Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, helmikuuta 26, 2012

Suomen Parkkivartija Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Kerroimme lokakuussa 2011 kuinka yksityinen pysäköintivalvontayhtiö oli hävinnyt kiistan pysäköintivalvontamaksusta. Kuluttajariitalautakunta totesi yksimielisesti päätöksessään että tuulilasiin jätetty yksityisen pysäköintivalvontayhtiön maksulappu ei velvoita kuluttajaa mihinkään. Päätöksen mukaisesti valvontamaksua ei voida periä ilman, että se, joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai kuluttaja myöntää sen.

Tällä hetkellä valvontayhtiöt vaativat määräämiään valvontamaksuja maksettavaksi yksinomaan maaliskuussa 2010 annettuun KKO:n päätökseen vedoten. Kyseinen KKO:n päätös salli yksityisen pysäköinninvalvonnan periaatteen. Päätös oli yksi Suomen oikeushistorian huonoimmin perustelluista päätöksistä ja tuomio, jossa ei edes vastata itse pääasian ratkaisun kannalta olennaisiin ja perusteltuihin kysymyksiin, ei täytä minkäänlaisia standardeja. KKO:n päätöksessä ei otettu lainkaan kantaa moniin hyvin monimuotoisiin oikeudellisiin ongelmiin, kuten perustuslainmukaisuuteen ja näyttökysymykseen ajoneuvon kuljettajasta silloin kun ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää toimineensa kuljettajana.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin joka ohjaa kuluttajaoikeutta ratkaisukäytännöillään. Tuomioistuimet huomioivat kuluttajariitalautakunnan asiantuntemuksen ja linjaukset tuomioissaan. Toisin kuin valvontayhtiöt valheellisesti väittävät tällä hetkellä ei ole olemassa KKO:n päätöstä joka ottaisin kantaa näyttövelvollisuuteen ajoneuvon kuljettajasta. Meillä on kuitenkin olemassa selkeä päätös kuluttajariitalautakunnalta lokakuulta 2011.

Kuluttajariitalautakunnalta toinen päätös tammikuussa 2012

Tammikuussa 2012 kuluttajariitalautakunta on antanut jälleen uuden päätöksen (dnro 1167/39/2011, katso kuva). Uusi päätös on täsmälleen lokakuussa 2011 annetun ensimmäisen päätöksen linjan mukainen. Valvontayhtiön on näytettävä toteen sopimussuhteen syntyminen, sopimuskumppaninsa ja osoitettava yksityinen pysäköintivalvontamaksu sopimuksen tehneelle ajoneuvon kuljettajalle. Mikäli ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää toimineensa kuljettajana on näyttövelvollisuus yksiselitteisesti valvontayhtiöllä.

Kuluttajariitalautakunnan viimeisinkin päätös noudattaa tarkalleen aikaisemmin kaikissa alemmissa oikeusasteissa noudatettua linjaa käännetystä todistustaakasta. Käännettyä todistustaakkaa ei ole. Valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuskumppaninsa ei käännä todistustaakkaa sopimuksen velvoitteista kuluttajalle. Käännetty todistustaakka olisi täysin sopimusoikeudellisten periaatteiden vastainen, mutta ennen kaikkea periaate rikkoisi räikeästi kuluttajansuojalakia.

Suomen Parkkivartija Oy ja Flex Cash Oy

Nyt tammikuussa 2012 annetun päätöksen toisena osapuolena oli valvontayhtiö Suomen Parkkivartija Oy. Suomen Parkkivartija Oy on vuoden 2010 loppupuolella perustettu Turussa toimiva yksityinen pysäköintivalvontayhtiö.

Suomen Parkkivartija Oy on ilmoittanut kuluttajariitalautakunnan päätöksen jälkeen ettei se noudata ratkaisusuositusta eikä Suomen Parkkivartija Oy katso muutoinkaan että asian käsittely kuuluisi millään lailla Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan.

"Olemme käyneet asiaa läpi yhtiömme sisällä ja tulleet siihen lopputulokseen, että emme tule oudattamaan kuluttajariitalautakunnan suositusta."

" Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu käsitellä muita kuin sellaisia pysäköintiasioita, jotaka ovat elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisiä ja liittyvät kulutushyödykkeen hankintaan. Suomen Parkkivartija Oy katsoo, että ao riita-asian pysäköimisessä ei ole ollut kysymys kulutushyödykkeen hankinnasta, sillä ajoneuvo on ollut pysäköitynä Turun seudun musiikkioppilaitoksen / Steinerkoulun pihalla.
"


Suomen Parkkivartija Oy:n perintätoimia hoitaa Flex Cash Oy. Kyseinen perintäyhtiö jatkaa perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti perintää vaikka kuluttaja on useaan otteeseen kiistänyt saatavansa. Flex Cash Oy lähettää toistuvasti uusia perintäkirjeitä tarkoituksenaan vain ja ainoastaan kerryttää saatavalle pääomalle perittäviä kuluja. Useassa tapauksessa edes edellisen perintälaskun maksuaika ei ole kerinnyt umpeutua kun perintäyhtiö muistaa jo uudella perintälaskulla. Tässä kohdin luulisi, että hyvää perintätapaa koskevat ohjeet laatinut ja saatavien perintää valvova Kuluttajavirasto sekä ammattimaista perintätoimintaa valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto puuttuisivat viimein Flex Cash Oy kaltaisten perintäyhtiöiden epäammattimaiseen ja lainvastaiseen toimintaan. Kuinka on mahdollista että viranomaiset eivät saa kuriin perintäyhtiöitä jotka jatkavat saatavien perintää useasta kiistämisestä huolimatta?

Keskustelu Suomen Parkkivartija Oy:n kanssa valvontamaksuista ja niiden perusteista on ollut hyvin viihteellistä luettavaa. Huvittavinta tässä näyttää olevan se, että Suomen Parkkivartija Oy:n perustelut ja viestit ovat monelta osin suoria lainauksia professori Jyrki Virolaisen blogista. Jyrki Virolaisen oikeusopilliset tulkinnat ovat olleet aina korkeasti arvostettuja luukuunottamatta näkemyksiä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta jonka osalta Virolainen on mennyt metsään ja vielä kunnon ryminällä. Professori Jyrki Virolaisen yltiöpositiivinen kanta yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on perustunut hyvin erikoisiin laintulkintoihin sekä valikoidulle piittaamattomuudelle suomalaisesta kuluttajalainsäädännöstä, joten ei ole yhtään ihme että myös Suomen Parkkivartija Oy:n vastukset ovat olleet vähintäänkin saman, kyseenalaisen linjan mukaisia.

Yhteenveto

Huolestuttavinta Suomen Parkkivartija Oy:n toiminnassa on piittaamattomuus kuluttajariitalautakunnan päätöksistä, piittaamattomuus ja ylimielisyys kuluttajalainsäädännön linjausten noudattamiseen, kuluttajariitalautakunnan toimivallan kiistäminen sekä jatkuva lainvastainen perinnän jatkaminen ja perintäkulujen tahallinen kasvattaminen saatavan useasta kiistämisestä ja kuluttajariitalautakunnan päätöksestä huolimatta. Tästä kertoo heidän viimeisin viestinsä:

"Pysymme edelleen kannassamme ja tulemme jatkamaan perintää"

Menettely on lain ja hyvän perintätavan vastainen. Perinnästä määritellyn lain mukaan perinnästä tulee luopua kun saatava on kiistetty tai viedä asia ratkaistavaksi tuomioistuimeen. Perintää ei saa aiheettomasti pitkittää.

Meillä on nyt kaksi kuluttajariitalautakunnan päätöstä jonka mukaan näyttövelvollisuus kuljettajasta on valvontayhtiöllä jos ajoneuvon omistaja tai haltija kiistä toimineensa kuljettajana.

Tältä osin tilanne on tällä hetkellä harvinaisen selvä.

Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse eikä pidä maksaa!


oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A - Miten reklamoin yksityisestä pysäköinninvalvontamaksusta?
Yksityinen pysäköinninvalvonta kriisissä
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynneillä uhkailu on pelkkää bluffia
Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta käy jälleen kuumana
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Korkeimman oikeuden presidentin harkinta petti yksityissakkoasiassa
KKO:n yksityisestä pysäköinninvalvonnasta annettuun tuomioon haetaan purkua
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Valuuko yksityinen pysäköinninvalvonta rikollisten käsiin ?
Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom-jutussa on kelvottomasti perusteltu
Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta KKO:n päätös

63 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

No nyt tuli mahtava artikkeli! Todella mahtava julkaisu. Varsinkin noi sähköpostikeskustelut on legendaarisia!

Anonyymi kirjoitti...

Voi vittu mitä parkkipaavo pellejä. "Jatkamme perintää ja voitte riitauttaa asian"

Oletteko te lastentarhasta vai mistä? Jos teille on mielestänne saatavaa niin riitauttakaa asia oikeuteen, sillähän se ratkeaa. Ei kuluttajalla tässä tapauksessa ole saatavaa teiltä joten ei kuluttajan (omistajan, haltijan) tässä tarvi mitään riitauttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtava artikkeli, todellakin asiaa. Näyttää siltä että parkkipojat on kopoineet suoraan Virolaisen höpinöitä ymmärtämättä itse mistä edes puhutaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtava artikkeli, todellakin asiaa. Näyttää siltä että parkkipojat on kopoineet suoraan Virolaisen höpinöitä ymmärtämättä itse mistä edes puhutaan.

