Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, elokuuta 25, 2008

ParkCom Oy hovioikeudessa 17.9.2008

Yksityisen pysäköinninvalvonnan kohtalon hetkiä ratkaistaan Helsingin hovioikeudessa 17.9.2008. Päätös asiassa lienee odotettavissa vasta lokakuussa.

Vantaan käräjäoikeus antoi yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan päätöksensä 14.12.2007 (tuomio 07/11275). Vantaan käräjäoikeuden tuomion mukaan yksityinen valvontayhtiö ParkCom Oy:llä ei ole oikeutta kirjoittaa yksityisoikeudellisia maksuja virheellisestä pysäköinnistä. Vaikka maksua nimitetäänkin valvontamaksuksi kyseessä on lain tarkoittama pysäköintivirhemaksu jolloin kyse on myös julkisen vallan käytöstä. Laki pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248), tieliikennelaki (3.4.1981/267) ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen 1996-A-55 perusteella pysäköintivirhemaksun voi kirjoittaa vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta. Tämä koskee myös yksityisiä alueita. Kiinteistön- tai tontin omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista eli käytännössä siitä, veloitetaanko pysäköinnistä. Pysäköinnin maksullisuus on kuitenkin eri asia kuin esimerkiksi pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä määrätty rangaistusmaksu ilmaisella pysäköintialueella tai liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen tai pelastuslain rikkominen taloyhtiön pihalla. Omistusoikeus ei sisällä oikeutta rangaista virheellisestä pysäköinnistä. ParkCom Oy valitti asiassa hovioikeuteen.

Lue lisää aiheesta artikkelissa "ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa"

Perustuslainvastainen lakihanke

Oikeusministeriö on huhtikuussa 2008, voimakkaan valvontayhtiöiden harrastaman lobbauksen jälkeen, kertonut suunnitelmistaan aloittaa lain valmistelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Tämä laki astuisi voimaan aikaisintaan 2010-2011, mikäli se hyväksytään eduskunnassa. Asiassa säädettäväksi aiottu laki on perustuslainvastainen, koska perustuslain 124 § mukaisesti julkinen hallintotehtävä ja siihen mahdollisesti sisältyvä oikeus rangaista (kirjoittaa pysäköintivirhemaksu) on merkittävää julkisenvallan käyttöä jota ei voi perustuslain mukaan antaa tehtäväksi muille kuin laissa erikseen määrätylle viranomaiselle. Vantaan käräjäoikeus totesi jouluna 2007 että julkisen vallan käyttö ei ole osa omistusoikeutta, vaikka oikeusministeriö ja valvontayhtiöt ovat väittäneet muuta. Suomessa tuomioistuin päättää nykytilanteesta, ei oikeusministeriö. Vaikka laki aikanaan tulisikin voimaan sillä ei olisi merkitystä nykyiseen tilanteeseen.

Lue lisää aiheesta artikkelissa "Laiton lailliseksi lainvastaisesti"

Vastuu toiminnasta

ParkCom Oy:n hävitessä maksuja tuskin pystyttäisiin kokonaismääräisesti perimään takaisin valvontayhtiöltä. Korvausvastuu voi kuitenkin siirtyä myös palvelun tilaajalle, eli tässä tapauksessa taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönomistajille kuten kauppakeskuksille. Valvontayhtiöt ja oikeusministeriö ovat väittäneet kyseessä olevan kiinteistön omistajan omistusoikeuteen liittyvä oikeus määrätä pysäköinninehdoista. Oikeus olisi nimenomaan siis kiinteistönomistajalla, joka delegoi valvonnan valvontayhtiölle. Delegointi ei poista juridista vastuuta. Jos käräjäoikeuden päätös pitää loppuun asti, myös palvelun tilannut voi olla vastuussa laittomasti perityistä maksuista. Tämä voi jatkossa aiheuttaa harmaita hiuksia monille kauppakeskusten kiinteistöpäälliköille sekä talohallituksen jäsenille ja isännöitsijöille.

Lue lisää aiheesta artikkelissa "Taloyhtiön ja isännöitsijän vastuu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta"

Kuka voittaa ja kuka häviää?

Mikäli ParkCom Oy häviää hovioikeudessa, eikä käsittely etene korkeimpaan oikeuteen, muodostuu hovioikeuden päätöksestä käytännössä ennakkotapaus jota voidaan soveltaa kaikkiin maksuihin joita valvontayhtiöt ovat autoilijoilta perineet lainvastaisesti vuodesta 2004 asti. Häviön jälkeen valvontayhtiöiden olisi turha viedä uusia tapauksia oikeuteen toiminnan tuomitseva ennakkopäätös allaan. Päätös heijastuisi suoraan myös kaikkien muidenkin valvontayhtiöiden toimintaan kuten ParkPatrol Finland Oy:n ja jyväskyläläisen Park Service Oy:n. Toisaalta, jos ParkCom Oy voittaisi hovioikeudessa, eikä asiaa käsiteltäisi korkeimmassa oikeudessa, muodostuisi päätöksestä käytännössä valvontayhtiöiden toiminnan laillistava ennakkotapaus. Tämän jälkeenkin kaikilla maksunsa maksamatta jättäneillä pitäisi olla aikaa maksaa valvontamaksu ilman erityisiä seuraamuksia.

Valvontayhtiöiden toiminnan laillistava päätös olisi kohtalokas isku suomalaiselle oikeusturvalle. Ajatus yksityisestä sakottamisesta on harvinaisen vastemielinen enkä usko että kerran avattu ovi sulkeutuu enää koskaan uudelleen. Yksityinen "sakottaminen" sopimusoikeudellisin perustein yleistyisi myös monilla muilla aloilla.

Lue lisää lukijan artikkelissa "Kuluttajavirasto ja yksityinen pysäköinninvalvonta"

Prosessi saatettava loppuun

Kävi oikeudenkäynnissä kuinka tahansa, tärkeintä on, että asia on viimein puitu oikeusprosessissa läpi perinpohjin. On selvää että lopputulos ei miellytä kaikkia. Kuluttajaviraston hampaaton ote asiassa on ollut järkyttävän laiminlyövää ja kuluttajaviraston toiminnan periaatteiden vastaista. ParkCom Oy kerkisi toimia ja kerätä kyseenalaisia maksuja kolme vuotta ennen kuin valvontayhtiöllä oli kanttia viedä asiassa ketään oikeuteen. Menettely ei varmasti ollut sattumaa. Kolmessa vuodessa toimintaa kerkiää laajentaa, vakiinnuttaa ja aina valitettavasti löytyy ihmisiä jotka ilman minkäänlaista kyseenalaistamista maksavat laskun kuin laskun. Tarkoitus ei voi pyhittää keinoja.

Huvittavinta tilanteessa on, että valvontayhtiöillä on ollut mittava intressi saada aikaan laki toiminnasta, joka yhtiöiden mielestä on kokoajan ollut suomen lain mukaista. Oikeusoppineet ovat kohtuullisen yksimielisiä siitä, että nykyisen lainsäädännön valossa ParkCom Oy:n häviö hovissa on erittäin todennäköinen. Nähtäväksi voi tietysti jäädä minkälainen vaikutus oikeusministeriöllä ja lakihankkeella on riippumattomaan tuomioistuimeen?

