Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, lokakuuta 25, 2011

Q&A - Miten reklamoin yksityisestä pysäköinninvalvontamaksusta?

Blogille on toimitettu 24PPartner -nimisen valvontayhtiön reklamaation johdosta antama vastaus, joka osoittaa selvästi, miten vähissä ovat sakkofirmojen eväät asiakkaan kieltäytyessä maksusta.

"ASIA: Vastaus valvontamaksuhuomautukseenne, asianumero: XXXXXXXXX

Pysäköintialue: 01

Mikäli kiistätte kuljettaneenne ajoneuvoa kyseessä olevana ajankohtana, pyydämme teitä ystävällisesti lähettämään meille siitä kirjallisen ilmoituksen. Liitämme ilmoituksenne valvontakuvien oheen poliisiviranomaiselle tarvittaessa tehtävään tutkintapyyntöön tieliikennelain rikkomisesta. Muussa tapauksessa katsomme ajoneuvon rekisteritietoihin merkityn haltijan ajoneuvon pääasialliseksi käyttäjäksi ja täten hänen toimineen ajoneuvon kuljettajana.

Sen selvittäminen, onko tieliikennelain määräyksiä rikottu, kuuluu lain mukaan poliisille. Jätämme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille huomautusajan umpeuduttua, mikäli kuljettajaa ei pystytä muutoin toteamaan.

Kyseessä ollessa yrityksen ajoneuvo TraFi ilmoituksenne (säädös 1.1.2011) mukaisesti ajoneuvon käyttövastaavalla tulee olla tieto ajoneuvon käyttäjästä. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan meille ajoneuvon kuljettajan huomautusajan puitteissa, niin valvontamaksun perintä voidaan ohjata oikealle henkilölle.

Ystävällisin terveisin,
Asiakaspalvelu
24PPartner"

Tällainen reklamaatiovastaus uhkailuineen poliisiviranomaiselle tehtävästä tutkintapyynnöstä konkretisoi erinomaisesti, millaisessa kriisissä ja ahdingossa koko yksityinen pysäköinninvalvonta-ala on. Valvontayhtiö on väitteineen ja uhkailuineen täysin kaseikossa. On selvää, että tuon reklamaatiovastauksen laatimiseen ei ole käytetty lakimiestä.

Ensinnäkin, mitään erillistä kirjallista ilmoitusta kiistämisestä ei tietenkään voida vaatia. Se, jolle valvontamaksu on osoitettu, voi vain lyhyesti kiistää toimineensa kuljettajana, jonka jälkeen hänen velvollisuutensa valvontayhtiöön nähden lakkaavat. Yksinkertaisimmillaan tämä ilmoitus voi olla vaikka tällainen:

Kiistän vaatimanne maksun perusteen. En ole kuljettanut ehtojen vastaisesti pysäköidyksi väitettyä ajoneuvoa maksuvaatimuksessa tarkoitettuna ajankohtana. Pyydän ottamaan asiassa yhteyttä siihen tahoon, jonka kanssa olette väitetyn sopimuksen tehnyt.

Tämä kiistäminen voidaan tehdä kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti riippuen siitä, minkälaisia yhteystietoja maksua vaativaan valvontayritykseen on käytettävissä. Jos asia myöhemmin etenisi tuomioistuimeen, ei valvontayhtiö voi tehokkaasti vedota siihen, että maksusta ei olisi reklamoitu vain sillä perusteella, että reklamaatiota ei ole tehty sen itsensä edellyttämällä tavalla. Mikä tahansa tarkoituksenmukainen tapa reklamoida, jonka riidan osapuoli voi suhteellisen luotettavasti näyttää toteen, riittää. Suullisestikin tehty reklamaatio, jos se esimerkiksi johtaa yllä olevan kaltaiseen reklamaation toteennäyttävään vastineeseen, on täysin riittävä.

Reklamaatio tehdään vain yhden kerran. Yllä oleva reklamaatioon tullut vastaus osoittaa reklamaation tekijän vedonneen jo siihen, että hän ei ole kuljettanut itse ajoneuvoa. Mitään uutta ”kirjallista ilmoitusta” tästä ei ole tarpeen tehdä.

Tarkkaan ottaen täysin aiheettomiin maksuvaatimuksiin ei tietenkään tarvitsisi reagoida millään tavalla. Vasta oikeudenkäynnissä esitetty kiistäminen voi kuitenkin johtaa oikeudenkäyntikuluvastuuseen myös voitettaessa juttu, jos kiistämisellä aikaisemmin olisi voitu välttää tarpeeton oikeudenkäynti. Tämän vuoksi, sekä ihan yleisestä kohteliaisuudesta, aiheettomista laskuista on pääsääntöisesti syytä reklamoida kerran. Enempään väittelyyn maksua vaativan tahon kanssa ei ole mitään syytä ryhtyä eikä uusiin yhteydenottoihin pidä vastata. Yksi reklamaatio riittää!

Yksityiset parkkiyhtiöt valvovat maanomistajan pysäköinnille asettamien ehtojen noudattamista. Ne eivät valvo, eivätkä voikaan valvoa, tieliikennelain noudattamista. Uhkailu tutkintapyynnön tekemisestä on sitä samaa painostusta, kuin valvontayhtiöiden laajalti harjoittama perinnällä, perintäkuluilla, luottotietojen menettämisellä sekä oikeudenkäynnillä ja suurilla oikeudenkäyntikuluilla uhkailukin. Tarkoituksena on saada sakotettu pelkäämään maksamatta jättämisen seuraamuksia ja näin maksamaan vaadittu maksu.

Parkkiyhtiöt eivät varmasti tee mitään tutkintapyyntöjä poliisille. Ei niillä ole intressiä ryhtyä sellaiseen, se olisi niille aivan liian työlästä. Tehdessään tutkintapyynnön, valvontayhtiön edustaja tulisi samalla sitoneeksi itsensä toimimaan todistajana rikosasiassa, jossa valvontayhtiö itse ei edes voisi voittaa mitään. Tutkintapyyntöjen tehtailu tuottaisi valvontayritykselle vain suunnattoman määrän lisää työtä ilman, että siitä olisi odotettavissa niille itselleen mitään hyötyä.

Asiassa on sitä paitsi kyse siviilioikeudellisesta riita-asiasta, joka ei poliisille millään tavalla kuulu. Vaikka luvaton yksityiselle alueelle pysäköinti voisikin periaatteessa täyttää lievän hallinnan loukkauksen tunnusmerkistön, tämä pätee vain tilanteissa, joissa pysäköinnistä ei ole sovittu. Jos parkkisakkofirma nyt väittää, että pysäköinnistä on olemassa jonkinlainen sopimus ja yrittää velkoa maksua tämän sopimuksen nojalla, eihän silloin tietenkään kyseessä voi olla luvaton hallinnan loukkaus! Silloin kyseessä on sopimuksen perusteella tapahtunut pysäköinti, jonka seuraamukset määräytyvät tuon sopimuksen nojalla. Poliisi ei tällaista asiaa tutki.

