Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, toukokuuta 11, 2007

Vartijat, valokuvaaminen ja kansalaisten oikeudet

Vartijat, vartiointi, vartijan oikeudet ja kuvaaminen julkisella paikalla! Nämä asiat näyttävät jälleen kerran vellovan internetin keskustelupalstoilla, kuten myös tämän blogin aikaisemmin julkaisemissa artikkeleissa.

Vartijat ovat yksi ammattiryhmä monien joukossa. Suurin osa vartijoista tekee työnsä rehellisesti ja ammattitaidolla. Joukosta löytyy kuitenkin niitä virkaintoisia jumalan asemaan itsensä asettamia vallanhaluisia persoonia, joille Suomen laki ja kansalaisten oikeudet eivät merkitse mitään. Lisää ongelmia tuo vartijan työnantajan tai vartiointikohteen toimeksiantajan lain vastaiset vaatimukset, joiden kohdalla vartija ei halua tai uskalla käyttää järkeään. Tälläisia tapauksia ovat mm. luvattomat henkilötarkastukset sekä valokuvaamisen kieltäminen julkisilla paikoilla. Vartijoidenkin on syytä käyttää välillä järkeä, kyseenalaistaa selkeästi laittomat toimeksiannot ja ennen kaikkea olla rehellisiä itselleen. Maalaisjärjen käyttö ei ole kiellettyä. Tuskin vartijakaan sentään katolta hyppää jos toimeksiantaja tai esimies käskee.

Vartijan oikeudet? Vartijan oikeudet perustuvat käytännössä kokonaisuudessaan samoihin jokamiehen oikeuksiin jotka on määritelty Pakkokeinolaissa (30.4.1987/450). Eli täysin samoihin oikeuksiin kuin kenellä tahansa suomen kansalaisella on. Meillä kaikilla on oikeus ottaa varas kiinni verekseltään. Vartijan toimintaa säätelevät myös Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (19.6.2002/534) sekä laki Yksityisistä turvallisuuspalveluista (12.4.2002/282). Vartijan oikeudet ja velvollisuudet löytyvät edellämainitun lain 28§ alamomenteista. Alla lista muutamista.
  1. Vartijalla on oikeus poistaa henkilö vartioimisalueelta, jos poistettava ei noudata vartioimisalueen omistajan, haltijan tai tämän edustajan antamaa poistumiskehotusta tai poistettavalla ei ole oikeutta oleskella vartioimisalueella ja vartija on kehottanut häntä poistumaan

  2. Vartijalla on vartioimistehtävää suorittaessaan oikeus ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavattu rikoksentekijä

  3. Vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäessään oikeus tarkastaa kiinni otettu ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille

  4. Vastarintatapauksessa vartijalla on oikeus käyttää sellaisia henkilön poistamiseksi tai kiinni ottamiseksi taikka turvallisuustarkastuksen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon henkilön käyttäytyminen ja muut olosuhteet

  5. Vartijan tulee olla pukeutunut vartijan työasuun ja asua saa käyttää vain työtehtävissä ja vartijan on pidettävä kortti vartioimistehtävissä mukana ja esitettävä se pyydettäessä

Aikaisemmassa artikkelissa on paljon keskusteltu henkilötarkastuksesta ja siitä, että blogissa väitetään, että vartijalle ei tarvitse avata reppua tai kassia. Tämä pitää edelleen paikkaansa. Vartijalla on oikeus kiinniotetun henkilön tarkistamiseen vain silloin kun vartija käyttää kiinniotto-oikeuttaan (kohta 3). Kiinniotto-oikeuttaan vartija voi käyttää vain silloin kun hän ottaa kiinni verekseltään tavatun tai pakenevan varkaan (kohta 2). Mikäli perusteita kiinniotto-oikeuden käyttämiselle ei ole, ei vartijalla ole myöskään oikeutta henkilötarkastukseen.

Otetaan esimerkki. Kaupan kassa vaatii asiakasta avaamaan reppunsa. Asiakas ei suostu (hänellä on siihen oikeus, riippumatta siitä mitä kylttejä kaupan seinille on asennettu). Kassa kutsuu vartijan. Vartijalla ei ole oikeutta tutkia reppua, koska vartijalla ei ole oikeutta kiinni-ottoon eikä siten oikeutta henkilötarkastukseen. Vartijan tulisi tavata rikoksentekijä verekseltään. Pelkkä kassan pyyntö tai epäilys eivät riitä.

Tämä on harvinaisen selkeää. Ihmisillä on oikeus yksityisyyteen, eikä siitä tarvitse luopua virkaintoisten vartijoiden takia. Jos henkilö tavataan varastamasta tai näpistämästä, silloin on oikein, että varas otetaan kiinni. Ketään ei kuitenkaan voi luokitella "varkaaksi" vain sen takia, että hän ei suostu avaamana reppuaan. Poliisin kutsumisella uhkailu on taas todellista yhteiskunnan resurssien tuhlausta. Aiheeton poliisin kutsuminen on aina vartijan virhearvio. Jos vartija on ottanut kiinni varkaan verekseltään, poliisi on joka tapauksessa kutsuttava paikalle, koska laki edellyttää, että kiinniotettu henkilö ja takavarikoitu tavara on luovutettava poliisille viipymättä. Jos poliisi kutsutaan vain sen takia, että henkilö ei suostu avaamaan reppuaan, on vartija työtehtävissään pahasti hakoteillä.

Valokuvaaminen julkisella paikalla on sallittua. Tästä blogi on julkaissut artikkelin. Joskus valitettavasti näyttää siltä, että vartijoilla ei ole terveen järjen käyttö sallittu toimeksiantoja ja toimeksiantoihin liittyviä omistajan pyyntöjä toteutettaessa. Minkään kauppakeskuksen johtajan pyyntö kieltää valokuvaus liiketiloissa ei ohita suomen lainsäädäntöä ja kansalaisten perustulaissa turvattuja oikeuksia. Ongelmaksi on aikojen kuluessa muodostunut yksityisten vartijointiliikkeiden käyttö julkisten tilojen valvontaan. Vartijoilla ei yksinkertaisesti ole riittävä tietoa, koulutusta tai oikeaa asennetta kansalaisten oikeuksien toteutumisen huolehtimisesta.

Valokuvaaminen on kielletty kotirauhan sekä julkisrauhan piirissä. Muilla paikoilla valokuvaaminen on aina sallittua. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat. Julkisrauhan alueita ovat mm. virastot, tuotantolaitoksetja toimistot. Eli ravintolassa, baarissa, kauppakeskuksessa, kaupassa, marketissa, asemalla, metrossa, puistossa, kadulla, rannalla ja junassa jne. kuvaaminen on sallittua (vastoin yleistä käsitystä, autossa istuvaa henkilöä saa kuvata, ellei auto sitten olen henkilön asuintila, auto ei siis ole yleisesti kotirauhan suojaama paikka). Kuvaamista ei voi siis kieltää. Annettu kielto on perusteeton. Otettuja kuvia ei tarvitsee poistaa muistikortilta, ei vartijan eikä myöskään poliisin pyynnöstä. Otettuja kuvia ei myöskään tarvitse näyttää. Valokuvien julkaisuun liittyvät sitten omat säädöksensä. Niihin on pintapuolisesti paneudettu myös blogin aikaisemmassa artikkelissa.

Huomatkaa että Helsingin metro on myös julkinen paikka, vaikka HKL:n säännöissä kuvauslupaa edellytettäisiinkin. Se että laiturialueelle pitää ostaa lippu, ei tee alueesta julkisrauhaan piiriin kuuluvaa. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus ostaa lippu, joten senkin puolesta metro ja metroasemat ovat julkisia tiloja. HKL:n sääntö on siis pätemätön ja sitä ei tarvitse noudattaa.

Vartijalla ei siis ole oikeutta kieltää kuvaamista julkisella paikalla, oli vartijalle annettu minkälaiset ohjeet tahansa. Vartijalla ei myöskään ole oikeutta suorittaa kuvaamisen takia kiinniottoa, eikä siten myöskään henkilötarkastusta. Vartijalla ei myöskään ole oikeutta poistaa henkilöä alueelta ilman riittäviä perusteita, eikä varsinkaan oikeutta voimatoimilla uhkaamiseen. Tulkinnan mukaan ja periaatteessa alueen omistajan tai haltijan tai heidän edustajansa poistumiskäskyä on noudattettava, mutta jos käsky on perusteeton kannattaa selvittää täyttääkö määräys syrjinnän tunnusmerkit.

Hämmästyneenä täytyy ihmetellä tämänkin vartijan toimintaa. Tarkempi kuvaus löytyy blogista DNB (http://blog.nikc.org), artikkelista Valokuvaamisesta ja sen kieltämisestä. Henkilö oli kulkenut Helsingin asematunnelissa ja halunnut kuvata Alkon myymälän edessä Alkon uutta logoa. Vartija oli saapunut paikalle ja kieltänyt kuvaamisen. Vartijan peruste oli ollut turvallisuuden vaarantuminen ja tarkempaa selvitystä pyydettäessä vartija oli vain todennut, että "Siitä voimme kiistellä vaikka oikeuteen saakka." Uskomatonta! Jokainen joka nyt kulkee asematunnelissa Alkon edestä, napsikaa valokuvia minkä kerkiätte. Tai menkää alkon myymälään sisälle. Myös myymälässä kuvaaminen on sallittua, koska kyse on julkisesta paikasta.