61 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Olen samaa mieltä. Itselläni on useampi lappu parkcomilta sekä yksi parkpatrolilta. Maksan kyllä jos lopullinen ennakkopäätös on valvontayhtiölle myönteinen. Sitä ennen maksut ovat kuitenkin odottamassa oikeuden lopullista tulkintaa. Svea perinnästä olen tehnyt kantelun lainvastaisesta menettelystä lääninhallitukseen koska jatkavat maksun perimistä vaikka olen esittänyt todennäköiset syyt maksun aiheettomuudelle.

Anonyymi kirjoitti...

Äänestäkää jaloillanne. Älkää asioiko sellaisissa kauppakeskuksissa, joissa käytetään yksityistä sakotusta, tai jos asioitta, niin muistakaa valittaa asiasta kovaäänisesti esimerkiksi kassalla maksaessanne. Sakkofirman käyttö on vähintäänkin erittäin huonoa asiakaspalvelua.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseessä ei ole sakko, vaan valvontamaksu. Olennainen ero on, ettei siitä mene merkintää rikosrekistereihin.

Jos ParkCom häviää, on yksi mahdollinen vaihtoehto, että isännöitsijät ruuhkauttavat kunnalliset pysäköinninvalvojat tai poliisin ilmoittamalle niille jokaisesta virhepysäköinnistä. Tämän seurauksena mainittuja henkilöitä on ehkä palkattava lisää. Ei huono juttu sekään.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseessä ei ole sakko, vaan valvontamaksu. Olennainen ero on, ettei siitä mene merkintää rikosrekistereihin.

Ei mene myöskään kunnallisen pysäköinninvalvojan kirjoittamasta pysäköintivirhemaksusta. Mikä se olennainen ero siis mielestäsi oli - sen lisäksi, että julkinen toiminta perustuu lakiin ja sakkofirman toiminta taas ei?

Jos ParkCom häviää, on yksi mahdollinen vaihtoehto, että isännöitsijät ruuhkauttavat kunnalliset pysäköinninvalvojat tai poliisin ilmoittamalle niille jokaisesta virhepysäköinnistä. Tämän seurauksena mainittuja henkilöitä on ehkä palkattava lisää. Ei huono juttu sekään.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta on esimerkiksi Helsingissä erittäin tuottava toimiala, ja pysäköinnintarkastajia voitaisiin hyvinkin palkata lisää. Pysäköinninvalvonnasta vastaavalla apulaiskaupunginjohtajalla, Pekka Saurilla, voisi olla näytön paikka tässä kohdin.

Anonyymi kirjoitti...

Minä ehdottaisin että yksityinen pysäköinninvalvonnan luonnetta muutettaisiin lainsäädännöllä. Yksityinen yritys saa valvoa pysäköintiä, mutta ei rangaista. Käytännössä kunnallista pysäköinninvalvontaa ulkoistettaisiin yksityiselle firmalla jonka valvojat voisivat kirjoittaa maksuja. Maksut kuitenkin vahvistettaisiin kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta. Samalla oikeusprosessi autoilijan kannalta toimisi samoin kuin nykyinen kunnallinen. Oikaisupyyntö ja sen jälkeen hallinto-oikeus jossa käsittely muutoinkin on ilmaista. Käyätännössä pysäköintivirhemaksusta päättäisi siis viranomainen. Pysäköintivirhemaksut voitaisiin nostaa 60 euroon josta 40 euroa menisi kunnalle ja 20 euroa yksityiselle yritykselle.

Anonyymi kirjoitti...

Ei näin. Ottakaa nyt järki käteen. Kaupungille valvonta on oivallinen rahasampo. Lisätkää valvojien määrää roimasti ja ottakaa valvontaan selkeämmin myös yksityiset alueet. Kaupungille ilmoituspuhelin johon voi soittaa ja kunnallinen valvonta pamahtaa paikalle.

Luulisi kaupunkien vastustavan oikeusministeriön lakihanketta koska kaupungeillehan kyse on puhtaasta tulosta.

Anonyymi kirjoitti...

Tää pelleily olisi jo aika saadakin viheltää poikki. Toivottavasti oikeuslaitos osaa päättää asian oikein ja pysyä Vantaan käräjäoikeuden mallissa. Jos valvonta halutaan lailliseksi niin säädettäköön siitä laki ja hyväksytettäköön eduskunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Espoossa kaupunki on jo päästänyt ParkComin sakottamaan julkiselle alueelle. Kyseessä on Sellon pääoven edessä oleva katualue.

Kuulemma kaupungin juristit ovat luottaneet siihen, että asiaa ei huomioida koska alue on vain huoltoajolle sallittu (vai onko? ;) ja asiasta ei odoteta nousevan meteliä.

Tarkoitus pyhittää keinot.

Anonyymi kirjoitti...

Erään sairaalan vartijat valtuutettiin kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta määräämään pysäköintivirhemaksuja väärin pysäköiville. Tämä kuitenkin kumottiin oikeudessa koska kaupungilla ei ole oikeutta delegoida viranomaiselle määrättyä toimivaltaa ulkopuoliselle. Tästä on siis oikeudenpäätös, joten jos edellinen pitää paikkansa Espoon kaupungit lakimiehet ovat syyllistyneet vakavaan virkavirheeseen.

Anonyymi kirjoitti...

Edelliseen linkkejä:

http://www.vartijat.com/turva/index.php?page=uutiset&id=41

Anonyymi kirjoitti...

Puhdasta paskaa puhutte. Yksityinen valvonta on tullut jäädäkseen, sanoitte mitä tahansa tai itkitte kuinka paljon tahansa.

Sattumalta tiedän että valvontayhtiöt aikovat jatkaa toimintaansa oikeusministeriön siunauksella vaikka hovioikeiden päätös tai korkeimman päätös olisi mikä tahansa. Nyt on kyse yksittäisestä tapauksesta jolla valvontayhtiöiden mielestä ei tule olemaan mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta. Lappuja jaellaan edelleen ja samoin lähetetään maksumuistutukset ja perintäilmoitukset. Suurin osa ihmisistä maksaa kuitenkin. Tapauskohtaisesti katsotaan sitten kieltäytyjien kohdalla mennäänkö kokeilemaan uudelleen oikeuteen vai ei. Yleensä ihmiset maksavat kun käräjäoikeuden haaste ilmestyy postiluukusta. Ainoa joka voisi jotain asialle tehdä on Kuluttajavirasto, mutta jopa ministeriössä tiedetään että virasto on täysin hampaaton käyttämään joukkokannetta, mikä olisi käytännössä ainoa ase toiminnan pysäyttämiseksi.

Naurakaa vain, tulette vielä näkemään.

Anonyymi kirjoitti...

Ja sinä tiedät tämän mistä ... ?

Anonyymi kirjoitti...

Sain työn puolesta käsiini muistion jonka jakelussa oli julkisuudessakin tuttuja nimiä aina viranomaisia myöten.

Anonyymi kirjoitti...

