Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, tammikuuta 02, 2012

Nexpark alias Nexera Oy – hyvä esimerkki yksityisen pysäköinninvalvonnan täydellisestä rappiotilasta

Nexera Oy nimisen yrityksen pääasiallinen toimiala on mainostaminen. Yritys toimii kaupparekisterin tietojen mukaan Turussa, päätoimialanaan mainostoimistot. Yritykselle on perustettu aputoiminimi Nexpark, joka muistuttaa erehdyttävästi alallaan vakiintunutta ja tunnettua Nextparkia, joka pyörittää valtakunnan laajuista pysäköintimaksujen puhelinmaksupalvelua. Omilla nettisivuillaan Nexpark ilmoittaa harjoittavansa pysäköinninvalvontaa Turun alueella. Kyseessä on tyypillinen amatöörien pyörittämä pikkufirma joka on keksinyt oivan lisäkeinon hankkia tulosta rahastamalla autoilijoita perustuslainvastaisilla yksityisillä pysäköintivirhemaksuilla.

Blogi on saanut useita palautteita kyseisen yrityksen toiminnasta ja määrättyjen valvontamaksujen perinnästä. Perintää hoitaa Intrum Justitia. Yllättävää on, että Intrum Justitia on alkanut uudelleen periä yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuja, vaikka Intrum Justitia aikanaan irtisanoutui maksuista, kun ne alkoivat käydä hyvän perintätavan valossa kyseenalaisiksi ja siten yrityksen imagon kannalta kiusallisiksi. Toisaalta, Intrum Justitian mukana olo yksityisen pysäköinninvalvonnan hämäräbusineksessä ei ole täydellinen yllätys. Intrum Justitian perintätoimet ovat jo muissakin tapauksissa osoittautuneet monilta osin arveluttavaksi ja jopa lainsäädäntöä halventaviksi. Intrum Justitian osalta toimilupa olisi syytä aluehallintovirastossa laittaa tarkkailun alle.

Nexpark yrittää aggressiivisesti periä osoittamiaan valvontamaksuja uhkailemalla muun muassa jo voittamillaan oikeudenkäynneillä ja onkin lähettänyt seuraavankaltaisia vastineita valvontamaksusta kieltäytyneille autoilijoille perintäyhtiö Intrum Justitian kautta.
Blogilla ei ole tietoa mistään valvontamaksua koskeneesta oikeudenkäynnistä. Erittäin suurella todennäköisyydellä ainakaan oikeaa laajamittaista riita-asiaa, jossa vastaaja olisi kiistänyt maksuvelvollisuutensa, ei Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai missään muussakaan tuomioistuimessa ole ajettu. Kyseessä voi olla yksipuolinen tuomio, tai sitten Nexpark vain kylmästi bluffaa.

Täysin virheellinen on myös Nexparkin vastauksessaan esittämä väite, jonka mukaan valvontamaksusta vastaisi omistaja tai haltija. Tuossa on lainattu tekstiä kaupungin kunnallisen valvonnan lomakkeista ja vain korvattu sana "pysäköintivirhemaksu" sanalla "valvontamaksu".

Reklamoinnissa riittää yksi vastine. Mikäli mukana on jo perintäyhtiö, on perintäyhtiön velvollisuus katkaista perintä maksun perusteen kiistämiseen jälkeen eikä lainvastaisesti jatkaa perintää kiistämisestä huolimatta. Alla on esimerkki reklamaatiokirjeestä jolla Nexparkin uhrit voivat vastata asianmukaisesti laittomien maksujen perintäyrityksiin. Kirjepohjaa voi käyttää myös muiden valvontayritysten kanssa sanamuotoja hieman muokkaamalla.

Missään tapauksessa kenellekään ei voi suositella Nexparkin määrämien valvontamaksujen maksamista.

---------

REKLAMAATIO MAKSUVAATIMUKSESTA

Maksuvaatimuksen päiväys: xx.xx.xxxx
Asianumero: xxxx
Toimeksiantaja: Nexera Oy

Kiistän Nexera Oy:n vaatiman maksun perusteen. En ole tehnyt mitään sellaista väitettyä sopimusta, johon yhtiön maksuvaatimus perustuu. Nexera Oy:n on kohdistettava perintätoimensa siihen tahoon, jonka kanssa se on väittämänsä sopimuksen tehnyt.

Kuluttajasaatavien perintää säätelevän lain sekä hyvän perintätavan mukaan vain riidatonta saatavaa voidaan periä. Olen jo aikaisemmin ilmoittanut kiistäväni Nexera Oy:n vaatiman maksun perusteen. Saatava on riitainen, eikä sen vapaaehtoiselle perinnälle ole olemassa perusteita. Intrum Justitia ei perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavana yrityksenä saa jatkaa tämän saatavan perintää. Jos perintää vielä jatketaan, tulen tekemään asiassa kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Intrum Justitian perintätoimen toimilupien uudelleen arvioimista varten.

Jos Nexera Oy haluaa edelleen vaatia saatavaansa, sen täytyy nostaa asiassa oikeudenkäymiskaaren mukainen velkomuskanne yleisessä tuomioistuimessa. Ilmoitan jo tässä vaiheessa, että jos kanne nostetaan, tulen vastustamaan kannetta.

Lisäksi huomautan, että Nexera Oy:n minulle toimittamassa vastauksessa esitetty väite, jonka mukaisesti valvontamaksusta vastaisi myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija, ei perustu lakiin. Kuluttajariitalautakunta on 6.10.2011 antanut yksimielisen täysistuntoratkaisun, jonka mukaan näyttövelvollisuus maksuun velvoittavasta sopimuksesta on yksiselitteisesti maksua vaativalla valvontayhtiöllä. Jollei näyttöä esitetä tai voida esittää, ei kuluttajalta voida sitä periä. Ajoneuvon omistaja tai haltija eivät ole vastuussa ajoneuvon kuljettejan mahdollisesti tekemistä sopimuksista.

Pyydän Intrum Justitiaa tekemään hyvän perintätavan edellyttämän ilmoituksen perinnästä luopumisesta pp.kk.vvvv mennessä, taikka vaihtoehtoisesti ilmoituksen asian saattamisesta riitaisena velkomusasiana tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ystävällisin terveisin,

oma nimi

---------

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue:
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan
Kuluttajariitalautakunnan päätös
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynnillä uhkailu on pelkkää bluffiaSyyllistyvätkö parkkisakkofirmat rikokseen?
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kasalaistottelemattomuuden aika
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan

Lue vanhoja artikkeleja yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden toimintatavoista
ParkCom ja Järvenpään Prisma
Ootsä vittu ajanut tän tähän ruutuun?
ParkPatrol - tämän viikon vitsi
ParkPatrol - Cloaca Maxima
ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
AutoParkki Norden Oy on menetellyt lainvastaisesti
ParkCom sakottaa perusteettomasti oman autopaikan käytöstä

95 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos ohjeesta, tätä on Nexparkin "asiakkaana" kaivattukin.

Anonyymi kirjoitti...

Legendaarinen ... http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/11/oot-s-vittu-ajanut-tn-thn-ruutuun.html !!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Kertokaa mikä siinä on että iso-osa perintäyhtiöistä jatkaa väkisin saatavan, siis riidanalaisen ja kiistetyt saatavana perintää, vaikka väitetty velallinen olisi sen kiistänyt.

Esim. OK-Perintä. Karjuavat saatavaa jonka olen jo kahdesti kiistänyt ja todennut sen aiheettomaksi. Olen myös vaatinut että joko perintä lopetetaan tai viedään oikeuteen, mutta ei. Uusia perintälaskuja ja lisää kuluja kulujen päälle. Kyseessä ei ole valvontamaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajasaatavien perintää säätelevän lain sekä hyvän perintätavan mukaan vain riidatonta saatavaa voidaan periä. Olen jo aikaisemmin ilmoittanut kiistäväni Nexera Oy:n vaatiman maksun perusteen. Saatava on riitainen, eikä sen vapaaehtoiselle perinnälle ole olemassa perusteita. Intrum Justitia ei perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavana yrityksenä saa jatkaa tämän saatavan perintää. Jos perintää vielä jatketaan, tulen tekemään asiassa kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Intrum Justitian perintätoimen toimilupien uudelleen arvioimista varten.

Osaako joku kommentoida, mutta minulla on sellainen kuva että valitus aluehallintovirastoon ei auta mitään. Perintäyhtiöt noudattavat oikeuttaan vapaaseen liiketoimintaan eikä aluehallintovirasto pysty tai kykene tekemään firmoille yhtään mitään vaikka kuinka valittaisit heidän jatkavan perintää kiistasta huolimatta. Aluehallintovirasto on yhtä tyhjän kanssa!

Mad Woman kirjoitti...

Onko mahdollista selvittää sieltä Turun käräjäoikeudesta pelkästään kantajan perusteella onko siellä edes ollut mitään oikeudenkäyntiä? Epäilen hyvin paljon, ellei kyseessä ole yksipuolinen tuomio.

Anonyymi kirjoitti...

Sain itse tänään tuossa alkuperäisessä tekstissä olleen sähköpostin, johon oli viimeiseksi kappaleeksi lisätty nokkelasti seuraava:

"Olemme noudattaneet tapauksessanne kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksia. Huomioitavaa tapauksessa on myös se, että voitimme juuti Turun käräjäoikeudessa vastaavan tapauksen."

Haluaisin nähdä sen tapauksen asiakirjat, joka "juuti" on voitettu Turun käräjäoikeudessa...

Anonyymi kirjoitti...

Heh heh, vai on muka voitettu ihan "oikeustaistelu" käräjäoikeudessa. Se tuomio olisi todella mukava nähdä. Turun Sanomat nimittäin selvitti viime syksynä yhdeksän parkkisakkofirman vireillä olevat tai jo käsitellyt velkomusasiat keskeisimmissä käräjäoikeuksissa, mukaan lukien tuo Varsinais-Suomi eli Turku. Tällaisia ei ollut.