Olisi todella mukava tietää, mitä tieliikennelain määräystä 24PPartners Oy kuvittelee rikotun silloin, kun ajoneuvo on pysäköity sopimuksen perusteella yksityiselle alueelle. Ainoa seuraamus, mikä valvontayhtiön tutkintapyynnöstä edes teoriassa voisi seurata väärin pysäköidyn ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, olisi pysäköintivirhemaksu. On kuitenkin hyvin kyseenalaista, miten innostuneita poliisilaitokset olisivat tutkimaan tällaisia tapauksia.

24PPartner Oy:n kannattaisi muistaa, että tekemällä täysin perusteettoman tutkintapyynnön, se saattaa pahimmassa tapauksessa syyllistyä itse perättömään ilmiantoon, joka on säädetty rangaistavaksi.

Sillä, onko väärin pysäköity auto yksityishenkilön vai yrityksen omistuksessa, ei ole yksityisen pysäköinninvalvonnan kannalta mitään merkitystä. Ei yritykselläkään ole mitään velvollisuutta antaa ulkopuolisille mitään tietoja ajoneuvojensa käyttäjistä, vaikka tämä tieto yrityksellä olisikin. Näitä tietoja voi yritykseltä vaatia vain viranomainen, esimerkiksi rikostutkinnan tai verotarkastuksen yhteydessä. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa todistustaakka ehtojen vastaisesta pysäköinnistä ja sen tekijästä on maksua vaativalla yhtiöllä myös siinä tapauksessa, että väitetty pysäköintiehtojen rikkominen on tapahtunut yrityksen omistuksessa olevalla ajoneuvolla.

Summa summarum: Yllä esitetty valvontayhtiön vastaus sille tehtyyn reklamaatioon on pelkkää pysäköinninvalvonta-alan rappiotilasta kertovaa katteetonta uhkailua, johon ei ole tarpeen reagoida millään tavalla. Reklamaatiohan asiassa on jo tehty ja se riittää. Esitetyillä väitteillä ei ole minkään valtakunnan oikeudellista merkitystä. Tällaisten täysin merkityksettömien uhkailukirjeiden lähettely vain osoittaa, miten heikoilla parkkisakkofirmat maksuja vaatiessaan ovat. Tämä sakkofirmojen vaikeus näyttää toteen sopimuskumppaninsa ei kuitenkaan ole voinut tulla niille minkäänlaisena yllätyksenä, vaan kyllä asia on ollut tiedossa ihan alusta asti. Ei kukaan vakavasti otettava yrittäjä ryhdy sellaiseen bisnekseen, jossa sillä ei ole käytännössä mitään keinoja osoittaa sopimuskumppaniaan ja siten vaatia saataviaan. Tästä syystä pysäköinninvalvonta-alalla ei olekaan vakavasti otettavia yrittäjiä, vaan toimintaa pyörittävät mistään mitään ymmärtämättömät amatöörit ja jälki on yllä esitetyn mukaista.

Lue myös:
Parkkiyhtiö on jälleen hävinyt pysäköintiriidan
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Syyllistyvätkö parkkifirmat rikokseen
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynneille uhkailu on pelkkää pluffia
Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta käy jälleen kuumana

Vanhemmat artikkelit:
Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun
McDonalds haluaa eroon lapsiperheistä
ParkPatrol tämän viikon vitsi
ParkPatrol hätä kädessä
ParkPatrol Finland - Cloaca maxima
Tapaus Sello

44 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa! Kiitos ohjeista. Ei ole yksityisiä sakkoja tarkoituskaan maksaa!

Anonyymi kirjoitti...

Toi "Ootsä vittu ajanut tän tähän ruutuun" ON LEGENDAARINEN!!

Anonyymi kirjoitti...

Rikosilmoitus tullaan tekemään. Tällä blogilla ei ole mitään oikeutta julkaista asiakkaalle lähetettyä viestiä ilman meidän lupaa. Perästä kuuluu!

Anonyymi kirjoitti...

24PPartner! heh, firma on ääliöiden johtama. Olen itsekkin ollut tekemisissä heidän kanssaan enkä ole aina ollut ihan varma onko kyseessä lastentarha, hoitokoti vai mielisairaala. Pellejä ...

Anonyymi kirjoitti...

"Rikosilmoitus tullaan tekemään. Tällä blogilla ei ole mitään oikeutta julkaista asiakkaalle lähetettyä viestiä ilman meidän lupaa. Perästä kuuluu!"

Asiakkaalla on täysi oikeus julkaista teidän säälittävä uhkailukirjeenne julkisesti vaikka kuinka itkisitte.
Ja perästä kuuluu todellakin. Yleensä se paska vaan pistetään pönttöön eikä kirjoitella sitä sähköiseen muotoon ja lähetetä eteenpäin...

Anonyymi kirjoitti...

Poliisi ei varmasti ryhdy määräämään edes pysäköintivirhemaksua jonkun yksityisen yrityksen sille toimittamien kännykkäkamerakuvien perusteella. Sehän johtaisi vain siihen, että kaiken maailman kerrostalokyttääjät ryhtyisivät kuvaamaan väärin pysäköityjä autoja ja toimittamaan näitä kuviaan poliisille.

Kunnallinen pysäköinnintarkastaja tai poliisi määrää pysäköintivirhemaksun vain omien havaintojensa perusteella. Jos pysäköinnintarkastaja tai poliisi "tilataan" paikalle, silloinkin virhemaksun määrääminen edellyttää, että auto on edelleen väärin pysäköitynä viranomaisen saapuessa paikalle.

Minkään todistusarvoltaan olemattomien yksityisten kännykkäkamerakuvien perusteella ei pysäköintivirhemaksuja todellakaan määrätä!

Anonyymi kirjoitti...

Rikosilmoitus tullaan tekemään. Tällä blogilla ei ole mitään oikeutta julkaista asiakkaalle lähetettyä viestiä ilman meidän lupaa. Perästä kuuluu!

Höpö höpö, ainahan ilmoituksen voi tehdä, mutta se ei johda mihinkään. Kirjesalaisuus koskee tilannetta jossa henkilö A lähettää viestin henkilölle B. Kirjesalaisuus tarkoittaa että tuota viestiä ei kukaan ulkopuolinen saa avata. Sen jälkeen kun henkilö B on saanut kirjeen hän voi tehdä sille mitä haluaa. Ainoa rajoitus julkaisemisessa on jos kirje sisältää esim. yksityisyyden suojan alle kuuluvaa tietoa, laissa määriteltyä salaista tietoa tai tekijänoikeudellista materiaalia. Tekijänoikeuden kuuluminen kirjeen lähettäjälle edellyttäisi kirjeen sisällön taiteellisen arvon punnitsemista ja osoittamista. Tuo kirje ei täytyä määritelmää edes taiteellista paskasta. Muistaakseni blogistikin on asiaa jossain käsitellyt, en jaksanut etsiä!

Anonyymi kirjoitti...

Täältähän toi löytyy ...

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on asiallista toimintaa ...

http://www.iltalehti.fi/nettitv/?32215384

"Mieheltä paloi käämit totaalisesti hänen saatuaan parkkisakon. Väittely pysäköinninvalvojan kanssa päättyi siihen, että mies sahasi koko parkkimittarin kahtia."

