Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, toukokuuta 12, 2013

Fennia nosti yksipuolisesti Nuorisoturvavakuutuksen omavastuuta

Vakuutusyhtiö Fennia on keväällä 2013 nostanut yksipuolisesti 90-luvun lopussa hankittujen  Nuorisoturvavakuutusten omavastuita. Fennian ilmoituksen mukaan pitkäaikaisissa lasten sairaskuluvakuutuksissa joissa omavastuuta ei ole ollut, omavastuu on jatkossa 50 euroa. Muissa lasten- ja nuorten sairaskuluvakuutuksissa omavastuuta korotetaan 50 eurolla.

Vakuutus on yksityisoikeudellinen sopimus joka perustuu vakuutuksen myöntämishetkellä voimassa olleisiin vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) perusteella vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Fennia vetoaakin vakuutussopimuslain 20§ ja Fennian yleisten vakuutusehtojen kohdan 16.4 antamaan mahdollisuuteen tehdä vakuutusehtoihin tai -maksuihin muutoksia jos lainsäädännön muutokset, viranomaisten vaatimukset tai kustannusrakenteen muutos sitä edellyttävät.

Kun kuluttaja hankkii vakuutusta, omavastuu on tärkeimpiä yksittäisiä elementtejä jotka määrittelevät kuluttajan halukkuuden tehdä vakuutussopimus. Omavastuu ei ole vähäpätöinen detalji muiden vakuutussopimuksen ehtojen joukossa, vaan sen voidaan katsoa olevan osa vakuutussopimuksen perusrakennetta jonka pohjalle rakentuu erikseen määriteltävät vakuutusehdot.  Omavastuun muuttaminen vaikuttaa siten keskeisesti vakuutussopimuksen sisältöön eikä ole muutoksena vähäinen.

Koska Fennia vetoa nimenomaisesti kustannusrakenteen muuttumiseen, voidaan melkoisella varmuudella todeta että 300-500% korotus omavastuuseen ei ole missään suhteessa kustannusten nousuun varsinkin kun Fennia on korottanut vakuutusmaksuja vähintään 10% jokaisena vuonna kompensoimaan vakuutuskustannusten nousua Nuorisoturvavakuutuksessa.

Blogi kehottaakin jokaista Nuorisoturvavakuutuksen aikanaan ottanutta kantelemaan Fennian muutoksesta Vakuutuslautakuntaan. Mitä useampi tekee kantelun sitä enemmän muutos saa huomiota. Artikkelin lopussa on kopioitavana perusmalli valituksen tekemiseksi. Täyttäkää omat tietonne, muuttakaa haluamallanne tavalla ja lähettäkää postitse allekirjoitettuna mainittuun osoitteeseen - toimikaa nyt!

Liekö sitten huvittavinta, mutta ainakin silmiin pistävää on, että samassa ilmoituksessa Fennia mainostaa kuluttajalle mahdollisuutta pienentää vakuutusmaksuja nostamalla omavastuuosuuksia. Samalla kun Fennia nostaa Nuorisoturvavakuutuksen omavastuuta omatoimisesti, se myös korottaa vuosittaista vakuutusmaksua jälleen 10%.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

---- MALLIKANTELU ---

Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

KANTELU / RATKAISUSUOSITUSPYYNTÖ

Ratkaisusuosituksen pyytäjä

nimesi
osoitteesi
puhelin / sähköposti

Palveluntarjoaja / vakuutusyhtiö

Vakuutusyhtiö Fennia
00017 Fennia

Ratkaisupyyntö koskee

1) Ensisijaisesti onko vakuutusyhtiö Fennialla oikeus korottaa Nuorisoturvavakuutuksen omavastuuta yksipuolisesti
2) Toissijaisesti voidaanko korotuksen katsoa olevan kohtuullinen

Nuorisoturva-vakuutus
vakuutusnumero
vakuutettu

Haluan että asia käsitellään Vakuutuslautakunnassa.