Tosiasia on se, että parkkisakkofirmat eivät vie velkomusasioita tuomioistuimeen. Maksun voi aivan huoletta jättää maksamatta, mitään seuraamuksia tästä ei tule. Tämä on todettu tässäkin blogissa jo monen monituista kertaa.

Jos oikeuteen joskus mentäisiin, sen tekisi joku alan suurista toimijoista. Suomessa on ehkä pari-kolme pysäköinninvalvontayritystä, joilla oikeasti on resurssit ajaa valvontamaksun velkomusta laajamittaisena riita-asiana käräjäoikeudessa. Mikään yhden miehen amatööripulju Nexpark ei todellakaan sellaiseen edes kykene.

Hah! Vai olisi muka pikkuinen Nexpark voittanut "oikeustaistelun" samaan aikaan, kun Q-parkin toimitusjohtaja on julkisuudessakin ilmoittanut, että he eivät toistaiseksi ole lähteneet velkomaan maksamattomia maksuja tuomioistuinteitse, koska "yhteiskunta ei ole ollut vastaanottavainen". Tosiasiassa syyt tietenkin ovat hieman toiset, eli "rahaa tulee sisään riittävästi muutenkin" ja "emme halua ottaa riskiä koko liiketoiminnan loppumisesta, koska todennäköisesti häviäisimme kanteen".

Tosi uskottavaa, että joku hemmetin nexpark olisi lähtenyt yksin sooloilemaan oikeuteen ja vielä muka voittanut jonkun jutun, ilman että tämä asia olisi saanut minkäänlaista julkisuutta tiedotusvälineissä ja ilman, että muut parkkisakkofirmat olisivat tästä rohkaistuneina aktivoituneet velkomaan tuomioistuimissa omia saataviaan.

On täysin selvää, että mitään "oikeustaistelua" ei ole koskaan ollutkaan. Väite on puhdasta paskaa, kuten pysäköinninvalvonta-alalla on ollut niin usein tapana.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Hämää hieman tuo firman nimi, että miten ovat saaneet sen edes läpi, sillä senhän aika helposti tuohon toiseen sotkee. Aivan kuten ei varmasti menisi läpi Microsof Oy nimeä rekisteröitäessä.

Noh, aika sama mikä on kusetuksen nimi, kusetus se on silti.

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkkia johtaa täysin kyvytön ja epäeettinen ihmisloinen jonka ainoa tarkoitus on kerätä rahastaa kusettamalla muita ihmisiä. Kyseinen henkilö on niitä pikkusieluisia paskiaisia jotka tekevät kaikkensa ansaitakseen edes pienen ylimääräisen sentin. Ihan sama ovatko keinot laillisia vai laittomia ja ihan sama valehdellaanko asiakkaille vai ei. Pikku nilkki ja rikollinen ei minkään arvoinen. Älkää ihmeessä menkö maksamaan yhtään kyseisen paskiaisen kirjoittamia lappuja.

Anonyymi kirjoitti...

Ja onko tällä paskiaisella nimeä?

Annika kirjoitti...

Suurkiitokset blogistille. Minulla on ennestään kyseisen firman maksulappu perinnässä. Nyt ainakin tiedän ettei maksua tarvitse maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Sanokaas missä päin näitä kyseisen firman kylttejä on? Pojat käy hoitaa turhat maisemaa rumentavat kyltit kaatopaikalle. Ihan samoin kuin joulun pyhinä tehtiin ParkPatrolin kylteille muutamilla alueilla.

Anonyymi kirjoitti...

Kaupparekisteriin merkitty toimitusjohtaja on Patrick Henri Kristian Gunn.

Kylttejä Turussa on ainakin Saippua-Centerissä Artturinkatu 2:ssa.

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkilta voisi kysyä tuon "oikeudenkäynnin" diaarinumeron. Jos ei löydy niin rikosilmoitus vaan petoksesta. Rikoslaki 36§ sanoo näin:

"Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta"

Paino sanalla EREHDYTTÄMÄLLÄ.

Anonyymi kirjoitti...

Myöskin kunniallinen yritys nimeltään Securitas on antanut lappujaan perintään, heillä sitä koittaa hoitaa Lindorff-niminen lafka.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo "perintään laittaminen", siis perintätoimiston käyttö on aivan normaali painostuskeino valvontafirmoilla. Monet epävarmat ihmiset maksavat viimeistään silloin, kun saavat postia perintätoimistolta.

Tämä ei ole mitenkään laitonta - jos valvontamaksusta ei reklamoi millään tavalla, valvontayhtiö pitää sitä riidattomana ja velkojan käsityksen mukaan riidatonta saatavaa saa Suomessa periä, vaikka sitten perintätoimiston avustuksella.

Muistakaa reklamoida valvontamaksuista!

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkilta voisi kysyä tuon "oikeudenkäynnin" diaarinumeron. Jos ei löydy niin rikosilmoitus vaan petoksesta.

Totta mooses. Jos mitään tuomiota ei olekaan, niin Nexpark syyllistyy petokseen tai sen yritykseen.

Jonkun Nexparkilta tuollaisen väitteen sisältävän viestin saaneen pitäisi nyt kysyä yritykseltä sen tuomion diaarinumero ja antopäivämäärä, johon he viestissään ovat viitanneet. Jos tätä ei ala kuulua, niin poliisiasemalle tekemään tutkintapyyntö epäillystä petoksen yrityksestä.

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkilta voisi kysyä tuon "oikeudenkäynnin" diaarinumeron. Jos ei löydy niin rikosilmoitus vaan petoksesta.

Totta mooses. Jos mitään tuomiota ei olekaan, niin Nexpark syyllistyy petokseen tai sen yritykseen.

Jonkun Nexparkilta tuollaisen väitteen sisältävän viestin saaneen pitäisi nyt kysyä yritykseltä sen tuomion diaarinumero ja antopäivämäärä, johon he viestissään ovat viitanneet. Jos tätä ei ala kuulua, niin poliisiasemalle tekemään tutkintapyyntö epäillystä petoksen yrityksestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kysytty on eilen 3.1. Laitin sähköpostilla kysymyksen ja sähköpostin piilokopio meni tämän forumin ylläpitäjälle.
Vastausta odotteleb

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkin sivulta löytyy ilahduttavan paljon kielioppi- ja kirjoitusvirheitä, kuten

"alkanut lahjoittamaan"
"World Vision hyväntekeväisyysjärjestön"
"rahaa, ruokaa ja koulutarvikkeita, niitä tarvitseville"
"Pysäköinninvalvonta maksu"
"ilman omistajan tai haltian lupaa"
"(3krs.)"
"saatavat voidaan periä ulosottossa"

Anonyymi kirjoitti...

Nexparkin sivulta löytyy ilahduttavan paljon kielioppi- ja kirjoitusvirheitä

Luuletko tosiaan että Nexparkin perustajat ja toimijat pikkurikollisina ja nilkkeinä osasivat edes kirjoittaa? Heh, sitä lienee turha toivoa ...

Anonyymi kirjoitti...

Onko joku saanut selville kuka on Nexparkin toimari?

Anonyymi kirjoitti...

Nexpark näyttää ottaneen uuden aputoiminimen käyttöön

NEXSERVICE 28.11.2011
Nexpark 24.08.2010

Toimitusjohtaja on

Patrick Henri Kristian Gunn, Toimitusjohtaja
p. 044 0533066

Tommi Matias Ketola, Puheenjohtaja
Patrick Henri Kristian Gunn, Varsinainen jäsen
Ville Veikko Palviainen, Varsinainen jäsen

Liikevaihto 14 000,00 €

Anonyymi kirjoitti...

Niimpä tietysti

Anonyymi kirjoitti...

Kun ei kerta ole päivystävä parkkifirman edustaja käynyt täällä niin otan nyt sitten itselleni tehtäväsi pitää blogin perinteitä yllä:

Varsinainen paskablogi! Blogisti sietäisi hirttää moisista paskapuheista ja valehtelusta. Asia ilmoitettu poliisitutkintaan!

Anonyymi kirjoitti...

Muutama päivä yli kuukausi nyt kulunut siitä kun sain Intrum Justitialta sähköpostitse viestin, jossa oli tuo yllä oleva Nexparkin vastaus ohessa. Kiistin silloin toistamiseen saatavan aiheettomana ja sen jälkeen ei ole kuulunut. Ei, että perinnästä olisi luovuttu tai mitään muutakaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattanee soittaa sinne Intrumiin ja puhelu nauhoittaen pyytää vahvistus perinnän lopettamisesta. Ei sieltä muuten mitään irti saada.

Anonyymi kirjoitti...

Tällainen tuli tänään.
Kysyin muutama päivä sitten oikeuden päätöksen perään.
Jos joku sais selville. minkälainen tuomio kyseessä.

"
Hei,

Varsinais-Suomen käräjäoikeus Tuomio 11/31062

Käräjätuomari Arto Toukosalo 2.11.2011 E 11/11808

Olkaapa Hyvä!


Terveisin,

Nexpark, asiakaspalvelu
"

Anonyymi kirjoitti...

Pyydätkö tuon päätöksen käräjäoikeudesta niin nähdään mikä se on.

Olen 99% varma että kyseessä on ns. yksipuolinenpäätös, eli maksun saaja ei ole vastustanut.

Anonyymi kirjoitti...

Lyön vaikka pullakahvista vetoa että kyseessä on järjestetty yksipuolinen tuomio. Mikäs sen helpompaa kun "haastaa" kaveri oikeuteen maksamattomasta laskusta ja saada yksipuolinen tuomio asiasta. Voi sitten julkisuudessa kehua kuinka meillä on oikeuden päätös että maksaa pitää...