Anonyymi kirjoitti...

"Asiakkaalla on täysi oikeus julkaista teidän säälittävä uhkailukirjeenne julkisesti vaikka kuinka itkisitte."

- Eiköhän tuo ole (ko. parkkifirman sijasta) taas sama janari asialla, joka postaa joka bloggaukseen alkuun tekevänsä rikosilmoituksen blogista. Milloin yllytyksestä rikokseen, milloin mistäkin.

Oikeassa toki olet, asiakas saa ko. kirjeen julkaista.

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköintifirman olisi helppoa varmistaa kuljettaja ennakolta palkkaamalla pysäköinninvalvoja sisäänajoportille.
Portilla pysäytetään jokainen auto ja kuljettajan kanssa tehdään sopimus. Pysäköinninvalvoja tarkastaa henkilöllisyyden ja kas pätevä sopimus on syntynyt.
Kuluja tulee kyllä lisää, mutta nyt on tiedossa kuljettaja ja jopa kuljettajan allekirjoitus pysäköintisopimuksessa.

Tätä iliikeideaa saa vapaasti käyttää.

Anonyymi kirjoitti...

Taas kerran yritetään asiat sotkea ja sitä kautta omia poliisin valtuuksia.

Pitää toki paikkansa, että yrityksen autoilla pitää olla käyttövastaava, jonka velvollisuuksiin kuuluu kertoa poliisille kenen käytössä auto oli. Velvollisuutta kertoa jollekin epämääräiselle privaattisakottajalle ei tietenkään ole.

Anonyymi kirjoitti...

Aika mitäton uhkaus tuo poliisille kertominen. Mikseivät alynneet alunperin pyytää poliisia tai kunnallista pysäköinninvalvojaa paikalle sitä lappua kirjoittamaan?

Todennäköisesti tyhjä uhkaus, jonka jättävät toteuttamatta. siitähän olisi heille vain vaivaa. Jos kuitenkin vaivautuvat, saavat aikaan vain makeat naurut poliisiasemalla. Pahimmassa tapauksessahan tässä saattaisi saada ihan aidon ja oikean pysäköintivirhemaksun. No se pitäsi sitten maksaa, mutta rahat menisivät oikeaan tarkoitukseen.


Oma kantani tuohon uhkaukseen on täysin selvä. Jos kerran omistamani auto on ollut mielestänne virheellisesti pysäköitynä, ottakaa yhteyttä poliisin tai kunnalliseen pysäköinninvalvojaan.
Mikäli he katsovat pysäköintivirhemanksun aiheelliseksi, heillä on tarvittavat valtuudet sellainen kirjoittaa. Lakiin perustuvan pysäköintivirhemaksun maksan toki auton omistajana ja samalla käytän pysäköintivirhemaksulain suomaa oikeukeutta vaatia pysäköinnin suorittanutta henkilöa korvaamaan maksetun summan.

Anonyymi kirjoitti...

Pitää korjata paria virhettä muuten hyvässä artikkelissa.

Ensinnäkin aiheettoman tutkintapyynnön tekeminen ei johda minkäänlaisiin syyteseuraamuksiin tutkintapyynnön tekijälle. Sen sijaan aiheettoman rikosilmoituksen tekeminen voi johtaa syytteeseen sen tekijälle. Tutkintapyyntö ja rikosilmoitushan ovat kaksi eri asiaa.

Toisekseen, tuo näiden parkkifirmojen tutkintapyyntö tieliikennelakiin nojaten tehtäisiin pykälän 65 perusteella (erityisesti mom. 2, joka muuten poistuu laista 19.1.2013), eli auton omistaja/haltijan pitää tietää kenelle hän ajoneuvonsa luovuttaa, koska hänen pitää tietää, että tällä on ajolupa. Ongelma tässä tietenkin on se, ettei auton omistaja/haltija voi lopullisesti tietää kuka sitä autoa sitten pysäköi, koska se alkuperäinen lainaaja on voinut lainata sen edelleen toiselle tai antaa jonkun toisen ajaa sitä ollessaan itse kyydissä jne. Tai sitten parkkeeraaja voi olla omistaja/haltijan kanssa samassa taloudessa asuva henkilö eikä vársinaista aktiivista lainaamista ole edes omistaja/haltijan taholta tapahtunut.

Tässäkään tapauksessa parkkifirma ei hyötyisi asiasta mitenkään, koska parkkifirma ei ole asianomainen eikä sillä siten ole oikeutta saada tietää miten tutkinta meni ja saiko poliisi selville auton lainanneen henkilöllisyyden. Selvää on, että poliisi ei asiaa veisi sen pidemmälle kuin korkeintaan jututtaisi auton omistaja/haltijaa.

Anonyymi kirjoitti...

Pykälä 65 on aika kaukaa haettu. Sen rikkomisesta privaattisakottajasta on tuskin mitään näyttöä jolla tutkinnan voisi saada etenemään ilmoituksen vastaanottajan pöytälaatikkoa pidemmälle.

Se toki asettaa velvollisuuden varmistua tietyistä seikoista ajoneuvoa toiselle luovutettaessa. Mutta kyseinen henkilö voi toki luovuttaa auton edelleen seuraavalle.

Pykälä ei aseta velvollisuutta siihen että pystyisi kertomaan kuka omistuksessa olevaa autoa ajaa. Pykälä ei aseta velvollisuutta pitää kirjaa ajoneuvon kuljettajista. Missään tapauksessa kyseinen pykälä ei aseta velvollisuutta kertoa kuljettaja jollekin privaattisakkofirmalle.

Taitaisi se tutkintapyyntö liittyä silti pykäliin 27 ja 28.

Anonyymi kirjoitti...

Tutkintapyyntö ja rikosilmoitushan ovat kaksi eri asiaa.


Käytännössä eivät ole. Kaikki "rikosilmoitukset" ovat teknisesti tutkintapyyntöjä.

Rikosilmoituksen ja tutkintapyynnön käsitteellisenä erona voidaan pitää sitä, että rikosilmoitukseksi kutsutaan poliisille tehtyä ilmoitusta, jossa ilmiannetaan joku tietty henkilö tai henkilöt jostakin rikoksesta. Tutkintapyynnöksi kutsutaan selvityspyyntöä, jossa poliisia pyydetään viran puolesta selvittämään, onko tapahtunut tai sisältyykö epäillyn menettelyyn mahdollisesti rikos.

Myös aiheettoman tutkintapyynnön tekeminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, tästä esimerkkinä vaikkapa KKO:2006:10.

Ei sillä ole mitään merkitystä, otsikoiko poliisille tekemänsä ilmoituksen "rikosilmoitukseksi" vaiko "tutkintapyynnöksi". Ratkaisevaa on se, esittääkö tässä yhteydessä poliisille perättömiä väitteitä ja jos esittää, oliko ilmoituksen tekijällä perusteltu syy uskoa asioiden olleen niin, kuin hän väittää.

