Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, kesäkuuta 22, 2011

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskenut purkuhakemus on hylätty. Korkein oikeus ei käsittele maaliskuussa 2010 antamaansa poikkeuksellisen virheellistä päätöstä uudelleen.

Maaliskuussa 2010 korkein oikeus kumosi käräjä- ja hovioikeuden yksimieliset päätökset ja näytti vihreää valoa perustuslain vastaiselle, ainostaan viranomaisten toimivaltaan kuuluvalle pysäköinninvalvonnalle. Helmikuussa 2011 perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys eduskunnan säätämiin lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä. Toimintaan liittyy perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän piirteitä. Perustuslakivaliokunta katsoi että hallinnollisten seuraamusten määräämiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Yksityinen pysäköinninvalvonta on siis perustuslain vastaista.

Korkeimman oikeuden antama kielteinen päätös purkuhakemukselle ei muuta yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeudellisesti äärimmäisen epäselvää asemaa. Kyseessä oli yksittäiseen tapaukseen liittyvä päätös. Korkeimman oikeuden tulkinnasta huolimatta yksityistä pysäköinninvalvontaa voi ja kuuluukin käsitellä perustuslain vastaisena toimintana.

Kansalaistottelemattomuutta tarvitaan

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa moni asia toiminnan laillisuudesta lähtien on äärimmäisen epäselvää. Yksi asia on kuitenkin poikkeuksellinen selkeä. Pysäköintivalvontayhtiö ei tiedä sopimuskumppaniaan, eli ajoneuvon yksityiselle alueelle pysäköineen autoilijan henkilöllisyyttä. Sopimus pysäköinninehdoista voi syntyä vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan kanssa. Maksamattoman pysäköintivirhemaksun maksuvaatimus lähetetään kuitenkin ajoneuvorekisteristä löytyvälle ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Ajoneuvon haltijat ja omistajat eivät ole mahdollisesti syntyneen sopimuksen osapuolia, eivätkä siten millään tavoin velvollisia selvittämään ajoneuvon kuljettajaa pysäköintivalvontayhtiölle tai vielä vähemmän maksamaan määrättyä maksua.

Yksityisen pysäköintivirhemaksun välttää kiistämällä yksiselitteisesti ja järjestelmällisesti olleensa ajoneuvon kuljettaja. Näyttövastuu kuljettajasta on valvontayhtiöllä. Jotkut valvontayhtiöt ovat lähestyneet autoilijoita uhkaamalla poliisitutkinnalla, mikäli haltija tai omistaja ei paljasta ajoneuvon kuljettajaa. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei ole kyse rikoksesta, vaan väitetystä yksityisoikeudellisesta sopimussuhteesta. Asia ei kuulu poliisille, eikä yksikään poliisi ota asiaa tutkittavakseen valvontayhtiöiden uhkailusta huolimatta.

Hyvät autoilijat! Kyse ei ole oikeudesta saada pysäköidä mihin tahansa, vaan periaatteesta kuka rikkeestä saa rangaista. Viime vuosien aikana iso osa yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on siirtynyt rikollisten, talousrikoksista tuomittujen ja järjestäytyneen rikollisuuden temmellyskentäksi. Helppo raha ja ihmisten uhkailu houkuttaa. Korkeimman oikeuden epävirallisella siunauksella toiminta kohottaa taas päätään.

Kansalaistottelemattomuutta tarvitaan! Jokainen pitäköön huolen ettei yhtään yksityistä pysäköinninvalvontamaksua makseta - annetaan valvontayhtiön selvittää sopimuskumppaninsa.

Lue myös:
Parkkiyhtiö on jälleen hävinyt pysäköintiriidan
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Syyllistyvätkö parkkifirmat rikokseen
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynneille uhkailu on pelkkää pluffia
Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta käy jälleen kuumana
Pitääkö yksityinen pysäköinninvalvontamaksu maksaa?
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Valuuko yksityinen pysäköinninvalvonta rikollisten käsiin
Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom jutussa kelvottomasti perusteltu
Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta KKO:n päätös
Parkkifarssi päätökseen - kuluttajavirasto kriisissä
ParkCom on vihdoin keskeyttänyt toimintansa
ParkPatrol Finland Oy lopetti toimintansa
ParkCom hävisi hovioikeudessa
ParkCom Oy rikostutkinnassa
Etelä-Suomen lääninhallitus kielsi ParkCom maksujen perinnän

156 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin. Bravo! Suora oksennus korkeimman oikeuden päätökselle. Kansalaistottelemattomuus on IN and I'm IN!

Anonyymi kirjoitti...

Niin, ja muutamien lehtien otsikoinnista huolimatta KKO ei anna lupaa sakkojen perimiseen. KKO antoi päätöksen yhdessä yksittäisessä tapauksessa. Mikäli joku nyt menisi oikeuteen uudelleen maksuista tulos olisi aivan toinen. Tilanne vain on se että ketään ei haasteta oikeuteen. KKO:n päätös ei millään tavoin sido tulevia oikeusistuimia.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö ole rikollista kehottaa välttämään maksua? Minusta tää blogi pitäisi pistää kuriin ja sulkea. Muutamasta hyvästä jutusta huolimatta blogin toiminta on täysin vastuutonta.

Anonyymi kirjoitti...

Itse olen jättänyt ne kolme maksua vuosilta 2009-2010 maksamatta ja vedonnut siihen että selvittäköön valvontayhtiö kuljettajan. Kauhean urputuksen ja painostuksen jälkeen asia jää siihen. Joten maksulaput roskiin vain.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eikö ole rikollista kehottaa välttämään maksua?

Ei ole, sillä kyse ei ole rikoksesta eikä rikollista maksua pidä maksaa.

Suosittelen tekemään poliisille tutkintapyynnön petoksen yrityksestä, mikäli sinulle ajoneuvon omistajana eikä kuljettajana lähetetään tuollainen maksuvaatimus.

Anonyymi kirjoitti...

Ja JOS joutuu käräjille, niin ei tarvitse sanoa, kuin että autoa ajoi lähiomainen ja kieltäydyn todistamasta lähiomaistani vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

T: As. Oy:n hallituksen jäsen

Anonyymi kirjoitti...

Parkkisakkofirmat VALEHTELEVAT kun väittävät vievänsä tapauksia oikeuteen. Näinhän ne eivät tee koska tietävät häviävänsä.

Ja vaikka veisivätkin niin ei haittaa koska eivät tiedä kuka autoa ajoi.

Edelleen parkkkisakkofirmat VALEHTELEVAT väittäessään että heidän toiminta olisi lainmukaista vaikka se on perustuslain vastaista ja lisäksi hyvän perintätävan vastaista.

T. Oy:n hallituksen jäsen ja omistaja

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni KKO:n nyt antama kielteinen ratkaisu purkuhakemukseen ei ole ollenkaan sellainen 100-0-voitto yksityiselle pysäköinninvalvonnalle kuin esim. Virolainen on jo ehtinyt hehkuttaa. Purkuperusteita ei ollut, mikä oli jo etukäteen tiedossa, mutta miltä näyttää tulevaisuus tämän ratkaisun valossa?

KKO esim. kirjoittaa perustuslakivaliokunnasta näin: "Vaikka perustuslakivaliokunnan tehtävänä ei olekaan tuomioistuimia sitovien lausuntojen antaminen, sen lausunnoilla on huomattava tosiasiallinen merkitys, kun tuomioistuimet arvioivat perustuslakikysymyksiä, esimerkiksi perustuslain 106 §:n nojalla sitä, onko lain säännöksen soveltaminen niiden käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa."

Edelleen KKO toteaa, että "asiassa on ollut perusteltu mahdollisuus päätyä toisistaan poikkeaviin lopputuloksiin sen suhteen, voivatko ja millä tavalla ajoneuvon kuljettaja ja kiinteistön omistaja pätevästi sopia keskenään maksusta, joka kuljettajan on suoritettava pysäköidessään ajoneuvonsa luvatta toisen omistamalle alueelle."

Millaisen tulkintaohjeen KKO nyt loppujen lopuksi antaakaan tuomiostuimille mahdollisia tulevia oikeusjuttuja varten? KKO antaa perustuslakivaliokunnan kannalle huomattavan tosiasiallisen merkityksen, ja hyväksyy myös toisenlaiseen ratkaisuun päätymisen kuin KKO:n aiempi yksityisen sakotuksen hyväksyvä päätös?

Anonyymi kirjoitti...

Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

T: As. Oy:n hallituksen jäsen


Voisitko hallituksen jäsenenä ja ilmeisenä valvontapalvelun tilaajana kertoa:
- miten olette yhtiössänne huolehtineet, että asukas ei joudu maksamaan omasta/vuokraamastaan pysäköintipaikasta laputuksen uhriksi vaikka paikalle olisi pysäköinyt vieras tai pysäköintioikeus olisi unohtunut ikkunasta?
- pidättekö kohtuullisena sitä, että asukasta sakotetaan jos unohtaa pysäköintioikeuden merkin ikkunasta?
- saako mielestäsi yksityislaputtaja sakottaa pelastustielle pysäköinnistä?

Yksityinen pysäköinninvalvonta EI lisää asukasmukavuutta, monessa taloyhtiössä olen vieraillut mutta missään ei ole ollut erityistä pysäköintiongelmaa. Taloyhtiöissä nämä laputtajat lähinnä yrittävät saada liikevaihtoa keinolla millä hyvänsä. SIKSI ehdot asukkaille OVAT KOHTUUTTOMIA.

Kansalaistottelemattomuus on pop, mutta kannattaa huomioida että yksityispirkkojen tapauksessa sen voi tehdä sääntöjen mukaan. Lisäksi kannattaa työllistää firmoja, vaatia kuvia yms. rekisteritietoja ja lisäksi perintä kannattaa pysäyttää riitaisena välittömästi. Muistaakseni Svealla on ihan pysäköinninvalvonnan toimialajohtaja, häntäkin kannattaa työllistää. :)

Anonyymi kirjoitti...

Tämä KKO tapaus on sikäli erilainen että sama henkilön omistama auto oli todella monta kertaa samalla paikalla lyhyen ajan sisällä.

Jos saa sakon sieltä toisen täältä, ja niitä ei tule lähes päivittäin, kuljettajan selvittäminen on vaikeampaa.

Itse olen saanut yhden sakon. Olin liikeellä vuokra autolla helsingissä. Vuokrasopimukseen oli merkitty kuljetusoikeus kahdelle ihmiselle. Sakko tuli paikassa, missä en todellakaan nähnyt merkkeja ennenkuin poistuessani.
EN maksanut. Meni muutama viikko ja vuokraamosta soitettiin, että muistatko kumpi ajoi sille parkkipaikalle. Sanoin, etten muista. Sanoivat välittävänsä sen tiedon parkkifirmalle.

Sanoi myös, että pysäköintivirhetapauksissa he kertovat pysäköinnin valvontaan kuka auton on vuokrannut ja perivät vuokraajalta selvityskulut asissa. Kun kyseessä on yksityinen valvontayhtiö, he vetoavat pääsääntöisesti liikesalaisuuteeen eivätkä anna vuokraajan tietoja ilman vuokraajalta saatua lupaa.

Anonyymi kirjoitti...

- miten olette yhtiössänne huolehtineet, että asukas ei joudu maksamaan omasta/vuokraamastaan pysäköintipaikasta laputuksen uhriksi vaikka paikalle olisi pysäköinyt vieras tai pysäköintioikeus olisi unohtunut ikkunasta?

Minulla on vuokrattu asukaspysäköintipaikka. Paikan käytöstä ja vuokrasta on tehty sopimus yhtiön kanssa. Myöhemmin yhtiö antoi valvonnan yksityiselle firmalle joka sakottikin ahkerasti heti kun unohti laittaa lupalappunsa ikkunaan. Nämä maksut ovat mitättömiä eivätkä kestä oikeudessa. Myös kyseinen valvontayhtiö tietää tämän keskustelun jälkeen, mutta "sakottaa" silti koska osa tyhmyyksissään maksaa.

Ensisijaisesti asiaa ratkaistaan sen pohjalta onko pysäköintipaikan vuorasopimuksessa ollut ehto jonka mukaan yhtiö saa sanktioida lupalapun puuttumisesta. Ei ole. Se että yhtiö tekee sopimuksen valvontafirman kanssa ei aiheuta sopimusta autopaikan vuokranneen ja valvontayhtiön välille. Nimittäin yhtiön olisi pitänyt muuttaa autoilijan kanssa tekemäänsä vuokrasopimuksen ehtoja joissa mahdollistetaan alueella tapahtuva valvonta ja lupalapun puuttumisesta sanktioiminen.

Johannes kirjoitti...

Voi voi mitä lapsellista itkemistä. Ihmettelen blogikirjoittajan näkemystä siitä että perustuslakivaliokunnan, siis lainsäätäjän, kannanotto yleiseen asiaan on enemmän oikeassa kuin KKO:n kaksi kannanottoa yksittäistapausasiassa.

Ja turha itkeä perustuslain perään, kun siellä kerran selväsanaisesti käsketään lainsäätäjää pitämään näpit erossa tuomiovallasta.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän tässä ole ongelmaa. En ole niitä maksuja koskaan maksanut enkä tule koskaan maksamaan. Kolme parkkifirmaa on yrittänyt sitkeästi mutta eipä ole onnistunut.

Blogin ajatus kansalaistottelemattomuus kampanjasta on upea. Kaikki mukaan!

Anonyymi kirjoitti...

Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

Miksei? Valehteleminenhan on kansan tapa? Mitä poliitikot ja herrat edellä sitä toiset perässä. En näe moraalista ongelmaa.

Anonyymi kirjoitti...

Mites jos auton omistaja on oikeushenkilö? Katsotaanko että kuljettaja on tehnyt sopimuksen yhtiön edustajana ja tämän takia yhtiö on vastuussa sopimussakosta? Selväähän on että oikeushenkilö ei ole sitä autoa siihen ajanut :)

Anonyymi kirjoitti...

Jos se oikeushenkilö on ajanu sitä autoa, silloin.

Oikeushenkilö, eli yritys voi pyytää valvontayritykseltä tiedon kuka autoa on ajanut ja kohdistaa sakko hänelle.

Jos katsotaan, että oikeushenkilön edustaja on tehnyt sopimuksen sen valvontayrityksen kanssa. Edelleen tulee valvontayrityksen tietää kuka tämä henkilö on ollut.

Jos autoa onkn ajanut joku yrityksen ulkopuolinen, jolla ei ole oikeutta tehdä sopimuksia...

Anonyymi kirjoitti...

