Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, helmikuuta 26, 2008

ParkCom keskeytti käräjöinnin

Helsingin Sanomatkin on viimein herännyt aiheeseen: "Suomen suurin yksityinen pysäköinninvalvontayhtiö ParkCom ei ainakaan toistaiseksi hae oikeusteitse korvauksia niiltä autoilijoilta, jotka eivät suostu maksamaan pysäköintivirhemaksuja. Yhtiö on vetänyt entisetkin kanteensa pois käräjiltä kesken oikeuskäsittelyjen. " (Helsingin sanomat)

Lue: Helsingin sanomien artikkeli

Blogi on raportoinut asiasta jo muutama viikko sitten:

Lue: ParkCom Oy luovutti Helsingin käräjäoikeudessa

31 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sen sijaan kukaan asiakas ei ole Ekin mukaan irtisanonut pysäköinninvalvontasopimustaan ParkComin kanssa. Ek kertoi lokakuussa Helsingin Sanomissa, että yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla 500–600 valvottavaa kohdetta.

Tämä muuten ei pidä paikkansa. Tom Ek:ltä pelkkää potaskaa. Arabian kauppakeskus on lopettanut sopimuksensa Parkcomin kanssa sekä useampi taloyhtiö, ainakin se jossa minä asun. Isännöitsijä tuli järkiinsä, samoin talohallitus. Korvausvastuu alkoi peloittamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jokohan nyt viimein ne viimeiset idoottiautoilijat jotka kuuluvat siihen ihmisryhmään jotka maksavat kaikki laskut mukisematta jättäisivät viimein ne yksityiset valvontamaksut maksamatta. Joko nyt ... joko nyt löytyy sitä "munaa" tehdä oikein?

yksityisiä sakkoja ei tarvitse maksaa tätä on yritetty hokea jo muutama vuosi ... joko nyt meni perille?

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan että täl hetkellä ei voi olla kovin montaa idoottia jäljellä jotka maksun menisivät maksamaan, joten todennäköisesti koko firma kerkiää kaatumaan ennen hovioikeuden päätöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Olen töissä ParkCom Oy:llä. Voin vakuuttaa että paniikkimieliala on ottanut valtaa yrityksessä. Maksutulot ovat romahtaneet 80% ja veikkaan että loputkin maksajat kaikkoavat lähi kuukausien aikana. Autoja voidaan kyllä laputtaa mutta pian on edessä tilanne jossa rahavarat eivät riitä enää henkilökunnan palkan maksuun. Viikottain tulee ilmoituksia jossa taloyhtiöt irtisanovat sopimuksia. Taloyhtiöiden hallituksissa on tiedostettu korvausvastuun vaara sinä vaiheessa kun hovioikeuden päätöksen jälkeen yritys on konkurssissa.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaviranomaisten toiminta yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on käsittämättömän leväperäistä. Toki viranomaisena pitää olla varovainen lausunnoissaan, mutta eikö nyt viimeistään olisi pitänyt olla kuluttajan/autoilijan tukena. Ei nämä jutut suomessa tästä isommaksi enää kasva.

Järkyttävin pohjanoteeraus on kuluttajariitalautakunta joka selkeästi jo aikaisemman kokemuksen perusteella on oikeasti elinkeinoharjoittajan puolella, vaikka toiminnan pitäisi olla puolueetonta. Kuluttajariitalautakunta on päätöksissään todennut valvontamaksun aiheelliseksi vaikka todellisuudessa se on täysin lainvastainen. On siinä meillä lautakuntaa! Millä perusteella pääsee lautakunnan jäseneksi? Ainakaan mitään lainopillista koulutusta ei kriteerinä tarvitse olla, nähtävästi riittää että osaa pitää kynää kädessä ja nostaa palkkiokorvauksen istunnoista.

Unknown kirjoitti...

