Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

torstaina, huhtikuuta 06, 2006

ParkCom pohdintaa ja ajatuksia

Lue uusin ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)
Lue uusin ParkCom Oy hävisi Vantaan käräjäoikeudessa. Maksu on laiton.
Lue uusin Poliisi tehnyt tutkintapyynnön ParkCom Oy:stä
Lue uusin ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Lue uusin Hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja
Lue uusin Pitääkö yksityinen ParkCom / ParkPatrol valvontamaksu maksaa?
Lue uusin Oikeudenpäätöksiä odotellessa
Lue uusin Tapaus Sello
Lue uusin ParkCom karhukirjeet
Lue uusin ParkCom:n hurjat lakiviittaukset

Lue myös ParkCom yhteenveto ja valmiit vastaukset
Lue myös ParkCom maksut OK-perinnälle
Lue myös Kuluttajaviraston mielipide
Lue myös Lehtiartikkeli paikallisessa Helsinkiläis lehdessä

Halutessanne, kommentoikaa samaan alkuperäiseen ketjuun. Sieltä löytyvät myös lukijoiden lähettämät erinomaiset kommentit ja ohjeet sekä tilinpäätöstiedot ja kuluttajaviranomaisten kommentit.

On oikeastaan aika hauska ollut lukea muissa keskustelupalstoilla olleita kommentteja ParkCom:n toiminnasta ja erityisesti huomata, että ihmiset eivät näytä ymmärtävän yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmallisuutta. Jos ajatellaan kunnallista pysäköinninvalvontaa, on kyse laissa säädetystä toiminnasta. Laissa määritellään toimintaedellytykset, maksujen suuruudet, valitus ja kantelumahdollisuudet, sekä määritellään raamit viranomaisten toiminnalle. ParkCom:n kaltaiselle yksityiselle pysäköinninvalvonnalle ei löydy tukea lainsäännöstä, joten maksujen jakaminen perustuukin sopimusoikeuteen. Se että väärinpysäköinti on ikävää ja ärsyttävää ei oikeuta yksityistä tahoa toimimaan oman mielivaltansa mukaisesti. ParkCom:n toiminnassahan yksityinen henkilö on keksinyt oivan mahdollisuuden kerätä rahaa itselleen (onko se väärin?). Jos joku luulee, että ParkCom harrastaa toimintaansa yhteisen hyvä nimissä, ei voisi pahemmin olla väärässä. Kyse on liiketoiminnasta, jonka tarkoitus on kerätä omistajilleen rahaa. ParkCom:n maksut menevät suoraan yksityisille yritykselle ja sen omistajille, ei kunnalle tai valtiolle eivätkä edes tontin omistajalle. Yhteisiä pelisääntöjä täytyy noudattaa, tässä tapauksessa siis niitä sopimusoikeuden periaatteita joita suomalaisessa lainsäädännössä on.

Suomessa on sopimusvapaus, joten asioista voidaan muodostaa sopimuksia. ParkCom:n tapauksessa kahden osapuolen välinen "yksityisoikeudellinen" sopimus ParkCom:n mukaan syntyy "hiljaisesti" sillä, että autoilija pysäköi ajoneuvonsa pysäköintialueelle jossa on ParkCom:n kyltit. Oikeudessa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu voiko sitova sopimus yleensä syntyä hiljaisesti (huhtikuu 2007 tilanne).

Sopimuksen osapuolina olisivat siis valvontayhtiö ParkCom ja ajoneuvon kuljettaja. Jos sopimus yleensä syntyy, se syntyy näiden osapuolien välille. Kahdenkeskisellä sopimuksella ei voi velvoittaa kolmatta osapuolta, kuten ajoneuvon haltijaa tai omistajaa. Huolimatta siitä mitä ParkCom milloinkin nettisivuillaan kertoo, ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja ei ole vastuussa kuljettajan tekemästä sopimuksesta, joten maksua ei voi periä haltijalta eikä omistajalta, ainoastaan ajoneuvon kuljettajalta. ParkCom:n kannalta on tietysti ikävää että he eivät ajoneuvon kuljettajaa tiedä. Toki aikanaan oikeudessa voidaan päättää, että ajoneuvon haltija tai omistaja vastaa myös maksusta, mutta se olisi kyllä selkeästi yleisten sopimusoikeusperiaatteiden vastaista.