Itseasiassa ei se Virolainenkaan tiedä mistä on puhunut. Se on jännä miten "professuri" tason mies unohtaa näppärästi kuluttajansuojalain ja jauhaa vain sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisen sähköpostikeskustelun julkaiseminen on laitonta!!!!!! Nyt lähti blogisti linnaan istumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämähän on hienoa. Nyt ainakin tiedän että seuraavaa yksityistä valvontamaksua en maksa. Eiköhän toi lautakunnan päätös ole harvinaisen selkeä. Yksityisillä valvontamaksuilla voi pyyhkiä persettä!

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisen sähköpostikeskustelun julkaiseminen on laitonta!!!!!! Nyt lähti blogisti linnaan istumaan.

No sehän kesti, onko tullut mieleen että blogistilla on lupa sähköpostikeskustelun toiselta osapuolelta. Kannattaisi vilkaista se tämän blogin toinen artikkeli siitä saako vastaanotetun kirjeen julkaista.

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitat varmaan tätä: http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/02/saako-vastaanotetun-kirjeen-julkaista.html

Anonyymi kirjoitti...

PASKA BLOGI PASKAT LUKIJAT!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mahtava blogi ja täysin validi kirjoitus!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä osoittaa sen mitä on jo vuosia toistettu ja viimein viraomaisetkin ovat ottaneet oikean kannan.

KKO:n päätös koska vain periaatetta. Käräjä ja hovioikeus totesivat kumpikin että käännettyä todistustaakkaa ei ole. Näyttövastuu sopimuskumppanista on valvontayhtiöllä. Tätä asiaa ei voi käsitellä pelkästään sopimusoikeudellisena tai sopimusteknisenä kysymyksenä. Koska toisena osapuolena on kuluttaja, on kuluttajansuolalain säädökset enemmän kuin pakottavia.

Sopimuksellisessa riitatilanteessa näyttövastuuta ei voi sysätä kuluttajalle jos kuluttaja ei itse sopimusrikkomukseen vetoa.

Tällaisen käytännön hyväksyminen tarkoittaisi käytännössä tilannetta jossa lehtimyyjä lähettää sinulle lehden ja laskun ja sinun on pystyttävä todistamaan että et ole sopimusta tehnyt. Täysin absurdi tilanne.

Lisäksi tulee huomioida että saman kannan kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan väliseen sopimukselliseen näyttökysymykseen on ottanut myös EU omien kuluttajansuojadirektiiviensä kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt pitäisi viimein olla selvää kaikille että näitä rosvolaskuja ei pidä mennä maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Älä pelkää, en ole maksanut. Itselläni on 8 maksamatonta ParkPatrolin maksua ja yhtään ei ole Lauri Mustonen halukas kokeilemaan oikeudessa.

Mitä tulee tuohon artikkelin Suomen Parkkivartija firmaan niin harvoin saa yhtä lapsellisesti, osaamattomasti ja ammattitaidottomasti johdettua firmaa etsiä?

Onko kukaan etsinyt tietoa kuka tai ketkä tuota rosvofirmaa johtavat? Nyt olisi aika ottaa nimet esiin!

Anonyymi kirjoitti...

Onko kukaan etsinyt tietoa kuka tai ketkä tuota rosvofirmaa johtavat?

Rikolliset tietenkin, ainakin toimintavat on rikollisia jos ei muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän nuo sakkofirman vastuuhenkilöiden nimet ja henkilötunnuksetkin saisi haettua kaupparekisteristä. Itseäni ei asia kiinnosta, kun en edelleenkään koskaan asioi sellaisissa paikoissa, joissa sakkofirmat hääräävät.

Anonyymi kirjoitti...

Juuh. Nuo ovat todella mielenkiintoisia puheita nuo "jatkamme perintää, voitte halutessanne riitauttaa" -höpinät.

Julkaistusta sähköpostinvaihdosta käy yksiselitteisesti ilmi, että se, jolta maksua on vaadittu, on kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Sama asia käy tietenkin ilmi jo siitä, että hän on saattanut asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Perintää tällaisessa tilanteessa EI SAA JATKAA! Suomessa on laillista periä, siis suorittaa saatavien perinnästä annetun lain mukaisia perintätoimenpiteitä, ainoastaan velkojan käsityksen mukaan riidattomissa tapauksissa.

Blogissa esitelty tapaus ei mitenkään voi olla Suomen Parkkivartija Oy:n käsityksen mukaan enää riidaton.

Suomen Parkkivartija Oy:llä on nyt lain mukaan tasan kaksi vaihtoehtoa: joko antaa asian olla, tai sitten saattaa asia riitaisena velkomusasiana käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Näin siis sanoo laki.

