Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, toukokuuta 25, 2009

Varastetut eläkkeet

Elinaikakertoimella pyritään pitämään eliniän pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa. Tämä tarkoittaa suomeksi, että vuoden 2009 jälkeen eläkkeelle siirtyvien eläkkeitä pienennetään elinaikakertoimella. Jokaiselle ikäluokalle 62 vuotta täyttäessä lasketaan oma elinaikakerroin. Vuonna 2009 elinaikakerroin 62 vuotta täyttäneille on tasan yksi. Vuonna 1948 syntyneille, eli 62 vuotta vuonna 2010 täyttäville lasketaan uusi elinaikakerroin joka kylmästi leikkaa lakisääteisen eläkkeen pienemmäksi. Alla on esimerkki tai arvio siitä miten ansaittu 1700 euron kuukausieläke saksitaan pienemmäksi ikäpolvi toisensa jälkeen. Nykyisille nuorille ja nuorille aikuisille tämä on melkoinen katastrofi siinä vaiheessa kun pakolliset työeläkemaksut on maksettu ja olisi aika siirtyä hyvin ansaitulle eläkkeelle.


Tämä uudistus astui voimaan edellisen eläkeuudistuksen yhteydessä 1.1.2005. Elinaikakerroin oli ratkaisu eläkkeiden rahoitusongelmaan. Rahoitusongelma puolestaan juontaa juurensa suuriin ikäluokkiin jotka ovat jäämässä eläkkeelle samaan aikana kun eläkkeiden maksajien määrä on pienentynyt ja ihmisten elinikä ja eläkkeellä olo aika on pidentynyt. Nyt maksetuista eläkkeistä suurin osa käytetään tällä hetkellä eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeiden maksuun eikä tulevien eläkkeiden kartuttamiseen. Onko elinaikakerroin sitten oikea ratkaisu ongelmaan, jää nähtäväksi. Oikeudenmukainen se ei ole. Vai mitä sanovat esimerkiksi 1970 ja 1980 luvulla syntyneet?

Miten elinaikakerroin sitten lasketaan? Se tullaan määrittämään tilastokeskuksen kuolevuuslukujen perusteella jokaiselle ikäryhmälle erikseen viiden vuoden aikajaksolta.

Järjestelmä syrjii miehiä ja on epätasa-arvoinen

Elinaikakerroin on koko ikäryhmälle sama sukupuoleen katsomatta. Elinaikakerrointa ei lasketa erikseen miehille ja naisille. Tämä on vakavaa syrjintää joka selkeästi rikkoo lakia naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1968/609). Suomessa miesten elinikä on keskimäärin 6-7 vuotta vähemmän kuin naisilla. Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon myös elinaikakertoimessa. Itseasiassa vuosi 2006 oli maailman historiassa merkittävä sen takia, että naisten elinikä oli kaikissa maailman maissa pidempi kuin miehillä.

Ahne sukupolvi

Valitettavasti ei voi olla huomaamatta mikä sukupolvi eläkeuudistuksen on toteuttanut. Uudistuksella on samalla turvattu kyseisen sukupolven keräämiä muitakin etuja. Yksi esimerkki on eläkkeelle jääminen työttömyydestä. Nimittäin 2005 voimaan astuneen eläkeuudistuksen myötä työttömyyseläke poistettiin tulevilta sukupolvilta. Järjestelmään rakennettiin kuitenkin kiertotie 1940- ja 1950 luvulla syntyneille. 1940-luvulla syntyneillä on mahdollisuus ensin työttömyyspäivärahaan ja sen jälkeen työttömyyseläkkeeseen kunnes henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle 63 vuotiaana. 1950-luvulla syntyneillä ei ole enään työttömyyseläkettä, mutta heille on määritelty ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan lisäpäivät joiden avulla päivärahan maksua jatketaan henkilön 62 ikävuoteen asti jolloin henkilö voi jäädä vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkettä ei edes varhenneta, vaikka henkilö ei ole vielä lakisääteisessä eläkeiässä.

1960-, 1970- ja 1980-luvulla syntyneet ovat monella muullakin tavoin väliinputoajia. Ainoa lohtu on että tulevaisuudessa voimme tietysti muuttaa eläkejärjestelmää uudelleen, lisätä oman sukupolvemme edut ja varastaa seuraavalta sukupolvelta. Aivan kuten edellinenkin on tehnyt.

