistamiseen liittyviltä kuluilta, mutta vastaavasti heillä ei ole oikeasti mitään arvausta parempaa tietoa sopimuskumppanistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Huikeita kommennetteja puolin ja toisin, ei voi muuta sanoa.

Yksi neuvo osui silmiin, elä maksa ja kiistä sitä ja tätä, pyydä parkkifirmaa viemään asia käräjäoikeuteen...hienoja neuvoja.

Eiköhän se parkkifirma ihan vaan lähetä sen maksumuistuksen, sitten sen jälkeen antaa sen perintäyhtiölle joka sitten loppuviimeksi vie sen oikeudelliseen perintään, sitten ollaan siellä käräjille neuvojesi mukaaan. Sitten se vasta kallista onkin, 40 eur + kulut + 210 eur oikeudenkäyntikuluja ja yksipuolisesta tuomiosta maksuhäiriömerkintä. Luuletko tosiaan ettei isojen perintäfirmojen lakiemiehet ole konsultoineet ties ketä asiasta, mm. kuluttajaviraston lakimies kehoittaa maksamaan valvontamaksut, eikä oikeudellisen perinnän estettä ole olemassa.
Tietty määrä neuvojen jakamista on varmaan ok mutta toivottavasti kukaan ei ihan kaikkea usko mitä internetin ihmeellisessä maailmassa "neuvotaan"...lähdekritiikkiä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eiköhän se parkkifirma ihan vaan lähetä sen maksumuistuksen, sitten sen jälkeen antaa sen perintäyhtiölle joka --

Ongelma tulee siinä, kun auton omistaja/haltija ilmoittaa esimerkiksi perintäyhtiölle vaativansa maksun perusteita. Perintätoimet on tällöin keskeytettävä ja parkkifirman annettava luotettava selvitys maksun perusteista.

Oikeudessakaan ei tule mitään automaagista yksipuolista päätöstä, jos vastapuoli reagoi, ts. sanoo vastaan. Näyttötaakka sopimuskumppanista on edelleen parkkifirmalla.

Lähdekritiikkiä? Pikemminkin omia aivoja.

Anonyymi kirjoitti...

Taasko parkkifirmojen väki haluaa pelotella maksamattomuudesta seuraavilla lisäkuluilla. "Yksi neuvo osui silmiin, elä maksa ja kiistä sitä ja tätä, pyydä parkkifirmaa viemään asia käräjäoikeuteen...hienoja neuvoja."

Missähän täällä neuvottiin pyytämään asian viemistä oikeuteen? Toki se että kieltäytyy maksamasta aiheetonta laskua voi johtaa siihen että asia menee oikeuteen. Tai vähintäänkin siihen että saat uhkauksen asian viemisestä oikeuteen. Reklaammatioiden hylkäysautomaatin kanssa keskusteltaessa ei oikeuksistaan kiinnipitävä voi saada myönteisempää päätöstä.

Kuluilla pelottelu tyyliin:
"Sitten se vasta kallista onkin, 40 eur + kulut + 210 eur oikeudenkäyntikuluja ja yksipuolisesta tuomiosta maksuhäiriömerkintä." ei minua hetkauta. Kulut maksaa oikeudessa hävinnyt osapuoli. Minä en ajanut ja voin myös todistaa sen. Jos parkcom haluaa tuhlata oikeuden aikaa ja omia rahojaan, niin siitä vaan.

Mitä enemmän selkeästi aiheettomia laskuja he päätyvät viemään oikeuteen, sitä kalliimmaksi se tulee heille ja sitä enemmän heidän uskottavuutensa rapautuu. Jos pystyt osittamaan, ettet ajanut, niin oikeuteen joutumista on turha pelätä. Reklamaatioden hylkäysautomaatille on aivan turha perustella mitään, tai lähteä kaivamaan kuitteja tai todistajia.

Anonyymi kirjoitti...