Jos mukaan otetaan vielä hyvä perintätapa, jonka noudattamatta jättäminen ei nyt ole rikos sinänsä, niin Suomen Parkkivartija Oy:n tulisi kohtuullisessa ajassa, tässä tapauksessa siis ehkä viikossa tai korkeintaan kahdessa, ilmoittaa vastapuolelleen, mitä se aikoo asiassa tehdä. Siis joko:

"Ilmoitamme kohteliaimmin, että olemme päätyneet luopua velkomasta Teiltä vaatimaamme maksua, eikä meillä ole asiassa enää mitään vaatimuksia"; tai

"Ilmoitamme kohteliaimmin, että tulemme saattamaan riitauttamanne saatavan yleisen alioikeuden ratkaistavaksi riitaisena velkomusasiana."

Jälkimmäisessä tapauksessa haastehakemus tulisi toimittaa käräjäoikeuteen noin kuukauden kuluessa. Ellei näin oikeasti toimittaisi, voitaisiin tuollainen ilmoitus tulkita kiristykseksi.

Jos tuossa asiassa tulee vielä yksikin perintäkirje Flex Cash Oy:ltä tai joltain muulta, toimiluvan saaneelta perintätoimistolta, niin ei muuta kuin välittömästi ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Perintätoimen luvat lähtevät kuin talkkari jäiseltä katolta. Toimiluvan saaneiden, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien perintätoimistojen kun pitää luvat säilyttääkseen noudattaa paitsi lakia, myös sitä hyvää perintätapaa.

Anonyymi kirjoitti...

Täsmälleen samaa mieltä edellisen kommentoijan kanssa.

Henkilön joka on riidellyt asiasta tulisi nyt välittömästi tehdä valitus aluhallintovirastoon ja vaatia toimiluvan peruuttamista kyseiseltä perintäyhtiöltä.

Jos viranomaiset eivät saa jotain yritystä esimerkiksi niin tämänkaltainen toiminta jatkuu jatkumistaan.

Asia on vietävä oikeuden ratkaistavaksi jos maksu on kiistetty.

Suomen Parkkivartija Oy ei voi väittää että maksua ei olisi kiistetty kun siitä on nyt kaiken lisäksi tehty täysin julkinen.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kukaan etsinyt tietoa kuka tai ketkä tuota rosvofirmaa johtavat?

Nimet esiin!

Anonyymi kirjoitti...

Olen tehnyt virallisen kantelun sähköpostilla aluehallintovirastoon vaikka en jutun osallinen olekaan. Laitoin viittaukset tähän blogiin jossa asia on hyvin tuotu esille.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on harvinaisen rikollista toimintaa ja sanon nyt ihan suoraan että ainoastaan munattomat autoilijat menevät noita maksuja maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö nyt kuitenkin ollut joku laki tulossa yksityisestä pysäköinninvalvonnasta? Inakin muitaakseni oikeusministeri sanoi jossain lehdessä muutama kuukausi sitten että joku lakiehdotus olisi tulossa kevään aikana? Onko kukaan tehnyt mitään nettiaddressia mihin kerätään tarpeeksi allekirjoituksia jonka jälkeen se lähetetään oikeusministerille vastalauseeksi mahdollisia tulevia lakeja joka mahdollistaisi näiden firmojen toiminnan? Pitäisi varmaan jotain tehdä asian eteen, ettei kohta ole jotain lakia jonka avulla nämä parkkifirmat saavat toimia ihan vapaasti. Kai päättäjät sentään vielä vihaisia äänestäjiä pelkäävät edes vähäsen...

Anonyymi kirjoitti...

Lain valmistelu päättyi koska se oli toiminnan katsottiin olevan perustuslain vastaista. Seuraavassa lakiehdotuksessa yksityiset pysäköinninvalvonta yritykset kielletään ja toiminta alistetaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan alaisuuteen. Eli yksityiset saavat valvoa ja kirjoittaa lappuja mutta rahat menevät kunnalle ja kunnallisen sekä lainsäädänöllisen prosessin mukaisesti valitukset hoidetaan kunnallisessa valvonnassa ja käsitellään tarvittaessa hallinto-oikeudessa, kuten nytkin kunnalliset valvontamaksut.

Yksityinen pysäköinninvalvonta tulee kuolemaan kokonaisuudessaan. Se asia on täysin varma. Se kuolee viimeistään uuteen lakiin jos ei sitä ennen siihen että yksikään täysijärkinen ei noita maksuvaatimuksia maksa.

Anonyymi kirjoitti...

Hallitusohjelmassa on sitouduttu yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain säätämiseen tällä hallituskaudella.

Tällä hallituskaudella oikeusministerinä toimii Anna-Maja Henriksson. Hän on ilmoittanut, että lakia valmistellaan siitä lähtökohdasta, että yksityiselle pysäköinninvalvonnalle jää ainoastaan julkista valvontaa avustava rooli.