41 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Niin, kaikki tasa-arvo ei ole sitä että naiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Tämä on jälleen yksi asia missä miehiä sorsitaan täysin sumeleimatta. Toinen on lasten huoltajuudet. 99,9% tapauksissa nainen saa lapset oli sitten kyseessä minkälainen tahansa juoppo ja huumeiden käyttäjä.

Anonyymi kirjoitti...

Näköjään helppo leikata kun ei tarvi omiaan leikata. Tarkoitan tällä tuota ahnetta sukupolvea joka pitää omat etunsa kasassa.

Eikö nimenomaan olisi pitänyt leikata suurelle ikäluokalle luvattuja eläkkeitä ei tulevien sukupolvien?

Anonyymi kirjoitti...

Kun suuri ikäluokka on viimein sitten kuopattu 2m maan alle, mitä luulette? Elinaikakerrointa ei tietenkään enää tarvita. Maksajien ja eläkkeellä olevien määrä on tasaantunut, mutta mitä tulee tapahtumaan. Leikkuri leikkaa jatkossakin ja siitä tulee tasan yhtä pysyvä kuin väliaikaisesta auton käyttömaksusta.

Anonyymi kirjoitti...

"Ainoa lohtu on että tulevaisuudessa voimme tietysti muuttaa eläkejärjestelmää uudelleen, lisätä oman sukupolvemme edut ja varastaa seuraavalta sukupolvelta. Aivan kuten edellinenkin on tehnyt." Aika rajua on teksti. Syytät siis aikaisempaa hallitusta varastamisesta?

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän lopeteta koko kansallinen eläkejärjestelmä ja siirrytä kokonaan yksityiseen systeemiin. Jokainen maksakoon vakuutusyhtiöille sen minkä haluaa myöhemmin eläkkeenä saada.

Anonyymi kirjoitti...

Eläkevakuutukset ovatkin todella hyvää bisnestä, nimittäin pankeille ja vakuutusyhtiöille! Tosin ei ne virkamiehetkään pyhällä hengellä elä.

Mutta asiasta toiseen. Onko kukaan havainnoinut täysin käsistä karannutta parkkikaaosta pääkaupunkiseudulla? Minulta on ainakin päässyt menemään ohi.

Anonyymi kirjoitti...

"Onko kukaan havainnoinut täysin käsistä karannutta parkkikaaosta pääkaupunkiseudulla? Minulta on ainakin päässyt menemään ohi."

- Kohta varmaan tempaiset, että "Toista se oli silloin, kun Tomppa ja Late hoiti hommia, silloin oli pysäköintikin siistiä". Tylsä aihe, todettakoon nyt vain, että ottamatta mitään kantaa kyseisten yhtiöiden moraaliin, toimintatapoihin tai tarpeellisuuteen: nykylaki ei salli yksityistä pysäköinninvalvontaa tai oikeammin siihen liittyvää "sopimussakkoa".

Hyvä tarkoituskaan ei oikeuta rikkomaan lakia.

Anonyymi kirjoitti...

Jaaha, Varman sivuilta kävin katsomassa oman työeläkeotteen. Sieltä löytyi arvio lopullisesta eläkkeestä mutta missään ei sanota halaistua sanaa elinaikakertoimesta. Tuon taulukon mukaan omasta arvio eläkkeestä 2050 euroa leikataan pois yli 10%. Miksi tätä ei ole arvioitu eläkeotteella. Onhan se vähän kusetusta väittää että arvio eläkkeestä jos 63 ikävuoteen asti töissä on 2050 euroa kun se oikeasti kuitenkin tulee olemaan vain rapiat yli 1800 euroa. Sikamaista.

Anonyymi kirjoitti...

Puhumattakaan että vituttaa kuulua tähän poljettuun sukupolveen. Samassa otteessa on mainita työsuhteista ennen 23 ikävuotta. Niistä EI kerry eläkettä, mutta 2005 alkaen eläke on kertynyt 18 ikävuodesta asti. Miksi tätä ei muutettu taannehtivasti?

Anonyymi kirjoitti...

Tää on myös tapa pienentää suhteessa miesten suurempia eläkkeitä naisiin nähden koska miehillä käytetään samaa kerrointa kuin naisilla vaikka miehet elävät selvästi vähemmän aikaa.

Kukakohan kanttura se on ollut näistä asioista päättämässä?

bulbasaur kirjoitti...

