Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, elokuuta 13, 2008

Sananvapautta ja loukattua kunniaa

Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslain (11.6.1999/731) 12 §:ssä; "Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä." Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita vapautusta oikeudellisesta vastuusta. Sananvapaus tarkoittaa käytännössä oikeutta esittää mielipiteensä ilman että mielipiteen kertomista yritetään sensuroida tai estää etukäteen. Suomessa ei siis pitäisi olla ennakkosensuuria. Jälkeenpäin voidaan joutua selvittämään onko mielipidettä esitettäessä syyllistytty rikokseen, kuten kunnian- tai yksityisyydensuojan loukkaamiseen. Sananvapaus antaa siis periaatteessa oikeuden sanoa mitä tahansa, mutta ei välttämättä ilman seuraamuksia.

Sananvapaus on perustuslaissa turvattu perusoikeus. Sananvapautta on kuitenkin lakiteitse rajoitettu joissakin tapauksissa. Esimerkiksi kuvaohjelmien ennakotarkastukset ennen julkaisua kun kohderyhmänä on alle 18 vuotiaat.

Internetin suosion nousu, blogit, sähköpostit ja keskustelupalstat ovat pelästyttäneet suomalaisen hallintokoneiston ja viranomaiset. Ensimmäisen kerran tämä nähtiin tekijänoikeuslain hyväksymisen yhteydessä, jolloin päättäjien kauhuksi asiasta nousi suuren mittaluokan mediatapahtuma kun yksittäiset kansalaiset pystyivät selvittämään ja kommunikoimaan ja kertomaan mielipiteensä asiassa, helposti ja näkyvästi internetin palvelujen kautta. Osittain tämän ilmiön pelästyttämänä Suomessa otettiin vuonna 2007 käyttöön perustuslain vastaisesti liikenne- ja viestintämisteri Susanna Huovisen ajama ennakkosensuurijärjestelmä. Ennakkosensuuria perusteltiin lapsipornografian levittämisen estämisellä, vaikka todellisuudessa oli kyse Suomen hallituksen ja viranomaisten tarpeesta ja pyrkimyksestä rajoittaa sananvapautta ja keskustelua. Salaisiin listoihin perustuva ennakkonsensuurijärjestelmä oli helppo toteuttaa ratsastamalla lapsipornografian iljettävyydellä ja tuomittavuudella. Eikä ollut yllätys että lain voimaan tulon jälkeen ennakkosensuuria vaadittiin laajennettavaksi rasismiin, väkivaltaan, tekijänoikeuteen ja uhkapeleihin. Tästä on lyhytmatka tilanteeseen jossa viranomaiset pääsevät päättämään minkälaiset mielipiteet ja kirjoitukset ovat sallittuja. Mallia otetaan suoraan Kiinasta. Sananvapaus on olemassa kunhan olet samaa mieltä kuin viranomainen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan positiivisesti vastaan tai mielipiteitä joita pidetään vaarattomina. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.

Sanavapautta pitää vaalia ja siitä pitää keskustella. Sananvapaus on yksi tärkeimmistä perusoikeuksista jonka rajoittamiseen Suomessa on valitettavasti ryhdytty viime vuosien aikana yhä järeämmin keinoin. Sanavapautta on puolustettava nyt. Jos sananvapaus päästetään murenemaan, myöhemmin sen puolustaminen on mahdotonta.

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on ehkä yleisin rikoslaissa säädetty rikos yksityisyyden suojan lisäksi johon syyllistytään sananvapauden perusteella. Kunnianloukkaus on säädetty rikoslaissa (19.12.1889/39) 24 luku 9 § ja 10 §. Kunnianloukkaus on kyseessä silloin kun esittää toisesta valheellisen tai vihjaavan tiedon joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai aiheuttaa häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai edellä tarkoitetulla tavalla halventaa toista. Kunnianloukkaus voi olla törkeä mikäli rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai loukkaus aiheuttaa erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa ja kärsimystä.

Lain 9 §:ssä on erikseen säädetty, että kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua joka kohdistuu henkilön menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä tai taiteessa tai muussa julkisessa toiminnassa ja arvostelu ei pääsääntöisesti ylitä sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Oikeudesta saatujen ennakkopäätösten perusteella julkisuuden henkilön, kuten poliitikon tai yrityksen toimitusjohtajan tulee kestää huomattavasti normaalista poikkeavaa tai rajumpaa arvostelua.

Oikeushenkilöillä ei ole sellaista kunniaa jota pääsääntöisesti voitaisiin loukata. Oikeushenkilöllä tarkoitetaan henkilöiden tai pääomien yhteenliittymää. Tällaisia ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, yritykset, säätiöt ja julkisyhteisöt kuten valtiot, kunnat ja seurakunnat. Yrityksen, kunnan tai valtion kunniaa ei siis voi loukata.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut kunnianloukkaustapauksissa, että lähtökohtaisesti oikean, vaikkakin kohteen kannalta kiusallisen tai epämielyttävän tiedon esittäminen ei ole kunnianloukkaus. Tosin paikkaansa pitävänkin tiedon levittämisestä voi joutua vastuuseen yksityisyyden suojaan kuuluvan tiedon levittämisestä.