Mustonen elvisteli julkisuudessa joskus vuosia sitten samanlaisella päätöksellä.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi mielenkiintoista lukea analyysiä siitä missä määrin näiden yksityisten pysäköinninvalvontayritysten kirjeet voidaan tulkita kiristykseksi. Tätä voisi mielestäni verrata Tuusulan käräjäoikeuden päätökseen tuomita Suomen ilotulituksen ex-johtaja kiristyksestä. Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta näin: "Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että hyväksyttävälläkin käyttäytymisellä uhkaaminen voi olla kiristyksen yritys." (lähde: http://www.hs.fi/kotimaa/Suomen+Ilotulituksen+ex-johtaja+tuomittiin+kiristyksen+yrityksest%C3%A4/a1305552613957)

Anonyymi kirjoitti...

Tuomio tilattu. Julkistan ensi viikolla tässä säikeessä, mistä on kyse.

Anonyymi kirjoitti...

Tjaa, se on itselläkin yksi lappunen perinnässä Keski-Suomessa. Tuli tänään postissa maksumuistutuksen nimellä, kun MKM park service ei viitsinyt itse uhrata postimaksuun rahaa.

Kaipa se huomenna postitellaan rekkulaa sinne esimerkin pohjalta ja ootellaan käräjille kutsua :)

Anonyymi kirjoitti...

Kovin perusteelliseen analyysiin ei tässä ole mahdollisuutta, mutta kiristyksestä tuskin voi tulkita olevan kyse; lähtökohtaisesti laillisiin oikeuskeinoihin turvautuminen on sallittua.

Viitatussa KO:n ratkaisussa ei tuon Hesarin uutisen perusteella ole ollut siinä mielessä perustilanteesta kyse, ettei uhattuna oikeuskeinolla ja omalla vaatimuksella ole yhteyttä.

Kärjistäen: maksa lainavelkasi takaisin tai vien asian oikeuteen on ok, maksa lainavelkasi tai käräytän sinut vaimosi pahoinpitelystä ei välttämättä ole; ensimmäisessä vaade ja uhattu toimenpide liittyvät kiinteästi toisiinsa, jälkimmäisessä ei.

Ylipäätään velkaa karhutessa on sinänsä täysin asianmukaista ilmoittaa, että asia siirtyy perintätoimiston hoitoon, mikäli maksua ei (muistutuksellakaan) makseta.

Anonyymi kirjoitti...

Entäs, jos asiaa ei ole tosiasiassa pienintäkään aikomusta viedä perintään tai käräjille? Jos uhataan sellaisen oikeuskeinon käyttämisellä, jonka käyttämiselle asiassa ei ole edellytyksiä?

Anonyymi kirjoitti...

Saisiko sitä luvattua tiivistelmää viitatusta tuomiosta?

Anonyymi kirjoitti...

Sain eilen ylinopeudesta sakon. Tarvitseeko minun maksaa se?
Kyseessä oli sellainen kameratolppa mitä tuolla teiden varsilla on. Muutamaa kilometriä ennen tätä kameratolppaa oli ilmoitus että tie osuudella on käytössä automaattinen nopeudenvalvonta. Taisi siinä jossakin lähettyvillä olla myös liikennemerkki, joka ilmoitti kyseisen tieosuuden nopeusrajoituksen. Ajoin kuitenkin kovempaa kun tämä liikennemerkkissä ilmoitettu nopeus on. Saisinko vinkkejä joltakin asiantuntijalta tarvitseeko tämä rikesakko maksaa? Epäilen, että tämä kyseinen "tolppapoliisi" (peltiä tms.) ylitti valtuutensa todistamalla ylinopeuteni, koska en itse kyseistä esinettä viranomaiseksi tunnista. Pidän rikesakkoa perustuslain vastaisena, koska en ole ikinä kuullut peltisestä viranomaisesta. Joltain apuja?

Sain myös kunnalta pysäköintisakon. Myönnän että rikoin pysäköintiehtoja. Olisiko tämän maksaminen vältettävissä jotenkin? En edes välttämättä tiedä, kuka hallinnoimaani ajoneuvoa ajoi ja omistajakin siinä on kuitenkin Nordea Rahoitus. Onko mahdollisuus välttää maksua jotenkin?

Sain myös yksityiseltä pysäköinninvalvonta firmalta sakon. Taisin silloinkin rikkoa alueen pysäköintiehtoja. Tiedän jo että tätä minun kuitenkaan ei onneksi tarvitse maksaa. Koska sopimusrikkomuksesta ei voi perustuslain mukaan määrätä maksua!?!?

Nämä kaikki olisin voinut välttää avaamalla silmäni ja noudattamalla ilmoitettuja ohjeita ja sääntöjä. Mutta jos kuitenkin olisi joku keino... Pliis.

En itse ole yksityistäpysäköinnin valvontaa vastaan, mutta en myöskään kannata sitä.

Ne yritykset ja yrittäjät, jotka yksityistä p-valvontaa käyttää ovat idiootteja, kun ottavat tälläisen palvelun käyttöönsä. Eihän näillä yritysten omistamilla alueilla ikinä mitään pysäköintiongelmaa ole, vaan ne ottavat palvelun käyttöön siksi että nämä yksityiset valvontafirmat saavat rahaa!

Miksi vi''ussa nämä palvelua käyttävät yritykset eivät vaan anna vi''usti rahaa suoraan näille yksityis p-valvonta firmoille, kun ei niiden alueilla edes mitään pysäköinti ongelmaa ole.

Auttakaa tyhmää ja käyttäkää päätä!

Kiitos jo etukäteen vastanneille.

Asianajaja kirjoitti...

Hauska kommentti. Tässä muutama fakta mietiskelyn tueksi tyyliin Jyrki Virolainen:

1. Nopeusvalvonta ja automaattinen nopeusvalvonta on säädelty laissa ja sitä harjoittaa viranomainen.

2. Kunnallinen pysäköinninvalvonta on säädetty laissa ja sitä harjoittaa viranomainen.

3. Yksityistä pysäköinninvalvontaa EI ole säädetty laissa ja sitä harjoittavat yksityiset elinkeinonharjoittajat sopimusoikeudellisin perustein.

4. Yksityinen pysäköinninvalvonta on perustuslain vastaista koska siinä vastoin perustuslain 124§ käytetään viranomaiselle kuuluvaan rangaistusvaltaa. Nyt tietysti keskustellaan onko kysymys viranomaiselle kuuluvasta toimivallasta vai sopimuksoikeudellisista kysymyksestä ja sopimukseen liittyvästä sanktiosta.

5. Sopimus syntyäkseen edellyttää tahdonilmaisua. Sopimus ei synny yksipuolisesti. Se että ajan autoni yksityisen valvomalle pysäköintialueelle, voin sen ajaa myös oikeudettomasti, eli todeta että en noudata sopimuksen ehtoja, jolloin sopimusta ei synny eikä siten myöskään sopimuksessa määriteltyä korvausvastuuta.

6. Sopimusoikeudellisesti on todettu kaikissa oikeusasteissa käräjäoikeudesta korkeimpaan että käännettyä todistustaakkaa ei ole. Ajoneuvon omistajan tai haltijan ei siis tarvitse todistaa sopimusasiassa yhtään mitään eikä ajoneuvon omistajan tarvitse kertoa tai edes tietää kuka ajoneuvon kuljettaja oli. Näyttövastuu on sillä osapuolella joka väittää sopimusta rikotun, eli valvontayhtiöllä. Ensimmäinen ongelma valvontayhtiöllä on tietysti vaikeus edes osoittaa sopimuskumppaninsa.

7. Oikeuden päätösten lisäksi myös 11/2011 kuluttajariitalautakunta totesi yksimielisesti että ajoneuvon omistajan tai haltijan ei tarvitse kertoa kuka ajoneuvoa on ajanut jos omistaja tai haltija kiistää olleensa kuljettaja.

8. Fakta on se että tällä hetkellä esimerkiksi Q-Park vetoaa väitteissään oikeuden ja kuluttajariitalautakunnan päätöksiin, mutta eivät sanallakaan mainitse tästä viimeisestä jonka mukaan näyttövastuu kuljettajasta on valvontayhtiöllä. Eivätkä siitä tosiasista että oikeus on nimenomaisesti todennut että valvontayhtiön vaikeus näyttää toteen sopimuskumppaninsa ei käännä todistustaakka ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

9. Kun saat yksityisen pysäköinnin valvontamaksun, a) älä reagoi siihen, älä reklamoi odota maksumuistutusta joka tulee todennäköisesti perintöyhtiöltä, tämän jälkeen b) kiistät olleesi ajoneuvon kuljettaja ja pyydät heitä kohdistamaan maksunsa sopimuskumppaaniinsa. c) heidän kanssaan ei tarvitse alkaa väitellä, yksi reklamaatio ja kiistäminen riittää.

10. Perintäyhtiölle voi ilmoittaa että hyvän perintätavan ja perinnästä säädetyn lain perusteella heidän tulee ilmoittaa vievätkö asian oikeuteen vai luopuvatko perinnästä. Nythän näyttää siltä että valvontayhtiöiden käyttämät perintäyhtiöt hiljenevät ja jättävät asiakkaan epätietoisuuteen jatkosta. Näin ei lain mukaan saa menetellä vaan tässä tapauksessa kirjallinen valistus aluehallintovirastoon ja vaatimus toimiluvan peruuttamisesta. Kun näitä valituksia tulee tarpeeksi, se johtaa ennen pitkään toimiin myös viranomaisten puolelta perintäyhtiöitä vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Aamen ja kiitos!

Anonyymi kirjoitti...