Elinaikakertoimen laskenta koko väestölle on yksinkertaisin mahdollinen malli. Jos kerroin laskettaisiin erikseen miehille ja naisille, pitäisikö se laskea vielä erikseen:

1) tupakoiville suomenruotsalaisille miehille,
2) tupakoimattomille suomenruotsalaisille miehille,
3) tupakoiville suomenruotsalaisille naisille,
4) tupakoimattomille suomenruotsalaisille naisille,
5) tupakoiville suomensuomalaisille miehille,
6) tupakoimattomille suomensuomalaisille miehille,
7) tupakoiville suomensuomalaisille naisille, sekä
8) tupakoimattomille suomensuomalaisille naisille?

Toisin sanoen, mitkä muuttujat tulee ottaa huomioon elinaikakerrointa laskettaessa? Tämä ei ole saivartelua, vaan yleinen tilastollista ennustamista koskeva ongelma.

bulbasaur kirjoitti...

Kyse on lopulta samasta asiasta, kuin että saako vakuutusyhtiö vaatia korkeampaa vahinkovakuutusmaksua nuorilta miehiltä (jotka siis tilastojen valossa ovat tapaturma-alttiimpia).

Tämä on siis myös eettinen kysymys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tiettyjen muuttujien (kuten rotu) käyttäminen vakuutusennustuksissa on kiellettyä. Lisää aiheesta Wikipediassa.

Anonyymi kirjoitti...

On mielenkiintoista, että silloin kun kyse on vahinkovakuutuksesta tai henkivakuutuksesta, vakuutusyhtiö perii korkeampaa maksua miehiltä, koska riskit ovat heillä suurempia. Kun taas kyse on eläkkeistä, niin yllättäen onkin niin vaikea laskea miesten suurempi riski kuolla, koska silloin miehille pitäisikin maksaa korkeampia eläkkeitä tai periä alhaisempia eläkemaksuja, kuin naisilta. Eläkejärjestelmä on suuri puhallus suurten ikäluokkien ja naisten hyväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Niin siis onko Suomessa nyt ja tulevaisuudessa eläkeläisten suurimapana ongelmana se, että naiseläkeläiset saavat niin halvatun isoa eläkettä ja miehet puolestaan kituuttavat tätä paljon vähäisemmällä eläkkeellä? Jännä kuinka on lipsahtanut ohi tuo ongelma, itse kun kuvittelin, että eläkkeissä on tällä hetkellä isona ongelmana se, etteivät ne pienimmillään riitä elämiseen - kummallakaan sukupuolella.

Onko jollakulla tilastotietoa eläkeläisetn varallisuudesta ja kuinka se jakautuu sukupuolten kesken? Kummalla sukupuolella on nyky-Suomessa eläkeläisenä keskimäärin paremmat tulot?

bulbasaur kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
bulbasaur kirjoitti...

Niin siis onko Suomessa nyt ja tulevaisuudessa eläkeläisten suurimapana ongelmana se, että naiseläkeläiset saavat niin halvatun isoa eläkettä ja miehet puolestaan kituuttavat tätä paljon vähäisemmällä eläkkeellä? Jännä kuinka on lipsahtanut ohi tuo ongelma, itse kun kuvittelin, että eläkkeissä on tällä hetkellä isona ongelmana se, etteivät ne pienimmillään riitä elämiseen - kummallakaan sukupuolella.--
Ei aina tarvitse keskustella suurimmista ongelmista. Jos merkittävä epäkohta on havaittu, se tulee poistaa, vaikkei se olisikaan se suurin epäkohta.

Onko jollakulla tilastotietoa eläkeläisetn varallisuudesta ja kuinka se jakautuu sukupuolten kesken? Kummalla sukupuolella on nyky-Suomessa eläkeläisenä keskimäärin paremmat tulot?--
Tämä on merkityksetöntä kyseessä olevan puheenaiheen -- siis sen, tuleeko elinaikakerroin laskea sukupuolen mukaan -- kannalta.

Valitettavasti kommenttisi ei ollut kuin asiaton keskustelun aiheenvaihdon yritys.

bulbasaur kirjoitti...

Väännetään vielä rautalangasta:

Oletetaan tilanne, jossa Matti ja Maija ovat tienanneet työurallaan yhtä paljon. Oletetaan, että Matti elää vielä 10 vuotta, ja Maija 20 vuotta. Kumpi seuraavista eläkejärjestelyistä on oikeudenmukaisempi:

1) Sekä Matti että Maija saavat eläkettä Y euroa kuukaudessa. Tällöin Maija saa tuplasti enemmän eläkettä loppuelämänsä aikana.