Pidin tätä blogia joskus hölmönä. Maailman tapahtumat ovat muuttaneet käsitykseni.

Anteeksi.

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n päätöksen kohdasta 14, johon jv:kin viittasi Maksuvelvoite voi siten syntyä itsenäisesti, irrallaan tieliikennelain 28 §:n 3 momentista ja pysäköintivirhemaksun määräämisperusteista ja -menettelystä, samaan tapaan kuin sovittaessa ajoneuvon pysäköintipaikan vuokrasta tai muusta kiinteistön käyttöön perustuvasta vastikkeesta.

Täysin käsittämätön lauseenparsi maamme korkeinta tuomiovaltaa käyttävältä ELIMELTÄ...

Miten voi olla näin pahasti hakusessa ihan perusasiat? Noista asioista sovitaan aina joko suullisesti tai kirjallisesti. Ei asuntoa tai liiketilaa tai edes pysäköintipaikkaa "vuokrata" kyltin ohi ajamalla. Vai onko kyltissä tiedot, mihin asunnon vuokran voi suorittaa?

Tässä oikeudessa olleessa tapauksessa oli kyse vielä paikasta, jossa pysäköinti oli ehdottomasti kielletty, jo pelastuslain perusteella. Miten siis kiinteistö tai sen valtuuttama taho voi edes tehdä "vuokrasopimusta"!

Täysin naurettavaa ja tekopyhää korkeimmalta oikeudelta yrittää väittää sopimusSAKKOA muuksi kuin rangaistusluonteiseksi maksuksi, johon vain viranomaisilla Suomessa on oikeus.

Anonyymi kirjoitti...

Kansalaistottelemattomutta tarvittaisi jo siihen että saataisi perustuslakituomioistuin! Perustuslaki on nykyisellään lähinnä kirjasinten jättämiä koukeroita paperilla.

Vallankumouskin kelpaisi.

Blogille olisikin juttuun aihe nimeltään imperatiivisen mandaatin kielto, perustuslain §29 ja puoluekuri eduskunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

Mitä sitten vaikka kehoitettaisiin, ei se ole rikos!

Anonyymi kirjoitti...

Tältä hienolta blogilta

Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta

Anonyymi kirjoitti...

Hyvää Juhannusta muutamalle yksityiselle parkkifirmalle. Kävin töhrimässä viisi teidän kylttiänne mustalla värillä. Kun sopimusehdoista ei saa selvää, ei synny sopimustakaan. Jatkan taas jussin jälkeen. Ehkä tässä lisää tekoja kansalaistottelemattomuudelle .... kaikki vain maalia ostamaan!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eikös normaalisti sopimuksessa mainita maksuehdot ynnä muut tiedot, kuten maksun erääntyminen ja seuraukset viivästymisestä? Näitä tietojahan ei parkkipaavojen kylteissä ole, eli sopimuksen mukaan kuljettaja olisi velkaa 40 euroa, mutta kenelle ja milloin.

Ja ei muuta kuin lappuja auton ikkunoihin, että autoon kiinnitetyistä lapuista peritään asiankäsittelykuluja 50 euroa per lappu ja kuljettajan selvityspyynnöt ajoneuvon omistajalta/haltijalta 100 euroa per kerta. Ja tietysti kaikki sopimuksen ehdot näkyville.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan tilanne loppujen lopuksi mitenkään erityisen synkkä. Käytännössä KO on vain todennut, ettei lappujen kiinnittämisessä tuulilasiin ole mitään laitonta.

Lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole, joten valvontafirmat ovat perintätoimissaan samalla viivalla kuin tähänkin asti. Kun autoilija vain ymmärtää kiistää olleensa minkään sortin "sopimuskumppani", valvontafirma on velvollinen osoittamaan tämän sopimuskumppanin mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja tämän ne tietävät hyvin itsekin.

Lakimies kirjoitti...

Jatkan tuohon Jaakon kommenttiin.

Oletaan nyt hetki että sopimus kuljettajan ja valvontayhtiön välillä syntyy, on pätevä ja valvontayhtiö jollain taikakeinoin löytää ajoneuvon kuljettajan.

Sopimusoikeudellisesta näkökulmasta sopimus on kahden osapuolen välinen sitoumus sovittuun asiaan. Sopimus määrittelee asian mitä on sovittu, kuinka toimitaan, mitkä on kustannukset ja mahdolliset sopimusanktiot. Kumpikaan osapuoli ei voi jälkeenpäin muuttaa sopimuksen sisältöä yksipuolisesti.

Järjestäen ainakin minun näkemissä yksityisen pysäköinninvalvonnan kylteissä kerrotaan pysäköintiehdot ja maksuseuraamus 40-50eur ehtojen rikkomisesta.

Jotkin valvontayhtiöt ovat todistettavasti lähettäneet maksumuistuskirjeitä joissa kertovat maksun kaksin kertaistuvan jos maksua ei maksa viikon sisällä (samanlaisen tyyliin kuin kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa jonka ehtoja sääteleekin laki). Kaikki tällaiset jälkikäteen sopimuksessa mainitsemattomat toimenpiteet eivät ole juridisesti millään pohjalla.

Koska kyltissä ei mainita

1. Maksuaikaa
2. Muita mahdollisia lisämaksuja
3. Korkoa
jne.

Voin autoilijana hyvin todeta että on mahdollista että olen sopimusrikkomkuksen takia velkaa 40 euroa, mutta koska maksuaikaa ei ole sovittu, maksan kuin kerkiän ja toisaalta koska korkoa ja lisäseuraamuksia ei ole sovittu ei minulla ole kiirettä sitä maksaa.

Ja tämä siis siinä tapauksessa, että oletaan että sopimus kuljettajan ja valvontayhtiön välillä syntyy, on pätevä ja valvontayhtiö jollain taikakeinoin löytää ajoneuvon kuljettajan.

Anonyymi kirjoitti...

Lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole, joten valvontafirmat ovat perintätoimissaan samalla viivalla kuin tähänkin asti. Kun autoilija vain ymmärtää kiistää olleensa minkään sortin "sopimuskumppani", valvontafirma on velvollinen osoittamaan tämän sopimuskumppanin mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja tämän ne tietävät hyvin itsekin.

Tämä se jutun juoni onkin. Sen takia valvontayhtiöt Mustosesta ja Parkcomista lähtien ovat odottaneet lakia kuin kuuta nousevaa. Lakia jota ei perustuslakivaliokunnan mukaan voi niin vain säätää koska kyse on perustuslainvastaisesta toiminnasta.

Tämä on myös se syy miksi valvontayhtiöt käyttävät kovaa ja täysin hyvän perintätavan vastaista painostusta asiakkaaseen.

1. Uhataan poliititutkinnalla (sopimusasia, ei kuulu poliisille eikä poliisi tutki)

2. Uhataan ulosotolla (ei onnistu ennen tuomioistuimen päätöstä ja senkin jälkeen vasta jos autoilija edelleen kieltäytyy maksamasta)

3. Uhataan luottotietojen menetyksellä (ei onnistu ilman ulosottoa joka ei onnistu ilman tuomioistuimen päätöstä)

4. Uhataan monilla muilla keinoin

5. Uhataan tulla "hakemaan rahat" joka selvästi on laitonta uhkailua

VALVONTAYHTIÖT TIETÄTÄVÄT TASANTARKKAAN ETTÄ JOS MAKSUN SAAJAA KIISTÄÄ OLLEENSA KULJETTAJA HEILLÄ OLE MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA SAADA MAKSUA PERITTYÄ MUUTEN KUIN UHKAILEMALLA.

Anonyymi kirjoitti...

Miten tämä blogi tulkitsee KKO:n päätöksen kohtaa 15:
15. Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa lakiehdotuksessa on kysymys pääosin samankaltaisesta valvontatoiminnasta kuin Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2010:23. Lakiehdotus poikkeaa kuitenkin ennakkoratkaisusta tavalla, joka on lisännyt valvontamaksujärjestelmään julkisen vallan käytölle ja hallinnollisille seuraamuksille ominaisia piirteitä. Muun muassa valvontamaksun määräämisperusteena olisi nimenomaisesti ollut tieliikennelain 28 §:n 3 momentin vastainen menettely. Valvontamaksu olisi siten ollut samoin määritellystä teosta johtuva vaihtoehtoinen seuraamus julkisoikeudelliselle pysäköintivirhemaksulle.

TLL 28§ 3 mom: "Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla."

Onko kyse julkisen vallan käytöstä, jos valvontamaksun määrääminen on vaihtoehto pysäköintivirhemaksulle, ts. auto on pysäköity TLL vastaisesti?

Anonyymi kirjoitti...

Onko kyse julkisen vallan käytöstä, jos valvontamaksun määrääminen on vaihtoehto pysäköintivirhemaksulle, ts. auto on pysäköity TLL vastaisesti?

Kyllä on kyse, sillä TLL koskee myös yksityisiä alueita.

Anonyymi kirjoitti...

Jotkin valvontayhtiöt ovat todistettavasti lähettäneet maksumuistuskirjeitä joissa kertovat maksun kaksin kertaistuvan jos maksua ei maksa viikon sisällä (samanlaisen tyyliin kuin kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa jonka ehtoja sääteleekin laki). Kaikki tällaiset jälkikäteen sopimuksessa mainitsemattomat toimenpiteet eivät ole juridisesti millään pohjalla.

Yksityiset valvontayhtiöt joutuvat noudattamaan perinnässään lakia saatavien perinnästä, jossa mm. määritellään maksuajat ja maksumuistutukset sekä mahdolliset kulut. Maksuaikaa pitää olla vähintään kaksi viikkoa ja maksumuistuksesta saa periä enitään 5€ joten vaatimukset maksun kaksinkertaistamisesta voi vetää pöntöstä alas ja tehdä samalla tutkitapyyntö poliisille rikkooko ko. yritys lakia ja mikäli uhkailukirjeen lähettäjänä on perintäyhtiö niin valitus Etelä-Suomen lääninhallitukseen.

Kuluttajaviranomaisista ei ole mitään apua. Olen jo yhden kyselyn tehnyt kuluttajavirastolle näistä lainvastaisista sopimusehdoista mutta yllätys yllätys, vastaus oli pelkkää sanahelinää jossa ei otettu itse kysymykseen mitään kantaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityiset valvontayhtiöt joutuvat noudattamaan perinnässään lakia saatavien perinnästä, jossa mm. määritellään maksuajat ja maksumuistutukset sekä mahdolliset kulut. Maksuaikaa pitää olla vähintään kaksi viikkoa ja maksumuistuksesta saa periä enitään 5€ joten vaatimukset maksun kaksinkertaistamisesta voi vetää pöntöstä alas ja tehdä samalla tutkitapyyntö poliisille rikkooko ko. yritys lakia ja mikäli uhkailukirjeen lähettäjänä on perintäyhtiö niin valitus Etelä-Suomen lääninhallitukseen.

Sinänsä aika erikoista, että tilanteessa jossa parkkifirmat ovat saaneet oikeudessa yhden erittäin kiistanalaisen erävoiton, ne alkavat toimia niin kuin muu lainsäädäntö ei enää koskisi niitä lainkaan. Vai katsovatko parkkifirmat voivansa valita mitä lakeja noudattavat ja mitä eivät? (Ilmeisesti kyllä.)

Anonyymi kirjoitti...

Kinkkinen tilanne. Aivan kuten kirjoitit:
"Kyse ei ole oikeudesta saada pysäköidä mihin tahansa, vaan periaatteesta kuka rikkeestä saa rangaista."

Kenellä on oikeus sakottaa? Mielestäni vain poliisilla!

Mr. J. K. kirjoitti...

Päädyin tälle sivustolle kun aloin etsiä ajankohtaista tietoa näistä "yksityisoikeudellisista pysäköinninvalvontamaksuista" - lähinnä sen takia että sellaisia on parin viikon sisään lävähtänyt kuulemma autoni ikkunaan kaksin kappalein lainattuani nelipyöräistä hevostani kavereille.

Kun pienen penäyksen jälkeen sain kyseiset laput käsiini, kiinnitin huomioni ensimmäisenä yhteen hyvin omalaatuiseen seikkaan. Yksityisoikeudellisiin pysäköintivirhemaksulappuihin (joita jatkossa kutsun "pseudosakoiksi") ja siihen muovikuoreen (pussiin) kirjoitetut infotiedot eivät nimittäin osuneet yksiin.

Pseudosakkoon oli kirjoitettu maksun saajaksi "OY Parkpatrol Finland Ab" sekä ko. firman "perintätoimistokätyri" PayEx oli mainittu c/o:na eli ilmeisesti maksut kulkevat heidän kauttaan.

Pikaisen internet-haun jälkeen jälkeen varmistin myös että yrityksen y-tunnus on 2206114-6
joka toki oli myös lappuun kirjoitettu.

Lappusessa luki myös että "asiakaspalvelu" toimii osoitteessa www.parkpatrol.fi ja että lisätietoja pitäisi katsoa liitteestä.

Koska pseudosakko oli yksipuolinen ja nökötti muovipussissa ylhässä yksinäisyydessään otaksun että liitteellä tarkoitettiin pussiin lätkäistyä pientä suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettua tekstiruutua. Ruudussa kerrottiin miten reklamaatio tulisi tehdä, mitä tietoja siihen pitäisi laittaa ja mihin reklamaatio tulisi lähettää.

Tässä vaiheessa alkoivat hälytyskellot soida: Inforuutuun oli kirjoitettu reklamaatio-osoitteeksi AIVAN ERI FIRMAN OSOITE. Reklamaatiot kuulemma pitäisi lähettää "Pääkaupunkiseudun Parkki OY":lle johonkin vantaalaiseen postilokeroon. Muovipussin toisella puolella toki nököttää ParkPatrol OY:n logo ja nimi.

Hetkisen asiaa tutkailtuani että pseudoksakkoon kirjoitetussa internetosoitteessa - parkpatrol.fi - kehotettiin lähettämään reklamaatio Parkpatrolille Mannerheimintielle, joka ei käsittääkseni kyllä sijaitse Vantaalla päinkään.

Jotta soppa saataisiin kunnolla kuplimaan niin pikainen netinselaus paljasti vielä että Pääkaupunkiseudun Parkki on täysin eri yritys kuin ParkPatrol. Jopa niin eri yritys että sillä on erillinen y-tunnuksensa: 23261553

...

Eikös tässä nyt ole aika selvää näyttöä siitä että ParkPatrol koittaa ehdoin tahdoin tehdä reklamaation tekemisestä tarpeettoman vaikeaa ja jopa tietoisesti johtaa "asiakkaitaan" harhaan? Entä mitenkä verot? Kai tällaisesta pseudosakosta jonkinlaiset verotkin pitää maksaa? Kummankohan y-tunnuksen taakse nämäkin maksut sitten kertyvät? Vai pannaanko fifty-sixty niinkuin Nykänen aikanaan sanoi?