Sopimusoikeudellisesti katsoen sama näyttämisen vastuu on myös osapuolella, joka väittää että sopimusta ei ole syntynyt tai sopimus on syntynyt virheellisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Sopimusoikeudellisesti katsoen sama näyttämisen vastuu on myös osapuolella, joka väittää että sopimusta ei ole syntynyt tai sopimus on syntynyt virheellisesti.

Voit varmaan tämän kannan perustella esim. ennakkopäätöksillä?

Sopimusoikeudessa näyttövastuu on sopimukseen vetoavalla, piste!

VITUN TROLLAAVA PELLE

Asianajaja kirjoitti...

Sopimusoikeudellisesti katsoen sama näyttämisen vastuu on myös osapuolella, joka väittää että sopimusta ei ole syntynyt tai sopimus on syntynyt virheellisesti.

Pelle tai ei, mutta älä viitsi olla lapsellinen!

Sopimusoikeudellisesti sopimukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus siitä että sopimus yleensä on olemassa ja että sopimusta on rikottu. Oikeudella toki on vapaa harkinta arvioida voidaanko asioita näyttää toteen muilla todistuksellisilla keinoilla. KKO:n totesi aikoinaan Mika S. päätöksessään että auto oli pysäköity niin monta kertaa (muistaakseni 7) kielletylle alueelle että on toteen näytetty että pysäköijä on ollut omistaja itse. Kuitenkin, samoin kuin kaikki muutkin oikeusasteet totesivat, käännettyä todistustaakka ei ole vain sen takia että valvontayhtiöllä on vaikeus näyttää toteen kuljettaja ja sopimuskumppaninsa.

Jos et vielä tuosta ymmärrä niin mieti seuraavaa:

1. Väitän että sinun ja minun välille on syntynyt sopimus jota olet rikkonut ja olet siten sopimusehtojen mukaan velkaa minulle 1500 euroa. Ole kiltti ja todista että et ole tällaista sopimusta tehnyt? Ymmärrätkö?

2. Tai sitten omakohtainen elävä esimerkki. Aikakausilehti alkoi viikottain tippumaan postilaatikosta ja tulihan se laskukin sieltä. En ollut mitään tilannut ja soitettuani asiakaspalveluun totesin että en lehteä maksa kun en sitä ole tilannut. Heillä on varmasti sopimus tästä tilauksesta jossa minä olen osapuoli? Ei ollut, joten tilaus päättyi siihen ja lasku mitätöitiin. Kyseessä oli virhe heidän puoleltaan. Entä jos minun olisi pitänyt tässä kohdin todistaa että en ole tilannut?

Siinä sinulle nyt vähän pohdittavaa. Mieti rauhassa, kyllä se selkenee, jotkut asiat saattavat olla vain vaikeita käsittää ....

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Blogisti on täysin oikeassa. Näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä ja muutoinkaan yksityistä pysäköintivirhemaksua ei tarvitse maksaa!

Anonyymi kirjoitti...

"KKO:n totesi aikoinaan Mika S. päätöksessään että auto oli pysäköity niin monta kertaa (muistaakseni 7) kielletylle alueelle että on toteen näytetty että pysäköijä on ollut omistaja itse."

- Taisi olla muutama enemmän, mutta se lienee irrelevanttia. Huomionarvoista oli myös, että kaikki pysäköinnit olivat alle puolen vuoden ajalta, samasta kohteesta, eikä Mika S. kyennyt nimeämään yhtään toista henkilöä, joka olisi edes mahdollisesti voinut olla ajoneuvon kuljettaja.

Huomioiden lukumäärä, suhteellinen tiheys ja katergorisen "en ollut minä, en muista kuka" väittämän epäuskottavuus, oikeusasteet katsoivat toteennäytetyn, että pysäköijä oli Mika S.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä jos valvontayhtiöllä on valvontakameran kuvaa alueistaan ja tätä kautta pystytään kuljettaja jäljittämään. Voiko maksun jättää silti maksamatta?
Tuomioistuimessa parkkipirkko voittaa lähes varmasti, jos on selvillä kuka ajoneuvoa on ajanut ja alueen pysäköintiehtoja rikottu.

Anonyymi kirjoitti...

Niillä ei ole kameravalvontaa.

Anonyymi kirjoitti...

NEXSERVICE 28.11.2011
Nexpark 24.08.2010

Toimitusjohtaja on

Patrick Henri Kristian Gunn, Toimitusjohtaja
p. 044 0533066

Tommi Matias Ketola, Puheenjohtaja
Patrick Henri Kristian Gunn, Varsinainen jäsen
Ville Veikko Palviainen, Varsinainen jäsen

Liikevaihto 14 000,00 €


Tuosta Nexparkin johdosta vielä. Sehän on täysin julkista tietoa. Kysymys herääkin, voisivatko nämä herrat olla kyseisiä "toimijoita".

Patrick Gunn
http://www.facebook.com/patrick.gunn2

Tommi Ketola:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001269983617

Anonyymi kirjoitti...

Onko se tuomi oikeasti tilattu kun mitään ei kuulu?

Anonyymi kirjoitti...

No on "yhtiöllä" ainakin tausta kunnossa.

Anonyymi kirjoitti...

No niin. Soittelin Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ja tiedustelin tuosta tuomiosta. Tuomio todellakin on olemassa tuolla juttunumerolla, minkä Nexpark on aikaisemmalle kommentaattorille esittänyt.

Juttu on laitettu vireille suppeana eli niinsanottuna summaarisena riita-asiana. Vastaaja on kuitenkin vastustanut kannetta, jolloin asia on muuttunut normaaliksi riita-asiaksi, jossa on sitten annettu tuomio. Kyse ei ole yksipuolisesta tuomiosta.

Tilasin jäljennöksen tuomiosta. Muutaman päivän päästä lisää, pysykää linjoilla!

Anonyymi kirjoitti...


Tilasin jäljennöksen tuomiosta. Muutaman päivän päästä lisää, pysykää linjoilla!


Trollipeikkoko se siellä jatkuvasti lupailee mutta ei toimita? Epätietoisuushan se on kun saa nössöt maksamaan...

Anonyymi kirjoitti...

Jos "ruotsalaisuuden päivään" 2.2.2012 kello 23:59 mennessä ei ole tässä säikeessä selostusta yllämainitusta tuomiosta, niin minä olen trolli peikko ;)

Anonyymi kirjoitti...

Niinhän siinä sitten kävi, että viikko sitten tilaamaani tuomiota ei ole vieläkään näkynyt. Tuonne Varsinais-suomen käräjäoikeuteen on muuten yhtä tuskaa soitella, ruuhkaa on enemmän kuin soneran asiakaspalvelussa. Kun lopulta sain langan päähän arkistosta vastaavan, niin sieltä luvattiin kyllä tuomio lähettää. Viikko on siihen näköjään liian lyhyt aika.

Joka tapauksessa, uudestaan en ala enää asian vuoksi vaivaa näkemään. Jos tuomio joskus kolahtaa postiluukusta, niin kerron toki, mistä on kysymys. Jos ei, niin asia jääköön itse kunkin oman aktiivisuuden varaan.

Kyseessä on joka tapauksessa riidattomana velkomusjuttuna alullepantu tapaus. Ilmeisesti siinä on käynyt niin, että sakotettu on ominpäin kiistänyt kanteen, mutta kun hänelle on valjennut mihin on ryhtymässä ja mitä laajamittaisen riita-asian käsittely tuomioistuimessa maksaa, on hän luopunut leikistä ja ottanut mielummin pienen maksutuomion.

Tämä on oma arvioni tilanteesta. Homma on joka tapauksessa lähtenyt liikkeelle yksipuolisesta velkomuskanteesta, joten selvää on, että sakotettu ei ole ainakaan mitenkään vakavasti puolustautunut velkojaa vastaan, hän ei ole esimerkiksi kiistänyt maksuvelvollisuuttaan, josta seuraisi, että ns. suppeaa velkomuskannetta ei voitaisi ajaa.

Olisikohan Nexparkin toimari ajanut kanteen kaveriaan vastaan, joka olisi sovitusti hävinnyt? Manööveristä olisi siten saatu tuo "tuomio", johon on hyvä vedota ymmärtämättömiä vastaan? Mene tiedä.

Anonyymi kirjoitti...

Nonni. Sain lopultakin tilaamani tuomion V-S käräjäoikeudesta.

Kuten arvelinkin, jutun vastaaja on sössinyt oman juttunsa, suomeksi sajottuna ajanut asiansa metsään.

Nexera Oy on velkonut asiakkaaltaan pysäköinninvalvontamaksua. Asiakas on paitsi jättänyt maksun maksamatta, ilmeisesti myös jättänyt kokonaan reklamoimatta maksusta.

Nexera Oy on sitten pari maksuvaatimusta lähetettyään vaatinut maksun suorittamista käräjäoikeudessa ajamallaan summaarisella kanteella.

Tässä vaiheessa velallinen on, ilmeisesti säikähdettyään tässä vaiheesssa pariin sataan euroon nousseita perintä- ja oikeudenkäyntikuluja, vastustanut kannetta ja kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Hän on selittänyt, että pysäköintiin oikeuttava lupalappu on ilmeisesti luiskahtanut vahingossa näkymättömiin.

Sitten vastaaja on kuitenkin tehnyt virheen: hän on kuitenkin hätäpäissään maksanut vaaditun 40 euroa ja kuvitellut, että sen maksamalla hän jotenkin voisi välttää asiassa aiheutuneet perintä- ja oikeudenkäyntikulut.

Niinpä käräjäoikeus on sitten pitänyt tuota jo maksettua pääomaa myönnettynä ja ratkaissut asian ainoastaan perintäkulujen ja oikeudenkäyntikulujen osalta, jotka nekin luonnollisesti vastaaja joutui maksamaan.