Vartijoiden työ on tarpeellista ja monet vartijat ovatkin ammattitaitoisia ja työhönsä rehellisesti orientoituneita. Näiden ääritapausten kohdalla asioita ei pidä painaa villaisesti. Jokaiseen kansalaisen yksityisyyteen liittyvään loukkaukseen pitää puuttua rankalla kädellä, esimerkiksi ottamalla yhteyttä vartiointiliikkeeseen (mistä yleensä ei ole hyötyä), valvoviin viranomaisiin tai viimekädessä tekemällä rikosilmoitus vartijan toimista. Oma lukunsa ovat sitten nämä "Kontulan vartijat" joiden mielestä ihmisten hakkaaminen heidän aikaisemmin tekemänsä teon perusteella on oikeutettua. Vartija, poliisi, tuomari ja pyöveli samassa paketissa. Hienoa!

Lue myös: Oikeus valokuvata julkisella paikalla
Lue myös: Avattu kassi on luottamuspassi

71 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jep, pojan reppu tutkittiin ilman epäilystä. Vartija ei saanut häntä kiinni verekseltään tai että poika olisi paennut. Siitä huolimatta vartija penkoi repun. Tästä on ny tehty rikosilmoitus, keskusteltuani asiasta ensin tutun lakimiehen kanssa. Poliisin mukaan, rikosilmoitus on aiheellinen.

Anonyymi kirjoitti...

Itse toimin vartijan tehtävissä ja toivoisin että kuvaamisoikeus julkisella paikalla tuotaisiin paremmin esille. Toimeksiantaja (esim. kiinteistön omistaja) ei välttämättä ole täysin perillä asioista ja saattaa määrätä kuvaamiskiellon tiloihinsa. Vartioimisliikkeen esimiehet suostuvat taas mihin vaan ja ohjeistavat vartijat toimimaan toimeksiantajan ohjeiden mukaan. Vartijat taas eivät uskalla tehdä omia päätöksiä vaan toimivat toimeksiantajan ohjeiden mukaan irtisanomisen pelossa.

Anonyymi kirjoitti...

on ihan hyvä ja tarpeellista puhua näistä asioiden kääntöpuolistakin, mutta sen voisi tehdä juuri näitä muita ns. "kunnon" vartijoita kunnioittaen, tai ainakin heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan esilletuoden. Liian usein tällaiset artikkelit ovat sellaisia jotka mustamaalaavat kaikki saman ammatin edustajat. Tässä artikkelissa oli muistettu parilla lauseella mainita etteivät kaikki ole samasta puusta veistettyjä, mutta jutusta jää myös yleinen käsitys siitä, että Vartija kuin vartija... niillä mitään oikeuksia ole...

Anonyymi kirjoitti...

"niillä mitään oikeuksia ole"

Käytännössä olet oikeassa. Vartijat ovat tavallisia ihmisiä oikeuksiensa osalta, ovat vain saaneet voimankäyttökoulutuksen ja varmastikin jonkin sortin asiakaspalvelukoulutuksen. Muuten ei oikein eroja löydy.

Anonyymi kirjoitti...

Vartijan oikeudet työtehtävää suorittaessa ovat laajemmat kuin jokamiehen.....tutustukaa vartoimisliikelakiin tarkemmin

Anonyymi kirjoitti...

Käytännössä samat kuin jokamiehellä, ja laki pykälät jotka laajentava oikeuksia on tossa artikkelissakin.

Upea artikkeli!

Anonyymi kirjoitti...

Lainaus: "valokuvaamisen kieltäminen julkisilla paikoilla. Vartijoidenkin on syytä käyttää välillä järkeä, kyseenalaistaa selkeästi laittomat toimeksiannot ja ennen kaikkea olla rehellisiä itselleen. Maalaisjärjen käyttö ei ole kiellettyä. Tuskin vartijakaan sentään katolta hyppää jos toimeksiantaja tai esimies käskee."
Nyt sitten kaikille pientä mietittävää...Kuinka monta kertaa olet valmis vaihtamaan työpaikkaasi???

Anonyymi kirjoitti...

Se on todella hauskaa miten aina kun turvallisuusalan työntekijöistä puhutaan ja kirjoitetaan, vain negatiiviset esimerkit tuodaan esille...
Ei sillä vliä että jotkut ihmiset vaivautuvat kouluttautumaan kunnolla.
Uskokaa tai älkää, mutta jotkut saattavat olla ihan päteviä ammattilaisiakin.

Ja siis eihän toki niistä typeristä väkivaltaisista pikkunatseista mitään hyötyä voi yhteiskunnalle olla. Siihen asti kunnes omalle kohdalle sattuu tilanne jossa apua tarvitsisi, mutta poliisi ei paikalle ehdi.

Sitten itketäänkin seuraavaksi tekstaripalstat täyteen että mistä niille vartijoille oikein maksetaan kun eivät ne mitään tee.

Ja auta armias jos työsi hoidat lakia noudattaen, voit olla aivan varma että joku siellä nurkan takana kyttää kamera ojossa päästäkseen julkaisemaan naamasi youtubessa koko maailmalle tietysti mielellään. Todennäköisesti ilman syytä, mutta kun työssä olevalle vartijalle on niiiiin kiva vi**uilla.

Ko. ammattikuntaan sopii sekaan jos jonkunlaista yrittäjää, mutta mielestäni on käsittämättömän typerää ja tarpeetonta lokeroida kaikkia vartijoita ammattitaidottomiksi aaseiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Vartijoiden, kuten muidenkin vastaavien "esillä olevien" ammattikuntien edustajien pitäisi mennä itseensä ja ryhtyä noudattamaan korostetun korkeaa moraalia. Koko ammattikunnan maine nimittäin menee helposti pilalle muutaman hölmön yksilön vuoksi. Tämä on ihan sama ilmiö, mikä tapahtuu myös erilaisten vähemmistökansallisuuksien jne. kanssa.

Vartiointiliikkeet sahaavat omaa oksaansa poikki, jos tämä ei mene jakeluun.

Anonyymi kirjoitti...

"Reportterit ovat yksi ammattiryhmä monien joukossa. Suurin osa reporttereista tekee työnsä rehellisesti ja ammattitaidolla.Joukosta löytyy kuitenkin niitä virkaintoisia jumalan asemaan itsensä asettamia vallanhaluisia persoonia, joille Suomen laki ja kansalaisten oikeudet eivät merkitse mitään. Lisää ongelmia tuo reportterin työnantajan tai reportin toimeksiantajan lain vastaiset vaatimukset, joiden kohdalla reportteri ei halua tai uskalla käyttää järkeään.
Reporttereidenkin on syytä käyttää välillä järkeä, kyseenalaistaa selkeästi järjettömät toimeksiannot ja ennen kaikkea olla rehellisiä itselleen.Maalaisjärjen käyttö ei ole kiellettyä. Tuskin reportterikaan sentään katolta hyppää jos `vääryyttä kärsinyt` kansalainen, toimeksiantaja tai esimies käskee."

"Vartijan oikeudet? "
tässä olisi kaiketi syytä paneutua enemmän siihen "poliisivaltion" säännöskokoelmaan ja lakiin.. mutta tietenkin jos asiat haluaa nähdä mustavalkoisina, nehän myös nähdään mustavalkoisina...

"Poliisin kutsumisella uhkailu on taas todellista yhteiskunnan resurssien tuhlausta."
käyttääpäs reportteri kovia voimasanoja "uhkailu"... toiseksi, poliisit ovat juuri tätä tarkoitusta varten. ei se ole sen enempää yhteiskunnan resurssien tuhlausta kuin spraymaalein graffitia tekevien poikien ja vanhempienkin (!) perässäjuokseminen... eikös niin? tai kännisten aikuisten keskinäiset kännitappelut? tai tai tai tai...

"Kontulan vartijat"
tämä on sitä vartijan työn häpäisyä, ja tällä kohdistan kommenttini suoraan vartijoihin, en reportteriin!
kurjalta tuntuu se, että se on nidottu samaan kolumniin, jossa kiitetään niitä vartijoita, jotka työnsä oikein kaikkien lain säännösten mukaan hoitaa...

Anonyymi kirjoitti...

Täällä on virheellisesti väitetty, että vartijalla olisi verekseltään kiinni jääneen kohdalla oikeus tarkastaa tavarat tai jopa ottaa varastettu tavara pois. Näin ei suinkaan ole, tähän on oikeus vain poliisilla. Korostetaanpa lakia hieman eri kohdasta:

"Vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäessään oikeus tarkastaa kiinni otettu ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille."