Otin asian tiimoilta yhteyttä lakimieheeni ja hän vaikutti asiasta kovasti kiinnostuneelta. Odotan mielenkiinnolla että mitä tästä oikein seuraa, mutta ilman oikeuden päätöstä minä en kyseistä pseudosakkoa kyllä tule maksamaan. Eihän näitä perkeleen papereita voi käyttää edes saunan sytytykseen kun pitää säilyttää varmuuden vuoksi todistusaineistona - ihan vaan suomalaisen jääräpäisyyden nimissä.

Onko sivuston ylläpitäjällä tai tämän artikkelin kirjoittajalla tarkempaa tietoa asiasta? Odotan mielenkiinnolla kommenttia.

Terveisin nimimerkki "Perkele!"

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Päädyin tälle sivustolle kun aloin etsiä ajankohtaista tietoa näistä "yksityisoikeudellisista pysäköinninvalvontamaksuista" - lähinnä sen takia että sellaisia on parin viikon sisään lävähtänyt kuulemma autoni ikkunaan kaksin kappalein lainattuani nelipyöräistä hevostani kavereille.

Mikäli jätät nuo maksamatta ja sinulle ajoneuvon omistajana lähetetään noista maksumuistutus/perintäkirje, niin suosittelisin siltä lakimieheltä tiedustelemaan myös petoksesta, sillä sinulta yritetään valelaskuin saada rahaa sellaisesta, johon sinä et ole osallisena. Tämä olisi petoksen yritys ja noiden parkkiyhtiöiden mittakaavassa törkeä sellainen.

Anonyymi kirjoitti...

"Onko kyse julkisen vallan käytöstä, jos valvontamaksun määrääminen on vaihtoehto pysäköintivirhemaksulle, ts. auto on pysäköity TLL vastaisesti?"

Kyllä on kyse, sillä TLL koskee myös yksityisiä alueita.


Eikö KKOn päätöksen kohta 15 aseta sakkofirmat nyt erityisen ohuelle jäälle?

Lakiehdotuksssa ollut valvontamaksun määrääminen TLL mukaisesta rikkomuksesta oli seikka, jota KKO piti luonteeltaan julkisen vallan käyttönä.

Jos maksu määrätään TLL mukaisesta väärinpysäköinnistä, kyse olisi julkisen vallan käytöstä. Maksun määrääminen muulla perusteella - esim. kurainen auto - taas olisi ok?

Anonyymi kirjoitti...

1. Valvontamaksu on "sopimussakko", siis sopimuksessa määritelty seuraus sopimusehtojen rikkomisesta.

Rikokseen kehottaminen on rangaistavaa joko yllytyksenä tai avunantona.

Sopimussakon maksamatta jättäminen ei ole rikos, vaan sopimusoikeudellinen asia. Joten kehotus, että jättää sen maksamatta ei ole rikos. Kuten ei olisi sekään, että kehottaa jättämään sähkölaskun tai lainanlyhennyksen maksamatta.

2. Oikeus kieltäytyä todistamasta lähiomaista vastaan koskee rikosasioita. Yksityisoikeudellisen sopimukseen perustuvan maksun periminen ei ole rikosasia, joten tuohon itsekriminointisuojaan (joka koskee itseä ja mm. lähiomaisia) ei voi vedota. Sen perusteella ei siten voi olla kertomatta, kuka on ajoneuvoa ajanut.

Eri asia sitten on, että asianomistajan ei tarvitse selvittää muiden tekemisiä - riittää, että selvittää, ettei itse ole ajanut eikä siten myöskään sopimuksen osapuoli.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mahtaa parkkiaktivisteja ja -anarkisteja taas, jälleen kerran, ottaa valtavasti kupoliin! Katso todistustaakasta parkkimaksuasioissa blogiani 316/15.9.2010.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtaa parkkiaktivisteja ja -anarkisteja taas, jälleen kerran, ottaa valtavasti kupoliin! Katso todistustaakasta parkkimaksuasioissa blogiani 316/15.9.2010

Ketä kiinnostaa jonkun vanhan haihattalevan nuorten naisten perään kuolaavan (viittaan kyseisen herran blogissa julkaisemiin kuviin) vanhan parran jorinat? Heh, todistustaakka ajoneuvonkuljettajsta ei muutu miksikään sano Jyrki Virolainen mitä tahansa. Todistustaakka on vain ja ainostaan valvontayhtiöllä.

Anonyymi kirjoitti...

Puhumattakaan tästä hauskasta episodista jossa Jyrki Virolainen kännipäissään lateli kaikenlaista blogistaan. On meille lain opiskelijoilla ollut naurussa pitelemistä kyseisen ukkelin jorinoissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossakin itse Virolainen mainitsemassa artikkelissa jonka pitäisi liittyä yksityiseen pysäköinninvalvontaan komeilee nuoren naisen rohkea kuva. Voi Jyrki Jyrki, pil ... puutetta, vai mikä se on?

Anonyymi kirjoitti...

Todistustaakka sopimuskumppanista on tietysti valvontayhtiöllä. Onhan tilanne käsittämätön että valvontayhtiö ei tiedä sopimuskumppaniaan. Silloinhan voi jopa miettiä onko sopimusta olemassakaan jos ei tiedetä kenen kanssa sopimus on tehty. Auton kanssa sitä ei voi tehdä. Maksun saaja voi helposti kiistää olleensa kuljettaja. Se että on haltija tai omistaja ei tarkoita sitä että olisi ollut kuljettaja. Kunnallisissa maksuissa on tietysti eriasia koska siellä lain voimassa maksu voidaan määrätä haltijalle tai omistajalle.

En jaksanut etsiä Virolaisen kommenttia kun kerta ei osaa linkkiä postata. Valopäähän kumminkin. Sekä käräjä- että hovioikeus totesivat kumpikin että todistustaakkaa ei voi kääntää sen takia että valvontayhtiöllä on vaikeuksia tietää autoilijaa. KKO ei taas kyseiseen asiaan ottanut lainkaan kantaa. Todistustaakka on sopimusrikkomukseen vetoavalla eli valvontayhtiöllä. Piste.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin. Kannattaa kiistää olleensa kuljettaja. Näin se on minulla toiminut jo vuosia.

Anonyymi kirjoitti...

2. Oikeus kieltäytyä todistamasta lähiomaista vastaan koskee rikosasioita. Yksityisoikeudellisen sopimukseen perustuvan maksun periminen ei ole rikosasia, joten tuohon itsekriminointisuojaan (joka koskee itseä ja mm. lähiomaisia) ei voi vedota. Sen perusteella ei siten voi olla kertomatta, kuka on ajoneuvoa ajanut.

Pitää paikkansa. Kyse ei ole rikosasiasta. Sopimusoikeudellisesti näyttövastuu on kuitenkin sopimusrikkomukseen vetoavalla taholla.

Maalaisjärjellä on täysin selvää että ajoneuvon haltijan ei tarvitse lähteä todistelamaan että minä en autoa ajanut laskun saatuaan, vaan velvollisuus on valvontayhtiöllä osoittaa kuljettaja.

Aivan vastaava tilanne on esim. lehtitilauksissa. Se että saat kotiisi lehden tilaamatta sitä ei tarkoita sitä että sinun pitäisi pystyä todistamaan kustantajalle että et lehteä tilannut. Kyllä kustantajan tulee osoittaa että sopimus tilauksesta on olemassa ja syntynyt kyseisen henkilön kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Totisesti, parkkihuliganeja
näyttää todella ottavan kovasti päähän!

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä niin. Mikäli joku nyt oikeuteen asti lähtisi niin pitää myös muistaa sitten vedota kuluttajaviraston lausuntoon ( http://www.kuluttajavirasto.fi/File/c0c38b37-8b9e-4c0d-9fa5-c92acfcf8200/070823lausunto.pdf )

Näkemyksemme mukaan sopimusehtokäytäntö, jonka mukaan ajoneuvon omistajan/haltijan tulee osoittaa, kuka ajoneuvoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos ajoneuvon omistaja/haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. Lisäksi käytäntö on omiaan suosimaan yksipuolisesti pysäköinninvalvontatoimintaa harjoittavaa yritystä järkyttäen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä tasapainoa. Kyseessä oleva ehtokäytäntö on siten kuluttajan kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen.

Ennenkuin yksityistä valvontaa aletaan säätelemään lainperäisesti, on kyseessä pelkkä sopimusluontoinen asia ja mikäli ei autoa ajanut, ei muuta kuin ilmoitus siitä, perintä seis ja ei alistuta uhkailuihin.

Anonyymi kirjoitti...

Maalais-ja kaupunkilaisjärki on kyllä näiltä jäpiskäisiltä parkkihuliganeilta täysin kateissa!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Maalais-ja kaupunkilaisjärki on kyllä näiltä jäpiskäisiltä parkkihuliganeilta täysin kateissa!

Parkkiyhtiöiden edustajilta ja yksityissakottajilta taasen tuntuu uupuvan kaikki perustelut - oli kyse sitten näistä heitoistanne tai yksityisen sakotusoikeudesta.

Anonyymi kirjoitti...

"Maalaisjärjellä on täysin selvää että ajoneuvon haltijan ei tarvitse lähteä todistelamaan että minä en autoa ajanut laskun saatuaan, vaan velvollisuus on valvontayhtiöllä osoittaa kuljettaja."

- Ja käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että vahva oletus oli, että ajoneuvon omistaja oli kuljettaja huomioiden, ettei omistaja kyennyt nimeämään yhtään edes mahdollista muuta kuljettajaa; edelleen vaa'assa lienee painanut yli kymmenen pysäköintikertaa samaan osoitteeseen.

Jos pysäköintejä olisi ollut vain yksi ja ko. autoa säännöllisesti käyttäviä henkilöitä vaikkapa kolme, tilanne olisi saattanut olla toinen.

Käytännössä ajoneuvon omistaja päässee edelleen helpoimmalla näyttämällä, että hän ei ole ollut kuljettaja, piste. Sen jälkeen on valvontayhtiön murhe selvittää, kuka sitten oli.

Näyttötaakka säännöt huomioiden "kiistän olleeni kuljettaja, muuta en sano" saattaa hyvinkin kipata vaa'an siten, että kiistäjän katsotaan olleen kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Palstalla on kovasti pohdittu näyttökysymyksiä siitä kuka on kuljettaja.

Näyttövelvollisuus sopimuksen syntymisestä kuljettajan suhteen on parkkisakkofirmalla.

Toisaalta näyttökysymysten pohdinta on kovin teoreettista, koska parkkisakkofirmat eivät uskalla haastaa uusia tapauksia oikeuteen kun tietävät kuitenkin häviävänsä.

Vai miksi muuten parkkisakkofirmat keskittyvät vain kirjoitteluun keskustelupalstoille mutta eivät hoida oikeudellista perintää loppuun asti?

Meilläkin on läjä maksamattomia yksityisoikeudellisia takansytykkeitä.

Anonyymi kirjoitti...

"Palstalla on kovasti pohdittu näyttökysymyksiä siitä kuka on kuljettaja.

Näyttövelvollisuus sopimuksen syntymisestä kuljettajan suhteen on parkkisakkofirmalla."

- Tottakai se on. Mutta siviiliriidassa vaadittava näyttö ei ole mitään rikosjutun tasoista "vailla epäilyksen häivää" -kaliiberia.

Sanotaan nyt vaikka, että sinulla on 15 valvontamaksua kuukauden ajalta kahdesta kohteesta. Olet ainoa henkilö taloudessasi, jolla on ajokortti.

Sinut vedetään oikeuteen maksamattomien valvontamaksujen vuoksi ja väitetään, että sinä olet kuljettaja. Kiistät, sanot ainoastaan, että "en ollut minä". Kysymyksiin siitä, kuka muu se olisi voinut olla vastaat, että "en tiedä", samoin kuin siihen, kuka muu käyttää autoasi.

Heitäpä villi arvaus, katsotaanko parkkipellejen täyttäneen näyttövelvollisuutensa?

Anonyymi kirjoitti...

Aina voi säätää ja tulkinnan mahdollisuus on olemassa. Kuten Saviaron tapauksessa oikeus katsoi näytetyn toteen että Mika oli pysäköinyt kuusi kertaa auton samalle paikalle. Oikeus voi tulkita asioita. Tällöinkin kuitenkin todettiin että lopullinen näyttövastuu on valvontayhtiöllä. Mikäli kyseessä on yksittäiset tapaukset eikä johdonmukaisuutta ole osoitettavissa parkkiyhtiö häviää varmasti. Itselläni on 4 maksua samalta parkpatrol yhtiöltä 4 eri paikasta kolmen vuoden sisältä. Kaikissa olen kiistänyt olleeni kuljettaja ja jopa pyytänyt että viekää asia oikeuteen, mutta ei. Kutsua ei kuulu ja syykin on selvä. Parkpatrol tietää ettei pysty osoittamaan kuljettaa.

Anonyymi kirjoitti...

selvittäisikö joku minulle miksi täältä löytyy edelleen idiootteja jotka puhuu parkkihuligaaneista? Kysehän ei ole eikä koskaan ole ollut vaatimuksesta saada pysäköidä mihin sattuu ilman seuraamuksia. Kyse on siitä että osa meistä ei hyväksy yksityistä rankaisemista. Pauliine Koskelo puhui televisiossa siitä että resurssit eivät julkisella puolella riitä ja sen takia tarvitaan yksityistä valvontaa. Niin. koskelon perustelut ontuu pahan kerran. Tuolla logiikalla voidaan yksityistää poliisitoimintaa ja rakentaa yksityisiä vankiloita. Kaikissa noissa on pulaa resursseissa.

Anonyymi kirjoitti...

Aamulehden juttu koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa. Tuntuu jutun tehnyt toimittaja olevan yhtä pihalla siitä mistä asiassa on oikeasti kyse kuin KKO:n tuomarit.

"Mutta jotenkin hakoteillä he ovat vedotessaan perustuslakiin ja sanoessaan, että KKO yksityistää nyt julkiselle hallinnolle kuuluvaa valvontatehtävää."

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KAL_newssite%2FAMLayout&cid=1194684331235&p=1194626958999&pagename=KALWrapper

Anonyymi kirjoitti...

Jos minä tienaisin elantoni sakottelemalla jamppoja oman firmani nimissä, istuisin duunista päästyäni kotona trollailemassa tällaista blogia.