2) Sekä Matti että Maija saavat eläkettä Y euroa loppuelämänsä aikana. Tällöin Matti saa tuplasti enemmän eläkettä kuukaudessa.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, eihän se Matti enää kuolemansa jälkeen tarvitse rahaa? Kun taas Maija elää pidempään ja hänen on siis kustannettava elämisensä jollakin. Jos kumpikin tulee eläkkeellä elinaikanaan toimeen, niin kai sen pitäisi riittää? Ja olla tasavertaista - kummallakin yhtä paljon rahaa elämiseensä.

Anonyymi kirjoitti...

Eläkkeistä ja sukupuolesta – naiset köyhimpiä

Yksinasuvien eläkeläisten köyhyysriski on muita eläkeläisiä korkeampi.
Eläkeläisistä75 vuotta täyttäneiden naisten ja alle 55-vuotiaiden miesten köyhyysriski on korkea. (Ilpo Suoniemi 2007, Palkansaajien tutkimuslaitos)
Eläkeläisten köyhyys painottuu kansaneläkeläisiin. Suurin ryhmä ovat ikääntyneet, kansaneläkkeen varassa elävät, yksin asuvat naiset. Vanhuuseläkkeenä pelkkää kansaneläkettä saavista naisia on noin 35 000 ja miehiä reilut 4000.
Kelan tutkimusprofessori Katri Hellstenin mukaan nämä naiset ovat yleensä hoitaneet kotona perhettä ja työura on jäänyt lyhyeksi tai sitä ei ole ollut ollenkaan.
Joka kolmas kaikista yli 75-vuotiaista naisista elää köyhyysrajan alapuolella eli heidän vuositulonsa ovat korkeintaan noin 11 000 euroa.
(www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/2007/11/582980 - 41k)

Anonyymi kirjoitti...

Minusta naisten ei kuuluisi saada eläkettä yhtään sen enempää kuin mitä ovat maksaneet eläkemaksuja. Ja pelkän kansaneläkkeen varassa olevat eivät yleensä ole maksaneet lainkaan eläkemaksuja. Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä.

Ja samaa taustaa vasten pitäisi eläkkeelle siirryttäessä kunkin henkilön saada halutessaan kerralla haltuunsa eläkemaksuilla "säästetty" eläke. Miehet voisivat käyttää eläkettä keskimäärin kuukausittain enemmän, kun taas naisten pitäisi säännöstellä raha tarkemmin, kun luultavasti he puolestaan pääsevät elämään vuosikausia miehiä pidempään.

Ei ole syytä myöskään unhohtaa sitä, että aviopareista naiset elävät yleensä pidempään ja perivät siten omaisuutta miehiltään. Ja saavat leskeneläkkeitä yms.

Anonyymi kirjoitti...

"Oletetaan, että Matti elää vielä 10 vuotta, ja Maija 20 vuotta."

Jos Maija on hoitanut kotona Matin ja Maijan yhteisiä lapsia esimerkiksi 15 vuotta, hän on ehtinyt kerryttää eläkettään 15 vuotta vähemmän aikaa kuin Matti. Ei sekään oikeudenmukaista ole.

Jos siis saivartelemaan ryhdytään.

Anonyymi kirjoitti...

Ei se eläke lasten hoitamisella kartu, kun ei silloin synny mitään eläkemaksuja, kun ei synny rahaa josta maksaa niitä. Ja ei kai lapset oikeasti tarvitse 15 vuoden täysipäiväistä hoitamista, kun ovat pääosan päivistäkin varhaislapsuuden jälkeen koulussa. Oikeasti pitkässä kotiäitiydessä on kyse laiskuudesta ja haluttomuudesta tehdä töitä ja elää muiden siivellä.

bulbasaur kirjoitti...

Niin, eihän se Matti enää kuolemansa jälkeen tarvitse rahaa? Kun taas Maija elää pidempään ja hänen on siis kustannettava elämisensä jollakin. Jos kumpikin tulee eläkkeellä elinaikanaan toimeen, niin kai sen pitäisi riittää? Ja olla tasavertaista - kummallakin yhtä paljon rahaa elämiseensä.--
Valitettavasti tämä osoittaa heikkoa ymmärrystä sekä eläkejärjestelmän toiminnasta että taloudellisista insentiiveistä. On selvää, että ihminen tarvitsee rahaa, mutta on eri asia, ansaitseeko hän sitä. Henkilö, joka on maksanut enemmän eläkemaksuja, ihan oikeasti ansaitsee enemmän eläkettä -- tämä kannustaa ihmisiä työntekoon.