Rikosta ei ole tapahtunut, ennen kuin tuomioistuin on niin päättänyt. Jos löydät kadulta ammutun ruumiin, niin on varsin todennäköistä, että kyseessä on henkirikos. Voi kuitenkin olla, että henkilö on ammuttu laillisesti itsepuolustuksena. Jos polkupyöräsi katoaa telineestä, se on todennäköisesti anastettu. Voi kuitenkin olla, että sen on ottanut käyttöönsä poliisi pakkotilassa tai naapurin mummo erehdyksessä.

Mistään tapahtumasta ei siis voida sanoa "etukäteen" kyseessä olevan rikos, ennen kuin asiasta on tuomio.

Kukaan yksityishenkilö, eikä edes poliisi itse, ei siis voi todeta rikoksen tapahtuneen. Sen voi todeta ainoastaan tuomioistuin. (Rangaistusvaatimus-/rangaistusmääräysmenettelyssä myös poliisimies tai syyttäjä, jos epäilty myöntää rikoksen).

Siksipä poliisi ei koskaan tutki "rikoksia", vaan ainoastaan epäiltyjä rikoksia. Tästä syystä poliisille tehty rikosilmoitus on aina teknisesti tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydetään selvittämään onko tapahtunut rikos. Jos poliisikin uskoo asiassa tapahtuneen rikoksen, asia etenee syyttäjälle ja mahdollisesti myöhemmin tuomioistuimeen.

Rikosilmoitus ja tutkintapyyntö ovat siis käytännössä sama asia. Ja kuten todettu, esitutkinnan käynnistämistoimesta voi tulla rikosoikeudellisia seuraamuksia tekijälleen riippumatta siitä, onko hän rubrisoinut toimensa "rikosilmoitukseksi" vaiko "tutkintapyynnöksi".

Anonyymi kirjoitti...

"Poliisi ei varmasti ryhdy määräämään edes pysäköintivirhemaksua jonkun yksityisen yrityksen sille toimittamien kännykkäkamerakuvien perusteella. Sehän johtaisi vain siihen, että kaiken maailman kerrostalokyttääjät ryhtyisivät kuvaamaan väärin pysäköityjä autoja ja toimittamaan näitä kuviaan poliisille."

Poliisin on tutkittava kaikki tehdyt rikosilmoitukset. Mutta eihän yksityinen firma poliisille mitään ilmoituksia tee, koska se ei niistä mitään hyötyisi. Jos yksityinen firma veisi poliisille valokuvan vaikka pelastustielle pysäköidystä autosta, poliisi ehkä kirjoittaisi rikesakon pelastuslain rikkomisesta, mutta yksityinen firma jäisi nuolemaan näppejään. Toisaalta voisin kuvitella että kiinteistön omistaja voisi tälläisen ilmoituksen tehdäkin, koska se on vastuussa pelastusteiden auki pitämisestä ja sillä ei ole mitään kaupallisia intressejä asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

En ole kuljettanut ehtojen vastaisesti pysäköidyksi väitettyä ajoneuvoa maksuvaatimuksessa tarkoitettuna ajankohtana. Pyydän ottamaan asiassa yhteyttä siihen tahoon, jonka kanssa olette väitetyn sopimuksen tehnyt.

Onko välttämätöntä kiistää kuljettaneensa ajoneuvoa (ts. esittää väite, joka joku voi teoriassa ainakin väittää olevan valhetta) vai riittääkö pelkkä kehotus esittää vaatimus sopimuskumppanille? ...tai voisiko vain kiistää olevansa sopimuksen osapuoli ilman sen kummempaa perustetta?

"Kiistän tehneeni kanssanne sopimusta, johon perustatte vaatimuksenne. Osoittakaa vaatimuksenne sopimuskumppanillenne."

Anonyymi kirjoitti...

Poliisin on tutkittava kaikki tehdyt rikosilmoitukset.

Niin on, mutta se tutkinta voidaan päättää, jos ei ole syytä epäillä rikosta, tai ei ole syytä epäillä ketään rikoksesta. Myöskin ns. seuraamusluontoinen esitutkinnan päättäminen tulee kyseeseen, esimerkiksi jos rikos on hyvin vähäinen ja sen selvittämiseen menisi kohtuuttoman paljon resursseja.

On varmaa, että yksityisen tahon toimittamien valokuvien perusteella aloitettu esitutkinta, jos kyse olisi enintään pysäköintivirheestä, päättyisi hyvin nopeasti tutkinnan päättämiseen, "ei syytä epäillä rikosta" -perusteella. Kas kun virheellinen pysäköinti on dekriminalisoitu, se ei ole rikos. Siitä voidaan määrätä ainoastaan hallinnollisena seuraamuksena pysäköintivirhemaksu. Hallinnollisen seuraamuksen määräämiseksi ei esitutkintaa suoriteta.

Sen sijaan pelastustielle pysäköidyn ajoneuvon tapauksessa, tai jos virheellinen pysäköinti on voinut aiheuttaa vaaraa, tilanne voi olla toinen. Silloin kyseessä on rikkomus, joka poliisin on periaatteessa tutkittava. Silloinkin voi tosin olla niin, että tutkinta päätetään seuraamusluontoisesti - pelkkä yksityisen tahon ottama kuva kun ei vielä todista mitään, vaan asia vaatisi kuulusteluja, kuvan ottajan kuulemista todistajana oikeudenkäynnissä jne. Vähäisen rikkomuksen selvittämiseen jouduttaisiin käyttämään rikkomuksen vakavuuteen nähden aivan suhteettoman paljon resursseja.

Anonyymi kirjoitti...

Vielä koomisemmat ovat firman perustelut vaatia kirjallista reklamaatiota:
"Pelkästään sähköpostiviestin lähetystietojen perusteella ei voi varmistua siitä, että sen lähettäjä on tietty henkilö. Näin ollen sähköpostilla lähetetty oikeustoimi jää sen vastaanottaneen tahon riskille, mikäli lähettäjäksi ilmoitettu henkilö myöhemmin kiistää lähettäneensä kyseistä sähköpostia. On myös mahdollista, että samaa sähköpostiosoitetta voi käyttää useampi henkilö, joten vastaanottaja ei voi varmistua oikeasta henkilöstä pelkän sähköpostin lähettäjätietojen perusteella."
Eli pitäisi lähettää kirjallinen reklamaatio, koska muuten tulee "riski" että myöhemmin kiistän reklamoineeni. Mainitsematta tosin jää mikä tämä riski käytännössä olisi.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä blogissa taas näytetään unohtavan, että sopimuksen toiseksi osapuoleksi katsotaan auton omistaja, jollei muuta näytetä. Vastuusta ei vapaudu pelkästään vaittämällä, ettei ole ajanut autoa.

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas, että vai oikein "katsotaan"...

Siis kuka katsoo?

Valvontayhtiö voi aivan rauhassa "katsoa" sopimuksen osapuoleksi kenet haluaa.