Tausta

Vakuutusyhtiö Fennia ilmoitti 2013 Nuorisoturvavakuutuksen omavastuun nostamisesta. Fennian ilmoituksen mukaan niissä Nuorisoturvavakuutuksissa joissa omavastuu on 0 euroa, omavastuun raja nousee 50 euroon ja niissä vakuutuksissa joissa omavastuu on jokin muu, omavastuun rajaa nostetaan 50 eurolla.

Perustelut

Vakuutus on yksityisoikeudellinen sopimus joka perustuu vakuutuksen myöntämishetkellä voimassa olleisiin vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuslain 28.6.1994/543 perusteella vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Fennian on vedonnut vakuutussopimuslain 20§ ja sitä vastaavan yleisten sopimusehtojen kohtaan 16.4, jonka mukaan Fennialla on oikeus  vakuutusmaksukauden vaihtuessa muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusehtoja, maksua sekä muita sopimusehtoja kuten esim. omavastuuta, kun perusteena on vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutuksen omavastuun muutos ei ole lain tarkoittama vähäinen muutos, koska muutoksella on vaikutus vakuutussopimuksen keskeisesti sovittuun sisältöön. Fennia on myös vuosittain korottanut vakuutusmaksua 10% kompensoidakseen vakuutuksesta aiheutuvia korvausmenojen muutoksia

Voidaan selkeästi katsoa, että jos Fennialla on oikeus korottaa omavastuuta edellä mainituin ja Fennian esittämin perustein, voidaan kuitenkin todeta että 300% - 500% korotus omavastuuseen ei vastaa todellista kustannusrakenteen muutosta Nuorisoturvavakuutuksen osalta.

Katson että ensisijaisesti Fennialla ei ole oikeutta tehdä oleellista vakuutussopimuksen sisältöön merkittävästi vaikuttavaa muutosta nostamalla omavastuuta. Toissijaisesti katson että 300%-500% korotus ei vastaa vakuutuskustannusten nousua ja on kohtuuton.

Pyydän Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta jossa todetaan Fennian menettely lain ja sopimusehtojen vastaiseksi sekä edellytetään Fennialta riittäviä toimenpiteitä menettelyn korjaamiseksi.


nimi + allekirjoitusLue myös:
Lama kiristää vakuutusyhtiöiden otteita
Korvattavuus perustuu vakuutusehtoihin
Harhaluulot liikennevakuutuksesta
Oikeusturvavakuutus ei korvaa
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia
Q&A - Voiko korvausta hakea samasta vahingosta useamman vakuutuksen perusteella
Vakuutuskorvausten käsittelyaika on 1kk
VAKUUTUSLÄÄKÄRIT: Etsitään ihmisyyden vastaisiin tekoihin syyllistyneitä lääkäreitä
VAKUUTUSLÄÄKÄRIT

Fennia Viikko kesäkuussa 2013 - Monta hyvää syytä jättää vakuutus ottamatta Fenniasta!

46 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Fennian ahneutta. Minulla on kahden jo nyt yli 18 vuotiaan lapsen omavastuuton sairaskuluvakuutus (otettu vuonna 1993 ja 1994) OP-Pohjolasta, silloisesta Suomi Salamasta. Vakuutus on voimassa 20 ikävuoteen asti ja on EDELLEEN OMAVASTUUTON.

Minulle ei ole tullut edes mieleen että vakuutusyhtiö voisi muttaa vakuutusehtoja niin oleellisesti kuin että poistaa omavastuuttomuus ja asettaa omavastuu tilalle.

OP-Pohjola / Pohjola / Suomi yhtiö ei ole tätä koskaan tehnyt. Onneksi minulla ei ole vakuutus Fenniasta!

Anonyymi kirjoitti...

Fennia nosti 12 euron omavastuun 62 euroon tänä keväänä. Normaalisti en jaksaisi valittaa vaikka vituttaakin ankarasti.

Kiitos blogistille mallivalituksesta. Copy-pastetin sen tekstinkäsittelyyn, muutin omat tiedot ja maanantaina pistän Vakuutuslautakunnalle.