Ja samaa taustaa vasten pitäisi eläkkeelle siirryttäessä kunkin henkilön saada halutessaan kerralla haltuunsa eläkemaksuilla "säästetty" eläke.--
Tämä osoittaa jo paljon parempaa ymmärrystä. Eläke on säästö elämän ehtoota varten, ja ihmisellä on oikeus käyttää säästönsä (joskaan kertanosto tuskin olisi realistista).

Jos Maija on hoitanut kotona Matin ja Maijan yhteisiä lapsia esimerkiksi 15 vuotta, hän on ehtinyt kerryttää eläkettään 15 vuotta vähemmän aikaa kuin Matti. Ei sekään oikeudenmukaista ole.--
Tämä on todellinen ongelma. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lapsen ensimmäisten elinvuosien ajalta tulisi kertyä eläkettä; tämän jälkeen lapsi voidaan laittaa päivähoitoon, jolloin molemmat vanhemmat voivat palata työelämään. (Kotiäitiys on kansantaloudellisesti erittäin epätehokasta, eikä ison lapsen kotihoidosta tulisi ketään palkita.)

Anonyymi kirjoitti...

Tiedä sitten siitä kansantaloudellisuudesta, kun lapsia ja koko kotoa huolehti yksin nainen täysipäiväisesti silloin, kuin vissiin täällä kirjoittajien vanhemmatkaan vielä syntyneet ja Suomi kasvoi muun muossa useista sodista ylös juuri tällä tavalla.

Mitään psyykkisiä sairauksia ei ollut millään tasolla, niin paljon kuin nykyisin jne.

Muutenkin nykyisten nuorten aikuisten saatika nuorten aivan turha lähteä arvioimaan sitä, onko sen aikasille naisille oikeutta nostaa mitään eläkettä, kun kotiäitiys oli tapa ja töissä käyvä nainen oli maailman kahdeksas ihme Suomessa. Se nyt vain oli niin ja kukaan ei ihmetellyt, päin vastoin.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta naisten ei kuuluisi saada eläkettä yhtään sen enempää kuin mitä ovat maksaneet eläkemaksuja. Pointti lienee siinä että ihmisten pitäisi saada se vanhuuseläke joka laskennallisesti on todennettavissa työkertymästä ja ansiotuloista. Nythän kyse ei ole miesten tai naisten eläkkeen määrästä, koska se lasketaan aivan samoin ja tasavertaisesti. Kyse on ylimääräisestä leikkurista joka on rakennettu pienentämään eläkemenoja. Jos tällainen leikkuri tehdään se pitää tehdä oikeudenmukaisesti eikä vain huitaista sinne päin. Jos leikkurissa käytetään oletettua elinikään niin selkein todennettavissa oleva muuttuja joka siihen vaikuttaa on yleisesti tiedossa oleva kuolinikä eri sukupuolien välillä. Sen pitäisi vaikuttaa. Sairaudet, tupakoimattomuus, alkoholinkäyttö jne, eivät ole sellaisia muuttujia koska ne ovat enemmän yksilökohtaisia muuttujia eikä niitä voi yhdistää yhteen ikäpolveen.

Ja pelkän kansaneläkkeen varassa olevat eivät yleensä ole maksaneet lainkaan eläkemaksuja. Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Miten ajattelin turvata toimeentulon näille ihmisille? Sivistysvaltioon joka suomenkin pitäisi olla, kuuluu ettei ihmisiä jätetä oman onnensa nojana vaikka kuinka olisivat olleet tekemättä töitä. Tällaiset siirtyisivät jokatapauksessa sosiaaliturvan luukuille.

Eläkkeenkarttumiseen on 1.1.2005 uudistuksen myötä lisätty myös minimaalinen karttuma seuraavilta aikajaksoilta: Opiskeliu, kotihoidontuki, äitiys- ja vanhempainraha, sairauspäiväraha, vuortteukorvaus ja työttymyyspäiväraha.

Ari kirjoitti...