Anonyymi kirjoitti...

Siis miten toi nyt eroaa. Lain mukaan vartijalla on oikeus tehdä tarkastus jos hän käyttää kiinniotto-oikeuttaan. Eihän se käytäntö siitä mitenkään eroa jos tarkistus tehdään vaaran aiheuttamisen estämiseksi?

Koko mom menee seuraavasti:

Vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäessään oikeus tarkastaa kiinni otettu ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille. Vartijalla on oikeus ottaa pois tarkastuksessa tavatut vaaralliset esineet tai aineet. Pois otetut esineet tai aineet on luovutettava viipymättä poliisille.

Eli tarkoittaako sitä, että oikeus tehdä tarkastus, mutta ei oikeutta ottaa varastettua tavaraa takaisin?

Anonyymi kirjoitti...

Unohdatte ny pakkokeinolain, jonka mukaan jokaisella on oikeus ottaa varastettu tavara takaisin, siis takavarikoida se.

Rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on turvauduttava viranomaisen apuun. Toimet tällaisen omaisuuden takaisin ottamiseksi ovat kuitenkin itseapuna sallittuja, jos:

1) omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin omaisuuden takaisin ottamiseksi on ryhdytty välittömästi rikoksen tapahduttua; tai

2) menetetty tai kadotettu omaisuus muissa tapauksissa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ollut riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

Edellä tarkoitetuissa tilanteissa saa käyttää sellaisia omaisuuden takaisin hankkimiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys.

Anonyymi kirjoitti...

2) menetetty tai kadotettu omaisuus muissa tapauksissa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ollut riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

Ei taida riittää perusteluksi tuo edellämainittu, ainakaan Helsingissä. Kyllä poliisin saa paikalle kun vain soittaa...

Anonyymi kirjoitti...

Loviisan ydinvoimalan vartijat ovat jo ainakin 20 vuoden ajan laitokselle tyhön tulevia puhalluttaneet, tutkineet taskut, laukut, tehneet henkilöönkäyviä tarkastuksia joka päivä oman mielensä mukaan. Edellä olevien kirjoitusten mukaan kaikki täysin kaikkien lakien vastaisesti. Tarkastuksesta kieltäytyvää ei päästetä työpaikalleen.
Mitään ei ole koskaan kielletty tuomasta työpaikalle lukuunottamatta alkoholia (työlaissa kielto). Mitään ei myöskään tiettävästi ole otettu keneltäkään pois. Kyseessä ilmiselvästi onkin vain työntekijöiden kyykytys samoin kuin Amerikassa huumetesteillä, jotka kuulopuheiden mukaan ovat levinneet jo Loviisan voimalaankin.
Samoin kaikki laitokselle tuleva posti tarkastetaan koneellisesti, mikä Suomen Laissa sananmukaisesti mainitaan törkeäksi viestintäsalaisuuden rikkomiseksi.
Osa postista avataan luvatta käsin eikä Loviisan poliisi kokemuksen mukaan ole halukas tutkimaan tätäkään viestintäsalaisuuden rikkomista (näyttö vuodelta 2000 löytyy).
On myös viitteitä siitä, että puheluja salakuunnellaan ja nauhoitetaan (omakohtaisia havaintoja löytyy).
Kaikki tämä tapahtuu Loviisan poliisilaitoksen tieten.
Mitä kyseisen työpaikan työläinen voi tehdä laillisten oikeuksiensa turvaamiseksi? Poliisista ainakaan ei ole mitään turvaa mielivallalle ja oletettavasti laitoksen edustama Suuri Raha pystyy ostamaan mahdollisessa oikeudenkäynnissä haluamansa tuomion. Suomen oikeuslaitoshan tutkimusten mukaan on maailman neljänneksi epäluotettavin.
Hyviä neuvoja kaivataan asiantuntijoilta.

Anonyymi kirjoitti...

Ensimmäiseksi kai herää kysymys onko laissa joku erityismaininta ydinvoimaloiden turvallisuudesta ja sitä kautta vartijoille enempi oikeuksia? Tuskin ...

Poliisille rikosilmoitus, jos poliisi ei tutki, sitten kantelu oikeuskanselerille/eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Tai jos ette uskalla, pistäkää toi kirjoittamanne viesti suoraan kyseisten viranomaisten emaili laatikkoon nimettömänja pyytäkää selvittämään asia.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeuskansleri ainakaan ei noteeraa kanteluita kokemuksen mukaan ollenkaan.
Lähetin noin 10 vuotta sitten kaksi kantelua - toisen Itä-Suomen käräjäoikeudessa tuomarin määräyksestä tehdystä oikeudenkäyntiasiakirjan väärennyksestä ja toisen saman alueen hovioikeudessa tehdystä rikoksen tutkimatta jättämisestä ja rikollisen suojelusta. Kumpaakaan ei ole käsitelty.
Miten jatkan asian viemistä Euvostoliittoon/ihmisoikeusneuvostoon/minne, missä ohjeet?

Olen se sama joka kirjoitti Loviisan voimalassa tehdyistä rikoksista.

Anonyymi kirjoitti...

Jaa-a, vaikea sanoa. Suomihan on tunnetusti oikeusturvaltaan kehitysmaiden tasoa. Käräjäoikeudet arpovat tuomioita ja viranomaiset suojelevat toisiaan.

Julkisuus on ja internet on kuitenkin voimakas valtikka.

Ei muuta kuin perustat oman sivuston. Sinne faktat esiin, kuvia kameralla, nauhotteita ym. Nimet, paikat ja viranomaiset esiin. Kyllä rupeaa tapahtumaan.

Loviisan voimalan suhteen, kerää todistusaineistoa ja julkaise ne. Tee homma asiallisesti ja vaadi vastauksia. Kyllä siitä metakan saa aikaan ...

Anonyymi kirjoitti...

Ensiksi tuosta Loviisan ydinvoimalan turvatarkastuksista. Paikka ei ole julkinen(sinne pääsee vain harvat ja valitut) Totta kai vartijat saavat suorittaa turvatarkastuksen aluelle tuleville ihmisille. Turvatarkastushan on vapaaehtoinen, jos ei halua itseään tarkastettavan, ei tarvitse töihin/alueelle tulla. Eli pääsy alueelle voidaan täysin laillisesti evätä, koska kyseessä ei ole julkinen paikka. Turvatarkastus(lentokentät,Loviisan ydinvoimala, poliisitalot,suurlähetystöt) ja turvallisuustarkastus(vartijan toimesta, kiinnioton yhteydessä) ovat kaksi eri asiaa.

Muuten hieno artikkeli asiasta!!!

Anonyymi kirjoitti...

Laki ei tunne sellaista tapausta, että ns. turvatarkastuksen saa tehdä oli paikka julkinen tai ei. Se on sallittua vain poliisille ja vain silloin, kun henkilöä on syytä epäillä rikoksesta. Lue lakikirja ennenkuin alat sävellellä omiasi!
Myös tämän lakiin perustumattoman tarkastuksen hyväksymisen vaatiminen on lain mukaan rangaistava teko.
Kukaan vahvempi ei vain joudu vastuuseen teoistaan, heikompi on aina automaattisesti väärässä sanoi laki mitä tahansa. Näin se on Suomessa kaikkialla.

Anonyymi kirjoitti...

Ko. tapauksessa ketään ei edelleenkään pakoteta turvatarkastukseen.

Onko sinun mielestä sitten kaikki urheilutapahtumien, festareiden,lentokenttien yms. turvatarkastukset laittomia?

Painottaisin edelleen eroa turvatarkastuksen ja turvallisuustarkastuksen välillä...

Anonyymi kirjoitti...

Luepa itse lakikirjasta niin ei tarvitse mielipiteitä luulla tosiasioiksi. Jos löydät jotain muuta, kuin ole kertonut, niin laita viite kyseiseen lainkohtaan.
Lue sinäkin enemmän niin luulet vähemmän!

Anonyymi kirjoitti...

kyllä ilmailulaista löytyy säädökset turvatarkastuksien tekemiselle.. Samoin ydinvoimaloiden käyttöä koskien on omat säännöksensä joita sovelletaan. Kaikenlaisia hörhöjä sitä..

Anonyymi kirjoitti...

Blue1 ja vissiin SAS on kieltänyt koneiden sisällä kuvaamisen. Mietin vain että voidaanko tätä rajoittaa kotimaan lennoilla, koska tilahan on analogian mukaan julkinen (mikäli metrokin on, voidaan rinnastaa?).

Anonyymi kirjoitti...

Onko kaupalla oikeus?
Kaupan ulko-ovella ilmoitetaan, että reppuja ei saa viedä kauppaan sisälle. Eteiseen on järjestetty lukollisia ja maksullisia säilytyslokeroita. Onko minun pakko jättää reppuni, joka esim. kesällä pyöräillessäni kauppaan on ainoa kassini? Kun kysyin lokeroikoista, niin kassa ilmoitti että reput voi myös jäättää heille kassalle ostosten teosten ajaksi.
Kuka muuten vastaa jos reppu häviää kassalta, ei varmaan ainakaan kassarouva/-neiti.