Kunnianloukkaus ei edellytä yleisöä. Kunnianloukkaus voidaan tehdä kahden ihmisen välisessä keskustelussa joko suullisesti tai esimerkiksi kirjeen tai sähköpostin välityksellä. Solvaus ja herjaus eivät ole enää juridisesti käytössä. Ne on korvattu nykyisen rikoslain nimikkeillä kunnianloukkaus ja törkä kunnianloukkaus. Herjaus tarkoitti toisen henkilön halventamista tai syyttämistä perättömästä teosta. Solvaus puolestaan tarkoitti toisen kunnian loukkaamista yksittäisellä lauseella, nimittelyllä tai halventaen julkisesti.

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, joten uhrin tulee vaatia poliisilta rangaistusta tekijälle, jotta poliisi voisi tutkia asiaa. Mikäli rangaistusta ei vaadita tai ilmoitus perutaan, poliisi ei voi tutkia tapahtunutta. Poliisille tehtyjen tutkintapyyntöjen määrä kunnianloukkauksissa ovat lisääntyneet. Poliisien ammattitaito näiden rikosten selvittämisessä on puutteellinen. Turhan helposti kunnianloukkausten tutkimiseen käytetään kohtuuttomasti poliisin resursseja vaikka aihetta edes esitutkinnan aloittamiseen ei olisi. Monesti myös poliisin epävarmuus laintulkinnasta johtaa siihen että asia esitutkinnan jälkeen viedään syyttäjän pöydälle vaikka perusteita asian eteenpäin viemiseksi ei ole edes syyttäjällä. Turhat kunnianloukkaustutkimukset kuluttavat ali-resurssoidun poliisin aikaa paljon tärkeämpien rikosten selvittämisen kustannuksella.

Ovatko ihmiset sitten liian herkkänahkaisia? - "Kunniaton kunniaansa oikeudessa etsii". Voisin melkein väittää, että kun henkilö tuntee kunniaansa loukatun kovan arvostelun jälkeen on todennäköisesti arvostelu osunut suoraan maaliinsa. Ei savua ilman tulta. Blogin ylläpitäjät ovat saaneet vuosien aikana monia halventavia ja solvaavia ja uhkailevia viestejä joissa haukutaan mm. "hulluksi ja inhottavaksi paskiaiseksi sekä pahaksi ja vittumaiseksi ihmiseksi". Ei siitä oikeuteen tarvitse lähteä, diagnoosi on harvinaisen oikea.

Yhteiskunnan kehittymisen ja demokratian kannalta on äärimmäiseen tärkeää että kaikki mielipiteet saa tuoda esille. Yritysten ja viranomaisten toimintatapoja kuuluu ja niitä pitää myös saada arvostella. Mielipiteiden esittämisessä on tärkeää pysyä aiheessa. Arvostelu saa olla kovaa, kunhan se kohdistuu oikeisiin elementteihin, kuten toimintatapoihin, päätöksiin, palveluun, laillisuuteen, moraaliin, eettisiin arvoihin, hyötyyn, tarpeellisuuteen jne. Suoraan "henkilöön" kohdistuvat perättömät ja halventavat väitteet eivät kuulu demokraattiseen keskusteluun. Susanna Kurosta herjaavien viestien tuomat syytteet suomi24.fi palvelussa osoittivat, että nykyinen lainsäädäntö on riittävä valvomaan asiattomuuksien selvittelyä ilman että yhteiskunnan pitäisi puuttua sananvapauteen vielä lisää nykyisten rajoitusten lisäksi.

Yksittäisten ihmisten pitämät blogit ovat nostaneet yhteiskunnallisen keskustelun aivan uudelle tasolle. Valitettavasti näidenkin keskustelujen tyrehdyttämiseksi on viranomaisten suunnalta vaadittu toimenpiteitä kuten käyttäjien tunnistaumista, ennakko moderointia ja vastuun vierittämistä ylläpitäjille ja palvelun tarjoajille. Nämä vaatimukset tappaisivat vapaan keskustelun, mikä lienee tarkoituskin. Kuten suomi24.fi tapaus on osoittanut, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelussaan julkaistuista viesteistä. Jokainen kirjoittaja vastaa aina itse omasta kirjoituksestaan. Esimerkiksi nykyisen lainsäädännön perusteella yksittäisten kansalaisten pitämien blogien ja keskustelupalstojen ylläpitäjät eivät ole vastuussa komenttipalstoille lähetetyistä viesteistä jos viestejä ei tarkisteta etukäteen.

Sananvapaus, kunnia ja kunnian loukkaaminen sekä yksityisyyden suoja ovat asioita joiden välillä on osattava luovia. Sananvapautta on suojeltava rohkeasti ja vilpittömästi - niin kauan kuin edes rippeet vapauksista on jäljellä.

Lue myös:
Loukkaako sinun operaattorisi sananvapautta?
Nettisensuuri iskee
Rikosilmoitusta ja esitutkintaa

EFFI: Sananvapaus

44 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä kuuluisin ja merkittävin kunnianloukkaus oikeudenkäynti on tällähetkellä korkeimpaan odottava Tylyttäjä vst. Cycle World. Tossa tapauksessa keskustelupalstalla nimimerkki puhui edellämainitusta firmasta ja sen omistajasta aika härkisti ja vihjaili laittomuuksista. Kyse ei siis ollut pelkästä arvostelusta. Lisäksi muistaakseni tämä arvostelija oli toisen vastaavanlaisen liikkeen "edustaja". Käräjäoikeus tuomitsi isot korvaukset ja kaikki syytekohdat nimittelystä lähtien pysyivät voimassa. Hovissa taas tilanne muuttui aivan toisin ja kunnianloukkauksena ei pidetty nimittelyä tai kovaa arvostelua vaan ainoastaan vihjausta "kavalluksesta". Kumpikin on valittanut korkeimpaan oikeuteen.