Höpö höpö ...

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaviraston hampaaton ote asiassa on ollut järkyttävän laiminlyövää ja kuluttajaviraston toiminnan periaatteiden vastaista.

Tämä jos mikä on täysin totta. Kuluttajavirasto olisi voinut käyttää joukkokannetta, jota ei Suomessa ole käytetty vielä kertaakaan. Sen sanon että jos maksujen takaisinperinnässä ei joukkokannetta asian selkeyttämiseksi rakenneta voidaan kuluttajavirasto haudata lopullisesti. Tärkeintä on myös oikeusteitse vaatia valvontayhtiöiden toimareita henkilökohtaisesti omalla omaisuudella vastuuseen veloista. Saadaan Laurinkin omakotitalo Vantaalla ulosmittaukseen ...

Anonyymi kirjoitti...

Kotivakuutuksen oikeusturva on hyvä asia. Tarkistin ParkComin uhkailleissa oikeudella vakuutusyhtiöstä korvaako vakuutus oikeudenkäyntikuluja jos PC haastaa oikeuteen - kyllä korvaa, oli kommentti.

On kuitenkin hyvä aina todeta, että väärinpysäköiminen on syvältä ja siitä tulee rangaista. Se, että maksan pysäköintipaikasta vuokraa ja PC uhkailee oikeudella, on myös syvältä. :)

Oikeusministeriöhän voi valmistella mitä tahansa, mutta katsotaan mitä poliitikot ovat asiasta mieltä - voi olla kuitenkin jonkinsortin kynnys ohjata rankaisuoikeus yrityksille.

Anonyymi kirjoitti...

Puhumattakaan siitä että laki olisi perustuslainvastainen. Merkittävää julkista valtaa ei voi delegoida yksityiselle yritykselle. Merkittävästä julkisen vallan käytöstä puhutaan silloin kun se sisältää oikeuden rangaista. Sillä ei ole merkitystä onko rankaisun muoto "rahallinen" vai esimerkiksi vapauden menetys tai muu pakkokeino, rankaisuvalta kuuluu aina vain ja yksinomaan laissa määrätylle viranomaiselle.

Suomi on muutoinkin kehitysmaa oikeusturvantoteutumisen osalta. Ei kai muutoin Suomi olisi saanut euroopan maista eniten langettavia päätöksiä ihmisoikeustuomioistuimelta virheellisistä oikeudenkäynneistä. Väkilukuun suhteutettuna jopa Venäjä on saanut vähemmän tuomioita ja Venäjää ei nyt yleisestikään pidetä oikeusvaltiona.

Suomessa ei ole esim. perustuslakituomioistuinta joka voisi käsitellä lakien laillisuuden perustuslakiin nähden. Suomessa on kansanedustajien kansoittama perustuslakivaliokunta joka käsittelee samoja asioita. Valiokunta voi katsoa lakiesityksen perustuslain vastaiseksi mutta samat kansanedustajat kiirehtivät sitten istuntoon äänestämään puoluevelvoitteen mukaisesti aivan päinvastaista.

Se siitä suomalaisesta oikeusjärjestlmästä.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom on ilmeisesti jo luovuttanut. Ei jaksa enää edes lähettää maksukehotuksia...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Sattumalta tiedän että valvontayhtiöt aikovat jatkaa toimintaansa oikeusministeriön siunauksella vaikka hovioikeiden päätös tai korkeimman päätös olisi mikä tahansa.

Eli laiton toiminta jatkuisi silti, vaikka toiminta todettaisiin laittomaksi?

Alkaa kuulostaa mafialta.

Anonyymi kirjoitti...

kyllä tämmmöinen järjettömyys pitää lopettaa. kenelle kannattaisi laittaa s-postia(josko siitä olisi apua) jollekin oman vaalipiirin kans. edustajalle vai kelle?

Anonyymi kirjoitti...

Mitä tohon oikeusminsiteriön lainvalmisteluun tulee niin valvontayhtiöillä näyttää olevan se harhaluulo että säädettävä laki mahdollistaisi heidän nykyisen kaltaisen toimintansa. Se on turha luulo. Laki valmistellaan sellaiseksi ettei perustuslain pykäliä rikota. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että yksityinen valvonta alistetaan kunnallisen valvonnan alaisuuteen ja valvontaan. Käytännössä siis maksuista päättää viranomainen ja yksityinen valvonta on osa kunnallista.

Anonyymi kirjoitti...

Kunnallisvaalien alla kannattaa tarkistaa oman ehdokkaan/puolueen kantaa tulevaan lakiesitykseen - hyväksyykö kunnallisvaaliehdokkaat/puolue sen, että kunnallisesta kirstusta ohjattaisiin rahaa rangaistusyrityksille. Toki päätös laista tehdään eduskunnassa, mutta asia koskettaa myös kuntatasolla. Esimerkiksi Helsingissä, halutaanko todella luopua kannattavasta ja hyväksyttävästä toiminnasta mahdollisesti jopa merkittävässä mittakaavassa.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkifirmojen loppu on jo ovella Lauri ja Tomi joutnevat työntekijöineen kortistoon.

Anonyymi kirjoitti...

Vieläköhän AKE luovuttaa rekisteritietoja firmoille. Ainakin ParkComin kanssa sopimus oli katkolla maaliskuussa. Ja ilmoittivat viime vuoden loppupuolella, että tulevat oikeuskäytännöt tulevat määrittelemään toiminnan suunnan...

Aika ihmeelliseltä tuntuu minusta, jos AKE on uusinut sopimuksensa PatkComin kanssa nykyisessä riitaisassa tilanteessa.

AKE kuitenkin luovuttaa omistajatietoja selkeästi tienaamistarkoitustuksessa. Kuitenkin tällaisen rekisterin ylläpitäjänä, on mielestäni erittäin arveluttavaa, että toimittavat tietoja rekisteröidyistä, vaikka eivät ole varmoja edes toiminnan laillisuudesta, johon tietoja luovuttavat.

Anonyymi kirjoitti...

Mistäköhän se johtuu että valvontayhtiöt vielä jakavat joillakin paikoilla maksulappuja mutta taas jotkut paikat rehottavat ihan valloillaan?

Olen nyt toista kuukautta seurannut mm. Helsingin tennispalatsin päädyn pysäköintipaikkoja sekä Vuosaaren Mäccärin takana olevaa pysäköintialuetta. Jälkimmäisessä olen pitänyt autoa parhaimmillaan kaksi vuorokautta putkeen, mutta mitään lappua ei ole tullut. Tennispalatsin kohdalla autoja on jatkuvasti pysäköitynä minne tahansa suoraan parkcomin kylttien alle mutta eipä tule lappua.

Parkpatrolin tilanne on nähtävästi vielä raadollisempi. Nykypäivänä en edes näe kyseisen yhtiön kylttejä muualla kuin parilla neste asemalla ja sielläkin on jatkuvasti autoja poikittain ilman minkäänlaista lappua. Puistopartio ei taida toimia enää laisinkaan.

Anonyymi kirjoitti...