Usein ne pienet huijaukset ovat kaikkein kannattavimpia. Kun tarpeeksi monelle lähettää aiheettoman laskun, rahaa kertyy ihan kivasti jos osakin maksaa. Ihan sama toimii näissä reklamaatioissa. Väliäkö sillä onko reklamaatio aiheellinen vai ei, hylätään ja uhataan oikeudella. Osa erehtyy maksamaan varmuuden vuoksi. Kun summa on tarpeeksi pieni, todennäköisyys että aiheetonkin lasku maksetaan varmuuden vuoksi kasvaa.

Aiheetonta laskua ei pidä maksaa, ei edes näiden parkkiyhtiöiden tapauksessa. Jos siis saamasi lasku on aiheeton, ei ole mitään syytä maksaa. Reklamoi ja suhtaudu tyynesti uhkailuihin.

Aiheelliset laskut on toki maksettava ja mieluummin vielä ajallaan. Lasku joka on osoitettu väärälle henkilölle on aiheeton, joten sitä ei tarvitse maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityiset pysäköintivalvontafirmat rynnistävät taas "sakottamaan"! - Uutinen YLeUutisissa.

Firmat ovat saneet lisää asiakkaita, ParkCom hakenut lisää henkilökuntaa.

Hyvä näin!

Anonyymi kirjoitti...

Käsittämätön juttu. Suomessa on yli kaksi miljoonaa ajoneuvoa, joita kukaan ei aja. Silti suurin osa niistä liikkuu joka päivä paikasta toiseen. Eilen tuli muuten postin mukana sähkölasku, täysin aiheeton, eihän ne voi tietää, onko sähköä käytetty vai ei, tai kuka perheestä on käyttänyt.
Kyllä nää palstat on täynnä turhan päiväisiä kitisijöitä. Opetelkaa tekemään kaikki hommat oikein, niin ei tuu "aiheettomia" laskuja mistään, ei edes Parkcomilta.
Olishan se kiva jos auton sais aina sängyn viereen, mutta kun se ei vaan ole mahdollista.

Anonyymi kirjoitti...

Yllä oleva kommentti on jälleen malliesimerkki kirjoituksesta, jossa tahallaan vääristellään asioita ja halventavasti nimittelemällä pyritään vähättelemään näitä keskusteluja.

Yksityiseen pysäköinninvalvontaan nyt sattuu liittymään hyvin paljon epäselviä kysymyksiä ja ongelmia. On vain hyvä, että näistä keskustellaan ja näitä tuodaan esille. Kyse ei ole mistään "kitisemisestä", vaan todellisten epäkohtien esiintuomisesta.

Anonyymi kirjoitti...

"Eilen tuli muuten postin mukana sähkölasku, täysin aiheeton, eihän ne voi tietää, onko sähköä käytetty vai ei, tai kuka perheestä on käyttänyt."

- Ja sähkölasku osoitetaan sille taholle, joka on todistettavasti tehnyt sopimuksen sähköyhtiössä ja epäilemättä se sopimus sisältää myös ehdon siitä, että olet vastuussa talouteen toimitetusta sähköstä riippumatta siitä, kuka sitä tosiasiassa käyttää.

Erona parkkisakottajiin on se, että he lähettävät laskun sinulle, koska _olettavat_ sinun tehneen sopimuksen heidän kanssaan. Oletus perustuu vain ja ainoastaan siihen, että Aken mukaan olet ajoneuvon haltija.

Oletko niin pässi, että et ymmärrä eroa sen välillä, että
- SINÄ olet todistettavasti tehnyt sopimuksen sähköyhtiön kanssa
- JOKU on tehnyt parkkifirman kanssa sopimuksen ajaessaan sinun autoasi?

Se 'joku' voit olla sinä, vaimosi, autoa lainannut tuttusi, lapsesi, kuka tahansa, joka autoa on ajanut.