Tietääkö kukaan miten asia on edennyt?

Hyvä artikkeli. Olen samaa mieltä että turhan helposti lähdetään rosikseen etsimään sitä kunniaa ja työllistetään poliisia. Jokaisen pitäisi vähän yrittää pitää niitä hermojaan kasassa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossakin tapauksessa kuten S. Kurosen (mikä lie nykyään) tapauksessa vastuussa oli kirjoittaja itse, ei palstan ylläpitäjä. Toisaalta, esimerkiksi hesari julkaisee kommentit vasta tarkastuksen jälkeen, eli jos siellä pääsee läpi herjauksen täyttävä viesti, niin siitä vastaa myös hesari. Tämä tuli vain mieleen kun aikanaan oman kotisivun vieraskirjaan joku oli pistänyt aika törkiän viestin naapuristaan. Poliisi sitten soitteli meikäläiselle ja väitti minun syyllistyneen kunnianloukkaukseen. Tulivat kuitenkin järkiinsä, ehkä keskusteltuaan asiantuntijan kanssa, että vastuussa on tietysti kirjoittaja itse, ei sivuston ylläpitäjä. En tiedä mitä asialle sen jälkeen tapahtui.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa sananvapaus on kutistunut 40%. Vielä 5-10 vuotta ja ollaan samassa tilassa kuin Kiina.

1. Ennakkosensuuri (lapsipornografian estojärjestelmä)
2. Teletunnistetietojen tallennus
3. Tekijänoikeuslain laajennukset
4. Työnantajan urkintaoikeudet (suuremmat kui poliisilla)
5. Ennakkosensuurin laajentaminen
6. Vaatimukset sivustojen tarkastamisesta ja pakkokirjaantumisesta

jne.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin sanottu. Sananvapaus ei todellakaan tarkoita sitä että saa sanoa toisesta ihmisestä mitä tahansa. Tai saahan sitä sanoa, mutta rosikseen lähdetään. Minä kun olen herkkähipiäinen ....

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus. Ja valitettavasti täysiosuma. Vielä hälyttävämpi on että tavallinen kansalainen ei välitä pätkäkään näistä asioista. Menetettyjä asioita osataan yleensä arvostaa vasta menetyksen jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka tarinan lainauksessa sanotaan, että kenenkään estämättä, niin mielestäni sananvapaus ei tarkoita että foorumeilla saa huudella mitä huvittaa. Tarkoitan siis, että on turha vedota mihinkään sananvapauteen jos joku poistaa viestin, oli se sitten miten asiallinen tahansa. Tämä siksi, että ainakin itse miellän sananvapauden enemmänkin oikeudeksi perustaa itse oma media, esim. blogi ja/tai lehti jossa niitä mielipiteitään voi vapaasti julistaa. En siis miellä sitä oikeudeksi käyttää muiden ylläpitämiä kanavia rajoittamattomasti.

Anonyymi kirjoitti...

Sä puhut varmaan julkaisuvapadesta joka sekoitetaan sananvapauteen. Esimerkiksi lehdistöllä on julkaisuvapaus, ei oikeus päättää itse mitä lehdessään julkaisee. Se että kieltäytyy julkaisemasta toisen artikkelia tai kommenttia ei ole sananvapaus kysymys. Sananvapautta on, kuten sanoit, myös se että voi tehdä oman median, kuten blogin ja kertoa mielipiteitään ilman että kukaan estää sitä.

Anonyymi kirjoitti...

Paha typo, sorry ...

Sä puhut varmaan julkaisuvapaudesta joka sekoitetaan sananvapauteen. Esimerkiksi lehdistöllä on julkaisuvapaus, eli oikeus päättää itse mitä lehdessään julkaisee. Se että kieltäytyy julkaisemasta toisen artikkelia tai kommenttia ei ole sananvapaus kysymys. Sananvapautta on, kuten sanoit, myös se että voi tehdä oman median, kuten blogin ja kertoa mielipiteitään ilman että kukaan estää sitä.

Anonyymi kirjoitti...

Harvinaisen hyvä artikkeli blogilta!

Tavallinen kansa ei pidä melua sananvapauden rajoittamisesta. Siinä vaiheessa kun tavallinen kansa herää, se on myöhäistä, tai sitten se ei koskaan herää asiaan koska sananvapauden rajoitusten myötä ei edes tiedetä mitä oikeasti on menetetty.

Anonyymi kirjoitti...

Ja höpö höpö ... lähelläkään ei olla Kiinalaista tietä, kyllä Suomi on vapaa maa ... turhaa lietsontaa ...