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
Dnro 18/452/2008
KIRJE
26.2.2008
REKISTERISELOSTEEN NÄHTÄVILLÄPITO
Kirjeenne 7.1.2008
Olette kirjeessänne tiedustellut sitä, miksi AutoParkki Norden Oy:n ei tarvitsisi laatia
rekisteriselostetta, vasikka se toiminnassaan kerää rekisteriinsä tietoja virheellisesti
pysäköidyistä autoista. Kirjeeseenne liittyy rekisterinpitäjän kirje, jonka mukaan em.
tietoja ei kerätä. siinä myös mainitaan tietosuojavaltuutetun toimiston kautta saatu neuvo,
ettei yhtiön tarvitse rekisteröityä. Tämän syyksi on ilmoitettu, ettei yhtiöllä ole sen
laatuista tietoa, mikä ei olisi muutenkin saatavissa.
Vastaus
Henkilötietolain 10 § edellyttää rekisteriselosteen laatimista, sikäli kuin rekisterinpitäjä
käsittelee henkilötietoja. Pääsäännön mukaan rekisteriseloste on pidettävä jokaisen
saatavilla. Käytännössä on lähdetty siitä, että jos toiminta tapahtuu verkossa, myös
seloste tule olla siellä nähtävissä.
AutoParkki Norden Oy:ssä on annettu neuvonta ymmärretty väärin. Tosiasiassa yhtiö on
toimittanut tietosuojavaltuutetulle 1.1.2005 laaditun rekisteriselosteen, jossa on kerrottu
lain edellyttämänä mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö.
Vastattaessa yhtiön lähettämään ilmoitukseen on todettu, että talletettaessa rekisteriin
asiakassuhteessa
olevien
henkilöiden
tietoja,
ei
rekisterinpitäjällä
ole
ilmoitusvelvollisuutta. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan selvitetä onko kyseessä

Page 2
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
2/2
asiakassuhde vai ei.
Se, että rekisterinpitäjä ei lain nojalla ole ilmoitusvelvollinen toiminnastaan, ei suinkaan
merkitse sitä, että kyseessä ei olisi lain tarkoittama henkilötietojen käsittely siihen
liittyvine rekisterinpitäjän velvollisuuksin. Eräs niistä juuri on velvollisuus pitää
rekisteriseloste saatavilla lain edellyttämällä tavalla.
Juuri rekisteriselosteen avulla rekisterinpitäjä voi tarkastusoikeuden toteuttamista
koskevissa tilanteissa selvittää rekisteröidylle rekisterin tietosisältöä.
AutoParkki Norden Oy:lle annettavassa vastauksessa tullaan yhtiö velvoittamaan ensi
tilassa, kuitenkin viimeistään 15.3.2008 järjestämään toimintansa siten, että
rekisteriseloste on lain edellyttämällä tavalla nähtävillä ja tarkastusoikeus toteutettavissa
lain säännösten mukaisesti.
Ylitarkastaja
Lauri Vuorivirta
Tietosuojavaltuutetun toimivalta
Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa
ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää
päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.
Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein
ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on
saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.
Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28
ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn
tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.
Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22
§:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa.
Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7
lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Anonyymi kirjoitti...

Vaikuttaa siltä että ParkComin tarina on lopussa.

Jos edellä oleva ParkComin työntekijän kommentti pitää yhtään paikkaansa niin kesään mennessä kyseistä firmaa ei enää ole. Firman omistaja on kuluneina vuosina ulosmitannut varmasti kaiken mitä on ollut mahdollista joten firma voi nyt rauhassa upota.

Anonyymi kirjoitti...

Miten tämä käytännössä nyt siis toimii? Minulla on tuossa parkcom maksumuistutus, jossa uhataan perintätoimilla. Heitänkö laskun vaan roskiin ja unohdan koskaan nähneeni sitä?

Anonyymi kirjoitti...

Reklamoi maksumuistutuksesta, sillä maksumuistutus perustuu laittomaan saatavaan.

Maksuja tulee maksaa vain ja kenties ehkei silloinkaan, mikäli ParkCom Oy voittaisi hovioikeudessa. Mikä vaatisi lakimuutoksen.

Anonyymi kirjoitti...

Haluaisin tietää ja varmaan muutikin. Minkalainen lomake/kirjallinen selvitys on tehtävä poliisilli kun tekee tutkintäpyynnön Parkcomista. Samalla vois laitta tutkintapyynnön perintä yhtiöistä jotka avustavat ParkComia. Sillä hekin syyllistyvät petoksen yritykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Työpaikkoja tarjolla.
Pysäköinninvalvoja, 2 paikkaa, Oy ParkCom Ab, Helsinki
http://www.mol.fi/paikat/Job.do?lang=fi&jobID=6892644&index=63&anchor=6892644

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän pojat pistetä porukalla talkoot työpaikkahakemusten lähettämiseksi... kuka keksii hauskimman hakemuksen?