Tämä ongelmahan on tiedostettu pysäköintivirhemaksulaissa - siis siinä, jota kunnan valvojat ja tarvittaessa poliisi valvovat - säätämällä, että
1. ensisijaisesti vastuussa on kuljettaja,
2. toissijaisesti auton haltija/omistaja.

Erona vaan se, että laki koskee KAIKKIA, kun sopimus sitoo vain SEN SOLMINEITA osapuolia - eli kuljettajaa ja parkkiyhtiötä. Jos omistaja ei ole ole kuljetta, hän ei ole sopimusta tehnyt eikä siten myöskään sen sitoma.

Anonyymi kirjoitti...

Koska pysäköintivirhemaksujen määrääminen on laissa tiukasti säänneltyä, lakia kierretään ja pysäköintivirheistä rahastetaan sopimuksen pohjalta. Tästä nyt valitettavasti aiheutuu tilanne, jossa sopimuskumppani pitää tietää.

Sähkö ja vesilaskujen osalta sopimus tehdään kirjallisesti ja sopimuskumppanit ovat tiedossa. Siksi yksityisoikeudellisten valvontamaksujen vertaaminen sähkölaskuihin on turhaa.

Jos vertauskohdetta haetaan, niin osuvampi valinta lienee erilaiset "viihdpalvelut", joissa kestotilaus syntyy laittamalla puhelinnumero sopivalle www sivulle. Tässäkään ei mitään aitoa sopimuskumppanin tunnistusta tapahdu.

Anonyymi kirjoitti...

Noniin, tietojen luovutuskielto Liikenteen turvallisuusvirastolta hommattu. Eli rekisterinumeron perusteella ajoneuvon omistajan tiedot luovutetaan vain viranomaistehtäviin. Eipä löydä enää kusetusfirmojen roskapostit perille.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrol meni sakottamaan hälytysajossa ollutta ambulanssia. Tämä on juuri täydellinen esimerkki siitä kuinka yritykset toimivat. Mielivaltaista rahankeräystä ja ahneutta. Tarkoitus on pyrkiä laskuttamaan niin paljon kuin kerkiää, viis säännöistä. Aina keksitään joku rike. Sitten vielä väitetään että "henkilökunta" on koulutettua? Täysin naurettavaa touhua.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010042711543128_uu.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Mustonen on joo oikeassa että alalla tarvitaan koulutettuja valvojia. Tälläisiä on esim. kunnalliset valvojat, ei mitkään parkpatrolin kadulta töihin otetut "kirjoita niin monta lappua kuin ehdit"-ohjeilla varustetut "valvojat"

Anonyymi kirjoitti...

Tulipahan jälleen kerran selkeä osoitus siitä, kuinka sakkotuloihin perustuva liiketoiminta on vain rahastusta. Todellisen pysäköinninvalvonnan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Jos kyseessä olisi oikea pysäköintivirhemaksu, hälyytystehtävän erioikeudet olisivat voimassa. Nyt kun naamioituminen sopimussuhteen taakse on sallittu KKO:ssa, pitää kai noista erityisoikeuksistakin säätää erikseen.

Anonyymi kirjoitti...

Jännä nähdä millä verukkeella vellihousut mitätöivät maksun. Sopimusehdoissa ei erikseen käy ilmi erivapaus hälytystehtävissä oleville ajoneuvoille. Jos ne jonkin syyn maksun mitätöinnille keksivät, niin sitähän voi varmaan jatkossa sitten käyttää muutkin kusetusbisneksen hampaisiin joutuneet.

Anonyymi kirjoitti...

Ei siihen mitään erityisperustetta tarvita. Riittää, että PP päättää olla vetoamatta sopimukseen ja sen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.

Vastaava juttuhan oli se, kun PP tai PC ei kumpikaan piiitkään aikaan vieneet yhtään juttua oikeuteen - antoivat asian olla.

Anonyymi kirjoitti...