Samojen periaatteiden mukaan jos sopimusasiossa syntyy riitaa, se osapuoli joka sopimukseen vetoaa on näyttövelvollinen asiassa. Tässä tapauksessa siis ParkCom:n tulee sopimukseen vetoavana osapuolena (vaatiessaan maksua) selvittää sopimuksen toinen osapuoli, eli ajoneuvon kuljettaja. Missään tapauksessa ajoneuvon haltijalla tai omistajalle ei ole velvollisuutta osoittaa tai kertoa ParkCom:lle ajoneuvon kuljettajaa.


Sopimuksen ehdot on oltava esillä silloin kuin sopimus tehdään. Jos sopimus kerta syntyy kuljettajan pysäköidessä ajoneuvonsa pysäköintialueelle, pysäköinnin ehdot kerrotaan ParkCom:n kyltissä. Mitään muita ylimääräisiä ehtoja ei voi jälkikäteen ilmestyä, kuten ylimääräisiä maksujen korotuksia tai muita vastaavia muutoksia. Jos ParkCom:n kyltissä ehtona on 2 tunnin pysäköinti ja kiekon käyttäminen, voi maksun kirjoittaa vain tuon ehdon rikkomisesta. Esim. viereisessä kuvassa pysäköintiehto on pysäköintiluvan käyttäminen. Jos kuljettaja pistää ajoneuvonsa poikittain kahteen ruutuun, ei ParkCom voi siitä maksua kirjoittaa, koska se ei ole alkuperäisissä sopimusehdoissa.

Maksun suuruus, 40 eur, on myös ongelmallinen. Yleisesti sopimusehdoissa korvaus vahingosta pitää olla kohtuullinen ja perustua aiheutettuun vahinkoon. Mikä on 40 eur vahinko joka ParkCom:lle syntyy virheellisestä pysäköinnistä, varsinkin jos kyse on kauppakeskuksen ilmaisesta pysäköintialueesta?

ParkCom:n antamia maksuja on maksamatta ParkCom:n toimitusjohtajan mukaan (lehdessä ollut haastattelu) vuodelta 2004 asti. ParkCom on uhonnut tammikuusta 2006 asti haastavansa kaikki "niskuroiat" oikeuteen maksujen perimiseksi. Kahden keskiseen sopimukseen liittyvät velvoitteet ja maksut eivät ole ulosottokelpoisia, joten ainoa mahdollisuus periä maksu on haastaa sopimuksen toinen osapuoli oikeuteen. Ongelma on siinä, että koska ParkCom ei tiedä kuljettajaa, kenet he haastavat? Jos kuljettaja ei reagoi maksuun ParkCom lähettää maksukehoituksen ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Jos omistaja tai haltija kiistää olleensa kuljettaja on ParkCom:n perimiset todella heikolla. Tämän he tietävät ja ehkä sen takia he eivät ole maaliskuun loppuunkaan mennessä uskaltaneet ns. "kokeilla kepillä jäätä". Soitto Helsingin, Espoon ja Vantaan käräjäoikeuksiin 27.3.2006 osoittaa että yhtään siviilikannetta ei ole nostettu jossa toisena osapuolena olisi ParkCom.

Lyhyesti voisi todeta, että jos ajoneuvon kuljettaja ei reagoi maksuun ja aikanaan maksumuistuksen saava ajoneuvon haltija tai omistaja kiistää olleensa kuljetta, maksua ei tarvitse maksaa.

Missään tapauksessa yhtään ParkCom maksua ei pidä maksaa, ennen kuin oikeudessa on saatu ennakkotapaus asialle.

ParkCom:n tarkoituksena on, tai ainakin alunperin oli, harhauttaa autoilijoita. Maksu laput tehtiin näyttämään samanlaisilta kuin viralliset pysäköintivirhemaksut ja maksun suuruus on myös sama kuin lain tarkoittama enimmäismäärä kunnallisessa pysäköintivirhemaksussa.

ParkCom kuvaa ajoneuvot voidakseen todistaa rikkeen. Kuva ei kerro kuitenkaan kuljettajaa, mikä onkin oleellisin puuttuva tieto. Ihmetyttää myös se, että miten ParkCom todistaa kännykkäkameralla otetusta kuvasta kuvan ottamisen ajankohdan? Tämä lienee oleellista niissä tapauksissa kun maksu perustuu pysäköintiajan ylitykseen? Kuvatiedoston päiväys ei ole riittävä todiste, koska se vaihtuu jo silloin kun kuva siirretään kamerasta. Samoin herää kysymys siitä onko kännykkäkameran kello ollut alunperinkään oikeassa?