Ainoa lohtu on että tulevaisuudessa voimme tietysti muuttaa eläkejärjestelmää uudelleen, lisätä oman sukupolvemme edut ja varastaa seuraavalta sukupolvelta. Aivan kuten edellinenkin on tehnyt. Minä taas kuulun siihen sukupolveen joka ei halua varastaa omilta lapsiltaan. Mutta minä olenkin väiinputoaja.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta mistä johtuu, että naiset elävät pitempään kuin miehet? Kuinka monen miehen kuolinsyy on "elintasotauti", johon olisi itse voinut vaikuttaa? Turha siitä on naisia syyttää, jos itse tunkee rasvaa naamaansa sohvalla maaten ja hankkimalla hankkii sepelvaltimotaudin.

Anonyymi kirjoitti...

Aika heikosti on haettu tuo edellinen kommentti. Jos blogin väite pitää paikkansa niin vuoden 2006 jälkeen KAIKISSA maailman maissa naiset elävät pidempään kuin miehet. Kyse tuskin on pelkästään elintasotaudista. Ja vaikka olisikin? Mitä sitten?

Yhteiskunnan ei miehille tarvitse maksaa eläkettä niin paljoa kuin naisille koska elävät vähemmän aikaan. Tämä pitää huomioida myös elinaikakertoimessa.

Anonyymi kirjoitti...

Nimen omaan näin. Täällä taas jotkut femakot ja feministit puolustavat omia oikeuksiaan. Se on ihan sama mistä syytä miehet elää lyhyempään. Se että näin tapahtuu on fakta ja siltä osin asia olisi pitänyt huomioida elinaikakertoimessa. Aivan samoin kuin vakuutusyhtiötkin huomioivat vakuutuksissa sukupuolen.

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutuksista sen verran hauska juttu että vaimolla ja minulla on pariturvahenkivakuutus ja tapaturmavakuutus samasssa vakuutusyhtiössä. Vuosimaksut ovat eri (pariturvassa lasketaan maksu kahdesta osasta) riippuen siitä oletko mies vai nainen. Maksut nousevat iän noustessa. Minun vakuutukseni on selkeästi kalliimpi kuin vaimoni. Mikäköhän on kuitenkin todellisuus ja riski kun vaimon ja minun ikäero on 16 vuotta. Vaimo siis vanhempi, mutta hänellä kuitenkin pienemmät maksut. Itse olen 60-luvulla syntynyt.

Anonyymi kirjoitti...

Noo kun suuret ikäluokat ovat 15v vanhempia on takaisinmaksun aika ja vaipanvaihtoa saa jonottaa teltan ulkopuolella pakkasessa 6h. :)

Anonyymi kirjoitti...

"Se on ihan sama mistä syytä miehet elää lyhyempään"

Minä poltan tupakkaa, olen polttanut jo 20 vuotta. Kuinka paljon tämä laskee elinaikaodotettani? Tämä pitää sitten myös huomioida eläkkeessä!

Anonyymi kirjoitti...

Minä poltan tupakkaa, olen polttanut jo 20 vuotta. Kuinka paljon tämä laskee elinaikaodotettani? Tämä pitää sitten myös huomioida eläkkeessä! Vittu mikä idiootti, anteeksi vain. Se että sinä olet polttanut tupakkaa 20 vuotta ei vaikuta millään tavoin sinun IKÄRYHMÄSI, elinaikaennusteeseen. Tajuatko? Elinaikakerroin lasketaan ikäryhmälle joka täyttää 62 vuotta, ei sinulle henkilökohtaisesti. Ihan turha itkeä jostain tupakoinnista tai alkoholinkäytöstä. Sellaisia tilastoja ei ole olemassa että 1961 tai 1962 syntyneet käyttäisivät enmmän alkoholia kuin 1964 täyttäneet. Elinaikakertoin otetaan ikäryhmän kuolleisuudesta 5 vuoden jaksolta. YMMÄRRÄTKÖ?

Anonyymi kirjoitti...

Ei se sukupuolikaan vaikuta, ellei ryhmää rajata nimenomaan sukupuolen mukaan. Jos taas näin tehdään, voi rajauksen tehdä myös tupakoinnin mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos taas näin tehdään, voi rajauksen tehdä myös tupakoinnin mukaan."

- Herää todellisuuteen. Jokaisen sukupuoli on aika nopeasti pääteltävissä väestörekisteristä, sotusta, henkilöllisyystodistuksesta jne.