Minä puolestani olen valvontayhtiötä kehottanut haastamaan minut oikeuteen maksulapusta joka annettiin kun unohdin pistää pysäköintiluvan ikkunaan omalla vuokrapaikalla. Tässä kohdin nykyinen laintulkinta on harvinaisen selvä. Olen tutun lakimiehen kanssa selvitellyt asiaa ja hän kehoitti odottamaan "pääsyä" oikeuteen. Tällöin myös tullaan haastamaan jälkikäteen pysäköintiyhtiö eli keskeisen rannan pysäköinti.

1. Hallinto-oikeus johon parkcomikin tulkinnoissaan vetoaa on todennut että jälkeenpäin näytetty todiste pysäköintiluvasta aiheuttaa pysäköintivirhemaksun perumisen. Ratkaistussa tapauksessa oli kyse kunnallisen pysäköinninvalvonnan määräämästä maksusta. Joten lupalapun jälkeen päin esittäminen on syy perua maksu.

2. Autoilija on tehnyt vuokrasopimuksen keskeisen rannan pysäköinnin kanssa. Vuokrasopimuksessa edellytetään lupalapun esillä pitämistä mutta sopimuksessa ei puhuta sanktioista. Mikäli tällainen 40 eur saktio myöhemmin asetetaan vuokraajan toimesta voimaan se on sellaisen vuokrasopimuksen muutos joka edellyttää alkuperäisen vuokrsasopimuksen irtisanomista. Kukaan ei voi muuttaa vuokrasaopimusta yksipuolisesti. Keskeisen rannan pysäköinnin olisi pitänyt parkcomin palveluja valmistellessaan irtisanoa kaikki vuokrasopimukset ja tehdä ne uudelleen uusilla sopimusehdoilla. Tässä kohdin yhdelläkään keskeisen rannan pysäköinniltä vuokratulla paikalla joka on vanhoin sopimusehdoin ei ole velvollisuutta maksaa mitään vuokrsasopimukseen perustumatonta sanktiota.

Anonyymi kirjoitti...

Keskeisen rannan pysäköinti nyt on ihan pilipali firma. En nyt muista montako vuotta sitten kyseinen firma lähetti syksyllä ilmoituksen paikkojen maksujen korotuksista jotka astuivat melkein 1/2 vuotta taannehtivasti voimaan. Osa ihmisistä maksoi, osa ei. Viimein eräs tunnettu lakimies joka asui samalla alueella luki heille lakia ja he joutuivat perumaan ilmoituksensa sekä maksamaan takaisin niille onnettomille jotka olivat tyhmyyttään menneet maksamaan ylimääräisen laskun.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta tuntuu siltä että oli kyse sitten vuorafirmasta tai valvontayhtiöstä niin niitä johtavat yksilöt joiden perusluonne tuntuu olevan rahastaminen keinolla millä tahansa. Ehkä se vanha sanonta pitäisi muuttaa toiseen muotoon: Jos et mitään osaa etkä mihinkään kelpaa sinusta tulee hyvä yksityinen pysäköinninvalvoja.

Anonyymi kirjoitti...

Hei kannattaa käydä kurkkaamassa mitä tapahtuu Lauri Mustosen Parkpatrol yritysessä
2206114-6 Oy ParkPatrol Finland Ab Osakeyhtiö
2082744-3 PP Pysäköinninvalvonta Oy Osakeyhtiö
löytyy tällaisesta osoitteesta
http://www.ytj.fi/yrityshaku.aspx?path=1547%3b1631%3b1678&kielikoodi=1
Vetäkää omat johtopäätökset asiasta.

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrollilla on selvästi käynnissä toiminimien kierrätys. Toiminimihistoriasta päätellen vanhan firman nimi on muutettu PP Pysäköinninvalvonta Oy:ksi ja perustettu tilalle uusi, jolle on annettu käytännössä sama nimi kuin entisellä. Veikkaisinpa, että kyseessä saattaa olla valmistelu firman tai liiketoiminnan myymiseksi, jolloin ostajalla voi olla intressit huolehtia siitä, ettei se joudu vastaamaan firman vanhoista veloista tmv.

Tai sitten tekeillä on jotain muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän kyse ole siitä että kun hovioikeus antaa päätöksen,joka lopettaa toiminnan nykymuodossa, nykyinen firma häviää kuin tuhka tuuleen. Yritä siinä sitten hakea maksettuja maksuja takaisin kun firmaa ei enää ole. Uuden voi sitten jättää pöytälaatikkoon odottamaan josko uusi laki joskus astuisi voimaan ja aloittaa taas "puhtaalta" pöydältä. Toisaalta, jos nykyisen firman omistaja saisi tuomion esim. petoksesta niin samallahan voisi määrätä jonkun vuoden liiketoimintakiellon...

Anonyymi kirjoitti...

Eikä tätä putkaa voi haastaa oikeuteen kiristämisestä, laittomasta uhkauksesta?

Ville kirjoitti...

mielenkiinnolla odotan tuomioistuimen päätöstä. vaikka en autoilija olekaan mutta periaate tämän takana kiinnostaa.

aika surullista jos nykypäivän suomessa kaupallista voittoa tavoittelevalle yritykselle ANNETAAN oikeus rankaista kansalaisia, oli syy ihan mikä tahansa. tuon on ehdottomasti kuuluttava valtiolle ja sen yrityksille/tahoille puolueettomuuden takaamiseksi (ainakin periaatteessa).

mielestäni kunnallista pysäköinninvalvontaa pitäisi parantaa ja lisätä eikä luoda kahta päällekkäistä samaa asiaa ajavaa järjestelmää.

Anonyymi kirjoitti...

Tuli lueskeltua enempikin tästä aiheesta muun muossa täältä blogista. Siitä syntyi muutamia ajatuksia ja muutama ajatus muuttui.

Aluksi ajattelin samoin, kuten moni muukin, että nyt sakottaa sellainen taho jolla ei siihen ole oikeutta. Mietin sitten hieman pidemmälle ja tulin tulokseen, ettei tässä sakoteta. On mielestäni ihan perusteltua antaa "palvelumaksu". Olet itse omavalintaisesti autosi tyrkännyt paikkaan, jossa näin vain tehdään. Ei pitäisi olla ongelma, etenkään jos olet kyltit nähnyt? Joku sen "sakon" kuitenkin sinulle kirjoittaa.

Ongelmaksi se muodostuu sitten, jos asian haluaa nähdä kunnallisen pysäköinninvalvonnan tappiona. Onhan se tietysti perusteltua ajatella, että kunta menettää mahdollisia tuloja, mutta toisaalta itse maksamattajättämistä se ei pyhitä. Voisin jopa väittää, että kyseessä on ainakin joillakin ihan tekopyhyyttä mielessä "En halua ylipäätän maksaa ja keksin "hyvän" syyn olla maksamati".

Tietenkin oma lukunsa on laki. Jos tai kun laki sanoo toista ja joku tekee yhtä, niin silloin on perusteltua mököttää, mutta silloinkin tietysti voi miettiä sanomisiaan ja tekojaan. Loppupeleissä tosiaan on hyvä tietää onko ykstyisillä valvojilla oikeutta "sakottaa" vaiko ei ja hyvä vain, että asia edistyy tällä tavoin.