Oikeudessa sopimuskumppani pitääkin pystyä sitten näyttämään toteen. Siellä ei pelkkä "katsominen" riitä, eikä riitä tätä nykyä myöskään Kuluttajariitalautakunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

"Tässä blogissa taas näytetään unohtavan, että sopimuksen toiseksi osapuoleksi katsotaan auton omistaja, jollei muuta näytetä. Vastuusta ei vapaudu pelkästään vaittämällä, ettei ole ajanut autoa."
Ja siis ihan vain muistutuksen vuoksi. Pysäköintifirmalla on näyttövelvollisuus sopimuksen osapuolesta. Mitään automaattista omistajan vastuuta ei sopimusrikkomuksissa ole. Tämän näyttövastuunhan totesi olevan valvontayhtiöllä tähän mennessä kolme oikeusastetta ja kuluttajariitalautakunta, vai unohdinko vielä jonkun?

Oik. yo. kirjoitti...

Tässä blogissa taas näytetään unohtavan, että sopimuksen toiseksi osapuoleksi katsotaan auton omistaja, jollei muuta näytetä. Vastuusta ei vapaudu pelkästään vaittämällä, ettei ole ajanut autoa.

Noh, trollihan tämä on mutta vastataan kuitenkin.

Blogistilta ei ole unohtunut mitään. Sinulta näyttää unohtuneen peruskoulu kesken kun et alkeellisimpia asioita ymmärrä sopimusoikeudesta. Sopimus syntyy kahden osapuolen välille. Yksityisessä pysäköinnin valvonnassa kyse on valvontayhtiön ja ajoneuvon kuljettajan välisestä oletetusta sopimuksesta. Ajoneuvon omistaja ei taas välttämättä ole ollut kuljettaja. Se kenen pitää todistaa ajoneuvon kuljettaja on sopimukseen vetoava. Eli vaolvontayhtiö. Myös toisella osapuolella (kuten Virolainen väittää), ajoneuvon kuljettajalla voi olla velvollisuus kertoa tietonsa väitetyn sopimusrikkomuksen osalta. Tässä tapauksessa kuitenkin ongelma on se että ei ole tiedossa kuka kuljettaja on. Jos omistaja kiistää olleensa kuljettaja ei hänellä ole velvollisuuksia selvittää kuljettajaa koska hän on sopimukseen nähden täysin ulkopuolinen. Omistaja ei ole sopimuksen osapuoli.

Niin, ja kunnallisessahan tämä tosiaan toimii niin että kuljettajalla ei ole edes väliä. Omistaja ja haltija ovat vastuussa.

Mene kotia itkemään ... pelle

Anonyymi kirjoitti...

Mikäli parkkifirma uhkaa viedä asian poliisille koska kysessä on väitetty tieliikennelain rikkomus, niin aika kummalliseen valoon joutuu firman alkuperäinen väite siitä että "kyseessä on yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuva maksu". Sillä jos väärinpysäköinti kerran taas olisi rikos, ei sellaisesta väärinpysäköintirikoksesra alunperinkään voi suojelurahamaisesti sopia parkkifirman kanssa.

Eli parkkifirma voisi päättää että onko kyseessä rikos, jolloin parkkifirmalla ei ole toimivaltaa, vai yksityisoikeudellinen sopimus, jolloin ei voi vedota rikokseen.

Mutta kuten hyvin tiedämme, parkkifirmalla on taipumus vedota milloin mihinkin, yleensä johonkin sellaiseen joka olisi sen kannalta edullista.

Anonyymi kirjoitti...

Keinoista viis jos vain rahaa tulee sisään. Oikeudenkäynneillä ja luottotietojen menetyksellä uhkailu on menettänyt tehoaan. Jotain uutta on pitänyt keksiä. Tutkimuspyyntö poliisille tieliikennelain rikkomisesta on päivän sana näissä katteettomissa uhkauksissa. Mitähän seuraavaksi keksivät.

Anonyymi kirjoitti...

Jollakin foorumilla oli skannaus tällaisesta uhkauskirjeestä, jossa siis uhattiin tutkintapyynnön tekemisellä nimenomaan TLL 65 § rikkomisesta. Joten kyllä sitä pykälää ainakin jossakin parkkifirmassa käytetään uhkauksena. Oli vielä se pykälän tekstikin siinä mukana, jotta se olisi "tehokkaampi" uhkaus.

Onhan tuo ihan tavallaan ymmärrettävä ajatusmalli. Jos kerran omistaja ei muista kenelle on autoansa lainannut, ei hän myöskään voi olla varma onko lainaajalla ollut ajo-oikeutta, jolloin hän on kenties syyllistynyt lain rikkomiseen. Ainut ongelma siinä tosin on se, ettei kyseinen pykälä edellytä omistajaa muistamaan lainaajaa loppuelämäänsä, joten milläs se potentiaalinen ajo-oikeudeton lainaaja todistetaan? Kyseessä on siis pelkkä katteeton uhkaus, joka yhdistettynä aiheettomaan maksuvaatimukseen täyttä petoksen tunnusmerkit.

Anonyymi kirjoitti...

Ajatusmalli jolla TLL 65 $ yritetään saada mukaan on erittäin hatara. Haluaisimpa todella nähdä poliisin ilmeen jos he yrittäisivät tuon pohjalta tehdä ilmoituksen.

Yksityiselle pysäköintifirmalle ei ole mitään velvollisuutta kertoa kuka autoa ajoi. Jos omistaja ei kerro, se osoittaa vain ja tasan sen ettei omistaja kerro. Se ei osoita edes sitä ettei omistaja muista. Muistamattomuuskaan ei olisi rikos. Eikä se että joku lainaa autoa edelleen.

Missäköhän se pysäköintifirman näyttö siitä että pysäköinnin suorittanut henkilö olisi ollut vailla ajo-oikeutta tai päihtynyt? Missä se näyttö siitä, että omistaja olisi suoraan luovuttanut auton kyseiselle henkilölle.

Pientä lisäväriä tähän voi tuoda sekin, että tuon "en kerro", "en tiedä" tai "en muista" voi jopa sanoa poliisille ilman että sas syytteen 65 $ rikkomisesta. Tästä on ihan omakohtaista kokemustakin erään kamerasakon tiimoilta. Poliisikin joutui tyytymään siihen, että minua kiinnostaa vain oma syyttömyyteni.

Jos ovat suoraan viitanneet 65 $ on uhkaus ollut vähänkään lukutaitoiselle täysin mitätön ja naurettava. Nyt kun eivät tarkemmin määrittele rikottua pykälää joku voi haksahtaakin.

Anonyymi kirjoitti...

Käyttövastaavatietoon liittyvät kysymykset
1. Mitä käyttövastaavalla tarkoitetaan?
Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa henkilöä, jolla on tiedot auton kuljettajista, tai joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. Käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus.

2. Miksi yrityksen tulee ilmoittaa käyttövastaava?
Poliisi käyttää käyttövastaavatietoa automaattisen liikenteenvalvonnan yhteydessä toteutettavassa rikesakkomenettelyssä. Käytännössä poliisi on yhteydessä käyttövastaavaan saadakseen selvityksen autoa ajoneuvorikkomuksen aikana kuljettaneesta henkilöstä.

3. Mihin käyttövastaavatietoa käytetään?
Käyttövastaavan on annettava poliisille selvitys auton todellisesta käyttäjästä. Käyttövastaavalle voidaan lähettää rikesakko, mikäli voidaan luotettavasti olettaa, että käyttövastaava on kuljettanut rikkomuksen tekoaikana siihen käytettyä autoa.