ParkCom on avannut tänä vuonna mahdollisuuden reklamoida saadusta maksusta. Se on kuitenkin täysin turha kanava, koska vastaus tulee aina olemaan sama. Perustuen heidän ottamiinsa kuviin, maksu on heidän mielestään aina maksettava. Ajatusleikkinä voi myös miettiä, että reklamoimalla maksusta kerrot samalla myös ParkCom:lle kuljettajan henkilöllisyyden, sen tärkeimmän tiedon joka heiltä puuttuu.

ParkCom:n toiminnalle on myös uhkailu tyypillistä. Puhutaan suureen ääneen "perinnän aloittamisesta", "oikeuteen haastamisesta", "isoista perintäkuluista" jne. Ensinnäkin, ParkCom:n tulee jo kuluttajvirastonkin edellyttämänä lähettää annetusta maksusta kaksi (2) maksumuistutusta. ParkCom on ulkoistanut maksujenhallintansa perintätoimistolle, joten maksumuistukset aikanaan tulevat perintätoimistolta, mikä tieto jo itsessään aiheuttaa ihmisille pelon, "nyt tämä maksu on jo perintätoimistolla, kohta se on ulosotossa - parempi maksaa pois". Perinnästä puhuminen onkin tässä ParkCom:n tarkoituksena. He puhuvat perinnästä vaikka tarkoittavat maksumuistuksia. Maksumuistuksiin kannattaa toki reagoida ja jos ei ole ollut kuljettaja (maksumuistus tulee haltijalle tai omistajalle) reklamoida asiasta ja pyytää lähettämään maksumuistutus sopimuksen osapuolelle, eli ajoneuvon kuljettajalle. Perintätoimisto voi aikanaan yrittää virallisesti periä maksua isoine perintäkuluineen jotka voivat olla maksimissaan 190 eur. Tässä kohdin tietysti sama menettely on paikallaan kuin maksumuistutustenkin osalta, eli kiistää sopimussuhteen olemassaolo (jos ei ollut ajoneuvon kuljettaja) johon maksu perustuu. Ainoa paikka ratkaista asia on oikeudessa. Ilman oikeudenpäätöstä ei tule ulosmittauksia/ottoja tai muita toimenpiteitä. Maksulle pitää saada tuomioistuimen päätös ennen kuin sen voi periä!

Nyt jos kuvitellaan mitä tuomioistuin voi päättää? Tuomioistuimessa voidaan todeta sopimuksen pysäköinnistä syntyneen, voidaan todeta sopimuksen ehdot kohtuulliseksi. Nyt jos haastettu ajoneuvon haltija tai omistaja kiistää kuljettaneensa ajoneuvoa, eli tehneensä sopimusta, on kyllä hyvin vaikea uskoa että tuomioistuin päättäisi, että sopimussuhteen ulkopuolisen on maksu maksettava. Tokihan se suomalaisessa korporaatioita suojelevassa lainsäädännössä on mahdollista, mutta erittäin epätodennäköistä. Virallisissa pysäköintivirhemaksuissahan lain mukaan haltija tai omistaja on maksuvelvollinen ja pysäköintivirhemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tämä lainsäädäntö ei kuitenkaan päde yksityiseen pysäköinninvalvontaan.

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ellet osaa tai halua pysäköidä oikein, ÄLÄ tule ollenkaan toisten yksityisalueille!!

Pysy poissa tai viisastu.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä blogi on asiaa! Eikä tässä minusta ole kyse pysäköinnistä väärin, vaan siitä kuka, miten ja keneltä voi väärinpysäköinnistä rangaista.

Anonyymi kirjoitti...

Minulle tuli ParkCom riittävän tunnetuksi yhden kerran tutustumisen jälkeen. Löysin tämän sivuston, kun lähdin netistä hakemaan tietoja itse yrityksestä.

ParkComin "pysäköinninvalvoja" nöyryytti minua julkisesti erään pysäköintihallin pysäköintitilassa, vaikka en edes OLLUT autolla liikkeellä, vaan kulkemassa tilan halki puutarhamyymälään jalan. Sekaannus oli kokonaan valvojan oma. Anteeksipyyntöä ei tippunut.