Sain aikanaan Autoparkki Nordenilta pysäköintivalvontamaksun, jonka reklamoin. Nyt korkeimman oikeuden päätöksen mukaan he ovat lähteneet perimään vanhoja saataviaan. Eikö reklamaatioon ole mitään aikarajaa vastata, voidaanko odotella jopa vuosia "parempia tuulia"?

Jos vanhasta asiasta voidaan käydä uudelleen perimään, miten tällaisessa oikeuskäytännössä voi oikeasti elää rauhassa? Ainoa keino varmistua siitä, että ei joudu muistinvaraisesti vuosien päästä oikeudessa itseään puolustamaan olisi haastaa reklamaatioon vastaamatta jättävä taho oikeuteen, kun asia on vielä tuore? Järjetöntä.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista...

Sain viime viikolla ParkComilta laskun joka koskee väitettyä "pysäköintimaksua" tammikuulta 2009.

En ole kyllä tuolloin enkä myöhemminkään löytänyt ikkunastani tuon firman maksulappua, että tosiaankin mielenkiintoista.

Joskus 2007 sain yhden lapun ko. firman edustajan kirjoittamana kun autoni oli pysäköitynä omalle vuokratulle paikalleni ja lupalappu oli ikkunassa näkyvillä mistä selvisi vuokratun paikan numero ja se täsmäsi paikkaan jossa auto oli pysäköitynä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkifirma "kalastelee" (phishing) eli lähettelee sattumanvaraisesti valvontamaksujaan.

Kenties nostat oikeusjutun kyseistä firmaa kohtaan, häirintä on verrattavissa spämmäykseen ja todellakin mainittuun kalasteluun, jota netissä harjoitetaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Sain viime viikolla ParkComilta laskun joka koskee väitettyä "pysäköintimaksua" tammikuulta 2009.

En ole kyllä tuolloin enkä myöhemminkään löytänyt ikkunastani tuon firman maksulappua, että tosiaankin mielenkiintoista."

Heillä varmaan on todisteet väitetystä rikkomuksesta? valokuva autostasi tai jotain? Reklamaatio vaan firmaan jossa vaadit nähdä todisteet siitä että autosi on väärin pysäköity ja että maksulappu on todellakin ollut autosi tuulilasissa (blogissahan on ollut kertomus jossa "valvoja" on jälkikäteen kulman takana täyttänyt maksulaput) ja jos todisteita ei löydy rikosilmoitus petoksesta tai sen yrityksestä.

Kannattaa jo omaan reklamaatioon lisätä loppuun lause jossa ilmoittaa tekevänsä rikosilmoituksen petoksesta jos vaadittavia todisteita ei löydy, saa vähän vipinää "reklamaatio-osastolle".

Anonyymi kirjoitti...

Jos ei pysäköinti ole villiintynyt, niin markkinat yksityisellä valvontapuolella on. Uudessa kiinteistölehdessä olikin jo kolmen uuden yrityksen mainokset, ja sama pelottelulinja autoilijoita kohtaan näkyy jatkuvan kuin mitä jo olemassa olevat yritykset harjoittavat. "Aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja."

Eli pelotellaan että älä vaan reklamoi valvontamaksusta se vaan lisää maksettavan summan määrää. Alalle tosiaan tarvitaan lainsäädäntöä jotta nämä helppoheikit saadaan pois alalta.

Anonyymi kirjoitti...

Antakaas neuvoja, mitä tehdä: ParkCom on perunut vuosia sitten maksuvaatimuksensa ja tämä dokumentti löytyy itseltäni. Nyt ParkCom koittaa kovasti jälleen periä saatavaa, jonka ovat todenneet perusteettomaksi.

Mitkä ovat vaihtoehtoni? Vituttaa hoitaa asiaa, onneksi ovat jo suostuneet siihen että voin laskuttaa asian selvittämisessä.