Anonyymi kirjoitti...

Ei ole pakko jättää, eikä myöskään ole pakko avata pyydettäessä. Kauppa voi pyytää tätä mutta ei määrätä.

Anonyymi kirjoitti...

Hmm.. kaipaisin nyt selvennystä. Eli oletan että urheilutapahtumien ym. turvatarkastukset ovat laillisia, vapaaehtoisia kun ovat, eikö?

Ja vaikka valokuvaaminen metrossa, kaupassa tahi kauppakeskuksessa sallittua onkin, eikö kauppiaalla tai kyseisen tilan järjestyksenvalvojalla ole oikeus poistaa valokuvaava henkilö tiloistaan niin halutessaan?

Anonyymi kirjoitti...

Ensinnäkin:
Vartijan ja järjestyksen valvojan oikeudet ovat laajemmat käytännössäkin kuin jokamiehen, mutta käytännössä he toimivat monesti jokamiehen oikeuksilla.
Esimerkkinä laajemmista oikeuksista ovat voimankäyttövälineet. (Jokamies ei saa kantaa patukkaa tai käsirautoja.)

toiseksi:
(laki järjestyksen valvojista 8 §)
"Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista teknistä laitetta käyttäen tarkastaa toimialueelleen pyrkivä tai siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hallussapito toimialueella on kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan. Tilaisuuden järjestäjän tai poliisin kokoontumislain 23 §:n 4 momentin mukaan antaman määräyksen nojalla tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai aineita, saadaan henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla"
Eli saadaan tarkastaa laukut ja mikäli henkilö ei tarkastukseen suostu voidaan estää sisälle/alueelle pääsy. HUOM! kauppakeskusjärjestyksenvalvojalla tätä oikeutta ei ole.

kolmanneksi:
Ydinvoimaloita varten on säädetty omia lakeja kuten
"Sisäasiainministeriön poliisimääräys
eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista, 1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto:

Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomaisen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on kielletty seuraavien tuotantolaitosten alueilla:

1) Uudenmaan läänissä Imatran Voima Oy:n Loviisan Hästholmenin saari (karttaliite 1)"
Ja tuo asianmukainen lupa tulee vasta kun ollaan varmistettu, ettei alueelle tuoda mitään kiellettyä ja tätä varten vartijoilla on oikeus tarkastaa myös työntekijät ja evätä heiltä pääsy mikäli tarkastukseen ei suostuta. Veikkaisin, että jotakin tähän liittyvää on mainittu työsopimuksessa?

Alkuperäiseen kysymykseen palaten saa kuvata yleisellä paikalla, mutta materiaalin levittämisessä kannattaa olla tarkkana.
Rikoslaki 24 luku, Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta
8 § (9.6.2000/531)
"Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville

esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi."

Eli vartijoita saa kuvata mielin määrin kunhan ei estä heidän työntekoaan. Ja levittää saa kunhan ei esitä materiaalia loukkaavasti esim. valheellisen tekstin kera. Mutta huom! tähän pykälään voi vedota ainoastaan julkisella paikalla. Jos kuvaatte yksityiselle alueelle, syyllistytte salakatseluun.


Toivottavasti nämä toivat hieman selkoa. Ei mustamaalata koko ammattiryhmää. Jos osa vartijoista ei osaa lakiin vedoten perustella kantaansa siihen ettei heitä saa kuvata niin osaavatko kaikki siivilitkään perustella miksi he saisivat kuvata? Mielestäni olisi asiallista toimia hyvien tapojen mukaisesti ja kysyä aina lupaa kuvaamiseen. Ei kaikkea mitä saa tehdä, tarvitse tehdä.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno kommentti,

Toivottavasti nämä toivat hieman selkoa. Ei mustamaalata koko ammattiryhmää. Jos osa vartijoista ei osaa lakiin vedoten perustella kantaansa siihen ettei heitä saa kuvata niin osaavatko kaikki siivilitkään perustella miksi he saisivat kuvata?

Eikö nimen omaan näin yksinkertainen asia pitäisi tehdä selväksi vartijoille jo koulutusvaiheessa?

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs hömppää tämä blogi on. Ravintola ei todellakaan ole julkinen tila vaan yksityinen, eikä ravintolassa saa kuvata ihmisiä jos paikan omistaja on sen kieltänyt.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs hömppää tämä blogi on.

Tila on julkinen silloin kun kaikilla on sinne pääsy. Ravintola on julkinen tila. Ravintola on katsottu oikeuskäytännössä julkiseksi tilaksi vaikka sinne perittäisiin pääsymaksu, koska kaikilla on mahdollisuus maksaa maksu.

Tila on julkinen, julkkisrauhan suojaama tai yksityisuuden suojaama. Ravintola on noista ensimmäisessä.

Anonyymi kirjoitti...

Wikipedia ravintola:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ravintola

http://www.kuvaajat.com/luvat.html


Myös julkisilla paikoilla sijaitsevissa pukuhuoneissa sekä käymälöissä kuvaaminen on kielletty.

Kotirauhan suojaamien paikkojen lisäksi kuvaaminen on kiellettyä myös yleisöltä suljetuissa tiloissa, kuten yksityistilaisuuksissa, joihin voivat osallistua vain kutsutut tai esimerkiksi tietyn yhdistyksen jäsenet.

Ravintoloissa tällaisia yleisöltä suljettuja tiloja ovat VIP-huoneet. Muutoin ravintoloissa saa kuvata, jollei kyse ole yksityistilaisuudesta.

Rikoslakiin lisättiin vuonna 2000 kohta julkisrauhasta, joka koskee virastoja, liikehuoneistoja, toimistoja, tuotantolaitoksia ja muita vastaavia tiloja ja niiden aidattuja piha-alueita. Tarkoituksena on taata työrauha, mutta yleistä kuvauskieltoa ei ole. Ihmisen kuvaaminen siellä on rangaistavaa vain, jos alue on yleisöltä suljettu ja jos kuvattavan yksityisyyttä loukataan.

Anonyymi kirjoitti...

Wikipedia ravintola:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ravintola

http://www.kuvaajat.com/luvat.html


Myös julkisilla paikoilla sijaitsevissa pukuhuoneissa sekä käymälöissä kuvaaminen on kielletty.

Kotirauhan suojaamien paikkojen lisäksi kuvaaminen on kiellettyä myös yleisöltä suljetuissa tiloissa, kuten yksityistilaisuuksissa, joihin voivat osallistua vain kutsutut tai esimerkiksi tietyn yhdistyksen jäsenet.

Ravintoloissa tällaisia yleisöltä suljettuja tiloja ovat VIP-huoneet. Muutoin ravintoloissa saa kuvata, jollei kyse ole yksityistilaisuudesta.

Rikoslakiin lisättiin vuonna 2000 kohta julkisrauhasta, joka koskee virastoja, liikehuoneistoja, toimistoja, tuotantolaitoksia ja muita vastaavia tiloja ja niiden aidattuja piha-alueita. Tarkoituksena on taata työrauha, mutta yleistä kuvauskieltoa ei ole. Ihmisen kuvaaminen siellä on rangaistavaa vain, jos alue on yleisöltä suljettu ja jos kuvattavan yksityisyyttä loukataan.

Anonyymi kirjoitti...

Muistakaa nyt, julkisella paikalla saa kuvata, sitä ei voi kieltää poliisi, eikä varsinkaan vartija, ei kauppias, vahtimestari, naapurin mummo tai setä.

Julkisia paikkoja ovat

-puistot, rannat, kadut jne.
-metro, rautatieasema, lentokenttä
-ravintolat, baarit, kaupat, kauppakeskukset
-jne. paikat johon jokaisella on pääsy ja kyse ei ole julkisrauhan paikasta tai yksityisyyden suojan tarkoittamasta paikasta

Julksillakin paikoilla voi olla kuvaaminen kielletty jos kuvaaminen kohdistuu "yksityisluonteiseen" kohteeseen. Esimerkiksi rannoilla tai kaupoissa pukukoppeihin.

Me ei asuta Hollannissa jossa kuvaaminen julkisella paikalla on kielletty.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs hömppää tämä blogi on. Ravintola ei todellakaan ole julkinen tila vaan yksityinen, eikä ravintolassa saa kuvata ihmisiä jos paikan omistaja on sen kieltänyt.

Voi jeesus, mistä nää kaiken maailman hörhöt tulee tänne tuputtamaan puppua. Voihan se ravintolan omistaja kieltää kuvauksen mutta ei sitä tarvi totella. Ravintola saa valita asiakkaansa joten sen perusteella voi kieltäytyä päästämästä sisään henkilöä joka aikoo valokuvata. Tosin se on myöhäistä jos kameran ottaa esille vasta kapakassa. Vaikka kuvaamisen jälkeen poistettaisiinkin, missään tapauksessa kuvia ei tarvitse tuhota. Siihen ei ole valtuuksia edes poliisisedällä.