Paasaisin siitä miten väärin kaikki tänne kirjoittelijat tekevät ja olisin täynnä pyhää vihaa näitä "parkkihuliganeja" kohtaan. (Luonnollisestikaan en osaisi myöskään kirjoittaa oikein sanaa "huligaani")

Mikään ei ahdistaisi minua enempää kuin se, että kun olen raskaan kahdeksantuntisen työpäivän ja 3000 euron sakkojenkirjoittelun jälkeen päässyt kotiin koneen ääreen mynthon-pastilli suussani, niin välittömästi onnistuisin pilaamaan iltani huomaamalla että täällä netissä avuliaat ihmiset kirjoittelevat miten niitä minun kirjoittelemiani sakkoja ei kuulukaan maksaa!

Näin siis silloin, jos olisin ahnas possu joka sakottelee työkseen kanssa-autoilijoitaan.

Muuten en kyllä älyä miksi joku lähtisi noin banaaleilla "hävetkää" kommenteilla trollailemaan minusta ihan asialinjalla pysyttelevää blogia.

Trollaus trollauksesta, kaksi parhaasta. Mene imemään sitä mynthoniasi.

Betonihelvetin Robin Hood kirjoitti...

Olettekos muuten panneet merkille että tosi monesta paikasta jota nämä yksityiset sakkotehtailijat valvovat on esimerkiksi vieraspaikat onnistuttu hävittämään täysin?

Kaverin pihalla oli ennen kourallinen vieraspaikkoja. Kun isännöintifirma sitten myi sakotteluoikeudet edelleen yksityiselle niin kuin taikaiskusta myös nuo vieraspaikat "varattiin" kyseisen isännöintifirman käyttöön. Vieraspaikka siirtyi jonnekin yli 500m päähän pensaan taakse piiloon, ja siihen 30 neliömetrin puskapiiloon jemmatulle vierasparkille pitäisi sitten sovitella kymmenen kerrostalon vieraat. Onhan parkkiruutujakin sentään 4. Jos vierasparkki sattuu syystä tai toisesta olemaan täynnä niin matkaa seuraavaan "ilmaiseen" pysäköintipaikkaan onkin sitten reilusti yli kilometri. Huikeaa kerrassaan.

Lisäksi ihmetyttää tuo sakottelun tarkoituksenmukaisuus.

Jos poliisin sanktioima parkkipirkko löytää esim. sunnuntaina kiinni olevan kaupan pihalta auton ylhäisessä yksinäisyydessään parkkipaikalta, niin tuskinpa vainen kirjoitta pirkko autolle sakot. Samoin jos tuon edellä mainitsemani isännöintifirman "varaamalla" parkkipaikalla (joita on yhtä monta kuin vieraspaikkoja aiemmin oli, eli 4) on auto pysäköitynä sellaiseen aikaan että firma on kiinni, (Kuten vaikka juhannuksena) niin tuskinpa se heitäkään haittaa jos noita tyhjillään olevia ruutuja hyötykäyttää.

Vaan ei.

Sankarimme Salamasakkomies ei tunne työaikoja, tilannetajua tai armoa. Niin ilmestyy sakko tyhjänkin parkkialueen keskellä nököttävään yksinäiseen kärryyn. Ei haittaa vaikka auto seisoisi paikalla vain hetkisen keskellä sunnuntai-yötä jouluaattona. Niin kerkeää Salamasakkomies auton rengastaa. Vaikka iskisi maanjäristys, tulva ja meteoriitti samaan aikaan suomen kamaraan niin kyllä se sakkofirman sanansaattaja päivystää! Jumalauta rullalautaankin varmaan tulisi sakko elleivät huligaanit sitä kerkiäisi ennen Salamasakkomiestä varastaa.

Perkele että syö miestä! Rotan lailla kaluaa!

Seuraavan kerran kun näen jonkun ikkunassa tuollaisen pikavoiton niin syön ja silppuan sen kuin hamsteri.

Tai tuikkaan vaikka tuleen ja jätän toiseen pyyhkijään lapun jossa lukee sakkofirman nimi ja teksti "laskuta näitä, sulattivat sinulta pyyhkijänsulan."

Käyttäkää nyt saatana hiukan sitä paasaamaanne "maalaisjärkeä" ennenkuin ahneuksissanne lykitte niitä sakkoja minne sattuu!

Anonyymi kirjoitti...

Jos tuollaisen yksityisen sakon ottaa pois vieraan auton ikkunasta niin tuleeko rikosnimikkeeksi näpistys?

Ja jos tulee niin kummalta se nyt sitten on näpistetty? Sakkofirmalta vai sakotettavalta? Vai tuleeko syyte sopimusrikkomuksesta?

Kuinkahan moni autonomistaja pistäisi tuollaisen varkauden pahakseen? Epäilen ettei kovin moni. Ja onko siinä sitten sakkofirmalla nokan koputtamista kun kyse ei kuitenkaan ole enää tässävaiheessa heidän omaisuudestaan?

Tee päivän hyvä työ: Tuhoa näkemäsi privaattipikavoitot!

Anonyymi kirjoitti...

"Sanotaan nyt vaikka, että sinulla on 15 valvontamaksua kuukauden ajalta kahdesta kohteesta. Olet ainoa henkilö taloudessasi, jolla on ajokortti."

Ei minulla ole yhtään valvontamaksua. Auton haltijalle sakkofirmat kyllä kirjelmöivät aika ajoin, jolloin hän vastaa ettei maksa kun ei ole pysäköinyt.

Arvasit väärin tässäkin: meillä on taloudessa 3 ajokorttia.

Aikanaan jos haastaisivat tuon haltijan oikeuteen, niin sakkofirma häviäisi. Siitä saataisiin mukava ennakkotapaus.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä maalla nyt on oikein kirjaimellisesti noudatettu Jyrki Virolaisen tulkintaa. Kun asiaa kysyin niin isäntä sanoi että "kuuluisa" Virolainen on todennut että alueen omistaja saa päättää alueensa käyttöehdoista ja samaa mieltä on kuulema KKO.

Meillä on täällä paljon yksityisteitä. Yksi tie, n. 4 km pitkä joka vie lammille on yhden maanomistajan hallinnoima ja omistaja. Tietä ovat käyttäneet kaikki jotka ovat halunneet lammille virvelöimään tai marjaan. Nyt tien alussa on kyltti: "Yksityistie. Tiellä saa ajaa arkisin klo 10 - 15. Muuna aikana veloitetaan tienkäyttömaksu 75 euroa. Nopeusrajoitus on 10 km / h. Ylityksestä seuraa 100 euron valvontamaksu. Ajamalla tielle hyväksyt ehdot.". Kyltin takana on joku kamera hässäkkä joka näyttää räpsäsevän kuvan kaikista liikkujista.

Tämäkin näyttää nyt sitten olevan laillista.

Anonyymi kirjoitti...

virolaisen mielestä kyllä. Todellisuudessa ei, aivan kuten ykstyisessä pysäköinninvalvonnassa.

Anonyymi kirjoitti...

""Sanotaan nyt vaikka, --."

Ei minulla ole yhtään valvontamaksua. --

Arvasit väärin tässäkin: meillä on taloudessa 3 ajokorttia."

- En tarkoittanut vastata kenellekään kommentoijalle, vaan esittää fiktiivisen skenaarion, missä pelkkä perustelematon kiistäminen todennäköisesti johtaisi siihen, että valvontayhtiön katsottaisiin esittäneen näytön sopimuksen osapuolesta. Siitä tuo "sanotaan nyt vaikka" -aloitus.

Yhtenä tämän nykyisen "järjestelmän" ongelmana on nimenomaan pidetty sitä, että mikäli jokainen valvontamaksu viedään oikeuteen riitana siitä, kuka ylipäätään on sopimuksen osapuoli, ei siellä muuta kohta enää käsitelläkään.

Tosin parkkifirmat ilmeisesti ymmärtävät tilanteen toivottomuuden, koska kanteita ei ole montaa nostettu.

Anonyymi kirjoitti...

Kysypä siltä tien omistavalta isännältä että saako se siihen valtion tai kunnan avustusta. Jos saa niin sitten sopimusehdoilla voi pyyhkiä sitä jotain.... Toki niillä voi muutenkin.

"kunnan tai valtion maksama avustus edellyttää tiekunnan pitävän tien liikennöitävässä kunnossa ja avoinna myös muille kuin tien osakkaille"

Anonyymi kirjoitti...

Meillä on täällä paljon yksityisteitä. Yksi tie, n. 4 km pitkä joka vie lammille on yhden maanomistajan hallinnoima ja omistaja. Tietä ovat käyttäneet kaikki jotka ovat halunneet lammille virvelöimään tai marjaan.

Tää onkin yksi puoli mitä olen koko asiassa itsekseni ihmetellyt...

Jos lakialoite olisi mennyt läpi kuten ehdotettiin, eikö joka ikinen maan- ja metsänomistaja olisi voinut pystyttää kylttinsä joka ikisen tien ja polun varteen? Voidaan siinä vaiheessa kysyä että mitkä JOKAMIEHENOIKEUDET? Ei tarvii ihmisten käydä samoilemassa metsissä kun minnekkään ei saa peltilehmäänsä pysäköidä.

Maalaisisännät kyllä tulevat Helsinkiin sikoinensa ja traktoreinensa mielenosoituksiin ja laittavat kaikkien kaupunkilaisten elämän sekaisin. Tai sitten tulevat Tallinnanristeilyille halpaa lientä hakemaan ja humalaspäiten potkivat kadun varressa parkissa olevien autojen kyljet paskaks. Tämä siis jos ovat liian kännissä kävelläkseen niiden yli... Mutta siitä ei saa sakottaa tai vaatia itse päättämiään korvauksia perintäyhtiön avulla. Ei, minkäs se maajussi luonnolleen voi!

Ikävä kyllä tavallisen ihmisen ja kuluttajan oikeuksille tuskin lotkautetaan korvaakaan, kun uusi oikeusministeri tulee bättre folkenista. Toivottavasti olen väärässä...

Anonyymi kirjoitti...

Kysypä siltä tien omistavalta isännältä että saako se siihen valtion tai kunnan avustusta. Jos saa niin sitten sopimusehdoilla voi pyyhkiä sitä jotain.... Toki niillä voi muutenkin.

"kunnan tai valtion maksama avustus edellyttää tiekunnan pitävän tien liikennöitävässä kunnossa ja avoinna myös muille kuin tien osakkaille"


Tähän kiteytyy koko yksityisen suurin ongelma. Millä sakon saanut voi edes varmistaa, että sakon kirjoittajalla on yleensä oikeus valvoa kyseistä aluetta?

Kuinka monessa taloyhtiössä/kiinteistössä isännöitsijä on omin päin solmiminut sopimuksen valvontayhtiöiden kanssa? Kyllä se nyt vähintään vaatii yhtiön hallituksen antaman mandaatin. Tiedän tällaisia taloja 3. Sen lisäksi mikä estää yhtiöitä kiinnittelemästä lappuja ilman mitään mandaattia minne haluaa? Halsingissäkin valvontayhtiöt jatkuvasti kiinnittelevät kylttejä kaduille yms. Kunnallinen pysäköinninvalvoja törmää tähän ongelmaan jatkuvasti. Eikä yhtiöt poista virheellisissä paikoissa olevia kylttejä edes virkamiehen kehoituksesta! Näin se umpirehellinen valvontayrittäjä toimii...

Anonyymi kirjoitti...

Halsingissäkin valvontayhtiöt jatkuvasti kiinnittelevät kylttejä kaduille yms. Kunnallinen pysäköinninvalvoja törmää tähän ongelmaan jatkuvasti.

Tämä onkin erikoista että poliisi ei puutu toimintaan. Jos minä menisin tutkan kanssa tien reunaan ja pysäyttäisin ylinopeutta ajavia autoja ja kirjoittaisin omia sakkoja näille niin poliisit olisivat hetkessä paikassa ja saisin sakot esivallan anastamisesta mutta kun yksityinen valvontayhtiö jakaa omia valvontamaksuja julkisella alueella kukaan ei tee mitään.

Anonyymi kirjoitti...

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/ostarin_sakkorysa_sai_paremmat_opasteet/?ref=tf_iOKboksi_p2

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eipä tarvitse Myllypuron ostarille siis edes eksyä asioille.

Anonyymi kirjoitti...

Mikäänhän ei este laajentamasta toimenpiteitä ja seuraamuksia joita seuraa sopimusrikkomuksesta pysäköidessä vastoin maanomistajan lupaa. Miksi vaatia sanktioksi 40 euroa? Miksi ei laadi ehtoja siten että seuraamuksena on auton menettäminen maanomistajalle. Virolaisen mielestä ongelmaa ei ole, kysehän on sopimusasiasta.

Tuo yksityistie asia on vasta alkua. Olen jo nähnyt postiluukussa kiellon jakaa mainoksia. Jakamisesta peritään jakeluyhtiöltå 80 euron maksun.

Toinen asia johon Virolaisen rakastamaa yksityistä rankaisemista voidaan laajentaa on kauppakeskusten näpistelymaksu. Miksi soittaa poliisi kun kylteillä voidaan näpistelijälle tai häirikölle määrä 200 euron valvontamaksu. Kauppakeskuksen omistajallahan on oikeus asettaa ehtoja omaisuutensa/aleensa käytölle.

Ravintoloissa löytyy lisää toteutuskohteita.

Eikö tie ole nyt auki?

Anonyymi kirjoitti...

yksityinen pysäköinnin valvonta on perustuslain vastaista, eikä maksuja tarvitse eikä kuulu maksaa. KKO päätös koski yhtä ainoaa oikeuteen vietyä tapausta jossa autoilija pystyttiin olettamaan.

Blogi on täysin oikeassa. Jokainen joka maksun saa kiistää olleensa ajoneuvonkuljettaja. Eiköhän lähipiiristä löydy veli, sisko, vaimo tai oma vanhempi joka tarvittaessa vakuuttaa että et kysesellä hetkellä voinut ajaa autoa.

Yhtään Parkpatrol ja Parkcom maksua ei tarvitse maksaa sanoi kuka mitä tahansa. Itse olen kerännyt maksuja 4 vuoden ajalta, yhteensä 14 kpl. Yhtään en ole uhkailusta huolimatta maksanut enkä maksa. Kyllähän tämä osoittaa jo valvontayhtiöiden moraalin. Jos olisivat tosissaan olisin jo haasteen saanut .... Mutta ei

Anonyymi kirjoitti...