En kyllä tämän jälkeen mene autollakaan kyseiseen parkkihalliin enkä tarvitse kauppakeskuksen palveluitakaan. Kunhan löydän kauppakeskuksen www-palautesivuston, ilmoitan, etten uskalla ko. paikkaan enää tulla. Ja vaikka uskaltaisin, en enää halua. Ei kauppa yhtä asiakasta kaipaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tähän sitaattiin olisi kommentti:
"Oikeudessa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu voiko sitova sopimus yleensä syntyä hiljaisesti (huhtikuu 2007 tilanne)."

Kysymys ei ole ollut esillä oikeudessä, koska KKO ei yleensä myönnä valituslupaa silloin, kun kyseessä on pelkkä näytön arviointi (mikä hiljaisesti syntyneen sopimuksen osalta on tietenkin vaikeaa).

Muuten oikeustila on kyllä tämän asian kannalta selvä: sopimus voi syntyä myös hiljaisesti. Tämä johtuu suoraan laista, joka ei edellytä mitään määrämuotoa sopimukselle.

Oikeuskirjallisuudessa ollaankin varsin yksimielisiä siitä, että sopimus voi näin ollen syntyä kirjallisen ja suullisen sopimuksen lisäksi myös hiljaisesti; riitää, että on olemassa jokin havaittava hyväksymistahdonilmaisu (auton ajaminen parkkituutuun tässä tapauksessa).

Anonyymi kirjoitti...

Oikeuskirjallisuuden huomattavan yksimielinen kanta on, että kuluttajaa sitova sopimus ei voi syntyä pelkkään kuluttajan passiivisuuteen perustuen. Tarvitaan aktiivinen sopimustahdon ilmaus.

Ajoneuvon pysäköiminen ei sitä ole, koska se ei ilmennä nimenomaista sopimustahtoa. Henkilö voi ajaa auton (vaikkapa omaan, taloyhtiöltä vuokraamaansa) parkkiruutuun ilman, että hän samalla haluaisi sitoutua sopimukseen valvontayhtiön kanssa.

ParkComin rinnastus raitiovaunuun nousevaan matkustajaan on puppua. Sopimus syntyy, jos asiakas nousee kyytiin nimenomaan matkustaakseen raitiovaunulla. Lippujentarkastajan, huoltomiehen tai siivoojan noustessa raitiovaunuun ei sopimusta synny, koska heillä on muut motiivit, eikä raitiovaunuun nouseminen ilmennä tällöin sopimustahtoa. Eiväthän huvipuistoon aamulla menevät työntekijätkään mene sinne lippuluukun kautta...

Anonyymi kirjoitti...

"ParkCom on avannut tänä vuonna mahdollisuuden reklamoida saadusta maksusta. Se on kuitenkin täysin turha kanava, koska vastaus tulee aina olemaan sama. Perustuen heidän ottamiinsa kuviin, maksu on heidän mielestään aina maksettava. Ajatusleikkinä voi myös miettiä, että reklamoimalla maksusta kerrot samalla myös ParkCom:lle kuljettajan henkilöllisyyden, sen tärkeimmän tiedon joka heiltä puuttuu."

http://www.aijaa.com/v.php?i=1081833.jpg

Anonyymi kirjoitti...

Oma tarinani, konkkaan menee tuo firma.
--------------------------------------
Minulla tässä ei ole mitään menetettävää, koska olen maksanut jo maksun.
Minulla on ainoastaan voitettavaa, koska te maksatte laskun minulle lainvastaisen maksun perinnän takia.

Olen ottanut yhteyttä tapiola-ryhmään,jonka pysäköintiä tietyissä tapiolan omistamissa kiinteistöissä
olette lainvastaisesti hoitaneet. Katson, että Realia Group ottaa asian hoitaakseen kaikissa Tapiolan
omistamien kiinteistöjen osalta. Näin ollen pysäköinnin valvonta tulee luultavasti päättymään näiden kiinteistöjen
osalla.

Suosittelisin reklamaatioon vastaamisesta mahdollisimman pian ja maksun palautusta,
koska oikeusteitä pitkin olen valmis menemään kuinka pitkälle tahansa.

Terveisin
XXXX XXXXXX-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
Lähetetty: 14. joulukuuta 2007 14:58
Vastaanottaja: 'Oy Parkcom Ab'
Aihe: VS: 901076751

Lasku on jo maksettu,
haluan rahat takaisin, koska lasku on aiheeton.
Jos summaa ei palauteta tai reklamaatiota käsitellä viikon
sisällä tilille NORDEA XXXXXX-XXXXXXXX
haastan Oy Parkcom Ab:n oikeuteen.