Loppupeleissä olen itse miettinyt ongelmat aivan muualla, missä useimmat. Tuli selväksi, että duuniin on palkattu melkoista sakkia ja tämä on ongelman ensimmäinen porras. Toinen porras on se, että miten osaapaa porukkaa on erittäin huonosti käyttäytyvät valvojat, eli tuleeko väärillä perusteluilla sakkoja ja miten paljon. Tästä seuraa seuraava askel, eli valitus.
Mielenkiintoista katsoa, että valitukset menevät suoraan valvontafirmaan, joka itse omassa yksinäisyydessään päättää reklamaation vastareaktiosta.

Juttuhan on minusta niin, että reklamaatiot pysäköinninvalvonnasta pitäisi mennä sinne osoitteeseen, joka ostaa palveluna pysäköinninvalvonnan. Sehän on loppupeleissä useimmassa tapauksessa se, jonka julkisuuskuvasta ja pihasta on kyse.
Ethän sinä jonkin julkisen paikan siivosjälkeäkään mene valittamaan suoraan siivoojalle, vaan taholle, joka maksaa siivoojalle tai siivousfirmalle.

Anonyymi kirjoitti...

"Aluksi ajattelin samoin, kuten moni muukin, että nyt sakottaa sellainen taho jolla ei siihen ole oikeutta. Mietin sitten hieman pidemmälle ja tulin tulokseen, ettei tässä sakoteta. On mielestäni ihan perusteltua antaa "palvelumaksu". Olet itse omavalintaisesti autosi tyrkännyt paikkaan, jossa näin vain tehdään. Ei pitäisi olla ongelma, etenkään jos olet kyltit nähnyt? Joku sen "sakon" kuitenkin sinulle kirjoittaa."

Tämähän kuulostaa taas ihan parkkifirman kirjoittelulta. Ymmärrän kyllä, että parkkifirmat haluaisivat siirtää reklamaatiot pois itseltään sekä perintäfirmoilta. Itse reklamoin OK-Perintään, johon vastasi ParkCom. Tämän jälkeen kyselin rekisteriselosteita ensin ParkComilta, jotka vastasivat että heillä on ainoastaan pari valokuvaa + itse ilmoittamani yhteystiedot. Jos haluan tietää mitä OK-laskutuksella on minusta, sitä pitää kysyä heiltä. No heiltä en ole rekisteriselostetta saanut, vaikka olen sitä useampaan otteeseen kysellyt, mm. kirjatulla kirjeellä joka on lunastettu. No tämän jälkeen on perintäyhtiö vaihtunut ja kyseinen firma lopettanut perinnän. Ettei vain AKE olisi kieltäytynyt jatkamasta sopimusta maaliskuussa yhtiön kanssa, kun edellinen umpeutui. Ihan kuriositeettina ainakin AKE:n selvityksen mukaan, ymmärtääkseni luovuttivat rekisteritiedot OK-Perinnälle eikä ParkComille.

Itselle jäi arvoitukseksi, miten olin ilmoittanut tietojani ParkComille, kun ainoa yhteydenottoni oli ollut OK-Laskutukseen...

Anonyymi kirjoitti...

"Aluksi ajattelin samoin, kuten moni muukin, että nyt sakottaa sellainen taho jolla ei siihen ole oikeutta. Mietin sitten hieman pidemmälle ja tulin tulokseen, ettei tässä sakoteta. On mielestäni ihan perusteltua antaa "palvelumaksu". Olet itse omavalintaisesti autosi tyrkännyt paikkaan, jossa näin vain tehdään. Ei pitäisi olla ongelma, etenkään jos olet kyltit nähnyt? Joku sen "sakon" kuitenkin sinulle kirjoittaa."

Tämähän kuulostaa taas ihan parkkifirman kirjoittelulta. Ymmärrän kyllä, että parkkifirmat haluaisivat siirtää reklamaatiot pois itseltään sekä perintäfirmoilta. Itse reklamoin OK-Perintään, johon vastasi ParkCom. Tämän jälkeen kyselin rekisteriselosteita ensin ParkComilta, jotka vastasivat että heillä on ainoastaan pari valokuvaa + itse ilmoittamani yhteystiedot. Jos haluan tietää mitä OK-laskutuksella on minusta, sitä pitää kysyä heiltä. No heiltä en ole rekisteriselostetta saanut, vaikka olen sitä useampaan otteeseen kysellyt, mm. kirjatulla kirjeellä joka on lunastettu. No tämän jälkeen on perintäyhtiö vaihtunut ja kyseinen firma lopettanut perinnän. Ettei vain AKE olisi kieltäytynyt jatkamasta sopimusta maaliskuussa yhtiön kanssa, kun edellinen umpeutui. Ihan kuriositeettina ainakin AKE:n selvityksen mukaan, ymmärtääkseni luovuttivat rekisteritiedot OK-Perinnälle eikä ParkComille.

Itselle jäi arvoitukseksi, miten olin ilmoittanut tietojani ParkComille, kun ainoa yhteydenottoni oli ollut OK-Laskutukseen...

Anonyymi kirjoitti...

Jos kuittaisit muunkin tekstini, niin voisit huomata miten suhtaannuin parkkifirman toimintaan.

Siis nimenomaan fiksuinta parkkifirmoille on, että reklamaatiot tulevat heille suoraan.

Esitin paljonkin erinäisiä näkökohtia. Kokonaan toinen asia on, miten asiakas asian halua miettiä.

Anonyymi kirjoitti...

"Joku sen "sakon" kuitenkin sinulle kirjoittaa."

Sinun mielestä on siis täysin hyväksyttävää, että kuka vaan "joku" voi kirjoittaa sakon toiselle tämän rikottua lakia? Mielenkiintoista. Kohta varmaan näemme, kuinka toinen jalankulkija kirjoittaa punaisia päin kävelleelle sakon, ihan vaan sillä perusteella että se on kiellettyä.

Anonyymi kirjoitti...

Jos nyt taas kerran ollaan tarkkana ja luetaan ajatuksella. En sanonut tarkkaanottaen, että se on sama kuka sakon kirjoittaa. Sakolla ja toisen tontille väärin pysäköinnillä on kuitenkin vissi ero ja sillä mitä pysäköintisakko ja liikennesakko oikeastaan on.
Jos nytten todetaan, että ei edes pysäköintisakkoja voi kirjoittaa ysktyinen valvonta, niin sitten todetaa ja voimme todeta, että on toimittu väärin.
Kokonaan toinen juttu on sen alkuperäisen syyn poisottaminen tapahtuneelle. Alkuperäinen teko rikkeenä kun ei muuksi muutu ja siinä mielessä perusteet maksulle periaatteessa pysyy. On vain "väärin sammutettu".

Eihän kunnallinen pysäköinninvalvojakaan pysty sakottamaan punaisia päin kävelijää, vai voiko?

Anonyymi kirjoitti...

"Kokonaan toinen asia on, miten asiakas asian halua miettiä."