Itse en ole ruotsinristeilyillä käynyt enään herran aikaan. Mutta huhuna olen kuullut, että ainakin joillain laivoilla on kyltit tms. että häiritsevän melun aiheuttamisesta hyteissä/hyttikäytävillä peritään xxx maksu...

Tähän tää yhteiskunta on menossa ikävä kyllä. Ja kaikki korkeimman oikeuden siunauksella...

Anonyymi kirjoitti...

Yllyttäminen kansalaistottelemattomuuteen on anarkiaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Mutta huhuna olen kuullut, että ainakin joillain laivoilla on kyltit tms. että häiritsevän melun aiheuttamisesta hyteissä/hyttikäytävillä peritään xxx maksu..."

- Viking Linen Ruotsin risteilyllä ainakin, mutta jos muistan oikein, niin se koski sisällä tupakointia. Voin olla väärässäkin.

Sinänsä, onhan savuttomissa hotellihuoneissakin ollut iät ja ajat "tupakointi kielletty" -kyltti ja jos huoneessa tupakoi, siitä veloitetaan yhden yön majoittuminen ylimääräistä, kertoo hotellivihko.

Eli ei mikään uusi keksintö.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194685717978/artikkeli/ksml+invalidin+pysakointilupa+ei+suojaa+parkkisakoilta.html

Eipä ollut ihme että yksityiset firmat rahastavat tälläkin....

Anonyymi kirjoitti...

ihan sama, niitä ei kannata maksaa. Kehoittaminen kansalaistottelemattomuuteen on yksi parhaista asioista jotä tämä blogi on koskaan tehnyt. Onneksi meitä on monia jotka eivät maksuja maksa, eikä seuraamuksiakaan näytä olevan. Sitten on ne tyhmät jotka maksavat, mutta saavat syyttää itseään tyhmyydestä.

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin juuri blogille aineiston seuraavasta tapauksesta. Blogi päättäköö julkaiseeko tiedot ja varsinkin parkkiyhtiön nimen.

Olin perheen kanssa lomamatkalla pääkaupunkiseudulla. Sain yksityisen pysäköintivirhemaksun alueelta jolla piti käyttää kiekkoa. Maksun mukaan kiekkoa ei ollut käytetty. Tuulilasissa ei koskaan ollut lappua, mutta maksukehoitus tuli kotia autosta otetuin kuvin, joissa näkyi ette parkkikiekkoa ollut. Sattumalta vaimo oli ottanut videofilmiä kännykällään kun lapset nousi autosta pysäköintipaikalla. Tässä viedofilmissä näkyy että parkkikiekko on tuulilasissa silloin kun auto on pysäköity.

Tämä tarkoittaa sitä että parkkiyhtiö ottaa kuvia autoista jotka on oikein pysäköity. Ei anna koskaan lappua tuulilasiin, mutta lähettää kotia maksumuistutuksen ja manipuloituja valokuvia joissa kiekko on poistettu kuvasta. Moni ajattelee kuten minäkin, että kiekko unohtui ja maksaa, mutta todellisuudessa kyse on suurimman luokan huijauksesta.

En yhtään ihmettele blogin väitteitä siitä että kyseessä on rikollisten harrastelu. Blogi lupasi tarkistaa asian ja ymmärin että ovat pystyneet vahvistamaan kyseisen toiminnan. Firman nimi ja toimarin nimi julkaistaan. Jos blogi ei sitä julkaise, minä julkaisen.

Anonyymi kirjoitti...

Voisitko ystävällisesti tehdä myös poliisille tutkintapyynnön. Kyseessä näyttäisi olevan tapaus jossa useampikin rikoksen tunnusmerkki saattaisi täyttyä (petos, väärennös, jne).

Anonyymi kirjoitti...

Varmuuden vuoksi: onko mahdollista, että pysäköintikiekko on tipahtanut ikkunalta?

Parkkipirkkojen kuva auttaisi myös tutkimaan onko siinä kuvamanipulaatiota? Saisiko sitä jotenkin nähtäville tutkittavaksi?

Anonyymi kirjoitti...

Ensinäkin olen 100 varma ettei kiekko voi tippua. Lapsetkin tuli autosta ulos ja kiekko näkyy ihan tuulilasin alareunassa. Kuvamanipulaatiota on vaikea todistaa koska kuvat tuli paperille tulostettuna. Pitäisi saada alkuperäiset digitaalisessa muodossa, mutta näihin pyyntöihin ei ole edes vastattu. Rikosilmoitus seuraa varmasti ja kiitos blogille avusta. Missäänhän ei muuten sanota että valvontafirman pitää laittaa maksulappu tuulilasiin. Voi ottaa kuvat ja lähettää laskun ns. sopimusrikkomuksesta kotia. Siinä vaiheessa kukaan ei enää muista oliko kiekko ikkunalla vai ei, menee helposti läpi. Rikollista kusetusta. Kuvamanipulaatio on helppo, oma 12 vuotias näytti kuinka kiekon saa hävitetty kuvankäsittelyohjelmalla.

Anonyymi kirjoitti...

mikä firma kyseessä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Voi ottaa kuvat ja lähettää laskun ns. sopimusrikkomuksesta kotia.

Kai ne osasi lähettää kuljettajalle ne laput, eikä auton omistajalle/haltijalle? Mikäli maksulappusta ei lähetetty kuljettajalle vaan sopimuksen ulkopuoliselle taholle, on kyseessä valelasku eli petoksen yritys.

Anonyymi kirjoitti...

Noista katoavista vieraspaikoista...

En tiedä vanhemmista asemakaavoista/rakennusluvista, mutta ainakin tuoreemmissa tuppaa olemaan määrättynä jokin määrä autopaikkoja per asunto. Kannattaa tsekata kaupungin kaavoituksesta/rakennusvalvonnasta onko asiasta jotain määräyksiä, jos paikat häviävät. Voipi vaatia poikkeusluvan niiden hävittäminen.

Anonyymi kirjoitti...

Aika ihmeellistä että kameratolppia kyllä tuhotaan ja junanvaunuja maalataan vaikka veronmaksajat ne maksaa, mutta näitä rikkollisten yrittäjien kustantamia laittomia sopimustekstikylttejä ei kukaan käy maalaamassa päälle.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ne alkuperäiset digikuvat on saatavat sähköpostitse, heikkolaatuinen tuloste ei vielä kerro mitään kuvamanipulaatiosta. "Alkuperäisen" kuvan pikselit kertovat sitten totuuden manipulaatiosta.

Anonyymi kirjoitti...

näitä rikkollisten yrittäjien kustantamia laittomia sopimustekstikylttejä ei kukaan käy maalaamassa päälle

Talvella huoltomies aurasi pihan niin että lumivalli peitti tolpassa alimpana olleen ehtokyltin. Laitoin s-postia valvontafirmaan että ei teidän kyltti näy lumivallin takaa. Eipä näkyny ketään koko talvena puhdistamassa kylttiä, alkoi taas näkymään kun lumet suli. On mahtanut tulla maksulappu monelle yllätyksenä.

Anonyymi kirjoitti...

"On mahtanut tulla maksulappu monelle yllätyksenä."
Mullekkin on tullut välillä maksulappuja yllätyksenä kun olen lainannut autoani. Tietenkään en ole maksanut niitä vaan olen pyytänyt valvontafirmaa lähestymään kuljettajaa. Sitten ne firmat ovat vielä kyselleet multa kuka on kuljettaja eli heidän sopimuskumppaninsa. Siinä asiassa en ole katsonut velvollisuudekseni auttaa heitä.

Anonyymi kirjoitti...

"on kyseessä valelasku eli petoksen yritys."
- Vaatisi tahallisuutta eli tietoisuutta siitä, että lasku osoitetaan väärälle henkilölle ja tarkoitusta saada taloudellista hyötyä.

Otapa ihan rauhassa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Vaatisi tahallisuutta eli tietoisuutta siitä, että lasku osoitetaan väärälle henkilölle

Niin? Ajoneuvon omistaja/haltija ei ole automaattisesti ajoneuvon kuljettaja, mutta silti se hänelle ensimmäisenä lähetetään. On siis hyvinkin todennäköistä, että lasku on osoitettu väärälle henkilölle.

Lähettäisivät sille sopimuskumppanilleen.

Taloudellisesta hyödystä ei tarvinne edes mainita?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ja jos tarkkoja ollaan, niin petoksen tunnusmerkistö täyttyy lähettelemällä laskuja henkilöille, jotka eivät sopimuskumppaneita ole. Se on nimenomaan pysäköinninvalvontayhtiön tehtävä tietää kenen kanssa ovat sopimuksen tehneet, muuten eivät voi laskua (laillisesti) lähettää.

Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Vaatisi tahallisuutta eli tietoisuutta siitä, että lasku osoitetaan väärälle henkilölle

Kuinka suurta tahallisuutta tässä vaaditaan? Sakkofirmalla on varmasti tieto, että auton haltija ei välttämättä ole kuljettaja. Tilastollisesti taas on olemassa jokin, kai aika suuri todennäköisyys sille, että juuri haltija on kuljettaja.

Miksi sakkofirmat muuten lähettävät heti kättelyssä laskun eivätkä tiedustelua siitä kuka on ollut auton kuljettaja?

Anonyymi kirjoitti...

Jos autonomistajalta hänen kiistettyään kuljettaneensa ajoneuvoa edelleen peritään maksua, niin tällöin on kyse jo tahallisesta teosta.

Anonyymi kirjoitti...

Nykymenolla mikään ei muutu eli parkkipirkkofirmat jatkavat toimintaansa nykyisillä menetelmillä ja osa maksaa, osa ei.

Voisiko tehdä jotain peliliikkeitä aktiivesti näitä firmoja vastaan? Mitään tietoa ei ole esimerkiksi miten rikosilmoitukset/tutkintapyynnöt näistä firmoista ovat edenneet?

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko tehdä jotain peliliikkeitä aktiivesti näitä firmoja vastaan?

Jospa kantelisi jollekin kaupunkikuvalautakunnalle tmv kaupunkikuvaa rumentavien mainoslaitteiden pystyttämisestä :-)

Anonyymi kirjoitti...

Ei suoraan liity pysäköinninvalvontaan mutta kuluttajaviranomaisten (munattomaan) toimintaan: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194686362171/artikkeli/il+sahkoyhtio+pakotti+iakkaan+pariskunnan+asiakkaaksseen.html

"Kuluttajaviraston mukaan yhtiön puhelinmyynnissä on ollut ongelmia. Sopimuksen lähettäminen tarjousta pyytäneelle henkilölle on selvästi lainvastaista. "

Jos yhtiön toiminta on selvästi lain vastaista niin miksi kuluttajavirasto ei puutu tilanteeseen? Vai onko niin että suojatyöpaikasta ei uskalleta ottaa mihinkään kantaa, annetaan vaan haastetteluja jossa sanotaan että onhan se toiminta lainvastaista mutta ei tehdä mitään asian eteen? Sopisi kyllä linjaan jota kuluttajavirasto on noudattanut yksityisen pysäköinninvalvonnan kohdallakin.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseessä on Suomen energiayhtiö. Samalla tavalla hassuttivat mun avopuolisoa. Onneksi sain kyseisen sopimuksen peruttua. Linnaan joutais toimitusjohtaja.

Anonyymi kirjoitti...

Ite kyselin kanssa kevättalvella sähköpostilla tarjousta kyseisestä putiikista. Mutta firman maine oli jo kantautunut korviin, niin en kertonut sähkön käyttöpaikan tuunusta saatika osoitetta. Kaikki tarpeelliset tiedot pyynnössä oli: meikäläisen yhteystiedot, käytöpaikan sijainti siirtoyhtiön tarkkuudella sekä vuosikulutus. Eivät ikinä vastanneet koko kyselyyn...

Anonyymi kirjoitti...

"Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.."

- Paljonkohan tossa on riskiä, että joku erehtyy olevansa sopimuksen osapuoli, jos ei ole?

Anonyymi kirjoitti...

Paljonkohan tossa on riskiä, että joku erehtyy olevansa sopimuksen osapuoli, jos ei ole?

Kenties haluat tarkentaa kysymystäsi? Nyt se on liian monin tavoin tulkittavissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tälläistä yrittävät yrityksen nimiin tullutta maksua kierrellä. Aika omituista vedota että ehkä joskun laki muuttuu. Niin kun sillä olisi tämän hetkisen sopimuksen syntyyn/ehtoihin mitään vaikutusta.


Hyvä valvontamaksun saanut,

Reklamaatiossanne kiistätte pysäköineenne ajoneuvonne yksityisalueelle ehtojen vastaisesti.

Koska yksityisellä pysäköinninvalvonta-alalla ei ole vielä toimintaa selkiyttävää lakia tämän tyyppisiä tapauksia varten, jätämme tapauksenne odottamaan sitä. Valvontamaksua ei siis kumota.

Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on uudessa hallitusohjelmassa, joten tapauksenne ratkaistaan, kun laki saadaan.

Pidämme epäuskottavana, ettei ajoneuvon omistaja tiedä, kuka hänen ajoneuvoaan käyttää. Jos teillä on tiedossa ajoneuvonne kuljettaja, niin huomautus valvontamaksusta voidaan ohjata tälle henkilölle.

Ystävällisin terveisin,

Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Vai että taannehtivasti tulkittaisiin lakia? Käypi tasan niin, että ei tulkita.

Ja ei tasan tarkkaan omistaja välttämättä tiedä kuka autolla ajelee - vai tietääkö rahoitusyhtiöt kuka sillä osamaksuautolla ajelee esimerkiksi perheessä? Tai tosiaankin jos auto on yrityksen käytössä ja sillä ajaa kuka ajaa minäkin päivänä.

Kyllä taas huomaa kuinka petosta yritetään törkeästi.

Anonyymi kirjoitti...

Sitä vain en itse ymmärrä, että mitä merkitystä sillä on tietääkö kuski kuka autoa ajoi?

Siis jos en ole mitään sopimusta tehnyt, niin miksi minun pitää luovuttaa tietoja kenelle olen autoani lainannut? Se on ihan oma asiani kenelle auota lainaa tai kuka perheestäni sillä ajelee niin kauan kuin lakia ei rikota. Pysäköintivirhemaksuista taas säädetään laissa, joten ne on eri juttu kuin yksityisoikeudellinen sopimusrikkomus.

Itse laittaisin vaan uutta reklamaatiota perään ja kiistäisin olevani minkään sopimuksen osapuoli. Tämä siis jos en itse autoa olisi pysäköinyt.

Anonyymi kirjoitti...