Toivottavasti moni muukin tekee saman!

Anonyymi kirjoitti...

Toivottavasti moni muukin tekee saman!

Hienoa, sitten Fennialta kuluu satoja tunteja näiden valitusten vastineiden käsittelyyn ja taas vakuutusmaksut nousee.

Anonyymi kirjoitti...

Hukutetaan vakuutuslautakunta Fenniaa koskeviin valituksiin. Upeeta. Voiko ton kantelun tehdä vaikka ei olisi vakuutusta Fenniasta?

Anonyymi kirjoitti...

Voiko ton kantelun tehdä vaikka ei olisi vakuutusta Fenniasta?

Tottakai, antaa mennä vain!

Anonyymi kirjoitti...

Omavastuu nousi 26 eurosta 86 euroon!!! Siis 330%

En usko millään että kustannustaso on noussut 330% Nuorisoturvavakuutuksessa kuten Fennia väittää.

Anonyymi kirjoitti...

Toi omavastuun nostaminen 50 eurolla tarkoittaa käytännössä sitä että kun lasta käytetään lääkärissä yksityisellä lääkäriasemalla, kustannus jää kokonaisuudessaan vakuutuksen ottajan maksettavaksi.

80% lasten lääkärissäkäynneistä on kertaluontoisia ja Fennian pomot tietävät tämän. Tällä 50euron muutoksella saatiin aikaan se että Fennian kustannukse lääkärimaksuissa alenevat luokkaa 40-50%.

Anonyymi kirjoitti...

Pitää paikkansa. 50 euron korotus on laskelmoitu siten että se maksattaa ensimmäisen lääkärissäkäynnin aina vakuutuksen ottajalla.

Vuonna 2012 käytin lastani lääkärissä seuraavasti, lapsella on Nuorisoturvavakuutus ja omavastuu on 26 euroa.

1. Sairaus
-Kulut 75 euroa, korvattiin 49 eur

2. Sairaus
-Kulut 92 euroa, korvattiin 66 eur

3. Sairaus, jossa kaksi käyntiä
-Kulut 134 euroa, korvattiin 108 eur
-Jälkitarkastus 45 euroa, korvattiin 45 euroa

4. Sairaus
-Kulut 75 euroa, korvattiin 49 eur

5. Sairaus
-Kulut 65 euroa, korvattiin 39 eur

Kulut yhteensä 486 euroa josta Fennia maksoi 356 euroa

Jos sama tapahtuisi omavastuu muutoksen (26+50=76e) jälkeen niin kulut olisivat edelleen 486 euroa, mutta Fennia maksaisi vain 119 euroa!!!!

1. Sairaus
-Kulut 75 euroa, korvattiin 0 eur

2. Sairaus
-Kulut 92 euroa, korvattiin 16 eur

3. Sairaus, jossa kaksi käyntiä
-Kulut 134 euroa, korvattiin 58 eur
-Jälkitarkastus 45 euroa, korvattiin 45 euroa

4. Sairaus
-Kulut 75 euroa, korvattiin 0 eur

5. Sairaus
-Kulut 65 euroa, korvattiin 0 eur

Jokainen vanhempi tietää että sairaskuluvakuutust ei voi vaihtaa toiseen yhtiöön. Uusi yhtiö laittaa rajoituslistalle kaikki lapsen aikaisemmat sairaudet. Kun sairaskuluvakuutus on otettu, silloin on naimisissa vakuutusyhtiön kanssa.

Fennia on täyspaska firma. Tulen siirtämään kaikki vakuutukset pois kyseistä lafkasta ja suosittelen kaikille muillekin samaa.

Jos olette hankkimassa vakuutusta, ÄLKÄÄ HANKKIKO SITÄ FENNIASTA!!!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Jos olette hankkimassa vakuutusta, ÄLKÄÄ HANKKIKO SITÄ FENNIASTA!!!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Jos olette hankkimassa vakuutusta, ÄLKÄÄ HANKKIKO SITÄ FENNIASTA!!!!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Jos olette hankkimassa vakuutusta, ÄLKÄÄ HANKKIKO SITÄ FENNIASTA!!!!!!!!

jaska kirjoitti...