Onko tämä kenties petoksen yritys? Vai onko firmoilla oikeus yrittää periä maksuja, jotka itsekin ovat todenneet humpuukiksi ja mitään sanktiota ei tässä maassa moisesta napsahda?

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom / Q-Park onnistunut reklamaatio

Saimme ParkComin aikoina firmamme nimellä maksumääräyksen. Q-Parkin yrittäessä periä sitä tein seuraavanlaisen reklamaation:

Kiistämme yhtiömme tehneen sopimusta pysäköinnistä. Pyydän
huomioimaan että yhtiömme kuljettajilla ei ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta
joten he eivät edes voi tällaista sopimusta tehdä. Olkaa hyvä ja
kohdistakaa perintätoimenne oikealle osapuolelle.

Tänään (sunnuntaina!) tuli mailitse vastaus:

Olette reklamoinut Q-Park Services Oy:lle Teille annetusta yksityisoikeudellisesta
pysäköinninvalvontamaksusta. Olemme tarkistaneet valvontamaksun perusteet ja
poikkeuksellisesti hyväksyneet reklamaationne.

Tämän perusteella voisi ajatella että Q-Park muutenkin joutuu hyväksymään kaikki reklamaatiot joissa vedotaan siihen että autoa ei ole kuljettanut laskun saaja.

Anonyymi kirjoitti...

Mustonen myöntää: "virheellisesti annettu pysäköinninvalvontamaksu"
Milla perustella Ambulanssille sopimussakko ei tule, jos sopimus on olemassa, ehdot on rikottu???
Toimiko sittenkin Tieliikennelaki yksityisaluella? pakostakin tule - KYLLÄ
Sitten parkkifirman "sopimuksen ehdot" ovat kuitenkin liikennesääntöen mukan ja yksityset parkkipaikat pitäisi olla niin, kuin se vaati Tieliikennelaki.
Ja tulos on selvä - se on pysäköintivirhe.
KKO:lla on kyllä ihan oma ...

Anonyymi kirjoitti...

Nyt q-parkki pisti parkcomin valvontamaksun kärjäoikeuteen osaltani. Katsotaan mitä tulee. Reklamoin kaikki, koska en ollut autoa pysäköinyt ja kaiken kukkuraksi ensimmäinen lasku tuli vuosi ja neljäkuukautta pysäköinnin jälkeen. Lisäksi käskin heitä selvittämään kuka ajoneuvon on pysäköinyt, koska työaikaseurannan mukaan olen ollut tuolloin töissä, en siellä missä auto on ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Miten tavallisen tallaajan oikein pitäisi lakia tulkita?! Jos käräjä- ja hovioikeus antavat jostain asiasta tuomion, tässä tapauksessa parkkimaksuja vastaan, niin tuleeko sitä silti elää pelko sukassa, että jos tuomio onkin päinvastainen kko:ssa?!

Meinaan vaan, kun nyt näitä parkkimaksuja satelee ajalta jolloin käräjäoikeus on sanonut ettei niitä tarvitse maksaa ja ajalta jolloin hovioikeus on ollut samaa mieltä. Mun oikeustajuun ei mahdu tälläinen toimintatapa, että jälkikäteen karhutaan maksuja jotka on kirjoitettu silloin kun tuomiot ovat olleet sakkoputiikkeja vastaan.

En ole maksamassa tälläistä "avointa pääomaa" vaan reklamoin asiasta, mutta rupesin vain miettimään, että miten se nyt sitten loppujen lopuksi oikein menee?

Anonyymi kirjoitti...