Tarkoittaa mm. sitä, että kaikki reklamaatiot hoidetaan julkisen viranomaisen kautta. Myöskin "parkkisakot" menevät pääosin yhteiskunnalle, yksityinen parkkisakkofirma saa vain pienen provision määräämistään maksuista.

On selvää, että tämä tulee kaatamaan suurimman osan valvontayrityksistä, ehkä jopa kaikki.

Asiat ovat siis kansalaisen kannalta oikein hyvällä mallilla. Nyt ei ole mitään tarvetta millekään addresseille tai barrikadeille. Päinvastoin, nyt annetaan asioiden edetä vain omalla painollaan. Niin kauan, kun Henriksson on virassa, asiat etenevät parkkisakkofirmojen näkökulmasta todella kurjaan suuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä menee kyllä jännäksi! Popparit ja Cola esiin. Tilanne tällä hetkellä 6-0. Parkkifirmat häviöllä.

Anonyymi kirjoitti...

Paskablogi, rikosilmoitus jätetty!

T: Perinteen ylläpitäjät

Anonyymi kirjoitti...

Suomen Parkkivartija pulju on perustettu 2010 ihan vain helpon rahan tienaamiseksi. Kyseistä firmaa johtaa muutama lapsentasoinen henkilö jolla ei ole todellista tietämystä busineksestä. Rahan ahneus vain sokaisee. Kyseinen pulju ei tule viemään ketään asiassa oikeuteen. Taitaa olla jopa niin että rahaa isompaan oikeustaisteluun ei edes ole. En tiedä ketään joka olisi kyseisen firman roskalappuja maksanut.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä artikkeli, mutta ihan tosissaan. Onko joku joka näitä yksityisten maksulappuja tosiaan makselee? Jotenkin tuntuu että tämä aihe on jo kaluttu loppuun. Tuskin kukaan on enään niin tyhmä että Q-Parkin, ParkpArolin tai kenenkään muun määräämiä maksuja makselee? Vai olenko väärässä?

Anonyymi kirjoitti...

Et ole - aamen. Ihan kuulkaa riittää että kiistää olleensa kuljettaja. Tähän on nyt viranomaisilta kaksikin kantaa. Ketä uskot jos et viranomaisia?

Asiamies kirjoitti...

Kuluttajavirasto voisi nyt kerätä vähän sitä munaa toimintaansa ja julkaista näistä Kuluttajariitalautakunnan kannanotoista tarkemman tiedotteen. Eikö Kuluttajaviraston pitäisi nimenomaan olla kuluttajan asialla. Hehän näitä kuluttajariitalautakunnan suosituksia muutoinkin hakevat ja noudattavat. Vähän munaa siihen työhön

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa tälläkin parkkipirkko firmalla olla rahat tiukassa kuten sillä toisella Turkulaisella parkkipirkko firmalla.

Ja piti mielenkiinnon vuoksi katsoa Flex Cash:n kotisivut...
Kertovat kuuluvansa kansainväliseen Flexcash konserniin. Yläreunassa olevat kielivalinnat antavat "Coming soon" - tekstillä varustetun sivun. eikä Googlella sellaista konsernia löytänyt.
Mutta sen sijaan löytyi kyllä muitakin keskusteluja koskien ko. perintäfirman toimintaa.

FlexCash:lla on muuten oikein oma järjestelmä yksityiseenpysäköinninvalvontaan http://www.flexcash.fi/fi/jaerjestelmaet

Anonyymi kirjoitti...

Juu, vaikuttaisi toi FlexCash tosi kansainväliseltä konsernilta.

Kaikissa muissa kielissä kotisivut ovat tilassa Coming Soon.

Saahan sitä mainostaa olevansa kansainvälinen konserni, eikä ole kyse edes harhauttamisesta.

On vain kuulijan itse pääteltävissä (ja tarkistettavissa) miten käytännössä on. Kansainvälisyys näyttäisi olevan moodissa: Coming Soon. Ehkä se konsernikin on Coming (not so) Soon.

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin vastuuhenkilön nimen googlaaminen antaa menneisyydestä todella luotettavia liiketoimia, mm. Better Life ja Move Networks monitasomarkkinointiyhtiöt...

Anonyymi kirjoitti...

Joopajoo, itsekin Laatuparkki OY:lta sain 'parkkisakon' ja kun en maksanut niin tuo Flex Cash alkoi sitä perimään. Ilmoitin kiistäväni sopimuksen synnyn Laatuparkin kanssa ja vaadin Flex Cashia keskeyttämään perintänsä.