Sopimusehtojen huonontaminen yksipuolisesti on toki väärin, mutta en osaa sanoa onko tämä kyseinen tapaus kuitenkaan laiton. Ehkä on ehkä ei.

Sellainen asia tässä kannattaa kuitenkin muistaa, että vakuutushan on keskimäärin ottajalle tappiollinen sopimus. Muutenhan vakuutusyhtiöt eivät pysyisi pystyssä. Sen takia pikkujuttuja (siis niin pieniä, että ne on varaa maksaa) ei kannata vakuuttaa, vaan korvata ne omasta pussista vahingon sattuessa.

Tästä johtuen myöskään omavastuuttomat vakuutukset eivät ole lähtökohtaisesti kuluttajan etu. Eli jos minulta kysytään, niin mielummin 50 euron nosto omavastuuseen kuin vakuutusmaksun (isompi)korotus.

Lähtökohtaisesti ei siis kannata vakuuttaa ihan pieniä asioita eikä kannata ottaa omavastuuttomia vakuutuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Ei ihan noinkaan. Materiaa kohdistuvissa vakuutuksissa kannattaa laskea maksaako vakuutusmaksua vai varautuuko maksamaan omasta pussista. Lasten sairaskuluvakuutuksissa tavoite jota haetaan on eri.

Sairaskuluvakuutusta ei nimenomaan lapsille kannata ottaa jos omavastuu nousee korkeaksi. Lapsilla vakuutusta käytetään kaikenlaisten, myös pienien nuhien ym. sairauksien hoidattamiseen. Aikuisilla korkea omavastuu on perusteltu koska aikuisilla vakuutukset on vakavia sairauksia varten. Käyttötarkoitus on eri. Sen takia ei voi sanoa että korkeampi omavastuu lasten vakuutuksissa on parempi kuin korkeampi vakuutusmaksu.

Nyt Fennia on nostanut lastenvakuutuksen omavastun tasolle joka muuttaa vakuutuksen luonteen. Käytännössä lääkärissä käynnit jää vakuutuksen ottajan maksettavaksi. Vakuutuksesta ei ole hyötyä enää kuin vakavien lastensairauksien hoidossa, mikä ei siis ole enää se alkuperäinen tarkoitus jota varten vakuutus vanhemmille myytiin.

Puhumattakaan siitä että väite korkeasta omavastuusta ja alhaisemmasta vakuutusmaksusta on puppua, koska Fennia on roimasti nostanut kumpaakin ja vielä samanaikaisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Just, lapsille hankintaan sairaskuluvakuutus siksi jotta lapsi voidaan viedä aina sairustuessa yksityiselle vastaanotolle ja kuluista maksetaan suurin osa ellei kaikkea. Pieni omavastuu on tärkeämpi kuin korkeampi vakuutusmaksu. Nimenomaan lasten sairaskuluvakuutuksia ottamalla vanhemmat yrittävät välttyä julkisella terveysasemalla jonottamisesta ja fakta on myös se että työnantajat haluavat lääkärintodistuksen kun sairasta lasta jää hoitamaan kotia, eikä tuota todistusta saa julkiselta puolelta.

Minä olen hankkinut vakuutuksen juuri tätä varten. Nyt kun omavasttun korotuksen jälkeen joudun lääkärikulut kuitenkin maksamaan itse, herää kysymys miksi pitää koko vakuutusta?

Anonyymi kirjoitti...

Fennia on aina halunnut päästä eroon asiakkaistaa!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä, autovakuutuksessa on parempi että omavastuu on isompi ja vakuutusmaksu pienempi. Minulla on aikuisten sairaskuluvakuutus jossa on 175eur omavastuu, maksu on aika pieni vuodessa. Vakuutus on vain vakavaa sairastumista varten.