Ja millähän tavalla olen esim. taloyhtiöni parkkipaikalla omalle autolleni vuokraamalla paikalla (en viitsi mennä tästä tuleviin kysymyksiin) parkkiyhtiön ASIAKAS? Tietääkseni olen vuokrannut kyseisen ruudun omaan käyttööni, eikä vuokrasopimuksessa puhuta mitään "yksityisistä valvontamaksuista".

Toinen mielenkiintoinen kysymys on pelastusteillä laputtaminen. Kun viralliset merkit jo yksiselitteisesti kieltävät pysäköinnin, niin miten voit rikkoa pysäköintiehtoja yksityisen yrityksen kanssa? Tietääkseni pelastusteillä ei järjestetä "maksullista pysäköintiä" joka on tällä hetkellä yhtiöisen toimiala.

Anonyymi kirjoitti...

Vuokralainen on asiakas. Ethän sinä pidä toista jalkaa naapurin asunnossakaan, ainakaan ilman seuraamuksia. Valvontafirma vain valvoo vuokralle antajan oikeuksia.

Eli en ole väittänytkään, että olet juuri valvontafirman asiakas. Olet jollekkin asiakas ja se joku on pistänyt kolmannen osapuolen valvomaan omia oikeuksiaan.

Perimmäinen ajatus tässä on yhä se, että mikä muuttaa väärin pysäköinnin oikeaksi pysäköinniksi?

Ok, kenties on "väärin sammutettu" ja lain mukaisesti ei ole toimittu rangaistuksen annossa, mutta useimmillahan varmaan perimmäinen ongelma on se pysäköintimaksu, ei se joka sen on antanut. Itse blogikaan ei sinänsä ota kantaa syy-seuraukseen, mutta kommentit sitäkin enempi.

Väittelyä voi siis jatkaa hamaan tulevaisuuteen ja vasta-argumentteja varmasti löytyy asiaan kuin asiaan. Perimmäistä syy-seurausta se ei kuitenkaan poista; värin pysäköity, ainakin osassa tapauksissa.

Olisi mielenkiintoista katsoa sitä sarvien kalinaa, jos keksisivät, että keräisivät kaiken informaation valvovilta firmoilta ja sakot uudelleenkirjoitettaisiin kunnallinen pysäköinninvalvoja tai poliisi. Olisi mielenkiintoista katsoa miten monta syytä sitten löytyy olla maksamati. Kommenttien perusteella, kun liki kaikki olisi tähän valmis, koska kunnat on nyt kauhiasti rahaa menettänyt ja suorastaan hymyssäsuin rahat pistettäisiin kunnalle hyväntekeväisyytenä. :)

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrolin tilanne on nähtävästi vielä raadollisempi. Nykypäivänä en edes näe kyseisen yhtiön kylttejä muualla kuin parilla neste asemalla ja sielläkin on jatkuvasti autoja poikittain ilman minkäänlaista lappua. Puistopartio ei taida toimia enää laisinkaan.

Näin on. Meilläkin pihalla tuppasi laputtamaan vierasparkissa olevaa autoani viidesti viikon aikana. Revin "sopimuskyltin" parkkipaikan tuloaulassa kerran irti (ensimmäisellä kerralla joku muu naapurustosta oli ne repinyt) ja heitin roskiin. Kolmannella se oli jo maalattava yli kun olivat kiinnittäneet lukkopulteilla sen. Neljättä kylttiä ei ole saapunut ja laputus on nyt tosin jo tauonnut. Toiminta lienee lamaantunut kun maksajien määrä on ilmeisesti romahtanut.

Heinäkuussa näin Mustosen Laurin kiinnittelemässä pähkiksen nesteellä parkpatrolin tarroja ikkunapieliin. Sen koomin en oo äijää nähnyt. Elinkeino ainakin lappuja kirjoittelemalla lienee vaakalaudalla.

Anonyymi kirjoitti...

Vuokralainen on asiakas. Ethän sinä pidä toista jalkaa naapurin asunnossakaan, ainakaan ilman seuraamuksia. Valvontafirma vain valvoo vuokralle antajan oikeuksia.

Vuokralainen on asiakas toki, mutta vuokralleantaja ei voi sanktioida asiakastaan enempää kuin hänellä itsellään on valtaa. Vielä vähemmän tätä olemassa olematonta valtaa voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Tästä on kyse. Tästä oli kyse myös Vantaan käräjäoikeuden päätöksessä joulukuussa 2007 ja vieläpä täysin yksiselitteisesti.

Olisi mielenkiintoista katsoa sitä sarvien kalinaa, jos keksisivät, että keräisivät kaiken informaation valvovilta firmoilta ja sakot uudelleenkirjoitettaisiin kunnallinen pysäköinninvalvoja tai poliisi.

Niin mielenkiintoiselta kuin se kuulostaakin, olen vakuuttunut että tässä kohdassa laki nousee ongelmaksi. Nk. näyttö ei riitä ja se ei ole puolueetonta.. :)

Anonyymi kirjoitti...

Olet jollekkin asiakas ja se joku on pistänyt kolmannen osapuolen valvomaan omia oikeuksiaan.

Asiakas voin olla kiinteistöyhtiölle jolta olen autopaikan vuokrannut. Meidän välinen asiakkuus taas perustuu kahden keskiseen sopimukseen autopaikan vuokrasta. Tuossa sopimuksessa ei ole mainintaa 40 euron "sakosta". Sopimuksen toinen osapuoli ei voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti joten 40 euron "sakko" siitä että unohdan laittaa pysäköintiluvan esiin ei perustu mihinkään sopimukseen johon olisin sitoutunut.

Mitä on kiinteistönomistajan oikeus? On vedottu siihen että omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista. Tämä tapahtuisi sopimusoikeudellisin keinoin. Laki kuitenkin sanoo että pysäköinninvalvonta kuuluu viranomaiselle. Jos sopimusoikeudellisin keinoin voidaan laajentaa omistusoikeutta, mikä estää että en voisi todeta omistusoikeuteeni kuuluvan myös oikeuden rangaista varkaudesta, ilkivallasta tai jopa pahoinpitelystä omistusoikeuteni perusteella ja omistusoikeuteen liittyvällä alueella.

Se on selvää että käräjäoikeudessa tällainen menettely ei tule menemään läpi. Voi vain hyvällä syyllä miettiä mihin se johtaisi jos omistusoikeuteen kuulumattomia toimenpiteitä voisi laajentaa käyttöön sopimusoikeudellisin keinoin.

Anonyymi kirjoitti...

Tulipa sitten kysyttyä Parkcomilta, miten heidän valvomalla asukaspysäköintipaikalla siirtyy väärin, omalle paikalle pysäköity auto. Vastaus: EI mitenkään heidän toimesta. He jopa itse neuvovat soittamaan poliisille. Eli hyöty koko firmasta on?....

Anonyymi kirjoitti...

Vuokralainen on asiakas toki, mutta vuokralleantaja ei voi sanktioida asiakastaan enempää kuin hänellä itsellään on valtaa. Vielä vähemmän tätä olemassa olematonta valtaa voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Tästä on kyse. Tästä oli kyse myös Vantaan käräjäoikeuden päätöksessä joulukuussa 2007 ja vieläpä täysin yksiselitteisesti.