Ensimmäisessä vastauksessa Flex Cash ilmoitti, ettei keskeytä perintää muuten kuin Laatuparkki OY:n pyynnöstä. Tähän vastasin, että päätös perinnästä ei lain mukaan kuulu Laatuparkki OY:lle koska olen sen riitauttanut. Parin päivän päästä Flex Cash ilmoitti keskeyttäneensä perinnän ja 'palaavansa asiaan asianmukaisin toimenpitein'...eipä ole kuulunut mokomasta puljusta mitään sen jälkeen...

Yhtä suurta kuppausta ja huijausta koko touhu ja mielestäni kaikki toiminnan harjoittajat pitäisi saattaa oikeuden eteen ja tuomiolle perustuslain vastaisesta toiminnasta.

Anonyymi kirjoitti...

Sinänsä noilla parkkivartijan vastauksilla ei ole mitään väliä. Niin kauan kun et maksa etkä myönnä ajaneesi autolla et menetä mitään. Parkkivartija saa väittää vaikka kuuta juustoksi mutta heidän päiväsaduilla ei ole mitään painoarvoa käräjäoikeudessa (jos sinne asti nyt ikinä päästäisiin). Ikävintä tässä on se että osa kansalaisista uskoo näiden parkkivartijoiden ja perintötoimistojen uhkaukset ja maksaa maksun "varmuuden vuoksi".
Ja mitä tekee kuluttajavirasto? Ei mitään. Miksi meillä on ko. virasto jos se on täysin hyödytön?

Anonyymi kirjoitti...

Paskablogi, rikosilmoitus jätetty!

T: Perinteen ylläpitäjät


Nyt on ihan väärä kirjoitusasu!
Korjattuna tuo kuuluu olla näin :

Paska blogi!!!111!!!!!
rikos Ilmoitus jätetty!!!!1!1!


Mutta vakavammin välillä. Hyvä artikkeli ja kiitokset nauruista :D

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen noista parkkivalvonta maksuista uusi asia, JOS parkkivalvonta yhtiö VOISI jotenkin todistaa kuka on auton ajanut parkkiin.. Niin voiko vedota asiaan että sopimusta tehdessä ei ollut maksuajasta mitään ilmoitusta, joten maksan kun jaksan??? :)

Anonyymi kirjoitti...

Ihan hyvä pointti! Eihän maksuajasta, viivästys koroista ym. ole mitään mainintaa kylteissä. Voivatko parkkifirmat vedota johonkin lakiin että "normi" 14pv ym. olisi jotenkin yleis pätevä?

Mun käsityksen mukaanhan sopimuksissa pitäisi olla nämä maksuehdot ym. esillä jotta ne olisi päteviä?

Joku viisaampi voisi nyt selvittää nämä meille taviksille! ;)

Anonyymi kirjoitti...

Entäpä maksutapa sitten? Voiko sakkofirma edellyttää maksua pankkiin vai pitääkö voida maksaa myös käteisellä?

Anonyymi kirjoitti...

>>> Tuli mieleen noista parkkivalvonta maksuista uusi asia, JOS parkkivalvonta yhtiö VOISI jotenkin todistaa kuka on auton ajanut parkkiin. <<<

Ihan ajattelemisen arvoinen asia,tosin jotain virittelyn tapaista kameravalvonnasta lienee olemassa tai tulossa.
Eli jos käräjien kautta lähtevät karhuamaan, niin todistelussa pitäisi käyttää "elävää kuvaa". Eli miten tällaisessa tapauksessa sitten kävisi ? ? ?

a) Ajokin omistaja / haltija joutuu tunnistamaan kuljettajan ? ? Viimekädessä oikeudessa ? ?
B) Parkkifirma "kaivaa" kuskin ja lähettelee lippusiaan ja jos ei maksa, niin haastaa oikeuteen ? ?

Tosin oikeusperiaatteen mukaan lähiomaisia vastaan ei tarvitse antaa todistusta. (Oikeudenkäymiskaari 17 luku 20 §).

Anonyymi kirjoitti...

Potkulautapartio pelastaa autoilijoita pysäköintisakoilta

http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=201203126009

aika turhaa, luo jopa kuvan että sakko pitäisi maksaa jostain syystä. Ja jos pysäköintifirmat huomaavat moista niin varmaan sanovat "XYZ lain mukaan ajoneuvo saa olla pysäköitynä alueella vain 2 tuntia ja se että lasiin on vaihdettu uusi aika ei muuta maksuvelvollisuutta" tai jotain muuta paskaa.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.finder.fi/Pys%C3%A4k%C3%B6inninvalvontaa/Suomen%20parkkivartija%20Oy//paattajat/2470046

Hallituksen jäsenet Kaupparekisterissä
Varsinainen jäsen:Virtanen Vesa TapaniVarajäsen:Suominen Sari Susanna

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa, minulla ja muutamalla muullakin on asiaa kyseisille henkilöille.

Anonyymi kirjoitti...

"Potkulautapartio pelastaa autoilijoita pysäköintisakoilta"

Ihan kiva juttu, mutta saako kysyä, että mitä nämä tästä hyötyvät?