Lapsellani on omavastuuton vakuutus, onneksi ei Fenniasta, ja oleellista on se omavastuun pienuus koska vakuutus on hankittu kattamaan kaikesta sairustumisesta aiheutuneet kulut. Myös niistä pienistä nuhista ja flunssista.

Anonyymi kirjoitti...

Vai tappiollinen ottajalleen? Oman lapsen 3 ensimmäisen ikävuoden aikana vakuutusmaksuja on maksettu 1450 euroa. Vakuutusyhtiö on maksanut neljä korvatulehduskierrettä putkituksineen ja viisi muuta pidempiaikaista sairautta, yhteensä 5200 euroa. Kannattavaa toimintaa meille vanhemmille.

Lastenlääkäri kirjoitti...

Tästä johtuen myöskään omavastuuttomat vakuutukset eivät ole lähtökohtaisesti kuluttajan etu. Eli jos minulta kysytään, niin mielummin 50 euron nosto omavastuuseen kuin vakuutusmaksun (isompi)korotus.

Kommentoijalla ei varmaan ole koskaan ollut lasta varten hankittu sairaskuluvakuutus?

Suomessa on vielä kohtuullisen hyvä terveydenhoito lapsille. Lastan vakavissa sairauksissa löytyy asiantuntevaa apua ja onhan Suomessa yksi Lastensairaalakin. Jos lapsi sairastuu vakavasti hänet todennäköisesti ohjataan myös yksityiseltä puolelta Lastenklinikalle Suomen parhaiden lasten lääkäreiden hoidettavaksi. Lastenklinikalla on paras tietämys Suomessa.

Lapsen sairaskuluvakuutusta ei siis oteta turvaamaan vakavista sairauksista aiheutuneita kuluja kuten aikuisten sairaskuluvakuutusten tarkoitus on. Jos lapsi sairastuu vakavasti hänet hoidetaan jokatapauksessa julkisella puolella.

Pienet lapset sairastelevat eniten juuri päiväkoti-iässä. Julkisessa terveydenhoidossa ongelma lapsen vanhempien näkökulmasta on se, että lapsen sairastuessa kunnalliselta terveysasemalta ei saa aikoja samalle päivälle. Seuraavalle tai sitä seuraavalle päivälle annettu aika ei enää auta. Monet työnantajat vaativat sairaan lapsen hoitamisesta lääkärintodistuksen. Yksikään lääkäri, edes kunnallisella terveysasemalla ei kirjoita todistusta jälkikäteen. Ainoa paikka viedä lapsi diagnisoitavaksi ja vanhemmille lääkärintodistus on yksityinen lääkäriasema.

Yksityisten lääkäriasemien, kuten Pikkujätti, käyttöä puolustaa myös helppous. Ajan saa melkein täydellä varmuudella samalle päivälle. Asemilla on asiantunteva palvelu, otetaan tarvittavat laboratoriokokeet ja määrätään lääkkeet. Kun lapsi pääsee heti hoitoon myös vanhempien poissaolo töistä lyhenee.

Vanhemmat siis hankkivat lapsen sairaskuluvakuutuksen kattamaan kulut kaikista lapsen sairauskäynneistä eikä vain vakavista sairauksista. Tämän takia kun yksittäinen käynti yksityisellä lääkäriasemalla arki-iltana maksaa n. 50-70 euroa on oleellista että vakuutus maksaa kustannuksista suurimman osan ja tämä onnistuu vain siksi että omavastuu on pieni.

Uskallan väittää että lasten sairaskuluvakuutuksissa pieni omavastuu on oleellisin tekijä. Jos omavastuu nostetaan niin korkealle että vakuutuksella ei kateta enää lääkärissä käyntiä, on oikein ihmetellä tarvitseeko kyseistä vakuutusta enää lainkaan. Varsinkin kun vakuutusmaksut ovat jokatapauksessa nousseet omavastuun korottamisesta huolimatta.

Fennia on siis nostanut sekä vakuutuksen hintaa maksimit 10% vuodessa ja nyt nostaa lisäksi omavastuun tasolle joka ei ole vakuutuksen käyttötarkoitusta ajatellen järkevä.