Ja lisää ongelmia yksityisen valvonnan kanssa.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/parkkifirmojen_toiminta_villia_ja_sekavaa/?ref=tf_iOKboksi_p5


Kuinka yllättävää! Mukava kuitenkin huomata että suurin osa keskustelusta tossa on näitä firmoja vastaan...

Anonyymi kirjoitti...

Pitääpä vielä korjata kun tuli kiireessä kirjoitettua hassusti. Mitä merkitystä sillä siis on, että tietääkö auton omistaja kuka autoa ajoi?

Tottakai kuski tämän tietää, mutta kun täällä tuntuu olevan trollejakin, niin pitää varmistaa että niiden ruuat on vähissä.

Anonyymi kirjoitti...

[i]Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

T: As. Oy:n hallituksen jäsen[/]

Ei.

Auton omistajan ei tarvitse valehdella yhtään mitään. Auton omistaja voi ilmoittaa parkkifirmalle, että selvittäköön kenen kanssa sopimuksen tekivät. Auton omistajan ei tarvitse puuttua asiaan mitenkään.

Anonyymi kirjoitti...

Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

Toi on kyllä "mielenkiintoinen" näkökanta. Voittoa tavoittelevat yritykset saavat siis mielestäsi valehdella, kertoa muunneltua totuutta, rikkoa hyvää perintätapaa, harhauttaa, valehdella (taisin sen jo sanoakin), uhkailla. Oieastaan ihan mitä vaan... Mutta jos autonomistaja pyytää tätä voittoa tavoittelevaa tahoa osoittamaan laskunsa sopimuskumppanilleen niin kyse on mitä pahimman luokan rikoksesta ja voittoa tavoittelevan yhtiön harhautuksesta josta pitäisi vähintään linnaa tulla!

Ei oo sullakaan kaikki muumit laaksossa!

Anonyymi kirjoitti...

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa ikävä kyllä on sellaisia henkilöitä jotka luulevat että heillä on valta määrätä melkeinpä elämästä ja kuolemasta ko. talonyhtiössä. Olen kuullut mm. talonyhtiön hallituksen tekemästä päätöksestä jolla sallitaan koirien ulkoiluttaminen vain arkisin 7-16 välisenä aikana. Tätä taustaa vasten ei yhtään yllätä että joissakin talonyhtiöissä valvontayhtiöiden mainospuheet uppoavat kuin veitsi kuumaan voihin. Mikään ei ole sen mukavempaa kuin katsella verhon raosta kuinka valvoja kirjoittaa maksulappua (ehkä) väärin pysäköineen naapurin autoon. Voi sitä vallan tunnetta.

Anonyymi kirjoitti...

Taloyhtiöissä on paljon lainvastaisia sääntöjä joilla ei ole mitään merkitystä. Niiden noudattamatta jättäminen ei johda mihinkään eikä taloyhtiön hallituksilla ole mahdollisuutta puuttua asiaan, ainakaan laillisesti. Koirien ulkoiluttamiskielto on yksi tälläinen asia. Samoin omassa taloyhtiössä keväällä tullut kielto olla käymättä suihkussa klo 23-7 välisenä aikana. Olisitte nähneet kun talohallituksen puheenjohtaja (vanha pyöreä pappa) oli punehtua kiukkuunsa kun ilmoitin käyväni suikussa milloin haluan, eikä hän pysty tekemään asialle mitään.

Anonyymi kirjoitti...

"Paljonkohan tossa on riskiä, että joku erehtyy olevansa sopimuksen osapuoli, jos ei ole?

Kenties haluat tarkentaa kysymystäsi? Nyt se on liian monin tavoin tulkittavissa."

- Siteerasin petoksen tunnusmerkistöä ja tarkoitin kysymykselläni viitata siihen, että voidaanko (tietoistakaan) virheellisen laskun lähettämistä mitenkään pitää sellaisena toimena, että riski vastaanottajan erehtymisestä maksamaan on olemassa?

Ns. 'kelvoton yritys' ei ole rangaistava tahallisenakaan. Kärjistetysti, jos heitän jotakuta lyijykynällä 10 metrin päästä tarkoitukseni tappaa, ei se silti ole tapon yritys.

Toinen seikka sitten on, että petoksen tai petoksen yrityksen pitää olla tahallinen, eli

- valvontayhtiön pitäisi tietoisesti lähettää lasku väärälle taholle tai ainakin ottaa tietoinen riski siitä, että vastaanottaja todennäköisesti on väärä ja suhtautua tähän välinpitämättömästi.

Kaukaa haettua.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

voidaanko (tietoistakaan) virheellisen laskun lähettämistä mitenkään pitää sellaisena toimena, että riski vastaanottajan erehtymisestä maksamaan on olemassa?

Mitä luulet että ne joka kesäiset valelaskut ovat, joita lähetellään erinäisille yrityksille siinä toivossa, että joku maksaa ne? Petosta ne ovat ja nuo yksityisten parkkipaavojen lappuset ovat rinnastettavissa suoraan valelaskuihin, sillä auton omistaja/haltija ei ole automaattisesti sopimuskumppani.

Anonyymi kirjoitti...

Suomi24:n keskustelualueella onkin mielenkiintoinen idea että maanomistaja laputtaa vaikka kaverin auton ja menee sitten häviämään jutun käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden päätös maksaa noin 150€ joten jos vaikka 10 henkeä lähtee mukaan niin olisi 15€/nuppi. Kun valvontafirmat eivät uskalla lähteä oikeuteen peläten että oikeus hylkää kanteen niin mitäpäs jos vähän autetaan tilannetta ja haetaan se kielteinen päätös oikeudesta... Riittää että oikeus antaa yhdenkin kielteisen päätöksen niin valvontafirmat kaatuvat kuin korttitalot. Kielteiseen päätökseen riittää että auton omistaja kieltää olevansa kuljettaja (sopimuskumppani) ja tarvittaessa pystyy vaikka todistamaan sen.

Anonyymi kirjoitti...

Loistava idea! Vaatii vain hieman organisointia, mutta helposti voin vaikka 10€ heittää hyvään tarkoitukseen.

Asia vaan pitää tosiaan järjestää siten, että oikeuden päätös, sen selkokielinen tulkinta ja merkitys saadaan viestitettyä mahdollisimman laajalti ja kansankielisesti.

Jos on jotain kontakteja lehtiin, nekin pitäisi hyödyntää samalla.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, missä kohtaa noissa "sopimuskylteissä" on maininta maksuajasta? Onko niissä? Pitää varmaan joka kerta _pysähtyä_ autolla eteen lukemaan se kyltti. Ja tietysi auton pitää käydä, koska muuten olisi pysäköinti ja pysköimällähän olisi hyväksynyt ehdot joita ei ole vielä edes nähnyt. Vähän niin kuin osta tämä ohjelma, sopimus on laatikossa ja avaaminen on suostumus sopimukseen.

Jos on pysäköinyt "ehtojen" vastaisesti ja suostuu maksamaan sen tarkastusmaksun, niin missä on sitoutunut siihen, että sen maksaa 14 vrk sisällä? Voihan sitä sitoutua maksamaan sen ennen kuin vuosi vaihtuu. Mitä oikeus mahtaisi sanoa jos tulisi haaste oikeuteen ja toteaisi, että kyllä pysäköin ja olen sitoutunut maksamaan sen laskun, mutta sopimuksessa ei annettu maksuaikataulua. Maksulapun ehtoihin nimittäin ei ole voinut suostua, kun se kerran ei ole se sopimus.

Muutenkin perinnästä aiheutuviin kuluihin/koroon on olemassa omat lakipykälänsä. Tuo maksun tuplaaminen ei käsittääkseni ole lain mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

terve! neuvoa kaivataan ! sain parkpatrol firmalta sakon missä on tarkat reklamaatio-ohjeet mm.. reklamaatiot vain kirjallisena siihen ja siihen osoitteeseen , ajoneuvon kuljettaja , tapahtumien kulku jne.. laitanko vain sähköpostin jossa kerron etten ole ollut kuljettaja , laitanko vain saman tiedon kirjallisena vai annanko mennä perintään ja kiistän sitten perintätoimistolle sakon ? tietenkään en voi toimia reklamaatio ohjeiden mukaan sillä silloin pitäisi selvittää kuljettaja jne.. ja maksaa myös postimaksu..mitenmuut ovat toimineet ? kiistää sähköpostilla , soittaa , ei tehdä mitään ja antaa menn'ä perintään ja kiistää sitten vai miten toimia?? viisammat neuvoja..etukäteen kiittäminen on ruma tapa mutta sanon silti kiitos...

Anonyymi kirjoitti...

Odotat rauhassa perintätoimiston kirjettä ja kiistät heille olleesi kuljettaja. Sitä ennen ei kannata tehdä mitään.

Osalta sakkoparkkifirmoilta tulee tämän jälkeen jotain uhkailukirjeitä. Kiistät järjestelmällisesti olleesi kuljettaja ja asia jää aina siihen.

Anonyymi kirjoitti...

sain parkpatrol firmalta sakon

Eli oletan että puhut sakkolapusta tuulilasissa.

Sille ei pidä tehdä mitään koska sinähän et ollut ajoneuvon kuljettaja. Odota ensimmäistä maksumuistutusta joka tulee todennäkäisesti laskutusta hoitavalta perintäyhtiöltä. Kiistät olleesi ajoneuvon kuljettaja ja pyydät lähettämään laskun oikealle sopimuskumppanille. Muista että sinulla sopimuksen ulkopuolisena ei ole mitään velvollisuutta todistaa kuka autoa ajoi. Se joka väittää sopimusta rikotun, eli Parkpatrol, on näytettävä toteen sopimusrikkomus ja se lähtee siitä että tietää sopimuskumppaninsa. Sinulla ei siis tämän asian kanssa ole mitään hätää. Laskua ei pidä eikä tarvitse maksaa. Ne ovat perustuslain vastaisia.

Muista että uhkailua, monesti laitonta sellaista esiintyy. Saat vaatimuksia todistaa ajoneuvon kuljettajan. Unohda se, sellaista velvollisuutta sinulla ei ole. Saatetaan uhkailla poliisitutkinnalla. Sen suurempaa sontaa ei olekkaan. Kyse on yksityisoikeudellisesta riidasta. Ei siis ole tapahtunut rikosta. Asia ei kuulu poliisille eikä poliisi asiaa tutki. Sitten uhkaillaan luottotietojen menetyksellä ja suurilla oikeidenkäyntikuluilla. Ensinnäkin luottotiedot voi mennä vasta kun olette käyneet oikeudessa, ja olisit hävinyt ja sen jälkeenkin jättäisit vasta maksamatta. Perintäyhtiö ei voi yksityisoikeudellista saatavaa pistää ulosottoon jos olet sen kiistänyt.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvät ohjeet. Näin olen toiminut parkpatrolin kanssa ja aikansa venkoiltuaan mitään ei kuulu. Mustosella ei ole pokkaa lähteä oikeuteen. Firma on sinänsä ihan vitsi kuten blogin aikaisemmista artikkeleista voitte lukea.

Parkpatrolista kannattaa lukea tämä vanha artikkeli: http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2006/11/parkpatrol-tmn-viikon-vitsi.html

Yrityksen toiminta-ajatus:

Narmer oli Ylä-Egyptin kuningas n. 3100 e.Kr. Hän yhdisti Ylä- ja Ala-Egyptin yhdeksi kokonaiseksi valtakunnaksi ja perusti siten muinaisen Egyptin valtion.

Voi äiti, ihan kun alakoululaisen keksimä. Heheh, lapsellista ....

Anonyymi kirjoitti...

Fantastinen blogi. Todellisia helmiä vuosien takaa !!

J. Virolainen kirjoitti...

Niin on.

Anonyymi kirjoitti...

Kas kas http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/114530-ts-parkkifirmat-vaistavat-oikeussalia

Hyvä että asia tulee julkisuuteen, vähenee maksavien autoilijoiden määrä kun tietävät ettei maksua tarvitse maksaa kun parkkifirmat ei uskalla lähteä oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Tällä hetkellä valvontamaksuista jää yrityksestä riippuen maksamatta 10–20 prosenttia, eli yhtiöt menettävät rahaa nykykäytännön takia.

Tuo on valvontayhtiöiden oma versio. Totuus on toisenlainen jota ei uskalleta tuoda julki. Yksityisistä parkkisakoista n. 40-60% jää tällä hetkellä maksamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kun asiaa miettii yhtään tarkemmin, sitä enemmän nämä parkkifirmat muistuttavat mafiaa.

Sekä mafia että parkkifirmat myyvät pakkosuojelua eli yksityisoikeudellisia sopimuksia (he he), mutta eivät halua riidellä sopimuksiensa oikeellisuudesta oikeussaleissa, koska silloin paska leviäisi tuulettimeen.

Parkkifirmat haluavat pitää toimintansa imagon laillisena, joten toistaiseksi ne eivät halua turvautua mafian suosimiin velanperimiskeinoihin (vaikka viitteitä tästä on jo olemassa).

Anonyymi kirjoitti...

puoli yhdeksän uutisissa sanottiin totuus suoraan "maksamatta jättämisestä ei välttämättä seuraa mitään seuraamuksia koska valvontafirmat ei uskalla lähteä oikeuteen"

Anonyymi kirjoitti...

Ylen nettisivuilla uutista asiasta http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/08/rikosoikeuden_professori_ei_maksaisi_yksityisia_parkkisakkoja_2785193.html

Anonyymi kirjoitti...

JV saa taas kerran kiksejä käsitellessään tätä "sopimussakotusta" blogissaan.

Professori kehottaa ihmisiä "laittomuuteen" ja kansalaistottelemattomuuteen" tms.

Mitä laitonta siinä on, että kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja? Parkkiyhtiöthän voivat helposti periä saatavansa sopimuskumppaniltaan oikeudessa, eiköstä vain?

Ai eivät kykene osoittamaan sopimuskumppaniaan? No voi voi.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän tuo Virolaisen lamppu on sammunut tässä asiassa monta vuotta sitten. Väittää mm. että tämä kiista on kestänyt vain 3-4 vuotta, totuus 7 vuotta. Sen lisäksi meni lausumaan seuraavaa:

Anonyymi kirjoitti...
Vallitseva tilanne kertoo kyllä täsmälleen, miten heikoilla nämä terrorifirmat ovat. Ne luottavat siihen, että joku aina maksaa, mutta kun niiltä kysyy että niin kenen pitäisi maksaa, ne vain väittävät että auton omistajan pitäisi tietää. Jos ei tiedä, ne repivät maksumäräyksen. Oikeuteen ne eivät ole enää lähteneet.

Että näin vahvoilla ne tietävät olevansa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...
Edellä eräs anonyymi puhui "terrorifirmoista".