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan kukaan asiakaspalvelutehtävissä oleva henkilö nostanut juttua saamastaan, hyvinkin henkilökohtaisuuksiin menevästä palautteesta mitä joku asiakas on antanut? Olen joskus nähnyt palautteen joissa mainitaan työntekijää sanoilla "se ammattitaidoton läski akka"... Ei taida kaupan kassatyttö olla sellainen julkinen virka tai tehtävä, jossa pitäisi sietää ihan mitä vain.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"1. Ennakkosensuuri (lapsipornografian estojärjestelmä)"

Ehkä itse korjaisin tuon "piilotusjärjestelmäksi" :D

"Ja höpö höpö ... lähelläkään ei olla Kiinalaista tietä, kyllä Suomi on vapaa maa ... turhaa lietsontaa ..."

Ai, no miksi on meillä on toimimaton sensuurijärjestelmä käytössä, jonka avulla (yritetään) sensuroida täysin laillisia sivuja (kuten http://lapsiporno.info)?

"Ei taida kaupan kassatyttö olla sellainen julkinen virka tai tehtävä, jossa pitäisi sietää ihan mitä vain."

Juu ei tarvitse sietää ollenkaan. Lain annalta ajatellen kenellä tahansa olisi tilanteessa oikeus ottaa kiinni ko. rikokseen syyllistynyt (jokamiehen kiinniotto-oikeus, kunnianloukkauksesta voi saada vapaustuomion) ja järjestää poliisi paikalle, jolle kiinniotettu henkilö on välittömästi luovutettava. Kiinnioteettaessa saa käyttää sellaisia voimatoimia, jotka kokonaisuus arvioiden ovat hyväksyttäviä, samoin jos henkilö käy päälle.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan kukaan asiakaspalvelutehtävissä oleva henkilö nostanut juttua saamastaan, hyvinkin henkilökohtaisuuksiin menevästä palautteesta mitä joku asiakas on antanut? Olen joskus nähnyt palautteen joissa mainitaan työntekijää sanoilla "se ammattitaidoton läski akka"... Ei taida kaupan kassatyttö olla sellainen julkinen virka tai tehtävä, jossa pitäisi sietää ihan mitä vain.

Monesti tuollainen menee, valitettavasti, asiakaspalvelun piikkiin ja tiedän tapauksia että työnantaja on kieltänyt ryhtymästä toimenpiteisiin ettei kaupan maine mene. Jos joku sanoo toista "ammattitaidottomaksi" se tuskin on kunnianloukkaus koska kyse enemmän mielipiteestä työtehtävän hoidossa. "Läski akka" on selvä kunnianloukkaus. Toisen haukkuminen rikolliseksi ei ole kunnianloukkaus, koska siitä on ennakkopäätös oikeudesta. Eri asia on tietysti jos haukkuu rikolliseksi ja väittää samalla henkilön vaikka "kavaltaneen" rahoja.

Sitten tullaan tietysti siihen että kuin herkkiä ihmisten pitää oikeasti olla, kuten blogi mainitsee. Ihan järjetön asia on, että jos jonkun henkilön kanssa tulee riitaa ja siinä sitten haukututaan ja nimitellään niin heti on kumpikin haastamassa toisiaan oikeuteen. Nyt tietysti joku sanoo että ei sivistyneeseen keskusteluun kuulu toisen nimittely. Näin varmaan on, mutta kyllä suomalaiseen luonteeseen kuuluu konfliktitilanteessa voimakas kielenkäyttö.

Toisaalta, kaupankassan tapauksessa, asian tekee mielestäni törkeämmäksi kun paikalla on muitakin kuulioita. Eikä työnantajalla ole oikeutta kieltää rikosilmoituksen tekoa.

Anonyymi kirjoitti...

Itse työskentelin Espoolaisessa pikkukaupassa jossa vanhempi mies menetti hermonsa kun jotain tuotetta ei hyllyssä ollutkaan. Haukkui minua "iso perseiseksi huoraksi" ja "osaamattomaksi lehmän kantturaksi". Toinen harjoittelija oli kahden metrin päässä ja kuuli kaiken. Tein asiassa rikosilmoituksen poliisille. Viikkoa myöhemmin työnantaja ilmoitti että jos en peru ilmoitusta niin työpaikka on entinen, eikä muistakaan kaupoista tarvi sitten töitä hakea. Peruin ilmoituksen ja poliisi jätti tutkinnan siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Oiskohan mitenkään ollut kiristyksen makua?

Anonyymi kirjoitti...

Näinhän se yleensä (valitettavasti) menee, kauppias on enemmän kiinnostunut omasta maineestaan kuin työntekijöiden oikeusturvasta. Varsinkin nuorta, juuri työpaikan saanutta on varsin helppo kiristää että jos viet jutun poliisille työpaikka lähtee. Mutta mutta, tälläisissä tapauksissa kannattaa AINA pyytää paikalle luottamusmies (tai jos työpaikalla ei ole niin liiton asiamies), joka yleensä sanoo miten asia oikeasti on. Omasta oikeusturvasta kiinni pitäminen ei ole peruste työsuhteen päättämiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Minua haukuttiin kerran taloyhtiön kokouksessa kaikkien kuullen "pikku nilkiksi rikolliseksi". Tein poliisille tutkintapyynnön. Poliisi käynnisti esitutkinnan, vei paperit syyttäjälle, syyttäjä nosti syytteen. Oikeudessa kanne kaatui, samoin hovissa. Haukkuja teki puolestaan minusta ilmoituksen perättömästä ilmiannosta ja valehtelusta jutun asianomistajana. Se menikin oikeudessa läpi ja minut määrättiin korvaamaan 750 euroa sekä oikeudenkäyntikulut 6 500 eur. Mitä opimme tästä .... ei pidä pienestä loukkaantua.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

No oliko tuolle haukkumiselle syytä vai ei, eli olitko "pikku nilkki" taustaltasi vai et? Mikäli et, niin sitten en ymmärrä miten olet joutunut maksajaksi...