4. Mitä käyttövastaavatiedon ilmoittaminen maksaa?
Ilmoitus uudesta käyttövastaavasta ja käyttövastaavan muutoksesta sekä käyttövastaavan luopumisilmoitus on maksuton.

5. Miten tieto käyttövastaavasta ilmoitetaan?
Ilmoituksen käyttövastaavasta voi tehdä maksutta netissä 1.1.2011 alkaen osoitteessa www.suomi.fi. Ilmoituksen tekeminen vaatii voimassa olevat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

6. Kuka voi ilmoittaa käyttövastaavatiedon?
Ilmoituksen voi tehdä käyttövastaavaksi nimetty henkilö osoitteessa www.suomi.fi. Ilmoittaja tunnistetaan suomi.fi-portaalissa henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä. Ilmoituksen tekemiseksi ilmoittajalla tulee olla tiedossa yrityksen y-tunnus ja nimi.

7. Kuka voi poistaa käyttövastaavatiedon?
Uusi käyttövastaavailmoitus korvaa aiemmin ilmoitetun käyttövastaavan. Käyttövastaavaksi ilmoitettu henkilö voi puolestaan ilmoittaa, ettei enää toimi käyttövastaavana. Kaikki käyttövastaavaan liittyvät ilmoitukset tehdään www.suomi.fi-sivustojen kautta henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten avulla.

8. Koska käyttövastaavatieto on ilmoitettava?
Käyttövastaavailmoitus tulisi tehdä 1.1.2011 jälkeen viimeistään silloin, kun yrityksen autolle tehdään muutosrekisteröinti tai auto ensirekisteröidään yritykselle.

9. Voiko yrityksellä olla useita käyttövastaavia?
Ei. Käyttövastaavatieto on yrityskohtainen.

10. Miksi käyttövastaavia voidaan ilmoittaa yritykselle vain yksi?
Käyttövastaavatiedon toteuttamistavaksi valittiin yrityskohtaisuus, koska ajoneuvokohtaisesti toteutettuna käyttövastaava olisi pitänyt ilmoittaa jokaiselle yrityksen autolle erikseen. Yhden käyttövastaavan malli helpottaa yrityksen käyttövastaavatiedon ylläpitoa sekä mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean toiminnan poliisin rikesakkomenettelyssä.

Anonyymi kirjoitti...

11. Miksi käyttövastaavan ilmoittamisessa käytetään luonnollisen henkilön tunnistautumista, vaikka kyse on yrityksen käyttövastaavasta?
Käyttövastaavasäädösten mukaisesti ilmoituksen käyttövastaavasta voi tehdä käyttövastaavaksi nimetty henkilö, joten tunnistautuminen tapahtuu käyttäen vahvaa kansalaisten tunnistautumismenetelmää. Tällä hetkellä suomi.fi-portaalissa ei ole vielä käytössä yrityksille suunnattua vahvan tunnistamisen menetelmää, mutta tällaisen tulevaisuudessa tullessa mahdolliseksi sitä voidaan harkita käytettäväksi myös käyttövastaavatiedon ilmoittamisessa.

12. Tarvitseeko yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimien) tai konkurssipesien tehdä ilmoitusta käyttövastaavasta?
Ei tarvitse. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) ei ole oikeushenkilö vaan yksityishenkilöön rinnastettava elinkeinotoiminnan harjoittaja. Vain oikeushenkilöiltä vaaditaan käyttövastaavatiedon ilmoittamista poliisin rikesakkomenettelyn mahdollistamiseksi. Myöskään konkurssipesien ei ole normaalitilanteessa tarvetta ilmoittaa käyttövastaavatietoa. Jos konkurssipesä kuitenkin jatkaa pitkään elinkeinotoiminnan harjoittamista ja sen nimissä olevat autot ovat liikennekäytössä, tulee ilmoitus auton haltijasta (luonnollinen henkilö) tai käyttövastaavasta tehdä ajoneuvoliikennerekisteriin.

13. Mikä on sanktio käyttövastaavatiedon ilmoittamatta jättämisestä?
Ilmoituksen laiminlyönnistä voidaan tuomita ajoneuvorikkomuksesta sakkoon.

14. Onko käyttövastaavatieto julkinen ja mistä sen saa?
On. Käyttövastaavatieto tarjotaan vain poliisille, joten sitä ei saa puhelin-, tekstiviesti- eikä verkkopalveluista.


Tää on kyllä aika mielenkiintoinen Trafin useimmin kysyttyjä kysymyksiä...

ENSINNÄKIN TÄMÄ EI LIITY MITENKÄÄN YKSITYISOIKEUDELLISIIN MAKSUIHIN. TIETOJA EI LUOVUTETA KUIN POLIISILLE TÄMÄNKÄÄN HARHAANJOHTAVAN ARTIKKELIN MUKAAN.

Toisekseen tämä on taas aivan käsittämätön vedätys Trafin puolelta, niin kuin on myös rekisteriin merkityn omistajan tietojen luovuttaminen ansaintatarkoituksessa yksityisille valvontafirmoille.

Kuinkahan monta ihmistä oikeasti haluaa rekisteröityä Trafille henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla työskentelemänsä firman pakettiautojen käyttövastaavaksi?Ei varmaan ketään täysipäinen.

Eikä tosta taida olla mitään lakiakaan jonka perusteella voitaisiin tuomita ajoneuvorikkomuksesta sakkoon.

Trafikin harrastaa sellaista kaksinaamaista pelottelua että oksat pois... Jos asiasta laki olisi, niin joka firmaan olisi tipahtanut lappu, jossa "käyttö"vastaava olisi vaadittu ilmoittaa!

Anonyymi kirjoitti...

11. Miksi käyttövastaavan ilmoittamisessa käytetään luonnollisen henkilön tunnistautumista, vaikka kyse on yrityksen käyttövastaavasta?
Käyttövastaavasäädösten mukaisesti ilmoituksen käyttövastaavasta voi tehdä käyttövastaavaksi nimetty henkilö, joten tunnistautuminen tapahtuu käyttäen vahvaa kansalaisten tunnistautumismenetelmää. Tällä hetkellä suomi.fi-portaalissa ei ole vielä käytössä yrityksille suunnattua vahvan tunnistamisen menetelmää, mutta tällaisen tulevaisuudessa tullessa mahdolliseksi sitä voidaan harkita käytettäväksi myös käyttövastaavatiedon ilmoittamisessa.

12. Tarvitseeko yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimien) tai konkurssipesien tehdä ilmoitusta käyttövastaavasta?
Ei tarvitse. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) ei ole oikeushenkilö vaan yksityishenkilöön rinnastettava elinkeinotoiminnan harjoittaja. Vain oikeushenkilöiltä vaaditaan käyttövastaavatiedon ilmoittamista poliisin rikesakkomenettelyn mahdollistamiseksi. Myöskään konkurssipesien ei ole normaalitilanteessa tarvetta ilmoittaa käyttövastaavatietoa. Jos konkurssipesä kuitenkin jatkaa pitkään elinkeinotoiminnan harjoittamista ja sen nimissä olevat autot ovat liikennekäytössä, tulee ilmoitus auton haltijasta (luonnollinen henkilö) tai käyttövastaavasta tehdä ajoneuvoliikennerekisteriin.