Tämä on juuri sellaista kiihotusta ja sanoisiko vihapuhetta, mitä parkkiaktivistien sivustot ovat pullollaan.


Surullista nähdä miten professoritasoinen ihminen menee täysin lukoon ja lähtee syyttämään kiistanalaisessa oikeudellisessa tilanteessa vastakkaisen kannan edustajia vihapuheesta vailla mitään perustetta!

SÄÄLITTÄVÄÄ!

Anonyymi kirjoitti...

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/puskaradio/viesti/43322/

Anonyymi kirjoitti...

Surullista nähdä miten professoritasoinen ihminen menee täysin lukkoon ja lähtee syyttämään kiistanalaisessa oikeudellisessa tilanteessa vastakkaisen kannan edustajia vihapuheesta vailla mitään perustetta!

JV:n mielestä mitään oikeudellista kiistaa ei edes ole, vaikka

a) Yksityisestä p-valvonnasta ei ole olemassa lakia
b) Lakiesitys yksityisestä p-alvonnasta kyllä oli tulossa, mutta se todettiin perustuslain vastaiseksi
c) Monet oikeusoppineet pitävät tulkintaa "sopimussakotukseen" perustuvasta yksityisestä p-valvonnasta vähintäänkin arveluttavana käännetyn todistustaakan ym. ongelmien takia
d) Suuri joukko (laskentatavasta riippuen 20-70%) autoilijoita vastustaa yksityistä p-valvontaa ja kieltäytyy maksamasta "sopimussakkojaan"
e) Yksityiset p-valvontayhtiöt eivät edes yritä periä näitä maksamattomia saataviaan oikeudessa

Normaali ihminen sanoisi tilanteen olevan kaukana "juridisesti selvästä", mutta kenties tunne siitä että saa olla yksin oikeassa sumentaa arvostelukyvyn.

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen nyt on ihan täysi pelle näissä asioissa. Herää vain kysymys mikä on hänen osuutensa yksityisissä pysäköintifirmoissa kun niin innokkaasti väittää kaiken olevan laillista ja juridisesti täysin selvää.

Se että kehottaa jättää laskut maksamatta EI OLE RIKOS. Asia on ihan sama kuin minä kehoitan jättämään sähkölaskun maksamatta. Jo tämä osoittaa että Virolaisen lääkitys ei ole kaikin puolin ihan kohdalleen säädetty.

Sitten tullaan tähän "vihapuheseen". Jota tässäkin blogissa vähän uudemmassa artikkelissa kritisoitiin, juuri siitä että vihapuheen määritelmää ei ole kukaan kertonut. Vihapuhe on kuulijasta/lukijasta kiinni ja kuten Jyrki Virolainen hyvin kommenteillaan osoittaa, hän olisi valmis tulkitsemaan pysäköintivalvontayhtiöiden kritisoimisen vihapuheeksi, siis rangaistavaksi teoksi.

Voi luoja, sanon minä! Meillä on näitä pellejä jo poliitikassa, pitääkö niitä olla myös "professoreissa"!

Anonyymi kirjoitti...

Heh, kuten blogistikin kehoittaa kansalaistottelemattomuuteen nyt kehoittaa myös oikeusoppinut.

Itse olen ollut kansalaistottelematon jo viimeiset VIISI vuotta eikä yhtään kutsua oikeuteen ole tullut!

Anonyymi kirjoitti...

Asia on ihan sama kuin minä kehoitan jättämään sähkölaskun maksamatta.

[saivartelu]Tuo pätee silloin, jos et olisi tehnyt sähkösopimusta ja sähköyhtiö lähettelisi sinulle aiheettomia laskuja. :) [/saivartelu]

Minä en usko Virolaisella olevan mitään kytköksiä parkkifirmoihin (ainakin mies itse on tämän toistuvasti kiistänyt), mutta jaksan joka kerta ihmetellä hänen mustavalkoista suhtautumistapaansa.

Oletetaan silti, että Virolainen olisi tässä yksityisessä pysäköintivalvontaasiassa täysin oikeassa ja me yksityistä valvontaa vastustavat väärässä. Ei tämä silti poista sitä tosiasiaa, että parkkivalvontayrityksen on pystyttävä osoittamaan sopimuskumppaninsa; pelkkä henkilöauto ei tee sopimusta kenenkään kanssa. Auton omistaja puolestaan voi täysin laillisesti kiistää olevansa sopimuskumppani parkkiyhtiön kanssa, eivätkä nämä voi asialle yhtään mitään.

alo kirjoitti...

Jostain syystä Virolainen vaikeni eikä uusia kommenttejakaan ole ilmestynyt hänen blogiinsa.

Tein muuten seuraavan huomion:

Viimeisessä artikkelissaan hän vaahtoaa kauheasti ja haukkuu nuijiksi niitä, joita käyttävät valvontamaksuista sakko-nimitystä. Kuitenkin hän itse on kirjoittanut sopimussakosta tarkoittaessaan näitä valvontamaksuja, linkki, kohta 7, viitatessaan erään mietinnön tekstiin. Onko sitten ihme, että muutkin menevät sekaisin.

Edelleen hän on kirjoittanut parkkisakoista, vaikka ilmeisesti tarkoittaa pysäköintivirhemaksuja, linkki, kohta 6.

Minusta on naurettavaa takertua toisten termisekoiluihin kun ei itsekään oikein osaa. Ja koska tuo valvontamaksu on juuri sopimussakon luonteinen, on se enemmän sakko kuin mitä kunnallinen pysäköintivirhemaksu konsanaan.

Kirjoitin tästä Virolaisen blogiin, yritin kahdesti, ei julkaistu. Huomautin asiasta vielä sähköpostillakin, ei mitään reaktiota. On varmaan nyt taas raukkamaista kirjoittaa muualle, mutta minkäs teet kun mies ei vastaa huutoonsa.

Laitan tämän nyt poikkeuksellisesti omalla nimimerkillä, vaikka todennäköisesti tulee sontaa silmille...

Anonyymi kirjoitti...

JV:hän on vienyt bloginsa sensuurin jo ihan uudelle tasolle. Argumentoi kommenttiosuudessa kommentteja vastaan mitä ei ole edes julkaissut. Näin demen anteeksi demokratia ja vapaa keskustelu toimii, tai toimi. Ainakin DDR:ssä.

Tämä on tietysti minun oma tulkintani asiasta. Voin toki olla väärässäkin. Erehtyväisiähän me kaikki ollaan. Missään nimessä mistään vihapuheesta ei ole kyse vaan puhtaasti mielipide-erosta.

Anonyymi kirjoitti...

Asia on ihan sama kuin minä kehoitan jättämään sähkölaskun maksamatta.

[saivartelu]Tuo pätee silloin, jos et olisi tehnyt sähkösopimusta ja sähköyhtiö lähettelisi sinulle aiheettomia laskuja. :) [/saivartelu]


Siis otetaans nyt uudelleen. Jos kaverillani on sähkösopimus Helsingin Energian kanssa ja kehoitan häntä jättämään laskut maksamatta niin a) kehoitus jättää laskut maksamatta ei ole rikos samoin kuin b)itse laskun maksamatta jättäminen ei ole rikos vaan sopimusrikkomus.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan osalta voi aivan hyvin kehoittaa jättämään laskut maksamatta ja niin tuleekin toimia ja ohjeistaa koska nimenomaan yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ja oikeudesta määräätä psäköintivirhemaksuja on juridisesti paljon epäselvää.

Anonyymi kirjoitti...

Oletetaan silti, että Virolainen olisi tässä yksityisessä pysäköintivalvontaasiassa täysin oikeassa ja me yksityistä valvontaa vastustavat väärässä. Ei tämä silti poista sitä tosiasiaa, että parkkivalvontayrityksen on pystyttävä osoittamaan sopimuskumppaninsa; pelkkä henkilöauto ei tee sopimusta kenenkään kanssa. Auton omistaja puolestaan voi täysin laillisesti kiistää olevansa sopimuskumppani parkkiyhtiön kanssa, eivätkä nämä voi asialle yhtään mitään.

Juuri näin, tälle asialle ei herra Virolainenkaan voi mitään. On ihan turha vedota sopimukseen jos ei tiedä kenen kanssa sopimuksen on solminut.

Anonyymi kirjoitti...

Jostain syystä Virolainen vaikeni eikä uusia kommenttejakaan ole ilmestynyt hänen blogiinsa.

Oiskohan taas ollut jurrissa?

Anonyymi kirjoitti...

Siis otetaans nyt uudelleen. Jos kaverillani on sähkösopimus Helsingin Energian kanssa ja kehoitan häntä jättämään laskut maksamatta niin a) kehoitus jättää laskut maksamatta ei ole rikos samoin kuin b)itse laskun maksamatta jättäminen ei ole rikos vaan sopimusrikkomus.

Okei, minun moka.

Asianajaja KK kirjoitti...

Tolvasen "oppi" on jo langannut otolliseen maaperään, mikä näkyy parkkiaktivistien ja -huligaanien oikeusjakohtuus -nettisivustolla. Myös siellä ihmisiä kannustetaan valvontamaksujen laiminlyöntiin (lainaus professori Jyrki Virolaisen blogista, http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2011/08/465-rikosoikeuden-professori-kannustaa.html)

Jyrki "Parkkimafia" Virolaisella näyttää olevan monessa asiassa hyvin yksioikoinen käsitys. Oikeusjakohtuus -blogin luonnehtiminen edelläkuvatuin sanoin ei osoita pelkästään omaa typeryyttä vaan myös täydellistä tietämättömyyttä. Jokainen joka on lukenut tätä blogia huomaa että yksityinen pysäköinninvalvonta on vain yksi kiinnostava aihe monista blogissa julkaissuissa artikkeleissa.

Samalla kun Jyrki "Parkkimafia" Virolainen haukkuu meitä huligaaneiksi ja yksityistä pysäköinninvalvontaa kritisoivia kirjoituksia vihapuheiksi, ei hän omissa sanoissaan ole sen parempi. Itseasiassa "arvostettuna" (tai ainakin ennen) professorina hänen kuuluisi tietää että hänen puheensa ovat todellista vihanlietsontaa niitä ihmisiä kohtaan jotka eivät suostu perustuslain vastaiseen yksityiseen rankaisemiseen. Lisäksi Jyrki "Parkkimafia" Virolainen näyttää täysin unohtavan sen tosiasian jota hän itsekkin on omissa kommenteissaan toistuvasti muistuttanut. Kyse on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta. Kyse voi olla sopimusrikkomuksesta, ei rikoksesta. Joten on täysin jokaisen ihmisen päätettävissä maksaako hän maksun johon hän on tai ei ole sopimuksen osapuoli. Valvontamaksun maksaminen on täysin vapaaehtoista. Maksun maksamattajättäminen EI OLE rikos. Jos valvontayhtiö haluaa maksunsa periä hän voi viedä asiansa oikeuden ratkaistavaksi heti kun on löytänyt sopimuskumppaninsa.

Anonyymi kirjoitti...

Muutamia kommentteja Jyrki "Parkkimafia" Virolaisen blogissa oleviin kommentteihin:

Vaikka tavalliset kadunmiehet (ja lutkamarssilaiset) puhuvatkin "yksityisestä parkkisakosta", ei YLE:n tietenkään pitäisi sortua samanlaiseen virheelliseen terminologiaan ja sen avulla tapahtuvaan suoranaiseen kiihottamiseen laillista elinkeinoaan harjoittavia yrityksiä vastaan.(Jyrki Virolainen)

Niin, katsokaapa Jyrki "Parkkimafia" Virolaisen tekstejä. Terminologia virheitä on enemmän kuin meressä kaloja.

Juridiikka on tuossa asiassa pläkkiselvä: pysäköintimaksusta on olemassa KKO:n lainvoimainen tuomio ja ulosottomies laittaa sen pyydettäessä täytäntöön. (Anonyymi)

Ulosottomies ei laita ilman lainvoimaista tuomiota mitään täytäntöön. KKO:n päätös koskee vain yhtä tapausta. Jos autoilija kiistää saatavan asia on vietävä käräjäoikeuden käsittelyyn. Sieltä mahdollisesti hoviin jne. Kunnes on syntynyt lainvoimainen päätös. On siis turha selittää että KKO:n päätös on jotain minkä perusteella valvontamaksu voidaan laittaa suoraan ulostottoon. Tämä on tyypillistä parkkimafian peloittelua.

Asianajaja KK kirjoitti...

Olen toimittanut printit Jyrki Virolaisen blogista Tolvaselle. Jyrki Virolainen syyllistyy useammassakin kohdin kunnianloukkaukseen josta toivon Tolvasen vetävän johtopäätökset ja ryhtyvän oikeudellisiin toimiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kolmen parkkifirman kylttejä on nyt sotkettu ja tuhottu. Sopimuksia ei synny ilman kylttejä. En sano missä alueilla, etsikööt itse alueensa joilla kylttejä ei ole. Tulen jatkamaan useamman kaverin kanssa tätä "yhtä laillista" toimintaa vielä useaan otteeseen. Kansalaistottelemattomuuden aika on nyt!

Anonyymi kirjoitti...

suora lainaus jyrki viroilaisen blogin kommenttiosiosta toivottavasti en syyllisty mihinkään lainatessani tämän :> " Jyrki Virolainen sanoi...
Olen selvittänyt kahden viimeksi mainitun anonyymin - kysymyksessä voi tosin olla yksi ja sama kommentoija - esille ottamaa kysymystä parin viimeisen vuoden aikana blogissani ainakin 7-8 kertaa.

Laajempi esitys kysymykseen sisältyy blogikirjoitukseen numero 316/15.9.2010 "Todistustaakkaoppia parkkimaksuasioissa".

On siis perin outoa, että tästä huolimatta tätä sama asiaa jaksetaan aina vain jankuttaa ja jankuttaa.

Valvontamaksusta vastaa ajoneuvon kuljettaja eli immeinen, joka on pysäköinyt kaaransa väärin. Osoitukseksi tästä ajoneuvon tuulilasiin kiinnitetään valvontamaksua osoittava vaatimus. Kun immeinen saapuu taksin kaaralleen, hän huomaa valvontamaksulapun ja toimii, jos on varustettu asianmukaisella maksumoraalilla, kehotuksessa mainitulla tavalla. Siis joko maksaa mukisematta tai reklamoi parkkiyhtiölle ja kertoo vastustamisensa syyn.