Kai vastasit aikanaan haasteeseen, ettei mennyt läpi yksipuolisena päätöksenä? Tai kokeilitko edes valittaa seuraavaan asteseen?

Anonyymi kirjoitti...

Katsos Jaakko, se mitä minä en ymmärrä on suomenoikeuslaitos. Minulla oli todistajat jotka kuulivat haukkumisen. Oikeusistuin kuitenkin päätti että ei ole tapahtunut kunnianloukkausta. Senkin voin vielä hyväksyä, mutta en sitä, että haukkuja, kun jätetään tuomitsematta kunnianloukkauksesta, sillä perusteella väittää minun syyllistyneen väärään ilmiantoon. Mutta näin se vain meni. Oikeus katsoi että koska minua vastapuolta ei tuomittu minun kunnianloukkauksesta hän oli syytön, joten minä olin tehnyt väärän ilmiannon. Uskoo ken tahtoo, mutta näin se meni, joten ymmärrät varmaan ettei tällä nilkillä ole paljoa luottamista oikeuslaitokseen. Kannattaa siis olla varovainen eikä turhia tapauksia kannata rosikseen viedä. Suomessa kun voi käydä ihan miten vain.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eli et tehnyt asiasta valitusta vaan tyydyit vain käräjäoikeuden päätökseen, joka ilmeisesti oli hyvinkin väärä?

Anonyymi kirjoitti...

Ihan ok artikkeli. Mutta onko sananvapauden määritelmä todella se että saa sanoa vapaasti kenenkään estemättä, vaikka sanomalle olisikin seurauksia. Eikö tämän periaatteen mukaan silloin Kiinassa ja Pohjois-Koreassakin ole sananvapaus? Sanoa saa, mutta jälkikäteen voi tulla 10 vuotta linnaa.

Voiko sananvapauden siis määritellä pelkästään oikeutena sanoa ilman seuraamuksia? Ei varmastikkaan. Miten määritellään seuraamukset? Sananvapaus toteutuu pahemmassakin diktatuurissa, vaikka seuraukset voivat olla aivan toiset kuin länsimaisessa kulttuurissa.

Lakeja voidaan säädellä mieleisekseen kuten Suomessa on tehty. Monilla lainmääräyksillä todellisuudessa rajoitetaan sananvapautta koska sananvapauden käytöstä on rikosoikeudellisia seuraamuksia. Kukaan ei estä suoraan sanomasta, mutta kiristyneellä lain säädännöllä käytännössä estetään käyttämästä sananvapautta seuraamusten pelossa. Tähän suomen viranomaiset pyrkivät juuri ennakkomoderoinnin ja anonymiteetin purkamisvaatimuksilla. Annetaan kuva että edelleen saa sanoa, vaikka todellisuudessa halutaan rajoittaa sanomisia kiini jäämisen pelolla.

Mitä on siis sananvapaus?

Absoluuttinen sanavapaus on oikeus sanoa kenenkään estämättä, mitä tahansa ja tarvittaessa anonyymisti. Käytännössä missään maassa ei ole toteutunut absoluuttinen sananvapaus. Koska tällaista ei ole olemassa niin mihin vedetään raja sananvapauden käytöstä aiheutuneisiin seuraamuksiin? Tätä on yhteiskunnassa helppo säätää kunnes ollaan tilanteessa jossa kukaan ei uskalla käyttää sananvapauttaan seuraamusten pelossa. Sananvapautta ei siis todellisuudessa edes ole.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Edellisen krjoittajan ei tulisi sotkea sanavapautta, ennakkosensuuria ja vastuuta samaan lauseeseen.

Sananvapautta on jurikin se, että saa sanoa mitä haluaa kenenkään ennalta estämättä, mutta vastuu on sitten siitä mitä sanoo, eli sananvapaus ei tuo vastuuvapautta!

Anonyymi kirjoitti...

Ihmettelen kovasti ihmisiä jotka varta vasten haluavat tutkituttaa "kunniaansa" oikeudessa. Kyllä aikuisen ihmisen pitää kestää arvostelua varsinkin liiketoiminnassa. En minä yrityksen johtajana lähtisi kunniaa etsimään oikeudessa pikkuseikkojen valossa. Kyllä se tekee ihmisestä naurunalaisen liikemaailmassa.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä

Tapaus 1

Arvosteltu elinkeinoharjoittajan toimintaa toteamalla toiminnan olevaa "silkkaa tappamista" ja että toiminnan harjoittaja on "raaka ja rahanahne ihminen". Tuomio tuli käräjäoikeudessa ja hovissa. Korkein oikeus kumosi, kunniaa ei siis ollut loukattu.

Tapaus 2

Asianajaja lausunnossaan viittasi vastapuolen asianajajan luotettavuuteen toteamalla vastapuolen asianajajan olleen tuomittuna vankeusrangaistukseen ja erotettu asianajajaliitosta. Käräjäoikeus jätti tuomitsematta kunnialoukkaukseen. Hovioikeus katsoi kunniaa loukatun. Korkein oikeis kumosi hovioikeuden päätöksen. Kunniaa ei ollut loukattu.