Joku tietysti toteaa, että voihan sitä vaihtaa yhtiötä. Kyllä, käytännössä ei. Jos vaihdatat lapsen sairaskuluvakuutuksen toiseen yhtiään niin uudessa yhtiössä kaikki sairaudet korvatulehduksista ym. laitetaan rajoitusehtoihin joista ei enää mitään korvata. Tilanne vaihtamisen kannalta on tietysti toinen jos lapsi ei ole sairastelut.

Anonyymi kirjoitti...

Tapiolassa on lasten sairauskuluvakuutuksessa käytäntönä, että omavastuun joutuu maksamaan vain kerran vuodessa. Eikä tarkastelujaksona käytetä kalenterivuotta vaan vakuutustapahtumien mukaista ajanjaksoa. Olen erittäin tyytyväinen palveluun ja kaikki muutkin vakuutukset on nykyään Tapiolassa.

Anonyymi kirjoitti...

Ai niin, ja Tapiolan omavastuu on 60 euroa.

jaska kirjoitti...

Pitää hieman tarkentaa viestiäni. Anonyymin kertoma Tapiolasta on se, mitä luulin, että Fenniakin käyttäisi eli omavastuu olisi vuosittainen.

Fennian sivuilta kuitenkin selvisi, että omavastuu on per sairaus/tapaturma, jolloin vakuutuksesta ei ole apua toistuvaan sairasteluun, mikä pikkulasten kohdalla on ihan vakuutettavan arvoinen riski, eikä sellainen pikkuasia, joita aiemmassa viestissäni tarkoitin.

Anonyymi kirjoitti...

Fennian sivuilta kuitenkin selvisi, että omavastuu on per sairaus/tapaturma, jolloin vakuutuksesta ei ole apua toistuvaan sairasteluun, mikä pikkulasten kohdalla on ihan vakuutettavan arvoinen riski, eikä sellainen pikkuasia, joita aiemmassa viestissäni tarkoitin.

Fennialla omavastuu on todellakin per sairaus. Siksi onkin törkeää että omavastuu nostettiin niin korkeaksi ettei lääkärissä käynti yksityisellä puolella ole enää vakuutuksen ottajan kannalta kannattavaa.

Kyllä minäkin maksaisin Tapiolan omavastuun vaikka 60 tai 120 euroa kun sen joutuu maksamaan vain kerran.

Nyt Fennialla homma on tominut koska omavastuu on ollut 16 euroa vaikka sen on joutunutkin maksamaan per sairaus. Nyt kun omavastuu on korotuksen jälkeen 66 euroa, on vakuutus menettänyt merkityksensä koska jokaisesta lääkärikäynnistä joudut itse maksamaan 80-100%.

Lisäksi Fennian omavastuun nostaminen ei edes pienentänyt vakuutusmaksua, päinvastoin, sitäkin nostettiin 10%.

Todella paskamainen teko Fennialta.

Olen samaa mieltä blogistin kanssa että Fenniasta kannattaa pysyä kaukana!

Anonyymi kirjoitti...

vakuutuksesta ei ole apua toistuvaan sairasteluun, mikä pikkulasten kohdalla

Olen ottanut vakuutuksen lapselle Fenniasta nimenomaan kattamaan kuluja toistuvasta sairastelusta ja helpottamaan lääkärille pääsyä arkena kun sairastodistuksenkin tarvitsee työnantajalle.

Ennen korotusta käynti arki-iltana Pikkujätissä maksoi n. 60-80 euroa. Minulla ei ollut omavastuuta joten sain kaiken takaisin.

Nyt kun omavastuu on nostettu 50 euroon saan takaisin 10-30 euroa.

Kun näitä sairasteluja on päiväkoti-ikäisellä jatkuvasti on Fennian vakuutus hyödytön.

Tapiolan kannattaisi nyt järjestää kampanja jolla ottaisi sisään kaikki Fennian nuorisoturvakuutuksen ottajat! Uskon että suurin osa meistä Fenniaan pettyneistä vaihtaisi mielellään parempaan ja luotettavampaan vakuutusyhtiöön!