Lopputulos: väärin pysäköinyt hävisi jutun ja joutui maksamaan 40 euron valvontamaksun päälle reilut 500 euroa perintä- ja oikeudenkäyntikuluja.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä edellä kuvatusta voimme sitten oppia? Ensinnäkin, valvontamaksusta tai sitä koskevasta maksuvaatimuksesta PITÄÄ TEHDÄ REKLAMAATIO joko suoraan valvontayhtiölle tai perintätoimistolle. Muuten asia etenee riidattomana mahdollisesti tuomioistuimeen asti.

Kaikki valvontafirmat eivät aja edes näitä summaarisia siinä pelossa, että joku vastustaa kannetta - kun kanne on nostettu, VASTAAJALLA on oikeus saattaa juttu tuomioon asti. Valvontafirma ei siten voi enää perääntyä, jos vastaaja ilmoittaakin perustellut syyt maksun aiheettomuudelle. Jotkin firmat, kuten tämä Nexpark, näköjään kuitenkin ovat valmiit kokeilemaan kepillä jäätä.

Jos nyt niin pääsisi käymään, että haastemies toimittaa summaarisen haastehakemuksen valvontamaksun velkomista koskevassa asiassa, niin tällöin kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jos ei ehdottoman varmasti tiedä, mitä tehdä. Nyt puheena olevassa jutussa vastaaja otti itselleen yli 500 euron oikeudenkäyntikulut puhtaasti taitamattomuuttaan ja ymmärtämättömyyttään - on selvää, että lakimiehen avustamana tuota juttua ei ole hoidettu.

Lainoppinutta avustajaa käyttämällä tuo juttu olisi päättynyt toisin, ja yli 500 euron kulujen sijaan sakotettu olisi saanut korvauksen kaikista kuluistaan Nexera Oy:ltä.

Anonyymi kirjoitti...

Voiko Nexera Oy pitää voittoa tässä "oikeustaistelussa" - kuten se itse sitä nimittää - jonkinlaisena oikeutuksena omalle toiminnalleen?

No ei voi. Kyseessä oli tilanne, jossa vastaaja lopulta myönsi oman maksuvelvollisuutensa ja suoritti vaaditun pääoman vapaaehtoisesti. Silloin käräjäoikeudelle ei jäänyt mitään muuta mahdollisuutta, kuin ratkaista asia juuri sillä tavalla, kuin se on ratkaistu. Tällaisissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu, käräjäoikeus ei tutki myönnettyjen vaatimusten oikeellisuutta, vaan myöntäminen otetaan tuomion perusteeksi.

Tuo juttu eteni siis juuri sillä tavalla, kuin summaarinen riita-asia käräjäoikeudessa etenee. Jos et missään vaiheessa kiistä maksuvelvollisuuttasi, käräjille mennään. Jos käräjävaiheessa maksat vaaditun maksun, sitä pidetään myönnettynä. Tässä eivät selittelyt auta. Silloin tulee tällaista jälkeä.

MUISTA KIISTÄÄ MAKSUVELVOLLISUUTESI! Olivat perustelusi mitä tahansa, sinun pitää REKLAMOIDA VALVONTAYHTIÖLLE TAI PERINTÄFIRMALLE, KIISTÄÄ maksuvelvollisuutesi, OLLA MAKSAMATTA maksua.

Kun toimit näin, valvontafirman tehtäväksi jää osoittaa maksuvelvollisuutesi. Siinä sillä onkin nykyisessä oikeudellisessa ilmastossa tekemistä.

Minkä myönnät, sen maksat.

Anonyymi kirjoitti...

Nonni. Sain lopultakin tilaamani tuomion V-S käräjäoikeudesta.

Edelleenkin ihmettelen onko kysymyksessä trolli?

Montako muuta kannetta Nexparkilla on vireillä käräjäoikeudessa? EI VARMASTI YHTÄÄN...

Tämäkin on varmaan lavastettu juttu, niin kuin PaskaComkin teki tossa männä vuonna.

Minun ohjeeni on. Älä pysäköi väärin! Ja jos satut saamaan yksityisen valvojan lapun, noudata blogin ohjeita. Ei kai siinä mitään väärää ole että kusettajaa kusettaa! Niiin monta esimerkkiä väärin perustein määrätystä valvontamaksusta minäkin tiedän.

Anonyymi kirjoitti...

Missä kohtaa ko. tuomiota valvontamaksun saanut henkilö myöntää maksuvelvollisuutensa? En itse löydä tuomiosta kohtaa, jossa tuomioistuin katsoo henkilön myöntäneen maksuvelvollisuutensa? Olisiko mahdollista julkaista tämä juttu tänne kaiken kansan luettavaksi, niin me kaikki voisimme tätä yhdessä kommentoida ja etsiä epäkohtia, jotta kaikki varmasti osaavat vastaissuudessa toimia oikein.

Anonyymi kirjoitti...

Neljä sivua pitkän tuomion julkistamista kokonaisuudessaan pitäisi pyytää tämän blogin ylläpitäjältä. Kommenttiosiossa sen julkaiseminen on mahdotonta. Jos asia kuitenkin tavattomasti kiinnostaa, niin jäljennöksen tuomiosta voi kuka tahansa milloin vain hankkia käräjäoikeudesta seitsemän euron maksua vastaan.

Tuomio, sivu 2: "Hän oli kuitenkin maksanut nyt laittomana pitämänsä valvontamaksun pääoman kantajayhtiölle" - - "Hän oli suorittanut saatavan pääoman, koska tuolloin julkisuuteen oli tullut hylkäävä päätös yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltämisestä"

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
PERUSTELUT (tuomion s.3):

"Vastaajan suoritettua edellä ilmenevin tavoin valvontamaksun asiassa on enää arvioitavana kantajan vaatimuksista valvontamaksulle vaaditun viivästyskoron, jota on pidettävä riidattomana, lisäksi kysymys oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta".

No niin. Oikeudenkäynnissä noudatetaan ns. väittämistaakkaa. Tämä jonkun olisi pitänyt kertoa tuon jutun vastaajalle, ennen asiansa totaalista sössimistä käräjäoikeudessa. Väittämistaakka merkitsee sitä, että tuomioistuin voi ottaa ratkaisun perusteeksi ainoastaan sellaisen seikan, johon oikeudenkäynnin osapuoli on vedonnut. Vastaavasti jos jotain vastapuolen väitettä ei kiistetä, väite otetaan sellaisenaan tuomion perusteeksi.

Jutun vastaaja ensin kiisti maksuvelvollisuutensa. Tästä syystä jutun käsittely ns. summaarisena riita-asiana päättyi ja asia siirtyi normaalina (tai "laajana") riita-asiana käsiteltäväksi. Kantajalta eli sakkofirmalta pyydettiin asiassa kirjallinen lausuma. Siihen mennessä, kun tuo lausuma piti antaa, oli vastaaja kuitenkin jo maksanut valvontamaksun pääoman. Kantaja antoi asiassa kirjallisen lausuman, jossa se TEKI VÄITTEEN, että vastaaja oli hyväksynyt saatavan perusteen, koska hän oli suorittanut sen kantajan vaatimuksen mukaisena.

Nyt vastaaja teki virheen. Hän vastalausumassaan selitti, että oli maksanut maksun, koska oli tullut julkisuuteen "hylkäävä päätös yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltämisestä". Hän lisäksi myönsi, ettei ollut laittanut pysäköintilupaa näkyville. Lisäksi hän katsoi, ettei kantaja ollut oikeutettu suurempiin korvauksiin kuin korot ja alkuperäiset perintäkulut, joiden ylittävältä osalta kanne tuli hylätä.

Oikeudellisesti katsoen tuossa lausumassaan vastaaja siis
- EI KIISTÄNYT kantajan väitettä siitä, että hän olisi hyväksynyt saatavan perusteen
- SELITTI, miksi oli maksanut pääoman, mutta EI TEHNYT VÄITETTÄ, että olisi maksanut sen erehdyksessä
- KIISTI AINOASTAAN kantajan oikeudenkäyntikulut alkup.perintäkulut ylittävältä määrältään. Vastaaja ei kuitenkaan perustellut mitenkään, miksi hän ei olisi velvollinen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja.

Näiden premissien perusteella käräjäoikeus sitten teki ratkaisunsa, joka saattoi olla ainoastaan sellainen, kuin se oli. Jutun vastaaja ei kirjallisessa lausumassaan enää kiistänyt maksuvelvollisuuttaan, vaikka oli sen alkuperäisessä vastauksessaan tehnyt. Hän ei tehnyt pääomaan liittyen mitään väitettä eikä esittänyt vaatimusta sen palauttamisesta. Ei käräjäoikeus siten voinut tutkia asiaa enää myönnetyn pääoman kohdalta, vaan asiassa ratkaistiin vain kysymys oikeudenkäyntikuluista, jotka vastaaja oli siis kiistänyt.

Vastaaja siis sössi tämän jutun 10-0 sen vuoksi, että ei hankkinut itselleen avustajaa. Jos oikeudenkäynnin haluaa voittaa, pitää ensin hallita pelisäännöt. Vastaajan lausumahan oli rehellisesti sanottuna täysin idioottimainen, ja se saattoi johtaa ainoastaan juuri siihen lopputulokseen, mikä tulikin.

Anonyymi kirjoitti...

Sinänsä ajatus siitä, että tuo olisi lavastettu juttu, ei ole mitenkään täysin poissuljettu. Tuo juttu on nimittäin vastaajan puolelta ajettu niin totaalisen metsään, että maksuvelvollisuuden vahvistava tuomio oli sataprosenttisen varma.

Tuomio on ymmärrettävissä ainoastaan kahdella tavalla: vastaaja on joko täydellinen idiootti - tai sitten tuo lopputulos piti nimenomaisesti varmistaa.

Anonyymi kirjoitti...