Tapaus 3

Pizzerian ruan arvosteleminen lehdessä: "Kuopiossa on pieni pizzeria, johon viaton matkalainen eksyy ja tilaa marinaran. Eteen isketään muultakin kuin ulkonäöltään huussinlunkkua muistuttava lätkyrä, jonka pinnalla harhailee muutama purkkisimpukka. Vielä kitukasvuisemmat katkaravut, puolisen tusinaa, hukkuvat ilkeästi venyvään edamjuustokuorrutukseen.". Käräjäoikeus ei todennut kunnianloukkausta. Hovioikeus tuomitsi. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen. Kyse oli arvostelusta, ei tuomiota.

Anonyymi kirjoitti...

Komppaan edellistä, ihme narinaa lähteä "rosikseen" joka vtuilusta... sanoisin että ihmisen itsetunnossa ja/tai arvoissa on jotain vialla ja pahasti. Pullamössöjä sanon minä! Hups, tuleeko kanne?

Anonyymi kirjoitti...

Näin OULUSSA

Lainaus artikkelin tekstistä: "Kunnianloukkaus on säädetty rikoslaissa (19.12.1889/39) 24 luku 9 § ja 10 §. Kunnianloukkaus on kyseessä silloin kun esittää toisesta valheellisen tai vihjaavan tiedon joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai aiheuttaa häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai edellä tarkoitetulla tavalla halventaa toista. Kunnianloukkaus voi olla törkeä mikäli rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai loukkaus aiheuttaa erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa ja kärsimystä."

Oulussa juoksemiseen pakkasessa ilman paitaa suhtautaan jokseenkin sivistymättömästi. Esimerkiksi lauantaina mieshenkilö yllättäen huusi juoksijalle: "Ota kuule housutkin pois". Samaa teemaa toisti kesällä 2008 oululainen mieshenkilö sanomalla: "Pysähdy, että saan vetää käteen." Tähän halveltamisen lajityyppiin kuuluu myös vanhojen ihmisten yleisesti käytössä oleva lausuma: "Voi, voi, alaston juoksija." Lausuman sävy on kuitenkin voivottelusta poiketen halventava.

Toinen oululaisten kadulla kulkijoiden ja rakennuksilla työskentelevien henkilöiden (mm. YIT Merijalinranta)tapa "olla hauskoja" on mielenterveyteen kohdistuvat lausumat alkaen: "Onko kaikki hyvin?, ja päättyen: "Tuo juoksija ei taida olla täysin järjissään" (sanatarkka lainaus tammikuun 2009 viimeideltä viikolta beagle taluttavalta rouvalta), tai "Kaikenlaisia hulluja sitä on." (50-luvulla syntynyt polkupyörällä köpöttelevä ukko Hietasaaressa pari viikkoa aikaisemmin, lainaus myös sanatarkka).

Viime viikolla lukiolaispoikien mielisolvaus on ollut nauraa kuin "iso pyörä heittäisi tyhjää", mutta samaa ilmiötä on esiintynyt ainakin yhden yrityksen pakettiauton kuljettajan kohdalla (iso sininen pakettiauto, teksteistä en saanut selvää).

Toinen juttu on sitten fyysistä väkivallan uhkaa osoittavat henkilöt, kuten kesällä 2008 Tuiran uimarannasta Merikosken padolle olevalla puistoalueella, jossa kalju mieshenkilö usutti Rotwailerin perään, kun ei pitänyt tuulipuvun väristä. Mieshenkilö lähti myös itse tavoittamaan juoksijaa koiran lisäksi. Koira sai juoksijan helposti kiinni, ja luoksi juoksijan rinnalla 100 metriä, mutta ei osoittanut agressiivisyyttä toisin kuin kalju oululainen mieshenkilö. Samalla puistoalueessa "Luvattiin kaivaa kuoppa" juoksijalle aikaisemmin samana kesänä äänensävyllä, joka kuulosti tappouhkaukselta. Lupauksen takana oli toinen polkupyörällä köpöttelevä 50-luvulla syntynyt mies.

Maaliskuussa 2009 internetissä oululainen nimimerkki Jenniilo julkaisi kirjoituksen otsikolla Paidaton juoksija;) (otsikossa silmää iskevä hymiö) joka on ihan ok, vaikka vähän naureskeleva.

Tiettävästi kuvattua verbaalista hyökkävyyttä ei kohdisteta avantouimareihin. Mikä oululaisissa on vikana, miksi sanallinen väkivalta on Oulussa yhtä hyväksyttyä kuin polkupyörällä ajo päin punaista?

terv. Paidaton Juoksija Oulu

Jyri Snellman kirjoitti...

Minua on uhkailtu poliisilla jos en poista internetistä eräitä mielipidekirjoituksiani ja lakkaa tekemästä paljastuksia muutamista julkisuudessakin esiintyneistä henkilöistä, joilla on paljon enemmän valtaa kuin he ansaitsevat ja he ovat toisinaan törkeästikin käyttäneet valtaansa väärin.

Oolrait, minä en enää mainitse heidän nimiään, enkä edes vihjaile millä alalla he tarkalleen ottaen toimivat. En ole valmis mielipidevangiksi tai mielisairaaloiden lääkärien sätkynukeksi.