Sain juuri viestin ParkComilta (Q-Park), jossa todetaan, että eivät hyväksy vastinettani siitä, että en ole ollut kuljettajana (mikä tässä tapauksessa on totta).
Lakonisesti toteavat, että "Asianne on riitautettu ja odottaa oikeuden käsittelyä. Oikeudenkäyntejä valmistellaan, mutta valitettavasti emme osaa tarkemmin arvioida käsittelyn ajankohtaa." Jos kutsu käräjille oikeasti tulee, niin osaako joku suositella asianajajaa, joka tästä oikeasti jotain tietäisi ja osaisi asiassa auttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaisko kysellä siitä tämänkin blogin mainostamasta lakifirmasta, ArcticOutcomes .... http://www.arcticoutcomes.com/suomeksi/suomeksi.html

Anonyymi kirjoitti...

Valvontafirmat käyttävät täydellisesti hyväkseen korkeimman oikeuden päätöstä ja taivuttavat sen sopimaan kaikkiin tilanteisiin. Ihmisiä on helppo uhkailla KKO:n päätöksellä joka koskee vain yksittäistä tapausta jossa oikeus katsoi käräjäoikeutta myöten kuljettajan todistetuksi koska pysäköintejä oli samalla paikalla niin monia. Myös KKO on todennut että näyttövastuu kuljettajasta, sopimuskumppanista on valvontafirmalla. Näissä tapauksissa joissa kyse on yksittäisistä tapauksista ja joissa haltija/omsitaja ei ole edes ollut kuljettajana ei ole mitään menetettävää oikeudessa. Kannattaa antaa viedä oikeuteen jos edes sinne vievät. Kotivakuutuksesta kustannukset.

Anonyymi kirjoitti...

"Asianne on riitautettu ja odottaa oikeuden käsittelyä. Oikeudenkäyntejä valmistellaan, mutta valitettavasti emme osaa tarkemmin arvioida käsittelyn ajankohtaa."

Ihan oikeasti, tuosta näkee kaiken läpi. Viimeinen uhkaus joka yleensä pelottaa suurimman osan maksamaan. Toivottavasti löytyy väkeä taistelemaan vastaan. Uskoisin että tämäkin blogi on kiinostunut jos uusi case saataisiin aikaa käräjäoikeudessa.

Anonyymi kirjoitti...

Odotat ihan rauhassa sitä haastetta käräjäoikeuteen maksusaatavasta. Siihen menee reilusti aikaa. Vastaat kieltämällä saatavan, et ole sopimuskumppani ja näyttövastuu on valvontafirmalla. Voit itsekkin vedota samoihin oikeudenpäätöksiin (käräjä, hovi, KKO).

Anonyymi kirjoitti...

Parkcom ei tule viemään yhtään valvontamaksua oikeuteen jossa valvontamaksun saaja kiistää olleensa auton kuljettaja,valokuva autosta ei todista mitään,uhkailevat vaan.parkpatrollilla ei ole taloudellisia voimavaroja oikeudenkäynteihin.Maksamatta on tuhansia valvontamaksuja jokainen tapauus joka kiistetään pitää viedä käräjäoikeuteen mahtaa oikeus ruuhkaantua pahasti,ei ne asinajaajat ilmiseksi parkkiyhtiöille hommia te ,tulee kalliiksi parkcomille

Anonyymi kirjoitti...

Johan tässä ilmoituksessa kuultaa läpi; "Asianne on riitautettu ja odottaa oikeuden käsittelyä. Oikeudenkäyntejä valmistellaan, mutta valitettavasti emme osaa tarkemmin arvioida käsittelyn ajankohtaa."

Aikooko siis parkkiyhtiö haastaa ao. henkilön useampaan kertaan käräjille, kun "oikeudenkäyntejä valmistellaan"
Hoono soomi näköjään on heillä ainakin hallussa . . . .

Anonyymi kirjoitti...

Olin pysäköinyt Moottoripyöräni oman taloyhtiöni pihaan ja minulla oli lupa sen pysäköintiin, silti sain pysäköintivirhemaksun Oy ParkPatrol Finland Ab nimiseltä yhtiöltä.

Lähetin reklamaation heti seuraavana päivänä kirjattuna kirjeenä ja jäin odottelemaan vastausta.