Anonyymi kirjoitti...

Noniin, blogissa on jo kauan sitten keskusteltu yksityisvalvonnan laajenemisesta. Jos hynkky on tiukassa parkkipaikoilla, aina voi siirtää businekset kauppoihin:
http://www.hs.fi/kotimaa/Kauppaketju+haluaa+peri%C3%A4+myym%C3%A4l%C3%A4varkailta+vartiointikuluja/a1305557720001

Anonyymi kirjoitti...

Kuten aiemmin ennustettiin, yksityisen pysäköinninvalvonnan sopimustekniikkaa sovelletaan nyt myös myymälävarkauksiin:

MTV3

Radio Megan uutiset

Verkkouutiset

Anonyymi kirjoitti...

On tuossa se ero että lasku lisätään rikosilmoitukseen ja oikeus päättää onko se laillinen. yksityistä pysäköintisakkoa et saa oikeuden käsiteltäväksi vaikka haluaisit.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä herääkin kysymys että voiko oikeesti tehdä sopimusta rikkomalla lakia? Tää haiskahtaa mielestäni vielä asteen enemmän kun tuo yksityisen pysäköinninvalvonnan toiminta...

Anonyymi kirjoitti...

Ensimmäistä myymälävarasta odotellessa, joka perii kauppiaalta varkausmaksun 1000 EUR, kauppias hyväksyy sopimuksen kun perii 500 EUR vartiointimaksua.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistihan näyttää tästä jo puhuneen monta vuotta sitte. Liekkö asiakirja samasta kauppakeskuksesta???

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2008/09/yksityinen-rankaiseminen.html

Anonyymi kirjoitti...

Blogin ylläpitäjä voisi seuraavaksi alkaa tutkimaan Finnairin toimia, ja yllätys yllätys, kuluttajavirasto taas täysin toimeton. http://www.iltalehti.fi/matkajutut/2012031915344363_ma.shtml

Anonyymi kirjoitti...

"Jyrki Virolaisen oikeusopilliset tulkinnat ovat olleet aina korkeasti arvostettuja luukuunottamatta näkemyksiä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta jonka osalta Virolainen on mennyt metsään ja vielä kunnon ryminällä."

No enpä yleistäisi noin. Jos jostain Virolaista kehuisi, niin KKO:n toiminnan arvostelusta voisi. Mutta niin tekee mm. toinen, paljon tunnetumpi ja arvostetumpi blogisti, Kemppinen. Ja paremmin.

Anonyymi kirjoitti...

Kommenteista poimittu: "Toimiluvan saaneiden, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien perintätoimistojen kun pitää luvat säilyttääkseen noudattaa paitsi lakia, myös sitä hyvää perintätapaa."

Tuo "hyvä perintätapa" täytyy jokaisen perijän pitää mielessä, jos aikoo jatkaa toimintaansa.

"Perintätoimen luvat lähtevät kuin talkkari jäiseltä katolta."

Juurikin näin.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg on syytteessä lahjoman vastaanottamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunta ja kuluttajavirasto ollaan ilmeisesti yhdistämässä osana valtiohallinnon tuottavuusohjelmaa. Mikäs siinä, kaksi jokseenkin turhaa laitosta yhteen vaan, niin ainakin rasitus veronmaksajille vähenee. Kuluttajariitalautakunnan pj taitaakin olla juuri väistymässä tehtävästään, joten turha kaksinkertainen hallinto kevenee kuin itsestään.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajariitalautakunta tulisi lakkauttaa. Kuluttajariidat pitäisi käsitellä käräjäoikeuksissa erillisissä small claims -menettelyissä, jotka olisivat nopeita, halpoja ja lopullisia (ei valitusoikeutta).

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkähän parkkisakkofirmoilla tuo laskutus rullaa tätä nykyä? Ei vissiin ole tullut paljon uusia kanteluita kuluttajariitalautakuntaan...

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on taas hyvä esimerkki yksityisen valvonnan mielivallasta:

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/kauppakeskus_kiinni-tuulilasissa_maksulappu/?ref=tf_iOKboksi_news_p1

"Autoilija sai pysäköintiä valvovalta yritykseltä valvontamaksun Ristikon kauppakeskuksen parkkipaikalla, vaikka käytti ohjeen mukaan parkkikiekkoa ja auto oli ehtinyt olla pysäköitynä alle puoli tuntia. Maksun perusteissa syyksi todetaan ”pysäköinti liikkeen sulkeutumisen jälkeen”.

Vartin toimitukseen yhteyttä ottanut autoilija on asiasta tyrmistynyt, sillä parkkipaikan opaste- tai liikennemerkeissä ei ole mainintaa siitä, ettei alueella saisi pysäköidä kauppakeskuksen ollessa kiinni. Niissä ei ole mainintoja myöskään muista aikarajoitteista, vain varsin selvät ohjeet siitä, että parkkikiekolla pysäköinti on sallittua kolmen tunnin ajan.