Tietenkin voi kysyä, että onko reilua jos vain he saavat sanoa oman näkemyksensä edustamistaan hommista ja onko pelottelu ylipäätänsä hyväksyttävä tapa säilyttää valtansa? Muutaman ylilyönnin kielenkäytössäni myönnän, mutta se on pikku juttu siihen nähden, mitä minä ja avuttomassa asemassa olevat ystäväni ovat pahimmillaan saaneet kokea. Anteeks vaan kauheasti.
Rehellisenä olen kyllä pysynyt.

Haluan kuitenkin tuoda hieman erilaisen näkemyksen nimimerkillä/nimettömänä esiintyminen vs. omalla nimellä esiintyminen -keskusteluun.

Minulle internet ei ole koko elämä, ja kysynkin että miten voi saada kuuluisuutta myös tosielämässä jos ei kerro oikeaa nimeään? Lisäksi jotkut uskovat parhaiten omalla nimellä esitettyjä mielipiteitä.

Siis jos aikoo vaikka ryhtyä ehdokkaaksi vuoden 2015 Eduskuntavaaleissa (saa nähdä lisääkö Piraattipuolue rp silloin kannatustaan ja ovatko Perussuomalaiset hajonneet), mainittakoon esim. että Muutos 2011 rp:n kaunis Kirsikka Kelloniemi ei ole enää pelkkä strippari Geronima.

Minä olen vapautuksenhommaaja-totaalikieltäytyjä, ja minä puolustan asioita jotka koen tärkeäksi keskustelemalla ja olemalla mm. Homma ry:n, WWF:n, Pelastakaa lapset ry:n ja Suomen Sisu ry:n jäsen, enkä aseilla. Ehkäpä Amnesty, Alibi, Hymy, 7 Päivää ym. kohulehtien toimittajien pitäisi esiintyä nimimerkeillä?

Olen myös käsitetaiteilija, ja mietinkin että uskallanko enää laittaa teoksiani julkisesti näytteille, koska niissä on voimakkaita yhteiskunnallisia kannanottoja.
Taide voi valehdella omasta ajastaan, esim. tuskinpa 1930-luvun Yhdysvallat oli niin iloinen paikka kuin senaikaiset musikaalikomediaelokuvat antavat ymmärtää.

Minun taiteeni on taasen hyvinkin rehellistä ja käsittelee mm. ICRA-Filterin kumartamista ja jotain E! "siveyden sipuleja".

Tarkoittaako taviksena pysyminen sitä, että jos jää metrojunan alle niin päivälehtien mielestä metroliikenteen myöhästyminen 15 minuutilla on siinä vakavinta?

Olen päättänyt olla lisääntymättä, joten mielipidekirjoitukseni ja taideteokseni ovat "lapsiani".

Vallan pitäisi aina tuoda paljon vastuuta, mutta käykö todella niin käytännössä.

Minä haluan tehdä historiaa, ja sitä ei voi tehdä jos tekee samaa kuin kaikki muutkin. Homma on kyllä niin, että jos tekee jotain mitä kukaan ei aikaisemmin ole tehnyt, niin ei voi myöskään ottaa oppia edeltäjien virheistä.

Jotkut asiat voi saavuttaa vain riskinoton kautta.

Jyri Snellman kirjoitti...

Muistelisin lukeneeni Itsenäisyyspuolue rp:n Vapaa Suomi -lehdestä, että Suomi saa EIT:ltä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) enemmän huomautuksia, kuin moni (muu) Länsi-Euroopan maa.

Mutta ovatko ne huomautukset vain tekstiä paperilla, vai onko niillä käytännön merkitystä?

Muuten, kannattaako Yhteiset Lapsemme ry:n jäseneksi liittyä? Olen jo aikaisemmin puhunut siitä, miten monikulttuurisuus lisää lastensuojelun haasteita (ympärileikkaukset, lasten hunnuttaminen, tosielämän Romeo & Julia -tarinat ym.).

Anonyymi kirjoitti...

Mutta ovatko ne huomautukset vain tekstiä paperilla, vai onko niillä käytännön merkitystä?

Sitoumuksesta ihmisoikeussopimukseen huolimatta, vaikutusta lukuisilla tuomioilla on vähän. Useita tapauksissa jossa KKO on kieltäytynyt toimimasta kuten ihmisoikeustuomioistuin on edellyttänyt. Suomessa loukataa jatkuvasti ja törkeästi ihmisoikeuksia ja vain harvat tapaukset edes viedään ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävksi. Suomi saa väestöön määrään nähden ENITEN tuomioita ihmisoikeustuomioistuimesta ja yhteensä enemmän kuin muut pohjoismaat yhteensä.

Jyri Snellman kirjoitti...

Toisaalta, jos ei kerrota tarkkaan ketä/keitä kritisoi, niin moni viatonkin saattaa leimautua.
Kumpi teidän mielestänne, arvoisat keskustelijat, on parempaa journalismia. Se että esim. kerrotaan raiskaajan olevan somali, vaiko se että tapaus luokitellaan Suomen kantaväestön tekemäksi? Muistaakseni tätä kysyttiin kerran Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus rp:n mielipidemittarissa.