Anonyymi kirjoitti...

Pieni muistutus vielä, vartijoita SAA toki kuvata, mutta vartijan kasvoja EI saa kuvata/julkaista ilman lupaa, myöskin äänen tallentaminen vaatii kohdehenkilöltä luvan. eli nämä ovat asioita jotka näiden jokakodin omien VIDEOREPORTTERIEN olisi syytä pitää mielessä.

Anonyymi kirjoitti...

sama koskee tietysi myös poliisia, eli saat kyllä kuvata sen ns. univormun, mutta et ääntä tai siis keskustelua etkä tämän kyseisenvirka/toimipukuisen henkilön kasvoja ilman hänen lupaansa. tässä nouseekin esiin kysymys, miksi näissä ns. poliisin matkassa videoissa ei ole muutettu tai poistettu sitä takapaksiin heitettävän kohdehenkilön ääntä, mutta toisaalta jos poliisi on sillä kuvaushetkellä hiljaa, ei kyse ole keskustelusta.

Anonyymi kirjoitti...

Ja höpö höpö. Taas joku kaiken tietävä henkilö kertoo fiktiota faktoina. Toivottavasti ei ole taas joku nero vartija tekemässä itsestään naurettavaa.

Pieni muistutus vielä, vartijoita SAA toki kuvata, mutta vartijan kasvoja EI saa kuvata/julkaista ilman lupaa, myöskin äänen tallentaminen vaatii kohdehenkilöltä luvan.

Julkisella paikalla valokuvaaminen on sallittua. Julkisella paikalla kuvaaminen ei ole salakuvaamista mikä laissa on erikseen kielletty. Kuvaaminen on kielletty ainoastaan kotirauhan piirissä ja julkisrauhan piirissä. Julkisrauhan aluetta ei ole kauppakeskukset tai kaupat. Julkisrauhanalue, kuten virasto tulee olla suljettu yleisöltä täyttääkseen määritelmän. Poliisia ja vartijaa saa kuvata julkisella paikalla aivan vapaasti, otti sitten kasvokuvia tai etäkuvia, ihan miten vain. Lupaa ei tarvitse pyytää. Julkaisu on asia erikseen, mutta sillekään ei ole estettä mikäli kuva esitetään asiallisessa yhteydessä.

Kahden osapuolen välistä keskustelua ei tietenkään saa tallentaa salaa. Mutta, jos tallentaja itse osallistuu keskusteluun hän saa sen vaapasti tallentaa. Eli jos juttelet/väittelet poliisin tai vartijan kanssa, sen keskustelun saat esim. kännykällä vapaasti tallentaa, eikä siitä tarvitse erikseen pyytää lupaa. Sillä ei ole merkitystä kenen kanssa juttelet. Ei poliisilla eikä varsinkaan vartijalla ole tässä mitään erityistä oikeussuojaa.

Anonyymi kirjoitti...

sama koskee tietysi myös poliisia, eli saat kyllä kuvata sen ns. univormun, mutta et ääntä tai siis keskustelua etkä tämän kyseisenvirka/toimipukuisen henkilön kasvoja ilman hänen lupaansa

Ja taas väärin. Julkisella paikalla saa vapaasti kuvata henkilöä, kasvoja tai uniformua. Tälle ei ole estettä. Äänen voit tallentaa mikäli itse osallistut keskusteluun. Poliisin ja "asiakkaan" välistä keskustelua ei saa tallentaa, mutta jos olet itse "asiakas" niin kyllä.

Ville kirjoitti...

Anonyyminä kirjoittelu tuli ainakin kieltää....huh huh

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitatko anomyymi blogia vai anonyymia kommentointia. Artikkeli on erinomainen ja paikkansa pitävä. Ehkä vartijoidenkin olisi aika lukea mitä he oikasti saavat tehdä ja mitä ei.

Anonyymi kirjoitti...

Satuin menemään Helsinkiläiselle uimarannalle. Mukana oli järjestelmäkamera, jossa oli valmiina pitkähkö zoomi (vastavalosuoja vielä pidensi lisää). Ilmassa oli niin paljon hiekkapölyä, että objektiivin vaihtaminen olisi ollut vahingollista kameralle. Noin 10 min kuluttua tuli joku rannalla olija sanomaan, että pitkillä objektiiveilla kuvaaminen oli kiellettyä. Henkilö lähti myhäillen pois. Laitoin kameran pois, kun olin muutenkin jo lähtemässä. Hetken kuluttua pari poliisia tuli luokseni ja pyysivät nähdä kuvat. Tiedän, että sitä ei olisi tarvinnut tehdä, mutta varmuuden vuoksi näytin, koska luonani käynyt henkilö oli ilmeisesti soittanut poliisille ja poliisi toisti hänen käyttämiä termejä. Niistä välittyi sellainen käsitys, että olisin joku perverssi.

Poliisi kuitenkin esitti sellaisen näkemyksen, että liian pitkällä objektiivilla kuvatessani syyllistyisin salakatseluun vaikka olisin julkisella paikalla ja uimapukuiset ihmiset olisivat jonkun erityissuojelun alla.

Pienen keskustelun jälkeen lähdin pois ja poliisi heitti vielä ilmaan pienen uhkauksen: "Muista, että meillä on nimesi"

Anonyymi kirjoitti...

Siinä on taas poliisi puhunut ihan omiaan. Salakatselua on kuvaaminen kotirauhan ja julkisrauhan suojaamassa paikassa. Julkisrauhan suojaama paikka tulee olla yleisöltä suljettu, kuten toimisto. Uimaranta ei ole kotirauhan suojaama paikkka joten siellä saa vapaasti kuvata oli pitkää objektiivia tai ei.

Kehottaisin tekemään poliiseista tutkintapyynnön.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä tehdä asialle, kun vartija espoontorilla on ottanut asiakseen ahdistella erästä naista (joka kuvailee). Ahdistus ilmenee siten, jotta hän työtovereilleen esittää "varas" vihjailulla naisesta ja saa toisetkin epäluuloisiksi ja siten myös toisetkin vartijat ovat yrittäneet kautta rantain mm.liikkeistä saada naisen henkilöllisyyttä, levittäen/jatkaen naisen asioidessa samaan aikaan samassa paikassa. Myymälävarkauksista ei tuomittu. Vartijan liialliseen voimakeinoon aikoinaan puuttuneena... 18.12.2008
13:52

Anonyymi kirjoitti...

Edelliselle anonyymi kirjoittele sanon, että ei "haukku haavaa tee". Ja voin olla varma, että niitä äijiä ei kovasti kiinnosta ahdistella eräitä naisia.;) Satun tietämään kyseiset herrat.

Niin tosiaan, hieno blogi on!Itse työskentelen ison vartiointifirman palveluksessa kauppakeskusympäristössä ja ihan totta puhuit. Tosin me toimimme kauppakeskuksissa JLJV:nä, mutta kiinniotto- oikeudet ym. ovat ihan samat. Niin kuin poliisillakin.

Tuosta kuvaamisesta. Vaikka kauppakeskuskin on julkinen paikka on isännöinti oikeus kiinteistön omistajalla. Ja tästä syystä me ainakin käymme kohteliaasti kysymässä aina, että mitä herra N.N kuvailee. Ei tietenkään kielletä, mutta utelemme, että kiinteistöjohto saa myös tiedon, että miksi heidän kiinteistöään kuvataan.

Toinen tuo repuntarkastaminen. Toki ei saakkaan väkisin katsoa, vaan ns."loukatun suostumuksella". Käräjäoikeus on antanut tälläisen.

Mitähän vielä..

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta kuvaamisesta. Vaikka kauppakeskuskin on julkinen paikka on isännöinti oikeus kiinteistön omistajalla. Ja tästä syystä me ainakin käymme kohteliaasti kysymässä aina, että mitä herra N.N kuvailee. Ei tietenkään kielletä, mutta utelemme, että kiinteistöjohto saa myös tiedon, että miksi heidän kiinteistöään kuvataan.

Saahan sitä udella, ei kai kukaan sitä estä. Eikä uteluun tarvitse vastata. Mitä sitten jos paikan isäänöinti on kiinteistönomisajalla? Eihän omistussuhteellakaan ole merkitystä siihen että julkisella paikalla saa vapaasti kuvata.

vaan ns."loukatun suostumuksella". Käräjäoikeus on antanut tälläisen.

Kerrotko mitä tämä tarkoittaa? Tarkoitatko että repunomistaja antaa luvan katsoa? Ei kai siinä maalaijärjellä ole silloin ongelmaa. Mutta jo ei anna lupaa, silloin menette vain ja ainoastaan pykälien mukaan kuten artikkelissakin sanotaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Vartijat ovat tavallisia ihmisiä oikeuksiensa osalta, ovat vain saaneet voimankäyttökoulutuksen ja varmastikin jonkin sortin asiakaspalvelukoulutuksen. Muuten ei oikein eroja löydy."