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Oy Parkcom Ab [mailto:OyParkcomAb4@parkcom.fi]
Lähetetty: 14. joulukuuta 2007 14:59
Vastaanottaja: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
Aihe: VS: 901076751

Hei,

olemme vastaanottaneet reklamaationne. Käsittelemme
reklamaatiot saapumisjärjestyksessä.

Tällä hetkellä keskimääräinen vastausaika on noin 3-4
kuukautta. Ennen meidän vastaustamme laskua ei tarvitse maksaa.


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [mailto:XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@xxxxx.fi]
Lähetetty: 14. joulukuuta 2007 14:55
Vastaanottaja: Oy Parkcom Ab
Kopio: Posti
Aihe: VS: 901076751

MOI !

Luitteko te viestiä ollenkaan?
MINÄ ASUN KYSEISESSÄ TALOSSA JONKA PIHAA TE SAKOTITTE.

Toimitusjohtaja lyö luurin korvaan,
asiakaspalvelu ei halua kommentoida,
löi luurin korvaan.

Rosiksessa tavataan,ellei asiaa hoideta mahdollisimman pian.
Haluatteko oikeasti näin selkeässä tapauksessa viedä asian
oikeusteitä pitkin,
jolloin palautettavan summan 40e sijasta summat ovat
oikeudenkäyntikuluineen ja korvauksineen
mitattavissa sadoissa, tai tuhansissa euroissa.
-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Oy Parkcom Ab [mailto:OyParkcomAb4@parkcom.fi]
Lähetetty: 14. joulukuuta 2007 14:35
Vastaanottaja: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
Aihe: VS: 901076751

Oy ParkCom Ab tulee valittamaan päätöksestä hovioikeuteen.
Tämä käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Tulemme
jatkamaan liiketoimintaa normaalisti.-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [mailto:XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@xxxxxx.fi]
Lähetetty: 14. joulukuuta 2007 13:34
Vastaanottaja: Posti
Aihe: VL: 901076751

Hei !

Olen maksanut tämän sakkomaksun.
Nykyisen käräjäoikeuden päätöksen, sekä teidän vetoaman
seikan mukaan:

Käräjäoikeus katsoi, että TLL28§:n 2 momentti kieltää
yksityisoikeudellisen
valvontamaksun antamisen. Tämä käräjäoikeuden omaksuma kanta
on kuitenkin
maanomistajan perusoikeuksien ja perustuslain 15§:ssä säädetyn
omaisuuden-
suojan vastainen. Maanomistajan määräysvalta kuuluu
perusoikeuksiin, joiden rajoitusten tulee perustua
välittömästi Eduskunnan säätämään lakiin ja ilmetä laista
tarkkarajaisesti ja täsmällisesti selkeänä kieltona, jollaista
ei ole TLL 28§:n 2 momentissa eikä liioin missään muussakaan
lainsäännöksessä.

Minä olen asunnon haltija, koska asun vuokralla kyseisessä
kiinteistössä, joten parkcomilla ei ole valtuutta sakottaa
minua perustuslain 15§: mukaan,
eikä TLL 28§ mukaan. Olen maksanut kyseisen maksun, mutta
haluan palautuksen tilille XXXXXXX-XXXXXXX mahdollisimman pikaisesti.

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allaoleva viesti ei mennyt perille, vaikka osoitteenne pitäisi
olla kunnossa.

______________________________________________
Lähettäjä: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
Lähetetty: 5. syyskuuta 2007 12:09
Vastaanottaja: 'posti@parkcom.fi'
Aihe: 901076751

ASIAN NUMERO 901076751
XXX-XXX

Huomautuksen syy:
Olen pysäköinyt autoni 4.9.2007 kello 16.51 taloyhtiömme
XXXXXXXX:n parkkipaikalle. Asetin pysäköintikiekon kello
17.00 kohdalle ja laitoin sen auton tuulilasille näkyviin.
Minulla on tästä silminnäkijän todistus.