Monet nyyhkymieliset uskovaiset sanovat, että täytyy aina antaa anteeksi pyytämättäkin, tai silloinkin jos "anteeksi" on pelkkä sana.
Mutta kun minulla ei ole varaa antaa päähänpotkijoille sellaista viestiä, että minä olen uhrina helppo nakki.

Jyri Snellman kirjoitti...

Jos minä joskus ryhdyn jossain vaaleissa ehdokkaaksi, niin minä jatkan rehellisyyttä vaalikampanjassani.

Esim. sellaisten feministien ei kannata, toistan, ei kannata äänestää minua, joiden mielestä medioiden täytyy olla ankeita. (siis ei kauniiden naisten kuvia ja haastatteluja)

Vihreät rp:n Juhis Ranta esiintyi City-lehden "alaston totuus ehdokkaista" -kuvissa. Jotenkin vain tuntuu siltä, että monet ydinvoiman vastustajat luulevat sähkön syntyvän pistorasiassa?

Jyri Snellman kirjoitti...

Ehkäpä liian rehellisyyden vuoksi Perussuomalaisten Freddy Van Wonterghem ei ole menestynyt vaaleissa. Käsittääkseni hän vastustaa parantumattomasti sairaiden ihmisten kärsimysten pitkittämistä (siis kannattaa eutanasiaa) ja haluaa tehdä lopun seksityöläisten vainoamiselle.

Teemu Lahtinen perustelee varsin hyvin, miksi kannattaa aseita.

Jyri Snellman kirjoitti...

Joidenkin muslimiperheiden lapsilta kielletään esittävä taide. Kannattaisi käydä katsomassa Akseli Gallen-Kallela -näyttelyä nyt Helsingin Tennispalatsin taidemuseossa. Parhaimmillaan ihmiset ovat ihmisen näköisiä niissä tauluissa.

Jyri Snellman kirjoitti...

Täytyy myöntää, että ensin meinasi tulla kuset housuun, kun minua alettiin poliisilla uhkailemaan.
Minä en kuitenkaan enää alistu. Minä olen ihan riittävästi ollut p*rseennuolija ja selkärangaton yes-mies tiettyjä tahoja kohtaan.

Se että minä olen herkkä ihminen, on toisaalta etu. Minä huomaan asioita, joita moni "tavallinen" kaverini ei tajua. Muuten, onkohan tuo linkittämäni sivusto myös kiihotusta kansanryhmää vastaan?

Jyri Snellman kirjoitti...

Minulle sanotaan usein: "Sinulla on oikeus omaan mielipiteeseesi". Eli saan ajatella mitä vaan, mutta käytännössä on otettava kaikki oikeuksieni loukkaaminen täysin ilman vastarintaa vastaan?

Jyri Snellman kirjoitti...

Vaikka Otavamedia Oy onkin taloudellista voittoa tavoitteleva yhtiö, niin Alibin ja Hymyn päätoimittaja Mika Lahtonen on todella hyvä tyyppi kun hän jaksaa puolustaa pientä ihmistä jatkuvasti, silloinkin kun sekä alamaailma ja hankalat viranomaiset painostavat häntä. Toivottavasti hän on joskus Eduskuntavaaleissa ehdokkaana.

Anonyymi kirjoitti...

maailman pahin ihminen on bin laden. peruste. tappoi paljon syyttömiä ihmisiä. rauha heidän sielulle aamen.

Anonyymi kirjoitti...

kun sais pillua joka päivä eri asennoista

timo.w. kirjoitti...

oli se ikavaa kun kaveri tyhjensi faijan likavesi kaivoja ja faija sano et olli on kuollut ja se kaveri sano mita sit jokelan koulumurhaaja tappoi minun aitini. ikavaa mutta tama on totta. olli oli mun veli.

Jyri Snellman kirjoitti...

Jotenkin tuntuu siltä, että jotkut feministit uskovat omistavansa jokaisen naisen elämän maapallolla. Ei siis saa edes vapaaehtoisesti ja hyvin palkattuna ryhtyä erotiikkatyöntekijäksi tai valokuvamalliksi esittelemään muotia?

Jyri Snellman kirjoitti...

Olen testannut sukupuoleni, joten menisin vaikka heti Hymy Silmänruokaa tai Domai -kuviin jos olisin riittävän kaunis.

Anonyymi kirjoitti...

mika illman ja jorma kalske haistakaa paska olette maanpettureita kun laitoitte seppo lehdon vankilaan

Anonyymi kirjoitti...

mika illman homoilee jorma kalskeen kanssa

TIMO kirjoitti...

3.kovaa sanaa .vittu.viina.vapaus.

Anonyymi kirjoitti...

Voimme rahoittaa oman projektin 250.000,00 € ja 500,000.00 €. Teemme mobilehome Parks, Autoliikkeet, Multi-perhe, Assisted Living, Huoltoasemat, lääketieteelliset laitteet, hautaustoimistot, auton lainat, silta lainat yrityksille lainoja, henkilökohtaisia ​​lainoja, kovan rahan Lainat Non-omistusasuntojen ominaisuuksia ja enemmän. Myös vakuudettomia varoja liiketoiminnan laajentamiseen. Nopea closings koska se on yksityistä rahaa, ei pankki. Vain toimeksiantajille. Ota Jim Richardson lisätietoja. (arcofinance.firm.Inc@hotmail.com)