Anonyymi kirjoitti...

Kantelu lähti Vakuutuslautakunnalle. Kiitos blogille.

Samoin naapuri jolle kerroin asioista lähetti oman kantelunsa.

Hukutetaan Fennia ja lautakunta kanteluihin!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Sama juttu. Fennialta tuli ilmoitus jo monta kuukautta sitten. Vitutti kyllä, mutta en jaksanut tehdä mitään. Nyt kun oli valmis pohja kantelulle, niin pistin juuri postilaatikkoon ennen lätkämatsin alkua.

Anonyymi kirjoitti...

Lähetin juuri Tapiolalle viestiä. Josko he ottaisivat kaikki Fennia pakolaiset hoiteisiinsa. Sen mitän olen ymmärtänyt lähipiiristä, kukaan ei ole ollut tyytyväinen Fenniaan.

Anonyymi kirjoitti...

Noin 3-4 vuotta sitten olin Fenniaan enemmän kuin tyytyväinen. Vakuutukset oli keskitetty yhtiöön.

Sitten jotain muuttui? En tiedä mikä, mutta Fennia kävi agressiiviseksi, omavaltaiseksi ja töykeäksi. Siirsin oman ja vaimon auton vakuutukset pois.

Nyt viimeinen niitti oli tämä omavastuunkorotus lapsen vakuutuksessa.

Kuunnelkaa varoituksen sanaa. Fenniaan ei pidä luottaa eikä heiltä kannata ostaa vakuutuksia. Ei ne muutkaan yhtiöt kummosia ole, mutta Fennian on suoraa mafia ja roskasakkia!

Anonyymi kirjoitti...

Odotan "fennia viikkoa" silmä kovana. Erinomainen artikkeli jälleen blogilta. Hienoa että joku kampanjoi roskafirmoja vastaan, kuten Fenniaa ja Avain Asumisoikeutta!

Anonyymi kirjoitti...

Välillä tuntuu että vakuutusyhtiöt haluvat päästä eroon asiakkaistaan. Aikanaan Pohjola ilmoitti että nostavat auton kaskon omavastuuta noin 30%. Kiitos ja näkemiin, vaihtui vakuutukset Tapiolaan jossa ollaankin oltu yli 10 vuotta tyytyväinen asiakas.

Anonyymi kirjoitti...

Ongelma vakuutuksissa on se että niissä ei noudateta minkäänlaisia normaaleja sopimusoikeudellisia periaatteita.

Yksittäinen kuluttaja ja vakuutusyhtiö ovat ihan eri viivalla kun lähdetään asioista riitelemään. Vakuutuslautakunta on vakuutusyhtiön puolella 60% tapauksissa ja jos vakuutusoikeuteen mennään niin 90% tapauksista kääntyy vakuutusyhtiön voitoksi.

Viime vuosina KKO on sentään kumonnut vakuutusoikeuden päätöksiä ja valitettavasti vakuutusoikeus on yksi kulmakivi suomalaisessa ihmisoikeudessa. Suomi on saanut useita tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta liittyen juuri vakuutusoikeuden poulueellisuuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Nuorisoturvavakuutuksen omavastuun korotuksen takia siirsin autovakuutukset (oman, vaimon ja pojan) pois Fenniasta.

Kotivakuutuksen siirtäminen ei suoraan onnistu koska Fennian mukaan Nuorisoturvavakuutus on sidottu kotivakuutukseen siten, että jos kotivakuutuksen irtisanoo se nostaa Nuorisoturvavakuutuksen hintaa roimasti.

Anonyymi kirjoitti...

Kun soitin Fenniaan he väittivät että kotivakuutusta ja muita vakuutuksia ei voi irtisanoa, muutoin he voivat irtisanoa Nuorisoturvavakuutuksen päättymään.

Mielenkiintoista, käsittäkseni moinen "sidonta" on laiton.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos pohjasta, kantelu lähti.