Olen myöskin talon asukas, jolla on oikeus pysäköidä tälle
yksityiselle alueelle tieliikennelaki §28 mukaan. "Pysäköinti
yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan
lupaa on kielletty." Minä olen talon asukas(HALTIJA), joten
minulla on oikeus pysäköidä tälle alueelle vallitsevien
virallisten liikennemerkkien mukaan.
Parkkiyhtiönne on siis valvomassa minun kustantamaani ja
maksamaani parkkialuetta. Haluaisin myöskin tietää, että minkä
tahon kanssa olette tehneet yhteistyösopimuksen parkkialueen
valvonnasta juuri tässä kiinteistössä xxxxxxxxx x:ssa? Näiden
seikkojen lomassa haluaisin myös, että minulle toimitetaan
kiinteistössä asuvan henkilön oikeudella Parkcom:in
parkkimaksuista ja kiekoista vapauttava pysäköintilupa
XXXXXXXXXX:n parkkialueellle, mikä kuuluu kiinteistön
asukkaan oikeuksiin.
Olen ollut kello 7.30-16.15 työpaikallani jossa olin
autolla. Tämän voivat todistaa tarvittaessa kirjallisesti sekä
työnantajani, että työkaverini.Mielestäni nämä seikat huomioon
ottaen taloyhtiömme pihassa tapahtunut "pysäköintivirhe" on
tapahtunut minusta johtumattomasta erheestä, ja kaikki nämä
seikat huomioon ottaen autoni ei ole toteuttanut
pysäköintivirhettä, ja maksu on aiheeton.

Jollei asiaan löydy ratkaisua, lähden hakemaan taloyhtiömme
kautta parkcomin valvontavastuun lopettamista kyseiseltä
parkkipaikalta.

Kiittäen yhteistyöstä ja ymmärryksestä
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PS: reklamaatiolomakkeenne ei toimi internetistä

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

Reklamoin Parkcomin laskua jo kolmatta kertaa ja he vastaavat näin?

Onko tämä nyt vain uhkailua? mitä neuvotte?

Asianne on tutkittu ja ratkaistu pyynnöstänne jo kolmatta kertaa. Valvontamaksu ei ole mielestämme aiheeton ja se pidetään voimassa edellisissä vastineissamme esitetyin perustein. Pidämme nyt saatavaa Teidän puoleltanne riitautettuna ja asia odottaa mahdollista oikeuden käsittelyä. Teille ei tule tänä odotusaikana maksumuistutuksia eikä perintäkirjeitä. Teillä on edelleen mahdollisuus suorittaa valvontamaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Minulle tuli reklamoinnista myös kirje jossa sanottiin ettö pitävät asiaa riitautettuna ja odottaa mahdollista oikeuden käsittelyä. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla tuoreimpia tapauksia. Eli ovatka haastaneet käräjille?

Anonyymi kirjoitti...

Ei siellä ketään haasteta käräjille kun odotetaan ennakopäätöstä hovioikeudessa. Odottelet vain rauhassa hovin päätöstä. Sitäpaitsi tää blogi on julkaissut artikkelin siitä kuinka Parkcom on keskeyttänyt asioiden selvittämisen oikeusteitse siihen asti kunnes ennakkopäätös asiassa saadaan aikaan.

Käyttävät vain pelotteluun: "oikeuteen joudut jos et maksa", hui kun pelottaa ...

Anonyymi kirjoitti...

Ryhdyin tuossa pohtimaan tätä sopimuksen muodostumisen käsitettä. Suomen sopimusoikeudessa on selkeä sääntö, että sopimus muodostuu vain jos osapuolilla on ns. sopimuksentekotahto, eli tahto sitoutua sopimukseen tarkoitetuilla ehdoilla. Näyttövelvollisuus sopimuksen syntymisestä on sillä joka vetoaa sopimukseen. Vaikka parkcom siis tietäisi kuljettajan, sen olisi vielä todistettava oikeudessa, että kuljettaja halusi sitoutua sopimukseen, jossa väärästä pysäköinnistä veloitetaan maksu.

Jos hyväksyttäisiin, että pelkkä auton pysäköinti on osoitus sopimuksentekotahdosta, niin mietitäänpä mihin se johtaisi. Analogisesti se tarkottaisi, että esim. kauppa voisi sakottaa myymälävarkaita, mikäli asiasta olisi ilmoitus kaupan sisäänkäynnin yhteydessä. Tai että Ravintola voisi laittaa oveen tekstin "häiritsevästi käyttätyvältä asiakkaalta peritään 40 € maksu. Astumalla sisään hyväksyt ehdot."

Lienee selvä, ettei siis Parkcom voi osoittaa pelkkään pysäköintiin vedoten, että kuljettaja on halunnut hyväksyä ko. sopimussakkoehdon.