Mitään asiakaspalvelukoulutusta ei vartija saa normaalissa koulutuksessa ja kyseinen voimankäyttökoulutus on yhden päivän hetken pamputtaminen ja muutaman nopean lukon kokeilu eli käytännössä et muista mitää tästä.

Vartijalla on normisti saman verran oikeuksia kuin jokaisella meistä, mutta työkohteessaan hänellä on tilanteen ja asiakkaan antaman ohjeistuksen mukaan myös erikoisvelvollisuuksia mitkä voivat antaa myös erikoisoikeuksia kyseisen kohteen alueella vaikka mitään lakia he eivät rikkoisikaan.

Usein kauppakeskuksissa, juna-asemilla ja muissa tälläisissä paikoissa vartijat ovatkin järjestyksenvalvojia eli oikeudet ovatkin täysin erilaiset kuin normivartijalla jonka näette ehkä jossain kaupassa.

Vartijalla on oikeus pyytää nähtäväksi laukun sisältöä jos epäilee varkautta, mutta kenenkään ei ole pakko näyttää laukkunsa sisältöä (tämä tosin kasvattaa epäilystä rikoksesta mikä voi taas aiheuttaa lisää ongelmia).

Mielestäni vartijat ovat hyvä lisä katukuvaan, koska he pitävät asiattomat häiriötekijät poissa kauppakeskuksista, asemilta ja muista julkisista paikoista sekä pitävät teollisuusalueet turvallisina. Itsekkin istun tällä hetkellä kopissa turvaamassa toisten elämää.

Jos asiakas käyttäytyy asiallisesti vartijaa kohtaan niin vartijalla ei ole syytä käyttäytyä huonosti asiakasta kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Lisää tietoa tuli kiitokset siitä. Mutta tahtoisin huomauttaa, etten itse ainakaan tahdo tulla kuvatuksi. Tietysti jos satun sattumalta kuvaan niin ei voi mitään, mutta jos minua kohdistetusti kuvataan, epäilen helposti, että kuvaa minusta käytetään väärin, vartijan toimintaa seurataan ja kirjataan rikoksen teko mielessä enkä halua varsinkaan halua tietämättäni löytyä YouTubesta tai jostain kuvagalleriasta.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä on virheellisesti väitetty, että vartijalla olisi verekseltään kiinni jääneen kohdalla oikeus tarkastaa tavarat tai jopa ottaa varastettu tavara pois. Näin ei suinkaan ole, tähän on oikeus vain poliisilla. Korostetaanpa lakia hieman eri kohdasta:

"Vartijalla on kiinniotto-oikeutta käyttäessään oikeus tarkastaa kiinni otettu ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei kiinni otetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille."

----------

Tuolla aikaisemmin puhuttiin resurssien tuhlaamisesta poliisin osalta, joten mainitsen, että jos on kiinniottotila niin vartija ottaa varastetun omaisuuden JA vaaralliset esineet ja aineet pois, kirjaa varastetun omaisuuden kiinniottoilmoitukseen ja kertoo tämän poliisille sekä luovuttaa poliisille poisotetut vaaralliset esineet ja aineet. Resurssien tuhlaamista olisi se, ettei vartija tätä tekisi vaan yleensä näpistystapauksissa noin tunnin tai pidemmän odotusajan jälkeen poliisi alkaa tutkimaan mitä henkilö on vienyt ja sitten kirjaa vartijan puolesta samat tiedot jotka vartija olisi voinut jo tehdä odotellessa vartijaa. Monessa tapauksessa, jossa näpistelijä ei tee vastarintaa, kiinniotettua pyydetään ottamaan esille näpistetty omaisuus, jotta vartija voi tehdä ilmoituksen.

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta, että vartijat suorittavat ydinvoimalalla puhalluskokeita, tässä infoa ettei jää epäselväksi niin antaa oikeuden ydinenergialaki:

7 m § (23.5.2008/342)
Turvavalvonta

Turvaorganisaatioon kuuluva saa suorittaa ydinlaitoksella työskentelevän tai sen alueella muuten asioivan henkilön turvatarkastuksen, jossa metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa teknistä laitetta käyttäen tarkastetaan, ettei henkilöllä ole mukanaan esinettä tai ainetta, jolla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle tai jota voidaan käyttää omaisuuden vahingoittamiseen. Tavarat tai henkilö saadaan tarpeen vaatiessa tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla. Tarkastuksen yhteydessä henkilöltä pois otetut esineet tai aineet on viipymättä luovutettava poliisille tai, jollei siihen lain mukaan ole estettä, palautettava henkilölle hänen poistuessaan alueelta.

Ydinlaitoksen turvaamisen varmistamiseksi on ydinlaitoksella työskentelevä tai siellä asioiva henkilö velvollinen turvaorganisaatioon kuuluvan pyynnöstä suorittamaan alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi tehtävän kokeen. Koe tehdään siten kuin pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 3 §:ssä säädetään. Työntekijän velvollisuudesta esittää huumausainetestiä koskeva todistus säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004).

Henkilö, joka kieltäytyy 1 momentin mukaisesta tarkastuksesta, 2 momentin mukaisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi tehtävästä kokeesta tai on päihdyttävien aineiden vaikutuksen alainen, voidaan poistaa ydinlaitoksen alueelta.

Anonyymi kirjoitti...

Noissa Loviisan ydinvoimalan tarkastuksissahan on kyse vain siitä että ei haluta jättää mitään sattuman varaan. Niin sen pitää ollakin, tuollaisessa paikassa ei kannata ottaa mitään turvallisuusriskejä. Jos ei halua suostua niihin tarkastuksiin, sitten ei pidä mennä sinne töihin, Niin yksinkertaista se on.

Anonyymi kirjoitti...

Näinhän tuo on, jos epäilevät että olet humalassa he puhalluttavat, suorittavat myös pistokokein puhallutuksia, jos et tahdo puhaltaa sinut voidaan poistaa alueelta ja mikälie ei tahdo puhaltaa niin ei silloin töihin tarvitse mennä, tuosta infotaan jokaista kuka on siellä töissä.

KokenutVartija kirjoitti...

Kuvaamisesta muussa kuin yksityisessä paikassa JA paikoissa jossa kuvaaminen on viranomaismääräyksillä rajoitettua ( sis. liiketilat, virastojen julkiset tilat , kaupat ym. ym) Kuvaaminen on sallittua mikäli kuvaaminen tehdään julkisesti eli et ole piilottanut kameraa vaan pitelet sitä siten että se voidaan havaita. Myös kasvojen kuvaaminen on sallittua oli kyseessä sitten poliisi tai vartija. Mutta jokainen henkilö voi kieltää itsensä kuvaamisen. Tällöin kuvaaminen on lopetettava ja kuvat on poistettava. Lupaa ei siis tarvitse etukäteen pyytää.

2. Vartijan antamista kuvauskielloista. Seuraava pitää paikkaansa myös useimmissa muissa vartijoiden/kauppakeskusjärjestyksenvalvojien tms. antamissa lainvastaisissä määräyksissä.
a) vartijoiden koulutus on aivan liian lyhyt monessakin mielessä. vakinaisen vartijakortin saa 40 + 60 tunnin koulutuksella. Kuitenkin vartijat tarvitsisivat tyyössään huomattavasti enemmän ja tarkempaa lakien tuntemusta kun mitä voidaan antaa tuossa ajassa. Ja myös muutenkin parempaa koulutusta ottaen huomioon heidän työnsä vaatimukset ja uhkakuvat.
b) vartioimisliikkeet antavat työntekijöilleen lainsvastaisia määräyksiä tai ainakin esittävät liian suuria vaatimuksia. Lähes pääsääntöisesti taustalla ovat asiakkaan (toimeksiantajan, vartioimiskohteen haltija/omistaja) antamat vaatimukset. Nämä ovat usein mahdottomia (laki kieltää) toteuttaa jolloin vartioimisliikkeen velvollisuus olisi kertoa määräyksen lainvastaisuudesta MITÄ USEIMMITEN EI TEHDÄ! Ongelmana on usein nimenomaan keskitason johto joitten oma juridinen tietämys on pelottavan heikkoa. Kun asiakas vaatii vaikkapa kuvauksen kieltämistä kauppakeskusksessa/vast. tai että epäsiistit ihmiset kuten raksaduunarit on poistettava kauppakeskuksesta ( ja vieläpä vartijan oikeuksin, ei edes JV) niin keskijohdon palvelupäällikkö sanoo että meidän pojat hoitaa. Kun sitten vartija yrittää kieltäytyä tehtävästä lainvastaisena niin ohje on että lakia ei toki sovi rikkoa mutta homma on hoidettava. Kun kyseinen esimies on vielä liikkeen yksi vastaavista hoitajista ja naama pokkana sanoo että em. käsky on lain mukainen niin eikun hyvää päivää! Edellämainitut esimerkit ovat totta ja tapahtuneet Suomen suurimmassa vartioimisliikeessä Helsingin ydinkeskustassa olevassa kohteessa vain parisen vuotta sitten....