- Kyllä yksi tällainen tapaus on tietooni tullut. Aloitin työt Ristikossa vasta tammikuussa, ja minun piti tämän asiakkaan yhteydenoton jälkeen käydä ihan katsomassa, että mitä niissä merkeissä oikeastaan lukee, sanoo kauppakeskuspäällikkö Päivi Paloviita-Wendt.

Hän vahvistaa, että merkeissä ei tosiaan lue sitä, että pysäköinti olisi sallittua vain kauppakeskuksen aukioloaikana. Sen sijaan niissä on kyllä maininta, että pysäköinti on sallittua vain kauppakeskuksen asiakkaille.

Paloviita-Wendt sanoo, että yhteistyö pysäköinnistä vastaavan AVP Alueellinen pysäköinninvalvonta Oy:n kanssa on sujunut hyvin ja yhteydenotot epäselvyyksistä ovat harvinaisia. Myös väärinkäsitykset mahdollistaviin opasteisiin on jo luvassa muutos. Pysäköintifirma on oma-aloitteisesti luvannut tuoda jo lähiaikoina parkkialueelle uudet ja selkeämmät opasteet.

Pysäköinninvalvontamaksun saanut lukija kertoo ottaneensa yhteyttä myös kuluttajaviranomaiseen selvittääkseen sen, kuka oikeastaan valvoo sitä, ovatko pysäköintiopasteet riittävän selkeitä ja yksiselitteisiä. Kuluttajaviraston vastaus oli tylyä kuultavaa: tällä hetkellä sitä ei valvo Suomessa kukaan.
"

No, meillähän on jo kaksikin lautakunnan päätöstä siitä että maksua ei tarvitse maksaa kun kiistää olleensa kuljettaja. Näyttövlvollisuus on kuluttajasuojalain mukaan valvontayhtiöllä.

Maksaako joku näitä oikeasti?

Anonyymi kirjoitti...

Tämä osoittaa sen että valvontayhtiötkään ei ymmärrä millä perusteella he toimivat. Heillä on kylteissä sopimusehdot. Jos pysäköintiä ei siellä kielletä sulkeutumisajan jälkeen niin mistä he keksivät näitä ehtoja taannehtivasti sopimukseen lisää!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä osoittaa sen että valvontayhtiötkään ei ymmärrä millä perusteella he toimivat. Heillä on kylteissä sopimusehdot. Jos pysäköintiä ei siellä kielletä sulkeutumisajan jälkeen niin mistä he keksivät näitä ehtoja taannehtivasti sopimukseen lisää!

Jyrki Virolainen neuvoo näitä firmoja sopimusasioissa joita hän ei itsekkään näytä ymmärtävän silloin kuin kyseessä on kuluttajasuojalain säätelemä sopimusoikeudellinen kysymys. Ei se ole ihme että parkkifirmat toimii kuten toimii. Keksitään jälkeenpäin lisää sopimuskyltin ehtojen ulkopuolelta sopimusrikkomusperusteita. Tietämys sopimusoikeudellisista kysymyksistä on olematon. Parkkifirmat luottavat ja sokeasti kopioivat Jyrki Parkkimafia Virolainen kommentteja, kuten on aikaisemminkin osoitettu.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä väliä? Ei näitä kukaan täysijärkinen enää maksa muutenkaan.

Anonyymi kirjoitti...

ja lisää:

http://www.iltasanomat.fi/autot/kahvittelu-huoltoasemalla-kavi-kukkarolle---sakottaja-iski-minuutissa/art-1288463599154.html?pos=1288345044485

"Hietalahden Nesteeltä ei haluttu kommentoida tapausta millään tavalla."

Ei varmaan kun pihalla pyörii asiakkaat karkoittava pysäköinninvalvoja...

Anonyymi kirjoitti...

Mustonen väittää julkisesti huoltoaseman asiakasta valehtijaksi

http://www.iltasanomat.fi/autot/parkkimaksujupakka-mutkistuu--tarinasta-toinen-versio/art-1288464464485.html

Kuinka alas voi parkkifirma mennä kun se yrittää oikeuttaa toimintaansa...

Seppo kirjoitti...

Kyllä tallaiset tapaukset tahrivat hiukan mainetta, jota yritämme vaivalla luoda. Erimielisyystapauksissa pitäisi pyrkiä asiakkaan kannalta parhaaseen tulokseen...

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehti:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013030416743365_uu.shtml

Yksityisen pysäköinninvalvojan päälle ajettiin!

Erinomaista kansalaisaktivismia! Juuri näin tulee menetellä laittoman toiminnan edessä.