Anonyymi kirjoitti...

Kappas vaan. ParkCom ei edes vaadi rikosrekisterimerkintää hakijoilta. :)

Anonyymi kirjoitti...

Kappas vaan. ParkCom ei edes vaadi rikosrekisterimerkintää hakijoilta. :)

No sehän on selvä. Totuus vain häiritsee kun valhe vakuuttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan siellä tuo nuhteeton tausta tuossa työilmoituksessa, laitoin menemään hakemukseni/CV:ni, katsotaan mitä hommasta tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Jos pääset haastatteluun asti, niin kirjoittelepa tänne tarinaa siitä, mitä etuja tarjosivat ja miten perustelivat toimintansa oikeutuksen. Hupijuttuja kun on aina hauska lukea...

Anonyymi kirjoitti...

Ettei unohdu katsokaa Parkpatrolin omistajan taustoja osoitteesta.

http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/uutiset-ja-politiikka/kotimaa/riittaa-etta-ongelma.aspx

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisikö minun tehdä jotain? Sain svea perinnästä laskun parkcom maksusta virheellisen kiekon käytön vuoksi, ajalta jolloin autoni ei edes ole ollut hallussani ja tässä lisäksi laskutetaan maksumuistutuksestakin, ja tämä lappu on kyllä ensimmäinen juttu jota olen nähnyt. eräpäivä alkaa olla käsillä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ilmoita perintätoimistoon, että maksun peruste on laiton. Hyvän perintätavan mukaan heidän on keskeytettävä perintä.

Anonyymi kirjoitti...

Svea Perintä Suomi Oy harjoittaa luvanvaraista perintätoimintaa sekä omaan että asiakkaidensa lukuun.

Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 22.4.1999/517
Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513

Lukasin hieman lakia niin siellä selkeästi mainitaa että perinttä saatava on noutatettava lakeja. Nyt kun ParkComin saatavat on laittomia, niin perintätoimisto kuuluisi keskeytää kaikki ParkComin perintä saatavat. Nyt kun perintä toimistot rikovat lupaehtoja, olis aihellista tehdä poliisille tukintapyyntö.

Anonyymi kirjoitti...

Älä missään tapauksessa maksa!!

Tässä blogissa on selvitetty tarkkaan sinun oikeutesi sekä mitä tulee tehdä saadessasi maksulapun. Lue blogi huolellisesti läpi ja noudata annettuja ohjeita.

Tärkeintä on että et maksa!

Anonyymi kirjoitti...

Miten on, onko muut kysyneet rekisteriselosteita ja rekisteritietoja näiltä firmoilta?

Itse kysyin ensin valvontafirmalta ja he lähettivät minulle selosteen mikä ei pitänyt paikkaansa. Väittivät että tietävät minusta vain sen mitä kolme valokuvaa kertoo + itse reklamaatioiden yhteydessä luovuttamani tiedot, mm. asiannum, nimi, osoite yms. Lisäksi erillisessä liitteessä totesivat että jos haluan tietää mitä perintäyhtiöllä on minusta tietoja, sitä minun pitää kysyä heiltä. Kysyin heiltä kaksi kertaa, ensin kirjallisesti tavallisella kirjeellä ja sitten kirjatulla kirjeellä. Kirje on lunastettu. Perintäyhtiöltä ei ole vastannut kyselyyni enkä ole saanut henkilötietolain mukaista selvitystä.

Tämä vähän ihmetyttää minua koska alunperin olen reklamoinut asiasta kotiin tulleeseen perintäkirjeessä ollevaan sähköpostiosoitteeseen. Jälkeenpäin huomasin, että vastaus oli kuitenkin tullut valvontayhtiöltä. Valvontayhtiöllä ei kuitenkaan ole sopimusta AKE:n kanssa, vaan perintäyhtiöllä on. Miten on mahdollista että perintäyhtiölle osoittamani reklamaatio on päätynyt valvontayhtiön hyppysiin ja tämän jälkeen kirkkain silmin väittävät että heillä on vain kolme valokuvaa autostani + itse heille ilmoittamani tiedot. Primäärivastaukseni oli kuitenkin perintäyhtiölle joka on välittänyt sähköpostini valvontayhtiölle.