Anonyymi kirjoitti...

Fennia viikko on nerokas idea!!!! Odotan innolla kampanjaa yhtä Suomen paskimpaa vakuutusyhtiötä vastaan. Itse lopetin asioinnin Fennian kanssa jo 2 vuotta sitten ja vaihdoin vakuutukset muualle. En ole katunut ja suosittelen muillekin.

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti lupasi julkaista ensimmäisen VAKUUTUSLÄÄKÄRI -artikkelin jonka lähetin Fennian Mikael Hedenborgista seuraavaksi. Viimeistään silloin ymmärrätte että Fennialta ei pidä ostaa yhtään vakuutusta. Saisi kaatua koko paska konkurssiin.

Fennia kirjoitti...

Kai tiedätte että yrityksen musta-maalaaminen tällä tavoin täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja tulee aiheuttamaan blogistille vakavia ongelmia. Suosiolla kannattaa jättää Fennia rauhaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vihdoinkin sain sanottua ajoneuvovakuutuksen ja kesämökkivakuutuksen irti Fenniasta ja siirsin Tapiolaan.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kai tiedätte että yrityksen musta-maalaaminen tällä tavoin täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja tulee aiheuttamaan blogistille vakavia ongelmia. Suosiolla kannattaa jättää Fennia rauhaan.

Syytä tarkistaa mitä se laki oikeastaan sanookaan. Totuuden kertominen ei ole 'mustamaalausta' eikä myöskään minkään loukkausta. Se on yrityksen oma moka, jos siitä kerrottavat totuudenmukaiset tarinat ovat tällaisia kuten ne ovat.

Anonyymi kirjoitti...

Upea artikkeli. Maanantaina pistän postiin oman kopioni kantelusta. Taidan pistää tämän artikkelin päiväkodin ilmoitustaululle jotta vanhemmatkin heräävät Fennian toimintatapoihin.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos vinkistä ja hienosta artikkelista. Ensimmäiseen kotiin muuttavana jätin Fennian pois laskuista kuin kotivakuutusta etsin. En voisi kuvitellakaan olevani asiakas yhtiöön jonka toimintapa on asiakkaiden halveksinta. Otin koti vakuutuksen Tapiolasta.

Anonyymi kirjoitti...

Kantelu Fenniasta lähti tänään postissa!

Anonyymi kirjoitti...

Sain vinkin tästä artikkelista. Itselläni Fennia on myös nostanut omavastuun 0 eurosta 50 euroon.

Kantelu lähti liikenteeseen aamulla.

Anonyymi kirjoitti...

Sain tänään tiedon Fennialta puhelinkorvauksen kautta kuin hoidin vakuutusasioita, että lapsivakuutuksen omavastuuta korotettiin 50 eurosta 73 euroon. Onko näin teillä muillakin?

Uskomatonta! En ole edes saanut ilmoitusta paperitse.

Anonyymi kirjoitti...

Itselle kanssa tänään aivan yllätyksenä, nyt kun hain korvausta Lapsen Sairausturvasta, että ilman ilmoitusta olivat vakuutuskauden vaihtuessa 1.11.2013 nostaneet 43eur => 70eur.

Kyselin, että milloin minulle tämä on ilmoitettu, niin kummasti ei päässyt tämä 'vakuutushenkilö' katsomaan niin vanhoja minulle lähetettyjä kirjeitä (takuulla kesäkuussa olivat autovakuutusasioissa ottaneet yhteyttä ja sen jälkeen totaalinen kirjehiljaisuus.

Tänään lähtee vakuutuslautakunnalle valitus minun osalta ja ehdottomasti muidenkin kannattaa näin toimia.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan jo liian myöhäistä tehdä valitus? Meille tuli yllätyksenä juuri viikko sitten tämä asia. Kyllä harmittaa!!

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti on julkaissut asiasta uuden artikkelin. Fennia hävisi lautakunnassa, korotus on laiton!!!!

Katsokaa syyskuun 2014 artikkeli aiheesta!