Kaksi viikkoa meni eikä mitään kuulunut, joten rupesin kyselemään sähköpostilla mitä reklamaatiolleni kuuluu, olin myös katsonut postin sivuilta että kirje makasi edelleen postissa odottamassa noutoa.

Useista sähköpostilla tehdyistä yhteydenotoista huolimatta sain vain yhden vastauksen, jossa siinäkään ei vastattu kysymykseeni.

Lainaus saadusta sähköpostista:
Hei!
Vastaus kysymykseenne.
Eli valvontamaksu ei tarvitse maksaa ennen kuin reklamaatioonne olette
saaneet vastauksen.
Oy ParkPatrol Finland Ab on ulkoistanut puolueettomalle
lakiasiaintoimistolle reklamaatioiden käsittelyn, jotta Te autoilijana
saisitte parhaan kuluttajaturvan. Reklamaatioiden käsittelyaika on 2-4 kk.

Toivon, että nautitte kesästä, kauniista ja lämpöisestä elokuusta ja
palataan asiaan mahdollisimman pikaisesti.

Ystävällisesti,


Lauri Mustonen
Avainasiakaspäällikkö
Oy ParkPatrol Finland Ab

Tämän jälkeen lähetin sähköpostin jossa tiedustelin, että miten he voivat tietää olenko lähettänyt reklamaation, jos he eivät edes ota kirjeitä vastaan. Luonnollisesti tähän ei mitään vastausta tullut.
Tarkennukseksi vielä että, kirje on ainoa tapa reklamoida tätä yritystä.

Lähetin myös varmuuden vuoksi kirjeen noutokoodin, jos se vaikka kaksi kertaa olisi päässyt hukkumaan.
Tästä huolimatta kirje palautui minulle n.kolmen viikon jälkeen noutamattomana!

Ikävintä tässä on se että jouduin maksamaan maksun, koska vaihdoin pyörää. Eikä olisi ollut kohteliasta että uusi omistaja saa maksumuistutuksia epäselvästä pysäköintimaksusta, jonka reklamaatiota firma ei suostu vastaanottamaan.

Minua ei häiritse ollenkaan se että yksityistä pysäköintivalvontaa on, mutta se ärsyttää miten se on toteutettu.
Toivottavasti tästä tehdään luvanvaraista toimintaa, jolloin valvonnalle tulisi selkeät säännöt ja kuka tahansa ei sitä voisi harrastaa.

Onko muilla vastaavia kokemuksia?

Anonyymi kirjoitti...

Samanlaista paskaa se parkpatrolin toiminta on ollut jo aikaisemminkin. Samanlaista on blogi raportinut jo vuonna 2007.

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/11/parkpatrol-finland-oy-cloaca-maxima.html

Lauri kirjoitti...

Jos toi Mustonen opettelisi edes suomen kielen alkeet tai ei kirjoittelisi kännipäissä. Mikään muu ei selitä ton tyylistä tekstiä. Firma on perustettu kusetusta varten ja sitähän sen toiminta on kokoajan ollut. Päällepäsmärinä toimii ihminen jonka busineksen ymmärrys kyky on pakkasella enemmän kuin talvi siperiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Dodih.

Ilmeisesti vastaisku on mahdollinen.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010090812310550_uu.shtml

Ihan oikeusministeriöstä asti kommentoitu, jotta periaatteessa tuo on yhtä pätevä sopimus.

Anonyymi kirjoitti...

Valvontamaksu on helppo jättää maksamatta:

http://www.iltalehti.fi/autot/2010091512338910_au.shtml

Maksusta kieltäytyvät voivat kuitenkin olla kova pala parkkifirmoille, jotka ainakin toistaiseksi ovat heikommassa asemassa kuin poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvoja.

Virallisille sakottajille riittää, että lappu kirjoitetaan auton omistajalle tai haltijalle. Ei väliä, kuka auton on väärin pysäköinyt. Lain mukaan rekisteritiedoista löytyy maksumies.