Oikeustieteen kandi kirjoitti...

Voi luoja, höpö höpö, toivottavasti tätä ei opeteta siellä vartijakoulussa.

Kuvaamisesta muussa kuin yksityisessä paikassa JA paikoissa jossa kuvaaminen on viranomaismääräyksillä rajoitettua ( sis. liiketilat, virastojen julkiset tilat , kaupat ym. ym) Laki määrittelee salakuvaamisen. Kyse ei ole yksityisestä tai julkisesta paikasta. Kuvata ei saa kotirauhan tai julkisrauhan suojaamalla alueella. On ihan yhdentekevää onko alue yksityinen. Hotellihuone ei ole yksityinen mutta se on kotirauhan suojaama alue. Julkisrauhan suojaama alue tarkoittaa aluetta jonka edellytyksenä, jotta kuvaaminen olisi kiellettyä, on että yleisöltä on alueelle pääsy estetty. Tämä tarkoittaa siis, että kauppakeskuksissa, liiketiloissa ja esim. ravintoloissa on kuvaaminen sallittu. Myös virastoissa jos sinne on vapaa pääsy esimerkiksi asian toimittamista varten.

Kuvaaminen on sallittua mikäli kuvaaminen tehdään julkisesti eli et ole piilottanut kameraa vaan pitelet sitä siten että se voidaan havaita.Höpö höpö, laki ei tunne tapausta jossa kameraa pidetään piilossa tai ei. Salakuvausta ei määritellä sillä onko kamera näkyvissä vai ei. Kameraa voi pitää vapaasti näkyvillä tai piilossa. Oleellista on, oletko kotirauhan tai julkisrauhan suojaamalla alueella. Kuvaaminen on näillä alueilla kiellettyä oli kamera näkyvillä tai ei. Muualla se on sallittua.

Mutta jokainen henkilö voi kieltää itsensä kuvaamisen. Ei voisi pahemmin mennä väärin. Jos olet "julkisella" alueella joka ei ole siis kotirauhan suojaama tai julkisrauhan suojaama alue, esim. puistossa, kauppakeskuksessa, liiketiloissa, parkkihallissa jne saat vapaasti kuvata ketä tahansa. Et tarvitse siihen lupaa eikä sinun tarvitse totella henkilö joka kieltää itsensä kuvaamiseen. Laillista edellytystä ei ole, kohteliaisuus on tietysti eri asia.

Tällöin kuvaaminen on lopetettava ja kuvat on poistettava.Ihan musta tuntuu tietoa taas. Kuvia ei todellakaan tarvitse poistaa kenenkään pyynnöstä. Edes poliisilla ei ole oikeutta poistaa tai vaatia poistettavaksi kuvia muistikortilta.

Kuules nyt "kokenut vartija", mene kotia kasvamaan ja kirjoita kommentteja vasta sitten kun tiedät miten asiat oikeasti ovat.

Huh huh ...

Anonyymi kirjoitti...

Pienenä pilkunnysväyksenä haluaisin kysyä seuraavasta.

Vartijalla ei siis ole oikeutta kieltää kuvaamista julkisella paikalla, oli vartijalle annettu minkälaiset ohjeet tahansa.Onko vartijalla kuitenkin sananvapauden nimissä oikeus SANOA/KÄSKYTTÄÄ ko. asia, vaikka sillä ei mitään merkitystä olisikaan? Vai rikkooko vartija lakia jo asian ääneen sanoessaan?

Anonyymi kirjoitti...

Saa pyytää lopettamaan kuvauksen, ei sitä mikään laki estä.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitoksia kaikesta tekstistä mitä täällä sivulla on. Itse ahkerana kuvaajana olen tyytyväinen kun tiedän mitä saan tehdä ja mitä en. Tosin nyt sain vain hiukan tarkennusta aikaisempiin tietoihin.

Niin ja ne vartijat, useimmat ovat oikein mukavia ihmisiä. Ei ollut kauaa sitten, kun kavereiden kanssa istuimme päiväkodin pihassa juttelemassa ja viettämässä aikaa kun vartija tuli käymään. Tämä katsoi että paikka oli pystyssä ja sanoi et olkaa pojat sit nätisti ja toivotti hyvää illanjatkoa. Mutta kyllähän niitä v****maisiakin tulee joskus vastaan...

miltei joka päivä kuvaava... kirjoitti...

Hienoa ja asiallista tekstiä. Kiitos. Mutta kuka (ei välttämättä nimi vaan esim. ammatti jos sattuu olemaan joku asiantuntija) on kirjoittanut tämän artikkelin? Tottakai itse uskon että se pitää täysin paikkansa ja tähän mennessä on riittänyt kun sanoo:
"julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua" mutta jos sattuu vastaan tulemaan joku joka valittaa kuvaamisesta niin tietää sanoa hyvän perustelun omalle toiminnalle. Ja sitten jos tietäisi kuka artikkelin on kirjoittanut niin ei pääsisi sanomaan vastaan näitä tavallisia "internetissä kaikki huijaa" -juttuja. Mutta nyt osaa jo antaa tarkemman selostuksen.
Hieno artikkeli.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs olis, jos vartijoilla olis/heille annettaisiin sinne koppiin hiljaisiksi hetkiksi sellainen Vartiointi Opus: mikä sisältäisi kaikenlaiset säännöt, lainsäädännöt ja pykälät, ettei jäisi mikään epäselväksi. Ja tämä olisi jonkun 'Vartiointiliiton' tai yhdistyksen mikä se sitten onkaan tekemä. Ja että siellä tehtäisiin asiat niin selväksi, ettei mitään möhläyksiä pääse tapahtumaan.

JA jos vartija toimii väärin hänelle pitäisi asetaa sellaiset sanktiot, ettei mitään ikävää pääse tapahtumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Valakuvaamisesta tuli mieleen, että mitenköhän on valokuvaaminen messuilla? Olen itse käynyt aika paljon sellaisilla suurilla kansainvälisillä messuilla, joilla on useita miljoonia kävijöitä. Tällaisia on esim. Hannoverin teollisuusmessut, Light&Building jne.

PERIAATTEESSA (s.o. kylteillä) on kuvaaminen kielletty, mutta miten lienee kiellon lain voima?

Anonyymi kirjoitti...

"Täällä on virheellisesti väitetty, että vartijalla olisi verekseltään kiinni jääneen kohdalla oikeus tarkastaa tavarat tai jopa ottaa varastettu tavara pois. Näin ei suinkaan ole, tähän on oikeus vain poliisilla.:"

Väärin, pakkokeinolaki (30.4.1987/450) 1.luvun 2 a § sanoo seuraavaa:
"Rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on turvauduttava viranomaisen apuun. Toimet tällaisen omaisuuden takaisin ottamiseksi ovat kuitenkin itseapuna sallittuja, jos:

1) omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin omaisuuden takaisin ottamiseksi on ryhdytty välittömästi rikoksen tapahduttua; tai

2) menetetty tai kadotettu omaisuus muissa tapauksissa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ollut riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

Edellä tarkoitetuissa tilanteissa saa käyttää sellaisia omaisuuden takaisin hankkimiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys."

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa tekstiä!

Tähän kuitenkin haluan kommentoida kokemuksesta: "Joskus valitettavasti näyttää siltä, että vartijoilla ei ole terveen järjen käyttö sallittu toimeksiantoja ja toimeksiantoihin liittyviä omistajan pyyntöjä toteutettaessa."

Valitettavasti tavaratalonjohtajan/kauppiaan sana on yksittäiselle vartijalle laki. Kauppakeskuksessa työskennellessäni olin hyvinkin tietoinen oikeudesta kuvata, mutta toimeksiantajan ohjeistus oli toinen. Puutuinkin tilanteiseen yleensä aloittamalla tyyliin "minulla ei ole oikeutta kieltää kuvaamista, mutta..." Tämä ei toimeksiantajalle kelvannut.

Toimeksiantajan sana on laki myös esimiehille. Jos tavaratalonjohtaja sanoo, että tuolle kaverille ei enää anneta vuoroja, niin sitten ei anneta. Ja pienellä paikkakunnalla tämä tarkoitti sitä, että kun muita kohteita ei ole, niin eipä sitten ole työtuntejakaan.

Yksittäistä vartijaa tällöin ns. "vituttaa".

Kiitos mahtavasta blogista!

Eagle XZ kirjoitti...

Mielestäni vartija on tässä asiassa väärä puu haukkua. Oikea taho olisi vartijoiden esimiehet ja toimeksiantajat, koska he käytännössä määräävät sen, mitä vartijan on tehtävä.

Kertokaa, mitä pitäisi tehdä seuraavassa tilanteessa:
Toimeksiantaja sanoo esimiehelle, että "täällä ei sitten saa kuvata" ja toimeksiantaja välittää sen sinulle. Nyt sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 1) Kieltää kuvaaminen ja rikkoa lakia.
2) Sallia kuvaaminen => toimeksiantaja valittaa esimiehellesi => esimies poistaa sinulta vuorot => et saa tunteja => et saa rahaa => et saa leipää pöytään.