13. Mikä on sanktio käyttövastaavatiedon ilmoittamatta jättämisestä?
Ilmoituksen laiminlyönnistä voidaan tuomita ajoneuvorikkomuksesta sakkoon.

14. Onko käyttövastaavatieto julkinen ja mistä sen saa?
On. Käyttövastaavatieto tarjotaan vain poliisille, joten sitä ei saa puhelin-, tekstiviesti- eikä verkkopalveluista.


Tää on kyllä aika mielenkiintoinen Trafin useimmin kysyttyjä kysymyksiä...

ENSINNÄKIN TÄMÄ EI LIITY MITENKÄÄN YKSITYISOIKEUDELLISIIN MAKSUIHIN. TIETOJA EI LUOVUTETA KUIN POLIISILLE TÄMÄNKÄÄN HARHAANJOHTAVAN ARTIKKELIN MUKAAN.

Toisekseen tämä on taas aivan käsittämätön vedätys Trafin puolelta, niin kuin on myös rekisteriin merkityn omistajan tietojen luovuttaminen ansaintatarkoituksessa yksityisille valvontafirmoille.

Kuinkahan monta ihmistä oikeasti haluaa rekisteröityä Trafille henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla työskentelemänsä firman pakettiautojen käyttövastaavaksi?Ei varmaan ketään täysipäinen.

Eikä tosta taida olla mitään lakiakaan jonka perusteella voitaisiin tuomita ajoneuvorikkomuksesta sakkoon.

Trafikin harrastaa sellaista kaksinaamaista pelottelua että oksat pois... Jos asiasta laki olisi, niin joka firmaan olisi tipahtanut lappu, jossa "käyttö"vastaava olisi vaadittu ilmoittaa!

Anonyymi kirjoitti...

Voisikohan tämä täyttää kiristyksen tunnusmerkit? Uhkailusta ansaintakeinonahan tässä on kyse. Ehkä jonkun kirjeen saaneen pitäisi tehdä tutkinta pyyntö ;-)

Anonyymi kirjoitti...

Käyttövastaava-asia koskee vain yrityksiä, joten yksityishenkilöiden pysäköinnin kanssa asialla ei ole mitään tekemistä.

Lisäksi käyttövastaavan nimeäminen liittyy poliisin rikesakkomenettelyyn, joten yksityisoikeudellisten valvontamaksujen kanssa asialla ei muutenkaan ole tekemistä.

Parkkifirmat voivat siis edelleen osoittaa maksuvaatimuksensa ajoneuvon kuljettajalle, jonka selvittäminen ja osoittaminen on siis edelleen parkkifirman asia.

Anonyymi kirjoitti...

mulle tuli mkm-park serviceltä reklamaation jälkeen 3 sivua pitkä teksti. Pieni ote tekstistä:
Valokuviemme perusteella ajoneuvonne oli virheellisesti pysäköity.
Ajoneuvosta puuttui pysäköintikiekko, jota tulee käyttää pysäköidessä kyseisellä paikalla.

Ote hovioikeuden kannanotosta liittyen yksityiseen pysäköinninvalvonnasta käytyyn
oikeusprosessiin.

Helsingin hovioikeuden tuomio 20.11.2008:

”Johtopäätöksenä näytöstä hovioikeus totesi, että Mika S:n väite siitä, että hän ei tiennyt
kuka hänen hallinnassaan olevaa autoa oli toistuvasti kuljettanut ja pysäköinyt kanteessa
tarkoitetulla tavalla, oli epäuskottava.”

Puheena olevaan tilanteeseen sovellettuna mainitut vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön
nojautuvat todistustaakkasäännöt merkitsevät sitä, että todistustaakka on auton omistajalla tai
haltijalla, joka väittää, ettei hän ollut itse kuljettanut autoa eikä pysäköinyt ajoneuvoaan.
Kokemusperäisen todennäköisyyden mukaan kuljettaja on yleensä ajoneuvon omistaja tai
haltija. Yleensä omistaja tai haltija tietää, kenen käytössä ajoneuvo on ollut, jollei hän ole itse
kuljettanut sitä. Hänen on helpompaa esittää siitä näyttöä kuin valvontayhtiöllä, tämäkin
näkökohta kallistaa todistustaakan auton omistajalle.

Reklamaatiotapauksissa, joissa auton haltija vetoaa tietämättömyyteen autoa kuljettaneesta
tahosta, eikä halua kuljettajaa kertoa, MKM voi kerryttää perintään meneviä valvontamaksuja
ko. ajoneuvon kohdalla siten, että hovioikeuden kannanotto toimii ennakkotapauksena.

Kantanne ei ole vallitsevan oikeuskäytännön mukainen. Kyseessä on sopimusperusteinen
sopimusasia. Tällöin on sovellettava riita-asioissa yleisesti noudatettavia
todistustaakkanormeja, jotka eivät löydy kirjoitetusta laista, vaan jotka perustuvat
oikeuskirjallisuuteen ja vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.
Kantamme näyttöasiaan on selvä.

Vasta mahdollisissa riita-asioissa annamme asiasta näytön, näyttö annetaan aina
tuomioistuimelle, näyttönä voi toimia valvojan tekemät dokumentaatiot, henkilötodistelu
havainnoista, valokuvat tai mahdollisesti kohteen kameravalvonta.

Koska reklamaationne ei anna perusteita valvontamaksun mitätöimiseksi, kehotamme
teitä suorittamaan 40 euron valvontamaksun MKM Park Service Oy:n pankkitilille käyttäen
valvontamaksussa olevaa viitettä.

Suorittamalla maksut eräpäivään mennessä, vältytte muilta perimistoimenpiteiltä, joista
aiheutuu teille lisäkustannuksia.
Maksamattomat lainvoimaiset valvontamaksut etenevät maksumuistutusmenettelyn kautta
oikeudelliseen perintään normaalien perintäprosessien mukaisesti.

Pyydämme suorittamaan maksun mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa
tämän kirjeen päiväyksestä. Jos olette saanut maksumuistutuksen/perintäkirjeen
valvontamaksusta, kehotamme tekemään maksusuorituksen siinä ohjeistetulla tavalla
niin ikään 14 päivän kuluessa.

Mikäli olette jo suorittanut maksun, tämä kehotus on aiheeton.

Emme käsittele enää tätä valvontamaksua koskevia reklamaatioita.

Ystävällisesti,

MKM Park Service Oy
Reklamaatiot

Anonyymi kirjoitti...

Ja ainoa oikea vastaus tuohon:

"En tule suorittamaan vaatimaanne maksua, joka perustuu sellaiseen väitettyyn sopimukseen, jonka osapuoli en ole. Pyydän ottamaan asiassa yhteyttä sopimuskumppaniinne.

En tule jatkamaan enää mitään selvityksiä tai keskusteluja tästä asiasta. Pyydän Teitä nyt nostamaan asiassa velkomuskanteen, tai vaihtoehtoisesti tekemään hyvän perintätavan edellyttämän ilmoituksen perinnästä luopumisesta. Odotan toimenpiteitänne asiassa 14 vuorokauden kuluessa."