Jollei maksu kuulu maksukehotuksessa mainittuna aikana, yhtiö lähettää ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Omistaja tai haltija vapautuu maksuvelvollisuudestaan, jos hän näyttää, ettei hän ollut kuljettanut kyseistä autoa ko. tilanteessa. Jollei hän pysty näyttämään ko. asiaa tai ei halua kertoa, kuka autoa ko. tilanteessa ajoi, hänen oletetaan itse ajaneen autoa. Omistaja tai haltija vapautuu maksuvelvollisuudestaan, jos hän saattaa todennäköiseksi, että ajoneuvo oli tuolloin luvattomasti kuljettajan käytössä.

Omistajan tai haltijan ko. vastuusta ei säädetä missään, koska yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole lakia. Mutta em. lopputulokseen päästään jo nyt reaalisiin asia-argumentteihin perustuvan todistustaakkanormin avulla. Omistajalla tai haltijalla on todistustaakka siitä, ettei hän kuljettanut autoa po. tilanteessa. Ks. lähemmin em. blogikirjoitustani numero 316/15.9.2010.

Miksi todistustaakka on omistajalla eikä parkkiyhtiöllä? Yksinkertaisesti siksi. että omistajan on paljon helpompi näyttää, kuka autoa kuljetti eli kenen kuljetettavaksi hän mahdollisesti oli luovuttanut ko. aikana autonsa. Tätäkin kysymystä olen selvittänyt em. kirjoituksessani.

Toisin kuin anonyymi perusteettomasti väittää, omistaja tai haltija ei saa valvontamaksua torpedoiduksi vain väittämällä, ettei ole ajoneuvoa ko. aikana kuljettanut. Hänen pitää näyttää väite myös toteen.

Tilanne on siis aivan samanlainen kuin pysäköintivirhemaksussakin.

Vain kovakalloisimmat tai kverulantit rettelöitsijät väittävät muuta.

Toivottavasti tämä asia tuli nyt - jälleen kerran - selväksi! Minusta on tarpeetonta enää lähetellä palstalle ko. kysymystä koskevia jankkaavia kommentteja.
"

eli tuollaista..mielenkiintoista seurata keskustelua..Kaksi täysin eriävää mielipidettä , kuka on oikeassa kuka väärässä? mielenkiintoista seurata keskustelua..

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan Virolainen ollut opettajana toimiessaan samanlainen ainaoikeassaolija? Olisi mielenkiintoista kuulla entisten oppilaiden näkemyksiä?

Virolainen on ilmeisesti täyttänyt elämänsä oman bloginsa ja sen kommenttien luomalla virtuaalitodellisuudella. On tietenkin kätevää kun itselle hankalat kommentit pystyy poistamaan pienellä klikkauksella. Moni poliitikkoa toivoisi samaa todellisessa maailmassa!

Virolaisen toimintatapa vie uskottavuutta hänen muultakin toiminnaltaan, mikä on tietenkin ikävä asia niiden kannalta, jotka käyttävät hänen lausuntojaan esimerkiksi oikeudenkäynneissä.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom käytti oikeudenkäynnissään Mika S:ää vastaan huomattavan määrän aikaa ja paukkuja tuon käännetyn todistustaakan perustelemiseen, samalla tavalla kuin Virolainen on yllä tehnyt.

Valitettavasti mikään oikeusaste ei tällaista doktriinia hyväksynyt. Alioikeus jopa totesi jotenkin tähän tapaan, että "Näytön hankkiminen ajoneuvon pysäköineestä kuljettajasta on varmaankin valvontayhtiölle hankalaa ja liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tämä kantajan vaikeus ei kuitenkaan oikeuta poikkeamista normaalista todistusoikeudellisesta säännöstä, jonka mukaan sopimukseen vetoavan on näytettävä toteen sopimuskumppaninsa."

Myöskään hovioikeus ja korkein oikeus eivät hyväksyneet todistustaakan kääntämistä. KKO tuomitsi Mika S:n maksuvelvolliseksi siitä syystä, että se katsoi TÄSSÄ TAPAUKSESSA valvontayhtiön näyttäneen toteen, että Mika S oli itse pysäköinyt omistamansa auton kymmenen kertaa väärin samaan paikkaan.

Jyrki Virolaisen todistustaakkaoppi on ihan viihdyttävää luettavaa, mutta se on hänen yksityisajatteluaan. Tuomioistuimet näkevät tämän asian toisin.

On hupaisaa, että muuten niin objektiiviseen ajatteluun ja erittäin hyvin perusteltuihin mielipiteisiin kykenevä professori menettää täydellisesti objektiivisuutensa silloin, kun on kyse yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jota hän niin fanaattisesti kannattaa. Luulisi, että vaikka kannattaisikin itse yksityistä valvontaa, niin voisi edes myöntää, että asiaan liittyy oikeudellisia ongelmia ja epäselvyyksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Ei hemmetti.

Katsokaa nyt tuota viimeisintä anonyymi -- JV -kommenttiparia. (Monta perheenjäsentä, kaksi autoa vapaasti kaikkien käytössä jne.)

Ei tuollaisen kanssa voi väitellä. Verenpaine vaan nousee. Ehkä se onkin tarkoitus. JV menee itse jatkuvasti henkilökohtaisuuksiin, vaikka kommentti olisi täysin asiallinen ja korrekti.

Voisimmeko yrittää saada aikaan kampanjan, jolla Virolaisen blogiin tehtäisiin kommentointiboikotti? Ei se tietenkään estäisi hänen kavereitaa tai häntä itseään lähettämästä sinne myötä- tai vähän vastasukaisiakin kommentteja. Mutta ehkä sillä olisi jotain vaikutusta.

Tai sitten aina kun sinne jotain kommentoi ja jos kommenttia ei julkaista, postaisi siitä kopion tänne.

Toisaalta, sananvapauteen kuuluu Virolaisellekin sananvapaus. Mutta välillä hän kyllä menee kunnianloukkauksen puolelle.

Anonyymi kirjoitti...

Omistaja tai haltija vapautuu maksuvelvollisuudestaan, jos hän näyttää, ettei hän ollut kuljettanut kyseistä autoa ko. tilanteessa.

Bru-ha-haa! Jos autoilija on niin typerä, että alkaa tehdä valvontayhtiölle kuuluvia töitä heidän puolestaan (mahdollisesti omaksi vahingokseen vieläpä), niin ansaitseekin menettää rahansa.

Luulisi, että vaikka kannattaisikin itse yksityistä valvontaa, niin voisi edes myöntää, että asiaan liittyy oikeudellisia ongelmia ja epäselvyyksiä.

Jos Virolainen tekisi pienenkin myönnytyksen, hän käytännössä myöntäisi ettei ole ajatellut asiaa loppuun asti. Näin ollen hän ei tule myöntämään yhtään mitään, vaan jatkaa agendaansa katkeraan loppuun asti ja hieman pidemmällekin.

Anonyymi kirjoitti...

Omistajalla tai haltijalla on todistustaakka siitä, ettei hän kuljettanut autoa po. tilanteessa. Ks. lähemmin em. blogikirjoitustani numero 316/15.9.2010.

Virolaisen kommentti tältä osin on puhdasta parkkimafia propagandaa. Jopa käräjä- kuten hovioikeuskin ja samoin kuluttajavirasto ovat todenneet että valvontayhtiön vaikeus todistaa ajoneuvon kuljettaja ei käännä todistustaakka. Ei siis ole käänteistä todistustaakka. Se joka väittää sopimusta rikotun myös todistaa sen.

Virolainen puhuu tässä asiassa ihan puhdasta paskaa ja jättäisin hänen kommenttinsa täysin oman onnensa nojaan. Mitään juridista perustetta tuolle väitteelle ei ole. Jos käännetty todistustaakka hyväksyttäisiin, niin yksinkertaisimmillaan mikä tahansa lehtikustantamo voi lähettää maksullisia tilauksia asiakkaille ja vaatia heitä todistamaan etteivät he ole tilanneet. Tai maksullisissa mobiiliviesteissä liittymän haltijaa vaadittaisiin todistamaan ettei hän ole tilannut, vaikka tosiasiassa palvelun toimittajan on näytettävä toteen että hänellä on olemassa tilaus, ihan samoin kuin lehtitilauksissakin.

Eli jos tilaan Virolaisen puolesta hänen osoitteeseensa ison kasan lehtiä olisi Virolainen tehtävä laskun saatuaan todistaa ettei hän ole lehtiä tilannut. Absurdia.

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisen toimintatapa vie uskottavuutta hänen muultakin toiminnaltaan, mikä on tietenkin ikävä asia niiden kannalta, jotka käyttävät hänen lausuntojaan esimerkiksi oikeudenkäynneissä.

Juuri näin, uskottavuus täysin kadonnut.

Anonyymi kirjoitti...

On hupaisaa, että muuten niin objektiiviseen ajatteluun ja erittäin hyvin perusteltuihin mielipiteisiin kykenevä professori menettää täydellisesti objektiivisuutensa silloin, kun on kyse yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jota hän niin fanaattisesti kannattaa.

Miksi kannattaa? Vaikka hän itse kiistää yhteys on päivänselvä. Se joka selvittää Virolaisen yhteyden parkkifirmoihin saa minulta 1000 euroa käteen. Virolaisen puheet näyttää ja kuulostaa maksetuilta.

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen: "Minusta kyse on laittomuuteen kannustamisesta." oikeusjakohtuus-blogin artikkelista?

Mikä on se laiton teko, rikosnimike, johon syyllistytään jos kehoitetaan jättämään maksut maksamatta? Virolaisen perustelu on se että kerrotaan virheellistä tietoa todistustaakasta. Itseasiassa Virolainen itse syyllistyy laittomuuteen väittäessään todistustaakan kääntyvät. Näin se ei ole, se on jo todettu oikeudessa useampaan kertaan. Itseasiassa nykyinen oikeuskäytäntö on vahvasti todistustaakan osalta oikeusjakohtuus blogin kannan mukainen! Piste.

Anonyymi kirjoitti...

Minä käytin yksityistä pysäköinninvalvontaa ihanasti hyväkseni. Miten? Menin maksamaan 40 euron maksun. Miksi? Minäpä kerroin.

Olin lähdössä kolmeksi viikoksi jenkkeihin kaverini kanssa. Auto piti jättää kentälle 3 viikoksi ja kustannus olisi ollut reilusti yli 100 euroa.

Kaverin kodin vieressä oli kuitenkin yksityisessä valvonnassa oleva parkkialue jossa oli 6h pysäköintikiekon käyttöpakko.

Noh, en vienyt autoa kentälle vaan menin taksilla (21 euroa). Kuten arvata saattaa olin rikkonut pysäköintiehtoja ja maksulappu odotti kolmen viikon päästä ruudussa. Itseasiassa niitä oli laitettu sinne 6 kpl.

Soitin valvontayhtiöön ja myönsin olleeni kuljettaja ja sanoin maksavani ensimmäisen sopimussakon pysäköinnistä, mutta en maksa muita. Olen tehnyt sopimusrikkomuksen rikkomalla pysäköintisääntöä. Mutta olen rikkonut sopimusta vain kerran koska auto on ollut paikallaan 3 viikkoa. Valvontayhtiö yritti vänkäillä vastaan, mutta turhaan.

He eivät voi autoa siirrättää ja myönsin sopimusrikkomuksen. Sopimuksen mukaan rikkomuksesta määrätään kertamaksu 40 euroa. Ehdoissa ei määritellä kestoa rikkomukselle.

Eli vältyin kalliilta yli 100 euron pysäköinniltä maksamalla sopimusrikkomusmaksun 40 euroa vaikka firma yrittikin periä 6 x 40 eur. Luopuivat vaateesta kun lakimies ystäväni selitti vähän perusasioita.

Anonyymi kirjoitti...

EU direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista. Direktiivin liitteessä on luetteloitu asioita joita on tarkoitus pitää kohtuuttomina, mm.

- rajoittamalla sopimattomasti kuluttajan saatavilla olevia todisteita tai määräämällä kuluttajalle todistustaakka, jonka olisi sovellettavan lainsäädännön mukaan oltava sopimuksen toisella osapuolella.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös Jyrki Virolainen ole tietoisesti loukannut oikeusjakohtuus blogin tekinäoikeutta kopiomalla melkein koko artikkelin omalle palstalleen?

Olisiko tästä aika tehdä rikosilmoitus?

Anonyymi kirjoitti...

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194664854403/artikkeli/mtv3+puolet+parkkiyhtioista+ulosottotaustaisia.html

Anonyymi kirjoitti...

Onkos tässä tilanne edellen sama, että maksua ei tarvitse maksaa?

Anonyymi kirjoitti...

Kun uusi laki toivottavasti tulee voimaan ja on olemassa maksettu sakkolappu tai kesken oleva, niin sittenkö haetaan laittomasti perityt maksut pysäköinninvalvojalta takaisin?

Minulla oli invakortti ikkunassa ja silti tuli maksulappu. Olin kysynyt riittääkö invakortti ikkunaan ja kiinteistön edustajana paikallinen yritys totesi, että riittää. Peruste sakolle oli tieliikennelaki 28§ ja että invakortti ei oikeuta. Kyse on kaupungin omistamasta tontista, jossa kyseinen yritys, missä asioin, toimii.

Isotuoppi kirjoitti...

Parkkipate tuli laputtamaan autoni minun omalla parkkipaikalla. Auton ikkunassa ei ollut PatenLupaLappua 5 minuuttiin, koska hain sen ylhäätä asunnosta, koska käytössämme on useita autoja ja vain yksi lupalappu.

En todellakaan aio maksaa maksua. Laitoin jo reklamaation menemään, sillä syyllä että maksu oli määrätty syyllä: "varatun paikan luvaton käyttö" ja tämähän on puppua, minulla on taloyhtiön lupa ja sopimussuhde omaan parkkipaikkaani.

Varmaan tulee automaattinen hylkäys, mutta maksua en maksa.

Pienenä lisäpointtina vielä, että meidän paikalla on taas luvattomasti pysäköinyt talon muut asukkaat. Heillä on Paten lappu ollut hienosti ikkunassa, joten Paten mielestä lupa-asiat on ollut kunnossa...vaikka tosiaan paikka on minun.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehti:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013030416743365_uu.shtml

Yksityisen pysäköinninvalvojan päälle ajettiin!

Erinomaista kansalaisaktivismia! Juuri näin tulee menetellä laittoman toiminnan edessä.

Anonyymi kirjoitti...

Puolivuotta kulunut ParkkiPaten laputuksesta ja uhkauksesta käräjäoikeudella, mutta ei ole kutsua oikeuteen kuulunut. Eikä mitään muutakaan. Täytyy varmaan olla itse yhteydessä, jotta asia saadaan pois päiväjärestyksestä virallisen kaavan mukaan...