Eli valitsit vaihtoehton 1 tai vaihtoehdon 2, niin aina häviät. Joten arvoisa bloginpitäjä ja muut kommentoijat, kertokaa kuinka ko. tapauksessa rivivartijan pitää toimija, jotta hän saa 1) toimittua lain mukaan ja 2) pidettyä tuntinsa, jotta saa leipää pöytään.

Anonyymi kirjoitti...

"Kertokaa, mitä pitäisi tehdä seuraavassa tilanteessa:
Toimeksiantaja sanoo esimiehelle, että "täällä ei sitten saa kuvata" ja toimeksiantaja välittää sen sinulle. Nyt sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 1) Kieltää kuvaaminen ja rikkoa lakia.
2) Sallia kuvaaminen => toimeksiantaja valittaa esimiehellesi => esimies poistaa sinulta vuorot => et saa tunteja => et saa rahaa => et saa leipää pöytään.

Eli valitsit vaihtoehton 1 tai vaihtoehdon 2, niin aina häviät. Joten arvoisa bloginpitäjä ja muut kommentoijat, kertokaa kuinka ko. tapauksessa rivivartijan pitää toimija, jotta hän saa 1) toimittua lain mukaan ja 2) pidettyä tuntinsa, jotta saa leipää pöytään."

Laki on laki ja sen mukaan toimitaan, sanoipa esimies tai toimeksiantaja mitä tahansa. Voiko esimies vaatia rekkakuskia ajamaan humalassa tai päin punaisia? Jostain syystä hölmöt suostuvat kuitenkin rikkomaan ajoaika- ja kattonopeusmääräyksiä...

Jos työntekijän lain noudattaminen johtaa työolojen heikkenemiseen, syyllistyy työnantaja rikokseen. Seurauksena on tuomio ja korvausvelvollisuus.

Älkää suostuko hölmöilemään!

Eagle XZ kirjoitti...

"Laki on laki ja sen mukaan toimitaan, sanoipa esimies tai toimeksiantaja mitä tahansa. Voiko esimies vaatia rekkakuskia ajamaan humalassa tai päin punaisia? Jostain syystä hölmöt suostuvat kuitenkin rikkomaan ajoaika- ja kattonopeusmääräyksiä...

Jos työntekijän lain noudattaminen johtaa työolojen heikkenemiseen, syyllistyy työnantaja rikokseen. Seurauksena on tuomio ja korvausvelvollisuus.

Älkää suostuko hölmöilemään!"

Osaatko sanoa, kuinka helppoa KÄYTÄNNÖSSÄ on voittaa tuollaista juttua vaikkapa oikeudessa? Onko ennakkotapausta? Eikö työnantaja voi aina väittää, että syy tuntien vähentämiseen jokin muu?

Entä, miten luulet, että tuollaisen oikeustapauksen läpivienti vaikuttaa todennäköisyyteen saada alalta töitä jatkossa?

Anonyymi kirjoitti...

"Entä, miten luulet, että tuollaisen oikeustapauksen läpivienti vaikuttaa todennäköisyyteen saada alalta töitä jatkossa?" Suuri osa edellä mainituista ongelmista johtuu a) irtisanomissuojan puutteista b) omien valintojen (esim. yrittäjä) seurauksista.

Jos siis työntekijän on noudatettava enemmän tai vähemmän lakiin perustumattomia ohjeita, niin missä silloin on ongelma:

a)väärän sisältöinen laki
b)epäpätevä ohjeiden antaja
c)liian lepsu työntekijä

No, Suomessahan lait ovat aina oikeassa, ja esimiehet ovat täydellisiä. Koska työntekijällä ei ole mitään sanomista, jos enemmän natsoja omaava henkilö (tai natseja omaava firma) antaa määräyksen, on tuloksena tilanne, jossa asiakas, siis toiminnan kohde, on ainoa syyllinen, ja vastuussa kaikesta.

Jos asiakas innostuu epähuomiossa puolustamaan omia oikeuksiaan, joka on tosi törkeätä ja typerää,hän voi saada ainakin porttikiellon. Yrityksellä kun on oikeus valita asiakkaansa. En muuten tiedä missä laissa tämä on määritelty... Ehkä se olisi parempi muodossa "pääsy voidaan evätä jos ko. henkilö on rikkonut lakia tai viranomaisen antamia määräyksiä..." tai sinnepäin. Markkinatalousmaissa tuollainen "oikeus valita asiakas" voisi toimiakin, mutta Suomessa.... Useimmilla paikkakunnilla on noin 2 saman alan yritystä, jotka peesaavat toisiaan. No, eihän 16 asukkaalla/neliökilometri voi saada kannattavaa yritystoimintaa
aikaan...

Nyk. vartija. kirjoitti...

Itse sain käskyn itse kauppiaalta suorittaa laittoman kiinnioton. En tätä tehnyt, vaan kieltäydyin ja korostin, ettei kauppiaalla itselläkään ole kiinniotto-oikeutta. Seuraavana päivänä tuli puhelu palvelupäälliköltä, että mitä siellä tapahtu. Kerroin tilanteen.

Esimies tuumas, että keksitään sulle sitten jotain muuta hommaa, kun sua ei voi sinne laittaa. Ja suullisesti luvattua jatkosopimusta ei sitten enään koskaan syntynytkään.

Että komppaan noita paria aikasempaa kommenttia.

Niin se vain menee, että josset jotain tee, niin sulta loppuu hommat. Sana kiertää nopeasti, mitä pienempiin paikkakuntiin mennään.

Ja mitä tulee työnantajan rikkeeseen? Minäpä veikkaan, että sulla on 1/10 mahdollisuus "voittaa" oikeudessa, mikäli tuollaisesta kanteen teet.

Voitatko jos teet? Njaa-a. Voit sanoa polttaneesi siinä vaiheessa sillat takana, ja alkaa suosiolla etsimään erialan hommia, tai vähintäänkin eri paikkakunnalta, mikäli samoissa hommissa ajattelit olla, riippuen paikkakunnan koosta.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kenelläkään tietoa / kokemusta jos sattuisi niin, että vartija tai poliisi ottaisi kamerasi ja poistaisi laillisesti julkisella paikalla ottamasi kuvat - voisiko hävittämisestä saada korvauksia? Voisinko siis määritellä kuville hinnan?

Anonyymi kirjoitti...

Onko kenelläkään tietoa / kokemusta jos sattuisi niin, että vartija tai poliisi ottaisi kamerasi ja poistaisi laillisesti julkisella paikalla ottamasi kuvat - voisiko hävittämisestä saada korvauksia? Voisinko siis määritellä kuville hinnan?

Vartijat / järjestyksenvalvojat eivät saa ottaa sinulta kameraa tai vielä vähemmän poistaa kamerasta mitään. Siihen heillä ei ole laillista oikeutta. Samaa koskee poliisia. Poliisi voi toki ottaa kameran jos löytää siihen syyn mutta kuvien poistamiseen ei heilläkään riitä valtuudet.

Oletko joskus miettinyt että miksi ihmeessä antaisit kamerasi vartijalle tai järjestyksenvalvojalle? Jos he ottavat sen väkisin sinulla on tietysti oikeus puolustautua vaikka voimakeinoja käyttäen.

Anonyymi kirjoitti...

Mä kerran kävelin stokkalle sisään kamera olalla roikkuen ku olin ollut kuvailemassa kaupungilla. Vartija tuli mulle sanomaan että stokkalla on kuvaaminen kielletty johon mä sanoin että en oo siel kuvaamassa ja että kuvaaminen ei ole kielletty sillä mulla on oikeuteni ja stokka on julkinen tila. Vartija sano että stockmann ei ole julkinen tila ja alko tönimään mua ovelle. Viimeset 4 vuotta olin ehtiny tehä kaikki muut kuin ruoka ostokset stokkalla mutta tuon jälkeen en ole jalallani sisään astunu. Lähetin myös stokkalle sähköpostin asiasta mutta mitään vastausta en koskaan saanut. Ois edes pahotellu ni ois saanu hyvän asiakkaan palaamaan mutta sehän on niin iso firma että ei yhdella asiakkaallla ole mitään merkitystä. Ku vä olin 2000 luvun alussa siwan kassalla mulla oli periaate että kaikki asiakkaat on tärkeitä.
Ja täälä kun on pariinkin kertaan haukuttu siwan kassoja niin pakko sanoa että ite en ole koskaan rikkonut kenenkään yksityisyyden suojaa mutta jokamiehenoikeudella oon roikkunu kaljakorin toisessa päässä montakin kertaa ;)

Unknown kirjoitti...

Olen käynyt Järjestyksenvalvoja kurssilla ja siellä ohjeistetaan väärin. Esim. heidän mukaansa kaupoissa ja ravitoloissa kuvaaminen on lailla kielletyä, vaikka näin asia ei ole. Eli heille opetetan väärää tieto ja alkuunsa.