Eikö tämä ole jo aika törkeää henkilötietolain rikkomista?

Anonyymi kirjoitti...

sori,juttuja on täällä niin paljon että olen jo ihan sekaisin miten toimin sakkolapun kanssa!ymmärsin että en sitä maksa mutta jos saan maksumuistutuksen niin sittenkö reklamoin,ja miten?vai vasta kun perintätoimistolta tulee postia???kiitos jos joku vastaa tälle naiselle!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Et maksa sitä ollenkaan. Reklamoit vaikka heti, että maksu on Vantaan käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti laiton ja että odotat hovista päätöstä, ennen kuin maksat. Tästä tosin seuraa armotonta vittuilua ja narinaa ja paskapuhetta pysäköintifirman taholta.

Toinen vaihtoehto on odottaa perintäyhtiöltä yhteydenottoa, jolle voi ilmoittaa, että maksu on laiton ja/tai aiheeton ja täten perintäyhtiön tulee keskeyttää perintätoimet, kunnes hovi on asian käsitellyt.

Luottotiedot menevät vain mikäli et maksa, etkä maksa myöskään perintätoimistolle, jolloin sinut todennäköisesti haastetaan oikeuteen ja tuomitaan etkä vieläkään maksa.

Anonyymi kirjoitti...

kiitos vastauksesta!hieman kyllä asia hirvittää,varsinkin tuo luottotietojen menetys...=(

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

No, tuudittaudu siihen tietoon, että laittomasta laskusta ei voida tuomita luottotietojen menetykseen :-)

Anonyymi kirjoitti...

Svealta tuli maksumuistutus, johon reklamoin muutama viikko sitten. Nyt tuli maksuvaatimus eri asianumerolla kuin aikaisemmin. Lähetänkö saman sähköpostin, jossa kiistän olleeni ajoneuvon kuljettaja, maksu on laiton yms?

Anonyymi kirjoitti...

Älä maksa. Luottotiedot eivät voi mennä ilman oikeuden päätöstä.

Perintäyhtiö saa lähettää sinulle 3perintäkirjettä jonka jälkeen heidän pitää lopettaa ja haastaa oikeuteen. Tämä perustuu heidän tekemäänsä sopimukseen AKE:n kanssa. Itse kyllä sinuna tekisin myös AKE:lle osoitteenluovutuskiellon.

Mutta näiden valvontayhtiöiden toiminta on muutenkin tulossa tiensä päähän. Hovioikeus vahvistaa sen vielä tod.näk. ennen kesää. Onhan asiasta jo myös Helsingin hallinto-oikeuden ennakkopäätös.

Anonyymi kirjoitti...

Niin kuin edellinen kommentoija sanoi, älä ole missään yhteydessä perintätoimistoon tai valvontafirmaan. Revi "lasku" ja tee siitä vaikka takansytyke. Perintätoimisto ei saa periä sinulta kolmea kertaa enempää ja valvontayhtiö ei tiedä sinusta mitään muuta kuin autosi ulkonäön, jos et heille itse tietojasi ilmoita yhteydessä.

Anonyymi kirjoitti...

Niin kuin edellinen kommentoija sanoi, älä ole missään yhteydessä perintätoimistoon tai valvontafirmaan. Revi "lasku" ja tee siitä vaikka takansytyke. Perintätoimisto ei saa periä sinulta kolmea kertaa enempää ja valvontayhtiö ei tiedä sinusta mitään muuta kuin autosi ulkonäön, jos et heille itse tietojasi ilmoita yhteydessä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten se asia on nyt tällä hetkellä? Aiemmin joku neuvoo kiistämään maksun aiheen ja sitten taas viimeisin tieto on, että revi lasku. Asia tuli itsellenikin ajankohtaiseksi, kun olin ajavinani Junan liityntäpysäköintiin ja takaisin tullessani oli terveiset tuulilasissa. Onko valvontamaksu edelleen lainvastainen ja pitääkö siihen reagoida lähettämällä vastine parkkiyhtiöön vai ei?