Voi että ihmiset ovat tyhmiä ja itseriitoisia ressukoita. Jeesus mitä kohloja tässäkin blogissa kirjoittalee :) Ei voi kun nauraa ihmisten tyhmyydelle... Miksi yksityiset valvontafirmat voivat toimia ympäri Suomea, jos tämä toiminta on perustuslain vastaista. Miksi jokin viranomainen tai hallitseva elin ei tähän puutu? Mietiskelkää? Onko muuten kukaan teistä käynyt esimerkiksi Ruotsissa tai ajatellut muuttaa sinne. Voi voi voi...

Anonyymi kirjoitti...

Miksi yksityiset valvontafirmat voivat toimia ympäri Suomea, jos tämä toiminta on perustuslain vastaista. Miksi jokin viranomainen tai hallitseva elin ei tähän puutu?

Yksityinen pysäköinninvalvonta on täysin Suomen lain mukaista toimintaa. Ei kenenkään tähän tarvitse puuttua. Jos taloyhtiö haluaa palkata valvojia kyyläämään parkkipaikkojaan, niin mikäs siinä.

Täysin eri asia on se, että tätä valvontaa harjoittaessaan nämä yksityiset valvontafirmat asettavat väärin pysäköidyiksi tulkitsemilleen ajoneuvoille yksityisoikeudellisia valvontamaksuja.

Tällaisen maksun suorittaminen on sitten ihan sen saajasta kiinni. Jos valvontamaksun saanut henkilö katsoo itsekin pysäköineensä väärin ja katsoo vieläpä tehneensä maksua vaativan yhtiön kanssa sopimuksen, jonka perusteella hän on velvollinen kyseisen maksun maksamaan, niin hän maksaa sen. Tässäkään ei ole kerta kaikkiaan mitään lain vastaista. Joku pyytää sopimukseen perustuvaa maksua ja toinen maksaa tämän maksun sopimuksen perusteella. Aivan arkipäiväistä toimintaa.

Ongelma tuleekin sitten, kun valvontamaksun saanut henkilö

- ei katso, että pysäköinti olisi ollut ehtojen vastaista
- ei ole itse pysäköinyt autoja, joka on sinänsä pysäköity ehtojen vastaisesti, tai
- on pysäköinyt itse ehtojen vastaisesti, mutta ei katso tehneensä mitään sopimusta maksua vaativan yhtiön kanssa.

Tässä tilanteessa maksun saanut henkilö tietenkin kiistää häneltä vaaditun maksun jollakin yllä mainituista perusteista.

Kun näin tapahtuu, valvontayhtiön asiaksi jää sitten ratkaista, mitä se asian kanssa tekee. Se voi joko

- luopua vaatimasta maksua
- saattaa maksuvelvollisuutta koskevan asian tuomioistuimen ratkaistavaksi, tai
- uhkailla aikansa isoilla perintä- ja oikeudenkäyntikuluilla, mutta jättää asia lopulta sillensä kaikessa hiljaisuudessa, jos maksusuoritusta ei kuulu.

Jostain kumman syystä 99 %:ssa tapauksista valvontayhtiöt valitsevat tuon viimeisen vaihtoehdon. Se kuvastaa hyvin sitä, mikä on niiden omakin käsitys mahdollisuuksistaan voittaa valvontamaksun maksuvelvollisuutta koskeva riita-asia tuomioistuimessa.

Summa summarum: yksityinen pysäköinninvalvonta on täysin lainmukaista toimintaa. Yksityisen pysäköinninvalvonnan jakamien valvontamaksujen maksaminen taas on käytännössä täysin vapaaehtoista. Mikään laki ei vaadi maksamaan aiheettomia laskuja. Jos maksun aiheellisuudesta syntyy kiistaa, on käräjäoikeus se paikka, jossa tällaiset asiat ratkaistaa.

Voi että ihmiset ovat tyhmiä ja itseriitoisia ressukoita. Jeesus mitä kohloja tässäkin blogissa kirjoittalee :) Ei voi kun nauraa ihmisten tyhmyydelle...


Sanos muuta. Oma kommenttisi osoitti ainakin sen, että et vieläkään, tästä aiheesta kirjoitetuista lukuisista erittäin asiantuntevista kommenteista ja blogiartikkeleista huolimatta ymmärrä, mistä koko asiassa on kyse. Tsiisus, mitä kohloja tässäkin blogissa kirjoittelee, tyhmiä, itseriittoisia ressukoita...

Anonyymi kirjoitti...

Kaveri on putkimies. Nähnyt aika monta väärää laputusta putkiremontissa olleissa taloyhtiöissä. Räikein tapaus kun n. 80v pariskunta oli pysäyttänyt autonsa rapun eteen lastatakseen huonekaluja evakkoretken ajaksi...

Nyt oli mennyt aloittamaan uutta kohdetta. Pihalla q-parkin kyltit. Oli mesulle soittanut ja kysynyt mihin voi parkkeerata ja mesun ohjeita noudattanut. q-parkin lappuhan oli tuulilasiin ilmestynyt...

Hän sitten oli yhteydessä mesuun ja sen jälkeen taloyhtiön hallituksen pj:aan. Lopputulema oli, että q-park lähetti kirjeen jossa boldilla korosti että valvontamaksu on poikkeuksellisesti peruttu! Olis kyllä ollut hauska kuulla pj:n ja q-parkin välinen keskustelu. Toinen haluaa rahaa ja toinen hyvin tehdyt putket...

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän tuo käräjäoikeuden päätös haisee vahvasti sovitulta jutulta. On haluttu varmistaa että parkkifirma "voittaa" jutun. Ei parkkifirmat lähde kokeilemaan kepillä jäätä ellei lopputulos ole jo etukäteen tiedossa.

En yhtään ihmettelisi jos näemmä lähitulevaisuudessa lehtien sivuilla uutisen jonka mukaan parkkifirma on voittanut oikeudessa ja parkkifirmat pelottelevat että uusia kanteita tullaan nostamaan jos ei maksa..

Anonyymi kirjoitti...

Jos kerran odotettavissa on lavastettuja käräjäjuttuja... Voisiko joku ihan yhteishyvän nimissä perustaa parkkivalvontafirman (näyttää onnistuvan ihan täysiltä idiooteiltakin) ja tehdä velkomuskanteen oikeusistuimeen maksamattomasta valvontamaksusta. Jos sillätavalla saataisiin jonkinlainen ennakkotapaus. Kun ei nuo nykyiset valvontafirmat tunnu lähtevän käräjille.

Anonyymi kirjoitti...

Ennakkopäätöksen saaminen kestää Suomessa vuosikausia siitä, kun juttu laitetaan vireille alioikeudessa. Ei sellainen tähän hätään mitään auttaisi. Nyt parkkifirmat odottavat vain sitä uutta lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, joka on hallitusohjelmankin mukaan luvattu tämän eduskunnan aikana säätää. Siihen asti ei mikään liikahda parkkikiistassa.

Vahinko vain yksityissakottajien kannalta, että tuo säädettävä laki tulee olemaan kovin erilainen, kuin "latet" ja "tompat" olivat toivoneet. Oikeusministeri on ilmoittanut lain lähtökohta olevan se, että yksityisille jää vain viranomaisia avustava ja täydentävä rooli. Mm. reklamaatiomenettely tapahtuu viranomaisteitse. Sakkofirmat saavat vain pienen provision asettamistaan maksuista jne.

Ennen lain säätämistä asetetut valvontamaksut jäävät lopullisesti perimättä. Hölmöt maksavat, muut eivät.

BTW, itselläni meni juuri vanhaksi nippu ParkCom Oy:n määräämiä valvontamaksuja vuodelta 2006. Näitä on viimeisen kerran yritetty periä 2009, joka katkaisi maksujen vanhenemisen. Sen jälkeen mitään ei olekaan kuulunut, joten maksut ovat juuri vanhentuneet lopullisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas. Oli tänään ilmestynyt talon pihaan AVP:n sopimuskyltti joita mm. Nurmijärven alueella näkee useammankin liikkeen ja talon pihassa.

Eli nyt sitten alkaa tämä lappujen ilmestyminen autoon.

Ihmetyttää vaan miten noita kylttejä yleensä vielä viitsitään laittaa tai kiinteitöt niitä ottavat kun tiedetään, ettei niitä sopimusrikkomuksia -joita näköjään myös yksityisoikeudelliseksi valvontamaksuksi kutsutaan- kuitenkaan kukaan viitsi maksaa.

No itselläni on tuo turvasulku maistraatissa, joten katsotaan miten käy...

Ja onkos kukaan miettinyt miten ja mihin järjestelmään parkkipirkkofirmat kirjaavat rekisterinumerot ja osoitetiedot ja ketkä niihin pääsevät käsiksi.Aivan varmasti jonkinlaisia rekistereitä on olemassa. Mistä ne muuten tietäisi onko Pekan Toyotalle tullut jo 10 lappua joita ei ole maksettu.

Pieni tietomurto tai -vuoto ja monen henkilön tiedot ovat taas luettavissa lehtien sivuilta.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt alkaa jo olemaan pohjanoteeraus. Tikkurilan keskustaan ilmestyi vuoden alussa Uudenmaan Pysäköinninvalvonnan maksullinen pysäköintialue.

Parkkivalvojat täällä sakottavat samantien kun auto on laitettu parkkiin. Muutaman kerran on nähty lastauslaiturilta kun valvoja on sakottamassa autoa ja kuljettaja on vasta kävelemässä takaisin maksuautomaatilta (siis HUOM! henkilö joka vapaaehtoisesti jopa maksaa parkkimaksun!). Ei siis kerkee edes maksamaan maksua kun ovat jo sakottamassa.

Meillä käyvä siivoojakin kerkesi ovelle asti hakemaan lupalappua niin johan sitä oltiin laputtamassa autoa.