En nyt puhukkaan vallan siirrosta sinänsä. Poliisilla ja kunnallisella pysäköinninvalvojalla on kuitenkin oikeus raapustaa se sakko oletuksena ja sen hyväksyy kaikki, jopa kunnallisen valvojan osalta.

Se tässä sitten onkin mielenkiintoisin kohta. Mitä käytännön eroa on valvovalla firmalla ja kunnallisella pysäköinninvalvonnalla? Kummassakin tapauksessa kerätään rahaa "firmalle", jossa se firma on kunnllisella puolella kunta ja tulee hyödyntämään rahan mihin haluaa. Valvojina toimii yksityiset ihmiset, joilla käytännössä ei ole sen parempia valtuuksia toimia sanktion jakajina kuin kellään muullakaan ykstyisellä ihmisellä. Jostain kumman syystä se ei haittaa laisinkaan toisessa vaihtoehdossa, mutta valvovissa firmoissa ongelma on noussut isoksi jutuksi. Samanlainen "vallan siirto" olisi kyseessä, jos sinne käskytettäisiin kunnallinen puoli valvomaan.

Eli vaikka ymmärrän toki juridisen puolen asiassa, mutta yksinkertaisesti kuulostaa niin läpinäköiseltä höpinältä koko touhu, jolla yritetään jeesustella omaa vastuuta väärästä pysäköinnistä. Asia periaatteessa tällä vänkäämisellä kirkastuu yhä selkeämmäksi mitä enempi saa näitä juttuja katsella.

Mutta jos tai kun on lain kanssa ongelmia, niin eikun juttua nostamaan, mutta kuten aiemmin sanoin, niin silti kannattaa hieman katsoa mitä tulee kirjoiteltua asian tiimoilta. Ahneus on aina kiva syy perustella. :)

Tulipa sitten kysyttyä Parkcomilta, miten heidän valvomalla asukaspysäköintipaikalla siirtyy väärin, omalle paikalle pysäköity auto. Vastaus: EI mitenkään heidän toimesta. He jopa itse neuvovat soittamaan poliisille. Eli hyöty koko firmasta on?....

Tilanne on hyvin pitkälle sama kunnallisellakin puolella, eli hyöty koko kunnallisesta on?...

Anonyymi kirjoitti...

"Se tässä sitten onkin mielenkiintoisin kohta. Mitä käytännön eroa on valvovalla firmalla ja kunnallisella pysäköinninvalvonnalla?"

Eihän niillä mitään eroa olekaan. Itse päätin perustaa nettivalvontafirman, joka jakaa yksityisoikeudellisia valvontamaksuja kaikista asioista, mitkä satun katsomaan vääriksi. Puhumattakin on selvää, että parkkiyhtiöt ovat ensimmäisiä kohteita.

Katson internetin käyttäjien sitoutuneen sopimukseen käyttämällä internettiä, koska sopimus on siellä vapaasti luettavissa.

Anonyymi kirjoitti...

Nettivalvontafirmamme on saanut todella positiivisen vastaanoton ympäri maailmaa mm. tekijänoikeusjärjestöiltä ja lenkkarien valmistajilta.

Kunhan ennakkopäätös Suomessa saadaan, niin tulemme laajentamaan toimintaamme maailmanlaajuisesti.

Terveisin,
NettiControl

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitä käytännön eroa on valvovalla firmalla ja kunnallisella pysäköinninvalvonnalla?

Sitä, että toisessa raha hyödyttää kaikkia, kun taas toisessa se hyödyttää vain yrityksen työntekijöitä. Kunnallisessa valvonnassa myös osataan opastaa ja neuvoa, toisin kuin yksityisellä.

Valvojina toimii yksityiset ihmiset, joilla käytännössä ei ole sen parempia valtuuksia toimia sanktion jakajina kuin kellään muullakaan ykstyisellä ihmisellä.

Väärin, kyseessä on laissa määritelty virkamies.

Yksityisen firman sanktioissa on se vika, että niiden määrästä riippuu firman työntekijöiden kohtalo, ts. kyseessä on eturistiriita. Kunnallinen valvoja saa palkkansa, pysäköi ihmiset oikein tai ei, eikä siitä jaeta tietääkseni provikkaa.

Tilanne on hyvin pitkälle sama kunnallisellakin puolella, eli hyöty koko kunnallisesta on?...

Se, että heidän keräämä raha on yhteiseen pottiin. Myöskin erona on se, että raha tullaan saamaan, koska maksut ovat ulosottokelpoisia suoraan.

Anonyymi kirjoitti...

Jaakolta tulikin fiksuja ajatuksia, joita olen ihan itsekkin miettinyt ja, jotka ovat niitä todellisia eroja. Samalla tuli tosiaan hyvä siivutus juuri aiemmin mainitsemastani ammattitaidosta ja yleisestä käytöstavasta.

On vain niin hauskaa lueskella yleisimpiä höpinöitä, joilla lähinnä tuntuu olevan merkityksenä oman virheen kumoaminen.

Tuosta virkamiesjutusta sen verta, että se ei sinänsä ole kovin vahva puolustus, mutta on sentään jotain konkreettista. Virkamies kuitenkin noin yleisellä tasolla on joskus melko suhteellinen käsitys. Viittaus esim. entisiin virkamiehiin: veturinkuljettajiin.

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköintivirhemaksun protestointiin on lisäksi säädetty riippumattoman tuomioistuimen kautta tapahtuva menettely, joka on kohtuuhintainen siinäkin tapauksessa, että vastalausetta ei hyväksytä. Yksityisellä puolella ei mitään tällaista menettelyä ole. Käräjäoikeuskäsittely, jos valvontafirma jutun sinne vie, ei ole kohtuuhintainen.

Anonyymi kirjoitti...

Nimenomaan tästä syystä, jos yksityinen valvonta joskus laillistetaan, sen valvontamaksujen reklamointi tulee alistaa kunnalliselle valvonnalle. Eli reklamaatiot kunnalliselle valvonnalle, joka päättää onko maksu aiheellinen vai ei, tai viime kädessä hallinto-oikeus. Nykyinen "pukki kaalimaan vartijana"-systeemi jossa autoilijaa pelotellaan maksamaan maksu korkeiden oikeudenkäyntikulujen pelossa ei voi toimia eikä voi olla laillista.

Anonyymi kirjoitti...

Tänään tehdään historiaa, hovioikeudessa on kaksi mahdollista tienhaaraa:
1) Yksityisrankaiseminen hyväksytään laista huolimatta
2) Tulkitaan lakia niinkuin sitä pitäisi pystyä lukemaan eli selkeästi - pysäköinninvalvonnasta on säädetty lailla

Noh, koska olen minimoinut asiointiani sakkokauppakeskuksissa jne, ei asialla ole niin suurta väliä. Osaan myös käyttää parkkikiekkoa. :) Mutta periaatteen vuoksi asia kiinnostaa/huolestuttaa.

Anonyymi kirjoitti...