Jos taas yksityiseltä lapun saanut autoilija repii "sopimusrikkomuksesta" saamansa maksumääräyksen, on laputtajan pystyttävä osoittamaan, kuka auton oli paikalle tuonut.

- On päivänselvää, että näyttötaakka on maksulapun kirjoittajalla, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Joensuun yliopistosta.

Jos valvontafirma alkaa periä valvontamaksua oikeusteitse, edes oikeusistuin ei voi määrätä auton omistajaa ilmoittamaan, kuka auton oli laputuspaikalle tuonut.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/autot/2010091512338910_au.shtml

"Jos valvontafirma alkaa periä valvontamaksua oikeusteitse, edes oikeusistuin ei voi määrätä auton omistajaa ilmoittamaan, kuka auton oli laputuspaikalle tuonut."

Anonyymi kirjoitti...

Mikään ei oo muuttunut. Perintäfirmalta tulee epämääräisiä lukukuittauksia asiallisiin vastineisiin heidän perintäkirjeisiinsä. Lukukuittauksissa viitataan baltian maihin peloittelumielessä. Vastineessa on kerrottu että paskacon on jo melkein 3 vuotta sitten todennut maksun riitautetuksi. Silti perintäyhtiö jatkaa maksun perintää, vaikka se ei ole hyvän perintätavan mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

Jos yksityinen pysäköintiyhtiö voi luoda sopimuksen sillä perusteella, että autoilija käyttäytyy tietyllä tavalla, eli pysäköi autonsa "väärään" paikkaan.

Voinko minä tehdä pysäköintimaksun kirjoittajan kanssa käyttäytymiseen perustuvan sopimuksen laittamalla tuulilasin sisäpuolelle suurilla kirjaimilla kirjoitetun tekstin, esim: Mikäli kirjoitat tai määräät maksun pysäköinnistä, sitoudut samalla purkamaan aiemmin hyväksymäni pysäköintisopimuksen.

Tai

Mikäli kirjoitat tästä pysäköinnistä maksun, hyväksyt käyttäytymiselläsi maksuehdot, jossa sitoudut maksamaan minulle kirjoittamasi maksun määrän kaksinkertaisena.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolille reklamoitu tavallisella kirjeellä että ajoneuvon haltija ei ole toiminut kuljettajana, vastaus tuli noin viikossa:

Asia: Pysäköintivalvontamaksun johdosta tekemänne reklamaatio

Olette pysäköineet yksityisalueella, missä on virallisilla liikennemerkeillä määritelty pysäköintiehdot. Ehdot eivät ole täyttyneet Teidän kohdallanne.

Hyväksymme reklamaatiot, jotka perustuvat äkilliseen sairastapaukseen (lääkärintodistus) tai muuhun vastaavaan syyhyn. Hyväksymme myös reklamaatiot, jotka yksiselitteisesti perustuvat valvojamme virheeseen. Esittämänne perustelut reklamaationne hyväksymiseksi eivät perustu yllä mainittuihin syihin.

Reklamaationne on hylätty.

Teillä on mahdollisuus jättää asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi jättämällä saamanne valvontamaksu ilman suoritusta. Oikeudenkäyntimenettelyn kustannukset jäävät maksettavaksenne, mikäli käräjäoikeus ei tee päätöstä hyväksenne.

Odotamme Teidän suorittavan 14 päivän aikana tämän kirjeen päiväyksestä 40 € tilille XXXXX.

Helsingissä

ParkPatrol Finkand Oy
Reklamaatiot

Eli eivät mitenkään koeta selvittää ajoneuvon oikeaa kuljettajaa, vaan väittävät ajoneuvon haltijan olleen pysäköijä.

On tämä ihmeellistä?

«Vanhin ‹Vanhempi   1 – 200 / 202   Uudempi› Uusin»