Tänään kuitenkin tapahtui pohjanoteeraus. Invaluvallinen auto oli laputettu ja kuski kun pääsi paikalle otti lapun, käveli valvojan autolle ja heitti lapun takapenkille. Valvoja soitti samaa aikaa pomolleen (ilmeisesti) ja sanoi että maksu pitää maksaa! Mitä vittua oikeesti!? Eikö nämä apinat oikeesti tiedä yhtään mitään Tieliikennelaista?

28 b § (14.2.1992/117)
Vammaisen pysäköintilupa

Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Asetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste. Tällä luvalla, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä:

1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;

2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään; ja

3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267)


Aika selkeesti mun mielestä tossa lukee "1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta"!

Anonyymi kirjoitti...

Invapaikoista oli juttua lehdissä jokin aika sitten ja päätelmä oli että yksityisalueella ei tieliikennelaki päde joten yksityinen valvoja saa näitäkin "sakottaa".

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/07/ksml_invaluvan_haltija_voi_saada_sakon_yksityisalueella_2700983.html

Anonyymi kirjoitti...

Onko kukaan pyytänyt nähtäväksi omia tietojaan näiltä parkkifirmoilta vedoten Henkilötitolain (523/99) 26§ kohtaan?

Tällöinhän pitäisi saada nähtäväksi myös kuvat ajoneuvosta koska sehän on liitetty ajoneuvon omistajan tai haltijan tietoihin.

Ja koska et ole ajoneuvoa ko. ajankohtana kuljettanut, niin silloinhan ajoneuvon omistaja tai haltija voi vaatia omien tietojensa poisto ko. rekisteristä Henkilötietolain (523/99) 29§ perusteella.

Niin ja siitähän ei saa periä mitään kuluja jos kerran vuodessa niitä tietojaan tarkistelee ja pyytää korjaamaan.
Tästä olikin juttua täällä ja näin sanoo myös samainen Henkilötietolain kohta (523/99) 26§.

Tähän voisi joku viisaampi ottaa kantaa, etten ihan palturia puhu.

Ei muuten mutta ainakin ParkPatrollin sivuilla mainitaan, että tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin.

Toisaalta noiden firmojen rekisteriselosteet ovat kyllä niin heikkoja, että onkohan ne edes mitenkään lainmukaisia...

BTW: Muutamalla parkkifirman sivulla käyneenä näyttää siltä, että sivut on tehty kaikki samalla kotisivu-ohjelmalla. Vain teksti ja kuvat ovat erilaiset... :)

Eli millainenhan se "reksiterikin" oikeasti on?

Anonyymi kirjoitti...

Aika villiks alkaa menemään jos ei tieliikennelaki päde yksityisellä yleisessä käytössä olevalla parkkipaikalla. Eihän autolijan tarvitse sitten liikennemerkeistäkään välittää näillä parkkipaikoilla?

___________________________________

2 §
Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta
___________________________________

Tosin mun käsityksen mukaan tuo viimeinen lause tossa jotenkin kattaisi myös tälläiset liikekiinteistöjen parkkialueet?

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas, oivaa kuvaa yksityisestä pysäköinninvalvojasta.

http://www.iltasanomat.fi/autot/tastakin-yksityinen-pysakoinninvalvoja-laputtaa/art-1288450996756.html

Anonyymi kirjoitti...

Parkki-Late yritti siinä esiintyä mitä vastuullisimpana ja eettisimpänä yrittäjänä. Ei kuulemma laputeta, jos kyltit olleet lumen peitossa jne.

Eipä silti, täytyy antaa myös tunnustusta miehelle silloin, kun sen aika on. Alalla toimii varmasti Parkpatrol Oy:tä moraalittomampaakin porukkaa. Latella on ollut aivan oikean suuntaista pyrkimystä kehittää alaa järkevään ja hyväksyttävämpään suuntaan, hänhän se on peräänkuuluttanut yksityisille pysäköinnintarkastajille pakollista koulutustakin jne. Ihan oikeaan suuntaan mennään. Eihän se Laten vika ole, että viranomaiset eivät ole kyenneet asettamaan toiminnalle selkeitä raameja, olivat ne sitten mitä tahansa.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeudellisista ongelmista tuo videopätkä paljasti kuitenkin jälleen joitakin. Ensinnäkin, millä perusteella lumen alta kaivetulle autolle määrätään useampia valvontamaksuja ennen siirtopyyntöä? Ja milläs perusteella se siirtopyyntö tehdään. Kyseinen asiakashan on tehnyt valvontayhtiön kanssa sopimuksen, jolla se voi pitää autoaan halutessaan vaikka koko talven siinä parkissa - tietenkin kertaluontoista, 40 euron suuruista maksua vastaan. ParkPatrol rikkoo itse omaa sopimustaan, jos menee auton siitä siirtämään!

Toinen asia oli sitten se T:n muotoinen parkkipaikka, jossa pysäköintiehdoista kertova kilpi oli käännetty ja töhritty. Jos tästä tietämätön asiakas pysäköi alueelle, niin tekeekö hän todellakin jonkun sopimuksen?

Kyllä sopimuskonstruktioon perustuvassa yksityisessä pysäköinninvalvonnassa aivan vähimmäisedellytys on, että kyltitys on kiistattoman selkeä. Ellei ole, maksua ei yksinkertaisesti voida määrätä. On ikävää, että Parkpatrolin kylttejä ilkivaltaisesti käännellään ja töhritään, mutta tämä on yhtiön normaalin liiketoimintariskin piiriin kuuluva asia. Se pysäköitsijä voi olla ihan aidosti täysin tietämätön mistään sopimuksesta. Riskin epäselvästä kyltityksestä kantaa valvontayhtiö ja sen toimeksiantaja, ei autoilija.

Anonyymi kirjoitti...

Maksuja ei tarvitse maksaa. Myös viranomaiset ovat samaa mieltä. Kuluttajariitalautaukunta on päätöksessään todennut ettei ajoneuvon omistaja tai haltija ole velvollinen maksua maksamaan mikäli kiistää tehneensä sopimuksen.

En näe tässä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa mitään ongelmaa. Noudatan viranomaisten kantaa omassa toiminnassani.

http://www.kuluttajariita.fi/tiedotteet/?action=read&id=65

Anonyymi kirjoitti...

Ei tarvitse, ei. Kaikille tämän palstan lukijoille lienee jo täysin selvää, että yksityistä pysäköinninvalvontamaksua ei tarvitse maksaa.

Maksun pyytäminen tosin ei ole laitonta sekään. Parkki-Laten liiketoiminta on täysin laillista.

Jos joku kuitenkin katsoo itsekin tehneensä jonkun sopimuksen Parkki-Laten kanssa ja haluaa vapaaehtoisesti tämän maksun maksaa, niin mikäpäs siinä. Siihenhän Parkki-Laten bisnes perustuu. Mikäpäs siinä, kunhan toiminta on asiallista!

Anonyymi kirjoitti...

Qparkilla tehokasta toimintaa myös Ruotsissa http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194724355102/artikkeli/qpark+latkaisi+prinssi+danielin+autoon+pysakointivirhemaksun+sairaalan+parkkipaikalla.html

Mahtaako mennä reklamaatio läpi...

Anonyymi kirjoitti...

Lieneeköhän Nexpark laittanut pillit pussiin? Ainakaan Turun Saippua-Centerin parkkipaikalla ei ole aikoihin näkynyt lapun lappua ikkunoissa, vaikka pysäköintivirheitä on tullut nähtyä mitä räikeämpiä. Ennen oli alle viidessä minuutissa lappu lasissa. Kyltit tosin edelleen ovat paikallaan...

Anonyymi kirjoitti...

nexparkin taloustilanne surkea,ei oo sakottajia,pieni veikkaus on että homma loppu ennenkuin lumi on maasta lähtenyt

Anonyymi kirjoitti...

Mikäs niiden talouden on kuralle ajanut? Tuskin tuossa toiminnassa mitään kuluja juurikaan on...

Anonyymi kirjoitti...

Millaiset verot muuten valvontayritys noista valvontamaksuista tilittää?

Anonyymi kirjoitti...

"Millaiset verot muuten valvontayritys noista valvontamaksuista tilittää? "

Tuskin minkäänlaisia, kun tuskimpa muutkaan rikolliset bisneksistään veroja maksaa

Anonyymi kirjoitti...

Väitteet, että Nexpark olisi lavastanut oikeusjuttunsa ovat naurettavia. Täällä on hyvää juttua aiheesta, niin miksi pitää heitellä tuollaisia naurettavuuksia. Aika selvä tuo case näyttää olevan. Vastaaja ei vaan ole ollut ihan penaalin terävin kynä.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasin pitkästä aikaa Turun Saippua-Centerillä (Artturinkatu 2) lapun, jonka oli oli poistanut autonsa tuulilasista ja jättänyt läheiselle ikkunalaudalle. Lappu näytti jotenkin erilaiselta, joten katsoin lähempää ja firma olikin Parkkipate, eikä Nexpark. Nexpark on siis todellakin tainnut lopettaa toimintansa ainakin tällä kyseisellä alueella.

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko blogikirjoituksen asiavirhetä hieman korjailla, jos mahdollista?


"Blogilla ei ole tietoa mistään valvontamaksua koskeneesta oikeudenkäynnistä. Erittäin suurella todennäköisyydellä ainakaan oikeaa laajamittaista riita-asiaa, jossa vastaaja olisi kiistänyt maksuvelvollisuutensa, ei Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai missään muussakaan tuomioistuimessa ole ajettu."

"Varsinais-Suomen käräjäoikeus Tuomio 11/31062

Käräjätuomari Arto Toukosalo 2.11.2011 E 11/11808"

Tämä tuomio oli tullut jo ennen blogin julkaisemista, tämä kumoaa blogin väittämän ja tästä johtuen blogi antaa lukijoilleen väärää tietoa. Luulisi että blogisti olisi tiedon tästä tuomiosta saanut, jos vaan olisi viitsinyt selvittää.