Huvittavinta mielestäni Parkcomin laskujen syyt. Itse olen saanut työpaikkani pihalla 3 sakkoa ja syinä tyyliin, väärennetty päivämäärä jne.. huomaa kyllä hyvin, millasia juntteja sinne otetaan töihin. Huppu päässä ovat kyttäämässä, kun kunnon kansalaiset tulevat omalle työpaikalleen. Toivottavasti hovioikeuden päätös on se, että kyseinen toiminta loppuu täysin. Ei ole tullut mieleenikään maksaa näitä laskuja.

Anonyymi kirjoitti...

Onkos hovioikeudesta kuulunut mitään, jos käsittely on 17.9 alkanut? Itsellä odottaa tuossa toinen perintä kirje Svea perintä toimistosta, mitä Park.com näköjään käyttää. Tosin tuo Svea Perintä firmakaan ei vastannut millään lailla, kun sinne heidän ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen valitin asiasta. Nyt siis jo maksuvaatimus, missä seisoo hinta 67,65€ Ja kaikenlisäksi "sakko" saatu omalta maksetulta pysäköintipaikalta!!! (lupa oli huonosti näkyvissä ja jälkikäteen todisteltu lupa ei park.com:lle riittänyt).

Anonyymi kirjoitti...

Samainen svea on lähettänyt meillekin vaimon saamasta maksusta jo toisen maksuvaatimuksen. Olen ollut heihin sähköpostitse yhteydessä useamman kerran, mutta loppuvaiheessa sekin tuntui menneen heidän puoleltaan fiduiluksi. Lainasin nimittäin netistä otteita maksun riitautuksen ja perinnän keskeyttämisen tueksi, ja se taisi olla heille jotenkin liikaa. Viimeiseen perusteluuni vastauksena tuli toinen maksuvaatimus summalla 67,86€. Olen ilmoittanut heille, kuten parkkisakottajillekin maksavani suosiolla alkuperäisen maksun, kun kuulen, että parkkifirma voittaa jutun hovissa. On näköjään aivan sama, kieltääkö maksavansa, vai lupaako maksaa, karhuja sataa joka tapauksessa. Liiketoiminta on liiketoimintaa. En kuitenkaan aio maksaa ennenkuin tiedän viimeisen käsittelyn tuloksen. Onko kellään hyvää mallia kantelun tekemiseen? Aion tehdä sen joka tapauksessa perintätoimiston toiminnasta ja vaatia mahdollisimman jyrkkiä toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi. Heidän perintätoimensa eivät noudata ns. hyvän perintätavan mukaista ohjetta.

Anonyymi kirjoitti...

1. Perintäyhtiö EI SAA yrittää periä maksua mikäli on todennäköiset syyt sille että maksu voi olla aiheeton. Yksityinen pysäköintivalvonnan tapaus on hovissa kesken joten perintäyhtiöllä ei ole mitään oikeuksia jatkaa perintää ennen kuin asia selviää.

2. Jos olet kiistänyt maksun, sen perimistä ei voi jatkaa vain korottamalla perintäkuluja vaan heidän on tehtävä päätös asian viemisestä oikeuteen. Se että lähettävät vain uusia korotettuja maksuja osoittaa selkeästi lainvastaisen menettelyn, edellyttäen että saatava on selkeästi kiistetty.

Suosittelen tekemään sähköpostilla, helpoin tapa, kantelu Läänin hallitukseen toiminnan lainmukaisuudesta ja Kuluttajavirastoon menttelyistä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkcomilta tuli tänään 2. luokan postitettuna seuraava kirje.

Vastine reklamaatioonne

Olette reklamoinut Oy Parckom Ab:hen Teille annetusta yksityisoikeudellisesta pysäköinninvavonta maksusta. Olette ilmoittanut, että ette ole kuljettanut ajoneuveoa, johon on kiinnitetty valvontamaksu.Aken tietojen mukaan te olette toinen haltija.

Teidät on merkitty sen ajoneuvon haltijaksi, jolle on kirjoitettu valvontamaksu. Tämän vuoksi muistutus suorittamasta jääneestä valvontamaksusta on lähetetty Teille.

Vahva olettama on, että ajoneuvon haltija on kuljettanut ajoneuvoaan valvontamaksun antamishetkellä. Koska ette ilmoituksenne mukaan ole kuitenkaan toiminut kuljettajana, jäämme odottamaan Teiltä 14 päivän kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä selvitystä siitä ajoneuvonne kuljettajana on ollut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana. Mikäli ette pysty osoittamaan, kuka Teidän hallinnassanne ollutta ajoneuvoa on ajanut tai että ette itse ole voinut ajaa sitä kyseisenä ajankohtana, Teitä pidetään maksuvelvollisena kuljettajana.

Selvityksen sijaan Teill/kuljettajalla on mahdollisuus suorittaa 40 euron valvontamaksun Oy Parkcom Ab:n tilille Nordea se ja tämä käyttäen valvontamaksulapussa olevaa viitettä. Pyydämme suorittamaan maksun mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä lukien. Jos olette saanut maksumuistutuksen/perintäkirjeen valvontamaksusta, keehotamme Teitä tekemään maksusuorituksen siinä ohjeistetulla tavalla niin ikään 14 päivän kuluessa. Mikäli olette jo suorittanut maksun, tämä kehotus on aiheeton.

Yst. Parkcom

Mitään muuta yksilöivää tietoa ei kirjeessa ole, kuin vastaan ottajan nimi ja osoite.

Anonyymi kirjoitti...

Hieman suorempaan asiaan menevänä tuli minulle.

"Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 momentin mukaan oikeuden tulee harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja päättää mitä asiassa on pidettävä totena. Luvun 5 momentin mukaan jos asianosainen jättää oikeudenkäynnissä vastaamatta asian selvittämiseen tähtäävään kysymykseen harkitsee tuomioistuin kaikki asiassa ilmenneet seikat huomioon ottaen, mikä merkitys asianosaisen menettelyllä on todisteena.

Muun muassa nämä lainkohdat ilmaisevat, että todisteharkinta tuomioistuimessa on vapaata ja näyttötaakka voi vaihdella sen mukaan, kenellä on hallussaan se tieto, jonka perusteella totuus saataisiin selville. Haltijalla on yleensä tieto siitä, kuka ajoneuvoa minäkin ajanhetkenä on kuljettanut. Oy ParkCom Ab:lla ei taas ole sellaista tietoa eikä mahdollisuutta todisteiden esittämiseen. Näin ollen haltijan kieltäytyessä kertomasta kuljettajan nimeä tätä kiistämistä ei pidetä uskottavana vaan todisteet arvioidaan niin että hänen katsotaan toimineen kuljettajana"

Sen jälkeen oli paljon standardi tekstiä, joka ei mielestäni liittynyt reklamaatiooni mitenkään.

Anonyymi kirjoitti...

OK-Laskutus ei ikinä ole vastannut pyyntööni rekisteriselosteesta ja tiedoista. Se on lähetetty kahteen kertaan. Normaalina kirjeenä sekä kirjattuna kirjeenä. Ja tämä kirjattu on Postin mukaan lunastettu. Dokumentit löytyy...

Anonyymi kirjoitti...

ja hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden päätöksen...