Millä meinaat todeta, kuka tupakoi? Alatko tehdä lääketieteellisiä testejä? Kuka kustantaa? Miten erottelet sellaiset, jotka ovat altistuneet passiivisesti? Mikä tekee "tupakoivan"? Aski kuukaudessa silloin kun on viinalla? Yksi savuke päivässä? Se, että poltti puoli askia päivässä, kun oli 20v.?

Miten halvatussa kontrolloit kaiken tämän käytännössä - ja sellaisilla kustannuksilla, että sillä on mitään järkeä?

Anonyymi kirjoitti...

Ei passiivisesti altistuneita tarvitse erotella. Mutta jos meni liian vaikeaksi, niin sanotaan sitten että rajataan lihavuuden mukaan. Läskit kuolevat sairauksiinsa aikaisemmin, joten heille siis enemmän eläkettä! Lihavuuden voi todeta vaikka painoindeksin avulla.

Anonyymi kirjoitti...

Ei passiivisesti altistuneita tarvitse erotella. Mutta jos meni liian vaikeaksi, niin sanotaan sitten että rajataan lihavuuden mukaan. Läskit kuolevat sairauksiinsa aikaisemmin, joten heille siis enemmän eläkettä! Lihavuuden voi todeta vaikka painoindeksin avulla. Voi jeesus ja äiti sentään. Kun kerta olet noin fiksu niin kerrotko missä on tilastoitu tieto ihmisten lihavuudesta esim. 1952 syntyneille jotka jäävät eläkkeelle 2014. Mistä saat tämän tiedon?

Toinen juttu. Lihavuus, alkoholinkäyttö ym. ovat muuttuvia tekijöitä. Et voi millään perustella sellaisen arvon laskemista yhdelle IKÄRYHMÄLLE. Sukupuoli on ainoa muuttumaton tekijä. Jos elinaikakerroin laskettaisiin jokaiselle henkilökohtaisesti, niin silloin tuossa sanomassasi on hitusen järkeä, mutta kun se lasketaan IKÄRYHMÄLLE = kaikille samana vuonna syntyneille.

Sukupuoli saadaan suoraan väestörekisteristä mistä syntymäajatkin.

Anonyymi kirjoitti...

"Lihavuuden voi todeta vaikka painoindeksin avulla."

- Loistava idea. Tosin painoindeksin mukaan tämän hetken kenties paras tenniksen pelaaja Rafael Nadal on wikipedian tietojen mukaan vain niukasti normaalipainon mitoissa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal

Ja muistelen, että parin viikon sisään oli lehdessä juttu, että herralla on lihasta tullut sen verran, että painoa on pari kiloa enemmän ja siten herra on painoindeksin mukaan lievästi ylipainoinen.

Sen sijaan ammattilaisnyrkkeilijä Nikolai Valujev täyttää indeksin arvon "merkittävä lihavuus", minkä voi tästäkin kuvasta päätellä:
http://www.hs.fi/kuvat/pieni_webkuva/1135242213588.jpeg

Painoindeksi antaa suuntaa, mutta ei todellakaan ole mikään absoluuttinen totuus.

Reijo.Hänninen kirjoitti...

Eäkkeet ja oikeudet vaakakupissa. www.seniori-info.fi

Anonyymi kirjoitti...

Sanan eläke kantasanana on jo selvästi sana elämä/elää. Se on siis kuukausittainen raha elämiseen. Ei vähemmän aikaa eläkkeestä nauttivat kai elämiseensä tarvitse yhtään sen enempää rahaa kuukaudessa? Eläkkeellä on tarkoitus elää eikä rikastua. Eläkkeen suuruus määritellään työuran tulojen(=eläkemaksujen) mukaan nimenomaan kuukausittain maksettavana rahana eikä koko eläkeajan könttäsummana. Elinaikakerroin jo itsessään on lähtökohtaan nähden epäoikeudenmukainen. Vielä epäoikeudenmukaisemmaksi se muuttuisi, jos se laskettaisiin vielä eri sukupuolille erikseen. Silloinhan naisten eläkkeet laskisivat entisestään ja miesten hieman nousisivat. Siellä mullan alla ei rahalla tee yhtään mitään! Ne jotka pitkään elävät, tarvitsevat myös siihen elämiseensä rahaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kehotan tutustumaan aiheeseen PTEL-vähennys, jonka PITI olla väliaikainen vähennys ansioista, joiden perusteella eläke lasketaan.