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko blogikirjoituksen asiavirhetä hieman korjailla, jos mahdollista?

Ei ole mitään oleellista asiavirhetta. Yksipuoliset tuomiot tai tuomiot joissa vastaaja käytännössä kertoo pysäköineensä ajoneuvon ja jopa maksaa valvontamaksun tuomitaan juuri niin kuin ne lain mukaan pakkokin tuomita. Maksuvelvollisuus katsotaan aiheelliseksi. Korkein oikeushan on myös todennut että sopimussuhde syntyy ajoneuvon kuljettajan ja valvontayhtiön välille.

Nexpark vetoaa täysin mitättömään oikeuden päätöksen joita on jo ennen tuotakin annettu yksipuolisina päätöksinä useita sitten vuoden 2006 jälkeen. Tämä ei ole mitään uutta, mutta oivallinen keino Nexparkille kusettaa autoilijoita.

Kiistaton fakta on se, että valvontayhtiön on näytettävä toteen ajoneuvon kuljettaja, sopimuskumppaninsa, johon se ei siis pysty. Meillä on tästä nyt jo kaksi täsmälleen samaa ja yksimielistä kuluttajariitalautakunnan päätöstä:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2011/10/parkkiyhtio-on-jalleen-havinnyt.html

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2012/02/suomen-parkkivartija-oy-havisi.html

Mikäli maksun saaja kiistää koskaan kuljettaneensa ajoneuvoa MAKSUA EI KÄYTÄNNÖSSÄ TARVITSE MAKSAA koska valvontayhtiö ei pysty todistamaan ajoneuvon kuljettajaa eli sopimuskumppaniaan.

Tämä koskee ihan lailla Nexparkia, Pateja, Q-parkkeja, Puistopartioita jne. jne.

Anonyymi kirjoitti...

Heeeeei.. Taas tuli lappu ikkunaan. Kannattaako minun reklamoida kirjallisesti vai riittääkö että jätän maksamatta?
En millään viitsisi stressata moisten sittisontiaisten tähden. Menisivät kunnon hommiin.

HUOM! Kaikki Turun Saippua Centerin asiakkaat. Turun oma kultamuna Nexpark on myyty ParkkiPatelle.
Ilmeisesti Patella on silmää laatu yrityksille joten ostivat mokoman pois. Kivasti pääsi arvoiseensa kotiin.

http://www.parkkipate.fi/fi/ajankohtaista/231-1232012-parkkipate-osti-nexparkin.html

Anonyymi kirjoitti...

Minäpä pyysin MKM:ltä rekisterissä olevia tietoja, kuvat mukaanlukien, henkilötietolakiin vedoten. Saapa nähdä mitä vastaavat.

Tapaus itsessään on kyllä jännä. Auto seisoi talon seinustalla, poissa kulkuväyliltä (ja MKM:n mukaan yhden minuutin), jona aikana siihen kannettiin muuttokuormaa kellarista. Olisihan sen voinut toki sadan metrin päähän vieraspaikalle jättää, mutta satoi ja auton parkkeerannut henkilö oli siinä uskossa, että autoa saa lastata, minuutin ajan, ilman seuraamuksia.

Anonyymi kirjoitti...

No niin, sain vastauksen yllättävän pikaisesti. Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Tommi Bergendahl
johtaja pysäköintitoimiala
SveaPark, Svea Perintä
Puhelin (suora): +358 9 4242 30 52
Matkapuhelin: +358 40 730 75 09
Vaihde: +358 9 4242 300
Osoite: Atomitie 2 C, 00370 HELSINKI
tommi.bergendahl@svea.fi
www.svea.fi

Fiksummat voinevat päätellä tästä jotain alan rakenteista.

Anonyymi kirjoitti...

Ja auton tosiaan saa parkkeerata kertomasi mukaiselle alueelle kuorman lastausta ja purkua varten, joten eivät voi siitä laputtaa, koska laki menee sopimusten edelle.

Anonyymi kirjoitti...

Se on nyt ihan sama mistä syystä lappu on tullut. Lapun voi heittää menemään ja kun maksumuistutus tulee, reklamoida asiasta. Kiistää olleensa kuljettaja ja pyytää osoittamaan kuljettajalle. Meillä on useampi päätös mm. Kuluttajariitalautakunnalta, että käännettytodistustaakka on kuluttajan oikeuksien vastainen ja mikäli kuluttaja kiistää sopimuksen ei valvontayritys voi vaatia maksua.

Maksu on muutenkin perustuslain vastainen ja uusi lakiesitys tulee kieltämään yksityisen valvonnan.

Minulla noita maksuja on kahden käsin sormin 4 vuoden ajalta ja yhtään en ole maksanut.

Anonyymi kirjoitti...

mitähän perintää tämä Direct hoitaa, kun on sama PL ?

http://www.mkm.fi/

http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/oik/home.nsf/Pages/9C1993E475EA654AC225720B0046B370

Anonyymi kirjoitti...

HAE lainasi
Oletko yrittäjä tai nainen? Oletko minkäänlaista taloudellista stressiä? Tarvitsetko rahaa aloittaa oman yrityksen? Onko sinulla pienituloisten ja vaikea saada lainaa paikallisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten?Vastaus on täällä, Michellen Haward Laina Firm on vastaus tarjota tahansa laina yleisölle tai kenenkään Nees taloudellista tukea. Annamme lainaa 2% korolla yksityishenkilöille, yrityksille ja yritysten edellytysten mukaisesti, joka on selkeä ja helppo. Ota yhteyttä jo tänään sähköpostitse osoitteessa michellenhawardloans@gmail.com

Huom: Kaikki Hakijan tulee olla yli 18-vuotiaita

SALLY LLOYD kirjoitti...

Hotel Claridge, joka sijaitsee täällä Lontoossa, on tällä hetkellä tarpeisiin omistettu työntekijöiden ja työntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään ja ylläpitää kiinnostusta hotellin kun niitä pesti koulutuksen kaikilla aloilla. Pätevät henkilöt olisi yhteyttä välittömästi työharjoittelua täällä Hotell CLARIDGE työpaikat alla ....

Viralliset lääkäri / hoitaja / lääkäri, International Language Translator, työsuojelupäällikkö, Environmental Specialist, vastaanottovirkailija Kylpylä, hieronta, osallistujat Cafe, viihde johtaja, promootiot koordinaattori, konferenssi ja Event Planners, Security Supervisor, turvapäällikkö, Security Agent, Valvonta Supervisor, laitos Public Area Ohjaaja, toiminnanjohtaja puhdistusta.

Tekninen avustaja, sähköinsinööri, Electronic-Telecommunication Engineer, Tietokone, Internet Experience, Mechanical Engineer, työntekijä / Foreman / Tekninen palvelu / huolto Ohjaaja, johtaja sovellukset, atk-operaattori, Internet Exper

Kaikki kiinnostuneet hakijat, jotka ovat halukkaita työskentelemään Claridge Hotel on miellyttää lähettää CV / ansioluettelo kanssa saatekirjeen inhimillisten voimavarojen (henkilöstö) osasto, CLARIDGE'S HOTEL muodollista tarkastelua sähköpostitse: recruitment- claridgeshotel@live.co.uk


Siirtäminen Tukikelpoiset: Kyllä (siirtäminen voidaan pitää rajoissa yhtiö).
Tutkinto haltijalla olisi lisäetu.
Minimi työkokemus Yksi (1) vuosi parempana.
ATK-taidot (Microsoft Office - Excel ja Word) olisi lisäetu.
Motivoitunut taitoja ja rakentaa suhteita työtovereihin.
Tavoitteellinen kyky monitaitoisuutta paineen ympäristössä nopeatempoista työtä.
Ahkera, positiivinen ja dynaaminen.

Sr Gustavo Mendes kirjoitti...

Tarvitsetko lainaa ??
Etsitkö rahoitustukea, Oletko kipeästi varoja? Hammers Rahoitusyhtiö on täällä antaa sinulle pyytänyt lainamäärä jos sinulla on mahdollisuus maksaa laina takaisin. Annamme lainan verokanta 3% ota yhteyttä jo tänään kautta am_credit@outlook.com.
Tarjoamme erilaisia lainoja lukien: Business laina, henkilökohtainen laina, House, Laina, auton laina, Opintolaina, velan vakauttamista laina, vakuudettomia lainoja, Pääomasijoittaminen Oletko evätty lainan pankki tai rahoituslaitos jostain syystä. Jos kiinnostaa? Ota yhteyttä jo tänään via am_credit@outlook.com ja saat helposti luettava ja helppo laina tänään

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä herra / rouva,

Olen Paul Moritz hyvämaineinen, laillinen ja akkreditoitu rahaa lainanantajalle. Minä lainata rahaa yksittäisille ja yhteistyötä elinten tarvitsevat taloudellista apua. Onko sinulla huono luotto tai olet tarvitsevat rahaa maksaa laskuja? Tarvitsetko lainaa tai rahoitusta jostain syystä haluan käyttää tätä keskipitkän ilmoittaa, että minä maksan luotettavia saajan apua mielelläni tarjota sinulle lainaa alhaisella korolla. Tarjotun palvelun ovat:
jälleenrahoittaa
keksijä lainat
Auto laina
velkajärjestelyihin
yrityslainojen
Henkilökohtaiset lainat
Ystävällisesti kirjoittaa takaisin, jos olet kiinnostunut, joihin vaste te postitetaan lainahakemuksen täytettäväksi. (Ei sosiaaliturvaa eikä luotto tarkistaa, 100% taattu) Odotan, että saan palvella teitä. voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: paulhelpfund@yahoo.com

Kiitos kun Odotan, että saan olla palvelujen sinulle ...
Paul Moritz
E-mail: paulhelpfund@yahoo.com