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin. Jos asia kerran on noin selvä, niin miksi ihmeessä eivät sitten nosta niitä kanteita, joilla noin kovasti uhkailevat?

Anonyymi kirjoitti...

Noh, tuo edellinen MKM Park Servicen vastaus on sentään vähän parempi, mutta puhdasta puppua sekin. Siinä väristellään asioita. Näyttäisi melkein siltä että teksti on aikalailla kopio herra Jyrki "parkkimafia" Virolaisen kännikommenteista.

Mutta ihan huvikseni muutama huomio.

Oikeus totesi että Mika S.n tapauksessa voitiin osoittaa hänen riittävällä varmuudella pysäköineen ajoneuvonsa alueelle. Tämä ei millään tavoin muuta näyttövelvollisuutta sopimusrikkomuksesta ja sopimuksen toisesta osapuolesta. Itseasiassa kyseisen hovioikeuden päätöksessä NIMEN OMAAN todetaan että kantajan vaikeus näyttää sopimuskumppaninsa toteen ei käännä todistustaakka ajoneuvon kuljettajasta. Samaan on päätynyt myös Kuluttajariitalautakunta nyt viimeksi.

Suorittamalla maksut eräpäivään mennessä, vältytte muilta perimistoimenpiteiltä, joista
aiheutuu teille lisäkustannuksia.


Perimistoimista aiheutuu lisäkustannuksia vain jos ne oikeudessa vahvistetaan. Kieltäytymällä maksamasta MKM firman on pakko viedä asia oikeuteen ratkaistavaksi.

Maksamattomat lainvoimaiset valvontamaksut etenevät maksumuistutusmenettelyn kautta
oikeudelliseen perintään normaalien perintäprosessien mukaisesti.


Eivät mene. Tarkistin asian yleisimmistä oikeuspiireistä. MKM parkkifirmalla ei ole yhtään perintätapausta menossa oikeudessa. Ei heillä valitettavasti pokka riitä.

Toiseksi, oikeuden päätöksessä ei tulla hyväksymään omistajan/haltijan velvollisuutta näyttää ajoneuvon kuljettaja toteen. Kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisissä riidoissa oikeus yleensä pyytää kannanottoa kuluttajariitalautakunnalta joka on yksiselitteisesti todennut että näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä.

Joten suomeksi ja kauniisti sanottuna. MKM Park Servicen viesti on PUHDASTA PASKAA.

Laskua ei kannata missään tapauksessa maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Maksamattomat lainvoimaiset valvontamaksut etenevät maksumuistutusmenettelyn kautta
oikeudelliseen perintään normaalien perintäprosessien mukaisesti.


Vai vielä ihan lainvoimaiset? Sallikaa minun nauraa.

MKM:n vaatima valvontamaksu ei ole eikä voikaan olla "lainvoimainen".

Lainvoima on oikeustieteen termi, jolla ilmaistaan tuomioistuimen tuomion tai viranomaispäätöksen olevan lopullinen, ts. siitä ei voi enää valittaa eikä sitä voi muuttaa normaalein muutoksenhakukeinoin.

Mutta kuulostaahan se tietenkin vakuuttavalta, jopa uhkaavalta, kun puhutaan "lainvoimaisesta valvontamaksusta"...

Yhteistä muuten niin MKM:n kuin 24PPartnerin reklamaatiovastauksissa, että niiden laatimiseen ei ole käytetty lakimiestä.

Kukaan lakimies ei, ainakaan omalla nimellään, kirjoittaisi tuollaista paskaa.

Anonyymi kirjoitti...

>Mutta kuulostaahan se tietenkin vakuuttavalta, jopa uhkaavalta, kun puhutaan "lainvoimaisesta valvontamaksusta"...

Totta; Suomessa lainmukaisuudesta päättävät toistaiseksi tuomioistuimet eivätkä MKM ja 24PPartner.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan mielenkiintoinen tuo "Emme käsittele enää tätä valvontamaksua koskevia reklamaatioita.".

Mitäköhän he tällä kuvittelevat tarkoittavansa? Tuon ilmaisun jälkeen voi perintäyhtiön olla todella vaikea suorittaa perintää. Jos suorittaa niin tästä saa varmasti hyvän aiheen valittaa hyvän perintätavan rikkomisesta.

Kun yritys kieltäytyy vastaanottamasta reklamaatioita, ainoa mahdollinen "next step" on kai sitten se haaste käräjäoikeuteen. - Mutta se osalta tiedämmekin jo todennäköisyyden.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2011/12/1452568/oikeusministerio-parkkifirmat-eivat-voi-jatkossa-sakottaa-omin-pain

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Yksityiset pysäköintivalvontayhtiön määräämät maksut ovat täysin perustuslainvastaisia. Maksumääräyksessä mainitun rikkomuksen näyttövastuu on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä. Yhtään yksityistä pysäköintivalvontayhtiön määräämää valvontamaksua EI TARVITSE eikä PIDÄ maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Mikäli valvontamaksun periminen etenee oikeudelliseen perintään, valvontamaksun perintäasiaa käsitellään tuomioistuimessa. Tuomioistuinkäsittelyssä auton haltijaa
tullaan kuulemaan asiasta ja hänen on lain mukaan pysyttävä tuomioistuimessa esittämässään kertomuksessa totuudessa. Näin ollen auton kuljettajatieto tulee selviämään viimeistään tuomioistuinkäsittelyssä."

Siis oikeus velvoittaa minut kertomaa/tietämään, kuka on kuljettja, kun itse en ole ollut.
Mitenkä sen voi edes tietää, kun ei ole ollut paikalla.

Mihinkä lakiin muuten vedotaan. Parkkipaten lakiin?

Anonyymi kirjoitti...

Tämä 24PPartner -yrityksen toiminta on täysin käsittämättömän ala-arvoista (mielenkiintoinen, mutta osuva nimi P niin kuin Paska). Ensiksikin on tämä kyttäämismentaliteetti; hienoista avolavamaastureista kytätään sopivaa uhria ja ilmeisesti myös valvontakameralla. Näin juuri Tapiolan Kaupinkalliontiellä. Sain virhemaksun kun kävin kysymässä rahan särkemistä kolikoiksi apteekilla. Maasturi pöllähti paikalle ja hävisi yhtä nopeasti. Toisen kerran tulin paikalla katsomaan touhua. Parkkipaikka oli täysin autio, kunnes yksi poloinen ajoi hiekkakentälle ja meni apteekkiin asioille. Noin 3 minuuttia siitä paikalle syöksyi valvonta-auto ja kolmessa minuutissa asia oli ohi. Eli parkkialuetta seurataan kameralla ja rahastajat ovat paikalla alle aikayksikössä. Mukava paikka mennä kiusaamaan... Toisaalta itse en enää jalallanikaan astu Tapiolaan; eiköhän kauppatkin jossakin vaiheessa tajua, että nykyisenkaltaisella meiningillä Tapiolan keskusta kuolee lopullisesti.